IKTATÓSZÁM: /2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: /2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK május 28-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: DR. NAGY ÁRPÁD CSABA JOGTANÁCSOS ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG SZÁMA: 69/2015.(05.26.) 191/2015.(05.27.) 63/2015.(05.26.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 13. OLDAL

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Előzmények: A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Közgyűlése a 298/2014. ( ) számú határozatában arról döntött, hogy a városüzemeltetési funkciók megerősítésével kialakításra kerülne egy teljes körű városüzemeltetési feladatokat ellátó, nonprofit gazdasági társaság, amely elsősorban közlekedésszervező, megrendelő, minőségbiztosítási, koordinációs funkcióval rendelkezik a tömegközlekedés, a menetrend megrendelés, a forgalom-szervezés, a parkolási rendszer és az önkormányzati utak kezelése terén. A Közgyűlés, a 343/2014. (12.10.) számú határozatának a 6. pontjában, döntött arról, hogy a teljes körű városüzemeltetés érdekében kialakításra kerül a BIOKOM Nonprofit Kft-én belül Pécsi Mobilitási Központ Divízió, amely átveszi és ellátja a helyi közösségi közlekedéssel, a forgalom-irányítással és a repülőtér üzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati közfeladatokat. Ennek a végrehajtása érdekében a jelenlegi közlekedési intézményrendszer átalakítására kerül sor. Ennek első lépéseként a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási Törvény) 49. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a Személyszállítási Törvény szerint a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos közlekedésszervezési feladatok ellátására a Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) - a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságát, a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki, július 1-től, 10 év időtartamra. Ezzel egyidejűleg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghozta a Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásával és a közlekedésszervező kijelölésével kapcsolatos feladatokról szóló 49/2015. ( ) sz határozatát, amelyben - más feladatok mellett - a közlekedésszervezői tevékenység megkezdésével és ellátásával kapcsolatos az alábbi 3 szerződés kidolgozását rendelte el: - Az ellátásért felelős Önkormányzat és a Közlekedésszervező BIOKOM Nonprofit Kft. között kötendő, az önkormányzati rendeletben foglaltakat részletes szabályozásokkal és rendelkezésekkel megtöltő közfeladat ellátási szerződését, - az Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti, megbízási szerződését, amely felhatalmazza a Közlekedésszervező BIOKOM Nonprofit Kft.-t az Önkormányzat Tüke Busz Zrt-ben lévő társasági részesedéséhez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, és - a Közlekedésszervező. és a közlekedési szolgáltató Tüke Busz Zrt. között kötendő közszolgáltatási szerződését.

3 3 A szerződő felek közötti egyeztetések, bizonyos adójogi, szervezeti és egyéb problémák felmerülése miatt elhúzódtak, ezért a szerződésekről most szükséges dönteni. A Tüke Busz Zrt. mint a jelenlegi közszolgáltató és a BIOKOM Kft. mint a kijelölt Közlekedésszervező között, a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállításnak a közlekedésszervező által július 1.-től történő teljes körű ellátásának szervezeti finanszírozási és egyéb feltételeiről folytatott egyeztetések során, az új menetrend kidolgozásának hosszabb időigénye, a központi támogatások igénylésének biztosítása, továbbá a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése,valamint az említett adójogi és szervezeti problémák feloldása miatt a Kijelölő rendeletben meghatározott közlekedésszervezői feladatoknak a Közlekedésszervező által július 1.-től történő ellátása, csak részbe valósulhat meg. Az említett időpontban a Közlekedésszervező csak néhány, a Kijelölő rendeletben meghatározott feladatát látná el. (Ezekről konkrétabban az adott szerződésnél szólunk.) A Közlekedésszervező teljes körű közlekedésszervezői feladatainak gyakorlása január 1-től történne. Még a Kijelölő rendelet megalkotását megelőzően a BIOKOM Nonprofit Kft. a Tüke Busz Zrt.-vel egyeztetett tartalommal a kialakuló új feladatellátási modellel kapcsolatosan előzetes állásfoglalást kért a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, a rendelet meghozatalára, valamint az egyes szerződések kidolgozásának megkezdésére már ennek figyelembe vételével került sor. A Kijelölő rendeletben szereplő feladatok átvétele az eredetileg meghatározott július 1. időpontban megvalósítható lenne, azonban bizonyos feladatok tekintetében üzletviteli és számviteli szempontból célszerűbb a változásokat az új üzleti év kezdetéhez kötni. A Kijelölő rendeletben részletesen felsorolt feladatok időbeli átadás-átvételét illetően a leginkább kiemelt kérdés a közszolgáltatás bevételeinek szedése, a jegyek és bérletek értékesítése, valamint ezekhez közvetlenül kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylése. Ezen feladatok BIOKOM Nonprofit Kft. részére történő átadását közszolgáltatás finanszírozása folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása, valamint számviteli, nyilvántartási feladatok év közbeni változatlansága érdekében célszerű a üzleti év végét követően, január 1. napjával megvalósítani. A bevételek kezelése, szedése valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylése feladatok ellátása szempontjából fontos, hogy azok keretei adójogi szempontból rendezettek és minél inkább biztosítottak legyenek február hónapban a fent hivatkozott NAV állásfoglalás kifejezetten e célból került megkérésre, azonban ezen állásfoglalás bár szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír. Éppen ezért az Önkormányzat és a két Társaság az elkövetkező időszakban az ügy súlyára, hosszútávú időtartamára tekintettel célszerűnek látja, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 132. a alapján a kialakuló szerződésrendszer tekintetében az adópolitikáért felelős minisztertől tartós feltételes adómegállapítás is megkérésre kerüljön a következő 3 adóév vonatkozásában. A tartós feltételes adómegállapításra irányuló kérelem elbírálása során a miniszter az adókötelezettséget, vagy annak hiányát állapítja meg. A tartós feltételes adómegállapítás az adóhatóságot a kérelem

4 4 benyújtását követő 3 adóévre köti és alkalmazhatóságát a jogszabályváltozás nem, csak a tényállás megváltozása érinti. Amennyiben a fenti kérelem benyújtásra kerül, úgy az annak elbírálására rendelkezésre álló határidő (a kérelem benyújtásától számított 90 nap, valamint az esetleges hiánypótlásra vonatkozó határidők) mindenképpen ezen feladatok későbbi időpontban történő hatályba léptetésének igényét veti fel. Tekintettel arra, hogy a bevételek szedése az utazási jogosultság ellenőrzésével, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységgel szoros kapcsolatban van, ezért ezen feladatok átadásának időpontját is érdemes a bevételek szedésének idejéhez kötni. Természetesen az ügyfélszolgálati feladatok ellátása tekintetében mindenképpen érdemes az átmeneti időszakban az egységes, a teljes városüzemeltetési feladatkört lefedni képes ügyfélszolgálat kialakítását megkezdeni és végrehajtani. Ennek eredményeként az érintett városi polgárok egyablakos ügyintézés keretében, egy helyen és időben tudják intézni a városüzemeltetéshez kapcsolódó ügyeiket. A fenti előzmények ismertetése alapján ez az előterjesztés javaslatot tartalmaz: - a Kijelölő rendelet hatálybalépésének és néhány hivatkozásának a megváltoztatásáról szóló rendeletmódosítás elfogadásáról, - az Önkormányzat és Tüke Busz Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződésnek módosításáról, - a 49/2015. (02.26.) sz. közgyűlési határozat szerinti (fent említett) három szerződés tervezet elfogadásáról, valamint - a Tüke Busz Zrt-nél személyi kérdéssel és az ezzel összefüggő alapszabály módosítással kapcsolatos döntés elfogadásáról. I. A rendelet módosításról: A Személyszállítási Törvény megengedi, hogy a Közlekedésszervező nem egyszerre, egy időponttól kezdődően, hanem modulokban, más-más időpontoktól lássa el a számára kijelölt közlekedésszervezői feladatokat. Ennek megvalósítására a már kihirdetett, de még hatályba nem lépett Kijelölő rendeletnek a hatályba léptető rendelkezését úgy kell módosítani, hogy külön bekezdésben rendelkezni kell (konkrét hivatkozásokkal) azokról a 6. (1) bekezdésében szereplő közlekedésszervező feladatokról, amelyeket a BIOKOM Kft. keretében működő Közlekedésszervező csak január 1-ével lát el. Ezek a feladatok a következők: - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésével történő megbízása, tevékenysége folyamatos figyelemmel kísérése, a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, a helyi személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezése; - a jegy- és bérletértékesítés, a jegy- és bérletellenőrzés, valamint a bevételek beszedése, ideértve az ezekhez szorosan kapcsolódó, jogszabályban előírt egyéb feladatokat is; - - a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylése;

5 5 - a Személyszállítási tv. 33. (6) bekezdésében meghatározott, támogatás igénybevételére nem jogosító jegy- és bérleteladások darabszám, érték és kedvezményes díjtípus szerint a támogatásra jogosító jegy- és bérleteladásoktól elkülönítve történő nyilvántartása; - sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetére a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintő együttműködés általános kereteit meghatározó megállapodás megkötése, az Ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával, más ellátásért felelősökkel, továbbá saját működési körében a Közlekedésszervezővel közvetlen szerződéses viszonyban nem álló közszolgáltatókkal; - a helyi közforgalmú autóbusz-megállóhelyek és állomások üzemeltetése, továbbá a Személyszállítási tv. 3. (1)-(2) bekezdése alapján az együttműködési kötelezettség teljesítése - a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátására folyamatos szolgálat biztosítása. A felsorolásból látható, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ez év végéig, gyakorlatilag a Tüke Busz Zrt. végezné továbbra is. Ez a fél év nem csak a valamennyi közlekedésszervezői feladat átvételének személyi, szervezeti, financiális és egyéb hatósági engedélyezési feltételek megteremtése miatt szükséges, hanem egy a jelenlegi városüzemeltetési feladatok nagy részét is magába foglaló, a közösségi közlekedési feladatok ellátását biztosítani képes (komplex) szabályozás és a feladat ellátásához rendelt szervezeti rendszer kialakítására is elegendő időt ad. Adójogi problémák miatt törölni kell a rendeletből a közlekedésszervezői feladatok ellátásához szükséges önkormányzati tulajdonú vagyontárgyaknak vagyonkezelési jog jogcímen a Közlekedésszervező részére történő rendelkezésre bocsátásáról szóló rendelkezéseket. Ezen vagyontárgyakat várhatóan haszonbérleti szerződésekkel kapja használatba. a Közlekedésszervező. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Jat 17. (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása különösen: 1) a) A módosítás társadalmi, gazdasági hatása elsősorban abban jelentkezik, hogy az egyes Közlekedésszervezői feladatok hatálybalépésének januárra történő elhalasztása biztosítja az autóbusszal végzett helyi

6 6 menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátását és az ezzel kapcsolatos közlekedésszervezői feladatok zökkenőmentes átadás-átvételét. b) A módosításnak egészségügyi, környezeti hatásai nem mutathatóak ki. c) A rendelettervezetben foglaltak betartása adminisztratív tehernövekedést nem okoz. 2.) Ezen módosító rendelet megalkotására a közlekedésszervezői feladatok átvételének megfelelő módon történő biztosítása miatt volt szükség. 3) A rendeletmódosításban megfogalmazott új szabályok alkalmazásához, mind a BOKOM Kft., mind pedig a Tüke Busz Zrt., a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik. II. Az Önkormányzat és a Tüke Busz Zrt.közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról: A kijelölt Közlekedésszervező, a számára meghatározott közlekedésszervezői feladatokat, csak a rendeletmódosításban foglaltak szerint tudja július 1- jével átvenni. Az ebbe a körbe nem tartozó - a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatást magába foglaló - feladat ellátásra, az Önkormányzat és a Tüke Busz Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés szabályait kell alkalmazni december 31-ig. Tekintettel ezen (átmeneti) időszakra, a közszolgáltatási szerződés a módosításáról és kiegészítéséről kell döntenie a Közgyűlésnek. A tervezet három tevékenységi csoport módosítására tesz javaslatot: - -A módosítás meghatározza azon tevékenységeket amit a Tüke Busz az átmeneti időszakban végezni fog. Ilyen tevékenység a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátása és a hozzá szorosan kapcsolódó irányítási ellenőrzési és egyéb feladatok (jegy-és bérletértékesítés). - - Felek módosításra vonatkozó további megállapodása azokat a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat sorolja fel, amelyek hatályukat vesztik. (Ilyenek: a menetrendi igények kielégítése, a férőhely kilométer jövő évi tervezése, rendkívüli utazási igények kielégítése, a menetrendnek helyközi autóbusz és vasúti menetrendekkel történő összehangolása, új menetrend kiadása,ennek a médiában és a megállóhelyeken történő elhelyezése, javaslat a menetrendi tervezéshez, a közforgalmú közlekedési mód népszerűsítése,a tarifa megállapításra vonatkozó javaslattételi kötelezettség.) - Ezen tevékenységek ellátásáról a közösségi közlekedés új struktúráját szabályozó szerződések szólnak. - - A módosítási javaslat pontosan megjelöli, hogy a Közszolgálati Szerződés szerinti tevékenységek közül melyek azok, amelyeket az átmeneti időszak alatt a Tüke Busznak a Közlekedésszervezővel együttműködve kell végeznie, a szolgáltatás folyamatosságának fenntartása és a zökkenőmentes átmenet érdekében. (Ilyennek: a járat igénybevétel és a

7 7 közlekedés körülményeinek ellenőrzése, a közszolgáltatási tevékenység változásairól az utas tájékoztatás, a médiában, az utazási feltételek és a díjszabások elhelyezése a járműveken,alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos feladatok, az Önkormányzat által történő tarifa megállapításhoz szükséges adatok és információk szolgáltatása.) A szerződés-módosítás rendelkezik a közszolgáltatási szerződésnek a Felek általi, december 31-ébel történő megszüntetéséről is. III. A Feladat ellátási Szerződésről : A BIOKOM Nonprofit Kft., mint közlekedésszervezői feladatok ellátására az Sztv ai, valamint a 49. (3) bekezdése alapján és a Kijelölő rendelet szerint kijelölt Közlekedésszervező,az Önkormányzattal kötött Feladat-ellátási Szerződés keretében fogja végezni a közlekedészervezői tevékenységét. A szerződés tartalmát, részben az Szvt.22. (3) bekezdése (nem taxativ felsorolás), másrészt a Kijelölő rendelet sorolja fel. Ennek megfelelően a Feladat - ellátási Szerződés a felépítését és tartalmát tekintve a következők szerint írható le. A szerződés az alábbi 32 fejezetből, 1., 2. 3/A, - 3/B mellékletből és ugyanilyen számú függelékből áll: - Az 1. fejezet: ELŐZMÉNYEK fejezet tartalmazza a szerződés megkötését megalapozó jogszabályi felhatalmazásokat. - A 2-es és a 3-as fejezet: ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK és ÉRTELMEZÉSEK fejezetekben az egyes szerződésben szereplő fogalmakat definiálja, továbbá egyéb jogértelmezést tartalmaz. - A 4-es és az 5-ös fejezet: FELEK NYILTKOZATAI, valamint a SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA fejezetek, Feleknek a szerződéskötésre való jogosultságára és a szerződés kötéssel kapcsolatos egyéb jogokra és tényekre vonatkozó nyilatkozatait, továbbá a szerződés tárgyi és időbeli hatályát tartalmazzák. -.A 6-os fejezet KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI FELADAT ELLÁTÁS fejezet részletezi a közlekedésszervező feladatokat. - A 7-es és a 8-as fejezet ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATTERV és A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI FELADATOK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI fejezetek a közszolgáltatási feladatok tervezését,továbbá ezen feladatok paramétereinek megállapítását és mérését meghatározó szempontrendszert írják le. - A 9-e és a 10-es fejezet: A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ ÖNÁLLÓ DÖNTÉSI JOGKÖRE EGYES SZAKMAI KÉRDÉSEKBEN és A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ, KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI STÁTUSZÁBÓL FAKADÓ FELELŐSSÉG fejezetek a Közlekedésszervezői döntési jogköröket határolja körül, valamint a feladat ellátásért viselt felelőségről szól.

8 8 - A 11-es fejezet :a AZ ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSI FELELŐSSÉGE fejezet meghatározza, hogy az ellátásért felelős Önkormányzat miként gyakorolja a közösségi közlekedéssel kapcsolatok közlekedésszervezői feladtok teljesítése feletti felügyeletet, illetve mely döntési jogkörökre vonatkozik ez a felügyelet. - A 12-es fejezet: A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLODÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOK fejezet egyes közleke désszervezői feladatkörök ellátásáról szól, külön megemlítve közszolgáltatások megrendelésével kapcsolatos feladatokat és belső szolgáltató hiteleivel kapcsolatos kötelezettséget, a szükséges infrastruktúrával kapcsolatos kötelezettséget, és többek között a közreműködő igénybevételének a lehetőségéről tartalmazza. - A 13-es és a 14-es fejezet:.a KÖZLEKEDEÉSSZERVEZŐI FELADATOK PÉNZÜGYI ÉS TELJESÍTMÉNYI KORLÁTAI és A KÖZLEKEDÉSZERVEZŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA fejezetekben, az ellátandó közlekedésszervezői feladatok terjedelmét meghatározó pénzügyi és teljesítményi korlátairól szóló rendelkezések találhatók, valamint Feleknek a feladatok ellátásához szükséges közlekedési infrastrukturális és egyéb vagyontárgyak működtetéséről rendelkezik. - A 15-ös fejezet: A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA fejezet részletesen szabályozza a feladatellátás forrásait, a bevételeket az önkormányzati kompenzáció megállapítását, a folyósítását és az azzal történő elszámolást, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb számviteli és adatszolgáltatási szabályokat. - A 16-os és a 17-es fejezet: NEGYEDÉVES JELENTÉS,NEGYEDÉVES ELŐZETES ELSZÁMOLÁS és a A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI ÉVES JELENTÉS fejezetekben azok a szabályok találhatóak,amelyek a közlekedésszervező feladatai ellátásáról és a felmerült költségekkel történő beszámolási és elszámolási kötelezettségéről szólnak. - A 18-as fejezet: EGYSÉGES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FENNTARTÁSA fejezet előírja a Közlekedésszervezőnek kijelölt BIOKOM Nonprofit Kft. számára a jelenlegi és a várható közösségi közlekedési feladatai teljesítéséhez az Önálló ügyfélszolgálat létesítését és fenntartását. - A 19-es és 20-as fejezet: A KÖZLKEDÉSSZERVEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE ELMARADÁSÁNAK A KÖVETKEZMÉNYE és AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGYÉB ELLENŐRZÉSRE JOGOSULT SZERVEK ELLENŐRZÉSEI fejezetekben kerül szabályozásra a feladatok ellátás folyamatos és finanszírozása szempontjából nagyon lényeges közlekedésszervezői adatszolgáltatási kötelezettség,illetve annak elmaradása esetén alkalmazható szankció. A második helyen említett fejezet tartalmazza az önkormányzat, illetve a külső szervek ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat.

9 9 - A fejezet: az ilyen típusú, - hosszú távú és folyamatos teljesítést előíró - szerződésekben általában megtalálható elemeket tartalmazzák. (Ezek: EGYÜTTMŰKÖDÉS a KAPCSOLATTARTÁS a SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, a JOGUTÓDLÁS a VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE a VIS MAIOR ÉS LEHETETLENÜLÉS, a SZERZŐDÉS LEHETETLENÜLÉSE, a FELMONDÁS, az ADATVÉDELEM, az ADATSZOLGÁLTATÁS JOGVITA RENDEZÉSÉHEZ,a VITARENDEZÉS és az EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. - A Szerződés 31-es fejezet: ÁTMENETI ÉS HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK című fejezete a közlekedésszervezői feladatellátás szempontjából igen lényeges rendelkezéseket tartalmaz. Összhangban a Kijelölő rendeletet módosító tervezetben foglaltakkal, az ott említett helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási feladatok jelentős részét 2015 év végéig, közszolgáltatóként a Tüke Busz Zrt. végzi. Fontos rendelkezéseket tartalmaznak a szerződésnek a Folyamatosság biztosítása 31.3 alcímében szereplő azon szabályok, amelyek a jelenlegi és a 2016 évtől a közszolgáltatás ellátásáért felelős társaságok együttműködését írják elő. Ez konkrétan az ügyfél bejelentések és észrevételek kezelésére, az ügyfélszolgálat és a forgalom irányítás átszervezésére,valamint a Tüke Busznál keletkező minden olyan adat és információ átadására vonatkozik, amelyek a 2016 évi üzleti terv kidolgozásához szükségesek. Szintén csak január 1-én lépnek hatályba a szerződés mellékletei és függelékei, az 1/A függelék kivételével.(ilyen mellékletek: menetdíjak, pótdíjak és ezek alkalmazásának feltételei, közlekedésszervezői Forrásigény /Kompenzáció számítási eljárás, Meghatalmazás,Közlekedésszervezői Negyedéves Jelentés tartalma,közlekedésszervezői Éves Jelentés tartalma) A szerződés tervezetét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelően előzetes véleményezésre a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) részére meg kell küldeni. A szerződés a TVI tanúsítványának megérkezését követően írható alá. A Fentiek miatt kérem a Közgyűlés felhatalmazását, hogy a szerződés szövegében a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által esetlegesen javasolt pontosítások, kiegészítések átvezetését követően, a szerződést a Támogatásokat Vizsgáló Iroda tanúsítványának megérkezését követően aláírhassam. IV. Az Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti megbízási szerződésről: A szerződés megkötését a Kijelölő rendeletben és a Feladat ellátási Szerződésben foglalt azon rendelkezések indokolják, amelyek a közösségi közlekedéssel kapcsolatos új struktúra egyik lényeges elemét hozzák létre azzal,

10 10 hogy a Közlekedésszervező - pályáztatás nélkül- az Sztv. 24. (6) bekezdése szerinti közvetlen odaítéléssel, a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatást belső szolgáltatójának bízhatja meg a Tüke Busz Zrt-t. A belső szolgáltatóként történő közvetlen megbízásának lényeges feltétele teljesül a szerződés megkötésével és teljesülésével, tekintettel arra, hogy az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (2) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban foglalt feltételek fennállását biztosítani szükséges, azaz a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek a Tüke Busz Zrt. vonatkozásában irányítási és ellenőrzési jogköröket kell kapnia. A megbízási szerződés részletesen tartalmazza, hogy a Megbízott az Önkormányzat helyett hogyan, milyen feltételek mellett gyakorolja az Önkormányzat helyett a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogokat. A szerződés 14. ponja tételesen meghatározza azokat az eseteket, amikor a szavazati jog gyakorlása előtt kikell kérni a polgármester véleményét. Mivel a Tüke Busz Zrt. a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatást belső szolgáltatóként csak január 1-től látja el, ezért a szerződés is ezzel az időponttal lép hatályba. V. A Közlekedésszervező. és a közlekedési szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződésről: A Kijelölő rendelet és a Feladat ellátási Szerződés meghatározta, hogy a Közlekedésszervező - közvetlen odaítéléssel a Tüke Busz Zrt-t, mint belső szolgáltatót bízza meg az a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellátásával. Az erre vonatkozó szabályokat a szerződő felek között létrejövő Közszolgáltatási Szerződés (Továbbiakban. Közszolgáltatási Szerződés) szabályozza. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó mellékelt közszolgáltatási szerződésben foglaltak csak január 1-től lépnek életbe és a közlekedésszervezői feladatok, valamint a közszolgáltatás ellátásban, továbbá a finanszírozási feltételekben is várhatóak még az év végéig változások, a Közszolgáltatási szerződés részletes ismertetésétől eltekintek. Erre a végleges konstrukció és finanszírozás kialakításakor várhatóan szükségessé váló szerződés módosításkor kell visszatérni. A Közszolgáltatási Szerződés felépítése és tartalma: A szerződés 18 fejezetből és 11 mellékletből áll. - Az 1. fejezet: A jelen szerződés értelmezése fejezet a nagyszámú értelmező rendelkezést tartalmaz. - A 2. fejezet: az Általános rendelkezések fejezetben,többek között a szerződés tárgyi és időbeli hatálya, a közszolgáltató kötelezettségei, a szolgáltatás tárgyi és személyi feltételei, szerződéskötés az Ügyfelekkel,a szolgáltatás ellentételezése, a Szolgáltató költségeinek és kiadásainak

11 11 felülvizsgálatának szabályai, a megrendelt teljesítményre vonatkozó szabályok, valamint a támogatás elszámolására vonatkozó, továbbá számviteli szabályok. - A 3. fejezet: ÉVES MEGÁLLAPODÁS rendelkezik a közszolgáltatás adott évre vonatkozó feltételeit paramétereinek) rögzítő megállapodásról, a szolgáltatónak nyújtott kompenzációról. - A 4. fejezet: SZOLGÁLTATÓ TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE, ELSZÁMOLÁS fejezet a szolgáltatás teljesítésének értékelésének és az ehhez kapcsolódóan a kompenzációval történő elszámolás szabályait tartalmazza. - A 5.és 6. fejezet: A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI és A BIOKOM JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI részek, hosszan sorolják a szerződő feleknek a közszolgáltatás működtetetésével kapcsolatos feladatait,amelyek a szolgáltató személyszállítási kötelezettségétől az üzemeltetés és karbantartási, a buszpark felújítási és pótlási kötelezettségein túl, az ezekkel kapcsolatos számviteli és költséggazdálkodási feladataira terjednek ki. A BIOKOM-nál kiemelt feladatként kerül meghatározásra a jegy, bérletértékesítés és az ellenőrzés, az ügyfélszolgálattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek,a járatok igénybevételének ellenőrzése és egyéb monitoring feladatok. - A 7. fejezet: A FELEK KÖZÖS ÉS MEGOSZTOTT FELADATAI fejezet rendelkezik az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás napi működtetésével, a menetrenddel,az utas tájékoztatással és az estleges zavarok elhárításával kapcsolatos feladatok jogaik gyakorlásáról. - A 8. fejezet: JOGKÖVETKEZMÉNYEK a fejezet a közszolgáltatási követelményrendszer nem teljesítése miatti szankciót és az ezzel kapcsolatos eljárást határozza meg. - A 9. fejezet: a SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE kapcsán alkalmazandó szabályokat rögzíti, milyen módon eszközölhetnek felek szerződés módosítást, továbbá hogyan kell kezelni bizonyos változások bekövetkezését. - A 10. és 11. fejezet: VIS MAIOR és a KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI FELADATOK egymással összefüggő szabályozást alkotnak, és arra tekintettel bírnak különös jelentőséggel, hogy ezek a szabályok mind a közforgalomban résztvevő más szereplőket, mind a közszolgáltatást éppen igénybe vevő, vagy azt igénybe venni kívánó utazók élet- és vagyon biztonságát érintik, ezért indokolt részletes és garanciális szabályok beépítése a szerződésbe. - A 12. fejezet: FELMONDÁS rögzíti azokat az okokat, ami miatt a felek élhetnek ezzel a jogukkal. Szabályozásra kerülnek a felmondás fajtái és a felmondáskor követendő eljárás is.

12 12 - A és 15. fejezet: a BIZALMAS INFORMÁCIÓK, az EGYÜTTMŰKÖDÉS a KAPCSOLATTARTÁS, az ilyen típusú szerződések szokásos tartalmát képező rendelkezéseket tartalmazzák. - A 16. és a 17. fejezet: a VITARENDEZÉS, a BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírások és szabályok teljesítésével kapcsolatban felek között felmerült vitákat, először tárgyalásos úton szakértők bevonásával kívánja rendezni. Amennyiben ez nem működik, akkor a bírói út igénybevételét írja elő a fejezet erre vonatkozó alcíme. - A 18. fejezet: az EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezete az ilyen szerződéseknél az ezen a helyen szokásos rendelkezéseket tartalmazza, úgy mint a szerződés példányai, érvénytelenséggel kapcsolatos rendelkezések, joglemondás és a felek közötti értesítések módja és formája. A január1-jén hatályba lépő 11 melléklet közül, valamennyi a közszolgáltatás lényeges tartalmi elemeit, az üzleti és beruházási tervek állandó tartalmi elemeit, az utas tájékoztatási feladat elhatárolást, a forgalom felügyeleti eljárás általános szabályait, továbbá a beszámolókra vonatkozó adatokat és szabályokat tartalmazza. VI. Cégvezető kinevezése atüke Busz Zrt-nél: A Tüke Busz Zrt.-nél igazgatóság nem működik, a társaság ügyvezetését jelenleg egyszemélyben a vezérigazgató látja el. A Tüke Busz Zrt. tevékenységi körének, szervezetének változása, a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel történő együttműködés kialakítása és fenntartása a vezérigazgató, mint egyedüli cégjegyzésre jogosult személy leterheltségét is megnövelték. A cégjegyzés folyamatosságának biztosítása ebben az időszakban elengedhetetlen, a vezérigazgató akadályoztatása esetére a helyettesítését biztosítani szükséges. A Ptk. 3:113. (1) bekezdése alapján a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselők rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezető részére a társaság legfőbb szerve általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat, valamint előírhatja a gazdasági társaság alapításával, a társasági szerződés módosításával, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő bejelentésével kapcsolatos feladatokat. A fentiek alapján javasolom, hogy a Tüke Busz Zrt. cégvezetőjének Baracsi László jelenlegi gazdasági igazgató kerüljön kinevezésre. A cégvezető kinevezése a társaság közgyűlésének napjától kezdődően, határozatlan időtartamra szól, önálló cégjegyzési jog biztosításával, a társasági szerződés módosításával, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátásának

13 13 előírásával és az alapító okirat ennek megfelelő módosításával. Baracsi László gazdasági vezetőként - a Közgyűlés 431/2012. (12.13.) sz. határozata alapján - a cégvezetői tisztséget korábban már ellátta, amíg a lemondását követően a Közgyűlés február 27-i ülésén a tisztség megszüntetéséről döntött. Az előterjesztést a Városfejlesztési és a Kommunális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. A Bizottságok állásfoglalásait a bizottsági elnökök a Közgyűlésen szóban ismertetik. A rendelet megalkotása az Mötv a alapján a Közgyűlés minősített többségű döntését igényli. Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Pécs Megyei Jogú Város közlekedésszervezési feladatainak ellátása tárgyában a szükséges döntéseket a csatolt rendelet-tervezet,a határozat-tervezet, valamint a mellékletek szerinti, tartalommal - hozza meg. Pécs, május 22. Dr. Páva Zsolt polgármester

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: A TIVA-Szolg Kft. víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó működtetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 19. számú előterjesztés egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 207. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1661-2/2014. TÁRGY: TOVÁBBI DÖNTÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGAI ÉS AZ ELSZÁMO- LÓHÁZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSI HATÉ- KONYSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁ- LATA TÁRGYÁBAN MELLÉKLET:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28. napján tartandó soron következő testületi ülésére

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28. napján tartandó soron következő testületi ülésére Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28. napján tartandó soron következő testületi ülésére Szám: Előkészítő: dr. Nánássy Elek Tárgy: Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/56/2015-2 TÁRGY: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK, ÉS EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MELLÉKLET: 3 DB

IKTATÓSZÁM: 05-5/56/2015-2 TÁRGY: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK, ÉS EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MELLÉKLET: 3 DB IKTATÓSZÁM: 05-5/56/2015-2 TÁRGY: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK, ÉS EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MELLÉKLET: 3 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt. szám: 19906/2013. JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2016. június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2016. június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 233. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal

Részletesebben

KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK

KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 PIR szám: képviseli: Dr. Páva Zsolt Polgármester ); (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról A Magyar Köztársaság gazdasági fejlődésének és az állampolgárok életminőségének meghatározó eleme a közlekedési rendszer, ezen belül a közösségi

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 2. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 2. szám III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/17514/2015. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDO NÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁR SASÁGOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁ MOGATÁS ÁTADÁSÁNAK MÓDO SÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB. E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/233-6/2014. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉ- SÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 18/2013. (V.22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET:

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 13-án 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft Iroda: 1181 Budapest, Zádor u. 9. Levélcím: 1680 Budapest, Pf. 104. Tel: +36-1-296-0960 Fax: +36-1-296-0950 Telephely: Tel: +36-1-296-0940

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és egyes önkormányzati rendeletek harmonizációja

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2015. december 2... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvénytervezet

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvénytervezet PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvénytervezet Budapest, 2007. december 2008.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 10-10/2549-1/2012. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK BÉRLETÉRİL, ELIDEGENÍTÉSÉRİL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS

Részletesebben

Előterjesztés Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztés Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113,142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az AHK Agglomerációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, 2014. június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:G-44723/2013 Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Rendeletalkotás és közszolgálati szerződés megkötése a nem közművel

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Kft. üzletrészének vásárlása és részesedés növelés

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 7. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 7. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 7. sz. napirendi pontja Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Tolna megyei irodájának létrehozásáról

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben