Esélyegyenlőségi terv

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyegyenlőségi terv"

Átírás

1 B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv

2 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód szellemében a BMK intézménye: Helyzetelemzés, tervezett intézkedések A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítésére való tekintettel az egyenlő bánásmód biztosítását és az esélyegyenlőség előmozdítását az alábbi konkrét intézkedések segítik Az egyenlő bánásmód érvényesülése a Munkatársak kiválasztása során Munkafeltételek biztosítása anyagi és infrastrukturális vonatkozásban, különös tekintettel a 40 év felettiek, fogyatékkal élő munkavállalók helyzetének javítására Oktatási, képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés javítására Az emberi méltóság tiszteletben tartása Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetére Egyéb intézkedések a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítására Női munkavállalók helyzetének javítása évnél idősebb munkatársak helyzetének javítása Fogyatékkal élők helyzetének javítása Családos munkavállalók helyzetének segítése Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a következő szervezetek képviselői aláírásukkal elfogadják Panasztételi eljárás folyamatábrája Esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos panasztételi űrlap Az esélyegyenlőségi terv ismertetéséről munkaszerződésbe beírandó cikk: TÁJÉKOZTATÁS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVRŐL Munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők nyilvántartása Munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők A dokumentumot a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott adatok, a évi intézményi Esélyegyenlőségi terv (készítette: az Advocata Kft. megbízásában Babicz Lászlóné), valamint a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával közzétett Segédanyag intézmények és gazdálkodó szervezetek számára a munkahelyi esélyegyenlőségi tervek készítéséhez című szakmai útmutató és Helyzetelemzést segítő adatlapok alapján a június 30-i adatok felhasználásával készítette: a Békés Megyei Könyvtár megbízásában Bérczesi Monika.

3 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 3/ 18 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a időszakra Békés Megyei Könyvtár Az esélyegyenlőségi terv a Békés Megyei Könyvtár (továbbiakban BMK) mint munkáltató, másrészről a Közalkalmazotti Tanács között létrejött megállapodás alapján készült. A megállapodást az aláíró felek a től ig tartó időszakra fogadják el. A következő időszakra szóló esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje Általános elvek, célok Ezen Esélyegyenlőségi Terv az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző évi CXXV. törvényen alapul, mely törvény két követelményt ró a munkáltatóra: az egyenlő bánásmód követelményét minden munkavállaló számára, az esélyegyenlőség előmozdításának követelményét a hátrányos helyzetű munkavállalói számára. Hatálya kiterjed a Békés Megyei Könyvtárra, mint munkáltatóra, a BMK ral közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló munkavállalókra és azokat képviselő érdekvédelmi szervekre. Az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében a BMK az intézmény érdekeit, valamint a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkakörülményeket alakít ki, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak. A megkülönböztetés tilalma; az egyenlő bánásmód szellemében a BMK intézménye: tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, mely a munkavállalót, vagy azok csoportját valós, vagy vélt jellemzői, mint: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, fogyatékossága, egészségi állapota, nemi identitása, családi állapota, anyasága, terhessége, apasága, foglalkoztatásának jellege, egyéb tulajdonságai alapján diszkriminálja. Ez alól kivétel a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.

4 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 4/ 18 kiterjed a munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. tiltja a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, és megtorlás minden formáját. kötelezettséget vállal arra, hogy az Etv nak megfelelően a foglalkoztatás során érvényre juttatja az egyenlő bánásmód követelményét. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A méltányos és rugalmas elbánás elve szellemében az aláíró felek olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. A partneri kapcsolat, együttműködés elve alapján a munkáltató átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását. A munkáltató és a dolgozók kapcsolataiban az elvek érvényesülését a szervezeti és működési szabályzat valamint az intézményi érdekeltségi szabályzat biztosítják. Az esélyegyenlőség érvényesítése során különös tekintettel kell lenni az alábbi csoportokra: Nők, 40 évnél idősebb munkavállalók, Fogyatékkal vagy megváltozott munkaképességgel élők, Romák, Két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő, vagy 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő munkavállalók, Pályakezdők. Esélyegyenlőségük elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoznak, különösen a bérezés, szakmai előmenetel, képzés, munkakörülmények és a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények terén. 2. Helyzetelemzés, tervezett intézkedések A BMK mint munkáltató a munkahelyi esélyegyenlőség előmozdítása érdekében helyzetelemzéssel tárja fel különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásiés annak során az érvényesülési lehetőségeit. A helyzetfelmérés a BMK személy- és munkaügyi nyilvántartásban szereplő tárgyévi adatai felhasználásával, statisztikai elemzésével készültek. Faji, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, illetve az egészségi állapotra vonatkozó adatok különleges személyes adatok, azok csak az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján kezelhetők. Nyilatkozattételre senki sem kötelezhető, de a programban csak az adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásával vehet részt. Az adatok nyilvántartása, kezelése csak az adatvédelmi törvény szigorú betartásával lehetséges.

5 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 5/ 18 Létszámadatok: Az összes munkavállaló száma 30, a különböző csoportok aránya a foglalkoztatottak körében: Ebből nő: 27 fő 40 év felettiek: 21 fő Roma identitású dolgozó: 0 fő Fogyatékkal élő munkavállaló: 0 fő Családos: 23 fő Létszámadatok % , ,67 Felülreprezentáltak a nők, a 40 év felettiek és a családosok. Roma identitású, fogyatékkal élő munkavállaló nincs. Munkakörülmények: Vezetői beosztásban foglalkoztatottak száma 2014-ben: 4 fő (ebből nő: 4 fő). Ebből felső vezetői beosztásban foglalkoztatottak száma: 2 fő. Gyerekesek száma: 23 fő Beiskolázási segélyt igénybe vevők szám: 0 fő GYES-en illetve GYED-en lévők száma: 0 fő A munkavállalók beosztás szerinti pozíciója:

6 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 6/ 18 Az intézmény fő feladatkörének megfelelően a szellemi dolgozók felülreprezentáltak a vezető és fizikai dolgozókhoz viszonyítva. Munkaerő-áramlás: Újonnan belépő: 8 fő Munkáltató kezdeményezte munkaviszony megszűnés: 0 fő Alkalmazott kezdeményezte felmondás: 0 fő GYES-ről 2013-ban munkába állók száma: 0 fő A munkaerő-áramlás %-os aránya a következők szerint alakult: Az összes újonnan belépő száma 8 volt, közöttük a 40 felettiek 4 fő, 50%, nem volt közöttük fogyatékkal élő, családos 7 fő, 87,5%. Közülük munkaerő-felvételi eljárásban (interjú) mindenki részt vett. Humánerőforrás képzettsége és fejlesztése: Felsőfokú végzettségű: 22 fő, 70%, ebből nő: 20, 90,91%. 40 év feletti: 14, fogyatékos: 0 fő, családos 15 fő. Középfokú végzettségű: 7 fő, nő: 6, 40 év feletti: 6, fogyatékos: 0, családos:7. Továbbképzésen vett részt: 20 fő, ebből nő: 18 fő, 40 év feletti: 15 fő. Az iskolai végzettség tekintetében nincs alulreprezentált munkavállalói csoport, 8 általános végzettséggel minden dolgozó rendelkezik. Betanító képzésen nem vett részt senki. Nem szerveztek és nem is vett részt senki számítástechnikai, nyelvi illetve munkahely megtartását célzó továbbképzésen. A gyermekes munkavállalók szakmai előrejutását elősegítő képzésen vett részt 15 fő, rendszeres továbbképzésen 2 fő, nyelvi képzésen 17 fő, munkavállaló által kezdeményezett képzésen 18 fő.

7 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 7/ 18 Speciális juttatások: 2 fő utazási támogatást kap (bejáró dolgozók). Nem részesül senki lakhatási támogatásban, lakáskölcsönben, magán nyugdíjpénztári hozzájárulásban, magán egészségbiztosítási hozzájárulásban, telefon- és internet előfizetésben, otthoni számítógép juttatásban, valamint munkahelyi üdülési csekk támogatásban. A munkáltató preventív célú orvosi szűrővizsgálatot szervez dolgozói számára. 3. A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítésére való tekintettel az egyenlő bánásmód biztosítását és az esélyegyenlőség előmozdítását az alábbi konkrét intézkedések segítik. A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében az igazgató esélyegyenlőségi referenst nevez ki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók közül. Az esélyegyenlőségi referens személye: Darida Márta A referens feladata: az Esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, melyről beszámolót készít július 31-ig a következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi terv előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javaslat benyújtási határideje augusztus 31. Az esélyegyenlőségi tervben a munkáltatónál kiemelkedően magasan reprezentált nők és 40 év felettiek csoportjára fókuszálva, helyzetük javítására irányuló intézkedések fogalmazódnak meg Az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkatársak kiválasztása során Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesz különbséget. Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetéséhez az esélyegyenlőségi referens egyetértését kéri. Kedvezményezett: minden munkavállaló. A BMK vezetősége a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. Kedvezményezett: minden munkavállaló.

8 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 8/ 18 A képzéshez kötött munkakörök megpályázásánál a 40 év felettiek pályázatát nem utasítja el a korukból következően nem kifizetődő képzési költség hasznosulásának indokával. Kedvezményezett: 40 év felettiek köre. A megüresedett álláshelyeken előnyt biztosít a már részfoglalkozásban ott dolgozók számára. Kedvezményezett: nők, 40 felettiek, fogyatékosok. Létszámbővítés esetén a munkáltató törekszik a családos előny érvényesítésére, leépítésnél érvényesíti a családosok, mint hátrányos helyzetűek esélytámogatását. Kedvezményezett: családosok, nők. Felelős: a munkáltatói jogkör gyakorlója. Határidő: folyamatos Munkafeltételek biztosítása anyagi és infrastrukturális vonatkozásban, különös tekintettel a 40 év felettiek, fogyatékkal élő munkavállalók helyzetének javítására A munkáltató vállalja, minden bérpolitikai kérdés meghatározása a rendelkezésre álló eszközök és az esélyegyenlőségi szempontok alapján történjék, azaz a közalkalmazotti garantált illetmény feletti összeget az azonos munkáért azonos illetmény elve alapján állapítja meg. Ezt a részmunkaidőben dolgozó munkavállalók tekintetében is gyakorolja. Kedvezményezett: minden munkavállaló. A munkáltató törekszik az olyan légkörű munkafeltételek kialakítására, mellyel az intézményben felülreprezentált 40 év felüliek és fogyatékkal élők szellemi és fizikai képességei is a leghatékonyabban teljesülhetnek ki. Ennek érdekében törekszik az infrastruktúrát fejlesztő pályázati lehetőségek kihasználására. Számukra speciális eszközök biztosításával segíti az egészségmegőrzést, mint pl. az ülőmunkát végzőknél ergonómiai szék. Prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes részvétel mellett a munkavállaló egészségének megőrzésére, a leggyakrabban előforduló betegségek, mint magas vérnyomás, cukorbetegség, látásromlás, rákszűrés, gerincbántalmak szűrésére. Kedvezményezettek: 40 év felettiek, fogyatékosok. A 40 év feletti munkavállalók munkaidejét beleegyezésük nélkül nem csökkenti, számukra fizikai és egészségügyi igényeiknek megfelelően munkaidő kedvezményt biztosít. Kedvezményezettek: 40 év felettiek. A munkahelyet a fogyatékkal élők speciális igényeinek megfelelően egyenlő eséllyel hozzáférhetővé teszi fizikai akadálymentesítéssel, a munka ellátásához szükséges akadálymentes környezetet biztosít, az eszközöket és információkat számukra is érthető, elérhető módon biztosítja. Kedvezményezettek: Fogyatékkal élők. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója. Határidő: folyamatos.

9 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 9/ Oktatási, képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés javítására A munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez és az azokról való tájékozódás lehetőségéhez hozzáférést: mindenki számára érthető módon. Tekintettel a nők és családosok csoportjára a képzéseket a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartása idején szervezi. A képzésben résztvevők számára képzési szabadságot, munkaidő kedvezményt biztosít A képzési, továbbképzési lehetőségek feltérképezése és az azokba történő munkavállalói delegálás az esélyegyenlőségi referens bevonásával történik. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója. Határidő: folyamatos Az emberi méltóság tiszteletben tartása A BMK intézménye tiszteletben tartja a munkavállalók emberi méltóságát, ennek szellemében: Szervezi és irányítja az intézmény működését, szabályozza a működést érintő folyamatokat, biztosítja a megfelelő körülményeket. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója. Határidő: folyamatos. Az emberi méltóság tiszteletben tartásának követelményét érvényesíti a munkavállalók vonatkozásában, a vezető kiválasztásában. Az esélyegyenlőségi referens vezetésével felméri a jelenlegi gyakorlatot és kidolgozza a vezetőkkel szemben támasztott követelményeket az emberi méltóság tiszteletben tartása tekintetében. Felelős: esélyegyenlőségi referens. Határidő: december 31.

10 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 10/ Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetére A BMK intézménye jelen esélyegyenlőségi tervében szabályozza a panasztételi eljárást, az egyenlő bánásmód érvényesítéséhez biztosított személyi feltételeket. (folyamatábra: 1. sz. melléklet, panasztételi űrlap 2. sz. melléklet) A panasztételi eljárást a munkavállalók esetleges jogsérelme intézményen belüli jogorvoslása érdekében intézményesíti. Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása esetén a munkavállaló a Közalkalmazotti Tanács képviselőihez fordulhat. A Közalkalmazotti Tanács a panaszt anonim módon az esélyegyenlőségi referens véleményezésével együtt a munkáltató elé tárja 7 napon belül. A panasz munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, de legfeljebb hét napig a kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a résztevők nem tudnak megegyezni, közvetítőt vonhatnak be az eljárásba, ennek költségviseléséről egyedi megállapodást kell kötni. Az eljárás eredményéről a munkavállalót tájékoztatni kell. Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. A Közalkalmazotti Tanács tájékoztatja az esetekről a felettes regionális szervet (például az Ágazati Párbeszéd Bizottságot). 5. Egyéb intézkedések a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítására 5.1. Női munkavállalók helyzetének javítása A BMK vezetése támogatja a vezető pozícióhoz szükséges kompetenciákkal rendelkező és vezető pozícióra vállalkozó nők életpályáját képzések, munkaköri feladatok, munkaidő beosztás átjárhatósága családi kötelezettségeik figyelembe vételével. Adómentes juttatásokkal, mint iskolakezdési támogatás, számítógép- és internet hozzáférés, üdülési csekk, segíti életkörülményeiket. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója. Határidő: folyamatos.

11 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 11/ évnél idősebb munkatársak helyzetének javítása Képzésekbe történő bekapcsolódás ösztönzése, támogatása a munkahelymegtartó program keretében pl. számítógép-kezelés, idegen nyelvi képzés. Nyugdíj előtt álló munkavállalókkal személyes törődés: egyénre szabott tanácsadás a nyugdíjjogosultság feltételeiről, további életpálya tanácsadás szakhivatalokkal együttműködve (pl, TB. szakembere, MUK-referens hívása) a nyugdíjba való átmenet segítésé érdekében. Nyugdíjas (nagy tapasztalattal rendelkező) munkatársak bevonása helyettesítés, egyéb programok esetén. Humánus törődés: kirándulás, rendezvények, ünnepségek szervezése, nyugdíjba vonulási ajándék, juttatás is lehet adómentes. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója vagy általa megbízott alkalmazott. Határidő: folyamatos Fogyatékkal élők helyzetének javítása Fizikai, egészségi állapotuknak megfelelő képzésekbe történő bekapcsolódás ösztönzése, támogatása a munkahelymegtartó program keretében pl. számítógép kezelés, idegen nyelvi képzés. A munkahelyi érvényesülés és eligazodás érdekében az intézményi szabályozások számukra érthető és elérhető formában álljanak rendelkezésükre. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, esélyegyenlőségi referens. Határidő: folyamatos Családos munkavállalók helyzetének segítése Rugalmas munkaidő beosztással, azokban a munkakörökben ahol ez nem akadályozza az intézmény tevékenységének ellátását. Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők részére csökkentett munkaidő lehetőségének felajánlása (arányos illetménnyel). Családi kötelezettség (tartós beteg hozzátartozó, átmeneti akadályozó körülmények, gyermekét egyedül nevelő) miatt részmunkaidőben való munkavállalás, majd az onnan történő visszatérés lehetőségének biztosítása. Rendkívüli családi események esetére szabadság biztosítása a rendes szabadság terhére (törvényesen járó rendkívüli szabadságon túl).

12 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 12/ 18 Adómentes juttatásokkal, mint iskolakezdési támogatás, számítógép- és Internethozzáférés, üdülési csekk, segíteni életkörülményeiket. Évi szabadságolási terv készítse során az oktatási intézmények óvoda, iskola valamint bölcsőde nyári szünetére való tekintettel készíteni az egyéni szabadságolási tervet. Lehetőség szerint családi hétvégét, programot szervez, melyen gyermekekkel és családtagokkal vehetnek részt a munkavállalók. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, esélyegyenlőségi referens. Határidő: folyamatos. Békéscsaba, július 26. Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a következő szervezetek képviselői aláírásukkal elfogadják. Munkáltató részéről: Munkavállalók részéről: Rakonczás Szilvia igazgató Kóti Hajnalka közalkalmazotti tanács elnöke A megállapodást előkészítette: Bérczesi Monika projekt referens

13 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 13/ 18 Panasztételi eljárás folyamatábrája 1. sz. melléklet Munkavállaló Panasztétel Munkavállalói Érdekképviseleti Tanács Esélyegyenlőségi referens Közös véleményezés Közvetítő Munkáltató Érdekképviseleti felettes szerv

14 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 14/ 18 Esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos panasztételi űrlap 2. sz. melléklet Munkáltató neve, címe: Békés Megyei Könyvtár igazgatója 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. Munkavállalói érdekképviseleti szervezet, ahova a panasz érkezett: A panasztétel dátuma: A panasz rövid leírása: (az érdekképviselet tölti ki): Az esélyegyenlőségi referens véleménye, javaslata: A véleményezés dátuma:

15 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 15/ 18 Az esélyegyenlőségi terv ismertetéséről munkaszerződésbe beírandó cikk: (a nem szükséges részek törlendők) 3. sz. melléklet Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg igazolja a munkavállaló, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi alapoktatáson részt vett és a munkaszerződés egy példányát, valamint a Tájékoztató a Munka Törvénykönyve 76. (7) bekezdésében foglaltakról valamint a munkahelyi esélyegyenlőségi terv egy példányát a munkáltatótól átvette. Munkavállaló neve: Munkavállaló aláírása:

16 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 16/ 18 TÁJÉKOZTATÁS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVRŐL Munkáltató szervezet: Békés Megyei Könyvtár Aláírásommal igazolom, hogy a munkahelyi Esélyegyenlőségi tervről, annak tartalmáról tájékoztatást kaptam. Munkavállalók névsora: Aláírása:

17 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 17/ 18 Javasolt melléklet Munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők nyilvántartása A nyilvántartás készítésének haszna Az ilyen nyilvántartás vezetése lehetőséget biztosít a munkaerő-felvételi eljárás későbbi értékelésére, javítására. További haszna a munkáltató számára, hogy az esetleges ilyen típusú pereknél, fel tud mutatni egy hiteles dokumentációt, mellyel kivédheti, hogy bírságot szabjanak ki rá. Nagyon fontos, hogy a nyilvántartásban minden jelentkező szerepeljen, függetlenül attól, hogy mennyi ideig vett részt a felvételi eljárásban és mi volt az elutasítás oka. Így kizárhatók az olyan vádak, hogy az adott jelentkezőt meg sem hallgatták ilyen-olyan okból. A nyilvántartásból ugyancsak ki kell derüljön elutasítás esetén egy olyan objektív ok, amely a bíróság számára is elfogadható. (pl. a személyisége nem illik a munkahelyi légkörhöz nem objektív indok!) Segítség az űrlap kitöltéséhez A felvételi eljárás típusa: pl. pályázat, nyilvános hirdetés, meghívásos pályázat stb. Az eljárás folyamata: a felvételi eljárás különböző módon valósulhat meg. Lehet egylépcsős vagy többlépcsős. Az egyes lépcsők lehetnek, pl. írásbeli pályázat beadása, szóbeli meghallgatás, próbamunka végzése, képességvizsgáló tesztek stb. Ezeket érdemes előre tisztázni a jelentkezőkkel is, és feljegyezni, hogy az elutasítottak melyik lépcsőben estek ki. A jelentkező azonosítója: Beírható a jelentkező neve, vagy más (pl. sorszám) azonosítója. A jelentkezés dátuma: Amikor a jelentkező először kapcsolatba került a munkáltatóval (életrajz leadása, pályázati jelentkezés). Melyik hátrányos helyzetű csoporthoz tartozik?: Csak olyan írható be, amely az önéletrajzában, vagy más, a jelentkező által kiadott anyagban szerepel. Rákérdezni tilos! Több csoport is lehetséges. (elsősorban nők, 40 év felettiek, fogyatékkal élő vagy csökkent munkaképességű, roma identitású, családos). Milyen eljárásban vett részt: A válaszok kódszámmal kódolhatók, kötött eljárásrendnél a legutolsó beírása elegendő, amennyiben az feltételezi az előtte levőkön való részvételt. Elutasítás oka: Az ok csak objektív, a meghirdetett munkakör ellátásával összefüggő ok lehet. Természetesen több ok is lehet. (ilyen objektív ok lehet a végzettség, képesítés, tapasztalat hiánya, vagy alacsonyabb foka, mint a nyertes jelentkezőnek).

18 Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 18/ 18 Munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők nyilvántartása Meghirdetett állás: Az eljárásért felelős vezető:. Felvételi eljárás kezdete vége:.. A felvételi eljárás típusa (pályázat, hirdetés,...): Eljárás folyamata (pl. szóbeli meghallgatás, írásbeli pályázat, ): A jelentkező azonosítója: Jelentkezés dátuma: Melyik hátrányos csoportba tartozik: Milyen eljárásokban vett részt Elutasítás / Felvétel időpontja, oka

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Az önkormányzati, állami intézmények számára is egyre fontosabb a munkahelyi közösség mentális jólléte, amelynek egyik eleme az esélyegyenlőség előmozdítása, biztosítása, a dolgozók,

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ÉPÍTİIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 1986 ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KAPOSVÁR 2008 TARTALOMJEGYZÉK Esélyegyenlőségi terv... 3 Törvényi háttér... 3 1. Bevezető... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 1/2007. TT. sz. állásfoglalása az állásinterjún feltehető munkáltatói

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről 181. sz. Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program CIN Számítástechnika és Szoftverház 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége 58/(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/ (06.25.) számú határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak A www.fizessenmobillal.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékét vezető Cégbíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS Szabályozás, koncepció dr. Nagy András 2015. november 11. Tartalom Közbeszerzési irányelvek főbb rendelkezései Tagállami gyakorlatok Új Kbt. alapvető szabályai E-közbeszerzési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

Beszámoló a 2016.január 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Beszámoló a 2016.január 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Beszámoló a 2016.január 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő (Spiegelhalter

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től.

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HÁZIREND. Általános szabályok

HÁZIREND. Általános szabályok HÁZIREND A River Fitness üzemeltetését a River Fitness Kft. (Cg.: 13-09-171678; telephely: 1138 Budapest, Révész utca 29.) végzi. A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben