A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés május 1-december 10. HU HU

2 1. BEVEZETÉS A Bizottság 2011 óta féléves jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a schengeni térség működéséről. Ezt a jelentéstételi rendszert azzal a céllal vezették be, hogy elősegítsék a schengeni térségen belüli együttműködést, valamint alapot nyújtsanak az eszmecseréhez és a döntéshozatalhoz a Bizottságnak a schengeni kormányzásról szóló szeptemberi közleményében 1 tett javaslata alapján, amelyet a Tanács március 8-án fogadott el. Azért, hogy a jelentésben figyelembe vehessék a november 13-i tragikus párizsi eseményeket és más fontos fejleményeket is, a nyolcadik jelentés alapjául szolgáló jelentéstételi időszakot meghosszabbították december 10-ig. Az eddig közzétett féléves jelentések a lehető legátfogóbb módon adtak áttekintést a schengeni térséget érintő tendenciákról, kitérve a térség működésének valamennyi vonatkozására. A jelenlegi migrációs válság miatt a Bizottság mindazonáltal azokra a fejleményekre kíván összpontosítani, amelyek a legjelentősebb hatással vannak a schengeni térségre. A Tanács november 9-i következtetéseiben foglaltak szerint a jelentés az e témáról, valamint a határellenőrzés belső határokon történő ideiglenes visszaállítása kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló alapos vita alapját kell, hogy képezze. A jelentésnek azt is meg kell vizsgálnia, hogy az abban szereplő tények milyen módon érintik a schengeni térséget és annak működését, továbbá, hogy adott esetben miként lehetne orvosolni a kialakult helyzetet. Az aktuális jelentéstételi időszak kapcsán megvitatandó legfőbb kérdések: a tagállamok által a belső és külső határaikon meghozott intézkedések az alábbiak fényében: 1. az eddig soha nem látott számban a schengeni térségbe érkező migránsok és ezt követő másodlagos mozgásaik; és 2. a november 13-án Párizsban történt terrormerényletek, valamint az Amszterdamból Párizsba tartó Thalys vonaton megkísérelt terrortámadás augusztus 21- én. Az alábbi szakaszok e két kérdés részletes elemzésével foglalkoznak. Ezenkívül a jelentés tükrözi az új schengeni értékelési mechanizmussal kapcsolatban szerzett tapasztalatokat is. 2. KORÁBBAN NEM TAPASZTALT MIGRÁCIÓS NYOMÁS 2.1. A külső határokon jelentkező migrációs áramlás Az Unióba érkező irreguláris migránsok és a nemzetközi védelmet kérelmezők száma robbanásszerűen megugrott. A 2015 tekintetében eddig felderített szabálytalan határátlépések száma ( ) 2 jelentősen meghaladja az közötti időszak szabálytalan határátlépéseinek számát ( ). A migránsok azon a három fő útvonalon lépnek be, ahol január november között az Unió területére szabálytalanul belépő migránsok abszolút többségét észlelték: a földközi-tengeri térség keleti része ( észlelés), a Nyugat-Balkán ( ) és a földközi-tengeri térség középső része ( ). Meg kell jegyezni azonban, 1 2 COM(2011) 561 final. A január október közötti időszakra vonatkozó adat ( ) a Frontex Kockázatelemzési Hálózattól származik és a schengeni térségre, valamint a schengeni tagjelölt országokra terjed ki, és kizárólag a külső határokon (az ideiglenes külső határok kivételével) észlelt, a határátkelőhelyek közötti területre illegálisan belépő vagy belépést megkísérlő harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik. A novemberi adat forrása a közös műveletek bejelentő rendszere (JORA) és a horvát Belügyminisztérium ( az olyan útvonalak esetében, amelyekkel kapcsolatban még nem szolgáltattak adatokat, becsléseket használtunk. 2

3 hogy a nyugat-balkáni útvonalon észlelt irreguláris migránsok egy részét már a Földközitenger keleti részén át vezető útvonal Görögországot érintő része tekintetében megállapított számoknál is figyelembe vették. Az Unióba érkező migránsok közül sokan a saját térségükben zajló konfliktusok elől menekülnek és ezért nemzetközi védelmet kérelmeznek. Bár a menekültügyi jogszabályok nem képezik a schengeni vívmányok részét, nyilvánvaló, hogy a menekültügyi válság jelentős következményekkel járhat az Unió külső határainál fennálló és a schengeni térségen belüli helyzetre nézve. Az érkezők drámaian megnőtt száma rendkívüli nyomás alá helyezte az érintett országok határellenőrzését és menekültügyi rendszerét. A kialakult helyzetre válaszul a Bizottság bevezette az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepciót, amely egy olyan platformot biztosít, amely lehetővé teszi az uniós ügynökségek számára, hogy segítséget nyújtsanak a leginkább érintett tagállamoknak a beérkező migránsok gyors regisztrálásában, előszűrésében és kikérdezésében, a menekültügyi eljárások elősegítésében és a visszatérési műveletek összehangolásában. Görögország és Olaszország az első két tagállam, ahol e koncepció végrehajtása folyamatban van 3. Emellett a Bizottság a gyakorlati koordináció és a támogatás biztosítása céljából saját személyzetét is rendelkezésre bocsátotta mindkét tagállamban. Az uniós fogadóállomásokon tevékenykedő migrációkezelési támogató csoportok a Frontex útján nyújtott tagállami hozzájárulásokra, valamint az EASO-nak a szakértőkre és felszerelésekre vonatkozó felhívásaira támaszkodik megfelelő módon. A Bizottság javaslatai alapján a Tanács szeptemberben elfogadta a egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló menedékkérő áthelyezését Olaszországból, Görögországból és esetleg más, a menekültügyi válság által közvetlenül érintett tagállamokból 4. Az áthelyezési mechanizmus teljes körű végrehajtásának és az uniós fogadóállomások kiépítésének együttesen csökkentenie kell az említett országokra nehezedő nyomást. A Frontex folyamatban lévő közös műveletei (az olaszországi, illetve görögországi bázisú Triton és Poszeidón, amelyek esetében a juttatott forrásokat megháromszorozták a felügyeleti és mentési kapacitások megerősítése érdekében) mellett az Unió június 22-én közös biztonság- és védelempolitikai műveletet indított a földközi-tengeri térség déli részén. E művelet célja elsősorban az embercsempész- és emberkereskedő-hálózatok tevékenységi struktúrájának a felbomlasztása. Ezenkívül a sürgős vagy kivételes nyomásnak kitett tagállamok segítséget kérhetnek a Frontex-rendeletben meghatározott gyorsreagálású határvédelmi csapatoktól (RABIT-októl). December 3-án Görögország hivatalos kérelmet nyújtott be a Frontexhez, melyben gyorsreagálású határvédelmi csapat bevetését kérte az azonnali határőrségi támogatás érdekében az égei-tengeri szigeteknél húzódó külső határain. A Frontex december 10-én meghozta az ahhoz szükséges határozatokat, hogy elindíthassa az említett műveletet, valamint 3 4 Lásd az uniós fogadóállomások kialakítása terén elért eredményekről szóló jelentést Görögország (COM(2015) 678 final) valamint Olaszország (COM(2015) 679 final) tekintetében. A Tanács (EU) 2015/1523 határozata (HL L 239., , 146. o.) és (EU) 2015/1601 határozata (HL L 248., , 80. o.). 3

4 haladéktalanul megállapodhasson a görög hatóságokkal a Poszeidón művelettel megegyező műveleti területen belüli műveleti tervről. Magyarország kerítést épített Szerbiával közös, külső határán. A kerítések építése a határellenőrzés céljával önmagában véve nem ellentétes az uniós joggal. Azonban az alkalmazott intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük és tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, valamint az Unió menekültügyi vívmányait, különösen a visszaküldés tilalmának elvét. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri, hogy a kerítés építése ne akadályozza az említett jogok gyakorlását, különösen a határátkelőhelyeken a menekültügyi eljáráshoz való hatékony hozzáférés jogát. Magyarország Horvátországgal, azaz egy, a schengeni térséghez csatlakozni szándékozó, másik uniós tagállammal közös határán is kerítést épített. Hasonló létesítményt emeltek a szlovén horvát határ egyes szakaszain is. Az uniós jog nem tiltja kifejezetten, hogy kerítést hozzanak létre egy egyelőre még külső schengeni határon, ugyanakkor a Bizottság megjegyzi, hogy egy ilyen létesítmény nem összeegyeztethető a Horvátország jövőbeni schengeni csatlakozására irányuló célkitűzéssel. A Bizottság a 7. féléves jelentésben 5 foglaltaknak megfelelően továbbra is teljes mértékben támogatja Bulgária és Románia csatlakozását. Rendkívül fontos, hogy a külső határokat átlépő valamennyi személyt megfelelően ellenőrizzék a meglévő jogszabályoknak megfelelően. A határt illegálisan átlépő személyeket megfelelően nyilvántartásba kell venni, és adott esetben tovább kell irányítani a menekültügyi vagy a visszatérési eljárás felé. Jelenleg az Eurodac-rendelet 6 által előírt ujjnyomatvételi kötelezettség nem mindig teljesül. A szabálytalan határátlépések számához képest azon esetek becsült aránya, amikor (az Eurodac-rendelet 14. cikkével összhangban) ujjnyomatot vettek, átlagosan mintegy 23 % 7, és ez az arány igen eltérő a tagállamok között. A Bizottság intézkedéseket tesz, hogy biztosítsa az uniós jognak való teljes megfelelést 8. Az említettek, az uniós fogadóállomások feladataiba ágyazott előszűrés, valamint az áthelyezési program elengedhetetlen az abból a tényből adódó biztonsági kockázatok korlátozásához, hogy jelentős számú személy lépi át szabálytalan módon az Unió külső határát. A nemzetközi védelemre nem jogosult személyeket rövid időn belül visszatérésre kell kötelezni, ahelyett, hogy lehetővé tennék számukra a továbbutazást ben az Unió COM(2015) 236 final. 606/2013/EU rendelet (HL L 180., , 1. o.). A március október közötti időszakra vonatkozó adatok a legalább egy illegális határátlépési esetet jelentő schengeni tagállamok és a schengeni tagjelölt országok vonatkozásában. Az Eurodacadatok (a külső határok valamennyi típusát magában foglaló, a 2. kategóriára vonatkozó összes ujjnyomat, hibák nélkül) és a FRAN által gyűjtött adatok (illegális határátlépések a külső szárazföldi és tengeri határokon) nem hasonlíthatók össze pontosan. Az Eurodac-rendelet céljára csak a vissza nem toloncolt, és az elfogás és a kitoloncolás közötti teljes időszakban nem fogva tartott 14 év feletti személyektől vesznek ujjnyomatot (a részleteket lásd a 14. cikkben), míg a FRAN által gyűjtött adatok valamennyi harmadik országbeli állampolgár illegális határátlépésére vonatkoznak, ahogyan azt a 2. lábjegyzet részletezi. Az e jelentés tárgyát képező időszak során a Bizottság négy indokolással ellátott véleményt, 42 hivatalos felszólítást és nyolc adminisztratív levelet küldött a menekültügy területét érintően az Eurodac-rendelet végrehajtására és átültetésére, valamint a menekültügyi eljárásokról, illetve a befogadási feltételekről szóló átdolgozott irányelv átültetésére és az annak való megfelelésére vonatkozóan. 4

5 elhagyására kötelezett irreguláris migránsok kevesebb mint 40 %-a tett eleget e kötelezettségének. Jóllehet az önkéntes visszatérés, minden olyan esetben, amikor lehetséges, a legkedvezőbb megoldást jelenti, ennek sikere a kilátásba helyezett kitoloncolás hihetőségétől is függ. A Bizottság 2015 szeptemberében a visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési tervet 9 terjesztett elő, valamint bemutatta a visszatéréssel kapcsolatos feladatokról szóló kézikönyvet 10, amely tartalmazza, hogy milyen intézkedéseket kellene bevezetni az uniós visszatérési rendszer javításának érdekében. Ezenkívül a Bizottság levélben tíz tagállamtól a visszatérési irányelv alkalmazásával kapcsolatos helyzet tisztázását kéri, különös tekintettel a visszatérést elrendelő határozatok kibocsátására és végrehajtására. Ennek kapcsán ki kell emelni, hogy a jelenlegi válság kihat más, a külső határok igazgatásában részt vevő bűnüldöző hatóságokra is. A más hatóságoknak a válságkezeléshez nyújtott segítség (a nemzeti szervezeti felépítéstől és az adott országban jelentkező probléma intenzitásától függően) negatívan befolyásolja a vámtisztviselők azon képességét, hogy megfelelően lássák el az áruk vámellenőrzésére irányuló feladatukat A belső határokon fennálló helyzet A menekültválság nem csupán a külső határoknál eredményezte tömegek megjelenését, hanem a schengeni térségen belül is jelentős másodlagos migrációs mozgást idézett elő, mivel a nemzetközi védelmet kérelmezők továbbutaztak az általuk preferált tagállamba, még mielőtt a dublini szabályok szerint illetékes tagállamok megvizsgálták volna kérelmüket. Ennek megakadályozása érdekében az első belépés szerinti tagállamok kötelesek megfelelően regisztrálni a kérelmezőket, valamint megteremteni az uniós joggal és az alapvető jogokkal összhangban álló befogadási feltételeket, hogy lehetővé váljon a kérelmezők dublini rendszernek megfelelő visszafogadása 11. Korlátozni kell azokat az ösztönzőket, amelyek eredményeként a kérelmezők már a menedékjog iránti kérelem elbírálásának idején más tagállamokba utaznak, csakúgy mint az ilyen utazásokat lehetővé tevő úti okmányok kiadását, kivéve, ha a háttérben nyomós humanitárius okok húzódnak. E tekintetben említést érdemel a Calais-ban kialakult helyzet is, ahol a Csalagúton keresztül az Egyesült Királyságba bejutni próbáló emberek jogellenesen tartózkodnak a schengeni térségben. Az uniós vívmányok végrehajtását jellemző fent említett hiányosságok miatt ideiglenesen újra visszaállították a határellenőrzést a német, osztrák, szlovén, magyar, svéd és norvég belső határokon. Meg kell jegyezni, hogy ezt az intézkedést a Schengeni határ-ellenőrzési kódex alapján kifejezetten végső megoldásként lehet alkalmazni olyan, azonnali fellépést igénylő esetekben, amikor a közrend és a belső biztonság egyaránt komoly fenyegetésnek van kitéve. Ez az intézkedés időben korlátozott, továbbá arányban kell állnia a komoly veszélyt jelentő fenyegetéssel COM(2015) 453 final. A Bizottság október 1-jei C(2015) 6250 final ajánlása óta az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletei nyomán felfüggesztik a Görögországba irányuló, dublini rendszer szerinti átadásokat, mivel a görög menekültügyi rendszer fennálló hiányosságai az átadások esetén az egyének alapvető jogainak megsértéséhez vezetnének. A Bizottság jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy segítséget nyújtson Görögországnak az említett hiányosságok orvosolásában. Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, a Bizottság azt javasolja majd az Európai Tanácsnak, hogy erősítse meg a dublini rendszer szerinti átadások visszaállítását. 5

6 A határellenőrzés belső határokon történő visszaállítására vonatkozó döntés a tagállamok hatáskörébe tartozik, amelyek kötelesek értékelni, hogy az intézkedés várhatóan mennyiben orvosolja majd megfelelően a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyt, valamint hogy az arányban áll-e a szóban forgó veszéllyel. Az utóbbira vonatkozó értékelésben figyelembe kell venni a közrendet vagy belső biztonságot fenyegető bármely veszély vélhető hatását, valamint az intézkedésnek a személyek szabad mozgására gyakorolt vélhető hatását a belső határellenőrzés által egyébként nem érintett terület tekintetében. A Bizottság véleményt adhat ki az intézkedések szükségességével és arányosságával kapcsolatban, és erre október 23-án 12 Ausztria és Németország 13 vonatkozásában sor került. A vélemény arra a következtetésre jutott, hogy a határellenőrzés első alkalommal történő visszaállítása, valamint a visszaállítás meghosszabbítása szükséges és arányos volt az azonosított, a belső biztonságot és a közrendet érintő súlyos fenyegetés fényében, és mint ilyen, összhangban állt a Schengeni határ-ellenőrzési kódexszel. Noha 2013-ben a jogalkotók egyetértettek abban, hogy a migrációs áramlások önmagukban nem indokolhatják a belső határokon történő ellenőrzések visszaállítását, a Bizottság úgy véli, hogy a hivatalos papírokkal nem rendelkező vagy nem megfelelő papírokkal rendelkező, az Unióba való első belépést követően nem regisztrált személyek folyamatosan magas száma komoly veszélyt jelenthet a közrendre és a belső biztonságra, és így indokolhatja a Schengeni határ-ellenőrzési kódex alapján rendelkezésre álló rendkívüli intézkedések alkalmazását. Miközben a határellenőrzés visszaállítása (és a visszaállítás ezt követő meghosszabbítása) a fent említett valamennyi esetben a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 25. cikkén alapult (az intézkedést azonnali fellépést igénylő esetekben, legfeljebb kéthónapos időtartamra lehet alkalmazni), Németország és Ausztria arról értesítette a Bizottságot, hogy a határellenőrzés visszaállítását a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikke alapján további három hónapos időtartamig meghosszabbítja. Legutóbbi, a határellenőrzés visszaállításának a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 25. cikke alapján, december 20-ig történő meghosszabbításáról szóló értesítésében Svédország is bejelentette, hogy amennyiben a helyzet nem javul továbbra is fenntartja a határellenőrzést a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikke alapján. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 25. és 23. cikkeinek egymást követő alkalmazása azzal a feltétellel lehetséges, hogy a tagállam bizonyítja, hogy a bevezetett vagy meghosszabbított ellenőrzések szükségesek, megfelelőek és arányosak ahhoz, hogy orvosolják a közrendre vagy a belső biztonságra komoly fenyegetést jelentő veszélyeket. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikke az előre látható eseményekkel kapcsolatban legfeljebb 30 napos időtartamra, illetve a komoly veszély várható legfeljebb hat hónapos időtartamára lehetővé teszi az ellenőrzés visszaállítását. Ezt a rendelkezést a jelentéstételi időszak során számos alkalommal igénybe vették, például Németország (2015. május 16. és június 15. között a G 7-csúcstalálkozó miatt), Málta (2015. november között) a A Bizottság C(2015) 7100 final véleménye, Szlovénia még a vélemény elfogadása előtt megszüntette a belső határellenőrzést. Magyarország október 17-én 10 napra vezette be a határellenőrzést. Svédország november 12-én, 10 napos kezdeti időtartamra állította vissza a határellenőrzést, és a legutóbbi meghosszabbításkor ismertetettek szerint a határellenőrzés legalább december 20-ig érvényben lesz. Norvégia először november 26. és december 6. között állította vissza a határellenőrzést, majd ezt az időszakot meghosszabbította december 26-ig. 6

7 migrációról tartott vallettai konferencia és Nemzetközösség kormányfőinek csúcstalálkozója idején, valamint Franciaország az éghajlat-változási konferenciájával kapcsolatban december 9-én Franciaország értesítette a Bizottságot, hogy az országban kihirdetett szükségállapot, valamint a belső biztonságot fenyegető komoly veszély miatt Franciaország belső határain december 14. és február 26. között visszaállítják a határellenőrzést. November 25-én Málta jelezte azon szándékát, hogy visszaállítja a határellenőrzést Málta belső határain tekintettel a globális terrorista veszélyre, valamint arra a tényre, hogy Málta jelenleg egy olyan csempészhálózat felszámolásán dolgozik, amely Máltát a más schengeni területekről érkező illegális migránsok célországának tekinti. A Bizottság a határozat szükségességét és arányosságát alátámasztó részletes tényeket és adatokat kért. A Bizottság pontosan megvizsgálja majd, hogy az átmeneti határellenőrzés visszaállításának és meghosszabbításának okai a Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerint jelenleg és a továbbiakban érvényesek-e. A Bizottság elvárja a tagállamoktól, hogy rendszeresen értékeljék, továbbra is fennállnak-e a visszaállítás feltételei, és ha nem, azonnal szüntessék meg az ellenőrzést. Amennyiben szükséges, a Bizottság véleményt ad ki e tekintetben óta a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 26. cikke biztosítja a határellenőrzés belső határokon való visszaállításának lehetőségét abban az esetben is, ha a schengeni térség általános működése forog veszélyben. Az egy vagy több tagállamnak címzett ajánlást a Tanács fogadja el a Bizottság javaslata alapján. Ezt a rendelkezést csak a külső határok ellenőrzésével összefüggő tartósan fennálló, a schengeni értékelési eljárásban megállapított súlyos hiányosságok esetén lehet alkalmazni. Az osztrák hatóságok által az osztrák szlovén határon felállított létesítmény célja nem a határátkelés megakadályozása volt, hanem a személyek rendezett érkeztetése az orvosi ellátás, az élelmezés és a szállítás szervezett biztosítása érdekében. A helyzet jelenlegi állása szerint ez nem ellentétes a Schengeni határ-ellenőrzési kódex rendelkezéseivel. Elengedhetetlen azonban, hogy minden ilyen létesítmény továbbra is ideiglenes jellegű legyen, összhangban a határellenőrzés ideiglenes jellegével. A Bizottság továbbra is ellenőrizni fogja, hogy minden további, a belső határokat érintő intézkedés tiszteletben tartja-e a schengeni vívmányokat Levont tanulságok A jelenlegi válságból többféle következtetés is levonható. Először is, a következő szakaszban ismertetendő folytatódó válság, valamint a terrorista veszély bizonyította annak alapvető fontosságát, hogy a külső határok igazgatása ideértve az illegális határátlépők regisztrálását és előszűrését teljes mértékben összhangban álljon az uniós jogszabályokkal és szabványokkal. Amennyiben egy tagállam külső határán nagy nyomással szembesül, amellyel nemzeti határőrizeti rendszere nem képes önmagában megbirkózni, fontos, hogy az érintett tagállam teljes mértékben kiaknázza a helyzet orvoslására rendelkezésre álló lehetőséget, beleértve a vonatkozó uniós ügynökségekhez és különösen a Frontexhez intézett, a szükséghelyzet megoldásának céljával történő beavatkozásra vonatkozó kérelmet. Az említett kérelmek jobb, gyorsabb és megfelelőbb módon való kezeléséhez a Bizottság egyértelműen 7

8 szükségesnek tartja a határellenőrzési csomagban ismertetett Európai Határ- és Parti Őrség létrehozását 14. Másodszor, ugyan az ellenőrzéseknek a belső határokon történő ideiglenes visszaállítása önmagában semmilyen hatással nincs a schengeni térségbe érkező migránsok vagy menedékkérők teljes létszámára, azt mégis lehetővé teszi, hogy jobban és strukturáltabb módon kezeljék a későbbi másodlagos mozgásokat, lehetővé téve a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználását a regisztrálás, befogadás, áthelyezés és (adott esetben) a visszatérés terén. Ezért ennek egy olyan átmeneti intézkedésnek kell maradnia, amely hozzájárul a megszokott helyzet visszaállításához. Harmadszor, nyilvánvalóan szükség van az egyértelmű tájékoztatásra, valamint annak az üzenetnek a lehető legtöbb téren való kommunikálására, hogy az uniós jogszabályokat tiszteletben kell tartani, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtók nem jogosultak megválasztani a kérelmüket elbíráló tagállamot, valamint hogy a regisztráció és az ujjnyomatvétel kötelező. Ezzel összefüggésben szintén fontos az az elv is, hogy mindaddig, amíg érvényben volt a visszaküldés tilalma és az arányosság ellenőrzése az országok megtagadhatták a belépést azoktól az egyénektől, akik nem fejezték ki a nemzetközi védelem kérelmezésére vonatkozó szándékukat. Ehhez kapcsolódik az az elv is, miszerint a jogok feltétele a regisztrálás: a migránsok regisztrálása (jogállásuktól függetlenül) az előfeltétele annak, hogy megfelelően lehessen kezelni a migrációs áramlatokat, valamint meg lehessen határozni a migránsok jogait és kötelezettségeit. Végül, a napi több ezer, a külső határ bizonyos szakaszaira megérkező ember nyilvánvalóvá teszi, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni a helyzet alakulásának nyomon követését (helyzetismeret) és a megfelelő reagálást (reagálási képesség). Az Eurosur-rendeletnek 15 megfelelően létrehozott nemzeti koordinációs központok fontos szerepet játszhatnak e tekintetben, és a tagállamoknak jobban ki kell használniuk az ezekben rejlő lehetőségeket a reagálási képesség megerősítése érdekében. Érdemes emlékeztetni arra, hogy a válságra adott válaszul a Bizottság kidolgozott két májusban és szeptemberben elfogadott végrehajtási csomagot az európai migrációs stratégiához, amelyek számos arra irányuló intézkedést tartalmaznak, hogy enyhüljön a legsúlyosabban érintett tagállamokra nehezedő nyomás és egészében véve javuljon az Unió felkészültsége a hasonló kihívások kezelésére. 3. A SCHENGENI TÉRSÉGEN BELÜLI TERRORISTA VESZÉLY A november 13-án Párizsban elkövetett terrortámadások, valamint a Thalys vonaton augusztus 21-én megkísérelt támadás igazolta, hogy az Unió komoly terrorista veszélynek van kitéve. Ez a fenyegetés nem korlátozódik egyetlen tagállamra, így a schengeni térség átfogó védelme több intézkedést tesz szükségessé. Ezek és a korábbi támadások rávilágítottak arra, hogy fontos felderíteni a hamis okmányokat, valamint teljes mértékben igénybe venni a rendelkezésre álló eszközöket, így például az COM(2015) 673 final és COM(2015) 671 final. 1052/2013/EU rendelet (HL L 295., , 11. o.). 8

9 adatbázisokat és az ügynökségek közötti európai és nemzetközi szintű együttműködéseket is. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a radikalizálódásra anélkül is sor kerülhet, hogy bárki elhagyná a lakóhelye szerinti tagállamot. Ennélfogva a terrorizmus problémája szélesebb, és túlmutat a schengeni vívmányokhoz kapcsolódó kérdéseken. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a schengeni térségbe való érkezésre rendezett módon kerüljön sor, beleértve az azonosítást és a regisztrálást is. Az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció és az áthelyezési mechanizmus teljes körű végrehajtása szintén hozzá fog járulni a biztonság növeléséhez a 2. szakaszban leírtak szerint. A külföldi terrorista harcosok jelensége továbbra is komoly aggodalomra ad okot, különösen mert uniós állampolgárokként továbbra is eljuthatnak Szíriába és Irakba, hogy ott a terrorista csoportokat támogassák. E személyeknek a konfliktusövezetekbe vagy az onnan történő utazásának felderítését és megelőzését prioritásként jelölték meg. Az Európai Bizottság folyamatosan támogatta a schengeni keret e tekintetben történő megerősítését és az azon belül hozható intézkedések teljes körű kiaknázását. Az európai biztonsági stratégiában 16 bejelentetteknek megfelelően, a Bizottság 2015 júniusában véglegesítette a külföldi terrorista harcosokra vonatkozó és a határőrök által az ellenőrzések végrehajtása során használandó közös kockázati mutatók első csoportját. A jegyzék az érintett személyek utazási tendenciáin, szokásain és sajátos jellemzőin alapul, és a tagállamok, az Európai Külügyi Szolgálat, az Europol és a Frontex által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. Az információk megosztása a hatékony és összehangolt határellenőrzés és a bűnüldözés kulcsfontosságú eleme. A Schengeni Információs Rendszer (SIS) központi szerepet játszik az információcsere platformjaként, annak érdekében, hogy feltérképezhetők legyenek a terrorizmussal gyanúsított személyek, valamint a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények céljára használt szállítóeszközök. E tekintetben különösen hasznosak lehetnek a 2007/533/IB tanácsi határozat cikkével összhangban kiadott rejtett vagy célzott ellenőrzésekre vonatkozó figyelmeztető jelzések. Fontos hangsúlyozni, hogy bár e figyelmeztető jelzések is felbecsülhetetlen értékkel bírnak a terroristák és egyéb bűnözők útvonalainak azonosításához szükséges információk gyűjtése során, ezek nem minősülnek elfogatóparancsnak. A rejtett vagy célzott ellenőrzésekre vonatkozó figyelmeztető jelzések, valamint az ezeken alapuló felderítések számának folyamatos növekedése jelentős mennyiségű kiegészítő információ keletkezéséhez vezet, amelyeknek a SIRENE-irodák 18 közötti kicserélését prioritásként kell kezelni. Továbbá, a SIRENE-kézikönyvet 19 érintő, január 30-i hatállyal bevezetett módosítások kötelezővé teszik a terrorizmussal kapcsolatos felderített információk azonnali bejelentését nemzeti és európai szinten. A tagállamok többsége COM(2015) 185. A Tanács 2007/533/IB határozata (HL L 205., , 63. o.). SIRENE: Supplementary Information Request at National Entry (kiegészítő információ kérése a nemzeti területre való belépéskor). A Tanács (EU) 2015/219 végrehajtási határozata (HL L 44., , 75. o.). 9

10 kihasználja a SIS 20 műszaki és jogi fejlesztéseit, nevezetesen a gyors információcsere lehetőségét, valamint azon ténynek a megjelenítését, hogy valamely azonosító okmányt utazási célokkal összefüggésben érvénytelenítettek, így megakadályozva, hogy az okmány birtokosa elhagyja a schengeni térséget, vagy belépjen oda. Elengedhetetlen, hogy a tagállamok a SIRENE-csatornán keresztül a terrorizmussal kapcsolatos figyelmeztető jelzéssel egyidejűleg megosszák a megfelelő információt, továbbá hogy a SIRENE-irodák megfelelően fel legyenek szerelve a rájuk ruházott feladatok ellátásához. Ezenfelül a tagállamoknak teljes mértékben alkalmazniuk kell a SIS új funkcióit, különös figyelemmel az összekapcsolási funkcióra és a fényképek megjelenítésére. A tagállamok által létrehozott figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatokat láthatóvá kell tenni a végfelhasználók számára a schengeni térség valamennyi országában. Az ellenőrzések elvégzéséhez a végfelhasználók elektronikus eszközein az ujjnyomatok és az európai elfogatóparancs meglétére vonatkozó információt is láthatóvá kell tenni. Ezenkívül további olyan javításokat is lehet tenni, amelyek hozzájárulnak a terrorizmus megelőzéséhez és a külföldi terrorista harcosoknak a konfliktus sújtotta területekre, vagy az onnan történő utazásának megakadályozásához, mint például a hamisított, hamis vagy érvénytelenített dokumentumok észlelése (nevezetesen az ellopott és elveszett úti okmányok Interpol által vezetett adatbázisában, valamint a SIS dokumentumokkal kapcsolatos alrendszerében való rendszeres kereséssel); a Schengeni határ-ellenőrzési kódex rendelkezéseinek teljes körű alkalmazása a személyek ellenőrzése tekintetében (a fent említett közös kockázati mutatók segítségével); azon személyek teljes körű vizsgálata, akikre nem vonatkozik a schengeni térségen belüli szabad mozgáshoz való jog; az előzetes utasinformáció (API) vagy az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) összevetése a releváns adatbázisokkal, amennyiben rendelkezésre áll. Végül, a biztonság további fokozása érdekében a Bizottság javaslatot tett a Schengeni határ-ellenőrzési kódex célirányos módosítására 21, amely kötelezővé teszi, hogy az Unió külső határain a megfelelő adatbázissal összevetve ellenőrizzék a szabad mozgáshoz való jogot élvező személyeket. A közelmúltbeli terrortámadások felhívták a figyelmet azokra a lehetőségekre, amelyek révén az elkövetők tűzfegyverekhez, többek között katonai célú tűzfegyverekhez juthatnak Európában. A belső határellenőrzés nélküli térségben fontos, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre az ilyen fegyverek feltárása érdekében, így különös figyelmet szenteltek a lőfegyverekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzéseknek, amelyeket visszakereshetővé és felhasználhatóvá kell tenni. Két projektet indítottak a SIS és az Interpol fegyverekre vonatkozó adatbázisának, az iarms-nak az összehangolására, ami lehetővé teszi azok párhuzamos használatát. Ez biztosítaná a SIS lehető legjobb kihasználását és a tűzfegyverek világszerte történő nyomon követésének biztosítását. Ezenkívül a Bizottság december 2-én elfogadta a biztonsági csomagot, amely a tűzfegyverek és robbanóanyagok kereskedelméről szóló cselekvési tervről szóló közleményt, További részletekért lásd a schengeni térség működéséről szóló 7. féléves jelentés 4.1. szakaszát (COM(2015) 236 final). COM(2015) 670 final. 10

11 valamint egy a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre vonatkozó javaslatot tartalmazott. 4. SCHENGENI ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS Elengedhetetlen, hogy valamennyi tagállam teljes mértékben megfeleljen a schengeni előírásoknak annak érdekében, hogy az Unió képes legyen kezelni a jelenlegi migrációs válságot és korlátok között tartani a terrortámadás veszélyét a schengeni térségben. A schengeni értékelési mechanizmus megfelelő működését a Bizottság továbbra is prioritásként kezeli. A bejelentett és nem bejelentett látogatások, valamint azok nyomon követése lehetővé teszik a schengeni végrehajtási hiányosságok azonosítását és gyors orvosolását. Az új schengeni értékelési mechanizmus továbbra is hatékonyan működött a jelentéstételi időszak során. A mechanizmus végrehajtásának alapja, hogy az értékelt tagállam a schengeni kérdőívre megfelelő minőségű válaszokat adjon a megfelelő határidőn belül. E tekintetben a jelentéstételi időszak során vegyesek voltak a tapasztalatok: A 2016-ban értékelendő tagállamok fele nem tartotta be a válaszadás tekintetében meghatározott (adott esetben meghosszabbított) határidőt, és egyes válaszok minősége nem volt megfelelő, vagy a kérdések megválaszolatlanul maradtak. Ez jelezheti (egyes) nemzeti schengeni irányítási rendszerek gyengeségét. Az új mechanizmus hatékony működésének biztosításához megállapodás született a belső határokon be nem jelentett helyszíni vizsgálatokra vonatkozó schengeni értékelési mechanizmusról és a gyakorlati intézkedésekre vonatkozó általános iránymutatásról. A vizsgált időszak alatt az összes szakpolitikai területet érintő bejelentett látogatásokra került sor Németországban és Hollandiában. A látogatások alapján született ajánlások még nem állnak rendelkezésre. Időközben elérhetővé váltak az Ausztriába és Belgiumba tett korábbi látogatások megállapításai. Ausztria esetében a Bizottság az adatvédelem kivételével elfogadta a tanácsi ajánlásokra vonatkozó javaslatokat. Különös említést érdemelt Ausztria jól kidolgozott integrált határigazgatási koncepciója és annak végrehajtási módja, az N.SIS és a SIRENE-iroda kiváló műszaki infrastruktúrája és a kiutasítás előtti őrizet korlátozott átlagos időtartama. A fő ajánlások középpontjában a schengeni vívmányok helyes alkalmazása, valamint a végrehajtás minőségének javítása áll (pl. a harmadik országbeli állampolgárok esetében végzett határellenőrzés során igazolni kell valamennyi beutazási feltétel teljesülését, tovább kell fejleszteni az N.SIS kereső funkcióit és a kiszolgáltatott csoportokkal kapcsolatos határrendőrségi képzést is meg kell erősíteni). A visszatérés tekintetében megállapították, hogy a gyakorlatban nem bocsátottak ki beutazási tilalmat a visszatérési irányelvben előírt esetekben. Két területen (külső határok és vízumügy) az ajánlásokat már korábban elfogadta a Tanács. A határigazgatással kapcsolatos fő kihívást Belgiumban a légi határok, az országon belüli másodlagos migrációs mozgások és az Északi-tengeren át az Egyesült Királyság felé irányuló irreguláris migráció kapcsán kialakult helyzet kezelésének képessége jelenti. Hiányosságokat tártak fel az erőforrások és a határforgalom-ellenőrzések pontos kivitelezése terén. Olyan 11

12 fontos eszközöket, mint az integrált nemzeti határigazgatási stratégia és az előzetes utasinformációs rendszer (API), még nem hajtottak végre. Belgiumban emellett hiányoznak a SIS második generációján belüli figyelmeztető jelzések feldolgozására irányuló nemzeti jogszabályok és eljárások, csak úgy, mint a rendszerre vonatkozó kötelező érvényű írásos biztonsági keret. További komoly hiányosságokat tártak fel a SIS-nek a végfelhasználókat szem előtt tartó végrehajtása vonatkozásában. A Bizottság szolgálatai jelenleg dolgoznak a belgiumi látogatásokat érintő tanácsi ajánlásokra vonatkozó javaslatokon. A korábbi schengeni értékelési mechanizmus keretében súlyos technikai hiányosságokat tártak fel a SIS végrehajtásával 22 kapcsolatban, különösen a külső határok viszonylatában. Az újabb látogatás során megállapításra került, hogy Lengyelország jelentős előrelépést tett az új, stabil N.SIS, egy új SIRENE-alkalmazás, valamint a határőrök számára készült új alkalmazás bevezetésével. A Lengyelország részére tett ajánlások célja az volt, hogy biztosítsák a SIS 99,99 %-os elérhetőségét, az adatoknak a nemzeti és a központi SIS közötti egyezésének fenntartását, a figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó fényképek végfelhasználók számára történő láthatóvá tételét, valamint a SIS-lekérdezésnek a rendőrségi mobileszközökön alapértelmezett beállításként való biztosítását. Elérhetővé váltak az előző jelentéstételi időszak során (2015. március) Svédországban (Arlanda repülőtér) végrehajtott előre be nem jelentett látogatás eredményei. A repülőtér értékelésére vonatkozó határozat alapját a Frontex által végzett kockázatelemzés képezte, amely kiemelte a belépés megtagadásának és a hamis okmányok felderítésének szokásostól eltérő alacsony arányát. A látogatás során bizonyos mértékű hiányosságokat tártak fel az elégtelen források és képzés, valamint a határforgalom-ellenőrzések pontos végrehajtása tekintetében. A jelentéstételi időszak során be nem jelentett látogatásokra került sor Spanyolországban, Magyarországon és Lengyelországban a külső határok igazgatása tekintetében. A látogatásoknak a magyar és lengyel külső határokat érintő megállapításait szakértői szinten véglegesítik és küldik meg a tagállamoknak, amelyek észrevételeket tehetnek. Az értékelés eredményeire vonatkozó előzetes jóslatokat mellőzve, általánosságban véve megállapítható, hogy a felkeresett helyeken a határellenőrzésre a schengeni vívmányokkal összhangban, a szükséges szakmai hozzáértéssel került sor. A Spanyolországban tett látogatás megállapításainak szakértői szinten történő véglegesítése már szintén folyamatban van. Meg kell jegyezni, hogy a határigazgatási rendszer egyes elemeit Algecirasban továbbra sem hajtják végre maradéktalanul, emellett valamennyi eszköz használatát teljes mértékben működőképessé kell tenni. Novemberben előre be nem jelentett látogatásra került sor a görög-török szárazföldi határon, valamint a tengeri határon (Híosz és Számosz). További erőfeszítésekre van szükség az irreguláris migránsok tényleges visszatérése és a másodlagos mozgások megelőzése tekintetében. A két látogatás megállapításainak szakértői szinten történő véglegesítése jelenleg folyamatban van. A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, beleértve a változó 22 Lásd a COM(2014) 711 final és COM(2015) 236 final 4.1. szakaszát. 12

13 helyzetet Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság határán. Az említett határon a feszültség fokozódásának esélye többek között azáltal nőtt, hogy határigazgatási eszközként kerítést állítottak fel, de szerepet játszott benne Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság arra irányuló döntése is, hogy más országok döntését követve az állampolgárságon alapuló korlátozásokat vezessen be, illetve a bilaterális, határokkal kapcsolatos bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó alacsony hajlandóság, bár a közigazgatási szervek közötti, napi szintű kapcsolatok javultak. December 3-án megállapodás született arról, hogy a Frontex segítséget nyújt Görögországnak a Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti határon a migránsok azonosítása és nyilvántartása terén. A fent említett schengeni értékelések eredményeitől függően sor kerülhet arra, hogy a tagállamok számára a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 19a. cikkében említett egyedi intézkedések bevezetését javasolják. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az értékelt tagállam súlyosan elhanyagolja kötelezettségeit és a nem kielégítőnek talált helyzet orvoslása terén elért előrehaladást, a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 22. cikke kerülhet alkalmazásra (az e jelentés 2.2. szakaszában ismertetettek szerint), ami magában foglalja a határellenőrzés belső határokon való visszaállítását olyan esetekben, amikor a schengeni térség általános működése forog veszélyben. A schengeni értékelési mechanizmus jelenleg magában foglalja a belső határok előzetes bejelentés nélküli ellenőrzését is. Az első ilyen látogatásra Lettországban (a Litvániával közös belső határon, valamint Riga kikötőjében), valamint a német francia határon került sor. Az utóbbit követő, az infrastruktúrára vonatkozó kisebb javításokat előirányzó tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslat előkészítés alatt áll. Lettország tekintetében a látogatás nem vont maga után ajánlásokat. A belső határokat érintő utolsó be nem jelentett látogatásra novemberben került sor a svájci olasz határon. A megállapítások szakértői szintű véglegesítése folyamatban van. 5. KÖVETKEZTETÉS A Bizottság számos alkalommal hangsúlyozta, hogy a schengeni keretelvek nem tehetők felelőssé a jelenlegi válságért. Éppen ellenkezőleg: Schengen a megoldás része lehet. A schengeni térséget érintő két legnagyobb kihívás a menekültügyi válság és a terrorista veszély kezelése a Bizottság által tavasszal előterjesztett alábbi két dokumentumcsomag teljes körű és megfelelő végrehajtását teszi szükségessé: a migrációra vonatkozó európai stratégia és az európai biztonsági stratégia. Ezek olyan intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek elengedhetetlenek a schengeni vívmányok és a schengeni térség megfelelő működésének megfelelő biztosításához. A Bizottság ezért meg van győződve arról, hogy rendkívül fontos az említett két stratégiában foglalt valamennyi intézkedés gyors és hatékony végrehajtása. A jelenlegi válság hatékony kezelésének lényeges előfeltétele az Unió külső határainak megerősített védelme. Az új schengeni értékelési mechanizmus lehetővé teszi a hiányosságok és gyengeségek jobb beazonosítását, például a külső határok védelmének terén, valamint a hatékony javító intézkedések javasolását. Számos olyan egyéb elérhető eszköz létezik 13

14 (például az uniós fogadóállomások, a gyorsreagálású határvédelmi csapatok és a közös műveletek), amelyeket azzal a céllal alakítottak ki, hogy támogatást nyújtsanak a jelentős nyomás alá került tagállamoknak, és az érintett tagállamoknak ezeket az eszközöket lehetőség szerint igénybe kell venniük. E jelentés elfogadásával párhuzamosan a Bizottság javaslatot tett a Schengeni határ-ellenőrzési kódex célirányos módosítására annak érdekében, hogy rendszeres ellenőrzéseket vezessen be, amelyek keretében az utasokat a megfelelő adatbázisok alapján ellenőrzik a külső határokon. Ugyanakkor az olyan szükséghelyzetekben, amikor a leginkább érintett tagállamok nemzeti határőrizeti rendszereire nehezedő nyomás lehetetlenné teszi számukra, hogy megfeleljenek a kódex rendelkezéseinek, fontos, hogy az Unió gyorsan lépjen a válsághelyzet hatékony kezelése érdekében. Ennek elérése érdekében a Bizottság (e jelentés elfogadásával párhuzamosan) javaslatot terjesztett elő az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozására. Az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, amelynek a Frontex ügynökség helyébe kell lépnie és jelentősen meg kell erősítenie annak jelenlegi tevékenységét, valamint a tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek annak érdekében, hogy a megosztott felelősség elvére alapozva, biztosítsák az Unió külső határainak integrált igazgatását és védelmét. 14

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.29. COM(2016) 93 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A Schengeni Információs Rendszer második generációjában (SIS II) tárolt ujjnyomatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 510 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság kezelése: Az európai migrációs stratégia

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2015. december 18. (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2015. december 17. és 18.) Következtetések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

FRONTEX 2011. évi általános jelentés

FRONTEX 2011. évi általános jelentés FRONTEX 2011. évi általános jelentés 1 Borítókép: (c) Guardia Costiera, Francesco Malavolta, 2011 Tartalomjegyzék Az Igazgatótanács elnökének előszava...5 Az ügyvezető igazgató előszava...7 1 Bevezetés...9

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

ELŐADÁSVÁZLAT A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN II. Határőrizet, határellenőrzés a Schengeni egyezmény

ELŐADÁSVÁZLAT A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN II. Határőrizet, határellenőrzés a Schengeni egyezmény A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN II. Európai Közjog és Politika 2008. május 13. Jeney Petra ELŐADÁSVÁZLAT Határőrizet, határellenőrzés Migráció reguláris és illegális

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007 * JELENTÉSTERVEZET a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban,

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 2014.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/93 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 656/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.) L 218/60 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

Az integrált európai határigazgatási stratégia új eszközei

Az integrált európai határigazgatási stratégia új eszközei MEMO/08/85 Brüsszel, 2008. február 13. Az integrált európai határigazgatási stratégia új eszközei A személyek növekvő mobilitása kihívás elé állítja az Európai Uniót azzal kapcsolatban, hogy milyen módon

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról

JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. március 31. (OR. en) 6952/2/11 REV 2 CSC 7 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban

A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban Jegyzet Nemzetközi kapcsolatok szak, MA Tóth Judit 2014. május SZTE ÁJTK 1. Az európai integrációban a munkavállalók szabad mozgásáról két összetevő alapján

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal EASO European Asylum Support Office Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal Rólunk Az EASO az Európai Unió (EU) ügynöksége, amelyet a 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében hoztak

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.9.2006 COM(2006) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából adódó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) PUBLIC 16471/12 LIMITE JAI816 ECOFIN962 TRANS404 RELEX1064 PESC1417 COTER113 ENFOPOL380 COSDP996 PROCIV187 ENER477 ATO157 DATAPROTECT130

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE 2010.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/11 A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3

2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3 2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3 A BIZOTTSÁG 1982/2004/EK RENDELETE (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 243/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK 2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/65/EK IRÁNYELVE (2007. december 11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 229 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 2006/112/EK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 2010.4.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 87 E/23 6. nézete szerint az európai e-igazságügyi stratégia keretében erőfeszítéseket kell tenni arra nézve, hogy a bíróságok megfelelhessenek a bővített Unióban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) ÁLLÁSFOGLALÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) ÁLLÁSFOGLALÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.4.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 87 E/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) ÁLLÁSFOGLALÁSOK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió határigazgatása terén teendő lépések és harmadik országok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Európai Migrációs Hálózat. Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Magyarország

Európai Migrációs Hálózat. Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Magyarország Európai Migrációs Hálózat Magyarország 2012 Az Európai Migrációs Hálózatot (EMH) az Európai Bizottság és a tagállamokban, illetve Norvégiában működő nemzeti kapcsolattartók együttesen működtetik Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös

Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló uniós rendelettervezetről * KORMOS ERZSÉBET ** 1. Bevezetés zinte nem telik el nap anélkül, hogy a média ne adna

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.16.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.16.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.16. C(2014) 4625 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.16.) a falak és mennyezetek burkolására használt, EN 13986 szabvány szerinti fa

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Európai Unió A Régiók Bizottsága Szakmai anyag A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére 2008. október 8., szerda 15.00 21.00 2008. október 9., csütörtök 9.00 13.00 Charlemagne épület (Európai Bizottság)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

SIS II működése SIRENE konzultációs mechanizmus. NEBEK Belügyminisztérium, Infócsere konferencia 2016. május 25.

SIS II működése SIRENE konzultációs mechanizmus. NEBEK Belügyminisztérium, Infócsere konferencia 2016. május 25. SIS II működése SIRENE konzultációs mechanizmus NEBEK Belügyminisztérium, Infócsere konferencia 2016. május 25. Nemzetközi SIS II háttér SIS II rendelet a Schengeni Információs Rendszer második generációjának

Részletesebben

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 3. (03.11) (OR. en) 16291/11 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató AUDIO 63 CULT 91 TELECOM 165 PI 144 Az

Részletesebben