Jegyzőkönyv. Készült: június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében."

Átírás

1 Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi és környezethasználati engedélye A közmeghallgatáson jelen vannak a mellékelt Jelenléti ív szerint. A közmeghallgatás levezetője Dr. Hajdu Klára az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági igazgatóhelyettese a közmeghallgatást a fenti időpontban megnyitja, köszönti a megjelenteket, ismerteti a közmeghallgatás célját, valamint a beruházással kapcsolatos eljárás előzményeit, jelenlegi állását. 1. A tájékoztatás az alábbiak szerint foglalható össze: Az előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró határozat a Holcim Zrt. részére környezeti hatástanulmány elkészítését és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtását írta elő, egyben döntött a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati eljárás összevonásáról. Az előzetes eljárást lezáró határozatban a hatóság a fenti kérelem benyújtásához a jogszabályban előírt tartalmi követelményeken túl további szempontokat határozott meg 29 pontban. A döntés elleni fellebbezések következményeképpen a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát megváltoztatta, további vizsgálandó szempontokat határozott meg. A kérelem és a dokumentáció benyújtása ezév márciusában megtörtént, melyről a hatóság a nyilvánosságot az önkormányzatok, valamint a sajtó útján, a felügyelőség honlapján közlemény közzétételével a jogszabályban megjelölt módon tájékoztatta. A hatóság részéről a dokumentáció vizsgálata kapcsán hiánypótlási igény nem merült föl. Az eljárás során tizenkét szakhatóság bevonására is sor került, mely hatóságok hatáskörében adott állásfoglalásának figyelembevételével kell a döntést meghozni. A szakhatósági állásfoglalások beérkezését követően a hatóság a közmeghallgatás időpontjáról az érdeklődőket értesítette szintén az önkormányzatok és sajtó útján. A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv nyilvánosságát a Felügyelőség a jogszabályban előírtak szerint biztosítja. A közmeghallgatás időpontjáig a beruházással kapcsolatban észrevételek benyújtására volt lehetőség. Az érdemi észrevételeket a hatóság a szakhatóságok bevonásával megvizsgálja, ezek szakterületi, jogi, ténybeli értékelését az eljárást lezáró döntésének indokolásában rögzíteni fogja. A hatóság döntése kétféle lehet: a.) megadja az egységes környezethasználati engedélyt, b.) elutasítja a kérelmet. Dr. Hajdu Klára a tájékoztatás után felkéri a beruházó részéről dr. Dobos Imrét a beruházás lényegének, illetőleg a hatástanulmányt készítő Imsys Kft. ügyvezetőjét, dr. Varga Józsefet a hatástanulmány ismertetésére.

2 2. A beruházó részéről elhangzott tájékoztató összefoglalása Dr. Dobos Imre köszönti a megjelenteket. A Holcim Hungária Zrt. lábatlani cementgyárát, a tervezett nyergesújfalui beruházás előnyeit bemutató film levetítését követően részletezi a lehetséges telepítési helyszínek vizsgálatának menetét, a kiválasztás szempontjait, melynek végső konklúziójaként a nyergesújfalui telepítési hely bizonyult a legkedvezőbbnek. Elmondja, hogy az ismertetett elemzést bemutatták a Regionális Fejlesztési Tanács Elnökének, a Megyei Fejlesztési Tanács Elnökének, a Települések Fejlesztési Bizottságának, a Megyei Környezetvédelmi Bizottságnak, valamint az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága Elnökének, aki helyszíni látogatásán meggyőződött a vizsgálatok mélységéről és egyetértett a nyergesújfalui telepítési hellyel. Dr. Dobos Imre tájékoztat a beruházás alapadatairól, és elmondja, hogy az építkezés év végére tervezett megkezdéséhez szükség van a jelen eljárás tárgyát képező környezetvédelmi engedélyre. Az új gyár a jelenlegi gyártól kb. 7 km-re keletre létesülne egy ipari parkban. A lábatlani gyár korszerűtlen nedves technikával üzemel, az új gyár korszerű száraz technológiával a legjobb elérhető technikával valósulna meg. Dr. Dobos Imre kijelenti, hogy figyelembe véve az általa elmondottakat, Európa legkorszerűbb cementgyára épülhetne föl Magyarországon, amely maximálisan a hatályos hazai és európai uniós jogszabályi előírásoknak. A továbbiakban összehasonlítja a régi és tervezett gyár kibocsátásait, a tájba illesztés szempontjainak érvényesíthetőségét az új beruházás során. Dr. Dobos Imre elmondja, hogy a cég nagy figyelmet fordított a társadalmi kapcsolatokra, a lakosság és civil szervezetek tájékoztatására. A beruházás kapcsán létrehozott szakemberekből álló lakossági ellenőrző csoportnak rendelkezésére bocsátották a szükséges információkat. A létrehozott info pultok révén a beruházás megvalósulása után is nyomon követhetőek lesznek a gyár kibocsátásai Dr. Varga József üdvözli a megjelenteket, ismerteti a hatásvizsgálat készítésének körülményeit, előzményeit, a munkában részt vevők körét, az alkalmazott módszereket. A kilenc szakterület vizsgálata során a meglévő, jelenlegi állapot és a várható állapot összehasonlítását végezték el. Az általános ismertető után Dr. Varga József áttér az egyes területek részletes elemzésére, a hatástanulmány alapján. Összegzésül megállapítja, hogy a tervezett ipari területen létesítendő z elérhető legjobb technikát alkalmazó új üzem megfelel a hatályos jogszabályoknak hatásai környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadhatóak. 3.) Hajdu Klára felkéri a jelenlévőket a jelenléti ív aláírására, majd tájékoztatja a közmeghallgatás résztvevőit, hogy a következő napon Táton is tart a hatóság közmeghallgatást. Tájékoztat a közmeghallgatás időpontjáig beérkezett észrevételek számáról, a hatóság tudomása szerint az önkormányzatok ezután adják át írásbeli észrevételeiket. A természetvédelmi és tájvédelmi szempontok értékelésére a hatóság szakértőként bevonta a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot Igazgatóságot. Amennyiben a hatóság az engedély kiadása mellett dönt, akkor az elérhető legjobb technikán alapuló környezetvédelmi előírások, mérő megfigyelő rendszernek az előírása kötelező tartalmú követelménye az egységes környezethasználati engedélynek. Jogszabály írja elő az engedély tartalmi követelményeit, melyeket a sajátos helyi körülményeknek megfelelően számos előírással lehet kiegészíteni. A közmeghallgatás ezen szakaszát Dr. Hajdu Klára lezárja és módot ad a kérdések feltételére és észrevételek megfogalmazására. Felhívja a figyelmet arra, hogy elsősorban a beruházó számára tegyenek fel kérdéseket.

3 Kérdések, válaszok 1. Sal Ferenc (Nyergesújfalu, Móricz Zs. 17.) Mit lehet tenni a filterpor újrahasznosításával, mert úgy tudja, hogy a jelenlegi helyzet az, hogy kihordják szabad területre, ahol a szél szétfújja. A Zolteknél jelentkező problémákat légszennyezés elfedi az új cementgyár építésével kapcsolatos vita. Dr. Hajdu Klára kéri, hogy kifejezetten a beruházás kapcsán tegyék fel a kérdéseket. Válasz Dr.Dobos Imre: Jelenleg is nagy figyelmet fordítanak a lábatlani bányában a filterpor rendszerbe való visszajuttatására, a fennmaradó port rekultivácós anyagként hasznosítják a bányában. Az új gyárnál a filterpor teljes egészében vissza lesz vezetve a rendszerbe, olyan mennyiség nem képződhet, amelyet ne használnának föl. Az együttes levegő minőség ellenőrzésére a Holcim mozgó imisszió mérő állomást létesít, és az első időszakban a gyár üzembe helyezése után folyamatos méréseket teljesít. Dr. Varga József: A Holcimnak a saját szennyezéséről kell beszámolni, más vállalatok kibocsátásaira a fent említett úton nem lehet adatot szerezni. Dr. Hajdu Klára: Amennyiben más kibocsátó a levegőszennyezés kibocsátását növeli bármilyen módon, az csak a hatóság engedélyével történhet. Új légszennyező forrás létesítése, illetőleg új légszennyező anyag kibocsátása csak a megfelelő engedélyeztetési eljárások lefolytatáa után történhet meg. 2. Orlovicsné Tarnóczy Tünde, Bajót-Mogyorósbánya körjegyzője A közmeghallgatás délelőtti időpontját nem tartja megfelelőnek, a dolgozó emberek szempontjából. Véleménye szerint ildomos lett volna egy ekkora beruházásnál a közmeghallgatást egy délutáni időpontra tenni. A hatástanulmány szinte minden pontjában talált kifogásolni valót. Ezeket nem részletezi, mert szakhatóságként már megadta állásfoglalását, azonban Mogyorósbányát mely a legközelebbi délkeleti település a beruházáshoz illetően felteszi kérdését. Az uralkodó szélirány észak, északnyugat ezt a katasztrófavédelem is alátámasztotta, ennek ellenére a kérelemből az derül ki, hogy Mogyorósbánya az uralkodó szélirányban nincs benne. Ez hogyan lehetséges, amikor többek között Tát és Nyergesújfalu benne vannak az uralkodó szélirányban. Válasz Dr. Varga József: A szélirányt illetően az Országos Meteorológiai Szolgálattól megvásárolt, bárki által hozzáférhető adatokat használták föl. Szabó László Imsys Kft. munkatársa: Éves adatok alapján lett a modellezés elkészítve, nem manipulálható.

4 3. Stucz Béla, Duna-dűlő kerttulajdonosai nevében Nehezményezi, hogy a Duna dűlőben található ingatlanok tulajdonosai a közmeghallgatásra meghívottak köréből kimaradtak. Mi lesz a kerttulajdonosok sorsa, milyen átsorolási tervei vannak az önkormányzatnak? A Zoltek már eddig is próbálkozott az ingatlanok megszerzésével, azonban a tulajdon védelmét kell elsősorban szem előtt tartani. A levegőszennyezés már így is olyan mértékű, hogy további szennyezés esetén az élet már elviselhetetlenné válik. Tudomása szerint jelenleg is építési és használatba vételi engedélyeket ad ki az önkormányzat a területre. Kéri, hogy a többség akarata érvényesüljön a kisebbség, a gazdasági lobby akaratával szemben az engedélyeztetés során. Válasz, Dr. Hajdu Klára: Az eljárás megindításáról, a közmeghallgatás időpontjáról szóló értesítés megjelent a helyi napilapban, a helyi tájékoztatásról a jegyző asszony tud felvilágosítást adni. Dr. Dobos Imre: Az ingatlanok értékváltozása kérdéseinek vizsgálatára egy független ingatlanforgalmazásra szakosodott céget kért fel a beruházó. A Duna-dűlő esetében a fenti cég véleménye szerint döntő tényező, hogy az önkormányzat részéről az ipari park fejlesztése miként történik. Ha a megkezdett fejlesztési folyamat folytatódik, akkor a terület értéke nő, igaz nem mint mezőgazdasági területé, hanem mint ipari területé. A hatások szempontjából a gáznemű komponensek hatásterülete nem esik erre a területre (Duna-dűlő), a porkibocsátásé igen, de a határérték az egészségügyi határértéknél jóval kisebb. A zaj szempontjából a gyárnak erre a területre nincs hatása. Dr. Varga József: A hatástanulmány a Nyergesújfalu térségét is érintő hatásokat is elemzi, beleértve a Duna-dűlőt is. Nyergesújfalu Jegyzője: Az önkormányzatnak nem feladata a névre szóló meghívó kiküldése, a jogszabályban előírtakat teljesítették a tájékoztatás során. Zártkerti ingatlanokról van szó, tudomása szerint a Duna-dűlőben lévő házakra nincs építési engedély. Stucz Béla megjegyzi, hogy már korábban is kértek tájékoztatás jogi képviselőjük útján a terület sorsával kapcsolatban, melyre választ nem kaptak az önkormányzattól. 4. Nyerges Rezső (Nyergesújfalu, Kölcsey u. 17.) Gratulál kiskerttulajdonosoknak, mert jó befektetés volt a kertek megvásárlása. Tisztában van a cementgyári hatásokkal, támogatja a beruházás megvalósulását. Dr. Hajdu Klára kéri, hogy amennyiben konkrét kérdés van, azt tegyék föl.

5 5. Dr. Fekete György (Madács Imre u. 23. Nyergesújfalu alpolgármestere, háziorvos, üzemorvos) Milyen alapon jelenti ki a szakértő, hogy elenyésző a forgalmra gyakorolt hatás amikor háromszoros termelési kapacitással kell számolni. A nyugati irányból beszállításra kerülő adalékanyag továbbra is közúton történik. A szállítás kétharmada nem közúti lesz, zárt és vasúti szállítással történik. A zárt lánc a bányától a vasútig történő szállításra vonatkozhat, másra nem. Véleménye szerint ez a kijelentés félreérthető. Információi szerint a gyár termelő kapacitása elérése kapcsán az ígéretekben szereplő elkerülő utak illetőleg vasúti terminál megvalósítására nincsenek konkrét kötelezettségvállalások. Létezik-e még az az EU-direktíva, amely kimondja azt, hogy ha az egyik légmedencében csökkentik a káros anyag kibocsátást, akkor azt a másik rovására nem növelhetik. Tájékoztatták-e a lakosságot a BAT konkrét jelentéséről. Ugyanis ez nemcsak az elérhető legjobb teljesítményt jelenti, a legjobb technikai színvonallal, hanem azt is tartalmazza, hogy ami gazdaságilag még ésszerű. Elegendő szennyező pontforrás van már a térségben eddig is, bár az egészségügyi határérték alatt vannak a paraméterek. Miért nincs együttes környezeti terhelési méréssel kapcsolatos állásfoglalás. Az egyes gyárak kibocsátásai lehet, hogy megfelelőek, azonban együttesen már nem. Az égetők közelében francia példa alapján az egészségügyi kockázatok jelentősen nőnek. Emlékeztet arra, hogy a lábatlani gyár esetében a népszavazás elutasította a hulladék égetését, és rá két napra a Holcim elkezdte a hulladékégetést. Felhívja a figyelmet arra, hogy tárgyalások folynak arról az EU-ban, hogy a hulladék égetést nem fogja hasznosításnak minősíteni. Válasz, Dr. Dobos Imre: A megyei rendezési terv célkitűzéseit vették figyelembe a szállítás tervezése kapcsán. A közúti forgalom több mint 90%-a Keletre hagyja el a gyárat, a táti elkerülő út használatával. A 10-es út 2009-igmeg fog épülni információik szerint. A térség alapvető problémája, az itt élő ember létkérdése az út megépülése. Az adalékanyag beszállítása (homok) nyugati irányból megmarad, de mennyisége kevesebb lesz, az új technológiának köszönhetően. Nyugati irányba a célfuvarok mennének, valamint a homok beszállítása erről történne. A gyáron belül és kívül a szállító berendezések zárt rendszerűek lesznek. A vasúti terminál helyét keresik, ennek kiszolgálására egy iparvágány hálózatot akarnak kiépíteni a gyár területén az építendő vasúti terminál kiszolgálására. Jelenlegi légszennyezés állapotára levegőminőség mérés készült két helyen a legintenzívebb mezőgazdasági termelési időszakokban, valamint intenzív építési időszakban és a mért értékek így is határérték alatt voltak. A három gázkomponens tekintetében kiváló a por tekintetében jónak nevezhetők a fenti körülmények között mért értékek. ( Ebben a Zoltek légszennyezése is benne volt.) A Zoltek hatásterülete a kis szakasz kivételével - gyártelep kerítésén belül van a Zoltek bővítése kapcsán megtekinthető

6 hatástanulmány ezt tartalmazza tehát a Holcim tervezett gyára és a Zoltek gyára együttes hatásairól nem kell beszélni. A Holcim cementgyárról beszél, az alternatív tüzelőanyag itt 4%-ot jelent, hulladékégetőnél 100%. A veszélyes hulladék hasznosításról már nyilatkoztak, a jelenlegi tanulmány sem veti fel ezt a kérdést. A mennyiben a későbbiek során fölmerülne, az is egy hosszadalmas eljárást eredményezne, a nyilvánosság bevonására szintén sor kerülne, lehetőség nyílna a vélemény nyilvánításra. A lábatlani környezetvédelmi bizottság az 1993-as népszavazás után a cementgyári hulladék hasznosítása ellen szavaztak szeptember 5-én javaslat született a környékbeli fáradtolaj hasznosításáról, melyre engedélyt kapott a Holcim. BAT kapcsán: alapvetően a nedves eljárásra vonatkozik, a technológián belüli legjobb megoldásra vonatkozik az ésszerű határokon belül. Az újgyárnál nyilvánvalóan a legkorszerűbb technológiát kell megvalósítani. Chamikné Pál Viktória, Ymsis Kft.: A szakértőtől független módon adatokkal alátámasztott információ áll rendelkezésre arról, hogy mi az a legjobb technika, amellyel a környezetszennyezést meg lehet előzni, vagy elfogadható mértékűre lehet csökkenteni. EU-ban elkészített ajánlást figyelembe véve és a magyar változatokat felhasználva lehet vizsgálni, hogy egy tervezett technika megfelel e a fenti szabályoknak. A dokumentáció tartalmazza a fentiekben említett összehasonlítást, és ezek alapján az itt alkalmazott technológia az alkalmazható legjobb technika. Dr. Varga József: A hulladékok termikus hasznosítása kapcsán jelenleg is egyeztetések folynak. Egészségügyi statisztikák szerint Budapesten a legnagyobb a várható élettartam, és minél kisebb a település, az élettartam is csökken. Ezt elsősorban az életmód határozza meg és nem a környezeti hatások. Kijelenthető, hogy a vizsgált helyszínen az új gyár üzembe helyezésével a levegőterhelés nem változik, hiszen a lábatlani gyár leáll. Dr. Ádány Róza prof. : Az egészségmeghatározó tényezők között a közvetlen környezeti tényezők hatása 5-10%, az életmód tényezők hatása 45-50%, -ezeket az eredményeket a tanulmánytípusok befolyásolják a genetikai tényezők hatása 30%-os, a társadalmi-gazdasági tényezők hatása 15%, Magyarországon. A környezeti tényezők fenti mértékű befolyását csak nagyon egyértelmű egészségorientált és környezetorientált döntéshozással lehet garantálni. Dr. Fekete György megjegyzi, hogy a szélirányokkal kapcsolatos korábban felvetett kérdésre nem kaptak választ, jóllehet ha nincs hatás, mindegy merről fúj a szél, bár ő ezt nehezen fogadja el. Felhívja a figyelmet a Dr. Dobos Imre által tett kijelentésre a hulladékégetés kapcsán. Dr. Varga József: A szélirányokkal kapcsolatos adatokat az Országos Meteorológiai Intézettől vásárolták. A hatásokkal kapcsolatban azt a megállapítást tette, hogy nem lesz környezeti minőség változás, természetesen hatások lesznek.

7 Dr. Dobos Imre: A Holcim veszélyes hulladékok hasznosítását nem tervezi. 6. Szuhi Attila, Válaszúton Alapítvány Az aarhusi egyezményben szereplő hatékony tájékoztatás követelménye ellenére figyelembe véve, hogy ember nyilvánította ki az ügy kapcsán a véleményét, 6000 aláírás érkezett az előzetes szakaszban milyen szakmai indokok alapján tűzte ki a felügyelőség a közmeghallgatás időpontját a nyári szünet első napjára, hétköznapi délelőtt 10 órai időpontra. Azt válaszként nem tudja elfogadni, hogy a szakértők most értek rá. A választ kéri a jegyzőkönyvbe mondani. Dr. Hajdu Klára rendreutasítja a jelenlévőket. Válasz: Dr. Hajdu Klára ÉDKVF: A jelenleg hatályos hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy az eljáró hatóságnak a telepítés helye szerinti településen kötelező közmeghallgatást tartani, ehhez képest a felügyelőség úgy ítélte meg, hogy két helyen tartja meg a közmeghallgatást. Az aarhusi egyezmény rendelkezéseit a hatóság messzemenően betartotta, ezen egyezmény rendelkezéseinek magyar jogba való átültetése a már említett hatásvizsgálati eljárást szabályozó jogszabályban megtörtént. A jelenlegi eljárásról kell beszélni, amelynek célja a beruházó részéről az egységes környezethasználati engedély megszerzése. A nyilvánosság tájékoztatása megtörtént az eljárás megindításáról, közlemény útján, sajtó útján, a felügyelőség honlapján, az önkormányzatoknál, a felügyelőségen hozzá lehetett férni a dokumentációhoz. Élni lehetett a hatástanulmányba való betekintés jogával. A tájékozódásra további lehetőség a két helyszínre meghirdetett közmeghallgatás. Lehetőség volt a beruházással kapcsolatos írásbeli észrevételek megtételére a közmeghallgatás időpontjáig. Eddig a már említettek szerint öt lakossági észrevétel érkezett, az önkormányzatok részéről valószínű még továbbítanak. A jegyzőkönyvet, a közmeghallgatáson elhangzottakat szintén nyilvánosságra hozza a hatóság. A hatóság a nyilvánosság tájékoztatása során aarhusi egyezmény és a hatásvizsgálati jogszabály szellemében járt el. A közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés, szerencsésebb lett volna egy délutáni időpont, azonban a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása módot adott mindenkinek arra, hogy személyesen vagy képviselője útján a közmeghallgatáson részt venni, véleményüket, nyilatkozatukat közzétenni, másokkal megismertetni. Az ügyfélként bejelentkezett civil szervezeteknek és bármely állampolgárnak lehetősége lesz számára kedvezőtlen döntés esetén a jogorvoslat lehetőségével élni, a döntés nyilvánosságát a hatóság szintén biztosítani fogja. Amennyiben van még kérdés a hatásokkal kapcsolatban, tegyék föl.

8 7. Vincze László, Nagy László u. 5. Lakossági előkészítő csoportnak tagja. A gépkocsik mosását hogyan kívánják megoldani. Hiányzik a hatástanulmányból ennek a vizsgálata. A vízbázis - véleménye szerint - nincs veszélyeztetve a beruházás kapcsán. A táti vízbázis használhatatlan, nitrátos, árvíz esetén szokták használni. A Viscosa kútjaiból kapják a környező települések a jó minőségű vizet. A Holcimtól függetlenül a mezőgazdasági tevékenység következtében lett a víz nitrátos. A Holcim vállalta a talajvíz vizsgálatára szolgáló kutak létesítését. Azt kérné, hogy az erre fordítandó összeget a Holcim a Bajót előtti Csemete kerti észlelőkutak helyrehozására fordítaná. Ezen a területen kiváló minőségű a víz, 350 m mélyről jön föl, a talajszinttől már 10 m-re van víz. A régi cső miatt a víz vasas, jó lenne ezen segíteni, így öt település juthatna egészségesebb ivóvízhez. A védett területen tartott állatoktól sokkal inkább kell félteni a területet, mint az esetlegesen felépülő gyártól. A cementgyár hatásterületén lévő épületekben élőknek nincs munkájuk. Az embereknek munka kell. Válasz: Dr. Dobos Imre: A figyelőkutat létesítését a hatóság fogja előírni. A Holcim létrehozna egy térségfejlesztési alapítványt, amely kifejezetten a javaslatban szereplő beruházási projektek megvalósítására lenne alkalmas. A kocsimosó kapcsán, az észrevétel a beruházóhoz a hatástanulmány elkészültekor érkezett, azonban az építési engedélyezési terv kidolgozásakor lehetőség van ennek figyelembevételére. 8. Orlovicsné Tarnóczi Tünde (jegyző): A gyár létjogosultsága nem megkérdőjelezhető, azonban a gyárnak kell alkalmazkodni a lakossághoz és nem fordítva. A Mogyorósbánya és Bajót esetében a rendezési terveket, a fejlesztési terveket a hatástanulmány figyelmen kívül hagyja. Bajót esetében ez 40 telket, Mogyorósbányánál ez 120 telket érint. A tanulmány kimondja, hogy számolni kell az élővilág megszűnésével, szegényesebb élőhelyek kialakulásával. Ennek kompenzációjaként egy illegális motocross pálya megszüntetését ajánlja föl. Nem érzi, hogy egy természetvi terület, Natura 2000 terület kiváltható lenne egy motocross pályával. A tanulmányban szerepel, hogy az építési munkák átmenetileg befolyásolják a tájképet. Az átmenetiségre kér magyarázatot. Válasz: Dr Jánoska Ferenc NyMEgyetem: Az illegális motocross pálya szintén Natura 2000 területen van, amely legalább két nagyságrenddel nagyobb területet érint, mint az 5x2m 2 láb, amin a szállítószalag hídban történő átvezetése érintené a területet. Az illegális motocross pálya százszorosan veszélyezet védett növényeket,ami eddig úgy tűnik senkit nem zavart. Az ideiglenes zavarás a szállítószalag építése kapcsán a felvonulási épületekre, járművekre vonatkozik. A működés során uralkodó tájelemmé válik a szállítószalag.

9 Amennyiben a lábatlani cementgyár megszüntetésre kerül, a jelenlegi drótkötél pálya felszámolására is sor kerül a rekultiváció során. Leskó Gábor: A eleve minimális zajhatású - szállítószalag mellett zajvédő burkolatokat lehet építeni, ezzel a hatásterülete csökkenthető. Dr. Dobos Imre: A rekreációs erdőrészhez a bajóti önkormányzat valószínű nem akar hozzányúlni. A jelenlegi zajhatásnál nagyobb lesz a zaj, azonban ez csökkenthető. Szabó István, Imsys szakértő: A hatásterület kijelölésénél figyelembe vették a pillanatnyi hatásokat. Most ez egy nagyon csendes környék. Ehhez képest a szállítószalag zajt kelt, nappali időszakban fog működni, a határértéket be fogja tartani. Az esetleges zajszintnövekedést karbantartással lehet kompenzálni. A rendezési terv távlati fejlesztésekre vonatkozik- melyeket a Holcim figyelembe vett a tanulmány elkészítése során, azonban a jövőre nézve az önkormányzatnak a tervek megvalósítása során számolni kell a meglévő helyzettel.( Így a gyár megépítése esetén a szállítószalaggal.) 9. Szabó Gábor (Lábatlan, Rozália utca) Svájcban a Holcim cementgyár mellett egy szikvíz palackozó üzem és egy áruház működik. 10..János Lábatlan, lakótelepi lakos A lakossági független szakértői csoport kimondta, hogy nem emel kifogást a beruházással szemben. 11. Lovász Józsefné (Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 75.) A városnak adóbevétel a fiataloknak munkahely kell. Bízik a Holcim szakembereinek hozzáértésében és lakossági ellenőrző csoport érdekképviseletében. Dr. Hajdu Klára a közmeghallgatást lezárja, melynek befejező időpontja 12 óra 45 perc. k.m.f. dr. Hajdu Klára s.k. dr. Kokas Edit Anna s.k.

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/120-1/2012. FFB-39/2012. (FFB-103/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/120-1/2012. FFB-39/2012. (FFB-103/2010-2014.) Ikt. sz.: FFB/120-1/2012. FFB-39/2012. (FFB-103/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2012. november 12-én, hétfőn, 9 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com J E G Y Z Ő K Ö N Y V

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2005. október 13-án megtartott ülésén. Az ülés helye: kistérségi irodája 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 19/g. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól.

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2012. november 20-án 17 00 órakor, a i Hivatal Nagytermében. Jelen vannak: Bóna Zoltán polgármester Gergőné

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. december 15-én (csütörtökön) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásáról.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

környezetvédelmi engedély határozat

környezetvédelmi engedély határozat ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/02741/2010 Ügyintéző: Takács Sándor Karda József Kovács Márta Kellner Szilárd dr. Horváth Zsolt dr. Kalotás Zsolt Papp

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben