ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN ZRT. TISZA VOLÁN ZRT.

2 ÁTALAKULÁSI TERV (1) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg , székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószám: ) Alapítója az MNV Zrt. Igazgatósága - a 139/2014. (IV.28.) számú Alapítói Határozatával április 28-án kinyilvánította, hogy egyetért a Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt., Tisza Volán Zrt. és Körös Volán Zrt. és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beolvadással történő egyesülési szándékával és elrendeli a Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt., Tisza Volán Zrt. és Körös Volán Zrt. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel beolvadással történő egyesülését. A Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt., Tisza Volán Zrt. és Körös Volán Zrt. beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. Az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként április 30-át jelölte meg. (2) - A BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhelye: 6500 Baja, Nagy István u. 39., adószám: ) Közgyűlése a 3/2014 (05.06.) Kgy sz, 4/2014. ( ) Kgy sz. és 5/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal, - a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószám: ) Közgyűlése a 3/2014 (05.06.) Kgy sz., 4/2014. ( ) Kgy sz. és 5/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal, - a KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., adószám: ) Közgyűlése a 3/2014 (05.06.) Kgy sz. 4/2014. ( ) Kgy sz. és 5/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal, valamint - a TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , székhely: 6724 Szeged, Bakay N. u. 48., adószám: ) Közgyűlése az 5/2014 (05.06.) Kgy sz., 6/2014. ( ) Kgy sz. és 7/2014 (05.06.) Kgy sz. határozatokkal i. elhatározza a beolvadással történő egyesülését a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel. A Volán társaságok beolvadással történő megszűnését követően, azok általános jogutódja a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. lesz; ii. a részvényesek előzetes nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a Társaságok mely részvényesei, milyen vagyoni hozzájárulással kívánnak a jogutód társaság részvényesei lenni; iii. az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként április 30-át jelölte meg; iv. felkérte a Volán Társaságok vezérigazgatóját az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb jogszabály által meghatározott okiratok elkészítésére. 1

3 (3) Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény (a továbbiakba: Átv.) 2. (1) bekezdése alapján a beolvadásról két alkalommal határoznak az érintett társaságok legfőbb szervei. Jelen dokumentum a DAKK ZRT. a BÁCS VOLÁN ZRT., a KÖRÖS VOLÁN ZRT., a KUNSÁG VOLÁN ZRT. és a TISZA VOLÁN ZRT. legfőbb szervei által elhatározott átalakulás tervét tartalmazza, a következők szerint I. Az átalakulás módjának meghatározása II. Beolvadó Volán társaságok vagyon-mérleg tervezetei és vagyonleltár tervezetei III. Átvevő társaság (DAKK Zrt.) nyitó vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltártervezete IV. A DAKK ZRT. Alapszabály módosításának tervezete V. A DAKK ZRT. -ben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet VI. A tőkeszerkezet átrendezésének okai és megvalósításának módja VII. Az átalakulással egyidejűleg belépő új részvényesek vagyoni hozzájárulása VIII. Az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő részvényeseket terhelő, pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás IX. A Volán társaságok jogutódjában, a DAKK ZRT. -ben részt venni nem kívánó részvényeseknek a számviteli törvény előírásai alapján meghatározott vagyonhányad meghatározása X. Ha az átalakuló jogi személy az Sztv. szerinti mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli XI. Az egyesülési szerződés tervezete Az átalakulás során alkalmazandó fontosabb jogszabályok: évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi C. törvény a számvitelről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi XCIII. törvény az illetékekről 2

4 I. AZ ÁTALAKULÁS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 1.1. Az átvevő DAKK ZRT. a beolvadó Volán Társaságok több, mint 90 %-os szavazati joggal rendelkező részvényese, ezért az átalakulásban érintett Társaságok a évi CLXXVI. törvény 29. -ában meghatározott átalakulási eljárást választják. Ennek értelmében i. az átvevő társaság a beolvadó társaságok részvényesei részére a Ptk. 3:324. -a szerinti jogokat biztosítja (lásd IX.1. pontot!); ii. az eljárás során a Társaságok nem készítenek az évi CLXXVI. törvény 24. (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolót; iii. az eljárás során nem készül a évi CLXXVI. törvény 24. (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentés, illetve nyilatkozat a részvény cserearány megállapítási módszeréről Az egyesülő társaságok megállapítják továbbá, hogy az átalakulás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4 23/a pontjában meghatározott feltételeknek, mivel az átalakulásban jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, továbbá a jogelőd részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, azaz a megszűnő részesedéséért új részesedést kap és pénzeszköz juttatásban kizárólag az Átv. 24. (1) bek. a.) pontja szerint részesülnek. A kedvezményezett átalakulással kapcsolatban a jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a beolvadó társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot, passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, az adóalapját az adózás előtti eredmény módosítása révén úgy határozza meg mintha az átalakulás nem történt volna meg (Tao tv. 16. (11) bek.). A jogutód kötelezettséget vállal továbbá, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és abban feltünteti a jogelődnél kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, továbbá az általa érvényesített adózás előtti eredménymódosítást. A jogelőd kötelezettséget vállal arra, hogy a választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak. II. BEOLVADÓ VOLÁN TÁRSASÁGOK VAGYON-MÉRLEG TERVEZETEI ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETEI Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok elkészítették a évi C. számviteli törvény előírásai alapján április 30-i fordulónapra a társaságok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár tervezetét. A társaságok az átalakulást könyv szerinti értéken hajtják végre. 3

5 Az Átv. 4 (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket az 1-4. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbi bontásba. 1. BÁCS VOLÁN ZRT BÁCS VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 1.2. BÁCS VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 1.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 1.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 2. KÖRÖS VOLÁN ZRT KÖRÖS VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 2.2. KÖRÖS VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 2.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 2.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 3. KUNSÁG VOLÁN ZRT KUNSÁG VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 3.2. KUNSÁG VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 3.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 3.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 4. TISZA VOLÁN ZRT TISZA VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete 4.2. TISZA VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete 4.3. A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 4.4. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről III. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG (DAKK ZRT.) NYITÓ VAGYONMÉRLEG- TERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZETE A DAKK ZRT.-nek az Átv. 4 (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az egyesülést követő nyitó vagyonmérleg-tervezetét az 5. sz. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban. 4

6 5. DAKK ZRT DAKK ZRT. átalakulás előtti vagyonmérleg tervezete 5.2. DAKK ZRT. átalakulás előtti vagyonleltár tervezete 5.3. DAKK ZRT. átalakulás utáni vagyonmérleg tervezete 5.4. A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás előtti vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről 5.5. A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetről 5.6. A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetekről és vagyonleltár tervezetről IV. DAKK ZRT. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapszabály módosítás tervezetét a 6. sz. melléklet tartalmazza. V. A DAKK ZRT. -BEN RÉSZVÉNYESKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET 1. Az Átv. 2 -a alapján a társaságok előzetesen, a május 6-i közgyűlésen felmérték és előzetesen nyilatkoztatták a részvényeseket, hogy a részvényesek közül ki nem kíván a jogutód jogi személy tagjává válni. A nyilatkozatok és az azóta bekövetkezett részvényesi változások ismeretében megállapítható, hogy nem kíván a jogutód DAKK ZRT. részvényesévé válni: - A BÁCS VOLÁN ZRT. részvényesei közül 1 fő, aki 7 db Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkezik, - A KÖRÖS VOLÁN ZRT. részvényesei közül 1 fő, akik együttesen 20 db Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkeznek, - A KUNSÁG VOLÁN ZRT. részvényesei között nincs ilyen, - A TISZA VOLÁN ZRT. részvényesei közül 2 fő, akik együttesen 62 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkeznek. 2. A DAKK ZRT. Zrt.-ben részvényesként részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányadot az átalakuló társaságok április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján határoztuk meg a következők szerint, és utalással vagy készpénzben kívánjuk kifizetni. 5

7 Tisza Volán Körös Volán Kunság Volán Bács Volán Saját tőke eft Jegyzett tőke eft Saját tőke / jegyzett tőke aránya % 194, , , , db részvény névértéke Ft db részvény piaci értéke Ft 1 964, , , ,26 3. Az Átv. 5 -a alapján a részvényes az átalakulási terv közlésétől számított harminc napon belül írásban nyilatkozhat arról, hogyha nem kíván a jogutód DAKK ZRT. részvényesévé válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a részvényes a jogutód DAKK ZRT. részvényesévé kíván válni. 4. Az átalakuló társaságok az Átv. 25. (4) bek. alkalmazásával, június 27-ig az átalakulási tervet a társaságok honlapján közzéteszik, és egyben meghatározzák, hogy a részvényesek július 26-án 10 óráig nyilatkozhatnak, hogy ha nem kívánnak a jogutód DAKK ZRT. tagjává válni. 5. Az Átv. 6. (5) bek. alapján a DAKK ZRT.-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot az átalakulás cégbejegyzését követő hatvan napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött egyedei megállapodás eltérő időpontot jelöl meg. A kilépő részvényeseket megillető vagyonhányadot a jogutód társaság a társaság székhelyén készpénzben vagy bankszámlaszám megadása esetén banki átutalással fizeti meg. VI. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDEZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 1. A évi C. számviteli törvény előírása alapján az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék illetve lekötött tartalék szerepelhet és csak pozitív összegekkel VII. AZ ÁTALAKULÁSSAL EGYIDEJŰLEG BELÉPŐ ÚJ RÉSZVÉNYESEK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA 1. Az átalakulással egyidejűleg új részvényesek nem lépnek be a DAKK ZRT.-be. 6

8 VIII. AZ ÁTALAKULÁS FELTÉTELEKÉNT MEGHATÁROZOTT, A MEGLÉVŐ RÉSZVÉNYESEKET TERHELŐ, PÓTLÓLAGOSAN TELJESÍTENDŐ VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS 1. Az átalakulás kapcsán a DAKK ZRT-t. és a beolvadó Volán Társaságok részvényeseit pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli. 2. A beolvadó társaságok azon részvényei, melyek tulajdonosai a jogutód társaság részvényeseivé válnak, cserearány szerinti értéken kicserélésre kerülnek. A cserearány kiszámítása a beolvadó Volán társaság és a jogutód társaság április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján történik. A részvény-cserearányok az egyesülő társaságok vonatkozásában az adott társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének és a jogutód társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének a hányadosaként kerültek meghatározásra a következők szerint. Tisza Volán Körös Volán Kunság Volán Bács Volán Dakk Saját tőke EFt Jegyzett tőke EFt Saját tőke / jegyzett tőke aránya % 194,520414% 202,990548% 196,671103% 174,526281% 117,517850% Részvény névérték Ft Piaci érték Ft 1 964, , , , ,18 Cserearány 1, , , , , IX. VOLÁN TÁRSASÁGOK JOGUTÓDJÁBAN, A DAKK ZRT. -BEN RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYESEKNEK A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT VAGYONHÁNYAD MEGHATÁROZÁSA 1. Az Átv alapján alkalmazásra kerülő eljárásra tekintettel az átalakulási tervnek az átalakulásban érintett társaságok honlapjain történő közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a társaságok bármely részvényese kérheti, hogy a DAKK ZRT. a társasági részesedését vegye meg. Vételi kötelezettségének a DAKK ZRT. a kérelem benyújtásakor fennálló piaci értéken, de legalább a Volán társaság saját tőkéjéből a felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő értéken köteles eleget tenni. (Ptk. 3:324 (2) bek.) A részvény átruházási szerződés megkötéséről és a vételár kifizetéséről a DAKK ZRT. legkésőbb az átalakulás iratainak a cégbírósághoz történő benyújtásáig intézkedik. 7

9 2. Azokkal a részvényesekkel, akik részvényeiket nem ajánlják fel a DAKK ZRT.-nek megvételre, de úgy nyilatkoznak, hogy a DAKK ZRT.-ben nem kívánnak részt venni, az átalakuló Volán társaságok a vagyonmérleg-tervezetük szerinti saját tőkéjükből a részvényeikre jutó résznek megfelelő vagyonhányad kifizetése útján számolnak el. A részvényeseket megillető vagyonhányad kiadása iránt a DAKK ZRT. gondoskodik az átalakulás (beolvadás) cégbejegyzését követő 60 napon belül, a vonatkozó adók és járulékok levonása után - a részvényes bankszámlájára történő átutalással, vagy postai megküldéssel. 3. A DAKK ZRT.-ben részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányad meghatározása a vagyonmérleg-tervezetek alapján: 3.1. A BÁCS VOLÁN ZRT. 1 db ,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: ,-Ft A KÖRÖS VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 2.030,-Ft A KUNSÁG VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 1.967,-Ft 3.4. A TISZA VOLÁN ZRT. 1 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 1.965,-Ft. X. HA AZ ÁTALAKULÓ JOGI SZEMÉLY A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI MÉRLEGÉBEN KIMUTATOTT ESZKÖZEIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT ÁTÉRTÉKELI 1. Az átalakuló társaságok átértékelést nem hajtottak végre. XI. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE amely létrejött egyrészről a EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS tervezet DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószáma: , a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Átvevő Társaság 8

10 másrészről a BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6500 Baja, Nagy I. utca 39., adószáma: , a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság1 KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., adószáma: , a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság2 KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6., adószáma: , a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság3 TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6724 Szeged, Bakay N. utca 48., adószáma: , a Szegedi Törvényszék Cégbírósága által CG cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság) mint Beolvadó Társaság4, együttesen, mint Beolvadó Társaságok együttesen mint Felek vagy Résztvevő társaságok között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1. ÁTALAKULÁS 1.1. DAKK ZRT., mint Átvevő társaság Alapítója április 28. napján meghozott 139/2014. (IV. 28.) számú Alapítói határozatával első ízben, valamint július... napján meghozott.. számú Alapítói Határozataival döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaságok közötti egyesüléséről BÁCS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság1 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 3/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság1 közötti egyesüléséről KÖRÖS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság2 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 3/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság2 közötti egyesüléséről KUNSÁG VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság3 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 3/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság3 közötti egyesüléséről TISZA VOLÁN ZRT., mint Beolvadó társaság4 a május 6. napján megtartott közgyűlésén az 5/2014.(05.06.) Kgy. számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július 30. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság4 közötti egyesüléséről Fenti előzményekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint 9

11 az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek alapján egyesülnek. Az egyesülés módja: Beolvadás. 2. AZ EGYESÜLÉSSEL LÉTREJÖVŐ JOGUTÓD TÁRSASÁG: 2.1. Felek rögzítik, hogy a Beolvadó Társaságok a beolvadás cégbírósági bejegyzésének napjával megszűnnek és azok vagyona Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra szállnak át. Felek megállapodnak, hogy a beolvadást követően Átvevő Társaság társasági és működési formája, cégneve, valamint székhelye változatlan marad: Cégnév: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság. Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Társasági és működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság 2.2. A Résztvevő Társaságok maguk közül kijelölik az Átvevő Társaságot, hogy az egyesülés Résztvevő Társaságok általi végleges elhatározását követően, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc (8) napon belül közzétegye a Cégközlönyben a Beolvadással kapcsolatos hirdetményt a vonatkozó jogszabály által megkívánt formában, továbbá, hogy az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus úton tájékoztassa a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldése mellett. 3. A RÉSZTVEVŐ TÁRSASÁGOK NYILATKOZATAI 3.1. A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy cégbejegyzésük megtörtént A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy velük szemben bírósági eljárás, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás nincs folyamatban A Résztvevő Társaságok kijelentik és szavatolják, hogy a jegyzett tőkéjük teljes mértékben befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy egymás alapító okiratát, alapszabályait fenti döntéshozatalaik előtt megismerték, az egyesülésről hatályos alapító okiratukban, alapszabályaikban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint határoztak. 4. BEOLVADÓ TÁRSASÁG1 FŐBB ADATAI: Neve: BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 6500 Baja, Nagy István u. 39. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Hétszázkilencvenmillió-nyolcszázhetvenezer forint, amely db Ft névértékű és 1887 db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 10

12 5. BEOLVADÓ TÁRSASÁG2 FŐBB ADATAI: Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Egymilliárd-Háromszázötvennyolcmilliónégyszáznyolcanezer forint, amely db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 6. BEOLVADÓ TÁRSASÁG3 FŐBB ADATAI: Neve KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Cégjegyzékszám:Cg Székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktronyai u Jegyzett tőkéje: Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint, amely db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 7. BEOLVADÓ TÁRSASÁG4 FŐBB ADATAI: Neve: TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye:6724 Szeged, Bakay N. u. 48. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhétmilliókilencszázharmincötezer-kilencszázharminc forint, amely db Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 8. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI: Neve: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 5600 Békéscsaba,Szarvasi úr 103. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz Kilencmilliárd-hatszázharminckettőmilliónyolcszáznyolcvankilencezer forint, dematerializált törzsrészvényből áll. Képviselője: Fekete Antal vezérigazgató Fő tevékenysége: Üzletvezetés 9. VAGYONMÉRLEG- ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZET 9.1. A Résztvevő Társaságok vagyonát független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott vagyonmérleg és vagyonleltár tartalmazza, amelyet a Résztvevő Társaságok 11

13 felügyelő bizottságai és a Résztvevő Társaságok tagjai (részvényesei) a jogszabályoknak megfelelően megismertek és határozatukkal jóváhagytak. A Résztvevő társaságok eszközei és kötelezettségei tekintetében átértékelést nem végeztek, a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetekbe ezek könyv szerinti értéken kerültek be A vagyonmérleg-tervezetek szerint a Résztvevő Társaságok saját tőkéje társaságonként a következő: a) A BÁCS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság1 saját tőkéje eft, azaz Egymilliárd-háromszáznyolcvanmillió-kettőszázhetvenhatezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Hétszázkilencvenmillió-nyolcszázhetvenezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Ötszáznyolcvankilencmillió-négyszázhatezer forint. b) A KÖRÖS VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság2 saját tőkéje eft, azaz Kettőmilliárd-hétszázötvenhétmillió-ötszáznyolcvanhatezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Egymilliárd-háromszázötvennyolcmilliónégyszáznyolcvanezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-egyszázhatezer forint. c) A KUNSÁG VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság3 saját tőkéje eft, azaz Hárommilliárd-háromszázkilencmillió-hétszázhetvennyolcezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Egymilliárdhatszázhuszonhatmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forint. d) A TISZA VOLÁN ZRT., mint Beolvadó Társaság4 saját tőkéje e Ft, azaz Négymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-huszonháromezer forint ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhétmilliókilencszázharminchatezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona eft azaz Kettőmilliárd-kettőszázötvenhétmillió-nyolcvanhétezer forint. e) A DAKK ZRT., mint Átvevő Társaság saját tőkéje eft, azaz Tizenegymilliárd-háromszázhúszmillió-háromszázhatvannégyezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke eft, azaz Kilencmilliárd-hatszázharminckettőmilliónyolcszáznyolcvankilencezer forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona, eft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer forint. f) Az Átvevő Társaság egyesülés utáni saját tőkéje: eft, azaz Tizenekettőmilliárd-száztizenhétmillió-kettőszázhétezerforint, amelyből eft, azaz Kilencmilliárd-hatszázharminchétmillió-huszonötezer forint a tervezett jegyzett tőke A Résztvevő Társaságok április 30-i fordulónapra elkészítették átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteiket, valamint az Átvevő Társaság az egyesülés utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet A Résztvevő Társaságok részvényei cserearányának meghatározási módja és a cserearányok értéke. A részvény-cserearányok meghatározása az egyesülő társaságok és a jogutód társaságok április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján történt. A részvény-cserearányok az egyesülő társaságok vonatkozásában az adott társaság egy 12

14 részvényre jutó saját tőkéje összegének és a jogutód társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének a hányadosaként kerültek meghatározásra. Az egyesülő társaságok részvényeinek és a jogutód társaság részvényeinek cserearánya, az előbbiekben ismertetett módszerrel és az előzőekben megadott adatok alapján számítva a következő: - BÁCS VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, KÖRÖS VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, KUNSÁG VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, TISZA VOLÁN ZRT. / DAKK ZRT.: 1, azaz - a BÁCS VOLÁN ZRT. 1 db ,-Ft névértékű törzsrészvényéért 14,85104 db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. - a KÖRÖS VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényéért 1, db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. - a KUNSÁG VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényéért 1, db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. - a TISZA VOLÁN ZRT. 1 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvényéért 1, db 1.000,-Ft névértékű DAKK ZRT. törzsrészvény jár. Ezen részvény-cserearányok alapján a kisebbségi részvényeseket ténylegesen megillető részvények darabszámának kiszámításakor a kerekítés szabályai szerint, valamint az MNV Zrt részvényeinek db számának meghatározásakor annak figyelembevételével jártunk el, hogy a jogutód társaság jegyzett tőkéjét kitevő 1 db ,-Ft névértékű és darab 1.000,- Ft névértékű részvény teljes egészében kiosztásra kerüljön. A évi C. számviteli törvény előírásainak megfelelőn a különbözetek oszlopban az átvevő társaság tulajdonában lévő beolvadó társaság részvényeit kiszűrtük, ezért az MNV Zrt. új részvényeinek db számát különbözetként tudtuk megállapítani Az Átvevő Társaság adózott eredményéből való részesedésre a részvényesek jogosultak, azaz osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. 10. A TULAJDONOSI STRUKTÚRA Az Átvevő Társaság a Beolvadó Társaságoknak legalább 90 %-os szavazati joggal rendelkező részvényese. Átvevő Társaság kijelenti, hogy valamennyi részvényese a jogutód Átvevő Társaság részvényese kíván lenni, ezért nem volt szükség az Átvevő Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet elkészítésére. Beolvadó Társaságok kijelentik, hogy egyes részvényeseik nem kívánnak az Átvevő Társaság részvényese lenni. A Beolvadást követően az Átvevő Társaság tulajdonosi struktúrája kizárólag ezekkel a részvényesekkel változik. Ennek oka, hogy Beolvadás esetében tilos az átvevő részvénytársaság alaptőkéjét megemelni a beolvadó gazdasági azon részvényeinek névértékével, amelyek az átvevő gazdasági társaság tulajdonában vannak és ilyen esetben a megjelölt részesedés 13

15 értékét, illetve a részvények névértékét, a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében már nem lehet szerepeltetni. 11. A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYESEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJA Felek úgy rendelkeznek, hogy az Átvevő Társaságban a beolvadást követően részt venni nem kívánó részvényesekkel úgy számolnak el, hogy a megváló részvényesek részére kiadandó járandóság igazodik a részvényeseknek az Átvevő Társaság alaptőkéjéhez viszonyított vagyoni hozzájárulásának arányához, illetve a megváló részvényeseket ugyanilyen arányban illeti meg az Átvevő Társaság saját tőkéje A vagyonmérleg tervezetek adatai alapján a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányad meghatározása a Számviteli Törvény szerint történik, a beolvadó Volán társaságok vagyonmérleg tervezetei alapján. - A BÁCS VOLÁN ZRT. 1 db ,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: ,-Ft, azaz Tizenhétezer-négyszázötvenhárom forint. - A KÖRÖS VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: Ft, azaz Kettőezer-harminc forint. - A KUNSÁG VOLÁN ZRT. 1 db 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: Ft, azaz Egyezer-kilencszázhatvanhét forint. - A TISZA VOLÁN ZRT. 1 db 1.010,-Ft névértékű törzsrészvényére jutó vagyonhányad: 1.965,-Ft, azaz Egyezer-kilencszázhatvanöt forint. 12. ÁTRUHÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Felek rögzítik, hogy Átvevő Társaság részvényeinek Beolvadó Társaságok részvényesei általi megszerzése a következők szerint történik: Az átalakulás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az Átvevő Társaság kérelmére a Központi Elszámolóház és Értéktér Budapest Zrt. (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: KELER Zrt.) részvény rábocsátás keretében megkeletkezteti az Átvevő Társaság korábbi törzsrészvényeivel azonos jogokat megtestesítő, az átalakulással érintett új törzsrészvényeit, amelyeket a KELER Zrt. Beolvadó Társaságok részvényeseinek értékpapír-számláin jóváír. 13. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS Felek rögzítik, hogy jelen egyesülési szerződés szerinti beolvadás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül, mivel a Beolvadó Társaságok részvényesei kizárólag az Átvevő Társaság által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt szereznek. Az előbbi körülmény alapján az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdésének g.) pontja alapján az átalakulás mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól Továbbá, tekintettel a Tao. tv. 16. (10) bekezdésére, az Átvevő Társaság alapító okirata tartalmazza azt a kötelezettségvállalást, hogy a jogutód (azaz az Átvevő Társaság) az 14

16 átalakulást követően a jogelődtől (azaz a Beolvadó Társaság) átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg, és a jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél (azaz a Beolvadó Társaságnál) az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A Beolvadó Társaság a kedvezményezett átalakulásra vonatkozó választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak. 14. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Tekintettel a fenti pontra is, az Átvevő Társaság alapszabályában a Tao. tv. 16. (9)- (11) bekezdéseiben vállalt kötelezettségekre figyelemmel rendelkezni kell az alábbiról: Átalakulás esetén a jogutód az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 15. TAGOK FELELŐSSÉGE Felek tudomásul veszik, hogy az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásokat, Átvevő Társasággal és Beolvadó Társaságokkal szemben fennálló követeléseket az egyesülés nem teszi lejárttá. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Beolvadó Társaságoknak az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásaiért Átvevő társaság jogutódként felel. A Felekre és azok tagjainak felelősségére a Gt a, illetve a Ptk 3:135. -a az irányadó. 16. MUNKAVÁLLALÓK A Felek kijelentik, hogy az Átvevő Társaság vezérigazgatója a jogszabályban meghatározott határidőn belül eleget tesz: a) a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 46. (4) bekezdésében előírt a Résztvevő Társaságok munkavállalói felé történő tájékoztatási kötelezettségnek, továbbá b) a Résztvevő Társaságoknál működő üzemi tanácsok felé történő Beolvadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek. 15

17 17. BEOLVADÁS IDŐPONTJA Felek a Beolvadás időpontját december 31. napjával határozzák meg. Az átalakuláshoz fűződő joghatások december 31. napjával állnak be. Ugyanezzel az időponttal a Beolvadó Társaságok megszűnnek, általános jogutódjuk az Átvevő Társaság lesz A Beolvadó társaságok jogügyletei január 1. napjától számviteli szempontból Átvevő társaság jogügyleteinek minősülnek. 18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Felek kijelentik, hogy a Beolvadáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét nem kell kérniük, tekintettel arra, hogy az egymástól nem független vállalkozások egyesülése nem minősül összefonódásnak Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Beolvadó Társaságok részvényesei számára és pénzeszközjuttatásban kizárólag az Átv. 24. (1) bek. a.) pontja szerint jogalappal és módon részesülnek Átvevő Társaság kijelenti, hogy társaságánál nincsenek kibocsátva különleges jogokat biztosító részvények A szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, melyek a következők: 1. Az Átvevő Társaság alapszabály tervezete; 2. A Beolvadó Társaság1 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 3. A Beolvadó Társaság2 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 4. A Beolvadó Társaság3 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 5. A Beolvadó Társaság4 vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 6. Az Átvevő Társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete; 7. Az Átvevő Társaság egyesülés utáni vagyonmérleg-tervezete. 8. A részvényeseket ténylegesen megillető részvény darabszámok meghatározásának tervezete (Átalakulási terv VIII. fejezete szerint) Felek megállapodnak abban, hogy a beolvadással kapcsolatos mindennemű költséget, esetleges illetéket és díjakat önállóan viselik és az Átvevő Társaság gondoskodik a Beolvadáshoz kapcsolódó közleményeknek Cégközlönyben történő közzétételéről A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Ptk. és a valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, szóló évi CLXXVI. törvény rendelkezései az irányadók Jelen egyesülési szerződést a Résztvevő Társaságok vezérigazgatói írják alá az Átvevő Társaság Alapítója kelt.. számú alapítói határozatában és a Beolvadó Társaságok közgyűlései kelt közgyűlési határozataiban foglalt felhatalmazások alapján, a vonatkozó határozatokban elfogadott és jóváhagyott formában. 16

18 Jelen szerződés 9 sorszámozott oldalból áll és.. azaz.. egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült. Felek a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, BÁCS VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság1) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. KUNSÁG VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság3) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. DAKK Zrt. (Átvevő Társaság) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. KÖRÖS VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság2) Képv: Fekete Antal vezérigazgató. TISZA VOLÁN Zrt. (Beolvadó Társaság4) Képv: Fekete Antal vezérigazgató 17

Az átalakulás közös szabályai

Az átalakulás közös szabályai Az átalakulás közös szabályai Általános szabályok 69. (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó

Részletesebben

Melléklet (e) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1. )

Melléklet (e) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1. ) Melléklet (e) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1. ) alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 ALAPÍTÓ

Részletesebben

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME 12. (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 13. (1)

Részletesebben

Kiválási Hirdetmény 2. közzététel

Kiválási Hirdetmény 2. közzététel NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. Kiválási Hirdetmény 2. közzététel A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás és időbélyegzővel ellátva INNEN. Az állomány

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék ÁTALAKULÁS

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék ÁTALAKULÁS MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék ÁTALAKULÁS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

TERVEZET A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Alapszabály

TERVEZET A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Alapszabály TERVEZET A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Alapszabály Alulírott részvényesek, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát: 1. A társaság neve, székhelye,

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválás után fennmaradó társaság főbb adatai:

H I R D E T M É N Y. A kiválás után fennmaradó társaság főbb adatai: H I R D E T M É N Y Az Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg: 17-10-001284, székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 30.) elhatározta, hogy az átalakulásra vonatkozó szabályok szerint kiválással

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna 1 Általános rész Az új 2013. évi V. tv., a Ptk. rendelkezéseit a hatályba

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Online Magyarország Zrt-ből

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére 1 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (1033 Budapest, Polgár u. 8-10. a továbbiakban:

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE KKT 88. (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2015. április 30-i

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés aláírására a 2012.08.16-i Közgyűlést követően, legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételével egyidejűleg kerül sor. Tervezet!

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről

A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről 1. A vagyon megjelenítése, nyomon követése és kommunikálása ÜZLETI ÉV Közzététel

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19977-2/2013. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 108/2013. (V.30.) Öh.sz.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai 1 Áttekintés: I. A KÖZKERESETI ÉS A BETÉTI TÁRSASÁG I.1 A közkereseti társaság A.) Lényege B.) A társasági forma sajátosságai

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

72/2010. (IV. 22.) MÖK

72/2010. (IV. 22.) MÖK 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba törzstőke emelését a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

Tárgy: Budapest XVI. kerület Diósy Lajos utca 5. szám alatti, 105774 hrsz-ú, 954 m 2

Tárgy: Budapest XVI. kerület Diósy Lajos utca 5. szám alatti, 105774 hrsz-ú, 954 m 2 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Alapítva: 2016. január 5. 1 O l d a l TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott alapító, a Polgári

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben