A BIZOTTSÁG HATÁROZATA a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról"

Átírás

1 HU HU HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról (csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles) HU HU

3 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról (csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1, és különösen annak 51. cikkére, mivel: (1) A 810/2009/EK rendelet megállapítja a tagállamok területén való átutazásra vagy bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket. (2) A vízumkódex 51. cikke alapján a rendelet rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásához szükséges operatív utasításokat oly módon kell meghatározni, hogy az biztosítsa e rendelkezések harmonizált végrehajtását. Kézikönyv készült a vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról. Érdemes egy, a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyvet is összeállítani. E kézikönyvnek a konzuli képviseletek működési rendjéért és működéséért, valamint a tagállamok központi és helyi hatóságai között folyó együttműködésért így a helyi schengeni együttműködésért is felelős központi és konzuli tagállami hatóságoknak szóló operatív utasításokat, bevált módszereket és ajánlásokat célszerű tartalmaznia. (3) Annak biztosítása érdekében, hogy a kézikönyvet valamennyi illetékes tagállami hatóság a lehető leghatékonyabban tudja alkalmazni, a Bizottságnak azt elektronikus formában is a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania, a vízumkódex 53. cikke (2) bekezdésének előírásai szerint. 1 HL L 243., , 1. o. HU HU

4 (4) A Bizottság gondoskodik a kézikönyv rendszeres frissítéséről. (5) A konzuli képviseletek működési rendjére és működésére, valamint a tagállamok hatóságai közötti együttműködésre és annak megszervezésére vonatkozó uniós szabályok harmonizált végrehajtásának javítása érdekében a tagállamoknak utasítaniuk kell illetékes nemzeti hatóságaikat, hogy a vízumosztályok működési rendjének kialakítása, valamint a más tagállamok központi és helyi szintű hatóságaival folytatott együttműködés során a mellékelt kézikönyvet használják útmutatóként. (6) A tagállamoknak e kézikönyvet ajánlatos használniuk a konzulátusi feladatok ellátásában résztvevő alkalmazottak tájékoztatása során, különösen a helyi schengeni együttműködés és az ahhoz kapcsolódó feladatok tekintetében. (7) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 2. cikkének megfelelően Dánia nem vett részt a 810/2009/EK rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy a 810/2009/EK rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányokra épül, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban február 2-i levelében jelezte, hogy e vívmányokat nemzeti jogrendszerébe mégis átülteti. Ebből következően a nemzetközi jog kötelezi e határozat végrehajtására. (8) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak megfelelően 2 nem vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. (9) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak megfelelően 3 nem vesz részt. Ennél fogva Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem alkalmazandó. (10) Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás 4 értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 5 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak HL L 131, , 43. o. HL L 64., , 20. o. HL L 176., , 36. o. HL L 176., , 31. o. HU HU

5 (11) Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás 6 értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 7 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak, a 2008/146/EK tanácsi határozat 8 3. cikkével összefüggésben értelmezve. (12) Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak, a 2008/261/EK tanácsi határozat 9 3. cikkével és a 2008/262/EK tanácsi határozat cikkével összefüggésben értelmezve. (13) Ciprus tekintetében e határozat a évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül. (14) Bulgária és Románia tekintetében e határozat a évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó rendelkezésnek minősül. (15) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a vízumbizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk A vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv e határozat mellékletében található. 1. A tagállamok: 2. cikk az 1. cikkben említett kézikönyvet eljuttatják a vízumosztályok működési rendjében és a tagállamok központi és helyi szintű hatóságaival folytatott együttműködésben illetékes hatóságoknak; HL L 53., , 52. o. HL L 176., , 31. o. HL L 53., , 1. o. HL L 83., , 3. o. HL L 83., , 5. o. HU HU

6 valamint utasítják az említett hatóságokat, hogy a vízumosztályok működési rendjének kialakítása, valamint a más tagállamok központi és helyi szintű hatóságaival folytatott együttműködés során e kézikönyvet használják útmutatóként. 2. A tagállamok e kézikönyvet használják a konzulátusi feladatok ellátásával megbízandó konzulátusi alkalmazottak tájékoztatására is, különösen a helyi schengeni együttműködés és az ahhoz kapcsolódó feladatok tekintetében. 3. cikk E határozat címzettje a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság. Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről Cecilia MALMSTRÖM a Bizottság tagja HU HU

7 MELLÉKLET KÉZIKÖNYV A VÍZUMOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL ÉS A HELYI SCHENGENI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL HU 6 HU

8 ELŐSZÓ E kézikönyv a vízumosztályok működési rendjére és a helyi schengeni együttműködésre vonatkozó iránymutatást tartalmaz. Rendeltetése az, hogy a konzuli képviseletek működtetéséért, valamint a tagállamok hatóságai között központi és helyi szinten folyó együttműködés biztosításáért felelős központi és konzuli tagállami hatóságok a közös vízumpolitikára vonatkozó európai uniós jogszabályok végrehajtása során alkalmazzák. A kézikönyv a vízumkódex 51. cikke alapján készült. Nem ró semmiféle jogi kötelezettséget a tagállamokra, és nem állapít meg semmilyen új jogot vagy kötelezettséget az esetlegesen érintett személyekre vonatkozóan. Csak az e kézikönyv alapjául szolgáló vagy általa hivatkozott jogi aktusok bírnak jogi kötelező erővel, és csak e jogi aktusokra lehet nemzeti bíróság előtt hivatkozni. HU 7 HU

9 I. RÉSZ: MŰKÖDÉSI REND ÉS A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTANDÓ TÁJÉKOZTATÁS 1. A vízumosztályok működési rendjére vonatkozó bevált módszerek Jogalap: a vízumkódex 13. cikkének (6) bekezdése és 37. cikke 1.1. A feladatok elosztása és a személyzet védelme Annak érdekében, hogy az elővigyázatosság szintje ne csökkenjen, továbbá a személyzetnek a helyi nyomással szembeni védelme érdekében, amennyiben ez lehetséges, a közvetlenül a kérelmezőkkel foglalkozó munkatársak feladatait rendszeresen váltogatni kell. Különös figyelmet kell fordítani a pontosan meghatározott munkastruktúrákra és a feladatok/felelősség határozottan elkülönülő kiosztására/megosztására a kérelmekre vonatkozó döntések meghozatalával megbízott személyek esetében. A biometrikus azonosítók bekérésének kötelezővé válásával ezek bekérését képesített és szabályszerűen felhatalmazott személyzetnek kell végeznie. Adatbeviteli jogosultsággal, illetve adott esetben a vízuminformációs rendszerhez (VIS) vagy a schengeni információs rendszerhez (SIS), valamint egyéb bizalmas információkhoz való betekintési célú hozzáférési jogosultsággal csak a személyzet korlátozott számú, jogszerűen felhatalmazott tagja rendelkezhet. Megfelelő intézkedéseket kell tenni az ilyen adatbázisokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében A kitöltetlen vízumbélyegek tárolása és kezelése A csalások és eltűnések megelőzése érdekében a vízumbélyegek tárolására és kezelésére megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. A konzulátusok vízumbélyegkészletükről nyilvántartást vezetnek, és minden egyes vízumbélyeg felhasználási módját feljegyzik. Ajánlott bevált gyakorlat a kitöltetlen vízumbélyegek készletnyilvántartására és felhasználási módjuk nyilvántartására A tagállami konzulátusok kitöltetlen vízumbélyegkészletükről vezessenek elektronikus nyilvántartást, és elektronikusan rögzítsék minden egyes vízumbélyeg felhasználási módját. 2. A vízumkérelmek vizsgálatához és a konzulátusok felügyeletéhez biztosított források Jogalap: a vízumkódex 38. cikke A kérelmek vizsgálatával kapcsolatos feladatok elvégzésére a tagállamok megfelelő számban alkalmas személyzetet alkalmaznak oly módon, hogy a nyilvánosság számára elfogadható és összehangolt minőségű szolgáltatást biztosítsanak, a vízumkérelmek átvételének megszervezési módjától függetlenül. A források rendelkezésre bocsátásakor figyelembe kell venni az idényjellegű csúcsidőszakokat. A feladat elvégzésére alkalmas és megfelelő helyiségeket kell biztosítani, és megfelelő biztonsági intézkedések kell foganatosítani. HU 8 HU

10 A tagállamok központi hatóságai megfelelő képzésben részesítik a kihelyezett és a helyben alkalmazott személyzetet egyaránt. A központi hatóságok felelnek azért, hogy a személyzet teljes körű, pontos és naprakész tájékoztatásban részesüljön a vonatkozó közösségi és nemzeti jog tekintetében. A tagállamok központi hatóságai biztosítják a kérelmek vizsgálati módjának gyakori és megfelelő ellenőrzését. Amennyiben a vízumkódex rendelkezéseitől való eltérést észlelnek, kiigazító intézkedéseket kell foganatosítani. 3. A kereskedelmi közvetítők akkreditálása Jogalap: a vízumkódex 45. cikke A kérelmek benyújtása tekintetében a tagállamok együttműködhetnek kereskedelmi közvetítőkkel, ám ez a biometrikus azonosítók felvételére nem érvényes. A kereskedelmi közvetítőkkel a vízumkérelmek benyújtása érdekében történő együttműködés elkülönül a külső szolgáltatókkal a kérelmek átvételét illetően való együttműködés esetétől (a vízumkérelmek átvételének megszervezési módjairól lásd a III. részt) Az akkreditáció nyújtására vonatkozó eljárások A kereskedelmi közvetítővel való együttműködés a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott akkreditáción alapul. Akkreditációt nyújtására akkor kerülhet sor, ha ellenőrizték a következőket: (a) (b) (c) a kereskedelmi közvetítő jelenlegi jogállása: hatályos engedély, a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, bankokkal kötött szerződések; meglévő szerződések szállást és egyéb szervezett társasutazásokat kínáló, a tagállamokban található kereskedelmi partnerekkel; közlekedési vállalatokkal kötött szerződések, amelyek tartalmaznak egy kiutazást, valamint egy garantált és lekötött visszautat Ellenőrzés A kereskedelmi közvetítőket a kérelmezőkkel való személyes vagy telefonon folytatott elbeszélgetések formájában rendszeresen, szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell,. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az utazásokra és a szállásra,az egyes utasok megfelelő utazási egészségbiztosításának meglétére, továbbá a csoport visszatérésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzésére Az akkreditáció visszavonása A tagállamok illetékes hatóságai visszavonják a kereskedelmi közvetítő akkreditációját, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a közvetítő már nem felel meg az előírt feltételeknek. Ajánlott bevált gyakorlat: A tagállamok illetékes hatóságai évente egyszer végezzenek értékelést az akkreditált kereskedelmi közvetítőkkel való együttműködésükről, és az akkreditációt ez alapján újítsák meg, vagy vonják vissza. HU 9 HU

11 3.4. Információcsere A helyi schengeni együttműködés keretein belül információt kell cserélni az akkreditált kereskedelmi közvetítők tevékenységéről, közelebbről az észlelt szabálytalanságokról, a kereskedelmi közvetítők által benyújtott vízumkérelmek esetleges elutasításairól, valamint az okirat-hamisítás észlelt eseteiről és a tervezett utazások meghiúsulásáról. A helyi schengeni együttműködés keretein belül meg kell osztani egymással az azokat a kereskedelmi közvetítőket felsoroló jegyzékeket, amelyeket az egyes konzulátusok akkreditáltak, vagy amelyeknek akkreditációját visszavonták, visszavonás esetén annak indokait is feltüntetve Jóváhagyott célország státusz (ADS) február 12-én az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Állami Idegenforgalmi Hivatala a tagállamokba irányuló kínai csoportos turizmus megkönnyítése érdekében egyetértési megállapodást írt alá a vízumokról és ezzel összefüggő kérdésekről. Az egyetértési megállapodást szeptember 1-től kezdődően alkalmazzák. Dánia, Izland, Norvégia és Svájc külön-külön ADS megállapodásokat kötöttek a Kínai Népköztársaság Állami Idegenforgalmi Hivatalával. Az egyetértési megállapodás számos rendelkezést tartalmaz az ADS program vonatkozásában az akkreditációról, az ellenőrzésről, és az utazási irodákkal szemben foganatosítható szankciókról szeptember 16-án a Bizottság ajánlást adott ki az egyetértési megállapodás végrehajtásáról 11, amelyben az egyetértési megállapodás tekintetében közös végrehajtási eljárásokat javasolt az utazási irodák akkreditációja, a futárok személyazonosító kitűzője, a futárokkal való együttműködésre vonatkozó gyakorlati intézkedések, valamint az utazási irodákkal szemben alkalmazható figyelmeztetések és akkreditáció-visszavonás vonatkozásában. Ezen ajánlásnak megfelelően a Bizottság feladata a futárok névjegyzékének összeállítása és frissítése, valamint a kínai hatóságok tájékoztatása az utazási irodákkal szemben hozott szankciókról. 4. A kérelmezőknek nyújtandó általános információk Jogalap: a vízumkódex 47. és 48. cikke Azon felül, hogy a nyilvánosság számára tájékoztatást nyújtanak arról, hogy mely államok állampolgáraival és ezen állampolgárok mely kategóriáival szemben áll fenn vízumkötelezettség a tagállamok területére való belépés és/vagy a tagállamok repülőtereinek nemzetközi tranzitterületén történő áthaladás tekintetében, a tagállamok központi hatóságai minden lényeges információt biztosítanak a nyilvánosság számára a vízumkérelmekről. Helyi szinten az információnyújtást helyi schengeni együttműködés keretében össze kell hangolni, a különböző vízumtípusokról szóló közös tájékoztatók készítése révén (mely tájékoztatók adott esetben a támogató dokumentumok közös jegyzékét is tartalmazzák, lásd: II. rész, 1.1. pont). 11 HL L 296., , 23. o. HU 10 HU

