Az Art évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes"

Átírás

1 Az Art évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

2 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról A Magyar Közlöny 161. számában került kihirdetésre november 26. napján A évi XCII. törvény az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról A Magyar Közlöny 183. számában került kihirdetésre december 23. napján A évi XCIX. törvény Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról A Magyar Közlöny 184. számában került kihirdetésre december 29. napján

3 A módosítás érintette egyebek mellett: az Art. mellett az anyagi jogi jogszabályokat, valamint a NAV törvényt ÁLTALÁNOS HATÁLYBALÉPÉSI IDŐPONT : ! AZ ETTŐL ELÉRŐ HATÁLYBALÉPÉSEKET KÜLÖN JELÖLÖM!

4 A főbb INDOKOK JOGHARMONIZÁCIÓ ÉRTELEMZÉS SEGÍTÉSE FEKETEGAZDASÁG ELLENI KÜZDELEM, VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET JAVÍTÁSA ADÓHATÓSÁGI ESZKÖZPARK SZÉLESÍTÉSE

5 A főbb módosítások A képviseletre jogosultak köre bővül! Elsősorban az általános forgalmi adóra elkövetett csalások visszaszorítása érdekében kialakításra kerül az úgynevezett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER), A módosítás felhatalmazza az adópolitikáért felelős minisztert az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzésében részt vevő szervezetek pályázatának elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének rendeletben való megállapítására. A feltételes adómegállapítás iránti kérelemmel kapcsolatos részletszabályokat tartalmaz, mellyel összefüggésben a feltételes adómegállapításra vonatkozó szabályok között érvényességi időtartam kerül bevezetésre. Rendelkezik a feltételes adómegállapítás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárási határidők módosításáról.

6 A jogalkotás további folyamata A december 23. napján kihirdetett, 183. számú Magyar Közlönyben jelent meg az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi XCII. törvény, mely egyebek mellett az Art. EKAER-rel kapcsolatos rendelkezéseit is módosította. A december 29. napján kihirdetett, 184. számú Magyar Közlönyben jelent meg Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról rendelkező évi XCIX. törvény, mely tartalmazza egyebek mellett az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény módosítását is január 1-jétől hatályos az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (2014. évi Magyar Közlöny 188. szám ). Ugyancsak január 1-jétől hatályos az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról rendelkező 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (2014. évi Magyar Közlöny 188. szám ).

7 Alapelvek [1. (3a)] EGYÉRTELMŰSÍTÉS!!! Az Art a január 1-jével hatályon kívül helyezésre került, amelynek indoka a párhuzamos szabályozás megszüntetése volt, hiszen a hatályon kívül helyezett rendelkezés tartalmában megegyezett az Art. és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapelveiben kifejtett szabályokkal. A jogalkalmazás egyértelműsítése érdekében azonban indokolttá vált az Art. jelenleg hatályos alapelvének a kiegészítése azzal, hogy az adóhatóság a jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti adózónként eltérően, a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során. Ha azonban a korábban lefolytatott eljárás nem tartalmazott az adott jogviszonyra vonatkozóan minősítést, megállapítást, akkor nincs olyan minősítés, amely az adóhatóságot a későbbi eljárásban kötelezné.

8 Alapelvek [2. (2)] A JOGGYAKORLAT EGYÉRTELMŰSÍTÉSE, PONTOSÍTÁSA!!! A kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezményekkel ellent nem mondó, azokban részben megjelenő, részben jogértelmezéssel levezethető, azonban a hazai adójogban eddig egyértelműen meg nem jelenő alábbi szabály alapelvi szintű kimondása összhangban van a nemzetközi adójog elmúlt évekbeli fejlődésének irányával, az Európai Unió és az OECD ajánlásaival, nevezetesen: Ha törvénnyel, kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződéssel érintett jogviszonyok, ebből származó jövedelmek tekintetében a rendelkezésre álló tényeknek vagy a vonatkozó nemzetközi szerződés rendelkezéseinek államok közötti eltérő értelmezése azt eredményezi, hogy az adott jogviszonyból származó jövedelmet egyik állam sem tekinti belföldön adóztathatónak, akkor Magyarország nem mentesíti ezt a jövedelmet az adóztatás alól.

9 Alapelvek [2. (2)] A kérdéses módosítás egy tipikus agresszív adótervezési konstrukció (a szaknyelvben ún. hibrid struktúrák) adójogi megítélése tekintetében teszi egyértelművé a jogalkalmazást. Az olyan ügyletek során, ahol a kétszeres nem adózás az államok általi eltérő jogi minősítés miatt alakul ki, a módosítás eredményeként jellemzően részben az egyezmény szerződő állam általi értelmezésével összhangban megnyílik a hazai adóztatási jog.

10 A törvény hatálya [5. (2) a)-(2b)] Adóügyekben az elektronikus ügyintézésre az Art-ben és a felhatalmazása alapján kiadott, az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013.(XI. 7.) NGM rendeletben meghatározott ügycsoportokban van lehetőség (illetve számos esetben kötelező az elektronikus út igénybe vétele), ezért indokolt a Ket. ügyintézésre az ügyintézési rendelkezésre, elektronikus irat előterjesztése esetén az ügyintézési határidő kezdetére vonatkozó szabályainak alkalmazását adóügyekben kizárni. Amennyiben e rendszert az adózó rendelkezése felülírhatná, az az adóügyek intézését (pl. elektronikus bevallás-feldolgozás) jelentősen hátráltatná.

11 A törvény hatálya [5. (2) a)-(2b)] A Ket. ideiglenes biztosítási intézkedésre vonatkozó 29/A. (1) bekezdése alapján nem egyértelmű a szabályozás abban a kérdésben, hogy az adóhatóságnak az ideiglenes biztosítási intézkedés alkalmazása során a Ket. vagy az Art. biztosítási intézkedésre vonatkozó rendelkezéseit kell-e alkalmaznia. A módosítás erre a kérdésre ad egyértelmű választ azzal, hogy az Art. biztosítási intézkedésre vonatkozó szabályait rendeli alkalmazni az ideiglenes biztosítási intézkedés adóhatóság által történő foganatosításakor. Külön rögzítésre került az is, hogy adóügyekben az ideiglenes biztosítási intézkedés a határozat jogerőre emelkedésével nem veszti hatályát.

12 Az adózó képviselete [7. (1)-(2), (6)-(7)] Magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá

13 Az adózó képviselete [7. (1)-(2), (6)-(7)] ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. Magánszemély, jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban, az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtt a felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő vagy könyvvizsgáló képviseletével járhat el.

14 A bejelentés szabályai [20. (7c)] Több esetben a társszervek jelzései alapján az állami adóhatóság tudomására jut, hogy a magánszemély járulékfizetési kötelezettsége megszűnt (pl. külföldön biztosított), ezért a hivatkozott jogszabályhely lehetővé teszi, hogy az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törölje a külföldön élő magánszemély Tbj. 39. (2) bekezdés szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll. Hatálybalépés: november 27. (a kihirdetést követő napon). A módosítást a hatálybalépést követő napon folyamatban lévő eljárásokban, valamint kérelemre a hatálybalépés időpontjában jogerősen elbírált ügyekben is alkalmazni kell!

15 A bejelentés szabályai [20/B. (4)] A éig hatályos szabályok értelmében meghatározott külföldi adóalanyi kör mentesül a belföldi bejelentkezési kötelezettség alól, amennyiben a külföldi adóalany belföldi tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy áfaraktárban értékesítsen terméket, vagy onnan harmadik országba exportáljon terméket, mivel ez esetben az ügyletek adómentesek. ->> Nem volt éig jogszabályi lehetőség arra, hogy mellőzni lehessen a külföldi adóalany esetében a bejelentkezési kötelezettséget, ha az adóalany belföldi tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy az áfa-raktárból Közösségen belüli adómentes értékesítést hajt végre. Ennek oka, hogy - az exporttal szemben Közösségen belüli adómentes értékesítés esetében szükséges összesítő nyilatkozat benyújtása is, amelyhez szükséges a belföldi közösségi adószám. Ezt a problémát megoldandó az Art január 01-jétől lehetővé teszi ez utóbbi esetben is, hogy a külföldi adóalany ne jelentkezzen be belföldön, feltéve, hogy helyette megállapodás alapján a Közösségen belüli adómentes értékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségeket az adóraktár üzemeltetője végzi el meghatalmazás alapján. Ezzel összefüggésben módosult a 31. (1) bekezdése is.

16 Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése [22. (1) j), (2), (17)] Az előző dián szereplőkkel összhangban az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az adómentesség érvényesítése érdekében az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény január 01-jétől hatályos 89/A. -ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként jár el. A nyilatkozat megváltoztatását az előző pont kivételével is a változtatást megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni. Ha az adózó az alanyi adómentességre, illetve a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárt az adóév közben lépte túl, a bejelentést a 23. (3) bekezdés szerint kell megtenni (15 nap). Az adózó az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozattétel és annak változásának bejelentése alól mentesül, ha kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott közösségi adómentes termékértékesítést, mint közösségi kereskedelmi kapcsolatot, közvetett vámjogi képviselő vagy adóraktár üzemeltető igénybevételével létesít.

17 Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése [22. (1) j), (2), (17)] Az Art. sokat vitatott 34/A. -ában foglalt rendelkezés nem a bevallás, hanem az adózási mód választására vonatkozó nyilatkozat javítását teszi lehetővé, így ez a szabályozási megoldás számos értelmezhetetlen probléma és kérdés elé állította a jogalkalmazókat. A hivatkozott rendelkezés alapján a éig hatályos szabályok szerint - nem volt egyértelmű, hogy milyen típusú választási lehetőségek korrekciójára van lehetősége az adózónak, a rendelkezés nem határozta meg, hogy az adózó a korábbi választását meddig módosíthatja (az ellenőrzés megkezdéséig-e vagy az alatt is), illetve, hogy a választás módosításának joga kiterjed-e az általános forgalmi adóban lehetővé tett választási jogokra is vagy sem.

18 Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése [22. (1) j), (2), (17)] Tekintettel arra, hogy a rendelkezés elsődleges célja az áfa nyilatkozat kijavításának lehetővé tétele lett volna, a módosítás egyértelművé teszi, hogy a korrekció kezdeményezésének lehetősége az áfa nyilatkozat esetében áll fenn, ugyanis a 22. új (17) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Az adózó a bevallások utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, az adóhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján kezdeményezheti az (1) bekezdés b) d), valamint h) i) pontja szerinti választása módosítását, amennyiben a módosítás az adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét az adózó benyújtott bevallását figyelembe véve nem érinti.

19 Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések bejelentése [új 22/D. ] Előírásra kerül az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automaták üzemeltetőinek, hogy még az automata üzembe helyezése, illetve az értékesítési tevékenység megszüntetése előtt; megszűnés esetén legkésőbb aznap; a bejelentés adattartalmának változása esetén pedig haladéktalanul elektronikus úton jelentsék azt be az állami adóhatóságnak. Az állami adóhatóság az automata berendezést nyilvántartásba veszi, annak regisztrációs számáról az adózót elektronikus úton értesíti január 1-jétől hatályos a nemzetgazdasági miniszter 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelete az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól. A megkezdési bejelentés igazgatási szolgáltatási díjköteles (REGISZTRÁCIÓS DÍJ ), annak mértéke Ft. Azon adózóknak, akik január 1-jén élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezést üzemeltetnek, az állami adóhatósághoz elektronikus úton a 22/D. szerinti bejelentési kötelezettségnek március 31-ig kell eleget tenniük.

20 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] KORÁBBI ADÓZÓI JELZÉSEK ÉS MEGFOGALMAZOTT FELVETÉSEK MIATT! CÉL AZ ÁFACSALÁSOK VISSZASZORÍTÁSA! (JELENLEG EGY UNIÓS ÁLLAMPOLGÁR 2000 EURÓT FIZET, CIPEL AZ ÁFACSALÓK MIATT..) A TISZTESSÉGESEN ADÓZÓK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉDELMÉRE ELSŐDLEGES ÉS ELVITATHATATLAN CÉL! ->>> TEHÁT MINDANNYIUNK ÉRDEKE! A RENDSZER MINDENKI SZÁMÁRA ÚJ ÍGY AZ ADÓHATÓSÁG ÉS AZ ADÓZÓK RÉSZÉRE IS! AZ ELSŐ HÓNAP PRÓBAÜZEM, BÍRSÁGMENTES IDŐSZAK SZOLGÁLTATÓ- SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ILLETVE FIGYELEMFELÍVÁS! AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK MIATT LEHETŐSÉG VAN AKÁR A JOGSZABÁLY KIEGÉSZÍTÉSÉRE, PONTOSÍTÁSÁRA VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA IS AKÉSŐBBIEKBEN, AHOGY MÁS JOGINTÉZMÉNYNÉL IS. TÖRZSTISZTÍTÁS ÉS BEJELENTKEZÉS (PL. KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISBA!)!

21 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] CÉL TEHÁT: az áruk valós útjának nyomon követése, a keletkező közterhek befizetésének biztosítása. Az Art. új bejelentési szabállyal egészül ki, mely bejelentést az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt, Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) folytató adózónak kell teljesítenie az állami adó- és vámhatóság felé. A bejelentés teljesítése az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) elnevezésű elektronikus rendszeren keresztül történik (elérhetőség: A bejelentést a közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatban kell teljesíteni, az EKAER minden egyes ilyen tevékenységhez azonosító számot (EKAER számot) mely egy adott termék egységet azonosít, 15 napig érvényes, a hatósági ellenőrzés miatt a bejelentőnek a fuvarozó rendelkezésére kell bocsátania rendel.

22 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] Lényege: áruszállítás bejelentése regisztráció, EKAER szám megszerzése meghatározott esetekben biztosíték adása áru nyomon követése, ellenőrzés. Az EKAER szám megállapítása érdekében az Art. 11. számú melléklete szerinti adattartalommal kell az állami adó- és vámhatósághoz bejelentést tenni. A bejelentendő adatok köre korlátozottan módosítható! - feladó adatai; - felrakodás címe; - címzett adatai; - kirakodás címe; - EKAER számhoz tartozó termékekre vonatkozó adatok, így az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban is stb.; - A rendszám nem szükséges az EKAER szám megállapításához viszont be kell jelenteni!!! (módosítható ) stb. A törvény rögzíti az állami adó- és vámhatóság által az adózó bejelentése alapján nyilvántartásba veendő adatok körét, melyek az EKAER-ben is szerepeltetésre kerülnek.

23 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] A bejelentésre köteles személyek (csak belföldi!!!) - az Európai Unió más tagállamából Magyarországra irányuló termékbeszerzés esetén a címzett, vagy átvevő - Magyarországról az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés esetén feladó, vagy felrakodó - belföldi forgalomban feladó, illetve címzett (átvevő) (kirakodás helye ). Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. A bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt. Az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

24 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] 50/2014. NGM rend. 4. : Az EKAER szám az ugyanazon gépjárművel szállított rakományhoz kapcsolódik oly módon, hogy az Art. 22/E. (8) bekezdésében és 11. számú mellékletében meghatározott adatok bejelentése alapján, azon termékegységre kerül meghatározásra, melyet egy megrendelő (ha saját termék mozgatása történik, akkor a termék tulajdonosa, bérmunka esetén az átvevő) számára, egy gépjárművel szállítanak, belföldre irányuló szállítás esetén egy adott átvételi helyre, a gépjármű ezen útvonalon történő egyszeri mozgása során. Amennyiben a termék fentiek szerinti fuvarozása több gépjárművel történik (például gépjárművel és az általa vontatott pótkocsival) ugyanazon EKAER számhoz tartozóan valamennyi rendszámot rögzíteni kell. Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat.

25 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat. A bejelentési kötelezettség elsődlegesen az Útdíjtörvény szerinti az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló évi LXVII. törvény pontja útdíjköteles, azaz 3,5 tonna össztömegnél nagyobb össztömegű gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenységre vonatkozik. Kockázatos termékek esetén differenciál a szabályozás a kockázatos élelmiszerek és egyéb termékek súlya, valamint értéke függvényében, így a bejelentés szabályait alkalmazni kell a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíj köteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a

26 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja. A kockázatos termékek közúti fuvarozásával kapcsolatban további kötelezettség az ún. kockázati biztosíték nyújtása, az erre vonatkozó részletszabályokat szintén az Art. 11. számú melléklete tartalmazza. A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie (TEHÁT KERET JELLEGŰ) a bejelentés időpontjában a bejelentést megelőző 60 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés, vagy a felrakodás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát.

27 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] Az adózó - szükség esetén, a folyamatosan megállapított kockázatos termék érték adatok alapján - kiegészíti a biztosítékot a fentiek szerinti mértékre. A biztosíték teljesítésének módja: befizetés vagy bankgarancia. Mentesség: mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, ha szerepel a minősített adózói adatbázisban, vagy legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban (BEJELENTKEZÉS!), és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A biztosíték adótartozásra történő elszámolása Tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami adóhatóság havonta a tartozásra elszámolhatja.

28 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] Az elszámolásról az adózót értesíti. Amennyiben szükséges, a biztosíték összegét az adózónak ki kell egészítenie! A biztosíték visszautalása Kérelemre tevékenység megszüntetése, mentességi feltételek bekövetkezése stb. esetén. Amennyiben a törvényben meghatározott mértékben nem áll rendelkezésre kockázati biztosíték, az adózó bejelentést nem teljesíthet, azaz EKAER szám megállapítását sem kérheti!

29 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] Mentesítés az előző szabályok alól a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve, a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve, a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű, a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű, a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,

30 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] Mentesítés az előző szabályok alól a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű. Mentes továbbá az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg, az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot, egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

31 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] A jogintézménnyel kapcsolatban az értelmező rendelkezések körében meghatározásra került az EKAER szám, a kockázatos termék, a végfelhasználó, a címzett, a feladó, a felrakodó, az útdíjköteles gépjármű, a gépjármű, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer és az átvevő fogalma. A 22/E. és a 11. számú melléklet I III. alcímei szerinti bejelentési kötelezettségeket első alkalommal a január 1-jén és azt követően megkezdett fuvarozások tekintetében kell teljesíteni. A 11. számú melléklet IV. alcím 3. pontja szerinti kockázati biztosítékot első alkalommal január 31. napjáig kell nyújtani az eddig az időpontig az EKAER-be rögzített adatok alapján. A biztosíték összegének meghatározása során az annak alapjául szolgáló időszakot január 1-jétől az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentés időpontjáig kell számolni. Ha az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentésre március 1-jét követően kerül sor, a biztosíték összegének alapjául szolgáló időszakot a 11. melléklet IV. alcím 3. pontja alapján kell meghatározni.

32 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ; 172. (19a), módosult 173. (1)] Amennyiben az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget a 22/E. (1) (4) bekezdése szerinti kötelezettségnek, illetve a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Hatály: február 1. ->>> a türelmi idő alatt a NAV részéről alapvetően szolgáltató-segítségnyújtási és figyelem-felhívási tevékenység nyújtása a cél. Az EKAER rendszerbe történő bejelentési kötelezettség nem teljesítése, hibás, valótlan adattartalommal vagy hiányosan való teljesítése esetén kiszabott mulasztási bírság szankcióval összefüggésben az Art. előírja, hogy ebben az esetben az igazolatlan eredetűnek minősülő fuvarozott termék a romlandó áru és az élő állatok kivételével a bírság összegének mértékéig annak biztosítékaként lefoglalható, melyről az állami adóés vámhatóság a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik. A mulasztási bírság kiszabásáról hozott határozat a jelen lévő adózóval vagy annak képviselőjével, meghatalmazottjával, alkalmazottjával közlésre kerül, és a határozat a közlés időpontjától kezdve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A lefoglalásról jegyzőkönyv készül, a lefoglalt ingóság zár alá vehető vagy az adózó költségére elszállíttatható. Hatály: február 1. (zártörés).

33 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség [új 22/E. ] A rendszer januári bevezetésének zökkenőmentessé tétele érdekében december 5-én a Nemzetgazdasági Miniszter Úr kezdeményezésére megalakult az EKAER Munkabizottság. Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 40/ , mobilhálózatokból a kék szám: 20/ , 30/ , 70/ Az EKAER rendszerrel kapcsolatos informatikai problémák a telefonszámon jelezhetőek. Webform: Tárgy mező: EKÁER informatikai problémák EKÁER jogértelmezési kérdések

34 Hatályát veszti a 24/F. (5) bekezdés c) pontja Indokok: A fokozott adóhatósági felügyelet időtartamára vonatkozóan elrendelt ellenjegyeztetési kötelezettség által esetlegesen elérhető előnyök nem állnak arányban az e rendelkezés által generált eljárási nehézségekkel. Az Art. 24/F. (5) bekezdés c) pontja nem fejezi ki kellőképpen a fokozott adóhatósági felügyelet jogintézmény lényegét. Problémát jelent mind az ellenjegyzés tényének, mind az ellenjegyző személyazonosságának és jogosultságának ellenőrzése a bevallások feldolgozási folyamatában, illetőleg az ellenjegyzés az elektronikus úton teljesített bevallás vonatkozásában nem igazán értelmezhető. Adózói jelzések szerint a fokozott adóhatósági felügyelet alá vont adózók esetében jelentős pluszköltségek merülnek fel január 1-jétől alkalmazandó, így az adószám törölhető, ha az adózó felszólítás ellenére sem tesz eleget a december 31-én hatályos (5) bekezdés c) pontja alapján előírt ellenjegyeztetési kötelezettségének és mulasztását nem menti ki.

35 A munkáltató adómegállapítása [27. (4)] A munkáltatói adómegállapítóst választó magánszemélyek számos esetben (mégis) benyújtják önadózás keretében alapbevallásukat az '53 számú bevallás, vagy az '53ADÓNYILATKOZAT használatával, illetve önellenőrzést nyújtanak be az alapbevallás (munkáltatói adómegállapítás) benyújtási határidejét megelőzően. A módosítás mely szerint a munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet követő év április 30-áig (május 20. helyett) állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást az adóévet követő év május 20-áig (június 10. helyett) elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz eredményeként, az egységes benyújtási határidőknek köszönhetően, várhatóan csökken a duplán benyújtott bevallások száma. A módosított rendelkezést először a adóévre vonatkozó bevallások tekintetében, tehát 2015-ben már alkalmazni kell.

36 Az adóbevallás [új 31. (2) 25a-25c.] A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének az e minőségében megszerzett tiszteletdíja a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, ugyanakkor az Szja tv. egyéb bevételeket is nem önálló tevékenységből származó bevételként nevesít, ezért a bevallás vonatkozó sorából nem állapítható meg, hogy az ott bevallott összegből mekkora a vezető tisztségviselői tiszteletdíj. Tekintettel arra, hogy ezen információra a 2011/16/EU irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételéhez szükség van, ezért indokolt az adóbevallási szabályok módosítása. A 2011/16/EU irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételének további feltétele, hogy az adóhatóság információval rendelkezzék az adatszolgáltatással érintett uniós illetőségű személyek részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésről, továbbá az említett személyek ingatlan-értékesítésből és hasznosításból származó jövedelméről. A módosítás a bevallás mely havi adó- és járulék bevallás adattartalmának bővítésével segíti az információcserére vonatkozó kötelezettség teljesítését.

37 Az adóbevallás [módosult 31/B. (1)-(5), új 31/B. (10)] és az adóbevallás különös szabályai [módosult 33. (8)] A kockázatos számlázási láncolatok hatékonyabb felderítése, és ez által a feketegazdaság visszaszorítása érdekében indokolt a tételes számla adatszolgáltatással kapcsolatos összeghatár 2 millió forintról 1 millió forintra történő leszállítása. A kötelezett adózó választása szerint valamennyi számlája adatáról szolgáltathat adatot. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a törvény kimondja, hogy az egyébként összesítő jelentésre kötelezett adózó a jövőben összeghatártól függetlenül (is) adatot szolgáltathat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) az átalakulás, az egyesülés, a szétválás fogalmakat elkülönülten kezeli, ezért indokolt az Art. rendelkezéseiben is ezt a fogalmi meghatározást alkalmazni. A megjelöltek okán az Art. 33. (8) bekezdése értelmében az adóévben átalakuló, egyesülő, szétváló adózó ideértve az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött adózót, az átvevőt és a fennmaradót is az átalakulás, egyesülés, szétválás napjától számított 30 napon belül társasági adóelőleg-bevallást tesz. Itt szükséges megjegyezni, hogy a 43. (1) bekezdésének és a 90. (4) bekezdés c) pontjának a módosítását is ez indokolta.

38 Hatályát veszti a 34/A. Az Art. 34/A. -ában foglalt rendelkezés nem a bevallás, hanem az adózási mód választására vonatkozó nyilatkozat javítását teszi lehetővé, így ez a szabályozási megoldás számos értelmezhetetlen probléma és kérdés elé állította a jogalkalmazókat. A hivatkozott rendelkezés alapján nem egyértelmű, hogy milyen típusú választási lehetőségek korrekciójára van lehetősége az adózónak, a rendelkezés nem határozza meg, hogy az adózó a korábbi választását meddig módosíthatja (az ellenőrzés megkezdéséig vagy az alatt is), illetve, hogy a választás módosításának joga kiterjed-e az általános forgalmi adóban lehetővé tett választási jogokra is vagy sem Tekintettel arra, hogy a rendelkezés elsődleges célja az áfa nyilatkozat kijavításának lehetővé tétele, a törvény egyértelművé teszi, hogy a korrekció kezdeményezésének lehetősége az áfa nyilatkozat esetében áll fenn (lásd a 14. dián a 22. (17) bekezdéséhez fűzött indokolást).

39 A befizetések elszámolása [43. (2a)-(2c)] Az elkülönített bűnügyi letéti számlára a költségvetési csalás, adócsalás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás alá vont magánszemély a büntetőeljárás megszüntetése, illetve a büntetés korlátlan enyhítése érdekében a saját vagyonából teljesít befizetést. Erre tekintettel, indokolt és célszerű ezt a befizetést a magánszemély adózó bármely egyéb nyilvántartott köztartozására elszámolni azokban az esetekben, amikor a pénzt a büntetőeljárás megszüntetetése (bármely a büntetőjogi felelősség megállapítását mellőző befejezés), felmentő ítélet, vagy enyhébb ítélet miatt vissza kellene téríteni az adózónak, továbbá, amikor a bűncselekmény elkövetésével érintett adózónál önkéntes teljesítés vagy eredményes adóhatósági végrehajtás útján az átvezetés időpontjában már nem áll fenn adótartozás. Ezzel egyrészről megtakaríthatóak az önkéntes teljesítés hiánya miatti adóhatósági végrehajtás költségei, hiszen a magánszemélynek a már az adóhatóságnál lévő vagyonából rendezésre kerülne az adótartozása, másrészről a szabály az adótartozások hatékonyabb megtérülését és ezáltal az állami költségvetési bevételek növekedését eredményezné.

40 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás [módosult 52. (1a)] Az adóhatóság (eddig az állami adóhatóság és a vámhatóság) az általa kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg kivéve, ha e korlátozás alól a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott egyedi felmentést ad. A módosítás célja, hogy az önkormányzati adóhatóságok is kizárólag állami tulajdonban lévő, jogi személyek útján hajthassanak végre informatikai fejlesztéseket anélkül, hogy ez adótitoksértésnek minősülne.

41 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás [új 52. (12a)] A 2011/16/EU irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételéhez szükséges, hogy az uniós adóügyi illetőségű személy hazai nyugdíjjövedelméről az adóhatóságnak információja legyen. Ennek megfelelően került sor az adatszolgáltatási kötelezettséget előíró rendelkezés jogharmonizációs célból történő beiktatására. Ennek okán a nyugdíjat folyósító szerv az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény 19/A. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemkategóriát érintő automatikus információcsere teljesítése érdekében a rendelkezésre álló azonosító adatok alapján az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás adóévi összegéről az adóévet követő év január 31-ig az adózó azonosításához rendelkezésre álló adatok feltüntetésével elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.

42 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás [új 52. (19a)] Az 52. (19) bekezdése arról rendelkezik, ha az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési eljárás, végrehajtási eljárás megindításához, lefolytatásához vagy bűnüldözési, nyomozóhatósági tevékenysége végzéséhez, továbbá a pénzügyi információs egységként működő hatóság feladatainak végzéséhez szükséges adatok iránti megkeresést elektronikus úton juttatja el az általa e célra működtetett elektronikus rendszeren keresztül a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és a befektetési vállalkozás részére, a megkeresést a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és a befektetési vállalkozás elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által meghatározott formátumban köteles teljesíteni. A banktitok iránti megkeresések hatékony teljesítése érdekében az 52. új (19a) bekezdése kimondja, hogy a (19) bekezdés szerinti megkeresések teljesítésére nyitva álló határidő a végrehajtási eljáráshoz szükséges megkeresések tekintetében 8 nap, az ellenőrzési eljáráshoz szükséges megkeresések tekintetében 15 nap.

43 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás [új 52. (22)] Az 52. (22) bekezdése értelmében, ha a tényállás tisztázásához szükséges, az állami adó- és vámhatóság megkeresi a belföldön letelepedett, telekommunikációs szolgáltatást nyújtó adózót az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelemi szolgáltatásnak a szolgáltatás nyújtójára, valamint a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó forgalmi adatai az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybevevő személyhez nem köthető módon történő beszerzése érdekében. A belföldön letelepedett, telekommunikációs szolgáltatást nyújtó adózó a megkeresést 15 napon belül teljesíti. A hivatkozott előírással a NAV lehetőséget kap arra, hogy megkeresésre adatot kapjon az internetes vásárlások forgalmi adatairól a telekommunikációs cégektől (például: Telenor, Vodafone, T-mobile), amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését támogatja az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében.

44 Az adótitok [módosult 54. (4a), (7)] A hagyatéki tárgyalásra idézett örökös mellett annak az örökösnek is méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy az örökhagyó esetleges adótartozásairól tudomást szerezzen, akinek a hagyatékot tárgyaláson kívül adja át a közjegyző. Erre tekintettel szükséges az indokolatlan megkülönböztetés megszüntetése. A jogszabály szövege tehát: Az örökös (eddig a hagyatéki tárgyalásra idézett örökös) kérelmére, az örökös tájékoztatása érdekében az elhunyt adózó hagyatéki ügyében eljáró közjegyző a hagyatéki ügyben való eljárásának igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. Az adóhatóság a tájékoztatást a tájékoztatás kiadmányozásának napján fennálló állapotnak megfelelő adattartalommal adja meg. Egyértelműsíti a törvény, hogy az adótitok megismerésére a Támogatásokat Vizsgáló Iroda is jogosult, ugyanis a módosítás következtében az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról az Állami Számvevőszéket, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervet, az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF), az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezetet (új), valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez szükséges.

45 Az adóhatósági igazolás kiállítása [új 85/A. (11)] Az adóhatósági igazolás kiállítására vonatkozó szabályok bővítésére került sor. A módosításig ugyanis az állami adóhatóság a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon csak illetőségigazolást állított ki a kérelmező részére, feltéve, hogy a kérelmező a nyomtatványhoz csatolta annak magyar nyelvű szakfordítását (kivéve, ha a nyomtatvány angol nyelvű). Az adózók már nem csak az illetőségüket, hanem egyéb adatot is kötelesek igazolni a külföldi hatóságok felé, így indokolt a korábbi rendelkezések bővítése azzal, hogy a jövőben az állami adóhatóság adóhatósági igazolást (adó-, együttes adó, jövedelem- és illetőségigazolás) állít ki a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon, feltéve, hogy a nyomtatvány angol nyelvű, vagy a kérelmező csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását.

46 Hatáskör az ellenőrzési eljárásban [88. (6), (6a), (6b)] A szállítást végző személynek nem minden esetben van lehetősége a tényleges vevő, átvevő adatainak pontos megadására, illetve beazonosítására, ezért a törvény megteremti az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának lehetőségét a valótlan tartalmú nyilatkozatok (fiktív címzett, illetve átvevő feltüntetése, a rendeltetési hely jellegével össze nem egyeztethető rakományok) kiszűréséhez. A rendelkezés az áfa csalások megelőzését, megakadályozását, felderítését szolgálja. A jogszabály szerint az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható. Az állami adó- és vámhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási

47 Hatáskör az ellenőrzési eljárásban [88. (6), (6a), (6b)] tevékenységet, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. Az állami adó- és vámhatóság az előzőek szerinti, a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, átvevőt, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti: a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, a termék átvételéről, kirakodásának címéről, az EKAER számról, ha a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.

48 Hatáskör az ellenőrzési eljárásban [88. (6), (6a), (6b)] A nyilatkozat megtagadása hatósági zár alkalmazását vonhatja maga után. A törvény ugyanis úgy rendelkezik, ha a kockázati tényezők különösen a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely, illetve a fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, folyamatban levő végrehajtási eljárás, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése indokolják, valamint abban az esetben, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmiadó-alany az előzőek szerinti nyilatkozattételt megtagadja az élőállat, valamint a gyorsan romló termékek kivételével az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmazhat. A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár vagy raktérzár. Az állami adó- és vámhatóság az alkalmazott hatósági zár sértetlenségét belföldön ellenőrizheti, illetve a hatósági zár alkalmazása indokának megszűnése esetén intézkedik annak eltávolítása iránt.

49 Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban [új 97. (3a)] ÁFACSALÁSOK VISSZASZORÍTÁSA!!! (TUDATI ELEM: TUDTA VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA.) Az Európai Unió több országában is működő gyakorlattal összhangban a törvény rögzíti, amennyiben az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, illetve eljárása során feltárt tények, körülmények alapján több adózót egymással összefüggő módon érintő olyan szerződéses vagy egyéb kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben adókijátszásra, az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülésére irányuló magatartást állapít meg, vagy ilyet valószínűsít, az érintett adózót a rendeltetésszerű és körültekintő joggyakorlás előmozdítása érdekében tájékoztathatja a más adózók vonatkozásában észlelt tényekről, körülményekről. A megjelöltek okán tehát rögzítésre került, ha az adóhatóság ellenőrzése során olyan, több adózót egymással összefüggő módon érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja.

50 Felülellenőrzés [116. (1) bek. c) pont] A felülellenőrzés keretében történő ismételt ellenőrzés lefolytatására van lehetősége az adóhatóságnak olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, bizonyítékról való tudomásszerzés esetén, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert, és az ellenőrzés lefolytatására az állami adó- és vámhatóság vezetője utasítást ad. Új ténynek, körülménynek tekinthető különösen a külföldi adóhatóság a korábbi szabályozás szerinti 1 év helyett 180 napon túl megérkezett válaszában foglalt, az adó megállapítását befolyásoló új tény, adat feltéve, hogy az adóhatóság az ellenőrzést a külföldi adóhatóság válaszának hiányában fejezte be. Az 1 éves határidő 180 napra történő csökkentése a 92. (12) bekezdésének módosulásával összhangban az ellenőrzések elhúzódásának megakadályozása érdekében vált indokolttá.

51 Az adó feltételes megállapítása [132. ] KIVÉTEL A JÖVŐBENI ÜGYLETEK KÖRÉBEN A módosítás a feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága körében a jövőbeni ügyletek között kivételként határozza meg a jövőbeni ügyletnek minősülő folyamatos teljesítésű jogügyleteket, melyek esetében az adópolitikáért felelős miniszter csak az általános forgalmi adó adónemet érintő adókötelezettséget, illetve annak hiányát állapíthatja meg. [132. (1) bek.]

52 Az adó feltételes megállapítása [132. ] KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETSZABÁLYOK A tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelem benyújtásának adóévére, valamint az azt követő két adóévre vagy a kérelem benyújtását követő három adóévre vonatkozóan kéri az adózó a tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága megállapítását. A rendelkezés célja azon lehetőség biztosítása az adózók számára, hogy a tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága kezdő időpontját meghatározhassák. [132. új (2b) bek.] A módosítás összhangba hozásra került a 132. (2) bekezdésével is.

53 Az adó feltételes megállapítása [132. ] Kibővült a feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága kizártságának köre: a feltételes adómegállapítást érdemben érintő jogszabály-, illetve tartalmi tényállásváltozás esetkörén túl, a nemzetközi jogi kötelezettség-változás esetén, annak hatályba lépése időpontjától sem alkalmazható a feltételes adómegállapítás. [132. (3) bek.] Hatály: A hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban, valamint a hatálybalépés időpontjában jogerősen elbírált ügyekben is alkalmazandó. KÖTŐERŐ ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK MEGHATÁROZÁSA A feltételes adómegállapítási eljárás során hozott határozat kötőereje a tartós feltételes adómegállapítás kivételével a határozat kiadmányozását követő ötödik adóév utolsó napjáig tart, amely egyszer, további két évvel meghosszabbítható az erre irányuló 132/A. szerinti eljárásban. Az új rendelkezés célja a feltételes adómegállapítás adóhatóságra gyakorolt kötelező erejének határidőhöz kötése, mivel az időmúlásra tekintettel bekövetkező jogszabályváltozások és a gazdasági körülmények folyamatos alakulása miatt indokolatlan a feltételes adómegállapítások alkalmazhatóságának korlátlan fenntartása. [132. új (3a) bek.] Hatály: A hatálybalépést megelőzően kiadott határozatokra (ideértve a feltételes adómegállapítás időbeli hatályának kiterjesztése és alkalmazhatóságának megállapítása során kiadott határozatokat) is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a kötőerő kezdő időpontja január 1. napja.

54 Az adó feltételes megállapítása [132. ] ELJÁRÁSI HATÁRIDŐ, DÍJKÖTELEZETTSÉG VÁLTOZÁSA Az ügyintézési határidő jogtechnikai pontosításként a kérelem benyújtásától számított 75 napról 90 napra emelkedik, mely továbbra is egy alkalommal, 60 nappal hosszabbítható meg; sürgősségi eljárás esetében 45 napról 60 napra emelkedik, mely továbbra is 30 nappal hosszabbítható meg. [132. (4) bek.] A(z előzetes) személyes konzultáció díja (konzultációnként) ahogy a bevezetőben már említésre került 100 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik. [132. (7b) bek.]

55 Az adó feltételes megállapítása [132. ] ÚJ RENDELKEZÉS alapján az adózó kérheti az általa előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztására alkalmazandó számítási módszer megfelelőségének megállapítását (a kérelemben megjelölt részletes tényállás alapján), mely egy kérelem formájában nem terjeszthető elő jogügyletre (ideértve a jövőbeni ügyleteket) vonatkozó feltételes adómegállapítás iránti kérelemmel. [132. (13) bek.] A nemzetközi szerződésekkel összefüggő adókötelezettséget érintő feltételes adómegállapítás esetében megszűnik a határozat kiadmányozásakor kihirdetett, azonban hatályba nem lépett jogszabályok alapján történő kiadás lehetősége. [132. (12) bek.]

56 A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának és a kötőerő meghosszabbításának megállapítása [132/A. ] ALKALMAZHATÓSÁG A feltételes adómegállapítás során hozott határozat alkalmazhatósága a módosítás értelmében a határozat rendelkező részében foglaltakat érdemben nem érintő, a határozat jogerőre emelkedését követően hatályba lépett jogszabályváltozás, illetve megvalósult vagy jövőbeni tényállásváltozás mellett a határozat jogerőre emelkedését követően hatályba lépett nemzetközi jogi kötelezettségváltozásra tekintettel is megállapítható. [132/A. (1) bek.] Hatály: A hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban, valamint a hatálybalépés időpontjában jogerősen elbírált ügyekben is alkalmazandó. Hatályát veszti a feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága megállapítására irányuló eljárás a feltételes adómegállapításhoz képest kedvezőbb díjára vonatkozó speciális rendelkezés. A korábbi szabályozás szerint ugyanis az eljárás díja a kérelemmel érintett feltételes adómegállapítás díjának 50 százalékának felelt meg. Ha pedig a feltételes adómegállapítási határozat meghozatalára sürgősségi eljárásban került sor, az eljárás díjának számítása során a sürgősségi eljárásért fizetendő kétszeres szorzó alkalmazását figyelmen kívül kellett hagyni. [132/A. (4) bek.]

57 A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának és a kötőerő meghosszabbításának megállapítása [132/A. ] A KÖTŐERŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA [132/A. (1) bek.] A módosítás a kötőerő érvényességi idejének bevezetésével összefüggésben meghatározza a kötőerő kérelemre történő meghosszabbítása megállapításának feltételeit: a határozat kötőereje egyszer, további két adóévre vonatkozóan meghosszabbítható, ha a fent hivatkozott jogszabályváltozásra, nemzetközi jogi kötelezettségváltozásra, illetve tényállásváltozásra nem került sor, a határozat alkalmazhatóságára, valamint a kötőereje meghosszabbítására együttesen irányuló kérelem esetén az alkalmazhatóság és a kötőerő további két adóévvel meghosszabbítható. A módosítás célja annak biztosítása az adózók részére, hogy a feltételes adómegállapítás kötőereje az 5 évet követően 2 évvel meghosszabbíthatóvá váljon, mely lehetőség azonban a tartós feltételes adómegállapítások esetében nem biztosított.

58 Fellebbezés [136/B. (3) bek.] MÖGÖTTES FELELŐSSÉGRE KÖTELEZÉS - EGYÉRTELMŰSÍTÉS A mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában folyó eljárás keretében a helytállási kötelezettség alapját képező utólagos adómegállapításról hozott határozattal szemben biztosított fellebbezési eljárásban a másodfokú adóhatóságnak az utólagos adómegállapítás, illetve a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában is döntenie kell, méghozzá egy határozatban. Az általános szabályok szerint utólagos adómegállapításnál a határozathozatalra 60 nap, míg a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában 30 nap áll rendelkezésre. A korábbi szabályozás nem rendezte, hogy e két határidő közül melyiket kell alkalmazni, a módosítás azonban egyértelművé teszi, hogy a határozatot 60 napon belül kell meghoznia az adóhatóságnak.

59 Felügyeleti intézkedés [141. (5) bek.] A módosítással lehetővé válik a felügyeleti intézkedés iránti kérelem miniszter általi érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítása, melyre abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelem benyújtásával egyidejűleg az adózó az Art-ben meghatározott (szakmai) képviseletről nem gondoskodik.

60 Elévülés [164. ] A BŰNCSELEKMÉNY BÜNTETHETŐSÉGÉHEZ IGAZODÓ ELÉVÜLÉS ESETKÖREINEK BŐVÜLÉSE [164. (1a) bek. új e) pont ] A kiegészítés értelmében a bíróság által jogerősen megállapított csődbűncselekmény (Btk ) esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. AZ ELÉVÜLÉS MEGHOSSZABBODÁSA [164. (13) bek.] A módosítás eredményeként az adó megállapításához való jog elévülése 6 hónap helyett 12 hónappal hosszabbodik meg, amennyiben új eljárásra utasítás történik.

61 Jogkövetkezmények [172. ] ELJÁRÁS AKADÁLYOZÁSA A módosítás következtében az az ellenőrzés, az üzletlezárás, illetve a végrehajtási eljárás mellett a hatósági eljárásnak a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon történő akadályozása esetén is lehetővé válik mulasztási bírság kiszabása az adózóval szemben, mely magánszemély adózó esetében 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedhet. [172. (1) bek. l) pont] A fent említett eljárások ismételt akadályozása esetén az adózóval szemben kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély adózó esetén 500 ezer forintig, más adózó esetén 1 millió forintig terjedhet.[172. új (1a) bek.]

62 Pénztárgépek, taxaméterek [172. és 176. ] KITERJESZTÉS A módosítás az adóhatóság mellett a vámhatóság számára is megteremti a 10 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásának lehetőségét a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, a forgalmazási engedély visszavonását követő továbbforgalmazása, továbbá engedélyezettől eltérő pénztárgép, taxaméter forgalmazása esetén, Lehetővé válik továbbá a pénztárgép és taxaméter üzemeltetésével, szervizelésével, forgalmazásával kapcsolatos valamennyi kötelezettség vámhatóság általi ellenőrzése.

63 Nyomtatványok [175. ] NYOMTATVÁNY RENDSZERESÍTÉSE AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE ESETÉN Ha uniós jogi aktus, illetve azt végrehajtó vagy átültető jogszabály egy jövedelemmel összefüggésben automatikus információcserét ír elő, az adóhatóság nyomtatványt rendszeresíthet, amely tartalmazza az adott jövedelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásra, illetve a jövedelem bevallására szolgáló sorokat. A jogharmonizációs rendelkezés célja, hogy megkönnyítse az adóhatóság, valamint az érintett adózók és adatszolgáltatásra kötelezettek számára az automatikus információcseréből származó adminisztratív kötelezettségek teljesítését. [175. új (1a) bek.]

64 Felhatalmazás rendeletalkotásra [175. ] Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter ahogyan a bevezetőben említésre került, hogy rendeletben állapítsa meg az adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkezők kötelező továbbképzési programjainak szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek pályázatának elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét. Az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők kötelező továbbképzésének szabályait az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendele tartalmazza. Ennek alapján a továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására a nyilvántartásba vételt végző szervezet pályázati felhívása alapján pályázatot (kreditpontminősítési kérelmet) nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek megfelelnek a PM rendeletben foglalt feltételeknek. A pályázatok elbírálásáért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény alapján általános közigazgatási eljárási illetéket kell fizetnie a pályázóknak. A módosítás alapján az adópolitikáért felelős miniszter a pályázat elbírálásáért igazgatási szolgáltatási díj fizetését rendelheti el. [175. (17a) bek.]

65 Felhatalmazás rendeletalkotásra [175. ] Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a pénztárgép éves felülvizsgálatához kapcsolódó valamennyi szolgáltatás hatósági árát és a hatósági árszabályozás részletes szabályait. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 48. -a írja elő az online pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálatát. A felhatalmazó rendelkezéssel az adópolitikáért felelős miniszter ezen éves felülvizsgálat díját hatósági árként rendeletben megállapíthatja. [175. (31) bek.]

66 Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések [új 176/A. ] AZ UKRAJNAI HELYZETET DESTABILIZÁLÓ OROSZ INTÉZKEDÉSEKRE TEKINTETTEL IGÉNYELHETŐ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS Az adószámmal rendelkező adózót az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések közvetlen következtében a február 28-át megelőzően megszerzett (állományba vett) befektetett eszközei után 2014-re elszámolt ráfordítások alapulvételével, ha e ráfordítások összege meghaladja a százezer forintot, adó-visszatérítés illeti meg. Az adó-visszatérítés, egyenlő a más módon (így különösen biztosító szolgáltatása révén) 2014-re bevétellel nem fedezett ráfordítások összegével, de nem lehet több 5 milliárd forintnál, valamint nem haladhatja meg az adózót az adóévre vállalkozási tevékenységére tekintettel adóalanyként terhelő, a központi költségvetés bevételét képező adók 2014-re fizetett (fizetendő) összegének 50 százalékát.

67 Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések [új 176/A. ] Az adó-visszatérítést megalapozó ráfordítás alapjául szolgáló, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések közvetlen következtében bekövetkezett gazdasági események: tárgyi eszköz február 28. és március 31. között bekövetkezett megsérülése, megsemmisülése miatti terven felüli értékcsökkenés, kivezetés; az ukrajnai székhelyű kibocsátó által kibocsátott értékpapír értékvesztése, kivezetése; az ukrajnai székhellyel adóssal szemben fennálló, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt követelés értékvesztése, kivezetése; az adózó ukrajnai székhelyű kapcsolt vállalkozásában fennálló, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztése, kivezetése; az előző pontban meghatározott befektetéshez kapcsolódóan kimutatott üzleti vagy cégérték terven felüli értékcsökkenése, kivezetése.

68 Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések [új 176/A. ] A közvetlen, ok-okozati kapcsolat bizonyítása az adózót terheli. Az eljárás során hiánypótlásra csak egy alkalommal kerülhet sor. Az adó-visszatérítés iránti kérelem december 31-ig (jogvesztő határidő) írásban nyújtható be az állami adóhatósághoz, mely határidő elmulasztása estén igazolási kérelem előterjesztésének, valamint a benyújtott kérelem olyan módosításának, amely az adó-visszatérítés összege növekedését eredményezi, nincs helye. A kérelem tartalmazza az adózó megnevezését, székhelyét és adószámát és az adó-visszatérítés igényelt összegét. A kérelemhez mellékelni kell az adó-visszatérítés összegét alátámasztó, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseinek megfelelő bizonylatokat. Az adó-visszatérítés teljesítése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatától függ, mely határozat meghozatalának napját annak ismertté válását követően haladéktalanul az adópolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal megállapítja.

69 Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések [új 176/A. ] Az adó-visszatérítés ügyében folyó eljárás tekintetében az ügyintézési határidő a miniszteri határozat közzétételének a napját követő napon, de legkorábban a vállalkozási tevékenységére tekintettel az adózót adóalanyként terhelő, a központi költségvetés bevételét képező adók bevallására előírt határidő leteltének napját követő napon kezdődik. Az Európai Bizottság jóváhagyásának hiányában az állami adóhatóság az adó-visszatérítés ügyében a miniszteri határozat közzététele napját követő 10 napon belül az eljárást érdemi vizsgálat nélkül megszünteti. Az adózót megillető adó-visszatérítés összegét az adóhatóság külön számlán tartja nyilván, amelynek terhére kiutalást nem, csak átvezetést teljesíthet.

70 Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések [új 176/A. ] Ha az igényelt adó-visszatérítés alapjául szolgáló ráfordítás más (nem az adó-visszatérítés miatt elszámolt) bevétellel történő ellentételezése (így különösen az adó-visszatérítés alapjául szolgáló értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés visszaírása) a kérelem benyújtását követően bekövetkezett változás miatt december 31-ig, de legkésőbb az adózó megszűnésének napjáig megtörténik, az adózót a ráfordításból ellentételezett résznek megfelelő adó-visszatérítés a változás bekövetkezésének napjától ha a változás csak az adózó Sztv. szerinti beszámolójának elfogadásával válik véglegessé, a beszámoló elfogadásának napjától kezdődően már nem illeti meg. Ebben az esetben az adózó köteles adó-visszatérítési kérelmét kiegészítő kérelmet előterjeszteni, valamint, szükség esetén visszafizetési kötelezettségét haladéktalanul teljesíteni. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a vállalkozói adóalanyisághoz kötődő központi adóknak az adóvisszatérítés alapjául szolgáló összege az önellenőrzés során csökkent, ha e csökkenés az adózót megillető adó-visszatérítés összegének csökkenését is eredményezi.

71 Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések [új 176/A. ] Az adó-visszatérítéssel összefüggő adókötelezettségek teljesítése és azok ellenőrzése érdekében az adózó külön nyilvántartást vezet. Az adó-visszatérítéssel összefüggésben kiszabható adóbírság mértéke az adóhiány 100%-a. Az adó-visszatérítéssel összefüggő jogsértés esetén a jogkövetkezmények tekintetében az adózó kapcsolt vállalkozásait az adózóval egyetemleges felelősség terheli. Az adó-visszatérítésre jogosult adózókat együttesen megillető adó-visszatérítés összege nem haladhatja meg a 15 milliárd forintot. Ha a jogszerű adó-visszatérítési igények összege meghaladja a 15 milliárd forintot, az egyes adózókat az adóvisszatérítés összege olyan arányban illeti meg, amilyen arányt az adott adózót jogszerűen megillető igény a jogszerű igények összességében képvisel.

72 Az Áfa tv. szerinti közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatósági árszabályozása [176/H. (1) bek.] A módosítás eredményeként a korábbi szabályozás szerinti, külön jogszabályban rögzített ár helyett a hatósági árat a legmagasabb árnak kell tekintetni.

73 Értelmező rendelkezések [ pont] Az ADÓKÜLÖNBÖZET fogalma kiegészítésre kerül: a bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete vagy a büntetőeljárás során jogerősen megállapított és a bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján az adóhatóság által határozattal megfizetni rendelt adóbevétel-csökkenés, vagyoni hátrány, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás, ide nem értve a következő időszakra átvihető követelés különbözetét. A kiegészítést az indokolta, hogy a büntetőeljárási jog szabályai alapján előfordulhat olyan eset, amikor nem a büntető bíróság, hanem az ügyészség állapítja meg jogerősen a bevétel-csökkenést, vagyoni hátrányt, illetőleg a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatást, mely esetekben tehát nincs jogerős bírósági döntés, hanem jogerős, a büntetőjogi felelősséget megállapító és emiatt megrovást alkalmazó határozatot az ügyészség hoz.

74 Értelmező rendelkezések [178. ] A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosításával összefüggésben kiegészítésre került a KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS fogalma, melynek értelmében kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózót és más személyt, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg [ pont új f) alpont] CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSnak a módosítás értelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet HL L 352., , 1. o.) alapján nyújtható támogatás minősül, tekintettel arra, hogy július 1-től a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján támogatást már nem lehet nyújtani [ pont]

75 Értelmező rendelkezések [178. ] Pontosításra került a KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG definíciója: a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényben meghatározott kutatás-fejlesztést kell ilyenek tekinteni. [ pont] Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében került bevezetésre és az Art. keretei között rögzítésre a KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA ÁTVIHETŐ KÖVETELÉS KÜLÖNBÖZETÉNEK fogalma: az Áfa tv. 153/A. (2) bekezdés a) pontja alapján a soron következő adómegállapítási időszakban fizetendő adót csökkentő tételként figyelembe vehető összegként bevallott és az adóhatóság által utólag, a soron következő adómegállapítási időszakban fizetendő adót csökkentő tételként figyelembe vehető összegként megállapított, az adófolyószámlát nem érintő összeg különbözete. [ pont]

76 Az Art. 1. számú melléklete AZ EGYES ADÓBEVALLÁSOK HATÁRIDEJE Az általános forgalmi adóra vonatkozó éves bevallás feltételei, valamint a havi bevallás benyújtásának esetkörei bővítésre kerülnek: Az általános forgalmi adóról az adófizetésre kötelezett adózónak ÉVENTE kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányos éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot ÉS az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. [I/B/3/ac) pont] Hatály: a január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakok esetében kell először alkalmazni. HAVONKÉNT kell adóbevallást benyújtania a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó kötelezettségéről, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult. [I/B/3/an) pont] Hatály: azon adózók esetében kell először alkalmazni, akik december 31-ét követően jelentkeztek be az adóhatósághoz.

77 Az Art. 1. számú melléklete Áfa bevallási gyakoriság [I/B/ 3. pont ab) és ad) alpont] fiktív cégek visszaszorítása!!! A módosítás az adócsalások visszaszorítása érdekében az eddiginél gyakoribb áfa bevallási kötelezettséget ír elő azokban az esetekben, amelyekben az ellenőrzési tapasztalatok szerint indokolt a vállalkozások szorosabb adóhatósági felügyelete. Ennek megfelelően az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettséget ír el ő az újonnan (jogelőd nélkül) alakult vállalkozások számára, továbbá az előző dián említett 50 millió forint árbevételi értékhatár felett megszűnik az éves áfa bevallás lehetősége, helyette gyakoribb, negyedéves bevallást kell benyújtani. Hatály: Az újonnan alakult vállalkozásokra vonatkozó rendelkezést azon adózók esetében kell először alkalmazni, akik december 31-ét követően jelentkeztek be az adóhatósághoz; a fenti értékhatárra vonatkozó rendelkezést pedig a január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakok esetében kell először alkalmazni. A 20/B. (4) bekezdésével összhangban történő módosítás eredményeként havonként kell adóbevallást benyújtania az Áfa tv ában meghatározott közvetett vámjogi képviselő mellett az Áfa tv. 89/A. -ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjének. [I/B/3. pont ak) alpont]

78 Az Art. 1. számú melléklete AZ EGYES ADÓBEVALLÁSOK HATÁRIDEJE A jogutódlással megszűnő adózók áfa bevallása benyújtásának gyakorisága [I/B/3/b) pont] Az új Ptk-val való összhang megteremtése érdekében került pontosításra a jogutódlással történő megszűnés eredményeként létrejövő adózó áfa bevallási kötelezettsége teljesítési határidejének szabályozása. A korábbi szabályozás csupán az egyesülés, illetve szétválás esetét nevesítette, az új Ptk. szerint azonban a jogutódlással történő megszűnés történhet más típusú jogi személlyé történő átalakulással, egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) vagy szétválással (különválás, kiválás, beolvadásos kiválás, beolvadásos különválás). Ennek megfelelően az átalakulással, az egyesüléssel, a szétválással létrejövő adózó általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal tesz eleget, mint az a szervezet, amelyből átalakult, egyesült vagy szétválás útján létrejött. Az átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének.

79 Az Art. 2. számú melléklet [I. cím Határidők alcím 6.3 alpontja] A rendelkezés hatályon kívül helyezésre került a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény 32. (5) bekezdésének augusztus 10. napjától hatályos módosításával összhangban, melynek értelmében a távszerencsejáték-szervezés szervezés után fizetendő játékadót a szervezőnek a korábbi szabályozás szerinti kétheti gyakoriság helyett havi gyakorisággal kell az állami adóhatóság felé teljesítenie.

80 3. számú melléklet [O) pont] AZ ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ADATSZOLGÁLTATÁSA A módosítás értelmében a jegyző az ingatlanokat terhelő adókról szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül az állami adóhatóságnak adatot szolgáltat az önkormányzat illetékességi területén, a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal, alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m2-t elérő épülettel, illetve m2-t elérő telekkel rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek a korábbi szabályozás szerinti ingatlanadó bevallás helyett az építményadóról, telekadóról szóló bevallásában feltüntetett adatok alapján. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiegészül a jegyző által a fenti határidőn belül az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy önkormányzat illetékességi területén található termőföldje haszonbérbeadásából származó jövedelmére vonatkozó adatszolgáltatással.

81 3. számú melléklet [I) pont 2. alpont] AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV ADATSZOLGÁLTATÁSA A rendelkezés alapján az állami foglalkoztatási szerv köteles volt adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére a Karrier Híd Program keretében kiadott, visszavont vagy ismételten kiadott igazolással összefüggő adatokról a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. A vonatkozó szabályok értelmében legkésőbb a október 31. napjáig érvényes igazolások visszavonásáról vagy ismételt kiadásáról kellett/lehetett adatot szolgáltatni, november 5-ei határidővel, így az Art. 3. számú melléklet I) pontja 2. alpontjának rendelkezése kiüresedett, ezért indokolttá annak hatályon kívül helyezése.

82 8. számú melléklet [1. A) pont c) alpont] ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT A 20/B. (4) bekezdésével összhangban történő módosítás eredményeként az általános forgalmiadó-alany (összesítő nyilatkozattal) nyilatkozik az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező beszerző részére teljesített, az Áfa tv ának (1), (3) és (4) bekezdései hatálya alá tartozó termékértékesítésről (ideértve azt az esetet is, amikor a közvetett vámjogi képviselő az importáló helyett vagy az adóraktár üzemeltetője az adófizetésre kötelezett helyett, de saját nevében tesz bevallást az importáló által teljesített termékértékesítésről).

83 8. számú melléklet [1./C) alpont] ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT A negyedéves gyakoriságról a havi gyakoriságra való áttérés esetei a módosítással az alábbiak szerint bővülnek: a rá irányadó általános forgalmiadó-bevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha az Áfa tv. 89. (1) és (4) bekezdésében meghatározott termékértékesítés, valamint a 91. (2) bekezdése szerinti termékértékesítésnek megfelelő termékértékesítés vagy az Áfa tv. 19., 21. és 22. (1) bekezdésében meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés tárgynegyedévre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az eurónak megfelelő pénzösszeget. Ebben az esetben az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatot a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladásának hónapja utolsó napjáig tartó időszakról, ezen időszakot követő hónap 20. napjáig kell benyújtani. Hatály: A rendelkezést január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakokra benyújtandó összesítő nyilatkozatok esetében kell először alkalmazni.

84 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály A láncolatok létrehozásával elkövetett visszaélések főként a kereskedelmet érintették/érintik, azon belül

Részletesebben

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

Pestuka Gabriella osztályvezető

Pestuka Gabriella osztályvezető Pestuka Gabriella osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése A költségvetési

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

2015/29. SZÁM TARTALOM

2015/29. SZÁM TARTALOM 2015/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Alapelvek Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Ellenőrzés során minősített jogviszony -nem minősíthető adózónként eltérően -hivatalból figyelembe kell venni Dr. Varga

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Jogszabályi háttér A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Az elektronikus

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása:

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: A mobilitási támogatások: - helyközi utazás támogatása - csoportos személyszállítás - lakhatási támogatás A mobilitási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2014. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások gyakorlatáról 1. Bevezető A

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról A Kormány

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom Hírlevél 2015. évi 6. hírlevél 2015. július 1. Tartalom 2.1. Közúti 2.5. Az utólagos adó és megvalósítható új ellenőrzési. A kockázatos termékek belföldre irányuló fuvarozása esetén címzettnek fog minősülni

Részletesebben

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 2011 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 hatály, hatáskör és illetékesség Hogyan csökkenthető a hulladék kibocsátás azáltal, hogy a hulladéknak forintban kifejezhető értéke lesz?

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Közli: Magyar Közlöny A K O R M Á N Y ------------------- rendelete a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE az 1/2010. (I. 1.) számú rendelkezéssel hatályba léptetett NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai Ket. módosítása miatt az Art. számos rendelkezését is módosítani kell Ket. szerinti függő hatályú döntés kizárása, Ket.-ből kikerült, ezért az Art.-ba

Részletesebben

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.I.1. 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. e) pontjában, a 12. tekintetében

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben