ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN ZRT. TISZA VOLÁN ZRT.

2 ÁTALAKULÁSI TERV (1) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg , székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószám: ) Alapítója az MNV Zrt. Igazgatósága - a 139/2014. (IV.28.) számú Alapítói Határozatával április 28-án kinyilvánította, hogy egyetért a Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt., Tisza Volán Zrt. és Körös Volán Zrt. és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beolvadással történő egyesülési szándékával és elrendeli a Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt., Tisza Volán Zrt. és Körös Volán Zrt. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel beolvadással történő egyesülését. A Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt., Tisza Volán Zrt. és Körös Volán Zrt. beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. Az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként április 30-át jelölte meg. (2) - A BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhelye: 6500 Baja, Nagy István u. 39., adószám: ) Közgyűlése a 3/2014 (05.06.) Kgy sz, 4/2014. ( ) Kgy sz. és 5/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal, - a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószám: ) Közgyűlése a 3/2014 (05.06.) Kgy sz., 4/2014. ( ) Kgy sz. és 5/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal, - a KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., adószám: ) Közgyűlése a 3/2014 (05.06.) Kgy sz. 4/2014. ( ) Kgy sz. és 5/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal, valamint - a TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhely: 6724 Szeged, Bakay N. u. 48., adószám: ) Közgyűlése az 5/2014 (05.06.) Kgy sz., 6/2014. ( ) Kgy sz. és 7/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal i. elhatározza a beolvadással történő egyesülését a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel. A Volán társaságok beolvadással történő megszűnését követően, azok általános jogutódja a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. lesz; ii. a részvényesek előzetes nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a Társaságok mely részvényesei, milyen vagyoni hozzájárulással kívánnak a jogutód társaság részvényesei lenni; iii. az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként április 30-át jelölte meg; iv. felkérte a Volán Társaságok vezérigazgatóját az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb jogszabály által meghatározott okiratok elkészítésére. 1

3 (3) Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény (a továbbiakba: Átv.) 2. (1) bekezdése alapján a beolvadásról két alkalommal határoznak az érintett társaságok legfőbb szervei. Jelen dokumentum a DAKK ZRT. a BÁCS VOLÁN ZRT., a KÖRÖS VOLÁN ZRT., a KUNSÁG VOLÁN ZRT. és a TISZA VOLÁN ZRT. legfőbb szervei által elhatározott átalakulás tervét tartalmazza, a következők szerint I. Az átalakulás módjának meghatározása II. Beolvadó Volán társaságok vagyon-mérleg tervezetei és vagyonleltár tervezetei III. Átvevő társaság (DAKK Zrt.) nyitó vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltártervezete IV. A DAKK ZRT. Alapszabály módosításának tervezete V. A DAKK ZRT. -ben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet VI. A tőkeszerkezet átrendezésének okai és megvalósításának módja VII. Az átalakulással egyidejűleg belépő új részvényesek vagyoni hozzájárulása VIII. Az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő részvényeseket terhelő, pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás IX. A Volán társaságok jogutódjában, a DAKK ZRT. -ben részt venni nem kívánó részvényeseknek a számviteli törvény előírásai alapján meghatározott vagyonhányad meghatározása X. Ha az átalakuló jogi személy az Sztv. szerinti mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli XI. Az egyesülési szerződés tervezete Az átalakulás során alkalmazandó fontosabb jogszabályok: évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi C. törvény a számvitelről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi XCIII. törvény az illetékekről 2

4 I. AZ ÁTALAKULÁS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 1.1. Az átvevő DAKK ZRT. a beolvadó Volán Társaságok több, mint 90 %-os szavazati joggal rendelkező részvényese, ezért az átalakulásban érintett Társaságok a évi CLXXVI. törvény 29. -ában meghatározott átalakulási eljárást választják. Ennek értelmében i. az átvevő társaság a beolvadó társaságok részvényesei részére a Ptk. 3:324. -a szerinti jogokat biztosítja (lásd IX.1. pontot!); ii. az eljárás során a Társaságok nem készítenek az évi CLXXVI. törvény 24. (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolót; iii. az eljárás során nem készül a évi CLXXVI. törvény 24. (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentés, illetve nyilatkozat a részvény cserearány megállapítási módszeréről Az egyesülő társaságok megállapítják továbbá, hogy az átalakulás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4 23/a pontjában meghatározott feltételeknek, mivel az átalakulásban jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, továbbá a jogelőd részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, azaz a megszűnő részesedéséért új részesedést kap és pénzeszköz juttatásban kizárólag az Átv. 24. (1) bek. a.) pontja szerint részesülnek. A kedvezményezett átalakulással kapcsolatban a jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a beolvadó társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot, passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, az adóalapját az adózás előtti eredmény módosítása révén úgy határozza meg mintha az átalakulás nem történt volna meg (Tao tv. 16. (11) bek.). A jogutód kötelezettséget vállal továbbá, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és abban feltünteti a jogelődnél kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, továbbá az általa érvényesített adózás előtti eredménymódosítást. A jogelőd kötelezettséget vállal arra, hogy a választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak. II. BEOLVADÓ VOLÁN TÁRSASÁGOK VAGYON-MÉRLEG TERVEZETEI ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETEI Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok elkészítették a évi C. számviteli törvény előírásai alapján április 30-i fordulónapra a társaságok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár tervezetét. A társaságok az átalakulást könyv szerinti értéken hajtják végre. 3

5 Az Átv. 4 (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket az 1-4. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbi bontásba. 1. BÁCS VOLÁN ZRT BÁCS VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 1.2. BÁCS VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 1.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 1.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 2. KÖRÖS VOLÁN ZRT KÖRÖS VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 2.2. KÖRÖS VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 2.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 2.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 3. KUNSÁG VOLÁN ZRT KUNSÁG VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 3.2. KUNSÁG VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 3.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 3.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 4. TISZA VOLÁN ZRT TISZA VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 4.2. TISZA VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 4.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 4.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről III. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG (DAKK ZRT.) NYITÓ VAGYONMÉRLEG- TERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZETE A DAKK ZRT.-nek az Átv. 4 (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az egyesülést követő nyitó vagyonmérleg-tervezetét az 5. sz. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban. 4

6 5. DAKK ZRT DAKK ZRT. átalakulás előtti vagyonmérleg tervezete 5.2. DAKK ZRT. átalakulás előtti vagyonleltár tervezete 5.3. DAKK ZRT. átalakulás utáni vagyonmérleg tervezete 5.4. A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás előtti vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 5.5. A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetről 5.6. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetekről és vagyonleltár tervezetről IV. DAKK ZRT. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapszabály módosítás tervezetét a 6. sz. melléklet tartalmazza. V. A DAKK ZRT. -BEN RÉSZVÉNYESKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET 1. Az Átv. 2 -a alapján a társaságok előzetesen, a május 6-i közgyűlésen felmérték és előzetesen nyilatkoztatták a részvényeseket, hogy a részvényesek közül ki nem kíván a jogutód jogi személy tagjává válni. A nyilatkozatok és az azóta bekövetkezett részvényesi változások ismeretében megállapítható, hogy nem kíván a jogutód DAKK ZRT. részvényesévé válni: - A BÁCS VOLÁN ZRT. részvényesei közül 1 fő, aki 7 db Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkezik, - A KÖRÖS VOLÁN ZRT. részvényesei közül 1 fő, akik együttesen 20 db Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkeznek, - A KUNSÁG VOLÁN ZRT. részvényesei között nincs ilyen, - A TISZA VOLÁN ZRT. részvényesei közül 2 fő, akik együttesen 62 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkeznek. 2. A DAKK ZRT. Zrt.-ben részvényesként részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányadot az átalakuló társaságok április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján határoztuk meg a következők szerint, és utalással vagy készpénzben kívánjuk kifizetni. 5

7 Tisza Volán Körös Volán Kunság Volán Bács Volán Saját tőke eft Jegyzett tőke eft Saját tőke / jegyzett tőke aránya % 194, , , , db részvény névértéke Ft db részvény piaci értéke Ft 1 964, , , ,26 3. Az Átv. 5 -a alapján a részvényes az átalakulási terv közlésétől számított harminc napon belül írásban nyilatkozhat arról, hogyha nem kíván a jogutód DAKK ZRT. részvényesévé válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a részvényes a jogutód DAKK ZRT. részvényesévé kíván válni. 4. Az átalakuló társaságok az Átv. 25. (4) bek. alkalmazásával, június 27-ig az átalakulási tervet a társaságok honlapján közzéteszik, és egyben meghatározzák, hogy a részvényesek július 26-án 10 óráig nyilatkozhatnak, hogy ha nem kívánnak a jogutód DAKK ZRT. tagjává válni. 5. Az Átv. 6. (5) bek. alapján a DAKK ZRT.-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot az átalakulás cégbejegyzését követő hatvan napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött egyedei megállapodás eltérő időpontot jelöl meg. A kilépő részvényeseket megillető vagyonhányadot a jogutód társaság a társaság székhelyén készpénzben vagy bankszámlaszám megadása esetén banki átutalással fizeti meg. VI. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDEZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 1. A évi C. számviteli törvény előírása alapján az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék illetve lekötött tartalék szerepelhet és csak pozitív összegekkel VII. AZ ÁTALAKULÁSSAL EGYIDEJŰLEG BELÉPŐ ÚJ RÉSZVÉNYESEK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA 1. Az átalakulással egyidejűleg új részvényesek nem lépnek be a DAKK ZRT.-be. 6

8 VIII. AZ ÁTALAKULÁS FELTÉTELEKÉNT MEGHATÁROZOTT, A MEGLÉVŐ RÉSZVÉNYESEKET TERHELŐ, PÓTLÓLAGOSAN TELJESÍTENDŐ VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS 1. Az átalakulás kapcsán a DAKK ZRT-t. és a beolvadó Volán Társaságok részvényeseit pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli. 2. A beolvadó társaságok azon részvényei, melyek tulajdonosai a jogutód társaság részvényeseivé válnak, cserearány szerinti értéken kicserélésre kerülnek. A cserearány kiszámítása a beolvadó Volán társaság és a jogutód társaság április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján történik. A részvény-cserearányok az egyesülő társaságok vonatkozásában az adott társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének és a jogutód társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének a hányadosaként kerültek meghatározásra a következők szerint. Tisza Volán Körös Volán Kunság Volán Bács Volán Dakk Saját tőke EFt Jegyzett tőke EFt Saját tőke / jegyzett tőke aránya % 194,520414% 202,990548% 196,671103% 174,526281% 117,517850% Részvény névérték Ft Piaci érték Ft 1 964, , , , ,18 Cserearány 1, , , , , IX. VOLÁN TÁRSASÁGOK JOGUTÓDJÁBAN, A DAKK ZRT. -BEN RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYESEKNEK A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT VAGYONHÁNYAD MEGHATÁROZÁSA 1. Az Átv alapján alkalmazásra kerülő eljárásra tekintettel az átalakulási tervnek az átalakulásban érintett társaságok honlapjain történő közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a társaságok bármely részvényese kérheti, hogy a DAKK ZRT. a társasági részesedését vegye meg. Vételi kötelezettségének a DAKK ZRT. a kérelem benyújtásakor fennálló piaci értéken, de legalább a Volán társaság saját tőkéjéből a felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő értéken köteles eleget tenni. (Ptk. 3:324 (2) bek.) A részvény átruházási szerződés megkötéséről és a vételár kifizetéséről a DAKK ZRT. legkésőbb az átalakulás iratainak a cégbírósághoz történő benyújtásáig intézkedik. 7

9 2. Azokkal a részvényesekkel, akik részvényeiket nem ajánlják fel a DAKK ZRT.-nek megvételre, de úgy nyilatkoznak, hogy a DAKK ZRT.-ben nem kívánnak részt venni, az átalakuló Volán társaságok a vagyonmérleg-tervezetük szerinti saját tőkéjükből a részvényeikre jutó résznek megfelelő vagyonhányad kifizetése útján számolnak el. A részvényeseket megillető vagyonhányad kiadása iránt a DAKK ZRT. gondoskodik az átalakulás (beolvadás) cégbejegyzését követő 60 napon belül, a vonatkozó adók és járulékok levonása után - a részvényes bankszámlájára történő átutalással, vagy postai megküldéssel. 3. A DAKK ZRT.-ben részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányad meghatározása a vagyonmérleg-tervezetek alapján: 3.1. A BÁCS VOLÁN ZRT. 1 db ,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: ,-Ft A KÖRÖS VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 2.030,-Ft A KUNSÁG VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 1.967,-Ft 3.4. A TISZA VOLÁN ZRT. 1 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 1.965,-Ft. X. HA AZ ÁTALAKULÓ JOGI SZEMÉLY A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI MÉRLEGÉBEN KIMUTATOTT ESZKÖZEIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT ÁTÉRTÉKELI 1. Az átalakuló társaságok átértékelést nem hajtottak végre. XI. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE amely létrejött egyrészről a EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS tervezet DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószáma: , a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Átvevő Társaság 8

10 másrészről a BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6500 Baja, Nagy I. utca 39., adószáma: , a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság1 KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószáma: , a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság2 KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6., adószáma: , a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság3 TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6724 Szeged, Bakay N. utca 48., adószáma: , a Szegedi Törvényszék Cégbírósága által CG cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság) mint Beolvadó Társaság4, együttesen, mint Beolvadó Társaságok együttesen mint Felek vagy Résztvevő társaságok között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1. ÁTALAKULÁS 1.1. DAKK ZRT., mint Átvevő társaság Alapítója április 28. napján meghozott 139/2014. (IV. 28.) számú Alapítói határozatával első ízben, valamint július... napján meghozott.. számú Alapítói Határozataival döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaságok közötti egyesüléséről BÁCS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság1 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 3/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság1 közötti egyesüléséről KÖRÖS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság2 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 3/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság2 közötti egyesüléséről KUNSÁG VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság3 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 3/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság3 közötti egyesüléséről TISZA VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság4 a május 6. napján megtartott közgyűlésén az 5/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság4 közötti egyesüléséről Fenti előzményekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint 9

11 az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek alapján egyesülnek. Az egyesülés módja: Beolvadás. 2. AZ EGYESÜLÉSSEL LÉTREJÖVŐ JOGUTÓD TÁRSASÁG: 2.1. Felek rögzítik, hogy a Beolvadó Társaságok a beolvadás cégbírósági bejegyzésének napjával megszűnnek és azok vagyona Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra szállnak át. Felek megállapodnak, hogy a beolvadást követően Átvevő Társaság társasági és működési formája, cégneve, valamint székhelye változatlan marad: Cégnév: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság. Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Társasági és működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság 2.2. A Résztvevő Társaságok maguk közül kijelölik az Átvevő Társaságot, hogy az egyesülés Résztvevő Társaságok általi végleges elhatározását követően, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc (8) napon belül közzétegye a Cégközlönyben a Beolvadással kapcsolatos hirdetményt a vonatkozó jogszabály által megkívánt formában, továbbá, hogy az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus úton tájékoztassa a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldése mellett. 3. A RÉSZTVEVŐ TÁRSASÁGOK NYILATKOZATAI 3.1. A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy cégbejegyzésük megtörtént A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy velük szemben bírósági eljárás, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás nincs folyamatban A Résztvevő Társaságok kijelentik és szavatolják, hogy a jegyzett tőkéjük teljes mértékben befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy egymás alapító okiratát, alapszabályait fenti döntéshozatalaik előtt megismerték, az egyesülésről hatályos alapító okiratukban, alapszabályaikban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint határoztak. 4. BEOLVADÓ TÁRSASÁG1 FŐBB ADATAI: Neve: BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 6500 Baja, Nagy István u. 39. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Hétszázkilencvenmillió-nyolcszázhetvenezer forint, amely db Ft névértékű és 1887 db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 10

12 5. BEOLVADÓ TÁRSASÁG2 FŐBB ADATAI: Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Egymilliárd-Háromszázötvennyolcmilliónégyszáznyolcanezer forint, amely db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 6. BEOLVADÓ TÁRSASÁG3 FŐBB ADATAI: Neve KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Cégjegyzékszám:Cg Székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktronyai u Jegyzett tőkéje: Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint, amely db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 7. BEOLVADÓ TÁRSASÁG4 FŐBB ADATAI: Neve: TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye:6724 Szeged, Bakay N. u. 48. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhétmilliókilencszázharmincötezer-kilencszázharminc forint, amely db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 8. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI: Neve: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 5600 Békéscsaba,Szarvasi úr 103. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Kilencmilliárd-hatszázharminckettőmilliónyolcszáznyolcvankilencezer forint, dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: Üzletvezetés 9. VAGYONMÉRLEG- ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZET 9.1. A Résztvevő Társaságok vagyonát független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott vagyonmérleg és vagyonleltár tartalmazza, amelyet a Résztvevő Társaságok 11

13 felügyelő bizottságai és a Résztvevő Társaságok tagjai (részvényesei) a jogszabályoknak megfelelően megismertek és határozatukkal jóváhagytak. A Résztvevő társaságok eszközei és kötelezettségei tekintetében átértékelést nem végeztek, a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetekbe ezek könyv szerinti értéken kerültek be A vagyonmérleg-tervezetek szerint a Résztvevő Társaságok saját tőkéje társaságonként a következő: a) A BÁCS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság1 saját tőkéje eft, azaz Egymilliárd-háromszáznyolcvanmillió-kettőszázhetvenhatezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Hétszázkilencvenmillió-nyolcszázhetvenezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Ötszáznyolcvankilencmillió-négyszázhatezer forint. b) A KÖRÖS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság2 saját tőkéje eft, azaz Kettőmilliárd-hétszázötvenhétmillió-ötszáznyolcvanhatezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Egymilliárd-háromszázötvennyolcmilliónégyszáznyolcvanezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-egyszázhatezer forint. c) A KUNSÁG VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság3 saját tőkéje eft, azaz Hárommilliárd-háromszázkilencmillió-hétszázhetvennyolcezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Egymilliárdhatszázhuszonhatmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forint. d) A TISZA VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság4 saját tőkéje e Ft, azaz Négymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-huszonháromezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhétmilliókilencszázharminchatezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Kettőmilliárd-kettőszázötvenhétmillió-nyolcvanhétezer forint. e) A DAKK ZRT., mint Átvevő Társaság saját tőkéje eft, azaz Tizenegymilliárd-háromszázhúszmillió-háromszázhatvannégyezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Kilencmilliárd-hatszázharminckettőmilliónyolcszáznyolcvankilencezer forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona, eft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer forint. f) Az Átvevő Társaság egyesülés utáni saját tőkéje: eft, azaz Tizenekettőmilliárd-száztizenhétmillió-kettőszázhétezerforint, amelyből eft, azaz Kilencmilliárd-hatszázharminchétmillió-huszonötezer forint a tervezett jegyzett tőke A Résztvevő Társaságok április 30-i fordulónapra elkészítették átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteiket, valamint az Átvevő Társaság az egyesülés utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet A Résztvevő Társaságok részvényei cserearányának meghatározási módja és a cserearányok értéke. A részvény-cserearányok meghatározása az egyesülő társaságok és a jogutód társaságok április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján történt. A részvény-cserearányok az egyesülő társaságok vonatkozásában az adott társaság egy 12

14 részvényre jutó saját tőkéje összegének és a jogutód társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének a hányadosaként kerültek meghatározásra. Az egyesülő társaságok részvényeinek és a jogutód társaság részvényeinek cserearánya, az előbbiekben ismertetett módszerrel és az előzőekben megadott adatok alapján számítva a következő: - BÁCS VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, KÖRÖS VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, KUNSÁG VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, TISZA VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, azaz - a BÁCS VOLÁN ZRT. 1 db ,-Ft névértékű törzsrészvényéért 14,85104 db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. - a KÖRÖS VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényéért 1, db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. - a KUNSÁG VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényéért 1, db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. - a TISZA VOLÁN ZRT. 1 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvényéért 1, db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. Ezen részvény-cserearányok alapján a kisebbségi részvényeseket ténylegesen megillető részvények darabszámának kiszámításakor a kerekítés szabályai szerint, valamint az MNV Zrt részvényeinek db számának meghatározásakor annak figyelembevételével jártunk el, hogy a jogutód társaság jegyzett tőkéjét kitevő 1 db ,-Ft névértékű és darab 1.000,- Ft névértékű részvény teljes egészében kiosztásra kerüljön. A évi C. számviteli törvény előírásainak megfelelőn a különbözetek oszlopban az átvevő társaság tulajdonában lévő beolvadó társaság részvényeit kiszűrtük, ezért az MNV Zrt. új részvényeinek db számát különbözetként tudtuk megállapítani Az Átvevő Társaság adózott eredményéből való részesedésre a részvényesek jogosultak, azaz osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. 10. A TULAJDONOSI STRUKTÚRA Az Átvevő Társaság a Beolvadó Társaságoknak legalább 90 %-os szavazati joggal rendelkező részvényese. Átvevő Társaság kijelenti, hogy valamennyi részvényese a jogutód Átvevő Társaság részvényese kíván lenni, ezért nem volt szükség az Átvevő Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet elkészítésére. Beolvadó Társaságok kijelentik, hogy egyes részvényeseik nem kívánnak az Átvevő Társaság részvényese lenni. A Beolvadást követően az Átvevő Társaság tulajdonosi struktúrája kizárólag ezekkel a részvényesekkel változik. Ennek oka, hogy Beolvadás esetében tilos az átvevő részvénytársaság alaptőkéjét megemelni a beolvadó gazdasági azon részvényeinek névértékével, amelyek az átvevő gazdasági társaság tulajdonában vannak és ilyen esetben a megjelölt részesedés 13

15 értékét, illetve a részvények névértékét, a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében már nem lehet szerepeltetni. 11. A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYESEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJA Felek úgy rendelkeznek, hogy az Átvevő Társaságban a beolvadást követően részt venni nem kívánó részvényesekkel úgy számolnak el, hogy a megváló részvényesek részére kiadandó járandóság igazodik a részvényeseknek az Átvevő Társaság alaptőkéjéhez viszonyított vagyoni hozzájárulásának arányához, illetve a megváló részvényeseket ugyanilyen arányban illeti meg az Átvevő Társaság saját tőkéje A vagyonmérleg tervezetek adatai alapján a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányad meghatározása a Számviteli Törvény szerint történik, a beolvadó Volán társaságok vagyonmérleg tervezetei alapján. - A BÁCS VOLÁN ZRT. 1 db ,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: ,-Ft, azaz Tizenhétezer-négyszázötvenhárom forint. - A KÖRÖS VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: Ft, azaz Kettőezer-harminc forint. - A KUNSÁG VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: Ft, azaz Egyezer-kilencszázhatvanhét forint. - A TISZA VOLÁN ZRT. 1 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 1.965,-Ft, azaz Egyezer-kilencszázhatvanöt forint. 12. ÁTRUHÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Felek rögzítik, hogy Átvevő Társaság részvényeinek Beolvadó Társaságok részvényesei általi megszerzése a következők szerint történik: Az átalakulás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az Átvevő Társaság kérelmére a Központi Elszámolóház és Értéktér Budapest Zrt. (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: KELER Zrt.) részvény rábocsátás keretében megkeletkezteti az Átvevő Társaság korábbi törzsrészvényeivel azonos jogokat megtestesítő, az átalakulással érintett új törzsrészvényeit, amelyeket a KELER Zrt. Beolvadó Társaságok részvényeseinek értékpapír-számláin jóváír. 13. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS Felek rögzítik, hogy jelen egyesülési szerződés szerinti beolvadás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül, mivel a Beolvadó Társaságok részvényesei kizárólag az Átvevő Társaság által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt szereznek. Az előbbi körülmény alapján az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdésének g.) pontja alapján az átalakulás mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól Továbbá, tekintettel a Tao. tv. 16. (10) bekezdésére, az Átvevő Társaság alapító okirata tartalmazza azt a kötelezettségvállalást, hogy a jogutód (azaz az Átvevő Társaság) az 14

16 átalakulást követően a jogelődtől (azaz a Beolvadó Társaság) átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg, és a jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél (azaz a Beolvadó Társaságnál) az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A Beolvadó Társaság a kedvezményezett átalakulásra vonatkozó választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak. 14. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Tekintettel a fenti pontra is, az Átvevő Társaság alapszabályában a Tao. tv. 16. (9)- (11) bekezdéseiben vállalt kötelezettségekre figyelemmel rendelkezni kell az alábbiról: Átalakulás esetén a jogutód az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 15. TAGOK FELELŐSSÉGE Felek tudomásul veszik, hogy az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásokat, Átvevő Társasággal és Beolvadó Társaságokkal szemben fennálló követeléseket az egyesülés nem teszi lejárttá. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Beolvadó Társaságoknak az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásaiért Átvevő társaság jogutódként felel. A Felekre és azok tagjainak felelősségére a Gt a, illetve a Ptk 3:135. -a az irányadó. 16. MUNKAVÁLLALÓK A Felek kijelentik, hogy az Átvevő Társaság vezérigazgatója a jogszabályban meghatározott határidőn belül eleget tesz: a) a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 46. (4) bekezdésében előírt a Résztvevő Társaságok munkavállalói felé történő tájékoztatási kötelezettségnek, továbbá b) a Résztvevő Társaságoknál működő üzemi tanácsok felé történő Beolvadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek. 15

17 17. BEOLVADÁS IDŐPONTJA Felek a Beolvadás időpontját december 31. napjával határozzák meg. Az átalakuláshoz fűződő joghatások december 31. napjával állnak be. Ugyanezzel az időponttal a Beolvadó Társaságok megszűnnek, általános jogutódjuk az Átvevő Társaság lesz A Beolvadó társaságok jogügyletei január 1. napjától számviteli szempontból Átvevő társaság jogügyleteinek minősülnek. 18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Felek kijelentik, hogy a Beolvadáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét nem kell kérniük, tekintettel arra, hogy az egymástól nem független vállalkozások egyesülése nem minősül összefonódásnak Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Beolvadó Társaságok részvényesei számára és pénzeszközjuttatásban kizárólag az Átv. 24. (1) bek. a.) pontja szerint jogalappal és módon részesülnek Átvevő Társaság kijelenti, hogy társaságánál nincsenek kibocsátva különleges jogokat biztosító részvények A szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, melyek a következők: 1. Az Átvevő Társaság alapszabály tervezete; 2. A Beolvadó Társaság1 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 3. A Beolvadó Társaság2 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 4. A Beolvadó Társaság3 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 5. A Beolvadó Társaság4 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 6. Az Átvevő Társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete; 7. Az Átvevő Társaság egyesülés utáni vagyonmérleg-tervezete. 8. A részvényeseket ténylegesen megillető részvény darabszámok meghatározásának tervezete (Átalakulási terv VIII. fejezete szerint) Felek megállapodnak abban, hogy a beolvadással kapcsolatos mindennemű költséget, esetleges illetéket és díjakat önállóan viselik és az Átvevő Társaság gondoskodik a Beolvadáshoz kapcsolódó közleményeknek Cégközlönyben történő közzétételéről A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Ptk. és a valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, szóló évi CLXXVI. törvény rendelkezései az irányadók Jelen egyesülési szerződést a Résztvevő Társaságok vezérigazgatói írják alá az Átvevő Társaság Alapítója kelt.. számú alapítói határozatában és a Beolvadó Társaságok közgyűlései kelt közgyűlési határozataiban foglalt felhatalmazások alapján, a vonatkozó határozatokban elfogadott és jóváhagyott formában. 16

18 Jelen szerződés 9 sorszámozott oldalból áll és.. azaz.. egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült. Felek a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, BÁCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság1) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. KUNSÁG VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság3) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. DAKK Zrt. (Átvevő Társaság) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. KÖRÖS VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság2) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. TISZA VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság4) Képv: Fekete Antal vezérigazgató 17

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztés EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztő: Dr Sárközi György vezérigazgató Nagyné dr Bárdos Veronika, Takácsné Ambrus Marianna TARTALOMJEGYJÉK I. Előzmények... 3 1. A 2014. május 6-i és

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 130/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslattétel a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak:

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak: A Díjbeszedő Nyomda Zrt. (a továbbiakban: DBNY) és az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (a továbbiakban: EPDB) 2015. október 16. napján elhatározott beolvadással történő átalakulási közleménye 2015. október

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Zárás: 2010. október 31. Frissítés: 2010. december 23.

Zárás: 2010. október 31. Frissítés: 2010. december 23. CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157) adatai.

A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157) adatai. Page 1 of 10 CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat A adatai. FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérlegadatok A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi Üzleti jelentés

Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi Üzleti jelentés Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi Üzleti jelentés A Hajdúnánási Holding Zrt.-t 2011.06.24 dátummal alapította Hajdúnánás Város Önkormányzata. Tulajdonos: Hajdúnánás Város Önkormányzata 100 % tulajdoni

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 Cégkivonat 2014.03.13.-ig közzétett adatokkal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

2014. augusztus 28-i rendes ülésére

2014. augusztus 28-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások (az adózásban) Kerényi Máté Fülöp 2011. március 29. Te melyikre gondolsz? Akikkel most nem foglalkozunk Kapcsolt vállalkozás 2000. évi C. tv. 3. (2) 7. Kapcsolt fél 2000. évi C.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. MELLÉKLET III. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. CÉGKIVONATA Page 1 of3 A Baranya Megyei Biróság mint Cégbíróság. Cg.02-10-060361/5 szám VÉGZÉS A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pécsi Sport Nonprofit

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 45/2007/45. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a KBC Private Equity NV összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Farkas

Részletesebben

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kiadó Kft. Céginfó Mérlegadatok A Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-927417) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános adatok

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TARTALOMJEGYZÉK Pont Oldal 1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE... 3 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben