A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra"

Átírás

1

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató 1 Brüsszel, A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra 1. BEVEZETÉS E dokumentum célja, hogy világossá tegye a 764/2008/EK rendelet 2 (a továbbiakban: kölcsönös elismerésről szóló rendelet vagy rendelet) alkalmazását a nemesfém tárgyak Európai Unióban történő forgalmazása tekintetében. A dokumentumot folyamatosan fejlesztik, frissítésére a tagállamoktól, illetékes hatóságoktól és vállalkozásoktól származó tapasztalatok és információk figyelembevételével kerül majd sor. 2. A KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSRŐL SZÓLÓ 764/2008/EK RENDELET A rendelet a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékek tekintetében egy műszaki szabály alapján hozott, gazdasági szereplőknek címzett közigazgatási határozatokra vonatkozik, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása e termék forgalomba hozatalának megtiltása, a termék átalakítása, további vizsgálata vagy forgalomból való kivonása (2. cikk (1) bekezdés). Az illetékes hatóságnak, amennyiben ilyen határozatot kíván hozni, be kell tartania a rendeletben előírt eljárási követelményeket. A kölcsönös elismerésről szóló rendelet a következő feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó: 2.1. A (tervezett) közigazgatási határozatnak egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékre kell vonatkoznia A kölcsönös elismerés elvét akkor kell alkalmazni, ha egy adott tagállamban jogszerűen forgalmazott terméket egy másik tagállamban fogalomba hoznak. Az alapelv értelmében egy tagállam nem tilthatja meg a saját területén egy másik 1 2 Ez a dokumentum jogilag nem kötelező érvényű. Sem az Európai Bizottság, sem más, a Bizottság nevében eljáró személy nem felel az ebben a kiadványban található információk felhasználásáért vagy a gondos előkészítés és ellenőrzés ellenére esetleg előforduló hibákért. Ez az útmutató nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét vagy állásfoglalását. Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218, , 21. o.)

3 tagállamban jogszerűen forgalmazott termékek értékesítését, még akkor sem, ha azokat eltérő műszaki szabályoknak megfelelően gyártották. A rendelet szabályozza a kölcsönös elismerés tényleges és lehetséges megtagadásának eseteit. Ezért ha egy tagállam meg kívánja tiltani a forgalomba hozatalt, a 6. cikkben megállapított követelmények szerint kell eljárnia A (tervezett) közigazgatási határozatnak olyan termékre kell vonatkoznia, amely nem tartozik harmonizált uniós jogszabály hatálya alá A rendeletet a nem harmonizált területeken kell alkalmazni, azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan nem történt uniós szintű jogharmonizáció, vagy a termékek azon vonatkozásaival kapcsolatban, amelyek a részleges harmonizáció hatályán kívül esnek A (tervezett) közigazgatási határozat címzettje gazdasági szereplő Ha az illetékes nemzeti hatóság által hozott korlátozó határozat címzettje gazdasági szereplőnek nem minősülő természetes vagy jogi személy, a határozat nem tartozik a kölcsönös elismerésről szóló rendelet hatálya alá A (tervezett) közigazgatási határozatnak műszaki szabályon kell alapulnia A rendelet 3 értelmében a műszaki szabály valamely tagállam uniós szinten nem harmonizált olyan törvényi, rendeleti vagy egyéb közigazgatási rendelkezése: 1) amely megtiltja az adott tagállam területén egy más tagállamban jogszerűen forgalmazott termék (vagy terméktípus) forgalmazását, vagy amelynek a betartása kötelező az ilyen terméknek a közigazgatási határozatot meghozó vagy meghozni szándékozó tagállam területén való forgalmazásához, és 2) amely meghatározza az adott termékre (vagy terméktípusra) vonatkozó kötelező tulajdonságokat, így a minőségi, a biztonsági, illetve a teljesítményszinteket, vagy a méreteket, beleértve olyan követelményeket, mint a termék (vagy terméktípus) megnevezése, a terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy a címkézés, vagy 3) amely bármely egyéb olyan követelményt határoz meg a termékre (vagy terméktípusra) vonatkozóan a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából, amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát mint a használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy a hulladékkezelés feltételei, ha ezek a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék (vagy terméktípus) összetételét, jellegét vagy forgalmazását A (tervezett) közigazgatási határozathoz a következő közvetlen vagy közvetett hatások valamelyike kapcsolódik: (a) a termék (vagy terméktípus) forgalomba hozatalának megtiltása; (b) a termék (vagy terméktípus) átalakítása vagy további vizsgálata, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani; 3 A rendelet 2. cikkének (2) bekezdése.

4 (c) a termék (vagy terméktípus) forgalomból való kivonása. Minden ilyen (tervezett) határozatot a rendelettel összhangban kell meghozni A NEMESFÉM TÁRGYAK A KERESKEDELMI AKADÁLYOK TÍPUSAI A nemesfém tárgyak rendszerint aranyból, ezüstből, platinából (és egyes tagállamokban palládiumból), valamint bizonyos ötvözetekből készülnek. Az egyes tagállamok nemesfém tárgyakra vonatkozó rendelkezései lényegesen eltérnek egymástól. Az egy tagállamban jogszerűen forgalmazott nemesfém tárgy más tagállamban történő forgalmazását gátló kereskedelmi akadályok alapvetően három fő típusba sorolhatók: (2) A termék nemzeti piacon történő forgalomba hozatalát megelőző ellenőrzési eljárás. Ezt az ellenőrzést számos tagállamban egy kijelölt fémjelző hivatal végzi (lásd 4. pont). (3) A jelzés kötelező beütése a termékbe, amit vagy a fémjelző hivatal végez, igazolva ezzel, hogy a termék vizsgálata megfelelően megtörtént, vagy a gyártó, illetve harmadik fél, feltüntetve ezzel a gyártót, a fém fajtáját és finomsági fokát (lásd 5. pont). (4) A kötelező finomsági fok, amely az arany, az ezüst és a platina tisztaságát jelző mérőszám (lásd 6. pont). 4. A KÖLCSÖNÖS ELSIMERÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET RENDELKEZÉSEI: A NEMZETI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS NEM TARTOZIK A RENDELET HATÁLY ALÁ A 2. cikk (1) bekezdése értelmében a rendeletet a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott műszaki szabály alapján meghozott vagy meghozni kívánt közigazgatási határozatokra kell alkalmazni. A nemesfém tárgyakat illetően műszaki szabály a tagállam bármely olyan jogi vagy közigazgatási rendelkezése, amely: (1) megtiltja a közigazgatási határozatot meghozó vagy meghozni szándékozó tagállam területén egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott nemesfém tárgy forgalmazását, vagy amelynek a betartása kötelező a nemesfém tárgy e tagállam területén történő forgalmazásához, és (2) meghatározza a nemesfém tárgyra vonatkozó kötelező tulajdonságokat, így a minőségi, a biztonsági, illetve a teljesítményszinteket, vagy a méreteket, beleértve olyan követelményeket, mint a termék megnevezése, a terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy a címkézés. Ezek a műszaki szabályok előírhatják a termék kötelező fémjelzését (lásd 5. pont) és/vagy kötelező finomsági fokát (lásd 6. pont). Eljárási szempontból az illetékes hatóságok két eltérő intézkedése különböztethető meg, ha a tagállamok előírják, hogy a nemesfém tárgyat egy 4 A rendelet 2. cikkének (1) bekezdése.

5 ellenőrző szerv (mint a fémjelző hivatal) hagyja jóvá a területükön nemesfém tárgyként történő jogszerű forgalomba hozatalt megelőzően Előzetes engedélyezési eljárások alkalmazása nemesfém tárgyakra Egyrészt amennyiben előzetes engedélyezési rendszer van érvényben, az ellenőrző szerv fő feladata annak ellenőrzése, hogy a nemesfém tárgy megfelel-e a tagállam műszaki szabályainak: ha megfelel, az előzetes engedélyt megadják. Amennyiben egy fémjelző hivatalnak a hatáskörébe tartozik a termék fémjellel való ellátása és/vagy a nemesfém tárgy nemzeti piacon történő forgalomba hozatalának egy műszaki szabály alapján történő engedélyezése vagy megtagadása, ez a hivatal illetékes hatóságként a rendelet 2. cikkének (1) bekezdése szerinti közigazgatási határozatot hoz, és ezért köteles a rendeletet alkalmazni (lásd a (12) preambulumbekezdés második mondatát). Másrészt az előzetes engedélyezési rendszerben a termékek kizárhatók a piacról, ha az előzetes engedély iránti előírt kérelmet azokra nem nyújtották be, vagy ha az előzetes engedélyt nem kapták meg. Amennyiben az illetékes hatóságok kizárólag abból az okból zárnak ki egy nemesfém tárgyat a piacukról, hogy az nem rendelkezik érvényes előzetes engedéllyel, akkor nem a rendelet hatálya alá tartozó műszaki szabály alapján határoznak (lásd a 12. preambulumbekezdés első mondatát) Következtetés a rendelet alkalmazása nemesfém tárgyakra Mivel önmagában az a kötelezettség, miszerint a nemesfém tárgyakat be kell mutatni egy ellenőrző szervnek, nem határoz meg a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében előírt tulajdonságokat, ezért nem tekinthető a 2. cikk (1) bekezdése értelmében vett határozatnak, ha a nemesfém tárgyakat csak azért zárják ki a nemzeti piacról, mert azokat nem mutatták be az ellenőrző szervnek. Ezekben az esetekben az illetékes hatóság intézkedése nem tartozik a rendelet hatálya alá. Az előzetes engedélyezési eljárás időtartama, költsége és az egyéb, kizárólag eljárási követelmények szintén nem tartoznak a rendelet hatálya alá. Az előzetes engedélyezési eljárásoknak azonban meg kell felelniük az EUMSz cikkének (az EK-Szerződés korábbi cikkének) ((11) preambulumbekezdés), és amennyiben egy illetékes hatóság azon az alapon tilt ki egy nemesfém tárgyat a piacról, hogy az nem rendelkezik a nemesfém tárgyként történő forgalmazáshoz kötelező finomsági fokkal, akkor az erről szóló határozat műszaki szabályon alapul, és a rendelet hatálya alá tartozik A Bíróság ítélkezési gyakorlata Az Európai Unió Bírósága a Houtwipper-ügyben (293/93. sz. ügy) 5 kimondta, hogy a uniós szabályok hiányában a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, és a csalás kockázatának kezelésére maguk választják meg a megfelelő intézkedéseket. A független szerv általi előzetes ellenőrzés és a gyártók általi fémjelzést lehetővé tevő a minőségre vonatkozó szabályokkal, szankciókkal és képzéssel támogatott rendszer közötti választás a tagállam jogalkotási politikájának 5 A Bíróság által a Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper elleni büntetőeljárásban szeptember 15- én hozott ítélet, C-293/93. sz. ügy, 27. pont

6 kérdése; a Bíróság csak nyilvánvaló mérlegelési hiba esetén vizsgálja felül e döntést. 5. A KÖZELEZŐ FÉMJELZÉS 5.1. Bevezetés: a nemesfémjelzések típusai Az EU-ban jelenleg többféle nemesfémjelzés létezik. A négy leggyakoribb a következő: a hivataljel, amely azt igazolja, hogy a nemesfém tárgyat egy kijelölt fémjelző hivatal megvizsgálta; a gyártó (vagy a megbízó) felelősségjele; a felelősségjelet rendszerint abban az országban kell bejegyezni, ahol a nemesfém tárgy ellenőrzése történik, és amely sok esetben a közös ellenőrző jelet (common control mark, CCM) alkalmazza; a finomságjel, amely a fém fajtáját és finomsági fokát (nemesfémtartalmát) jelzi; a közös ellenőrző jel, amelyet az 1975-ben hatályba lépett Bécsi Egyezmény 6 (a továbbiakban: fémjelzési egyezmény vagy egyezmény) hozott létre. Az egyezményt Ausztria, Finnország, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc, az Egyesült Királyság, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Magyarország, Írország, Izrael, Lettország, Litvánia, Hollandia, Szlovákia és Lengyelország (15 uniós tagállam) írta alá. Szlovénia valószínűleg hamarosan csatlakozik. A közös ellenőrző jel a nemesfémet és annak finomságát jelzi. A közös ellenőrző jelet csak kijelölt nemzeti fémjelző hivatalok alkalmazhatják az egyezmény feltételeinek betartásával, arany-, ezüst-, platinatárgyakra, miután azok finomságát a jóváhagyott vizsgálati módszerekkel megvizsgálták. A szerződő államok további ellenőrzés és fémjel beütése nélkül engedélyezik a közös ellenőrző jellel ellátott termékek behozatalát (amennyiben az ilyen termékek megfelelnek a helyi piaci feltételeknek: ezekben az esetekben az importáló tagállam gyakorlatilag átruházza az előzetes engedélyezési folyamatot az exportáló ország ellenőrző szervére). A közös ellenőrző jel beütése a termékbe önkéntes alapon történik; az egyezmény nem kötelezi a szerződő államokat ilyen fémjelzés alkalmazására. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az exportőr választhat: kérelmezi a hazai fémjelző hivatalnál a közös ellenőrző jelet, vagy közös ellenőrző jel nélkül küldi az árut az importőr országba. Az utóbbi esetben az egyezmény értelmében az importőr ország előírhatja, hogy a nemesfém tárgy megfeleljen az általa előírt követelményeknek. Ezen túlmenően a felelősségjelet az importáló országban be kell jegyezni. A fémjelzési egyezmény szerződő országai minden további vizsgálat vagy fémjelzés nélkül elfogadják azokat a termékeket, amelyek el vannak látva a négy hitelesítő jellel (közös ellenőrző jel, hivataljel, felelősségjel és finomságjel). 6 A nemesfém tárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, november 15-én Bécsben aláírt és május 18-án módosított egyezmény Lásd

7 KÖZÖS ELLENŐRZŐ JEL HIVATALJEL FELELŐSSÉGJEL FINOMSÁGJEL 5.2. A hivataljel beütése A nemesfém tárgy hivataljellel való ellátása azt jelzi, hogy annak ellenőrzése megfelelően megtörtént, és rendszerint megjelöli a gyártót, a fém fajtáját és finomsági fokát is. Kötelező a jelölés egy termék vagy terméktípus átalakítása esetén, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani (a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja). Ezért a rendelet alkalmazni kell. Továbbá a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hivataljel beütésének a visszautasítása a termék vagy terméktípus forgalomba hozatalának műszaki szabály alapján történő megtiltását jelenti. Ezért ha a fémjelző hivatal megtagadja a hivataljel beütését egy más tagállamban jogszerűen forgalmazott nemesfém tárgyba, minden esetben alkalmaznia kell a rendelet 4 6. cikkét A kötelező felelősségjel A nemesfém tárgyakon a felelősségjel meglétét előíró nemzeti rendelkezés a rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében műszaki szabály. A nemesfém tárgy forgalmazását a felelősségjel hiánya miatt megtiltó határozat a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett tilalom. A más tagállamban jogszerűen forgalmazott, de felelősségjellel nem rendelkező nemesfém tárgyra vonatkozóan az előzetes engedélyezési eljárás során a fémjelző hivatalnak minden esetben alkalmaznia kell a rendelet 4 6. cikkét A kötelező finomságjel A nemesfém tárgyakon a finomságjel meglétét előíró nemzeti rendelkezés a rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében műszaki szabály. A nemesfém tárgy forgalmazását a finomságjel hiánya miatt megtiltó határozat a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett tilalom. A más tagállamban jogszerűen forgalmazott, de finomságjellel nem rendelkező nemesfém tárgyra vonatkozóan a fémjelző hivatalnak minden esetben alkalmaznia kell a rendelet 4 6. cikkét.

8 6. A KÖTELEZŐ FINOMSÁGI FOK 6.1. A finomsági fok Az arany- és platinaötvözetek tisztaságát jelző mérőszám korábban a nemesfémtartalmat a tömeg arányában kifejező karát volt. Az egykarátos arany tömegének 1/24 részét kitevő aranyat tartalmaz. Ezért a tiszta arany 24 karátos (100 % Au w/w), a 18 karátos arany 75% aranyat tartalmaz, a 12 karátos 50%-ot, és így tovább. Ezt a rendszert egyre inkább kiegészíti, illetve felváltja az ezrelékes finomsági rendszer, amely a nemesfémek tisztaságát az ötvözetben jelen levő nemesfém rész ezrelékes arányával fejezi ki. Például egy 75% aranyat tartalmazó ötvözet jelzése 750. A nemesfém tárgyak aranytartalmának gyakori, karátban és ezrelékben megadott finomsági fokai a következők: KARÁT EZRELÉKES FINOMSÁG Az EU-ban jelenleg 18 különböző finomsági fokot alkalmaznak az arany jelölésére: 333, 375, 417, 500, 583, 585, 750, 800, 833, 835, 840, 900, 916, 958, 960, 986, 990 és 999. Ezek közül csak kettőt (585 és750) használnak az összes tagállamban. A fémjelzési egyezmény szerint alkalmazott finomsági fokok a következők: 999, 916, 750, 585 és 375. Az ezüstre az EU-ban 15 különböző nemzeti finomsági fokot alkalmaznak. Ezek közül csak a 800 és a 925 elfogadott valamennyi tagállamban. A fémjelzési egyezmény szerint alkalmazott finomsági fokok a következők: 999, 925, 830 és 800. A platinára az EU-ban öt különböző nemzeti finomsági fokot alkalmaznak. A fémjelzési egyezmény szerint alkalmazott finomsági fokok a következők: 999, 950, 900 vagy 850. Információink szerint Bulgáriában, Cipruson és Németországban a platinát nem sorolják a nemesfémek közé. Ezen túlmenően különbségek vannak az egyes országok között a forrasztási módszerek, a finomsági fokok megengedett eltérései és a finomság megállapításának módszerei tekintetében.

9 6.2. A kötelező finomsági fok a rendelet hatálya alá tartozik A legtöbb esetben nemzeti műszaki szabályok írják elő, hogy egy nemesfém tárgynak milyen finomsági fokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy forgalomba lehessen hozni. A fémjelzési egyezmény minden szerződő fél számára lehetővé teszi, hogy maga határozza meg a területén gyártható vagy forgalmazható nemesfém tárgyakra vonatkozó finomsági fokokat. A nemesfém tárgyak bizonyos finomsági fokát előíró nemzeti rendelkezés a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében műszaki szabály. Egy nemesfém tárgy forgalmazását egy ilyen nemzeti előírásnak való meg nem felelés miatt megtiltó határozat a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett tilalom. A fémjelzési egyezményben előírt finomsági fokok A fémjelzési egyezményben előírt finomsági fokok A fémjelzési egyezményben előírt finomsági fokok A BÍRÓSÁG ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATA AZ EUMSZ CIKKÉVEL (AZ EK- SZERZŐDÉS KORÁBBI CIKKÉVEL) KAPCSOLATBAN A rendelet nem érinti a Bíróságnak az EUMSz cikkével (az EK-Szerződés korábbi cikkével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát. Az ítélkezési gyakorlat a nemzeti jogszabályok sokféleségét tükrözi és a következők szerint foglalható össze: 7.1. A hivataljellel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat Az olyan nemesfém tárgyakkal kapcsolatban, amelyeken nincsen egy másik tagállam független szerve által beütött, az importáló tagállam által előírttal egyenértékű és annak fogyasztói számára értelmezhető fémjel, a Bíróság úgy rendelkezett, hogy amennyiben a nemzeti szabályok egy független szerv által elhelyezett fémjel meglétét írják elő, a más tagállamból behozott nemesfém tárgyak forgalmazása nem tiltható meg, ha azokat az exportáló tagállamban egy független szerv fémjelezte 7. Ha a nemesfém tárgy már rendelkezik egy másik tagállam független szerve által beütött, az importáló tagállam által előírttal egyenértékű és annak fogyasztói számára 7 A Bíróság által a Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper elleni büntetőeljárásban szeptember 15- én hozott ítélet, C-293/93. sz. ügy, 27. pont

10 értelmezhető fémjellel, a hivataljel fémjelző hivatal által történő kötelező beütése nem indokolt A felelősségjellel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat A Bíróság kimondta, hogy a gyártó vagy importőr kötelezése a gyártót megjelölő felelősségjel beütésére elvben hatékony védelmet jelent a fogyasztók számára és ösztönzi a tisztességes kereskedelmet 9. Ilyen védelemre azonban a Bíróság szerint nincs szükség, ha a nemesfém tárgyakat olyan másik tagállamból importálják, ahol azokat jogszerűen forgalmazták, és ha annak a tagállamnak a jogszabályai szerint fémjelezve vannak, feltéve azonban, hogy az e tagállam által előírt fémjel által bármilyen formában tartalmazott információ egyenértékű az importáló tagállam által előírt fémjel által tartalmazott információval, és az importáló tagállam fogyasztói számára értelmezhető. 10 A felelősségjel rendeltetési hely szerinti tagállamban történő regisztrálásának előírása a legtöbb esetben nem indokolt. Abban az esetben indokolt csak, ha a másik tagállamból származó nemesfém tárgyakon nincs olyan fémjel, amely ugyanazt a célt, azaz a felelősséget viselő személy megjelölését szolgálja A finomságjellel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat A Bíróság elfogadta, hogy a finomságjel alapvetően hatékony védelmet jelent a fogyasztók számára és ösztönzi a tisztességes kereskedelmet. Mivel a fogyasztó tapintással vagy szabad szemmel nem képes pontosan megállapítani a nemesfém tárgy finomsági fokát, a fémjel hiányában könnyen félrevezethető, amikor ilyen terméket vásárol 12. Egy tagállam azonban nem írhatja elő a másik tagállamból behozott termékek újbóli fémjelezését, ha azokat ott jogszerűen forgalmazták és annak a tagállamnak a jogszabályai szerint fémjelezték, amennyiben a fémjel által bármilyen formában tartalmazott információ egyenértékű az importáló tagállam által előírt fémjel által tartalmazott információval, és az importáló tagállam fogyasztói számára értelmezhető A Bíróság C-30/99. sz., Bizottság kontra Írország ügyben június 21-én hozott ítéletének 69. és 70. pontja. A Bíróság C-30/99. sz., Bizottság kontra Írország ügyben június 21-én hozott ítéletének 49. pontja. A Bíróság által a Timothy Frederick Robertson és mások elleni büntetőeljárásban június 22-én hozott ítélet, C-220/81. sz. ügy, 11. pont. A Bíróság által a Timothy Frederick Robertson és mások elleni büntetőeljárásban június 22-én hozott ítélet, C-220/81. sz. ügy, 12. pont. A Bíróság C-30/99. sz., Bizottság kontra Írország ügyben június 21-én hozott ítéletének 50. pontja. A Bíróság által a Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper elleni büntetőeljárásban szeptember 15- én hozott ítélet, C-293/93. sz. ügy, 14. pont A Bíróság által a Timothy Frederick Robertson és mások elleni büntetőeljárásban június 22-én hozott ítélet, C-220/81. sz. ügy, 11. pont A Bíróság 30/99. sz., Bizottság kontra Írország ügyben június 21-én hozott ítéletének 29. és 30. pontja.

11 7.4. A kötelező finomsági fokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat A Bíróság kimondta, hogy sérti az EUMSz 34. cikkét (az EK-Szerződés korábbi 28. cikkét), ha az arany elnevezést fenntartják a 750 ezrelékes finomságú tárgyakra, ugyanakkor az aranyötvözet elnevezést használják a 375 vagy 585 finomságú tárgyakra 14. Ezért az olyan nemzeti rendelkezés, amely megtiltja a más tagállamban jogszerűen forgalmazott olyan nemesfém tárgyak forgalmazását, amelyek a finomsági fok olyan, a származási tagállamban alkalmazott leírását és jelzését viselik magukon, amely nem felel meg a rendeltetési hely szerinti tagállam finomsági fokra vonatkozó előírásainak, nagy valószínűséggel sérti az EUMSz 34. cikkét (az EK-Szerződés korábbi 28. cikkét). 14 A Bíróság C-166/03. sz., Bizottság kontra Franciaország ügyben június 8-án hozott ítélete; lásd még a C-84/00. sz. Bizottság kontra Franciaország ügyben június 14-én hozott ítéletet.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A TRÖSZTELLENES UNIÓS SZABÁLYOKNAK A GÉPJÁRMŰÁGAZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A TRÖSZTELLENES UNIÓS SZABÁLYOKNAK A GÉPJÁRMŰÁGAZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A TRÖSZTELLENES UNIÓS SZABÁLYOKNAK A GÉPJÁRMŰÁGAZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 2012. augusztus 27 A gépjárművekre vonatkozó új csoportmentességi rendelet

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK) 2001L0083 HU 05.10.2009 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november

Részletesebben

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. C 117 E/187 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha javaslatát érdemben módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Közös álláspont A Tanács által 2005. december 8-án elfogadott KÖZÖS ÁLLÁSPONT az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE BOLF-GALAMB ZSÓFIA 1

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE BOLF-GALAMB ZSÓFIA 1 Állami Támogatások Joga 15 (2012/3) 39 50. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE BOLF-GALAMB ZSÓFIA 1 1. Bevezetés A vasúti infrastruktúra magában

Részletesebben

1993L0068 HU 12.08.1998 002.002 1

1993L0068 HU 12.08.1998 002.002 1 1993L0068 HU 12.08.1998 002.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 93/68/EGK IRÁNYELVE (1993. július 22.) a 87/404/EGK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0268/2005 2003/0282(COD) 08/09/2005 Közös álláspont A Tanács által 2005. július 18-án elfogadott közös álláspont az elemekről és akkumulátorokról, valamint

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I P7_TA-PROV(2013)0428 Orvostechnikai eszközök ***I Az Európai Parlament 2013. október 22-én elfogadott módosításai az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és

Részletesebben

2003.1.7. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 2.

2003.1.7. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 2. A BIZOTTSÁG 16/2003/EK RENDELETE (2003. január 6.) a Kohéziós Alap által társfinanszírozott intézkedések keretében a kiadások támogathatósága tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2000L0013 HU 20.01.2011 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/13/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.3.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 88/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.7.2007 COM(2007) 446 végleges 2007/0164 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nem automatikus működésű mérlegekről (kodifikált szöveg)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Az új felvonódirektíva

Az új felvonódirektíva Az új felvonódirektíva AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) Előadó: Palla Miklós ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2015 Mivel: -95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven jelentős

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12-IX-2008 B(2008)5170 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 a(z) "Oprymea - pramipexol" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19.

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. A BIZOTTSÁG 1875/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Az európai fogyasztóvédelmi intézkedések célja az európai fogyasztók egészségének, biztonságának, valamint gazdasági és jogi érdekeinek védelme, függetlenül attól, hogy hol

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

28264 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 106. szám

28264 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 106. szám 28264 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 106. szám 15. összetörés: a jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ, kereskedelmi forgalomban lévõ nemesfém tárgyak forgalomba hozatal céljára történõ alkalmatlanná tétele;

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.10.17 COM(2005) 497 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA. Brüsszel, 2008. augusztus 20. (OR. en) 11119/08 Intézményközi referenciaszám: 2006/0136 (COD) AGRILEG 116 E V 407 CODEC 867

AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA. Brüsszel, 2008. augusztus 20. (OR. en) 11119/08 Intézményközi referenciaszám: 2006/0136 (COD) AGRILEG 116 E V 407 CODEC 867 AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA Brüsszel, 2008. augusztus 20. (OR. en) 11119/08 Intézményközi referenciaszám: 2006/0136 (COD) AGRILEG 116 E V 407 CODEC 867 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés ISSN 8-809 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA Éves jelentés 0 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 0 Az Európai Unió Bírósága, az Európai Unió Törvényszéke és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke tevékenységének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE 2010.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/11 A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 28.11.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Kroum Kroumov bolgár állampolgár által benyújtott, 16 aláírást tartalmazó 0824/2008. számú petíció a bulgáriai

Részletesebben

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 3/2008/EK RENDELETE (2007. december 17.) amezőgazdasági

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 314/60 2015.12.1. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2217 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. november 27.) a ragadós száj- és körömfájás vírusának Líbiából és Marokkóból az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29.

L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29. L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29. A TANÁCS 2012/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2015. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. /2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2015. ( ) Korm. rendelete az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Nyilvános konzultáció a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv alkalmazásáról

Nyilvános konzultáció a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv alkalmazásáról Nyilvános konzultáció a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv alkalmazásáról A -gal jelölt mezőket kötelező kitölteni. A polgári és kereskedelmi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Az integrált európai határigazgatási stratégia új eszközei

Az integrált európai határigazgatási stratégia új eszközei MEMO/08/85 Brüsszel, 2008. február 13. Az integrált európai határigazgatási stratégia új eszközei A személyek növekvő mobilitása kihívás elé állítja az Európai Uniót azzal kapcsolatban, hogy milyen módon

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.9. COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról

A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen a 7. cikk második

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról Az ECM Certification Kft. az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése keretében

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/14. kötet 71 31992L0119 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 62/69 A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Az elektronikus vám Az elektronikus vám rendszeréhez a jogszabályi keretet az Európai Parlament és a Tanács papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 70/2008/EK határozata adja. A határozatot

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 548 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A ritka betegségek:

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058 32005L0032 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/95/EK IRÁNYELVE (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,

Részletesebben

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 1. oldal miatt hozo A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Angol

Részletesebben

C. RÉSZ FELSZÓLALÁS 4. SZAKASZ A KVR 8. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSE SZERINTI JOGOK

C. RÉSZ FELSZÓLALÁS 4. SZAKASZ A KVR 8. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSE SZERINTI JOGOK A BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK) ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS C. RÉSZ FELSZÓLALÁS 4. SZAKASZ A KVR 8. CIKKÉNEK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG VI/2241/2012. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nyolcadik tanács) 2013. március 7.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nyolcadik tanács) 2013. március 7.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nyolcadik tanács) 2013. március 7.(*) Közösségi Vámkódex 137. cikk A Vámkódex végrehajtási rendelete 561. cikk, (2) bekezdés A behozatali vámok alóli teljes mentesség feltételei Olyan

Részletesebben

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 2010.4.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 87 E/23 6. nézete szerint az európai e-igazságügyi stratégia keretében erőfeszítéseket kell tenni arra nézve, hogy a bíróságok megfelelhessenek a bővített Unióban

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE PE-CONS No/YY 2013/0063(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben