AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről HU HU

2 INDOKOLÁS (1) november 20-án az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VII. fejezetének megfelelően az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1844(2008) sz. határozatot, amely megerősíti a Szomáliával szemben, a 733(1992) sz. határozattal bevezetett általános és teljes fegyverembargót, valamint további korlátozó intézkedéseket vezet be azok ellen, akik 1) részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását köztük a augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, vagy erővel fenyegetik az ideiglenes szövetségi intézményeket (TFI-k) vagy az Afrikai Unió szomáliai misszióját (AMISOM), 2) megsértik a fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket, vagy 3) akadályozzák a Szomáliába érkező humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat. (2) A kiegészítő korlátozó intézkedések az Egyesült Nemzetek hatáskörrel rendelkező szankcióbizottsága által megnevezett személyek és szervezetek belépésével szembeni megszorításokra és a velük szembeni pénzügyi korlátozó intézkedésekre vonatkoznak. A hatályban lévő általános fegyverembargót kiegészítve a határozat elrendeli a szankcióbizottság által megnevezett személyek vagy szervezetek számára közvetlen vagy közvetett módon történő fegyver- és katonai felszerelés-szállítás, -értékesítés és átadás külön tilalmát, valamint az ezzel kapcsolatos támogatások és szolgáltatások nyújtásának külön tilalmát. (3) A február 16-i 2009/138/KKBP közös álláspont 1 megerősítette a 2002 óta alkalmazott korlátozó intézkedéseket 2, és kiegészítő intézkedéseket vezetett be az Egyesült Nemzetek szankcióbizottsága által megnevezett személyek és szervezetek ellen. (4) A 2009/138/KKBP közös állásponttal elrendelt intézkedések közül néhány nevezetesen az ENSZ szankcióbizottsága által megnevezett személyek és szervezetek számára történő, katonai tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és pénzügyi segítségnyújtás, valamint egyéb szolgáltatások nyújtásának a tilalma az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozik. (5) A 147/2003/EK tanácsi rendelet 3 általános tilalmat rendelt el a bármely szomáliai személy, szervezet vagy testület részére történő, katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítség, kiképzés, anyagi támogatás vagy pénzügyi segítség nyújtása ellen. A Bizottság az ENSZ szankcióbizottsága által megnevezett személyek és szervezetek elleni intézkedések külön tanácsi rendelettel történő végrehajtását javasolja a Közösségen belül. (6) A javasolt rendelet jogalapjának tartalmaznia kell az EK-Szerződés 60., 301. és 308. cikkét annak érdekében, hogy a rendelet a szankcióbizottság által megnevezett valamennyi személyre és szervezetre kiterjedjen. A C-402/05 P. és C-415/05 P. Yassin Abdullah Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra Tanács egyesített ügyekben szeptember 3-án hozott ítéletében az Európai Bíróság kimondta, hogy HL L 46., , 73. o. HL L 334., , 1. o. HL L 24., , 2. o. HU 2 HU

3 az EK-Szerződés 60. és 301. cikkének értelmében a harmadik országok ellen hozott intézkedések tartalmazzák az ilyen országok vezetői, valamint a hozzájuk kötődő, illetőleg általuk közvetlenül vagy közvetetten irányított személyek vagy szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását is. Ezek a cikkek nem biztosítottak megfelelő jogalapot a harmadik ország politikai rendszerével semmilyen kapcsolatban nem álló személyek vagy szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztására. A Bíróság elfogadta azonban, hogy az EK-Szerződés 60., 301. és 308. cikke elegendő jogalapnak minősül az ilyen személyek vagy szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztására. (7) A Bíróság a 881/2002/EK rendeletet a Yassin Abdullah Kadira és az Al Barakaat International Foundationra vonatkozó részében szeptember 3-án megsemmisítette. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy amennyiben egy közösségi hatóság a 881/2002/EK rendelet szerint határozatot hoz valamely személy vagy szervezet pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról, tájékoztatnia kell az érintett személyt vagy szervezetet a döntés alapjául szolgáló indokokról, a védelemhez való jog és különösen a meghallgatáshoz való jog, valamint a bírósági felülvizsgálathoz való jog tiszteletben tartása érdekében. (8) A rendelet I. mellékletének módosítására javasolt eljárás tartalmazza az információbenyújtás módjáról szóló hirdetmény közzétételét annak érdekében, hogy a felsorolt személyek és szervezetek számára lehetővé tegyék a meghallgatáshoz való jog gyakorlását. A hirdetményt azután teszik közzé, hogy a Bizottság első ízben dönt adott személy vagy szervezet jegyzékbe vételéről. A jegyzékben szereplő személy vagy szervezet által benyújtott információk vizsgálatát követően a Bizottságnak végleges határozatot kell hoznia a rendeletnek megfelelően. (9) Tekintettel a tárgyra, az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy valamely harmadik ország szükségesnek tarthatja, hogy a határozat alátámasztására minősített információt nyújtson be a Bizottság számára. Javaslat történt egy olyan rendelkezés bevezetésére is, amelynek célja, hogy egyértelművé tegye a minősített információ kezelésének módját. (10) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet védi a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódva a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. Javaslat történt egy olyan rendelkezésre, amely egyértelműen rögzíti a jegyzékben szereplő személyek személyes adatainak feldolgozására alkalmazandó szabályokat, különös tekintettel a bűncselekményekre, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok e rendelet értelmében történő feldolgozására. HU 3 HU

4 2009/0114 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére, tekintettel a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2002/960/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, február 16-i 2009/138/KKBP közös álláspontra 4, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament véleményére 5, az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően, mivel: (1) november 20-án az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VII. fejezetének megfelelően az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1844(2008) sz. határozatot, amely megerősíti a Szomáliával szemben, a 733(1992) sz. határozattal bevezetett általános és teljes fegyverembargót, valamint további korlátozó intézkedéseket vezet be. (2) A kiegészítő korlátozó intézkedések az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy az Egyesült Nemzetek hatáskörrel rendelkező szankcióbizottsága által megnevezett személyek és szervezetek belépésével szembeni megszorításokra és a velük szembeni pénzügyi korlátozó intézkedésekre vonatkoznak. A hatályban lévő általános fegyverembargót kiegészítve a határozat elrendeli a szankcióbizottság által megnevezett személyek vagy szervezetek számára közvetlen és közvetett módon történő fegyver- és katonai felszerelés-szállítás, -értékesítés és -átadás külön tilalmát, valamint az ezzel kapcsolatos támogatások és szolgáltatások nyújtásának külön tilalmát. (3) Korlátozó intézkedéseket kell bevezetni az ENSZ által megjelölt olyan személyek és szervezetek ellen, akik részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását köztük a augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot 4 5 HL L 46., , 73. o. HL C [ ]., [ ], [ ]. o. HU 4 HU

5 veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, illetve erővel fenyegetik az ideiglenes szövetségi intézményeket (TFI-k) vagy az Afrikai Unió szomáliai misszióját (AMISON), vagy megsértik a fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket, vagy akadályozzák a Szomáliába érkező humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat. (4) A 2009/138/KKBP közös álláspont egyebek mellett elrendeli az ENSZ által felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek elleni pénzügyi korlátozó intézkedéseket csakúgy, mint az e személyek, szervezetek és testületek részére közvetlen vagy közvetett módon nyújtott, fegyverekkel és katonai felszereléssel kapcsolatos támogatások és szolgáltatások külön tilalmát. (5) Ezen intézkedések az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartoznak, és ezért a Közösség tekintetében történő végrehajtásukhoz közösségi jogszabályokra van szükség, különösen a célból, hogy a gazdasági szereplők a tagállamok mindegyikében egységesen alkalmazzák őket. (6) A 147/2003/EK tanácsi rendelet 6 általános tilalmat rendelt el bármely szomáliai személy, szervezet vagy testület részére történő, katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítség, kiképzés, anyagi támogatás vagy pénzügyi segítség nyújtása ellen. Új tanácsi rendeletet kell elfogadni az ENSZ által jegyzékbe vett természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek elleni intézkedések végrehajtására. (7) A gyorsaság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek jegyzékének módosítására az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által hozott határozatok alapján, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait be kell fagyasztani. (8) A rendelet I. mellékletét módosító eljárásnak tartalmaznia kell az információbenyújtás módjáról szóló hirdetmény közzétételét annak érdekében, hogy a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és testületek számára lehetővé tegyék a meghallgatáshoz való jog gyakorlását. A benyújtott információk vizsgálatát követően a Bizottságnak új határozatot kell hoznia a rendeletnek megfelelően. (9) Rendelkezést kell bevezetni az ENSZ vagy valamely állam által szolgáltatott minősített információ kezelésére. (10) A 2009/138/KKBP közös álláspont szerint e rendeletben kell rendelkezni a szomáliai politikai rendszerrel kapcsolatban nem álló természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek pénzügyi eszközeinek, illetve gazdasági erőforrásainak a befagyasztásáról. Erre tekintettel e rendelet jogalapját nem csupán az EK-Szerződés 60. és 301. cikkei kell alkossák, hanem a 308. cikke is, a Bíróság joggyakorlatával összhangban. (11) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintetbe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 7 által elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a 6 7 HL L 24., , 2. o. HL C 364., , 1. o. HU 5 HU

6 személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni. (12) A Közösségen belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon személyek és szervezetek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait a rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A jegyzékben szereplő természetes személyek által elkövetett bűncselekményekkel, illetve az ezen személyekre vonatkozó büntetőítéletekkel vagy biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos lényeges adatok feldolgozását a megfelelő különös biztosítékok nyújtása mellett engedélyezni kell a Bizottság számára. (13) A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8, illetve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9 rendelkezéseit. (14) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak arányosnak, hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lenniük, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni: a) pénzeszközök : bármilyen befektetett pénzügyi eszközök és juttatások, beleértve, de nem kizárólag a következőket: i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzesutalvány és egyéb fizetőeszközök; ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek; iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; iv. vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet; 8 9 HL L 8., , 1. o. HL L 281., , 31. o. HU 6 HU

7 v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek; vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok; b) pénzeszközök befagyasztása : a pénzeszközök mozgatásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek a megakadályozása bármely módon, amelynek következtében azok mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése megváltozna, vagy bármilyen egyéb változás történne, amelynek révén a pénzeszközök felhasználhatókká válnának, beleértve az értékpapírállomány-kezelést is; c) gazdasági erőforrások : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére; d) gazdasági erőforrások befagyasztása : a gazdasági erőforrások bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve nem kizárólagosan azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését; e) szankcióbizottság : az ENSZ Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet Szomália vonatkozásában az ENSZ Biztonsági Tanácsa 751(1992) sz. határozatával összhangban hoztak létre; f) technikai segítségnyújtás : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is; g) befektetési szolgáltatások : i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása; ii. iii. iv. megbízások teljesítése az ügyfelek nevében; saját számlás kereskedés; portfoliókezelés; v. befektetési tanácsadás; vi. pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezés; vii. pénzügyi eszközök kihelyezése a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás nélkül; vagy HU 7 HU

8 viii. multilaterális kereskedési rendszerek működtetése, amennyiben a tevékenység a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10 I. melléklete C. szakaszában felsorolt pénzügyi eszközök valamelyikéhez kapcsolódik; h) a Közösség területe : azon területek, amelyekre a Szerződésben megállapított feltételek szerint a Szerződést alkalmazni kell. 2. cikk 1. Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy testületekhez tartozó, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. 2. Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve vagy közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást. 3. Az I. melléklet az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által megjelölt természetes és jogi személyeket, szervezeteket és testületeket tartalmazza az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1844(2008) sz. határozatának megfelelően. 4. Tilos a tudatos és szándékos részvétel minden olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása. 5. A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és testületekre, amelyek rendelkezésre bocsátottak pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik. 3. cikk 1. A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon: a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet a szankcióbizottság vagy a Biztonsági 10 HL L 145., , 1. o. HU 8 HU

9 Tanács megjelölt, azzal a feltétellel, hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. 2. A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza a Közösség pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá bármely felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület befagyasztott számlájára, amennyiben az ilyen jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságait az ilyen ügyletekről. 4. cikk 1. A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását a következő feltételek teljesülése esetén: a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források: i. az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak; ii. iii. kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; valamint b) az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást. 2. A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról, és a megállapítást a bizottság jóváhagyta. 3. Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről. HU 9 HU

10 5. cikk A 2. cikktől eltérően a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások feloldását a következő feltételekkel engedélyezhetik: a) a pénzeszközök vagy gazdasági források a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek szankcióbizottság vagy Biztonsági Tanács általi kijelölésének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak; b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül; c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy testület javát szolgálja; d) annak elismerése, hogy a zálogjog vagy az ítélet nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint e) a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot. 6. cikk A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ez a döntés jóhiszeműen került meghozatalra, abban a meggyőződésben, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye. 7. cikk 1. Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára közvetve vagy közvetlenül tilos rendelkezésre bocsátani: a) katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia szállításával, értékesítésével, átadásával, gyártásával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást; b) katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia szállításával, értékesítésével, átadásával, gyártásával, karbantartásával és használatával kapcsolatos anyagi támogatást vagy pénzügyi segítségnyújtást; HU 10 HU

11 c) katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia szállításával, értékesítésével, átadásával, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat; d) katonai tevékenységekkel vagy a közös katonai listán felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetítői szolgáltatást. 2. Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az (1) bekezdésben említett tilalmak megkerülése. 3. A (1) bekezdés b) pontjában megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes és jogi személyekre, szervezetekre és testületekre, amelyek rendelkezésre bocsátottak pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik. 8. cikk 1. A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló, vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek: a) az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti országoknak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani azokat az információkat például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint b) a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal együttműködni ezen információk ellenőrzésében. 2. Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták. 9. cikk A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra. 10. cikk 1. A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra: a) szükség esetén az I. melléklet módosítása a 12. cikk szerinti eljárással összhangban; valamint HU 11 HU

12 b) a tagállamok által nyújtott információk alapján a II. melléklet módosítása. 2. A tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából eredő jogai és kötelezettségei sérelme nélkül a Bizottság e rendelet hatékony végrehajtásának céljából minden szükséges kapcsolatot fenntart a szankcióbizottsággal és az ENSZ Biztonsági Tanácsával. 11. cikk 1. Amennyiben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság első ízben dönt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület jegyzékbe vételéről, a Bizottság az Egyesült Nemzetek által nyújtott indokolás kézhezvétele után haladéktalanul ideiglenes határozatot hoz az I. melléklet módosításáról. 2. Amint az (1) bekezdésben említett határozat meghozatalára sor kerül, a Bizottság haladéktalanul értesítést tesz közzé az I melléklettel kapcsolatos információk benyújtásának részletes szabályaira vonatkozóan, biztosítva annak lehetőségét az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület számára, hogy a kérdéssel kapcsolatos észrevételeit megtegye. 3. A Bizottság végleges határozatot hoz az érintett személyről, szervezetről vagy testületről a 12. cikk szerinti eljárással összhangban. 4. Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet töröl a jegyzékből, illetve kiegészíti a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek azonosító adatait, a Bizottság az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja. 12. cikk 1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. 2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni. 13. cikk 1. Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy egy állam minősített információt nyújt be, a Bizottság ezen információt az eljárási szabályzatának módosításáról szóló, november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozattal 11, és adott esetben az Európai Unió és az információt benyújtó állam közötti, a minősített információk biztonságáról szóló megállapodással összhangban kezeli. 11 HL L 317., , 1. o. HU 12 HU

13 2. Az EU szigorúan bizalmas (EU Top Secret), EU Titkos (EU Secret) vagy EU bizalmas (EU Confidential) szinten minősített dokumentumok közzététele kizárólag a kibocsátó beleegyezésével történhet. 14. cikk 1. Annak érdekében, hogy az e rendeletben ráruházott feladatainak eleget tegyen, a Bizottság személyes adatokat dolgoz fel. E feladatok magukban foglalják a következőket: a) e rendelet I. melléklete módosításainak előkészítése; b) az I. melléklet tartalmának belefoglalása az EU pénzügyi szankciói által sújtott személyeket, szervezeteket és testületeket felsoroló, a Bizottság honlapján 12 elérhető elektronikus, egységes szerkezetbe foglalt jegyzékbe; c) a jegyzékbe vétel indokaira vonatkozó információk feldolgozása; valamint d) a rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által jóváhagyott engedélyekre vonatkozó információk feldolgozása. 2. A jegyzékbe vett természetes személyek tekintetében az I. melléklet csak a következő adatokat tartalmazhatja: a) családi és utónév, ideértve adott esetben a felvett neveket és címeket; b) születési idő és hely; c) állampolgárság; d) útlevél és személyi igazolvány száma; e) adó- és társadalombiztosítási szám; f) nem; g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ; h) munkakör vagy foglalkozás; i) a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja; j) jegyzékbe vétel indokai, amennyiben a munkakör nem elegendő indok. 3. Az I. melléklet ezenfelül tartalmazhatja a jegyzékbe vett személyekre vonatkozó következő személyes adatokat is, feltéve, hogy ezen adatokat az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság szolgáltatta, és azokra valamely különleges 12 HU 13 HU

14 esetben kizárólag a jegyzékben szereplő érintett természetes személy személyazonosságának megállapításához van szükség: a) a természetes személy apjának családi és utóneve; b) a természetes személy anyjának családi és utóneve. Az érintett természetes személyeket ugyanolyan módon tájékoztatják nevük I. mellékletben való feltüntetéséről, mint az a jegyzékbe vett természetes személyek esetében történik. 4. A Bizottság csak abban az esetben dolgozhatja fel megfelelő különös biztosítékok mellett a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekkel, illetve az ezen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekkel vagy biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos adatokat, ha a feldolgozásra az érintett természetes személy által benyújtott, a jegyzékbe vétel indokaira vonatkozó észrevételek vizsgálatához van szükség. Az ilyen adatok nem tehetők közzé és nem cserélhetők. 5. E rendelet alkalmazásában a Bizottság a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontjával összhangban a II. mellékletben említett szervezeti egységét nevezi meg adatkezelőként, hogy ily módon biztosítsa az érintett természetes személyek számára a 45/2001/EK rendelet szerinti jogaik gyakorlását. 15. cikk 1. A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és megteszik az ezek végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. 2. A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely azt követő módosításról. E rendeletet alkalmazni kell: 16. cikk a) a Közösség területén, beleértve annak légterét; b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén; c) bármely olyan, a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára, d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült; e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre. HU 14 HU

15 17. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, [ ]-án/-én. a Tanács részéről az elnök [ ] HU 15 HU

16 I. MELLÉKLET A 2. és a 7. cikkben említett személyek, szervezetek és testületek listája II. MELLÉKLET A 3. cikk (2) bekezdésében, valamint a 4., 5. és 8. cikkben említett illetékes hatóságok listája és az Európai Bizottság értesítési címe (a tagállamok töltik ki) BELGIUM BULGÁRIA CSEH KÖZTÁRSASÁG DÁNIA NÉMETORSZÁG ÉSZTORSZÁG ÍRORSZÁG GÖRÖGORSZÁG SPANYOLORSZÁG FRANCIAORSZÁG OLASZORSZÁG CIPRUS LETTORSZÁG LITVÁNIA HU 16 HU

17 LUXEMBURG MAGYARORSZÁG MÁLTA HOLLANDIA AUSZTRIA LENGYELORSZÁG PORTUGÁLIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA SZLOVÁKIA FINNORSZÁG SVÉDORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Az Európai Bizottság értesítési címe: European Commission (Európai Bizottság) DG External Relations (Külkapcsolati Főigazgatóság) Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP (A. Igazgatóság Válságplatform és KKBP szakpolitikai koordináció) Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention (A.2. csoport Válságkezelés és konfliktusmegelőzés) HU 17 HU

18 CHAR 12/106 B-1049 Brussels/Brüsszel (Belgium) Tel.: (32 2) Fax: (32 2) HU 18 HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.1.2008 COM(2008) 4 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, 1.

EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, 1. EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, 1. oldal szervezete A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. Üzbegisztánt illetően egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. Üzbegisztánt illetően egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.10.2005 COM(2005) 524 végleges. Javaslat A TANÁCS RENDELETE Üzbegisztánt illetően egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről. (előterjesztő: a Bizottság)

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.3.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 88/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU

Részletesebben

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 1. oldal miatt hozo A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en)

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) ConseilUE AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) PUBLIC 12246/14 JOGALKOTÁSIAKTUSOKÉSEGYÉBESZKÖZÖK Tárgy: LIMITE PESC816 RELEX646 COEST280 FIN519 ATANÁCSRENDELETEazukrajnaihelyzetetdestabilizálóorosz

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE. a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE. a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE - a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása 1. oldal miatti korlátozó A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE a Krím és Szevasztopol

Részletesebben

1977L0249 HU 01.01.2007 005.001 1

1977L0249 HU 01.01.2007 005.001 1 1977L0249 HU 01.01.2007 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS IRÁNYELVE (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 2014.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/93 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 656/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról

JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. március 31. (OR. en) 6952/2/11 REV 2 CSC 7 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0036 EK/Egyiptom közötti

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.8. COM(2010) 654 végleges 2010/0321 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem C 313 E/180 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Európai fizetési meghagyás iránti kérelem I. MELLÉKLET A Formanyomtatvány Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló /2006/EK európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2008.7.22. C 184 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 15/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. június 6-án elfogadva a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről Tisztelt Ügyfelünk! Lakáscélú kölcsönkérelme 1 /lakásépítési támogatás folyósítására vonatkozó (a továbbiakban CSOK 2 ) kérelme előkészítésének megkönnyítése

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4 SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS 2015. júniusi változat SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4 AMELY LÉTREJÖTT az Európai Unió képviseletében az Európai Parlament, főtitkárságának

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.23. COM(2011) 138 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Második

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 712 végleges 2007/0246 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Ausztrália közötti, a borkereskedelemről szóló megállapodás

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. Fontos jogi nyilatkozat 31996L0070 Hivatalos Lap L 299, 23/11/1996 o. 0026-0028 Az Európai Parlament és a Tanács 96/70/EK irányelve (1996. október 28.) a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 2011.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. június 17.) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)280 végleges 2010/0168 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 100. számú előírásának a gépjárművek

Részletesebben

VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN

VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 4 Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.) L 218/60 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító

Részletesebben

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés: Az európai polgári eljárás........................................................................................4

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.13. COM(2015) 495 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az európai fizetési meghagyásos

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2006 COM(2006) 371 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek működéséről (a menetrendszerű városi tömegközlekedésben a személyszállításért

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 4 Az intézmények és egyéb uniós szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek 47 303 000 44 794 000 49 750 773,28

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0268/2005 2003/0282(COD) 08/09/2005 Közös álláspont A Tanács által 2005. július 18-án elfogadott közös álláspont az elemekről és akkumulátorokról, valamint

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport 1014/06/HU WP 121 4/2006 sz. vélemény az US Department of Health and Human Services (az USA egészségügyi minisztériuma) 2005. november 20-i, a fertőző

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 3. (03.11) (OR. en) 16291/11 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató AUDIO 63 CULT 91 TELECOM 165 PI 144 Az

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12-IX-2008 B(2008)5170 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 a(z) "Oprymea - pramipexol" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 4 KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 966 000 1 000

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK) 2001L0083 HU 05.10.2009 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben