BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/ , 85/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves."

Átírás

1 BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/ , 85/ M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án (csütörtök) 8 órára a Községháza nagytermében tartandó ülésére. Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés között történtekről Előadó: Lombár Gábor polgármester 2.) Általános iskolai felvételi körzet megállapítása Előadó: Lombár Gábor polgármester 3.) Építményadóról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző 4.) Telekadóról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző 5.) Telekom bázisállomás szerződésének meghosszabbítása Előadó: Lombár Gábor polgármester 6.) Közterületek elnevezése Előadó: Lombár Gábor polgármester 7.) Hivatásetikai Szabályzat elfogadása Előadó: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző 8.) A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló 18/2001.(X.26.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása Előadó: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző 9.)Nem közművek összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés megkötése Előadó: Lombár Gábor polgármester 10.) Évfordulóink 2016 Előadó: Lombár Gábor polgármester 11.)Üdülési szezon értékelése Előadó: Lombár Gábor polgármester Zárt ülés: 1.) Tagi kölcsön biztosítása Előadó: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, november 20. Lombár Gábor sk. polgármester 1

2 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 26- án tartandó ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekről Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester 119/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület elfogadta a I. félévi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót. 120/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A szükséges önerőt biztosítottuk. A Jogi és Gazdasági Bizottság zárt ülésen döntött a beérkezett kérelmekről. 121/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A Jogi és Gazdasági Bizottság döntése alapján, a pályázók alacsony számára tekintettel az eddigi 6000 Ft /hó helyett 8000 Ft/ hó összeggel támogatjuk a diákokat. 122/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület elfogadta a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatát és kikérte a lakosság véleményét az Úttörő és a Kisdobos utca elnevezését illetően. 96 an visszaküldték a kérdőívet. Egy valaki változást javasol, egy valaki nem töltötte ki. 94 lakos nem szeretné, ha megváltozna a közterületek elnevezése. 123/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat alapján a Jaksa GT Kft-vel a szerződést megkötöttük. 124/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat alapján a testület ESCO konstrukció kereté ben hozzájárulását adta, hogy a közvilágítás üzemeltetésére, és karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytathassa. 125/2015.(IX.17.) Kt.sz. határozat és a 128/2015.(X.15.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület alapján a Kölcsey u szám alatti önkormányzati bérlakás felújítás megtörtént, Detrichné Krizsai Mónikával a bérleti szerződést megkötöttük, a település könyvtárosa a lakásba beköltözött. 127/2015.(X.15.) Kt.sz. határozat alapján a településfejlesztési koncepció véleményezési eljárását lefolytattuk. 130/2015.(XI.12.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő testület döntése alapján a KEOP /C/ azonosító számú pályázat keretében az önkormányzat kezességet vállal az OTP Bank Nyrt.-től felvett hitelre, ,- Ft összegig, valamint 0,1 % kezességvállalási díjat köt ki. 131/2015.(XI.12.) Kt.sz. határozat alapján a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait január 1.-től a Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás látja el. 2

3 133/2015.(XI.12.) Kt.sz. határozat alapján Balatonfenyves Község Önkormányzata a Szőkedencs Önkormányzat tulajdonában lévő 1 darab Ft névértékű NHSZ Zöldfok Zrt. törzsrészvényére vonatkozóan elővásárlási jogával élni kívánt. A testületi döntésről az NHSZ Zöldfok illetékesét értesítettük, várjuk a visszajelzést. Október 5. A Szépkorúak hónapja alkalmából Haszon Zsolt Elnök Úr köszöntötte a megjelent Nyugdíjasokat. Október 6. Aradi Vértanúkra emlékeztünk méltó kegyeletteljes ünnepségen. Október 22.- Megemlékeztünk az 56-os Forradalom és Szabadságharc hőseiről Október Polgármesteri és jegyzői konferencián vettünk részt Siófokon ahol a Kormányzat szakemberei, politikusai tartottak előadásokat a várható változásokról, fejlesztési irányokról. Határozati javaslat: Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Értelem szerint Felelős: Lombár Gábor Lombár Gábor sk. Polgármester 3

4 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án tartandó ülésére Ügyiratszám: 646 /2015 Tárgy: Általános Iskolai felvételi körzet megállapítása Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő- testület! A Somogy Megyei Kormányhivatal a jogszabályi előírások szerint megkezdte az iskolai felvételi körzetek megállapításának előkészítését a 2016/17-es tanévre vonatkozóan. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola felvételi körzete Balatonfenyves közigazgatási területén évek óta változatlan. Javaslom változatlan formában véleményezni. Tekintettel a fentiekre kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola felvételi körzetét Balatonfenyves közigazgatási területében javasolja meghatározni. Határidő: értesítésre november 30. Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, Lombár Gábor sk. polgármester 4

5 Ügyintéző: Dömötör Rita ELŐTERJESZTÉS Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i ülésére Tárgy: Építményadó rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Somogy Megyei Kormányhivataltól az építményadóról szóló 17/2007.(XI.16.) önkormányzati rendeletünk 7. és 7/A. -aival kapcsolatosan az alábbi észrevétel érkezett: A rendelet 7. -a szerint az építményadó mértéke az (1) bekezdés szerint magánszemély esetében a 7/A. (1)-(2), és (4) bekezdés szerinti építmények esetében 700 Ft/m2/év. A rendelet 7. (3) bekezdés szerinti építmények esetében az építményadó mértéke 500 Ft/m2/év. A rendelet 7. (2) bekezdés alapján a nem magánszemély tulajdonában álló építmények esetén a 7/A. (1)-(2), és (4) bekezdés szerinti építményekre 800 Ft/m2/év, a rendelet 7/A. (3) bekezdés szerinti építmények esetében 500 Ft/m2/év. A rendelet 7. (1) és (2) bekezdés tehát a magánszemélyek és a nem magánszemélyek esetében eltérő adómértéket állapít meg. Ez a rendelkezés aggályos lehet atekintetben, hogy magánszemély is lehet egyéni vállalkozó. Ebben az esetben pedig a rendelet, vállalkozó és vállalkozó között különbséget tesz az adómérték megállapítása terén. Ennek indoka esetlegesen megalapozatlan lehet. Ezen felül a rendelet 7/A. (1)-(4) bekezdése definiálja a lakás, az üdülő, az egyéb nem lakás céljára és a nem lakás céljára szolgáló építményeket. A definíciók alapján nem értelmezhető, hogy mi a különbség a nem lakás célú épület, illetve az üdülő és az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület között, hiszen a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak a (4) bekezdésbe beletartoznak. Ebből adódóan pedig a (4) bekezdésben meghatározott épületekre a 700 és 500, illetve a 800 és 500 Ft/m2/év adómértéket is lehet alkalmazni, ami szintén jogszabálysértő Az adózás rendjéről szóló 1990.évi C. törvény 52. -a rendelkezik a fogalom meghatározásokról. 11 pont szerint: nem lakáscélú épület: az az épület, épületrész, amely nem minősül a 8. pont szerinti lakásnak. 8 pont szerint: lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. -a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. E fogalomkörbe tartoznak továbbá a kereskedelmi egységek és szállásépületek is. 20 pontja szerint: üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, 47 pontja szerint: egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlannyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, 5

6 üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész. Ugyanezen fogalom meghatározásokat tartalmazza a rendeletünk 7/A. -a is. (A rendeletünk hatályos szövegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.) Annak érdekében, hogy még egyértelműbb legyen a szabályozás a rendeletünk 7/A. (4) bekezdésében a nem lakás célú épület fogalmat javasoljuk a kereskedelmi egység fogalomra módosítani. A gyakorlatban eddig is ezen rendelkezés alapján állapítottuk meg az adó mértékét a szállodák, panziók, üzletek stb. vonatkozóan, amelyet az alábbi fogalom teljesen lefed. A Htv pontja szerint: 45. kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész; A fogalom meghatározások így követnék a jogszabály által rendszeresített bevallás nyomtatványt is, amely az ügyfeleinknek könnyebb eligazodást tenne lehetővé. A Kormányhivatal felhívása alapján a magánszemély is lehet egyéni vállalkozó és a rendelet, vállalkozó és vállalkozó között nem tehet különbséget az adómérték megállapítása terén. Mivel a jogszabály értelmében nem lehet vállalkozó és vállalkozó között különbséget tenni, javasoljuk, hogy az adó mértéke egységesen 700.-Ft/m2/évben kerüljön megállapításra. Rendeletünk szerint a jogi személyeknél az adó mértéke jelenleg 800.-Ft/m2/év, ebből befolyt: Ft bevétel Ft/m2-rel számolva a bevétel összege: Ft lenne, különbözet: Ft. A magánszemély vállalkozóknál 500.-Ft/m2/év adómérték volt a korábbi években megállapítva, ebből befolyt bevétel: Ft 700.-Ft/m2/-rel számolva a bevétel összege: Ft. különbözet: Ft A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására. Balatonfenyves, november 19. Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika sk. jegyző 6

7 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. Gazdasági hatásai: A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs, az a vállalkozó adóalanyok számára jelent változást. III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetésre negatív hatása van, bevételcsökkenés várható. IV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti következménye nincs. V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi következménye nincs. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a polgármesteri hivatal köztisztviselőire adminisztratív terhet ró. VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzatnak jogszabályi kötelessége a rendelet módosítás elfogadása. VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet alkotás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi felhívás lehetőségével fog élni. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 7

8 Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 17/2007.(XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk.(1) bek. h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 17/2007.(XI.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7..-a helyébe a következő rendelkezés lép: (Az adó mértéke) A rendelet 7/A..(1)-(2), (4) bekezdések szerinti építmény esetén: A rendelet 7/A..(3) bekezdés szerinti építmény esetén: 700.-Ft./m 2 /év 500.-Ft./m 2 /év 2.. A Rendelet 7/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) (4) kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész; 3. Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba. Balatonfenyves, Lombár Gábor polgármester Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Záradék: Kihirdetve: Balatonfenyves, dr.tóthné dr.sass Mónika jegyző 8

9 Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007 (XI.16.) önkormányzati rendelete az építményadóról (egységes szerkezetben a módosításokkal) 1. számú melléklet Balatonfenyves Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Balatonfenyves Község Önkormányzat illetékességi területére. 1. Adókötelezettség 2. 1 (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény. (2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya 3. (1) Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (3) Társasház, -garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Adómentesség 4. 2 (Adómentesség) Adómentes a Htv.13. -ba felsoroltakon túl: A Balatonfenyves illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában lévő lakás. 1 2 Módosította a 18/2014.(XII.05.)önkormányzati rendelet 1. -a, Hatályos től. Módosította a 20/2010.(XI.26.) rendelet 1. -a. Hatályos től. 9

10 Adókötelezettség keletkezése és megszűnése 5. (1) 3 Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. (2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. (3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. (4) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alapja 6. Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete Az adó mértéke (Az adó mértéke) (1) magánszemély terhére A rendelet 7/A..(1)-(2), (4)bekezdések szerinti építmény esetén: A rendelet 7/A..(3) bekezdés szerinti építmény esetén: 700.-Ft./m 2 /év Ft./m 2 /év (2) nem magánszemély terhére (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, stb.) A rendelet 7/A..(1)-(2), (4) bekezdések szerinti építmény esetén: 800.-Ft./m 2 /év A rendelet 7/A..(3) bekezdés szerinti építmény esetén: 500.-Ft./m 2 /év E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 7/A. 6 (1) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló1993.évi LXXVIII. Törvény 91/A -a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan Módosította a 18/2014.(XII.05.)önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos től. Módosította a 18/2014.(XII.05.)önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos től. Módosította a 20/2010.(XI.26.) rendelet 2. -a. Hatályos től. Módosította a 18/2014.(XII.05.)önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos től. 10

11 (2) üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény. (3) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület, melléképületrész. (4) nem lakás célú épület: az az épület, épületrész, amely nem minősül az (1) bekezdés szerinti lakásnak Záró rendelkezések 8. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. (2) Ez a rendelet január 01. napján lép hatályba. (3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti: a 17/1992.(XII.19); 17/1995.(XII.19); 20/1997.(XII.18); 10/1998.(XII.15); 10/2006.(IV.28) rendelet. Balatonfenyves, Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Lombár Gábor polgármester Egységes szerkezetbe foglalva december 5-én. Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika Jegyző 11

12 ELŐTERJESZTÉS Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án tartandó ülésére Tárgy: Telekadó rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A telekadóról szóló 18/2007.(XI. 16.) önkormányzati rendeletünk 7/A..e.) pontja értelmében. mentes az adó alól a belterületi ingatlan teljes területe, ha azon épület áll. A Somogy Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy ezen rendelkezés a helyi adókról szóló évi C.törvény7..e.) pontja miatt a vállalkozókra nem terjeszthető ki. A hivatkozott jogszabály 7..e.) pontja szerint: a vállalkozó ( pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapítása során ha e törvény eltérően nem rendelkezik- a 6.. d) pontja nem alkalmazható pont: vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) jogi személy, ideértve azt is ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatta áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is,ha azok felszámolás alatt állnak. A 6.. d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen lakások esetén a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel bővítse. Fent írtakra tekintettel a vállalkozókat nem mentesíthetjük az üzleti célt szolgáló telkük utáni telekadó megfizetése alól, emiatt szükséges a rendeletünk adómentességre vonatkozó szabályának módosítása. (A hatályos rendeletünket az 1. számú melléklet tartalmazza.) Nyilvántartásaink szerint 258 adózó lehet érintett, azonban minden esetben szükséges megvizsgálnunk, hogy az ingatlan, a telek üzleti célt szolgál-e. Amennyiben átlagosan 400 m2 adóköteles területet veszünk figyelembe úgy m2 terület után az önkormányzat bevétel növekedése ,- Ft lehet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására. Balatonfenyves, november

13 Tóthné Dr. Sass Mónika sk. jegyző 13

14 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. Gazdasági hatásai: A vállalkozások számára anyagi terhet jelenthet. III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása van, az önkormányzat saját bevételét növeli. IV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti következménye nincs. V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi következménye nincs. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, mind a vállalozók, mind z polgármesteri hivatal köztisztviselői számára. VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzatnak jogszabályi kötelessége a rendelet módosítás elfogadása. VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet alkotás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi felhívás lehetőségével fog élni. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 14

15 Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének (...) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 18/2007.(XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk.(1) bek. h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 18/2007.(XI.16.) önkormányzati rendeletének 7/A.. (e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Mentes az adó alól: (Adómentesség) e ) a vállalkozónak nem minősülő adóalany belterületi ingatlanának teljes területe, ha azon épület áll. 2.. Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba. Balatonfenyves, Lombár Gábor polgármester Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Záradék: Kihirdetve: Balatonfenyves, dr.tóthné dr.sass Mónika jegyző 15

16 1. számú melléklet Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007 (XI.16.) önkormányzati rendelete a telekadóról (egységes szerkezetbe a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk.(1) bek. h pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Balatonfenyves önkormányzat illetékességi területére. Adókötelezettség 2. 7 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alanya 3. Az adó alanya (Htv. 3..) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a Htv ban foglaltak az irányadók. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése 8 4. Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése vonatkozásában a Htv.20.. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az adó alapja 5. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Az adó mértéke 9 6. Az adó mértéke 600 m2 alapterületig 40 Ft/m2, a 600 m2 feletti részre 20 Ft/m Módosította a 18/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos től. Módosította a 10/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos től. Beiktatta a 12/2008 (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos től. 16

17 Adómentesség 10 7/A. Mentes az adó alól: a) az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, b) 11 a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát ( pl. gyommentesítést, kaszálás végeznek, c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a, d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban, vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik. e) belterületi ingatlan teljes területe, ha azon épület áll. Záró rendelkezés 7. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított helyi adókról szóló évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba. Balatonfenyves, november 16. Lombár Gábor Polgármester Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Egységes szerkezetbe foglalva december 5-én. Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Módosította a 16/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos től. Módosította a 19/2014.(XII.5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos től. 17

18 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i ülésére Tárgy: Telekom bázisállomás szerződésének meghosszabbítása Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A SZIGET-COM Műszaki Zrt. (2330 Dunaharaszti, Pázmány Péter u. 12/a.) szerződés alapján működik közre a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő bázisállomások bérleti szerződéseinek módosításában. Az önkormányzat április 2-án kötött bérleti szerződést a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt-vel, a község tulajdonában lévő 0318/7 hrsz-ú ingatlanon létesített bázisállomás által elfoglalt földterület bérlete ügyében. A szerződés október 2-án lejárt, ezért a SZIGET-COM Műszaki Zrt. megküldte az alapszerződés 1. sz. módosítását. A szerződéses feltételek tisztázása érdekében a dokumentációt megküldtük véleményezésre Dr. Nagy Marianna ügyvédnek. Észrevételeit figyelembe véve, levélben kerestem meg a SZIGET-COM Zrt. illetékes projektvezetőjét, aki ezt követően személyes egyeztetést kezdeményezett. A megbeszélést követően küldte meg a bérleti szerződésmódosítás mellékelt változatát. Dr. Nagy Marianna az átdolgozott tervezettel kapcsolatosan észrevételezte, hogy a harmadik pontban leírtakat melyek az alapszerződés 10. pontját érintik módosítani kell azzal, hogy a bérlői kötelezettségek és jogok átruházásának feltétele kell, hogy legyen, az önkormányzat előzetes írásos hozzájárulása. Előterjesztésemhez csatolom továbbá, a bázistorony elhelyezkedéséről a térképmásolatot, az 1998-ban megkötött bérleti szerződést, továbbá az ügyvédnő november 20-án keltezett levelét. A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a szerződésmódosítás céljából benyújtott kérelem ügyében. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete, abban az esetben járul hozzá az önkormányzat tulajdonában lévő, 0318/7 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő bázisállomás, Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződésének módosításához, amennyiben a szerződéstervezet 3. pontjának vonatkozó része úgy módosul, hogy a bérlői kötelezettségek és jogok átruházásához, a bérbeadó előzetes írásos hozzájárulása szükséges. Határidő: Azonnal értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, november

19 Lombár Gábor sk. polgármester 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 BÉRLETI SZERZŐDÉS 1 sz. MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről Balatonfenyves Önkormányzata (székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. adószám: , bankszámlaszám: ) mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) másrészről a Magyar Telekom Nyrt. (a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. jogutódja)(székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , statisztikai számjel: , telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., számlaszám: BNP PARIBAS ), mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a mai napon az alábbi feltételekkel: Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 1998.április 2.-én létrejött, a Balatonfenyves külterület 0318/7 hrsz-ú, természetben a Balatonfenyves külterületi ingatlan bérlete tárgyában megkötött bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítják: Felek a szerződés 2 pontjának bérleti díjra vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítják: Felek a bérleti díjat Ft/év +ÁFA),azaz hatszáztízezer forint+áfa/év összegben állapítják meg. A módosított bérleti díj 2015.év október hó 1 napjától érvényes. Bérlő esedékes bérleti díjat a félévente az alábbiak szerint fizeti meg: * az I. félévi bérleti díjat: március 31-ig * a II. félévi bérleti díjat: szeptember 30-ig A díjfizetés a Bérbeadó által kibocsátott számla/vagy kiállított számviteli bizonylat alapján, a kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Fonyódi OTP banknál vezetett számú bankszámlaszámra. Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, ünnepnapra, vagy bankszüneti napra esik, akkor a pénzügyi teljesítés határnapja a következő banki munkanap. A pénzügyi teljesítés napja a Bérbeadó bankszámlájának terhelési napja. Naptári nap = a naptári hónap naptár szerinti számmal megjelölt napja. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat január 1-jétől évente módosítani a tárgyévet megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex változás mértékéig Bérbeadó a számlát az alábbi névre és címre köteles kiállítani: Magyar Telekom Nyrt Budapest, Krisztina krt

25 Bérbeadó a számlát az alábbi címre köteles megküldeni: Magyar Telekom Nyrt. Szállítói számlafeldolgozó osztály Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 380 Bérbeadó a számlán/számviteli bizonylaton köteles feltüntetni a helyszín nevét, kódját, a szerződés első oldalán a bal felső sarokban található szerződésszámot és a bérleti időszakot, amelyre az esedékes bérleti díjat követeli. Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás teljesítésének időpontja megegyezik a számla fizetési esedékességének napjával. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bővítésre vonatkozó kiviteli terveket a kivitelezést megelőzően Bérbeadó részére jóváhagyás céljából bemutatja. Amennyiben a Bérbeadó a bemutatott - kézbesített tervekről az átvételt követő 30 munkanapon belül nem nyilatkozik, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. Bérbeadó jóváhagyását a tervek átvételét követő 30 munkanapon belül valós műszaki indokok alapján tagadhatja meg, megtagadó nyilatkozatát azonban a tervek átvételt követő 30 napon belül benyújtandó tervekről készült - igazságügyi szakértői szakvéleménnyel (továbbiakban: szakvélemény) kell alátámasztania, ennek elmulasztásával a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. Bérbeadó kijelenti, hogy a kiviteli tervek jóváhagyásával egyidejűleg munkakezdési engedélyt ad Bérlő részére a kivitelezés megkezdéséhez. Bérbeadó jóváhagyását alapos, megfelelően igazolt műszaki indok nélkül nem tagadhatja meg. Felek a szerződés 8. pontját az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki: Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés hatályát december 31-ig meghosszabbítják. Bérlő jogosult jelen szerződést 6 hónap felmondási idővel felmondani azzal, hogy ezen jogának gyakorlása esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt köteles a másik félnek megfizetni. A bánatpénzről a Bérbeadó köteles számlát kiállítani, melynek teljesítési napja a szerződés felmondásának napja. Bérbeadó vagy Bérlő a másik félhez intézett bármely bejelentése, felszólítása, értesítése akkor tekinthető kellőképpen elfogadhatónak, ha azt a fogadó fél írásban visszaigazolta, a fogadó félnek ajánlott vagy tértivevényes küldeményként az alábbi címre kikézbesítették a helyszín nevének megjelölésével: BÉRBEADÓ kapcsolattartója: Név: Horváth Gábor 25

26 Cím: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Telefon: 85/ BÉRLŐ kapcsolattartója: Bérleti szerződéssel kapcsolatosan: Név: Telek Zoltán Cím: 1117 Budapest, Szerémi út 4. Bérleti díj számlázásával kapcsolatos ügyekben: Név: Tamás Réka Cím: 1117 Budapest, Szerémi út 4 Telefon: 06/1/ Név: Szabó Szilvia Cím: 1117 Budapest, Szerémi út 4 26

27 Telefon: 06/1/ A rádiótelefon bázisállomás üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben: Név: Wieder Ákos Cím: 1117 Budapest, Szerémi út 4. Telefon: Fax Felek a szerződés 10 pontját az alábbiakkal egészítik ki: A Bérlő jogosulttá válik ezen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átruházására más szolgáltatók felé. Az átruházással a Bérlőnek megszűnik ezen szerződésből származó összes joga és felszabadul ezen szerződésből származó összes kötelezettsége alól. - A szerződés átruházása nem módosítja vagy változtatja meg ezen megállapodás egyetlen rendelkezését és pontját sem. Az Engedményes a Bérlőtől kivétel nélkül átveszi az összes jogot és kötelezettséget. - A szerződés átruházásáról a Bérbeadókat írásban értesíteni kell. Az átruházás a Bérbeadókkal szemben a Bérlőnek az erre vonatkozó írásbeli értesítése kézbesítésével válik hatályossá. - A szerződés átruházása nem jelent sem a Bérlő, sem az Engedményes részére többletfizetési kötelezettséget a Bérbeadók javára. Felek a szerződés 17 pontját az alábbiakkal egészítik ki: Bérlő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 27

28 az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek fennállnak. A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Bérlő vállalja továbbá, hogy a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, a hasznosításban a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés többi pontja változatlan marad és ezen módosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt érvényes. Jelen szerződés-módosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek aláírásra jogosult képviselői mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Budapest,.. Balatonfenyves Önkormányzata Bérbeadó.. Magyar Telekom Nyrt. Bérlő 28

29 29

30 Ügyiratszám: 521-4/2015 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án tartandó ülésére Tárgy: Közterületek elnevezése Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A 122/2015 (IX.17.) Kt számú határozat alapján az Úttörő és Kisdobos utca lakóinak véleményét kikértük a közterület nevének változásával kapcsolatban. Minden háztartásba levelet juttattunk el illetve a honlapra is feltettük ugyanezt a javaslatkérést. Az utcanév változás véleményezésével kapcsolatban nagyon aktívak voltak a lakók, összesen 103 levél érkezett vissza, ebből 100 fő nem javasolja a név megváltoztatását, 1 fő igen, 2 levél nem tartalmazott javaslatot. (A beérkezett vélemények megtekinthetők a polgármesteri hivatalban.) Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 12/2014 (IX.12. ) önkormányzati rendelete alapján: Közterületek elnevezésének hatásköri és eljárási szabályai 1. (1) Balatonfenyves község illetékességi területén a közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt. (2) Közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a) a polgármester; b) a helyi önkormányzat képviselője; c) a Balatonfenyves község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező állampolgárok legalább 10 főből álló csoportja. (3) Ha a közterület elnevezését, elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján való közzététellel. Az érintett lakosság elnevezéssel kapcsolatos észrevételét, véleményét az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 30

31 A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve az érintett lakosságtól beérkező véleményeket az Úttörő és Kisdobos utcák elnevezését nem kívánja megváltoztatni. Határidő: 1. pont 8 nap értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, november 10. Lombár Gábor sk. polgármester 31

32 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án tartandó ülésére Ügyiratszám: 2635/2015 Tárgy: Hivatásetikai Szabályzat elfogadása Előterjesztő: dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (Kttv.) 83. -a alapján: 83. (1) A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem. (2) Az (1) bekezdésben foglalt hivatásetikai alapelveken túlmenően a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott hivatásetikai elvek megsértése esetén az MKK etikai eljárás lefolytatására jogosult. (4) Az etikai eljárás eredménye alapján az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a kormánytisztviselő munkáltatójánál. Tekintettel arra, hogy a köztisztviselők (a polgármesteri hivatal alkalmazottjai) nem tagjai a Magyar Kormánytisztviselői Karnak, a Kttv (1) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a 83. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület állapítja meg. A fentiek alapján -figyelembe véve az MKK Etikai Kódexét- elkészítettem a polgármesteri hivatal hivatásetikai szabályzatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a szabályzat elfogadására. 32

33 Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal -előterjesztés mellékletét képező- Hivatásetikai Szabályzatát elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Polgármester útján jegyző Balatonfenyves, október 20. dr. Tóthné dr. Sass Mónika sk. jegyző 33

34 A BALATONFENYVESI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATÁSETIKAI SZABÁLYZATA Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (továbbiakban Kttv.) 231. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében a Szabályzat összefoglalja és rendszerezi a polgármesteri hivatal köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési normákat. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. Személyi hatály A Szabályzat hatálya kiterjed a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre Területi hatály A Szabályzat kiterjed a hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés valamennyi helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a hivatal nevében bármely köztisztviselő tárgyal, fellép. 3. Hivatásetikai alapelvek Általános alapelvek: 3.1. hűség és elkötelezettség, 3.2. nemzeti érdekek előnyben részesítése, 3.3. igazságos és méltányos jogszolgáltatás, 3.4. méltóság és tisztesség, 3.5. előítéletektől való mentesség, 3.6. pártatlanság, 3.7. felelősségtudat és szakszerűség, 3.8. együttműködés, 34

35 3.9. intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem. 4. Általános hivatásetikai etikai szabályok 4.1. A köztisztviselő munkája során köteles a jogszabályoknak megfelelően eljárni, a jogszerűséget maradéktalanul érvényesíteni A köztisztviselő munkájában az egyenlő elbánás elvének kell érvényesülnie, a közigazgatásban a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtája megengedhetetlen A köztisztviselő döntéseinek, határozatainak előkészítése, meghozatala során köteles biztosítani az arányosságot az intézkedés és az elérni kívánt cél között A köztisztviselő hatáskörét kizárólag abban a körben és célból gyakorolhatja, amelyre a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések, munkaköri leírás felhatalmazzák A köztisztviselőnek tevékenysége során tiszteletben kell tartania a magánérdek és a közérdek közötti egyensúlyt A köztisztviselőnek munkája során különösen tartózkodnia kell a hatalommal való visszaéléstől. Hatáskörét és jogosultságait csak olyan célokra használhatja, amelyek összhangban állnak a jogszabályokkal és a közérdekkel A köztisztviselő tevékenységének pártatlannak és függetlennek kell lennie, tartózkodnia kell bármilyen önkényes intézkedéstől. Munkájában nem befolyásolhatja személyes, családi, politikai vagy anyagi érdek. A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, vagyonnal vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak a tudomására és nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására- még hivatali beosztásából való távozása után sem A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból jutottak a tudomására A köztisztviselő köteles hivatali feladatainak ellátása során következetesen a hivatali rendtartásnak megfelelően ésszerűen és kiszámíthatóan eljárni. Az eljárásával kapcsolatos jogszabályon alapuló tájékoztatást és felvilágosítást nem tagadhatja meg a hatáskörébe tartozó ügyekben. 35

36 4.10. A köztisztviselő magatartását előzékenységnek, udvariasságnak és szolgálatkészségnek kell jellemeznie. A hatáskörében elkövetett hibájáért köteles elnézést kérni, a hibát orvosolni és aktívan részt venni az előidézett sérelem következményeinek orvoslásában A köztisztviselőnek becsületesnek, fegyelmezettnek, kötelességtudónak kell lennie. Vissza kell utasítania minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól való eltérésre irányul. El kell utasítania a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fel kell lépnie. A hivatal kedvező morális megítélésének elősegítése a mindennapos munkában és a magánéletben is megköveteli, hogy a köztisztviselő hivatali tevékenységével összefüggésben ne fogadjon el juttatást, ajándékot vagy jogosulatlan előnyt az ügyfelektől. Ebben a körben juttatásnak, ajándéknak illetve jogosulatlan előnynek minősül minden olyan dolog, szolgáltatás, szórakoztatás, vendéglátás, kölcsön vagy egyéb anyagi, egzisztenciális, illetve erkölcsi értéket képviselő dolog, szívesség, haladék illetve ezek bármelyikének a jövőben történő biztosítására tett ígéret, amelynek pénzben kifejezhető értéke van és amelyhez ellenszolgáltatás nélkül vagy az értékénél lényegesen alacsonyabb áron jut hozzá valaki. A kedvező morális megítéléssel összeegyeztethetetlen az is, ha a köztisztviselő hozzátartozója fogad el a köztisztviselői tevékenységgel összefüggő, ahhoz egyértelműen kapcsolható ajándékot A köztisztviselőnek tartózkodnia kell a munkaidőn kívül is minden olyan cselekménytől, amely a hivatal működéséhez szükséges közbizalmat veszélyezteti. A közbizalom súlyos veszélyeztetésére alkalmas magatartásnak tekinthető különösen ha a köztisztviselő szándékos vagy súlyos következménnyel járó, gondatlan bűncselekményt követ el, tulajdon elleni szabálysértést követ el A köztisztviselő munkahelyén köteles kulturált, az általános elvárásoknak megfelelő, szélsőségektől mentes ruházatban megjelenni. A tisztaság és ápoltság valamennyi köztisztviselővel szemben alapvető követelmény. 5. A hivatásetikai eljárás szabályai 5.1. A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, jelen hivatásetikai szabályzatban foglaltak megsértése esetén megvizsgálja, hogy indokolt-e valamely intézkedés, különösen fegyelmi eljárás lefolytatás a köztisztviselővel szemben A hivatásetikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás. 6. Záró rendelkezések 36

37 6.1. Jelen szabályzat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó határozatát követően napján lép hatályba A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után elkövetett etikai vétség esetén kell alkalmazni. Balatonfenyves, Lombár Gábor polgármester dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző 37

38 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án tartandó ülésére Ügyiratszám: 3110/2015. Ügyintéző: Gelencsér Judit Tárgy: A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló 18/2001. (X.26.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása Előterjesztő: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 78/2015. (IV.23.) Kt. sz. határozatával felkérte a jegyzőt, hogy a kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére dolgozzon ki jutalmazási rendszert. A Képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) keretei között rendeletben szabályozhatja a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. A juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg. A jelenleg hatályos 18/2001. (X.26.) önkormányzati rendeletünk hatályba lépése és módosításai óta történt jogszabályi változások miatt új jogállási törvény - indokolttá vált a rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása, a képviselő-testület határozatának figyelembe vételével. A rendelet tervezet indokolása: 1. A rendelet hatályának meghatározása. 2. Illetménykiegészítés megállapítása a Kttv (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján. A Kttv. lehetőséget ad a Képviselő-testületnek, hogy a tárgyévre illetménykiegészítést állapítson meg. Tekintettel arra, hogy óta illetményemelés a közszférában nem volt és nem is várható, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi 10 %-os illetménykiegészítést évre 20 %-ra megállapítani. Ez az Önkormányzat költségvetésében havonta ft + járulékai (27 %) kiadást jelentene a követekző évre. 3. Juttatások fajtáinak meghatározása a Kttv a és a korábbi rendelet alapján. 4. Jutalomban részesíthetők körének és a juttatások meghatározása a Képviselő-testület 78/2015. (IV.23.) Kt. sz. határozata alapján. 5. Hatályba léptető rendelkezések. Balatonfenyves, november

Az előterjesztés száma: 108/2016.

Az előterjesztés száma: 108/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 108/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. június 29. napján

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Abfloß BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. november 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete a telekadóról

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. november 29. 10. szám R E N D E L E T E K 58/2012. (XI.29.) önk. rendelet önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokra 59/2012.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról Királyszentistván Község Önkormányzata hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról Királyszentistván Község Önkormányzata hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról Királyszentistván Község Önkormányzata hasznos alapterület szerinti adózás esetében adóév FŐLAP Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.22) önkormányzati rendelete. A telekadóról

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.22) önkormányzati rendelete. A telekadóról Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.22) önkormányzati rendelete A telekadóról Tiszasziget Község Önkormányzati Képviselő - Testülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. november 30-án (péntek) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. november 30-án (péntek) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS. a helyi adótárgyú rendeletek módosításának tárgyában

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS. a helyi adótárgyú rendeletek módosításának tárgyában Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/121, 134, 122 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: ado@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a helyi adótárgyú rendeletek

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

A rendelet hatálya. Adókötelezettség

A rendelet hatálya. Adókötelezettség Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2002. (XII.13.) számú rendelete az építményadóról szóló 33/1995.(XII.20.) számú rendelet módosításáról és egységes szövegének megállapításáról A helyi

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén

Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1992. (XII. 17.) Ör. sz. Rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetbe) Mátramindszent Község Képviselő-testülete a

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Hutter

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ( Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2015.(IX.1.) számú önkormányzati rendelettel) Karád Község Önkormányzat

Részletesebben

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A Rendelet hatálya

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A Rendelet hatálya Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy. Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓRENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ A

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata

Rábapatona Község Önkormányzata Szerződés lajstromszáma: BÉRLETI SZERZŐDÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGRE amely létrejött egyrészről Rábapatona Község Önkormányzata (székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 17., adószáma: 15727842-2-08)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

2015. november 30-i rendkívüli ülésére

2015. november 30-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Új helyi adó rendeletek elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 4112011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 4112011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je '~151;., számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 4112011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

Előterjesztés száma: ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés száma: ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 307/2010/12.02. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés k) és u) pontjai alapján minősített

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben