A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 INDOKOLÁS 1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE A javaslat okai és céljai A környezettudatos tervezésre vonatkozó évi munkaprogram 1 10 termékcsoportot jelöl meg kiemeltként a szabályozás szempontjából, ezek egyike a hűtő- és fagyasztóberendezések csoportja 2. Az Európai Bizottság felmérte annak lehetőségét, hogy a szóban forgó berendezések tekintetében egyfelől követelményeket állapítson meg a környezettudatos tervezésre vonatkozóan, másfelől az energiahatékonyságot jelző termékcímkézési rendszert vezessen be a címkézési irányelv (2010/30/EU) alapján. A kérdéses termékkategóriát ötféle terméktípus alkotja: a professzionális hűtőbútorok, a sokkolókamrák, a kondenzációs egységek, a technológiai hűtők és a hűtőkamrák. A Bizottság hatásvizsgálatot végzett a professzionális hűtőbútorok, a sokkolókamrák, a kondenzációs egységek és a technológiai hűtők tekintetében, amelynek következtetései nyomán környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények megállapítását javasolta az említett termékcsoportokra, a professzionális hűtőbútorok esetében ezeket energiahatékonysági címkézésre vonatkozó követelményekkel is kiegészítve. Megállapítást nyert továbbá, hogy a hűtőkamrák (a kategória ötödik termékcsoportja) egyedi jellegükből adódóan másfajta kezelést igényelnek, így a felhatalmazáson alapuló rendelet tervezete jelenleg nem tér ki a velük kapcsolatos követelményekre. A professzionális hűtési termékek piacán ma a vételár jelenti a legfőbb vásárlási ösztönzőt. A termékek kiválasztásakor nem nyom sokat a latban az energiahatékonyságnak köszönhető, jelentős mértékű megtakarítás, noha léteznek költséghatékony és energiatakarékos technológiák, és a vevők sokszor szakmai felhasználók, akik az átlagos fogyasztóhoz képest elvileg tájékozottabbak ezekben a kérdésekben. A felhatalmazáson alapuló rendelet e tervezete általános célként a környezettudatos tervezésre vonatkozó rendeletjavaslatot kiegészítve ezt a problémát hivatott kezelni. Az a szándék hívta életre, hogy csökkenjen az energiafogyasztás és a kapcsolódó CO 2 - és szennyezőanyag-kibocsátás mértéke, támogatást nyerjen az energiahatékonyság ügye s ezáltal az innováció, csökkenjen az energiafüggőség, és közelebb kerüljünk a 2020-ig 20%-os energiamegtakarítást előirányzó uniós célkitűzés teljesítéséhez. A konkrét célkitűzések a következők: segítség a vásárlóknak ahhoz, hogy a valós üzemeltetési feltételeket tükröző teljesítményadatok alapján vásárláskor megalapozott és ésszerű döntést tudjanak hozni, és döntéseik révén a jobb technológiai megoldások felé mozduljon el a piac; olyan ösztönzők létrehozása, amelyek a gyártókat energiahatékony technológiák és termékek továbbfejlesztésére és forgalomba hozatalára késztetik; valamint a végfelhasználóknál jelentkező költségmegtakarítás. 1 2 COM (2008) 660 végleges. A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaprogram jegyzéket állít fel azokról az energiával kapcsolatos termékekről, amelyeket különösen indokolt lehet a környezettudatos tervezést szabályozó irányelv (2009/125/EK) szerinti végrehajtási jogi aktusokkal, illetve az energiafogyasztást jelző címkézésről szóló irányelv (2010/30/EU) alapján elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján szabályozni. HU 2 HU

3 Háttér-információk A professzionális hűtőbútorok éves villamosenergia-fogyasztása 2012-ben az EU-ban becslések szerint 8,5 terawattóra (TWh) volt, ami 3,5 megatonna (Mt) CO 2 kibocsátásának felel meg. Az előrejelzések szerint ez alapján az éves energiafogyasztás 2020-ig 9,5 TWh-ra, 2030-ig pedig 10,5 TWh-ra nőhet, ami rendre 3,8 Mt, illetve 4,3 Mt CO 2 kibocsátásának felel meg. Az ebben a felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt követelmények és a 2009/125/EK irányelvnek (többek között) a professzionális hűtőbútorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági rendeletben előírt követelmények együttesen 2020-ig várhatóan 1,8 TWh, 2030-ig pedig 4,1 TWh megtakarítást fognak eredményezni az éves energiafogyasztásban ahhoz az esethez képest, ha nem történne beavatkozás. Hatályos rendelkezések Jelenleg nincs olyan közvetlen szabályozási törekvés, amely azt szolgálná, hogy az EU-n belül csökkenjen a professzionális hűtőberendezések energiafogyasztása. Az említett termékkategória környezetvédelmi jellemzőivel az alábbi hatályos jogi aktusok foglalkoznak: az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 3 ; az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 4 ; valamint az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról 5. Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel Ha az új energiahatékonysági osztályok (és a környezettudatos tervezés területén javasolt követelmények) bevezetésének köszönhetően megnő az energiahatékony professzionális hűtőbútorok piaci részesedése, az segít teljesíteni a 20%-os energiamegtakarításra vonatkozóan az energiahatékonysági cselekvési tervben ra kitűzött és a Bizottság Energia 2020 című közleményében 7, illetve évi energiahatékonysági tervében 8 is megerősített célt. Azáltal, hogy a professzionális hűtőbútorok esetében jelentős mértékben javítja az energiahatékonyságot, támogatja az erőforrás-hatékony gazdaságra való áttérést, ösztönzi a K+F-re fordított kiadások növelését és egyenlő versenyfeltételeket biztosít, ez a javaslat a hatékony termékek piaci elterjedésének ösztönzésére irányuló törekvések közé tartozik, melyek központi helyet foglalnak el az EU-nak az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés ügyét zászlajára tűző Európa 2020 stratégiájában 9. A professzionális hűtőbútorok javasolt energiahatékonysági címkézési rendszere összhangban van a Bizottság iparpolitikájával, különös tekintettel a fenntartható fogyasztásra, termelésre és iparpolitikára vonatkozó cselekvési tervre 10, valamint az energiahatékonyságot kiemelt HL L 37., , 24. o. HL L 174., , 88. o. HL L 161., , 1. o. COM (2006) 545 végleges. COM (2010) 639 végleges. COM (2011) 109 végleges. COM (2010) 2020 végleges. COM (2008) 397 végleges. HU 3 HU

4 célterületként megjelölő európai gazdaságélénkítési tervre 11. A 2010/30/EU irányelv végrehajtása emellett hozzájárul az EU azon célkitűzésének teljesítéséhez is, amely szerint 2020-ig legalább 20%-kal csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását. 2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK Konzultáció az érdekelt felekkel A konzultáció módja, a legfontosabb célterületek és a válaszadók köre A folyamat során a Bizottság már a kezdetektől fogva kikérte az érdekeltek véleményét a környezettudatos tervezést szabályozó irányelv (2009/125/EK) 18. cikke alapján létrehozott, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum keretében és számos kétoldalú egyeztetés alkalmával. Az előkészítő vizsgálat szerzői három alkalommal konzultáltak a gyártókkal; a kapcsolódó dokumentáció felkerült a projekt nyilvánosan hozzáférhető weboldalára ( január 19-én a Bizottság a tagállamok, fogyasztói szervezetek, környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek és az ASERCOMM (a fűtő-, hűtő-, szellőztető és légkondicionáló rendszerek vezető európai alkatrészgyártóinak platformja), az EUROVENT (a légkondicionáló és hűtési termékek teljesítményét minősítő testület) és az EFCEM (a nagykonyhai készülékek gyártóinak európai szövetsége) által képviselt gyártók részvételével egyeztetett a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal. A találkozó előtt egy hónappal a résztvevők kézhez kaptak egy a szakpolitikai lehetőségeket részletező dokumentumot. Valamennyi észrevétel megtekinthető a CIRCABC internetes portálon. Az érdekeltek szempontjából különösen fontos vitapontok feltérképezése, az adatelemzés folyamatának és a küszöbértékeknek az egyeztetése, valamint a javaslatban foglaltak áttekintése céljából számos egyéb találkozóra, konzultációra és konferenciabeszélgetésre is sor került az érdekeltekkel, illetve a kis- és középvállalkozások képviselőivel. Emellett a gyártók elmondhatták véleményüket emellett az EFCEM által május 15-én, az olaszországi CECED által pedig május 28-án rendezett találkozók alkalmával is, ahol a résztvevők megvitatták az adatok elemzésének módját, a címkézési kötelezettség küszöbértékeit és a hűtőbútorokkal kapcsolatban felmerült aggályok kezelésének lehetséges módozatait. A Bizottság által megbízott vállalkozó július 3-án a felmerült aggályok eloszlatása érdekében külön egyeztetést tartott a hűtőbútorokat érintő kérdésekben, melynek során áttekintette az energiafogyasztást jelző címkézés küszöbértékeit és a minimális követelményeket, valamint elkészítette a javaslatok végleges változatát. Az észrevételek és felhasználásuk rövid ismertetése A tagállamok lényegében egyetértettek abban, hogy szabályozási intézkedések bevezetésére van szükség a professzionális hűtőbútorok tekintetében, és sok támpontot adtak a közös módszertan kidolgozásához. Néhányan hasznos adatokkal szolgáltak működő nemzeti rendszereikkel kapcsolatban, ismertetve a terület nemzeti szabályozási hátterét. Nem volt azonban közös nevező a követelmények javasolt szintjét illetően: a különbségek bizonyos mértékig az egyes tagállami piacokon forgalmazott technológiák átlagos energiahatékonysági szintjeinek eltéréseit tükrözik. A környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek általában véve a szabályozási intézkedések bevezetése mellett foglaltak állást. 11 COM (2008) 800 végleges. HU 4 HU

5 A felhatalmazáson alapuló rendelet tervezetének kidolgozásában és a szabályozás piacra gyakorolt hatásának elemzésében, valamint a küszöbértékek relatív szigorának és a vizsgálati módszertannak a meghatározásában döntő szerepe volt az iparág képviselőivel (szövetségekkel és önálló vállalkozásokkal) folytatott konzultációnak. A kkv-kat érintően is a felszínre került néhány fontos tényező: esetükben egyértelműen döntő szempont a vizsgálatok költsége, ezért számos értékes javaslat született ezen költségek csökkentésére. Nemzetközi érdekelt felek Az esetleges kereskedelmi akadályok kialakulásának megelőzése érdekében a WTO a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás (TBT) értelmében tájékoztatást kapott a felhatalmazáson alapuló rendeletről. Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása Érintett tudományterületek/szakterületek A külső szakértői vélemények összegyűjtése elsősorban az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai Főigazgatósága (DG ENTR) megbízásából elvégzett, műszaki, környezeti és gazdasági szempontú elemzéseket tartalmazó előkészítő vizsgálatok keretében zajlott. A hatásvizsgálat elkészítésében külső tanácsadó is részt vett, aki számos szakpolitikai forgatókönyvet górcső alá vett. A konzultációba bevont főbb szervezetek/szakértők Az előkészítő vizsgálatok olyan nyílt eljárás keretében folytak, amely figyelembe vette a különböző érdekeltektől beérkező információkat, ideértve egyebek mellett a gyártókat, a kiskereskedőket és szövetségeiket, a környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteket, a fogyasztói szervezeteket, az EU-, illetőleg az EGT-tagállamok szakértőit, valamint az EU-n kívüli szakértőket. A beérkezett és felhasznált vélemények összefoglalása A műszaki, piaci és gazdasági elemzéseket tartalmazó előkészítő vizsgálatok következtetései alapján ajánlás készült a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztását jelző címkézés követelményeivel kapcsolatban. Egyetlen érdekelt fél sem jelezte, és az előkészítő munka során sem merült fel, hogy a tervezet végrehajtása visszafordíthatatlan káros következményekkel járhat. A szakértői vélemények nyilvánosságának biztosítása Az előkészítő vizsgálatokon túlmenően külön webes felület jött létre az eredmények és a további fontos háttéranyagok rendszeres közzétételére, hogy azokat az érdekeltek még az egyeztetések előtt, kellő időben megismerjék, és kifejthessék álláspontjukat. A vizsgálatok internetes oldalaira mutató hivatkozásokat a DG ENTR közzétette a környezettudatos tervezés kérdésének szentelt webhelyén. A konzultációs fórum során beérkezett írásbeli észrevételek, valamint a professzionális hűtőberendezések termékcsoportjaival kapcsolatban rendezett ülések jegyzőkönyvei a Bizottság CIRCABC portálján megtekinthetők. Hatásvizsgálatok A professzionális hűtőbútorokat és a sokkolókamrákat érintő lehetséges szakpolitikai intézkedések hatásvizsgálata a környezettudatos tervezést szabályozó irányelv 15. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint lezajlott. A. lehetőség: változatlan politika EU-szinten; B. lehetőség: külföldön már működő megoldások elfogadása HU 5 HU

6 C. lehetőség: önszabályozás; D. lehetőség: kötelező erejű tájékoztatási követelmények; E. lehetőség: tájékoztatási követelmények és az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények; F. lehetőség: az energiafogyasztást jelző címkézés; G. lehetőség: az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények és az energiafogyasztást jelző címkézés; valamint H. lehetőség: a hűtőközegek globális felmelegedési potenciáljára vonatkozó bonus/malus rendszer és/vagy egyéb intézkedések. A hatásvizsgálat több okból sem tartja életképesnek az A., a B., a C. és a H. lehetőséget: végrehajtásuk csak kis mértékben jelentene megoldást a problémára vagy a gyakorlatban nem lenne kivitelezhető, emellett az érdekeltek nem támogatják és/vagy aránytalan terhet jelentene. Az E., az F. és a G. lehetőséget viszont a professzionális hűtőbútorok vonatkozásában megfontolásra érdemesnek tartottuk, és részletesen összevetettük az alapforgatókönyvvel. A D. lehetőség megvalósítását a sokkolókamrák tekintetében megfontolásra érdemes opcióként értékeltük. E. lehetőség: tájékoztatási követelmények és az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények E lehetőség megvalósításakor, ami (az alábbiakban említettekhez hasonlóan) jelenleg még csak a hűtőbútorokkal kapcsolatban jöhet szóba, csak olyan termékek kerülhetnek piaci forgalomba, amelyek energiahatékonysága elér egy megadott szintet és amelyek energiateljesítményét terméktájékoztató jelzi. A környezettudatos tervezésre vonatkozó rendelkezésekben gyakran jut érvényre ez a szemlélet, amely a probléma megoldását azzal szolgálja, hogy a legrosszabb teljesítményű termékeket kivezeti a piacról. Ösztönzőleg hat emellett az energiatakarékos technológiák elterjedésére, az innovációt azonban csak korlátozott mértékben serkentené, mivel a piacnak csak a legalsó szegmensére van hatással. E lehetőség megvalósítása jelentős mértékű (2030-ig mintegy 3 TWh) éves energiamegtakarítást eredményezne, a fogyasztók pedig a becslések szerint 2030-ig összességében (a csökkenő energiaszámlának köszönhető megtakarításból levonva a termékek költségeinek növekedését) 277 millió EUR-t takaríthatnának meg. F. lehetőség: az energiafogyasztást jelző címkézés Az energiafogyasztást jelző címkézés felhasználóbarát módja a termékek energiateljesítményével kapcsolatos felvilágosításnak, és egyfajta rangsorba is állítja a termékeket. A felhasználóknak maguknak nem kell időt és fáradságot nem kímélve megszerezniük az összes információt és összehasonlítaniuk az egyes termékeket: a címkékről minden lényeges adat azonnal leolvasható. Számos háztartási készülék, köztük a hűtőszekrények vonatkozásában is létezik már ilyen rendszer. E lehetőség megvalósítása az E. lehetőséghez képest rendkívül eltérő hatást gyakorolna a piacra: a minimumkövetelmények azáltal javítják az átlagos energiateljesítményt, hogy a legrosszabb teljesítményű termékeket kivezetik a piacról, ezzel szemben az energiafogyasztást jelző címkék az összes termékkategória fejlesztésére ösztönzőleg hatnának, a már jelenleg hatékonyakéra is, mivel a nagyobb fokú tájékozottságon alapuló vásárlói döntések nyomán a jobb hatékonyságú termékek iránt növekedne a kereslet. Az F. lehetőség megvalósítása becslések szerint 2030-ig 1 TWh-val csökkentené az elfogyasztott energia mennyiségét, a felhasználók számára pedig összességében 114 millió EUR megtakarítást eredményezne. HU 6 HU

7 G. lehetőség: az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények és az energiafogyasztást jelző címkézés Az E. és az F. lehetőség ötvözése a hűtőbútorok esetében egyesítené a legrosszabban teljesítő termékek piacról való kivonását (tolóhatás) az átlátható energiahatékonysági információknak köszönhető ösztönzőerővel (húzóhatás), ami fokozná a versenyt és az innovációt az energiahatékonyság terén. A környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztást jelző címkézésre vonatkozó egyéb rendeletek alkalmazásának tapasztalatai alapján hasonló dinamikával lehet számolni ebben az esetben is. A G. lehetőség megvalósítása a becslések szerint 2030-ig 4,1 TWh-val csökkentené az elfogyasztott energia mennyiségét, a felhasználók számára pedig összességében 391 millió EUR megtakarítást eredményezne. A költség-haszon elemzés alapján elmondható, hogy az éves energiamegtakarítás szintjét, a teljes egyenértékű felmelegedési hatás (TEFH) csökkenését (CO 2 -egyenértékben kifejezve), valamint a fogyasztók és a gyártók oldalán jelentkező költségmegtakarítást tekintve a professzionális hűtőbútorok esetében ez a lehetőség bizonyul a legelőnyösebbnek. Nagyobb mértékű energiamegtakarítást, kisebb TEFH-kibocsátást és a fogyasztók számára nagyobb hozzáadott értéket eredményez. Emellett várhatóan az innovációra és a versenyképességre is kedvező hatást fog gyakorolni. A vizsgálatok jelentette terhek leghatékonyabban úgy csökkenthetők, hogy a követelményeket szakaszonként léptetjük hatályba, a számításokat pedig széles körben egyeztetett módszertan alapján végezzük, hogy kevesebb vizsgálatra legyen szükség. Az energiafogyasztást jelző címkézéssel foglalkozó külön hatásvizsgálat a DG ENTR által az 1. tételcsoportba (professzionális hűtőberendezések) sorolt két másik termék, a technológiai hűtők és a kondenzációs egységek esetében is elemezte a címkézés lehetőségét. Különböző okokból, de mindkét esetben elvetettük ezt a lehetőséget, de a felülvizsgálat alkalmával később újra lehet majd értékelni a helyzetet. A technológiai hűtők esetében a legnagyobb akadálynak a mérnöki megoldások komplexitása bizonyult (a felhasználás jellege, üzemi hőmérsékletek, a kereslet szezonális jellege, a teljesítmény és számos egyéb paraméter), amelyeket egy adott alkalmazásra szánt technológiai hűtő kiválasztásakor mind meg kell fontolni. Az energiafogyasztás hagyományos, A -tól G -ig tartó skálán való osztályozása túlzottan leegyszerűsítené a helyzetet, így ha pusztán ez alapján dönt a vásárló, nem biztos, hogy az alkalmazásának leginkább megfelelő berendezést választja: ugyanaz a technológiai hűtő, amely egy adott helyzetben a leginkább költség- és energiatakarékosnak bizonyul, más alkalmazásoknál az optimálistól elmaradó teljesítményt nyújthat. A kondenzációs egységek esetében az említett túlzott leegyszerűsítés általános kockázatán túlmenően nem áll rendelkezésre elegendő adat. A kondenzációs egységek ráadásul csak alkatrészek, a címkéknek pedig a kész rendszer egészére nézve kell adatokkal szolgálniuk. 3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI A javaslat összefoglalása A javasolt intézkedés hatálya Az energiafogyasztást jelző címkézésről szóló, felhatalmazáson alapuló rendeletjavaslat hatálya a villamos hálózatról üzemeltetett professzionális hűtőbútorokra, köztük a nem élelmiszerek hűtésére szánt hűtőbútorokra terjed ki. A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények szakaszos végrehajtása Az intézkedés tárgyi hatálya igazodik a környezettudatos tervezést szabályozó irányelvnek a (többek között) professzionális hűtőbútorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági rendelet tervezetének HU 7 HU

8 tárgyi hatályához. A professzionális hűtőbútorok energiahatékonysági besorolása egyetlen, az energiafogyasztást jelző címkézésről szóló irányelvben meghatározott rendszer szerinti skála alapján történik július 1-jétől kezdődően egy G-től A-ig terjedő skála használata válik kötelezővé. Ezt a skálát július 1-jétől egy másik, G-től A+++-ig terjedő skála váltja fel (amelyet akár korábban, már július 1-jétől használni lehet). A piac ezáltal fokozatosan elmozdul a nagy energiahatékonyságú termékek irányába. A javasolt termékcímkéknek és egységes termékinformációs követelményeknek köszönhetően megszűnik az a helyzet, hogy a professzionális hűtőbútorok vásárlói nem kapnak megfelelő tájékoztatást. A mérési módszerek és a piacfelügyeleti célú vizsgálatok teljes mértékben összhangban vannak a környezettudatos tervezést szabályozó irányelv végrehajtása keretében elfogadni tervezett bizottsági rendelet hasonló tárgyú rendelkezéseivel. Jogalap A felhatalmazáson alapuló rendelet az energiafogyasztást jelző címkézésről szóló irányelvet (annak is elsősorban 10. cikkét) hajtja végre, jogalapját pedig az EUMSZ 194. cikke képezi. A szubszidiaritás elve A felhatalmazáson alapuló rendelet az energiafogyasztást jelző címkézésről szóló irányelvet hajtja végre, összhangban annak 10. cikkével. Az arányosság elve Az arányosság elvének megfelelően az intézkedés nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket. A végrehajtási intézkedés formája felhatalmazáson alapuló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban; ezzel biztosítható, hogy a nemzeti és az uniós közigazgatási rendszereknek ne járjon költséggel a végrehajtási aktus átültetése a nemzeti jogba. A megfelelőségértékelés terén jelentkező többletköltségek mind a címkézési intézkedéseket, mind pedig a környezettudatos tervezés területén bevezetni tervezett intézkedéseket szolgálják. A jogi aktus típusának megválasztása Javasolt aktus: felhatalmazáson alapuló rendelet. Költségvetési vonzatok A javaslat nincs hatással az uniós költségvetésre. Felülvizsgálatra/módosításra/hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés A javaslat felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Európai Gazdasági Térség A javasolt aktus érinti az Európai Gazdasági Térséget (EGT), ezért arra is ki kell terjeszteni. HU 8 HU

9 A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre 12 és különösen annak 10. cikkére, mivel: (1) A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek műszaki jellemzői az azonos rendeltetés ellenére jelentős eltérést mutatnak. (2) Az Unión belül a professzionális hűtőbútorok energiafelhasználása a teljes energiaigény jelentős részét teszi ki, a rendeltetésükben egyenértékű professzionális hűtőbútorok energiahatékonysága pedig jelentős eltéréseket mutat. E berendezések energiafogyasztása jelentős mértékben csökkenthető. Indokolt ezért követelményeket megállapítani a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkével történő jelölésére. (3) A professzionális hűtőbútorok energiahatékonyságára vonatkozóan összehangolt rendelkezéseket kell megállapítani a címkézés és az egységes termékinformációs követelmények tekintetében annak érdekében, hogy a gyártók ösztönzést kapjanak e termékek energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználók pedig energiahatékony termékek vásárlására, és ezzel javuljon a belső piac működése. (4) Az e rendeletben előírt követelmények, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a professzionális hűtőbútorok, a sokkolókamrák, a kondenzációs egységek és a technológiai hűtők környezettudatos tervezésének tekintetében végrehajtó XX/YY/EU bizottsági rendeletben 13 előírt követelmények együttesen ig várhatóan évi 1,8 TWh, 2030-ig pedig 4,1 TWh villamosenergia-megtakarítást fognak eredményezni (ami rendre 0,7, illetve 1,4 millió tonna CO 2 kibocsátásának felel meg) ahhoz az esethez képest, ha nem történne beavatkozás. (5) A címkén feltüntetendő információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel indokolt meghatározni, amelyek az általánosan elismert legkorszerűbb eljárásokon alapulnak, beleértve amennyiben ilyenek rendelkezésre HL L 153., , 1. o. HL L XXX., ÉÉÉÉ.HH.NN., X. o. HU 9 HU

10 állnak az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14 I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is. (6) E rendeletben egységes követelményeket kell megállapítani a professzionális hűtőbútorok termékcímkéinek tartalmára és kivitelére vonatkozóan. (7) E rendeletben rögzíteni kell a professzionális hűtőbútorok termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket. (8) E rendeletben továbbá meg kell határozni azon adatok körét, amelyeket a távértékesítés valamennyi formája esetén a professzionális hűtőbútorok reklámanyagaiban és műszaki promóciós anyagaiban minden esetben fel kell tüntetni. (9) Indokolt úgy rendelkezni, hogy e rendelet rendelkezéseit a technológiai haladásra való tekintettel felül kell vizsgálni, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A rendelet tárgya és hatálya (1) Ez a rendelet energiafogyasztás-címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg a professzionális hűtőbútorokra vonatkozóan. (2) A rendeletben foglalt követelmények a villamos hálózatról üzemeltetett professzionális hűtőbútorokra, köztük az élelmiszerek és takarmányok hűtésére szánt hűtőbútorokra alkalmazandók. (3) E rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi termékekre: a) az elsődlegesen a villamos energiától eltérő energiaforrással működő professzionális hűtőbútorok; b) a külső kondenzációs egységgel üzemelő professzionális hűtőbútorok; c) a nyitott hűtőbútorok, amelyeknél a nyitott jelleg az elsődleges funkcionalitás alapvető követelménye; d) a kifejezetten élelmiszer-feldolgozásra szánt hűtőbútorok, amelyeknél a nettó össztérfogat 20%-ánál kisebb űrtartalmú, kifejezetten élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyetlen rekesz megléte nem ad elegendő alapot a követelmények alóli mentességre; e) a kizárólag a fagyasztott élelmiszerek szabályozott kiolvasztására szánt hűtőbútorok, amelyek esetében a kifejezetten a fagyasztott élelmiszerek szabályozott kiolvasztására szolgáló egyetlen rekesz megléte nem ad elegendő alapot a követelmények alóli mentességre; f) a salátahűtő pultok; g) az élelmiszerek hűtésén és tárolásán túlmenően elsődlegesen a kínálást és az értékesítést szolgáló kínáló hűtőpult vagy hasonló rendeltetésű hűtőbútor; h) a nem a gőzkompressziós ciklus elvén működő hűtőbútorok; 14 HL L 316., , 12. o. HU 10 HU

11 i) az egyedi kialakítású, konkrét egyedi igényekhez igazodó, egyszeri gyártású professzionális hűtőbútorok, amelyek nem egyenértékűek az I. melléklet 9. fogalommeghatározása szerinti professzionális hűtőbútorokkal; j) a hűtő-fagyasztó berendezések; k) a statikus hűtésű hűtőbútorok; l) a beépíthető hűtőbútorok; m) a betolható kocsis hűtőbútorok és elöl-hátul nyitható hűtőbútorok; n) a fagyasztóládák. 2. cikk Fogalommeghatározások E rendelet alkalmazásában: a) professzionális hűtőbútor : egy vagy több ajtón keresztül vagy fiók kihúzásával hozzáférhető egy vagy több hűtőteret magában foglaló, szigetelt hűtőkészülék, amely a benne tárolt élelmiszerek hőmérsékletét képes folyamatosan a hűtésre vagy a fagyasztásra előírt maximális hőmérséklet alatt tartani, a gőzkompressziós ciklus elvén működik, és nem háztartási alkalmazásra, illetve nem kínálásra vagy a fogyasztók önkiszolgálására szolgál; b) élelmiszer : meghatározott hőmérsékleten hűtést igénylő élelmiszerek, hozzávalók, italok a bort is ideértve és más, elsődlegesen fogyasztásra szánt anyagok; c) beépíthető hűtőbútor : szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített, szigetelt hűtőkészülék, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek; d) betolható kocsis hűtőbútor : olyan egyedi rekeszt tartalmazó professzionális hűtőbútor, amelybe a termékek görgőkkel ellátott tároló felületen betolhatók; e) elöl-hátul nyitható hűtőbútor : a mindkét oldaláról hozzáférhető professzionális hűtőbútor; f) statikus hűtésű hűtőbútor : kifejezetten a hőmérséklet változásaira érzékeny élelmiszerek tárolása vagy a nem légmentesen zárt térben tárolt élelmiszerek kiszáradásának elkerülése céljából kialakított, belső gépi légkeringtetés nélküli professzionális hűtőbútor, amelynek egyetlen statikus hűtésű rekesze nem ad elegendő alapot arra, hogy a berendezés statikus hűtésű hűtőbútornak minősüljön; g) nyitott hűtőbútor : olyan professzionális hűtőbútor, amelynek hűtött teréhez közvetlenül, ajtó kinyitása vagy fiók kihúzása nélkül kívülről hozzá lehet férni; amennyiben a professzionális hűtőbútor csak egyetlen ilyen módon hozzáférhető rekesszel rendelkezik, és annak nettó űrtartalma nem éri el az össztérfogat 20%-át, akkor a készülék nem minősül nyitott hűtőbútornak; h) salátahűtő pult : a függőleges, álló részén egy vagy több ajtóval vagy fiókkal ellátott professzionális hűtőbútor, amelynek tetején a bizonyos élelmiszerekhez (többek között pizzafeltétekhez vagy saláta-alapanyagokhoz) való hozzáférés megkönnyítése érdekében cserélhető tárolók számára kialakított nyílások találhatók; HU 11 HU

12 i) kombinált hűtőbútor : két vagy több olyan rekesszel rendelkező professzionális hűtőbútor, melyek élelmiszer-hűtési és -tárolási hőmérsékletei eltérnek egymástól; j) hűtő-fagyasztó berendezés : a kombinált hűtőbútor olyan típusa, melynek legalább egy rekesze kizárólag a hűtési, egy másik rekesze pedig kizárólag a fagyasztási üzemi hőmérséklet biztosítására szolgál; k) fagyasztóláda : élelmiszerek fagyasztására szolgáló berendezés, amelynek rekeszéhez (rekeszeihez) felülről lehet hozzáférni, valamint annak felülről és oldalról is nyitható típusai, amennyiben a felülről hozzáférhető rekesz(ek) bruttó űrtartalma meghaladja a berendezés bruttó össztérfogatának 75 %-át. 3. cikk A szállítók kötelezettségei és az ütemterv (1) január 1-jétől fogva a professzionális hűtőbútorokat forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak az alábbi követelmények teljesüléséről: a) valamennyi professzionális hűtőbútor legyen ellátva a III. mellékletben előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével; b) a kereskedők a professzionális hűtőbútorok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét; c) a terméket a IV. melléklet szerinti termékismertető adatlap kísérje; d) a kereskedők a professzionális hűtőbútorok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot; e) az V. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok megkapják; f) a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, energiafogyasztással vagy árral kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára; g) a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, a modell sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára. (2) A forgalomba hozott professzionális hűtőbútorokat az alábbi ütemezés szerint kell a III. mellékletben meghatározott címkékkel ellátni: július 1-jétől kezdődően: 1. címke vagy 2. címke; július 1-jétől: 2. címke. 4. cikk A kereskedők kötelezettségei A professzionális hűtőbútorokat értékesítő kereskedők gondoskodnak az alábbi követelmények teljesüléséről: HU 12 HU

13 a) az értékesítés helyén kiállított professzionális hűtőbútorok külső borításának elülső felületén vagy tetején jól látható helyen legyen elhelyezve a szállító által a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátott címke; b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon professzionális hűtőbútorok forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által a VI. mellékletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni; c) a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, energiafogyasztással vagy árral kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára; d) a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, a modell sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára. 5. cikk Mérések és számítások A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a IX. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket. 6. cikk Piacfelügyeleti célú vizsgálatok A professzionális hűtőbútoroknak a gyártó által megadott energiahatékonysági osztályával, éves energiafogyasztásával és térfogatával kapcsolatos követelmények teljesülését a tagállamok a X. mellékletben előírt eljárással ellenőrzik. 7. cikk Felülvizsgálat A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki haladás fényében legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálatnak különösen az alábbiak vizsgálatára kell kitérnie: a) a különböző készüléktípusok piaci részesedésében bekövetkező lényeges változások; b) a X. mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések; c) a hűtő-fagyasztó berendezések standard éves energiafogyasztásának meghatározására alkalmas módszer bevezetésének indokoltsága; d) a pulthűtők standard éves energiafogyasztásának meghatározására alkalmas, felülvizsgált módszer bevezetésének indokoltsága. HU 13 HU

14 8. cikk Hatálybalépés és alkalmazás Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről elnök Jean-Claude JUNCKER HU 14 HU

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6763 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2015.1.30.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2015.1.30.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.30. C(2015) 386 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2015.1.30.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)280 végleges 2010/0168 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 100. számú előírásának a gépjárművek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) COMER 234 PESC 1331 CONOP 82 ECO 205 UD 134 ATO 177 JAVASLAT Küldi: az Európai

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. március 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058 32005L0032 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Közös álláspont A Tanács által 2005. december 8-án elfogadott KÖZÖS ÁLLÁSPONT az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0092(CNS) 7.2.2012 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2008/0028(COD) 25.2.2010 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.21. C(2013) 7994 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2012.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 137/7 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2012. március 2.) az euró pénzhamisítás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.21. C(2013) 5405 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.16.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.16.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.16. C(2014) 4625 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.16.) a falak és mennyezetek burkolására használt, EN 13986 szabvány szerinti fa

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.9. COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1103/2010/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1103/2010/EU RENDELETE 2010.11.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 313/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1103/2010/EU RENDELETE (2010. november 29.) a hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, valamint a gépjárműelemek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.7.2007 COM(2007) 442 végleges Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára a Korzika megyéiben

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. tekintettel a (C(2015)00383) felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvre,

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. tekintettel a (C(2015)00383) felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvre, Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2015)0205 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: a világítási és kijelzővilágítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése Az

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP követelmények) célja, hogy segítse a közszektorbeli

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.8.2009 COM(2009) 430 végleges Javaslat: A TANÁCS RENDELETE A Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukoricatermékek

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 24. (OR. en) 10650/16 EF 205 ECOFIN 653 DELACT 126 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 24. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben