Budapest, december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2007. december"

Átírás

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól Budapest, december

2 2 TERVEZETAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI E G Y E Z T E T É S I L A P A) Állami szervek Vélemény-nyilvánítási határidő:. munkanap név: egyetért nem ért egyet észrevételt tett határidőben nem adott véleményt MeH Kormánytitkárság vezetője MeH Koalíciós kormányzati koordinációért felelős ÁT MeH jogi és koordinációs SZÁT MeH KIÖFTNM MeH EKK NFÜ EüM FVM HM IRM KüM KVVM OKM ÖTM PM SzMM GVH KSH OGY biztos Adatvédelmi biztos MBFH B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek Vélemény-nyilvánítási határidő:.. munkanap C) Egyeztető értekezlet időpontja: résztvevői:

3 3 TERVEZETAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról (a továbbiakban: Hivatal) címmel jelenleg két jogszabály is hatályban van, a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. Az utóbbi jogszabály hatályba lépésével a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletben műszaki biztonsági és piacfelügyeleti tárgyú szakmai szabályok, továbbá néhány, a Hivatal feladat- és hatáskörét kijelölő rendelkezés maradt csak hatályban. A fenti indokok miatt a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg egy, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében megalkotott új kormányrendelet határozza meg a berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályait. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a szükségessé vált a módosítása során: a) megtörténik az MKEH építésügyi hatósági kijelölése, b) a műszaki biztonsági szerv kijelölése tárgyában kibővül a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben elrendelt berendezésekkel, c) pontosításra kerül a piacfelügyeleti hatósági területe, d) átvezetésre kerülnek a hatályon kívül helyezésre kerülő 279/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági és egyéb feladatok. II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés kapcsolódik a kormányprogramban megfogalmazott szolgáltató államot, a javuló közszolgáltatásokat támogató kormányzati iránymutatáshoz és segíti ezek hatékony megvalósulását. III. Előzmények: Az IRM kezdeményezte annak a helyzetnek a megszüntetését, amely szerint a Hivatalról a sorozatos integrációk egyik következményeként jelenleg két azonos című kormányrendelet is hatályban van. Az időben korábban megalkotott kormányrendelet hatályon kívül helyezése nem jelent megnyugtató megoldást a problémára, mert a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet műszaki biztonsági és piacfelügyeleti szabályaira szükség van a Hivatal hatósági működése érdekében. Szükségessé válik továbbá az ágazati pl. a villamos energiáról, földgázellátásról szóló törvényekben megteremteni a villamos és gáz berendezések műszaki biztonsági hatósági felhatalmazását. A GKM a megfelelő felhatalmazó rendelkezéseket a törvényalkotási programban szereplő a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv átültetéséről szóló (UCP) törvényben módosuló villamos energia és az új földgáztörvényben kívánja rendezni. A törvénymódosítások után, megfelelő felhatalmazó rendelkezések hatályba lépését követően kerülhet sor a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet műszaki biztonsági hatósági kijelölésének kiterjesztésére. IV. Várható szakmai hatások: Az új kormányrendelet kiadásával és a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével, valamint a Hivatal hatósági feladatát meghatározó a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításával a jogbiztonság erősödik.

4 4 TERVEZETAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI V. Várható gazdasági hatások: Az előterjesztésnek nincs közvetlen gazdasági hatása. VI. Várható társadalmi hatások: A rendelet hatálybalépésével a jogalkalmazók számára egyszerűbben megismerhetővé válnak a Hivatal hatósági feladatai, valamint a műszaki biztonsági és piacfelügyeleti hatósági tevékenysége. VII. Kapcsolódások: A rendelet megalkotására a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben megállapított, a Ket. 174/A. -ának január 1-jétől hatályos módosításával összhangban kerül sor. VIII. Fennmaradó vitás kérdések IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására. Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e kommunikáció X Kormányülést követő tájékoztató X Tárcaközlemény X Tárca által szervezett sajtótájékoztató X További szakmai programok szervezése X Részletezve: További lakossági tájékoztatás X Tárcán belül nyilatkozók szintje: X. Megjegyzés Költségvetési hatások: A tervezett szabályozás bevezetéséhez költségvetési forrás igénybevétele nem szükséges. XI. Nyilatkozat a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség fennállásáról Az előterjesztés nem tartalmaz termékre, illetve az információs társadalom szolgáltatására vonatkozó, a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet értelmében műszaki leírásnak minősülő rendelkezést. Ennek megfelelően az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetés kötelezettsége nem áll fenn. XII. Versenyképességi értékelés Az előterjesztésnek a nemzetgazdaság versenyképességére nincs közvetlen hatása.

5 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező tervezeteknek Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

6 1. sz melléklet a. előterjesztéshez A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a kereskedelmi hatóság kijelölése tárgyában a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének l) pontjában, a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet kijelölése tárgyában a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló évi CIX. törvény 10. (1) bekezdés a) pontjában, a közraktározás-felügyelet kijelölése tárgyában a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 43/A. -ában, a külkereskedelmi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény ának (6) bekezdésében, a mérésügyi szerv kijelölése tárgyában a mérésügyről szóló évi XLV. törvény 15. (3) bekezdésében, a műszaki biztonsági hatóság kijelölése tárgyában a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. -a (1) bekezdésének k) pontjában, az építésügyi hatóság kijelölése tárgyában a) az épített környezet védelméről és alakításáról szóló évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének a) pontjában, b) a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény a 30. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. a)-b) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Kormány a (3) bekezdésben meghatározott körben a Hivatalt kereskedelmi hatóságként jelöli ki. (2) A (3) bekezdés a)-g) pontjaiban a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága, a h) pontjában a nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság folytatja le országos illetékességgel az első fokú eljárást, másodfokon ha a jogszabály másként nem rendelkezik a Hivatal központi szerve jár el.

7 2 (3) A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el: a) az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával kapcsolatos külön jogszabályban előírt hatósági nyilvántartási, valamint az azzal összefüggő egyéb közigazgatási-hatósági feladatokban; b) az utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel kapcsolatos, külön jogszabályokban előírt közhitelű nyilvántartási, valamint az azzal összefüggő egyéb közigazgatásihatósági feladatokban; c) a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásával, valamint a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolásával kapcsolatos, külön jogszabályokban előírt nyilvántartási, valamint az azzal összefüggő egyéb közigazgatási-hatósági feladatokban; d) az idegenvezetőkkel kapcsolatos, külön jogszabályokban előírt nyilvántartási, igazolvány kiadási, valamint az azzal összefüggő egyéb közigazgatási-hatósági feladatokban; e) a lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt közhitelű nyilvántartási, valamint az azzal összefüggő egyéb közigazgatási-hatósági feladatokban; f) a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokban. g) azon személy vagy gazdálkodó szervezet felügyeletével és nyilvántartásba vételével összefüggésben, aki vagy amely kereskedelmi tevékenység folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. h) azon személy vagy gazdálkodó szervezet felügyeletével és nyilvántartásba vételével összefüggésben, aki vagy amely nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik. 2. Az R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Kormány a (3) bekezdésben meghatározott körben piacfelügyeleti hatóságként a Hivatalt jelöli ki. (2) Piacfelügyeleti eljárásban első fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el. (3) A piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabályokban meghatározott a) gazdasági célfelhasználásra szánt aa) egyes nyomástartó berendezések és rendszerek, ab) szállítható nyomástartó berendezések, ac) egyes gázfogyasztó készülékek, ad) egyes villamossági termékek, ae) egyes gépek, af) egyes, potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek, b) kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök ellenőrzésére terjed ki.

8 3 3. Az R. 8. -a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közraktározás-felügyeleti eljárásban első fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága jár el. 4. Az R. 9. -a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A külön jogszabályban meghatározott nemesfém tárgy és termék vizsgálati, hitelesítési, ellenőrzési, illetve ezen árukörrel gazdasági tevékenységet folytatók nyilvántartási eljárásában első fokon országos illetékességgel a Hivatal nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága, másodfokon - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Hivatal központi szerve jár el. 5. Az R a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A mérésügyi eljárásban első fokon a Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el. 6. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (1) A Kormány a (3) bekezdésben meghatározott körben műszaki biztonsági hatóságként a Hivatalt jelöli ki. (2) A műszaki biztonsági eljárásban első fokon a Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el. (3) A Hivatal ha jogszabály másként nem rendelkezik - műszaki biztonsági hatóságként jár el: a) a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó műszaki biztonsági hatósági eljárásokban; b) a nyomástartó berendezések, rendszerek engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; c) szállítható nyomástartó berendezések beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelőség újraértékelése nem történt meg - engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; d) a d)-e) pontban említett nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; e) az éghető folyadékok és olvadékok nyomástartó edénynek nem minősülő tárolótartályai és tároló létesítményei, valamint azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, ideértve az üzemi üzemanyagtöltő állomásokat, engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban;

9 4 f) a nyomástartó edénynek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezései engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokban; g) a gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezései, és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; h) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; i) gázpalackokból turista gázpalackba átfejtő berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; j) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz-tároló létesítmények, engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban. Az R. a következő 11/A. -sal egészül ki: 7. Építésügyi hatóság kijelölése 11/A. (1) A Kormány a (3) bekezdésben meghatározott körben építésügyi hatóságként a Hivatalt jelöli ki. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági eljárásban első fokon a Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el. (3) A Hivatal építésügyi hatóságként jár el a) az alábbi sajátos építményfajták tekintetében aa) az összetettsége alapján építménynek minősülő nyomástartó rendszerek, ab) nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések, ac) az összetettsége alapján építménynek minősülő veszélyes folyadék- és olvadék-tárolók, ad) közforgalmú üzemanyagtöltő állomások, ae) az összetettsége alapján építménynek minősülő nyomástartó edénynek nem minősülő gáztárolók, af) autógáztöltő állomások, ag) ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító berendezések, ah) hőtermelés és hőszolgáltatás berendezései, ai) megújuló energiahordozót előállító vagy hasznosító energetikai berendezések, a villamosmű kivételével; b) a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték építése tekintetében. 8. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép. 12. (1) A Hivatal:

10 5 a) ellátja a gáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő leszerelésére vagy a gázfogyasztó készülékek le- és felszerelésére jogosult gázszerelőkkel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt közhitelű hatósági nyilvántartásba, igazolvány kiadási és az azzal összefüggő egyéb közigazgatásihatósági feladatokat; b) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági feladatokat; c) ellátja a feladatkörét érintően az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben képviselendő kormányzati álláspont kialakításával kapcsolatos feladatokat; d) részt vesz a feladatkörét érintő nemzetközi megállapodások előkészítésében, illetve nemzetközi egyeztetésében; e) a miniszter útján véleményezi a feladatkörébe tartozó kormány-előterjesztéseket és a miniszteri rendeletek tervezetét; f) kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint e körben irányítja és összehangolja az információ-feldolgozó, -elemző munkát; g) közreműködik a kötött segélyhitelezés szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában; h) közreműködik a két- vagy többoldalú kereskedelmi, gazdasági együttműködési kapcsolatok szervezésével összefüggő feladatok és a kétoldalú gazdasági vegyes bizottságok működtetése teendőinek ellátásában; i) szakhatóságként jár el a külön jogszabály szerinti eljárásokban; j) ellátja az uniós jogi aktusokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekből, valamint a külön jogszabályokból fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezési feladatokat, illetve korlátozások végrehajtásához kapcsolódó feladatokat. Ennek során jogosult az importengedélyezéshez, illetve a kedvezményes import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték elkülönített számlán történő kezelésére. (2) A Hivatalnak az R. 6. (3) bekezdés a), b), és d), valamint a 12. (1) bekezdés a) pontjában felsorolt hatósági eljárásában a hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő tizenöt nap, az ügyintézési határidő negyvenöt nap. (3) A lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárás során, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakhatóságként jár el. (4) A külön jogszabály alapján a Hivatal építésügyi hatáskörébe tartozó 11/A. (3) bekezdés a) pontja szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárásokban a rendelet 2. mellékletében felsorolt szakhatóságok közül az adott eljárásban érintett szakhatóságok, továbbá a 3. mellékletében felsorolt, az adott eljárásban érintett közmű-, közút- és vasút üzemeltetői működnek közre. Az üzemeltetők nyilatkozatát a tervező köteles beszerezni. 9. Az R. kiegészül az e rendelet 1. és 2. mellékletébe foglalt 2. és 3. melléklettel, egyidejűleg az R. mellékletének számozásra 1. mellékletre változik.

11 6 10. (1) Ez a rendelet január 1-jével lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. mellékletének a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága illetékességi területére utaló rendelkezéséből a műszakibiztonsági első típusvizsgálatra és engedélyezésre irányuló eljárásokban az ország egész területe szövegrész.

12 7 1. melléklet a..../2007. ( ) Korm. rendelethez 2. melléklet a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez Az eljárásban közreműködő szakhatóságok Szakterület Első fok Másodfok Követelmények Az Egészségügyi Minisztérium területén Egészségvédelem Állami Állami Egészségvédelem (az emberi Népegészségügyi Népegészségügyi érvényesítése tartózkodás céljára és Tisztiorvosi és Tisztiorvosi szolgáló, továbbá Szolgálat városi, Szolgálat megyei, káros környezeti fővárosi kerületi és fővárosi intézete hatású létesítmény területi intézete építmény építése esetében) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium területén Erdővédelem Illetékes erdészeti hatóság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Talajvédelem MgSzH központi szervezete Termőföldvédelem Illetékes körzeti földhivatal Minisztérium Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Fővárosi, megyei földhivatal A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén Út-, vasút- és víziközlekedési ügyek Illetékes területi nemzeti közlekedési Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Polgári repülés Távközlési nyomvonaljellegű létesítmények hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Területi hírközlési hatóság A Honvédelmi Minisztérium területén Honvédelmi és Katonai építésügyi katonai objektumok hatóság Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Nemzeti Hírközlési Hatóság Honvédelmi Minisztérium Az erdővédelem követelményeinek érvényre juttatása A növény- és talajvédelem követelményeinek érvényre juttatása A termőföldvédelem követelményeinek érvényre juttatása Közlekedésbiztons ági érdekek érvényesítése Repülőterek és a repülés-biztonsági érdekek érvényesítése A távközlési biztonsági érdekek érvényesítése A honvédelem biztonságának érvényesítése

13 8 Katonai repülések Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium területén Környezetvédelem, Illetékes területi Természetvédelem, környezetvédelmi, Tájvédelem, természetvédelmi Vízvédelem és vízügyi Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség Főfelügyelőség Az Oktatási és Kulturális Minisztérium területén Kulturális örökség Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Oktatási és Kulturális Minisztérium Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területén Építésügy Illetékes építésügyi hatóság Illetékes közigazgatási hivatal A honvédelem biztonságának érvényesítése A környezeti, természeti, tájvédelmi és vízügyi érdekek érvényesítése A kulturális örökség védelmével kapcsolatos érdekek érvényesítése Településrendezési és országos építési követelmények érvényesítése Polgári védelem és katasztrófa elhárítás Tűzvédelem Illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Illetékes területi önkormányzati tűzoltóparancsnokság Országos Polgári védelmi és Katasztrófavédelmi katasztrófa Főigazgatóság elhárítási érdekek érvényesítése llletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területén Bányászati terület területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Tűzvédelmi érdekek érvényesítése Biztonság követelményeinek érvényre juttatása

14 9 2. melléklet a..../2007. ( ) Korm. rendelethez 3. melléklet a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez Az eljárásban közreműködő közmű-, közút- és vasút üzemeltetők - víz- és csatornázási mű, gázmű, távhőellátó, áramszolgáltató, távközlési szolgáltató és a villamosmű üzembetartója; -az érintett közutak kezelői; - a vasutak üzembentartói, - kéményseprőipari szolgáltató szerv (vállalkozó)

15 10 2. sz. melléklet a..előterjesztéshez A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, eljárva a következőket rendeli el. Műszaki biztonsági hatósági tevékenység 1. (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága a műszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenőrzi a Hivatalról szóló jogszabályban meghatározott létesítmények, berendezések; a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására, b) üzembe helyezésére, c) üzemeltetésére, d) időszakos ellenőrzésére, e) vizsgálatát végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére, f) kezelését végzők szakképesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését. (2) A műszaki biztonsági hatóság az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények, berendezések, szervezetek vonatkozásában: a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit. (3) A Hivatal a műszaki biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében, a műszaki biztonsági követelmények megtartása érdekében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak. 2. (1) Amennyiben a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, illetőleg a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult: a) a hiányosság megszüntetését, illetőleg a hiba kijavítását a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap megállapítása mellett elrendelni,

16 11 b) a létesítménynek, berendezésnek közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén a használatát azonnali hatállyal véglegesen, illetőleg ha a veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, c) az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása, vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, illetőleg véglegesen visszavonni. (2) Amennyiben a műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági feladatkörében végzett tevékenysége során a Hivatal piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó termék, olyan hibáját észleli, amely alapján feltételezhető, hogy az adott termék nem elégíti ki a vonatkozó külön jogszabály szerinti alapvető védelmi követelményeket, azonnal értesíti az eljárásra jogosult piacfelügyeleti hatóságot.. 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetője, azok üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnak. A rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesítmény, berendezés üzemeltetése során bekövetkezett a) a létesítmény, berendezés sérülése, b) robbanás, c) tűzeset, d) a létesítmény, berendezés működésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés, e) egyéb súlyos üzemzavar. (2) Amennyiben más hatóság a Hivatal műszaki biztonsági tevékenységével összefüggő rendkívüli eseményről szerez tudomást, a Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja. (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága vizsgálja ki az (1) bekezdés szerinti események körülményeit, okát, amelynek során az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi. Piacfelügyeleti tevékenység 4. (1) A Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága piacfelügyeleti tevékenységének keretében ellenőrzi a külön jogszabályban meghatározott gazdasági célfelhasználásra szánt termékek megfelelőségére vonatkozó, a külön jogszabályokban foglalt alapvető védelmi követelmények betartását. (2) Piacfelügyeleti eljárás keretében kell az olyan termékek megfelelőségét is elbírálni, amelyek: a) használatbavételéhez összeszerelés, helyre szerelés, vagy más installációs műveletek elvégzése szükséges; b) alkalmazhatóságára a forgalmazási műveletek különösen a szállítás, raktározás hatással lehetnek; c) esetében nem történt forgalomba hozatal a használatbavételt megelőzően, különösen a saját használatra és egyedi megrendelésre gyártott termékek.

17 12 (3) A piacfelügyeleti hatóság kijelölt piacfelügyeleti hatóságként részt vesz a piacfelügyeleti tevékenység koordinálása érdekében az érintett tárcák és hatóságok részvételével működtetett Piacfelügyeleti Tanács munkájában. (4) A piacfelügyeleti hatóság eljárása során a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez akkreditált vagy kijelölt, illetve bejelentett szervezetek közreműködését veheti igénybe. (5) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el olyan kijelölt, bejelentett vagy akkreditált szervezet, amely a termék megfelelőségét korábban vizsgálta. (6) A piacfelügyeleti hatóság a felhasználók széles körét érintő vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra hozza. (7) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az üzleti titoktartás körébe tartozó információkhoz jut hozzá, gondoskodik ezen információk védelméről. Az üzleti titoktartás nem akadályozhatja azt, hogy a piacfelügyeletre irányuló tevékenységek hatékonyságának biztosítása szempontjából jelentős információkat az illetékes piacfelügyeleti hatóságok egymás, valamint a vizsgáló és tanúsító intézmények a piacfelügyeleti hatóság tudomására hozzák. 5. A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során jogosult a) tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól, b) biztonságossági és más megfelelőségi vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv felvétele mellett a gyártótól és a forgalmazótól ingyenes mintát és ellenmintát venni, c) belépni a termék megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, d) akadályoztatása esetén a rendőrséget igénybe venni, e) az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot megtekinteni, és azokról másolatot készíteni, f) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíteni, g) a biztonságossági és más megfelelőségi vizsgálathoz szükséges időtartamra ideiglenes intézkedéssel a termék forgalmazását, reklámozását, illetve kiállításon való bemutatását megtiltani, amennyiben a termék megfelelőségéhez alapos kétség fér. 6. (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt alapvető védelmi követelményeknek, jogosult a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni, b) széleskörű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről a felhasználók megfelelő időben és módon szükség esetén a rádió és a televízió műsorszolgáltatásában vagy sajtótermékből értesüljenek, c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket megtenni, d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását és az erről való tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon elrendelni, e) elrendelni a termék visszahívását, vagy indokolt esetben - a gyártókkal és a forgalmazókkal együttműködve megszervezni a termék felhasználóktól történő

18 13 visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását. (2) A piacfelügyeleti hatóság a termék visszahívását végső esetben rendelheti el, amennyiben a fennálló veszélyek elhárítására más intézkedések nem elégségesek. Amennyiben a gyártó vagy forgalmazó szükségesnek tartja, a terméket hatósági határozat hiányában is önként visszahívhatja. (3) A piacfelügyeleti hatóság vizsgálata során megállapítja, mely termék nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt alapvető védelmi követelményeknek, a hatóság ezen megállapítása a tételazonosítóval rendelkező termék esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Amennyiben a hiba természetéből adódóan megszüntethető és a gyártó a már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a veszélyforrást megszünteti, az ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, illetve termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor. (4) Amennyiben a termék valamely jellemzője nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt alapvető védelmi vonatkozó követelményeknek, a piacfelügyeleti hatóság döntésének megfelelően az a gyártó vagy forgalmazó, amelynél a terméket vizsgálat alá vonták, köteles megfizetni a vizsgálati díjat. (5) A terméknek a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalának korlátozását, piacról történő kivonását vagy visszahívását rendelje el, amennyiben azt állapítja meg, hogy a termék a megfelelősége ellenére veszélyes. (6) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelölést nem jogszerűen tüntették fel, a külön jogszabály, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat melléklete B. pontjának l) alpontjában meghatározottak szerint jár el. (7) A piacfelügyelet hatóság a meghozott intézkedéséről, a külön jogszabályban meghatározottak szerint értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. 7. A piacfelügyeleti hatóság jogait és kötelezettségeit a veszély súlyosságával arányos módon és az érintett felek érdekeinek figyelembevételével gyakorolhatja. 8. A gyártó, a forgalmazó a) a termékek piacfelügyeleti ellenőrzésére jogosult szervezet kérésére azok feladatai ellátásához szükséges információkat megadni, b) az általuk forgalmazott termékek által jelentett veszélyek elkerülése érdekében tett intézkedések során a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni, c) az elrendelt intézkedéseket végrehajtani. 9. (1) Ez a rendelet január 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

19 14 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) (Korm rendelet 4. (3) bekezdésének a) ponja helyébe a következő rendelkezés lép: [A miniszter a kereskedelemért való felelőssége körében irányítja] a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, ennek keretében a turizmusért felelős miniszterrel együttműködik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. -ának b)-d) és e) pontjában foglalt idegenforgalmi feladatok tekintetében, 10. Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a) a műszaki biztonsági hatósági tevékenység ellátásához szükséges képesítési követelményeket b) a pénzügyminiszterrel egyetértésben a Hivatalnak a műszaki biztonsági hatósági, eljárásért fizetendő díj ideértve a jogorvoslati díjat is mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat, c) a rendkívüli események bejelentésének és vizsgálatának részletes szabályait, d) műszaki biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó da) a nyomástartó berendezések, rendszerek; db) szállítható nyomástartó berendezések beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelőség újraértékelése nem történt meg; dc) a da)-db) pontban említett nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések; dd) a veszélyes folyadékok és olvadékok - nyomástartó edénynek nem minősülő - tárolótartályai és tároló létesítményei, valamint azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, beleértve az üzemi üzemanyagtöltő állomások; de) a nyomástartó edénynek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezései; df) a gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyagellátó berendezései, és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések; dg) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására szolgáló szállítóeszközök; dh) gázpalackból turista gázpalackba átfejtő berendezések; di) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz-tároló létesítmények üzemeltetőire vonatkozó kötelezettségeket, a hatósági engedélyek megszerzésének módját, valamint a hatósági ellenőrzések tartalmát, időszakát rendeletben szabályozza.

20 15 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés célja annak a helyzetnek a megszüntetése, amely szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról (a továbbiakban: Hivatal) címmel a sorozatos integrációk egyik következményeként jelenleg két kormányrendelet is hatályban van: a tartalmilag részben kiürült 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. Az időben korábban megalkotottnak viszont a puszta hatályon kívül helyezése nem jelent megnyugtató megoldást, mert annak műszaki biztonsági célú szabályaira szükség van a Hivatal hatósági működése érdekében. Ezért megtörtént a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szükséges módosítása (1. sz. melléklet), valamint a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével egy új kormányrendelet (2. sz. melléklet) készült. I. A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény meghatározza a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, amelyeket részben a jegyző, részben a kereskedelmi hatóságként kijelölt Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal lát el. A módosítás során meghatározásra került, hogy milyen körben látja el a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a kereskedelmi hatósági tevékenységét. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény hatálya nem terjed ki a gazdasági célfelhasználásra szánt termékekre. A piacfelügyeletet viszont e termékek esetében is el kell látni. Ezért a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva állapítja meg a piacfelügyeleti hatóság kijelölését és hatáskörét. Azon termékekre, berendezésekre (nyomástartó berendezés, tárolótartályok, gázüzemű munkagépek, stb.), amelyek tekintetében törvény nem tartalmaz szabályozást, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva állapítja meg a műszaki biztonsági követelményeket. Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló évi LXXVIII. törvény a sajátos építményfajtákra vonatkozóan az építményfajta szerint illetékes miniszter gyakorolja a szabályozási feladatokat. Ezért a sajátos építményfajták, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényben előírt villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték építése tekintetében az építésügyi hatósági jogkört a Hivatal területi mérésügyi műszaki biztonsági hatósága gyakorolja. A rendelet új mellékletei felsorolják, hogy a Hivatal a sajátos építmények tekintetében folytatott hatósági eljárásába mely szakhatóságokat vonja be, amely annak az elvárásnak és a Ket. 174/A. -ban megfogalmazott szabálynak felel meg, hogy a szakhatóságokról kormányrendeletben kell rendelkezni.

21 16 II. Egy új kormányrendeletben összefoglalva újraalkotásra kerültek a Hivatal műszaki biztonsági és piacfelügyeleti működését szabályozó rendelkezései. A Hivatal műszaki biztonsági hatósági tevékenységét, eljárását jelenleg számos miniszteri rendelet tartalmazza. Ezért olyan termékek, berendezések (nyomástartó berendezés, tárolótartályok, gázüzemű munkagépek, stb.), amelyek tekintetében törvény nem tartalmaz szabályozást, szükséges az üzemeltetőire vonatkozó kötelezettségeket, a hatósági engedélyek megszerzésének módját, valamint a hatósági ellenőrzések tartalmát, időszakát miniszteri rendeletekben meghatározni és az ehhez szükséges szabályok kiadására vonatkozó felhatalmazást megadni. A Hivatal piacfelügyeleti tevékenységének szabályozása során meghatározásra került a piacfelügyeleti hatóság gazdasági célfelhasználásra szánt termékek megfelelőségére vonatkozó ellenőrzési eljárása, jogosultsága. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály feladat- és hatáskörei 1. Építésügyi Osztály 1.1. Az Építésügyi Osztály az építésügyi feladatok körében

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről

Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről Pénzügyminiszter 10679/2007. Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről Budapest, 2007. június EÜM FVM GKM HM IRM KVVM

Részletesebben

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról 1. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról 1. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 1 A törvény célja 1. 2 A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/17753/2007. TERVEZET az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények megállapítása érdekében történő módosításáról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony!

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony! AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA T1177001955. Melléklet: Tájékoztató Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Bizottság a Házszabály 121. -ának (6)

Részletesebben

T/17700/952. Az Országgyűlés

T/17700/952. Az Országgyűlés T/17700/952. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

Részletesebben

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek

Részletesebben

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl A Kormány a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl a következık

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 1. melléklet 2007. évi törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14.

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet Az erdõgazdálkodási

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Tervezet Az egészségügyi miniszter./2007. (..) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter /2008. E l ő t e r j e s z t é s az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/5 XVII. évfolyam 5. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 42194/2/2007. Előterjesztés a Kormány részére a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről. I. Általános rendelkezések

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről. I. Általános rendelkezések 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés

Részletesebben

Tervezet. az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1218/2008. Tervezet az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008.

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 134. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 11., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 134. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 11., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 11., csütörtök 134. szám Tartalomjegyzék 286/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ Ellenjegyezte:

Részletesebben

Az../2014. útmutató melléklete

Az../2014. útmutató melléklete Az../2014. útmutató melléklete Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Behozatal 3173 Korm.

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 12885/2008-SZMM Előterjesztés a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Budapest, 2008. július 2 2008. évi törvény a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 22., hétfő Tartalomjegyzék 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági

Részletesebben

Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége

Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége Piacfelügyeleti törvény Gödöllő, 2012. október 25. Cserti Istvánné szakmai főtanácsadó Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Piacfelügyeleti Osztály Új

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 28. számú függelék Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

A Kormány../2007. ( ) Korm. rendelete. egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány../2007. ( ) Korm. rendelete. egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról TERVEZET 1. számú melléklet a 6591/2007. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány./2007. ( ) Korm. rendelete egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Egyes foglalkozás-egészségügyi feladatok

Részletesebben

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2011.01.01.) 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzatának 7/2003. (IV. 17.) számú RENDELETE egységes szerkezetben a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

A Kormány 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelete. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

A Kormány 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelete. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelete az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés b), e) és g)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr!

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr! ,,,;,,, üwas Hivatala rornányszám : 1 %0,21,2 6 Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC 0 4. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben