AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK"

Átírás

1 HU HU HU

2 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint a HÉA-számlázás szabályozásának további egyszerűsítését, korszerűsítését és harmonizációját célzó intézkedésekről HU HU

3 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint a HÉA-számlázás szabályozásának további egyszerűsítését, korszerűsítését és harmonizációját célzó intézkedésekről 1. BEVEZETÉS A 2006/112/EK tanácsi irányelv 1 (a HÉA-irányelv ) 237. cikke alapján a Bizottságnak legkésőbb december 31-ig jelentést, valamint adott esetben az elektronikus számlázás feltételeinek módosításáról szóló javaslatot kell benyújtania a technológiai fejlesztések figyelembevétele érdekében. Az elektronikus számlázás feltételeinek módosításáról szóló javaslat e közlemény csatolmányát képezi. Mind e közlemény, mind az említett javaslat túlmutat a 237. cikkben található követelményen. Ez azért indokolt, mert az időközben a HÉA-irányelvbe beépült 2001/115/EK tanácsi irányelv 2 (a számlázási irányelv ) elégtelennek bizonyult arra, hogy egyszerűsítse, korszerűsítse és harmonizálja a HÉA-számlázás szabályait. A tagállamok rendelkezésére álló különböző lehetőségek és ezek kihasználása lehetővé tette, hogy a tagállamok továbbra is eltérő számlázási szabályokat alkalmazzanak. A szabályok különbségei különösen az elektronikus számlázás terén szembeötlőek és ezzel jelentősen akadályozzák a határokon átnyúló elektronikus számlázás széles körű használatát. A szabályok eltérései más területeken is többletterhet jelentenek a vállalkozások számára és megnehezítik számukra, vagy megakadályozzák őket abban, hogy igénybe vegyék a megrendelő általi számlakiállítás, az összesítő számlák és az elektronikus adattárolás nyújtotta lehetőségeket. 2. TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS TERÉN Az elektronikus számlázás technológiai fejlesztéseiről szóló jelentés követelményének teljesítése érdekében egy a Bizottság számára készített, a számlázásról szóló tanulmány többek között ezt a kérdést is megvizsgálta. A tanulmány eredményei megtalálhatóak a Bizottság honlapján 3. Az elektronikus számlázás technológiájának leírását a tanulmány 3. fázisában megfogalmazott ajánlásokhoz tartozó külön dokumentum ( Függelék: a technológiai fejlesztésekről szóló fehér könyv ) tartalmazza. A fehér könyv áttekintést nyújt az elektronikus úton továbbított adatok így például a számlák - hitelességét és integritását biztosító rendszerek múltjáról és jelenlegi állapotáról HL L 347., , 1. o. HL L 15., , 24. o. HU 2 HU

4 2.1. A számlázási tanulmány megállapításai az elektronikus számlázás új technológiáival kapcsolatban A számlázási tanulmány nem emel ki egyetlen technológiát sem, mint az elektronikus számlák biztonságos továbbításának és fogadásának legelőnyösebb módját. A tanulmány az elektronikus aláírások terén pedig megállapítja, hogy számos, az aláírások eredetének hitelességét és tartalmának integritását biztosító rendszer van használatban, amelyek a biztonság, összetettség és sebesség terén különböző előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek. Így például egy aszimmetrikus, de egymást kiegészítő kulcsokra alapozott nyilvános kulcsú infrastruktúra magas szintű biztonságot nyújt és ezért a banki alkalmazások terén használják, azonban összetettsége révén nem olyan gyors, mint más aláírási rendszerek. Egyértelműen úgy tűnik, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre egy olyan egységes, az elektronikus számlázást uniószerte elősegítő, vállalkozásbarát technológia, amely mind a nagyobb, mind a kisebb vállalkozások szükségleteinek megfelelne és az adóhatóságok teljes támogatásával bír. Emellett a következő években sincs kilátás egy minden érintett fél igényeinek megfelelő technikai megoldás kifejlesztésére, ezért nem szabad a technológiára hagyatkozni az elektronikus számlázás szélesebb körben való elterjesztéséhez. Következésképpen egy másfajta megközelítés célszerűbbnek tűnik. Ahogyan a számlázási tanulmány is kimondja, az új technológiák keresése helyett meg kell oldani a meglévő technológiák problémáit. Emellett a bizottsági határozattal 4 felállított, az elektronikus számlázással foglalkozó szakértői csoport a Bizottsághoz címzett nyílt levelében kijelentette, hogy az elektronikus számlázás bármely megoldásának elvből technológia-semlegesnek kell lennie. Hasonlóképpen az üzleti élet szereplői is remélik, hogy az elektronikus számlázás elérhetőbbé válik, de emellett biztonságos marad, a vállalkozások igényei szerint és a számlák általános megfelelőségét ellenőrző, már meglévő mechanizmusokkal összhangban kialakítva. 3. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS ELTERJEDÉSÉNEK HÉA-VONATKOZÁSÚ AKADÁLYAI Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre egyértelmű technikai megoldás, nem meglepő, hogy az elektronikus számlázás technológiai megközelítésén alapuló HÉAirányelv nem vezetett az elektronikus számlázás gyors elterjedéséhez. Ha pedig a technológiai megközelítés többféle megoldást kínál, ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy eltérő módon alkalmazzák az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályokat. Ez az elektronikus számlázási szabályok olyan mértékű összetettségéhez vezetett, amely megnehezíti a vállalkozások számára e szabályok betartását, különösen a határokon átnyúló elektronikus számlázás esetében. A számlázási tanulmány keretében felmérték a tagállamok nemzeti jogszabályai szerint érvényes számlázási szabályokat. A tanulmány megerősítette, hogy az elektronikus számlázást jogértelmezések széles skálája és eltérő megoldások használata jellemzi. Ennek következtében a vállalkozások számára nehéz és /717/EK (HL L 289, , 38. o.) HU 3 HU

5 költséges az egész Uniót átfogó, a jogszabályokhoz alkalmazkodó elektronikus számlázási megoldásokat találni Megoldások az elektronikus számlázás HÉA-vonatkozású akadályainak elhárítására Az elektronikus számlázás HÉA-vonatkozású akadályai elhárításának számos lehetséges módja van. Ezek közül a vállalkozások az elektronikus és a papíralapú számlák egyenlő elbírálását részesítik előnyben. Egy másik lehetőség az elektronikus számlázásban érdekelt felek közötti minta-megállapodás kidolgozása volna, egy további lehetőség pedig megtartani az elektronikus aláírásokat és az elektronikus adatcserét (EDI) mint továbbítási módot, de megszüntetni a problémás funkciókat. A Bizottság által előnyben részesített megoldás szerint a számlák mind papírformában, mind elektronikus úton történő továbbítását egyenértékűnek kellene tekinteni, és ennek megfelelően megszüntetni az elektronikus számlák előzetes elektronikus aláírására, illetve adatcseréjére (EDI) vonatkozó különleges követelményeket, ezáltal létrehozva egy technológiasemleges megoldást. Csakúgy, mint a papíralapú számlák esetében, az elektronikus számlák érvényességét a vállalkozás számviteli nyilvántartásával így a megrendeléssel, a kifizetéssel és a szállítólevéllel összevetve ellenőriznék. Minden esetben a vállalkozásokon belüli ellenőrzések segítik a számla érvényességének megállapítását, függetlenül továbbításának módjától. Az elektronikus számlázás alacsony szintű elterjedtségének javítása más javaslatokra is támaszkodhat, amelynek során útmutatóul szolgálhatnak az elektronikus számlázással foglalkozó szakértői csoport által megfogalmazott elvek. A csoport támogatja az elektronikus számláknak és a papíralapú számláknak az egyenlő elbírálását, és a jelenlegi elektronikus számlázási szabályok azon alapvetésének megtartását, hogy a számlák eredetének hitelességét és tartalmának integritását technológiasemleges módon kell garantálni. A csoport azt tervezi, hogy ezen elvek felhasználásával eljárási szabályzatot fogalmaz meg az elektronikus számlázás vonatkozásában. Idővel ki fog derülni, hogy ez mennyire válik elfogadottá. Döntő fontosságú azonban, hogy a tagállamok ne csak abban egyezzenek meg, hogy HÉA szempontjából egyenlően kezelik a papíralapú és az elektronikus számlákat, hanem állapodjanak meg az elektronikus számlázás terén való közös fellépésben, hogy a vállalkozások alkalmazhassák a közös elveken alapuló, összehangolt szabályoknak köszönhetően az elektronikus számlázás könnyebb, költséghatékony megoldásait. 4. A HÉA-SZÁMLÁZÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK TOVÁBBI EGYSZERŰSÍTÉSÉT, KORSZERŰSÍTÉSÉT ÉS HARMONIZÁCIÓJÁT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK A fentieknek megfelelően, a számlázási szabályozás további egyszerűsítésének, korszerűsítésének és harmonizációjának szüksége miatt ez a Tanácsnak szánt közlemény túlmutat a HÉA-irányelvben eredetileg megállapított mandátumán. Az alábbi pontok rávilágítanak a vállalkozások problémáira a jelenlegi számlázási szabályokkal kapcsolatban, számba veszik ezek lehetséges megoldásait, és HU 4 HU

6 bemutatják a Bizottság által legelőnyösebbnek tartott lépéseket. Ezek a számlák kibocsátásának, tartalmának és tárolásának, valamint a csalás elleni intézkedéseket támogató számlázási szabályoknak a szempontjából kerülnek elemzésre A számlák kibocsátása A számlák kibocsátása kapcsán felmerülő problémák A HÉA-irányelv egyetlen cikkében sincs egyértelmű utalás arra, hogy számlázáskor mely tagállam szabályai alkalmazandók. Ettől függetlenül általában úgy értelmezik, hogy azon tagállam számlázási szabályai alkalmazandók, ahol az adókötelezettség keletkezik, lévén hogy az a tagállam ellenőrzi a befizetendő adót és a különböző lehetőségek is arra a tagállamra vonatkoznak. Az adókötelezettség illetékessége szerint érvényes szabályok általános elfogadottsága azonban nehézségek elé állítja a vállalkozásokat. Egy olyan adóalanynak, akinek értékesítése vagy szolgáltatása után egy másik tagországban kell adóznia, meg kell felelnie az abban a tagállamban érvényes számlázási előírásoknak. Amennyiben az áruk fordított adózás hatálya alá tartoznak, az értékesítőnek vagy szolgáltatónak akkor is meg kell felelnie a számlázási szabályoknak, ha adókötelezettség szerinti tagországban nem is kell HÉAazonosítószámmal rendelkeznie. Tekintettel arra, hogy a legutóbb elfogadott HÉAcsomag 5 alapvető szabályként kimondta, hogy a megrendelő illetősége számít a vállalkozások közötti (business-to-business, B2B) értékesítés és szolgáltatás helyének, a fenti probléma tovább fokozódhat A számlák kibocsátása kapcsán felmerülő problémák megoldásai Úgy tűnik, hogy az átláthatóság és jogbiztonság biztosítását a vállalkozások által kibocsátott számlák vonatkozásában kétféle módon közelítik meg. Az egyik megközelítés gondoskodna arról, hogy a számlázási szabályokra vonatkozó információk könnyebben elérhetővé, a megfelelési követelmények pedig közérthetőbbé váljanak, így a tagállamok megtarthatnák eltérő számlázási szabályaikat. Ez azonban tekintettel a tagállamok számlázási szabályozásai közötti jelentős számú eltérésre nem csökkentené számottevően a vállalkozások terheit. Ennek alternatíváját a számlázási szabályok összehangolásának irányába való elmozdulás jelentené A Bizottság álláspontja a B2B értékesítésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban A Bizottság által előnyben részesített eljárás egy olyan teljes körű, harmonizált szabálycsomag megalkotása volna, amely jogbiztonságot ad a HÉA-azonosítószáma szerint illetékes helyen számlát kibocsátó adóalanynak arra vonatkozóan, hogy a számla az EU teljes területén érvényes lesz. A B2B értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált szabálycsomag célkitűzése megvalósítható. A számlázási irányelv már számos területen elérte a jogharmonizációt, de a számlaadási kötelezettségek kapcsán még akadnak olyan 5 HL L 44., , 11. o. HU 5 HU

7 esetek, amelyek nem harmonizált számlázási szabályok hatályába tartoznak: adómentes értékesítések és szolgáltatások, a számlák kibocsátásának határideje, az összesítő számlák, a megrendelő általi számlakiállítás és a számlázásnak az Európai Unión kívüli harmadik felekhez való kihelyezése Adómentes értékesítések és szolgáltatások A vállalkozások terheit mérséklendő, a HÉA-irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos adómentes értékesítések és szolgáltatások esetében mentesítsék az adóalanyokat számlaadási kötelezettségük alól. A tagállamok eltérően használják ezt a lehetőséget: egyesek teljes mértékben kihasználják, mások szűkebb körben alkalmazzák, megint mások pedig egyáltalán nem. Ennek következtében a vállalkozások gyakran szembesülnek az általános szabály alóli szelektív felmentések tényével, és ezáltal nagyobb adminisztratív terhekkel. A szabályok harmonizálása végett, tekintettel az egyszerűsítés és a megfelelő mértékű ellenőrzés egyensúlyára, a Bizottság a következőt javasolja: az adómentes B2B értékesítések és szolgáltatások legyenek minden esetben számlakötelesek, amely számla azonban - abban az esetben, ha a megrendelő az értékesítővel vagy szolgáltatóval azonos tagállamban van és az értékesítő vagy szolgáltató nem jogosult előzetes levonásra - lehet egyszerűsített számla is A számlák kibocsátásának határideje A HÉA-irányelv engedélyezi a tagállamoknak, hogy a számlák kibocsátására határidőt szabjanak ki. Ebből kifolyólag uniószerte különbözik a szabályozás, és különbözhetnek az adóbefizetések esedékességei is. Az olyan esetek kapcsán, amikor adóköteles a szolgáltatások határokon átnyúló értékesítése, felvetődött a szabályoknak egy közös adóbefizetési esedékességet megállapító módosítása, a szolgáltatásokról szóló összesítő nyilatkozatokra vonatkozó pontos információcsere biztosítása érdekében. Fontos, hogy a számlát megfelelő időben kibocsássák az értékesítések és szolgáltatások bizonyítékaként; a cél egy olyan közös időpont megállapítása, amikor a fordított adózás hatálya alá tartozó Közösségen belüli termékértékesítések után, valamint a határokon átnyúló szolgálatásnyújtások után adófizetési kötelezettség keletkezik. E javaslat ezért az adóztatandó tényállás megvalósulását követő hónap 15. napjában szabná meg azt a határidőt, ameddig az adóalanynak számlát kell kibocsátania. Így elég idő állna mind az értékesítő vagy szolgáltató, mind a vevő rendelkezésére ahhoz, hogy az értékesítést vagy szolgáltatást azonos adózási időszakban bevallják. Ha a tagállamok eltérő szabályokat alkalmaznának a belföldi és a határokon átnyúló értékesítésekre és szolgáltatásokra, ez további terheket róna a vállalkozásokra, ezért minden számlára azonos határidőnek kell vonatkoznia Összesítő számlák A HÉA-irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy meghatározzák az összesítő számlák követelményeit; ez a különböző tagállamokban eltérő előírásokhoz vezet. HU 6 HU

8 E javaslat célja az összesítő számlák harmonizált megközelítése, hogy a vállalkozások uniószerte élvezhessék e gyakorlat előnyeit. Ennek érdekében lehetővé kell tenni az egy-egy naptári hónapot összesítő számlák kiállítását, amennyiben ezek tartalmazzák az egyes értékesítésekre vonatkozó szükséges adatokat. A tagállamok egyéb, az összesítő számlákat érintő követelményeket nem támaszthatnak Megrendelő általi számlakiállítás A jelenlegi szabályok értelmében a számlát kibocsáthatja az értékesítő vagy szolgáltató, a megrendelő, illetve az értékesítő vagy szolgáltató nevében egy harmadik fél is. A Bizottság elismeri, hogy üzleti okokból fontos megtartani mindhárom lehetőséget. Eltérőek azonban a tagállamok megrendelő általi számlakiállítással (a megrendelő által kiállított számlákkal) kapcsolatos előírásai. E javaslat célja, hogy megvonja a tagállamoktól a megrendelő általi számlakiállítás feltételekhez kötésének jogát, és ezáltal uniószerte összehangoltabb szabályozást teremt. Emellett a megrendelő általi számlakiállítás hatékonyabb ellenőrzése végett a megrendelőnek a megrendelő által kiállított számla szöveget kell feltüntetnie a számlán, ezáltal jelezve az értékesítő vagy szolgáltató és az adóhatóságok felé a számla kibocsátójának kilétét. A számlán ezen kívül szerepelnie kell a megrendelő HÉAszámának A számlázás kihelyezése Európai Unión kívüli harmadik félhez Általában mind a vállalkozások, mind a tagállamok álláspontja alapján indokolatlan az Unión belül értékesítő vagy szolgáltató adóalany nevében számlákat kibocsátó, az Európai Unión kívüli harmadik félre nézve különleges előírásokat alkalmazni. A számlaadásra kötelezett adóalany felelősségre vonásának már megfelelő eszközei állnak rendelkezésre. Ezért az adóalany nevében számlákat kibocsátó harmadik féllel szembeni különleges előírások bevezetése nem javasolt. A 225. és 235. cikkben előírt, jelenlegi szabályok törlésre kerülnek A Bizottság álláspontja a vállalkozások és a fogyasztók közötti (Business to Consumer, B2C) értékesítésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban Valószínűtlen, hogy a közeljövőben megszületik a B2C értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált szabálycsomag, mivel a szabályozás ezen a téren kevésbé összehangolt. A tagállamok eldönthetik, hogy kötelezik-e az adóalanyt számla kiállítására. Egyes tagállamok széles körben élnek ezzel a lehetőséggel, mások a számla kiállítását bizonyos ügyletek (pl. építési megbízások) esetén, illetve egy meghatározott összeghatár felett írják elő, megint más tagállamok pedig B2C ügyleteknél egyáltalán nem teszik kötelezővé a számlaadást. A Bizottság elismeri, hogy a tagállamoknak az adózás felügyeléséhez rugalmasságra van szükségük. Emellett azonban fontos, hogy enyhítsék a vállalkozások terheit és egyszerűsítsék a számlázási szabályokat. Meg kell találni az e célkitűzések közötti egyensúlyt; cél annak a lehetőségnek a fenntartása, hogy az adóalanyok részére a B2C értékesítések és szolgáltatások vonatkozásában is előírhassák a számlaadást, de HU 7 HU

9 csak egyszerűsített formában, a számlán korlátozott mennyiségű információt feltüntetve. A letelepedett és nem letelepedett adóalanyokat pedig egyenlő bánásmódban kell részesíteni. Ez azt jelenti, hogy a nem letelepedett adóalanyokat csak akkor lehet HÉA-számla kiállítására kötelezni, ha azonos B2C értékesítés vagy szolgáltatás esetében egy letelepedett adóalanynak is számlát kell kibocsátania. Ez, valamint a számlaadási kötelezettség egyszerűsített számlákra való korlátozása, várhatóan mérsékelné a távértékesítők terheit. Az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó különleges rendszer és annak a HÉAcsomagnak köszönhető szélesebb hatálya miatt a vállalkozások olyan tagállamokban kényszerülhetnek számla kiállítására, ahol nem rendelkeznek HÉAazonosítószámmal. Csakúgy, mint a távértékesítők esetében, fontos, hogy a szabályozás átlátható és könnyen alkalmazható legyen. Ezt elősegítendő, a tagállamoknak elő kellene írni, hogy egy internetes oldalon tegyenek közzé részletes információkat a B2C értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó számlázási szabályokról. Mivel a Bizottság által javasolt egyablakos rendszer 6 tulajdonképpen már foglalkozott ezzel, a mini egyablakos rendszert is hasonlóképpen kell kialakítani Tagállamok, amelyek szabályai alkalmazandók A számlázási szabályoknak a B2B értékesítések és szolgáltatások terén való harmonizációjának köszönhetően fokozatosan megállapítható, hogy a számlázásra annak a tagállamnak a szabályai érvényesek, ahol az értékesítő vagy szolgáltató HÉA-azonosítószámmal rendelkezik. Az egyablakos rendszerből kiindulva a HÉAkötelezettségeket az adókötelezettség helyett a letelepedés szerinti tagállamban lehetne rendezni. Célszerű lenne a B2C értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat is az alapján megállapítani, hogy az értékesítő vagy szolgáltató hol rendelkezik HÉAazonosítószámmal, hiszen általában kötelező a megrendelő tagállamában bejelentkezni A számla adatai Az előírt számla adatokkal kapcsolatos problémák A számlákon előírt adatok általában kevesebb nehézséget jelentenek a vállalkozásoknak. A HÉA-irányelv 226. cikkében felsorolt adatok, úgy tűnik, megfelelnek az adóhatóságok elvárásainak, anélkül, hogy túlzott terhet rónának a vállalkozásokra. Megfigyelhető azonban, hogy ha bizonyos általában B2C értékesítések és szolgáltatások esetén a tagállamok számlaadási kötelezettséget írnak elő, eltérések mutatkoznak a számlák tartalmát illetően, mivel a tagállamok előírhatnak kevesebb adatszolgáltatást is. Ez azonban, a különböző szabályoknak megfelelő számlázási 6 COM(2004)728 végleges, HL C 24., , 8. o. HU 8 HU

10 rendszerek beüzemelésének és fenntartásának költségei folytán, leggyakrabban nem vezet a vállalkozások terheinek kívánt csökkentéséhez A számlák adatai kapcsán felmerülő problémák megoldásai Az ideális megoldás a számlaadatoknak egy minden esetben érvényes szabványa formájában képzelhető el. A számlákon kért adatok egységes listájának elfogadása a gyakorlatban azonban megnehezítené a különböző így a B2C, a B2B, illetve a HÉA-mentes értékesítések és szolgáltatások esetén kért adatok közötti egyensúly megteremtését. Emiatt a számlaadatok szabványosítása számtalan, az üzleti gyakorlathoz alkalmazkodó kivételt tenne szükségessé. A számlaadatok harmonizált listája már szerepel a jelenlegi szabályozásban, a tagállamok azonban bizonyos ügyletek esetében előírhatnak ennél kisebb mértékű adatszolgáltatást is. Ennek komoly hátránya, hogy a tagállamok eltérő mértékben élnek ezzel a lehetőséggel, emiatt a vállalkozások pedig gyakran nem tudják kihasználni ennek előnyeit. Egy másik megoldás az egységes lista és a tagállamok által alkalmazott számos kivétel közötti eltérések áthidalása lenne A Bizottság álláspontja A javaslat a számlák két kategóriáját hozná létre: azon számlák (mint teljes HÉAszámla ), amelyek valószínűleg adólevonási jog hatálya alá esnek és ezért mind az értékesítő vagy szolgáltató, mind a megrendelő ellenőrzése szükséges, illetve azon számlák (mint egyszerűsített HÉA-számla ), amelyek esetében valószínűtlen az adólevonás joga és az ellenőrzés ezért tulajdonképpen csak az értékesítőre vagy szolgáltatóra vonatkozik. A tagállamok ez esetben nem írhatnák elő a teljes, illetve az egyszerűsített HÉAszámlán kívüli egyéb típusú számlák használatát. A vállalkozások természetesen továbbra is szabadon kiegészíthetnék számláikat egyéb adatokkal Teljes HÉA-számla A teljes HÉA-számla kiállításának követelményei Továbbra is érvényes az alapelv, miszerint amennyiben az értékesítés a HÉA vonatkozásában adóköteles, a vásárló fél pedig adóalany, illetve adóalanynak nem számító jogi személy, az adóalany köteles egy minden előírt adatot tartalmazó számlát kiállítani. Bizonyos adómentes értékesítések amennyiben a megrendelő azonos tagországban van, valamint jóváírási értesítések és 200 eurónál alacsonyabb értékű számlák esetén - kivételt képeznek a fenti szabály aló. Ezekre az egyszerűsített számlákkal azonos szabályok vonatkoznak A teljes HÉA-számlán kért adatok A számlán feltüntetendő adatok harmonizált listáját a HÉA-irányelv 226. cikke tartalmazza. A lista jelentős módosítása nem indokolt. A Bizottság az adóellenőrzés HU 9 HU

11 elősegítése és a vállalkozásokkal szembeni követelmények egyszerűsítése érdekében azonban három fő változtatást javasol. Elsőként célszerű lenne az értékesítőt vagy szolgáltatót kötelezni arra, hogy a számlán feltüntesse a megrendelő HÉA-azonosítószámát. Ezt több okból is be kell vezetni. Ezáltal lehetővé tennék az adóhatóságok számára, hogy egyeztessék a megrendelőnek a számlán szereplő HÉA-azonosítószámát a levonási jogot érvényesíteni kívánó vállalkozáséval, elősegítve ezzel az adózás hatékonyabb ellenőrzését. A számlázási szabályok uniószerte összehangolttá válnának, és ennek köszönhetően azonos követelmények vonatkoznának mind az azonos tagállamban, mind a más tagállamban lévő megrendelő részére történő értékesítésre és szolgáltatásra. Emellett mivel B2C értékesítések és szolgáltatások esetén a megrendelő nem rendelkezik HÉA-azonosítószámmal, ez azt is jelezné az adott vállalkozás számára, hogy szükséges-e teljes HÉA-számla kibocsátása. Továbbá mivel a javaslat igyekszik ösztönözni az elektronikus számlázás elterjedését, fontos egy a megrendelő azonosítására alkalmas egyedi szám megléte, különösen amikor a szolgáltatók üzleti ügyfeleik képviseletében elektronikus számlákat adnak át egymásnak. A HÉA-azonosítószám szolgálhatna az elektronikus számlák továbbítását elősegítő egyedi számként, így amennyiben a remélt módon elterjed az elektronikus számlázás, már rendelkezésre állnának az egyedi azonosítószámok. Másodsorban a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás időpontját felváltja az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. Ennek feltüntetése a számlán azért ésszerűbb, mert a szabályok a levonási joggyakorlás időpontját is az adófizetési kötelezettség keletkezésének dátumától teszik függővé. A javaslat egy további intézkedése pedig, melynek értelmében az értékesítőnek vagy szolgáltatónak a számla kiegyenlítésekor be kell vallania a HÉA-t, megkönnyíti a megrendelők számára az adólevonási jog gyakorlását. Harmadsorban, a fordított adózás hatálya alá eső olyan értékesítések és szolgáltatások esetében, ahol a másik tagállamban lévő megrendelő HÉA fizetésére köteles, az értékesítő vagy szolgáltató terhei könnyítésének érdekében a teljes HÉA-számlán kötelezően kitöltendő HÉA-kulcs és a fizetendő HÉA összege helyett külön is megadhatja az áruk és szolgáltatások egyes fajtáira vonatkozó összeget Egyszerűsített HÉA-számla Az egyszerűsített HÉA-számla használata Az egyszerűsített számlák két esetben használhatóak. Egyrészt a tagállamok előírhatják az egyszerűsített számla használatát, de kizárólag B2C értékesítéseket és szolgáltatásokat végző adóalanyoknak. Másrészt bizonyos B2B értékesítések és szolgáltatások esetén az adóalany teljes HÉA-számla helyett kiállíthat egyszerűsített számlát is. A B2C értékesítések és szolgáltatások tekintetében főként az értékesítő vagy szolgáltató részéről áll fenn a csalás kockázata, mivel a megrendelőnek valószínűleg nincs adólevonási joga. A számlán csak azoknak az adatoknak kell szerepelnie, amelyek alapján megállapítható, hogy az értékesítő vagy szolgáltató megfelelően HU 10 HU

12 elszámolt az adóval; ennek következtében kevesebb adatra van szükség, mint olyan esetekben, ahol fennáll az adólevonás joga. A B2B értékesítések és szolgáltatások vonatkozásában az egyszerűsített számlák olyan esetben használhatók, ahol a csalás kockázata minimális. Ilyenkor például bizonyos adómentes értékesítések esetén, amelyekhez értelemszerűen nem kötődik levonási jog - lehetővé kell tenni az értékesítő vagy szolgáltató számára, hogy egyszerűsített számla kibocsátását válassza, habár amennyiben a megrendelő másik tagállamban van, továbbra is kötelező a teljes számla. 200 EUR összegnél alacsonyabb értékű értékesítések és szolgáltatások esetén, ahol mind a levonható HÉA összege, mind a tagállamok ebből következő költségvetési kockázata alacsony, az értékesítő vagy szolgáltató dönthet egyszerűsített számla kiállítása mellett. Ez a HÉA-bizottság konzultációin alapul, amelyek során a tagállamok többsége alacsony összegek esetében kérte az egyszerűsített számlázás bevezetését. Emellett az értékesítők és szolgáltatók jóváírási értesítések esetén is kibocsáthatnak egyszerűsített számlákat. Ilyenkor a jóváírási értesítésben hivatkozott eredeti számla tartalmazza a szükséges adatokat Az egyszerűsített HÉA-számla tartalma Az egyszerűsített számlán a HÉA-irányelv 238. cikkében felsorolt adatokat kell feltüntetni, amely cikk alapján a tagállamok a HÉA-bizottsággal való konzultálást követően bizonyos esetekben engedélyezhetik az egyszerűsített számlák használatát. Itt az értékesített áru-, illetve szolgáltatástípus értékének feltüntetésére vonatkozó követelmény az egyetlen kiegészítés Az adó-nyilvántartási számok használata Kevés tagállam él a HÉA-irányelv 239. és 240. cikke nyújtotta lehetőséggel, miszerint a HÉA-azonosítószám helyett más számok is szolgálhatnak az értékesítő vagy szolgáltató számlákon való azonosítására. Erre tekintettel ez a lehetőség megszűnik, ehelyett az egységes megközelítés érdekében minden számlán a felek nemzeti HÉA-azonosítószámát kell feltüntetni A számlák megőrzése A számlák megőrzésével kapcsolatos problémák A tagállamoknak lehetősége van a számlák megőrzésének különböző szabályait alkalmazni, ez azonban akadályokat állít mind a nagyvállalatok elé, amelyek uniószerte közös tárolási eljárásokat szorgalmaznak, mind a kisebb vállalkozások elé, amelyek a feltételek miatt esetlegesen elesnek a - például az elektronikus archiválástól - remélt hatékonyságjavulástól A számlák megőrzése kapcsán felmerülő problémák megoldásai A javaslat célja, hogy az adóhatóságok adóellenőrzési képességének aláásása nélkül enyhítse a vállalkozások terheit. Üzleti okokból a vállalkozásoknak minden esetben meg kell őrizniük a számlákat, de nagyobb rugalmasságot szeretnének a tárolás HU 11 HU

13 módját és helyszínét, illetve amennyiben több tagállamban is működnek, a közös tárolási időtartamot illetően. Ennek megfelelően a megoldásnak meg kell találnia az egyensúlyt az egyszerűsítés és az ellenőrzés között. A cél a szabályozás lehető legmesszemenőbb harmonizációja, anélkül azonban, hogy ez korlátozná az adóhatóságokat az adók beszedésének biztosításában A Bizottság álláspontja A Bizottság úgy véli, hogy bizonyos területeken lehetséges közös szabályokat alkotni. Ezek egyike a számlák megőrzésének előírt időtartama, amely a tagállamok jelenlegi tárolási időszakainak átlaga alapján 6 évben állapítható meg. Ez lehetővé tenné a számlák szabványszerű továbbítását olyan tagállamok között, amelyek ellenőrzik a határokon átnyúló ügyleteket. Módosítani kell a számlák elektronikus formában való tárolásáról szóló szabályokat, hogy a vállalkozások jogszerűen választhassák az adattárolásnak ezt a formáját. A vállalkozásoknak ennek megfelelően lehetősége volna a papíralapú számlákat elektronikus formába átalakítani, amennyiben ezek hozzáférhetősége késedelem nélkül biztosítható és garantálható az, hogy az elektronikusan tárolt számlák tartalma megegyezik az eredetiekkel. Célszerű az előírásokban azt is világosan rögzíteni, hogy melyik tagállamnak a számlák tárolásáról szóló szabályait kell alkalmazni. Az értékesítőre vagy szolgáltatóra annak a tagállamnak a szabályai vonatkoznak, ahol a HÉAazonosítószámmal rendelkezik. A megrendelőre az illetősége szerinti tagállam szabályai vonatkoznak. Ez nem korlátozná az adóhatóságok ellenőrzési képességét, mivel a tagállam, ahol az adó esedékes, továbbra is hozzáférhetne a számlákhoz. Bizonyos egyéb lehetőségeket is meg lehet szüntetni, így többek között a nem adóalanyoknak a számlák megőrzésére irányuló kötelezettségét; a papíralapú számlák kötelező megőrzését az adóalany letelepedése szerinti tagállamban; valamint a tárolási helyszín bejelentésének kötelezettségét. 5. INTÉZKEDÉSEK A HÉA-CSALÁSOK VISSZASZORÍTÁSÁRA 5.1. A Közösségen belüli értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó adófizetési kötelezettség A Bizottság már javasolta, hogy az összesítő nyilatkozat által lefedett időszakot három hónapról csökkentsék egy hónapra. 7 Ezáltal máris felgyorsulhatna a tagállamok közötti információcsere, elősegítve ezzel az ún. körhinta jellegű csalások felszámolását. A Közösségen belüli értékesítéseket és szolgáltatásokat érintő adófizetési kötelezettség szabályai azonban lehetővé teszik az adóalany számára, hogy az adófizetési kötelezettséget az adóztatandó tényállást követő hónap 15. napjáig 7 COM(2008) 147. HU 12 HU

14 halassza. Így például olyan számla is meghatározza az adófizetési kötelezettség létrejöttének időpontját, amelyet az adóztatandó tényállást követő hónap 15. napja előtt állítottak ki. Ennek következtében a januárban megtörtént olyan Közösségen belüli értékesítést vagy szolgáltatást, amelyről februárban, de annak 15. napja előtt állítottak ki számlát, a januári helyett a februári összesítő nyilatkozatban kell feltüntetni. Emellett a tagállamok nem alkalmazzák a szabályokat egységesen. A HÉA-bizottság már megtárgyalta a kérdést, azonban nem jutott semmilyen következtetésre. A legjelentősebb probléma a termékértékesítés előtt kiállított számlák kapcsán merül fel, egyes tagállamok ugyanis ezek keltezését tekintik az adófizetési kötelezettség keletkezése időpontjának, mások viszont nem. Célszerűbb volna az adófizetési kötelezettség keletkezésének egységes időpontjaként az adóztatandó tényállás időpontját meghatározni, amelyet pedig az értékesítés vagy szolgáltatás időpontja határoz meg. Azzal, hogy a számlát az adóztatandó tényállást követő hónap 15. napjáig kell kiállítani, továbbra is a számla marad a Közösségen belüli értékesítés fő bizonyító dokumentuma. Emellett módosítani kell a Közösségen belüli beszerzések adófizetési kötelezettségének keletkezési időpontját, hogy az megegyezzen a Közösségen belüli értékesítések és szolgáltatások hasonló időpontjával Az adólevonás joga Az adólevonás jogával élő adóalanynak a legtöbb esetben rendelkeznie kell egy a HÉA-irányelv előírásainak megfelelően kibocsátott HÉA-számlával. A fordított adózás hatálya alá eső ügyletek azonban kivételt képeznek e szabály alól. A Bockenmühl-ügy 8 kapcsán a bíróság kimondta, hogy a tagállamok nem köthetik az adólevonás jogának gyakorlását ahhoz, hogy a fordított adózás hatálya alá tartozó értékesítéseket és szolgáltatásokat bonyolító vállalkozás rendelkezik-e érvényes HÉA-számlával. E kivételek ellenére az értékesítést végző adóalanynak ki kell állítania egy számlát a HÉA-irányelvvel összhangban. Ennek eredménye az értékesítést bizonyító számla kiállításának követelménye és az adólevonási jog gyakorlásához szükséges számla közötti ellentmondás. E követelmények tekintetében az értékesítőt vagy szolgáltatót és a megrendelőt egyenlő módon kell kezelni. Ahogyan az értékesítőnek vagy szolgáltatónak számlát kell kiállítania az értékesítés bizonylatául, a megrendelő számára elő kell írni e számla bemutatását az adólevonási jog gyakorlásakor. Jelenleg a tagállamok érvényes számla hiánya esetén más okiratokkal is engedélyezik az adólevonási jog bizonyítását. 8 HL C 106, , 7. o. HU 13 HU

15 6. EGYÉB EGYSZERŰSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS (CASH ACCOUNTING) Annak vonatkozásában, hogy mikor gyakorolhatja az adólevonási jogot a HÉA-t a választható pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszerben bevalló adóalany, bizonyos tagállamok engedélyt kaptak az eltérésre. 9 Ez az eltérés addig késlelteti az adóalanyok adólevonási jogának érvényesítését a pénzforgalmi elszámolási rendszerben, amíg az értékesítők vagy szolgáltatók részére nem fizetnek. A Bizottság javasolja, hogy a pénzforgalmi elszámolásra vonatkozó fenti könnyítést alkalmazzák minden tagállamban. Olyan esetekben azonban, amikor az értékesítő vagy szolgáltató csak az ellenérték kézhezvételét követően vallja be a HÉA-t, kivételt indokolt tenni a megrendelőkkel, hogy késedelem nélkül érvényesíthessék adólevonási jogukat. E javaslat tehát jogalapot biztosít a tagállamok részére a pénzforgalmi elszámolási rendszert működtető vállalkozások további támogatásához. 7. KÖVETKEZTETÉS Az elektronikus számlázás terén túl kell lépni azon a megközelítési módon, amely a számlák helyénvalóságának biztosítását a technológiára alapozza. A papíralapú és elektronikus számlákat ehelyett egyenrangúnak kell tekinteni, ugyanolyan módon biztosítva a számlák adatainak eredetiségét, mint jelenleg a papíralapú számlák esetében. A javaslat jelentős mértékben csökkenti a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségek számát. Így jobban összehangolhatók az Európai Unió számlázásról szóló szabályai, megkönnyítve ezáltal a vállalkozások számára, hogy megfeleljenek a számlázási előírásoknak. Különösen a határokon átnyúló ügyletekben érdekelt vállalkozások és a több tagállamban is HÉA-azonosítószámmal rendelkező vállalkozások terheinek enyhülése várható. A kis- és középvállalkozások közvetlen előnyére válik az egyszerűsített számlák használatának kiterjesztése, különösen az alacsony értékű számlák terén. A közösségi szabályozás fokozott harmonizációja megkönnyíti az előírásoknak való megfelelést és elérhetőbbé teszi a határokon átnyúló kereskedelem előnyeit. Intézkedésekre került sor a Közösségen belüli termékértékesítésekre vonatkozó, tagállamok közötti gyorsabb információcsere érdekében is. Ez a Közösségen belüli HÉA-csalás felszámolásának egyik kulcsfontosságú eszköze és mint ilyen, kiegészíti a Bizottság javaslatát az összesítő nyilatkozatok által lefedett időtartam csökkentésére /659/EK tanácsi határozat, HL L 272., , 15. o. HU 14 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről Hatályos 2010. július 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan

A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan Általános megjegyzések: A rendelet nem ad lehetőséget a

Részletesebben

Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága. AEO Helpdesk. Nem hivatalos fordítás!

Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága. AEO Helpdesk. Nem hivatalos fordítás! Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága AEO Helpdesk Nem hivatalos fordítás! A Biztonsági nyilatkozat alkalmazása Közepes méretű, olajtermékeket gyártó vállalat vagyunk, 15 állandó

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0092(CNS) 7.2.2012 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Panaszhasznosulási jelentésünkben félévenként áttekintjük, hogy a Felügyeletre érkező panaszokból nyert információkat milyen

Részletesebben

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 3/2008/EK RENDELETE (2007. december 17.) amezőgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal TÉTELES ÁFA, ÁFA KIUTALÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az egyéni vállalkozók,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.11.2005 COM(2005) 550 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Oroszországból és a Kínai Népköztársaságból származó szemcsés politetraflour-etilén (PTFE) behozatalára

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.22. COM(2012) 605 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 37. cikkének

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI. Általános rész

A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI. Általános rész 1989.07 A Kormány Reformbizottsága elé A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI A Általános rész 1. Az elvek tárgyi és hatásköri hatálya A kormány információpolitikája és annak elvei a kormány cselekvőképességén

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.3.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 83/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 231/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti

Részletesebben

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM, VAGY A KORÁBBI KÉRELMEKBEN MEGADOTT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Ver

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Angol

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

Európai Migrációs Hálózat. Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Magyarország

Európai Migrációs Hálózat. Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Magyarország Európai Migrációs Hálózat Magyarország 2012 Az Európai Migrációs Hálózatot (EMH) az Európai Bizottság és a tagállamokban, illetve Norvégiában működő nemzeti kapcsolattartók együttesen működtetik Tartalomjegyzék

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

AZ ALTMARK-ÍTÉLET NEGYEDIK FELTÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN

AZ ALTMARK-ÍTÉLET NEGYEDIK FELTÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN Állami Támogatások Joga 14 (2012/2) 25 34. AZ ALTMARK-ÍTÉLET NEGYEDIK FELTÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN STAVICZKY PÉTER 1 1.Bevezetés Az Európai Bíróság 2003-ban az Altmark

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 712 végleges 2007/0246 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Ausztrália közötti, a borkereskedelemről szóló megállapodás

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről.

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató az Mötv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről 2010O0020 HU 21.07.2015 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Felügyeleti álláspont az új tőkeszabályozás alkalmazásával kapcsolatban beérkező kérdésekre

Felügyeleti álláspont az új tőkeszabályozás alkalmazásával kapcsolatban beérkező kérdésekre Felügyeleti álláspont az új tőkeszabályozás alkalmazásával kapcsolatban beérkező kérdésekre I. Sztenderd módszer 1. A sztenderd módszert alkalmazó intézmény az ingatlannal fedezett kitettségek (35%, 50%

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ 1 2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ Preambulum (előszó) * A törvény és a Kárrendezési Szabályzat egészének

Részletesebben

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról 2014. június 27-én került benyújtásra a Magyar Országgyűlés elé az egyes közszolgáltatási tárgyú

Részletesebben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ VITAINDÍTÓ Márton János Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl 1. Bevezetõ Tanulmányunkban az RMDSZ által kidolgozott 2005-ös kisebbségi törvénytervezet elemzésére vállalkozunk. A

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben