A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai {SWD(2014) 60 final} HU HU

2 TARTALOMJEGYZÉK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai... 3 Összefoglaló... 3 A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai A jelentés hatálya Az Európai Számvevőszék évi jelentésének főbb jellemzői Összefoglaló a tagállamok válaszairól Teljesítmény Az uniós költségvetés révén elért eredmények Támogathatósági és pontossági hibák Az ellenőrzés és a rendszerek fejlesztése Következtetés... 15

3 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TAGÁLLAMOKNAK A SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVRŐL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉSÉRE ADOTT VÁLASZAI ÖSSZEFOGLALÓ Ez a jelentés a tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es költségvetési évről szóló éves jelentésére adott válaszainak elemzését tartalmazza, és eleget tesz a költségvetési rendelet 162. cikkének (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek. A Számvevőszék ellenőrzésének eredményei alapján a 2012-re vonatkozó konszolidált beszámolók valós képet adtak az Unió pénzügyi helyzetéről, és mentesek voltak bárminemű lényeges hibától. Mindazonáltal a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a költségként elszámolt kifizetéseket lényeges hibaszint jellemezte, és a megvizsgált kapcsolódó kontrollrendszerek minden kiadási területen csupán részlegesen voltak eredményesek, kivéve az igazgatási kiadások területét, ahol nem fordultak elő hibák. A költségvetés egészét tekintve a legvalószínűbb hibaarány a 2011-es 3,9 %-ról 2012-ben 4,8 %-ra emelkedett. A Számvevőszék megállapította, hogy a becsült általános hibaarány jelentős része támogathatósági hibáknak tudható be. Végül pedig a Számvevőszék kiemelte, hogy a kiadások 80 %- át kitevő megosztott igazgatási kiadások jelentős mértékben hozzájárultak a becsült általános hibaarányokhoz, és számos kimutatott hiba már az első szintű ellenőrzés során észlelhető lett volna, ha a tagállamok hatékonyabban járnak el. Ez a jelentés a három fő tematikus fejezethez 1) Teljesítmény Az uniós költségvetés révén elért eredmények, 2) Támogathatósági és pontossági hibák, 3) Az ellenőrzések és rendszerek javítása tartozó tagállami válaszokat elemzi. A teljesítmény tekintetében a Számvevőszék bírálta a teljesítménymérés és a jelentéstétel jelenlegi keretét. A tagállamok ezért felkérést kaptak, hogy válaszoljanak a társfinanszírozott programokkal kapcsolatos teljesítménymérésre, értékelésre és jelentéstételre vonatkozó kérdésekre. Huszonhárom tagállam jelezte, hogy SMART célkitűzéseket és RACER mutatókat alkalmaz, továbbá a tagállamok részletesen beszámoltak nemzeti teljesítménymérési eljárásaik különböző vonatkozásairól. Amennyiben a tagállamok kedvező véleménye alátámasztást nyer, a Bizottság a tagállamok adataira alapozva javítani tudná globális teljesítménymérését és jelentéstételét. A költségként elszámolt kifizetéseket illetően a Számvevőszék pénzügyi következményekkel járó, ismétlődő támogathatósági hibákat állapított meg a nem támogatható héát magukban foglaló költségtérítési kérelmeket illetően. A mezőgazdaság terén a három ellenőrzött mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer (MePaR) kapcsán ugyancsak jelentős hiányosságokat észlelt, ami támogathatósági és pontossági hibákat vont maga után. Valamennyi érintett tagállam jelezte, hogy lépéseket tettek a héahibák korrigálása, valamint a MePaR adatbázisok naprakésszé tétele és fejlesztése érdekében. A Számvevőszék kiemelte az egyszerűsített költségelszámolási módoknak a foglalkoztatás és kohézió területére gyakorolt kedvező hatását, és ezzel a véleménnyel a tagállamok zöme is egyetértett. Ez rendkívül nagy jelentőséggel bír, mivel az egyszerűsített költségelszámolási módok 3

4 alkalmazása kulcsfontosságú lehet az új többéves pénzügyi keretbe tartozó programokkal kapcsolatos hibák megelőzésében. A megosztott irányítást illetően a Bizottság lehetőség szerint az egységes ellenőrzés elvét követi, ami azt jelenti, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságok által végrehajtott auditokra és ellenőrzésekre támaszkodhat, amennyiben azok megbízhatóak, az irányítási és kontrollrendszerek pedig teljes mértékben hatékonyak. A Számvevőszék a jelentésében utalást tett az ellenőrző hatóságok által szolgáltatott információ gyakori megbízhatatlansága jelentette kockázatra. Tíz tagállam azt válaszolta erre, hogy ellenőrző hatóságaik tevékenységét megbízhatónak tartják, így nem tervezik továbbfejlesztésüket. Valamennyi tagállam általános elégedettségének adott hangot a hibák kezelésére vonatkozó iránymutatások és a Bizottság által 2012 és 2013 folyamán rendezett szemináriumok kapcsán. A tagállamok nagy része jelezte, hogy készen áll hatékony és arányos csalás elleni intézkedéseket bevezetni. A Bizottság elismeri az egységes ellenőrzés előnyeit, mindazonáltal biztosítania kell a tagállamok által szolgáltatott adatok megbízhatóságát, ezért felülvizsgálja és ellenőrzi a nemzeti ellenőrző hatóságok és az uniós programok végrehajtásáért felelős nemzeti szervek rendszereit. 4

5 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TAGÁLLAMOKNAK A SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVRŐL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉSÉRE ADOTT VÁLASZAI 1. A jelentés hatálya A költségvetési rendelet 162. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy amint a Számvevőszék megküldte az éves jelentést, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamokat a jelentés azon részleteiről, amelyek a felelősségük alá tartozó pénzeszközök kezelését érintik. A tagállamok hatvan napon belül válaszolnak a Bizottságnak, és a Bizottság a következő év február 28-a előtt továbbítja a válaszok összefoglalóját a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Számvevőszék költségvetési évre vonatkozó éves jelentésének közzétételét követően a Bizottság a tagállamokat megfelelően tájékoztatta a jelentés részleteiről. Ez a tájékoztató egy levélből és az egyes tagállamok által kitöltendő három mellékletből állt. Az I. melléklet a jelentésnek az adott tagállamra vonatkozó bekezdéseivel kapcsolatos kérdőívet tartalmazta, a II. melléklet az egyes tagállamokra vonatkozó ellenőrzési megállapításokkal kapcsolatos kérdőívet foglalta magában, míg a III. melléklet a évi megbízhatósági nyilatkozat vonatkozásában a megosztott irányításhoz kapcsolódó konkrét megállapításokról szóló kérdőív volt. Ez a jelentés a három fő tematikus fejezethez 1) Teljesítmény Az uniós költségvetés révén elért eredmények, 2) Támogathatósági és pontossági hibák, 3) Az ellenőrzések és rendszerek javítása tartozó tagállami válaszokat elemzi, és egy bizottsági szolgálati munkadokumentum kapcsolódik hozzá, amely az I. és a III. mellékletre adott tagállami válaszokat foglalja össze. 2. Az Európai Számvevőszék évi jelentésének főbb jellemzői A Számvevőszék ellenőrzésének eredményei alapján a 2012-re vonatkozó konszolidált beszámolók valós képet adtak az Unió pénzügyi helyzetéről, és mentesek voltak bárminemű tartalmi hibától. Az egyes kiadási területeken tett kötelezettségvállalások szintén nem tartalmaztak tartalmi hibákat. A költségként elszámolt kifizetések esetében viszont a Számvevőszék megállapította, hogy ezeket lényeges hibaszint jellemezte, és a megvizsgált kapcsolódó kontrollrendszerek általában véve részlegesen voltak eredményesek. A Számvevőszék emellett megállapította, hogy a 2012-es évben az összes politikaterületen megnőtt a legvalószínűbb hibaarány. Ebből adódóan ez az arány a költségvetés egészét illetően is emelkedett: a 2011-es 3,9 %-ról 2012-ben 4,8 %-ra. A legmagasabb hibaszintet mutató kiadási terület a vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy (4. fejezet), valamint a regionális politika, energiaügy és közlekedés (5. fejezet) volt 7,9 %-os, illetve 6,8 %-os hibaaránnyal. 5

6 A Számvevőszék által 2012 vonatkozásában megállapított hibák típusa tekintetében a becsült átfogó hibaarány jelentős része támogathatósági hibákra vezethető vissza, a következő leggyakrabban előforduló típust pedig a közbeszerzéssel kapcsolatos hibák alkották. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy az egyes hibatípusok mennyiben járultak hozzá a becsült átfogó hibaarányhoz. 1 A Számvevőszék arra a tényre is felhívta a figyelmet, hogy összességében véve a Számvevőszék becslése szerint a megosztott igazgatási kiadások jelentős mértékben hozzájárultak az átfogó becsült hibaarányhoz. (Lásd a lenti 1.3. ábrát.) 2 Végül a Számvevőszék megjegyezte, hogy a megosztott irányítással kapcsolatos, hibák által érintett ügyletek jelentős hányada esetében a tagállami hatóságok elegendő információval rendelkeztek a hibák észrevételéhez és megelőzéséhez. 3 1 A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése, Az e jelentéshez tartozó A melléklet. 3 A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése, 5.27.,

7 3. Összefoglaló a tagállamok válaszairól 3.1. TELJESÍTMÉNY AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS RÉVÉN ELÉRT EREDMÉNYEK A Számvevőszék 2010 óta jelentést tesz kifejezetten a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekről. A Számvevőszék évi jelentésében rámutatott a felmerülő fő témák némelyikére és a évi különjelentéseiből levonható tanulságokra. A Számvevőszék szerint a teljesítmény értékelése a gondos pénzgazdálkodás elvei (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) alapján történik. A teljesítmény mérése alapvető fontosságú a közszféra beavatkozásainak teljes folyamatában, ideértve a bemenet, a kimenet, az eredmények és a hatások vizsgálatát. 4 A Számvevőszék ugyanakkor jelezte, hogy az uniós költségvetés sok területére összetett jogi keret vonatkozik, és kevés figyelem irányul a teljesítményre. 5 A teljesítmény ellenőrzésének eredményei tekintetében a Számvevőszék jelentésében meghatározta, hogy három olyan témára összpontosított, amelyek fontosak ahhoz, hogy a kiadási programok következő nemzedéke elérje a kívánt eredményeket és hatásokat. 6 Ez a három téma a SMART célkitűzések és megfelelő mutatók a programokhoz, a megbízható és időben rendelkezésre álló adatok a programok végrehajtásáról, valamint az uniós finanszírozású projektek fenntarthatósága. A Számvevőszék különjelentései ugyanezeket a kérdéseket tárgyalják. Például a harmadik országok állampolgárainak integrációjáról szóló különjelentésében a Számvevőszék következtése szerint noha a Bizottság átfogó útmutatást adott a mutatókra nézve, az öt tagállam közül négy esetében mégis jelentős hiányosságok mutatkoztak a SMART céloknak a programokban történő alkalmazása, a megfelelő adatgyűjtő informatikai rendszerek létrehozása és/vagy a célértékek elérésével kapcsolatos beszámolás terén. Mindezekből kifolyólag a tagállamoknak és a Bizottságnak csorbult a programok nyomon követésére és irányítására vonatkozó képessége. 7 A tagállamoknak a teljesítménymérésre, értékelésre és jelentéstételre vonatkozó kérdésekre kellett válaszolniuk a számukra megküldött kérdőívben (III. melléklet). Lehetőségük nyílt aprólékosan bemutatni a társfinanszírozott programoknál alkalmazott nemzeti teljesítményértékelési rendszereiket. A teljesítménymérésre használt célkitűzésekkel és mutatókkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszaiban 23 tagállam jelezte, hogy használja a SMART célkitűzéseket és a RACER mutatókat (lásd a lenti ábrát). 4 A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése, A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése, A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése, A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése,

8 A 27 válaszadó tagállam közül 23 azt is hozzátette, hogy a társfinanszírozott programokra vonatkozó célkitűzéseik és mutatóik kidolgozásakor konzultálnak az Európai Bizottságon belüli partnereikkel. Válaszaikban a tagállamok részletesen bemutatták a társfinanszírozott programokra vonatkozó teljesítménymérési eljárásaik különböző vonatkozásait. A válaszok négy fő témára összpontosultak: a folyamat általános áttekintése, a teljesítménymonitoring, értékelés és jelentéstétel. A tagállamok általános áttekintést és leírást adtak a folyamatról, illetve az illetékes szereplőkről. A válaszok ismertették a mutatók nyomon követését, értékelését és az erről történő jelentéstételt, többnyire az éves végrehajtási jelentések alapján. Az eljárás egészét jellemzően az irányító hatóságok vagy a monitoringbizottságok hangolják össze. Bizonyos esetekben azonban az értékelést és a jelentéstételt nem feltétlenül az irányító hatóságok végzik. Amint azt Észtország, illetve Magyarország példája is mutatja, az értékeléseket rendszerint külső szakértők végzik 8, illetve az értékelési projektek elkészítését általában fél évtől egy évig terjedő határidővel kiszervezik. 9 A nyomon követés összefüggésében a tagállamok bemutatták az általuk használt mutatókat. Ausztria, Ciprus, a Cseh Köztársaság és Lengyelország jelezte, hogy a teljesítménymérést az operatív programjukban meghatározott mutatók alapján végezték. 10 Bulgária, Ciprus és a Cseh Köztársaság hozzáfűzte, hogy az operatív program mutatóin kívül projektszinten meghatározott mutatókat is alkalmaztak. 11 Bulgária, a Cseh Köztársaság és Szlovákia arról számolt be, hogy a teljesítménymérést a kiindulási és célértékek meghatározásával végezték, míg Ciprus és Görögország gazdasági, kimeneti és eredménymutatók használatáról tájékoztatott. 12 Dánia elmondta, hogy az operatív programok, illetve konkrét 8 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 164. o. 9 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 189. o. 10 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 131., 152., 154., 239. o. 11 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 140., 152., 154. o. 12 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 140., 152., 264., 152., 185. o. 8

9 projektek mutatói mellett statisztikai forrásokból például a Dán Statisztikai Hivataltól származó háttér-információkat is felhasználtak. 13 A tagállamok különböző módszereket használtak a mutatók mérésére és értékelésére. Hat tagállam jelezte, hogy a mutatókat folyamatosan vagy folyamatban levő értékelés keretében követik nyomon. Bulgária és a Cseh Köztársaság azt is megemlítette, hogy a kiindulási és célértékek lehetővé teszik a kötelezettségvállalások és az elért eredmények összehasonlítását. 14 Mindemellett értékelési tanulmányokat, felméréseket és áttekintéseket is használnak a méréshez, amint arról többek között Magyarország, Lengyelország és Románia is beszámolt. 15 A jelentéstétel kapcsán a tagállamok a jelentéstételi eljárásaik formájára és ütemezésére összpontosítottak. Jelentéstételre rendszerint évenként kerül sor az éves végrehajtási jelentés keretében. Málta és Lengyelország jelezte, hogy féléves jelentéseket is készítenek, míg a Cseh Köztársaság arról tájékoztatott, hogy az eredményekről rendszeresen beszámol a havi monitoring jelentés. 16 A célközönség számára az interneten és az ágazati hálózatokon keresztül is elérhetővé teszik a jelentéseket például Magyarországon, Spanyolországban és Portugáliában, és/vagy nyilvános üléseken vitatják meg azokat, ami Szlovéniában bevett gyakorlat. 17 Bulgária beszámolt róla, hogy ezen túlmenően kidolgozta a SIBILA nevű elektronikus rendszert, amely a Strukturális és Kohéziós Alapokból elkülönített forrásoknak a bolgár gazdaságra gyakorolt hatásának felmérését szolgálja. 18 Ausztria kiemelte a teljesítmény jelentőségét, és hangsúlyozta, hogy az irányelvek és rendeletek érvényesítésének biztosítása érdekében a felügyeleti struktúrák szüntelen fejlesztésére van szükség. Ez az oka annak, hogy az Európai Számvevőszék teljesítményellenőrzéseket végez (lásd az Európai Számvevőszék 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének 10. fejezetét), amit az Osztrák Számvevőszék üdvözöl, és megerősíti, hogy jobban ki fogja használni az ebben rejlő lehetőségeket. 19 Ehhez hasonlóan Dánia megjegyezte, hogy szintén nagy jelentőséggel bír 'Az uniós költségvetés révén elért eredmények' című fejezet az éves jelentésben. Ez a fejezet megerősíti, hogy folyamatosan az eredményközpontú jelentéstétel és hatásmérés megalapozott rendszerének kiépítésére kell összpontosítani. 20 Összességében véve a tagállamok igen kedvező válaszokat adtak a kérdésekre. A Bizottság előtt álló kihívás pedig az, hogy a tagállami adatokra építve javítsa az átfogó teljesítménymérését és jelentéstételét TÁMOGATHATÓSÁGI ÉS PONTOSSÁGI HIBÁK Ahogy fentebb említésre került, a különféle szakpolitikai csoportok esetében a költségvetés egésze tekintetében a becsült általános hibaarány jelentős része több mint kétharmada támogathatósági hibáknak tudható be. 21 Az éves jelentés 3. és Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 158. o. 14 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 140., 155. o. 15 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, , 242., 263. o. 16 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 156. o. 17 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 191., 272., 258., 268. o. 18 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 147. o. 19 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 302. o. 20 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 303. o. 21 A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése,

10 fejezetében 22 a Számvevőszék különböző tagállamokból hozott példákat ilyen jellegű hibákra. Például a 3. fejezetben a MePaR-ral kapcsolatos támogathatósági és pontossági hibák szerepelnek. A 4. fejezetben a Számvevőszék rámutatott a támogathatósági követelmények megsértésére a beruházási projektek esetében. A Számvevőszék Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, Portugália és Románia esetében nem támogatható héára vonatkozó, pénzügyi hatással járó, visszatérő jellegű támogathatósági hibákat is feltárt. Minden érintett tagállamtól megkérdezték, hogy a kifizető ügynökségek tisztában voltak-e a vonatkozó szabályozással, mikor visszatérítették a héát, és a válasz minden esetben igen volt. A 3. fejezetben a számvevőszéki jelentés megállapításai szerint három ellenőrzött MePaR 23 esetében merültek fel jelentős, támogathatósági és pontossági hibákhoz vezető hiányosságok. A Számvevőszék jelentése négy ország Spanyolország, Ausztria, Portugália, és az Egyesült Királyság (Észak-Írország) esetében említi, hogy hiányosságok tapasztalhatóak a MePaR adatbázisaikban 24 ; mindegyik ország jelezte, hogy lépéseket tett MePaR adatbázisa naprakésszé tétele és fejlesztése érdekében. Az osztrák hatóságok szerint: Az osztrák MePaR naprakésszé tétele szabályosan és rendszeres időközönként történik és különösen 2012 óta jelentős erőfeszítések történtek a légifotózás terén a javulás érdekében. 25 A hatóságok azt állították továbbá, hogy sor fog kerülni a 2013-as képek beszerzésérnek átszervezésére, melynek révén rendszeresebbé és pontosabbá válik a fényképészet. 26 Spanyolország részletesen beszámolt arról, hogy milyen intézkedéseket tett saját hiányosságai orvoslása érdekében: 2010-ben készítettünk egy cselekvési tervet a Bizottság arra vonatkozó kérésére válaszul, hogy tegyünk lépéseket e kérdésekben. A cselekvési terv tartalmazza a szükségesnek ítélt kiigazító intézkedéseket, valamint a végrehajtásra vonatkozó konkrét határidőket. A tervben szereplő intézkedések alkalmazása a teljes mértékben összehangolt és működő mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer, vagyis a MePaR alapján történik, amely huzamos ideig tartó, magas színvonalú és átlátható munka gyümölcse. Ezen intézkedések végrehajtása ezért a meglévő rendszer minőségének javulását fogja eredményezni. Portugália erre a helyzetre utalva úgy nyilatkozott, hogy a MePaR cselekvési terv befejezése 2013 januárjában bizonyosan segíteni fog abban, hogy csökkenjen az ilyen esetek hatása fejezet Mezőgazdaság: piac és közvetlen támogatások és 4. fejezet Vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy. 23 A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése 3.1. és 3.3. háttérmagyarázat. 25 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 130. o. 26 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 130. o. 27 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 50. o. 10

11 Az Egyesült Királyság, külön utalva Észak-Írországra, úgy nyilatkozott, hogy az északír hatóságok véleménye szerint a folyamatban levő MePaR Fejlesztési Projekt csökkentette az alappal kapcsolatos kockázatot. 28 A vidékfejlesztés területén végrehajtott beruházási projektek egy másik olyan terület, ahol a Számvevőszék úgy találta, hogy több esetben súlyosan megszegték a támogathatósági követelményekre vonatkozó előírásokat. Az érintett tagállamok felkérést kaptak arra, hogy foglaljanak állást a beruházási projektekre vonatkozó támogathatósági követelményekkel kapcsolatban, és a többség úgy nyilatkozott, hogy a támogathatósági követelmények túlságosan bonyolultak. Mindazonáltal a legtöbb válaszadó szerint a bonyolult támogathatósági követelmények ellenére miden intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy a végrehajtás szabályos legyen. Lengyelország például a következőképpen nyilatkozott: a beruházási projektekre vonatkozó támogathatósági követelmények viszonylag bonyolultak, ezért ellenőrzésük nem egyszerű. Mindazonáltal Lengyelország minden megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrzésre átfogóan, minden elérhető eszköz felhasználásával kerüljön sor. 29 Litvánia szintén jelezte, hogy egy konkrét saját ügyében javított kifizetési kérelem került benyújtásra a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó támogatás rendeltetésellenes felhasználása miatt a visszafizetésre vonatkozóan. 30 Spanyolország is azt állította, hogy megtette a szükséges kiigazító intézkedéseket, és hogy a vizsgált esetben feltárt hiányosságok nem érintek más ügyet, ezért a hiba jellegét nézve nem rendszerhiba. 31 Hasonlóképpen Olaszország azt állította, hogy saját ügyében kiegészítő tájékoztatást nyújtott, és a kifizető ügynökségek maradéktalanul alkalmazzák a vonatkozó uniós joganyagot. 32 A Bizottság szolgálatai nyomon követik a tagállamok saját intézkedéseikre és szándékaikra vonatkozó pozitív válaszait annak biztosítása érdekében, hogy ezek valóban hatékonyan hozzájáruljanak a Számvevőszék által azonosított kockázatok csökkentéséhez AZ ELLENŐRZÉS ÉS A RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A 2012-es számvevőszéki jelentés rámutatott az egyszerűsített költségelszámolási módok kedvező hatására. Korábban 2006-ban a Számvevőszék ajánlotta, hogy a Bizottság terjessze ki az egyösszegű kifizetések és átalányfizetések alkalmazási körét a tényleges költségek megtérítése helyett. A 2012-es ellenőrzés során a 6. fejezethez tartozó, kiválasztott minta tranzakciók körében a Számvevőszék nem állapított meg számszerűsíthető vagy nem számszerűsíthető hibákat az egyszerűsített költségelszámolási módok konkrét 28 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 56. o. 29 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 238. o. 30 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 78. o. 31 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 77. o. 32 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 201. o. 11

12 alkalmazása kapcsán. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy azok a projektek, melyek esetében az egyszerűsített költségelszámolási módokat alkalmazzák, alacsonyabb hibaszintet mutatnak, ezért az egyszerűsített költségelszámolási módok szélesebb körű alkalmazása javítaná a hibaarányt. A tagállamokat megkérdezték arról, hogy egyetértenek-e az egyszerűsített költségelszámolási módokkal kapcsolatban megfogalmazott előbbi számvevőszéki véleménnyel. A kérdésre minden tagállam igennel válaszolt. A tagállamoktól azt is megkérdezték, tervezik-e egyszerűsített költségelszámolási módok bevezetését, illetve amennyiben már használnak ilyeneket, ki fogják-e terjeszteni alkalmazásukat. A tagállamok válaszai e kérdés tekintetében is egybehangzóak voltak. Luxemburg az alábbiak szerint kiemelte, hogy a program vagy projekt indítása során támogatást nyújtott a kedvezményezetteknek: Az Európai Szociális Alap irányító hatósága készített egy viszonylag egyszerű prezentációt, amelyet az eljárás kezdetekor a jelentkezők rendelkezésére bocsátanak. Az irányító hatóság aktívan támogatja azokat a kedvezményezetteket is, akik segítséget kérnek a költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó kérdésekben, ezáltal kiküszöbölve a legjellemzőbb hibaokokat és a kedvezményezett számára leegyszerűsítve az ügyintézést. 33 Végezetül a tagállamok véleményét kérték azzal kapcsolatban is, hogy álláspontjuk szerint a Bizottság kellő mértékben és megfelelően támogatta-e az egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazását. A 27 válaszadó majdnem mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a Bizottság több erőfeszítést is tehetne. Németország és Magyarország rámutatott arra a tényre, hogy az előző, as programozási időszakban az engedélyezési eljárások és a megbeszélések hosszadalmasak és elnyújtottak voltak. 34 Az Egyesült Királyság azt is hozzátette, hogy előnyös lett volna, ha a Bizottság a as programozási időszakban már az eljárások korábbi szakaszában aktív támogatást fejtett volna ki. 35 Ausztria továbbvitte ezt a gondolatot, szerinte a Bizottság egyfelől megpróbálta terjeszteni az egyszerűsített költségelszámolási módok használatát, ám másfelől: A múlt azonban azt mutatja, hogy a tagállamok akkor tudják az egyszerűsített költségelszámolási módokat sikeresen használni, ha 100 %-ig biztosak lehetnek abban, hogy a Bizottság és/vagy az ellenőrző hatóság elfogadja a költségeket. Pontosan ebben rejlett a fő probléma a as időszakban a strukturális alapokkal kapcsolatban. Noha elvileg a jogszabályok tág mozgásteret engedtek az átalányrendszerek alkalmazásának, a gyakorlatban a különféle értelmezések leszűkítették ennek lehetőségét, és egyben megnövelték annak kockázatát a végrehajtó ügynökségek számára, hogy az egyszerűsített költségelszámolási módok összefüggésében a Bizottság vagy az ellenőrző hatóság nem fogja elfogadni a felszámított költségeket. 36 Románia és Málta egyaránt azt kérte, hogy a Bizottság nyújtson további iránymutatásokat, továbbá Románia kifejtette, hogy a as európai 33 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 208. o. 34 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 175., 186. o. 35 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 299. o. 36 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 130. o. 12

13 szabályozások előírásainak alkalmazása szempontjából további megfelelő iránymutatásokra és képzésre lett volna szükség. 37 Ciprus és Lettország részletezte, hogy milyen segítséget és iránymutatást nyújthatna a Bizottság. Ciprus álláspontja szerint szükség lenne: több műhelytalálkozóra és szemináriumra a tagállamok közötti tapasztalatcsere érdekében, Lettország pedig az információk és a példák terjesztését kérte: az egyszerűsített költségek különféle fajtáinak alkalmazására vonatkozó jó gyakorlatokkal... azon konkrét területekkel, amelyeken ezek a költségek alkalmazhatóak, valamint konkrét területek és költségek esetében az általános módszertannal kapcsolatban. 38 Svédország támogatta a Számvevőszék arra vonatkozó ajánlását, miszerint a Bizottságnak folytatnia és fejlesztenie kellene az egyszerűsített költségelszámolási módok keretében az átalányösszegek előzetes jóváhagyását. Svédország szerint e cél elérése érdekében: a Bizottságnak további forrásokat kell elkülönítenie az egyszerűsített költségelszámolási módok fejlesztésére annak érdekében, hogy növelni tudja az átalányösszegek jóváhagyása kapcsán a tagállamoknak nyújtott támogatást. Fejleszteni kell továbbá az együttműködést a bizottsági számvevőkkel annak tisztázása érdekében, hogy hogyan kell értelmezni az átfogó jogi keretet az egyszerűsített költségelszámolási módok tekintetében. E célból több tájékoztatást kell nyújtani az egyes területekért felelős földrajzi referatúráknak, és fokozni kell a velük történő együttműködést, hogy egyszerűbbé váljon az egyszerűsítési intézkedések beillesztése a tagállamok operatív programjaiba. 39 Nagyon fontos a tagállamok érdekeltsége az egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazásának kiterjesztésében, mivel ez az egyik kulcseleme az új többéves pénzügyi keretbe tartozó programokkal kapcsolatos hibák megelőzésének. Az ellenőrzésekkel kapcsolatban a Számvevőszék az 5. fejezetben Regionális politika, energiaügy és közlekedés és a 6. fejezetben Foglalkoztatás és szociális ügyek többször is utal az ellenőrző hatóságok által szolgáltatott tájékoztatás gyakori megbízhatatlanságára. Ennek eredményeképp a Számvevőszék javasolta, hogy a Bizottságnak törekednie kell az ellenőrző hatóságok munkájának, valamint az ellenőrzési jelentésekben és az ellenőri véleményekben szereplő adatok minőségének és megbízhatóságának javítására. 40 A tagállamoktól kérték, hogy jelezzék, terveznek-e intézkedéseket a helyzet javítására. Összesen 10 tagállam válaszolta azt, hogy nem terveznek fejlesztést, mivel véleményük szerint az ellenőrző hatóságaik megbízhatóak, és egyes esetekben ezt a Bizottság is megerősítette. Például Portugália szerint: 37 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 214., 263. o. 38 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 152., 203. o. 39 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 296. o. 40 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, a Számvevőszék éves jelentése,

14 Az ellenőrzési jelentésekben és az ellenőri véleményekben szereplő tájékoztatás jó minőségűnek és kellően megbízhatónak tűnt. 41 Ciprus hangsúlyozta, hogy az EU elégedettségét fejezte ki a felügyelő hatóság éves ellenőrzési jelentéseinek színvonalával kapcsolatban. 42 Luxemburg azt állította, hogy amellett, hogy nincs olyan ellenőrző hatósága, amely beleesett volna a Számvevőszék évi ellenőrzési mintájába, általánosságban a Bizottság mindig elfogadta a jelentéseit, és hogy a luxemburgi irányító rendszer szerkezete egyszerű és átlátható. 43 Végezetül Írország rámutatott arra, hogy: Az ellenőrző hatóság nem végez külön kockázatértékelést a csalás tekintetében. Az irányítási ellenőrzési program (mind az adminisztratív, mind a helyszíni ellenőrzések) megfelelően biztosítja a csalás kockázatának csökkentését. 44 A tagállamok által leggyakrabban kért, a helyzet javítására irányuló intézkedések között szerepelt a Bizottság által nyújtott több tájékoztatás és képzés. Egyes tagállamok szerint az ellenőrző hatóságokon belüli minőségbiztosítási intézkedések fejlesztésére is szükség van. Bizonyos tagállamok ellenőrző hatóságai tekintetében a külső értékelés és nyomon követés szükségessége is felmerült, noha ezek kevésbé voltak gyakori elképzelések. A Cseh Köztársaság részletes tájékoztatást nyújtott azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket tett az ellenőrző hatósággal kapcsolatos számvevőszéki ajánlások nyomán. Részletezte cselekvési tervét (melyet 2012-ben hajtott végre), valamint a strukturális alapokkal kapcsolatos irányítási és ellenőrzési rendszereinek fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, ideértve az ellenőrzési tevékenységek központosítását. Kiemelte továbbá, hogy elkészült egy ellenőrzési tevékenységekről szóló kézikönyv, valamint belső és külső képzés vált elérhetővé a személyzet tagjai számára. A csehek az alábbi következtetésre jutottak: A fenti változásokról az ellenőrző hatóság (Pénzügyminisztérium) tagjai személyesen számoltak be a Számvevőszéknek. A Cseh Köztársaság meghozott minden, a Bizottság által ajánlott intézkedést, és folytatni szándékozik a párbeszédet a bizottsági szolgálatokkal az információk minőségének és megbízhatóságának javítása érdekében, és üdvözölné, ha a Bizottság további szemináriumokat szervezne az ellenőrző hatóság munkájának fejlesztése céljából. 45 Végezetül az ellenőrző hatóságok kapcsán minden tagállam kifejezte általános elégedettségét a Bizottság által 2012-ben és 2013-ban nyújtott, a hibák kezelésére vonatkozó iránymutatásokkal és szervezett szemináriumokkal, és megállapította, hogy előnyös lenne a további iránymutatás/képzés 46. A mintavételről szóló, Olaszországban, Lettországban, Szlovéniában, Szlovákiában és Görögországban szervezett szemináriumokkal kapcsolatban elhangzott, hogy ezek különösen 41 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 256. o. 42 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 152. o. 43 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 208. o. 44 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 195. o. 45 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, o. 46 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 299. o. 14

15 hasznosnak bizonyultak, és jelentős hozzáadott értékkel jártak. 47 Litvánia, Málta és Lengyelország 48 egyaránt említést tett az OLAF által szervezett találkozók és konferenciák hasznosságáról, Lettország és Bulgária 49 pedig hangsúlyozta a nemzeti és közösségi ellenőrök ( Homologues Group ) találkozójából származó előnyöket. Németország kedvezően fogadta, hogy a szemináriumokon túl az Európai Bizottság munkatársai mindig készségesen és részletesen válaszolnak a konkrét egyéni kérdésekre. 50 A kohéziós politika új szabályozása a rendszerek további erősítése érdekében előírja az irányító hatóságok számára a hatékony és arányos csalás elleni intézkedések bevezetését. A tagállamok több mint 60 %-a igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy végeztek-e csalásra vonatkozó kockázatelemzést az irányítási és kontrollrendszereikkel kapcsolatban. A tagállamok hasonló arányban jelezték továbbá, hogy a csalási kockázatok mérséklése érdekében hatékony és arányos csalás elleni intézkedésekről gondoskodtak. Végül valamivel kevesebb tagállam alig több, mint 50 %-uk jelezte, hogy mutatókat dolgoztak ki a csalások megelőzését és felderítését szolgáló ellenőrzések eredményeinek kimutatására (lásd az alábbi táblázatot). 2/1 Folytatnak-e jelenleg kockázatelemzést az irányítási és kontrollrendszerekkel kapcsolatban? 2/2 Amennyiben igen, a kockázatelemzés befejezését követően gondoskodnak-e hatékony és arányos csalás elleni intézkedésekről csalási kockázatok mérséklése érdekében? 2/3 Jelentik-e a csalások felderítésére és megelőzésére irányuló ellenőrzések eredményeire vonatkozó mutatókat? Válasz Nem alkalmazandó Nem Nincs válasz Igen A megosztott irányítás terén a Bizottságnak az uniós költségvetés felügyelete során képesnek kell lennie a tagállami rendszerekre és ellenőrzésekre támaszkodni. A Bizottság elismeri az egységes ellenőrzés előnyeit, azonban tudatában van a Számvevőszék által jelzett kockázatnak, miszerint az ellenőrző hatóságok által szolgáltatott információk nem feltétlenül megbízhatóak. Ezért továbbra is folytatni fogja a nemzeti ellenőrző hatóságok és az uniós programok végrehajtásáért felelős nemzeti testületek rendszereire irányuló felülvizsgálatok és ellenőrzések gyakorlatát. 4. KÖVETKEZTETÉS A Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentése arról tanúskodik, hogy továbbra is a megosztott irányítás területén előforduló hibák csökkentésére kell koncentrálni. A Számvevőszék megjegyezte, hogy a megosztott irányítással kapcsolatos ügyletek többsége esetében a tagállamok elegendő információval rendelkeztek a hibák észrevételéhez és megelőzéséhez. A Számvevőszék továbbá kritikusan tekint egyes ellenőrző hatóságok elégtelen hatékonyságára, és jelezte, hogy a teljesítmény nem kap kellő figyelmet. A tagállamok idei válaszaikban részletesen beszámoltak egyes, a Bizottság ajánlásaira válaszul tett erőfeszítéseikről. 47 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 201., 202., 267., 264., 185. o. 48 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 205., 214., 238. o. 49 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 202., 140. o. 50 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 175. o. 15

16 Néhány tagállamban egyes intézkedések mint például a Számvevőszék által aktívan támogatott egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazása már a programok és projektek pénzgazdálkodásának szerves részévé váltak. A tagállamok felhívták továbbá a Bizottságot az egyszerűsített költségelszámolási módok szélesebb körű alkalmazásának támogatására és ösztönzésére. Számos tagállam nem ért egyet a Számvevőszék azon álláspontjával, hogy az ellenőrző hatóságok nem kellően hatékonyak, és rámutatnak arra, hogy bizonyos esetekben a Bizottság teljes mértékben az ellenőrző hatóságok munkájára támaszkodik (a 73. cikk szerinti státusz biztosítása révén) 51. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a tagállamok szintjén a Bizottság támogatásával folyamatosan zajlik az ellenőrző hatóságok kapacitásépítését célzó tevékenység. A teljesítmény kapcsán a tagállamok válaszaikban jelezték, hogy jelenleg komoly hangsúlyt fektetnek a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekre, és elkötelezettek a teljesítményközpontú kultúra kialakítása és támogatása iránt. A mostani új programozási időszak kezdetén a tagállamoknak a Bizottsággal szoros együttműködésben tett lépései azt mutatják, hogy több fontos intézkedés már meg is valósult. Ezek az intézkedések a további fejlődésre fognak irányulni, és hozzá fognak járulni a gondos pénzgazdálkodás támogatásához és fenntartásához, ezáltal csökkentve a hibák kockázatát. 51 A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 73. cikke. 16

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2.9.2013

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2.9.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2.9.2013 MUNKADOKUMENTUM Az uniós strukturális intézkedések sikeresen támogatták-e az ipari és katonai barnamezős területek rehabilitációját?

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 233 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a Horvátországból érkező munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről (első időszak:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

panorama [2013. nyár 46. szám]

panorama [2013. nyár 46. szám] Az uniós források megfelelő felhasználásának biztosítása Bepillantás az ellenőrzési folyamatokba A kohéziós politika az EU költségvetésének körülbelül egyharmadát teszi ki a 2007 és 2013 közötti időszakban

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.13. COM(2015) 495 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az európai fizetési meghagyásos

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2011 HU A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám

Részletesebben

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. május 20. (24.05) (OR. en) 10384/11 SAN 99 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.28. COM(2014) 30 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2009 COM(2009) 178 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.1.2005 COM(2004) 853 végleges 2002/0061 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Bevezetés Európa történetében a városok hosszú évszázadok óta kiemelkedő szerepet

Részletesebben

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2011.3.16. SEC(2011) 328 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.5.2015 2014/0100(COD) VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 548 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A ritka betegségek:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Az elemzés készítését felügyelte: Dr. Pulay Gyula Zoltán felügyeleti vezető

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben Dr. Benkő János Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben 1 2 az integritásirányítás nem a szabályokon alapuló és az értékeken alapuló megközelítések közötti választás,

Részletesebben

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 04SZ. Különjelentés Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel.

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS Brüsszel, 2011. április 18. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS A SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI PLATFORMJA ÖSSZEGZŐ JELENTÉS

Részletesebben

Kézikönyv. az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához

Kézikönyv. az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához Kézikönyv az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához Készítette Thomas SCHNEIDER, a német sport- és ifjúsági szervezet szurkolói projekteket koordináló hivatalától és Daniela WURBS a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.23. COM(2011) 138 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Második

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) 2011-8999 -MR VÉGLEGES VÉGLEGES JELENTÉS A MAGYARORSZÁGON 2011. NOVEMBER

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

Magyarországi IOSHA országjelentés

Magyarországi IOSHA országjelentés Magyarországi IOSHA országjelentés A munkáltatói kérdőíves felmérés eredményei Vállalati jellemzők Magyarországon a mintegy 2000 vállalatnak ki kül dött felkérésre 206 munkáltatói kép viselő töltötte ki

Részletesebben