BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréért Az EUMSZ 154. cikke értelmében a szociális partnerek európai szintű konzultációjának második szakasza {COM(2012) 728 final} {SWD(2012) 407 final} HU HU

2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréért Az EUMSZ 154. cikke értelmében a szociális partnerek európai szintű konzultációjának második szakasza Ez a szolgálati munkadokumentum azt az elemzést foglalja össze, amely az európai szociális partnerekkel a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerére irányuló lehetséges uniós kezdeményezésről folytatott konzultáció második szakaszát támasztja alá. A konzultáció során az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) cikkének megfelelően kikérik az európai szociális partnerek véleményét az e kérdésre irányuló lehetséges uniós kezdeményezés tartalmáról. A konzultációra a április 19. és július 11. között tartott nyilvános konzultációt, valamint a szociális partnerekkel az uniós kezdeményezés lehetséges irányáról folytatott konzultáció szeptember 11. és október 23. között rendezett első szakaszát követően kerül sor. 1. PROBLÉMAMEGHATÁROZÁS Az Unióban jelenleg több mint ötmillió 25 év alatti fiatal nem talál munkát: a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség aránya egyes tagállamokban meghaladja az 50 %-ot. Ezzel összefüggésben az Unió kiemelt célja a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének megkönnyítése és az oktatásból a munka világába való átmenet előmozdítása. Ebben az összefüggésben központi szerepet tölthet be a szakmai gyakorlat a tanulók vagy a tanulmányaikat a közelmúltban befejező fiatalok által vállalkozásoknál, állami szerveknél vagy nonprofit szervezeteknél abból a célból eltöltött, korlátozott idejű munkahelyi gyakorlat, hogy az állandó foglalkoztatás előtt munkahelyi környezetben értékes gyakorlati tapasztalatra tegyenek szert. A szakmai gyakorlat ugródeszka lehet az eredményesebb munkavállalói karrier felé vezető úton, elősegítheti a fenntartható munkahelyteremtést, csökkentheti az ifjúsági munkanélküliséget és végül hozzájárulhat a foglalkoztatási arány növeléséhez, amely az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célja. Meg kell jegyezni azonban, hogy a legtöbb tagállamban a szakmai gyakorlatokra szemben a tanulószerződéses gyakorlati képzésekkel nem kötnek munkaszerződéseket, ami azt is jelenti, hogy általában kevésbé szabályozottak. Annak ellenére, hogy a szakmai gyakorlat nem csupán a gyakornokok, hanem a munkaadók és a társadalom egésze számára is számos előnnyel jár, az európai intézmények aggodalmukat HU 2 HU

3 fejezték ki a szakmai gyakorlatok eredményességével és minőségével kapcsolatban. Különösen a nyílt piaci szakmai gyakorlatok kapnak kiemelt figyelmet (amelyek esetében a gyakornokon és a fogadó szervezeten kívül más intézmény nem vesz részt a gyakorlat, annak tanulási tartalma és egyéb feltételei meghatározásában, megszervezésében és nyomon követésében; ez leginkább de nem kizárólag a posztgraduális szakmai gyakorlatokra jellemző), mivel ezek a legtöbb országban legkevésbé szabályozottak ben az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amely kifejezetten szorgalmazta a hatékonyabb és biztonságos szakmai gyakorlatok kialakítását, valamint a szakmai gyakorlatokra vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározó, és ezáltal azok oktatási értékét biztosító, valamint a kizsákmányolást megakadályozó európai minőségi charta létrehozását ben az Európai Bizottság Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezésében előirányozta a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének 2012 végéig történő bevezetését. Ezenfelül az Európai Tanács 2012 júniusában megállapította, hogy Döntő fontosságú az ifjúkori munkanélküliség problémájának kezelése, amelyre jó eszközt jelentenek az ifjúsági garanciák rendszerére és a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerére irányuló bizottsági kezdeményezések. Végül az ágazatközi európai szociális partnerek (BusinessEurope, Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetsége [UEAPME], Állami és Közszolgáltatási Vállalatok Európai Központja [CEEP], Európai Szakszervezetek Szövetsége [ESZSZ]) megállapodtak abban, hogy évi inkluzív munkaerőpiacokról szóló keretmegállapodásuk központi intézkedéseként tartják számon a több és jobb minőségű tanonc- és gyakornokszerződés előmozdítását, és a megfelelő munkakörülmények biztosítását a vállalatba belépő új dolgozók fogadása és támogatása érdekében. Minőségi problémák Tanulmányok és felmérések azt mutatják, hogy a szakmai gyakorlat minőségi problémái elsősorban a tanulási tartalom hiányával, a hiányzó vagy alacsony mértékű javadalmazással/díjazással és a nem megfelelő munkakörülményekkel kapcsolatosak. További nagymértékben az előzőekhez kapcsolódó gondot jelent a gyakornokok unión belüli alacsony szintű mobilitása. A szakmai gyakorlatról szóló tanulmányban 1 meghatározott fő minőségi elemek A gyakornok foglalkoztathatóságának növelése érdekében a színvonalas szakmai gyakorlatnak lehetővé kell tennie, hogy a gyakornok a munkaerő-piaci igényekhez igazított és saját elméleti tanulmányait kiegészítő gyakorlati készségeket sajátítson el. A színvonalas szakmai gyakorlatnak a gyakornok és a fogadó szervezet közötti megállapodáson kell alapulnia. A szakmai gyakorlatról szóló megállapodásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: Célkitűzések, tartalom és nyomon követés: A szakmai gyakorlatoknak lehetővé kell tennie, hogy a gyakornok az elméleti tanulmányait kiegészítő gyakorlati készségeket sajátítson el. Az iránymutatások előírják, hogy az oktatási tartalmat az biztosítja, hogy a fogadó szervezet valamennyi gyakornok mellé 1 Study on a comprehensive overview of traineeship arrangements in the EU Member States (A tagállami szakmai gyakorlati rendszerek átfogó áttekintéséről szóló tanulmány), Európai Bizottság (2012), a továbbiakban: a szakmai gyakorlatról szóló tanulmány. HU 3 HU

4 személyes felügyelőt vagy mentort jelöl ki. Időtartam: A nyílt piaci szakmai gyakorlatok időtartama jellemzően legfeljebb 6 hónap lehet. Kivételt képez ez alól az orvosok, jogászok, tanárok és a hasonló végzettségűek kötelező posztgraduális szakmai gyakorlata, mivel ezek a szakmai gyakorlatok általában igen jól szabályozottak. Díjazás/költségkompenzáció: Amennyiben mind a fogadó szervezetnek, mind a gyakornoknak kölcsönös előnye származik a tudásátadás és a tanulás tekintetében, a fizetés nélküli szakmai gyakorlat elfogadható. Ennélfogva a minőségi iránymutatásnak csak azt kell előírnia, hogy a szakmai gyakorlatról szóló írásos megállapodásban világosan fel kell tüntetni a kínált javadalmazást és díjazást, amennyiben van ilyen. Társadalombiztosítási rendelkezések: A társadalombiztosítási rendelkezésekről a gyakornoknak és a munkaadónak kel megállapodnia. Ez magában foglalja az egészségbiztosítást és a munkahelyi balesetbiztosítást. A nem megfelelő tanulási tartalom azt jelentheti, hogy a fogadó szervezet nem biztosít a gyakornokok számára (elegendő) tanulási alkalmat, amelyek során elmagyarázzák a szervezet munkáját/működését stb., vagy nem gondoskodik mentorról. Ez igen gyakori olyan szakmai gyakorlatok esetében, ahol a gyakornokok unalmas, mindennapi feladatokat látnak el. A problémák második csoportjába a javadalmazás hiánya vagy alacsony mértéke tartozik. Az Európai Ifjúsági Fórum felmérése szerint a gyakornokok mindössze 25 %-a részesült megfelelő díjazásban ahhoz, hogy fedezni tudja megélhetési költségeit. A javadalmazás hiánya magyarázza az egyenlő hozzáféréssel kapcsolatos aggodalmakat, és problémákat vet fel a tekintetben, hogy a munkaadók a szakmai gyakorlatot az ingyenes foglalkoztatás egy formájaként használják, amelynek keretében állandó alkalmazottak helyett az olcsóbb gyakornokokat alkalmazzák pályakezdő állásokban és/vagy más betöltetlen álláshelyeken. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a díjazással/javadalmazással kapcsolatos problémákat a tagállamoknak vagy a szociális partnereknek kell kezelniük, mivel az uniós Szerződések e tekintetben nem biztosítanak jogalapot az uniós fellépéshez (lásd még a Jogalap és szubszidiaritás című 4. pontot). A problémák harmadik köre a javadalmazáson kívüli munkakörülményeket érinti, például a hosszú munkaidőt, a nem megfelelő munkahelyi körülményeket, az egészségügyi és foglalkozási kockázatokra nyújtott biztosítás hiányát, az alkalmazandó jogszabályok egyértelműségének hiányát, méltányossági szempontokat és így tovább. Végül a problémák negyedik csoportját az uniós munkaerő-piaci integráció tekintetében a gyakornokok Unión belüli alacsony szintű mobilitása jelenti. Ez jelentős kedvezőtlen következményekkel jár az uniós munkaerőpiacok integrációra nézve, és megakadályozza, hogy a rossz minőségű szakmai gyakorlatokat kínáló országokban élő fiatalok kihasználják az Unió egységes piacának kedvezőbb lehetőségeit. HU 4 HU

5 2. AZ ÉRDEKELTEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓ Nyilvános konzultáció és konzultáció az európai szociális partnerekkel A nyilvános konzultáció során 250 válasz érkezett. A szakszervezetek, valamint a nem kormányzati szervezetek, az ifjúsági szervezetek, az oktatási intézmények, a nemzetközi szakmai gyakorlatokkal foglalkozó ügynökségek és az egyéni válaszadók többsége nagyrészt egyetértettek a Bizottság elemzésével, a színvonalas szakmai gyakorlat Bizottság által meghatározott fő elemeivel, a Bizottság problémameghatározásával és célkitűzéseivel, és általában támogatták a Bizottság e területre vonatkozó kezdeményezését (egyesek kötelező erejű jogi eszközt szorgalmaztak, mások a nem kötelező erejű ajánlásokat részesítették előnyben); a munkáltatói szervezetek és a kereskedelmi és iparkamarák miközben elismerik a szakmai gyakorlatoknak az iskolából a munka világába való átmenet és a készségek elsajátítása terén betöltött hasznos szerepét kétkedőbb véleményt fogalmaztak meg, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a díjazási és a szociális védelmi kérdések tárgyalhatóke ebben az összefüggésben, néhányan pedig az uniós kezdeményezés szükségességét is megkérdőjelezték. Mind a munkáltatói szervezetek, mind a tagállamok utaltak arra, hogy a keretrendszernek kellően rugalmasnak kell lennie, hogy figyelembe lehessen venni a nemzeti rendszerek és gyakorlatok sokféleségét. Az uniós fellépés ellenzői úgy érveltek, hogy a szakmai gyakorlatokra vonatkozóan nem lehet uniós szintű minimumkövetelményeket meghatározni, mivel az Unió hatásköre nem terjed ki erre a témára, különösen a díjazás kérdésére. Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy ha a szakmai gyakorlatokhoz túlzott terhet jelentő jogi és igazgatási eljárásokat írnak elő, azzal eltántoríthatják a vállalatokat a gyakornokok fogadásától, és így megfosztják a fiatalokat az értékes munkatapasztalat lehetőségétől. A lehetséges kezdeményezés hatályára vonatkozóan is eltértek a vélemények, különösen, ami azt a lehetőséget illeti, hogy a hatályt kizárólag a nyílt piaci szakmai gyakorlatokra korlátozzák. Az európai szociális partnerekkel folytatott konzultáció első szakaszában érkezett válaszok további felvetések nélkül megerősítették a fenti álláspontokat. 3. A KEZDEMÉNYEZÉS CÉLKITŰZÉSEI Az e területre vonatkozó kezdeményezés általános célkitűzései a következők: (1) az oktatásból a munka világába való átmenet elősegítése A magas színvonalú szakmai gyakorlatok hozzájárulnak a fiatalok foglalkoztathatóságának növeléséhez. A szakmai gyakorlatnak a végzett diákok munkaerőpiacra való belépésének egyik módjaként ugródeszkát kell jelentenie az állandó foglalkoztatás felé vezető úton, biztosítania kell a munkavállalók termelékenységének gyors növekedését és elő kell segítenie a bizonytalan foglalkoztatás csökkentését. E célkitűzésnek ennélfogva növelnie kell a HU 5 HU

6 színvonalas szakmai gyakorlatok számát, valamint csökkentenie kell a rossz minőségű gyakorlatok előfordulását és a visszaéléseket. (2) a mobilitás előmozdítása az uniós munkaerőpiacon a kereslet és kínálat között tapasztalható különbségek csökkentése érdekében A strukturális munkanélküliség csökkentése érdekében fokozni kell a tanulók és a munkavállalók Unión belüli földrajzi mobilitásának támogatását, mivel a munkaerőpiacon számottevő különbségek állnak fenn a készségek és a kereslet/kínálat tekintetében. Ennek döntő fontosságú eszköze a nemzetközi szakmai gyakorlatok létrehozása. Egyértelmű hivatkozási alapot kell biztosítani azon leendő gyakornokok számára, akik szakmai gyakorlatukat egy másik uniós tagállamban kívánják elvégezni, hogy ellenőrizhessék a minőségi követelményeket és ne tartsák vissza őket az adminisztratív formaságokkal, a jogi problémákkal vagy a szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos bizonytalanságok. Ezen általános célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi konkrét célkitűzés meghatározására került sor: Az uniós szakmai gyakorlatok minőségének javítása. Az operatív célkitűzések a következők: (1) A fogadó szervezetek ösztönzése arra, hogy olyan szakmai gyakorlatokat kínáljanak, amelyek színvonalas tanulási tartalmat és megfelelő munkakörülményeket biztosítanak, illetve fontos ugródeszkát jelentenek a munkaerőpiacra történő belépéshez. (2) A szakmai gyakorlati helyekről szóló tájékoztatás átláthatóságának és minőségének javítása. 4. JOGALAP ÉS SZUBSZIDIARITÁS Az EUMSZ 153. cikke értelmében az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit, többek között a munkafeltételek, a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme, valamint a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén. Az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az Európai Parlament és a Tanács irányelveket fogadhat el a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén. Alternatív lehetőségként az EUMSZ 292. cikke értelmében a Tanács ajánlásokat fogadhat el a Bizottság javaslata alapján. A munka- és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok értelmében a szakmai gyakorlatot végzők az évi keretirányelven alapuló irányelvek hatálya alá tartozónak minősülnek, amelyek jogalapja az EUMSZ 153. cikke. HU 6 HU

7 Megjegyzendő azonban, hogy az EUMSZ 153. cikkének rendelkezései a díjazásra nem alkalmazhatók (EUMSZ 153. cikk (5) bekezdés). Ennélfogva a gyakornokok alacsony javadalmazásával kapcsolatos problémákat más szinten kell kezelni, azaz ez konkrétan a tagállamok vagy a szociális partnerek feladata. Az oktatási és képzési mobilitás az uniós oktatáspolitika központi célkitűzése, és az EUMSZ 45. cikke értelmében szerves részét képezi a személyek szabad mozgásának, amely a Szerződés által védett alapvető szabadság. Szubszidiaritás A tagállamokon belüli helyzetek rendkívüli sokfélesége vagy a társadalmi preferenciák jelentős különbségei általában a decentralizált megoldások mellett szóló érvek, mivel ezeket a megoldásokat a nemzeti vagy akár a helyi igényekhez és preferenciákhoz lehet igazítani. Úgy tűnik azonban, hogy a szakmai gyakorlatok esetében a munkaerő-piaci intézmények eltérései nem jelentős tényezők, mivel a megfogalmazott panaszok és aggodalmak jellege mindenhol hasonló, és a szakmai gyakorlatok minőségi problémái azokban a tagállamokban is gyakoriak, ahol kielégítőbb a fiatalok munkaerő-piaci helyzete. Ezenfelül az uniós szintű megoldás számos operatív előnnyel járna: (1) Az ez idáig elfogadott vagy javasolt minőségi iránymutatások általában igen hasonlóak, függetlenül attól, hogy melyik szervezet szövegezte meg azokat. Ez azt mutatja, hogy a minőségi előírások helyi feltételekhez történő igazítása nem feltétlenül szükséges. (2) Az uniós szintű megoldás egyértelműen előnyös a gyakornokok unión belüli mobilitása tekintetében. A fiatalok könnyebben fogadnának el egy másik országban kínált szakmai gyakorlati ajánlatot, ha általános és összehangolt szabályokból világosan tájékozódhatnának arról, hogy mire számíthatnak külföldön. A gyakornokok nagyobb fokú mobilitása a kínált és a keresett készségek jobb összehangolása, illetve a fenntartható munkahelyteremtés útján hozzájárulna az egységesebb uniós munkaerőpiac megvalósításához. (3) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a koordinációs problémák miatt gyorsabban lehet nemzetközileg elfogadott minőségi előírásokat meghatározni, ha a folyamatot nemzetek feletti intézmények koordinálják és támogatják. Erre az Unió a legalkalmasabb, mivel a jelek szerint alig, vagy egyáltalán nem tapasztalható előrehaladás nemzetközi minőségi előírások spontán kialakulása felé. Egy erre irányuló kezdeményezés révén az Unió kézzelfoghatóan támogathatná a tagállamokat abban, hogy azok megfeleljenek az Európa 2020 stratégia 8. számú foglalkoztatási iránymutatásának. Tekintettel a válság súlyosságára és a szakmai gyakorlattal kapcsolatos problémák megoldásában tapasztalható korábbi késlekedésekre, különösen hasznos a tagállamoknak adott operatív és nemzeti szinten azonnal végrehajtható iránymutatás. Ez tökéletesen összhangban áll az európai szemeszter szellemiségével is. HU 7 HU

8 A magas színvonalú szakmai gyakorlatok előmozdítására irányuló gyakori felszólítások ellenére csak szórványos tagállami fellépés történt, a szabályozási keret pedig általában szétaprózódott és nem kielégítő. Az európai foglalkoztatási stratégia hagyományos megközelítését alkalmazva a tagállamokat rá lehetne venni a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályok reformjára, azonban az ennek eredményeként létrejövő keretrendszer még nagyobb fokú eltérésekhez vezetne, mint az olyan eszközök, mint az ajánlások vagy a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályok tartalmát meghatározó jogszabályok. Ez elmaradna a kívánatostól, különösen a gyakornokok mobilitását gátló meglévő akadályok felszámolásának szükségessége tekintetében. Végül úgy tűnik, hogy az uniós megoldás előfeltétele az EURES tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra történő az Európai Tanács által kért kiterjesztésének. Ez azért szükséges, hogy kiküszöböljük annak kockázatát, hogy az EURES útján nyújtott támogatást olyan rossz minőségű szakmai gyakorlatok kapják, amelyek nem segítik az oktatásból a munka világába való zökkenőmentes átmenetet. 5. AZ UNIÓS FELLÉPÉS LEHETSÉGES MÓDJAI Tiszteletben tartva a szociális partnerek autonómiáját, ez idáig egyetlen lehetséges intézkedés vagy lehetőség sem került elvetésre, valamint a mérlegelés sem korlátozódott adott típusú szakmai gyakorlatokra. A szakmai gyakorlat típusától függően a fellépés különböző szinteken, valamint különböző szereplők és eszközök bevonásával valósulhat meg. Az Unió például: a tájékoztatáshoz való jobb hozzáférés biztosításával javíthatja a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályozás átláthatóságát, ösztönözheti az érdekeltek (fogadó szervezetek, szociális partnerek stb.) önkéntes fellépését a szakmai gyakorlatok színvonalának javítása érdekében, például minőségi védjegyek létrehozása útján, fellépéseket kezdeményezhet az európai foglalkoztatási stratégia keretén belül, hogy ösztönözze a tagállamokat a szakmai gyakorlatok minőségének javítására, nem kötelező erejű eszközöket (ajánlásokat vagy iránymutatásokat) vezethet be vagy kötelező erejű jogszabályokat vezethet be. Hatály és intézkedések A minőség biztosítása terén tapasztalható elégtelen piaci működés általában kétféleképpen orvosolható: vagy a piaccal kapcsolatos tájékoztatás minőségének és hozzáférhetőségének javításával vagy minőségi előírások meghatározásával. Mindkét megközelítés fokozhatja a szakmai gyakorlatok eredményességét az oktatásból a munka világába való hatékony átmenet HU 8 HU

9 biztosítása terén. Az alábbiakban az első és második megközelítésen alapuló intézkedések részletes ismertetésére kerül sor. A kezdeményezések nyilvánvaló célpontjai a nyílt piaci szakmai gyakorlatok, azonban léteznek más megoldások is: az intézkedések hatálya korlátozható úgy, hogy kizárólag a tagállamok közötti vagy a három hónapnál hosszabb szakmai gyakorlatokra vonatkozzon. A szociális partnerek fontolóra vehetnek egyet vagy többet az alábbi intézkedések közül, amelyek az uniós intézmények különböző szintű részvételével járnak. Több intézkedés együttesen is alkalmazható. A hatások elemzése ebben a szakaszban csak tájékoztató jellegű, annak részletes kidolgozására pedig egy későbbi hatásvizsgálat keretében kerül sor. i. Nincs uniós szintű kezdeményezés (alapforgatókönyv) Leírás: A Bizottság a szakmai gyakorlatokra összpontosító konkrét eszközök nélkül továbbra is szorgalmazza a fiatalok mobilitásának és munkaerőpiacon belüli mozgásának javítására irányuló célkitűzés megvalósítását. A szakmai gyakorlatról szóló tanulmány kezdeti áttekintést nyújt a tagállami szakmai gyakorlati rendszerekről, és megteremti a rendszerek fokozott átláthatóságának alapját. Kifejtés: Noha lehetséges, hogy léteznek a szakmai gyakorlatok minőségének javítását célzó további nemzeti kezdeményezések, a rossz minőségű szakmai gyakorlatok aránya összességében könnyen növekedhet: a válság következtében a vállalkozások csökkenthetik az új munkaerő felvételét ami egyébként a legfőbb oka annak, hogy magas színvonalú szakmai gyakorlatokat hirdetnek meg, és a munkaerőpiacra újonnan belépők ennek megfelelően mérsékelhetik az elvárásaikat. ii. Tájékoztató weboldal létrehozása Leírás: A szakmai gyakorlatokról átfogó képet adó (a szakmai gyakorlat feltételeiről és az egyes tagállamokban jellemző jogi keretről szóló, folyamatosan frissített információkat tartalmazó) weboldal létrehozása a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos általános tájékoztatáshoz való hozzáférés növelésének nem szabályozási jellegű megközelítése. Továbbfejlesztett lehetőségként a weboldal lehetővé tehetné a gyakornokok számára, hogy visszajelzést adjanak egy adott fogadó szervezetnél végzett szakmai gyakorlatukkal kapcsolatos tapasztalataikról, így az oldal a pusztán általános jellegű tájékoztatás helyett konkrét információkkal szolgálna. Kifejtés: Egy megfelelően kialakított, felhasználóbarát weboldal könnyebb hozzáférést nyújtana a szakmai gyakorlatokra vonatkozó nemzeti jogszabályokkal és a tagállamokban rendelkezésre álló, különböző típusú szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz. Ez csökkentené a gyakornokok gyakorlati hely keresésére fordított kiadásait, javíthatná a kínált és a keresett készségek összehangolását, valamint kedvezően befolyásolná a nemzetközi szakmai gyakorlatokra jelentkezők számának növekedését. HU 9 HU

10 Míg a tagállamokat vagy a fogadó szervezeteket nem terheli megfelelési költség, a weboldalt működtető szervezetnél felmerülhetnek költségvetési vonzatok. Ez az eszköz részben megoldja a hiányzó tájékoztatás problémáját, azaz az előírásokra vonatkozó általános tájékoztatás hiányát, az egyes meghirdetett szakmai gyakorlati helyek minőségéről azonban nem szolgál információkkal. Így e lehetőségnek a szakmai gyakorlat minőségére gyakorolt hatása ugyan kedvező, de csekély. Ezzel szemben az a lehetőség, hogy a gyakornokok értékeljék vagy minősítsék a szakmai gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatukat, meglehetősen erősen ösztönözné a fogadó szervezeteket szakmai gyakorlataik színvonalának javítására, mivel javítja a hírnevüket, ha azt írják róluk, hogy szakmai gyakorlataik során kiváló feltételeket biztosítanak. iii. Minőségi védjegyek létrehozása a szakmai gyakorlatok területén Leírás: A szociális partnerekkel együttműködésben kidolgozhatók a szakmai gyakorlatokra vonatkozó minőségi alapelvek, amelyek meghatározzák a szakmai gyakorlat formájára és tanulási tartalmára vonatkozó minimális minőségi iránymutatásokat (lásd a szakmai gyakorlatról szóló tanulmányban meghatározott minőségi elemeket). A vállalatok, oktatási intézmények, foglalkoztatási szolgálatok és/vagy más érintett szereplők önként vállalhatják a gyakornokokra vonatkozó iránymutatások betartását, amiért cserébe a gyakornokokkal méltányosan bánó gyakorlati hely vagy hasonló elnevezéssel népszerűsíthetnék magukat. A szakmai gyakorlatok minőségi védjegye szintén magában foglalhatja a fogadó szervezeteknek a díjazás és a szociális biztonsági ellátás biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalását. Lehetőség van továbbá adott ágazatokon belül külön minőségi védjegy kibocsátására. A megfelelési költségek lehető legalacsonyabb szintre szorítása érdekében a minőségi védjegy előzetes ellenőrzés vagy átvilágítás nélkül kiadható lenne valamennyi olyan szervezetnek, amely kötelezettséget vállal a feltételek teljesítésére. Adott számú, kellően indokolt panasz esetén a védjegy visszavonható. Ilyen egyszerű szervezés mellett a védjegyet az érintett vállalatok, vagy egy kisebb külső iroda kezelhetné. Kifejtés: Ez a megoldás a minőségi referenciák útján ösztönözheti a fogadó szervezeteket és iránymutatást nyújthat számukra, miközben önkéntes jellege biztosítja, hogy vállalható a fogadó szervezet számára. E megoldás bizonyos mértékben pozitív ösztönzőt jelent a gyakornokok fogadásához, mivel a szervezeteket a szakmai gyakorlatok meghirdetésére motiváló egyik ok a hírnevük javítása, amely a minőségi védjegyekkel fokozható. Ez a lehetőség továbbá fellendítheti a tagállamok közötti szakmai gyakorlati programokat. A kötelezettségvállalás önkéntes jellege biztosítaná, hogy a megfelelési terhek elfogadhatóak legyenek a vállalkozások számára. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy csupán néhány szervezet igényel védjegyet, különös tekintettel arra, hogy jelenleg a szakmai gyakorlatok iránti kereslet meghaladja a kínálatot. Ezenfelül a jelentkezők többsége valószínűleg már jelenleg is magas színvonalú szakmai gyakorlatokat kínál. HU 10 HU

11 iv. A szakmai gyakorlatok uniós minőségi keretrendszere Leírás: Ez az intézkedés a minőségi elemekre vonatkozó, szociális partnerek közötti megállapodást vagy bizottsági javaslatot foglal magában, amelyet a tagállamok átültetnek a nemzeti gyakorlatba és/vagy a nemzeti jogrendszerbe. A minőségi keretrendszer tartalmazhatja a szakmai gyakorlatról szóló tanulmányban felsorolt elemeket, egyértelmű tájékoztatást nyújtva a gyakornokok számára a célokról, a tartalomról és a nyomon követésről, az időtartamról, a javadalmazásról és a társadalombiztosításról. Kifejtés: E megközelítés erejét az adja, hogy a minőségi keretrendszer valamennyi (azt elfogadó) tagállamban egységes lenne. Ennélfogva megszüntetné a nemzetközi mobilitás javítását célzó szabályozások sokféleségéből eredő kedvezőtlen hatásokat. A tanulmányban meghatározott elemek kiegészíthetők az egymást követő szakmai gyakorlatok számának korlátozásával és/vagy a szakmai gyakorlatok nyilvántartásba vételére vonatkozó követelménnyel. Egyes tagállamokban már elfogadásra kerültek hasonló intézkedések. Egy személy által ugyanannál a szervezetnél végzett szakmai gyakorlat megismétlésének korlátozása, vagy még szigorúbban annak a kötelezettségnek az előírása a fogadó szervezetek számára, hogy középtávon saját gyakornokaik adott (korlátozott) százalékát alkalmazniuk kell, megoldaná azt a problémát, hogy a fiataloknak számos szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, mielőtt állandó munkahelyet találnak. A minőségi keretrendszerhez hasonló eszközök már léteznek az Unión belül (például a színvonalas szakmai gyakorlatok bevált gyakorlati kódexe az Egyesült Királyságban). Összességében az uniós és nemzeti szinten támogatott minőségi keretrendszer eredményeként középtávon várható a szakmai gyakorlatok minőségének és átláthatóságának ésszerű javulása. Az egymást követő szakmai gyakorlatok korlátozása eredményesen visszaszoríthatja a munkaerő gyakornokokkal történő helyettesítésének kockázatát. Ezenfelül a szakmai gyakorlatok kötelező nyilvántartásba vétele lehetővé tenné, hogy jobb statisztikai adatok álljanak rendelkezésre a szakmai gyakorlatokról, és elősegítené a hatékony jogérvényesítést. A szakmai gyakorlati helyek elérhetőségére gyakorolt hatás tekintetében ez a lehetőség bizonyos mértékben azzal a kockázattal jár, hogy egyes munkaadók a jövőben nem hirdetnek meg szakmai gyakorlati helyeket, valószínűleg azért, mert felismerik, hogy korábban kínált szakmai gyakorlataik nem voltak színvonalasak. Míg e lehetőség költségeinek túlnyomó részét a fogadó szervezetnek kell viselnie, a megfelelési költségek főként a megfelelő tanulási tartalom biztosításához kapcsolódnának. A tanulási tartalmat jelenleg is biztosító fogadó szervezeteknek csak megfelelő formába kell önteniük azt a tanulási célok és a szakmai gyakorlat néhány egyéb jellemzőjének írásban történő felsorolásával. Így a meghirdetett szakmai gyakorlatok számának jelentős csökkenése elkerülhető, ha a kommunikáció során hangsúlyozzák, hogy az előírásoknak megfelelő vállalkozások számára a munkaterhek csupán kezelhető mértékben nőnek. HU 11 HU

12 Továbbra is fontos kérdés azonban a rossz minőségű szakmai gyakorlatokra kifejtett hatás eredményessége, mivel a szabályozási megoldások feltehetően a gyengébb végrehajtási mechanizmusokkal rendelkező tagállamokban működnek legkevésbé. Az arányosságot illetően kijelenthető, hogy a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere hozzájárulhat a kitűzött célkitűzések megvalósításához, az uniós szintű fellépés pedig nem aránytalan. 6. ZÁRÓ ÁTTEKINTÉS A fent ismertetett lehetőségek és részlehetőségek sokféle módon alkalmazhatók együtt. Az alábbi táblázat a lehetséges hatások és megfelelési költségek tekintetében összefoglalja a fent bemutatott fellépési módokat. Lehetőség Önkéntes (Ö)/ Puha jogi eszköz (PJE)/Szabál yozási megoldás A szakmai gyakorlat minőségére gyakorolt lehetséges hatás A szakmai gyakorlati helyek iránti keresletre gyakorolt hatás (B belföldi TK tagállamok közötti) A vállalkozások megfelelési költségeire gyakorolt hatás = a szakmai gyakorlati helyek kínálatára gyakorolt hatás A kkv-k megfelelési költségeire gyakorolt hatás Rugalmas megoldás Tájékoztató weboldal gyakornokokn ak Minőségi védjegy Minőségi védjegyek + díjazás A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszer e A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszer e hosszú távú, tagállamok közötti szakmai gyakorlatok esetében Jelmagyarázat: N/A 0 B: 0 TK: + Ö/PJE 0/+ B: + TK: ++ Ö/PJE 0/+ B: + TK: ++/ B: ++ TK: ++/+++ +/++ B: ++ TK: ++/ Igen 0 0 Meglehetős en 0/(-) 0(-) Meglehetős en 0/(-) -/-- Nem 0/(-) -/-- Nem 0 : nincs hatás vagy elhanyagolható hatás (+) / (-): enyhe pozitív (negatív), de bizonytalan hatás HU 12 HU

13 + / -: lehetséges pozitív/negatív hatás ++ / -- : valószínű pozitív/negatív hatás +++/--- : nagyon valószínű pozitív/negatív hatás HU 13 HU

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS Brüsszel, 2011. április 18. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS A SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI PLATFORMJA ÖSSZEGZŐ JELENTÉS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez A Europe

Részletesebben

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÚTMUTATÓ AZOKRÓL A GYAKORLATBAN BEVÁLT MÓDSZEREKRŐL, AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁLNAK Európai Bizottság Hogyan kerülhető el vagy Hogyan

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET Középtávú Együttműködési Megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET 2015. december A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.21. C(2013) 5405 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

1.0 Országspecifikus programok összefoglalása

1.0 Országspecifikus programok összefoglalása 1.0 Országspecifikus programok összefoglalása Ez a fejezet 27 országspecifikus program összefoglalását tartalmazza, melyben az egyes tagállamokban érvényben lévő Tanulószerződésen alapuló és Gyakornoki

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 17.7.2012 2011/0430(COD) VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a közszféra

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 233 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a Horvátországból érkező munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről (első időszak:

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 229 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 2006/112/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.29. COM(2016) 93 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A Schengeni Információs Rendszer második generációjában (SIS II) tárolt ujjnyomatok

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. SEC(2010) 1583 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19.

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. A BIZOTTSÁG 1875/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Az első EURES-állásod előkészítő intézkedés utólagos értékelésének keretében kerül sor erre a nyilvános konzultációra.

Az első EURES-állásod előkészítő intézkedés utólagos értékelésének keretében kerül sor erre a nyilvános konzultációra. Nyilvános online konzultáció Az első EURES-állásod elnevezésű mobilitási programról és a fiatalok EU-n belüli munkavállalói mobilitását szolgáló uniós intézkedések jövőbeli irányáról Az első EURES-állásod

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.8. COM(2013) 269 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás BP 2013 Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés Energiával látjuk el a világot. Alapvető energiaforrások

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0027(COD) 6.4.2016. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0027(COD) 6.4.2016. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2016/0027(COD) 6.4.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a 470

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.13. COM(2015) 495 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az európai fizetési meghagyásos

Részletesebben