12 4.1. A vízumkérelmezés kritériumaival, feltételeivel és eljárásaival kapcsolatban minden lényeges információt biztosítani kell, beleértve a következőket: a vízumkérelem vizsgálatára és az erre vonatkozó határozat meghozatalára illetékes tagállam (a más tagállam általi esetleges képviseletére, illetve más tagállam esetleges képviseletére vonatkozó információval együtt); a vízum kérelmezésekor benyújtandó dokumentumok*; a vízumkérelem benyújtásának helye (az illetékes tagállam vagy a képviselő tagállam konzulátusa, közös igénylési központ*); amennyiben a vízumkérelmeket külső szolgáltatónál nyújtják be, mind a tagállami konzulátus, mind a külső szolgáltató tájékoztatást nyújt a fizetendő szolgáltatási díjról, valamint a közvetlenül a tagállami konzulátushoz való kérelembenyújtás lehetőségéről. a vízumkérelem benyújtásakor fizetendő vízumdíj, azaz információ arról, hogy milyen vízumdíj vonatkozik a kérelmezők egyes kategóriáira, valamint arról, hogy a kérelmezők mely kategóriái mentesülnek a vízumdíj alól. Szintén információt kell nyújtani arról, hogy a vízumdíj milyen pénznemben fizetendő, valamint a díj megfizetésével kapcsolatos gyakorlati intézkedésekről. Egyértelműen jelezni kell, hogy a vízumkérelem elutasítása esetén a befizetett díj nem kerül visszatérítésre; a vízumkérelem benyújtásának ideje; arról, hogy a kérelmezőnek kell-e időpontot kérnie, és amennyiben igen, hogyan és mikor lehet időpontot kapni *); arról, hogy benyújtható-e a vízumkérelem akkreditált kereskedelmi közvetítőn például utazási irodán keresztül; a vízumkérelem vizsgálatára és az erre vonatkozó határozat meghozatalára vonatkozó határidők (beleértve azon harmadik országokra vonatkozó információt is, amelyek állampolgárai, vagy állampolgárainak bizonyos kategóriái vonatkozásában előzetes egyeztetést kell folytatni*). *) Beleértve az EU/EGT állampolgárai és Svájc állampolgárai családtagjainak nyújtandó eljárási biztosítékokra vonatkozó információkat is. Ajánlott bevált gyakorlat a potenciális vízumkérelmezők tájékoztatásához: A hiányos vízumkérelmek benyújtásának és annak elkerülése érdekében, hogy a kérelmezőknek többször is fel kelljen keresniük a konzulátust, minden lényeges információt a lehető legszélesebb körben terjeszteni kell. A vízumokra vonatkozó általános tájékoztatás mellett a kérelem benyújtásának módjára vonatkozóan is többnyelvű tájékoztatást kell biztosítani, ideértve legalább a fogadó ország és az érintett tagállam hivatalos nyelvét/nyelveit. Ezt az információt a lehető legszélesebb körben kell elérhetővé tenni, és az épületen kívül vagy annak környékén jól látható módon ki kell függeszteni, valamint az internetes honlapokon is közzé kell tenni. HU 11 HU

13 4.2. Tájékoztatást kell nyújtani továbbá a vízum birtokosának jogairól és kötelezettségeiről, amelynek tartalmaznia kell az alábbi információkat: hogy a vízum birtoklása önmagában nem jelent automatikus beutazási jogot, és a vízum birtokosának a külső határon igazolnia kell, hogy eleget tesz a beutazási feltételeknek; április 5-től: hogy a kérelmekkel kapcsolatos elutasító döntésekről értesíteni kell a kérelmezőt, és az ilyen döntéseknek tartalmazniuk kell az alapul szolgáló indokokat. Azon kérelmezők, akiknek kérelmét elutasították, jogorvoslattal élhetnek. A tájékoztatásban részletes információt kell nyújtani a jogorvoslat esetén követendő eljárásról, többek között feltüntetve az illetékes hatóságot, valamint a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét is. hogy a kérelem elfogadhatóságát igazoló bélyegzőnek nincsen jogi hatása A kérelemnyomtatvány Jogalap: a vízumkódex 11. cikkének (6) bekezdése Tájékoztatást kell nyújtani a következőkről: hogy a kérelemnyomtatvány díjmentes; hogy hol lehet hozzájutni a kérelemnyomtatványhoz; hogy minden egyes vízumkérelmezőnek külön vízumkérdőívet kell kitöltenie és benyújtania, illetve egyéni fotókat benyújtania, még abban az esetben is, ha ugyanazon úti okmány több személyre is érvényes; hogy a kérelemnyomtatvány kitöltésénél mely nyelv(ek)et lehet használni. Ajánlott bevált gyakorlat a vízumkérdőívekkel kapcsolatban: A vízumkérdőívek tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében a kérdőívet széles körűen, térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani, a konzuli képviselet helyiségei mellett például utazási irodákban, légitársaságok, üzleti egyesületek, kulturális intézetek irodáiban, valamint az interneten is. A konzulátusokon ki kell függeszteni a vízumkérdőív helyesen kitöltött példányait (és azokat lehetőség szerint az interneten is közzé kell tenni). HU 12 HU

14 4.4. Adatvédelmi nyilatkozat Jogalap: A VIS-rendelet 37. cikke EZ A PONT CSAK OLYAN KONZULÁTUSOK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ, AHOL A VIS MÁR MŰKÖDŐKÉPES: A vízumkérelmezőket, valamint a kérelmező számára meghívólevelet nyújtó és/vagy a kérelmező tervezett tartózkodása alatt megélhetési költségeit fedező személyeket tájékoztatni kell: a) a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja szerinti adatkezelő személyazonosságáról, elérhetőségeit is beleértve; b) a célról, amiért az adat a VIS-ben feldolgozásra kerül; c) az adat címzettjeinek kategóriáiról, ideértve a 2008/633/IB tanácsi határozat 3. cikkében említett érintett hatóságokat is; d) az adat megőrzési idejéről; e) arról, hogy az adatgyűjtés kötelező a kérelem elbírálásához; f) a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférési jogosultságról, a rájuk vonatkozó téves adatok helyesbítésére vagy a rájuk vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére irányuló kérelem jogáról, beleértve az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatás jogát, valamint a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontjában és 41. cikkének (1) bekezdésében említett, a személyes adatok védelmével kapcsolatos igények meghallgatásáért felelős nemzeti felügyeleti hatóságok elérhetőségét E tájékoztatást írásban kell megadni a kérelmezőnek a vízumkérelem benyújtásakor az akta létrehozásához szükséges adatokat felvételekor A kérelmező számára meghívólevelet nyújtó és/vagy a kérelmező tervezett tartózkodása alatt megélhetési költségeit fedező személyeknek e tájékoztatást a meghívólevél, támogatás és szállás bizonyítására szolgáló, általuk aláírandó formanyomtatványon kell biztosítani. Az e személyek által aláírt nyomtatvány hiányában ezt a tájékoztatást a 95/46/EK irányelv 11. cikkének megfelelően kell megadni. Ajánlott bevált gyakorlat a nemzeti felügyeleti hatóságokról való tájékoztatásról: Ezt az információt ajánlatos belefoglalni a vízumkérdőíven található adatvédelmi nyilatkozatba, valamint a nyilvánosság számára elérhetővé tenni internetes honlapok és/vagy hirdetőtáblák segítségével. HU 13 HU

15 II. RÉSZ: HELYI SCHENGENI EGYÜTTMŰKÖDÉS Jogalap: a vízumkódex 22. cikkének (3) bekezdése, 31. cikkének (2) bekezdése és 48. cikke A vízumkódex meghatározza a vízumkérelmek vizsgálatára és az azokról való döntésre vonatkozó eljárások jogi keretét. E jogi rendelkezések gyakorlati végrehajtása a tagállamok konzulátusainak felelősségi körébe tartozik. E fejezet célja, hogy a vízumkódex rendelkezéseinek harmonizált végrehajtásának biztosítása érdekében iránymutatást nyújtson a tagállamok közötti helyi szintű együttműködéshez. 1. Annak értékelése, hogy szükség van-e harmonizált megközelítés kialakítására bizonyos kérdések vonatkozásában Helyi schengeni együttműködés keretében a következők szükségességének értékelésére kerül sor: a támogató dokumentumok harmonizált jegyzéke; a vízumdíj fizetése alóli mentességekre vonatkozó harmonizált megközelítés. Az ilyen harmonizáció szükségességét a tagállamok konzulátusainak többsége állapítja meg helyi szinten A helyi schengeni együttműködés keretén belül a következők tekintetében kell együttműködést kialakítani: a vízumkérdőív lefordítása a fogadó ország nyelvére/nyelveire; a fogadó ország által kiadott úti okmányok teljes körű jegyzékének összeállítása (belefoglalva az ilyen úti okmányok biztonsági jellemzőire vonatkozó információkat is). 2. Információcsere a helyi schengeni együttműködés keretében 2.1. A tagállamok konzulátusai törekednek harmonizálni: a vízumdíjat, amennyiben azt EUR-tól eltérő pénznemben kérik; az ugyanazon a helyszínen működő külső szolgáltatók által felszámított szolgáltatási díjakat, amennyiben azok hasonló szolgáltatást nyújtanak. Ajánlott bevált gyakorlat az alkalmazott árfolyam felülvizsgálatára vonatkozóan: A konzulátus számviteli részlege által alkalmazott árfolyam felülvizsgálatának gyakorisága és a vízumdíj esetleges kiigazítása a helyi valuta és az euro közötti átváltási arány stabilitásától függ. Az euro-devizaárfolyamot legalább kéthetenként ellenőrizni kell, ugyanakkor gyakoribb ellenőrzés is indokolt lehet. Kívánatos, hogy a tagállamok közös eljárást fogadjanak el a helyi schengeni együttműködés keretében. Amennyiben a helyi valuta vonatkozásában nem áll rendelkezésre az Európai Központi Bank által megállapított euro-referenciaárfolyam, a tagállamok alkalmazhatják a belső költségvetési ügyeikben használandó árfolyamot a vízumdíj helyi valutában kifejezett összegének HU 14 HU

16 kiszámításához A tagállamok konzulátusai információcserét folytatnak a következőkről: egyes harmadik országok állampolgáraira vagy ilyen állampolgárok bizonyos kategóriáira vonatkozó előzetes konzultációra irányuló megkeresés bevezetéséről vagy eltörléséről; egyes harmadik országok állampolgárai vagy ilyen állampolgárok bizonyos kategóriái számára kiadott vízumokra vonatkozó utólagos tájékoztatás iránti megkeresés bevezetéséről vagy eltörléséről; a külső szolgáltatók kiválasztásáról; a kereskedelmi közvetítők akkreditálásáról, valamint az ilyen akkreditáció visszavonásáról; a közlekedési vállalatokkal való együttműködésről; a havi statisztikákról; a helyi információforrásokról A biztosítótársaságokra és a kínált utazási egészségbiztosítási termékek értékelésére vonatkozó információk cseréje Az ebben a pontban leírt ellenőrzéseket a biztosítótársaságok által kínált utazási egészségbiztosítások tekintetében kell elvégezni, nem pedig a kérelmezők által benyújtott egyes biztosítási kötvényekre vonatkozóan. Ellenőrzéseket kell végezni annak megállapítása érdekében, hogy az utazási egészségbiztosítást kínáló biztosítótársaságok ténylegesen felelnek-e a tagállamok területén belül bekövetkezett balesetek tekintetében támasztott követelésekért, továbbá hogy a biztosítótársaság székhelyéül szolgáló ország nemzeti jogszabályai lehetővé teszik-e a más országokba irányuló pénzügyi átutalásokat. A schengeni térségben székhellyel rendelkező társaságokkal kötött kölcsönös biztosítási megállapodások nem minden esetben jelentenek megoldást. Egyes harmadik országok esetében a nemzeti jogszabályok tiltják az ilyen kölcsönös biztosítást. Ezért tehát fontos meghatározni, hogy a helyi biztosítótársaságok ténylegesen eleget tudnak-e tenni a más országokban fennálló pénzügyi kötelezettségeknek, mivel ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy egy potenciális vízumbirtokosnak a tagállamok területén segítséget lehessen nyújtani. Külön figyelmet kell fordítani annak vizsgálatára, hogy a kötvényben fel van-e tüntetve helyi kapcsolattartó. Fontos ellenőrizni az egyes kockázatok súlyozását, mivel a biztosítótársaságok gyakran megadják a kötvényben, hogy a biztosítás az egyes kockázatok esetén milyen pontos összegig nyújt fedezetet. Még ha a különböző kockázatokhoz rendelt végösszeg EUR-t tesz is ki, a fedezet megtévesztő lehet. A biztosítótársaság mesterségesen felviheti a kevésbé költséges kockázatokra szánt fedezet összegét (pl. az adminisztratív költségekét), és ezzel szemben alacsonyabb összeget különíthet el azon kockázatok tekintetében, amelyek általában költségesebbek (pl. a kórházi ellátás vagy a hazaszállítás). Az ilyen biztosítási kötvényeket nem megfelelőnek kell tekinteni. HU 15 HU

17 A konzulátusoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a biztosítási kötvények gyakran utalnak bizonyos tevékenységekhez vagy egészségügyi állapotokhoz kötődő olyan jelentős kizáró vagy korlátozó feltételekre, amelyek a kínált fedezetet korlátozzák, vagy teljes mértékben kizárják. Az ilyen biztosítási kötvényeket szintén nem megfelelőnek kell tekinteni. Erre vonatkozóan megfelelő figyelmeztetést kell közzétenni a konzulátusok weboldalain és hirdetőtábláin, valamint a külső szolgáltatók és a tiszteletbeli konzulok működésének helyszínén. Az utazási egészségbiztosításnak minden olyan költséget fedeznie kell, amely az egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán merül fel, kizárólag arra az időtartamra vonatkozóan, amely alatt a kérelmező a tagállamok területén tartózkodik, nem pedig a vízum teljes érvényességi idejére. Példa: Egy harmadik ország állampolgára vízumkérelmet nyújt be egyszeri, 14 napos tartózkodás céljából, amelyre például május 14. és május 25. között kerül sor. A biztosítótársaságnak olyan utazási egészségbiztosítást kell nyújtania, amely a vízum érvényességi idején belül 14 napra érvényes. Ellenőrizni kell, hogy a kérelmező által kötött biztosítás ténylegesen kiterjed-e a helyszíni segítségnyújtásra (orvosi költségek, hazaszállítás stb.), melyet meg kell különböztetni a csupán az érintett hazatérése után juttatott költségtérítéstől. Ha a biztosítás csak utólagos visszatérítést foglal magában, akkor megkérdőjeleződik a követelmény célja, miszerint a tagállamoknak ne kelljen állami forrásokat igénybe venniük a vízumbirtokosok egészségügyi ellátása stb. költségeinek fedezésére. Ezenfelül az ilyen biztosítási termékek a kérelmezőkben azt a hamis illúziót keltik, hogy megfelelő védelemben részesülnek. A helyi schengeni együttműködés keretén belül meg kell osztani az információkat a megfelelő utazási egészségbiztosítást nyújtó biztosítótársaságokról, ideértve a biztosítási típusok és az esetleges többletösszegek ellenőrzését is. Ajánlott bevált gyakorlat a kínált biztosítási kötvények értékeléséhez: Egyes biztosítási kötvényekben a biztosítottnak egy meghatározott összeget az ún. többletösszeget saját magának kell biztosítania. Ha ez a többletösszeg nagyon magas, a biztosítás által nyújtott valódi fedezet megkérdőjelezhető. Bár ezt a gyakorlatot nem lehetséges a vízumkiadásra vonatkozó jogszabályok összefüggésében megtiltani, az így eljáró biztosítótársaságokat jelenteni kell. 3. A migrációs és/vagy biztonsági kockázatok értékelése az alábbi információk cseréje alapján: a hamis vagy hamisított dokumentumok használata; az illegális bevándorlás útvonalai; az elutasítások, illetve az elutasítások aránya (a statisztikai adatok csereéjéhez kapcsolódóan). HU 16 HU

18 4. A helyi schengeni együttműködés felépítése és megszervezése Jogalap: a vízumkódex 48. cikkének (4) (6) bekezdése 4.1. Ülések A tagállamok képviseletei és az EU küldöttsége a helyi schengeni együttműködés keretében rendszeresen ülést tartanak. Ezeket az üléseket az EU küldöttsége hívja össze, hacsak a Bizottság kérésére eltérő megállapodás nem születik. Az ülések célja kifejezetten a közös vízumpolitika alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati kérdések kezelése. Szervezhetők egy-egy kérdéssel foglalkozó ülések, valamint a helyi schengeni együttműködés egy-egy konkrét kérdésének tanulmányozásával foglalkozó alcsoportok is Résztvevők A helyi schengeni együttműködés üléseire meghívót kell küldeni az uniós tagállamok, valamint a közös vízumpolitikát alkalmazó társult államok konzulátusainak képviselői számára, valamint a közös vízumpolitikát még nem teljes körűen alkalmazó uniós tagállamok képviselői számára is. A harmadik országok (így a fogadó ország) képviselői ad hoc alapon meghívást kaphatnak az ülésekre a helyi schengeni együttműködés által a vízumokhoz kapcsolódóan vizsgálni kívánt témákkal kapcsolatos szakértelmük vagy birtokukban lévő információk alapján Jelentések A helyi schengeni együttműködés keretében tartott ülésekről rendszeresen összefoglaló jelentéseket kell készíteni, amelyeket helyben kell terjeszteni. Az EU küldöttsége a jelentések készítésével megbízhatja valamelyik tagállamot. Az egyes tagállamok összes konzulátusa továbbítja a közös jelentést központi hatóságaiknak A gyakorlatok harmonizálásának szükségességére vonatkozó értékelés elkészültét követő eljárás A helyi schengeni együttműködés keretében, amennyiben a helyi szintű harmonizáció szükségessége megállapításra került, és különösen amennyiben helyi szinten harmonizált jegyzék elkészült, az EU küldöttsége továbbítja a jegyzéket a vízumbizottságnak. A vízumbizottság megvizsgálja a jegyzéket, és a vízumbizottság kedvező véleménye esetén a harmonizált gyakorlat bizottsági határozat keretében hivatalosan elfogadásra kerül Amennyiben a helyi schengeni együttműködés keretében nem állapították meg a helyi szintű harmonizáció szükségességét, ezt bele kell foglalni az ülésekről szóló a 4.3. pontban említett közös jelentésbe. Az EU küldöttségének értékelés céljából továbbítania kell a jelentést a vízumbizottságnak. HU 17 HU

19 III. RÉSZ: A VÍZUMKÉRELMEK ÁTVÉTELÉNEK MEGSZERVEZÉSE Jogalap: a vízumkódex cikke Alapelvek A vízumkötelezettség az Európai Unió és tagállamai által a harmadik országok állampolgáraira vonatkozóan előírt kötelezettség. A vízumkérelmek átvételének megszervezése nem történhet olyan módon, hogy az már önmagában is akadályt jelentsen. Függetlenül attól, hogy az adott tagállam milyen módon kívánja megszervezni a vízumkérelmek átvételét, tiszteletben kell tartani a következő alapelveket: ajánlatos, hogy vízumkiadás céljából az összes tagállam jelenléttel vagy képviselettel rendelkezzen minden olyan harmadik államban, amelynek állampolgáraival szemben vízumkötelezettség áll fenn (ez hosszú távú célt jelent); a vízumkérelmek átvételét oly módon kell megszervezni, hogy a kérelmezőnek a vízumkérelem benyújtásához csak egy helyet kelljen felkeresnie ( az egyablakos ügyintézés elve ); a vízumkérelmezők fogadását az emberi méltóság kellő tiszteletben tartása mellett kell megszervezni; a kérelmek fogadásával végső megoldásként lehet külső szolgáltatót megbízni. Csak akkor szabad ehhez a megoldáshoz folyamodni, ha a megszervezés, illetve a más tagállamokkal való együttműködés más módjai az érintett tagállam számára nem bizonyulnak megfelelőnek ( a hierarchia elve ); a kérelmezőnek mindig jogosultnak kell lennie arra, hogy kérelmét közvetlenül a konzulátuson nyújtsa be, különös tekintettel a külső szolgáltatóval való együttműködés esetére ( a közvetlen elérhetőség elve ); a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, milyen módon szervezik meg (kívánják megszervezni) az egyes konzuli képviseleteken a kérelmek átvételét. A Bizottság ezeket az információkat közzéteszi ( az átláthatóság elve ). Ebből következően a fenti alapvető szabályok betartása mellett a tagállam a vízumkérelmek átvételének és ezen belül a biometrikus azonosítók felvételének megszervezését a következő módokon valósíthatja meg: az átvétel történhet a tagállam konzuli képviseleteinek helyiségeiben, más tagállammal (tagállamokkal) való együttműködés révén, vagy pedig a feladatok egy részének külső szolgáltatóhoz történő kiszervezése révén. 1. A különböző szervezési módok hierarchiája Egy tagállam vagy megfelelő emberi és technikai erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy konzulátusain vegye át a vízumkérelmeket, vagy más tagállam általi képviselethez folyamodik a vízumkérelmek vizsgálatához. Alternatív megoldásként a tagállamok a vízumkérelmek átvétele céljából együttműködhetnek egy vagy több más tagállammal egy HU 18 HU

20 adott helyszínen, korlátozott képviselet, közös ügyintézési hely vagy közös igénylési központ működtetésével. A vízumkérelmek átvétele és ezen belül a biometrikus azonosítók felvétele céljából külső szolgáltatóval együttműködésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fent említett együttműködési módok az érintett tagállam számára nem bizonyulnak megfelelőnek. Tehát mielőtt a tagállam a vízumkérelmek átvételének külső szolgáltató bevonásával történő kiszervezése mellett dönt, meg kell vizsgálnia, hogy a tagállamok közötti együttműködés különböző módjai megfelelőek-e vagy sem (lásd a 4.1. pontot). Bármelyik megoldásra is essék a választás, az egyablakos ügyintézés elvét be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtásához ne kelljen egynél több helyszínen személyesen megjelennie (azaz a kérelemnyomtatvány és a támogató dokumentumok személyes megjelentést igénylő benyújtása és a biometrikus adatok felvétele ne két különböző helyszínen történjen). Nem minősül az elv megsértésének az, ha a kérelmezőnek a vízumdíjat esetleg más helyszínen kell befizetnie (pl. bankban), vagy ha kérelmének vizsgálata során személyes elbeszélgetésre hívják be. 2. A tagállamok közötti együttműködés Jogalap: a vízumkódex 8. és 41. cikke Egy tagállam megállapodást köthet arról, hogy egy másik tagállamot képvisel a következő célokból: a vízumkérelmek vizsgálata és a vízumok kiadása céljából, beleértve a vízumkérelmek átvételét és a biometrikus azonosítók felvételét is; vagy pedig kizárólag a vízumkérelmek átvétele és a biometrikus azonosítók felvétele céljából. Ajánlatos, hogy az ilyen megállapodás a két érintett tagállam közötti kétoldalú megállapodás tárgyát képezze. A vízumkódex 8. cikke felsorolja, hogy az ilyen megállapodásoknak milyen elemeket kell tartalmaznia. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy együttműködésük közös ügyintézési hely vagy közös igénylési központ formájában valósuljon meg. Mindkét esetben vízumkérdőívek átvételét és az összes kapcsolódó adat, ezen belül a biometrikus azonosítók felvételét követően ezeket a vizsgálat céljából az illetékes konzulátusnak továbbítják. Amennyiben a közös ügyintézési hely egy tagállam konzulátusán található, automatikusan megilleti a Bécsi Egyezményben meghatározott valamennyi kiváltság és mentesség 12. Amennyiben a közös igénylési központ létesítésére diplomáciai védelemben nem részesülő helyen kerül sor, például egy teljesen új épületben, különös figyelmet kell fordítani a adattovábbításra vonatkozó szabályokra (lásd az 5. pontot). 12 Teljes cím: a konzuli kapcsolatokról szóló április 24-i Bécsi Egyezmény. HU 19 HU

21 Közös igénylési központ létesítése esetén a projektért egy tagállamnak kell felelnie, különösen a logisztika, valamint a fogadó országgal való konzuli/diplomáciai kapcsolatok tekintetében. 3. Tiszteletbeli konzulok igénybevétele, kizárólag a vízumkérelmek átvétele céljából Jogalap: a vízumkódex 42. cikke A tiszteletbeli konzul jogállásától függően két különböző helyzet lehetséges. Amennyiben a tiszteletbeli konzul valamely tagállam köztisztviselője, olyan követelményeknek kell eleget tennie, amelyek egyenértékűek azon követelményekkel, amelyeket abban az esetben alkalmaznának, ha a feladatokat a tagállam konzulátusa látná el. Amennyiben a tiszteletbeli konzul a tagállamnak nem köztisztviselője, a vízumkódex X. mellékletében megállapított összes követelménynek eleget kell tenni, az említett melléklet D. pontjának c) alpontjában leírt rendelkezések kivételével. 4. Együttműködés a külső szolgáltatókkal Jogalap: a vízumkódex 43. cikke és X. melléklete E fejezet nem vonatkozik a kereskedelmi közvetítőkkel való tagállami együttműködésre (lásd az I. rész 3. fejezetét). A külső szolgáltatók által ellátható különböző feladatokat a vízumkódex 43. cikkének (6) bekezdése sorolja fel. Egyazon külső szolgáltató a felsoroltak közül egy vagy több feladattal bízható meg. A külső szolgáltató semmilyen formában nem jogosult részt venni a döntéshozatali eljárásban A feltételek A vízumkérelmek átvételét két feltétel teljesülése esetén lehet kiszervezni: Először is, különleges körülményeknek vagy a helyi adottságokkal kapcsolatos sajátos okoknak kell fennállnia: Példák: a vízumkérelmezők igen nagy száma elfogadhatatlan várakozási időhöz, benyújtási határidőkhöz, és átvételi körülményekhez vezet. más módon nem biztosítható az érintett harmadik ország kellő területi lefedettsége (pl. nagy kiterjedésű országok esetében a kérelmezők hosszú utazásra kényszerülnek vagy pedig nem elég fejlett a közlekedési infrastruktúra); az érintett harmadik országot jellemző biztonsági feltételek (pl. a helyi hatóságok korlátozzák a tagállamok konzultusainak megközelíthetőségét). HU 20 HU

22 Másodszor, mivel a kiszervezés végső megoldásként alkalmazható csak, a tagállamnak előzetesen meg kell vizsgálnia az együttműködés egyéb lehetséges formáit (lásd az 1. pontot is). A vízumkérelmek átvételének kiszervezése melletti döntéssel, illetve a külső szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos információkat a helyi schengeni együttműködés keretében meg kell osztani. Ez lehetővé teszi, hogy egy vagy több tagállam is ugyanazon külső szolgáltatóval működjön együtt A tagállam és a külső szolgáltató közötti szerződés lényegi pontjai A külső szolgáltatóval való együttműködés olyan jogi eszközön alapul, amely tartalmazza a vízumkódex X. mellékletében felsorolt minimumkövetelményeket. E követelményeknek mind a tagállamnak, mind a külső szolgáltatónak meg kell felelnie. Kiemelendő, hogy ebben az esetben is a tagállamok felelnek adatvédelmi szabályok betartásáért, a 95/46/EK irányelv 28. cikkével összhangban. Ennek érdekében az adatok feldolgozását és továbbítását biztonságos módon kell végezni, a vízumkódex 44. cikkének megfelelően (lásd az 5. pontot). A tagállamok szorosan figyelemmel kísérik a külső szolgáltató tevékenységét, hogy biztosítsák a szerződésben meghatározott valamennyi követelmény és feltétel teljesülését, amint erről a vízumkódex 43. cikke 11. bekezdésének utolsó albekezdése rendelkezik A szolgáltatási díj Jogalap: a vízumkódex 17. cikke Alapelvként csak akkor kérhető szolgáltatási díj a külső szolgáltató létesítményeit használó kérelmezőtől, ha továbbra is fennáll az a lehetőség, hogy a kérelmet közvetlenül, csupán a vízumdíj megfizetése mellett a konzulátuson nyújtsák be (lásd a 4.4. pontot). Ez az elv a külső szolgáltató által végzett feladatoktól függetlenül valamennyi kérelmezőre érvényes, beleértve azokat a kérelmezőket is, akik vízumdíj-mentességet élveznek, mint például az uniós és svájci állampolgárok családtagjai, illetve azokat a kérelmezőket is, akik vízumdíj-kedvezményben részesülnek. Ide tartoznak a hatodik életévüket betöltött és tizenkét évesnél fiatalabb gyermekek, valamint a vízumdíj megfizetése alól vízumkönnyítési megállapodás alapján mentesülő személyek. Tehát amennyiben az ilyen kérelmező a külső szolgálgató létesítményeinek igénybevétele mellett dönt, meg kell fizetnie a szolgáltatási díjat. A tagállam felelősségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy a szolgáltatási díj arányban álljon a külső szolgáltató részéről felmerült költségekkel, megfelelően tükrözze a külső szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, és igazodjon a helyi körülményekhez. E tekintetben a szolgáltatási díj összegét össze kell hasonlítani azokkal az árakkal, amelyeket ugyanazon országban/helyszínen a hasonló szolgáltatásokért általában kérnek. A helyi viszonyokkal kapcsolatos tényezőket, így a megélhetési költségeket és a szolgáltatások elérhetőségét szintén figyelembe kell venni. HU 21 HU

23 A call-centerek esetében az ügyintézőhöz való kapcsolást megelőző várakozási időt helyi tarifával kell felszámítani. A szolgáltatási díj felszámítására azt követően kerülhet sor, miután a kérelmezőt kapcsolták az ügyintézőhöz. A szolgáltatás díj összehangolása a helyi schengeni együttműködés keretében oldandó meg. Törekedni kell arra, hogy lehetőleg ne legyenek számottevő eltérések ugyanazon ország/helyszín vonatkozásában a különböző külső szolgáltatók, vagy a több tagállami konzulátus megbízásából tevékenykedő egyazon szolgáltató által felszámított szolgáltatási díjak között Közvetlen benyújtás Azon lehetőség fenntartása, hogy a vízumkérelmezők külső szolgáltató igénybevétele helyett közvetlenül a konzulátuson is benyújthassák kérelmüket, magába foglalja azt, hogy a két eljárás tekintetében valódi választási lehetőségnek kell fennállnia. Még ha a közvetlen benyújtás feltételeit nem is kell oly módon megszervezni, hogy azok a külső szolgáltatón keresztüli benyújtás feltételeivel megegyezzenek vagy azokhoz hasonlóak legyenek, e feltételek nem lehetetleníthetik el a közvetlen benyújtást a gyakorlatban. Még ha az el is fogadható, hogy közvetlen benyújtás esetén az időpont-egyeztetés tekintetében eltérő legyen a várakozási idő, azonban ez nem nyúlhat olyan hosszúra, ami a gyakorlatban már ellehetetleníti a közvetlen benyújtást. A vízumkérelem benyújtásának különböző lehetőségeit a nyilvánosság számára világosan be kell mutatni, ideértve a külső szolgáltató által nyújtott többletszolgáltatások választékát és az ezzel járó költségeket is (lásd a I. rész 4.1. pontját). 5. Az adatok továbbítása Jogalap: a vízumkódex 44. cikke Függetlenül attól, hogy a tagállam milyen formában szervezi meg a vízumkérelmek átvételét, a biztonságos adatfeldolgozást teljes mértékben garantálni kell. Közelebbről, más tagállamokkal vagy külső szolgáltatókkal való együttműködés, illetve tiszteletbeli konzulok igénybevétele esetén a továbbított adatokat a 44. cikk előírásainak megfelelően titkosítani kell, bármilyen módon is történjen a továbbítás. Azon harmadik országokban, amelyek tiltják az elektronikusan továbbítandó adatok titkosítását, nem engedélyezhető elektronikus úton a határokon átnyúló adattovábbítás. Ilyen esetekben kizárólag az engedélyezhető, hogy az elektronikusan tárolt adatokat fizikailag, elektronikus adathordozón továbbítsák, amennyiben ezeket teljes mértékben titkosítják. A továbbítást valamely tagállam konzuli tisztviselőjének kell végeznie. Amennyiben az ilyen továbbítás aránytalan vagy ésszerűtlen intézkedéseket tenne szükségessé, az adatok biztonságos és védett továbbítása érdekében alternatív megoldási módokhoz lehet folyamodni, például igénybe lehet venni az érintett harmadik országban az érzékeny dokumentumok és adatok továbbítása terén tapasztalattal rendelkező, bejegyzett gazdasági szereplőket. HU 22 HU

24 Az intézkedések aránytalanságának vagy ésszerűtlenségének értékelése során a következő tényezőket kell számításba venni: az érintett helyszínek közötti távolság, a közlekedésbiztonság, az érintett kérelmek száma, a rendelkezésre álló források, valamit az adatok más tagállam konzulátusa általi továbbításának lehetősége. Ami a továbbítás biztonsági szintjének az adatok érzékeny jellegéhez való igazítását illeti, minden olyan adat érzékenynek minősül, amelyek tekintetében fennáll a kérelmező vagy a vendéglátó azonosításának kockázata, és/vagy etnikai hovatartozásuk, politikai nézeteik vagy vallási meggyőződésük felfedésének veszélye. HU 23 HU

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 243/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.) L 218/60 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 190 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió és Tuvalu között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 2014.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/93 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 656/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.8.30. COM(2011) 516 végleges 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. 2013. évi... törvény

Oesaálés Hivatal«1t ys átn : C/L. 2013. évi... törvény Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. lt etect: 2013 JÚN 2 4, 2013. évi... törvény az ír népnek a Lisszaboni Szerz ődéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyz őkönyv kihirdetésér ől* Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok TÁJÉKOZTATÓ a külföldiek magyarországi munkavállalásáról I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok 2014. január 1-től a harmadik országbeli állampolgárok a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben

CIG 87/04 ADD 2 REV 2

CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 25. (OR. fr) CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A CIG 87/04 DOKUMENTUM 2. FÜGGELÉKE REV 2 Tárgy: A kormányközi konferencia záróokmányához csatolandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4 SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS 2015. júniusi változat SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4 AMELY LÉTREJÖTT az Európai Unió képviseletében az Európai Parlament, főtitkárságának

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben

HATÁROZATOK. tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. és 46.2.

HATÁROZATOK. tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. és 46.2. 2016.6.1. HU L 144/99 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/868 HATÁROZATA (2016. május 18.) a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd 157. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CVII. törvény Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a) egyetemlegesen felelősek a Projekt jelen Szerződés feltételeinek megfelelő végrehajtásáért;

II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a) egyetemlegesen felelősek a Projekt jelen Szerződés feltételeinek megfelelő végrehajtásáért; II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A. RÉSZ JOGI ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK II.1.1. A kedvezményezettek általános kötelezettségei és feladatai A kedvezményezettek: a) egyetemlegesen felelősek a Projekt

Részletesebben

T/5841. számú törvényjavaslat

T/5841. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5841. számú törvényjavaslat a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

T/2423. számú. törvényjavaslat

T/2423. számú. törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Érkezett : 2011 FEBR 1 8. T/2423. számú törvényjavaslat az egyrészr ől az Európai Unió és tagállamai, másrészr ől a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről 2010O0020 HU 21.07.2015 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX)

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2015 Hatályos: 2015.06.02. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

Álláshirdetés. Humánerőforrás-asszisztensi (AST3 besorolási fokozat) pozícióra az igazgatási főosztályon

Álláshirdetés. Humánerőforrás-asszisztensi (AST3 besorolási fokozat) pozícióra az igazgatási főosztályon Álláshirdetés Humánerőforrás-asszisztensi (AST3 besorolási fokozat) pozícióra az igazgatási főosztályon az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségénél HIV.: ACER/2016/14 Közzététel Beosztás/funkció

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

VIII. MELLÉKLET A HITELKOCKÁZAT MÉRSÉKLÉSE. 1. rész Elismerhetőség

VIII. MELLÉKLET A HITELKOCKÁZAT MÉRSÉKLÉSE. 1. rész Elismerhetőség C 227 E/300 HU 2006.9.21. d) a minősítési eljárással kapcsolatos módosítások felülvizsgálata és dokumentálása, a változtatás indoklását is beleértve; e) a minősítési kritériumok felülvizsgálata annak érdekében,

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. február 29. VII. évfolyam 2. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. február 29. VII. évfolyam 2. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. február 29. VII. évfolyam 2. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK... 3 BÜNTETŐ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK) 2001L0083 HU 05.10.2009 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19.

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. A BIZOTTSÁG 1875/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK. I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK. I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista 1. A kombinált nómenklatúrában 2. A termékek leírása szereplô vámtarifaszám

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. Preambulum A jelen rendelkezések tárgya a MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Hordós utca 10., Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61728/2013.)

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete

A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete 6174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/59. szám A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal

Részletesebben

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. C 117 E/187 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha javaslatát érdemben módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0036 EK/Egyiptom közötti

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1 Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye Egészségkárosodáson alapuló ellátás (rehabilitációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Munkavállalás külföldön

Munkavállalás külföldön Munkavállalás külföldön 10+1 jó tanács, ha külföldön akar dolgozni 1. Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak! Ne feledje: sehol nincs kolbászból a kerítés. Egy átlagos magyar munkavállaló külföldön

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. TARTALOM 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal 39/2015. ( X. 02. MÁV Ért. 17. ) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. Adatvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 510 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság kezelése: Az európai migrációs stratégia

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Cél... 3 3. Meghatározások... 4 4. Alkalmazási terület... 7 5. Alkalmazandó egyéb jogszabályok,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben