ELFOGADOTT SZÖVEGEK február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214"

Átírás

1 ELFOGADOTT SZÖVEGEK február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE

2

3 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0036 EK/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás *** (A6-0041/ Előadó: Elmar Brok) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5100/2005 COM(2004)0428 C6-0027/2005 A6-0041/2005(AVC))...1 P6_TA-PROV(2005)0037 Közösségi Vámkódex ***II (A6-0021/ Előadó: Janelly Fourtou) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12060/2/2004 C6-0211/ /0167(COD))...2 P6_TA-PROV(2005)0038 A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I (A6-0033/ Előadó: Ottaviano Del Turco) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalati szakképzésekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0095 C5-0083/ /0041(COD))...3 P6_TA-PROV(2005)0039 Tengerészek személyazonosító iratai * (A6-0037/ Előadó: Ioannis Varvitsiotis) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a tengerészek személyazonosító iratairól szóló egyezményének ratifikálására a Közösség érdekében történő felhatalmazásáról (185. számú egyezmény) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0530 C6-0167/ /0180(CNS))...8 P6_TA-PROV(2005)0040 Hajók által okozott szennyezés ***II (A6-0015/ Előadó: Corien Wortmann-Kool) PE \ I

4 Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11964/3/2004 C6-0157/ /0037(COD))... 9 P6_TA-PROV(2005)0041 Vezetői engedélyek ***I (A6-0016/ Előadó: Mathieu Grosch) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) P6_TA-PROV(2005)0042 Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I (A6-0055/ Előadó: Renate Sommer) P6_TA-PROV(2005)0043 Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I (A6-0057/ Előadó: Robert J.E. Evans) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tengerészek tagállamok által kiadott képesítési bizonyítványainak elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0311 C6-0033/ /0098(COD)) P6_TA-PROV(2005)0044 Közösségi halászati ellenőrző hivatal* (A6-0022/ Előadó: Elspeth Attwooll) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása egy közösségi halászati ellenőrző hivatal létrehozásáról, valamint a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0289 C6 0021/ /0108(CNS)) P6_TA-PROV(2005)0045 Környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv (A6-0008/ Frédérique Ries) Az Európai Parlament állásfoglalása a környezetvédelem és az egészségügy terén 2004 és 2010 között megvalósítandó európai cselekvési tervről (2004/2132(INI)) P6_TA-PROV(2005)0046 Az EU és a Mediterrán térség közötti kapcsolatok (B6-0095, 0100, 0101, 0108, 0114 és 0117/2005) II /PE

5 P6_TA-PROV(2005)0036 EK/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás *** Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5100/2005 COM(2004)0428 C6-0027/2005 A6-0041/2005(AVC)) (Hozzájárulási eljárás) Az Európai Parlament, tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (5100/2005 COM(2004)0428) 1, tekintettel a Tanács által az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával, valamint 310. cikkével összefüggésben benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6-0027/2005), tekintettel eljárási szabályzata 43. cikkének (1) bekezdésére, 75. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére, tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0041/2005), 1. hozzájárul a jegyzőkönyv elfogadásához; 2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek. 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. PE \ 1

6 P6_TA-PROV(2005)0037 Közösségi Vámkódex ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12060/2/2004 C6-0211/ /0167(COD)) (Együttdöntési eljárás: második olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12060/2/2004 C6-0211/2004), tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatról (COM(2003)0452)) 1 első olvasat során elfogadott álláspontjára 2, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére, tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra irányuló ajánlására (A6 0021/2005), 1. jóváhagyja a közös álláspontot; 2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el; 3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust; 4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, és, egyetértésben a Tanács főtitkárával intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából; 5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 2 Elfogadott szövegek, , P6_TA(2004) /PE

7 P6_TA-PROV(2005)0038 A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalati szakképzésekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0095 C5-0083/ /0041(COD)) (Együttdöntési eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0095) 1, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 285. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C5-0083/2004), tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére, tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0033/2005), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai Módosítás: 1 (6a) preambulumbekezdés (új) (6a) E rendelet alkalmazásában figyelembe kell venni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek fogalmának a tagállamok foglalkoztatáspolitikai útmutatói szerinti meghatározását, Módosítás: 2 (7) preambulumbekezdés 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. PE \ 3

8 (7) Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkahelyi képzésre mint az élethosszig tartó tanulás egyik alapvető fontosságú tényezőjére. (7) Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkahelyi, munkaidő alatti képzésre, melyek az élethosszig tartó tanulás alapvető fontosságú tényezői. Módosítás: 3 (13) preambulumbekezdés (13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni. (13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni. Ezen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a tagállamok rendelkezésre álló adatgyűjtési és feldolgozási kapacitását. Módosítás: 4 2. cikk c) pont c) második szakmai továbbképzéssel kapcsolatos felmérés (SZTF2) : A vállalatok szakmai továbbképzésével kapcsolatos második európai felmérést az referencia évre valamennyi tagállamban ben végezték el. törölve Módosítás: 5 3. cikk (1) bekezdés c) pont c) a szociális partnerek szerepe a megfelelő munkahelyi szakmai továbbképzés biztosításában; c) a szociális partnerek szerepe a folyamatos munkahelyi szakképzés valamennyi szempontjának biztosításában; Módosítás: 6 3. cikk (1) bekezdés fa) pont (új) fa) állami intézkedések hatása a folyamatos vállalati szakképzésre; Módosítás: 7 3. cikk (1) bekezdés g) pont 4 /PE

9 g) esélyegyenlőség a folyamatos vállalati szakképzéshez való hozzáférés tekintetében valamennyi munkavállaló számára, különös tekintettel a nemekre; g) esélyegyenlőség a folyamatos vállalati szakképzéshez való hozzáférés tekintetében valamennyi munkavállaló számára, különös tekintettel a nemekre és az életkorra; Módosítás: 8 3. cikk (1) bekezdés ha) pont (új) ha) különböző munkaszerződésekhez igazodó szakképzési intézkedések; Módosítás: 9 3. cikk (1) bekezdés j) pont j) a vállalati folyamatos szakmai továbbképzések értékelése. j) a vállalatok értékelési és nyomon követési eljárása a folyamatos szakképzés tekintetében. Módosítás: cikk (1a) albekezdés (új) Tekintettel a vállalkozások méretének nemzetenkénti eltéréseire és a politikák szükségleteinek fejlődésére, a tagállamok kiterjeszthetik országukban a statisztikai egység definícióját. A Bizottság is határozhat úgy, hogy a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kiterjeszti ezt a definíciót, amennyiben e kiterjesztés az érintett tagállamban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A vállalatokat egy felmérés során helyes és teljes körű adatszolgáltatásra kérik fel az előírt határidőn belül. (2) A vállalatokat egy felmérés során helyes és teljes körű adatszolgáltatásra hívják fel az előírt határidőn belül. (Ez a bekezdés a 6. cikk (3) bekezdése lesz.) PE \ 5

10 Módosítás: cikk (3) bekezdés (3) A tagállamok kötelezővé tehetik a vállalatok részére a felmérésre való válaszadást. Kötelező felmérés esetében a vállalatok számára kötelező a helyes és teljes körű adatszolgáltatás az előírt határidőn belül. (3) A tagállamok meghatározzák a részletszabályokat a vállalatok részére a felmérésre való válaszadásra. (Ez a bekezdés a 6. cikk (2) bekezdése lesz.) Módosítás: cikk (1) bekezdés (1) A felmérés mintavételezéses felmérés. A mintanagyság a mellékletben felsorolt, az SZTF2 során alkalmazott mértékeken belül kell lennie. (1) A felmérés mintavételes felmérés. Módosítás: cikk (3) bekezdés (3) A mintavételi és pontossági követelményeket, a NACE előírásait és az eredmények lebontási kategóriáinak nagyságát a Bizottság határozza meg a 14. cikkben említett eljárással összhangban. (3) A mintavételi és pontossági követelményeket, e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, a NACE előírásait és az eredmények lebontási kategóriáinak nagyságát a Bizottság határozza meg a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban. Módosítás: cikk (3) bekezdés 3. A Bizottság (az Eurostat) értékeli az átküldött adatok minőségét. (3) A Bizottság (Eurostat) a 9. cikk (2) bekezdésében említett jelentések alapján értékeli az eljuttatott adatok minőségét, különös tekintettel az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságának biztosítására. Módosítás: 18 Melléklet 6 /PE

11 A kerekített bruttó mintanagyság az SZTF2 során Ország Bruttó mintanagyság (kerekített) Belgium Dánia Németország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Luxemburg Hollandia Ausztria Portugália Finnország Svédország Egyesült Királyság törölve PE \ 7

12 P6_TA-PROV(2005)0039 Tengerészek személyazonosító iratai * Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a tengerészek személyazonosító iratairól szóló egyezményének ratifikálására a Közösség érdekében történő felhatalmazásáról (185. számú egyezmény) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0530 C6-0167/ /0180(CNS)) (Konzultációs eljárás) Az Európai Parlament, tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0530) 1, tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke (2) bekezdés b) pontjának i) alpontjára, valamint 300. cikke (2) bekezdés, első albekezdésének első mondatára, tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0167/2004), tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0037/2005), 1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot; 2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 8 /PE

13 P6_TA-PROV(2005)0040 Hajók által okozott szennyezés ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11964/3/2004 C6-0157/ /0037(COD)) (Együttdöntési eljárás: második olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11964/3/2004 C6-0157/2004), tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során 1 intézett javaslatára (COM(2003)0092) 2, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0015/2004), 1. jóváhagyja a közös álláspontot módosított formájában; 2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai Módosítás: 25 (5) preambulumbekezdés (5) E célból szükséges a már létező jogi rendelkezések közelítése, különösen egyrészről a kérdéses jogsértésnek és az ez alóli kivételek eseteinek pontos meghatározása, amelyek ezen irányelv tárgyát képezik, másrészről pedig a -i, a hajók általi szennyezés visszaszorítását szolgáló büntetőjogi keret erősítéséről szóló 2004/../IB tanácsi kerethatározat tárgyát képező, a büntetésekre, a felelősségre és a hatáskörre vonatkozó minimumszabályok (5) E célból szükséges a már létező jogi rendelkezések megfelelő jogi eszközökkel történő közelítése, különösen a kérdéses jogsértésnek, az ez alóli kivételek eseteinek pontos meghatározása és a büntetésekre, a felelősségre és a hatáskörre vonatkozó minimumszabályok közelítése. 1 Elfogadott szövegek, , P5_TA(2004) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. PE \ 9

14 közelítése. Módosítás: 26 (6) preambulumbekezdés (6) Ezen irányelv célja a kibocsátás fogalmának meghatározása, és következésképpen a 2004/.../IB kerethatározat végrehajtásának hatékonyabbá tétele az ilyen jogsértések megelőzése érdekében. (6) Ezen irányelvet a... elfogadott, 2005/../IB tanácsi kerethatározat bűncselekményekre és a szanckiókra vonatkozó részletes szabályozása és egyéb rendelkezései egészítik ki, a hajók általi szennyezés visszaszorítását célzó jogszabályok büntetőjogi kereteinek erősítése érdekében. Módosítás: 27 (8) preambulumbekezdés (8) A szennyező anyagok hajók általi kibocsátását jogsértésnek kell tekinteni, amennyiben azt szándékosan, tudatos gondatlanságból vagy súlyos hanyagságból követték el. (8) A szennyező anyagok hajók általi kibocsátását jogsértésnek kell tekinteni, amennyiben azt szándékosan, tudatos gondatlanságból vagy súlyos hanyagságból követték el. Ezek a jogsértések bűncselekménynek tekintendők az ezen irányelvet kiegészítő 2005/../IB tanácsi kerethatározat által meghatározott körülmények fennállásakor. Módosítás: 28 (10) preambulumbekezdés (10) További hatékony együttműködésre van szükség a tagállamok között a hajókról származó szennyező anyagok kibocsátásának időben történő felderítése és az elkövetők azonosítása érdekében. (10) További hatékony együttműködésre van szükség a tagállamok között a hajókról származó szennyező anyagok kibocsátásának időben történő felderítése és az elkövetők azonosítása érdekében. Ezért az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség kulcsszerepet játszik az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos technikai megoldások és a technikai segítségnyújtás tagállamokkal történő együttes kidolgozásában, valamint a Bizottsághoz utalt bármilyen, ezen irányelv hatékony végrehajtását szolgáló feladat 10 /PE

15 végrehajtásában.. Módosítás: 29 (10a) preambulumbekezdés (új) (10a) A tengeri szennyeződés jobb megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében a végrehajtó hatóságok között a nemzeti partiőrségekhez hasonló együttműködési formákat kell létrehozni. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak vállalnia kell egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a szennyeződés megelőzésére és szankcionálására létrehozott partiőrség felállításáról, világossá téve annak költségeit és hasznát. E tanulmányt adott esetben egy európai partiőrségre tett javaslat kell, hogy kövesse. Módosítás: 30 (11a) preambulumbekezdés (új) (11a) A 2000/59/EK 1 és ezen irányelv végrehajtása kulcsfontosságú eszköze a hajók általi szennyezés megelőzésére hozott intézkedéseknek A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 332., , 81. o.). A 2002/84/EK irányelvvel (HL L 324., , 53. o.) módosított irányelv. Módosítás: 31 (13) preambulumbekezdés PE \ 11

16 (13) Ezen irányelv teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartáját, (13) Ezen irányelv teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartáját; a jogsértés elkövetésével gyanúsított bármely személynek joga van a tisztességes és pártatlan meghallgatáshoz, a szankcióknak pedig arányosaknak kell lenniük. Módosítás: cikk (1) bekezdés (1) Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy a tengeri biztonság fejlesztése, valamint a tengeri környezet hajók által okozott szennyezése elleni védelmének fokozása érdekében a hajókról származó szennyeződésekért felelős személyeket megfelelő szankcióknak vessék alá. (1) Ezen irányelv célja, hogy a hajók által okozott szennyezésre vonatkozó nemzetközi normákat a közösségi jogba beépítsék és annak biztosítása, hogy a szennyezésért felelős személyeket megfelelő, a 8. cikkben említett szankcióknak vessék alá a tengeri biztonság fejlesztése, valamint a tengeri környezet hajók által okozott szennyezése elleni védelmének fokozása érdekében. Módosítás: cikk A tagállamok biztosítják, hogy a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésében említett bármely területen történő hajók általi kibocsátását jogsértésnek tekintik, amennyiben azt szándékosan, tudatos gondatlanságból vagy súlyos hanyagságból követték el. A tagállamok biztosítják, hogy a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésében említett bármely területen történő hajók általi kibocsátását jogsértésnek tekintik, amennyiben azt szándékosan, tudatos gondatlanságból vagy súlyos hanyagságból követték el. Ezek a jogsértések bűncselekménynek tekintendők az ezen irányelvet kiegészítő 2005/../IB tanácsi kerethatározat által meghatározott körülmények fennállásakor. Módosítás: cikk (1) bekezdés (1) Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak valamely, a 3. cikk (1) bekezdésében említett területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. melléklete 11. szabályának a) vagy c) pontjában, illetve a II. melléklete (1) Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak valamely, a 3. cikk (1) bekezdésében említett területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. melléklete 9., 10. szabályában, és 11. szabályának a) vagy c) 12 /PE

17 6. szabályának a) vagy c) pontjában meghatározott feltételeknek. pontjában, illetve a II. melléklete 5. szabályában, vagy 6. szabályának a) vagy c) pontjában meghatározott feltételeknek. Módosítás: 9 5. cikk (3) bekezdés (3) Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak valamely, a 3. cikk (1) bekezdésében említett területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. melléklete 9. vagy 10. szabályában, illetve a II. melléklete 5. szabályában meghatározott feltételeknek. törölve Módosítás: cikk (1) bekezdés a) pont a) ha a hajó a következőkben más tagállam kikötőjében köt ki, az érintett tagállamok szorosan együttműködnek a 6. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzés, valamint az ilyen kibocsátások esetén alkalmazandó megfelelő igazgatási intézkedések meghatározása során; a) ha a hajó a következőkben más tagállam kikötőjében köt ki, az érintett tagállamok szorosan együttműködnek a 6. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzés, valamint az ilyen kibocsátások esetén alkalmazandó megfelelő intézkedések meghatározása során; Módosítás: cikk bevezető rész Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok és a Bizottság adott esetben szorosan együttműködnek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel, valamint, adott esetben a 2850/2000/EK határozattal létrehozott, a véletlen és a szándékos tengerszennyezés területén történő együttműködésre vonatkozó közösségi cselekvési program keretében, a következők érdekében: (1) Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok és a Bizottság adott esetben szorosan együttműködnek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel, valamint figyelembe véve a 2850/2000/EK határozattal létrehozott, a véletlen és a szándékos tengerszennyezés területén történő együttműködésre vonatkozó közösségi cselekvési programot és a 2000/59/EK irányelv végrehajtását, a következők érdekében: PE \ 13

18 Módosítás: cikk (1a) bekezdés (új) (1a) Összhangban a 1406/2002/EK 1 rendeletben meghatározott felaldataival, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség: együttműködik a tagállamokkal az ezen irányelv végrehajtását szolgáló olyan technikai megoldások és a technikai segítségnyújtás kidolgozásában, mint a szennyeződések műholdas mefigyelése és ellenőrzése; segíti a Bizottságot ezen irányelv végrehajtásában, adott esetben akár a tagállamokban tett látogatásokkal a 1406/2002/EK rendelet 3. cikkének értelmében. 1 A Tanács és az Európai Parlament június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., , 1. o.). Módosítás: 37 10a. cikk (új) Megvalósíthatósági tanulmány A tengeri szennyeződés jobb megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében a végrehajtó hatóságok között a nemzeti partiőrségekhez hasonló együttműködési formákat kell létrehozni. Ezzel összefüggésben a Bizottság 2006 vége előtt benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy megvalósíthatósági tanulmányt szennyeződés megelőzésére és szankcionálására létrehozott partiőrség felállításáról, világossá téve annak költségeit és hasznát. 14 /PE

19 Módosítás: cikk A tagállamok három évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelvnek az illetékes hatóságok általi végrehajtásáról. A Bizottság e jelentések alapján közösségi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A tagállamok három évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelvnek az illetékes hatóságok általi végrehajtásáról. A Bizottság e jelentések alapján közösségi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ebben a jelentésben a Bizottság többek között értékeli az irányelv alkalmazási területe bővítésének vagy felülvizsgálatának szükségességét. A jelentés beszámol a tagállamok vonatkozó esetjogának alakulásáról és fontolóra veszi egy nyilvános adatbázis létrehozását, amely a vonatkozó esetjogot tartalmazza. PE \ 15

20 P6_TA-PROV(2005)0041 Vezetői engedélyek ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) (Együttdöntési eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0621) 1, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 71. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C5-0610/2003), tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0016/2005), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai Módosítás: 1 (3) preambulumbekezdés (3) A 91/439/EGK irányelvben biztosított lehetőség, hogy az egyes tagállamok külön rendelkezéseket hozzanak a vezetői engedély érvényességi idejére vonatkozóan, ahhoz vezet, hogy párhuzamosan léteznek az egyes tagállamok eltérő szabályozásai, a tagállamokban pedig több mint 80 különböző vezetőiengedély-modell érvényes, illetve van forgalomban. Ez a polgárok, a rendőri szervek és a vezetői (3) A 91/439/EGK irányelvben biztosított lehetőség, hogy az egyes tagállamok külön rendelkezéseket hozzanak a vezetői engedély érvényességi idejére vonatkozóan, ahhoz vezet, hogy párhuzamosan léteznek az egyes tagállamok eltérő szabályozásai, a tagállamokban pedig több mint 110 különböző vezetőiengedély-modell érvényes, illetve van forgalomban. Ez a polgárok, a rendőri szervek és a vezetői 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 16 /PE

21 engedélyek kezelésére illetékes hatóságok számára átláthatósági problémákhoz, illetve olykor több tízéves dokumentumok hamisításához vezet. Ezen okokból ajánlatos az ezen irányelv alkalmazásának kezdő időpontja után kiállított, illetve megújított vezetői engedélyek érvényességi idejére vonatkozó szabályok harmonizációja. engedélyek kezelésére illetékes hatóságok számára átláthatósági problémákhoz, illetve olykor több tízéves dokumentumok hamisításához vezet. Módosítás: 2 (3a) preambulumbekezdés (új) (3a) Minden országban ki kell cserélni a régi vezetői engedélyeket annak elkerülése érdekében, hogy egy egységes európai modell helyére pusztán egy újabb európai modell kerüljön. A papírból készült régi vezetőiengedély-modellek esetében erre 10 éves, a kártyamodellek esetében 20 éves határidőt kell előírni. Módosítás: 3 (3b) preambulumbekezdés (új) (3b) A különböző járműkategóriákra vonatkozó vezetői engedéllyel kapcsolatos meglévő jogokat a meglévő vezetői engedélyek cseréje nem korlátozza. Módosítás: 4 és106 (5) preambulumbekezdés (5) A tagállamok elrendelhetnek orvosi vizsgálatokat, melyek garantálják a gépjárművezetéshez szükséges fizikai és szellemi képességek minimális normáinak való megfelelést. Az átláthatóság érdekében, e vizsgálatok gyakoriságának meg kell egyeznie a vezetői engedélyek megújításának gyakoriságával, amikor orvosi vizsgálat is szükséges, és ezért ezt a gyakoriságot a vezetői engedély érvényességi ideje határozza meg. (5) A tagállamok elrendelhetnek orvosi vizsgálatokat, melyek garantálják a gépjárművezetéshez szükséges fizikai és szellemi képességek minimális normáinak való megfelelést. 45 éves kor felett, pl. a látásvizsgálatok megnövelhetik a közúti közlekedés biztonságát. PE \ 17

22 Módosítás: 5 (7) preambulumbekezdés (7) Az alsó korhatárnak fokozottan az egyes kategóriákhoz való fokozatos hozzájutás elvét kell tükröznie. Határozottabban kell elkülönülniük a vezetői engedély egyes kategóriáihoz való hozzájutás szabályainak a kétkerekű járművek különböző kategóriái, illetve a személy- és áruszállításra szolgáló járművek egyes kategóriái esetében. A B1 kategóriának továbbra is fakultatívnak kell maradnia, az alsó korhatárra vonatkozó kivételek azon lehetőségével, hogy az ezen kategóriához való fokozatos hozzájutás jövőbeli bevezetésére lehetőség nyíljon. (7) Az alsó korhatárnak fokozottan az egyes kategóriákhoz való fokozatos hozzájutás elvét kell tükröznie. Határozottabban kell elkülönülniük a vezetői engedély egyes kategóriáihoz való hozzájutás szabályainak a két- és háromkerekű járművek különböző kategóriái, illetve a személy- és áruszállításra szolgáló járművek egyes kategóriái esetében. A B1 kategóriának továbbra is fakultatívnak kell maradnia, az alsó korhatárra vonatkozó kivételek azon lehetőségével, hogy az ezen kategóriához való fokozatos hozzájutás jövőbeli bevezetésére lehetőség nyíljon. Módosítás: 6 (8a) preambulumbekezdés (új) (8a) A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy megváltoztassák a gépkocsi- és motorkerékpárkategóriákra vonatkozó alsó korhatárt a biztonság, illetve a mobilitás közutakon történő javítása érdekében. Ennek során a motorkerékpár-kategóriákban azonban meg kell őrizni a fokozatos hozzájutás elvét. Gondosan meg kell vizsgálni, hogy a fokozatos hozzájutás elvét a jövőben ki kell-e terjeszteni a személygépkocsikra is. Módosítás: 7 (13) preambulumbekezdés (13) Emellett közlekedésbiztonsági és közúti közlekedési okokból a tagállamoknak lehetőségük kell, hogy legyen nemzeti jogszabályaiknak a vezetői engedély visszavonására, felfüggesztésére és bevonására vonatkozó rendelkezéseit minden olyan vezetőiengedélytulajdonosra alkalmazni, akik a tagállam (13) Közlekedésbiztonsági és közúti közlekedési okokból a tagállamokat lehetőség szerint arra kell kötelezni, hogy nemzeti jogszabályaiknak a vezetői engedély visszavonására, felfüggesztésére, korlátozására és bevonására vonatkozó rendelkezéseit minden olyan vezetőiengedély-tulajdonosra alkalmazzák, 18 /PE

23 területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek. akik a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek. Módosítás: 8 (15a) preambulumbekezdés (új) (15a) A tagállamoknak biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a mikrochipen további információkat tároljanak, amennyiben ez nem befolyásolja hátrányosan a tényleges felhasználást. Ennek során ügyelni kell az adatvédelemre. Módosítás: 9 (16) preambulumbekezdés (16) A vizsgáztatói szakma engedélyezésére minimumszabályokat kell megállapítani, azért hogy a vizsgáztatók jobb ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek, a vezetői engedélyt igénylők objektívebb megítélés alá essenek, a vezetői vizsgák egységesebbek legyenek, valamint, hogy a vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének alapelve megerősödjön. (16) A vizsgáztatói szakma engedélyezésére és a tartós továbbképzésre minimumszabályokat kell megállapítani, azért hogy a vizsgáztatók jobb ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek, a vezetői engedélyt igénylők objektívebb megítélés alá essenek, a vezetői vizsgák egységesebbek legyenek, valamint, hogy a vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének alapelve megerősödjön. Módosítás: cikk, (2) bekezdés (2) A tagállamok jogosultak mikrochippel ellátni az általuk kiállított vezetői engedélyeket attól az időponttól kezdve, amikor a Bizottság megállapította a műszaki előírásokat a 10. cikk szerinti eljárással összhangban. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a mikrochip vezetői engedélyben történő elhelyezésére vonatkozó műszaki előírások EKtípusjóváhagyást írjanak elő, amely csak akkor adható meg, ha az az adatokkal való visszaélésre vagy azok meghamisítására irányuló próbálkozásoknak igazolhatóan (2) A tagállamok jogosultak mikrochippel ellátni az általuk kiállított vezetői engedélyeket attól az időponttól kezdve, amikor a Bizottság megállapította a műszaki előírásokat a 10. cikk szerinti eljárással összhangban. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a mikrochip vezetői engedélyben történő elhelyezésére vonatkozó műszaki előírások EKtípusjóváhagyást írjanak elő, amely csak akkor adható meg, ha az az adatokkal való visszaélésre vagy azok meghamisítására irányuló próbálkozásoknak igazolhatóan PE \ 19

24 károsodás nélkül képes ellenállni. A mikrochip a vezetői engedélyen szereplő adatokat tartalmazza, és ezzel közvetlenül összefüggésben nem álló funkciója nem lehet. károsodás nélkül képes ellenállni. Módosítás: cikk, (2a) bekezdés (új) (2a) A mikrochip tartalmazza a vezetői engedély I. mellékletben felsorolt harmonizált adatait. A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok további adatokat tárolhatnak a mikrochipen, amennyiben az nem befolyásolja hátrányosan ezen irányelv alkalmazását és a hatályos adatvédelmi rendelkezések nem sérülnek. A Bizottság a 9. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kiigazíthatja az I. mellékletet a jövőbeli interoperabilitás biztosítása érdekében. Módosítás: cikk, (2a) bekezdés (új) (2a) A vezetői engedély gyártására az I. melléklet szerint használt anyagot a Bizottság által a 10. cikkben meghatározott eljárások szerint megállapítandó előírásokkal kell védeni a hamisítással szemben. A tagállamok további biztonsági elemeket is bevezethetnek. Módosítás: cikk, (2b) bekezdés (új) (2b) [17. cikk (2) bekezdésében megállapított időpont] tól/től számított tíz éven belül minden olyan vezetői engedélyt, amely sem az ezen irányelv I. mellékletének, sem a 96/47/EK irányelvvel bevezetett 91/439/EGK irányelv Ia. 20 /PE

25 mellékletének nem felel meg, az ezen irányelv I. mellékletében szereplő modellre kell cserélni. [17. cikk (2) bekezdésében megállapított időpont] tól/től számított 20 éven belül minden olyan vezetői engedélyt, amely nem felel meg ezen irányelv I. mellékletének, az I. mellékletben szereplő modellre kell cserélni. [17. cikk (2) bekezdésében megállapított időpont] előtt egy adott kategóriára kiadott vezetői engedély nem vonható vissza, illetve semmilyen módon nem korlátozható ezen irányelv rendelkezései alapján. Módosítás: cikk, (1) bekezdés, AM kategória, (1a) francia bekezdés (új) négykerekű, legfeljebb 350 kg terheletlen tömegű (melybe az elektromos árammal meghajtott járműveknél nem számít bele az akkumulátortelep tömege), legfeljebb 45 km/óra közötti legnagyobb tervezési sebességű könnyű gépjárművek, amelyek külső gyújtású motorok esetében legfeljebb 50 cm 3 hengerűrtartalmúak, más belső égésű motorok esetében legfeljebb 4 kw legnagyobb hasznos teljesítménnyel, illetve elektromos motorok esetében legfeljebb 4 kw legnagyobb névleges tartós teljesítménnyel rendelkeznek; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, A1 kategória, (1a) francia bekezdés (új) legfeljebb 15 kw teljesítményű, háromkerekű gépjárművek; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, A2 kategória, (1a) francia bekezdés (új) legfeljebb 35 kw teljesítményű, PE \ 21

26 háromkerekű gépjárművek; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, A kategória, (1a) francia bekezdés (új) legalább 35 kw teljesítményű, háromkerekű gépjárművek; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, B1 kategória - három- és négykerekű gépjárművek; - háromkerekű gépjárművek, 15 kw-ot meg nem haladó teljesítménnyel és négykerekű gépjárművek, melyek nem tartoznak az AM kategória, második francia bekezdésében hivatkozott könnyű négykerekű gépjárművek közé, legfeljebb 400 kg terheletlen tömegűek (550 kg az áruszállító járművek esetében), elektromos hajtású járművek esetében nem számítva bele az akkumulátortelep tömegét, legnagyobb hasznos teljesítményük nem haladja meg a 15 kwot, illetve a legnagyobb tervezési sebességük a 80 km/órát; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, B kategória kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására alkalmas gépjárművek; az ebbe a kategóriába tartozó gépjárművekhez egy, legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; a) gépjárművek: kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömeggel; a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezve és építve. Az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül pótkocsi kapcsolható hozzájuk, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett 22 /PE

27 legnagyobb össztömege nem haladja meg a kg-ot. Amennyiben a gépjárművezető részt vett a IVa. mellékletben foglaltak szerinti gépjárművezető-képzésen, az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a járműhöz pótkocsi kapcsolható, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a kg-ot és a járműszerelvényt nem használják kereskedelmi célokra; a kiegészítő gépjárművezető-képzés nem kötelező, ha a pótkocsi tömege nem haladja meg a 750 kgot. Amennyiben a gépjárművezető részt vett a IVb. mellékletben foglaltak szerinti gépjárművezető-képzésen, a jármű megengedett legnagyobb össztömege elérheti a kg-ot, feltéve, hogy a jármű a 2001/116/EK irányelv II. melléklete A. részének 5.1. pontjában meghatározottak szerinti lakóautó, a terhelhetősége nem lépi túl az kg-ot, és a járművet nem használják kereskedelmi célokra; b) háromkerekű gépjárművek, 35 kw-ot meg nem haladó motorteljesítménnyel; c) háromkerekű gépjárművek, 35 kw feletti motorteljesítménnyel, feltéve, hogy a vezetői engedély tulajdonosa betöltötte 21. életévét; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, B+E kategória - egy B kategóriájú vontatójárműből és egy pótkocsiból álló járműszerelvények, ahol a megengedett legnagyobb össztömeg meghaladja a 750 kg-ot; - az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül egy B kategóriájú vontatójárműből és egy pótkocsiból, illetve félpótkocsiból álló járműszerelvény, ahol a pótkocsi, illetve félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a kgot; PE \ 23

28 Módosítás: cikk, (1) bekezdés, C1 kategória áruszállításra szolgáló és több mint kg, de legfeljebb kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc személy szállítására alkalmas gépjárművek; a C1 kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; a nem D1 vagy D kategóriás, több mint kg, de legfeljebb kg megengedett össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc személy szállítására tervezett és épített gépjárművek; a C1 kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, C1+E kategória azon járműszerelvények, amelyek C1 kategóriás vontatójárműből és egy 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból vagy félpótkocsiból állnak, feltéve, hogy e járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a kg-ot, és a pótkocsi vagy a félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű terheletlen tömegét; az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül azon járműszerelvények, amelyek C1 kategóriás vontatójárműből és egy 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból vagy félpótkocsiból állnak, feltéve, hogy e járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a kg-ot; - az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül azon járműszerelvények, amelyek B kategóriás vontatójárműből és egy kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból, illetve félpótkocsiból állnak, feltéve, hogy e járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a kg-ot nem haladja meg; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, C kategória áruszállításra szolgáló és több mint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb a nem D1 vagy D kategóriás, több mint kg megengedett legnagyobb 24 /PE

29 össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc személy szállítására alkalmas gépjárművek; az ebben a kategóriában C kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc személy szállítására tervezett és épített gépjárművek; az ebben a kategóriában C kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, C+E kategória azon járműszerelvények, amelyek egy C kategóriás vontatójárműből és egy 750 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból, illetve félpótkocsiból állnak; az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül azon járműszerelvények, amelyek egy C kategóriás vontatójárműből és egy 750 kgot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból, illetve félpótkocsiból állnak; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, D1 kategória a vezetőn kívül legfeljebb 16 személy szállítására alkalmas, legfeljebb hét méter hosszú személyek szállítására szolgáló gépjárművek; a D1 kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; a vezetőn kívül legfeljebb 16 személy szállítására tervezett és épített, legfeljebb nyolc méter hosszú gépjárművek; a D1 kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, D1+E kategória azon járműszerelvények, amelyek D1 kategóriás vontatójárműből és egy 750 kgot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból állnak, feltéve, hogy e járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a kg-ot, valamint a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű terheletlen tömegét; az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül azon járműszerelvények, amelyek D1 kategóriás vontatójárműből és egy 750 kgot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból állnak, feltéve, hogy e járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a kg-ot; PE \ 25

30 Módosítás: cikk, (1) bekezdés, D kategória személyek szállítására szolgáló gépjárművek, amelyek a vezetőn kívül nyolcnál több személy szállítására alkalmasak; a D kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; személyek szállítására szolgáló gépkocsik, amelyeket a vezetőn kívül nyolcnál több személy szállítására terveztek és építettek; a D kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárművekhez egy legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi kapcsolható; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, D+E kategória - azon járműszerelvények, amelyek D kategóriás vontatójárműből és egy 750 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból állnak. - az érintett járművek típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül azon járműszerelvények, amelyek D kategóriás vontatójárműből és egy 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból állnak. A menetrend szerinti városon belüli közlekedést kivéve a pótkocsik utast nem szállíthatnak. Módosítás: cikk, (2) bekezdés, b) pont b) a segédmotoros kerékpár fogalmába nem tartoznak bele sem a könnyű négykerekű járművek, sem a pedáltámogatású kerékpárok; b) a segédmotoros kerékpár fogalmába nem tartoznak bele a pedáltámogatású kerékpárok; Módosítás: cikk, (2) bekezdés, d) pont d) négykerekű járműnek számít minden olyan jármű, amely nem négykerekű könnyű jármű, mely utóbbi terheletlen tömege legfeljebb 400 kg (áruszállító járművek esetében 550 kg), (az elektromos törölve 26 /PE

31 meghajtású járműveknél nem számít bele az akkumulátortelep tömege), és a motor legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 15 kw; Módosítás: cikk, (3) bekezdés (3) A B1 kategória opcionális. (3) A B1 kategória opcionális. Azokban a tagállamokban, amelyek nem vezetik be ezen vezetőiengedély-kategóriát, B kategóriás vezetői engedély szükséges az érintett járművek vezetéséhez. Módosítás: cikk, (1) bekezdés, a) pont a) C és D kategóriás vezetői engedélyt csak olyan gépjárművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B kategóriás járművek vezetésére; a) C1, C, D1 és D kategóriás vezetői engedélyt csak olyan gépjárművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B kategóriás járművek vezetésére; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, b) pont b) B + E, C + E, D + E kategóriás vezetői engedélyt csak olyan gépjárművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B, C vagy D kategóriás járművek vezetésére; b) B + E, C1 + E, C + E, D1 + E és D + E kategóriás vezetői engedélyt csak olyan gépjárművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B, C1, C, D1 vagy D kategóriás járművek vezetésére; Módosítás: cikk, (2) bekezdés, a) pont a) a B+E, C+E, D+E kategóriájú járművekre vonatkozó vezetői engedélyek csak azon gépjárművezetők számára adhatók ki, akik már jogosultak a B, C, illetve D kategóriájú járművek vezetésére; a) a C1 + E, C + E, D1 + E és D + E kategóriás vezetői engedélyek B + E kategóriás járműszerelvények vezetésére is feljogosítanak; Módosítás: 35 PE \ 27

32 6. cikk, (2) bekezdés, c) pont c) a C1 és C1 + E kategóriás vezetői engedélyek D1, illetve D1 + E kategóriás jármű vezetésére is feljogosítanak, ha a tulajdonos legalább 21. életévét betöltötte; c) Az A, B, C és D kategóriás vezetői engedélyek az A1 és A2, B1, C1, illetve D1 kategóriákra is érvényesek. Az A2 kategóriás vezetői engedélyek az A1 kategóriára is érvényesek. A C+E és a D+E kategóriás vezetői engedélyek a C1+E, illetve a D1+E kategóriák járműszerelvényeire is érvényesek. Módosítás: cikk, (2) bekezdés, d) pont d) a D1 és D1 + E kategóriára érvényes vezetői engedélyek C1, illetve C1 + E kategóriás járművek vezetésére is feljogosítanak. d) minden kategória vezetői engedélyei érvényesek az AM kategória járműveire is. Egy tagállam azonban a területén kiállított vezetői engedélyek esetében az AM kategória ekvivalenciáit az A1, A2 és A kategóriára korlátozhatja, ha ez a tagállam egy AM kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez gyakorlati gépjárművezetői képzést ír elő. Módosítás: cikk, (3) bekezdés, a) pont a) az A vagy A1 kategóriás vezetői engedélyek alá tartozó három- és négykerekű gépjárművek; törölve Módosítás: 101 és cikk 3) bekezdés b) pont b) B kategóriás vezetői engedéllyel vezethető könnyű motorkerékpárok. b) B kategóriás vezetői engedéllyel vezethető segédmotoros kerékpárok és könnyű motorkerékpárok. Módosítás: cikk, (3) bekezdés, b) pont, (1a) albekezdés (új) 28 /PE

33 Mivel ez a rendelkezés csak a tagállamok mindenkori területén érvényes, a tagállamok a vezetői engedélyen nem tüntetik fel, hogy a tulajdonos ezen járművek vezetésére jogosult. Módosítás: cikk, (4) bekezdés, ba) pont (új) ba) járművek, melyek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kg-ot, 21 évesnél idősebb által, aki legalább kétéves B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, feltéve, hogy a gépjármű 25 évnél öregebb, megfelelő és környezetvédelmi szempontból is kifogástalan állapotban tartott, továbbá történelmileg autentikus állapotban van, és nem használják kereskedelmi célokra. Módosítás: cikk, (4) bekezdés, bb) pont (új) bb) A D és D1 kategóriájú járműveket vezethetik C, C1 és C+E kategóriájú járművek tulajdonosai, amennyiben üres járművek rövid átszállítási útjáról van szó. Módosítás: 108, 117 és cikk, (1) bekezdés, (c) pont, (1.) francia bekezdés - az A kategóriához, feltéve, hogy a jelentkező legalább hároméves, A2 kategóriás motorkerékpáron szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik, és sikeresen letette az A kategóriára előírt speciális gyakorlati vizsgát a 8. cikk (1) bekezdés (d) pontja rendelkezéseinek megfelelően; - az A kategóriához; Módosítás: cikk, (1) bekezdés, c) pont, (2a.) francia bekezdés - a D és D+E kategóriákhoz, az ilyen járművek vezetésére vonatkozó 2003/59/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül; PE \ 29

34 Módosítás: cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (2) A tagállamok eltérhetnek az A, B és B+E kategóriákra megállapított alsó korhatárra vonatkozó követelményektől és e kategóriákra a 17. életév betöltésétől kezdve vezetői engedélyeket állíthatnak ki, illetve a B1 kategória esetén az e kategóriára megállapított alsó korhatárra vonatkozó követelményektől eltérően vezetői engedélyt csak a 18. életév betöltésétől kezdve állítanak ki. A tagállamok elutasíthatják azon B és B1 kategóriás vezetői engedély érvényességének területükön való elismerését, amelynek tulajdonosa nem töltötte be 18. életévét. (2) A tagállamok eltérhetnek a B és B+E kategóriákra megállapított alsó korhatárra vonatkozó követelményektől és e kategóriákra a 17. életév betöltésétől kezdve vezetői engedélyeket állíthatnak ki, illetve a B1 kategória esetén az e kategóriára megállapított alsó korhatárra vonatkozó követelményektől eltérően vezetői engedélyt csak a 18. életév betöltésétől kezdve állítanak ki. A tagállamok elutasíthatják azon B és B1 kategóriás vezetői engedély érvényességének területükön való elismerését, amelynek tulajdonosa nem töltötte be 18. életévét. Módosítás: cikk, (2) bekezdés, (2a), (2b) és (2c) albekezdés (új) A tagállamok felemelhetik az A1, A2 és A kategóriára előírt alsó korhatárt az alábbi feltétellel: - az A1 kategória alsó korhatára és az A2 kategória alsó korhatára között kétéves intervallum van; - az A kategóriás vezetői engedély megszerzése előtt vagy hároméves, A2 kategóriás motorkerékpár-vezetői gyakorlattal kell rendelkezni, vagy A2 kategóriás motorkerékpáron szerzett vezetői gyakorlat nélkül az A kategóriára vonatkozó alsó korhatár hat évvel magasabb, mint az A2 kategóriára vonatkozó alsó korhatár. Nem haladhatja meg a 26 évet azon A kategóriára vonatkozó alsó korhatár, ahol nem áll fenn A2 kategóriás motorkerékpáron szerzett vezetői gyakorlat. Azon tagállamok, amelyek felemelték az A1, A2 vagy A kategória alsó korhatárát, elismerik a más tagállamok által kibocsátott vezetői engedélyeket. 30 /PE

2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328

2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328 2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0140 A közösségi támogatás

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)280 végleges 2010/0168 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 100. számú előírásának a gépjárművek

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.) 2009.3.31. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 87/109 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

C 304 E/216 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I. MELLÉKLET

C 304 E/216 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I. MELLÉKLET C 304 E/216 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I. MELLÉKLET A KÖZÖSSÉGI VEZETŐI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (1) A közösségi vezetői engedély kártyájának fizikai megjelenése összhangban van az ISO

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2008.7.22. C 184 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 15/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. június 6-án elfogadva a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.7. COM(2009) 516 végleges 2009/0146 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat. 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat. 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) Európai Parlament 204-209 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(206)09 204. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA). Az Európai Parlament 206. április 28-i határozata az Európai GNSS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem C 313 E/180 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Európai fizetési meghagyás iránti kérelem I. MELLÉKLET A Formanyomtatvány Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló /2006/EK európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.8.30. COM(2011) 516 végleges 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2009 2009/0077(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK >r >r AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.9.2005 COM(2005) 423 végleges 2003/0175 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. július 6. keddi ülés P7_TA-PROV(2010)07-06 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.887 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia IX. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. 32001 L 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.10.2010 2010/0067(CNS) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2006 COM(2006) 371 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek működéséről (a menetrendszerű városi tömegközlekedésben a személyszállításért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0092(CNS) 7.2.2012 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/27/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 510 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság kezelése: Az európai migrációs stratégia

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 2011.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. június 17.) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról

Részletesebben

L 75/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22.

L 75/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. L 75/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. A KÖZÖSSÉG SVÁJC BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2/2004 HATÁROZATA (2004. június 22.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, V. MELLÉKLET JOGI AKTUSOK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

P6_TA-PROV(2008)0336 A Balti-tengerbe tervezett gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai

P6_TA-PROV(2008)0336 A Balti-tengerbe tervezett gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai P6_TA-PROV(2008)0336 A Balti-tengerbe tervezett gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai Az Európai Parlament 2008. július 8-i állásfoglalása a tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot összekötő

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. L 115/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

SSANGYONG MOTOR HUNGARY

SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS Tel.: (+36)-1-458-44-95 Kérjük, figyelmesen olvassa el az Assistance használatáról szóló tájékoztató füzetünket - mielôtt szolgáltatásainkat igénybe

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 3. (03.11) (OR. en) 16291/11 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató AUDIO 63 CULT 91 TELECOM 165 PI 144 Az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

L 92/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3.

L 92/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. L 92/12 Az urópai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. A BIZOTTSÁG 304/2008/K RNDLT (2008. április 2.) az urópai Parlament és a Tanács 842/2006/K rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0113(CNS) 2005.1.11.

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0113(CNS) 2005.1.11. EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0113(CNS) 2005.1.11. * JELENTÉSTERVEZET a Tanácsnak az Európai Unió területén a bűnvádi eljárások

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007 * JELENTÉSTERVEZET a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE PE-CONS No/YY 2013/0063(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben