A Progress eredményeinek biztosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Progress eredményeinek biztosítása"

Átírás

1 A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program ( ) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság

2

3 A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program ( ) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság 0.1 egység A kézirat lezárva 2008 májusában

4 Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek nem felelnek azért, hogy a jelen kiadványban foglalt információtartalmakat mások hogyan használják fel. photos: 123RF A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Európai Közösségek, 2008 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Katalógusinformáció a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN DOI /52931

5 Előszó Örömmel mutatom be a as időszakra szóló Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program végrehajtására vonatkozó keretstratégiát. A Bizottsággal szemben akárcsak a kormányokkal szemben szerte a világon megfogalmazódik az az igény, hogy a közvélemény egyre fokozódó elvárásai és a rögzített költségvetés által meghatározott légkörben kézzelfogható eredményeket mutasson fel a polgárok számára. A társadalmi kérdések gyakran összetettek, többdimenziósak, és átnyúlnak a különböző szolgálatok határain, illetve az Unió és a tagállamok közötti felelősség korlátain. Amint egyre nő a nagyobb fokú elszámoltathatóság, valamint az állami szervezetekbe vetett bizalom iránti igény, minden korábbinál fontosabb az Európai Bizottság számára az, hogy előre gondolkozzék, és stratégiailag tervezze a jövőt. A keretstratégia felvázolja azokat a kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szociálpolitikai téren szembe kell néznie, illetve azt, hogy ezekre miként kívánunk reagálni. A keretstratégia meghatározza a Progress küldetését, hozzájárulását a szociálpolitikai menetrend céljainak megvalósításához, valamint hosszú távú és konkrét célkitűzéseit. A keretstratégiát a teljesítmény mérésével kapcsolatos szempontok listája egészíti ki, amelyek célja meghatározni, hogy milyen mértékben érte el a Progress a várt eredményeket. A keretstratégia elkészítésére a különböző érdekelt felekkel folytatott széles körű együttműködés nyomán került sor, kidolgozása a felek részvételén és velük folytatott konzultáción alapuló folyamat keretében történt, amelynek során különböző magánszemélyektől és intézményektől kaptunk jelentős hozzájárulást és támogatást. Az Európai Bizottság nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik részt vettek a folyamatban, és egyúttal köszönöm elkötelezettségüket is. A keretstratégia olyan átfogó és ambiciózus menetrendet határoz meg a Bizottság számára, amelynek végrehajtását érdekeik legmesszemenőbb figyelembevétele mellett az európai polgárok elvárják tőlünk. Biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban támaszkodhatom majd munkatársaink állandó támogatására és elhivatott munkájára, valamint partnereink és az érdekelt felek folyamatos vállalásaira és együttműködésére. Nikolaus G. van der Pas főigazgató Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságs A Progress eredményeinek biztosítása 3

6 Tartalomjegyzék 1. A Progress szakpolitikai hátteréről 5 2. A Progress küldetése miként tervezzük megvalósítani? 8 3. A Progress logikai modellje 9 4. Végeredmény Középtávú eredmények Az EU jogának hatékony alkalmazása Az EU célkitűzéseinek közös megértése és vállalása Hatékony partnerségek Azonnali eredmények Hatékony információmegosztás és tanulás Adatokra alapozott közösségi szakpolitikák és jogszabályok A több területet érintő kérdések integrálása és a következetesség A nemzeti és európai uniós hálózatok nagyobb teljesítőképessége Magas színvonalú és részvételen alapuló szakpolitika Figyelemmel kísérés és értékelés 20 További információk 21 4 A Progress eredményeinek biztosítása

7 Progress Közösségi program a foglalkoztatásért és a társadalmi szolidaritásért A Progress szakpolitikai hátteréről Az EU foglalkoztatási és szociális politikájának, programjainak és szolgáltatásainak jövőjét igen sokféle erő formálja. Ilyenek például a globalizáció, a tudásalapú társadalomban bekövetkező technológiai változások, a demográfiai változások, továbbá az életszínvonal és az életminőség. Ugyanakkor e szakpolitikák meghatározásában sok érdekelt fél kormányok, szervezetek és egyes állampolgárok vesz részt. Továbbra is számos olyan változó van, amely hatással van az európai társadalomnak arra a képességére, hogy vajon ki tudja-e használni mindenki tehetségét, és segíteni tudja-e őket a bennük rejlő tehetség teljes körű kibontakoztatásában. E változók közé tartoznak például az oktatás, a jövedelmi szint, a foglalkoztathatóság, a nem és más személyes jellemvonások, valamint a közösségi kapacitás. Az ezen erők által kínált lehetőségek ezért szükségessé teszik a szakpolitikák innovatív alakítását, a partnerekkel történő együttműködést, valamint az az iránti elkötelezettséget, hogy valódi eredményeket érjünk el az európai polgárok javára. A foglalkozatási és szociális kérdésekért elsődlegesen a tagállamok felelősek. Mind a 27 országnak megvan a saját jóléti rendszere, amelyekre eltérő reform-menetrendek vonatkoznak. Valamennyi tagállam esetében azonban nagyrészt közösek azok a főbb kihívások, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell majd.. A Pr o g r e s s k ü l d e t é s e Az Európai Unió által a tagállamoknak a több és jobb munkahely megteremtésére, valamint az összetartóbb társadalom kialakítására irányuló kötelezettségvállalásaival és erőfeszítéseivel kapcsolatban nyújtott támogatás erősítése A Progress eredményeinek biztosítása 5

8 Hogyan illeszkedik az EU ebbe a folyamatba? Az EU mélyreható változásokkal szembesül, és ezek jelentős hatással vannak az Unió szerepére is. Ezen túlmenően az EU kulcsfontosságú szerepet játszik a modern, innovatív és fenntartható szociális Európa létrehozásában is: Képes arra, hogy ösztönözze, elősegítse és lehetővé tegye az eszmecserét a legfontosabb kormányzati és nem kormányzati szervek, valamint az állami és magánszereplők körében, és ezzel a képességével élnie is kell. A hatékonysághoz szükség van a másokkal partneri viszonyban folytatott munkára, illetve mindazon felek bevonására, akik rendelkeznek az e kihívások kezelését segítő erőforrásokkal és kompetenciákkal. Az EU szociálpolitikája e célok elérésében különböző eszközökkel segíti a tagállamokat. A szociálpolitika által meghatározott, valamennyi tagállamra vonatkozó miminumkövetelmények mind a 27 tagállamban azonos szintű védelmet tesznek lehetővé az EU polgárai számára. Ráadásul ez azt is biztosítja, hogy valamennyi vállalkozás azonos szabályokat követ, így egyenlő eséllyel folytathatják a versenyt. Az EU közös európai uniós célkitűzésekben is megállapodik a tagállamokkal, és figyelemmel kíséri az ezek megvalósítása terén elért haladást. Ebben a tekintetben a nyitott koordinációs módszerek (OMC) segítik a nemzeti szakpolitikákat abban, hogy előre tudjanak lépni a közös európai uniós célok irányában, de ugyanakkor a tagállamokra bízza, hogy miként érik el ezeket. Ezenkívül az EU a társadalmi és civil párbeszédet is ösztönzi. Ily módon az ipar két oldalát a munkaadókat és a munkavállalókat képviselő szociálispartner-szervezetek vitákra, tanácskozásokra, tárgyalásokra és közös fellépésekre vállalkoznak. Az ilyen párbeszéd segíti a szociális partnereket az európai szociális normák meghatározásában, és létfontosságú szerepet játszik az EU kormányzásában. Végül, de nem utolsósorban az EU pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak, hogy segítse őket erőfeszítéseik megvalósításában. Ebben a tekintetben az EU rendelkezésére álló legfőbb eszköz az Európai Szociális Alap, amelynek célja a foglalkoztatás elősegítése, valamint a tagállamok között a jólét és az életszínvonal területén fennálló különbségek csökkentése. 6 A Progress eredményeinek biztosítása

9 Miként alakították ki ezt a keretstratégiát? Részletesen megvizsgálták az EU foglalkoztatással és szociális ügyekkel kapcsolatos programjait. Ennek nyomán kitűnt, hogy a Bizottság működésének hatékonyabbnak, tervezésének stratégiaibb jellegűnek, tevékenységeinek pedig összefogottabbaknak kellene lenniük. A stratégiai tervezés elősegítése érdekében ezért egy olyan munkacsoport felállítására került sor, amelynek feladata a keretstratégia és a teljesítménymérési terv tervezetének elkészítése volt. Ebben a mintegy 20 tagból álló csoportban képviselteti magát az Európai Bizottság, a tagállamok, a szociális partnerek és a civil társadalom, valamint technikai tanácsadóként részt vesz benne egy teljesítményméréssel foglalkozó szakértő is. Ezt a keretstratégiát a Progress stratégiájának meghatározására, valamint annak értékelésére kívánjuk felhasználni, hogy az utóbbi milyen módon erősíti az EU hozzájárulását. Élő dokumentumként ez a keret folyamatosan változik annak megfelelően, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitika terén bizonyos kérdésekkel sürgősebben kell foglalkoznunk, miközben mások megoldást nyernek vagy veszítenek fontosságukból. Ez a keretstratégia az Európai Bizottság és főbb partnerei stratégiai jövőképét tükrözi A Progress eredményeinek biztosítása 7

10 2. A Progress küldetése miként fogjuk megvalósítani? A Progress alapvető küldetése, hogy megerősítse az EU azon támogatását, amelyet a tagállamok számára biztosít a Szociálpolitikai Menetrend végrehajtásához. De miként szeretnénk megvalósítani ezt a küldetést a gyakorlatban? Először is elemzéseket készítünk és tanácsokat adunk a foglalkoztatási és a szociális ügyekkel kapcsolatos lényeges kérdéseket illetően, továbbá megvizsgáljuk és ellenőrizzük, hogy a tagállamok milyen mértékben hajtották végre az EU jogszabályait és szakpolitikáit. Ezenkívül együttműködést folytatunk az érdekelt felekkel és általában a társadalommal annak biztosítása érdekében, hogy megfogalmazzák problémáikat és elvárásaikat, mi pedig meg is halljuk azokat. Az Európai Unió és a tagállamok szintjén végül elő fogjuk segíteni a szakpolitikák átadását, valamint az EU célkitűzéseivel és prioritásaival kapcsolatos tanulást és támogatást. Annak segítésére, hogy a program betölthesse küldetését, ez a keretstratégia olyan célokat ( eredményeket ) fogalmaz meg, amelyeket a Progress-nek a közeljövőben, illetve hosszabb távon el kell érnie. Egyúttal meghatározza azt is, hogy a program milyen módon tud hozzájárulni e célok eléréséhez, illetve miként fogunk együttműködni partnereinkkel ennek érdekében. A keret olyan logikai láncolatra épül, amelyben a végeredmény határozza meg, hogy milyen középtávú, illetve azonnali eredményeket kívánunk elérni a között működő program során. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk a középtávú eredményeket, először az azonnali eredményeket kell megvalósítani, és így tovább. A keretstratégia arról szól, hogy a Progress valódi eredményeket érjen el. Ezért azon kívül, hogy meghatároztuk a program részeként létrehozandó produktumokat ezek az úgynevezett termékek, olyan világos eredményeket is meghatároztunk, amelyeket a Progress végrehajtása során el kell érni. A teljesítménymérés kritikus fontosságú ahhoz, hogy az EU-t és a tagállamokat felelőssé lehessen tenni az általuk meghatározott szakpolitikai intézkedésekért, illetve az általuk megtett lépésekért. A keretstratégia ily módon egy sor olyan teljesítménymutatót is megnevez, amelyeket majd annak kiértékelése során használunk fel, hogy a Progress elérte-e céljait és létrehozta-e a szükséges termékeket. Szociálpolitikai Menetrend Több és jobb munkahely, valamint olyan összetartóbb társadalmak, amelyek egyenlő esélyeket kínálnak mindenki számára valamennyi tagállamban 8 A Progress eredményeinek biztosítása

11 3. A Progress logikai modellje E modell célja, hogy bemutassa a Progress logikáját, illetve azt, hogy mit kíván elérni a program. Szociálpolitikai Menetrend Több és jobb munkahely, valamint olyan összetartóbb társadalmak, amelyek egyenlő esélyeket kínálnak mindenki számára valamennyi tagállamban Végeredmény A tagállamok olyan módon hajtják végre a törvényeket, szakpolitikai intézkedéseket és gyakorlatokat, hogy ezek hozzájáruljanak a Szociálpolitikai Menetrend kívánt eredményeinek eléréséhez Középtávú eredmények Az EU jogának hatékony alkalmazása Az EU célkitűzéseinek közös megértése és vállalása Hatékony partnerségek Azonnali eredmények Hatékony információmegosztás és tanulás Adatokra alapozott közösségi szakpolitikák és jogszabályok A több területet érintő kérdések integrálása és a következetesség A nemzeti és európai uniós hálózatok nagyobb teljesítőképessége Magas színvonalú és részvételen alapuló szakpolitikai vita Termékek A jog és a szakpolitika területén dolgozó szakemberek adott témába vágó képzése és oktatása Pontos ellenőrző/értékelő jelentések az EU jogának és szakpolitikájának végrehajtásáról és hatásáról A bevált gyakorlat felismerése és terjesztése Tájékoztatási és kommunikációs tevékenység és hálózatépítés az érdekelt felek körében, valamint ezekhez kapcsolódó rendezvények Megfelelő statisztikai eszközök, módszerek és mutatók Megfelelő szakpolitikai tanácsok, kutatás és elemzés Civil szervezetek és hálózatok támogatása A Progress eredményeinek biztosítása 9

12 4. Végeredmény A Progress katalizátor és a támogatás eszköze célja, hogy kiváltsa és támogassa a reformokat a tagállamokban, és megerősítse azon erőfeszítéseiket, amelyek a több és jobb munkahely, valamint az összetartóbb társadalom létrehozására irányulnak. Sikerünket annak fényében fogják megítélni, hogy mennyire leszünk képesek bevonni az értékes partnereket mindenekelőtt a tagállamokat, egyetértésre jutni velük, valamint arról dönteni, hogy melyek a cselekvés lehető legjobb irányai. Ez az eredmény képezi a Progress szakpolitikára vonatkozó célkitűzését ez azt jelenti, hogy információkkal kell segítenünk, illetve befolyásolnunk a döntések meghozatalát és végrehajtását az Európai Unió és az egyes tagállamok szintjén. Ez a célkitűzés határozza meg az annak érdekében tett lépéseinket, hogy a Progress beváltsa ígéreteit, de alapvető fontosságú, hogy ebben a tagállamoknak is részt kell vállalniuk. Elsőként fel kell ismerniük, hogy a foglalkoztatási és szociálpolitika a megújított lisszaboni stratégia alapvető részét képezi, illetve hogy változásra van szükség. Meg kell érteniük, illetve el kell fogadniuk az EU foglalkoztatással, szociális ügyekkel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos célkitűzéseit. A foglalkoztatási és szociálpolitikát minden szinten olyan környezetben kell kialakítani és végrehajtani, hogy az az EU célkitűzéseinek irányába történő előrelépést ösztönözze. Az ilyen környezet létrehozásában a tagállamok központi szerepet játszanak. Végezetül az uniós és a nemzeti szinthez kötődő érdekelt felek részvétele nem csupán annyit jelent, hogy ki lehet pipálni neveiket a listán. Tartalmas szerepet kell játszaniuk, illetve képesnek kell lenniük a döntéshozatalnak, illetve a szakpolitika végrehajtásának A Progress sikerét annak fényében fogják befolyásolására. megítélni, hogy milyen mértékben vagyunk A végeredmény hatással van az alábbi középtávú és képesek bevonni partnereinket, illetve azonnali eredményekre és termékekre. Minden egyes meggyőzni őket arról, hogy teljesítsék eredmény és termék esetében létezik egy sor olyan vállalásaikat teljesítménymutató, amelyeket a Progress e területen elért sikerének mérésére használunk fel. Végeredmény A tagállamok olyan módon hajtják végre a törvényeket, szakpolitikai intézkedéseket és gyakorlatokat, hogy ezek hozzájáruljanak a Szociálpolitikai Menetrend kívánt eredményeinek eléréséhez. 10 A Progress eredményeinek biztosítása

13 A polgároknak az egész Európai Unió területén a védelem azonos szintjével kell rendelkezniük minden olyan ügyben, amelyre az uniós jogszabályok vonatkoznak 5. Középtávú eredményeks A végeredmény eléréséhez három középtávú eredmény elérésére kell törekednünk. Ezek mindegyike egyforma fontossággal bír, így nem rangsorolhatók Az EU jogának hatékony alkalmazása Az EU jogának hatékonyságát nemzeti, regionális és helyi szinteken történő végrehajtása határozza meg. A hatékony alkalmazás egyenlő lehetőségeket biztosít és a jogi védelem azonos szintjét garantálja az EU valamennyi polgára számára olyan területeken, mint például az egészségügy és a biztonság, a munkajog és a munkafeltételek, a dolgozók A jobb szabályozás programja annak tájékoztatása és a velük történő konzultáció, valamint a biztosítására törekszik, hogy amikor az EU hátrányos megkülönböztetés tilalma és a nemek közötti közbeavatkozik, akkor ezt hatékonyan tegye, és esélyegyenlőség. Az EU jogának alkalmazása és betartása elérje céljait. Az EU jogszabályai nem önmagukban terén azonban továbbra is vannak problémák, amint ezt a jelentik a célt. Céljuk az, hogy közös szociális törvénysértő esetek, valamint a törvények be nem tartásával minimumkövetelményeket biztosítsanak az EU kapcsolatos panaszok számának emelkedése is mutatja. Az valamennyi polgára és munkavállalója számára EU jogának jobb végrehajtásával kapcsolatos igény a jobb szabályozás programjának is kulcsfontosságú eleme. Így ennek az eredménynek az eléréséhez segíteni fogjuk a tagállamokat abban, hogy jobban meg tudjanak felelni a munkavállalók védelmével és a polgárok jogaival kapcsolatos európai uniós szabályoknak. Elősegítjük a tagállamok által végzett ellenőrzés, figyelemmel kísérés és végrehajtás színvonalának növelését, valamint rendszeresebben ellenőrizzük az EU jogszabályainak alkalmazását. A konkrét teendők szintjén ez azt jelenti, hogy az EU-ban és az egyes országokban dolgozó jogi Az eredmény teljesítménymutatói szakemberek képzésben vesznek részt; tájékoztató és figyelemfelkeltő A közösségi jog nemzeti szinten történő átültetésének üteme és alkalmazásának tevékenységekre kerül sor azon jogokkal és kötelezettségekkel hatékonysága kapcsolatban, amelyeket az EU jogszabályai a közvéleményre és a főbb érdekelt felekre ruháznak át, továbbá iránymutatással segítjük a munkát. A Progress eredményeinek biztosítása 11

14 5.2. Az EU célkitűzéseinek közös megértése és vállalása Ezzel az eredménnyel az a célunk, hogy az EU és a tagállamok legfontosabb politikusainak, döntéshozóinak és érdekelt feleinek körében segítsük az EU célkitűzéseinek és prioritásainak jobb megértését, illetve ezek felvállalását. Azzal, hogy javítjuk e felek tájékozottságát, egyúttal azt is lehetővé tesszük, hogy a nemzeti politikák az EU politikájával egyező irányba lépjenek előre. Az egyenrangú felek által végzett ellenőrzés és teljesítménymérés alapján a tagállamok közös irányelveket és célokat fogadtak el a nemzeti szintű reformok információkkal történő segítése, összehangolása és erősítése érdekében. E folyamatok hatékonysága azonban nagymértékben függ attól, hogy a tagállamok és az érdekelt felek Az EU célkitűzéseinek jobb megértése és mennyit tudnak tanulni egymástól a bevált gyakorlat vállalása várhatóan azt fogja eredményezni, felismerése, illetve az uniós és nemzeti szintű hogy a nemzeti szintű politikai intézkedések intézkedések végrehajtása által. A Progress a lényeges vagy jogszabályok egyre inkább az EU céljaival és pontos adatok összegyűjtésével és elemzésével egyező irányban lépnek előre próbálja ösztönözni ezen intézkedéseket. Ezenkívül azt is biztosítani fogjuk, hogy az általunk adott bármilyen politikai tanács a legszigorúbb próbát is kiállja és ami a legfontosabb az egész EU területén támogatást szerezzen. Ezenfelül az egyenrangú felek által végzett ellenőrzés vagy a kölcsönös tanulási tevékenységek adnak választ az uniós és a nemzeti szinthez kötődő érdekelt felek igényeire, aggodalmaira és elvárásaira. Az eredmények teljesítménymutatói Az EU célkitűzéseihez való viszonyulás A nemzeti szintű politikai diskurzus és prioritások milyen mértékig tük 12 A Progress eredményeinek biztosítása

15 Bármely sikeres változási folyamat esetében szükség van arra, hogy valamennyi érdekelt fél teljes körűen és aktívan vegyen részt benne 5.3. Hatékony partnerségek RAz európai uniós és a nemzeti szinthez kötődő érdekelt felek közötti szorosabb partnerség segíti a konszenzus kialakítását, és ösztönzi az EU célkitűzéseit, illetve prioritásait támogató változást. Az Európai Bizottság, a tagállamok és más lényeges érdekelt felek (beleértve a szociális partnereket és a civil társadalmat) közösen felelősek az EU célkitűzéseinek végrehajtásáért. Ahogy azonban egyre összetettebbé válik a kormányzás és nőnek az érdekelt felek elvárásai, úgy egyre szélesebb körű nyilvános szerepvállalásra is szükség van. A közös munka segíthet abban, hogy minden érintett így az EU polgárai is megértse az Európa előtt álló bonyolult problémákat. Ráadásul ez az interaktív megközelítésmód azokat is bevonja, akik rendszerint ki vannak zárva a politikai vitákból, elősegíti a nyilvános párbeszédet, továbbá a bizonyos alapkérdésekben történő egyetértés kialakítása, a nézeteltérések kezelése, valamint új partnerségek létrehozása révén ösztönzi a változást. Miként tehetjük hatékonyabbá a partneri kapcsolatokat? Először is az érdekelteket a politikai folyamat minden egyes részébe be tudjuk vonni: a problémák meghatározásába, az információk összegyűjtésébe, a konzultációba, a lehetőségek Az eredmények kidolgozásába, a döntéshozatalba, a végrehajtásba és végül az teljesítménymutatói értékelésbe. Ezenfelül a partnerségnek a nyilvános szerepvállalás Konszenzus az EU célkitűzéseivel és elvei alapján kell kialakulnia: fórumot kell biztosítani az EU politikájával kapcsolatban célkitűzéseiről folyó érdemi és nyitott közpolitikai vitáknak. Azon kulcsfontosságú szereplők meghatározása és bevonása, akik befolyással bírnak, és változást tudnak elérni az EU szintjén, illetve nemzeti szinten A partneri kapcsolatok hatékonysága Középtávú eredmények Az EU jogának hatékony alkalmazása Az EU célkitűzéseinek közös megértése és vállalása Hatékony partnerségek A Progress eredményeinek biztosítása 13

16 6. Azonnali eredmények A középtávú eredmények elérése érdekében öt azonnali eredmény elérését célozzuk meg Hatékony információmegosztás és tanulás Az EU jogával és politikájával kapcsolatos információmegosztás és tanulás nem ér semmit, amennyiben nem hatékonyan végezzük. Így e Az információk megosztásának és a tevékenységek hatékonyságának fokozása érdekében tanulásnak a hatékonyságát együttműködés, az uniós és a nemzeti politikusok és döntéshozók, orientáció, valamint kommunikációs eszközök valamint az érdekelt felek partnerségeket hoznak hatékony felhasználása révén érjük el létre a bevált gyakorlat felismerése és olyan értékelési eszközök meghatározása érdekében, amelyek segítik őket a politikai döntéshozatalhoz, illetve a politikai intézkedések végrehajtásához kapcsolódó folyamatok és eredmények javításában. A megszerzett tudást azután hatékonyan adják át az összes említett félnek, az EU jogalkotásának és politikájának fejlesztése érdekében. Ehhez célzott tájékoztató anyagokra és információkra van szükség. Ezenkívül egyéb orientációs és tájékoztató anyagok felhasználásával tudatjuk az érdekeltekkel, hogy az EU joga szerint milyen jogaik és kötelezettségek vannak. Ezáltal világosabbá és következetesebbé is tesszük ezeket a jogokat és kötelezettségeket. Végezetül pedig a döntéshozatali folyamat eredményeit a célközönség függvényében kiválasztott megfelelő médium igénybevételével kommunikálni is fogjuk. 14 A Progress eredményeinek biztosítása

17 Hogyan történik a teljesítmény mérése? A Progress ezen eredmény elérése érdekében nyújtott teljesítményének értékelése során figyelembe vesszük azt, hogy a döntéshozók, a szociális partnerek, a civil szervezetek és a hálózatok mennyire ismerik jogaikat és kötelezettségeiket, illetve az EU célkitűzéseit és politikáját. Azt is megvizsgáljuk, hogy a felhasználók mennyire elégedettek a rendelkezésre álló információkkal. A termékek és a velük kapcsolatos teljesítménymutatók TERMÉK: A jog és szakpolitika területén dolgozó szakemberek adott témába vágó képzése és oktatása A képzésben részesülő személyek száma vagy Az egyenrangú felek által végzett ellenőrzés vagy egyéb kölcsönös tanulási gyakorlatok száma A résztvevők mennyire elégedettek a képzéssel A képzés / az egyenrangú felek által végzett ellenőrzés milyen mértékben célozza meg az adott kérdéshez értő és lényeges uniós és nemzeti szintű szereplőket TERMÉK: Pontos ellenőrző / értékelő jelentések az EU jogának és szakpolitikájának végrehajtásáról és hatásáról Az ellenőrző és értékelő jelentések száma A jelentések időben, pontosan és teljes körűen történő elkészítése A felhasználók mennyire elégedettek a jelentésekkel TERMÉK: A bevált gyakorlat felismerése és terjesztése A bevált módszerekről szóló kiadványok, szemináriumok és internetes kiadványok száma A bevált gyakorlat hozzáférhetősége A kiadványok olvasottsága, a tematikus szemináriumok látogatottsága, valamint az internetes kiadványok letöltéseinek száma A felismert bevált módszerek relevanciája és köre TERMÉK: Tájékoztatási és kommunikációs tevékenység, hálózatépítés az érdekelt felek körében, valamint ezekhez kapcsolódó rendezvények A rendezvények résztvevőinek száma A rendezvényekkel való elégedettség A vonatkozó weboldalak látogatottsága A Progress eredményeinek biztosítása 15

18 6.2. Adatokra alapozott közösségi szakpolitikák és jogszabályok A Progress révén azt szeretnénk biztosítani, hogy az EU szakpolitikái és jogszabályai adatokon alapuljanak, Olyan információkat és eszközöket használunk, amelyek biztosítják, hogy az EU szakpolitikái és hasznos megoldásokat kínáljanak a tagállamok igényeire, illetve azokra a kihívásokra, amelyekkel a szilárd adatokon nyugszanak, és választ tagállamok szembesülnek. Szem előtt tartva ezt a kínálnak az egész Unióban jelen lévő igényekre és problémákra célt magas színvonalú és befolyásos összehasonlító szakpolitikai kutatásokat és elemzéseket végzünk. Ez azt jelenti, hogy releváns, hiteles és pontos információkat gyűjtünk össze az érdekelt felek szükségleteiről, elvárásaikról és aggodalmaikról. Olyan statisztikai eszközöket, módszereket és közös mutatókat használunk, amelyek az egész Unióban támogatást élveznek. Hogyan történik a teljesítmény mérése? Ennek az eredménynek a teljesítményét úgy értékeljük, hogy megvizsgáljuk, vajon az EU szakpolitikai intézkedései és jogszabályai a helyzet alapos elemzésén alapulnak-e, illetve reagálnak-e a nemzeti szinthez kapcsolódó feltételekre, igényekre és elvárásokra. Ezenkívül azt is figyelembe vesszük, hogy a Progress politikai tanácsai milyen mértékben épülnek be az EU döntéseinek kidolgozásába és végrehajtásába. A termékek és a velük kapcsolatos teljesítménymutatók TERMÉK: Megfelelő statisztikai eszközök, módszerek és mutatók A kidolgozott eszközök, módszerek és mutatók száma A felhasználók elégedettsége TERMÉK: Megfelelő szakpolitikai tanácsok, kutatás és elemzés A szakpolitikai tanácsok, kutatások és elemzések száma A szakpolitikai tanácsokkal, kutatással és elemzéssel való elégedettség A szakpolitikai tanácsok, kutatás és elemzés aktualitása, világossága és pontossága 16 A Progress eredményeinek biztosítása

19 6.3. A több területet érintő kérdések integrálása és a következetesség A foglalkoztatással és a szociális ügyekkel kapcsolatos kérdések nem függetlenek egymástól egy adott terület szakpolitikái más területek szakpolitikáira is hatással vannak. Ezért gondoskodni fogunk arról, hogy a több területet érintő kérdéseket jobban integrálják, illetve következetesebben kezeljék az EU szakpolitikáiban. Például valamennyi szakpolitikai fejezetben és tevékenységben szerepeltetni fogjuk a nemek közötti egyenlőség kérdését, és szükség esetén részletes adatokat gyűjtünk a nemek részvételéről. Az egyenlőséggel kapcsolatos egyéb megfontolásokat (beleértve a fogyatékosok segítésével kapcsolatos követelményeket) a program valamennyi tevékenysége során szintén A szociális ügyek természetüknél fogva figyelembe vesszük, a kommunikációs tevékenységeknek többdimenziósak. Amennyiben hatékonyak pedig népszerűsíteniük kell a több területet érintő kívánunk lenni, következetesen nagyobb kérdéseket. Ennek érdekében támogatjuk a több figyelmet kell fordítanunk a több területet szakpolitikai területet érintő és együttműködésre épülő munkát, illetve részt veszünk benne. érintő kérdésekre a Progress-hez kapcsolódó valamennyi uniós szakpolitika területén Hogyan történik a teljesítmény mérése? Ezen eredmény teljesítményének értékelése arra összpontosít, hogy a több területet érintő kérdések vajon helyet kaptak-e a Progress politikai fejezeteiben, illetve az EU szabályaiban a Progress-szel kapcsolatos kérdéseket illetően tetten érhető-e egy közös beavatkozási logika. Ezen túlmenően azt is megvizsgáljuk, hogy a Progress szisztematikusan támogatja-e a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elvét, illetve biztosít-e finanszírozást a több területet érintő kérdések támogatására vagy felvállalására. Azonnali eredmények Hatékony információmegosztás és tanulás Adatokra alapozott közösségi szakpolitikák és jogszabályok A több területet érintő kérdések integrálása és a következetesség A nemzeti és európai uniós hálózatok nagyobb teljesítőképessége Magas színvonalú és részvételen alapuló szakpolitikai vita Termékek A jog és a szakpolitika területén dolgozó szakemberek adott témába vágó képzése és oktatása Pontos ellenőrző/értékelő jelentések az EU jogának és szakpolitikájának végrehajtásáról és hatásáról A bevált gyakorlat felismerése és terjesztése Tájékoztatási és kommunikációs tevékenység és hálózatépítés az érdekelt felek körében, valamint ezekhez kapcsolódó rendezvények Megfelelő statisztikai eszközök, módszerek és mutatók Megfelelő szakpolitikai tanácsok, kutatás és elemzés Civil szervezetek és hálózatok támogatása A Progress eredményeinek biztosítása 17

20 6.4. A nemzeti és európai uniós hálózatok nagyobb teljesítőképessége Célunk fokozni a nemzeti és európai uniós szintű hálózatok arra irányuló képességét, hogy uniós és nemzeti szinten egyaránt részt tudjanak venni a döntéshozatalban, befolyásolni tudják e döntéseket, valamint végre tudják hajtani a szakpolitikai intézkedéseket. Ezért e területen fokozott befektetésre kerül sor. Hogyan történik a teljesítmény mérése? A teljesítményértékelést illetően a Progress keretében támogatott hálózatok által kiszolgált vagy elért személyek számát vesszük figyelembe, valamint azt, hogy milyen mértékben javultak érdekvédelmi képességeik. Azt is megvizsgáljuk, hogy mennyire elégedettek az uniós és nemzeti hatóságok a hálózatok hozzájárulásával, illetve hogy e hálózatok milyen mértékben alkalmaznak több területet átfogó megközelítésmódot. Javítani fogjuk a nemzeti és uniós szintű hálózatoknak a Progress-szel kapcsolatos szakpolitikák és célkitűzések támogatására, elősegítésére és fejlesztésére irányuló képességét A termékek és a velük kapcsolatos teljesítménymutatók TERMÉK: Civil szervezetek és hálózatok támogatása A civil szervezetek és hálózatok számára biztosított finanszírozás volumene A civil szervezetek és hálózatok elégedettsége az uniós és nemzeti hatóságokkal fennálló kapcsolatukkal 18 A Progress eredményeinek biztosítása

21 6.5. Magas színvonalú és részvételen alapuló szakpolitikai vita Ahhoz, hogy a partnerségek sikeresek legyenek, valamennyi partnernek képesnek kell lennie arra, hogy hatékonyan hallassa a szavát, illetve részt vegyen a közpolitikai vitában. Ezért gondoskodni fogunk arról, hogy valamennyi érdekelt fél részvételével uniós és nemzeti szinten egyaránt termékeny viták folyjanak a Progress-szel kapcsolatos törvényekről, szakpolitikákról és célkitűzésekről. Ennek érdekben az EU szigorú kormányzási elveivel összhangban fokozni fogjuk a nyilvános szerepvállalást. Hogyan történik a teljesítmény mérése? Ezen eredmény esetében a Progress értékelése annak alapján történik, hogy milyen mértékben veszik figyelembe a felelősségteljes kormányzás elveit a politikai vita során, illetve hogy a politikai viták eredményei mennyire épülnek be az EU jogalkotásába és szakpolitikáinak kidolgozásába. A hatékony partnerség a valamennyi érdekelt féllel történő aktív és érdemi együttműködést jelenti. Ez a célunk A termékek és a velük kapcsolatos teljesítménymutatók TERMÉK: Tájékoztatási és kommunikációs tevékenység, hálózatépítés az érdekelt felek körében, valamint ezekhez kapcsolódó rendezvények A rendezvényeken történő részvétel volumene A rendezvényekkel való elégedettség A vonatkozó weboldalak látogatottsága A Progress eredményeinek biztosítása 19

22 A figyelemmel kísérés és az értékelés központi szerepet játszik a Progress keretstratégiájában 7. Figyelemmel kísérés és értékelés A Progress teljesítményének figyelemmel kísérése és értékelése a keretstratégia központi eleme, ugyanis ez teszi lehetővé számunkra annak biztosítását, hogy a program a terveknek megfelelően működik, és a gyakorlatban is eredményeket produkál. A figyelemmel kísérés segít meghatározni, hogy jó úton járunk-e, illetve szükség van-e a tervezett lépések módosítására ahhoz, hogy a Progress a várt eredményeket biztosítsa. A program eredményeit az Európai Parlamentnek és a Progress bizottságnak benyújtott éves tevékenységi jelentéseken keresztül fogjuk figyelemmel kísérni. Ezek a jelentések világos és pontos számvetést nyújtanak arról, hogy az elvégzett tevékenységek milyen mértékig valósították meg a programban célul kitűzött eredményeket. Később a figyelemmel kísérési program eredményei szolgálnak majd a Progress értékelésének alapjául, amelyre (a időszakra vonatkozóan) a program félidejében, illetve végén kerül sor. Az időközi értékelés azt vizsgálja, hogy a Progress-nek milyen mértékig sikerült teljesítenie célkitűzéseit, miképpen használja az erőforrásokat, és milyen hozzáadott értéket képvisel. A végső értékelés a félidős eredményeket aktualizálja, és elvégzi a Progress-nek, illetve a program hatásának átfogó áttekintését. Az értékelő jelentések az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának kerülnek benyújtásra. 20 A Progress eredményeinek biztosítása

23 További információk A Progress weboldala A Progress bemutatkozó tájékoztatója Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Szociálpolitikai Menetrend A lisszaboni stratégia structural_reforms237_hu.htm Nyitott koordinációs módszer A jobb szabályozás programja Európai Szociális Alap A Progress eredményeinek biztosítása 21

24

25 Európai Bizottság A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program ( ) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala oldal cm ISBN DOI /52931 Ez a kiadvány kizárólag online érhető el az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

26

27

28 KE HU-N Ha Önt érdeklik a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság kiadványai, a kiadványokat az alábbi címen érheti el: vagy azokat megrendelheti az interneten keresztül: Az ES-mail elektronikus hírlevél az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának új szolgáltatása, amelyet az interneten keresztül rendelhet meg:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. május 20. (24.05) (OR. en) 10384/11 SAN 99 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Az EIGE éves jelentése 2010 A Europe Direct szolgáltatás

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Fontos megjegyzés A jelen kézikönyv a Bizottság szolgálatainak elképzeléseit

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÚTMUTATÓ AZOKRÓL A GYAKORLATBAN BEVÁLT MÓDSZEREKRŐL, AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁLNAK Európai Bizottság Hogyan kerülhető el vagy Hogyan

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2010 HU A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ISSN 1831-130X ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2011 HU A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám

Részletesebben

A digitális kompetencia értelmezésének európai keretrendszere

A digitális kompetencia értelmezésének európai keretrendszere A digitális kompetencia értelmezésének európai keretrendszere 2 A magyar nyelvű fordítást a Kormányzati és Informatikai Ügynökség megbízásából a Progress Consult Kft készítette. Szakmailag lektorálta:

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS Brüsszel, 2011. április 18. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS A SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI PLATFORMJA ÖSSZEGZŐ JELENTÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése ÁROP-1. A5-2013-2013-048 Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez A Europe

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

2. Általános megjegyzések

2. Általános megjegyzések 2006.1.31. C 24/73 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Szociális politika a belvízi hajózás európai szabályozásának keretében (2006/C 24/15) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Részletesebben

Római Nyilatkozat. Jövőkép a tengerekkel és óceánokkal foglalkozó tudomány számára:

Római Nyilatkozat. Jövőkép a tengerekkel és óceánokkal foglalkozó tudomány számára: Római Nyilatkozat Jövőkép a tengerekkel és óceánokkal foglalkozó tudomány számára: Hathatós eredmények, globális vezető szerep és fenntartható kék növekedés Európának Európa kezd kilábalni a közelmúlt

Részletesebben

A mezőgazdaságnak és az élelmiszertermelésnek meg kell felelnie a jövő kihívásainak! Az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés stratégiai szerepe

A mezőgazdaságnak és az élelmiszertermelésnek meg kell felelnie a jövő kihívásainak! Az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés stratégiai szerepe A mezőgazdaságnak és az élelmiszertermelésnek meg kell felelnie a jövő kihívásainak! Az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés stratégiai szerepe Hogyan profitálhat az EU az ökológiai gazdálkodási

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2013. (I. 15.) számú ajánlása a kereskedési platformok és a befektetési vállalkozások által az automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

Átgondoltabban, tisztábban. Fenntartható fogyasztás és termelés

Átgondoltabban, tisztábban. Fenntartható fogyasztás és termelés Átgondoltabban, tisztábban Fenntartható fogyasztás és termelés 1 A Europe Direct szolgáltatás segítségével választ kaphat az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. Ingyenesen hívható telefonszám (*) :

Részletesebben

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 81. PLENÁRIS ÜLÉS, 2009. OKTÓBER 5-7.

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 81. PLENÁRIS ÜLÉS, 2009. OKTÓBER 5-7. 2010.3.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 79/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 81. PLENÁRIS ÜLÉS, 2009. OKTÓBER 5-7. A Régiók Bizottsága véleménye A Duna-medencével

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot.

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot. 343. Az EU-jövôkép készítés jelentôsége, funkciói 1. Kell-e minden vállalkozásnak EU-jövôképet készítenie? Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

Régiók Bizottsága. 9. szakbizottsági ülés 2007. szeptember 19. A Külkapcsolatok és decentralizált együttmûködés szakbizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE

Régiók Bizottsága. 9. szakbizottsági ülés 2007. szeptember 19. A Külkapcsolatok és decentralizált együttmûködés szakbizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI UNIÓ Régiók Bizottsága 9. szakbizottsági ülés 2007. szeptember 19. RELEX-IV-008 A Külkapcsolatok és decentralizált együttmûködés szakbizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE FEKETE-TENGERI SZINERGIA ÚJ REGIONÁLIS

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KIHÍVÁSOK Kockázatbecslés Kockázatérzékelés Tudományos szaktudás Kommunikációs

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2015. december 18. (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2015. december 17. és 18.) Következtetések

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL

JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL Készítette: Richard Alldritt Michelle Jouvenal Peter G. Hackl 2015. július TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 2. BEVEZETÉS 6 3. A NEMZETI STATISZTIKAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez

Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez Európai Bizottság Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja (PROGRESS 2007 2013) támogatásával valósult

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/39/EK IRÁNYELVE (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

Az SSM negyedéves jelentése

Az SSM negyedéves jelentése Az SSM negyedéves jelentése Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények Az EKB 2014. évi kiadványain a 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható.

Részletesebben

Európai Bizottság. 2005. évi jelentés a versenypolitikáról

Európai Bizottság. 2005. évi jelentés a versenypolitikáról Európai Bizottság 2005. évi jelentés a versenypolitikáról 2005 2005. évi jelentés a versenypolitikáról Európai Bizottság A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EU-HARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁFÁ-RA

MAGYARORSZÁG EU-HARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁFÁ-RA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező Tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MAGYARORSZÁG EU-HARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Bosznia és Hercegovina közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Bosznia és Hercegovina közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe 2009.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 317/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Bosznia és Hercegovina közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe (feltáró vélemény)

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 2 I. Célok és keretek 3 II. Versenyképesség 3 III. Az átvilágítás folyamata 4 IV. Szolgáltatások és érintettek 5 4.1 Szolgáltatások azonosítása 5 4.2 Érintettek azonosítása

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak

Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak Borbás László Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak Borbás László Óbudai

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája

Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája Strasbourg, 2010. július 9. 15 CEMAT (2010) Final 6E Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája CEMAT/ET Moszkva, Orosz Föderáció 2010. július 8-9. AZ EURÓPA

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben