Pályázati felhívás és dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás és dokumentáció"

Átírás

1 Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, továbbá az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztésére és bevezetésére. Megrendelő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata december

2 Pályázati felhívás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, továbbá az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztésére és bevezetésére pályázatot ír ki, pályázatot ír ki, a évi XLI. törvény 23. -a alapján. 1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: Széchényi tér adószám: , bankszámlaszám: , számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt képviseli: dr. Botka László polgármester Kapcsolattartó: dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Tel.: 62/ Szeged, (a továbbiakban Kiíró ) 2. Az eljárás tárgya: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, három vonalcsoportra osztott, helyi közforgalmú menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás feladatainak és a hozzá kapcsolódó jegy- és bérletértékesítési, továbbá általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység ellátása, valamint a megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok, továbbá az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztése és bevezetése, továbbá a végállomási takarítási, hó- és síkosságmentesítési feladatok teljesítése. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati dokumentáció tartalmazza. 3. A közszolgáltatási szerződés időtartama: Megrendelő a közszolgáltatási szerződést január december 31. közötti időszakra köti, időtartamát feltételesen további két évvel meghosszabbíthatja. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: január 1. A Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy a szolgáltatás megkezdésének határnapját a körülmények alakulásától függően- egy alkalommal, közös megegyezéssel, hat hónappal eltolják, július 1-jére. A Megrendelő ez irányú döntéséről, annak indokáról legkésőbb november 1-jéig köteles írásban tájékoztatni a Szolgáltatót. 4. A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2

3 Határidő: Hely: június óra, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchényi tér A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal meghosszabbítsa. 3

4 5. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Pályázati felhívás július óra. 6. Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: 7. Elbírálás módja és szempontja: július 30. A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Megrendelő az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést az egyes vonalcsoportok üzemeltetésére. A részletes bírálati szempontrendszert a dokumentáció tartalmazza. 8. A pályázati kiírást tartalmazó dokumentáció beszerzésének feltételei: A pályázati dokumentáció beszerzésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtási napja. A három vonalcsoportra összeállított pályázati dokumentáció ára: Ft + áfa. A dokumentáció ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat számú költségvetési bankszámlájára. A pályázati dokumentáció az átutalás banki értesítőjének másolatával vagy az elekronikus rendszerből nyomtatott igazolás ellenében vehető át munkanapokon munkaidőben (H,K,CS: h, SZ: h, P: 8:00-11:30 között) a Fejlesztési ódán (II. emelet 218. szoba), illetve a dokumentáció ellenértékének megfizetése, és ennek igazolása mellett a postai úton való kézbesítése is kérhető. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Közös pályázat esetében egy dokumentáció megvásárlása elegendő valamely pályázó részéről. 9. Pályázók köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. Pályázati dokumentáció Pályázati dokumentáció tartalomjegyzéke 1. A pályázati kiírás célja A pályázati eljárás alapelvei Általános információk A Megrendelő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

5 3.2. A közszolgáltatási szerződés időtartama: A pályázat benyújtásának határideje, helye: Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: Elbírálás módja és szempontja: A pályázati dokumentáció beszerzésének feltételei: Pályázók köre: A pályázaton való részvétel feltételei Kizáró okok Alkalmassági kritériumok Pénzügyi, gazdasági feltételek: Műszaki feltételek: A teljesítés vállalását külön nyilatkozattal kell biztosítania a pályázónak a következőkről: Egyéb feltételek: A PÁLYÁZATTAL SZEMBENTÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Formai követelmények Teljesség és pontosság Pályázati biztosíték A pályázat költségei A pályázatok módosítása A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS MENETE Kiegészítő tájékoztatás, kérdések feltétele A Pályázati Dokumentáció módosítása A pályázatok bontása Ajánlati kötöttség Hiánypótlás, pontosítás, felvilágosítás A pályázatok elbírálása Az eljárás eredménytelenségének esetei Az eljárás bizalmas volta Eredményhirdetés Közszolgáltatási szerződés megkötése Teljesítési biztosíték

6 6.12. Az ajánlat elkészítése TÁJÉKOZTATÁS AZ ELVÁRT SZOLGÁLTATÁSRÓL A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat elbírálása és a szolgáltatás beindítása között az alábbiakban közzétett elvárt kapacitást módosítsa, és erről illetve az ezen alapuló menetrendről legkésőbb november 30-ig dönt A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéskötést követően az értékszelvény- értékesítési kötelezettségre - beleértve az E* mutatót - vonatkozó előírásokat a szolgáltatók véleményének ismeretében módosítsa Menetrendi tabló CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS IRATOK Jelentkezési lap Felolvasólap Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról Pályázó általános nyilatkozata Nyilatkozat kizáró okokról Szakmai Koncepció (üzemeltetésre vonatkozóan) Nyilatkozat egyes honos végállomási létesítmények használatára vonatkozó szerződéskötési szándékról és szegedi telephely használatára vonatkozó szándékról Nyilatkozat a járműállomány klímával való felszereltségéről Nyilatkozat a járműállomány utastájékoztatási rendszeréről Nyilatkozat a járműállomány esélyegyenlőség biztosításáról Nyilatkozat a járműállományról A szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyek Pályázó legjelentősebb szállításainak bemutatása:

7 Referencia igazolás-minta Ellenőrző lista pályázathoz PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1. A pályázati kiírás célja.

8 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata január 1-jétől - az erre vonatkozó hatályos szerződésének lejártát követően - a közigazgatási területén biztosítandó autóbuszos helyi közlekedési igények kielégítése érdekében alkalmas és jó minőségű szolgáltatásra képes pályázókat keres a helyi közlekedési feladatok ellátására. Az Önkormányzat pályázat útján való kiválasztással kíván a pályázati dokumentációban megfogalmazott minőségű autóbuszos személyszállítási feladatok és kapcsolódó jegyértékesítés, utastájékoztatás, továbbá az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztése és bevezetése fejlesztésére és bevezetésére megvalósítására, rendezett pénzügyi hátterű, közszolgáltatásra autóbuszos személyszállítási vállalkozót autóbuszos személyszállítási vállalkozót megbízni a helyi közlekedési feladatok ellátásával. A nyertes pályázó megbízása 8 év határozott időtartamra szól, mely feltételesen további két évvel meghosszabbítható. 2. A pályázati eljárás alapelvei Pályázatra vonatkozó jogszabályok: A szerződéses jog a magyar jog. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése 18. pont értelmében a helyi önkormányzat feladata a közösségi közlekedés biztosítása. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. j) pontja értelmében nem kell alkalmazni a Kbt.-t, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére, az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás esetében azonban kizárólag abban az esetben, amennyiben a szerződés szolgáltatási koncessziónak minősül. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot három napon belül írásban tájékoztatnia kell; A szolgáltató kiválasztásának a rendjét az Európai Parlament és a Tanács október 23-i 1370/2007/EK Rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban 1370/2007/EK rendelet) és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) ai rendezik. Az Önkormányzat a pályázati eljárás során a vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat (különös tekintettel a Személyszállítási törvény, az 1071/2009/EK rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet vonatkozásaira) teljességgel figyelembe veszi és betartja azokat. r 3. Általános információk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, továbbá az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztésére és bevezetésére pályázatot ír ki A Megrendelő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 6720 Szeged, Széchényi tér Tel.: + 62/ , Fax: 62/

9 Kapcsolattartó: Dr. Oláh Miklós, irodavezető-helyettes Az eljárás tárgya: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, három vonalcsoportra osztott, helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás feladatainak és a hozzá kapcsolódó jegy- és bérletértékesítési tevékenység, általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység ellátása, a megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok teljesítése és a végállomási takarítási, hó- és síkosságmentesítési feladatok elvégzése. Az ajánlat részeként további elvárás javaslat kidolgozása Szeged helyi közösségi közlekedése egészére az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztésére és bevezetésére. A javasolt komplex rendszer teljes költsége, a beruházás finanszírozása a Szolgáltatót terheli. Jelen pályázatban kizárólag teljes körű, de vonalcsoportonkénti ajánlattétel lehetséges. /Az ajánlattevő mindhárom vonalcsoportra tegyen ajánlatot./ Vonalcsoportok: A. Mars tér, B. Bartók Béla tér, C. Tarján. Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy Szeged város területén a trolibusszal és villamossal végzett közforgalmú menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedést az Önkormányzat 100%-os tlajdonú cége, a Szegedi Közlekedési Kft. végzi. A helyi közforgalmú közlekedés jegy- és bérletrendszere egységes, a városi szintű bevételeknek a közlekedési szolgáltatók közötti megosztása a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott módon történik A közszolgáltatási szerződés időtartama: Megrendelő a közszolgáltatási szerződést január december 31. közötti időszakra köti, időtartamát feltételesen további két évvel meghosszabbítja. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: január 1. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megkezdésének határnapját a körülmények alakulásától függően egy alkalommal, hat hónappal eltolja, július 1- jére. A Megrendelő ez irányú döntéséről, annak indokairól legkésőbb november 1- jéig köteles írásban tájékoztatni a Szolgáltatót A pályázat benyújtásának határideje, helye: Határidő: Hely: április óra, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda6720 Szeged, Széchényi tér 11., II. em szoba A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal meghosszabbítsa. 9

10 3.4. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: június óra Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: június Elbírálás módja és szempontja: A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Megrendelő az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést a három vonalcsoport üzemeltetésére A pályázati dokumentáció beszerzésének feltételei: A három vonalcsoportra összeállított pályázati dokumentáció ára: Ft + áfa. A dokumentáció ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat számú költségvetési bankszámlájára. A pályázati dokumentáció az átutalás banki értesítőjének másolatával vagy az elekronikus rendszerből nyomtatott igazolás ellenében vehető át munkanapokon munkaidőben (H,K,CS: h, SZ: h, P: 8:00-11:30 között) a Fejlesztési Irodán (II. emelet 218. szoba), illetve a dokumentáció ellenértékének megfizetése és ennek igazolása mellett a postai úton való kézbesítése is kérhető. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele az eljárásban való részvételnek. A Pályázati dokumentáció ellenértéke kizárólag az alábbi esetekben kerül, tíz napon belül, visszafizetésre: A Kiíró visszavonja a Pályázati kiírást. A Kiíró az eljárás eredményét a Pályázati felhívásban megjelölt vagy módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki Pályázók köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. 4. A pályázaton való részvétel feltételei 4.1. Kizáró okok A pályázatban minden olyan, az Európai Unió országaiban bejegyzett cég, vagy olyan, külföldi székhelyű cég, amelynek országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára, illetve ilyen cégek társulása (konzorciuma) vehet részt, melyet szakismerete, teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján a Kiíró az alábbiakban meghatározott szolgáltatások elvégzésére, a Pályázati felhívás és pályázati dokumentáció feltételrendszere alapján alkalmasnak tart. A pályázatra alkalmasnak az Európai Parlament és a Tanács október 21 -i 1071/2009/EK Rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak 10

11 megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban 1071/2009/EK Rendelet) valamint a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban; 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései szerinti hármas követelményrendszernek megfelelően, jó hírnévvel, megfelelő pénzügyi helyezettel továbbá a szükséges szakmai alkalmassággal rendelkező pályázó tekinthető, amennyiben a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az engedély másolatát a pályázó köteles benyújtani. Kizárásra kerül a pályázatból, amennyiben a pályázó, konzorciumi tag vagy alvállalkozó nem felel meg az alábbi feltételeknek: Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó, konzorciumi tag, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) nem felel meg az átlátható szervezetekre a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek; d) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja alapján nem minősül köztartozásmentes adózónak, e) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; f) akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdés b) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a pályázó tevékenységét bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996, évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 11

12 h) székhelye szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve vagy nem az EU valamely tagországában illetőleg a 4.1 pont első bekezdése szerinti nemzeti elbánást biztosító országban van bejegyezve; i) a szolgáltatás nyújtásához a székhelye szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; j) nem felel meg az 1071/2009/EK rendelet 3., valamint 5-8. cikkeiben, továbbá a 261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet aiban foglalt feltételeknek; k) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; 1) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben vállalt - szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyekről a Kiíró megbizonyosodott; m) a jelen pályázat során előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. Igazolási mód Fentieket pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatával tudja igazolni a 8.5. pontnak megfelelően. Konzorcium esetén valamennyi tagnak meg kell felelnie a pályázati feltételeknek, és erről különkülön nyilatkozatot kell becsatolniuk. A mellékelt nyilatkozatok egyben tartalmazzák pályázó nyilatkozatát saját alvállakozó vonatkozásában. Külön nyilatkozatot alvállalkozónak nem szükséges benyújtania. A 4.1. d) pont vonatkozásában, amennyiben ajánlattevő vagy alvállalkozója nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy 0-s NAV igazolás benyújtása szükséges. A Pályázó azokat a nyomtatványokat kell, hogy használja a mellékletek számára, amelyeket a Pályázati dokumentáció tartalmaz. Ahol szükséges, e nyomtatványokat saját nyomtatványokkal kell kiegészíteni. A Kiíró a Pályázati dokumentációval egyidejűleg digitális formátumban a formanyomtatványokat átadja. A Kiíró az ajánlatok beadásakor a pályázati eljárás során hivatalosan megvásárolt írásos (nyomtatott) Pályázati dokumentációt kezeli eredetiként. A Pályázati dokumentáció formanyomtaványait pontosan ki kell tölteni, az arra megjelölt helyeken dátummal és aláírással ellátni, minden pénzösszeget, amely benne előfordul, magyar Forintban (HUF) kell megadni Alkalmassági kritériumok A pályázat része az alkalmassági kritériumoknak történő megfelelés igazolása. A megfelelést konzorcium esetén a tagoknak (alvállalkozónak) külön-külön kell igazolniuk Pénzügyi, gazdasági feltételek: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: PA1. Pályázónak éves beszámolói alapján bizonyítania kell, rendelkezik egy használatban lévő gépjármű esetében legalább EUR-nak, és minden további gépjármű esetében EUR- nak megfelelő tőkével és tartalékkal a szerződés teljes időtartamára + 3 hónap időszakra vonatkozóan. Az 1071/2009/EK Rendelet 12. cikke értelmében a megfelelő pénzügyi helyzet a Magyar 12

13 Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték nyújtásával igazolható. A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója - beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás - alapján kell tanúsítania jelen pontban foglaltak - egy évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. Vagyoni biztosíték lehet a fenti összegnek megfelelő - pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített - pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia, vagy biztosító intézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A gazdálkodó szervezet legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosító intézettel új szerződést kötött. Az alkalmasság minimum követelménye(i): Alkalmatlan a Pályázó, amennyiben: PK1. nem rendelkezik egy használatban lévő gépjármű esetében legalább EUR-nak, és minden további gépjármű esetében EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal. A pénzügyi, gazdasági feltételeknek a pályázó önállóan kell, hogy megfeleljen Műszaki feltételek: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: MAI. Pályázó nevezze meg a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, azok számát, továbbá ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakmai vezető képzettségét, végzettségét, jogosultságát, azt, hogy megfelel a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet aiban foglalt feltételeknek és csatolnia kell az ezt igazoló okiratok egyszerű másolatát. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a szolgáltatás nyújtásához szükséges létszámú autóbuszvezetővel. MA2. Pályázó nevére a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított autóbuszos személyszállító engedély B/l. pontjába az ajánlattételkor hatóságilag be van jegyezve a helyi menetrend szerint személyszállítási tevékenység üzemeltetésére való jogosultság; külföldi székhelyű cég esetén az ezzel egyenértékű engedély, közösségi engedély másolatát. MA3. Pályázó nyilatkozzon, hogy rendelkezik vagy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a kiírt menetrend ellátásához szükséges, saját tulajdonú, bérelt, lízingelt vagy szándéknyilatkozattal lekötött, a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre alkalmas, a menetrendi kiírásnak megfelelő számú, alacsonypadlós (lásd a 6/1990. (IV.12.) KöHEM rendelet A. Függelék A/52. számú melléklet), minimum EURO-IV besorolású csuklós és szóló M3/I előírásainak megfelelő. Amennyiben Pályázó új járművet szerez be a szolgáltatás ellátásához, köteles a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. ( ) Kormányrendelet szerint megállapítani az energetikai és környezeti hatások figyelembe vételének módját, súlyát. MA4. A Pályázó járművek minőségi paramétereiben a legerősebben növekvő igény a klimatizálás. Ezért a szolgáltatás megkezdésének időpontjára a kötelező szint, a járműpark 35 %- a. A vállalkozónak a klímatizált járművek arányát növelnie szükséges, és a 4. év április 15-re a teljes járműpark klimatizálttá tétele az elvárás. A Pályázó minden járművének külső és belső elektronikus vizuális és belső akusztikus utastájékoztatási rendszerrel kell rendelkeznie. Ezek vállalásáról pályázónak a pályázatában külön nyilatkoznia kell. Az alkalmasság minimum követelménye(i): Alkalmatlan a Pályázó 13

14 MK1. amennyiben nem rendelkezik megfelelő végzettségű szakmai vezetővel, vagy vagy nem nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a szolgáltatás nyújtásához szükséges létszámú autóbuszvezetővel. MK2. nem tudja igazolni, hogy rendelkezik a 89/1988. (XII. 20.) MT Rendelet, a 261/2011 (XII. 7. ) Korm. rendeletben és a 1071/2009/EK rendeletekben meghatározott közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra szóló engedéllyel, illetőleg a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben az engedély kiadásához előírt dokumentumokkal, illetve külföldi székhelyű cég esetén, ezzel egyenértékű engedéllyel. MK3. nem nyilatkozik arról, hogy rendelkezik vagy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a menetrendi kiírásnak megfelelő számú, alacsonypadlós (lásd a 6/1990. (IV.12.) KöHEM rendelet A. Függelék A/52. számú melléklet), minimum EURO-IV besorolású csuklós illetve szóló M3/I előírásainak megfelelő autóbusszal. MK4. amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog járműparkjának 35 %-ban klimatizált járművel illetve minden járműve tekintetében külső és belső elektronikus vizuális és belső akusztikus utastájékoztatási rendszerrel. A műszaki feltételek közül a pályázó az MK1., MK3., MK 4., feltétel esetében közösen is megfelelhet konzorciumi partnerével, nevesített alvállalkozójával, MK2. feltétel esetében a pályázónak, konzorciumi partnerének és az alvállalkozónak is önállóan kell teljesítenie A teljesítés vállalását külön nyilatkozattal kell biztosítania a pályázónak a következőkről: A kiírt menetrend ellátásához szükséges járművezető rendelkezésre állását. Nyilatkozatban kell vállalni a járműpark szerződésben foglalt ütemű klimatizációját, a 4. üzemeltetési év április 15.-ig elérve a járműpark teljes körű klimatizáltságát, továbbá nyilatkozatban kell vállalni a szolgáltatás megkezdésétől minden járművön a külső és belső elektronikus vizuális és belső akusztikus utastájékoztatási rendszer biztosítását. Nyilatkozatban kell vállalni, hogy január 01-től rendelkezik Szeged területén telephellyel. Vállalkozónak az Önkormányzattal külön szerződésben kell megállapodnia a 3 honos végállomáshoz tartozó helyi autóbusz végállomás használatáról Egyéb feltételek: A Pályázó vállalja, hogy a kiírt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járművezetői létszám legalább 70%-ában a korábbi szolgáltató által foglalkoztatott járművezetőket alkalmazza, a járművezetők alkalmazási feltétele /a 261/2011 Korm. rendelet 20. (1) szerint/, hogy a járművezetőt a megelőző öt évben nem ítélték el közúti baleset okozása miatt, és nem áll járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, a járművezetők és az utaskapcsolati alkalmazottak formaruhát kötelesek viselni, az utazóközönség tájékoztatására akadálymentesített honlapot Üzemeltet a szolgáltatás teljes időtartama alatt, az üzemi létesítményekről a vállalkozónak magának kell gondoskodnia szükségletei szerint, a szolgáltató vállalja az utasok dinamikus utastájékoztatásához és az ITS rendszer működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítását járművein és az Szegedi Közlekedési Kft. részére a szükséges adatszolgáltatás biztosítását (ld. szerződéstervezet Alapszerződés, ill. VIII. sz. melléklet), Pályázó feladata a Közszolgáltatási szerződés VII. sz. mellékletét képező alábbi dokumentumok kidolgozása: o Elsőajtós felszállítási rend alkalmazása; o Járműtakarítási előírás; o Végállomási takarítási előírás; o 14

15 Forgalomszervezési terv; o Garantált csatlakozások előírása (szolgáltató j avaslata); o Minőségi program; o Elszámoló és teljesítmény-jelző formanyomtatványok. Közös pályázat Közös pályázat esetén a Megrendelő nem igényli gazdasági társaság létrehozását. Közös pályázat konzorciumként nyújtható be. Közös pályázat esetén a konzorciumi tagoknak a közszolgáltatási szerződés teljesítésére a Kiíró felé egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Csatolniuk szükséges a vállalt egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó közös nyilatkozatukat a Konzorcium képviseletére és egyúttal a számlák kibocsátására jogosult konzorciumvezető kijelölését és a tagok nevében aláírásra jogosult személy meghatalmazását is tartalmazó konzorciumi szerződés másolatát. A konzorciumi szerződés tartalmazza a feladatok tagok közötti megosztását is. A képviseletre történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott cégszerű aláírását. Alvállalkozó A pályázó a személyszállítás teljesítésébe legfeljebb 30% mértékig-jogosult alvállalkozó bevonására, amennyiben az alvállalkozó a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. A pályázó úgy felel az alvállalkozóért, mintha a teljesítést maga végezte volna Formai követelmények a) A pályázatot magyar nyelven, nyomtatott formában, eltávolíthatatlan tintával írva kell Összeállítani, abban nem lehetnek törlések, beszúrások, fölé- és aláírások. Kivételt képeznek a Pályázó által elkövetett hibák javításai, melyeket a pályázatot aláíró személy(ek) kézjegyével el kell látni. Nem jelenti ezen pont sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű - nemzetközileg elfogadott - meghatározások, kifejezések szerepelnek a pályázatban. Mivel az eljárás nyelve a magyar, ezért a pályázatnak az idegen nyelven becsatolt minden irat, igazolás, dokumentum hiteles, magyar nyelvű fordítását is tartalmaznia kell. b) A pályázatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a pályázatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. c) A pályázat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A tartalomjegyzék nem számít be az oldalszámozásba. d) A pályázatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. e) A pályázat minden olyan oldalát, amelyen - a pályázat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. f) A pályázatot roncsolás nélkül nem bontható formában kell benyújtani. A spirálkötéssel vagy egyéb módon bekötött, összefűzött lapokat zsinórral, szalaggal kell átfűzni és azt etikett címkével kell leragasztani és cégszerű aláírással kell ellátni. g) A Pályázóknak az összeállított teljes pályázatot 1 eredeti és 4 másolati nyomtatott példányban is a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. Eltérés esetén az Eredeti példány tartalma irányadó. h) A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli. A Megrendelő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a jelentkezés sorsától, az eljárás eredményétől. A Megrendelő kiköti, hogy a Pályázó saját kockázatán vesz részt az eljárásban. A pályázattal és a pályázati eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségekért a Megrendelő felelősségre nem vonható, azok rajta nem követelhetők. i) Az ajánlatot át nem látszó, zárt kettős csomagolásban kell beadni, a külső 15

16 csomagoláson az alábbi szöveget kell feltüntetni: Ajánlat Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti helyi közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, továbbá az elektronikus jegy-, és bérletrendszer fejlesztésére és bevezetésére. NEM BONTHATÓ FEL A PÁLYÁZATBONTÁS KEZDETE ELŐTT! Az ajánlaton nem szerepelhet semmiféle olyan jelzés, mely alapján a Pályázó kiléte meghatározható lenne, kivéve a postán (vagy egyéb csomagküldő szolgálatnál feladott ajánlat esetében az esetlegesen a posta által kötelezően elhelyezett hivatalos postai dokumentum. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, a Kiíró nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné minősítik. A nem megfelelő címzés - feliratozás-, csomagolás az ajánlattételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A belső csomagoláson legyen a címzettként feltünteve a Pályázó neve, míg feladóként a Kiíró szerepeljen olyan módon, hogy ha az ajánlat késve érkezik, akkor a belső csomagolás felbontása nélkül visszaküldhető legyen a Pályázó részére. Az ajánlatok átvételét írásos átvételi elismervény igazolja átvételkor. A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban, írásban, zártan, a pályázati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton időben kerüljön megküldésre. A postán feladott ajánlatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredeő kockázat a Pályázót terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg a Kiíróhoz, úgy azt a Kiíró érvénytelennek nyilvánítja, az eljárásban nem vehet részt, az ilyen ajánlat anyagát a Kiíró elbírálás nélkül visszaküldi a Pályázónak. A Kiíró saját belátása szerint egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt. A Kiíró a határidő meghosszabbításáról minden pályázót, mely a pályázati Dokumentációt megvásárolta, írásban értesít. j) A pályázathoz csatolandó nyilatkozatokat cégszerű aláírással ellátó személy(ek) aláírási címpéldánya kizárólag közjegyző által hitelesített másolatban. Amennyiben meghatalmazott ír alá, azt teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, mely tartalmazza a cégszerű aláírásra jogosult meghatalmazó, meghatalmazott és két tanú aláírását is. A meghatalmazó eredeti aláírási címpéldányát ez esetben is csatolni kell. Üzleti titok A Pályázók a dokumentációt csak pályázatuk elkészítéséhez, annak érdekében használhatják fel. A pályázati eljárással kapcsolatos bármely információt kötelesek üzleti titokként kezelni, és biztosítani, hogy azt az általuk bevont alvállalkozók is üzleti titokként kezeljék. Tilos az üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni, vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele bizalmi viszonyban vagy 16

17 üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg Teljesség és pontosság A pályázatnak része a felolvasólap, mely jelen dokumentáció iratmintái között található. A pályázatnak tartalmaznia kell a vonatkozó iratminták közül azokat, melyek relevánsak pályázó és alvállalkozói vonatkozásában. A kizáró okok hatálya alá nem tartozását minden pályázónak maguk és alvállalkozóik vonatkozásában kell igazolniuk, az alkalmassági kritériumoknak az alkalmassági kritériumoknál jelzett módon önállóan vagy együttesen kell alvállalkozóknak, konzorciumi tagoknak és pályázóknak megfelelniük. A pályázatnak része pályázó nyilatkozata, mely szerint elfogadja a pályázati dokumentációban és felhívásban foglalt feltételeket. A pályázók a jelen dokumentációban kijelölt vonalcsoportok együttes üzemeltetésére adhatnak be pályázatot. De azt vonalcsoportonként kell elkészíteni és benyújtani. Pályázónak pályázatában részletesen be kell mutatni, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a szolgáltatást, és ezt Szakmai Koncepció címen nyilatkozatok között kell a pályázathoz csatolni. A Megrendelő a pályázat mellé csatolt feltételekkel (autóbuszvonalak, járatok, menetrend) kívánja a szolgáltatást igénybe venni. Pályázónak be kell mutatnia, hogy az egyes vonalakon milyen gépjárműveket fog működtetni, azokat milyen rendszerben használja. Ugyanazon a vonalon, az igények figyelembe vételével, kisebb és nagyobb befogadóképességű buszok is közlekedhetnek Pályázati biztosíték A pályázó vonalcsoportonként Ft (azaz ötmillió forint), vagyis összesen Ft (azaz tizenötmillió forint) mértékű pályázati biztosíték nyújtására köteles. A pályázati biztosítékot a Kiíró számlájára történő átutalás, bankgarancia, a Megrendelő nevére szóló banki letét formájában kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani a pályázat benyújtásáig. A pályázat biztosíték nélkül érvénytelen. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell szólnia. Ha a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, vagy nyertessége esetén a szerződést nem köti meg, a biztosítékot elveszti. A pályázat eredménytelenné nyilvánítását, és a pályázati felhívás visszavonását követő 15 napon belül a Kiíró a biztosítékot visszafizeti, vagy a benyújtott biztosítékot visszaadja A pályázat költségei A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli. A Kiíró nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a jelentkezés sorsától, az eljárás eredményétől. A Kiíró kiköti, hogy a Pályázó saját kockázatán vesz részt az eljárásban. A pályázattal és a pályázat eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségekért a Kiíró felelősségre nem vonható, azok rajta nem követelhetők A pályázatok módosítása A pályázatok a benyújtási határidőig módosíthatók, vagy visszavonhatok. Módosított ajánlat 17

18 vagy visszavonás benyújtásakor az 5.1 i) pont szerinti feliratot ki kell egészíteni Módosított ajánlat ill. Ajánlat visszavonása felirattal. A benyújtási határidőt követően beáll az ajánlati kötöttség, mely december 31-ig (hosszabbítás esetén Június 30-ig) áll fenn. Rövidebb időre szóló ajánlat érvénytelen. A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázati eljárás lebonyolítására 5 fős Bíráló Bizottságot nevez ki, mely jogosult az eljárás során a Kiíró nevében eljárni azzal, hogy a pályázat eredményének megállapítása Szeged MJV Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A pályázattal kapcsolatos operatív kérdésekben Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Irodája működik közre Kiegészítő tájékoztatás, kérdések feltétele A Pályázók a pályázat benyújtási határidejének lejárta előtt, legkésőbb 45 nappal tehetnek fel kérdéseket kizárólag írásban (levélben, en vagy faxon), amelyekre a választ a Kiíró a legkésőbb a határidő lejárta előtt 15 nappal valamennyi pályázónak megadja. Kérdésfeltétel módja: Kapcsolattartó: Dr. Oláh Miklós, irodavezető-helyettes Levélben: Cím:6720 Szeged, Széchényi tér Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Elektronikus úton: fax-on és elektronikus levélben EGYIDEJŰLEG!: Fax: / és egyidejűleg 6.2. A Pályázati Dokumentáció módosítása Az ajánlattételi határidő lejárata előtt a Kiíró módosíthatja a Pályázati felhívásban illetőleg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kiíró minden olyan pályázót írásban értesít, mely a pályázati Dokumentációt kiváltotta, szükség esetén új ajánlattételi határidő megállapításával. A módosítás kötelező érvényű lesz a pályázók számára A pályázatok bontása A pályázatok benyújtását követően nyilvános bontás következik. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtásának határidejét követően áll be, ezt követően a pályázatok nem módosíthatók. A Megrendelő a pályázatok felbontását a pályázati határidő lejártának időpontjában kezdi mega. A pályázatok felbontásánál a Pályázók, a Kiíró és az általa meghívott személyek lehetnek jelen. A pályázatok felbontásánál a Kiíró az alábbiakat közli a jelenlevőkkel: A pályázat határidőre beérkezett-e. A csomagolás szabályos, sértetlen-e. 18

19 A pályázók neve, címe (székhelye, lakóhelye). A Pályázó megvásárolta-e a Pályázati dokumentációt. Példányszámok megvannak-e (1 eredeti + 4 másolati). A pályázati biztosíték igazolása - csatolásra, azaz befizetésre került-e. A résszempontok szerint elbírálására kerülő megajánlások, vonalcsoportonként. Azok a pályázatok, amelyeket a pályázattételi határidő lejártát követően nyújtották be, nem kerülnek felbontásra. Amelyik pályázat nem felel meg a bontáskor vizsgált formai előírásoknak (határidő, csomagolás, jogosultság), valamint a pályázati biztosítékot a Pályázó nem bocsátotta a Kiíró rendelkezésére, azt a Megrendelő a bontási eljárás során érvényteleníti, és az elbírálás további szakaszában már nem vehet részt. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül Ajánlati kötöttség A benyújtási határidőt követően beáll az ajánlati kötöttség, mely december 31-ig áll fenn. Rövidebb időre szóló ajánlat érvénytelen. Amennyiben Megrendelő dönt a szolgáltatás megkezdésének július 1-jére módosításáról, úgy tájékoztató levelében értesíti Szolgáltatót az Ajánlati kötöttség június 30-ig való meghosszabbításáról is Hiánypótlás, pontosítás, felvilágosítás A Megrendelő hiánypótlást kérhet. Amennyiben a Pályázó határidőre nem teljesíti a hiánypótlást, úgy pályázatát a Kiíró a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el. A Megrendelő jogosult több hiánypótlást kezdeményezni, pontosítást, felvilágosítást kérni a Pályázóktól A pályázatok elbírálása Pályázó a felhívásban meghatározott határidőre benyújtja pályázatát. A beérkezett szakmai pályázat elbírálása az alábbi szempontok alapján történik. A pályázat nyertesének az összességében legkedvezőbb pályázatot tevő Pályázó nyilvánítható. A Megrendelő a benyújtott pályázatokat vonalcsoportonként, az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztásával értékeli, az alábbi részszempontok szerint: Bírálati szempont Súlyszám 1. Hasznos kmdíj (Ft/km) Járműnapi díj (Ft/jármű/nap) 5 3. A szolgáltatás ellátására ajánlott járműflotta hajtás típusa környezetvédelmi szempontból 20 19

20 4. A szolgáltatás megkezdésekor ajánlott járműflotta 100%-ban teljesen alacsony padlós, belső utastéri lépcsők nélkül. 10 Az 1., 2. és 3. részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont. Megrendelő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti. Az 1. és 2. bírálati részszempont esetén az értékelés módszere a fordított arányosítás módszere, amely szerint a legalacsonyabb összegű nettó hasznos kmdíjat, illetve járműnapi díjat megajánló pályázó kapja az adható legmagasabb pontszámot (10 pont), míg a többi megajánlás a legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet kap. Az alkalmazni kívánt képlet, amikor az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn: Pontszám = 10 * Legkedvezőbb tartalmi elem/aktuális tartalmi elem A 3. bírálati részszempont esetén Megrendelő a megajánlott járműflottát akkor fogadja el az Euro IV szintnél magasabb besorolásúnak, ha a járművek több mint 50%-a teljesíti az alábbi kategóriák bármelyikét. Az értékelés módszere az alábbi táblázat szerinti pontozással történik: Euro V/EEV besorolású dízel üzemű 1 pont EEV besorolású CNG üzemű 2 pont EEV besorolású hibrid hajtáslánccal ellátott 2 pont Euro VI besorolású dízel üzemű 3 pont Euro VI besorolású CNG üzemű 6 pont Euro VI besorolású hibrid hajtáslánccal ellátott 6 pont Elektromos üzemű, járműfedélzeti töltési móddal* 9 pont Elektromos üzemű, külső töltési móddal 10 pont *pl. range extenderrel (hatótávolság növelés elektromos áramfejlesztővel, mely nincs kapcsolatban a hajtáslánccal) A 4. részszempontra adható pontszám 0, ha a válasz nemleges, illetve 10, ha a válasz igen, azaz a szolgáltatás kezdetétől teljesen klimatizált járműveket üzemeltet a pályázó. Megrendelő a részszempontokhoz tartozó ajánlati elemeket a fent meghatározott ponthatárok között értékeli, majd az értékelés eredményeként kapott pontszámot súlyozza a megadott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd azokat pályázatonként (vonalcsoportonként) összesíti. Végül a pályázatonként kapott pontszámokat összeadja Az eljárás eredménytelenségének esetei Az eljárás eredménytelen amennyiben - nem volt érvényes ajánlat, - körülményekben beállt lényeges változás miatt a Kiíró a pályázati felhívást 20

21 visszavonja és új eljárás lefolytatásáról dönt. A Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy amennyiben számára kizárólag finanszírozási szempontból kedvezőtlen, illetőleg szakmai szempontból nem megfelelő pályázatok érkeznek, az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Eredménytelenség esetében az pályázati biztosíték 15 napon belül visszafizetésre kerül Az eljárás bizalmas volta A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, értékelésére, összhasonlítására, valamint a szerződéskötésre vonatkozó javaslatra nézve sem a pályázóknak, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz részt hivatalosan az eljárásban, kivéve felvilágosítás kérést, amelyet a Kiíró az ajánlat tisztázása céljából kér az érintett pályázótól Eredményhirdetés A Kiíró az eljárás eredményét várhatólag a Pályázati felhívásban rögzített időpontban hirdeti ki. A helyszínről és pontos időpontról a Kiíró küld elektronikus és postai úton tájékoztatást. Az eredményhirdetés során a Kiíró ismerteti a résszempontonkénti megajánlásokat vonalcsoportonként és összesítve, és felhívja a nyertes Pályázót a teljesítési biztosíték benyújtására. Az eredményhirdetésről készült jegyzőkönyvet a Pályázóknak az eredményhirdetést követően 5 munkanapon belül megküldi. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: július óra A Kiíró az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben, egy alkalommal - legfeljebb 15 munkanappal elhalaszthatja. A Kiíró az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról, az eredményhirdetés új időpontjáról, az összes pályázót egyidejűleg, írásban tájékoztatja Közszolgáltatási szerződés megkötése a. ) A Kiíró a nyertes Pályázóval köt közszolgáltatási szerződést a Pályázati felhívás és Pályázati dokumentáció szerint. Amennyiben a pályázó nem nyújtja be a teljesítési biztosítékot, vagy nem írja alá a közszolgáltatási szerződést a közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontjában, akkor ezt a Kiíró a Pályázó visszalépésének tekinti, és jogosult a pályázati biztosíték igénybe vételére. A Pályázó részéről nem támasztható semmiféle kártérítési igény a Kiíróval szemben. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: január 1., a szolgáltatás időtartama: 8 év. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megkezdésének határnapját a körülmények alakulásától függően egy alkalommal, hat hónappal eltolja, július 1-jére. A Megrendelő ezirányú döntéséről, annak indokairól legkésőbb november 1-jéig köteles írásban tájékoztatni a Szolgáltatót. A szolgáltatás időtartamát (a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett) a Megrendelő feltételesen, egyszeri alkalommal további 2 évvel meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás előfeltétele az addigi szolgáltatás színvonalának megfelelősége, a szerződésszerű teljesítés, valamint a szolgáltatás kezdetétől kizárólag Euro VI besorolású hibrid és/vagy elektromos üzemű járművekkel történő ellátása. b. ) A Kiíró jogosult a nyertes pályázó visszalépése esetén a következő legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval, annak visszalépése esetén az azt követő pályázóval szerződést kötni, vagy új eljárás lefolytatásáról dönteni. 21

22 6.11. Teljesítési biztosíték A nyertes Pályázónak 346 millió Ft teljesítési biztosítékot kell nyújtania a közszolgáltatási szerződés megkötéséig, melynek összege vonalcsoportonként az alábbi: Bartók tér vonalcsoport: 73 millió Ft Mars tér vonalcsoport: 145 millió Ft Tarján vonalcsoport: 128 millió Ft A teljesítési biztosítéknak érvényben kell maradnia a Közszolgáltatási szerződés hatályát (max. 8+2 év) követő további 60 napig. A teljesítési biztosíték, a Pályázó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Kiíró fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosíték igénybe vételének feltételeit a Közszolgáltatási szerződés szabályozza Az ajánlat elkészítése A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a Pályázati dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és a műszaki előírásokat. Amennyiben a Pályázó nem adja meg a Pályázati dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a Pályázati felhívás és a Pályázati dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásban a pályázó kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. Bármilyen mulasztás amelyet a Pályázó követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt a szolgáltatásokról, az előzményekről vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a szolgáltatások végrehajtását vagy a szerződés feltételeinek betartását, nem menti fel a Pályázót - amennyiben az a nyertes ajánlatot tette és vele a szerződést megkötötték - azok alól a kockázatok, kötelezetettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak. 22

23 7. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELVÁRT SZOLGÁLTATÁSRÓL A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat elbírálása és a szolgáltatás beindítása között az alábbiakban közzétett elvárt kapacitást módosítsa, és erről illetve az ezen alapuló menetrendről -- legkésőbb november 30-ig dönt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéskötést követően az értékszelvényértékesítési kötelezettségre - beleértve az E mutatót vonatkozó előírásokat a szolgáltatók véleményének ismeretében módosítsa Menetrendi tabló SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE 25

24 Mars tér 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

32 34

33 35

34 36

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 45

44 46

45 47

46 48

47 49

48 50

49 51

50 Bartók Béla tér 52

51 53

52 54

53 55

54 56

55 57

56 58

57 59

58 60

59 Tarján (összevont decentrum) 61

60 62

61 63

62 64

63 65

64 66

65 67

66 68

67 69

68 70

69 71

70 72

71 73

72 74

73 75

74 76

75 77

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. szakmai napján catering biztosítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben