A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan"

Átírás

1 A vízi közlekedés szabályozása Gaál Bertalan

2 Közlekedéspolitikai összefüggések Kiindulási alaptételek A magyar közlekedési rendszerben a vízi közlekedésnek kiegészítő szerepe van, de meghatározott fuvarfeladatok ellátásában jelentős szerepe lehet; Kedvező externális jellemzői (környezeti hatások, biztonság) következtében a munkamegosztásban súlyának növelése kívánatos; Tevékenységeit túlnyomó részben (komp, rév kivételével) piaci alapon végzi; Nagy hányadában nemzetközi tevékenységei révén működésének keretfeltételeit nemzetközi egyezmények határozzák meg; Magyarországon a szabályozás részben elvi jelentőségű, követelményeit EU-tagságunk határozza meg (tengerhajózás) november 12. Előadó: Cím

3 Eu külső áruforgalom 90%-a tengerhajózás, belső áruforgalom 40%-a partmenti hajózás, további 3% belvízi hajózás Uniós közlekedéspolitika célja a hajózás részarányának növelése (környezetvédelmi cél, szűk keresztmetszetek oldása cél) meghatározó része a tengeri autópályákként kezelhető partmenti hajózás, mely a TEN hálózatok kiemelten kezelt része 3

4 Fontos kiegészítő a belvízi hajózás Hinterland Kikötők Természetes vízfolyások - csatornák 4

5 Műszaki követelmények szabványosítása Szociális szabályozások, képzés harmonizálása Hajózás biztonságának szabályozása (szennyezés, kikötők ellenőrzése, olcsó lobogók olcsó kikötők, vám- és pü-i szabályok) Kikötők közötti szorosabb együttműködés és szakosodás 5

6 Magyar helyzet Csak belvízi kapcsolatok és kikötői szolgáltatások 1996-os közlekedéspolitika felveti a tengerhajózás újjáalakításának lehetőségét 2004-es közlekedéspolitika érdemben csak a vízi utak és kikötők helyzetével foglalkozik, a hajózást alapvetően a piaci folyamatokra hagyja 6

7 Prioritás a dunai nemzetközi vízi út fejlesztése (2,5 m merülésű hajók évi 300 napos korlátozás nélküli közlekedése) Tisza Bodrog Körösök tonnás hajók közlekedését biztosító feltételek megteremtése Tisza nemzetközi vízi úttá minősíttetése 7

8 Országos közforgalmú kikötők fejlesztése prioritás magas szintű logisztikai szolgáltatások, kombinált árufuvarozás, trimodalitás (Csepel, Gönyű, Baja) Határkikötők schengeni normákat kielégítő fejlesztése (Mohács, Szeged) Balatoni kikötők fejlesztése az önkormányzatok és a tulajdonukban lévő hajózási társaság feladata Magántőke bevonása 8

9 Hajózási tevékenység piaci kategória, de közlekedéspolitikai és általános gazdasági szempontok alapján is indokolt a dunai nemzetközi hajózásban a magyar lobogójú hajózás fennmaradásának biztosítása MAHART privatizáció Komp és révhajózás közszolgáltatási tevékenység Személyszállítás döntő része azonban idegenforgalmi tevékenység 9

10 Belvízi hajózás szabályozása Kapacitások szabályozása 68/335/EGK ajánlás a tagállamok részére a piac szerkezeti átalakításáról a belvízi áruszállításban Puha szabályozásként hirdetett meg selejtezési akciót Kedvezmények kisvállalkozók számára átképzésre, más szakmába illeszkedésre, nyugdíjba vonulásra 10

11 1101/89/EGK rendelet a belvízi hajózás szerkezeti átrendezéséről Hajótér túlkínálat tervszerű csökkentése 450 t teherbírás fölötti hajókra Selejtezési alap minden olyan tagállamban, ahol a flottakapacitás 100e tonnánál nagyobb 11

12 718/99/EK rendelet a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról Az 1101/89/EK és a 718/99/EK rendelet végrehajtásáról a 181/2008/EK rendelet szól 12

13 Tagállamok nemzeti forrásból Belvízi Hajózási Alapot kell létrehozzanak Ezen belül 3 tartalékalap (szárazáru-szállító-, tartály-, tolóhajók), melyek súlyos piaci zavarok esetén vehetők igénybe a tevékenység végzésével felhagyó fuvarozók korengedményes nyugdíjazása, átképzése, képzés szervezése, a szakmai képzettség javítása, hajózási szakszövetséghez való csatlakozás ösztönzése; hajók műszaki korszerűsítésének ösztönzése, munkakörülmények javítása, biztonsági előírások szintjének emelése 13

14 A rendelet szabályozza a régit újért elv alkalmazását, melynek alapján új hajók csak abban az esetben állíthatók üzembe, amennyiben a tulajdonosa a Bizottság által meghatározott, a régi és az új hajótér közötti aránynak megfelelő hajóteret selejtez le anélkül, hogy selejtezési prémiumot kapna, ha nem selejtez le hajót, ezen aránynak megfelelő rendkívüli hozzájárulást fizet be az Alapba, illetve ha kisebb hajóteret selejtez le, kifizeti a hajótér-különbségnek megfelelő összeget. Az előírtnál nagyobb hajótér selejtezése esetén a tulajdonos selejtezési prémiumot kap Árufuvarozáson kívüli egyéb célra véglegesen kivont hajók úgy számít, mintha leselejtezték volna 2003-tól a selejtezési arány 0, így a régit újért mechanizmus már csak rendkívüli helyzetben bevethető intézkedésként áll fenn 14

15 /85/EGK rendelet a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált Rajnai Hajózási Egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításához Az eredeti egyezmény aláírói közé nem tartozó tagállamok is azonos feltételekkel használhassák a rajnai vízi utat

16 1356/96/EK rendelet a közlekedési szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadság megvalósításának érdekében bevezetett, a tagállamok közötti belvízi árufuvarozásra vagy személyszállításra alkalmazandó közös szabályokról Belvízi áru, vagy személyszállítási szolgáltatások végzésének feltételeit határozza meg a tagállamok közötti, valamint a tranzit forgalomban A rendelet nem érinti harmadik országok fuvarozóinak a Felülvizsgált Rajnai Hajózási Egyezmény (Mannheimi Egyezmény), a Dunai Hajózási Egyezmény (Belgrádi Egyezmény) hatálya alatt szerzett jogait, sem pedig a Közösség nemzetközi kötelezettségeiből eredő jogait 16

17 A rendelet szerint ezeket a szolgáltatásokat állampolgárság vagy a cégbejegyzés helye szerinti megkülönböztetés nélkül minden fuvarozó végezheti, amennyiben a vállalkozás valamely tagállamban van bejegyezve, az érintett tagállam jogszabályaival összhangban; jogosult az adott tagállamban nemzetközi belvízi árufuvarozás vagy személyszállítás végzésére; a szolgáltatásokat olyan belvízi hajókkal végzi, amelyeket a tagállamban regisztráltak, vagy amelyek regisztrálás hiányában a tagállam flottájának tagsági igazolásával rendelkeznek; a fuvarozó csak olyan hajókat vehet igénybe, amelyeknek tulajdonosa tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki valamely tagállam állampolgára; vagy olyan jogi személy, amelyet valamely tagállamban jegyeztek be és többségi tulajdonosai valamely tagállam állampolgárai 17

18 3921/91/EGK rendelet a nem honos fuvarozók által valamely tagállam belvízi útjain történő árufuvarozás vagy személyszállítás feltételeinek megállapításáról Kabotázs tevékenység, nem honos fuvarozók szabályozása 18

19 A kabotázs tevékenységre a közösségi jogszabályok mellett a fogadó tagállam jogszabályait is alkalmazni kell a következő területeken: A hajókra vonatkozó műszaki előírások; Hajózási és rendőrhatósági előírások; Fuvarozási szerződések, hajóbérleti szerződések és üzemeltetési eljárások díjszabása és azok feltételei; Hajózási idő és pihenőidő; Fuvarozási szolgáltatások forgalmi adója 19

20 96/75/EK irányelv a Közösségen belüli nemzeti és nemzetközi belvízi szállításra vonatkozó hajóbérleti szerződések és árképzések rendszeréről Az európai belvízi árufuvarozásban a felek a szerződéseiket szabadon kötik meg és az árakban is szabadon állapodnak meg jan. 1-ig megszüntetni a kötelező minimális díjszabást és a rotációs hajóbérleti rendszert 20

21 Belvízi hajózási tevékenység engedélyezésének szabályozása 87/540/EGK irányelv a belföldi és nemzetközi vízi fuvarozás területén az árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e szakma okleveleinek, bizonyítványainak és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványainak kölcsönös elismeréséről 21

22 Tevékenység gyakorlásának engedélyezésének szabályozása és személyi követelmények egyértelműsítése Az irányelv alkalmazásában belvízi árufuvarozásnak minősül a belvízi útvonalakon bármely természetes vagy jogi személy által díj ellenében végzett árufuvarozás, akkor is, ha ezt a tevékenységet nem rendszeresen gyakorolják Tagállamok mentesíthetik a más víziutakkal kapcsolatban nem álló belvizeken, kizárólag államhatáron belüli árufuvarozási tevékenységet végzőket 22

23 Az Uniós szabályozás a rajnai hajózásra vonatkozóan alakult ki Meghatározza csatlakozásunk óta a hazai hajózás működési kereteit, mely a Duna- Majna-Rajna csatorna üzembe helyezésével a technikai adottságok és követelmények révén is meghatározó Ugyanakkor térségünkben továbbra is a dunai hajózás a közvetlen színtér, melynek kereteit a következő szabályok alakítják 23

24 A dunai hajózást átfogóan a Belgrádi Egyezmény ( ) szabályozza Ezt a magyar jogrendbe az évi XIII. tv. illeszti be Eredetileg csak a szocialista országok írták alá Kiegészítő Jegyzőkönyv évi CXIV. tv. 24

25 25 A Dunán való hajózás valamennyi állam számára szabad Ulm és a Fekete-tenger között Ez azonban nem alkalmazható ugyanazon állam kikötői közötti (kabotázs) fuvarozásra Egyenjogúság elve a hajózási díjak és kikötői illetékek tekintetében A Duna menti államok kötelezik magukat, hogy Duna-szakaszaikat a folyami (megfelelő szakaszokon tengeri) hajók számára hajózható állapotban tartják Duna Bizottság Folyami igazgatási különleges szervezetek és a révkalauzi szolgálat követelményei

26 Budapesti Egyezmény a Belvízi Árufuvarozási Szerződésről (CMNI)(2001) évi CXLI. tv. hirdette ki Vízi fuvarozás az európai belvízi utakon lényegében egységes jogi feltételekkel mehet végbe A dunai hajózásban a szabályokat, az árufuvarozás feltételeit továbbra is a dunai hajózási vállalatok által elfogadott bratislavai megállapodások tartalmazzák 26

27 A szabályozás célja, hogy a részes országok a jogszabályok olyan harmonizálását valósítsák meg, ami megfelel a Rajnai Hajózás Központi Bizottsága és a Duna Bizottság tagállamai által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával együttműködésben kidolgozott egységes szabályozási elveknek 27

28 Európai Megállapodás a nemzetközi víziutakról (AGN) 151/2000. (IX.1.) Korm. rendelet Figyelembe veszi az áruszállítási igények várható növekedését, fejlesztés szükségességét, társadalmi költségeket és káros környezeti hatásokat Függelékeiben tételesen rögzíti a nemzetközi jelentőségű belföldi víziutakat és kikötőket, megadja az európai belvízi utak osztályozását, fő paramétereit, kötelező műszaki és üzemeltetési paramétereit 28

29 29/2003. (V.8.) GKM rendelet a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól A már ismertetett EU jogszabályhoz kapcsolódóan (718/99 és 181/2008) és annak megfelelve létrehozza a Belvízi Hajózási Alapkezelő Tanácsot Gyakorlatilag ma már csak súlyos pénzügyi zavarok esetén kell alkalmazni 29

30 28/2000. (XII.18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről Hajózási tevékenység engedélyezője NKH szakmai alkalmasság és személyes megbízhatóság, pénzügyi teljesítőképesség igazolásával Engedélyek 5 évre Külön kitér a rendelet a kabotázs, harmadik országos tevékenység, különleges szállítások egyedi engedélyezésének szabályozására, követelményeire 30

31 Munkaerő-alkalmazási feltételek szabályozása A már említett 87/540/EGK irányelv kitér a szakmai képesítés megszerzésének általános követelményeire is 91/672/EGK irányelv a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről A Rajnai Hajózási Egyezmény hatálya alá tartozó víziutakon továbbra is szükség van a rajnai hajózási engedélyre Két hajóvezetői engedély kategória A típus: a meghatározott tengeri jellegű vízi utakra érvényes hajóvezetői bizonyítványok B típus: Rajna, Lech és Waal kivételével a Közösség egyéb vízi útjain érvényes bizonyítványok 31

32 96/50/EK irányelv a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról Itt is fennáll a rajnai hajózási engedély különválasztása Minimumkövetelmények meghatározása az emberi élet védelmének és a hajózás biztonságának szem előtt tartásával 32

33 Az előző irányelvben említett A vagy B kategóriába sorolt, a tagállamok által kölcsönösen elismert bizonyítványok értelemszerűen a meghatározott vízi utakon érvényesek, s ezt a bizonyítványon egyértelműen fel kell tüntetni. A bizonyítvány megszerzésének feltételei: 21. életév betöltése, (a tagállamok már a 18. életév betöltése után is kiállíthatnak bizonyítványokat, de azok elismerését függővé lehet tenni az adott országban előírt életkori feltételek teljesítésétől), fizikai és szellemi alkalmasság hatósági orvos által igazolt megléte, igazolt szakmai tapasztalat és szaktudás (négyéves gyakorlat, ami meghatározott feltételek esetén csökkenthető) Külön bizonyítvány szükséges a hajó radarral történő vezetésére 33

34 Az irányelv mellékletében rögzíti a személyszállításra és az árufuvarozásra egyaránt vonatkozó általános követelményeket. Ennek témakörei a következők: navigáció, hajók manőverezése és irányítása, a hajó szerkezete és stabilitása, gépek és berendezések, be- és kirakodás, intézkedések különleges körülmények esetén Külön határozza meg azokat a feltételeket, amelyeket a hajóvezetőnek, vagy a legénység más tagjának külön meghatározott ismeretanyagból (elsősegélynyújtás, életmentési módszerek és berendezések, biztonsági utasítások, tüzek megelőzése és oltása, utasok védelme, evakuálás, stb.) sikeres vizsga letételével teljesítenie kell ahhoz, hogy személyszállítást végezhessen 34

35 Magyar szabályozás 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről Hajózási képesítésekkel kapcsolatban az NKH jogosult eljárni Alapkövetelmény az alapfokú iskola és a 18. életév betöltése Révész, komp és kishajó vezetői képesítésre külön eljárási követelményeket határoz meg hajózási egészségi alkalmasság feltételeit és vizsgálati rendjét külön jogszabály írja elő (21/2002. (XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet) 35

36 Belvízi hajózás műszaki szabályozása 2006/87/EK irányelv a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról 1-4. számú, valamint R zónába sorolja az Unió vízi útjait utóbbin csak a Felülvizsgált Rajnai Hajózási egyezménynek megfelelő hajók közlekedhetnek Egyes zónákban kiegészítő bizonyítványok írhatók elő, vagy nemzeti víziutakon mentesítések adhatók 36

37 2009/100/EK irányelv a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről Belvízi hajózási engedély kiadására vonatkozó eljárást a tagállamok határozzák meg Engedélyt az a tagállam ad ki, amely lajstromába bejegyezték a vízi járművet Rajnai Hajózási Egyezmény hatálya alá tartozó vízi utakon továbbra is a rajnai hajózási engedély szükséges A Rajnai Hajózási Felügyeleti Szabályzat műszaki előírásainak megfelelő hajók a Közösség valamennyi belvízi útján szabadon közlekedhetnek Bármely tagállam feltartóztathatja a környezetet veszélyeztető, vagy nem az okiratoknak megfelelő berendezésű, felszerelésű hajót 37

38 3912/92/EGK rendelet a közúti és a belvízi közlekedés terén a harmadik országban nyilvántartott vagy forgalomba helyezett szállítóeszközök Közösségen belüli ellenőrzéséről Az ellenőrzéseket már nem a határokon, hanem a tagállamok teljes területén szokásos ellenőrzések részeként kell lefolytatni 38

39 Magyar szabályozás 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról Illetékes hatóság az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Európai szabályozással összhangban építési, átépítési paramétereket, tervezési és építési előírásokat, ill. a kapcsolódó engedéylezési eljárásokat határozza meg Differenciált üzemképességi vizsgálat Eredményeként hajó- (munkagép) bizonyítványt állítanak ki 39

40 További eszközelemek műszaki előírásai 17/2002. (III.7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról Víziutak osztályba sorolása Hajózási paraméterek Fenntartásukkal, üzemeltetésükkel kapcsolatos követelmények, költségek nyilvántartási előírásai 40

41 50/2002. (XII.29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről NKH felelősségi körébe utalja ezen létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat Ugyanezen létesítmények üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szól a 49/2002. (XII.29.) GKM rendelet 41

42 Információs rendszer 2005/44/EK irányelv a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) [River Information Services] Közlekedésbiztonság (segélyhívás), navigációs térképek, hajók helymegállapítása és nyomon követése stb. IV. és magasabb osztályú vízi utak, melyek hasonló osztályokba sorolt más tagállami víziúttal állnak összeköttetésben 42

43 A RIS létrehozása érdekében a tagállamok hozzáférhető elektronikus formában megadnak a RIS-felhasználók számára minden vonatkozó adatot, amely a belvízi hajózással és az útiterv-kialakítással kapcsolatos; biztosítják, hogy az európai belvízi utak osztályozásának megfelelően az Va. vagy annál magasabb kategóriába tartozó belvízi útjaik esetében a RIS-felhasználók számára navigációs célra szolgáló elektronikus navigációs térképek is rendelkezésre álljanak; lehetővé teszik, hogy az illetékes hatóságok megkapják a szükséges elektronikus hajózási adatszolgáltatást, mégpedig úgy, hogy a határokon átnyúló forgalom esetén ezeket az információkat a szomszédos állam illetékes hatóságainak a hajó határra érkezését megelőzően kell eljuttatni. biztosítják, hogy a hajósoknak szóló hirdetményeket, többek között a belvízi útjaik vízszintjére (vagy a legnagyobb megengedett merülésre) és a jégveszélyre vonatkozó jelentéseket könnyen hozzáférhető elektronikus úton, szabványosított, kódolt és letölthető üzenet formájában úgy adják meg, hogy ezek a szabványüzenetek mindenképpen tartalmazzák a biztonságos hajózáshoz szükséges információkat 43

44 Vízi közlekedés szabályozása Mo-n évi XLII. tv. víziközlekedésről Átfogja a hajózási rendszer eszköz- és élőmunka-elemeinek, valamint a tevékenységnek, illetve az abban részt vevő szervezeteknek teljes körű szabályozását 44

45 Az állam vízi közlekedési feladatai közé sorolja a törvény az ágazati fejlesztési koncepció kidolgozását, jóváhagyását és végrehajtásának szervezését; ágazati irányítási, hatósági, közlekedésrendészeti, védelmi, információs feladatok tekintetében és nemzetközi kapcsolatokban a hajózási vonatkozások ellátása; az állami tulajdonban lévő víziutak, valamint az országos közforgalmi kikötők és határkikötők fenntartása és fejlesztése, az azokhoz tartozó vasúti és közúti kapcsolatok biztosítása, támogatási rendszer meghatározása; operatív információs rendszer kiépítésének és működtetésének ellátása, biztonsági, balesetmegelőzési, környezet- és természetvédelmi követelmények megállapítása és teljesítésének ellenőrzése; az ágazatban foglalkoztatottak képzési és továbbképzési, egészségügyi és munkabiztonsági követelményeinek megállapítása Az önkormányzatok feladatait a komp- és révközlekedés működtetésében, valamint a kikötők létesítéséhez szükséges területek kijelölésében határozza meg 45

46 Eszközfeltételek részletes szabályozása Úszólétesítmények fogalma, osztályozása, nyilvántartási követelményei lajstromozási eljárás, lobogóviselés szabályai Úszólétesítmények műszaki és üzemeltetési biztonságának feltételei Hajózásra alkalmasság és hajóosztályozás követelményei 46

47 Személyi követelmények Hajózás személyzetére vonatkozó képzettségi követelmények, személyzetre vonatkozó általános mennyiségi, strukturális (tisztek, legénység), tartalmi (felkészültség) előírások Meghatározott esetekben alkalmazandó révkalauzra vonatkozó követelmények Okmányok, adatkezelési előírások Szolgálati időre vonatkozó előírások 47

48 Infrastrukturális elemek Víziút fogalma, kijelölésének, osztályozásának, nyilvántartásának és fenntartási-üzemeltetési feladatainak keretei Miniszter rendeletileg nyilváníthatja az állami tulajdonú vizeket víziúttá Nemzetközi víziúttá csak nemzetközi szerződésben lehet nyilvánítani Víziút esetén a miniszter határozza meg a hajóút jellemző paramétereit (pl. legkisebb és legnagyobb hajózási vízszint) 48

49 Kikötőkre vonatkozó alapvető működtetési formák meghatározása (közforgalmú, saját használatú) Rögzíti, hogy azt a közforgalmú kikötőt, amelynek földterülete állami tulajdonban, vagy állami többségű vagyonkezelő társaság kezelésében van és intermodális csomópontként való működésre alkalmas, országos közforgalmú kikötővé lehet nyilvánítani A Kormány kikötőt vámúttá nyilváníthat. Határkikötő vám- és határkezelésre igénybe vett parti területét miniszteri felhatalmazás alapján a vámhatóság jelöli ki 49

50 Külön részben szól a törvény a hajózási tevékenység végzésének feltételeiről, rögzítve annak az európai szabályozással összhangban meghatározott hatósági engedélyezési követelményeit, illetve az engedélyek hiányában végzett tevékenység bírságolási eljárását Mindehhez kapcsolódik a hajózási tevékenység korlátozásának szabályozása is. Erre a hajózási hatóságnak természeti körülmények, biztonsági vagy egyéb okok miatt hivatalból vagy kérelemre, határozatban vagy hirdetményben közzétett, meghatározott időtartamra (legfeljebb 3 évre) van lehetősége 50

51 Tengerhajózás szabályozása 4055/86/EGK rendelet a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról 51

52 3577/92/EK rendelet a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról 52 Közösségi hajótulajdonosnak minősülnek a tagállamok állampolgárai, akik az adott tagállamban az ott hatályos jogszabályok szerint hajózási tevékenységet végeznek, a tagállamok hatályos jogszabályai alapján alapított hajózási társaságok, amelyek üzleti tevékenysége, valamint tényleges irányítása egy tagállamban van, vagy a tagállamok állampolgárai, akik a Közösségen kívül folytatnak hajózási tevékenységet, vagy Közösségen kívül alapított hajózási társaságok, amelyeket valamely tagállam állampolgárai irányítanak, amennyiben a hajókat valamely tagállamban vettek lajstromba és a tagállam lobogója alatt hajóznak az adott tagállam jogszabályai alapján Előadó: Cím

53 83/573/EGK határozat a nemzetközi kereskedelmi hajózás területén alkalmazandó ellenintézkedésekről Előzetes konzultáció szükséges a többi tagállammal és a Bizottsággal A tagállamoknak törekedniük kell a bevezetett ellenintézkedések összehangolására 53

54 167/2006/ EK határozat egyes harmadik országok teherhajózás területén végzett tevékenységeiről Egységes információs rendszer a tagországok hajózási érdekeltségeire káros hatást gyakorló harmadik országok flottáinak tevékenységéről 54

55 2010/65/EU irányelv a nyilatkozattételi követelményekről Tartalmilag, az egyes információk rögzítésének formai egységesítése révén kapcsolódik az előbbi határozathoz Tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra egységes bejelentőlap alkalmazása (IMO 1965) 55

56 77/587/EGK határozat a tagállamok és harmadik országok között a hajózással kapcsolatos ügyekben fennálló kapcsolatokra és az ilyen ügyekkel kapcsolatban a nemzetközi szervezetek keretében való fellépésekre vonatkozó konzultációs eljárás létrehozásáról 56

57 789/2004/EK rendelet a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról 1980-tól épített áru és 1998-tól épített személyszállító hajókra a tagállamok műszaki okokból nem tagadhatják meg egy másik tagállamban lajstromozott hajó lajstromba vételét, ha amúgy a követelményeknek megfelel 57

58 Versenyszabályozás 4057/86/EGK rendelet a tisztességtelen árképzési gyakorlatokról Harmadik országok hajótulajdonosai által alkalmazott tisztességes díjmegállapítást sértő és kárt okozó gyakorlat ellensúlyozására kárpótló illeték (jóvátétel) szabható ki 58

59 4058/86/EGK rendelet a tengerhajózásban a rakományokhoz való szabad hozzáférés biztosítását szolgáló összehangolt intézkedésekről Ha egy ország, vagy ügynökség akadályozza a fuvarokhoz való szabad hozzáférést, tehát külkapcsolatokat segítő intézkedés Összehangolt eljárást bármely tagállam kérhet a Bizottságtól, mely 4 héten belül javaslatot terjeszt a Tanács elé Dönthetnek diplomáciai lépésről az országokkal szemben, ellenintézkedésekről azok hajózási társaságaival szemben (illeték kivetése, fuvarozás és kirakás engedélyhez kötése stb) 59

60 1419/2006/EK rendelet a Szerződés 85. és 86. cikkének a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1/2003/EK rendelet hatályának a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra való kiterjesztéséről 60

61 Támogatások strukturált rendszerén keresztüli versenyszabályozás Pénzügyi intézkedések a versenyképesség növelésére, a hajótulajdonos vállalkozásokra vonatkozó adózási feltételek kedvezőbbé tétele a kedvezményben részesülő lobogókkal szembeni tisztességes versenyfeltételek kialakítása érdekében (pl. a társasági adó tonna szerinti adózásra való felváltása). Az élőmunka-költségek támogatása, így a képzett tengerészek foglalkoztatási költségeihez való hozzájárulás, a tengerészek számára csökkentett jövedelemadó, személyzeti támogatás a tagállami lajstromba vett hajókon dolgozó közösségi tengerészek repatriálásához. Beruházási támogatás, de csak olyan flottafelújítások esetében, amelyek a teljes flottakapacitás csökkenését eredményező szerkezeti átalakítási reform részét képezik, vagy ha összhangban vannak a biztonságos tengerek politikájával. 61

62 62 Regionális támogatások hátrányos helyzetű régiókban a nemzeti szabályozások általános szabályaival összhangban és ahol kimutatható, hogy bizonyos ésszerű időtartam eltelte után a régió előnyei nőni fognak. Képzési támogatás, ha az megfelel a megfogalmazott általános és konkrét követelményeknek (átláthatóság, hátrányos megkülönböztetés tilalma, hajófedélzeti kiképzések). Szerkezetátalakítási támogatás a nehéz helyzetben lévő vállalkozások átalakítására, iránymutatások azok megsegítésére. Közszolgáltatási kötelezettségek és szerződések teljesítésével összefüggésben felmerült működési veszteségek megtérítése, ha megvalósul a nyilvános pályázat kiírása, ésszerű időtartamú szerződések kötése, keresztfinanszírozás tilalma és extraköltségek megtérítése

63 Tengeri biztonság általános szabályozása 1406/2002/EK rendelet az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról Műszaki és tudományos támogatás Joganyag folyamatos korszerűsítése Tengeri balesetek vizsgálati módszereinek kidolgozása Információszolgáltatás hajók azonosításáról, nyomon követéséről, biztonságról, szennyezésről 63

64 2009/15/EK irányelv a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szerveztek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól Azon szabályok meghatározása, amelyeket a tagállamoknak és a hajók vizsgálatával, felügyeletével, bizonyítványok kiadásával foglalkozó szervezeteknek be kell tartaniuk 64

65 2009/16/EK irányelv a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről Alacsony színvonalú járművek számának csökkentése Harmadik országok járműveivel szembeni elbánás nem lehet kedvezőbb A kikötőkbe belépő más zászló alatt hajózó járművek min. 25%-t ellenőrizni kell Egyes hajókategóriák esetében fokozott ellenőrzés szükséges (tanker, 12 évnél idősebb, személyszállító) 65

66 Információs rendszerek 98/41/EK irányelv a Közösség kikötői között közlekedő személyhajókon tartózkodó személyek nyilvántartásáról Biztonsági és mentési szempontból fontos Információs rendszer kiépítése kell hozzá Az adatokat indulás után legkésőbb 30 perccel közölni kell az utasnyilvántartóval 66

67 2002/59/EK irányelv a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelési és információs rendszer létrehozásáról Biztonság és hatékonyság növelése azáltal, hogy véletlen események, balesetek bekövetkezése esetén a hatóságok jobban tudjanak reagálni Úti adatrögzítő előírása Veszélyes hajók figyelemmel kísérése 67

68 92/143/EGK határozat az európai használatra szánt rádiónavigációs rendszerekről A tagállamoknak a regionális megállapodásokban való részvételük során olyan rádiónavigációs konfigurációt kell megvalósítaniuk, amely Európában és a környező vizeken a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget biztosítja Galileo 68

69 Tengeri biztonság munkaerőfeltételeinek szabályozása 2008/106/EK irányelv a tengerészek képzésének minimumszintjéről Képzés elméleti és gyakorlati ismeretei Ha a személyzet nem tudja igazolni képzettségét, a hajó feltartóztatható 69

70 Speciális jellegénél fogva a személyzet munkaidejének és beosztásának szabályozása külön szabályozást igényel 1999/63/EK irányelv az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FTS) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról 70

71 71 A megállapodás szerint munkaidő az az időtartam, amelyet a tengerész a hajó üzemeltetése érdekében végzett munkával tölt el A munkaidő maximális időtartama nem haladhatja meg a 14 órát bármely 24 órás időszak vonatkozásában, és a 72 órát bármely 7 napos időszak vonatkozásában. A pihenőidő minimális időtartama nem lehet kevesebb mint 10 óra bármely 24 órás időszak vonatkozásában, és 77 óra bármely 7 napos időszak vonatkozásában. A pihenőidő legfeljebb két szakaszra osztható, amelyek közül az egyik legalább 6 óra időtartamú, és az egymás után következő pihenőidők közötti időköz nem lehet hosszabb 14 óránál.

72 92/29/EGK irányelv a hajók fedélzetén emelt szintű egészségügyi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségügyi minimumkövetelményekről Rendszeresen ellenőrzött, megfelelő orvosi felszerelés minden hajón Használatukról a tengerészek kiképzését biztosítani kell Kötelezően tartandó gyógyszerek és orvosi felszerelések köre 3 napnál hosszabb tengeri út és 100 fő legénység esetén hajóorvost kell alkalmazni Rádión keresztül történő orvosi konzultáció lehetősége 72

73 Műszaki biztonság szabályozása 336/2006/EK rendelet a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról ISM szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával üzemeltetési és környezetszennyezési problémák csökkentése 5 évre szóló megfelelőséget igazoló bizonyítványok 73

74 96/98/EK irányelv a tengerészeti felszerelésekről Biztonsági bizonyítványok kiadásakor a fedélzeti felszerelések kielégítsék a követelményeket Tagállamok engedélyezhetik olyan, új technikai megoldásokat tartalmazó felszerelések elhelyezését, amelyeket ugyan nem az irányelv melléklete szerinti megfelelőség-tanúsítási eljárások keretében vizsgáltak, de amelyek legalább olyan mértékben hatékonynak bizonyulnak, mint az ilyen eljárásokat kielégítő felszerelések IMO és egyéb nemzetközi egyezményeknek való megfelelés 74

75 2009/45/EK irányelv a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről 4 kategória aszerint, mely tengeri körzetben jogosult közlekedni Biztonsági bizonyítvány legfeljebb 12 hónapra 75

76 2003/25/EK irányelv a Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről Lobogótól függetlenül minden a tagállamok kikötőiből, vagy oda érkezve menetrend szerinti forgalmat bonyolít le 76

77 1999/35/EK irányelv a menetrendszerinti Ro-Ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító hajók biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálati rendszeréről Évenkénti felülvizsgálat (bizonyítványok, műszaki állapot, utazási adatrögzítő, stabilitás) 77

78 Környezetvédelmi szabályozás 2850/2000/EK határozat a véletlen és a szándékos tengerszennyezés területén történő együttműködés közösségi kereteinek létrehozásáról Fő célkitűzések A tengeri környezet, a tengerpart és az emberi egészség védelme érdekében tett erőfeszítések támogatása a balesetből származó vagy szándékos szennyezés ellen, ide nem értve a szárazföldről származó szennyezést; a tagállamok megelőzési és elhárítási képességének fejlesztése olaj vagy más káros anyag kiömlése vagy ennek veszélye esetén; a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés megkönnyítése; a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása kártérítés nyújtása érdekében, a szennyező fizet elvvel összhangban 78

79 A célok megvalósításának elősegítése érdekében a Közösség egységes információs rendszert hozott létre és egyeztetett akciókat szervez elsősorban a következő területeken: - információnyújtás a felkészültség növelése és a veszély megelőzése érdekében; - válsághelyzetekre való reakciók, rehabilitációs módszerek, valamint a kárbecslési eljárások fejlesztése; - a közvélemény jobb tájékoztatása és a balesetről szóló információk továbbítása; - az illetékes helyi szervek és a környezetvédelmi szervezetek közötti együttműködés erősítése a megelőzés és az elhárítás érdekében; - működési támogatás nyújtása, közösségi szakértők küldése veszélyhelyzet esetén 79

80 2005/35/EK irányelv a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről Az irányelv a szennyező anyagoknak a következő vizeken történő kibocsátására vonatkozik: Egy tagállam belvizei (beleértve a kikötőket is) és parti tengere; nemzetközi hajózásra használt, a tranzitátkelésre vonatkozó rendszer hatálya alá tartozó tengerszorosok; egy tagállam kizárólagos gazdasági vagy azzal egyenértékű övezete; a nyílt tenger Jogsértés a szennyezés-kibocsátás, amennyiben az szándékosan, tudatos gondatlanságból vagy hanyagságból fakad 80

81 2002/971/EK határozat a tagállamoknak a Közösség érdekében történő, az 1996-os, a veszélyes és káros anyagok tengeri szállításával kapcsolatos károk iránti felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezmény (HNS Egyezmény) megerősítésére, illetve az ahhoz való csatlakozásra vonatkozó felhatalmazásról Veszélyes és ártalmas anyagok szállításából származó szennyezés esetén a felelős azonnali és hatékony kártérítési kötelezettsége Közösségi szintű jogkör 81

82 417/2002/EK rendelet a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről Egyhéjazatú tartályhajók ütemezett kivonása 82

83 Kikötővédelem szabályozása 2004/725/EK rendelet a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról tengeri védelmi illetékes hatóságok létrehozása tagállami szinten Minden befutni készülő hajónak előzetesen információt kell adnia a hajó nemzetközi hajóbiztonsági bizonyítványáról 83

84 2005/65/EK rendelet a kikötővédelem fokozásáról Előbbi rendelet végrehajtását kívánja biztosítani Az előző rendelet hatálya alá tartozó kikötőkbe kikötővédelmi tiszt kijelölése kötelező a hatóság keretében Kikötő sajátosságainak megfelelő kikötővédelmi terv kidolgozása 84

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán 2007. április hó 11. napjától történő hatályba lépéssel az alábbi jelentős módosulásokra

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

A tájékoztató tartalomjegyzéke:

A tájékoztató tartalomjegyzéke: A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

2010. évi XXXVIII. törvény. a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2010. évi XXXVIII. törvény. a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy az ember halálával bekövetkez ő hagyatékátszállást - az örökösként

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

ÍRÁSBELI VIZSGAKÉRDÉSEK 2013.

ÍRÁSBELI VIZSGAKÉRDÉSEK 2013. ÍRÁSBELI VIZSGAKÉRDÉSEK 2013. sorszám 1. 2. 3. 4. 1. Az építésügy alkotmányos alapjai Az Alaptörvény által megfogalmazott mely alapvető alkotmányos jogból vezethető le az épített környezet védelme? Vezesse

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

Hatályos: 2011.12.08 BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata

Hatályos: 2011.12.08 BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata Hatályos: 2011.12.08 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól A légi-, a vasúti és a víziközlekedési

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Az e-útdíj bevezetése Magyarországon

Az e-útdíj bevezetése Magyarországon MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Közigazgatási Jogi Tanszék Az e-útdíj bevezetése Magyarországon Konzulens: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens Készítette: Stefánné Erdei Ticia közigazgatási mesterképzés

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben