ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról Visszamutatásra készült szöveg. Budapest, december

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: december 10. közigazgatási egyeztetésre megküldés: december 10. közigazgatási egyeztetés lezárása: december 13. államtitkári értekezlet időpontja: január Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért nem adott észrevétele egyet véleményt maradt fenn Miniszterelnökség X KIM X BM X EMMI X HM X KÜM X NGM X VM X 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Alapvető Jogok Biztosa Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal X X X 2.3. Civil szervezetek MAVÍZ LOSZ civil szervezet egyetért X nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn X

3 1. Az előterjesztés célja 3 Vezetői összefoglaló 1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) első átfogó módosítását tartalmazza. A módosítás célja egyrészt a Vhr. alkalmazása során felszínre került kisebb pontatlanságok vagy nem megfelelően szabályozott tárgykörök újraszabályozása, valamint a jogszabály normavilágosság követelményét korlátozottan kielégítő szövegészeinek pontosítása. A Vhr. módosítás másrészt az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXXVII. törvény keretében kihirdetett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) új rendelkezései következtében szükségessé váló módosításokat is tartalmazza avégett, hogy a rendeleti szintű szabályozások a törvénymódossal együtt hatályba léphessenek. Ez utóbbi közül kiemelendő a mellékvízmérőn mért fogyasztáson alapuló új elszámolási rend részletszabályainak, valamint a védendő felhasználók esetében a nyilvántartásba történő felvétel részletszabályainak kidolgozása, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által kiszabható bírságok vonatkozásában a törvényi szintre emelt, ezért a Vhr-ben indokolatlan szabályozás hatályon kívül helyezése A kormány-előterjesztés szükségességének okai A Vhr. módosítását az tette szükségessé, hogy a hatályba lépését követő utólagos hatásvizsgálat során szerzett tapasztalatok beépítése megtörténjen. Ilyenek különösen a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó jogait számos érintő rendelkezés pontosítása, korrekciója. A módosítás szükségességét az alapvető jogok biztosa által közzétett AJB-677/2013. számú és AJB-5527/2013. számú a víziközmű-szolgáltatást érintő jelentés is alátámasztotta. Az alapvető jogok biztosa azért tett javaslatot a Vhr. módosítására, hogy a közkifolyóról történő vízhasználat esetében a Vhr. a hatályos szabályozásnál világosabban fogalmazza meg, hogy a közkifolyókon vételezett ivóvíz díját kinek kell a szolgáltató részére megfizetni. A Vksztv-nek a T/ sz. törvényjavaslat keretében történt módosítása az alábbiakban részletesen kifejtett indokok miatt szorosan összefügg a Vhr. előterjesztésében szereplő módosításával. E szoros összefüggésre tekintettel indokolt volt figyelemmel kísérni a törvényjavaslat parlamenti sorsát, és megvárni legalább az egységes javaslat normaszövegét, hogy a törvényalkotás során bekövetkező változásokkal összhangban álló Vhr. tervezet kerülhessen közigazgatási egyeztetésre. Utalni szükséges továbbá arra is, hogy a Vksztv, illetve Vhr. módosítása szükségszerű, hogy ugyanazon a napon, január 1-én lépjenek hatályba, ezért a Vhr. közigazgatási és társadalmi egyeztetésére kevés időkeret maradt. Ezek a tényezők indokolják az előterjesztés közigazgatási egyezetésének általános eljárási rendtől eltérő, sürgős lefolytatását.

4 4 A Vksztv. módosításához kapcsolódva: a javaslat rendezi a mellékvízmérőkön alapuló elszámolási módra történő áttérés előfeltételeit, a víziközmű-szolgáltató és a felhasználók együttműködésének kereteit, a jogszabályi rendelkezések megszegésének következményeit, a védendő felhasználók nyilvántartásba vételi eljárását, a státusz igazolásának módját, és az igénybe vehető kedvezmények körét, valamint a bírságolásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését. A Vhr. tervezett módosításának szükségességét másrészt megalapozta az a körülmény, hogy a Vksztv ban a Kormány számára biztosított felhatalmazó rendelkezések szerinti jogalkotási feladatok teljesüljenek, különös tekintettel a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény által beiktatott tárgykörökben. Tehát a jogszabályalkotással korábban nem kiaknázott felhatalmazó rendelkezéseken alapulva az előterjesztés javaslatot tesz a: a víziközmű-szolgáltató kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos áruk és szolgáltatások körét, a beszerzésre, a kiválasztásra és a megbízásra vonatkozó feltételek és eljárások, az ügyfélszolgálatok típusára, elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a gördülő fejlesztési tervek tartalmát, ütemezésének, felülvizsgálatának, továbbá a tervek jóváhagyásának rendeleti szintű szabályozására Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása Az előterjesztésben a MEKH vonatkozásában merül fel közfeladat változás amiatt, hogy a víziközmű-rendszerek fenntartható működésének előfeltételét képező gördülő fejlesztési tervek felülvizsgálatát és jóváhagyását elvégezze. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy ezt a feladat- és hatáskört a MEKH számára nem az előterjesztésben szereplő jogszabály telepíti, hanem a Vksztv január 1-én hatályba lépő 11. -a. Arra való tekintettel tehát, hogy a közfeladat változás a Vksztv. kihirdetése óta ismert, a hatásvizsgálati lapon ennek következménye nem jelenik meg. Az előterjesztés ugyancsak nem kalkulál negatív költségvetési hatásokkal gördülő fejlesztési tervek elkészítése és a tervek végrehajtása vonatkozásában. Ennek alapvető oka, hogy a Vksztv a szerint üzemeltetési szerződésekből származó bevételeket kizárólag a fejlesztésekre lehet fordítani, illetve ezen felül rendelkezésre állnak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból befolyt bevételek, valamint a pályázat útján esetlegesen elnyert pénzeszközök. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezete az alábbi kiemelt szabályozási tárgyakat érinti: 1. Vhr. néhány fogalom meghatározásának újraszövegezése, pontosítása, illetve a Vksztv. fogalom meghatározásaival való összhang megteremtése miatt néhány definíció hatályon kívül helyezése.

5 5 2. A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződéses jogviszony pontosabb jogszabályi megjelenése érdekében: a. a felhasználói igénybejelentéssel és annak befogadásával, a közüzemi szerződés megkötését megelőző egyéb kontraktuális viszonyok rendezése, b. hatályos Vhr-ben szétszórtan (több címben) szabályozott, de tartalmilag szoros kapcsolatban álló rendelkezéseknek a megfelelő szabályozási tárgyakhoz történő átcsoportosítása az egyszerűbb alkalmazhatóság érdekében, c. az alapvető jogok biztosa javaslatainak átültetése (ellátás minőségéért való osztott felelősség a házi- és csatlakozó vezetékeken, közkifolyón vételezett ívóvízért fizetésre kötelezett személy meghatározása, hőségnapokon biztosított többlet vízigény rendezése) d. a víziközmű-szolgáltató ellenőrzési lehetőségeinek árnyaltabb megfogalmazása, a kölcsönösen méltányolható érdekek figyelembe vételével, e. a vízmérő cseréjével, hibáinak kiküszöbölésével összefüggő szabályozás pontosítása, a felelősségi viszonyok tisztázása. 3. A mellékvízmérőn alapuló elszámolási módra történő áttéréssel együtt járó feladatok szabályozása, az elszámolás alkalmazási feltételeinek meghatározása, 4. a védendő felhasználók nyilvántartásba vételi eljárása, a státusz igazolásának és az igénybe vehető kedvezmények körének meghatározása, 5. a beszerzési terv és beszerzési szabályzat tartalmi meghatározása, 6. az ügyfélszolgálatok működtetése, 7. a gördülő fejlesztési tervek tartalma, felülvizsgálata és jóváhagyása, 8. kisebb szövegpontosítások átvezetése, valamint 9. az indokolatlan, esetleg más formában újra szabályozott rendelkezések hatályon kívül helyezése Egyéb intézkedés A cél megvalósítása a 2.1. pontban vázoltakon túl további intézkedést nem igényel Alternatívák Az igénybe vett eszköznek nincs alternatívája, az előterjesztésben foglalt célkitűzések a jogi szabályozás módosításával érhetőek el. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés kapcsolódik a szociális közműszolgáltatás jogalkotási faladataival foglalkozó tárcaközi bizottság által megfogalmazott fogyasztóvédelmi célkitűzésekhez, továbbá összhangban áll a Nemzeti Együttműködés Programjának Hiteles, őszinte, a választópolgárok bizalmára épülő kormányzás című fejezetében foglaltakkal. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés szorosan kapcsolódik az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz, részben osztja annak jogi sorsát, ugyanis e törvényjavaslat

6 6 keretében a Vksztv. olyan értelmű módosítása is zajlik, amelyre jelen előterjesztés, mint érvényes jogi normára tekint. 5. Európai uniós vagy egyéb nemzetközi kapcsolódások Az előterjesztés közvetett módon, a Vksztv. útján kapcsolódik a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (a továbbiakban: szolgáltatási irányelv) rendelkezéseihez. Az előterjesztés egyúttal a Vhr év februári kihirdetésével egyidejűleg elmaradt notifikációját is célozza. A víziközmű-szolgáltatás szabályozásának szolgáltatási irányelvvel összefüggő kapcsolódásait a KÁÉ november 13-ai ülésén megtárgyalt, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény módosításáról szóló Korm. előterjesztés 5. pontja részletesen ismerteti. A Vhr-ben, illetve annak módosításában megjelenő szabályanyag az ott ismertetettekhez képest további kiegészítést nem tesz szükségessé. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés mellékletét képező Korm. rendeleti javaslatot az Országgyűlés nem tárgyalja. 7. Társadalmi egyeztetés A társadalmi egyeztetésre a jogszabályok elkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény szerinti általános egyeztetés keretében kerül sor. A tervezetet a közigazgatási egyeztetés keretében közvetlenül is megküldjük az egyeztetési lap 2.3. pontjában felsorolt szervezeteknek. 8. Vitás kérdések, válaszok A közigazgatási egyeztetése során érkezett, a jogalkotói célkitűzésekkel összhangban álló vélemények a normaszöveg tervezeten átevezetésre kerültek. Az alábbiakban részletezett indokok alapján egyes észrevételekkel vagy javaslatokkal az előterjesztő nem ért egyet: A Miniszterelnökség vonatkozásában 1. A Miniszterelnökség az előterjesztés 61. (8) bekezdéséhez kapcsolódva szankció kidolgozását javasolja arra az esetre, ha a felhasználó akadályozza a vízmérő leolvasását. A probléma valós víziközmű-szolgáltatói igény tükröz, azonban bevezetése további megfontolást igényel, különösen az időzítés vonatkozásában. Egy későbbi Vhr. módosítási csomagban célszerű volna a kérdést újból napirendre venni. 2. A Miniszterelnökség az előterjesztés 62. (8) és (9) bekezdéseit érintően kifogásolta, hogy a tervezet nem határozza meg pontosan az elfogadott mérési hibát. Az előterjesztő álláspontja szerint az elfogadott mérési hibát egyrészt a bekötési vízmérő, másrészt a mellékvízmérők számos, típusfüggő műszaki paramétere befolyásolja, ezért azt csak egyedileg az adott helyen beépített vízmérők hitelesítési jellemzői alapján lehet

7 7 vizsgálni. A hitelesítési jellemzők között a teljesség igénye nélkül elsőként kell említeni a típusonként eltérő hitelesítési hibahatárokat, továbbá a vízmérőkre szintén egyenként jellemző minimális és maximális térfogatáram tartományokat. Ezen műszaki jellemzők alapján csak a víziközmű-szolgáltató van abban a helyzetben, hogy az adott helyen beépített vízmérő típusok ismeretében az elfogadott mérési hibát meghatározza. Ebből következően az elfogadott mérési hiba jogszabályban való meghatározására nincs reális lehetőség. Ugyanehhez a rendelkezéshez kapcsolódva a Miniszterelnökség javasolja, hogy a víziközmű-szolgáltatónak a soron kívüli ellenőrzés elvégzése helyett csak értesítési kötelezettsége legyen a bekötési vízmérő szerinti felhasználó felé, aki a szükséges lépéseket megteszi az elszámolatlan vízvétel felszámolása végett. E felvetéssel összefüggésben az előterjesztő álláspontja az, hogy a víziközmű-szolgáltató által elvégzett soron kívüli ellenőrzés, még ha csak szemrevételezésen alapul, sokkal szakszerűbb és alkalmasabb a hibalehetőségek feltárására, valamint a szükséges teendők meghatározására, mintha ugyanezzel a feladattal egy laikus szereplőt, a bekötési vízmérő szerinti felhasználót bízza meg a jogszabály. 3. Az előterjesztés 62. (10)-(11) bekezdéseit érintően a Miniszterelnökség hiányolta a csőtörés miatti vízveszteség elszámolásának szabályozását. Az előterjesztő utalni kíván arra, hogy e kérdéskört a Vhr a megfelelő módon kezeli. 4. A Miniszterelnökség álláspontja szerint a Vhr. 67. új (10a) bekezdésében az elszámolási maximumként meghatározott 500 órás időtartam nem jelent visszatartó erőt a vízmérő manipulálásától. Az előterjesztő álláspontja szerint ez a szankció jellegű előírás megfelelő visszatartó erőt jelent, hiszen egy 15 mm-es névleges átmérővel rendelkező vízmérő esetében az 500 órás időtartam cca. 750 m 3 vízmennyiséget jelent, amit egy 3-4 fős család átlagos körülmények között mintegy 5 év alatt használ fel. 5. A 94/D. (1) bekezdését illetően a Miniszterelnökség álláspontja szerint nem egyértelmű, hogy a szervezeten belül ki tekinthető a beszerzési igényt előterjesztő szervezeti egységnek, ezért javasolták ennek pontosabb meghatározást. Az előterjesztő álláspontja szerint az igényt előterjesztő szervezeti egység pontosabb körülírása a víziközmű-szolgáltatók eltérő szervezeti struktúrája, üzemszervezési megoldásai miatt nem lehetséges. A beszerzési szabályzatban kidolgozott eljárási rend viszont egyértelmű támpontot ad arról, hogy az adott víziközmű-szolgáltatónál a feladat- és hatáskörök ezek között meghatározva a javaslattévő szervezeti egységeket telepítése miként történik. EMMI vonatkozásában 1. Az általános észrevételek 4. pontjával kapcsolatban az előterjesztő megjegyzi, hogy az ellenőrzésekkel a Vhr.-ben egy önálló (26.) cím foglalkozik. Ennek az alcímnek a módosítását az előterjesztés szintén tartalmazza. Az ellenőrzési rend tervezett módosítása során az EMMI kifogásait részben rendezettnek lehet tekinteni. A további észrevételeket illetően a részletesebb szabályozás kidolgozásának hiányoznak az előfeltételei, különös tekintettel a felhasználó saját érdekében álló ellenőrzésre, és az épületgépészet területén végbement jelentős technikai fejlődés eredményeképpen kialakult rendkívül heterogén műszaki megoldásokra. 2. Az általános észrevételek 5. pontját érintően az előterjesztő utalni kíván arra, hogy a Vksztv. 58. (4) bekezdését újraszabályozó T/ törvényjavaslat szerint a járási népegészségügyi intézetet a felhasználó második felszólításával egyidejűleg, legalább 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően értesül a tervezett korlátozásról, és ha ezen

8 8 értesítés alapján szükségét látja a hatósági intézkedésnek, azt továbbra is megteheti. Az új szabályozás célja ezzel összefüggésben tehát az adminisztratív terhek csökkentése volt, hiszen a jövőben a járási népegészségügyi intézetnek csak abban az esetben kell érdemi intézkedést tenni, ha a víziközmű-szolgáltató által tervezett korlátozásban közegészségügyi kockázatot lát, viszont ha egyetért az intézkedéssel, nincs határozathozatali kényszer. 3. A részletes észrevételek 2. pontjával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Vhr. 79. (4) bekezdése most is tartalmaz azonos tartalmú szabályozást. A tilalom megszegőivel szembeni fellépésre a Vhr. megfelelő eszközöket [56. (1) bekezdés f) pont, 57. (3) bekezdés, 71. (1) bekezdés, stb.] ad a víziközmű-szolgáltató kezébe, ezért az előterjesztő nem tartja szükségesnek az új 55/A. kiegészítését. 4. A részletes észrevételek 3. pontját érintve az előterjesztő álláspontja szerint ebben a szakkérdésben kizárólagosan a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal foglalhat állást, ezért a hitelesítés és a kalibráció módját a közszolgáltatási szerződés nem határozhatja meg. 5. A részletes észrevételek 4. pontját az előterjesztő azért nem támogatja, mert maga a Vhr., valamint a szolgáltató üzletszabályzata megfelelő részletességgel tárgyalja ezt a kérdést, ezért nem látja okát az adminisztratív terhek ilyen jellegű növelésének. 6. A részletes észrevételek 7. pontjában kifogásolt fogalomhasználat módosítását az előterjesztő nem támogatja. Ennek oka, hogy az egységes fogalomhasználatot különösen a Vksztv. és a Vhr. viszonylatában tartja indokoltnak. A Vksztv.-nek a T/ törvényjavaslat keretében történő módosítását előkészítő jogalkotási folyamatban az EMMI 51880/2013/JKOORD sz. véleményében rögzítette az illetékes népegészségügyi szerv meghatározására vonatkozó kérését. Ez utóbbi kérésnek megfelelően módosult maga a Vksztv., és a törvényi változással egyező fogalomhasználatot alkalmaz az előterjesztés is. Az NGM vonatkozásában (vitás kérdés nem maradt fenn) A 4-6. számú felvetésekkel kapcsolatban az előterjesztő az alábbi tájékoztatást adja: Egy terv elkészítésénél néhány tízezer, legfeljebb forint kiadással lehet számolni. (A és évi gyakorlat alapján reálisan lehet arra számítani, hogy a tervezési munkák jelentős részét a víziközmű-szolgáltató térítésmentesen átvállalja.) Összességében tehát nem jelent túlzó terhet az ellátásért felelős önkormányzatokra és az államra a tervezési feladat. A tervek elkészítéséhez szükséges alapadatok a víziközművek kötelező vagyonértékelése során képzett állagmutatók szerint vagy legkésőbb a évi tervezési ciklusra rendelkezésre állnak. A tervek megvalósításának költségszükségletét az ellátásért felelős teherbíró képességének függvényében saját maga a tervbe felvett munkák körének saját hatáskörben történő meghatározásával szabályozhatja, ezért csak kivételesen lehet olyan esetekre számítani, hogy a tervben előirányzott munkák nem teljesülnek. A víziközmű-szolgáltatók gazdasági helyzete és a tervek megvalósítása között közvetlen kapcsolat nem áll fenn, hiszen a fejlesztések nem a víziközműszolgáltatók, hanem az ellátásért felelősök finanszírozásában valósulnak meg. A terv végrehajtásának elmulasztása akkor következhet be, ha a tervezésnél az ellátásért felelős irreális célkitűzéseket fogalmazott meg saját lehetőségeit illetően. Ez esetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bírságot szabhat ki. A gördülő fejlesztési tervezés megvalósítása kulcsfontosságú. Hazánk hatalmas és folyamatosan növekvő közmű vagyonnal rendelkezik. A teljes víziközmű vagyon

9 VM vonatkozásában 9 újjáépítési értéken milliárd Ft nagyságrendre becsülhető. A víziközmű (ivóvízellátó, szennyvíz-elvezető, csapadékvíz-elvezető) hálózatokkal kapcsolatban a jövő egyik legfontosabb stratégiai kihívása a gördülő fejlesztési tervekben szereplő feladatok maradéktalan és műszaki igényszinten történő elvégzése. 1. A 6. sz. észrevétellel kapcsolatban az előterjesztő indokoltnak tartja a Vhr. 62. (7)-(8) bekezdésében az elkülönített vízhasználatok mellett a más mérőberendezéssel ellátott vízvételi helyek megjelenítését is, tekintettel arra, hogy e nélkül a locsolási vízmérők elszámolása nem lenne megoldva, nem támogatja Vhr. 62. (9) és (11) bekezdésében a képviselő mellett a bekötési vízmérő szerinti felhasználó alternatív megjelenítését, tekintettel arra, hogy 62. (6) bekezdés a) pontja egyértelmű iránymutatást ad, hogy az elszámolási módot választó elkülönített vízhasználatokat ki képviseli, a Vhr. 63. (2) bekezdésében indokoltnak tartja az egyéb vízmérők esetében is a plombálást, hiszen e jogszabályhelyen ezek is a díjelszámolás alapjául szolgáló berendezések, melyeket óvni szükséges az jogellenes manipulációtól. 2. A 8. sz. észrevételhez: A Vhr. 64. (3) bekezdésének módosításának szándéka részben a víziközműszolgáltató felmondási jogának szűkebb keretek közé helyezése volt, összefüggésben a Vksztv. 52. (2a) bekezdése szerinti elszámolási mód bevezetésével. Az előterjesztő egyúttal más jogszabályhelyeken [Vhr. 62. (10) bekezdés, 84. (8) és (10) bekezdés] egyéb szankcionálási lehetőséget ad a víziközmű-szolgáltató kezébe, hogy a jogellenes magatartást tanúsító elkülönített vízhasználókat szükség esetén motiválni tudja a szabályok betartására. Ezen indokokra tekintettel az előterjesztő a Vhr. 64. (3) bekezdésének hatályban történő fenntartásával illetve ezzel összefüggésben a Vhr. 64. (7b) bekezdésének javasolt módosításával nem ért egyet. A Vhr. 64. (9) bekezdése vonatkozásában az előterjesztő utalni kíván arra, hogy indokolatlan eljáráshoz, valamint a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató költségeinek felesleges növekedéséhez vezet, ha nem nyitjuk meg a lehetőségét annak, hogy a hibás fogyasztásmérő vonatkozásában a felhasználó döntése alapján mellőzhető legyen az ellenőrző vizsgálat, ha annak új berendezéssel történő kicserélését így a hiteles mérés feltételeinek ismételt megteremtését a felhasználó vállalja. Az előterjesztő indokoltnak tartja a bekezdés 2. mondatának megtartását. 3. A 12. sz. észrevételhez: A felfüggesztéshez, illetve korlátozáshoz a Vhr. 72. (1) bekezdésével összefüggő hatásköri észrevételekkel kapcsolatban az előterjesztő hivatkozni kíván az EMMI észrevételeinek 2. pontjára adott indokolásra. A Vhr. 72. (2) bekezdésének módosítását az előterjesztő nem tartja indokoltnak, tekintettel arra, hogy a közterületi vízkivételi hely fogalmát a Vhr. 1. definiálja. 4. A 13. sz. észrevételhez: a Vhr. 72/A. (3) bekezdésének módosítását az előterjesztő nem tartja indokoltnak, tekintettel arra, hogy az arra hatáskörrel rendelkező szaktárca nem kifogásolta. 5. A 14. sz. észrevételhez: a Vhr nak kiegészítését az előterjesztő indokoltnak tartja, mert ezzel nagyobb mozgásteret enged a víziközmű-szolgáltatók számára, hogy

10 10 kedvezményekben részesítse az arra rászoruló felhasználókat. Erre eddig a jogszabály lehetőséget nem biztosított. 6. A 19. sz. észrevételhez: a Vhr. 90/C. (1) bekezdésében meghatározott tervezési időszakok esetében az előterjesztőnek a Vksztv. előírásához, és nem a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. Korm. rendelet szabályaihoz kellett elsősorban igazodnia. Ebből következően az előterjesztő nem látja indokoltnak a tervezet módosítását. 7. A 22. sz. észrevételhez: A Vhr. 67. (3) bekezdésének szövegcserés módosításának oka, hogy a szakasz megelőző bekezdései alapján feltételezhető, hogy a hibás mérés tényét a vizsgálat megállapította. A módosítást az egyszerűbb megfogalmazás tette szükségessé. A Vhr. 67. (10) bekezdésének szövegcserés módosításánál fogyasztóvédelmi szempontból volt indokolt a meghibásodás kedvezményes elszámolását kiterjeszteni, hiszen a felhasználótól nem minden esetben várható el az a szakmai ismeret, ami a hiba megállapításához szükséges. 8. A 23. sz. észrevételhez: A Vhr pontját a Vksztv pontja definiálja. A Vhr. 61. (1) bekezdését a tervezet 55. -a újraszabályozza, A Vhr. 71. (4) és (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését indokolja, hogy a polgári jogi igények elbírálása a rendes bíróság hatáskörébe tartozik. A szakértő bevonásáról a bíróságnak kell rendelkeznie. A Vhr. 71. (1)-(2) és (4) bekezdését a terveztet 55. -a újraszabályozta. A Vhr. 84. (2) bekezdésének jelentősége azzal, hogy a tervezet megfelelő szankció rendszert vezetett be az elkülönített vízhasználatokra megszűnt. A Vhr. 87. (2)-(4) és (6) bekezdését a terveztet 55. -a újraszabályozza, illetve a vízügyi hatósági eljárásra nem indokolt a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeleten kívül speciális szabályokat fenntartani. 9. A 24. sz. észrevételhez: A Vhr. 65. (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését a Vksztv. T/ sz. törvényjavaslattal történő módosítása indokolja. A Vhr. 75. (5) bekezdésénél indokolt a szabálytalan szövegrész hatályon kívül helyezése, hiszen szünetelés esetén a közmű bármilyen jellegű, így akár a szabályos használatát is jogellenesnek kell tekinteni. A Vhr. 82. (3) bekezdésénél alkalmazott módosítás azt a duplikációt szünteti meg, amit ugyanezen szakasz (2) bekezdése is szabályoz. A MEKH vonatkozásában Az észrevételek I. fejezetéhez: 1. Az előterjesztő előrebocsátja, hogy a nem egységes fogalomhasználatot a Vhr. tervezete az új Ptk. szabályozása, illetve az arra való felkészülés érdekében alkalmazza. Ennek megfelelően az előterjesztő már következetesen a közszolgáltatási szerződés -t alkalmazza a közüzemi-szerződés helyett. Tekintettel arra, hogy ez a kettősség jogalkalmazási nehézséget nem okoz, ugyanakkor egyszerűsíti a március 15-ei hatályba lépést, az előterjesztő indokoltnak tartja a tervezetben szereplő fogalomhasználat fenntartását. 2. A 7. sz. észrevételhez: a Vhr. 61. (9) bekezdésében a távleolvasás kivételként történő megjelenítését az előterjesztő nem tartja indokoltnak, hiszen ez esetben is megtörténik a

11 11 leolvasás, és nincs ésszerű indoka annak, hogy ez esetben a felhasználó ne kapjon megfelelő tájékoztatást írásban. 3. A 10. sz. észrevételhez: a Vhr. 62. (4) bekezdésénél megfontolandó a járási hivatalhoz a hatáskör telepítése, azonban ez további egyeztetést igényel. A tervezett normatartalom ugyanakkor nem zárja ki a lehetőségét a jogvita polgári peres úton történő rendezésének. Az előterjesztő jobbnak tartja egyelőre ez utóbbi megoldással rendezni e kérdést, mint a locsolási vízhasználatokra vonatkozó, felhasználókra kedvezőbb szabályozás elhalasztását. 4. A 23. sz. észrevételhez: a Vhr. 3. (5) bekezdésének módosítása már figyelemmel van a március 15-én hatályba lépő új Ptk. rendelkezéseire, és abban a kötelezettség kizárására már van lehetőség. Az észrevételek II. fejezetéhez: 1. Az 1. sz. észrevételhez: a Vhr. 61. (5) bekezdésének javasolt módosítása sértené a Vhr.- ben megjelenő és a szociális közműszabályozás eredményeit, ezért a módosítási szándék fogyasztóvédelmi szempontból nem támogatható. 2. A 2. sz. észrevételhez: a Vhr. 64. (12) bekezdésének javasolt módosítása legalább oly mértékben elfogult a szolgáltató irányába, mint a tervezett szabályozás a felhasználó irányába. Ebből következően módosítási javaslat fogyasztóvédelmi szempontból nem támogatható. 3. Az 5. sz. észrevételhez: a Vhr. 84/A. -sal történő javasolt kiegészítése nem volna együtt alkalmazható az előterjesztésben szereplő 62. -ban részletezett elszámolási móddal. Az egymást kizáró szabályozás koherencia zavart eredményezne, ezért az nem támogatható. 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Fónagy János államtitkár, 4. Részletes kommunikációs terv: Az előterjesztés kommunikációját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztálya végzi tárcaközlemény kiadásával, interjúk szervezésével és a sajtómegkeresések írásos megválaszolásával.

12 Hatásvizsgálat A hatásvizsgálati lap az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet alapján az előterjesztés részét képező mellékletben található. A fentiek alapján kérem a Kormányt, hogy egyetértése esetén a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, december 18. Németh Lászlóné miniszter

13 13 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést és elrendeli az előterjesztés melléklete szerinti tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

14 14 1. melléklet a JF/23534/2013-NFM. számú kormány-előterjesztéshez /2013. ( ) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 74. (1) bekezdés 3., 5., 9-11., pontjában a 34. tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 22. közműves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül közterületen, közüzemi ivóvízzel ellátott ivóvízvételi hely található; (2) A Vhr pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 27. műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható; (3) A Vhr. 1. -a a következő 30a. ponttal egészül ki: 30a. rendszeres emberi tartózkodás: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott épület huzamos jellegű éjszakai ott-tartózkodással együtt járó természetes személy általi igénybevétele; 2. A Vhr. 16. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

15 A bekötés feltételei és a közüzemi szerződés létrejötte 3. A Vhr a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vhr. a következő 55/A. -sal egészül ki: 55. (1) A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti (igénybejelentés). Az igénybejelentésben a bejelentő közli: a) a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiséget, b) az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiséget, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel az előírt küszöbértékekre, c) a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint ha az nem azonos a bejelentővel az ingatlanhasználat jogcímét, és d) a csatlakozó hálózat, illetve a házi hálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit. (2) Az igénybejelentés kézhezvételét követően a víziközmű-szolgáltató vizsgálja: a) a közműhálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát, b) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását, c) a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását, d) a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit, e) az ingatlanhasználat jogcímét, valamint az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának meglétét, ha az igénybejelentő az ingatlant egyéb jogcímen használja, f) új üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét, és g) egyéb, jogszabály által támasztott feltételeket. (3) A víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja, ha a) a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására, b) bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit az igénybejelentő nem vállalja, c) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, d) a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg jogszabályi vagy műszaki feltételei. (4) Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a víziközmű-szolgáltató a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból vagy a

16 16 vízművel össze nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni. (5) Az igénybejelentést követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató tájékoztatja az igénylőt arról, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek maradéktalan teljesítéséhez az igénybejelentőnek milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében a víziközmű-szolgáltató: a) meghatározza a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét, b) megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, c) kijelöli a vízmérési helyet, meghatározza kialakításának műszaki feltételeit d) előírhatja a csatlakozó hálózat és a házi ivóvíz- vagy szennyvízhálózat állapottervének benyújtását, és e) kérheti az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, ha az igénybejelentő az ingatlant egyéb jogcímen használja. 55/A. (1) Ha az igénybejelentő az 55. (4) bekezdés alapján előírtak teljesítését vállalja, a) gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról, és b) elkészíti az 5. melléklet szerinti tervet. (2) A víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott terv alkalmasságáról annak benyújtásától számított 15 napon belül nyilatkozik. (3) Ha a benyújtott terv a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. (4) A bekötővezeték műszaki kialakításával kapcsolatban az igénybejelentő és a víziközműszolgáltató között felmerült vitás kérdésekben a járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: járási hivatal) dönt. (5) A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, működőképességi- és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató végzi. Ezek munkadíját az igénybejelentő köteles megelőlegezni. (6) A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló vízmérőt üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy záró bélyeggel látja el. (7) A víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a víziközmű-szolgáltató a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik és a víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs. (8) A víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére a járási hivatal a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató tudomása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés, elbontására, leszerelésére vagy átalakítására, továbbá a házi és csatlakozó hálózat ellenőrzésének, illetve a mérőleolvasás tűrésére.

17 17 A Vhr. 56. (1) bekezdése e)-g) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (A víziközmű-szolgáltatásra a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közüzemi szerződést köt, amely tartalmazza:) e) a mérésnek, a mérőeszköz leolvasásának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének valamint a szolgáltatási díj visszatérítésének a módját, f) a szerződésszegés következményeit, különösen a hibás és a késedelmes teljesítéssel kapcsolatos szabályokat, g) a felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségét, 5. A Vhr. 57. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A felhasználó a tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózatot rendszeresen ellenőrzi és az észlelt hibákat haladéktalanul kijavítja. Ha ennek a víziközmű-szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a szolgáltató a közüzemi ivóvízellátást korlátozhatja vagy felfüggesztheti. 6. A Vhr. 60. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Ha a víziközmű-szolgáltató a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt ellenőrzési feladatának az üzletszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben. 7. A Vhr. 61. (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani. (9) A leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást a víziközműszolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértéket meghaladó fogyasztásról a felhasználót a leolvasással egyidejűleg vagy azt követő 15 napon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtörténtét kétség esetén a víziközmű-szolgáltató bizonyítja.

18 18 8. A Vhr a helyébe a következő rendelkezés lép: 62. (1) A víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles, és víziközmű-szolgáltató által plombált vagy záróbélyeggel ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni. (2) Több felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági felhasználók ivóvízhasználatát külön ivóvízmérővel kell mérni. (3) Szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel, de szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkező felhasználó kérelmére a szennyvíz kibocsátással nem járó, így különösen a locsolási vízhasználat (továbbiakban együtt: locsolási vízhasználat) elkülönített mérés alapján történő elszámolását biztosítani kell. A locsolási vízmérő telepítéséhez a legegyszerűbb műszaki megoldást kell választani azzal, hogy az nem veszélyeztetheti a víziközmű biztonságos működését. A locsolási vízmérő kialakításának egyéb feltételeit, az ellenőrzés, a mérőleolvasás és az elszámolás szabályait a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata, valamint a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása tartalmazza. (4) A víziközmű-szolgáltató a házikert öntözéséhez vagy haszonállat tartáshoz szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. (6) bekezdés d) pontja szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja, ha azt a felhasználó az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával kéri. (5) A Vksztv. 52. (2a) bekezdése szerinti elszámolási módra való áttérést az érintett mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók kérhetik, amit a víziközműszolgáltató a jogszabályi feltételek fennállása esetén teljesít. (6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemben: a) egy adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók teljes bizonyító erejű magánokiratban közlik a víziközmű-szolgáltatóval a képviseletükben eljáró személy nevét, amennyiben az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, b) az a) pontban meghatározott képviselő a csatlakozó hálózati szakasz a megvalósulási állapotáról készített épületgépészeti tervet az üzletszabályzatban meghatározott tartalommal és formában víziközmű-szolgáltató rendelkezésre bocsátja, c) az a) pontban meghatározott képviselő közli a víziközmű-szolgáltatóval arra vonatkozó megállapodásukat, hogy a mellékvízmérők és a bekötési vízmérő egyidejű leolvasására a víziközmű-szolgáltató gyakorlatával összhangban rendszeresen mely időpontban kerüljön sor. (7) Az érintett felhasználókat a víziközmű-szolgáltató legkésőbb a soron következő számla mellékleteként vagy más igazolható módon tájékoztatja az adott helyre, a bekötési vízmérő, valamint az elkülönített vízhasználatok és más mérőberendezéssel ellátott vízvételi helyek összesített fogyasztásának különbözetére a beépített vízmérők hitelesítésnél megengedett

19 19 hibahatárok alapján kalkulált megállapított elfogadott mérési hiba nagyságáról (a továbbiakban: elfogadott mérési hiba). (8) Ha a Vksztv. 52. (2a) bekezdése alkalmazásánál a bekötési vízmérő, illetve az elkülönített vízhasználatok és más vízvételi helyek összesített fogyasztásának különbözete meghaladja az elfogadott mérési hibát, a csatlakozó hálózati szakasz esetleges vízveszteségének és elszámolatlan vízvételeinek (továbbiakban együtt: elszámolatlan vízvétel) feltárására a víziközmű-szolgáltató saját költségén soron kívüli ellenőrzést végez. (9) A vizsgálatra az elszámolatlan vízvételre utaló leolvasási adat keletkezését követő 30 napon belül kell sort keríteni. Az ellenőrző vizsgálaton a (6) bekezdés a) pontja szerinti képviselő biztosítja a bekötési vízmérő és mellékvízmérők és a csatlakozó hálózat egyidejű, részletes műszaki felülvizsgálatának lehetőségét. Az ellenőrző vizsgálaton a 68. -nak az együttműködésre és a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. (10) Ha a (9) bekezdés szerinti ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a csatlakozó, illetve házi ivóvíz hálózatoni szakaszon az elfogadott mérési hibát meghaladó vízfogyasztást elszámolatlan vízvétel okozta, és annak megszüntetéséről az érintett mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók az ellenőrzést követő 20 napon belül nem gondoskodtak, az elszámolatlan vízvétel megszüntetéséig a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített fogyasztási különbözetének megfizetése az érintett mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználatokat eltérő megállapodás hiányában egyenlő arányban és egyetemlegesen terheli. (11) A víziközmű-szolgáltató az elfogadott mérési hibát meghaladó vízfogyasztás (10) bekezdés szerinti számlázását az utolsó pontosnak tekintett mérőleolvasástól az elszámolatlan vízvétel megszüntetéséig alkalmazhatja. Az elszámolatlan vízvétel megszüntetését a (6) bekezdés a) pontja szerinti képviselő bejelenti a víziközmű-szolgáltató felé. (12) Ha valamely mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező, és a Vksztv. 52. (2a) bekezdése szerinti elszámolási módot választó elkülönített vízhasználó: a) a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mellékvízmérő hitelesítéséről nem gondoskodott, b) három egymást követő alkalommal nem teszi lehetővé a (6) bekezdés c) pontja szerinti időpontban a mellékvízmérő leolvasását, vagy c) 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett az egyéb jogkövetkezmények viselése mellett tűrni köteles, hogy a víziközmű-szolgáltató az adott felhasználási ivóvízfogyasztását korlátozza vagy előrefizetős fogyasztásmérőt helyezzen el a vízmérési helyen.. 9. (1) A Vhr. 63. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A nem víziközműből származó víz azon mennyisége mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, hiteles fogyasztásmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak záró bélyeggel vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.

20 20 (2) A Vhr. 63. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott vízmérő működtetéséről, karbantartásáról a felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. (3) A Vhr. 63. (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:) d) elkülönített mérés hiányában a házikert öntözéshez kizárólag május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az ingatlan beépítetlen területének, de legfeljebb az ingatlanterület 50 százalékának alapulvételével 1 l/m 2 /nap, haszonállat tarásához számosállatonként 40 l/db/nap ivóvízmennyiség, valamint (4) A Vhr. 63. (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) Ha a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet önálló szennyvíz-elhelyező műbe vezetik, az önálló szennyvíz-elhelyező mű működését engedélyező hatóság és a víziközmű-szolgáltató jogosult a közműves ivóvízhálózatból és a saját célú vízkivételi műből származó víz, illetve az elvezetett szennyvíz a mért mennyiségét ellenőrizni. (8) A víziközmű-szolgáltató a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti. 10. (1) A Vhr. 64. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót vagy az ellátásért felelőst, a szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy mellékszolgáltatási jogviszony esetén az elkülönített vízhasználót illeti meg. (3) A felhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a víziközmű-szolgáltatót bízza meg, úgy a víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg. A víziközmű-szogláltató a hiteles mellékvízmérőt ingyenes cserekészülékkel biztosítja. (2) A Vhr. 64. (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg írásban rögzíteni kell: a) a fogyasztásmérő cseréjének okát;

21 21 b) a csere dátumát; c) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés dátuma) és mérőállását, állapotát; d) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő záró bélyegének vagy plombájának azonosítóját, azok darabszámát, továbbá a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét; e) a felhasználó vagy a képviselője, illetve a víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását. (7) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárának költségeit köteles a víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni. (3) A Vhr a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki: (7a) A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt hitelesítési idejét és annak lejárati dátumát megelőzően legalább 60 nappal tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon felhívja a vízhasználót a csere vagy az újrahitelesítés szükségességére, és az ezzel összefüggő teendőkre. (7b) A (7a) bekezdésben előírt felhívás kiterjed arra is, hogy ha a mellékvízmérő cseréjéről az elkülönített vízhasználó határidőben nem gondoskodik a víziközmű-szolgáltató ha jogszabály másként nem rendelkezik a 71. szerinti és a Vksztv. 58. (1) bekezdés b) és c) pontjában rögzített jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Az elkülönített vízhasználónak címzett felszólítást tájékoztatásul, a bekötési vízmérő szerinti felhasználó részére is megküldi a víziközmű-szolgáltató. (4) A Vhr. 64. (8)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (8) Ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A víziközmű-szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni. (9) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: ellenőrző vizsgálat) a felhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató kezdeményezi. Az ellenőrző vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa a másik fél részéről bejelentett kárigény tényének elismerésével együtt más hiteles fogyasztásmérő haladéktalan felszereléséről dönt. (10) Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az érintetteket az ellenőrzést végző hatóság írásban értesíti. Az ellenőrző vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza.

22 (1) A Vhr. 65. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőkön mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A Vksztv. 52. (1) bekezdés szerinti elszámolásnál a víziközműszolgáltató a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők aktuális és az ezt megelőző állásáról, valamint a mérési különbözetről a 61. (2) bekezdésében foglalt leolvasást követően kiállított számla mellékletében tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját. (2) A Vhr. 65. (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki: (9) A felhasználási helyen bekövetkező tulajdonos vagy használati jogviszony változás esetén víziközmű-szolgáltató a felhasználó kérésére, az általa megjelölt határnapra elszámoló számlát, valamint a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára végszámlát bocsát ki. Az elszámolás részletes szabályait a víziközműszolgáltató üzletszabályzata tartalmazza. (10) Ha az elszámoláskor a felhasználó számára visszatérítés jár, azt a víziközmű-szolgáltató a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 15 napon belül megtéríti. Ha a felhasználó másként nem rendelkezik, és megtérítendő összeg a 3000 forintot a) meghaladja, azt a víziközmű-szolgáltató átutalja a felhasználó részére, b) nem éri el, azt a víziközmű-szolgáltató a felhasználó technikai folyószámláján jóváírja. (10a) A megtérítésre a (10) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása esetén a felhasználó a visszatérítési igény kezdő dátumától számítottan késedelmi kamatra jogosult, melyet a víziközmű-szolgáltató a felhasználó technikai folyószámláján jóváír. 12. (1) A Vhr. 67. (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló jelet a) a víziközmű-szolgáltató a mérő leolvasásakor, cseréje vagy a felhasználási helyen tartott ellenőrzés során észlelte, haladéktalanul köteles a felhasználót írásban, igazolható módon tájékoztatni a tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól, b) a felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni. (6) A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles a helyszíni ellenőrzést kezdeményezni. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató felhívja a

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 25345-2/2011-NEFMI Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.)

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása a hiánypótlás alkalmazásáról (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

TERVEZET. egyes jogszabályoknak az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozásával összefüggő módosításáról

TERVEZET. egyes jogszabályoknak az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozásával összefüggő módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/672/2008. TERVEZET egyes jogszabályoknak az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozásával összefüggő módosításáról Budapest, 2008. április 1 VEZETŐ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

T/12684. számú. törvényjavaslat. egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról

T/12684. számú. törvényjavaslat. egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12684. számú törvényjavaslat egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. október 2013. évi törvény egyes törvények

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ 1 2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ Preambulum (előszó) * A törvény és a Kárrendezési Szabályzat egészének

Részletesebben

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058 32005L0032 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1314/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1314/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1314/2013. számú ügyben Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A Kápolnásnyéken belterületi, de közművel nem ellátott ingatlanon élő panaszos azt

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Előadók: dr. Bene Beáta dr. Kussinszky Anikó Az eljárás megindítása A Hivatalomhoz érkező panaszbeadványok

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/233-6/2014. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉ- SÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 18/2013. (V.22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18901. számú törvényjavaslat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról Előadó: Dr. Bozóki András nemzeti kulturális örökség minisztere Budapest, 2005. december

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 84. szám 8105 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 84. szám 8105 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 84. szám 8105 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései Az Alkotmánybíróság 21/2015. (VI. 18.) AB határozata a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Ügyszám: NAIH-422-5/2013/V. [...] részére Tisztelt Uram! Ön bejelentést

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2013. (VII. 25.) MEKH utasítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Budapest, 2011. február

Budapest, 2011. február Nemzeti Erőforrás Miniszter 617-5 /2011-JOGI ELŐTERJESZTÉS a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól Budapest, 2011. február

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja:

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2379) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a megyei könyvtárak és a megyei

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina dr. Bene Beáta Az eljárás megindulása A korábbi ombudsmani vizsgálati tapasztalatok 1 szerint problémát

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás 2008. évi CXII. törvény indokolása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Általános indokolás A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) módosítása -

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben