Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről HU HU

2 INDOKOLÁS A Tanács által 2003-ban elfogadott 1 erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával, az irányítással és kereskedelemmel (FLEGT) kapcsolatos uniós cselekvési terv 2 olyan intézkedéscsomagra tesz javaslatot, amely kitér a fakitermelő országoknak nyújtott támogatásra, az illegálisan kitermelt fa kereskedelme elleni küzdelemre irányuló multilaterális együttműködésre, a magánszektor kezdeményezéseinek támogatására, valamint olyan intézkedésekre, amelyek az illegális fakitermelést ösztönző tevékenységekbe való befektetések megakadályozását célozzák. A cselekvési terv sarkalatos pontja az Unió és a fakitermelő országok közötti olyan FLEGT-partnerségek létrehozása, melyek az illegális fakitermelés megállítását célozzák ben a Tanács elfogadta a 2173/2005/EK rendeletet 3, amely engedélyezési rendszert és olyan mechanizmust hozott létre, amely az Unióba behozatalra kerülő faanyag kitermelésének jogszerűségét ellenőrzi decemberében a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy partnerségi megállapodásokhoz vezető tárgyalásokat folytasson a fakitermelő országokkal az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával, az erdészeti irányítással és kereskedelemmel kapcsolatos uniós cselekvési terv végrehajtása, valamint különösen az ilyen partnerországoktól az Unióba irányuló legális és ellenőrzött kereskedelem és faanyagimport ösztönzése érdekében 4. A Ghánával, Kongóval, Kamerunnal, a Közép-afrikai Köztársasággal és Indonéziával létrejött megállapodások után a Libériával kötendő megállapodás már a hatodik olyan partnerségi megállapodás lesz, amelyről tárgyalások folynak. A Bizottság 2009 márciusában kezdett tárgyalásokat Libériával. A tárgyalások két éven át tartottak, melyek során hat személyes tárgyalási fordulóra, és 14 videókonferencia útján tartott technikai megbeszélésre került sor, továbbá technikai munkacsoport szintű ülésekre. A tagállamok a tárgyalások során végig segítették a Bizottságot, különösen az Egyesült Királyság, aki ebben az esetben erőforrásokat is biztosított a folyamat előmozdításához. A Bizottság az erdőkkel foglalkozó munkacsoportnak címzett előrehaladásról szóló jelentések útján tájékoztatta a Tanácsot, valamint a libériai székhelyű uniós küldöttségvezetőket és képviselőket a fenti időszak alatt elért eredményekről. Minden egyes tárgyalási fordulót követően a felek nyilvánosan tájékoztatták az érintetteket a tárgyalások állásáról. Ezen túlmenően Libéria messzemenően részvételi megközelítést alkalmazva bevonta a civil társadalmat, a közösségek képviselőit, a magánszektort és a libériai törvényhozás egy képviselőjét a megállapodás tervezetének elkészítésébe. A megállapodás kitér valamennyi olyan elemre, amelyek szerepeltek a Tanács tárgyalási irányelveiben. Kiemelendő, hogy létrehozza a FLEGT engedélyezési rendszeréhez kapcsolódó kereteket, intézményeket és rendszereket is. Felvázolja az ellátási lánc ellenőrzését, a jogszerűséget biztosító rendszer nyomon követésének keretét és a rendszer független ellenőrzésének követelményeit. Ezeket az elemeket a megállapodás mellékletei tartalmazzák, amelyek részletes leírást adnak azokról a struktúrákról, amelyek a FLEGTengedélyekkel létrehozott jogszerűséget biztosítják HL C 268., , 1. o. COM(2003) 251. HL L 347., , 1. o. A Tanács 15102/05. sz., korlátozott terjesztésű dokumentuma. HU 2 HU

3 Az önkéntes partnerségi megállapodás az erdészeti jogszabályok végrehajtására és az erdészeti irányításra fókuszál, és az engedélyezési rendszer útján biztosítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a libériai fatermékeket jogszerűen állítják elő. A megállapodás példázza Libéria azon kötelezettségvállalását, hogy javítja az elszámolhatóságot és az átláthatóságot. A múltban történt visszaélések következtében a libériai fatermékeknek nincs jó hírük a nemzetközi piacokon. A FLEGT-engedélyek biztosítékként szolgálnak majd a nemzetközi piacokon arra, hogy a libériai fatermékek ellenőrzött legális forrásból származnak. Az önkéntes partnerségi megállapodás támogatja majd a folyamatban lévő szabályozási reformokat, amik erősítik majd a jogszabályi keretet a fenntartható erdőgazdálkodás ösztönzése, valamint a helyi közösségeknek a döntéshozatali folyamatokba való erőteljesebb bevonása érdekében. A megállapodás egyértelműen jelzi azokat a területeket, amelyeken reformokra van szükség, és időkeretet is meghatároz ezek végrehajtásához. Libéria átfogó keretet dolgozott ki a jogszabályok betartásának nyomon követésére valamennyi típusú társaság tekintetében, legyen szó akár közösségi erdőkből származó fákról, nagy koncessziókról, vagy farmok magántulajdonban lévő fáiról; a nyomonkövetési keret a fakitermelés minden szempontjára kiterjed, ide értve a kitermelési jogok kiosztását, az erdőgazdálkodási és környezetvédelmi normák alkalmazását, a profitok elosztását, a munkavállalók jogait és az adókat is. A szabályoknak való megfelelést az új jogszerűségigazolási rendszer felügyeli majd, ami a jelenlegi visszakövetési rendszerre épül és kiterjeszti azt. Ezen túlmenően Libéria független ellenőrt alkalmaz, aki rendszeres, nyilvános jelentéseket készít majd a rendszer hatékonyságáról. A civil társadalom figyelemmel fogja követni az önkéntes partnerségi megállapodás egészét, megosztva észrevételeit a kormánnyal, a hazai érintettekkel és a felügyeletért felelős, a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottsággal. A megállapodás terjedelme túlmutat a FLEGT engedélyezési rendszerről szóló 2173/2005/EK rendelet II. mellékletében javasolt termékek listáján: kiterjed minden exportált fatermékre, köztük a faforgácsra is, ami a kereskedelmi mezőgazdasági koncessziók szokásos melléktermékének számít. Libéria elkötelezett egy olyan rendszer kialakítása mellett, ami biztosítékul szolgál az EU számára azt illetően, hogy a Libériából származó fatermékeket jogszerűen termelték ki, és ezzel pozitív módon járulnak hozzá Libéria növekedéséhez. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz az import uniós határokon történő, a FLEGTrendszerről szóló 2173/2005/EK FLEGT-rendeletben, valamint az annak végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló 1024/2008/EK rendeletben rögzített módon történő ellenőrzéséről. A megállapodás tartalmazza a libériai FLEGT-engedély leírását, amely követi az 1024/2008/EK végrehajtási rendeletben rögzített formátumot. FLEGT-engedélyeket a többi nemzetközi piacra szánt faexport esetében is kiadnak majd, az EU-ba irányuló fatermék-exportra pedig EU-specifikus számozási rendszert alkalmaznak. A megállapodás a FLEGT-tel kapcsolatosan az Unióval folytatott párbeszédre és együttműködésre vonatkozó közös mechanizmust is létrehoz, amely a megállapodás végrehajtására irányuló közös bizottságként ismert. Rögzíti továbbá az érintett felek részvételére, a szociális biztonságra, az elszámoltathatóságra és az átláthatóságra, a végrehajtás eredményeinek nyomon követésére, valamint a végrehajtásról szóló jelentések elkészítésére vonatkozó elveket is. A megállapodás időkeretet és eljárást határoz meg a megállapodás hatályba lépésével, valamint az engedélyezési rendszer alkalmazásával kapcsolatban. Mivel Libéria folytatja az HU 3 HU

4 ágazatra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát és teljessé tételét, megerősíti szabályozási és információgazdálkodási rendszerét, kiterjeszti az ellátási lánc ellenőrzését a feldolgozó üzemekre is, és megteremti a jogszerűség független ellenőrzését, több évre lesz szükség az új rendszer kifejlesztéséhez és teszteléséhez, valamint a kormány, a civil társadalom és a magánszektor részéről az előre látható feladatok ellátásához szükséges kapacitások kiépítéséhez. A FLEGT engedélyezési rendszer várhatóan 2014-re lesz teljes mértékben működőképes. Az engedélyezési rendszert a megállapodásban meghatározott kritériumok alapján értékelik majd, mielőtt az EU megkezdené a FLEGT-engedélyek elfogadását. HU 4 HU

5 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére és (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával, valamint 218. cikkének (7) bekezdésével, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament egyetértésére 5, mivel: (1) 2003 májusában az Európai Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, Az erdészeti jogszabályok végrehajtása, irányítás és kereskedelem (FLEGT) Javaslat uniós cselekvési tervre 6 című közleményt, amely az illegális fakitermelés kezelését célzó intézkedéseket sürgetett a fakitermelő országokkal kialakított önkéntes partnerségi megállapodások útján. A Tanács 2003 októberében következtetéseket fogadott el a cselekvési tervről 7, a Parlament pedig július 11-én fogadott el állásfoglalást 8 e témában. (2) A Tanács [ ]-i 2011/XXX/EU határozata 9 értelmében [ ]-án/én 10 aláírták az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodást, annak megkötésére figyelemmel. (3) A megállapodást meg kell kötni, HL C [ ]., [ ],[ ]. o. COM(2003) 251. HL C 268., , 1. o. HL C 157.E., , 482. o. HL C [ ]., [ ],[ ]. o. HL HU 5 HU

6 ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló megállapodás az Unió nevében jóváhagyásra kerül. A megállapodás szövegét e határozat melléklete tartalmazza. 2. cikk A Tanács elnöke kijelöli a megállapodás 30. cikkében előírt értesítésnek az Unió nevében történő megtételére jogosult személyt annak kifejezésére, hogy az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el. 3. cikk A megállapodás 19. cikke szerint létrehozott, a megállapodás végrehajtására irányuló közös bizottságban az Uniót a Bizottság képviselői képviselik. A tagállamok az Unió delegációjának tagjaiként részt vehetnek a megállapodás végrehajtására irányuló közös bizottság ülésein. 4. cikk A megállapodás mellékleteinek a megállapodás 26. cikke alapján történő módosítása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 2173/2005/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Unió nevében jóváhagyja a megállapodás mellékleteinek módosításait. 5. cikk Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba. 6. cikk Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Kelt Brüsszelben, [ ]-án/én a Tanács részéről az elnök [ ] HU 6 HU

7 ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A LIBÉRIAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió és A LIBÉRIAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Libéria, a továbbiakban együttesen a felek, FIGYELEMBE VÉVE az Unió és Libéria közötti szoros munkakapcsolatot, különös tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban (Benin) június 23-án aláírt partnerségi megállapodásra 11, (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás); FIGYELEMBE VÉVE az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére irányuló uniós cselekvési tervről szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közleményt 12 mint az illegális fakitermelés és az ahhoz kapcsolódó kereskedelem azonnali intézkedést szükségessé tévő problémája elleni küzdelemben tett első lépést; TEKINTETTEL az évi Riói Nyilatkozatban foglalt alapelveknek a fenntartható erdőgazdálkodás biztosításában betöltött szerepére, ideértve különösen a 10. alapelvet, amely a nyilvánosság tájékozottságának és környezetvédelmi kérdésekben való részvételének a fontosságára vonatkozik, továbbá a 22. alapelvet, amely az őshonos lakosoknak és az egyéb helyi közösségeknek a környezetgazdálkodásban és -fejlesztésben betöltött kulcsszerepére vonatkozik; FIGYELEMBE VÉVE a valamennyi erdőtípus kezelésére, megőrzésére és fenntartható fejlődésére vonatkozó globális megegyezés alapelveiről szóló, jogilag nem kötelező érvényű évi irányadó nyilatkozatot, valamint a valamennyi erdőtípusról szóló, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által a közelmúltban elfogadott, jogilag nem kötelező érvényű jogi aktust 13 ; TEKINTETTEL a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményre (CITES) és különösen arra a követelményre, hogy a CITES-egyezményben HL L 317., COM (2003) 251 végleges, január 31-i A/RES 62/98. számú dokumentum HU 7 HU

8 részes felek az I., a II. vagy a III. függelékben felsorolt fajok egyedeire vonatkozóan csak bizonyos feltételek teljesülése esetén adhatnak ki exportengedélyt, ideértve azt is, hogy ezeknek az egyedeknek a beszerzése során nem került sor az adott állam állat- és növényvilágának védelmét szolgáló jogszabályok megsértésére; FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; MEGERŐSÍTVE, hogy a felek fontosnak tartják a többoldalú kereskedelmi rendszereket szabályozó alapelveket és szabályokat, különösen az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben (GATT), valamint a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyéb többoldalú megállapodásokban foglalt jogokat és kötelezettségeket, továbbá azt, hogy ezeket átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell alkalmazni; TEKINTETTEL az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendeletre 14 ; FIGYELEMBE VÉVE a libériai nemzeti erdészeti reformtörvény 15 által létrehozott keretrendszert, amely egyensúlyt teremt az egymással versengő hatályos kereskedelmi, közösségi és természetvédelmi prioritások között, és az erdészeti erőforrások kezelése és védelme között, előmozdítva ezáltal az ilyen erőforrásoknak a gazdasági fejlődést célzó hatékony felhasználását, egyúttal pedig biztosítva, hogy az erdészeti erőforrások a jövő generációk számára is rendelkezésre álljanak; ELISMERVE továbbá, hogy Libéria fontosnak tartja a lakosság bevonását a fenntartható erdőhasználatba és az erdészeti irányításba, valamint ez utóbbiak átláthatóságát, ideértve az erdészeti engedélyek odaítélését, a környezetbarát műveletek ösztönzését és az adóügyi és egyéb jogszabályi követelményeknek való megfelelés nyomon követését; ELISMERVE, hogy Libéria jogszerűség-igazolási rendszerének célja valamennyi, Libériából a világ bármely pontjára exportált fatermék jogszerűségének biztosítása, a jogszerűség követelményének a belföldi piacon használt valamennyi fatermékre történő alkalmazására és/vagy kiterjesztésére törekedve; FIGYELEMBE VÉVE Libériának a fenntartható erdő- és növénygazdálkodással kapcsolatos, és különösen a famozgások legalitásának biztosítása érdekében tett erőfeszítéseit az ország területén; ELISMERVE továbbá, hogy a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása elő fogja segíteni az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, összhangban azokkal az erőfeszítésekkel, hogy az erdészeti jogszabályok végrehajtásának és az erdészeti irányításnak az előmozdítása révén csökkentsék az erdőpusztulás és erdőromlás okozta kibocsátásokat (REDD+); HL L 347., évi nemzeti erdészeti reformtörvény (NFRL). HU 8 HU

9 FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a civil társadalomnak, a magánszféra szereplőinek és a helyi lakosságnak a bevonását az erdészeti irányítási politikák sikeressége érdekében, különös tekintettel a konzultációra és tájékoztatásra, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 1. cikk Célkitűzés E megállapodás célja a feleknek a valamennyi erdőtípus fenntartható kezelésére vonatkozó közös elkötelezettségével összhangban az, hogy jogi keretet szolgáltasson annak biztosítására, hogy a Libériából az Unióba importált és e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi fatermék előállítása jogszerűen történjen, és hogy ezzel ösztönözze a fatermékek kereskedelmét. Ezen túlmenően ez a megállapodás biztosítja a felek által folytatott párbeszéd és együttműködés alapjait e megállapodás teljes körű végrehajtásának ösztönzése és előmozdítása, valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtásának és az erdészeti irányításnak a javítása érdekében. E megállapodás alkalmazásában: 2. cikk Fogalommeghatározások a) behozatal az Unióba : olyan fatermékeknek az Unióban történő szabad forgalomba bocsátása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet cikke értelmében, amelyek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 1. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerint nem minősíthetők nem kereskedelmi jellegű áruknak 17 ; b) kivitel : fatermékek Libéria földrajzi területének bármely részéről történő fizikai kivitele vagy kiszállítása, a Libérián áthaladó fatermékek kivételével; c) tranzitfa : a libériai vámhatóságok felügyelete mellett harmadik országból Libéria területére behozott és ugyanolyan formában kivitt fatermékek, amelyek származási helye nem változik; d) fatermékek : az I. mellékletben felsorolt termékek; HL L 302., HL L 253., HU 9 HU

10 e) HR nómenklatúra : a Vámigazgatások Világszervezetének Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszeréről szóló nemzetközi egyezmény által létrehozott Harmonizált Áruleíróés Kódrendszerben meghatározott négy vagy hat számjegyű kód; f) FLEGT-engedély : olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a szállítmány jogszerű forrásból származik, és az e megállapodásban foglalt kritériumok alapján ellenőrizték. A FLEGT-engedélyeket papír alapon vagy elektronikus formában állítják ki; g) engedélyező hatóság : a Libéria által a FLEGT-engedélyek kiadására és érvényesítésére kijelölt hatóság; h) illetékes hatóságok : az Unió tagállamai által a FLEGT-engedélyek átvételére, elfogadására és ellenőrzésére kijelölt hatóságok; i) szállítmány : a FLEGT-engedély hatálya alá tartozó azon fatermékmennyiség, amelyet az áruküldő vagy a feladó Libériából küldött, és amelyet egy uniós vámhivatalban szabad forgalomba bocsátás céljából bemutatnak; j) jogszerűen előállított fatermékek : a II. mellékletben meghatározottak szerint a Libériában hatályos törvényi és rendeleti rendelkezéseknek megfelelő beszerzési, termelési és forgalomba hozatali eljárásból származó fatermékek; k) szabad forgalomba bocsátás : olyan vámeljárás, amely során a nem uniós áru uniós vámjogi státuszt szerez (a 2913/92/EGK rendelet értelmében), amely a következőket foglalja magában: az esedékes behozatali vámok beszedése, lehetőség szerint egyéb terhek beszedése, valamint kereskedelempolitikai intézkedések, tilalmak és korlátozások alkalmazása, és más, az áruk behozatala tekintetében megállapított alakiságok elvégzése; l) Európai Bizottság : az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (1) bekezdésében és 17. cikkében említett uniós intézmény, amely többek között az Unió külképviseletét látja el és koordinációs, végrehajtó és irányító szerepet tölt be. 3. cikk FLEGT engedélyezési rendszer 1. E megállapodás felei között létrejön az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és a kereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszer (a továbbiakban: FLEGT engedélyezési rendszer). Az ennek keretében létrehozott eljárások és követelmények célja, hogy a FLEGT-engedélyek útján ellenőrizzék és igazolják, hogy az Unióba szállított fatermékeket jogszerűen állították elő vagy szerezték be. Az Unió a 2173/2005/EK tanácsi rendelettel és e megállapodással összhangban az ilyen szállítmányok Libériából az Unióba történő behozatalát csak akkor fogadja el, ha azok rendelkeznek FLEGT-engedélyekkel. HU 10 HU

11 2. A FLEGT engedélyezési rendszer az I. mellékletben felsorolt fatermékekre vonatkozik. 4. cikk Engedélyező hatóság 1. Libéria kijelöli engedélyező hatóságát, és tájékoztatja az Európai Bizottságot az engedélyező hatóság elérhetőségéről. Ezt az információt mindkét fél nyilvánosságra hozza. 2. Az engedélyező hatóság igazolja, hogy a fatermékek előállítása jogszerűen, a II. mellékletben felsorolt jogszabályokkal összhangban történt. A II. mellékletben meghatározott feltételek szerint kiállítja a jogszerűen előállított vagy beszerzett és az Unióba irányuló kivitelre szánt fatermékek szállítmányaira vonatkozó FLEGTengedélyeket. 3. Az engedélyező hatóság nem állítja ki a FLEGT-engedélyt azon fatermékek tekintetében, amelyek harmadik országból Libériába behozott fatermékből állnak, vagy ilyen terméket tartalmaznak, kivéve, ha bizonyítható, hogy e fatermékeket az érintett harmadik ország jogszabályaival összhangban állították elő és vitték ki, valamint hogy azok megfelelnek az e megállapodás II. mellékletének és más, a fatermékek Libériába történő behozatalára vonatkozó jogszabályoknak. 4. Az engedélyező hatóság megállapítja és nyilvánosságra hozza a FLEGT-engedélyek kiállítására vonatkozó eljárásait. Ezenkívül a FLEGT-engedélyek hatálya alá tartozó valamennyi szállításról nyilvántartást vezet, és az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban, az exportőrök védett adatai bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi az említett nyilvántartás független megfigyelését. 5. cikk Az Unió illetékes hatóságai 1. Az Európai Bizottság tájékoztatja Libériát az Unió tagállamai által kijelölt illetékes hatóságok elérhetőségéről. Ezt az információt mindkét fél nyilvánosságra hozza. 2. Az illetékes hatóságok a szállítmányoknak az Unióban történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően igazolják, hogy valamennyi szállítmány rendelkezik érvényes FLEGT-engedéllyel. Amennyiben a FLEGT-engedély érvényességét illetően kétség merül fel, a szállítmány szabad forgalomba bocsátása felfüggeszthető, és a szállítmány lefoglalható. A III. melléklet tartalmazza a FLEGT-engedélyek hatálya alatt álló szállítmányoknak az Unióban történő szabad forgalomba bocsátását szabályozó eljárásokat. HU 11 HU

12 3. Az illetékes hatóságok nyilvántartják a beérkezett FLEGT-engedélyeket, és a nyilvántartást évente közzéteszik. 4. Az illetékes hatóságok az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban lehetővé teszik a vonatkozó iratokhoz és adatokhoz való hozzáférést azon személyek vagy szervezetek számára, akiket/amelyeket Libéria független ellenőrként jelöl ki. 5. Mindazonáltal olyan fatermékek vonatkozásában, amelyek a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) függelékeiben felsorolt fajokból származnak, és amelyek FLEGT-engedélyek hatálya alatt állnak, az Unióba való behozatalkor csak a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletben 18 foglalt egyetlen ellenőrzésen kell átmenniük, mivel a FLEGT-engedély igazolja ezen fatermékek jogszerű előállítását és beszerzését. 6. cikk FLEGT-engedélyek 1. A FLEGT-engedélyeket az engedélyező hatóság állítja ki annak igazolására, hogy a fatermékeket jogszerűen állították elő vagy szerezték be. 2. Az engedélyeket angol nyelven kell kiállítani és kitölteni. 3. A felek közös megállapodással elektronikus rendszert hozhatnak létre a FLEGTengedélyek kiadására, továbbítására és átvételére. 4. A IV. melléklet tartalmazza a FLEGT-engedélyek kiadására vonatkozó eljárásokat és műszaki előírásokat. 7. cikk A jogszerűen előállított fatermék fogalmának meghatározása E megállapodás alkalmazásában a jogszerűen előállított fatermékek meghatározását a 2. cikk és a II. melléklet tartalmazza. A fogalommeghatározás előírja, hogy Libéria mely nemzeti jogszabályainak, illetve mely kapcsolódó jogszabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy a fatermékek FLEGT-engedéllyel rendelkezhessenek. A II. melléklet ezenfelül jogszerűségi mátrixokat, valamint jogszerűségi mutatókat és ellenőrző szempontokat tartalmaz, és részletesen bemutatja a libériai jogszabályoknak való megfelelés megállapításakor követendő igazolási eljárásokat. 18 HL L 61., , 1. o. HU 12 HU

13 8. cikk A jogszerűen előállított fatermék igazolása 1. Libéria rendszert vezet be annak igazolására, hogy a fatermékeket jogszerűen állították elő vagy szerezték be, és hogy az Unióba csak az így igazolt szállítmányokat viszik ki. Az igazolási rendszer keretében megfelelőségi ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása céljából, hogy az Unióba exportálandó fatermékeket jogszerűen állították elő, vagy szerezték be, és hogy nem adtak ki FLEGT-engedélyeket olyan fatermékszállítmányokra, amelyeket illegálisan állítottak elő vagy szereztek be, vagy amelyeknek származása ismeretlen. A rendszer olyan eljárásokat is magában foglal, amelyek biztosítják, hogy illegális vagy ismeretlen eredetű fa ne kerüljön be az ellátási láncba. 2. A fatermékszállítmányok jogszerű előállítását igazoló rendszert a II. melléklet határozza meg. 9. cikk A FLEGT engedélyezési rendszer alkalmazása az Unióba nem exportált fatermékekre 1. Libéria törekszik a nem uniós piacokra exportált fatermékek, a belföldi piacán értékesített faanyagok és a behozott fatermékek jogszerűségének igazolására, és ennek során lehetőség szerint az e megállapodás végrehajtása céljából kialakított igazolási rendszereket alkalmazza. 2. Az Unió e törekvések támogatása érdekében az érdekelt felekkel párbeszédet folytatva ösztönzi az e megállapodás végrehajtása céljából kialakított rendszerek használatát a más nemzetközi piacokon vagy harmadik országokkal folytatott kereskedelem során. 10. cikk Az engedélyek érvényességére vonatkozó konzultáció 1. Amennyiben kétség merülne fel bármely engedély érvényességével kapcsolatban, az érintett illetékes hatóság haladéktalanul kiegészítő tájékoztatást és további magyarázatot kérhet az engedélyező hatóságtól. Ha az illetékes hatóság a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresés kézhezvételétől számított 21 naptári napon belül nem kap választ az engedélyező hatóságtól, akkor a hatályos nemzeti jogszabályok szerint jár el, és nem fogadja el az engedélyt. Ha a kiegészítő tájékoztatásnyújtás és a további vizsgálódás nyomán azt állapítják meg, hogy az engedélyen szereplő információ nem felel meg a szállítmánynak, akkor az illetékes hatóság a hatályos nemzeti jogszabályok szerint jár el, és nem fogadja el az engedélyt. Az engedélyező hatóságot írásban haladéktalanul tájékoztatni kell a FLEGT-engedély minden elutasításáról, megjelölve annak indokát. HU 13 HU

14 2. Ha a FLEGT-engedélyekkel kapcsolatos konzultációk során tartós ellentétek vagy nehézségek merülnek fel, akkor az ügy a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság elé utalható. 11. cikk Független ellenőr 1. A felek megállapodnak abban, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer teljesítményének és hatékonyságának az V. mellékletben bemutatott vizsgálata céljából közösen megállapított időközönként független ellenőr szolgáltatásait veszik igénybe. 2. Libéria az Unióval folytatott konzultációt követően igénybe veszi a független ellenőr szolgáltatásait. 3. A független ellenőr a munkájával kapcsolatosan felmerülő panaszokat a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság elé utalja. 4. A független ellenőr az V. mellékletben szereplő eljárás szerint, jelentések útján továbbítja észrevételeit a feleknek. A független ellenőr jelentéseit az V. mellékletben ismertetett eljárás szerint nyilvánosságra hozzák. 5. A felek támogatják a független ellenőr munkáját, különösen azáltal, hogy mindkét fél területén biztosítják a részére az olyan információkhoz való hozzáférést, amelyek a feladatainak ellátásához szükségesek. A felek azonban az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban visszatarthatnak minden olyan információt, amelynek közlésére nem jogosultak. 12. cikk Szabálytalanságok A felek tájékoztatják egymást arról, ha a FLEGT engedélyezési rendszer kijátszásával vagy a rendszert érintő szabálytalansággal kapcsolatos gyanújuk merül fel vagy ilyen bizonyítékot szereznek, ideértve a következőket is: a) a kereskedelem kijátszása, ideértve a Libériából az Unióba irányuló kereskedelem harmadik országon keresztül történő átirányítását, amennyiben okkal feltételezhető az, hogy erre az engedélyeztetés kijátszásának szándékával került sor; b) FLEGT-engedélyek kiadása olyan fatermékek tekintetében, amelyek gyanús forrásból származó, harmadik országból behozott termékeket is tartalmaznak; vagy c) a FLEGT-engedélyek megszerzésével vagy felhasználásával kapcsolatos csalás. HU 14 HU

15 13. cikk A FLEGT engedélyezési rendszer működésbe lépése 1. A felek megállapodnak abban, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer milyen dátummal kezdi meg működését. 2. Mielőtt a FLEGT-engedélyek kiadását megkezdenék, a felek közös technikai értékelést végeznek, amelynek a célkitűzéseit és kritériumait a VI. melléklet tartalmazza. Az értékelés megállapítja, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer alapját képező jogszerűség-igazolási rendszer megfelelően betölti-e a funkcióit, és hogy működnek-e a FLEGT-engedélyek átvételére, ellenőrzésére és elfogadására szolgáló európai uniós rendszerek. 14. cikk A megállapodás végrehajtásnak ütemterve 1. A felek megállapodnak a VII. mellékletben meghatározott végrehajtási ütemtervben. 2. A felek a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság útján értékelik a végrehajtásnak a VII. mellékletben meghatározott ütemtervhez viszonyított alakulását. 15. cikk Kísérő intézkedések 1. A felek megállapították, hogy a VIII. mellékletben meghatározott területeken e megállapodás végrehajtása érdekében kiegészítő technikai és pénzügyi erőforrásokra van szükség. 2. Az ilyen források folyósítására az Unió és tagállamai által Libériának nyújtott támogatások rendes programozási eljárásai, valamint Libéria saját költségvetési eljárásai vonatkoznak. 3. A felek közös eljárást állapítanak meg, amelynek révén az Európai Bizottság és az Unió tagállamai által az említett folyamatok támogatása érdekében nyújtott finanszírozás és technikai hozzájárulás összehangolható lesz. 4. Libéria biztosítja, hogy az e megállapodás végrehajtásához szükséges kapacitások kiépítése tükröződjék az olyan nemzeti tervezési aktusokban, mint amilyenek a szegénységcsökkentési stratégiák és a költségvetések. 5. A felek biztosítják, hogy az e megállapodás végrehajtásával összefüggő tevékenységeket összehangolják olyan meglévő és jövőbeni fejlesztési kezdeményezésekkel, mint amilyenek többek között az erdőirtás és erdőpusztulás HU 15 HU

16 következtében keletkező kibocsátások csökkentését (REDD+) célzó fellépést támogató intézkedések. 6. A kiegészítő források biztosítására a Cotonoui Megállapodásban meghatározott, az Európai Unió segítségnyújtására vonatkozó eljárások, valamint az Európai Unió tagállamai által Libéria részére nyújtott kétoldalú támogatást szabályozó eljárások alapján kerül sor. 16. cikk Az érdekelt felek részvétele a megállapodás végrehajtásában 1. Libéria a részvételen alapuló erdészetierőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó libériai nemzeti erdészeti reformtörvénnyel összhangban gondoskodik arról, hogy e megállapodás végrehajtása és nyomon követése az adott érdekelt felekkel folytatott konzultáció mellett történjen, ideértve az ágazatot, a civil társadalmat, a helyi közösségeket és azon további személyeket, akiknek megélhetése az erdőktől függ. Az érdekelt felek részvételét a meglévő erdészeti irányítási struktúrák keretében és az e cikk (2) bekezdése szerint létrehozandó nemzeti szervben betöltött tagság útján biztosítják. 2. Libéria az e megállapodás végrehajtását nyomon követő nemzeti bizottságot hoz létre, amelynek tagjai az érintett kormányzati szervek képviselői és más érdekelt felek. 3. Az Európai Unió rendszeres konzultációkat folytat az érdekelt felekkel e megállapodás végrehajtásáról, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, évi Aarhusi Egyezmény alapján fennálló kötelezettségeire is figyelemmel. 17. cikk Társadalmi biztosítékok 1. A felek az e megállapodásból eredő esetleges kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében megállapodnak abban, hogy előmozdítják az adott esetben érintett őshonos és helyi közösségek ideértve az illegális fakitermeléssel foglalkozó személyeket is megélhetési lehetőségeinek jobb megismerését. 2. A felek figyelemmel kísérik az e megállapodás által az (1) bekezdésben említett közösségekre kifejtett hatásokat, és megteszik a kedvezőtlen hatások csökkentését célzó indokolt lépéseket. A felek a kedvezőtlen hatások csökkentése érdekében további intézkedésekről állapodhatnak meg. HU 16 HU

17 18. cikk A piacok ösztönzését célzó intézkedések Az Unió nemzetközi kötelezettségeire is figyelemmel arra törekszik, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó fatermékek tekintetében előmozdítsa a piacára történő kedvezményes bejutást. Ennek keretében: a) ösztönzi azokat a közbeszerzési és magánbeszerzési politikákat, amelyek elismerik a jogszerűen előállított erdészeti termékek ellátásának biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket; és b) az uniós piacon népszerűsíti a FLEGT-engedéllyel rendelkező termékeket. 19. cikk A megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság 1. A felek e megállapodás nyomon követésének és értékelésének előmozdítása érdekében a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottságot (a továbbiakban: vegyes bizottság) hoznak létre. A vegyes bizottság megkönnyíti a felek közötti párbeszédet és információcserét. 2. Mindkét fél kinevezi képviselőit a vegyes bizottságba, amely bizottság konszenzussal hozza döntéseit. A vegyes bizottság elnökségét társelnöki rendszerben egy uniós és egy libériai tag látja el. 3. A vegyes bizottság a megállapodás hatékony végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ügyet megvizsgál. Ennek során különösen: a) évente legalább kétszer ülésezik a felek által közösen megállapított időpontban és helyszínen; b) kidolgozza munkája napirendjét és a közös fellépés alapjául szolgáló feladatmeghatározásokat; c) létrehozza eljárási szabályzatát; d) ülésein az elnökséget az általa meghatározott társelnöki rendszerben látják el; e) biztosítja munkája átláthatóságát, és a munkáival és határozataival kapcsolatos információhoz való hozzáférést a nyilvánosság számára; f) szükség esetén munkacsoportokat vagy más kisegítő testületeket hoz létre olyan területek tekintetében, amelyek különleges szakértelmet igényelnek; g) éves jelentést tesz közzé. E jelentés tartalmáról a IX. melléklet rendelkezik. HU 17 HU

18 4. A vegyes bizottság részletes feladatait e megállapodás X. melléklete ismerteti. 5. A megállapodás parafálása és hatálybalépése közötti időszakra létrejön egy közös egyeztetési és nyomonkövetési mechanizmus a megállapodás végrehajtásának megkönnyítésére. 20. cikk A megállapodás végrehajtására vonatkozó közlemények 1. E megállapodás végrehajtásával kapcsolatos hivatalos közlemények megtételére a felek következő képviselői jogosultak: Libéria részéről: a mezőgazdasági miniszter az Európai Unió részéről: az Unió libériai küldöttségének vezetője 2. A felek kellő időben közlik egymással az e megállapodás végrehajtásához szükséges információkat. 21. cikk Jelentéstétel és az információk nyilvánosságra hozatala 1. Az információk nyilvánosságra hozatala elengedhetetlen az irányítás javításához, ezért az érdekelt feleknek nyújtott tájékoztatásnak az önkéntes partnerségi megállapodás központi elemét kell képeznie. Az információkat rendszeresen közzé kell tenni a rendszerek végrehajtásának és nyomon követésének megkönnyítése, az átláthatóság javítása és ezáltal az érdekelti és fogyasztói bizalom növelése, valamint a felek fokozottabb elszámoltathatóságának biztosítása érdekében. A nyilvánosságra hozandó információk részletes leírását e megállapodás IX. melléklete tartalmazza. 2. Mindkét fél meghatározza az információ nyilvánosságra hozatala szempontjából legmegfelelőbb mechanizmusokat. A felek különösen törekszenek arra, hogy megbízható és naprakész információt bocsássanak az erdészeti ágazatban tevékenykedő, érdekelt felek rendelkezésére. 3. A vegyes bizottság működését szabályozó feladatmeghatározásokat és eljárásokat nyilvánosságra hozzák. HU 18 HU

19 22. cikk Bizalmas információk 1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az e megállapodás alapján egymással megosztott bizalmas információkat a jogszabályaik által előírt mértékben bizalmasan kezelik. Egyik fél sem hoz nyilvánosságra az e megállapodás alapján egymással megosztott kereskedelmi titkokat vagy bizalmas kereskedelmi információkat, és ezek nyilvánosságra hozatalát az e megállapodás végrehajtásában részt vevő hatóságai számára sem engedélyezi. 2. Az (1) bekezdésre is figyelemmel, nem minősül bizalmasnak a következő információ: a) a Libéria által kiadott és az Unió által átvett FLEGT-engedélyek száma és típusa, valamint a Libériából exportált és az Unió által ilyen engedélyek alapján átvett fatermékek mennyisége; b) az engedély érintett jogosultjának és az importőrnek a neve és címe; c) az exportőrök által fizetett illetékek és adók összege; d) a valamely vállalkozóra vagy engedélyjogosultra kiszabott pénzbírságok vagy a velük szemben hozott szabályozási intézkedések. 23. cikk Területi hatály E megállapodást egyrészről azon a területen kell alkalmazni, ahol az Európai Unió működéséről szóló szerződést az abban meghatározott feltételek szerint alkalmazni kell, másrészről pedig Libéria területén. 24. cikk Vitarendezés 1. A felek arra törekednek, hogy az e megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos vitákat azonnali konzultációk útján rendezzék. 2. Amennyiben egy vita az eredeti konzultációkérés időpontját követő két hónapon belül konzultáció útján nem rendezhető, akkor azt bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhatja, amely törekszik a vita rendezésére. A vegyes bizottság részére minden olyan vonatkozó információt meg kell adni, amely a helyzet részletes vizsgálatához egy elfogadható megoldás megtalálása céljából szükséges. A vegyes bizottság ennek HU 19 HU

20 érdekében minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely e megállapodás hatékony végrehajtását fenntarthatja. 3. Ha a vegyes bizottság két hónapon belül nem képes a vita rendezésére, a felek közösen harmadik személy által nyújtott jószolgálatot vehetnek igénybe, vagy független harmadik személy részéről közvetítést kérhetnek. 4. Ha a vita rendezése a (3) bekezdéssel összhangban nem lehetséges, akkor bármelyik fél értesítheti a másikat választottbíró kijelöléséről; a másik fél pedig az első választottbíró kijelölését követő 30 naptári napon belül köteles kijelölni a második választottbírót. A felek a harmadik választottbírót a második választottbíró kijelölését követő két hónapon belül közösen jelölik ki. 5. A választottbírák döntéseiket többségi szavazással hozzák meg a harmadik választottbíró kijelölését követő hat hónapon belül. 6. Az ítélet a felekre nézve kötelező, és ellene fellebbezésnek nincs helye. 7. A választottbíráskodási eljárást a vegyes bizottság határozza meg. 25. cikk Felfüggesztés 1. E megállapodás alkalmazását bármelyik fél felfüggesztheti, amennyiben a másik fél a) az e megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, b) nem tartja fenn az e megállapodás végrehajtásához szükséges rendeleti és közigazgatási intézkedéseket és eszközöket, illetve c) olyan módon jár el vagy olyan mulasztást követ el, amellyel súlyosan veszélyezteti a környezetet, valamint az Unió vagy Libéria polgárainak egészségét, biztonságát és védelmét. A felfüggesztésről szóló döntést és annak indokolását a másik féllel írásban kell közölni. 2. E megállapodás feltételeinek alkalmazhatósága a fenti közlés megtételét követő 30. naptári napon szűnik meg. 3. A megállapodás alkalmazása harminc naptári nappal azt követően kezdődik újra, hogy az alkalmazást felfüggesztő fél arról tájékoztatja a másik felet, hogy a felfüggesztés okai már nem állnak fenn, és a felek közösen megállapodnak a megállapodás ismételt alkalmazásáról. 26. cikk Módosítások 1. Az e megállapodást módosítani kívánó fél javaslatát legalább a vegyes bizottság soron következő ülését megelőző három hónappal köteles előterjeszteni. A vegyes bizottság HU 20 HU

21 megvitatja a javaslatot, és egyetértés esetén ajánlást tesz. Az ajánlást mindkét fél megvizsgálja, és megállapodás esetén saját belső eljárásainak megfelelően elfogadja. 2. A mindkét fél által így jóváhagyott módosítások az azt követő hónap első napján lépnek hatályba, amikor a felek tájékoztatták egymást az ebből a célból szükséges eljárások befejeződéséről. 3. A vegyes bizottság módosíthatja e megállapodás mellékleteit. 4. Az esetleges módosításokról szóló értesítést e megállapodás letéteményeseihez kell elküldeni, és az az e cikk (2) bekezdésében foglalt határidők és módozatok szerint lép hatályba. 27. cikk Mellékletek E megállapodás mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik, és azokat végre kell hajtani. 28. cikk Időtartam A megállapodás a hatálybalépését követően határozatlan ideig érvényes. 29. cikk A megállapodás felmondása A 28. cikk ellenére ezt a megállapodást a másik félnek küldött írásbeli értesítés útján bármelyik fél felmondhatja. A megállapodás alkalmazhatósága az ilyen értesítést követő 12 hónappal szűnik meg. 30. cikk Hiteles szövegek Ez a megállapodás két két példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó. HU 21 HU

22 31. cikk Hatálybalépés 1. Ez a megállapodás az azt a napot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást az ebből a célból szükséges eljárásaik befejeződéséről. 2. Az értesítést az Európai Unió Tanácsának főtitkára és a Libériai Külügyminisztérium részére kell elküldeni, akik a megállapodás közös letéteményesei. HU 22 HU

23 Mellékletek tartalomjegyzéke I. melléklet A FLEGT engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó termékek listája II. melléklet III. melléklet IV. melléklet A libériai jogszerűség-igazolási rendszer A Libériából exportált és FLEGT-engedéllyel rendelkező fatermékek Unión belüli szabad forgalomba bocsátását szabályozó feltételek A FLEGT-engedélyek kiadására vonatkozó feltételek és műszaki előírások V. melléklet A független ellenőr feladatai: feladatmeghatározás VI. melléklet VII. melléklet VIII. melléklet IX. melléklet A jogszerűség-igazolási rendszer értékelésének kritériumai Végrehajtási ütemterv Kísérő intézkedések Az információkhoz való nyilvános hozzáférés és az átláthatóságot célzó intézkedések X. melléklet A megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság feladatai HU 23 HU

24 I. MELLÉKLET A FLEGT ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK LISTÁJA A következő termékek tekintetében kötelező a FLEGT-engedély: HR- KÓD KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is; beleértve a kaucsukfa forgácsát is 4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru 4414 Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is 4417 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, vagy kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely HU 24 HU

25 Hivatali fabútor Fa konyhabútor Fa hálószobabútor Más fabútor HU 25 HU

26 II. MELLÉKLET A LIBÉRIAI JOGSZERŰSÉG-IGAZOLÁSI RENDSZER 1. BEVEZETÉS A libériai jogszerűség-igazolási rendszer (LAS) célja, hogy biztosítsa az erdőhasználati jogok odaítélésének, valamint a faanyag kitermelésének, szállításának, feldolgozásának és értékesítésének jogszerűségét. A rendszer a hatályos nemzeti jogszabályokon és a meglévő kormányzati ellenőrzési rendszereken alapul, és számos érdekelt fél többek között közösségek, civil társadalmi szervezetek (CSO-k), kormányhivatalok és a magánszféra képviselőinek részvételével zajló nemzeti folyamat révén jött létre. Ezek az érdekelt felek konzultációs és egyeztetési folyamat során a jogszerűség-igazolási rendszer alábbi elemeiben állapodtak meg: a jogszerűség fogalommeghatározása; a jogszerűség fogalommeghatározásának való megfelelés igazolása; visszakövetési rendszer; FLEGT engedélyezési rendszer; független ellenőrzés. A jogszerűség fogalommeghatározása az erdészeti ágazatban alkalmazandó jogszabályok alapvető követelményeit állapítja meg. A jogszerűség fogalommeghatározását a nemzeti érdekelt felek az önkéntes partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások során véglegesítették és hagyták jóvá. A jogszerűség igazolása következetesen megállapítja a jogszerűség fogalommeghatározásában foglalt követelményeknek való megfelelést. Ez a jogszabályok, valamint az önkéntes partnerségi megállapodás által kijelölt kormányzati szervek feladata. A visszakövetési rendszert (COCS) a faellátási lánc ellenőrzésére alkalmazzák az erdőtől a kivitel vagy a belföldi piacon történő értékesítés helyéig. A visszakövetési rendszer a vállalatok által végzett operatív ellenőrzéseket, a visszakövetési rendszer vezetője által végzett igazolásokat és azt az információs rendszert foglalja magában, amelyben az operatív ellenőrzések és az igazolási tevékenységek adatait tárolják és elemzik. A jogszerűség-igazolási rendszer követelményeinek jórészt megfelelő visszakövetési rendszer már az önkéntes partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások megkezdése előtt működött. Ezt a rendszert egy külső szolgáltató hozta létre és működteti, és végül az Erdészeti Fejlesztési Hatóság (FDA) veszi majd át. Libéria azokra a kivitelre kerülő fatermék-szállítmányokra adja ki a FLEGT-engedélyeket, amelyeket a jogszerűség fogalommeghatározásának megfelelően állítottak elő, és amelyeket a visszakövetési rendszer megfelelően ellenőrzött. A független ellenőrzés azáltal növeli a jogszerűség-igazolási rendszer hitelességét, hogy a rendszer minden egyes elemét ellenőrzi annak érdekében, hogy biztosítsa a rendszer előírásszerű működését. Az ellenőrzést olyan illetékes szerv végzi, amely független a libériai erdészeti ágazat HU 26 HU

27 szabályozó hatóságaitól és a magánszféra szereplőitől. Az ellenőrzés eredményeiről jelentést tesznek a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottságnak, és a jelentések a nyilvánosság számára is hozzáférhetők. Az érdekelt felekből álló munkacsoport körvonalazta a jogszerűség igazolásának, az engedélyezésnek és a független ellenőrzésnek a funkcióit, amelyeket az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása során majd továbbfejlesztenek és megvalósítanak. Ez a melléklet bemutatja, hogy a jogszerűség-igazolási rendszer elvileg hogyan fog működni a gyakorlatban. 2. A RENDSZER ALKALMAZÁSI KÖRE 2.1. A faanyag eredete A jogszerűség-igazolási rendszer által ellenőrzött valamennyi belföldön termesztett fának, valamint a fatermékeknek olyan jogszerűen kijelölt területről kell származnia, amelyek használati jogának odaítélése a jogi rendelkezéseknek megfelelően történt. Ezek a források lehetnek olyan természetes erdők és telepített erdők, amelyekre az Erdészeti Fejlesztési Hatóság által kiadott alábbi engedélyek valamelyike vonatkozik: erdőgazdálkodási szerződés (FMC); fa értékesítéséről szóló szerződés (TSC); magánhasználati engedély (PUP); erdőhasználati engedély (FUP); láncfűrészre vonatkozó engedély. A fenti engedélyekről a nemzeti erdészeti reformtörvény, a közösségi jogokról szóló törvény, a láncfűrészről szóló rendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkeznek. A közösségi jogokról szóló szabályozás és a láncfűrészről szóló rendelet jelenleg kidolgozás alatt áll, és amint ennek folyamata lezárul, a módosításokat beépítik a jogszerűség-igazolási rendszerbe, hogy az a kiegészítéseket is tartalmazza. A jogszerűség-igazolási rendszer hatálya a mezőgazdasági koncessziós megállapodások alapján kitermelt kaucsukfa- és más fatermékekre is kiterjed. A visszahagyott faanyag szintén bekerül a rendszerbe, amint a faanyag tulajdonjogát az árverés után megállapították. A szabályok megszegése miatt lefoglalt faanyagot jelenleg nem lehet a rendszerbe bevinni. A lefoglalt faanyagok kezelésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a jogszabály jogszerűségigazolási rendszerbe történő beillesztésének módját két éven belül, de még a FLEGT engedélyezési rendszer működésbe lépése előtt ki kell dolgozni. A jogszerűség-igazolási rendszer keretében ellenőrzik az ennek a megállapodásnak az I. mellékletében felsorolt valamennyi importált faterméket is. Ennek a mellékletnek az 5.9. szakasza további részleteket tartalmaz. HU 27 HU

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

A fa és fatermékek 2013. márciusától érvényes forgalomba hozatali feltételei

A fa és fatermékek 2013. márciusától érvényes forgalomba hozatali feltételei A fa és fatermékek 2013. márciusától érvényes forgalomba hozatali feltételei Tóth-Zsiga Attila Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Halászati és Vadászati Főosztály Szabályozási előírások háttere Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.9. COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.22. COM(2016) 8 final ANNEX 7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az eyrészről az Európai Unió és taállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.) 2009.3.31. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 87/109 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) 10470/16 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 9. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.3.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 88/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 314/60 2015.12.1. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2217 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. november 27.) a ragadós száj- és körömfájás vírusának Líbiából és Marokkóból az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/14. kötet 71 31992L0119 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 62/69 A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 1. oldal A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)280 végleges 2010/0168 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 100. számú előírásának a gépjárművek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12-IX-2008 B(2008)5170 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 a(z) "Oprymea - pramipexol" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK 2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/65/EK IRÁNYELVE (2007. december 11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE PE-CONS No/YY 2013/0063(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 712 végleges 2007/0246 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Ausztrália közötti, a borkereskedelemről szóló megállapodás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6763 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.5.2015 2014/0100(COD) VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

Halászati Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Halászati Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Halászati Bizottság 23.11.2012 2012/0215(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti új halászati partnerségi megállapodás és a halászati partnerségi

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

CIG 87/04 ADD 2 REV 2

CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 25. (OR. fr) CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A CIG 87/04 DOKUMENTUM 2. FÜGGELÉKE REV 2 Tárgy: A kormányközi konferencia záróokmányához csatolandó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 26.10.2012 2008/0251(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás BP 2013 Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés Energiával látjuk el a világot. Alapvető energiaforrások

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/95/EK IRÁNYELVE (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között 2016.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 71/3 STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között egyrészről AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

1993L0068 HU 12.08.1998 002.002 1

1993L0068 HU 12.08.1998 002.002 1 1993L0068 HU 12.08.1998 002.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 93/68/EGK IRÁNYELVE (1993. július 22.) a 87/404/EGK

Részletesebben

Az../2014. útmutató melléklete

Az../2014. útmutató melléklete Az../2014. útmutató melléklete Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Behozatal 3173 Korm.

Részletesebben

A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra

A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató 1 Brüsszel, 2010. 2. 1. - A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra 1. BEVEZETÉS E dokumentum célja,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben