A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott TOP 10 konzultációról HU HU

2 A BIZOTTSÁG NYOMON KÖVETŐ DOKUMENTUMA A KKV-KKAL AZ UNIÓS SZABÁLYOZÁSRÓL FOLYTATOTT TOP 10 KONZULTÁCIÓRÓL 1. Bevezetés A kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak a növekedésben és a munkahelyteremtésben. 1 Az elmúlt években a Bizottság számos intézkedést hozott a támogatásuk érdekében, és továbbra is erősíti az ezt célzó fellépéseit. Ide tartozik a 2011 novemberében hozott döntés a kkv-kra háruló szabályozási terhek csökkentését célzó összehangolt erőfeszítésről. 2 Ezen erőfeszítés részeként a Bizottság a 2012-ben rendezett konferenciák és konzultációk során arra kérte a kkv-kat, hogy jelöljék meg a legnagyobb szabályozási terhet jelentő európai uniós jogszabályokat és szabályozási területeket. A kkv-k aktívan részt vettek a folyamatban. 3 A válaszok alapján a Bizottság összeállította azoknak a jogszabályoknak a listáját, amelyeket a kis- és középvállalkozások és az érdekelt szervezetek a számukra legnagyobb terhet jelentőként jelöltek meg. 4 A Bizottság a kezdeményezés eredményeit Top 10 néven, a Bizottság számos további intézkedésével együtt az Intelligens szabályozás válasz a kis- és középvállalkozások szükségleteire című, márciusi közleményben 5 tette közzé, és a kkv-megbízottak hálózatán keresztül a tagállamokat is értesítette. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy közvetlenül és szorosan figyelemmel fogja kísérni a kis- és középvállalkozások aggályait. A Tanács üdvözölte ezt a kezdeményezést, és kérte a Bizottságot, hogy júniusig nyújtson be egy ezzel kapcsolatos jelentést. 6 E felkérés nyomán ez a jelentés ismerteti a konzultáció főbb eredményeivel kapcsolatos nyomon követő lépéseket. A Top 10 kezdeményezés sikere érdekében a társjogalkotóknak és a tagállamoknak is támogatniuk kell ezt a törekvést. A bizottsági intézkedések számos jogalkotási javaslatba bekerültek, amelyeket a társjogalkotók jelenleg tanulmányoznak. A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek gondoskodnia kell arról, hogy a döntéshozatali folyamatok során megmaradjanak a javaslatokban a kkv-barát rendelkezések, valamint hogy e jogszabályokba szándékolatlanul ne kerüljenek szükségtelen terhek. Ez az erőfeszítés nem egyszeri alkalomra szól. A nagyobb szabású, Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) részét képezi, amelyet a Bizottság a december 12-i, az uniós szabályozás célravezetőségéről szóló közleményben jelentett be. 7 A REFIT program révén a Bizottság további átfogó lépéseket tesz a szabályozási terhek csökkentése és a 1 20,7 millió kis- és középvállalkozás foglalkoztatja a magánszektor munkaerő-állományának több mint 65%-át. A kis- és középvállalkozások a leginnovatívabb vállalkozások közé tartoznak, és vezető szerepet töltenek be a munkahelyteremtésben és a növekedésben. A finanszírozáshoz és a piacokhoz való hozzáférés mellett a szabályozási teher jelenti az egyik legnagyobb akadályt a kisvállalkozások elindításánál és fejlesztésénél. COM(2008) COM(2011) A konzultáció eredményeként 1000 válasz érkezett, a válaszadók között 779 vállalkozás és 154 vállalkozások érdekeit képviselő szervezet volt, COM(2013) 122, SWD(2013) A lista összeállításánál a vállalkozások és az érdekelt szervezetek által leggyakrabban említett 20 jogszabályi intézkedés listáit összesítették. A két listán leggyakrabban említett intézkedések felkerültek egy 14 jogszabályi intézkedést tartalmazó listára. COM(2013) 122, SWD(2013) COM(2013) Az Európai Tanács következtetései március 14., EUCO 23/13. 7 COM(2012)

3 jogszabályok egyszerűsítésére érdekében, és ennek során az érdekelt felek javaslatainak széles skáláját veszi figyelembe. 2. A Top 10 konzultáció eredményei és azok nyomon követése A Bizottság már az összes Top 10 jogszabályi intézkedéssel kapcsolatban tett lépéseket. Lehetőség szerint közvetlenül a Bizottság lépett fel a kérdés megoldása érdekében. Más területeken, ahol jogszabályi változtatásokra van szükség, a Bizottság javaslatokat tett a társjogalkotónak. Az alább ismertetett intézkedések több mint fele olyan elem, amelyekkel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács cselekvésére van szükség. A Bizottság ezenkívül már megkezdte vagy tervezi a szóban forgó jogszabályok felülvizsgálatát a megfelelő cselekvési irány meghatározása érdekében. A kkv-k azon aggályait, amelyek nem kerültek fel a Top 10 összesítő listájára, a szabályozási terhek csökkentésére irányuló szélesebb körű program, a REFIT keretén belül fogják megvizsgálni. Az előrehaladásról szóló jelentés közzétételére ősszel kerül sor A Bizottság saját hatáskörben végrehajtott intézkedései Vegyi anyagok A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) Aggályosnak tartják, hogy a tájékoztatási kötelezettségek költségesek és bonyolultak, a tagállamok nem következetesen alkalmazzák a rendeletet, és a rendelet nincs teljesen összhangban a vegyi anyagokról szóló bizonyos jogszabályokkal, ideértve az egyes veszélyes anyagok korlátozását (RoHS), a biocidokat, az endokrin rendszert károsító anyagokat, valamint a játékok biztonságát érintő szabályozást. A Bizottság átfogóan felülvizsgálta a REACH rendeletet, és ennek során más, vegyi anyagokat érintő uniós jogszabályok vonatkozásában vizsgálta meg a kapcsolatokat és esetleges átfedéseket, valamint a kkv-kat érintő konkrét nehézségeket márciusában a Bizottság végrehajtási rendeletet 8 fogadott el, amely kedvezményes regisztrációs díjakat ír elő a kkv-k számára középvállalkozások esetében 35%-os, kisvállalkozások esetében 65%-os, mikrovállalkozások esetében 95%-os kedvezményt biztosít. Ezenkívül előkészületben van egy további végrehajtási útmutató, és az Európai Vegyianyag-ügynökség kinevezett egy kkv- 8 A Bizottság március 20-i 254/2013/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról. 3

4 megbízottat a Bizottság azon kérésére, hogy a kkv-k sajátos igényeit is vegye figyelembe a tevékenységei során, és biztosítson közvetítőt az érdekelt felek számára. A REACH rendelet és más, vegyi anyagokról szóló jogszabályok közötti összhang javítása érdekében azokban az esetekben, ahol esetleges átfedéseket fedeztek fel, a Bizottság törekszik azok minimálisra csökkentésére vagy elkerülésére, ezért felkéri az Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy adjon ki útmutatást, és adott esetben készítsen végrehajtási jogszabályokat, különös tekintettel a jövőbeli korlátozásokra és az engedélyköteles anyagokra. Mivel a REACH rendelet végrehajtása még nem fejeződött be teljesen, a Bizottság a jogi környezet stabilitása érdekében és több üzleti szervezettel egyetértésben jelenleg nem tartana hasznosnak további jogszabályi módosításokat a REACH rendelet tekintetében Az Európai Unió jogalkotói fellépését igénylő bizottsági javaslatok Adatvédelem A személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelv (jogalkotási eljárási szakaszban levő, az Európai Parlament első olvasatára váró felülvizsgálat 9 ) Az általános adatvédelmi rendeletre irányuló új javaslat túlzottan a részletekbe menően írja elő a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségeket az adatkezelők számára. A javasolt reform a kötelezettségek alóli kivételeket határoz meg a kkv-k számára, amelyeket az együttdöntési eljárásban is meg kell tartani. A reform legfőbb gazdasági hasznából csak a határokon átnyúló gazdasági tevékenységet folytató vállalatok részesülnek, azoknak ugyanis több előnyük származik a harmonizációból, miközben a kizárólag belföldön kereskedő vállalatoknak viselniük kell a további kötelezettségek terheit. A Bizottság szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal annak érdekében, hogy fenntartsa a kkv-kra vonatkozó kivételeket azokban az esetekben, ahol az adatok feldolgozása nem jelent külön kockázatot a polgárok alapvető jogaira és szabadságaira nézve. A Bizottság a kockázatalapú megközelítés meglevő elemeinek továbbfejlesztése terén is együttműködik az uniós jogalkotóval. A munka során az adatkezelők kötelezettségeinek finombeállítására fognak összepontosítani, hogy tovább egyszerűsítsék a szabályozói környezetet és minimálisra csökkentsék az indokolatlan adminisztratív terheket, ám egyúttal fenntartsák a személyes adatok védelmének magas szintjét, és megőrizzék az adatkezelők jogi kötelezettségeinek egyértelműségét. Foglalkoztatás 9 COM(2012) 11 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanácsi rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. 4

5 A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv (jogalkotási eljárási szakaszban levő, az Európai Parlament első olvasatára váró további intézkedés 10 ) Támogatják a végrehajtás egyértelműbbé tételét a csalás és a tisztességtelen verseny elleni küzdelem jegyében. Ennek érdekében javasolják a tagállamokba való kiküldetések előzetes értesítési rendszerének bevezetését és a kkv-kra vonatkozó egyetemleges felelősség újragondolását. Azzal érvelnek, hogy a felelősség aránytalanul érinti a kkv-kat, ugyanis azoknak lényegesen kevesebb kapacitásuk van annak ellenőrzésére, hogy alvállalkozóik megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak. Arra is hivatkoznak, hogy az egyetemleges felelősség gátat szabhat a kkv-k új piacokra való belépésének. A jelenleg a jogalkotási eljárásban megvitatás alatt álló, végrehajtási irányelvre irányuló javaslat már tartalmaz néhány pozitív elemet a kkv-kra és a mikrovállalkozásokra vonatkozóan, ideértve a kockázatalapú ellenőrzéseket, a fogadó tagállamok bővülő kötelezettségét a jogi információk könnyen hozzáférhetővé tételére vonatkozóan és a jogbiztonság növelését a tagállamok által alkalmazható szűkebb körű ellenőrző intézkedések és igazgatási előírások révén. Az egyetemleges felelősség fontos intézkedés, számos tagállam alkalmazza azzal a céllal, hogy védelmet biztosítson a kiszolgáltatott munkavállalóknak a visszaélésekkel és kizsákmányolással szemben. A Bizottság támogatja az arra irányuló törekvéseket, hogy a jogalkotási folyamat során megállapodás szülessen, különös tekintettel a két legfontosabb vitás kérdésre (az ellenőrző intézkedések listájára és az egyetemleges felelősségre). Termékbiztonság Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv (jogalkotási eljárási szakaszban levő, az Európai Parlament első olvasatára váró felülvizsgálat 11 ) A tagállamok különböző módon alkalmazzák a termékbiztonsági szabályokat és ellenőrzéseket. A gyártói felelősség súlyos terhet jelent a kisebb vállalkozások számára, és a termék forgalomból történő kivonására vonatkozó rendelkezések tág értelmezést tesznek lehetővé. A rendszer költséges a kkv-k számára, és a fogyasztóknak sem nyújt megfelelő tájékoztatást és védelmet. 10 COM(2012) 131 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv végrehajtásáról. 11 COM(2013) 78 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztási cikkek biztonságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 5

6 Az egységes alkalmazás biztosítása érdekében 2013 februárjában a Bizottság javaslatot tett az általános termékbiztonságról szóló irányelv felváltására a fogyasztási cikkek biztonságáról szóló, közvetlenül alkalmazandó rendelettel. Ez a javaslat a Top 10 konzultáció több észrevételére kitér, ezzel csökkentve a tagállamok közötti eltéréseket, ideértve a szűkebb körű, egységesebb követelményrendszert és az értesítési kötelezettség alóli mentességet a gazdasági szereplő felelősségi körébe tartozó azon termékek tekintetében, amelyek csak egyedi esetekben jelentenek kockázatot. A javasolt piacfelügyeleti rendelet egységes keretet hoz létre, amelynek révén elkerülhető a termékek kettős ellenőrzése, és javítható az együttműködés a hatóságok és a gazdasági szereplők között. A jobb piacfelügyelet ezenkívül segít megvédeni a felelős kkv-kat a nem megfelelő termékek jelentette tisztességtelen versenytől. A javaslat figyelembe veszi a kisvállalkozások szükségleteit, útmutatást és segítségnyújtást irányozva elő a kkv-k számára. A Bizottság keretet hoz létre a vállalkozásokkal folytatott, többek között az Európai Piacfelügyeleti Fórum égisze alatt megvalósuló, a végrehajtással kapcsolatos rendszeres konzultációhoz. A Bizottság ezenkívül a jogalkotási eljárás során a lehető legvilágosabb megfogalmazások alkalmazását fogja sürgetni a termékek forgalomból történő kivonásával kapcsolatban, és a rendeletek alkalmazásának megkezdése előtt további útmutatás kiadásával fogja segíteni a vállalkozásokat. Közbeszerzés Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv (jogalkotási eljárási szakaszban levő, az Európai Parlament első olvasatára váró felülvizsgálat 12 ) A közbeszerzésekről szóló európai uniós irányelvek túlzott követelményeket állítanak fel a kkv-k gazdasági helyzetével kapcsolatban, az ajánlatkérők nem megfelelően használják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározásához alkalmazott minőségi kritériumokat, és a tagállamokban alkalmazott különböző eljárások és gyakorlatok a harmonizáció ellenére is nehézségeket eredményeznek. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos bürokratikus és adminisztratív teher hátráltatja a kisvállalkozások közbeszerzési pályázatokban való részvételét. A Bizottság 2011 decemberében javaslatot tett a közbeszerzési rendszer felülvizsgálatára. A javasolt módosítások közül néhánynak közvetlen hatása lesz a kkv-k közbeszerzéshez, ezáltal koncessziókhoz való hozzáférésére. 12 COM(2011) 896 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közbeszerzésről. 6

7 A felülvizsgálat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek kötelezővé teszik a kiválasztási eljárás céljából benyújtott saját nyilatkozat elfogadását (csak a nyertes ajánlattevőnek kell teljes bizonyítékot benyújtania), és tartalmaz rendelkezést a kiválasztási kritériumok listájának kimerítő jellegére vonatkozóan is. A jogszabály korlátozásokat vezet be az árbevétel közbeszerzésekben való részvételhez előírt felső határára vonatkozóan, amely szerint annak összege nem lépheti túl a szerződés becsült értékének háromszorosát. Ezenkívül arra ösztönzi az ajánlatkérőket, hogy osszák fel részekre a szerződéseket, hogy több ajánlattevő, és különösen a kkv-k részvételét is lehetővé tegyék, ellenkező esetben magyarázattal kell szolgálniuk az ajánlattevők számára (a tartsd be vagy indokold meg elv alkalmazása). A Bizottság javaslatában az e-közbeszerzésre való fokozatos áttérés terve szerepel. E szerint a vállalkozások a jövőben az interneten tájékozódhatnak a pályázati lehetőségekről, és elektronikusan nyújthatják be ajánlataikat, ami egyszerűbbé teszi a folyamatot, és növeli az átláthatóságot. Végül a Bizottság felhívja a figyelmet a kkv-k aggályaira azzal kapcsolatban, hogy a közbeszerzési eljárások és a tagállamok közötti gyakorlatok bonyolultsága továbbra is növeli az adminisztratív terheket. A szakmai képesítések elismerése A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv (jogalkotási eljárási szakaszban levő, az Európai Parlament első olvasatára váró felülvizsgálat 13 ) Ezen irányelv és a szolgáltatási irányelv rendelkezései között átfedések találhatók, és a kkv-k számára nem könnyű különbséget tenni a két irányelvből adódó kötelezettségek között. Egyes kkv-k elégedettségüket fejezték ki a jogalkotási eljárásban jelenleg megvitatás alatt álló módosításban javasolt néhány rendelkezéssel különösen az európai szakmai kártya bevezetésével és a belső piaci információs rendszer (IMI) 14 általános használatával kapcsolatban, más új javaslatokat azonban kétkedéssel fogadtak, ideértve a fogadó tagállamban egy, a tevékenységek tágabb körét magában foglaló szakmákhoz való részleges hozzáférést, és az egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos szakmák képesítéseinek hallgatólagos elismerését. 13 COM(2011) 883 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról

8 A felülvizsgálat összhangot biztosít a szolgáltatási irányelvvel, nevezetesen azáltal, hogy a képesítések elismerésével kapcsolatos összes adatot és eljárást elérhetővé teszi a valamennyi szakma rendelkezésére álló egyablakos ügyintézési pontoknál. A szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében megtörténik az ideiglenes mobilitással kapcsolatos szabályok korszerűsítése. A javaslatban szerepel az európai szakmai kártya (EPC) bevezetése, amely a tagállami hatóságok között a képesítések hitelesítése terén folytatott, megerősített online együttműködésen és az elismerő határozat meghozatalára kiszabott határidő lejárta után alkalmazott hallgatólagos elismerés fogalmának bevezetésén alapul. A hallgatólagos elismerés valamennyi olyan szakmára vonatkozik, amely esetében használatos az európai szakmai kártya, ugyanakkor különösen közegészségügyi és biztonságügyi okokból a fogadó tagállamnak szükség esetén módjában áll a határidőt meghosszabbítania. Mindez a jövőben biztosítja az elismerési kérelmek gyorsabb feldolgozását, és lehetővé teszi, hogy a szakemberek késedelem nélkül kezdhessék meg tevékenységüket. Megelőzendő, hogy a fogadó tagállamban az egyes szakmákra korlátozódó tevékenységi körökben mutatkozó különbségek megakadályozzák, hogy a saját tagállamukban képesített szakemberek a fogadó tagállamban letelepedjenek, a részleges hozzáférést eseti elbírálás alapján fogják alkalmazni. A fogadó tagállam illetékes hatóságainak közérdekre hivatkozva módjában áll megtagadniuk a részleges hozzáférést. Közúti közlekedés A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet (jogalkotási eljárási szakaszban levő, elfogadás előtt álló felülvizsgálat 15 ) A menetíró készülékek felszerelése költségekkel jár, és a jelenlegi jogszabályoknak való megfelelés rendkívüli adminisztratív terhet jelent. A telephelyük környékén közlekedő járműveket mentesíteni kellene e rendelet előírásai alól. A menetíró készülékekre vonatkozó jogszabály felülvizsgálatát többek között az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport egyik ajánlása után terjesztették elő. A Bizottság javaslata alapján az 561/2006/EK rendelet által biztosított jelenlegi, bizonyos járműkategóriákra vonatkozó, választható mentességek a közlekedési vállalat telephelyétől számított, egységes 100 km sugarú körön belül lennének alkalmazandók (az eddigi 50 km helyett). A jogalkotási eljárás a végső szakaszába jutott, és a mentességek 15 COM(2011) 451 Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról. 8

9 kiadása a Parlament és a Tanács közötti megállapodás egyik utolsó pontjaként élénk viták tárgyát képezte. A még elfogadás előtt álló végleges eredmény valószínűleg a Bizottság javaslatához fog igazodni, eltekintve az úgynevezett szakiparosi mentességtől (a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja), amely a többi mentességgel szemben nem lesz szabadon választható. Ennek révén az egész Unióban javulhat a jogbiztonság, és elkerülhetővé válnak a tagállamokra és az érdekelt felekre háruló adminisztratív terhek és bonyolult eljárások Már folyamatban lévő vagy tervezett bizottsági értékelések Foglalkoztatás A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK tanácsi irányelv A kockázatértékelések dokumentálására vonatkozó általános követelmény túlságosan nagy terhet jelent. Az alacsony kockázatú tevékenységek esetében dokumentálás nélkül is el lehetne végezni a kockázatelemzést. Ideiglenes foglalkoztatás esetén és a mikrovállalkozásoknál mentességeket és enyhébb szabályokat kellene alkalmazni. Több jogi intézkedés átfedése esetén el kellene törölni a kockázatértékeléseket és a (kettős) dokumentációt. A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló irányelvek nagy mértékben figyelembe veszik a kkv-k sajátosságait. A 89/391/EGK keretirányelv például lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a tevékenységek jellegéhez és a vállalkozások méretéhez igazítsák a kockázatértékelés dokumentációjára vonatkozó kötelezettségeket. A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos teljes szabályozási csomag (a 89/391/EGK irányelv és annak 23 kapcsolódó irányelve) teljes körű értékelés alatt áll (REFIT célravezetőségi vizsgálat keretében), amelynek a kkv-kkal folytatott konkrét konzultációk is részét fogják képezni. Az utólagos értékelések következtetései 2015 vége előtt nyilvánosságra fognak kerülni. A tagállamok 2013 decemberének végéig végrehajtási jelentésekkel járulnak hozzá ehhez az értékeléshez. A benyújtás során figyelembe kell venniük a kkv-k aggályait, és be kell számolniuk az intézkedésekről, amelyek a kkv-k számára megkönnyítik a szabályok végrehajtását. A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv 9

10 A kkv-k véleménye. Ez az irányelv nem könnyítette meg a vállalkozások számára a határon átnyúló munkavégzést. Elsősorban a tagállami követelmények miatt magas az adminisztratív teher. Előfordulhat például, hogy a több tagállamban tevékenykedni kívánó vállalkozásoknak az összes érintett tagállamban külön-külön be kell jegyeztetniük magukat. A kkv-k javaslata szerint a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást elősegítő, arányosabb követelményeket kellene bevezetni, és a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzést a szolgáltatási irányelvbe kellene beépíteni. A tervek szerint a tagállamokkal, valamint az európai munkavállalók és munkáltatók érdekeit képviselő szociális partnerekkel való egyeztetést követően 2013 decemberére jelentés készül. A jelentés figyelembe veszi a kkv-k aggályait és a szabályozási terhekkel kapcsolatos szempontokat, és konkrétan megvizsgálja, hogyan tartották be a tagállamok a munkaerőkölcsönzés keretében történő munkavégzés előtt álló akadályok beazonosítására és megindokolására vonatkozó követelményeket. A Bizottság fontolóra veszi, hogy a 2014-es országspecifikus intézkedésekbe tagállamoknak szóló ajánlások is kerüljenek, amennyiben a nemzeti rendszerek bizottsági értékelése feltárja, hogy a szabályozási terhek egyes vetületei gátat szabnak a növekedésnek és a versenyképességnek. A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv Az irányelv bonyolult és rugalmatlan, különösen az idénymunka esetében, vagy amikor a vállalkozások hirtelen megváltozott mértékű kereslettel találják szemben magukat. Az ügyeleti idő számításának megváltoztatásával és az átlagos heti munkaórák számítási időszakának 12 hónapra történő meghosszabbításával a kisvállalkozások rugalmasabban alakíthatnák működésüket. A munkaidő-nyilvántartás terhét a munkáltatónak és a munkavállalónak közösen kellene viselnie. Összetettségénél fogva ez az irányelv lényegében kötelezővé teszi a kkv-k számára a szakirányú jogi segítség igénybe vételét, ami meglehetősen költséges. Folyamatban van egy részletes hatásvizsgálat elkészítése, amely különös figyelmet fordít majd a kkv-k aggályaira. Hozzáadottérték-adó A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 10

11 A rendszer nagyon összetett, a nemzeti eljárási szabályok eltérnek egymástól, és nem áll rendelkezésre egyszerű, egységes héabevallás. Ez visszatartja a kkv-kat attól, hogy határokon átnyúló kereskedelmi tevékenységet folytassanak. Egységessé kellene tenni a héaazonosítószámokat. További terhet jelent a határokon átnyúló kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások azon kötelezettsége, miszerint az összes olyan tagállamban be kell jegyeztetniük magukat, ahova exportálni kívánnak. A héamérték felső korlátjának hiánya tovább fokozza a rendszer bonyolultságát. Nem megfelelő a tájékoztatás és az útmutatás. A több tagállamban tevékenységet folytató vállalkozások megfelelését elősegítő, egységes héabevallásra irányuló javaslat kidolgozása a tervek szerint 2013 végére lezárul. Ezenkívül a tagállamok közreműködésével megkezdődött az e-szolgáltatók, műsorszolgáltatók és távközlési szolgáltatók által igénybe vehető egyablakos minirendszer megvalósítására irányuló munka. Az egyablakos minirendszer 2015-ös bevezetésének időzítése egybeesik a teljesítési helyre vonatkozó új szabályok bevezetésével. A Bizottság együttműködik a tagállamokkal, hogy kezdettől fogva megfelelő támogatást biztosítson a vállalkozásoknak. A Bizottság amint azt már a 2004-es javaslatában kifejtette támogatja a héa fogalmának kiterjesztését. A héa jövőjével kapcsolatos, legutóbbi tanácsi következtetések szerint azonban ez csak az egyablakos minirendszer értékelését követően valósítható meg. Fokozott ütemben fog folyni a munka az uniós internetes héaportál kialakítása érdekében, amely pontos, megbízható és időszerű adatokat szolgáltat majd az európai uniós héarendszer különböző tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatban. A folyamatot a tagállamokkal és a kkvkkal folytatott aktív konzultáció fogja övezni, hogy a kkv-k gyakorlatias megoldások iránti igényei jobban érvényesüljenek, ideértve a rendelkezésre álló nyelvi változatoknak a meglevő honlapon található részletes információ felhasználásával történő létrehozására irányuló arányos intézkedéseket. A hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv Aggályosnak tartják, hogy a hozzáadottérték-adó visszatérítése iránti kérelmekre elmarad a tagállami válaszadás, és a visszatérítések beérkezésénél késedelem tapasztalható. A Bizottság 2012-ben konferenciát tartott a héa-visszatérítésekre vonatkozó intézkedések javításáról. A Bizottság számára jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a héavisszatérítési rendszerrel kapcsolatos alapvető problémákat már megoldották. A Bizottság készen áll arra, hogy bármilyen további probléma felmerülése esetén ezek után is gyorsan és hatékonyan beavatkozzon. 11

12 Hulladék A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, valamint a hulladékok és veszélyes hulladékok jegyzékének meghatározásáról szóló 2000/532/EK határozat Aggályosnak tartják az irányelv néhány vonatkozását, így például bizonytalanok a tekintetben, hogy bizonyos hulladékok mikor kerülnek ki a hulladékstátuszból. Néhányan azzal érvelnek, hogy a melléktermékek fogalommeghatározása gátat szab az innovációnak. A tagállamok által bevezetett szükségtelen szabályok ( túlszabályozás ), valamint a megfelelő tanácsadás és útmutatás hiánya további problémákat okoz. Kivételeket és enyhébb szabályokat kellene bevezetni, nevezetesen a jelentéstétellel és a hulladékátadási jegyzékek követelményeivel kapcsolatban. A Bizottság válasza. A 2014-ben lezárandó REFIT célravezetőségi vizsgálat keretén belül a Bizottság felülvizsgálja a hulladékra vonatkozó európai uniós szakpolitikákat és jogszabályokat annak megállapítására, hogy szükség van-e változtatásra a hulladékra vonatkozó jogszabályokban. A gyakorlati útmutatások és tanácsadói tevékenységek terén a Bizottság együttműködik a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, továbbá folytatja az olyan konkrét kérdések áttekintését, mint a 2008/98/EK irányelv 26. cikke szerinti, a hulladékszállítókra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelmények adminisztratív terheinek csökkentése. A Bizottság ezenkívül intézkedéseket tesz, hogy bővítse a kkv-k Európai Erőforrás-hatékonysági Platformban való részvételét elején a Bizottság műhelytalálkozót tart a hulladékkal kapcsolatos európai uniós jogszabályok kapcsán a kkv-k által kifejtett aggályok megvitatására. A hulladékszállításról szóló 1013/2006 rendelet A tagállamok közötti végrehajtásbeli különbségek és értelmezésbeli eltérések miatt a rendelet nem vezetett a hulladék-újrahasznosítás és -felhasználás közös piacának megteremtéséhez. Többet kellene tenni a rendelet egységes végrehajtásának biztosítása érdekében, miközben a veszélyes hulladékokra több, a problémamentes hulladékra kevesebb figyelmet kellene fordítani. Tovább kellene egyszerűsíteni a tagállamok közötti hulladékszállítás eljárásait, és a hulladékkezelő létesítmények ellenőrzését és értékelését a fogadó tagállam hatóságaira kellene bízni

13 A Bizottság számos kezdeményezést tett a hulladék-újrahasznosítás és -felhasználás közös piacának további előmozdítása érdekében, ideértve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok kialakítását, amely egyes (pl. fém, üveg és réz) hulladékáramokat kivon az európai hulladékkal kapcsolatos jogszabályok (így a hulladékszállításról szóló rendelet) hatálya alól. Az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport egy konkrét ajánlására adott válaszként a Bizottság aktívan felhívta a figyelmet az elektronikus rendszereknek a tagállamok közötti hulladékszállítással kapcsolatos adatcsere céljából történő használatára, és nemrégiben megvalósíthatósági tanulmányt kezdeményezett egy esetleges uniós szintű elektronikus adatcsererendszerről. A rendelet egységesebb végrehajtásának elősegítése érdekében és a problémásabb hulladékáramokra összpontosítva a Bizottság a tervek szerint 2013 közepén javaslatot tesz a hulladékszállítási ellenőrzések megerősítésére. A javaslatról szóló, 2011-es nyilvános konzultáció során az érdekelt felek széles körű támogatásukat fejezték ki a javaslattal kapcsolatban. A javaslat elkészítése során a Bizottság figyelembe vette a kkv-k aggályait, és készen áll arra, hogy a javaslat elfogadását követően magyarázattal szolgáljon annak módját illetően. 3. Következtetések A Bizottság közvetlenül reagál a kkv-k aggályaira. Célja, hogy lehetőség szerint csökkentse a szabályozási terheket, miközben továbbra is tiszteletben tartja a szakpolitikai célkitűzéseket, és fenntartja a jogi környezet stabilitását. A Bizottság felkéri az uniós jogalkotót és a jogszabályokat végrehajtó tagállamokat, hogy gondoskodjanak a jogszabályoknak a kkv-k igényeihez történő igazodásáról, különös tekintettel a Bizottság által már előterjesztett javaslatokra a Top 10 konzultáció során különösen nagy terhet jelentőként megjelölt szabályozási területeken. A Bizottság továbbra is lendületesen fog dolgozni a terhek csökkentése és az egyszerűsítés érdekében a REFIT program keretében, amellyel kapcsolatban ősszel ad ki jelentést, éves eredménytábláin keresztül pedig folyamatosan nyomon követi az előrehaladást. 13

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK >r >r AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.9.2005 COM(2005) 423 végleges 2003/0175 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.9. COM(2013) 513 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A SZERVEZETT

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.1.2005 COM(2004) 853 végleges 2002/0061 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 12. (OR. en) 12259/13 CONSOM 141 MI 637 TOUR 4 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

9665/15 eh/zv/kf 1 DGD 1C

9665/15 eh/zv/kf 1 DGD 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 9. (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a delegációk Előző dok. sz.: 5729/2/15 REV 2 Tárgy: Tervezet A Tanács következtetései

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 30 50. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 14.6.2011. Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 30 50. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 14.6.2011. Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 14.6.2011 2011/0038(COD) MÓDOSÍTÁS: 30 50 Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00) a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. SEC(2010) 1583 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Az európai fogyasztóvédelmi intézkedések célja az európai fogyasztók egészségének, biztonságának, valamint gazdasági és jogi érdekeinek védelme, függetlenül attól, hogy hol

Részletesebben

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 3. (03.11) (OR. en) 16291/11 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató AUDIO 63 CULT 91 TELECOM 165 PI 144 Az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2...

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2... 1 / 8 2015.10.16. 14:12 InfoCuria - A Bíróság ítélkezési gyakorlata Kezdőlap > Kereső > A keresés eredménye > Dokumentumok A dokumentum nyelve : A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2015. október 1 je(*)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) COMER 234 PESC 1331 CONOP 82 ECO 205 UD 134 ATO 177 JAVASLAT Küldi: az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.26. COM(2012) 537 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kulturális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez A Europe

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020)

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) ÖSSZEFOGLALÁS Tartalom A javasolt Erasmus mindenkinek program (2014 2020) célja, hogy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben