Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás"

Átírás

1 A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően az újrakezdés és az új lendület éve lesz. A 2009-es európai választások után, amelyek jelentős mértékben megújítják a Parlamentet, a ciklus első évének megfelelő energiával kezdődik a munka. A jogalkotási folyamat is újraindul és eléri megszokott ritmusát a 2009-es jogalkotási javaslatok számának az új Bizottság megalakulásával összefüggő szokásos csökkenése után. A jogalkotási szektort ezért meg kell erősíteni. Végül a Lisszaboni Szerződés esetleges hatálybalépése következtében a Parlament hatáskörei példátlan mértékben megnövekednek, és ennek tevékenységére és működésére gyakorolt hatása már 2010 első hónapjaiban is érzékelhető lesz. Ezzel egyidőben a Parlamentnek folytatnia kell a VI. ciklusban elkezdett nagyszabású, többéves projekteket, továbbá biztosítani kell az olyan új, adminisztratív feladatok elvégzését, mint például a képviselőkre és asszisztenseikre vonatkozó új szabályzat végrehajtása. Végül a Főtitkárságnak folytatnia kell a Parlament környezetvédelmi céljainak megvalósítását. A fenti változásoknak és a feladatok megnövekedett számának tükröződnie kell a évi előzetes költségvetési tervezetben. Az eljárásnak ebben a korai szakaszában az Elnökség tagjainak lehetőséget kell adni arra, hogy meghatározzák a főbb költségvetési iránymutatásokat, amelyeket a főtitkár a évi előzetes költségvetési tervezetről szóló jelentésében kidolgoz. Felkérem ezért az Elnökséget, hogy a 2010-es költségvetésre vonatkozóan fogadja el az alábbi iránymutatásokat: a) Olyan költségvetési alapot kell kidolgozni, amely lehetőséget ad a Parlamentnek a jogalkotási tevékenység megerősítésének folytatására és új feladatainak teljes körű ellátására: NT\ doc PE /BUR

2 a képviselők jogalkotási, nyelvi és technikai támogatásának további megerősítése; a parlamenti struktúrák felkészítésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges hatálybalépésére; a Horvátország esetleges uniós csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele; az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása; b) Biztosítani kell a szükséges előirányzatokat a Parlament többéves projektjeinek megszilárdításához és/vagy befejezéséhez, különösen az alábbiakhoz: a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása; az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén megvalósuló további fejlesztések a megfelelő informatikai irányítás kialakítása érdekében; az Európai Történelem Háza megvalósításának folytatása; a kommunikációs politika nagy projektjei sikerének biztosítása; c) Gondoskodni kell a szükséges forrásokról, amelyek lehetővé teszik, hogy a Parlament kiegyensúlyozott, koherens és körültekintő ingatlanpolitikát folytasson különösen az alábbiak terén: a szükséges ingatlanok megvétele a képviselők és a tisztviselők optimális munkakörülményeinek biztosítása érdekében; a Parlament tulajdonában lévő épületek folyamatos karbantartása; d) Gondoskodni kell a megfelelő eszközökről a környezetvédelemre vonatkozóan kitűzött parlamenti célok megvalósítása érdekében e) Tekintetbe kell venni a választási évet követő év sajátosságait, és az előzetes költségvetési tervezetben tartalékot kell elkülöníteni az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezéseire és projektjeire. Az Elnökséget arra is felkérem, hogy vegye tudomásul a pénzügyi terv V. fejezetére vonatkozó pénzügyi adatokat, valamint a parlamenti költségvetés valószínűsíthető fejleményeire vonatkozó átfogó, új intézkedéseket nem tartalmazó becsléseket.. I. BEVEZETÉS 1. E feljegyzéssel felkérem az Elnökséget, hogy határozza meg a 2010-es költségvetésre vonatkozó főbb szempontokat, ily módon megadva a politikai iránymutatásokat az előzetes költségvetési terv előkészítéséhez. 2. A 2010-es pénzügyi év az újraindulás éve lesz. Miután a Parlament a júniusi európai választások utáni alapvetően megújul, hatáskörei a Lisszaboni Szerződés várható ratifikációja következtében jelentős mértékben megnövekednek. Másrészt az új Bizottság felállítása után a jogalkotási folyamat gyorsan visszatér megszokott ritmusához. A lehető legzökkenőmentesebb újrakezdés érdekében a 2010-es költségvetési eljárásnak ebben a korai szakaszában az Elnökség tagjainak lehetőséget kell adni arra, hogy meghatározzák a főbb prioritásokat, amelyeket a főtitkár belefoglal a évi előzetes költségvetési tervezetről szóló jelentésébe. II. AZ ELJÁRÁS ÁTTEKINTÉSE NT\ doc 2/9 PE /BUR

3 3. A 2010-es költségvetési eljárás első lépései a következők: IDŐPONTOK HATÓSÁG ÁLLOMÁSOK 12/01 Elnökség Az Elnökség megvizsgálja a 2010-es költségvetés főbb iránymutatásait. 21/01 BUDG A 2010-es költségvetési iránymutatások: eszmecsere a főtitkárral 2/02 Elnökség Az Elnökség elfogadja a 2010-es költségvetés főbb iránymutatásait /02 BUDG A 2010-es költségvetési iránymutatások: a jelentés elfogadása 9-12/03 Plenáris A 2010-es költségvetési iránymutatások: az ülés állásfoglalás elfogadása 9/03 Elnökség A 2010-es előzetes költségvetési tervezetről készített főtitkári jelentés bemutatása az Elnökség számára 12-16/03 BUDG A 2010-es előzetes költségvetési tervezetről készített főtitkári jelentés bemutatása a Költségvetési Bizottság számára 23-26/03 Elnökség Előzetes egyeztetés BUDG 30-31/03 BUDG A 2010-es előzetes költségvetési tervezet vizsgálata 1/04 Elnökség Az Elnökség elfogadja a 2010-es előzetes költségvetési tervezetet 2/04 Elnökség Esetleges második előzetes egyeztetés BUDG 16/04 BUDG A 2010-es előzetes költségvetési tervezet: elfogadja a Költségvetési Bizottság 7/05 Plenáris ülés A 2010-es előzetes költségvetési tervezet: elfogadja a plenáris ülés III. A 2010-RE VONATKOZÓ FŐBB IRÁNYMUTATÁSOK a) Olyan költségvetési alapot kell kidolgozni, amely lehetőséget ad a Parlamentnek a jogalkotási tevékenység megerősítésének folytatására és új feladatainak teljeskörű ellátására A képviselők jogalkotási és technikai támogatásának további megerősítése 4. Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló, október 23-i állásfoglalásában 1 a Parlament hangsúlyozta, hogy jelentős előrelépések történtek a képviselőknek a mandátumuk, különösen a jogalkotói kötelezettségeik gyakorlása során nyújtott segítség terén. Kézenfekvő, hogy az erre irányuló erőfeszítéseket 2010-ben folytatni kell, figyelembe véve a képviselők sorainak jelentős átrendeződése, az intézményi keretekben történt, fentebb már említett 1 Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló állásfoglalás 11. bekezdése (P6_TA-PROV(2008)0516) NT\ doc 3/9 PE /BUR

4 változások, valamint a jogalkotási tevékenység mindennapi ritmusának a Parlament és az Európai Bizottság megújulását követő újrafelvétele nyújtotta kereteket. 5. Azokon a területeken is biztosítani kell a szükséges eszközöket, ahol új kezdeményezések történtek és új projektek indultak el; ilyen például a parlamenti bizottságok támogatási struktúráinak megerősítése, a könyvtár új elemző információs szolgáltatása, a személyitolmács-szolgálat, vagy egy tudásmenedzsment-rendszer tervezett kidolgozása. Más kezdeményezések is felmerülhetnek még a költségvetési eljárás közben, nevezetesen az újonnan megválasztott Parlament politikai szerveinek megalakulását követően. A Parlament felkészítésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására ben az intézménynek folytatnia kell az írországi népszavazás után félbeszakadt felkészülést, amely alkalmassá tenné a Parlamentet a Lisszaboni Szerződés 2009-es ratifikációja esetén bekövetkező változásoknak megfelelő működésre. A Parlamentnek tulajdonképpen késznek kell lennie arra, hogy szükség esetén azonnali hatállyal és a legjobb feltételek mellett ellássa új feladatait. 7. Az előkészületek újraindítására a 2009-es európai választások előtt sor kerül, de tényleges végrehajtásuk csak a 2010-es pénzügyi évben történik meg, és bizonyos költségvetési intézkedések, mint például a Főtitkárság és a képviselőcsoportok szerveinek személyzeti megerősítése a 2010-es költségvetésben fognak megjelenni. 8. A Lisszaboni Szerződés végrehajtásához szükséges előirányzatok költségvetésbe való beállítására irányuló eljárást szükség esetén valószínűleg a Tanáccsal egyetértésben kell meghatározni, a költségvetési eljárás előrehaladottságának függvényében. Ez akár módosító költségvetés vagy a második olvasatban benyújtott eseti módosítás formájában is történhet. 9. Végezetül, a december i Európai Tanács úgy határozott, hogy amennyiben a Lisszaboni Szerződés az Európai Parlament júniusi megválasztása után lépne hatályba, mielőbb átmeneti intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy a es jogalkotási ciklus végéig tizenkét ország esetében növeljék az európai parlamenti képviselők számát. Az Európai Parlamenti képviselők száma a es jogalkotási ciklus végéig ennek következtében 736-ról 754-re nőne. Mivel ennek célja, hogy a változtatásra lehetőség szerint ben kerüljön sor, a 2010-es költségvetésben megfelelő tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy szükség esetén finanszírozni lehessen a képviselők létszámának növekedéséből eredő többletköltségeket. A Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele 10.A Horvátország EU-csatlakozására irányuló tárgyalások szerint, amennyiben Horvátország 2010-ben aláírja a csatlakozási szerződést, a Parlamentnek 12 megfigyelőt kellene meghívnia 2010 utolsó hat hónapjára. A megfigyelők fogadásához szükséges előirányzatokat egyelőre a alcímbe ( Bővítési tartalékalap ) kellene beállítani. 11.Ezzel egyidejűleg, a legutóbbi bővítés mintájára, a Parlamentnek fontolóra kell vennie meghatározott számú szerződéses alkalmazott felvételét különösen a nyelvi NT\ doc 4/9 PE /BUR

5 szolgálatokhoz a megfigyelők munkájának támogatására. Amennyiben az Elnökség támogatná ezt a javaslatot, az ehhez szükséges előirányzatokat szintén a alcímbe ( Bővítési tartalékalap ) kellene beállítani, hogy 2010 folyamán felhasználható legyen az intézkedések gyakorlati végrehajtása során. Az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása lesz a képviselőkre és asszisztenseikre vonatkozó új szabályzatok alkalmazásának első teljes éve. Túl a képviselői statútum 12 hónapot felölelő teljes ciklusra gyakorolt kihatásait fedező költségvetési források biztosításán (az asszisztensek szabályzata a jelenlegi helyzethez képest elvben költségvetésileg semleges), a 2009 második félévében szerzett tapasztalatok alapján a 2010-es évre is esetleges kiigazításokat kell elfogadni mind a végrehajtási rendelkezéseket, mind a kifejezetten a két új szabályzat működtetése érdekében végrehajtott átszervezést érintően. Az utóbbit érintő kiigazítás a 2010-es létszámtervet is befolyásolhatja. b) Biztosítani kell a szükséges előirányzatokat a Parlament többéves projektjeinek megszilárdításához és/vagy befejezéséhez Folytatni kell a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítéseket 13.Ezt a célkitűzést szintén az Elnökség és a plenáris ülés tűzte ki a legutóbbi költségvetési év folyamán. A évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló április 10-i állásfoglalásában a Parlament úgy vélte, hogy folyamatosan keresni kell a munkaszervezés megfelelőbb és költséghatékonyabb módszereit, többek között nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fő tevékenységekre, a személyzet lehetőség szerinti átcsoportosítására, a szolgálatok átszervezésére az új körülményekhez való igazodás érdekében, a modern technológiák jobb felhasználására, valamint a fokozottabb intézményközi együttműködésre. 14. Az Elnökség megerősíthetné ezeket a 2010-re szóló általános célkitűzéseket, amelyek egy konkrét tervben valósulhatnának meg az alábbi intézkedések révén (az intézkedések költségvetési hatását a költségvetési tervezet előkészítésekor kellene értékelni): az adminisztratív eljárások egyszerűsítésével foglalkozó munkacsoport javaslata alapján hozott intézkedések végrehajtása; a személyi állomány konszolidálását szolgáló terv továbbvitele; a többnyelvűségi magatartási kódex felülvizsgálatának gyakorlati alkalmazása; jelentős modernizációs terv előkészítése az informatika és a kommunikációs eszközök terén. Az Európai Történelem Háza megvalósításának folytatása december 15-i ülésén az Elnökség jóváhagyta az alapkoncepciót és a terv megvalósításához kapcsolódó adminisztratív szempontokat. Az előkészítő munka haladása függvényében konkrét forrásokat kell majd szerepeltetni a évi költségvetésben. NT\ doc 5/9 PE /BUR

6 Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén megvalósuló további fejlesztések a megfelelő informatikai irányítás kialakítása érdekében 16.Az elnökség által a közelmúltban megvitatott, az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos innovációs stratégiáról szóló stratégiai terv 2 felvázolja azokat a cselekvési irányokat, amelyeket a Parlamentnek követnie kellene az elkövetkező években annak érdekében, hogy hatékony, koherens és a célkitűzéseknek megfelelő informatikai irányítást alakítson ki, többek között a források ellenőrzése és optimalizálása tekintetében. A évi költségvetésnek megfelelő források előirányzata révén kell majd tükröznie e megfontolások eredményeit; az ezzel kapcsolatos vita 2009-ben tovább folyik. A kommunikációs politika nagy projektjei sikerének biztosítása elejére a WEB-TV projekt már 16 hónapja on-line működik majd. Kiváló alkalom lesz tehát arra, hogy értékelni lehessen ezen új eszköz hatását, valamint tovább kell majd fejleszteni, többek között marketing-kampányt indítva a nagyközönség körében a látogatottság növelésére, illetve fejlesztve a csatornák kínálatát a szerzett tapasztalatok alapján. 18.A Látogatóközpont 2009 végén vagy 2010 elején nyílik meg. A évi költségvetési évben tehát jelentősen nő majd a központ tevékenysége, a költségvetésnek ennélfogva biztosítania kell a teljes körű üzemeltetéshez szükséges forrásokat. 19. A JAN épület új audiovizuális központja szintén 2010-ben kezd teljes gőzzel működni, miután több költségvetési éven át az új felszerelések üzembe helyezését szolgáló beruházásokra szántuk a forrásokat. c) Gondoskodni kell a Parlament kiegyensúlyozott, koherens és körültekintő ingatlanpolitikájának biztosításához szükséges forrásokról 20. Az új ciklus kezdete és a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának következményei miatt új helyiségeket kell vásárolni annak érdekében, hogy optimális munkakörülményeket lehessen biztosítani a képviselők és a tisztviselők számára. 21.Az Elnökség a Költségvetési Bizottság kérésére tervbe vette, hogy ingatlanokkal kapcsolatos stratégiai tervet készít a közötti ötéves ciklusra. Ez a terv tartalmazza majd az intézmény várhatóan növekvő igényeit a munkavégzésre szolgáló helyiségek (irodák, üléstermek) tekintetében, és koherens stratégiát határoz meg ezen igények kielégítésére. Ez a folyamat megfelelő források elkülönítését teszi szükségessé. 22.Az új ciklusban a Parlamentnek stratégiát kell meghatároznia és megfelelő költségvetési forrásokat kell elkülönítenie a tulajdonában álló meglévő ingatlanok renoválására és karbantartására irányuló kiterjedt terv céljaira. A legrégebbi épületek ugyanis alapos felújításokat és mélyreható karbantartást igényelnek ahhoz, hogy garantálni lehessen biztonságos üzemeltetésüket és megfelelő színvonalú használatukat. Az épületek fenntartásáról szóló külső tudományos jelentés, amelyet a 2 A december 3-i ülés NT\ doc 6/9 PE /BUR

7 Parlament december 22-én kapott meg, kiindulási pontot jelenthet az új stratégia számára. d) Gondoskodni kell a megfelelő eszközökről a környezetvédelemre vonatkozóan kitűzött parlamenti célok megvalósítása érdekében 23.Az ingatlanstratégiának szükségszerűen szorosan kell illeszkednie az EMAS-szal és a CO 2 -kibocsátás csökkentésével kapcsolatos politikákhoz, amelyeket természetesen folytatni kell és meg kell erősíteni. A Parlament learatta e politikák első sikereit azáltal, hogy megszerezte az EMAS-tanúsítványt, illetve felmérte CO 2 - kibocsátását; mindez lehetővé teszi, hogy a közeljövőben új célokat és cselekvési terveket tűzzön ki a tényleges helyzet ismeretében. Ezzel összefüggésben a évi költségvetés alkalmat teremt e politikák kiterjedésének és végrehajtási ütemének felülvizsgálatára, a rendelkezésre álló források tükrében. e) A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele 24.A 2010-es költségvetésnek számolnia kell a választás utáni év sajátosságaival. Ezt az évet voltaképpen kettős hatás jellemzi, ami az előirányzatokra nézve pozitív és negatív következményekkel jár: egyrészről a választások utólagosan is hatnak a mandátum végeztéhez kapcsolódó juttatásokra, amelyek utalása 2010-ben folytatódik; másrészről viszont megszűnik a választásoknak egy sor olyan tételre gyakorolt közvetlen hatása, amelyek hatálya 2009-re korlátozódott (pl. tájékoztatási kampányokra, anyagok és irodák költöztetésére szánt kivételes előirányzatok, a mandátum megszűnésekor járó átmeneti juttatások első fázisa). Tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára 25.A 2010-es költségvetés eljárást olyan módon kell előkészíteni, hogy az lehetővé tegye a választások után megalakuló Parlament politikai és költségvetési prioritásainak érvényesítését. Ezeket akár be is lehetne építeni a 2010-es költségvetésbe, annak szeptemberi/októberi első olvasatakor. Ennek érdekében a 2010-re szóló előzetes költségvetési tervezetben el kell különíteni egy pénzügyi tartalékot, amelyet azután az első olvasatkor mobilizálni lehet, amint az új politikai és költségvetési hatóságok meghatározták prioritásaikat. 26.Erre két konkrét lehetőség nyílik: létre lehet hozni egy különleges tartalékot az új prioritások számára, vagy ki lehet alakítani a költségvetési tervezetet úgy, hogy abban kizárólag a már beütemezett eszközök szerepeljenek, új intézkedések nélkül, továbbá a pénzügyi terv V. fejezete alatt (igazgatási kiadások) jelentős, 20%-os tartalék megőrzése mellett. A második lehetőség elméletileg alkalmasabbnak tűnik, tekintve, hogy nehéz lenne konkrét összegben meghatározni az új prioritások számára tartalékba helyezendő összeget. IV. A PÉNZÜGYI TERV V. FEJEZETE ÉS A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSE NT\ doc 7/9 PE /BUR

8 ban a képviselőcsoportok elnökei javasolták, hogy a Parlament költségvetését úgy alakítsák ki, hogy annak alapját a pénzügyi terv V. fejezete (igazgatási kiadások) alatt tervezett előirányzat 20%-ának megfelelő rész képezze. Ez a 20%-os felső határ az ingatlanokra fordított kiadások, a képviselői szabályzatból eredő kiadások, valamint 2004 óta az európai politikai pártoknak nyújtott támogatások nélkül értendő. 28.Az V. fejezet 20%-ának felhasználása lehetővé tette a Parlament számára, hogy kis mértékű éves többletet képezzen a szigorúan működéssel kapcsolatos igényekhez képest, amely többletet sikerrel fordította ingatlanpolitikára. A Parlament ily módon épületeket tudott vásárolni a három munkahelyszínen. A vásárláspolitika mára meghozta gyümölcsét, hiszen az előfinanszírozások vagy korábbi vásárlások hiányában a lízingdíjak 2010-ben 100 millió eurós nagyságrendű további költségvetési terhet jelentenének. Egyébiránt az európai képviselőcsoportokat és alapítványokat, a két legutóbbi bővítésből és a képviselők statútumából eredő kiadásokat 2009-ben a 20%-os felső határ túllépése nélkül lehetett finanszírozni. 29.Amellett, hogy támogatja az ingatlanvásárlási politikát, az utóbbi években a költségvetési hatóság mindazonáltal csökkenteni kívánta a Parlament által erre fordított hányadot. Így a Parlament költségvetése 2006-ban az V. címsor előirányzatának 19,70%-át, 2007-ben 19,65%-át, 2008-ban 19,48%-át, 2009-ben pedig 19, 67%-át tette ki, ennek megfelelően a fel nem használt előirányzat összegei a következők: 2006-ban 21 millió euró, 2007-ben 25,5 millió euró, 2008-ban 38,9 millió euró, 2009-ben pedig 25,4 millió euró. 30.A 2010-es pénzügyi évre a pénzügyi terv V. fejezetének felső határát millió euróban határozták meg (2008-hoz képest ez 4%-os növekedést jelent, ebből 2% az inflációnak tudható be). Így a parlamenti költségvetés számára juttatott 20%-os rész 1,617 millió euróra emelkedik. Ezen összeg az infláció levonása után 2009-hez képest az előirányzat összegének 40 millió eurós, azaz 2,6%-os kiegészítését jelenti. Ez az összeg, valamint az abból származó megtakarítás, hogy a választás hatása 2009 és 2010 között megszűnik, lehetővé kell, hogy tegye 2010-ben egy teljes 12 hónapos időszakra a képviselők statútumából eredő kiegészítő költségek finanszírozását, továbbá mozgástér biztosítását az új Parlament költségvetési és politikai prioritásai számára, a 26. bekezdésben foglaltak szerint. 31.Egy ilyen forgatókönyv ugyanakkor részben megkérdőjeleződhet a jelenlegi gazdasági válság következtében. Amennyiben a válság elhúzódik, és az alapvető gazdasági mutatók túlságosan eltávolodnak a pénzügyi terv elfogadásakor tett eredeti becslésektől, az V. fejezet alatt ténylegesen rendelkezésre álló összeget rosszabb esetben lefelé kell majd módosítani. ÖSSZEGZÉS 32.A főtitkár felkéri az Elnökséget, hogy fogadja el a 2010-re vonatkozó alábbi iránymutatásokat: a) Olyan költségvetési alapot kell kidolgozni, amely lehetőséget ad a Parlamentnek a jogalkotási tevékenység megerősítésének folytatására és új feladatainak teljes körű ellátására: NT\ doc 8/9 PE /BUR

9 a képviselők jogalkotási, nyelvi és technikai támogatásának további megerősítése; a parlamenti struktúrák felkészítésének befejezése a Lisszaboni Szerződés es esetleges hatálybalépésére; a Horvátország esetleges uniós csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele; az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása; b) Biztosítani kell a szükséges előirányzatokat a Parlament többéves projektjeinek megszilárdításához és/vagy befejezéséhez, különösen az alábbiakhoz: a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása; az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén megvalósuló további fejlesztések a megfelelő informatikai irányítás kialakítása érdekében; az Európai Történelem Háza megvalósításának folytatása; a kommunikációs politika nagy projektjei sikerének biztosítása; c) Gondoskodni kell a szükséges forrásokról, amelyek lehetővé teszik, hogy a Parlament kiegyensúlyozott, koherens és körültekintő ingatlanpolitikát folytasson különösen az alábbiak terén: a szükséges ingatlanok megvétele a képviselők és a tisztviselők optimális munkakörülményeinek biztosítása érdekében; a Parlament tulajdonában lévő épületek folyamatos karbantartása; d) Gondoskodni kell a megfelelő eszközökről a környezetvédelemre vonatkozóan kitűzött parlamenti célok megvalósítása érdekében e) Tekintetbe kell venni a választási évet követő év sajátosságait, és az előzetes költségvetési tervezetben tartalékot kell elkülöníteni az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezéseire és projektjeire. Az Elnökséget arra is felkérem, hogy vegye tudomásul a pénzügyi terv V. fejezetére vonatkozó pénzügyi adatokat, valamint a parlamenti költségvetés valószínűsíthető fejleményeire vonatkozó átfogó, új intézkedéseket nem tartalmazó becsléseket. Harald RØMER NT\ doc 9/9 PE /BUR

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés

Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés P7_TA(2011)0016 Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésrıl

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Jogi és Mőszaki Szabályozási Albizottságának elıkészítı ülésérıl (2007. augusztus 28. EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem)

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól 2012.10.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/5 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN ELFOGADÁSRA KERÜLT AJÁNLÁSOK Ülésezve Prágában, 1997.

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. szeptember 24. Véleményezési cím: hontics@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. szeptember 24. Véleményezési cím: hontics@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3131, Fax.: 231-3133 wintermantel.zsolt@ujpest.hu POLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Nagy Zoltán nyá. ezredes 1 (JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Absztrakt Napjainkat a jogi szabályozási környezet gyors változásai jellemzik. A cikk a gyorsan változó jogi környezet hatásait vizsgálja

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A mediáció jogi szabályozása és az online mediáció. Perbeszéd helyett párbeszéd. Szerző: dr. Balogh Krisztina

A mediáció jogi szabályozása és az online mediáció. Perbeszéd helyett párbeszéd. Szerző: dr. Balogh Krisztina A mediáció jogi szabályozása és az online mediáció Perbeszéd helyett párbeszéd Szerző: dr. Balogh Krisztina Budapest 2016. március 21. A mediáció célja, hogy hozzásegítse az állampolgárokat ahhoz, hogy

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember JELENTÉS a Kormány által a miniszterelnök részére állandó szálláshelyként kijelölt ingatlan személyi védelemmel összefüggő átalakítási költségeinek ellenőrzéséről 0235 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN Gyorsfordítás NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN 2011 NOVEMBER Tartalom Bevezető megjegyzések Külön észrevételek a munkatörvénykönyv

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása 2014. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ GYAKORLATI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben