BIOMASSZA ANYAGISMERET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOMASSZA ANYAGISMERET"

Átírás

1 BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás

2 BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

3 Tartalom... v 1. 1.A biomassza fogalma, jellemzése, jelentősége és szerepe A biomassza csoportosítási módjai A biomassza csoportosítása eredetük szerint A biomassza csoportosítása termelési-felhasználási láncban elfoglalt helye szerint A biomassza csoportosítása halmazállapot szerint: A biomassza csoportosítása felhasználási mód szerint Magyarország biomassza potenciálja Uniós célkitűzések a biomassza hasznosítás területén Energia erdő és energia faültetvények I Az akác Az akác jellemzői Az akác energiafa előnyei, hátrányai Akác telepítésére alkalmas termőhelyek A fűz A fűz jellemzői A fűz energiafa előnyei és hátrányai A fűz termőhely igénye Energia erdő és energia faültetvények II A nyár A nyár jellemzői A nemes nyár energiafa előnyei, hátrányai A nemes nyár termőhely igénye Pusztaszil A pusztaszil jellemzői A pusztaszil előnyei és hátránya Energiafű Energiafű jellemzői Energiafű termőhely igénye és termesztéstechnológiája Az energiafű felhasználásának lehetséges területei Az energiafű felhasználásának hátrányai Energianád A kínai nád termesztésének környezeti feltételei A kukorica, mint bioenergia alapanyag jellemzése A kukorica jelentősége, felhasználása A kukoricaváltozatok gyakorlati csoportosítása A kukoricaszem felépítése és beltartami jellemzői A kukorica energetikai célú termesztése és felhasználása A cukorcirok, mint bioenergia alapanyag jellemzése Napraforgó, mint bioenergia alapanyag jellemzése A napraforgó beltartalmi jellemzői A repce, mint bioenergia alapanyag jellemzése A repcefajták és hibridek A repce beltartalmi jellemzői és hasznosíthatósága Energetikai célra hasznosítható mezőgazdasági melléktermékek jellemzői A biogáz alapanyagok jellemzése iii

4 BIOMASSZA ANYAGISMERET Irodalomjegyzék iv

5 Bioenergetikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése című TÁMOP A/1-11-/ sz. projekt ISBN ; ISBN (online) v

6

7 1. fejezet - 1.A biomassza fogalma, jellemzése, jelentősége és szerepe 1. A biomassza fogalmának meghatározására többféle definíció is ismert. Ezek közül néhányat megemlítünk: A biomassza fogalma: Valamely élettérben, egy adott pillanatban jelen lévő szerves anyagok és élőlények összessége. Hazánk természeti adottságait figyelembe véve a biomassza lehet meghatározó megújuló, illetve megújítható energiaforrásunk. (Sembery és Tóth, 2004). Más megfogalmazásban a biomassza a szárazföldön és a vízben lévő összes élő és a közelmúltban elhalt szervezetek tömege az emberi test kivételével és a biotechnológiát alkalmazó iparok termékei, hulladékai és melléktermékei. Összefoglalóan megállapítható, hogy a biomasszát a növények, az állatok, a hulladékok, a termelési maradványok valamint a papír/cellulóz adják a leggyakrabban a hazai gazdaságban (Penninger, 2012). Úgy is meghatározható a biomassza, hogy minden olyan szerves anyag, amely a bioszférában megtalálható. A teljes szerves flóra és fauna többszörösen fedezni tudná a Föld energiaigényét. A biomassza fontossága abban áll, hogy a fosszilis energiahordozók (bányászott kőszén, földgáz, kőolaj,) válthatók ki vele, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás. A biomassza a megfelelő kezelés esetén megújuló energiaforrás, vagyis rövid életciklusban általában 1 éven belül újból megtermelődik. Fontos jellemzője, hogy az így megtakarított fosszilis energiahordozók nem fokozzák a levegő szennyezettségét és CO 2 tartalmának növekedését. Napsugárzás révén, fotoszintézissel létrejövő jelentős mennyiségű biomassza megújuló jellegű. A Föld felszínére érkező napsugárzás 2,6 x J/év energiájának több mint 2 -e fotoszintézis révén 5,7 x 10 2 J/év energiaértékű biomasszát eredményez (Büki 1997). Ez a világban a fotoszintézisből származó elméleti biomassza készlet. A biomassza termelés legfontosabb célja az élet fenntartása, azonban meghatározott része energetikai célokra is hasznosítható. A mező- és erdőgazdasági termelés lényegében a napenergia transzformációja, ugyanis a Földre érkező napenergiát a növényi klorofill kémiai energiává alakítja át, amely táplálék, élelem, nyersanyag, energiaforrás (Lukács Gergely, 2011). A biomasszából eredő megújuló energia ilyen módon napenergiának mondható. Az energiaforrások áttekintésekor meg kell állapítanunk, hogy a 17. századig a biomassza volt a kizárólagos hőforrás a Napon kívül. Ebben az időben a világítást az állati és növényi olajok, valamint a faggyúgyertyák égetése révén oldották meg. A legkorábbi bioenergia az igavonó állatok erejéből származott. Ez még ma is hasznosított energiaforrás, a legnagyobb arányban a fejlődő országokban, ahol főként a kis farmokon ez a leginkább elérhető energiaforrás. Sokatmondó megállapítás, hogy a biomassza fedezi többségében Nepál és Etiópia összenergia szükségletét. A fejlődő országok mintegy 4 milliárdos népességével évente több mint 3 Gt (légszárított) biomasszát hasznosítanak. A bioüzemanyagok hasznosítása figyelemre méltó az iparosodott nemzetek esetében is, a fejenkénti átlag 1/3 tonna/év, ami 3%-os elsődleges energia fogyasztást jelent. A biomassza hasznosításának legfontosabb lehetőségei: az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az energetikai hasznosítás és az agráripari termékek alapanyaggyártása. 1

8 1.A biomassza fogalma, jellemzése, jelentősége és szerepe A biomassza energetikai hasznosítása történhet eredeti állapotában, illetve különböző technológiai átalakítások után, különböző halmazállapotban. A felhasználási területek lehetnek: villamos- és hőenergia szolgáltatás, illetve járművek hajtása (Penninger, 2012). Az egyik módszer alapján a biomassza eltüzelhető hőerőműben (elsődleges villamosenergia-előállítás), a másik módszer alapján eltüzelhető hőenergia termelés céljából, és melléktermékként villamos-energia állítható elő. Járművek hajtására a folyékony biomassza termékek használhatóak (magvakból préselt, majd észterezett olajok, különböző alkoholok és biogáz). A biomassza energetikai hasznosításának legegyszerűbb típusa a tüzelés. Az eltüzelés során nyert energiát általában a hőenergia ellátásban (pl. biomassza falufűtőművek) értékesítik. Magyarországon a legjelentősebb a szilárd biomassza termelő ágazat. Ezek az erdészet és a mezőgazdasági növénytermesztés. A hő és villamos energiatermelés egy megoldási lehetőségét mutatja be az 1. ábra. Az elmúlt évtizedekben nagy hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése, a világszerte egyre nagyobb gondot okozó környezetvédelmi problémák, valamint a Nyugat-Európában termelésből kivont termőterületek hasznosításának és a falusi lakosság helyben tartásának szándéka miatt. Jelenleg az európai agrárágazatok megközelítőleg 1,7 millió toe (tonna olajegyenérték) megújuló energiát használnak fel, melynek legnagyobb részét a tűzifa és az erdészeti, valamint faipari melléktermékek adják 1,2 millió toe hasznosítható energia tartalommal. Jelentős még ezen kívül a szalma 0,3 millió toe közvetlen tüzeléssel történő hasznosítása is. Egyes vélemények alapján az EU mezőgazdasági területének 1/10-ét lehetne energetikai rendeltetésű biomassza termelésre hasznosítani, amely körülbelül évi 80 millió toe-nek felel meg. Ez a régió jelenlegi villamos energia szükségletének 20 %-át fedezné. Ha az alternatív forrásokból állítanák elő az energiát, sokkal gazdaságosabb lenne, mintha hagyományos (fosszilis) fűtőanyagot használnának. Ez utóbbi ráadásul a környezetet jobban károsítja. A megújuló energiaforrásokkal a települések épületeinek korszerű fűtése is gazdaságosan megoldhatóvá válhat. A növényi olajok felhasználására a termésátlag is befolyással van: a napraforgó 740, a repce 696, a szója 856 kilogramm olaj/hektár termésátlaggal rendelkezik. A repcéből észterezéssel nyerhető biodízel előállítása fontos szerepet tölt be. Németországban ez jól megfigyelhető, ugyanis körülbelül 800 biodízel-töltőállomást üzemeltetnek. 2

9 1.A biomassza fogalma, jellemzése, jelentősége és szerepe Európában vezető bioüzemanyag felhasználóként Németországot említhetjük, ahol 4 millió TOE bioüzemanyag fogyott, a második a sorban Franciaország 1,4 millió TOE felhasználással, őket követi Ausztria 0,4 millió TOE, majd Spanyolország 0,35 millió TOE fogyasztással. Korábban a biodízel ára némileg alacsonyabb volt, mint a kőolajból készült gázolajé. Napjainkban ennek megítélése nem egyöntetű, hiszen például hazánkban a költségek számításánál nem minden tényezőt vesznek figyelembe. Esetenként nem számolnak a biodízel előállításának kisebb mértékű környezetkárosító hatásaival. Emellett az az adótartalom, amely a kőolajszármazékoknál megjelenik, a biodízelnél hiányozik a költségvetésből. Nehezíti még a biodízel itthoni elterjedését, hogy az elosztó-infrastruktúra is jelentős importhányaddal lenne megvalósítható. Az alternatív energiahasznosítás főként az iparilag fejlett mezőgazdasággal rendelkező országok szándéka. Céljuk, hogy az élelmiszer-túltermelést a közvetlen energiatermeléssel vezessék le: nő az energiacélra termesztett repce, energetikai fa, gabonafélék, burgonya termelése, ezeken kívül a kifejezetten energetikai célra nemesített növények (kínai nád, elefántfű) termelése is. Ez a fajta megoldás a magyar mezőgazdaság számára is megoldási lehetőséget kínál, tekintve, hogy jelentős területek szabadultak fel az állatállomány csökkenése és a gyengébb minőségű, rosszabb adottságú szántók művelésének elhagyása miatt (Lukács Gergely, 2011). A fent említett szántóföldi növényeket zöldenergia-forrásnak is szokás nevezni. Ezeknek a zöldenergia-forrásoknak az egyik felosztási lehetősége Lukács Gergely (2008) szerint a következő: Évelők: gabonafélék (évelő rozs), pillangósok, fűfélék, nádfélék Egyévesek: gabonafélék, cirokfélék, olajnövények, rostnövények, gyökér- és gumós növények A zöldenergia-hordozókat és azok energetikai hasznosítási lehetőségeit szemlélteti a 2. ábra. Az ábráról leolvasható a zöldenergia-hordozók három legfontosabb kategóriája: 3

10 1.A biomassza fogalma, jellemzése, jelentősége és szerepe a tüzeléses, a motor hajtóanyagok céljára történő felhasználás, és a biogáztermelés és -hasznosítás. A tüzeléses hasznosításra szánt zöldenergia-hordozók forrásai a melléktermékek (erdészeti, növénytermesztési, szőlészeti, gyümölcstermesztési), illetve a célültetvények, az egyéves szántóföldi növények. Ezeket azért telepítik, hogy a keletkező termékeket teljes egészében energiatermelési célra használják fel. A célültetvények között egyaránt megtalálhatók a lágy- és a fás szárú növények. A biomasszából előállított motorhajtóanyagok két nagy csoportja: a benzin esetében az etil-alkohol tartalmú, a gázolaj üzemanyagba helyettesítését pedig a biodízel jelent alternatívát. Hazánknak természeti adottságai kedvezőek a megújuló energiaforrásokon belül a biomassza energetikai célú hasznosításához, hiszen jelentős zöldenergia-készlettel rendelkezik az ország. Biohajtóanyagok: a növényi olajok, az alkoholok és a biogáz. Mint ahogy már korábban szó volt róla, a folyékony biomassza célja rendszerint motor-hajtóanyag előállítása, illetve annak kiegészítése. A növényi eredetű olajok energiahordozóként való felhasználása napjainkra már bevett gyakorlat. A növényi olajokkal nemcsak motorikus, hanem tüzelőanyagként is számolunk, hiszen a növényi olajok kémiai (zsírsav) összetétele hasonlít az ásványolajéhoz,. Hátrányként említhető többek között, hogy a növényi olajok a motorban nehezebben gyulladnak, nagyobb a viszkozitásuk, így a porlaszthatóságuk is. Ezek az olajok önmagukban hosszú távon nem alkalmasak tüzelőanyagként történő hasznosításra. A növényi eredetű olajok után meg kell említeni az alkoholokat, amelyeknek motorikus célú felhasználását a motorok szerkezeti kialakítása valamelyest korlátozza. Az alkohol benzinhez képest kisebb energiatartalma miatt nagyobb mennyiségre van szükség ugyanazon motorteljesítmény eléréséhez. A következő biohajtóanyag csoport a biogáz, melynek előállítására valamennyi szerves anyag (kivéve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas. Ilyenek lehetnek például a trágya, az élelmiszer-ipari melléktermékek és a hulladékok, zöld növényi részek, háztartási hulladékok és a kommunális szennyvizek. A felhasználás során fontos tudni, hogy a biogáz éghető alkotórésze a metán (CH 4), fűtőértéke jelentősen függ az egyéb, nem éghető alkotóelemektől (vízgőz, CO 2). A metántartalom aránya változó a szerves anyagtól, a technológiától függően. A metántartalom általában 60% (V/V), így fűtőértéke 22,4 MJ/m 3. A biogáz sűrűsége kisebb (könnyebb), mint a száraz levegőé. A biogáz elvileg hasznosítható alap-energiahordozóként és átalakított energiahordozóként az adott energiavételezési eszközeink csekély átalakításával, a meglévő energiarendszereinkhez kapcsolhatóan. A biomassza energetikai felhasználása CO 2-semleges, ami az jelenit, hogy elégetésekor csak annyi széndioxid termelődik, amennyit a növényi fotoszintézis felhasznált. Így például a biomassza alapú energiatermelés egy lehetséges megoldást kínál az üvegházhatást okozó széndioxid kibocsátás mérséklésére. Megoldást kínál továbbá a mezőgazdaság túltermeléséből származó károk enyhítésére is. Például Magyarországon kb. évi félmillió tonna felesleges tűzifa keletkezik, amelyet az erdőgazdálkodások többsége nullszaldósan vagy veszteséggel exportál. Ezen kívül a biomassza energiacélú felhasználásának még számos olyan előnye van, ami miatt a megújuló energiaforrások felhasználásának egyik legnagyobb potenciáljává vált világszerte. 4

11 2. fejezet - 2. A biomassza csoportosítási módjai A biomassza csoportosítása eredetük szerint A biomassza alapanyagainak többféle csoportosítása ismert. A növényi biomassza a fitomassza, az állati biomassza a zoomassza. A. Növényi biomassza: Hagyományos mezőgazdasági termények, melléktermék és hulladékok (szalma, kukoricaszár, repce, napraforgó stb.) Erdőgazdasági és fafeldolgozási hulladékokat (faapríték, -nyesedék, fűrészpor stb.) Energetikai célra termesztett növények (fűfélék, fák: akác, nyárfa, fűzfa, takarmánynövények: cukorrépa, köles, rozs, repce stb.) B. Állati biomassza: elsődleges: zsírok, fehérjék, szénhidrátok másodlagos: állattartás melléktermékei C. Vegyes biomassza: állati és növényi biomasszák keverten találhatók (trágya, kommunális hulladék stb.) (3. ábra) 5

12 2. A biomassza csoportosítási módjai A biomassza csoportosítása termelésifelhasználási láncban elfoglalt helye szerint A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük, illetve származásuk alapján a biomassza lehet elsődleges, másodlagos és harmadlagos. Az elsődleges biomasszát a természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények jelentik. A másodlagos biomasszát az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés főtermékei, melléktermékei, hulladékai. A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű szerves hulladékai A biomassza csoportosítása halmazállapot szerint: A. szilárd halmazállapotú biomassza: 6

13 2. A biomassza csoportosítási módjai erdészeti fő és melléktermékek (teljesfák, melléktermék és hulladék, nevelő vágások, gyérítések faanyagai, a fafeldolgozás primer melléktermékei, hulladékai, fák és cserjék nyesedékei, energetikai faültetvények, energiaerdők) mezőgazdasági melléktermékek (fás- és lágyszárú energianövények melléktermékei, kertészeti melléktermékek, állattartás melléktermékei, hulladékok) (Penninger, 2012) B. A biomassza eredetű folyékony tüzelőanyagok: növényi olaj (repce, napraforgó, mogyoró, stb.) Az olajütés utáni kezeléssel fűtőolaj vagy motorhajtó-, esetleg kenőanyag állítható elő. alkoholok (etanol, metanol). Az alkohol előállítására jellemzően alkalmasak a magas szénhidrát tartalmú növények. Magas cukor tartalmú növények (cukorrépa, cukornád, cukorcirok stb.). Magas keményítő tartalmú növények (kukorica, búza, burgonya stb.) A cseppfolyós biomassza kategóriájába a növényi olajok mellett más, például cukorrépából, csicsókából, kukoricából vagy burgonyából kinyerhető alkoholok is beletartoznak. állati zsiradék. C. gáz halmazállapotú biomassza: generátorgáz, biogáz A generátorgáz előállítása: pirolitikus eljárással történik. Alapanyagai: szén, fa, mezőgazdasági növényi részek (melléktermékek)a biogáz előállítása: metános erjesztéssel valósul meg. Alapanyagai: trágya, trágyalé, növényi anyagok A különböző halmazállapotú biomassza energetikailag hasznosítható. A felhasználási területek a villamos- és hőszolgáltatás, valamint a járműhajtás. Ezt szemlélteti az 4. ábra. 7

14 2. A biomassza csoportosítási módjai A halmazállapot szerinti kategorizálás alapján, a szilárd halmazállapotú biomassza jellemzéseként az alábbiak állapíthatók meg: A fa frissen vágott állapotban 40 60% (m/m), míg légszáraz állapotban 8 15% (m/m) vizet tartalmaz. A vízmentes fa szerves anyagát jelenti a cellulóz, szervetlen anyagát a kálium, a foszfor, a mész és a vas vegyületei. A fa tömeg összetétele: szén 39 50%, hidrogén 4 7%, oxigén 36 42%, nitrogén 0,5 4%, egyéb 2 3%. A fűtési célra alkalmas mezőgazdasági melléktermékek növények, ill. növényi maradványok jellemzőiket tekintve igen változatosak. Ezek közül a szőlő- és gyümölcsültetvények nyesedékei tüzeléstechnikai jellemzőjüket tekintve közel állnak a fa paramétereihez. Relatív nedvességtartalmuk változó, függ a tárolás idejétől és annak módjától (16 60%). A legnagyobb tömegben a szántóföldi növénytermesztés anyagai közül a kukoricaszár áll rendelkezésre. Nedvességtartalma a betakarításkor 45 65%. Tüzeléstechnikai felhasználása előtt szárítás szükséges. A különböző kalászos gabonák szalmája alkalmas hőfejlesztésre. A szálas anyagok szállítása, tárolása, tűztérbe juttatása több nehézséggel jár. Általában a mezőgazdasági melléktermékeket az elégetés előtt előkezelni szükséges, amely magába foglalja a nedvességtartalom csökkentését, másrészt az alapanyag mechanikai előkészítést. A nedvességtartalom csökkentése történhet szárítással, természetes vagy mesterségesen előmelegített levegővel. Természetes úton szárítják főként a kalászosok szalmáját, a szőlővenyigét és a fahulladékokat. Azonban a kukoricaszárat, a kukoricacsutkát és a fát meleg vagy előmelegített levegővel szárítják. Ennek a szárítási folyamatnak jelentős az energia-szükséglete, valamint a technológiai beruházása. Ismeretes, hogy az igen alacsony térfogattömegű szárrészek szállításához speciális felépítményű járművek szükségesek. Összességében jelentős az eszközlekötés, és magas a fajlagos élőmunka és hajtóanyag igény is. Ma már bíztató kísérletek folynak arra nézve, hogy egyes mezőgazdasági anyagokból (pl. kukoricacsőből) ún. önhevítős katalitikus eljárással etanolt, majd hidrogént állítsanak elő. Ez az eljárás várhatóan a jövő tüzelőanyag-celláinak energiaforrásaként jelenik majd meg. Az eljárás teljesen környezetbarát, mivel a melléktermék víz és levegő A biomassza csoportosítása felhasználási mód szerint A. Tüzelési célú szilárd biomasszák A szilárd, tüzelési célú biomassza igen sokféle lehet. A jelentősebb kategóriákat az 1. táblázat szemlélteti. Tüzelési célra is termeszthető mezőgazdasági haszonnövények: Az energiacélú növénytermesztés egyik perspektivikus módja a mezőgazdasági haszonnövények alkalmazása, hiszen ezek agrotechnikája jól kidolgozott, gépesítésük megoldott és megbízhatóan jó termésátlaggal termeszthetők, jól tárolhatók és kedvező az energiasűrűségük. Tüzelés célra termeszthető mezőgazdasági haszonnövények: a búza, kukorica, árpa, rozs, tritikálé stb. 8

15 2. A biomassza csoportosítási módjai A növények energetikai céllal történő termesztésbe vonása egymással markánsan szemben álló (etikai) kérdéseket vet fel. A világon éhező emberek élelmezése, illetve a mezőgazdasági termelők megélhetésének javítása a két leginkább szembenálló kérdések. Ezek mellett vethető fel a hazai energia stratégiában betöltött potenciál mértéke. Tény, hogy szerkezetátalakítás-, többletberuházás- és átképzés nélküli bevételnövelő megoldást kínál a szántóföldi növénytermesztő ágazat számára. A mezőgazdasági növénytermesztés és feldolgozás melléktermékei (2. táblázat): gabona szalma, kukoricaszár és kukoricacsutka, napraforgószár, napraforgó és repce préselvény, szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék. Főnövényként termelt energianövények: energiafű, energianád, energiakender, Erdészeti eredetű tüzelőanyagok: A hazai erdőművelési törvény szigorú feltételrendszerében művelt területek 2006-os élő fakészlete 341,4 millió m 3, 2005-ben az összes nettó fakitermelés 5,94 millió m 3 volt (Hajdú 2009). A fás szárú növények energetikai jellemzői jók, fűtőértékük kicsit magasabb a lágyszárúakénál, hamutartalmuk alacsonyabb (5. ábra). A fakitermelés melléktermékeként keletkező gally, kéreg és egyéb famaradványok csoportját, amelyek ipari célra nem hasznosíthatóak, azonban energetikai célra megfelelőek vágástéri hulladéknak nevezzük. A vágástéri hulladék mennyisége Magyarországon megközelítőleg 1 millió m 3, azonban keletkezése decentralizált, így begyűjtése nehéz, élőmunka igénye nagy. Ezen anyagok szennyezettsége jelentős, ezért hamutartalma magas, fűtőértéke pedig alacsonyabb a tűzifáénál. Az észak-európai országokban, ahol jelentős erdőgazdálkodás folyik, ezen anyagok begyűjtésére speciális célgépeket alkalmaznak, amelyek bekerülési költsége jelentős, így a magyarországi birtokméretek és termelési rendszerek alapján jellemzően nem gazdaságosak. 9

16 2. A biomassza csoportosítási módjai Faipari melléktermékek: A fafeldolgozás során keletkező ipari melléktermékeket és hulladékokat (elsősorban forgács és fűrészpor) soroljuk ebbe a kategóriába. Energetikai ültetvényből kitermelt fás szárú növények akác, fűz, nyár. Kommunális hulladékok: szelektíven gyűjtött hulladék szennyvíziszap B. Biohajtóanyag előállítás céljából termesztett mezőgazdasági haszonnövények: Bioetanol alapanyagok: kukorica, búza, cukorcirok, burgonya, cukorrépa. Biodízel alapanyagok: napraforgó, repce. C. Biogáz alapanyagok: istállótrágya, hígtrágya, zölden betakarított kukoricaszár, vágóhídi hulladékok. 10

17 3. fejezet - 3.Magyarország biomassza potenciálja 1. A biomassza a legfontosabb megújuló energia világszerte, amely a mezőgazdaságból (növényi, állati eredetű anyagok), erdőgazdálkodásból valamint az ehhez kapcsolódó egyéb iparágakból származó biológiai eredetű termékek, egyéb ipari és települési hulladékok, maradványok hasznosítható része. Az Európai Unió valamennyi tagállamának köztük Magyarországnak is az a célja, hogy mérséklődjön a fosszilis energiahordozóktól való függőség, emellett csökkenjen a káros kibocsátású üvegházhatású gázok szintje. E cél eléréséhez nagyban hozzájárul a megújuló, valamint a megújítható energiaforrások használata. A tagállamok, így Magyarország is vállalásokat tett az Európai Uniós 2020 cél elérése érdekében, hogy 2020-ra a megújuló és megújítható forrásból fedezi az energiaszükségletének 14,65 %-át. Míg az Uniós cél 2020-ra 20%. Magyarország 2010-ben 8,7 %-ot ért el, mellyel a 4,3 %-kal marad el a 2020-ra vállalthoz képest (3. táblázat). Magyarországon a megújuló, valamint a potenciálisan megújítható energiaforrásokból származó primer energia megduplázódott 240,8%-os arányt képvisel a vizsgált tíz év alatt, a közötti időszakban. Ezen megújuló energiaforrások használatával, hasznosításával több Európai Uniós dokumentum is foglakozik. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) tanulmánya szerint 2020-ban 235 MtOE biomassza fog rendelkezésre állni energetikai célú felhasználásra (EKÜ ). Az EKÜ szerint az energiaforrásokból előállított energia támogatási irányelvében 2020-ra kitűzött céljai teljesítése érdekében a megújuló energiaforrások terén az Európai Unió tagállamainak növelnie kell az energetikai célú biomassza felhasználását. Ez az irányelv a bioüzemanyagokra és folyékony bioenergia hordozókra fenntarthatósági követelményt is megállapít (EKÜ, 2007). A szilárd és gáznemű biomasszát a mezőgazdasági növények és szármaradványai,(mint kukorica, illetve búzaszalma), valamint állati eredetű trágya, az erdők maradványai (farönk, fatönk, levelek, ágak), a fa feldolgozóipari maradványok (faforgács, fűrészpor), szerves hulladékok, újrahasznosított fa, különböző hulladékokból zármazó és a szennyvíziszapok adják. Magyarországon a szilárd biomasszát hasznosítják legnagyobb mértékben, mint megújuló energiaforrást. (6. ábra) 11

18 3.Magyarország biomassza potenciálja Az elsődleges megújuló energia termelése az Európai Unió tagállamaiban ezer toe volt 2000-ben, re ezer toe, 172 %-os növekedés mutatkozott. A biomasszából és hulladékból energetikai célú átalakításnak az összes megújuló energiából való részesedése 2010-ben 67,64 %. Magyarországon ez az arány 91,36 % (4. táblázat). Magyarországon az erdőgazdálkodásból származó nyersanyagok mellett a mezőgazdasági eredetű melléktermékekből származik a legnagyobb biomassza tömeg. A növénytermesztés során keletkező melléktermék elenyésző mértékben hasznosul az energiatermelés szempontjából. A szőlő és gyümölcsültetvények metszése során, körülbelül 7000 ezer tonna biomassza elégetésre kerül az ültetvényeken anélkül, hogy az energetikai célra hasznosíthatóvá válna. Magyarországon összesen több mint 400 hektár területen termesztenek fás szárú energia növényeket, valamivel több, mint 21 hektáron kerül termesztésre lágyszárú energianövény. Ezekről a területekről lekerülhető potenciális biomassza tömeg fél millió tonnára becsülhető (FVM, 2010). 12

19 3.Magyarország biomassza potenciálja Az elsődleges energiatermelés (biomassza és hulladék) tíz év alatt több mint duplájára növekedett hazánkban (204,9 %). Ezzel megelőzte a 27 tagú Európai Uniót, amely 190 %-os növekedést produkált az eltelt tíz év alatt. Magyarországon a biomassza termelésben jelentős kiaknázatlan potenciál rejlik. Az Európai unió átlagához képest Magyarország biomassza termelése 1,30%-ról 3,07 %-ra emelkedett (5. táblázat). A 2020-ig várható becsült biomassza potenciál Magyarországon ezer tonna, mely a következőkből tevődik össze ezer tonna erdészeti termék, 231 ezer tonna faipari melléktermék, tonna energianövény, míg a legnagyobb potenciál a mezőgazdasági melléktermékekben rejlik, melyek becsült biomassza felhasználása ezer tonna. (6. táblázat) 13

20 4. fejezet - 4. Uniós célkitűzések a biomassza hasznosítás területén ben az Európai Bizottság kiadta az úgynevezett Fehér Könyvet, amely 2010-ig célul tűzte ki a megújuló energiák arányának 12%-ra növelését az Európai Unióban. A megújuló energiákra vonatkozó szakpolitika létrehozása az éghajlatváltozás és levegőszennyezés körüli fenntarthatósági aggályok, Európa energiaellátásának biztonságosabbá tétele, valamint Európa versenyképességének és az ipari / technológiai innovációnak a fejlesztése miatt vált szükségessé. A Fehér Könyv indítványozta a megújuló energiákkal kapcsolatos közösségi stratégiát, megfogalmazta a cselekvési tervet, hangsúlyozva a megújuló energiaforrások minden fajtájának fejlesztését, stabil szakpolitikai keretek létrehozását, a tervezési rendszerek javítását, valamint a megújuló forrásokból termelt energia villamosenergia-hálózathoz való hozzáférését. A cselekvési terv meghatározó része volt az európai jogszabályok kidolgozása annak érdekében, hogy stabil szakpolitikai kereteket lehessen létrehozni, illetve tisztázni lehessen, hogy az egyes tagállamokban mi a megújuló energiák fejlesztésének célja. A biomassza nagy szereppel rendelkezik az EU 20 %-os megújítható energia-céljának 2020-ig történő teljesülésében ra az előzetes becslések alapján az EU biomassza források, több mint 50 %-a az erdőgazdálkodásból adódik, ami tervek szerint el fogja érni a 65 millió tonna olajegyenértéket novemberében az Európai Bizottság elfogadta az Energia 2020 stratégiát, amely a versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátásról és energiafelhasználásról értekezik. A klímaváltozás elleni küzdelem, az európai energiaellátás biztonságának követelménye és a "zöld iparágak" fejlesztésének, innovációjának igénye fogalmazódott meg ezzel párhuzamosan célkitűzésként. A kidolgozott munka tartalmazza az EU alapvető energiapolitikai elveit és fejlődési irányait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket. Az Energia 2020 stratégia tervei szerint az uniós tagállamok 2020-ig az 1990-es szinthez képest 20 14

21 4. Uniós célkitűzések a biomassza hasznosítás területén százalékkal csökkentenék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és 20 százalékkal növelnék a megújuló energia felhasználásának arányát, emellett pedig a hatékonyság növelésével összesen 20 százalékkal csökkentenék az energiafelhasználást az Unión belül. Ezek alapján született meg a kezdeményezés, amely akció mellett az EU elkötelezte magát. Európai Unióhoz való tartozásnak alapvető velejárója a tagállamok közötti szolidaritás, mindeközben az energiaellátás terén valamennyi tagállam önmaga felelős saját biztonságáért. Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervet kellett a tagállamoknak összeállítani június 30-ig, és legkésőbb december 5-ig kellett sort keríteni a tagországonkénti törvényi szabályozás kidolgozására. A tervek egy része a tagállamok késlekedése miatt a határidő után került leadásra, így a tervezettnél később kezdődhetett meg a feldolgozás. Az Európai Unió Energia Politikájában a biomasszának fontos szerep jut. A biomassza felhasználás kiértékelésénél vizsgálják, hogy a megújuló energiaforrások arányának korábban tervezett mértékét képesek e elérni az egyes tagországok. Fontos célja a vizsgálatnak, hogy a nemzeti cselekvési terv megfelel-e a fenntarthatóság követelményeinek. A Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervekben szerepelnie kellett annak, hogy az egyes országok hogyan képzelik az egyes biomasszaféleségek mobilizációját. Vizsgálatokat kellett végezni arra vonatkozóan, hogy az energiaforrások átrendeződésének milyen következménye van a többi szektorra, amiket szintén az erdő-, illetve a mezőgazdaságra alapoznak. Vizsgálni kell továbbá, hogy a biomasszát felhasználó ágazatok fejlődése milyen hatással van az energiafelhasználásra, pl. az milyen mértékű energiaigénye van az egyes biomassza féleségek előállításának. A tagállamok adatai alapján kalkulált előrejelzések szerint, a megújítható energia-fogyasztás a 2005-ös 99 MtEO-ről (millió tonna olajegyenérték) 2020-ig elérheti a 245 MtOE-et. Az előzetes számítások szerint a felhasználható EU megújuló energiaforrások 3 fő szektor között oszlanak meg: A szállítás megújítható forrásokból 11 %-os részarányt tesz ki. Fűtés és hűtés (H and C heating and cooling) megújítható forrásokból 21,5 %-kal szerepel. Elektromos energia előállítás megújítható forrásokból 34 %-kal részesedik. A 27 tagállam Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervei alapján meghatározó a biomassza szerepe a megújuló energiaforrásokon belül. A biomassza energia a 2020-as teljes energiafogyasztásnak több mint 10 %-át teszi ki és a megújuló energiafogyasztáson belül több mint 50 százalékkal részesedik. Az EU biomassza forrásai a hulladékgazdálkodásból, a mezőgazdasági és halászati tevékenységből és a legnagyobb arányban az erdőgazdálkodásból származnak (8. ábra). Arányaiban a legnagyobb előretörés a mezőgazdaság és halászat terén várható. Azonban mennyiség tekintetében az erdőből és egyéb fával borított területekről (fakitermelés, fakitermelés apadéka, tájgazdálkodás stb.) a fás szárú biomasszával történő ellátás a jelenben és a jövőben is meghatározó lesz. Mértéke folyamatosan emelkedik, az előzetes számítások szerint 2020-ra meghaladja a ktoe-et. Jó hír az európai erdőgazdálkodók számára, hogy a vizsgálatból származó előzetes adatok alapján az erőgazdálkodásból származó különböző termékek lesznek a jövőben a legnagyobb biomassza források. Az egyes országok adottságai eltérő lehetőséget jelentenek a fa alapú biomassza előállítására. Értelemszerűen a nagyobb területtel rendelkező, magasabb erdőhányaddal országok jelentősebb potenciállal rendelkeznek a forrás kiaknázásához (9. ábra). 15

22 4. Uniós célkitűzések a biomassza hasznosítás területén Néhány tagország (CY, FI, UK, LU, MT, LV, EE) adatait még nem teljesen dolgozták fel. A korábbi tagországok esetében közvetlenül az erdőből származó biomassza növekedése várható, nagyobb famobilizációval és hatékonysággal számolnak. Más tagországok (pl. CZ) esetében az indirekt forrás (valószínűleg újrahasznosított reciklikált fatermékekből) növelésére is van lehetőség. E forrás bővítésének lehetőségét Magyarországnak is érdemes megvizsgálnia. Az eddigi elemzésekből származó adatok alapján, a biomasszából előállított energiafogyasztás egyértelmű és folyamatos növekedése prognosztizálható, ami fontos lehetőséget jelent a mező- és erdőgazdálkodóknak. Feltételezhetően a biomassza felhasználás különösen a fűtés és hűtés (H and C) esetében mind arányaiban, mind abszolút értékben jelentősen nő, az erdőgazdálkodás számára az egyik legfontosabb célterületet jelenti. A szállítás és az elektromos energia előállításban szintén a növekedés lesz a meghatározó, de e két utóbbi szektor együttesen sem éri el a fűtési és hűtési célú felhasználás mennyiségét. 16

23 4. Uniós célkitűzések a biomassza hasznosítás területén A teljes energia felhasználáson belül a fűtés és hűtés szektorban a biomassza meghatározó szereppel rendelkezik. Az villamosenergia-termelésben az egyéb megújuló források (víz, szél, stb.) nagyobb részarányt képviselnek, de a biomassza szerepe itt is növekedni fog. A szállítási szektorban a biomassza ugyan a legkisebb részaránnyal szerepel, de a megújulók közül szinte csak ennek a csoportnak jut a jövőben meghatározó szerep (10. ábra). A fentiekből következik, hogy biomasszából való energiafelhasználás a következő 10 évben növekedni fog. Ezen belül mind a megújuló elektromos áramtermelésben, mind a fűtésben és hűtésben a szilárd biomassza lesz a meghatározó. A szilárd alapanyag féleségek a biomasszából termelt elektromos energia esetében 68%-ot, a fűtés és hűtésen belül pedig 89%-ot fognak képviselni 2020-ban. A saját előállítás mellett, az import jelentősége növekedhet. Napjainkban az import biomassza szerepe az EUban 5 %-nál kisebb, mind a szilárd, mind a gáznemű biomassza esetében. Ez a részesedés valószínűleg emelkedni fog a jövőben. Magyarországnak figyelmet kell fordítani arra, hogy a cél eléréséhez elegendő megfelelő hatásfokú biomasszát felhasználó kapacitás épüljön ki. A megtermelt biomasszát elsősorban idehaza használjuk fel. Ezzel nemcsak megújuló forrásból származó energiát állíthatunk elő, hanem munkahelyeket hozunk létre, vagy őrzünk meg. Az elsősorban mezőgazdasági területeket érintő bioüzemanyag előállítás szabályozásának kulcskérdése az energetikai célú növénytermesztés és az élelmiszerellátás egyensúlyban tartása, valamint a természetvédelmi értékek megőrzése. A bioüzemanyag-előállítás és az élelmiszer-termelés konfliktusában egyértelmű cél a biztonságos élelmiszerellátás. Cél, hogy olyan alapanyagokat használjanak, amelyek nem jelentenek versenyt az élelmiszer-termelés számára. E tekintetben fontos kérdés a közvetett földhasználat-változás. Amennyiben a bioüzemanyag alapanyagául szolgáló növényt közvetlen átalakítással, eddig más művelési ágú földterületen termelik, ezt a fenntarthatósági kritériumok értékelésénél tekintetbe kell venni. Akkor, ha a bio-üzemanyag alapanyagát már meglévő, mezőgazdasági hasznosítású földterületen termelik, kiszorításra kerülhetnek egyéb haszonnövények, így végül e földterületek ipari hasznosítású földterületekké alakulhatnak át. Ez is közvetetten földhasználat-változást eredményezhet, amire a fenntarthatóság értékelésénél figyelemmel kell lenni. A Bizottság már dolgozik azokon a szakpolitikai megoldásokon, melyek a 2020 utáni időszakban lendületet adhatnak majd az innovációnak, és elősegíthetik a költségek csökkenését. Ha látják, milyen irányt vesz a szakpolitika, az ágazati szereplők hajlamosabbak lesznek elszánni magukat azokra a hosszú távú beruházásokra, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megújuló energiatermelés és -felhasználás térnyeréséhez. Tavaly az EU ütemtervet készített arról, hogyan lehet az összes gazdasági ágazatban átállni az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiákra. Ezen túlmenően külön ütemterveket dolgoz ki az egyes gazdasági ágazatok vonatkozásában is. Példaként említhető a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (Energy Roadmap for Europe). 17

24 4. Uniós célkitűzések a biomassza hasznosítás területén Mindent összevéve az EU jó úton halad afelé, hogy elérje a célját, azaz hogy 2020-ra energiaszükségletének 20%-át megújuló forrásokból fedezze. A szél-, a nap-, a víz-, az árapály-, a geotermikus és a biomassza-energia nagyobb arányú felhasználása csökkenteni fogja az Európai Unió energiaimport-függőségét, és ösztönzőleg hat majd az innovációra és a foglalkoztatásra. Ugyanakkor azonban az tapasztalható, hogy az ágazati szereplők meglehetősen óvatosak, ami a megújulóenergia-termelésbe történő beruházás növelését illeti. Bizonytalanok azt illetően, hogy milyen irányt vesz a jövőben az uniós energiapolitika, a megújuló energiaforrások használatával járó költségek pedig nem csökkennek elég gyorsan. Mindez azzal jár, hogy ha a megújuló energiahordozók ára továbbra is jóval magasabb marad, mint a fosszilis tüzelőanyagoké, akkor a megújuló energiaforrások piacának bővülése 2020 után várhatóan lelassul. A megoldáskeresés jegyében az Európai Bizottság közleményt adott ki a megújuló energiaforrásokról, amelyben felvázolja, hogyan lehet az uniós fellépés jobb összehangolása révén csökkenteni a felmerülő költségeket. A közlemény egyúttal az első lépést jelenti a 2020 utáni időszakra szóló energiapolitika kialakítása felé vezető úton. Az uniós szintű vállalások nemzeti elosztására az Európai Bizottság tett javaslatot. Eszerint például uniós szinten a 20 százalékos átlagvállalás a Bizottság szerint 10-től (Málta) 49 százalékig (Svédország) terjedő tagállami szórással teljesíthető, Magyarországnak például 14,65kell növelnie a megújítható energiaforrások részesedését a jövő évtized végére. A végleges jogszabály kiemeli azt, hogy a teljesítésükhöz vezető utat, beleértve a nemzeti támogatási rendszert is, a tagállamok maguk határozhatják meg. Az éghajlat-változási intézkedéscsomag részeként a megújuló energiaforrások használatának előmozdításáról szóló 2009/28/EK irányelv szabályozza a megújuló energiák részarányának növelésére tett erőfeszítéseket, valamint jogilag kötelező érvényű tagállami célkitűzéseket ír elő az egyes tagállamok számára. A 2009/28/EK irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy bejelentsék az Európai Bizottságnak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó konkrét nemzeti cselekvési tervüket. Ehhez a Bizottság kidolgozott egy speciális formanyomtatványt. 18

25 5. fejezet - 5. Energia erdő és energia faültetvények I. 1. A fejezet Lukács G. S. (2011) Gazdaságos Zöldenergia című kiadvány felhasználásával készült el. Az energiaerdő és a zöldenergiafa-ültetvény olyan speciális faültetvény, amelyben rövid idő alatt, gazdaságosan, nagy mennyiségű és jó égési tulajdonságokkal rendel kező zöldenergia-hordozó fa előállítható elő. Az energiaerdő erdőgazdálkodási művelési ágba tartozó, de speciális céllal létesített és üzemeltetett erdő. Hagyományos erdők átminősítésével, illetve energiafa-termesztés céljára történő telepítéssel jön létre. Az energiaerdőre érvényesek az Erdőtörvény előírásai, de az üzemtervezéskor a lehető legnagyobb tömeghozamok elérése céljából a gyorsan növő, sarjaztatható fafajokat kell előnyben részesíteni, és az optimális mértékűre kell csökkenteni a vágásérettségi kort. Az erdőművelés és a fakitermelés a hagyományos erdészeti technológiákkal és technikákkal folyik. Az energiaerdőben csak energiafa (tűzifa, faapríték) termelésével foglalkoznak. Az energiaerdők olyan - mezőgazdaságilag nem hasznosított, vagy termelésből kivont területekre telepíthető - speciális faültetvények, amelyekből a legrövidebb idő alatt, a legkisebb költséggel nagy mennyiségű és jól éghető tüzelőanyag nyerhető. Az energiaerdő vágásfordulójának időtartama lehet mini (1-4 év), midi (5-10 év), rövid (10-15 év), közepes (15-20 év) és hosszú (20-25 év). E telepítési típusra olyan fafajok alkalmasak, amelyeknek a fiatalkori növekedésük intenzív, könnyen hajtanak és nagy tömegű faanyagot produkálnak, könnyen kitermelhetőek és jól égnek. Magyarországon e célra használható fafajok a gyertyán, juhar, hárs, fűz, éger, nyír, nyár és akác. Az energetikai faültetvény a mezőgazdasági ültetvénygazdálkodási művelési ágba sorolandó, energiafa termesztésére létesített faültetvény. Az energetikai faültetvényre nem érvényes az erdőtörvény. Sík- vagy dombvidéken, jó termőhelyeken, nagyüzemi körülmények között a gépi betakarításra alkalmas terepviszonyok mellett létesítik. Az üzemmódot illetően két változatát különböztetjük meg: újratelepítéses üzemmód esetében az ültetvényt talaj-előkészítést követően az adott termőhelyi viszonyok között legnagyobb tömeget (t/ha) adó fafajjal (monokultúrában), a hagyományosnál nagyobb tőszámmal (5-8 ezer tő/ha) telepítik, az ültetvényt 8-15 éves korban tarvágással kitermelik és egységes választékká (tűzifa vagy energetikai aprítékká) készítik el. A sarjaztatásos üzemmód esetében az ültetvényt nagy tőszámmal ( tő/ha) telepítik, jól sarjadó fafajokkal. A nagy tőszám miatt 3-5 éves korban tarra vágják. A levágott ültetvény külön beavatkozás nélkül tőről sarjad, és 3-5 éves korban ismét vágható. A kitermelést 5-7 alkalommal lehet megismételni, azaz egy telepítésre 5-7 levágás tervezhető. Az energiaerdő és az energiafa-ültetvény fafajai és fajtái tulajdonságaival szembeni követelmények: fiatalkorban intenzíven növekszik, betegségeknek és kártevőknek ellenáll, jól és többször sarjad, nagy a térfogattömege, nagy a szárazanyag-produkciója, jól égethető, lehetőleg nedvesen is ég, gyorsa veszti víztartalmát, kedvező a kitermelhetősége és feldolgozhatósága. Energiaerdő, illetve energiafa-ültetvény létesíthető: 19

26 5. Energia erdő és energia faültetvények I. a meglévő, e célra alkalmas fafajú és fatermőképességű erdők átalakításával, a termőhelynek megfelelő célállomány létesítésével. Hazánkban az energiaerdők telepítése szempontjából a nyár, fűz, és akác jöhet szóba, melyek közül az akácot tekintik a legalkalmasabbnak, hiszen fiatal korában gyorsan nő, jól sarjadzik, kicsi a nedvességtartalma és nedvesen is jól tüzelhető Az akác Az akác jellemzői A nemzetség 20 faja Észak-Amerikában és Mexikóban honos, meleg, idősza kosan száraz termőhelyek növényei. Egy faj köztük Európában is elterjedt, és részben meghonosodott. A fehér akác (Robinia pseudo-acacia) Magyarországra között került, de erdőtelepítésre csak 1750 körül alkalmazták. Fontos szerepet kapott az Alföld befásításában és a futóhomok megkötésében. Az alföldi, nógrádi és somogyi tájnak ma is meghatá rozó fája az akác. Az akác a Robinia nemzetségbe, a pillangósokhoz tartozik. Jellemzője a páro san megjelenő tövis, amely a melléklevelekből képződik. A levél szárnyalt, 7-23 elliptikus, ép szélű levélből áll. A kéreg: barnásszürke, vastag, durva, barázdált. Az akác virágzása május-június hónapban történik, és szeptember-októberben rend szeresen és bőségesen hoz hüvelytermést, azonban ebből kevés magonc kel ki, aminek azaz oka, hogy kemény a maghéj. Az akác fontos jellemzője, hogy gyökérről kiválóan sarjadzik, szinte kiirthatatlan, ami vitalitását bizonyítja. Gyökérzetét a nagy levegőigény, a nagy területen való kiterjeszkedés, a jó ta lajkihasználás jellemzi. Gyökérzetén él a Bacterium radicicola, amely a levegő szabad nitrogénjének megkötésével dúsítja a talaj tápanyagtartalmát. Termesztésére általában a szőlőnek megfelelő klimatikus tényezők a kedvező ek. Gondot jelent, hogy a késői és korai fagyokra igen érzékeny. Az akác a melegebb, a nemes nyárnál valamivel szárazabb termőhelyet igény li. A legjobb akácosaink a gyertyános-tölgyes és a cseres-kocsánytalan tölgyes klí mában találhatók. Az akác termőhely-igénye abban tér el a zöldenergiafa-ültetvény, illetve az energiaerdő létesítésére számításba vehető egyéb fafajoktól, elsősorban a ne mes nyártól, hogy az állandó vízhatású termőhelyeket nem kedveli. Ilyenek azok, ahol a talajvíz tavasszal a felszínhez viszonylag közel, cm között találha tó. Ezeken az akác nemcsak gyenge növekedésű, hanem gyakran ki is pusztul. Az akác a laza, levegős, homok- és vályogtalajokat kedveli. A gyertyános-töl gyes klímát tekintve az időszakos vízhatású, középmély termőrétegű és a vízhatástól független, mély, esetleg az igen mély termőrétegű, homok és vályog fizikai talaj féleségű genetikai talajtípusokon jó növekedésűek az akácosok. A kocsánytalan-tölgyes, illetve a cseres klímában, valamint az erdőssztyepp klímában, a vízhatástól független és az időszakos vízhatású mély termőrétegű, homok- és vályogtalajokon találhatók még a középmély termőrétegű rozsdabarna, a kovárványos barna és a karbonátmaradványos barna erdőtalajok, ahol az akácosok jó-közepes fatermő képességűek. A cseres és az erdőssztyepp klímákban a vízhatástól független és az időszakos vízhatású, középmély termőrétegű termőhelyeken általában közepes növekedésű az akác. Az akácnak legkedvezőbb a rozsdabarna homoktalaj; a nem karbonátos, sava nyú, humuszos homok. A 150 cm mélységben levő talajvízállás a legjobb a szá mára. Az akác fája középnehéz, nagyon kemény, színe világossárga, különösen tartós fa, szívós, rugalmas. Az akác különleges illóolaj-tartalmának köszönhetően nedvesen is kiválóan ég. Fűtőértéke 14,7 MJ/kg (bükk 14,9 MJ/kg, tölgy 14,5MJ/kg). A megfelelően létesített és kezelt akác ültetvényeket kb. 5-6 betakarításra tervezhetjük, cél, hogy a hektáronkénti hozam betakarításonként a minimum tonna nedves állapotú (35% nedvesség körüli) aprítékot érje el. Ez évi t/ha fa megtermelését jelenti. Az első betakarítás fogja adni a legkisebb eredményt, ezt követően fog az ültetvény termelékenysége beállni a magasabb szintre. Az ültetvényt a tervezett fennmaradása után (5-8 vágási ciklus) fel kell számol ni, mert később a tuskók és gyökerek olyan erősek lesznek, aminek kezelése jelentősen korlátozott. 20

27 5. Energia erdő és energia faültetvények I Az akác energiafa előnyei, hátrányai Előnyei: igen energikus fiatalkori növekedés, magonca az első évben elérheti az 1 m-t; kedvező vízellátás esetén a növekedése egész nyáron folyamatos; tuskóról és gyökérről egyaránt jól sarjadzik; nagyon szívós faj, nagy sebekkel megcsonkított koronával is sokáig elél; talaj-, és termőhely-toleranciája széles; transzspirációs intenzitása igen jó, a talaj felvehető vízkészletét igen jól tudja hasznosítani; a talaj mésztartalma iránt közömbös, tápanyagigénye alacsony; könnyen telepíthető, könnyen nevelhető; nem igényel különösebb növényvédelmet; legnagyobb hordást nyújtó méhlegelőnk; nagy a fűtőértéke. Hátrányai: szívós sarjadzása miatt szinte kiirthatatlan; fagyérzékeny, Európában részben a kései, részben a korai fagyok szabnak ha tárt az elterjedésének; növekedését és fatömeg hozamát elsősorban a talaj vízellátottsága határozza meg; a talaj szellőzöttségével szemben igényes, az agyagos, kötött és magas talaj vízszint miatti levegőtlen talajok az akác számára nem felelnek meg; a lombtömege kicsi, kevés tápanyagot juttat vissza a talajba; a legtöbb termőhelyen az ismételt termesztése esetén jelentős növekedés visszaesés következik be (kérdéses, hogy ezt az akác talajzsaroló jellege, vagy a mikrobiológiai folyamatok okozzák-e) ezért tápanyag utánpótlás szükséges; az akácpajzstetű jelentős károkat okozhat benne, különösen gyengébb termő helyeken; ökológiailag még nem tudott beilleszkedni a hazai ökorendszerekbe, biológi ai struktúrája szegényes Akác telepítésére alkalmas termőhelyek Az akác gyökérzete rendkívül levegőigényes. Ennek megfelelően a túl magasra emelkedő talajvíz lehetetlenné teszi a termesztését. Az optimális talajvízszint cm körüli. A nedves talaj vagy a folyók árterei nem felelnek meg az akác termesztésének. Azok a termőhelyek sem felelnek meg az akácnak, amelyek hosszabb ideig vannak kitéve a talajvíznek. Akác telepítésére legalkalmasabbak a homoki termőhelyek, de csernozjom és réti talajokon is termeszthető, ha azok többletvíz hatásoktól mentesek. Hegyvidé ken javasolható az erdőtalajokon is a sekélyebb termőrétegű és szárazabb oldala kon. De a legmegfelelőbbek az akác telepítésére a meleg, könnyű, laza talajok, s azt csakis a meleg termőhelyek biztosíthatják számára. Ilyen tekintetben a szél sőségek sincsenek az akác kárára. Az egészen kötetlen, vagyis a futóhomok alkot ta buckákon is megtalálhatja az életfeltételeit, és jó növekedést mutat. Természe tesen a tápanyagokban gazdag, televényes vagy laza, agyagos talaj adja a mennyi ség és minőség szerint legkiválóbb akácosokat A fűz 21

28 5. Energia erdő és energia faültetvények I A fűz jellemzői A fűzek lombhullató fák, cserjék vagy törpecserjék rendszertani kategóriába sorolható. Vesszőszerű, vegetatív hajtásaik a vege tációs időszak alatt folytonosan növekednek; ősszel a növekedésük leáll, a hajtások el nem fásodott csúcsi része elhal, így valódi csúcsrügye nem alakulhat ki. Szimpodiális felépítésű hajtásrendszerük van. A lomb- és virágrügyek alakban, nagyságban eltérőek. Leveleik szórt állásúak, de előfordul a kereszt ben átellenes levélállás is. A levelek különböző alakúak, épek, többnyire hosszúká sak és különbözőképpen fűrészesek, ritkán ép szélűek, a fogak mirigyes csúcsúak, a levélnyél rövid. Virágaik kétlakiak, leveles vagy levéltelen generatív törpehajtásokon, az előző évi vesszők középső rügyeiből fakadnak, tömött, feláll vagy laza, bókoló füzérekben nyílnak. A tömött füzérnek lombfakadás előtt, a laza füzérek lombfakadás után nyílnak. Alnemzetség: Salix - fatermetű füzek: fák vagy nagytermetű cserjék. Leveik lándzsásak, fűrészes szélűek. A lombosodással egy időben vagy lombosodás után virágzanak. Alnemzetség: Caprisalis bokorfüzek: Cserjék, ritkán kisebb fák. Virágzataik korán, a lombfakadás előtt jelennek meg, füzéreik ülők, az előző évi hajtások középső rügyeiből fakadnak. Hűvösebb, nedvesebb klímával rendelkező országokban, ahol a külön böző jól sarjadzó, gyorsan növő fafajok, mint a nemes nyárak, akác stb. eredmé nyesen nem termeszthetők, igen rövid vágásfordulójú zöldenergiafaültetvényben szélesebb körben kezdik alkalmazni. A bokorfüzek fiatalon, az első 2-3 évben igen gyors növekedésűek. Ez azonban a 3-4 évben visszaesik, ezért igen alkalmasak 2-3 éves kiter melési idejű zöldenergiafa-ültetvények létesítésére. A fűz fűtőértéke: 19,491 MJ/kg. (Marosvölgyi B. 1996) A fűz energiafa előnyei és hátrányai Előnyök: vegetatív hajtásaik a vegetációs időszak alatt folyamatosan növekednek; az energetikai fűz-klónok a leggyorsabban növő fafajták mind hosszra - na ponta 3-5 cm-t képesek a hajtásaik növekedni mind tömegre, mivel már a termesztés első évében is vágható; különösen jól tűrik a szélsőséges és ingadozó hőmérsékleti viszonyokat; talajtípus szempontjából igénytelen; jól díszlik külszíni bányák meddőhányó in is rekultivációs növényként; a talaj szerkezetét javítja, szerves anyagokban gazdagítja, jó hatással van a ta lajéletre; könnyen dugványozható; mészkedvelő faj; jó mézelő; a növény magas szalicilalkohol-tartalma miatt igen magas fűtőértékkel ren delkezik. Hátrányok: a vadak szeretik, állománycsökkenést okoznak; oxigénigényes pangó vizes, lápos területeken nem marad meg; a kéregtetű károsítására érzékeny, növedékkiesést okozhat A fűz termőhely igénye Termőhelyi igényei: a fűz kimondottan vízigényes fafaj. Ezért az állandó víz hatású, a felszínig nedves és a vízzel borított hidrológiai adottságú termőhelyekre szabad ültetni. Az igen sekély és sekély termőrétegvastagságú nyers öntés, humu szos öntés, a lejtőhordalék, a réti, síklap és réti erdőtalajokon lehet jó vagy 22

Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése

Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak Rendszertechnika szakirány Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Biomassza energetikai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1 Bioüzemanyag kérdés Magyarországon Kulman Katalin 1 Bevezetés A bioüzemanyagok elsısorban a biodízel és a bioetanol elıállítása különösképpen a környezetvédelem szempontjából az utóbbi idıben egyre nagyobb

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása

A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása Társadalmi és közgazdaságtani elemzés a biomassza használatáról Magyarországra és az Európai Unióra kivetítve Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Megújuló Energiaforrások

Megújuló Energiaforrások Megújuló Energiaforrások Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. A Természet az általunk előidézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE 2016 március KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Szerző: Kray Zsuzsanna Szakmai vezető: Sáfián Fanni ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ IMPRESSZUM Kisújszállás város

Részletesebben

5. témakör. Megújuló energiaforrások

5. témakör. Megújuló energiaforrások 5. témakör Megújuló energiaforrások Tartalom 1. A világ energiapotenciálja 2. Magyarország energiapotenciálja 3. Energiatermelés megújuló energiaforrásokból 3.1. Vízer m 3.2. Széler m 3.3. Napenergia 3.4.

Részletesebben

A termikus hasznosítók lényegesen nagyobb mennyiséget is fel tudnának venni, mint ami rendelkezésre áll, ezért virágzik az import.

A termikus hasznosítók lényegesen nagyobb mennyiséget is fel tudnának venni, mint ami rendelkezésre áll, ezért virágzik az import. Gumiabroncs Gumiabroncs Akkumulátor A hazai hulladék jelenlegi állapota Az anyagában tekintetében jelentős kapacitások jöttek létre 2004 és 2010 között, mely fedezi a hazai igényeket. A továbbfejlesztés

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Életünk az energia 2.

Életünk az energia 2. Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

7. Energiatermelés rendszere

7. Energiatermelés rendszere Energetika 73 7. Energiatermelés rendszere Az energiatermelés az emberrel összefüggő fogalom. Az ember energetikai szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység. Az energiatermelés során az ember

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza Zöld szervezetek zöld üzletek Hőbontásos hulladékhasznosítás a XXI. században HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban Előadó: Varga Géza Kiemelt Üzletfejlesztési Menedzser Budapest,

Részletesebben

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiapolitikai aktualitások A 2007-2020 időszakra szóló új

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési

Részletesebben

A társadalom mint energia felhasználó célja:

A társadalom mint energia felhasználó célja: A társadalom viszonya az energiatermelőkhöz Dr. Botos Katalin PPKE egyetemi tanár A társadalom mint energia felhasználó célja: - Elegendő - Olcsó - Környezetkímélő energia Európa kettős szorításban, versenyképesség

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 1. A biogáz-technológia célja, fontosabb jellemzői... 6 2. A biogáz termelés alapanyagai...

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Fejlesztési lehetőségek Magyarország energetikai hulladékhasznosításában Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapest, 2006. február 27. Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 8001 Székesfehérvár Pf. 137 Fax: 22/313-564

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 5. szám 2011. 03.16.

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 5. szám 2011. 03.16. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 5. szám 2011. 03.16. EU Hírek Zöld út az európai uniós szabadalmi rendszernek Jogszabályjavaslat a cégnyilvántartások összekapcsolására Az európai fogyasztók nagyobb bizalommal fordulnak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.) L 321/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket

Részletesebben

Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem.

Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.2 1.6 Az energia jövője Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem. Az emberiség 100 000 nemzedéket átfogó, hárommillió éves

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

Gázfázisú biokatalízis

Gázfázisú biokatalízis Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Részletesebben

A háztartási energiafelhasználás jellemzőinek és alakító tényezőinek vizsgálata egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérés tükrében

A háztartási energiafelhasználás jellemzőinek és alakító tényezőinek vizsgálata egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérés tükrében Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet A háztartási energiafelhasználás jellemzőinek és alakító tényezőinek vizsgálata egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérés tükrében Horváth Klaudia 2015 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20.

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20. 1. Bevezetés 1. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. Előzmények... 1 1.2. Az atomerőmű és legfontosabb tervezési jellemzői... 8 1.3. A tervezett tevékenység meghatározása, céljai,

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 1. Jogosultak köre: I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz és valóság dr. Kalmár István Mítosz ügyvezető igazgató és valóság Calamites Kft Magyar Tudományos Akadémia 2014 június 11 1 Miért foglalkozzunk a szénnel? 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergia-fogyasztóval Doktori

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

A biogáztermelés helyzete Magyarországon.

A biogáztermelés helyzete Magyarországon. A biogáztermelés helyzete Magyarországon. Előadás helye: Bp. V. Veres Pálné u. 10. Időpontja: 2015.május 11. Előadó: Dr Petis Mihály Energia és tápanyag körforgás. Biogáz a táplálék és energia láncban.

Részletesebben

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei Dr. Kapronczai István PhD, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese E-mail: kapronczai@akii.hu Az EU-csatlakozást megelőző-,

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

PANNONPOWER Holding Zrt. új biomassza projekt

PANNONPOWER Holding Zrt. új biomassza projekt PANNONPOWER Holding Zrt. új biomassza projekt Magyarország legnagyobb szalmatüzelésű erőműve. Pécs zöld távfűtése 2012-ben indul. Tisztelt Hölgyem/Uram! A korábbi sikeres biomasszaprogramunk eredményeiből

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok Az Európai Bizottság 2015 08.11.-én hivatalosan elfogadta a Vidékfejlesztési Programot (VP), így közel 1300 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2020-ig

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA. Bittner Beáta

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA. Bittner Beáta Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Bittner Beáta Témavezető: Dr. Borsos János professor emeritus DEBRECENI EGYETEM Ihrig Károly Gazdálkodás-

Részletesebben

A CECED Magyarország Háztartásigép-gyártó és forgalmazó Érdekérvényesítő és képviselő Egyesülés tanulmánya

A CECED Magyarország Háztartásigép-gyártó és forgalmazó Érdekérvényesítő és képviselő Egyesülés tanulmánya A magyarországi háztartásokban található régi háztartási gépek cseréjével elérhető energiamegtakarítási lehetőségek a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben meghatározott évi 1% hatékonyságnövelési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007 Általános tudnivalók Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó rendeleteket,

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben