AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK"

Átírás

1 HU HU HU

2 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi intézkedéseinek áttekintése (a statisztikák december 31-ig frissítettek, az esetek magyarázata és a szöveg azonban 2008 márciusáig) [SEC(2008) 2149] HU HU

3 A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi intézkedéseinek áttekintése (a statisztikák december 31-ig frissítettek, az esetek magyarázata és a szöveg azonban 2008 márciusáig) Összefoglaló Az EU-val szemben 2007 végén hatályban lévő kereskedelmi védelmi intézkedések száma némi emelkedést mutat az előző évhez képest. Az intézkedések legtöbbje dömpingellenes eljárás, de a védintézkedések alkalmazása is emelkedőben van. A Bizottság folytatta az ilyen irányú tevékenységek nyomon követését, hogy segítséget tudjon nyújtani az érintett közösségi gazdasági ágazatoknak, és hogy indokolt esetben beavatkozhasson. Sikerült pozitív eredményeket elérni az év folyamán, de a korábban feltárt problémák továbbra is fennállnak, és sok esetben indokolatlanul korlátozzák az EU exportőreinek piacra jutását. A Bizottság ezért folytatni fogja ezt a fontos tevékenységet, és erősíteni fogja a harmadik országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatait annak érdekében, hogy elősegítse a kereskedelmi védelmi intézkedések körültekintőbb alkalmazását. 1. BEVEZETÉS Miközben az EU-val vagy tagállamaival szemben hatályban lévő intézkedések száma az elmúlt években ingadozott, addig a megfelelő alkalmazásukkal kapcsolatos kifogások ugyanazok maradtak, sőt a közelmúltban néhány újabb probléma is felszínre került. Az EU maga is alkalmaz kereskedelmi védelmi intézkedéseket, és elismeri a harmadik országok ezen intézkedések alkalmazására vonatkozó jogát. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy számos esetben a harmadik országok által az intézkedések alkalmazásakor követett standardok nem mindig megfelelőek, és az ezekből következő intézkedések nem minden esetben vannak összhangban a WTO-szabályok követelményeivel. Az EU világpiaci versenyképességének javítása egyike a Bizottság fő kereskedelempolitikai célkitűzéseinek. Az indokolatlanul alkalmazott kereskedelmi védelmi intézkedések akadályozzák az EK-exportőrök jogos piacra jutását, így a Bizottság arra törekszik, hogy elkerülje az ilyen intézkedések harmadik országok általi bevezetését, vagy legalább a lehető legnagyobb mértékben csökkentse ezek negatív hatásait. A Bizottság ezért az egyedi esetekben továbbra is a lehető legnagyobb mértékben beavatkozik, miközben párbeszédet folytat és kétoldalú kapcsolatokat tart fenn a harmadik országok igazgatásaival annak érdekében, hogy elősegítse a legmagasabb szintű standardok érvényesülését az intézkedések használata során, melyekhez hasonlóakat a Bizottság saját maga is alkalmaz. A korábbi jelentések azt hangsúlyozták, hogy továbbra is szükség van a harmadik országok tevékenységeinek nyomon követésére és az érintett gazdasági ágazatnak nyújtott technikai segítségnyújtásra. Az idei év tendenciái és fejleményei kétséget kizáróan alátámasztják ezt, különösen a nemrégiben elért pozitív eredmények figyelembevételével. A tagállamok és a gazdasági ágazatok szintén egyértelművé tették, hogy ezen a területen számítanak a Bizottság munkájára és a támogatására. HU 2 HU

4 2. ÁLTALÁNOS TENDENCIÁK 2007 végén összesen 147 kereskedelmi védelmi intézkedés volt érvényben az Európai Közösséggel vagy tagállamaival szemben végén ez a szám 143 volt. Miközben az érvényben lévő intézkedések száma 2006-ig csökkenő tendenciát mutatott, 2007 volt az első olyan év, amikor számuk emelkedett az előző évhez képest. Ezt azonban az Unió 2007 januárjában végbement bővítésének tükrében kell értelmezni. Ebben az összefüggésben bekerült a statisztikákba az az összesen 9 intézkedés is, amely már a bővítést megelőzően is érvényben volt Romániával és Bulgáriával szemben. Összesen 23 új intézkedést rendeltek el 2007-ben (14 ideiglenes vagy végleges, és kilenc, bővítésből következő intézkedést), miközben 19 intézkedés lejárt, illetve visszavonásra került. A különböző kereskedelmi védelmi intézkedések alkalmazását tekintve továbbra is a dömpingellenes eljárások adják az intézkedések javát, vagyis az érvényben lévő intézkedések mintegy kétharmadát. Az előző évekhez hasonlóan csökkent a kiegyenlítő intézkedések száma, de a hatályban lévő intézkedések lebontása a védintézkedések számát tekintve ismét emelkedést mutat: 2006-hoz képest ez a szám 2007-ben 32-ről 36-ra emelkedett. Jelenleg ezek az intézkedések teszik ki az összes érvényben lévő intézkedés 25 %-át. Mivel a védintézkedéseket erga-omnes alapon rendelték el, az EK exportőreit akkor is érintik, ha kivitelük semmilyen problémát nem okoz az intézkedést elrendelő ország hazai gazdasági ágazatának. Ennek okán a Bizottság továbbra is nyomást gyakorol a védintézkedések alkalmazóira, hogy körültekintőbben járjanak el alkalmazásuk során, és tegyenek meg minden erőfeszítést az elrendelt védintézkedések kedvezőtlen hatásának lehető legkisebbre csökkentése érdekében. Miközben az ilyen beavatkozások néhány esetben sikeresnek bizonyultak, sajnálatos módon ez nem volt mindig elmondható, különösen a Törökország által életbe léptetett intézkedések vonatkozásában. Az egyes országokat illetően az EK-val szembeni kereskedelmi védelmi eszközök legfőbb alkalmazója továbbra is az USA, ahol 25 intézkedés van hatályban, ami az összes intézkedés 20 %-ának felel meg. Számos érintett termék esetében (pl. alacsony dúsítású urán, melegen hengerelt acél) számottevő kereskedelmi mennyiségekről van szó. A többi meghatározó ország India (19 intézkedés), Brazília (12 intézkedés), Kína (10 intézkedés), Ukrajna (10 intézkedés), Mexikó és Törökország (9-9 intézkedés). A újonnan érvénybe léptetett intézkedések száma (ideiglenes vagy végleges) jelentősen csökkent: a 2006-ról 2007-re 27-ről 18-ra (ideértve 14 új intézkedést és 4 ideiglenes intézkedést, amelyeket 2006-ban léptettek életbe, de 2007-ben véglegesítettek). A csökkenés arra vezethető vissza, hogy Kína és Törökország összesen 9 intézkedést léptetett életbe ban, de 2007-ben csak kettőt. Ugyanakkor míg Kína általában valóban mérsékelte a kereskedelmi védelmi intézkedések alkalmazását, Törökország az alábbiakban részletezettek szerint továbbra is fontos alkalmazó marad. Az előző évhez hasonlóan az új intézkedések fele védintézkedés. Végezetül a 2006-os csúcsot követően a megindított ügyek száma 2007-ben egy mérsékelt szintre esett vissza, a 2006-os 28 új eset után már csak 20-at indítottak. Ez annak a ténynek tudható be, hogy mindössze 9 védintézkedéses ügyet kezdeményeztek 2007-ben, szemben az előző év 18 ügyével. Ez egy kedvező irányú elmozdulás, és remélhetőleg folytatódni fog a tendencia. HU 3 HU

5 3. ORSZÁGONKÉNTI TENDENCIÁK Miközben az USA és India csökkentették az intézkedéseik számát az elmúlt években, az olyan országok, mint Brazília, Ukrajna, Mexikó, Törökország és Oroszország számottevően emelték az intézkedéseik számát az elmúlt három évben. Miközben ezen öt ország együttesen 26 intézkedést hozott 2005-ben, ez a szám 2007-ben 45-re emelkedett. Az USA esetében a csökkenés elsősorban különböző intézkedések visszavonására vezethető vissza, India esetében viszont a tendencia az intézkedések jelentős hányadát érintő WTOtárgyalások folyományaként eltörölt intézkedéseket tükrözi. Oroszország, Ukrajna és Törökország vonatkozásában ki kell emelni, hogy az intézkedések számának növekedése szinte kizárólag a 2007-ben bevezetett új intézkedésekhez kapcsolódik. Végezetül Brazília és Mexikó esetében a növekedés a kereskedelemi védelmi intézkedések fokozódó latin-amerikai alkalmazását jelzi. A melléklet tartalmazza az egyes harmadik országokat jellemező tendenciák és főbb ügyek leírását. 4. MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMÁK Noha összességében sikerült némi előrelépést elérni, a Bizottság továbbra is ugyanazokkal a problémákkal nézett szembe, amelyeket a múltban már beazonosítottak. Ezek problémák főleg a vizsgálatok kezdeményezésének nem kielégítő standardjaival, a nem megfelelő kár- és okozatelemzéssel, valamint az érdekelt felek védekezési jogának figyelmen kívül hagyásával kapcsolatosak. A korábbi jelentésekben részletes leírást adnak ezekről, így ismételt bemutatásukra ebben a jelentésben nem kerül sor. Az előző évben a problémák listája kiegészült a védintézkedések fokozódó alkalmazásával, és sajnálatos módon ez 2007-ben is probléma maradt. Egy másik fontos, előtérbe került problémát jelentett továbbá, hogy a legújabb EU tagállamok többsége Argentínában és Brazíliában még mindig nem kapja meg automatikusan a piacgazdasági státuszt a dömpingellenes eljárásokban. A két legfrissebb kérdés az alábbiakban kerül bemutatásra A védintézkedések kiterjedt alkalmazása Az elmúlt években aggasztó méreteket öltött az új védintézkedések alkalmazása, és ezt megerősítette a 2007-es év is. Tény, hogy 2006 és 2007 között a hatályban lévő védintézkedések száma 32-ről 36 emelkedett végén minden negyedik kereskedelmi védelmi intézkedés védintézkedés volt. Miközben 2007-ben kevesebb új védintézkedést kezdeményeztek (9-et, szemben a 2006-os 18-cal), ezek az esetek még mindig a felét adták az új kezdeményezéseknek. A védintézkedést egyes országok olyan eszköznek tekintik, melynek segítségével könnyen és gyorsan felléphetnek a behozatallal szemben, mert ellentétben a dömping- vagy szubvencióellenes eljárással ennek során nem kell bizonyítani a kereskedelmi forgalom tisztességtelen elemeit, csak a kárt okozó vagy károkozással fenyegető behozatalt. A védintézkedések alkalmazásának jogi feltételei ugyanakkor szándékosan nagyon szigorúak, és valójában sokkal szigorúbbak, mint a többi kereskedelmi védelmi intézkedéshez szükséges követelmények, hiszen ezek az intézkedések nem annyira a tisztességtelen kereskedelmet, mint inkább a szabad kereskedelmet érintik. Az említett jogi feltételek sajnos nagyon gyakran nem teljesülnek. Még fontosabb, további szempont, hogy az eszköz többoldalú jellegéből kifolyólag a védintézkedéseket valamennyi behozatallal szemben érvényesítik, függetlenül a behozatal HU 4 HU

6 eredetétől, illetve figyelmen kívül hagyva azt, hogy vajon a probléma okáról van-e szó vagy sem. Következésképpen az EU-ból származó kivitelt számos alkalommal indokolatlanul sújtotta védintézkedés, jóllehet az egyértelműen nem okozott olyan kárt a hazai gazdasági ágazat számára, amely védelem biztosítását igényelte volna. Ezeket az exportőröket így időről-időre indokolatlanul büntették, piacra jutásukat elfogadható magyarázat nélkül korlátozták. Amikor a problémák az alacsony áron történő behozatallal függnek össze, gyakran helyénvalóbb ezeket a dömpingellenes eljárás keretében kezelni. Még ha néhány ország az intézkedéseknek olyan formáját választja is, amely tekintettel van a probléma egyedi jellegére és forrására, vagyis az alacsony behozatali árakra, más országok nem követik szisztematikusan ezt a megközelítést. A Bizottság szerepe így gyakran kiterjed arra is, hogy megpróbálja a lehető legkisebbre csökkenteni az ilyen intézkedéseknek az EU kivitelére gyakorolt hatását. Ugyanakkor ez nem egyszerű feladat, mivel egyes országok kevésbé hajlandók olyan intézkedéseket végrehajtani, amelyek kifejezetten csak a probléma valódi forrására irányulnak Az EU új tagállamainak piacgazdasági státusza 2007-ben kiderült, hogy Brazília és Argentína továbbra is úgy kezeli az EU-hoz újonnan csatlakozott tagállamokat, mint amelyek a dömpingellenes eljárások vonatkozásában még nem érték el a teljes és feltétel nélküli piacgazdasági státuszt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vizsgálatot folytató hatóság egy helyettesítő rendes értéket használ a dömpinggel kapcsolatos számításokhoz. Jóllehet a két országban jelenleg csak egy eljárás folyik az új tagállamokkal szemben, a Bizottság ezt a kérdést nagyon komolyan veszi, mivel elképzelhetetlen, hogy az EU tagállamait ne kezeljék teljes értékű piacgazdasággal rendelkező országokként. Másrészről elfogadhatatlan, hogy egyes EU tagállamokat eltérően kezeljenek, miközben mindannyian átvették a közösségi acquis-t. A Bizottság ezért erőteljesen fellépett, hogy gyors megoldást találjon erre a kérdésre. Brazíliának és Argentínának az új tagállamok piacgazdasági státuszára vonatkozó kérdéseire a Bizottság kimerítő tájékoztatást adott. Ennek alapján az argentin és brazil hatóságok a továbbiakban már nem tagadhatják meg technikai alapon a piacgazdasági státusz megadását Bulgáriától, a Cseh Köztársaságtól, Észtországtól, Magyarországtól, Lettországtól, Litvániától, Lengyelországtól, Romániától, Szlovákiától és Szlovéniától. Alapelvként minden EU tagállamot piacgazdaságként kell kezelni, függetlenül uniós csatlakozásuk időpontjától. Nem csak, hogy (a csatlakozási kritériumok részét képező) előfeltétel, hogy a tagjelölt országoknak csatlakozásuk előtt teljesen piacgazdasági berendezkedésűnek kell lennie, de át kell venniük és végre kell hajtaniuk az acquis communautaire-t, amely a korábban csatlakozott tagállamok gazdasági tevékenységét szabályozza. Azaz nincs olyan jogi vagy gazdasági érv, amely alapján az EU tagállamok bármelyikét átalakuló vagy nem piacgazdasági berendezkedésű országként lehetne kezelni. A Bizottság ezt a kérdést a Brazíliával és Argentínával folytatott kétoldalú kapcsolataiban annak érdekében folyamatosan napirenden tartja, hogy mihamarabb kedvező eredményt érjen el. 5. FŐBB EREDMÉNYEK Mint azt előző évi jelentés már kiemelte, a harmadik országok ügyeinek Bizottság általi nyomon követése biztosan gyakorolt némi hatást az EK-val vagy annak tagállamaival szemben indított eljárások, illetve bevezetett intézkedések számára, amely összességében évek óta csökken. HU 5 HU

7 Az alábbiakban részletesen bemutatott konkrét eredmények mellett meg kell jegyezni, hogy a Bizottság megsokszorozta kapcsolatait a bármilyen kereskedelmi védelmi eljárás által érintett ágazati szereplőkkel annak érdekében, hogy segítséget, iránymutatást és magyarázatot nyújtson a harmadik országok intézkedéseivel kapcsolatban. Ezen kapcsolatok révén egyes esetekben a közösségi gazdasági ágazat szereplői együttműködést folytattak, más esetekben viszont a szereplők úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a vizsgálati eljárásban. Még ha a vizsgálat ezekben az esetekben nem is járt kézzelfogható kedvező eredménnyel (az együttműködés ennek valóban fontos előfeltétele), a Bizottság legalább gondoskodott arról, hogy a gazdasági szereplők tudomást szereztek a folyamatban lévő vizsgálatról és az együttműködés megtagadásának lehetséges negatív következményeiről. Tény, hogy a kereskedelmi védelmi vizsgálatokban való részvétel továbbra is olyan gazdasági döntés, amelyet az érintett vállaltok általánosabb megfontolások alapján hoznak meg. A 2007-es év főbb sikerei az alábbiak voltak: (1) Nullázás intézkedések visszavonása Jóllehet már az előző jelentésben is kiemelésre került, érdemes emlékeztetni arra, hogy a Bizottságnak az érintett exportőrökkel és tagállamokkal együttműködésben végzett intenzív munkájának eredményeképp az USA 2007 áprilisára végrehajtotta, igaz csak részben, a WTO-panel döntését, amelyet az Európai Bizottság kérelmezett (DS294) a nullázási módszerrel kapcsolatban. Számos európai exportőr esetében vagy teljes mértékben visszavonták, vagy lényegesen csökkentették a vitatott dömpingellenes vámokat. Sajnálatos módon nem sikerült megoldást találni a problémák mindegyikére, így a Bizottság kénytelen volt ún. végrehajtási bizottság felállítását kezdeményezni, mert úgy ítélte meg, hogy az USA nem megfelelően hajtotta végre a WTO-panel döntését. Az USÁ-val szembeni második EK nullázási eljárás (DS350) folyamatban van. (2) Az USA által hozott intézkedés meghosszabbításának elmaradása a hatályvesztés felülvizsgálatakor az acélipari termékek vonatkozásában A fent leírtaknak megfelelően a rozsdamentes rúdacél legnagyobb közösségi exportőreivel szemben hozott intézkedéseket a WTO-nak a nullázással kapcsolatban hozott döntését követően az USA visszavonta. A Bizottság az érintett gazdasági szereplőkkel együtt a hatályvesztés felülvizsgálatának keretében azt az álláspontot képviselte, hogy a visszavonások eredményeképp a vámok által továbbra is sújtott többi exportőr piaci részesedése sokkal alacsonyabb, mint az eredeti mennyiségek, és így nem valószínű, hogy a hazai gazdasági ágazat jelentős kárt szenvedne. Ezt az érvelést elfogadták, és az USA visszavonta a dömpingellenes intézkedéseket és/vagy a Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból és Olaszországból származó rozsdamentes acélrúdra kivetett kiegyenlítő tételeket, mivel nem volt valószínűsíthető, hogy az USA gazdasági ágazatának ismételten kárt okozna. Az eset kimenetele újfent rámutatott a Bizottság, a tagállamok és az EK érintett gazdasági ágazata közötti szoros együttműködés értékére. A vámok visszavonása a többi acélipari termékkel (pl. a méretre vágott acéllemez, korrózióálló acél és az olajtermelő országoknak szánt csőtermékek) szemben hozott dömpingellenes intézkedések 2006/2007-es visszavonása mellett nagyon örvendetes fejlemény. (3) Az India által hozott intézkedések számának csökkenése HU 6 HU

8 Az India által életbe léptetett intézkedések száma az EU által kezdeményezett WTOtárgyalásokat követő sikeres felülvizsgálatok eredményeképp az utóbbi években csökkent. Abban a néhány esetben, ahol nem kértek felülvizsgálatot, úgy számoltak, hogy hagyják lejárni az intézkedések rendes ötéves időszakát. Sajnálatos módon India két hatályvesztési felülvizsgálatot kezdeményezett (egyet 2006-ban és egyet 2007-ben) ezen intézkedések vonatkozásában. A Bizottság határozottan ellenezte e két új felülvizsgálatot arra hivatkozva, hogy teljességgel elfogadhatatlan lenne, hogy olyan intézkedéseket, amelyeket eredetileg jogilag megalapozatlannak tartottak, újabb öt évre meghosszabbítsanak. A Bizottság beavatkozása legalább az egyik ügyben sikeres volt. Tény, hogy noha az EU gazdasági ágazata megtagadta az együttműködést, India 2007-ben arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedést fenn kell tartani a vizsgálat által érintett valamennyi ország vonatkozásában, kivéve az EU-val szembenieket. (4) A védekezési jogok javulása a kínai vizsgálatokban Az előző évi jelentésben szerepelt, hogy Kína továbbra is problematikus az átláthatóság hiánya és ügyeikkel kapcsolatos nem kielégítő tájékoztatás miatt. Az átláthatóság létfontosságú tényező a kereskedelmi védelmi intézkedésekkel kapcsolatos igazgatás szempontjából, mivel meghatározó elem az érintett felek védekezési jogának biztosításában. Jóllehet ez a kérdés folyamatosan előkerült a kínai hatóságokkal az egyes ügyek kapcsán folytatott egyeztetések során, előrelépést sajnos nem sikerült elérni. A kérdést így újból elővették a Legjobb Gyakorlatok Csoport kétoldalú megbeszélései keretében, amelynek során a kínai hatóságok számára részletesen bemutatták, hogy az EK miként kezeli a vizsgálatok ezen szempontját. A kínaiak örömmel fogadták a Bizottság által adott tanácsokat, és a jelek szerint a jövőben javítani fognak ezen a szemponton. Noha jelenleg nincsenek folyamatban Kína által kezdeményezett ügyek, a Bizottság továbbra is figyelemmel lesz erre a szempontra a jövőbeli eljárásokban, és bízik benne, hogy a kétoldalú kapcsolatok gyümölcsözők lesznek. Mindenesetre ez ösztönzést ad a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kapcsolatok építéséhez annak érdekében, hogy érvényesüljenek az EK magas szintű standardjai, és a harmadik országok is ösztönözve legyenek ezek követésére. (5) A Mexikó által hozott intézkedések eltörlése és hatásuk minimalizálása Kedvező eredményeket sikerült elérni két, Mexikó által 2007-ben lezárt vizsgálat keretében. Az első egy dömpingellenes eljárással kapcsolatos, amelyet egyes, Dániából származó rovarirtó szerek behozatalával szemben indítottak. A Bizottság aktívan támogatta és segítette a dán gyártót ebben az ügyben. Az több mint 90 %-os ideiglenes tiltó intézkedéseket a dömpingkülönbözetre vonatkozó hibás számításokra hivatkozva támadták meg, és többszöri beavatkozást követően Mexikó végül elfogadta a dán gyártó által ajánlott, az árra vonatkozó kötelezettségvállalást. Ugyan a vizsgálatnak bárminemű intézkedés nélkül való lezárása kedvezőbb megoldás lett volna, de legalább sikerült a negatív hatást minimálisra csökkenteni, és a piacra jutást biztosítani. A Bizottság továbbra is szoros figyelemmel kísérni ennek az ügynek az alakulását, mivel a jelek szerint az egyetlen mexikói gyártó valószínűleg csődbe megy a közeljövőben, ami mindenfajta intézkedést feleslegessé tenne. A második ügy egy olyan dömpingellenes eljárással kapcsolatos, amelyet Németországból származó hegesztett csövek behozatalával szemben indítottak. Jóllehet az ügyben egy ideiglenes intézkedést is életbe léptettek, a Bizottság különböző szinteken aktívan beavatkozott, főleg arra hivatkozva, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a hazai gazdasági ágazatot bármilyen jelentős kár fenyegetné, miként azt a mexikói hatóságok állították az HU 7 HU

9 ideiglenes szakaszban. Az erőfeszítések sikerrel jártak, és végül Mexikó, bármiféle intézkedés életbe léptetése nélkül, az ügy lezárása mellett döntött. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy még mindig folyamatban van az a WTO előtt folyó vitarendezési ügy, amelyben kiegyenlítő vámokat vetettek ki az olívaolaj behozatalával szemben. A 2008 májusának közepére várt időközi jelentés még mindig nem készült el. (6) A védintézkedések hatása A korábban már kifejtett érvelés alapján a Bizottság hangsúlyozza, hogy védintézkedést csak kivételes esetben lenne szabad alkalmazni, hiszen azt ellentétben a dömpingellenes és kiegyenlítő vámokkal a tisztességes kereskedelem korlátozására használják, továbbá a védintézkedésből következő intézkedéseknek kedvezőtlen hatása van azokra az exportőrökre is, akik semmilyen kárt nem okoznak. Amennyiben az intézkedések elkerülésére nincs mód, a Bizottság azokat az intézkedéseket részesíti előnyben, amelyeknek EU exportőreire gyakorolt negatív hatása minimális. E tekintetben a Bizottság sikeres volt az Ukrajna által 2007-ben hozott három védintézkedés esetében. Ezek az intézkedések csak egy bizonyos ár alatti importra vonatkoznak, így ténylegesen nem érintik a közösségi kivitelt, mivel annak árszintje magasabb. Ugyanilyen sikert sikerült elérni a Törökország által egyes motorkerékpárok behozatalával szemben hozott intézkedések ügyében is. Jóllehet az eljárás megindításával egyidejűleg mértékvám formájában ideiglenes intézkedéseket is hoztak, a különböző beavatkozásokat követően a 2007-ben bevezetett végleges intézkedéseket csak egy meghatározott importáron alul behozott importra alkalmazták. Ennek eredményeképp az intézkedések a közösségi kivitelt nem sújtották, mivel annak átlagárai a küszöbérték felett vannak. Sajnos a Bizottság nem járt sikerrel az esetek mindegyikében. Tény, hogy a különböző beavatkozások és a török hatóságokkal folytatott egyeztetések ellenére nem sikerült kedvező eredményt elérni két védintézkedéssel kapcsolatban, amelyek esetében 2008 elején vámokat vetettek ki. Az intézkedések keretében mértékvámot vetettek ki, ami érinti a közösségi kivitelt is. Ezek az esetek ugyanakkor egyértelműen olyan, alacsony árú importot céloztak, amelyek egyes, EU-n kívüli országokból származtak. Törökország továbbra is egyike a védintézkedésekhez leggyakrabban folyamodó országoknak, így a Bizottság folytatni fogja arra irányuló erőfeszítéseit, hogy meggyőzze a török hatóságokat arról, hogy egyértelműen meghatározható országok esetében alkalmazzon országspecifikus intézkedéseket. (7) Ausztrál sertéshús 2007 végén Ausztrália védintézkedési vizsgálatot kezdeményezett a sertéshús importjával kapcsolatban. A fagyasztott, darabolt disznóhús behozatalával szembeni védintézkedési vizsgálat 2007 októberében ausztrál farmerek kérésére az általuk tapasztalt nehézségekre való hivatkozással indult meg, dacára annak, hogy a sertéshús piacának csak egy szegmensében versenyeznek az importtal. Jelenleg csak az USA, Kanada és Dánia teljesíti azokat az egészségügyi és állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a Ausztráliába történő kivitelhez eleget kell tenni. A vizgálatot folytató ausztrál hatóság december 14- én, majd április 4-én ismételten azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy ne léptessenek életbe intézkedéseket, mivel nem találtak okozati kapcsolatot az import és az ausztrál sertéstenyésztők nehéz helyzete között, hiszen a kár elsődleges oka a magas hazai takarmányárak voltak (amelyhez hasonló problémával a sertéstenyésztők világszerte, így az EU-ban is szembenéznek). Ez az eset jó példája annak, hogy az EU, a tagállamok és HU 8 HU

10 közösségi gazdasági ágazat szoros együttműködésével miként lehet kivédeni olyan intézkedések életbe léptetését, amelyek jogilag megalapozatlanok. 6. KÖVETKEZTETÉS Az elmúlt évek csökkenését követően az EU-val szemben hozott intézkedések száma viszonylag állandó maradt 2007-ben. A világgazdaság jelenlegi helyzetére való tekintettel nem megalapozatlan azt feltételezni, hogy az intézkedések száma a közeljövőben ismét növekedésnek indulhat. Nehéz gazdasági körülmények között az egyes gazdasági ágazatok valóban hajlamosabbak lehetnek arra, hogy védőintézkedéseket kérjenek. A régi és ismerős problémák még mindig napirenden vannak, sőt újabbak is felszínre kerültek. Ezért a harmadik országok által kezdeményezett ügyek szoros nyomon követése fontosabb, mint valaha. Az indokolatlan intézkedések megfosztják a közösségi exportőröket üzleti lehetőségeiktől a külpiacokon, és hátráltatják Európa versenyképességét. A piacra jutás ezen akadályaival szemben ezért szisztematikusan fel kell lépni. Ezen az alapon a Bizottság szorosan nyomon követi a harmadik országok tevékenységét, folytatja az EU érintett gazdasági ágazatainak segítését, és beavatkozik, amennyiben szükséges. Az idei év ismét megmutatta, hogy a Bizottság, a gazdasági ágazatok és az érintett tagállamok együttes erőfeszítései nagyban növelik a sikeres beavatkozás esélyeit a harmadik országok által kezdeményezett ügyekben. Figyelemreméltó eredményeket lehetett elkönyvelni az idei év folyamán: egyes intézkedések meghozatalát sikerült elkerülni, más esetekben sikerült a Közösség gazdasági szereplőire kifejtett kedvezőtlen gazdasági hatásukat csökkenteni. A Bizottság továbbra is azon lesz, hogy erősítse kapcsolatait a gazdasági ágazatokkal, és a lehető legnagyobb mértékben és a legmegfelelőbb formában avatkozzon be. A Bizottság folytatja továbbá a harmadik országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatok építését annak érdekében, hogy javítsa eljárási magatartásukat, és elősegítse a saját vizsgálatai során alkalmazott magas szintű standardok érvényre jutását. HU 9 HU

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.11.2005 COM(2005) 550 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Oroszországból és a Kínai Népköztársaságból származó szemcsés politetraflour-etilén (PTFE) behozatalára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

L 182/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.5.19.

L 182/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.5.19. L 182/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.5.19. A TANÁCS 993/2004/EK RENDELETE (2004. május 17.) az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A +36 1 321-5262; : www.liganet.hu : info@liganet.

LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A +36 1 321-5262; : www.liganet.hu : info@liganet. LIGA HÍRLEVÉL Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 2014. november Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság A gépipar árbevételeinek 90 százaléka exportból származik A nagy hagyományokkal rendelkező

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) COMER 234 PESC 1331 CONOP 82 ECO 205 UD 134 ATO 177 JAVASLAT Küldi: az Európai

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.6.11. COM(2013) 407 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Cselekvési

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.8.2009 COM(2009) 430 végleges Javaslat: A TANÁCS RENDELETE A Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukoricatermékek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.10.17 COM(2005) 497 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Nemzetközi kereskedelempolitika: Protekcionizmus vs. szabadkereskedelem NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 10-1

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 263 final 2013/0138 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE Gazdasági Versenyhivatal BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE a Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 26.10.2012 2008/0251(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ 2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 I. Gyengélkedő dollár, erős euró következmények a kelet-európai országok számára 3 II. MNB: inflációs célok és előrejelzések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban. Útmutató gyakorló jogászok számára. www.eurocivil.info

Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban. Útmutató gyakorló jogászok számára. www.eurocivil.info Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban Útmutató gyakorló jogászok számára www.eurocivil.info A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyik célja, hogy

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.9.2006 COM(2006) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából adódó

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13)

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) Budapest, 2012. augusztus 25. Változat: 01/2013 1/33 Impresszum Ezt a dokumentumot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készítette,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.8. COM(2010)295 végleges 2010/0159 (NLE) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2005 COM(2005) 688 végleges Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

Részletesebben

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése Készítette: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Vezetői

Részletesebben