A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 784 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai digitális menetrend európai növekedés digitális alapokon (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 446 final} {SWD(2012) 447 final} HU HU

2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai digitális menetrend európai növekedés digitális alapokon (EGT-vonatkozású szöveg) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A határok nélküli európai gazdaság az egységes digitális piac A közszférabeli innováció fellendítése Nagysebességű internet kínálat és kereslet Számítási felhő Bizalom és biztonság vállalkozások, digitális munkahelyek és digitális készségek «A kutatás-fejlesztésen és az innováción túl: a kulcsfontosságú alaptechnológiák menetrendje Végrehajtás és irányítás Következtetés HU 2 HU

3 1. BEVEZETÉS Európa fenntartható növekedése és versenyképessége a jövőben nagyrészt azon múlik, hogy képes lesz-e a digitális átalakulást annak teljes összetettségében felkarolni. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre nagyobb mértékben hatással vannak a társadalom és a gazdaság valamennyi szegmensére. A becslések szerint az összes termelékenységnövekedés fele az IKT-beruházásoknak tudható be. Az internetes forgalom két-háromévente, a mobilinternet-forgalom pedig évente megkétszereződik re világszinten 25 milliárd vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező eszköz lesz; ez a szám pedig 2020-ra a kétszeresére, 50 milliárdra nő 1. A mobil adatforgalom 2012 és 2018 között 12- szeresére, az okostelefonokon bonyolított adatforgalom pedig 14-szeresére fog növekedni ugyanezen időszakban 2. Az IKT terület számos ágazatában több mint 4 millióan dolgoznak szerte Európában, és ez a szám a válság ellenére évente 3 %-kal nő. Az internet lehetőséget nyújt az emberek számára ötleteik megvalósítására és megosztására, ezáltal új tartalmakat, vállalkozásokat és piacokat teremt. Az IKT az a döntő fontosságú, átalakító hatású technológia, amely támogatja az olyan ágazatok strukturális átalakulását, mint az egészségügy, az energiaszektor, a közszolgáltatások és az oktatás. Az EU azonban nem pozícionálja magát elég jól ahhoz, hogy hasznot húzhasson ezekből a digitális fejlesztésekből. Így fennáll a veszélye, hogy veszteségeket fog elszenvedni a globális versenyképesség, a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés területén. A főleg a fiatalokat sújtó növekvő munkanélküliség ellenére 2015-ben 700 ezer és 1 millió között lesz a betöltetlen minőségi állások száma az IKT-ágazatban 3. A nagysebességű internetre irányuló európai uniós beruházás nem elég dinamikus, miközben máshol az válik általánossá: Dél- Koreában a háztartások 57 %-a, Japánban pedig 42 %-a kapcsolódik az üvegszálas hálózatra 4. Kínában csak az idén 34 millió háztartás fog csatlakozni a hálózathoz 5. A negyedik generációs mobilhálózatokba irányuló európai beruházások az e területen világszerte végzett beruházásoknak csak a töredékét teszik ki. Az egykor mobil kontinensként ismert Európa gyorsan veszít jelentőségéből, aminek az az oka, hogy a mobil eszközök rendelkezésére álló spektrum kiosztásának késedelme visszafogja az új mobil szolgáltatások teremtette lehetőségek kiaknázását. Az egységes digitális piac továbbra is töredezett: a közszolgáltatási infrastruktúra és az online kereskedelem a mai napig a nemzeti határokon belül reked. Messze elmarad a kitűzött céltól mind a közfinanszírozású, mind az ipari kutatásba, fejlesztésbe és innovációba irányuló beruházás mértéke 6. Az EU egyik említett területen sem engedheti meg magának, hogy ne cselekedjen. Az európai digitális menetrendet ben, az Európa 2020 stratégia szerves részeként fogadták el azzal a céllal, hogy orvosolja az említett hiányosságokat: tehát hogy az IKT kiaknázásával fellendítse a digitális gazdaságot és kezelje a társadalmi problémákat. Az Európai Tanács és az Európai Parlament azóta felszólítást tett Európa digitális vezető szerepének további erősítésére és az egységes digitális piac 2015-re való kiteljesítésére The Internet of Things ( A tárgyak internete ), Cisco Ericsson Mobility Report (az Ericsson mobilpiaci jelentése), eskills Monitor felmérés, Európai Bizottság, Az FTTH Council 2012-es világranglistája. A broadband China (Szélessávú Kína) nevű projekt részeként. PREDICT 2012: K+F az EU-ban és az EU határain túl (az Európai Bizottság elemzése). COM(2010) 245/2. Az Európai Tanács június i ( Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum ) és március 1 2-i következtetései. HU 3 HU

4 A digitális menetrend nagyjából a tervek szerint halad, és elfogadása óta egyértelmű eredmények születtek. A rendszeres internethasználat szilárdan nő, különösen a hátrányos helyzetű csoportok körében. Egyre kevesebb azoknak a polgároknak a száma, akik még sohasem használták az internetet. Terjed az internetes vásárlás is, azonban a határokon átnyúló e-kereskedelem gyarapodásának üteme nem elég gyors. Fontos fejlemény, hogy a jelek szerint végre fellendülőben van a nagysebességű szélessávú technológia, ideértve a 100 Mbps-nál is nagyobb sebességű szupergyors kapcsolatot is. A tagállamok között ugyanakkor mindmáig jelentős különbségek vannak 9. A menetrend viszonylagos sikeressége ellenére a piaci fejlemények és a technológiai trendek további lépéseket tesznek szükségessé annak érdekében, hogy infrastruktúra, tartalom, szolgáltatás, piac és innováció között pozitív visszacsatolás, és ezen keresztül nagyobb termelékenység és növekedés jöjjön létre. Az egységes digitális piac még messze nem valósult meg, és még mindig jelentős különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok fejlődési ütemében. Ehhez kapcsolódik az új generációs hozzáférési (NGA) hálózatok és technológiák területén végzett beruházás további fokozásának, valamint a szélessávú mobil és vezetékes infrastruktúra kiépítésével járó költségek csökkentésének az igénye. Ahhoz, hogy megérje beruházni a szóban forgó területeken, alapvetően fontos a ténylegesen működő egységes digitális piacon elérhető tartalmak és szolgáltatások és az azok iránti kereslet megteremtése, ehhez pedig az egységes piaci szabályok irányelvek helyett sokkal inkább rendeletek útján történő nagyobb fokú harmonizálására van szükség. A növekedés ösztönzése szempontjából elengedhetetlen az innováció, amelyhez az IKT-alapú megoldások köz-magán társulásokon és a helyi kezdeményezéseknek nyújtott támogatásokon keresztül történő érvényesítésére alkalmas rugalmas szemléletmód kialakítása szükséges. Napjainkban a médiumok konvergenciája tapasztalható, ami változást idéz elő a hagyományos értékláncokban. Robbanásszerűen nő a rendelkezésre álló tartalmak és adatok mennyisége, és rohamosan javul azok minősége. A számítási felhő egészen újszerű értékajánlatot jelent a fogyasztók és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. Az internethasználat mobillá válik, és ezzel új ágazatok indulnak fejlődésnek, mint például a mobilalkalmazások ágazata. Az internet átalakítja a termékek és a szolgáltatások előállítási ciklusát is. A gyártási szektorokat előnyösen érinti az ellátásilánc-menedzsment és a logisztika fejlődése. Az egészségügyi ellátás forradalmi átalakulás előtt áll, aminek révén költséghatékonyabb, személyre szabott szolgáltatások nyújtása válik lehetővé a betegek és az egészségügyben dolgozók számára. Az internetalapú gazdaság valamennyi termelési folyamatban soha nem tapasztalt hatékonyságnövekedést idéz elő, ezáltal új beruházásokra fordítható, a növekedést szolgáló erőforrások szabadulnak fel, a munkaterületek újrarendeződése pedig serkentően hat a kreativitásra, a készségek fejlesztésére és a specializációra. Ugyanakkor azzal egyidejűleg, hogy a gazdaság számára egyre inkább nélkülözhetetlenné válik az internet, egyre nő a számítástechnikai bűnözés és az informatikai támadások veszélye, ami megrendítheti a felhasználóknak az internetes környezetbe vetett bizalmát. A fenti megfigyelésekre reagálva a Bizottság az alábbi kulcsfontosságú területeken hozandó kölcsönösen előnyös és egymást kiegészítő intézkedésekkel új célpontokat határoz meg a digitális menetrend számára a digitális gazdaság fellendítése érdekében: 9 Vö.: SEC(2012) 180. HU 4 HU

5 a határok nélküli európai digitális gazdaság előmozdítása, a világ legnagyobb egységes digitális piacának kiépítése a világ leggazdagabb tartalom- és szolgáltatáskínálatával a fogyasztók és az alkotók jogainak szavatolása mellett; a közszférabeli innováció fellendítése együttműködni képes IKT-megoldások bevezetése és az információk hatékonyabb cseréje és felhasználása révén; a világszintű vezető szerep visszaszerzése a hálózati szolgáltatások piacán a nagysebességű szélessávú vonalas és mobilhálózatokba irányuló magánszektorbeli beruházások ösztönzése révén, melynek előfeltétele a kiszámítható jogi keret, a jobb tervezés, valamint uniós és nemzeti szinten egyaránt a magánszféra és a közszféra által nyújtott célzott finanszírozás; a felhasználók és az üzemeltetők számára biztonságos és megbízható internetes környezet létrehozatalának elősegítése a globális kockázatokra irányuló európai és nemzetközi együttműködés megerősítése által; a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokra vonatkozó egységes keret és feltételek megteremtése Európában a világ legnagyobb felhőalapú IKT-piacának megteremtése céljából; a hagyományos vállalkozásformák átalakulását támogató környezet teremtése és az innovatív internetes vállalkozások létrehozásának ösztönzése; a digitális készségek gyarapítása és a digitális jártasságok javítása a képzett IKT-munkaerő kínálatában jelentkező hiány megszüntetésére; az ipari versenyképességet fokozandó, ambiciózus stratégiai kutatási és innovációs politika végrehajtása a kulcsfontosságú alaptechnológiák finanszírozásával. Az eredeti digitális menetrend keretében hozott valamennyi intézkedés érvényben marad, a fent említett hét területen azonban újbóli kötelezettségvállalásra és célzott cselekvésre lesz szükség. A Bizottság olyan cselekvéscsomagra tesz javaslatot, amelyben területenként egy kulcsfontosságú, átalakító potenciállal rendelkező cselekvés részesül támogatásban. Ezek jellege és koncepciója a különféle konkrét szakpolitikai területeken megcélzott optimális hatás függvényében változó lehet. A teljes hatás érdekében ezeket a cselekvéseket az alábbi intézkedéseknél részletezett más cselekvésekkel is ki kell egészíteni. Az így naprakésszé tett digitális menetrend teljes végrehajtása révén azáltal, hogy fokozódnak az IKT-beruházások, javul a munkaerő e-jártassági szintje, és megváltoznak az internetalapú gazdaság keretfeltételei az elkövetkező 8 év alatt várhatóan 5 %-kal, azaz személyenként 1500 EUR-val fog nőni az európai GDP 10. Ugyanez rövid távon 1,2 millió munkahelyet jelent az infrastruktúraépítés területén 11, hosszú távon az egész gazdaságra nézve pedig 3,8 millió munkahelyet 12. Az internethez kapcsolódó folyamatok bevezetése nyomán továbbá jelentős növekedés várható a hagyományos iparágakban Capturing the ICT dividend ( Az IKT-ban rejlő potenciál kiaknázása ), Oxford Economics Research, The Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues (A szélessáv gazdaságra gyakorolt hatása: a kutatás napjainkban és a szakpolitika kérdései), ITU, április. "Quantitative estimates of the demand for cloud computing in Europe and the likely barriers to take-up (A számítási felhő iránti igénnyel kapcsolatos mennyiségi becslések Európában és a bevezetés útjában álló esetleges akadályok), IDC, HU 5 HU

6 2. A HATÁROK NÉLKÜLI EURÓPAI GAZDASÁG AZ EGYSÉGES DIGITÁLIS PIAC A digitális gazdaság jellegénél fogva határok nélküli, az európai egységes digitális piacot azonban eleddig széttöredezetté tették a nemzeti szabályok, azok eltérő gyakorlati alkalmazása és a piaci gyakorlatok egységességének hiánya. Amennyiben az e-kereskedelem részesedése eléri a teljes kiskereskedelemi szektor 15 %-át, és megszűnnek az egységes piac előtt álló akadályok, az a becslések szerint összesen mintegy 204 milliárd EUR nyereséggel járna a fogyasztók számára, ami az uniós GDP 1,7 %-ának felel meg 13. Ezért a Bizottság továbbra is határozottan fel kíván lépni a jelenlegi heterogén rendszer átalakítása érdekében, hogy abból ténylegesen egységes digitális piac fejlődjék. A digitális menetrendben az egységes digitális piacra vonatkozóan megállapított kiemelt célok közül a Bizottság máris többnek a rá eső részét teljesítette. Egyebek mellett előterjesztésre kerültek az alábbiakra vonatkozó javaslatok: a közszféra információinak további felhasználása 14, közös európai adásvételi jog 15, jogviták online rendezése 16, adatvédelem 17, elektronikus azonosítás és elektronikus aláírás 18 és közös jogkezelés 19. E javaslatokat sürgősséggel el kell fogadni és alkalmazni kell, illetőleg el kell hárítani a határokat átlépő online tranzakciók útjában álló, még mindig meglévő akadályokat. Az e-kereskedelmet, és különösen a határokat átlépő e-kereskedelmet az elektronikus kereskedelemre vonatkozó cselekvési tervben 20, a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetésekről szóló zöld könyvben 21 és az európai fogyasztóügyi stratégiában 22 foglalt javaslatok megvalósításával meg kell erősíteni. A fogyasztók számára meg kell könnyíteni a termékek és a szolgáltatások árának, minőségének és fenntarthatóságának összehasonlítását. A Bizottság 2014-ig iránymutatásokat fog kidolgozni annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós követelmények és a fogyasztók jogairól szóló irányelv 23 helyes végrehajtásához. Ezen túlmenően az európai uniós héareform keretében 2013-ban sor kerül a digitális tartalmakra (pl. e-könyvek) és az azokhoz hasonló fizikai árukra (pl. nyomtatott könyvek) kivetett adó mértékének összehangolására. Az egységes digitális piacot az adatok szabad áramlásának, valamint a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek és azok nyújtásának kellene táplálnia. A Bizottság a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatán túlmenően javaslatokat fog előterjeszteni az európai adatágazat megerősítésére, ezen belül a következő kérdések kezelésére: közös engedélyezési feltételek, valamint a díjszabásra vonatkozó szabályok végrehajtása annak érdekében, hogy a nyilvánosan hozzáférhető adatok hozzájárulhassanak az online tartalmak fejlesztéséhez COM(2011) 942. COM(2011) 877. COM(2011) 636. COM(2011) 794. COM(2012) 09. COM(2012) 238. COM(2012) 372. COM(2011) 942. COM(2011) 941. COM(2012) /83/EU irányelv. HU 6 HU

7 A kreatív tartalmak területén az alkotó munka elismerésének bevett eszköze a szerzői jog intézménye. Az internet és a digitális forradalom azonban kihívások elé állítja a szerzői jogvédelem jelenlegi keretét. Ezért az európai uniós szerzői jogi politika piaci tanulmányokon, hatásvizsgálatokon és új jogszabályi előírásokon alapuló, folyamatban lévő felülvizsgálatát mihamarabb be kell fejezni, hogy 2014-ben döntés születhessen egy reformjavaslat esetleges előterjesztéséről. Ennek keretében a következő kérdések kerülnek napirendre: a területiség elve a belső piacon belül; harmonizáció, a szerzői jog korlátai és a szerzői jog hatálya alóli kivételek a digitális korban, az uniós szerzőijog-piac széttagoltsága; valamint: miként növelhető a végrehajtás eredményessége és hatékonysága a legitimitás egyidejű megszilárdítása mellett, a szerzőijog-reform tágabb kontextusára is tekintettel. Mindeközben 2013 folyamán az érdekeltekkel strukturált párbeszéd indul hat olyan területen, ahol gyors előrelépésre van szükség: i. a tartalmak határon túlra való hordozhatósága; ii. felhasználók által létrehozott tartalmak; iii. adat- és szövegbányászat; iv. magáncélú többszörözésre kivetett díjak; v. audiovizuális alkotásokhoz való hozzáférés; és vi. kulturális örökség. Az érdekeltekkel folytatott párbeszéd eredményeiről 2013 decemberéig jelentés készül. Az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről szóló zöld könyv kapcsán beérkezett (jövő tavasszal közzétételre kerülő) észrevételek egy része felhasználásra kerül az audiovizuális médiaszolgáltatások konvergenciájáról folytatott eszmecsere során is. Ez a téma áll majd az Előkészületek az audiovizuális világ teljes konvergenciájára: növekedés, alkotómunka és értékek című zöld könyvhöz kapcsolódó, 2013-ban induló vita középpontjában is ra a becslések szerint 570 millió háztartásban lesz valamilyen beépített internetes csatlakozási lehetőséggel rendelkező készülék (tv, blu-ray lejátszó, dekóder, játékkonzol vagy médialejátszó) 24, tehát a konvergáló médiaszolgáltatások kapcsán felmerülő technológiai, szerződéses és szabályozási kérdések tisztázása jelentős haszonnal járhat. Fő átalakító cselekvés: Az európai uniós szerzői jogi keret folyamatban lévő felülvizsgálatának a jogszabályi szövegezésre irányuló előkészületek révén történő befejezése annak érdekében, hogy 2014-ben döntés születhessen reformjavaslatok esetleges előterjesztéséről, valamint a szerzői joghoz kapcsolódó, gyors előrelépést igénylő területeken felmerülő kérdéseknek az érdekeltekkel folytatott strukturált párbeszéden keresztüli megoldása 2013 folyamán. 3. A KÖZSZFÉRABELI INNOVÁCIÓ FELLENDÍTÉSE A megszorító intézkedések, a népességfejlődés, az emelkedő energiaárak és a kibocsátási célértékek miatt egyaránt fontos, hogy az Európai Unióban a közszolgáltatások nyújtása egyre inkább innovatív módokon történjék. Az IKT hatékonyabb és eredményesebb, a polgárok és a vállalkozások igényeit nagyobb mértékben figyelembe vevő szolgáltatásnyújtást tesz lehetővé. E tekintetben fontos tényező a valós idejű adatcserét és -feldolgozást támogató, együttműködni képes digitális technológiák hatékony módon történő felhasználása. Az e- közbeszerzés önmagában évi 100 milliárd EUR megtakarítást jelenthet 25, az e-kormányzat révén pedig 15 20%-kal csökkenthetők az adminisztráció költségei. A közszféra információinak további felhasználása lehetőségeket ad az emberek kezébe, ösztönzőleg hat a Paper.pdf. COM(2012) 179. HU 7 HU

8 vállalkozások fejlődésére és 140 milliárd EUR értékteremtő potenciállal bír. Az IKT-nek az energiagazdálkodási rendszer (hálózat és fogyasztás) irányításának javítása céljából történő felhasználása több milliárd EUR-val csökkentheti az energiaágazat infrastrukturális beruházási igényeit és működési költségeit, miközben hozzájárul a villamosenergia-ágazat dekarbonizációjához. A népesség idősödő volta miatt a jövő jóléti államainak legtetemesebb kiadási tétele az egészségügyi ellátás lesz. A távgyógyászat és az egészségügyi IKTalkalmazások bevezetése várhatóan 20 %-kal fogja növelni az egészségügyi ellátás hatékonyságát, miközben javul a betegek életminősége. Az egészségügyi ágazatban szükséges átalakítások támogatása céljából a Bizottság már előterjesztette a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó e-egészségügyi cselekvési tervet 26, amelyben biztosítani kívánja az egyének számára adataik jobb kezelésének és megosztásának lehetőségét, támogatni kívánja az e-egészségügyi szolgáltatások hatékonyságát és elő kívánja mozdítani a szervezeti-technológiai innovációk létrejöttét. Az aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos európai innovációs partnerség 27 régiókon átívelő integrált ellátást szolgáló megoldásokkal 4 millió uniós polgárhoz eljutva 2015-re eléri a normál működési szintet. Az innovációs partnerségi megközelítést fogják alkalmazni a közlekedési, az energetikai és az IKT-értéklánc, valamint a köz- és magánszférabeli szereplők közötti szakadékok áthidalására is annak érdekében, hogy az intelligens városokat szolgáló innovatív megoldások jelenjenek meg a piacon 28. A Bizottság évi éves növekedési jelentésében rámutat, hogy az elkövetkező hónapban a tagállamok öt legfontosabb feladatának egyike közigazgatásuk korszerűsítése lesz, és ebben az összefüggésben a közigazgatás széles körű, interoperábilis digitalizálására szólít fel 29. A közszolgáltatások területén megvalósítandó digitális átállás támogatása céljából, valamint annak érdekében, hogy e szolgáltatások minden európai számára lakhelyétől függetlenül rendelkezésre álljanak, a Bizottság kulcsfontosságú közérdekű területeken tervez kiépíteni és bevezetni digitális szolgáltatásokat. A pénzügyi támogatás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül történne a következő területeken: az e- személyazonosítók országok közötti interoperabilitása, e-közbeszerzés, vállalkozói mobilitás, e-igazságügy vagy elektronikus egészségügyi nyilvántartások, internetes biztonság, Europeana, többnyelvűség, e-egészségügy, a gyermekek szempontjából biztonságosabb internet és intelligens energiaszolgáltatások. A Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz hozza létre a kapcsolódást azon nemzeti infrastruktúrák között, amelyek a későbbiekben a mobil lakosság és vállalkozások érdekeit szolgáló innováció és új alkalmazások központjaivá válnak. Fő átalakító cselekvés: Digitális közszolgáltatási infrastruktúrák és politikák kifejlesztése és bevezetése, valamint azoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztüli támogatása COM(2012) 736. COM(2012) 83. COM(2012) COM(2012) 750. HU 8 HU

9 4. NAGYSEBESSÉGŰ INTERNET KÍNÁLAT ÉS KERESLET A nagysebességű internetkapcsolat a digitális gazdaság alapja: nélküle egyszerűen nem lehetséges beindítani olyan alapvető fontosságú szolgáltatásokat, mint a felhőalapú számítástechnika, az e-egészségügy, az intelligens városok és az audiovizuális szolgáltatások, és nem lehet kiaknázni az azoktól várt eredményeket. A szélessávú penetráció 10 %-os növekedése 1 1,5 %-os éves GDP-növekedést 30, öt éves távlatban pedig 1,5 %-os munkatermelékenység-növekedést jelenthet. Ezért az európai digitális menetrend ambiciózus célokat tűzött ki az egyre gyorsabb, egyetemes internet-hozzáférés megvalósítása érdekében 31. A nagysebességű hálózati lefedettség és penetráció megnyugtató módon növekszik Európában, azonban világviszonylatban elmaradunk Ázsiától és az USA-tól, és nem garantált a 2020-as célok elérése sem. Ennek több oka is van: a leglényegesebb ezek közül az, hogy az általában alkalmazott beruházási modellek és az uniós piac szerkezete következtében kétséges a komolyabb hálózati beruházások piacképessége. Ezenkívül kétséges az is, hogy a fogyasztók rövid távon hajlandóak lesznek-e többet fizetni a gyorsabb internetért, hiszen az EU területén még nem mindenütt érhetők el feltétlenül új, nagy hozzáadott értéket képviselő digitális tartalmak és szolgáltatások, és a fogyasztók kétségbe vonják, hogy a kapcsolat valóban olyan gyors-e, mint amilyennek hirdették. A Bizottság átfogó intézkedéscsomagot tervez előterjeszteni egyrészt a beruházást generáló piaci ösztönzők és a célzott finanszírozás biztosítására, másrészt a kivitelezési költségek csökkentésére. A befektetők számára fontos, hogy az általuk befektetett tőke a kockázatokra is tekintettel megtérüljön. A hosszú távú beruházások ösztönzéséhez a tisztességes versenyt lehetővé tevő, következetesebben működő egységes piacra, valamint jogbiztonságra van szükség. A Bizottság 2013 elején ajánlást fog elfogadni, amely szigorúbb szabályokat fog tartalmazni a diszkriminációmentességre vonatkozóan annak érdekében, hogy az alternatív szolgáltatóknak ténylegesen egyenértékű hozzáférésük legyen a hagyományos szolgáltatók hálózataihoz. Az ajánlással a Bizottság gondoskodik a hagyományos szolgáltatók hálózataihoz nagykereskedelmi alapon való hozzáférés árainak stabilabb és a tagállamok közötti egységesebb árszabályozásról, egyúttal nagyobb rugalmasságot biztosít az új generációs nagykereskedelmi hozzáférési termékek árazását illetően. Ez az intézkedés az elképzelések szerint legalább 2020-ig változatlan környezetet biztosít a hosszú távra gondolkodó befektetők számára. A Bizottság ajánlást tervez elfogadni az internet fogyasztók előtti nyitottságának biztosítására, ami fokozza majd a hálózatüzemeltetők, befektetők, tartalomszolgáltatók és fogyasztók számára egyaránt fontos jogbiztonságot. A második egységes piaci intézkedéscsomag 32 részeként a Bizottság jogszabályi javaslatot tervez előterjeszteni a nagysebességű hírközlési infrastruktúrák alacsonyabb költségek mellett és nagyobb hatásfokkal való kiépíthetősége érdekében, egyebek mellett a következők révén: a meglévő infrastruktúrák további felhasználása, az ágazatok közötti szinergiák kiaknázása, a közműépítési munkálatok koordinációjának javítása és az épületek új generációs hozzáférést lehetővé tevő belső kialakításának ösztönzése ben a Bizottság elvégzi az előzetes szabályozás alá vehető érintett piacokról szóló 2007-es ajánlás felülvizsgálatát Czernich és mtsai (2009), Broadband Infrastructure and Economic Growth (Szélessávú infrastruktúra és gazdasági növekedés). 100 %-os szélessávú lefedettség 2013-ig, minden uniós háztartásnak 30 Mbps sávszélességű kapcsolat 2020-ig, valamint legalább 100 Mbps-os internet-előfizetés a háztartások felében. COM(2012) 573. HU 9 HU

10 Ezen túlmenően a Bizottság az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül (a 2011-es árakat alapul véve) 9,2 milliárd EUR-t javasolt folyósítani az IKT-beruházások támogatására 33 a közötti időszakban, amely összeg egy része a szélessávú hálózatokba irányuló beruházások támogatását szolgálná. Ezzel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz magánszektorbeli társberuházókat szerez, és Európában mindenütt megkönnyíti a nagysebességű internetre irányuló projektek tőkéhez jutását. A strukturális és vidékfejlesztési alapok 2014 és 2020 közötti tevékenységére vonatkozó javaslatok 34 várhatóan szintén új lendületet adnak majd a nagysebességű internetre irányuló beruházásoknak, különösen a kevésbé fejlett régiókban és a vidéki területeken. Az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) 2014 és 2020 közötti tevékenységére vonatkozó javaslat támogatja a szélessávú és a nagysebességű hálózatok kiépítését, de ösztönzi az IKT-termékek és szolgáltatások fejlesztését is. Európának vissza kell szereznie vezető szerepét a mobil infrastruktúrák és szolgáltatások területén, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy elegendő spektrum álljon rendelkezésre. A Bizottságnál jelenleg is folyik a spektrumkiosztás és az engedélyezési feltételek terén jelenleg tapasztalható széttagoltság felszámolására, valamint a további frekvenciák felszabadítására irányuló munka 35. A Bizottság a vezeték nélküli kommunikáció témakörében ambiciózus cselekvési tervre készül javaslatot tenni 2013-ban. Fő átalakító cselekvés: A diszkriminációmentességre és a nagykereskedelmi árakra vonatkozó, tartós hatású szabályozó intézkedések a nagysebességű hálózatokba irányuló beruházások előmozdítása és a valamennyi hálózatra kiterjedő verseny fokozása érdekében. 5. SZÁMÍTÁSI FELHŐ A számítási felhő megjelenése jó példa a digitális technológiák fejlődése által kiváltott paradigmaváltásra, amely a legkülönfélébb ágazatokban (zeneipar, egészségügy és tudomány) és szinteken (a legkisebb vállalkozásoktól a legnagyobb országok kormányzataiig) is átalakulást idéz elő. A felhőalapú technológia olyan, áttörést eredményező innováció, amely kibővíti a digitális platformok, tartalmak és szolgáltatások felhasználási körét. Használatával jelentősen csökkenthetők a kkv-k IKT- és energiaköltségei, és mivel ezek a vállalkozások a korábbiakhoz képest könnyen hozzájuthatnak kifinomult ügyfélkezelő és logisztikai irányítási rendszerekhez, nagymértékben növelhetik világpiaci versenyképességüket. A felhőalapú szolgáltatások teljes kiépítése ugyanakkor új kihívások elé állítja a politikai döntéshozókat és a jogalkotókat: megoldást kell találniuk többek között az interoperabilitással, az adatvédelemmel és a szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos kérdésekre. Az európai digitális menetrend eredeti változatának elfogadása óta tapasztalt fejlemények azt mutatják, hogy a számítási felhőt az egyes konkrét területekre (pl. e-kormányzat, kutatás) vonatkozó intézkedéseken túlmutató egységes európai uniós stratégia keretében kell szabályozni. A számítási felhőre vonatkozó európai stratégia 36 több olyan kulcsintézkedést tartalmaz, amelynek célja Európa proaktívvá tétele a felhőalapú számítástechnika területén. Ezen intézkedések közzé tartozik a felhőalapú szolgáltatások szélesebb körű szabványosításának és tanúsításának előmozdítása, a felhőalapú szolgáltatások nyújtásához és COM(2011) 676. COM(2011) 615/2. 243/2012/EU határozat. COM(2012) 529. HU 10 HU

11 igénybevételéhez szükséges biztonságos és méltányos szerződési feltételek biztosítása, valamint a közszféra vásárlóerejének az Európai Számítási Felhő Partnerség segítségével történő kiaknázása a felhőalapú szolgáltatások érett piacának minél gyorsabb kialakítása érdekében. A partnerség célja a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó közös állami szektorbeli követelmények meghatározása és az ilyen szolgáltatások közös közbeszerzése a méretgazdaságosság elérése érdekében. Az Európai Számítási Felhő Partnerség a kapcsolódó, tagállami szintű kezdeményezések átfogó kereteként is fog szolgálni. A Bizottság 2013 végéig kísérleti cselekvéseket is indít majd a közszolgáltatások számítási felhőbe való áthelyezésétől várható hatékonyságnövekedés vizsgálata céljából. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásával kifejlesztett szolgáltatások nagymértékben az európai felhőplatformokra fognak épülni, ezáltal összekapcsolhatóvá válnak a számítási felhőre irányuló különféle tagállami közszférabeli kezdeményezések. Fő átalakító cselekvés: Az Európai Számítási Felhő Partnerség létrehozása annak érdekében, hogy a közszféra vásárlóerejét ki lehessen aknázni a felhőalapú szolgáltatások piacának mihamarabbi megteremtése céljából. 6. BIZALOM ÉS BIZTONSÁG A digitális médiumok és technológiák beleértve az internetet is fantasztikus lehetőségeket kínálnak az innováció, a kereskedelem, a szólásszabadság és a demokratikus hatalom- és felelősségmegosztás szempontjából. Azonban még nem minden európai él ezekkel a lehetőségekkel: sok esetben azért, mert nem bíznak a technológiában. Az Eurobarométer nemrégiben készült felmérése szerint a felhasználók 40 %-a aggódik amiatt, hogy személyes adataik veszélybe kerülnek az online környezetben, 38 %-uk pedig az online fizetési műveletek biztonságát tartja aggályosnak 37. Minden nap újabb és újabb veszélyek merülnek fel: terjed a számítástechnikai bűnözés; fennáll a kritikus infrastruktúrák üzemeltetői által használt hálózatok és informatikai rendszerek súlyos zavarának veszélye, illetve annak kockázata, hogy a zavar a határokon túlra is átterjed; zavarok adódhatnak az online üzleti tevékenységek, különösen az e-kereskedelem területén; továbbá komoly problémát jelentenek az internethasználókra köztük a gyermekekre nézve káros tartalmak és nem megfelelő online viselkedésformák. E veszélyekkel már nem elég helyi szinten felvenni a harcot, hanem erősebb, uniós szintű koordinációra van szükség. Az EU-nak világszinten vezető szerepet kell betöltenie a hálózatés információbiztonság, az internetbiztonság és a magánéletet érintő internetes fenyegetések elleni védelem terén. Ez serkenteni fogja a biztonsági termékek európai piacát is. A hálózatok és informatikai rendszerek biztonságossá tételéhez megfelelő kockázatkezelésre van szükség, ideértve a felkészültség tesztelését szolgáló szimulációs gyakorlatokat is. A Bizottság a belső piac zökkenőmentes működését elősegítendő, a hálózat- és információbiztonság megerősítését célzó irányelvre fog javaslatot tenni. A Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ Europolon belül történő létrehozása és az informatikai rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv elfogadása erőteljesebb fellépést tesz majd lehetővé az EU számára a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemben. A szóban forgó intézkedések az európai számítástechnikai biztonsági stratégia részét képezik, melynek célja a hálózatok és IKT-rendszerek ellenálló képességének és megbízhatóságának fokozása, a 37 Tematikus Eurobarométer-felmérés (390. sz.): Cyber security (Számítógépes biztonság). HU 11 HU

12 számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem folytatása, valamint egységesebb külső számítógépes biztonságpolitika kialakítása. A hamisított termékek, különösen a hamisított gyógyszerek és fogyasztói termékek jogellenes online értékesítése továbbra is káros hatást gyakorol a közegészségre, és félrevezeti a betegeket és a fogyasztókat. A hatóságok végrehajtó tevékenysége mellett a Bizottság továbbra is támogatja az ellátási lánc bármely szakaszán jelentkező problémák kezelésére irányuló, egész Európára kiterjedő önkéntes intézkedéseket, mint amilyen például a hamisított termékek internetes árusításáról szóló egyetértési megállapodás 38. A gyermekbarát internet európai stratégiája 39 meghatározza azokat a gyermekek biztonságára vonatkozó intézkedéseket, amelyek a felkészítésre és a védelemre alapozva a gyermekek felelősségteljes internethasználatát hivatottak előmozdítani. A gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló, interneten elérhető képek elleni küzdelmet célzó intézkedések a hatályos európai jogi kereten alapulnak, így biztosított az egyéni szabadságjogok érvényesülése. Az említett intézkedések az uniós tagállamok és az Egyesült Államok szoros együttműködése mellett létrehozott, a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetség létrehozásával nemzetközi dimenziót is kapnak. A Bizottság továbbá értékelést fog készíteni az önszabályozási gyakorlatokról és az azokkal elért eredményekről. Fő átalakító cselekvés: Javaslat a hálózat- és információbiztonságról szóló irányelvre, mely meghatározza a nemzeti felkészültség közös minimális szintjét, együttműködési mechanizmust hoz létre a több országot érintő számítógépes támadások megakadályozására és leküzdésére, továbbá megállapítja a közigazgatási rendszerekre, az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra (pl. bankok, energiaszolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók, közlekedési szolgáltatók), valamint az internetes platformokra vonatkozó kockázatkezelési és támadásbejelentési követelményeket. 7. VÁLLALKOZÁSOK, DIGITÁLIS MUNKAHELYEK ÉS DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK A fiatalokat sújtó munkanélküliség komoly problémát jelent, ezért meg kell erősíteni a rendszeres IKT-használat és a formális IKT-képzés közötti kapcsolatot, és el kell ismerni, hogy ennek rendkívül fontos szerepe van a fiatalok munkaerő-piaci sikerében. A digitális készségeket minden szakmai képzésbe, munkahelyi oktatásba és az élethosszig tartó tanulás keretében szervezett programba be kellene építeni annak érdekében, hogy az újabb generációk és a mindenkori foglalkoztatottak egyaránt elsajátíthassák a munkájukhoz szükséges ismereteket. A Bizottság Az oktatás nyitottabbá tétele címmel közleményt fog közzétenni, amelyben kifejti, hogy az IKT és a szabadon hozzáférhető oktatási segédanyagok miként segíthetik az innovatív tanulási és tanítási gyakorlatok kialakulását és ezáltal a digitális jártasságok szintjének fejlesztését az EU lakosai körében. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy 2015-ben a szakképzett munkaerő hiánya következtében 700 ezer és 1 millió között lesz a betöltetlen IKT-állások száma Európában. Az IKT-szakemberek számának, alkalmazhatóságának és mobilitásának növelése érdekében további fellépésre van szükség. Ezért a Bizottság útjára fogja indítani a Nagykoalíció a digitális készségekért és munkahelyekért elnevezésű kezdeményezést. A koalíció olyan COM(2012) 196. HU 12 HU

13 vállalatok és közigazgatási szervek képviselőiből fog állni, amelyek az IKT területén tevékenyek vagy jelentős IKT-rendszereket működtetnek. A koalíció célja az, hogy a tagok vállalásokat tegyenek a következőkre: az IKT-képzési férőhelyek számának növelése, az oktatás munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, valamint a munkaerőpiac átláthatóságának és a piacon érvényesülő mobilitásnak a fokozása a munkaköri leírások és a képesítések szabványosítása révén. Az internet által létrehozott, eddig nem ismert lehetőségeket a számítási felhőt, a mobilplatformokat, a közösségi oldalakat és az interneten elérhető temérdek adatot kihasználva napjainkban sok fiatal választja az önálló vállalkozást az alkalmazotti munkaviszony helyett. Ezeknek a kezdő vállalkozásoknak kedvezőbb (a kudarcot és az azt követő újrakezdést is lehetővé tevő) üzleti környezetre van szükségük, valamint könnyebb hozzáférésre a finanszírozáshoz, a piacokhoz, a hálózatokhoz és a szaktudáshoz. Mindezt kockázatmegosztási mechanizmusok, kockázati tőke, kedvezményes adóügyi elbánás és kapcsolatépítő rendezvények segítségével kell ösztönözni. A Bizottság 2013 elején javaslatot tesz az internetes vállalkozók támogatását szolgáló cselekvési tervre. Fő átalakító cselekvés: Nagykoalíció a digitális készségekért és munkahelyekért gyakorlati lépések az IKT-szaktudás terén jelentkező hiány pótlására, valamint a betöltetlen IKT-állások és a megfelelő digitális készségekkel rendelkező munkaerő létszáma közötti nyilvánvaló szakadék megszüntetésére. 8. A KUTATÁS-FEJLESZTÉSEN ÉS AZ INNOVÁCIÓN TÚL: A KULCSFONTOSSÁGÚ ALAPTECHNOLÓGIÁK MENETRENDJE A kutatás, a fejlesztés és az innováció kulcsszerepet játszik az új termékek és szolgáltatások létrehozása és piacra kerülése szempontjából. Az IKT területén folyó kutatás, fejlesztés és innováció, valamint az ezt követő ipari beruházás és növekedés a záloga annak, hogy Európa közép- és hosszabb távon képes legyen megőrizni versenyképességét. Európának erős ipari háttérre van szüksége, hiszen az IKT nemcsak önálló ipari ágazatként, hanem a más ágazatokban, így például a feldolgozóiparban, valamint az energia-, a közlekedési és az egészségügyi ágazatban folyó innováció és termelékenységnövekedés mozgatórugójaként is fontos szerephez jut. A chipek fejlődése például lehetővé teszi a számítási teljesítmény növelését és az alkalmazások számának további gyarapodását, a fotonika pedig olyan innovációk alapját képezi, mint a rákos megbetegedések kiszűrése és a nullahibás, igény szerint alakítható termelési folyamatok. Japánban, Tajvanon, Koreában, Kínában és az Egyesült Államokban már foglalkoznak az említett kihívásokkal. Jóllehet Európának minden esélye megvan arra, hogy ott legyen a technológiák jövőbeli generációinak élvonalában, további fellépésre lesz szükség a különböző tágállami politikák miatti töredezettségnek, a szabályozásból adódó akadályoknak és a képzett műszaki munkaerő hiányának leküzdése érdekében, amelyek oly sok területen akadályozzák a fejlődést. Csak így ismételhetők meg az Airbushoz hasonló sikeres ipari projektek más területeken is például a félvezetők területén 40. Ehhez alapvetően az szükséges, hogy a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz nyújtott (uniós, tagállami és ágazati szintű) pénzügyi támogatásokat egybevonjuk, és koncentráltan a stratégiai célkitűzések szolgálatába állítsuk, egyebek mellett a következő területeken: 40 Nem kellene a chipek területén is az Airbushoz hasonló sikereket megcéloznunk?, Neelie Kroes alelnök május 24-i beszédéből, HU 13 HU

14 fotonika, robotika, nagyteljesítményű számítástechnika 41, a jövő üzemei 42, a jövő internetével foglalkozó PPP 43, valamint elektronika. Az említett forrásokat egyúttal olyan konkrét alkalmazások kifejlesztésére kell fordítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a valamennyi polgár életminőségének javítását szem előtt tartó, ökohatékony Európa mint társadalmi célkitűzés megvalósulhasson. Ennek szellemében nagyobb hangsúlyt kapnak majd a következőkre irányuló kezdeményezések: intelligens városok, tevékeny és egészséges időskor, környezetbarát autók 44 és energiatakarékos épületek 45. A kulcsfontosságú alaptechnológiákról szóló horizontális közleményének 46 kiadását követően a Bizottság ágazati stratégiára fog javaslatot tenni a mikro- és nanoelektronika területén annak érdekében, hogy ezzel vonzóbbá tegye Európát a tervezés és az előállítás területén végzett beruházások számára, valamint hogy növelje piaci részesedését ezen a területen. Fő átalakító cselekvés: Az Európában a mikro- és nanoelektronika támogatására rendelkezésre álló magán- és közforrások közös ágazati stratégia keretében történő összevonása; a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatásának legfőbb letéteményese egy megerősített, uniós szintű közös vállalkozás 47 lesz. 9. VÉGREHAJTÁS ÉS IRÁNYÍTÁS A Bizottság a nemzeti és a helyi hatóságokkal a digitális menetrenddel foglalkozó, tagállami képviselőkből álló magas szintű csoporton belül folytatott fokozott együttműködés révén meg kívánja erősíteni az európai digitális menetrend végrehajtási mechanizmusait. Ezenkívül létrejött a tagállamok digitális szószólóinak 48 hálózata. Az érdekeltekkel folytatott párbeszéd különösen a digitális menetrend közgyűlésén keresztül és az online együttműködési eszközök kiterjesztett használatával folytatódni fog. A valamennyi tagállamban megtartandó helyi szintű rendezvények lehetőséget nyújtanak majd a digitális menetrend felülvizsgálatának és a kapcsolódó szakpolitikai kérdéseknek a bemutatására, valamint az egyes tagállamokban követett digitális szakpolitikákkal és a felmerülő problémákkal kapcsolatos információk összegyűjtésére. A Bizottság a szóban forgó adatokat a nyílt adathozzáférésre vonatkozó európai politikával összhangban elsősorban a digitális menetrend eredménytáblájában gyűjti össze és teszi közzé, amely a későbbiekben összeolvasztásra kerül a digitális menetrend eredményeiről szóló éves jelentéssel. Az eredménytábla összesített képet ad az EU és a tagállamok digitális piacainak fejlődéséről, ez pedig felhasználásra kerül majd a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 49 keretében COM(2012) 45. ec.europa.eu/information_society/tl/ecowor/manuf/index_en.htm COM(2012) 341. E közös vállalkozás tevékenysége kiterjed legalább a jelenleg az ENIAC ( és az ARTEMIS ( közös vállalkozások által lefedett területekre. Barroso elnök kezdeményezésére több tagállamban digitális szószólót neveztek ki, aki a polgárok általi internethasználat ösztönzésével, a digitális kirekesztődés kezelésével és a munkaerő digitális jártasságának előmozdításával segíti a digitális menetrend végrehajtását. HU 14 HU

15 A Bizottság ügyelni fog arra, hogy e közlemény keretében minden cselekvésre az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50 tiszteletben tartásával kerüljön sor. Az Európai Etikai Csoport által nemrégiben kiadott ajánlásokkal összhangban a Bizottság az új technológiák etikus és felelősségteljes módon történő bevezetésével kapcsolatban olyan kötelezettségvállalást tett, amely hangsúlyozza az alábbiak szükségességét: inkluzív hozzáférés; a gyermekek és más kiszolgáltatott társadalmi csoportok szempontjainak figyelembevétele; a személyes adatok és a magánélet védelme; valamint az IKT lélektani és társadalmi hatásaira irányuló kutatások folytatása Mivel az internet nem csak Európában érhető el, alapvetően fontos a világszintű irányítás és a nemzetközi együttműködés is. A Bizottság a nemzetközi fórumok (az OECD, a G8 és a kapcsolódó ENSZ-platformok, ideértve az ENSZ-en belül működő Internetirányítási Fórumot is) keretében zajló együttműködés során a COMPACT-stratégiában 51 megfogalmazott internetes elveket fogja támogatni, és továbbra is támogatni és terjeszteni fogja az internet szabadságához kötődő értékeket. 10. KÖVETKEZTETÉS Európa gazdaságának és társadalmának meg kell fiatalodnia, és olyan digitális térséggé kell átalakulnia, amelynek lakossága teljes mértékben felkarolja és használja a digitális technológiákat, médiumokat és tartalmakat. A mindennapos IKT-használat robbanásszerű terjedése minden más technológiai újításnál nagyobb változást hoz a gazdaságban és a társadalom egészében. Az IKT képes arra, hogy a következő évtizedben olyan paradigmaváltáshoz vezessen a társadalomban és a termelési rendszerek területén, amely a hatékonyság javulása, valamint új termékek, új szolgáltatások és intelligensebb közszolgáltatások révén erősebb növekedési ütemet biztosít és magasabb életszínvonalat eredményez. Európa a többi fejlett gazdasághoz képest későn ismerte fel, hogy az IKT stratégiai célokra való használata alapvetően fontos, értékteremtő és a társadalmi változást előidézni képes szakpolitikai eszköz. Az IKT stratégiai célokra történő felhasználása révén rövid időn belül elindítható egy, a hatékonyságot növekedésre váltó, önmagát erősítő folyamat. Az IKTtechnológia segítségével drasztikusan csökkenteni lehet mindazoknak a jóléti szolgáltatásoknak a költségeit, amelyek az idők során a modern európai társadalom védjegyévé váltak, így testre szabottabb egészségügyi ellátás, jobb minőségű oktatás és demokratikusabb társadalmi részvétel válik lehetővé. A vállalatok számára az IKT tömeges elterjedése ügyfeleik könnyebb elérésének, a termelékenység növelésének és az üzemi hatékonyság javításának lehetőségét rejti magában. Az IKT ezenkívül minden eddiginél nagyobb lehetőségeket kínál a fiatal vállalkozók és munkavállalók számára, illetőleg általa az idősebbek is aktívak maradhatnak, és elkerülhető az elszigetelődésük. Az e közleményben előterjesztett javaslatok az Európa digitális átalakulásának útjában álló konkrét akadályokkal foglalkoznak, és mint ilyenek megkérdőjelezhetnek meglévő COM(2010) 573. Internetpaktum : egyetlen, a polgárok felelősségtudatára építő, több érdekelt fél részvételével működő, a demokráciát szolgáló, biztonságos kialakítású, bizalmat ébresztő és átlátható irányítású internet (an Internet of Civic responsibility, One Internet, that is Multi-stakeholder, Pro-democracy, Architecturally sound, Confidence inspiring, and Transparently governed). Neelie Kroes alelnök beszédéből: anguage=en&guilanguage=en. HU 15 HU

16 rendszereket, és ellentétesek lehetnek fennálló érdekekkel. A jelenlegi állapot fenntartása azonban nem jelent biztonságos megoldást Európa jövőjére nézve. A fenti javaslatok felkarolása kötelezettségvállalást jelent az akadályok elhárítása, ezáltal a gazdasági fellendülés és a jólét előmozdítása iránt. Az egymáshoz kapcsolódó javaslatok mindegyike az európai digitális menetrend egy-egy kritikus összetevőjére, illetőleg annak megerősítésére szolgál. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy áttörést hozzanak az áttételesen jelentős ösztönző potenciállal bíró konkrét területeken. Ezek nem helyettesítik a digitális menetrend folyamatban lévő cselekvéseit, azonban rövid és középtávon várható hatásaik miatt jelenleg elsőbbséget élveznek. Az e közleményben javasolt, a 2013 utáni időszakban uniós pénzügyi támogatást igénylő cselekvések a időszakra szóló többéves uniós pénzügyi keretre vonatkozó javaslatcsomagban szereplő, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a strukturális alapok és a Horizont 2020 keretprogram által meghatározott összegekre vonatkozó végleges határozat elfogadásáig a pénzügyi keretről szóló bizottsági javaslatban az adott szakpolitika számára elkülönített költségvetésből kapnak támogatást. Felkérjük az Európa digitális ügyének előmozdításában érdekelt valamennyi felet, hogy működjön együtt a Bizottsággal az ismertetett javaslat valóra váltása érdekében, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa megvesse a lábát a digitális jövő világszintű versenyében. HU 16 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.11. COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD) C7-0267/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a behálózott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé.

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé. Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem az internet egyik létfontosságú területe, és a belső piacra vonatkozó EU 2020 stratégiában foglalt célok megvalósításának

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.26. COM(2012) 537 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kulturális

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.19. COM(2016) 178 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2005/2006. DR. SZENDRİDI LÁSZLÓ tudományos és technológiai (TéT) attasé MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ KÉPVISELETE BRÜSSZEL

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2005/2006. DR. SZENDRİDI LÁSZLÓ tudományos és technológiai (TéT) attasé MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ KÉPVISELETE BRÜSSZEL ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2005/2006 DR. SZENDRİDI LÁSZLÓ tudományos és technológiai (TéT) attasé MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ KÉPVISELETE BRÜSSZEL Beszámoló Éves Jelentés 2006 Dr. Szendrıdi László tet2006_brusszel.doc

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Digitális stratégia 2025

Digitális stratégia 2025 Digitális stratégia 2025 (Részletes beszámoló) A program tíz cselekvési területe 1. Gigabit alapú optikai kábelhálózat kiépítése 2025-ig A nagyteljesítményű szélessávú internet hálózat a digitálizáció

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.6. COM(2014) 249 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.14. COM(2010)308 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus 67188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 154. szám Melléklet az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozathoz JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 1 HM Könyvvizsgálat és bizalom I./ II./ / IV./ XXI. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Költségvetési szekció Balatonalmádi, 2013. szeptember 18-20 Az elıadás szerkezete. A pályázatok könyvvizsgálatának

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A HASZNÁLT FOGALMAK... 3 1.2. A KERÜLET FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.21. COM(2012) 461 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Eingereicht am 15.07.2013. Submitted 15 July 2013

Eingereicht am 15.07.2013. Submitted 15 July 2013 Eingereicht am 15.07.2013 Submitted 15 July 2013 MINORITY SAFEPACK Cím Minority SafePack egy millió aláírás a sokszínű Európáért Tárgy Fölkérjük az Európai Uniót: növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez

Részletesebben

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon 159 6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon A klaszterek létrejöttének, kialakulásának és fejlődésének, magának

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 72. PLENÁRIS ÜLÉS-ére

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 72. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Európai Unió A Régiók Bizottsága Szakmai anyag A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 72. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Törölt: 0 Törölt: 68 2007. november 28., szerda 15.00-21.00 2007. november 29., csütörtök, 9.30-12.30 Charlemagne

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben