Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről HU HU

2 1. BEVEZETÉS INDOKOLÁS március 16-án a Bizottság a következő javaslatokat 1 fogadta el: a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletet, 2 valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletet A javasolt tanácsi rendeletek jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdése volt. A javaslatok a polgári ügyekben folytatott, a családjogi vonatkozásokra kiterjedő igazságügyi együttműködésre vonatkoztak. Az említett jogalapnak megfelelően a Tanács egyhangúlag fogadja el az intézkedéseket, az Európai Parlamenttel való konzultációt követően. 3. A Bizottság javaslatait decemberétől kezdve tárgyalták a Tanács polgári jogi munkacsoportjában (házassági vagyonjogi rendszerek és a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai) decemberében a Tanács ülésén megvitatták a javaslatot, és a miniszterek megállapodtak bizonyos iránymutatásokban, amelyek célja a javaslatok megtárgyalásának könnyítése volt. 4. Az Európai Parlament szeptember 10-én kedvező véleményt nyilvánított a két javaslattal kapcsolatban, és észrevételeket fűzött hozzájuk 4. A Bizottság figyelembe vette az Európai Parlament észrevételeit különösen a tekintetben, hogy mindkét javaslatban maradjon benne a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásról való rendelkezés, a végrehajthatóság tárgyában pedig mindkét javaslat tartalmazzon az öröklési ügyekre vonatkozó rendeletben 5 szereplőkkel megegyező rendelkezéseket, valamint, hogy a javaslatokba az alperes megjelenésén alapuló joghatóságra vonatkozó rendelkezéseket is bele kell foglalni. Az Európai Parlament kérésére a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásaival kapcsolatos javaslatba a jogválasztásra és a joghatósági kikötésre vonatkozó rendelkezések is bekerültek decemberére valamennyi technikai kérdés elrendeződött, és az ügy készen állt a politikai megállapodásra. A tagállamok jelentős többsége akkor erősen érdekelt volt a javaslatok elfogadásában. Néhány tagállamnak azonban nehézséget okozott a javaslatok politikailag érzékeny jellege. Az olasz elnökség a Bel- és Igazságügyi Tanács elé terjesztette az ügyet, amely úgy határozott, hogy 2015 decemberéig gondolkodási időt ad azoknak a tagállamnak, amelyeknek továbbra is nehézségei voltak a témával kapcsolatban. E nehézségek túlnyomó részt abból adódtak, hogy az azonos neműek házassága és/vagy a bejegyzett élettársi közösség egy sor COM(2011) 126. COM(2011) 127. A szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vett részt a javasolt rendelet elfogadásában, az rá nézve nem volt kötelező és nem volt alkalmazandó. A Szerződésekhez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Írország és az Egyesült Királyság nem jelentette be azt, hogy részt kíván venni a javasolt rendeletek elfogadásában és alkalmazásában. A7-0253/2013 és A7-0254/2013 Az Európai Parlament és a Tanács július 4-i 650/2012/EU rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről. HU 2 HU

3 tagállamban ismeretlen jogintézmény volt. Néhány tagállam úgy találta, hogy a Tanács elé terjesztett kompromisszumos szöveg megfelelő biztosítékokat tartalmazott arra nézve, hogy a bíróságaiknak ne kelljen a saját jogrendszerükben ismeretlen jogintézményekkel foglalkozniuk. Más tagállamok ezzel szemben aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy még abban az esetben is, ha a jövőbeni jogi eszközök nem követelnék meg ismeretlen jogintézmények bevezetését saját nemzeti jogrendszereikbe az ilyen idegen jogintézményekből eredő vagyonjogi következmények elismerése országaikban közvetlenül befolyással lenne nemzeti családjogi rendszerükre és családjogi politikájukra. A legtöbb tagállam számára alapvető fontosságú volt a javaslatok egyetlen csomagként történő elfogadása annak érdekében, hogy az Unió egész területén biztosítható legyen az egyenlő bánásmód a párok számára folyamán különösen a luxemburgi elnökség során intenzív egyeztetések zajlottak. A javaslatok több ponton módosításra kerültek annak érdekében, hogy azok minden tagállam számára elfogadhatók legyenek. Mindazonáltal a felülvizsgált kompromisszumos szöveg megtárgyalását követően december 3-i ülésén a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy ésszerű időn belül nem lehetséges uniós szintű megállapodást elérni a két rendelet elfogadását illetően 6. Mindazonáltal számos küldöttség hajlandóságot mutatott annak megfontolására, hogy a rendeletek által szabályozott kérdések terén megerősített együttműködést hozzanak létre decemberétől 2016 februárjáig tizenhét tagállam (Svédország, Belgium, Görögország, Horvátország, Szlovénia, Spanyolország, Franciaország, Portugália, Olaszország, Málta, Luxemburg, Németország, a Cseh Köztársaság, Hollandia, Ausztria, Bulgária és Finnország) intézett kérést a Bizottsághoz, melyben jelezték, hogy megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás között a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében, és kérték, hogy e célból a Bizottság nyújtson be javaslatot a Tanácsnak. 8. E javaslat képezi a Bizottság válaszát e kérésekre. 2. A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS JOGALAPJA 9. A megerősített együttműködést az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 20. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) cikke szabályozza. 10. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerésének és végrehajtásának témakörét illetően megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat, amely a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira is kiterjed, az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdésén alapul. 6 CS-PRES/2015/14937 HU 3 HU

4 3. A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉST MEGVALÓSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK 11. A tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat tárgya megerősített együttműködés engedélyezése a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerésének és végrehajtásának teljes témakörét illetően, amely a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira is kiterjed. A Bizottság e javaslattal egyidejűleg előterjeszti a megerősített együttműködést megvalósító konkrét intézkedésekre irányuló javaslatait. Ezen intézkedések alapvető elemei az alábbiakban kerülnek ismertetésre. 12. A december 3-i tanácsi következtetésekre, valamint a tagállamok azon kérésére tekintettel, hogy az adott tárgykörben megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás között, a megerősített együttműködést megvalósító intézkedéseknek az alábbi elemeket kell tartalmazniuk: a) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat. E javaslatnak a Belés Igazságügyi Tanács december 3-i ülésén előterjesztett kompromisszumos szövegen kell alapulnia 7 ; b) a bejegyzett élettársi közösségi vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat. E javaslatnak a Belés Igazságügyi Tanács december 3-i ülésén előterjesztett kompromisszumos szövegen kell alapulnia A házassági vagyonjogi rendszerekről és a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásairól szóló rendelkezések által megvalósítani kívánt célkitűzések azonosak. E rendelkezések megfogalmazása viszont nem lehet azonos, tekintettel arra, hogy e jogintézmények egyedi sajátosságokkal rendelkeznek, és különösen arra a tényre, hogy a bejegyzett élettársi közösség nem minden tagállamban létezik. Ezzel összefüggésben a 2011-es bizottsági javaslatokat kísérő hatásvizsgálat 9 arra mutatott rá, hogy a bejegyzett élettársi közösségben élő nemzetközi párok komoly nehézségekkel néznek szembe, mivel ez a jogintézmény nem minden tagállamban ismert. Ezért a házasság illetve a bejegyzett élettársi közösség vonatkozásában testre szabott rendelkezéseket kell alkotni, ami miatt nehéz volna a két jogintézményt ugyanabban a jogi eszközben szabályozni. Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok számára könnyebb legyen a rendeletek értelmezése és alkalmazása, a két jogintézmény két külön javaslatban kerül tárgyalásra, amely javaslatok létrehozzák a megerősített együttműködést a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerésének és végrehajtásának témakörét illetően, mind a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira kiterjedően. Ez a megközelítés megfelel a tagállamok azon kérésének is, hogy a lehető legtöbb tagállam részvételének biztosítása érdekében a megerősített együttműködés tartalma lényegében a Tanács elé december 3-án terjesztett két kompromisszumos szöveg legyen /15. számú tanácsi dokumentum + COR1 REV /15. számú tanácsi dokumentum SEC(2011) 327 végleges. HU 4 HU

5 14. Már a 2011-es bizottsági javaslatokat kísérő közlemény is hangsúlyozta, hogy a szóban forgó polgári jogi igazságügyi együttműködés hatóköre a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire terjedt ki. A Tanács és az Európai Parlament szintén csomagban tárgyalta a két eredeti bizottsági javaslatot. Végezetül, az EUMSZ 329. cikke (1) bekezdésének megfelelően, amely szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek egymás között megerősített együttműködést kívánnak létrehozni, meg kell határozniuk a javasolt megerősített együttműködés hatókörét, a kérést előterjesztő tagállamok úgy nyilatkoztak, hogy megerősített együttműködést kívánnak létrehozni mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében. 15. A fentiek alapján a javasolt rendeletek megerősített együttműködést hoznak létre a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerésének és végrehajtásának témakörét illetően, mind a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira kiterjedően Ennek megfelelően, az állampolgárokkal szembeni megkülönböztetésmentes bánásmód biztosítása érdekében a javasolt két végrehajtási rendeletet egyszerre kell elfogadni, és a megerősített együttműködés létrehozása valamint az abban való jövőbeli részvétel céljából egyetlen csomagként kell kezelni őket. 4. A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS JOGI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA 4.1. A felhatalmazást adó határozat végső lehetőségként történő alkalmazása, és legalább kilenc tagállam részvétele 16. Az EUSZ. 20. cikkének (2) bekezdése szerint megerősített együttműködésre felhatalmazást adó határozatot a Tanács csak végső lehetőségként, akkor fogadhat el, ha megállapította, hogy az együttműködés célkitűzései az Unió egésze által ésszerű határidőn belül nem érhetők el, és ha abban legalább kilenc tagállam részt vesz. 17. Amint fentebb említésre került, december 3-i ülésén a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy ésszerű időn belül nem lehetséges uniós szintű megállapodást elérni a két rendelet elfogadását illetően 10. A Tanács tehát arra a következtetésre jutott, hogy az Unió egésze számára nem található más megoldás, és végső lehetőségként alkalmazható a megerősített együttműködés. 18. Eddig tizenhét tagállam (Svédország, Belgium, Görögország, Horvátország, Szlovénia, Spanyolország, Franciaország, Portugália, Olaszország, Málta, Luxemburg, Németország, a Cseh Köztársaság, Hollandia, Ausztria, Bulgária és Finnország) intézett kérést a Bizottsághoz, melyben jelezték, hogy megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás között a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében A Szerződések alkalmazási körébe tartozó terület 19. Az EUSZ 20. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy megerősített együttműködést csak az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken 10 CS-PRES/2015/14937 HU 5 HU

6 lehet létrehozni, az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdése értelmében pedig megerősített együttműködést a Szerződések alkalmazási körébe tartozó területek valamelyikén lehet létrehozni, a kizárólagos hatáskörök területeinek kivételével. 20. A tizenhét tagállam, amelyek annak engedélyezését kérték, hogy megerősített együttműködést hozhassanak létre egymás között a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében, ezáltal kollíziós szabályokat határoznak meg e területen. A kollíziós szabályok nem szerepelnek a kizárólagos hatásköröknek az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdése szerinti felsorolásában. Tételesen említi viszont azokat az EUMSZ. 81. cikke (2) bekezdésének intézkedéseket tartalmazó felsorolása, míg az EUMSZ. 81. cikkének (3) bekezdése különbséget tesz általában a polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó, illetve a családjogot érintő kollíziós szabályok között. 21. Ennek megfelelően a családjogot érintő kollíziós szabályok a Szerződések értelmében az Unió kizárólagos hatáskörén kívül eső, jól meghatározott területet jelentenek, amely vonatkozásában lehetőség van megerősített együttműködés létrehozására Az Unió célkitűzéseinek előmozdítása, érdekeinek védelme és integrációs folyamatának erősítése Általános háttér 22. Tekintettel a 2011-es bizottsági javaslatokat kísérő hatásvizsgálatra és az azokhoz fűzött indokolásra, a megerősített együttműködés célja az, hogy világos és átfogó jogi keretet adjon nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerésének és végrehajtásának vonatkozásában, amely a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjed. A javaslatok célja különösen, hogy a jelenlegi családjogi tendenciákkal összhangban bizonyos mértékű autonómiát biztosítsanak a feleknek az alkalmazandó jog megválasztását illetően ban a Bizottság tanulmányt készíttetett a nemzetközi magánjogban és a belső jogban megtalálható házassági vagyonjogi rendszerekről és a nem házasságban élő párok tulajdonjogi helyzetéről 11, amely rávilágított néhány problémára ezen a téren. Ezek a problémák különösen akkor merülnek fel, amikor a polgárok élnek az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukkal, és ennek során tulajdonjogi helyzetük esetlegesen egymással ellentétes jogi szabályozások hatálya alá kerül. A Bizottság 2006-ban zöld könyvet 12 fogadott el a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó kollíziós szabályokról ide értve a joghatóságra és a kölcsönös elismerésre vonatkozó kérdéseket is, amely a fennálló helyzet további hiányosságait állapította meg ASSER-UCL Consortium: Study in comparative law on the rules governing conflicts of jurisdiction and laws on matrimonial property regimes and the implementation for property issues of the separation of unmarried couples in the Member States (Összehasonlító jogi tanulmány a házassági vagyonjogi rendszerek tekintetében fennálló hatásköri és jogszabályi összeütközések feloldásának szabályairól és a nem házaspárok különválása esetén a vagyoni kérdések rendezéséről az Unió tagállamaiban). Lásd: COM(2006) 400 végleges. HU 6 HU

7 24. A Bizottság egy szakértői csoportot is létrehozott, hogy segítségére legyen a jövőbeni jogalkotási javaslatok előkészítő munkájában. A szakértői csoport a tagállamok független szakértőiből áll szeptember 28-án 99 tagállami résztvevővel közmeghallgatásra került sor, ahol a szakértői csoport, valamint tudományos dolgozók, jogászok, közjegyzők és a civil társadalom tagjai vitatták meg nemzetközi párok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos uniós szintű eszköz szükségességét. 25. A stockholmi program 13 azt sürgette, hogy a kölcsönös elismerés elvét a még nem lefedett, de a mindennapi élet szempontjából létfontosságú területekre, így a házasságból eredő vagyoni jogokra és a párok különválásának vagyonjogi következményeire is ki kell terjeszteni. 26. A Bizottság 2011-es javaslatait általánosságban szükségesnek tartották annak érdekében, hogy a párok vagyonjogi helyzete egységesen, egyetlen jogi szabályozás alapján és egyetlen hatóság által kezelhető legyen; hogy a nemzetközi házasfelek megválaszthassák a vagyonelemeikre alkalmazandó jogot; hogy a nemzetközi elemmel rendelkező bejegyzett élettársi közösség tekintetében erősödjön a jogbiztonság azáltal, hogy a bejegyzett élettársak tulajdonjogi helyzetére főszabály szerint a nyilvántartásba vétel szerinti állam joga legyen irányadó; hogy a polgároknak lehetőségük legyen arra, hogy különféle ügyeiket ugyanazon bíróság tárgyalja, és ezáltal elkerülhetők legyenek a párhuzamos eljárások és egymásnak ellentmondó bírósági határozatok; végezetül, hogy a határozatok elismerésére és végrehajtására irányuló eljárások egyszerűsítése, valamint az Európai Unió egész területén érvényes közokiratok használata által nemzetközi párok számára kiszámíthatóbbá váljon a jogi környezet. 27. A javaslatok ezen kívül fontos kiegészítését jelentik az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012 rendeletnek. Ennek oka, hogy az elhunytak hagyatékának rendezését gyakran megelőzi a vagyonközösség megszüntetésének kérdése. Az európai öröklési bizonyítvány hatékonysága nagymértékben javulna, ha az Európai Unió egész területén egységes kollíziós szabályok vonatkoznának a párok vagyonjogi rendszereire. 28. A 2011-es bizottsági javaslatok jelentősége abból adódott, hogy azok az EU területén 16 millió nemzetközi házaspárt érintettek, akik például nem a saját tagállamukban élnek, vagy tulajdonnal rendelkeznek egy másik tagállamban ben hozzávetőleg nemzetközi házasságot kötöttek az Európai Unióban, és körülbelül nemzetközi házasság szűnt meg (válás vagy az egyik házasfél halála miatt). A nemzetközi házasságok megszűnésének anyagi vonzata éves szinten meghaladja a 460 millió EUR-t ben az EU-ban több, mint bejegyzett élettársi közösségnek volt vagyoni szempontból nemzetközi dimenziója. Évente körülbelül bejegyzett élettársi közösség ér véget különválás vagy elhalálozás miatt. A bejegyzett élettársi közösségek száma pedig folyamatosan emelkedik, különösen, mivel a bejegyzett élettársi közösség jogintézményét bevezető tagállamok száma 2011 óta szintén nőtt, az akkori 17-ről a jelenlegi 20-ra. Ennek megfelelően növekszik az élettársi közösség felbontásából vagy az egyik fél halálából eredő élettársi vagyonközösség-megszüntetések száma. 13 Hivatalos Lap, C 115., HU 7 HU

8 A jelenlegi helyzet nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása terén, ide értve a házassági vagyonjogi rendszereket és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait egyaránt 30. Jelenleg a nemzetközi házasságban vagy élettársi közösségben élő polgároknak különböző gyakorlati problémákkal kell szembenézniük a pénzügyi tervezés során. Az Európai Unión belül egyre több polgár költözik külföldre, így egyre nagyobb a nemzetközi vagy nemzetközi dimenziójú párkapcsolatok száma, ahol a házastársak különböző állampolgárságúak, a pár olyan tagállamban él, amelynek a felek nem állampolgárai, más tagállamokban vannak vagyontárgyaik, vagy az állampolgárságuktól eltérő tagállamban válnak el vagy halnak meg a felek. Az a probléma, hogy az érintettek nagyon nehezen tudják kideríteni, hogy mely bíróságok rendelkeznek joghatósággal és mely jogot kell alkalmazni személyes vagy tulajdonjogi helyzetükre. Ennek eredményeként nem kívánt és hátrányos következményeket kell elszenvedniük nem csak vagyonuk napi kezelése tekintetében, hanem akkor is, amikor különválnak, vagy a pár egyik tagja meghal. 31. Bár polgári és kereskedelmi ügyekben, valamint a családjog néhány területén a joghatóságra és az alkalmazandó jogra vonatkozóan léteznek uniós szabályok, a tulajdonjogi rendszerek és nemzetközi párok tekintetében jelenleg nincs ilyen szabályozás. E kérdéseket ezért a nemzeti jog, és rendkívül korlátozott mértékben a tagállamok közötti nemzetközi megállapodások szabályozzák. 32. A bejegyzett élettársi közösségben élő párok jelenlegi problémái alapjában véve a házaspárok problémáival azonos okokra vezethetők vissza. Esetükben azonban további nehézségek is fennállnak, tekintettel arra, hogy a bejegyzett élettársi közösség koncepciója mindössze 20 tagállamban létezik, nem minden tagállam fogadott el anyagi jogi jogszabályokat a rájuk irányadó vagyonjogi rendszerek tárgyában, és ennél is kevesebb tagállam alkotott joghatósági és kollíziós szabályokat. 33. A javasolt végrehajtási rendeletek hatálya olyan párokra terjed ki, akik családjogi jogintézmények szerinti formális elkötelezettségben élnek együtt, különösen házasságban vagy bejegyzett élettársi közösségben. A de facto élettársi kapcsolatra a rendeletek nem vonatkoznak. 34. Az itt tárgyalt megerősített együttműködés célja az, hogy az abban részt vevő tagállamokban olyan világos jogi keretet alakítson ki a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság és az alkalmazandó jog vonatkozásában, amely a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjed, és megkönnyíti az e tárgyban keletkezett határozatok és közokiratok kölcsönös elismerhetőségét a tagállamok közötti viszonylatban A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira is kiterjedő megerősített együttműködés előnyei a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása terén 35. Tizenhét tagállam kérte megerősített együttműködés engedélyezését nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében, amely a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira is kiterjed: Svédország, Belgium, Görögország, Horvátország, HU 8 HU

9 Szlovénia, Spanyolország, Franciaország, Portugália Olaszország, Málta, Luxemburg, Németország, a Cseh Köztársaság, Hollandia, Ausztria, Bulgária és Finnország. E tizenhét kérelmező tagállam összlakossága 340 millió fő, ami az Unió lakosságának 67 %-át teszi ki 14. Ez azt jelenti, hogy e megerősített együttműködés előnyei az Unió területén létező, hozzávetőleg 16 millió 15 nemzetközi házasság jelentős része számára érzékelhetőek lesznek. Minél több tagállam vesz részt a megerősített együttműködésben, annál több polgár élvezheti annak előnyeit. 36. A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira is kiterjedő megerősített együttműködés a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása terén az alábbi előnyökkel járna a polgárok számára: a) a párok vagyonjogi helyzete egységesen, egyetlen jogi szabályozás alapján és egyetlen hatóság által kezelhető lenne; b) a nemzetközi párok megválaszthatnák a vagyontárgyaikra alkalmazandó jogot; c) a nemzetközi párok számára erősödne a jogbiztonság azáltal, hogy főszabály szerint annak az államnak a joga lenne alkalmazandó, amelyhez a párt a legszorosabb kapcsolat fűzi; d) a polgároknak lehetőségük volna arra, hogy különféle ügyeiket ugyanazon bíróság tárgyalja, és ezáltal elkerülhetők lennének a párhuzamos eljárások és egymásnak ellentmondó bírósági határozatok; valamint, e) a nemzetközi párok számára kiszámíthatóbbá válna a jogi környezet a határozatok elismerésére és végrehajtására irányuló eljárások egyszerűsítése, és az EU egész területén érvényes közokiratok használata által Az EUSZ. 20. cikke (1) bekezdése előírásainak teljesítése 37. Az EUSZ. 20. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a megerősített együttműködés az Unió célkitűzései megvalósításának előmozdítására, érdekeinek védelmére és az integráció folyamatának megerősítésére irányul. 38. Az Unió egyik feladata, hogy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínáljon polgárai számára, ahol biztosított a személyek szabad mozgása (EUSZ 3. cikk (2) bekezdés). A jog érvényesülésén alapuló térség magában foglalja a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyek tekintetében igazságügyi együttműködés kialakítását is, amely a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul (EUMSZ 81. cikk (1) bekezdés). E célból az Unió intézkedéseket fogadhat el egyrészt a bírósági ügyekben hozott határozatok tagállamok közötti kölcsönös elismerésének és azok végrehajtásának biztosítása, másrészt a tagállamokban alkalmazandó kollíziós szabályok összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében (EUMSZ 81. cikk (2) bekezdés a) és c) pont) Az Eurostat által közölt, január 1-jei adatok ( 1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1) E bekezdés információi az EPEC házassági vagyonjogi szabályokra és a nem házas párok nemzetközi vonatkozású vagyonjogi ügyeire vonatkozó közösségi eszközökről szóló hatásvizsgálati tanulmányának 2010-es zárójelentésén alapul. HU 9 HU

10 39. A kollíziós és joghatósági szabályok összehangolása megkönnyíti a bírósági határozatok kölcsönös elismerését. Az a tény, hogy a tagállamok ugyanazon kollíziós szabályokat alkalmazzák egy adott ügyben alkalmazandó jog és joghatóság meghatározására, erősíti a más tagállamokban hozott bírósági határozatokba vetett kölcsönös bizalmat A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében a kérést előterjesztő tagállamok között létrehozott megerősített együttműködés elősegítené az Unió a tagállamok között az egy adott ügyben alkalmazandó jog és joghatóság meghatározására vonatkozó szabályok összeegyeztethetőségének biztosítására vonatkozó céljának elérését. Az e téren kialakított megerősített együttműködés a jelenlegi helyzethez képest, amelyben nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében nincsenek harmonizált kollíziós, joghatósági, és a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályok, növelné a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság és az alkalmazandó jog meghatározására, valamint az ilyen ügyekben más tagállamban hozott határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében vonatkozó tagállami szabályok közötti összhangot Összhang a Szerződésekkel és az uniós joggal 41. Az EUMSZ 326. cikke szerint a megerősített együttműködéseknek összeegyeztethetőeknek kell lenniük a Szerződésekkel és az Unió jogával. 42. A megerősített együttműködés nem érintené a meglévő uniós vívmányokat. Olyan területen valósulna meg, amely az Unió megosztott hatáskörei közé tartozik, de ahol jelenleg nem léteznek közös uniós szabályok. A családjog területén elfogadott első uniós jogi eszköz, az 1347/2000/EK tanácsi rendelet 17, szabályokat fogalmaz meg a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról házassági ügyekben, valamint a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségére vonatkozó eljárásokban. Azonban nem terjedt ki a válásra, valamint a párok különválásának vagyonjogi következményeire alkalmazandó jogra. A 2201/2003/EK rendelet 18 mely március 1-gyel hatályon kívül helyezte az 1347/2000/EK rendeletet és annak helyébe lépett elfogadása e tekintetben nem hozott változást. A válás és különválás esetén alkalmazandó kollíziós szabályokat 16 tagállam fogadta el megerősített együttműködés keretében az 1259/2010/EU rendeletben 19. A végrendelet és öröklés esetén alkalmazandó kollíziós szabályokat a 650/2012/EU rendelet 20 állapította meg. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire Intézkedési program a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtására, november 30-án elfogadva (HL C 12., , 1. o.). A házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1347/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 160., , 19. o.). A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 1259/2010/EU rendelet (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról. Az Európai Parlament és a Tanács (2012. július 4.) 650/2012/EU rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok HU 10 HU

11 ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait vonatkozó kollíziós szabályok kiegészítenék az unióbeli nemzetközi párokra vonatkozó jogi keretet. 43. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében létrehozott megerősített együttműködés nem okozna az EUMSZ 18. cikke által tiltott, állampolgárság szerinti megkülönböztetést, mivel a javasolt kollíziós szabályok természetszerűleg általános jellegűek lennének és a részt vevő tagállamok bíróságai elé kerülő összes eljárásra alkalmazandók lesznek, a felek állampolgárságától vagy lakhelyétől függetlenül. Másrészt a részt nem vevő tagállamok bíróságai továbbra is nemzetközi magánjoguk szerinti saját kollíziós szabályaikat alkalmazzák majd A belső piac vagy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió hátrányos befolyásolásának elkerülése, a kereskedelmi akadályok vagy megkülönböztetés, valamint a verseny torzításának elkerülése 44. Az EUMSZ 326. cikkének (2) bekezdése szerint a megerősített együttműködés nem befolyásolhatja hátrányosan a belső piacot, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, nem jelenthet megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzíthatja közöttük a versenyt. 45. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit - ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait - érintő ügyekben történő megerősített együttműködés nem vet fel problémákat e jogi feltételek vonatkozásában. Az e téren megerősített együttműködés létrehozására vonatkozó javaslatok hozzá fognak járulni a belső piac megfelelő működésének előmozdításához, mivel le fogják bontani az azon személyek szabad mozgása előtti akadályokat, akik jelenleg problémákkal szembesülnek a párok különválásának vagyonjogi következményeire alkalmazandó nemzeti szabályozások különbségei miatt. Így az e területre vonatkozó kollíziós szabályok összehangolása következtében növekvő jogbiztonság kedvező lesz azon párok számára, akik a részt vevő tagállamok között gyakorolják szabad mozgáshoz való jogukat. 46. Tekintettel a javaslatok jellegére, azaz hogy kizárólag két egyén kapcsolatát érintik, a megerősített együttműködés nem vonatkozna vállalkozásokra vagy a piaci jogviszonyokra, és nem befolyásolja az Unióban zajló kereskedelmet vagy versenyt sem. Végül a megerősített együttműködés nem befolyásolná az uniós régiók közötti területi kohéziót. 47. A kollíziós szabályok harmonizálásával a javaslatok valójában jelentősen egyszerűsítenék az állampolgárok (és a jogi szakemberek) helyzetét, akik a részt vevő tagállamokban egyetlen szabályrendszer alapján meg tudják majd állapítani a vagyonjogi rendszereikre alkalmazandó jogot és joghatóságot, és az ilyen ügyekben élvezhetik a mindenhol érvényes határozatokból és közokiratokból fakadó előnyöket. 48. Bár nem minden, az Unió területén élő nemzetközi pár élvezheti majd a megerősített együttműködés eredményeként előálló jogbiztonság és egyszerűsítés előnyeit, a részt nem vevő tagállamok bíróságaihoz forduló nemzetközi párok helyzete nem fog romlani a jelenlegihez képest. A részt nem vevő tagállamokban valóban megmarad a elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről. HU 11 HU

12 status quo, mivel a bíróságaik a jelenlegi helyzethez hasonlóan továbbra is nemzeti jogukat (ideértve a nemzetközi magánjogi szabályaikat) alkalmazzák majd a házassági vagyonjogi rendszereket és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő, több országra kiterjedő helyzetekben annak eldöntésre, hogy melyik bíróság és milyen jog alapján bírálja el az adott ügyet. A részt nem vevő tagállamok a jelenlegi helyzethez hasonlóan szintén továbbra is nemzeti jogukat (ideértve a nemzetközi magánjogi szabályaikat) alkalmazzák majd a valamely részt vevő tagállamban hozott határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében. A részt vevő tagállamok a maguk részéről a jelenlegi helyzethez hasonlóan továbbra is nemzeti jogukat (ideértve a nemzetközi magánjogi szabályaikat) alkalmazzák majd a valamely nem résztvevő tagállamban hozott határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében. A házassági vagyonjogi rendszerek és a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai tekintetében ugyanaz lesz a helyzet, mint más olyan polgári jogi eszközök esetében, amelyekben nem az összes tagállam vesz részt, mint a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU rendelet, vagy a végrendeletről és öröklésről szóló 650/2012/EU rendelet. 49. Továbbá a házassági vagyonjogi rendszerek és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásai tekintetében megerősített együttműködést létrehozó rendeletek alkalmazása nem fog a pár tagjainak állampolgárságtól függeni, vagyis attól, hogy a pár tagjai valamely résztvevő tagállam állampolgárai-e. A résztvevő tagállamok hatóságai (például a közjegyzők vagy bíróságok), amelyek kötelesek alkalmazni a rendeleteket, minden állampolgár esetében, az állampolgárságukra tekintet nélkül alkalmazni fogják e rendeleteket, ha azok házassági vagyonjogi, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi következményeit érintő ügyben fordulnak hozzájuk. Hasonlóképp, ha egy olyan pár fordul valamely nem résztvevő tagállam hatóságaihoz, amelynek egyik vagy mindkét tagja résztvevő tagállam állampolgára, a nem résztvevő tagállam hatóságai nem a rendeleteket, hanem saját nemzeti jogukat (ideértve saját nemzetközi magánjogukat) fogják alkalmazni a házassági vagyonjogi rendszer vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi következményei nemzetközi eljárásjogi vetületeinek feloldására. 50. Így a megerősített együttműködés nem vezet majd az állampolgárok között indokolatlanul megkülönböztető elbánáshoz A részt nem vevő tagállamok jogainak, hatásköreinek és kötelezettségeinek tiszteletben tartása 51. Az EUMSZ 327. cikke előírja, hogy a megerősített együttműködéseknek tiszteletben kell tartaniuk azoknak a tagállamoknak a hatásköreit, jogait és kötelezettségeit, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt. 52. A részt vevő tagállamokra vonatkozó közös kollíziós szabályok elfogadása nem érintené a részt nem vevő országok szabályozását. A részt nem vevő tagállamok bíróságai továbbra is saját nemzetközi magánjogi szabályaikat alkalmazzák majd a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében. 53. Nemzetközi közjogi szempontból nincs olyan nemzetközi megállapodás a részt vevő és a részt nem vevő tagállamok között a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit (ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait) érintő ügyekben a joghatóság, az HU 12 HU

13 alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében, amelyet érintene a megerősített együttműködés A jogi feltételek teljesítéséről szóló következtetés 54. A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Szerződések által megállapított, a megerősített együttműködés létrehozásának engedélyezésére vonatkozó összes jogi feltétel teljesül Az alapvető jogok tiszteletben tartása 55. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett alapvető jogokat, különös tekintettel annak nemzeti törvényeknek megfelelően a házassághoz és a családalapításhoz való jogról szóló 9. cikkére, és a megkülönböztetés tilalmáról szóló 21. cikkére. A megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló rendeletekben javasolt kollíziós szabályok a részt vevő tagállamokban a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének kötelékében együtt élő valamennyi nemzetközi párra alkalmazandók lesznek, bármilyen alapon történő megkülönböztetéstől mentesen A megerősített együttműködésről szóló következtetés 56. A Bizottság véleménye szerint a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés létrehozásának több haszna van a status quo fenntartásához képest, és a megerősített együttműködés létrehozása e téren sokkal több előnnyel jár, mint lehetséges hátránnyal. 57. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire vonatkozó kollíziós szabályok a résztvevő tagállamokban sok pár számára jelentősen meg fogják könnyíteni az életet. Ez összhangban áll a Stockholmi Programmal, melynek keretében az Európai Tanács úgy találta, hogy a kollíziós szabályok uniós szintű harmonizációját folytatni kell azokon a területeken, ahol erre szükség van, köztük a házasság felbontása és a különválás esetében A Bizottság ezért azt javasolja, hogy hatalmazzák fel a kérelmező tagállamokat a megerősített együttműködés létrehozására. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerésének és végrehajtásának területén létrehozandó megerősített együttműködés minden tagállam előtt bármikor nyitva áll az EUMSZ 328. cikkével összhangban, és bátorítja a kérelmet még be nem nyújtott tagállamokat arra, hogy vegyenek részt a megerősített együttműködésben, ezáltal is gyarapítva annak előnyeit és pozitív hatásait. Javaslat 2016/0061 (NLE) 21 Hivatalos Lap, C 115., HU 13 HU

14 A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 329. cikke (1) bekezdésére, tekintettel Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Finnország és Svédország kérésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament egyetértésére 22, mivel: (1) Az Unió célul tűzte ki, hogy fenntartja és továbbfejleszti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. E térség fokozatos kialakítása érdekében az Uniónak a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseket kell elfogadnia. (2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke alapján ezeknek az intézkedéseknek ösztönözniük kell a tagállamokban alkalmazandó kollíziós szabályok összeegyeztethetőségét, beleértve a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi intézkedéseket is. (3) március 16-án a Bizottság a következő javaslatokat fogadta el: a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendelet valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendelet. (4) december 3-i ülésén a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy ésszerű időn belül nem lehetséges elérni, hogy a teljes Uniót felölelő megállapodás szülessen a rendeletek elfogadásáról. (5) Ilyen körülmények között Málta, Horvátország és Belgium 2015 december 14-i, december 15-i és december 17-i, illetve Svédország, Görögország, Szlovénia, Spanyolország, Franciaország, Portugália, Olaszország, Luxemburg és Németország december 18-i levelében kérést intézett a Bizottsághoz, melyben jelezték, hogy megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás között a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, 22 HL C [ ], [ ], [ ]. o. HU 14 HU

15 valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében, és kérték, hogy e célból a Bizottság nyújtson be javaslatot a Tanácsnak. A Cseh Köztársaság, Hollandia, Bulgária, Ausztria és Finnország hasonló kéréseket intézett a Bizottsághoz január 28-i, február 2-i, február 9-i, február 16-i illetve február 26-i levelében. Összesen tizenhét tagállam kérelmezte a megerősített együttműködést. (6) A megerősített együttműködésnek egyértelmű és átfogó jogi keretet kell biztosítania a részt vevő tagállamokban a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei ideértve a házassági vagyonjogi rendszereket és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi következményeit is területén, és megfelelő megoldásokat kell biztosítania az állampolgárok számára a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot és rugalmasságot illetően, továbbá meg kell könnyítenie a részt vevő tagállamokban a határozatok és közokiratok érvényességének kölcsönös elismerését. (7) A Bizottság a tagállamok megerősített együttműködés létrehozására irányuló kéréseivel összhangban két anyagi jogi aktust javasol a megerősített együttműködés létrehozására, amelyek közül az egyik a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozik, a másik pedig a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi következményeire. A két anyagi jogi végrehajtási aktust egyidejűleg kell elfogadni annak érdekében, hogy a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire kiterjedő megerősített együttműködés teljes hatóköre le legyen fedve, valamint, hogy biztosítva legyen a megkülönböztetésmentesség. (8) Az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés cikkében rögzített feltételek teljesülnek. (9) A megerősített együttműködés területét, vagyis a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóságot, az alkalmazandó jogot, valamint a határozatok elismerését és végrehajtását a Szerződések által szabályozott területként azonosítja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontja és 81. cikkének (3) bekezdése. Ez a terület nem tartozik az Unió kizárólagos hatáskörébe. (10) Az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikkének (2) bekezdésében említett végső lehetőség követelménye is teljesül, mivel a Tanács december 3-án arra következtetésre jutott, hogy a javasolt rendeletek célkitűzései az Unió egészére kiterjedően ésszerű határidőn belül nem lennének elérhetők. (11) A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés célja, hogy továbbfejlessze a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyek tekintetében történő, a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapuló igazságügyi együttműködés kialakítását, és biztosítsa a tagállami kollíziós szabályok összhangját. Mindez hozzájárul az Unió célkitűzéseihez, védi érdekeit és erősíti az integrációs folyamatot az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikke (1) bekezdésének követelményei szerint. (12) A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés összeegyeztethető a HU 15 HU

16 Szerződésekkel és az uniós joggal, és nem érinti hátrányosan a belső piacot vagy a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Nem jelent megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzítja a tagállamok közötti versenyt. (13) A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés összeegyeztethető az uniós joggal és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, mivel a megerősített együttműködés nem érint semmilyen meglévő uniós vívmányt. (14) A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés tiszteletben tartja azon tagállamok hatásköreit, jogait és kötelességeit, amelyek nem vesznek részt benne. A részt vevő tagállamokra vonatkozó közös joghatósági, kollíziós, valamint elismerési és végrehajtási szabályok nem érintik a részt nem vevő országok szabályozását. A részt nem vevő tagállamok bíróságai továbbra is saját meglévő kollíziós szabályaikat alkalmazzák a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind házastársak vagyonjogi rendszereit, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében alkalmazandó jog meghatározására. (15) E határozat tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különös tekintettel annak 9. és 21. cikkében rögzített elveket. (16) A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés bármikor nyitva áll valamennyi tagállam előtt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikkével összhangban. ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság ezennel felhatalmazást kap arra, hogy egymás között megerősített együttműködést hozzanak létre a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind bejegyzett élettársi közösség vagyonjogi következményeit alkalmazandó jog területén, a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. HU 16 HU

17 2. cikk Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HU 17 HU

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2011.3.16. SEC(2011) 328 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.11. COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD) C7-0267/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a behálózott

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság,

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 2013 Jogalap Római Szerződés (1957) 237. cikk szerint Bármely európai állam kérheti felvételét a Közösségbe. Maastrichti Szerződés(1992 írták alá, 1993. november 1-én lépett hatályba) F. pont: valamennyi

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0048 (NLE) 6350/16 MAR 57 OMI 21 ENV 88 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 19. Címzett: Biz.

Részletesebben

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke Előszó 2013-ban az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási tevékenységének üteme jelentősen fokozódott. Egyrészt az Unió igazságszolgáltatási rendszerében a beérkezett ügyek száma a létrehozatala óta

Részletesebben

A KORMÁNY. rendelete

A KORMÁNY. rendelete A KORMÁNY./2006. ( ) rendelete a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.)

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0245 (NLE) 13300/15 ADD 1 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 21. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.9.2006 COM(2006) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából adódó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.25. COM(2013) 743 final 2013/0357 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2005 COM(2005) 660 végleges 2005/0257 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 2011.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. június 17.) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 510 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság kezelése: Az európai migrációs stratégia

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

Újrapapír termékek használatára ösztönzés a közszféra működtetésében. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19.

Újrapapír termékek használatára ösztönzés a közszféra működtetésében. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19. Újrapapír termékek használatára ösztönzés a közszféra működtetésében dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19. Újrahasznosított papír és közbeszerzés - Az újrahasznosított papírtermékek nagyobb arányú

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

MELLÉKLET. amely a következő dokumentumot kíséri. A Tanács határozata

MELLÉKLET. amely a következő dokumentumot kíséri. A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.7. COM(2016) 118 final ANNEX 1 MELLÉKLET.../ HATÁROZAT az Albán Köztársaságnak a 168/2007/EK tanácsi rendeletben rögzített keretek közötti, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt változat

Egységes szerkezetbe foglalt változat Egységes szerkezetbe foglalt változat Felelősségi nyilatkozat: Az egységes szerkezetbe foglalás során a közösségi joganyag alapvető okmányait, azok módosításait és helyesbítéseit egyesítik egyetlen, nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

Tartalom. II. Könyv: SZEMÉLYEK 75. I. Könyv: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 67

Tartalom. II. Könyv: SZEMÉLYEK 75. I. Könyv: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 67 Tartalom Rövidítésjegyzék 51 Előszó 53 Általános indokolás 55 I. Az átfogó reform indokoltsága 55 II. A javaslat társadalmi modellje 56 III. Hagyomány és újítás. Külföldi példák 56 IV. Az Alkotmányos elvek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.6. COM(2014) 249 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

A DAPHNE PROGRAM TAPASZTALATAI 1997 2003

A DAPHNE PROGRAM TAPASZTALATAI 1997 2003 A DAPHNE PROGRAM TAPASZTALATAI 1997 2003 Európa a gyermekekkel és nőkkel szembeni erőszak ellen Európai Bizottság A Daphne program tapasztalatai 1997 2003 Európa a gyermekekkel és nőkkel szembeni erőszak

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben