BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az új pszichoaktív anyagokról valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról {COM(2013) 619 final} {COM(2013) 618 final} {SWD(2013) 319 final} HU HU HU

2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az új pszichoaktív anyagokról valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról HU 2 HU

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Problémameghatározás A szubszidiaritás elemzése Szakpolitikai célkitűzések Szakpolitikai lehetőségek, értékelés Az előnyben részesített szakpolitikai lehetőség Nyomon követés és értékelés HU 3 HU

4 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az új pszichoaktív anyagokról valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról 1. BEVEZETÉS A hatásvizsgálat a fogyasztók számára kockázattal járó új pszichoaktív anyagoknak a belső piacon való elérhetőségét a jogszerű kereskedelmet gátló akadályok kialakulásának megelőzése mellett korlátozó intézkedésekre vonatkozik. Az új pszichoaktív anyagok ( legal high szerek) olyan természetes vagy szintetikus anyagok, amelyek a központi idegrendszerre hatnak és befolyásolják a mentális képességeket. Sok ilyen anyagot egyéb célokra is felhasználnak vagy felhasználhatnak (a továbbiakban: jogszerű felhasználási módok), pl. gyógyszerek hatóanyagaként. Az új pszichoaktív anyagokra nem vonatkoznak az ENSZ kábítószerekről szóló egyezményeiben meghatározott ellenőrzési intézkedések, ellentétben olyan pszichoaktív anyagokkal, mint a kokain és az amfetaminok (a továbbiakban: tiltott kábítószerek). Az új pszichoaktív anyagok belső piacon történő gyors megjelenése és terjedése az elmúlt években a kábítószer elleni uniós politika számára legnagyobb kihívást jelentő fejlemények egyike. A 2005/387/IB tanácsi határozat létrehozta az ezekre az anyagokra vonatkozó információcsere uniós rendszerét, amelyet a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) és az Europol igazgat, hogy értékelhetőek legyenek az ezekkel kapcsolatos kockázatok, továbbá Unió-szerte ellenőrzési intézkedéseket és büntetőjogi szankciókat lehessen rájuk kivetni. A Bizottság 2011-es értékelése megállapította, hogy a tanácsi határozat nem teszi lehetővé az új pszichoaktív anyagok által jelentett kihívások hatékony kezelését. 2. PROBLÉMAMEGHATÁROZÁS Az új pszichoaktív anyagok amelyeknek számos jogszerű felhasználási módja van egyre szélesebb körben elérhetőek a belső piacon, és egyre több fogyasztó él velük. Az ilyen anyagokkal járó potenciális kockázatok arra késztették a hatóságokat, hogy különböző korlátozásokat alkalmazzanak rájuk, ami akadályozhatja a jogszerű kereskedelmet és hátráltathatja a törvényes felhasználási módok kifejlesztését. A problémák fő oka, hogy az új HU 4 HU

5 pszichoaktív anyagok nemzeti megközelítései eltérőek, az ezekre az anyagokra vonatkozó uniós jogi eszköz pedig nem hatékony Az új pszichoaktív anyagok piaca 1997 és 2012 között a tagállamok 290 új pszichoaktív anyagot jelentettek be. Nagy többségüket számos tagállam bejelentette. A bejelentések száma az elmúlt évek során ugrásszerűen nőtt 2009-ben számuk 24 volt, 2012-ben 73. Akár az ezres nagyságrendet is elérheti az esetlegesen megjelenő ilyen anyagok száma Az új pszichoaktív anyagok rekreációs felhasználásának piaca Az elmúlt évek során az új pszichoaktív anyagok rekreációs célú felhasználása nagyobb mértékűvé vált, és túlnyomórészt a fiatalok körében tapasztalható. A fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos attitűdjét vizsgáló évi Eurobarométer gyorsfelmérés szerint az Unióban élő fiatalok 5 %-a számolt be arról, hogy élete során legalább egyszer használt ilyen anyagokat arányuk Írországban a 16 %-ot is eléri. Becslések szerint a tavalyi év során 2,2 millióan használtak új pszichoaktív anyagokat az Unióban. Az internet és a közösségi oldalak megkönnyítették elterjedésüket az Unióban az EMCDDA gyorsfelmérései szerint 2010 és 2012 között négyszeresére (170-ról 690-re) emelkedett az ilyen anyagokat értékesítő online árusítóhelyek száma. Az elmúlt három év során legalább 13 tagállamban nyíltak új pszichoaktív anyagok árusítására szakosodott boltok. Ilyen anyagok egyes esetekben benzinkutaknál, videofilmkölcsönzőkben, szexuális termékeket árusító boltokban vagy dohányboltokban is kaphatók. Az ilyen anyagokat előállító vállalkozások az Unión kívül (Kínában és Indiában) telepednek le, és gyorsan alkalmazkodnak a korlátozó intézkedésekhez, alternatív anyagokat kínálva. Az új pszichoaktív anyagok rekreációs felhasználása piacának méretét az ecstasy piacán alapuló analógia alapján évi 0,5 milliárd euróra becslik Az új pszichoaktív anyagok jogszerű felhasználási módjainak piaca A rekreációs célokra használt új pszichoaktív anyagok között sok olyan van, amelynek különböző ipari felhasználási módja is van vagy lehet ilyen például a GBL (gammabutirolakton), az 1-4 BDO (1,4-butándiol) és az mcpp. Mindazonáltal átfogó információk nem állnak rendelkezésre Unió-szerte, mivel a meglévő uniós mechanizmus nem irányozza elő az ilyen adatok gyűjtését, és a tagállami hatóságok nem jelentik be szisztematikus módon az ilyen felhasználási módokat óta az EMCDDA a bejelentett anyagok mintegy egyötöde esetében kapott információkat a jogszerű felhasználási módokról. Ez jelentős arány, és a tényleges arány ennél magasabb is lehet, tekintettel arra, hogy ezek az új anyagok gyakran nem túl ismertek. Feltételezhető, hogy a jogszerű felhasználási módok piaca jelentős, mivel a piacon nagy számban vannak jelen vagy kerülhetnek bevezetésre pszichoaktív anyagok, továbbá lehetséges ezek kettős felhasználása (rekreációs felhasználás és ipari felhasználás) probléma: Az új pszichoaktív anyagok rekreációs felhasználásával járó kockázatok Az új pszichoaktív anyagok rekreációs célú felhasználása káros hatással lehet a fogyasztók egészségére és biztonságára, továbbá társadalmi kockázatokkal és terhekkel járhat. A leggyakoribb egészségkárosodások között szerepelnek a következők: agitáció, delírium, tachycardia, magas vérnyomás, halált okozó túladagolás, a vér útján terjedő fertőzések (pl. HIV vagy hepatitis C) terjedése, pszichiátriai problémák, függőség. Több új pszichoaktív anyag együttes, illetve tiltott kábítószerekkel vagy alkohollal kombinált fogyasztása esetén HU 5 HU

6 magasabbak a kockázatok. Az ilyen anyagok alkalmazására vonatkozó információk hiánya szintén növeli a kockázatot. A mentális egészségre és a társas képességekre gyakorolt lehetséges hatásaik miatt az új pszichoaktív anyagok gyakori használata negatív társadalmi hatással járhat, és kedvezőtlenül érintheti a családi életet és a közösségeket. Az ilyen anyagok használata károsíthatja a gépjármű-vezetési képességet, valamint erőszakos viselkedéshez és bűncselekményekhez vezethet. A szervezett bűnözés jelenléte e piacon korlátozott mértékű, és főként az ilyen anyagok tiltott kábítószerekkel való együttes értékesítéséből adódik. Az új pszichoaktív anyagok okozta egészségkárosodások becsült költsége évi 211 millió EUR, a büntetőjogi intézkedések végrehajtásának becsült költsége pedig évi millió EUR probléma: a belső piacon folyó jogszerű kereskedelmet hátráltató akadályok A hatóságok által az új pszichoaktív anyagok rekreációs célú felhasználásának visszaszorítása érdekében bevezetett korlátozó intézkedések hátráltathatják a jogszerű kereskedelmet, és megnehezíthetik a gazdasági szereplők számára az ilyen anyagokhoz való hozzáférést, akik ezért üzleti lehetőségektől eshetnek el. Az ilyen intézkedések a kutatást is megnehezíthetik, hátráltatva ezáltal az új felhasználási módok kifejlesztését. Az egyes tagállamokban és az egyes anyagok tekintetében eltérő korlátozások vannak érvényben. Az alkalmazott jogi eszköztől függően nemzeti szinten csak bizonyos típusú felhasználási módokat engedélyeznek, és a korlátozások megszegésére közigazgatási vagy büntetőjogi szankciók vonatkoznak. Ez kereskedelmi akadályokhoz, széttagoltsághoz és egyenlőtlen versenyfeltételekhez vezet, és megnehezíti a vállalkozások számára a belső piacon való működést. A korlátozó intézkedések láncreakció-szerű hatást gyakorolhatnak a gazdasági szereplőkre, mivel ezeket az anyagokat gyakran használják más anyagok és termékek előállításához. Mivel az új pszichoaktív anyagok piaca várhatóan növekedni fog, és a tagállamok valószínűleg további intézkedéseket vezetnek majd be a rekreációs célú felhasználás visszaszorítása érdekében, a jogszerű kereskedelmet gátló akadályok fokozódása várható A probléma okai A probléma a következő okokból ered: Eltérő nemzeti megközelítések: a tagállami jogszabályok és az összehangolatlan nemzeti szintű intézkedések közötti eltérések hátrányosan érinthetik a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőket és a fogyasztókat. Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó uniós jogszabály nem hatékony: a tanácsi határozat lassú és lépéshátrányban van, nem biztosítja, hogy elegendő bizonyíték álljon rendelkezésre ahhoz, hogy az anyagokra vonatkozóan megfelelő és fenntartható döntéseket lehessen hozni, és a korlátozó intézkedések tekintetében nem rendelkezik választási lehetőségekről Alapforgatókönyv A jelenlegi keret változatlan fenntartása esetén a problémák valószínűleg súlyosbodni fognak. Az anyagok rekreációs célú felhasználásának piaca várhatóan növekedni fog, és 2020-ra meg is kétszereződhet. A káros anyagok egyre szélesebb körű elérhetőségével és használatával kapcsolatos egészségügyi és társadalmi költségek ezzel arányosan növekednének. A jogszerű felhasználási módok piaca is várhatóan bővülni fog, miközben az HU 6 HU

7 eltérő nemzeti megközelítések és a nem hatékony uniós jogi szabályozás jogszerű kereskedelmet hátráltató hatásai fennmaradnak, illetve akár erősödhetnek is. 3. A SZUBSZIDIARITÁS ELEMZÉSE Az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdése felhatalmazza az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése, az EUMSZ 114. cikkének (3) bekezdése pedig előírja, hogy a Bizottságnak az egészségügyre, a biztonságra és a fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas szintjét kell alapul vennie. Az EU-nak valamennyi uniós politika meghatározása és végrehajtása során biztosítania kell az emberi egészségvédelem magas szintjét (az EUMSZ 168. cikkének (1) bekezdése) és hozzá kell járulnia a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez (az EUMSZ 169. cikkének (1) bekezdése). A súlyos kockázatokat jelentő anyagok kezelése céljából az EU felhatalmazással rendelkezik arra, hogy kiterjessze ezekre a tiltott kábítószer-kereskedelemre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések hatályát (az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdése). Az Európai Unió a tagállamoknál alkalmasabb intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy korlátozza a káros új pszichoaktív anyagoknak a belső piacon rekreációs felhasználás céljából való elérhetőségét, és biztosítsa, hogy az eltérő nemzeti megközelítések nem hátráltatják a jogszerű kereskedelmet. Uniós szintű fellépésre van szükség ahhoz, hogy azonosítani lehessen a káros új pszichoaktív anyagokat, és valamennyi tagállamban gyorsan be lehessen őket vonni a piacról, továbbá csökkenthetőek, illetve megelőzhetőek legyenek a tagállami fellépésekből eredő, a jogszerű kereskedelmet hátráltató akadályok. 4. SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos uniós fellépés fő szakpolitikai céljai a következők: Az új pszichoaktív anyagok jogszerű kereskedelmét hátráltató akadályok csökkentése és az ilyen akadályok megjelenésének megelőzése. A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme a káros új pszichoaktív anyagokkal járó kockázatokkal szemben. A konkrét célkitűzések pedig a következők: Az egészségügyi, társadalmi és biztonsági kockázattal járó, illetve közvetlen közegészségügyi aggodalmakat támasztó anyagok kezelése. Az új pszichoaktív anyagok gyors azonosítását és értékelését lehetővé tevő kapacitások javítása, valamint az anyagoknak a velük járó kockázat alapján való kezelése. Az ilyen anyagok belső piacon folyó jogszerű kereskedelmének megkönnyítése. Az uniós dimenziójú aggodalmakat felvető, káros új pszichoaktív anyagokra vonatkozó nemzeti intézkedések következetességének javítása, és egyik tagállamból a másikba való átterelésük kockázatának csökkentése. HU 7 HU

8 5. SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK, ÉRTÉKELÉS A szakpolitikai lehetőségeket négy csoportra osztottuk fel, a jelenlegi helyzet fenntartására is kiterjedően. A következő lehetőségeket elvetettük: a szaküzletek és az online árusítóhelyek szabályozása; az új pszichoaktív anyagok uniós szintű engedélyezési rendszerének bevezetése; általános tilalom bevezetése; az uniós fellépés megszüntetése A szakpolitikai lehetőségek áttekintése 1. csoport: az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó ismeretek és elemzés javítása Ez a csoport tartalmazza az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó uniós szintű kutatás és elemzési kapacitások megerősítését, a hatékonyabb uniós reagálás elősegítése érdekében. (1) A jelenlegi helyzet fenntartása Az EMCDDA és az Europol csak a tagállami bejelentések alapján gyűjti és elemzi az anyagok összetételével és várható hatásaival kapcsolatos információkat. (2) Az EMCDDA, a kutatóintézetek és a bűnügyi laboratóriumok közötti strukturális együttműködés elősegítése Az EU pénzügyi támogatást nyújt az EMCDDA, a kutatóintézetek ezen belül a Közös Kutatóközpont (JRC) és az Unióban működő bűnügyi laboratóriumok közötti strukturális együttműködéshez, hogy hozzájáruljon az egyes anyagokra vonatkozó információs igények kielégítéséhez és az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó elemzések elkészítéséhez és terjesztéséhez. (3) Uniós szintű kutatási infrastruktúra kialakítása A meglévő uniós kutatási létesítményen (JRC) vagy ügynökségen (EMCDDA) belül új kutatási infrastruktúra kialakítása. Feladatai megegyeznének a (2) lehetőségben említettekkel. 2. csoport: az új pszichoaktív anyagok egyedi vagy csoportos kezelése Ez a csoport az új pszichoaktív anyagok kezelésének lehetőségeit tartalmazza, amely az egyes anyagokra vagy az anyagok egy csoportjára vonatkozó kockázatértékelés (és intézkedések) formájában valósulhat meg. (1) Egyedi megközelítés (a jelenlegi helyzet fenntartása) Minden anyagot egyedileg vizsgálnak és értékelnek, és az anyaggal járó konkrét kockázatok alapján születik döntés arról, hogy szükséges-e korlátozó intézkedéseket bevezetni. (2) Az anyagok csoportjain alapuló megközelítés A vizsgálat, az értékelés és a korlátozó intézkedések bevezetése hasonló anyagok csoportjának egészére irányul. A csoport meghatározása történhet a hasonló kémiai szerkezet (generikus megközelítés) vagy a hasonló farmakológiai hatás (analogikus megközelítés) alapján. (3) Egyedi megközelítés, amelyet az anyagok intelligens csoportosításon alapuló csoportjaira vonatkozó információk egészítenek ki Minden anyagot egyenként vizsgálnak, értékelnek és vetnek alá korlátozó intézkedéseknek (mint az (1) lehetőség szerint), de az ugyanazon csoportba tartozó egyéb anyagokról is információkat gyűjtenek. Így bizonyos anyagok megjelenése előre jelezhető, de minden anyag esetében egyedi kockázatértékelést végeznek. HU 8 HU

9 3. csoport: átmeneti intézkedések Ez a csoport annak lehetőségeit tartalmazza, hogy átmenetileg korlátozható legyen a fogyasztói piacon az olyan új pszichoaktív anyagok elérhetősége, amelyek esetében a fogyasztásukhoz kapcsolódó bejelentett halálesetek és súlyos egészségügyi következmények, valamint felhasználásuknak számos tagállamban való elterjedtsége miatt megalapozott a gyanú, hogy ezek közvetlen közegészségügyi kockázatot jelentenek. A korlátozások az anyagokra vonatkozó kockázatértékelés eredményéig hatályban maradnak, és nem vonatkoznak az anyagok kereskedelmi vagy tudományos felhasználására, sem pedig az anyagokat tartalmazó, egyéb uniós jogszabályok alapján engedélyezett termékekre. (1) Átmeneti intézkedések alkalmazásának mellőzése (a jelenlegi helyzet fenntartása) A tanácsi határozat értelmében nincs lehetőség az egész Unióra vonatkozó átmeneti intézkedések bevezetésére. Az anyagok elérhetőségének esetleges korlátozásáról csak a kockázatértékelés elvégzését követően születik döntés, és ez a döntés végleges. (2) Ideiglenes intézkedések bevezetésére irányuló uniós ajánlás A Bizottság ajánlásban kéri a tagállamokat, hogy átmeneti intézkedések bevezetésével azonnal vonjanak be egy adott anyagot a piacról és tiltsák meg a fogyasztók körében való terjesztését, értékesítését, bemutatását vagy felkínálását (az ipari és tudományos felhasználásra nem terjedne ki a korlátozás hatálya). Az ajánlást végrehajtó tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek az anyag piacról való bevonásának biztosítása érdekében. (3) Ideiglenes intézkedések bevezetésére irányuló uniós határozat A (2) lehetőséggel megegyező intézkedések, azzal a különbséggel, hogy ezek kötelező érvényűek a tagállamokra nézve. Az intézkedések bevezetésére vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, végrehajtási jogi aktusban. Az intézkedések megszegése nemzeti szinten meghatározott közigazgatási szankciókat vonna maga után. 4. csoport: az új pszichoaktív anyagra vonatkozó végleges határozat Ez a csoport az anyag kockázatértékelést követő kezelésére vonatkozó lehetőségeket tartalmazza. A Bizottság azonosítja az anyaggal járó egészségügyi, társadalmi és biztonsági kockázatok szintjét ez lehet alacsony, közepes vagy súlyos, majd meghatározza, hogy szükség van-e korlátozó intézkedésekre, és amennyiben igen, milyen típusúakra. Az alábbi kritériumokat veszi figyelembe: az anyag fogyasztása által okozott egészségkárosodás (sérülés, betegség, fizikai és mentális károsodás); az egyént vagy a társadalmat érintő szociális kár (pl. a társas képességek károsodása, szervezett bűnözés, illegális profit); biztonsági kockázatok (betegségek terjedése, a közúti közlekedés biztonságára gyakorolt hatás). (1) Uniós határozat az anyagok büntetőjogi szankciókkal megerősített korlátozó intézkedéseknek való alávetéséről, vagy a fellépés mellőzése (a jelenlegi helyzet fenntartása) A kockázatértékelés eredményei alapján a Bizottság vagy jogalkotási javaslatot terjeszt a Tanács elé, amely kötelezi a tagállamokat az anyagot büntetőjogi ellenőrzési intézkedéseknek vetni alá (a tiltott kábítószerekre vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazandók az új pszichoaktív anyagra), vagy indokolja, hogy miért nincs szükség erre. Mivel a tiltott kábítószerekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak meg kell felelniük a tiltott kábítószerkereskedelemről szóló 2004/757/IB kerethatározatnak, az ellenőrzésnek alávetett új pszichoaktív anyagra a kerethatározat rendelkezései alkalmazandók. Csakis az ENSZ HU 9 HU

10 kábítószerekről szóló egyezményeiben szereplő, jogszerű felhasználási módokra vonatkozó kivételek engedélyezettek. (2) A jelenlegi helyzet fenntartása, továbbá uniós ajánlás az anyagok közigazgatási szankciókkal megerősített, fogyasztói piaci korlátozó intézkedéseknek való alávetéséről A Bizottság háromféleképpen léphet: ha az anyag alacsony kockázatot jelent, nem vezet be korlátozást; ha közepes kockázattal jár, a Bizottság ajánlja a tagállamoknak, hogy vonják be az anyagot a piacról, és tiltsák meg a fogyasztók körében való terjesztését, értékesítését, bemutatását vagy felkínálását (a kereskedelmi, ipari és tudományos felhasználás korlátozása nélkül); ha súlyos kockázattal jár, büntetőjogi szankciók alkalmazandók rá, mint a jelenlegi helyzetben. (3) A jelenlegi helyzet fenntartása, továbbá uniós határozat az anyagok közigazgatási szankciókkal megerősített, fogyasztói piaci korlátozó intézkedéseknek való alávetéséről A (2) lehetőséggel megegyező intézkedések, azzal a különbséggel, hogy amennyiben egy anyag közepes kockázattal jár, a Bizottság az anyag fogyasztói piaci korlátozás alá vetéséről ajánlás helyett határozatot fogad el, amely kötelező erejű, és bevezetésére végrehajtási jogi aktus formájában kerül sor A szakpolitikai lehetőségek értékelése 1. csoport: az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó ismeretek javítása A jelenlegi helyzet nem járul hozzá a szakpolitikai célok megvalósításához. A közegészségügyre és a biztonságra nézve kismértékű kedvező hatást gyakorol, elfogadottsága az érdekelt felek körében alacsony. Az Unió és a tagállamok számára nem jár többletköltséggel. Az EMCDDA, a kutatóintézetek és a bűnügyi laboratóriumok közötti strukturális együttműködés jelentős pozitív hatással jár. Az új pszichoaktív anyagok káros hatásaira vonatkozó bizonyítékok gyűjtése révén eredményesebbé teszi az uniós fellépést. A as időszakban mintegy 3,7 millió EUR finanszírozást igényel az uniós költségvetésből. Az érdekelt felek körében nagy elfogadottságot élvez. Az uniós kutatási infrastruktúra ugyanilyen hatással jár, azonban aránytalan, mivel létrehozásának költsége 5,1 millió EUR, évi működési költsége pedig 1,4 millió EUR. Az érdekelt felek körében kevéssé elfogadott. 2. csoport: az új pszichoaktív anyagok egyedi vagy csoportos kezelése Az egyedi megközelítés (a jelenlegi helyzet fenntartása) közepes mértékű pozitív hatást gyakorol a szakpolitikai célok tekintetében. Nem teszi eredményesebbé az uniós fellépést, mivel nem fejleszti az Unió számára a piaci fejlemények előrejelzését lehetővé tevő kapacitást, ugyanakkor az egyes anyagok kockázataira vonatkozó megalapozott bizonyítékok biztosítása révén kedvező hatást gyakorol az egészségügyre és a biztonságra. Kedvező hatást gyakorol a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőkre, mivel csupán a káros anyagokat korlátozza. Az érdekelt felek körében elfogadottságának szintje jó. Az anyagok csoportjain alapuló megközelítés közepes szintű pozitív hatással van a szakpolitikai célokra, mivel elősegíti a piaci fejlemények előrejelzését, és kedvező hatást fejt ki egészségügyi és biztonsági szempontból, azonban kedvezőtlen hatást gyakorol az alapvető jogokra és a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőkre, mivel az anyagokra káros hatásukra vonatkozó bizonyítékok nélkül is bevezethetők korlátozások. Az HU 10 HU

11 Unió és a tagállamok számára alacsony költséggel jár, az érdekeltek körében elfogadottságának szintje jó. Az anyagok intelligens csoportosításon alapuló csoportjaira vonatkozó információkkal kiegészített egyedi megközelítés jelentős pozitív hatást gyakorol a szakpolitikai célok megvalósítása tekintetében, mivel ötvözi a fent bemutatott két megközelítés előnyeit. Jelentős egészségügyi és biztonsági hatással jár, és nem jelent többletköltséget az Unió és a tagállamok számára. Pozitív hatással van a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőkre, elfogadottságának szintje az érdekelt felek körében magas. 3. csoport: átmeneti intézkedések Az átmeneti intézkedések hiánya (a jelenlegi helyzet) jelentős negatív hatást gyakorol a szakpolitikai célok megvalósítása tekintetében, mivel a valószínűsíthetően káros hatású anyagok elérhetőek maradnak a piacon. Az érdekelt felek körében kevéssé elfogadott. Az átmeneti intézkedések bevezetésére irányuló uniós ajánlás közepes mértékű pozitív hatással van a szakpolitikai célok tekintetében, mivel a veszélyes anyagokat így gyorsan eltávolítják a fogyasztói piacról. Az átterelés kockázata azonban fennáll, mivel valószínűleg nem minden tagállam hajtja majd végre az ajánlást. Korlátozott (végrehajtáshoz kapcsolódó) költségeket jelent az uniós és a tagállami költségvetés számára. A jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplők tevékenységeit megkönnyíti, hogy bizonyos anyagokra vonatkozóan közös megközelítés lesz érvényben az Unióban. A rekreációs célú felhasználás terén működő gazdasági szereplők üzleti lehetőségeire és egyes alapvető jogaira gyakorolt kedvezőtlen hatások indokoltak. A lehetőség arányos, az érdekeltek körében elfogadottságának szintje jó. Az átmeneti intézkedések bevezetésére vonatkozó uniós határozat hasonló, ám fokozott hatással jár, mivel ezt valamennyi tagállam végrehajtja. Több költséggel jár, mint az ajánlás, ugyanakkor hatékonyabb az átterelés kockázatának csökkentése és a kedvező közegészségügyi hatások megvalósítása tekintetében. A jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplők tevékenységeit megkönnyíti, hogy bizonyos anyagokra vonatkozóan közös megközelítés lesz érvényben az Unióban. A lehetőség arányos, az érdekeltek körében elfogadottságának szintje magas. 4. csoport: az új pszichoaktív anyagra vonatkozó végleges határozat A jelenlegi helyzet fenntartása kismértékű pozitív hatással jár a szakpolitikai célok megvalósítása tekintetében, mivel a nemzeti fellépések következetességének javítása mellett nem teszi lehetővé a közepes kockázattal járó anyagok arányos módon történő kezelését. Az alapvető jogokra kedvezőtlen, ám indokolt hatást fejt ki. Arányossággal kapcsolatos aggodalmakat vet fel, és az érdekelt felek körében elfogadottsága alacsony. A szakpolitikai célokra közepes mértékű pozitív hatást gyakorol az, ha a jelenlegi helyzet a fogyasztói piaci korlátozásokra irányuló uniós ajánlások elfogadásának lehetőségével egészül ki, mivel ez az anyagok káros hatásaival arányosabb intézkedést tesz lehetővé. Az átterelés kockázata azonban fennáll. Az egészségügyre és a biztonságra gyakorolt pozitív hatásai közepes mértékűek, az uniós és a nemzeti költségvetésre tett hatása nem jelentős (a végrehajtáshoz kapcsolódik). Kedvező hatást gyakorol a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőkre, mivel tevékenységüket nem érintik így a korlátozó intézkedések (közepes kockázat esetén), valamint bizonyos felhasználási módok súlyos kockázattal járó anyagok esetében is engedélyezettek lennének. A rekreációs célú felhasználás terén működő gazdasági szereplők alapvető jogaira és üzleti lehetőségeire gyakorolt kedvezőtlen hatások indokoltak. A lehetőség arányos az anyagokkal járó kockázattal, az érdekelt felek körében elfogadott. HU 11 HU

12 Hasonló hatásokkal jár, ha a jelenlegi helyzet a fogyasztói piaci korlátozásokra irányuló uniós határozatok elfogadásának lehetőségével egészül ki, ám e hatások erősebbek, mivel a határozat a tagállamokra nézve kötelező erejű. Az előző lehetőségnél költségesebb, ugyanakkor hatékonyabban csökkenti az átterelés kockázatát és a káros anyagok kedvezőtlen egészségügyi és biztonsági hatásait. A lehetőség arányos, az érdekeltek körében elfogadottságának szintje magas. 6. AZ ELŐNYBEN RÉSZESÍTETT SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉG A hatások komparatív vizsgálata alapján a szakpolitikai célok megvalósítását a jogalkotási és nem jogalkotási lehetőségek alábbi kombinációja segítené elő a leghatékonyabban: (1) Az EMCDDA, a kutatóintézetek és a bűnügyi laboratóriumok közötti strukturális együttműködés elősegítése. (2) Egyedi megközelítés, amelyet az anyagok intelligens csoportosításon alapuló csoportjaira vonatkozó információk egészítenek ki. (3) Ideiglenes intézkedések bevezetésére irányuló uniós határozat. (4) A jelenlegi helyzet fenntartása, továbbá uniós határozat az anyagok közigazgatási szankciókkal megerősített, piaci korlátozó intézkedéseknek való alávetéséről. Az előnyben részesített lehetőség jelentős pozitív hatást gyakorol a közegészségügyre és a biztonságra. Gyors uniós fellépést tesz lehetővé, mivel az átmeneti intézkedések lehetővé teszik az azonnali aggályokat felvető anyagok gyorsabb bevonását a fogyasztói piacról, mivel (végrehajtási jogi aktusok révén) lerövidíti a közvetlenül alkalmazandó korlátozó intézkedések elfogadásához szükséges időt. Az előnyben részesített lehetőség révén az Unió jóval inkább képes lesz előre jelezni a fejleményeket, és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban megfelelő válaszlépéseket tenni. Pozitív hatással van a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőkre. Bár negatív hatást gyakorol a rekreációs célú felhasználás piacán működő gazdasági szereplőkre gazdasági szempontból és az alapvető jogok tekintetében, ezt indokolja az anyagokkal járó kockázat kezelésének szükségessége, és ellensúlyozza a jogszerű felhasználási módok piacán működő gazdasági szereplőkre gyakorolt pozitív hatás. Az előnyben részesített szakpolitikai lehetőség megfelelő egyensúlyt teremt aközött a két cél között, hogy egyfelől védeni kell az egyéneket és a társadalmat az új pszichoaktív anyagok rekreációs célú felhasználásából adódó kockázatoktól, másfelől pedig csökkenteni kell a jogszerű kereskedelmet gátló akadályokat és meg kell előzni ezek kialakulását. Ahhoz is hozzájárul, hogy az új pszichoaktív anyagok jogszerű felhasználási módjainak piaca jobban kapcsolódjon a belső piachoz. Mivel több fokozatú, pontosabban meghatározott, a kockázati szinttel arányos opciókat biztosít, csökkenti a korlátozási intézkedésekből adódóan a gazdasági szereplőket és a fogyasztókat érő kedvezőtlen hatásokat. E szakpolitikai lehetőség kedvező hatásai ellensúlyozzák az uniós és a tagállami költségvetésre háruló költségeket. A lehetőség tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét, mivel csak azokra az anyagokra vonatkozik, amelyek Unió-szerte gondot okoznak, és a tagállamok felelősségi körében hagyja a helyi szintű problémát okozó anyagok kezelését. Az arányosság elvét is tiszteletben tartja, mivel az anyagok kockázati szintjéhez igazított intézkedések biztosításának köszönhetően nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket. HU 12 HU

13 7. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS Az EMCDDA és az Europol évente jelentést tesz az eszköz végrehajtásáról. A Bizottság rendszeresen értékeli végrehajtását, működését, eredményességét, hatékonyságát és hozzáadott értékét. Öt évente kezdeményezi az eszköz értékelését, és ennek eredményét benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, szükség esetén módosításokat javasolva. HU 13 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

TANÁCS AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK. (Tájékoztatások) Az EU kábítószer-ellenes cselekvési terve (2009 2012)

TANÁCS AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK. (Tájékoztatások) Az EU kábítószer-ellenes cselekvési terve (2009 2012) 2008.12.20. HU C 326/7 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS Az EU kábítószer-ellenes cselekvési terve (2009 2012) (2008/C 326/09) Bevezetés A

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja 2015. ÉVI EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-JELENTÉS A MONITOROZÁS 20 ÉVE Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja (2015.6.4., LISSZABON HÍRZÁRLAT WET/lisszaboni idő szerint 10.00

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 1. oldal A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. SEC(2010) 1583 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. december 19. (04.01.) (OR. en) 16989/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0266 (ACC) COMER 234 PESC 1331 CONOP 82 ECO 205 UD 134 ATO 177 JAVASLAT Küldi: az Európai

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 20.6.2013 2012/0366(COD) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.29. COM(2014) 665 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió és Kolumbia közötti vízummentességi megállapodásra irányuló tárgyalásokra

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN. kg609933insidehu.indd 1 10/11/06 11:26:36

ÉVES JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN. kg609933insidehu.indd 1 10/11/06 11:26:36 ÉVES JELENTÉS 2006 A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN kg609933insidehu.indd 1 10/11/06 11:26:36 Jogi megjegyzés A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (European Monitoring Centre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.13. COM(2015) 495 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az európai fizetési meghagyásos

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014.12.18.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014.12.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.18. C(2014) 9794 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014.12.18.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2015. évi munkaprogramjának elfogadásáról és az Alap

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) PUBLIC 16471/12 LIMITE JAI816 ECOFIN962 TRANS404 RELEX1064 PESC1417 COTER113 ENFOPOL380 COSDP996 PROCIV187 ENER477 ATO157 DATAPROTECT130

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

ISSN 1830-0766 ÉVES JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN

ISSN 1830-0766 ÉVES JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN ISSN 1830-0766 ÉVES JELENTÉS 2006 A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN HU ÉVES JELENTÉS 2006 A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN Jogi megjegyzés A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 19.6.2013 2013/2063(INI) JELENTÉSTERVEZET a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában (2013/2063(INI)) Ipari, Kutatási

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.26. COM(2012) 537 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kulturális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról

JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. március 31. (OR. en) 6952/2/11 REV 2 CSC 7 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 510 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság kezelése: Az európai migrációs stratégia

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I P7_TA-PROV(2013)0428 Orvostechnikai eszközök ***I Az Európai Parlament 2013. október 22-én elfogadott módosításai az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben