A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása"

Átírás

1 A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása Társadalmi és közgazdaságtani elemzés a biomassza használatáról Magyarországra és az Európai Unióra kivetítve Nyugat-Magyarországi Egyetem környezetgazdálkodási agrármérnöki Msc szak Készítette: Kaluzsa Anikó

2 Az energiaválság problematikája: Előadásomban az energiaválságot, mint korunk egyik kiemelkedő szociológiai problémáját szeretném bemutatni és kielemezni az egyik újonnan felfedezett, ámbár a természet által mindig is jelenlévő energiaformán, a biomasszán keresztül. Napjainkban egyre fontosabb kérdéssé válik az, hogy hogyan fedezze az emberiség a folyamatosan növekvő energiaigényét, ugyanakkor ne zsarolja ki a természetet sem. Az emberi történelem során folyamatosan bővültek az ismeretei, és ezzel párhuzamosan a környezetünket is átalakítottuk, felhasználtuk mindent, amit a természetben leltünk, és értékesnek, felhasználhatónak gondoltunk. A rohamosan fejlődő iparosodott társadalmunk számára egyre több alapanyagra és energiára volt szükség. Be kellett látnia az emberiségnek, hogy a természet kimeríthető, és szükség van változtatásokra, mert az óriási léptékű elégetése, illetve kihasználása a nyersanyagoknak és energiahordozóknak a továbbiakban már egyszerűen nem tartható. A fenntartható fejlődés alapelvén keresztül az alábbi idézet szolgálhat iránymutatóként: A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön. 1 A Föld energiakészlete véges, és muszáj a fenntarthatóságot, mint célt magunk elé tűzni, ha azt szeretnénk, hogy megőrizzük a bolygót a jövő generációja számára olyannak, mint amilyen jelenleg is. A fenntarthatóság egy olyan életformát tükröz, mely kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket 2. A fenntarthatóság fogalma a Brundtland-jelentésben lett legelőször megfogalmazva nemzetközi szinten 1987-ben. Törekvések természetesen már sokkal hamarabb voltak a természet megóvására, és a felismerés, hogy a kizsákmányoló gazdálkodást abba kell hagyni, már e jelentés előtt is megszületett. Viszont ez volt az az első nemzetközi konferencia, ahol megfogalmazták a fenntarthatóságot nemzetközi szinten. Az értelmezése nem egyértelmű, és sokféle magyarázata lehetséges. Az egyik legelfogadottabb verziója, hogy úgy használjuk a jelenleg rendelkezésünkre álló forrásokat, hogy azt az adott értéken vagy szinten tartsuk. Szociológiai szempontból nézve alapvető kritérium, hogy miben változik az emberek élete a biomasszát felhasználva, illetve hogyan javítható az életminőség. Most azt a társadalmilag fontos kérdést szeretném kielemezni, hogy a biomassza, mint energiahordozó, ténylegesen kiszolgálhatja-e az emberek energiaigényét, esetleg a fosszilis energiahordozók egy részének a felhasználását kiválthatja-e. Ha a válasz igen erre az elméleti kérdésre, akkor a következő társadalmi kérdések a gyakorlati részre vonatkoznak. Ilyenek például, hogy milyen módon befolyásolja a biomassza céljára termelt növény a földhasználatot, illetve megéri-e áttérni a biomasszára, és mely változatait érdemes mindenféleképpen kihasználni. Ha az elemzés során nem csak környezetvédelmi szempontokat, hanem gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszünk, akkor a kérdés bonyolultabbá válik. Szerintem érdemes a biomasszát kihasználni, de nem csak egyedüli energiahordozóként kell rá tekinteni. Azaz, mint megújuló energiaforrás hasznos, de mivel kimeríthető, nem szabad rá egyedüli forrásként tekinteni, hanem ezzel lehetne az egyéb megújuló alternatív energiaforrásokat kiegészíteni. Habár közgazdaságtanilag a legnagyobb haszon elérésére kell törekedni a legkisebb energiaráfordítással, és így érhető el a profitmaximalizálás, ugyanakkor a fenntarthatóság szerint igenis az egészet kell figyelembe venni, még ha ez lemondással is jár (ez esetben gazdasági haszonkiesés). A másik kérdés, hogy milyen területi változásokkal jár, és ez mely területen és milyen mértékben befolyásolja az ipari eloszlást, illetve az elméleti kérdéseken túl a gyakorlatban ez mennyire megvalósítható. A harmadik kérdés pedig az, hogy az embereknek a társadalmon belül mennyire érezhető a kiadásokon (háztartási energiaellátáson keresztül), illetve a potenciálisan termelődő új munkahelyeken keresztül a változás. Mivel változik így az energiaellátás, mennyivel változnak a fűtési költségek, energiaárak, stb. A lehetséges megoldást a jelen kori energiaválságra és a fenntarthatóság felé a megújuló 1 2 Ősi indián bölcsesség

3 energiaforrásokban látják a szakértők. A biomasszát a megújuló energiaforrások között tartják számon, ugyanakkor ezen belül a kimeríthető kategóriába sorolják. Maga a biomassza fogalma az Európai Unió 2009/28/CE direktívája alapján a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból többek között a halászatból és az akvakultúrából származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része. 3 Az energiaválság kialakulásának okai és hatása a környezetre, illetve a társadalomra: A II. Világháborút követően az egész világon egy hatalmas fellendülési hullám volt megfigyelhető. Ennek a fellendülési hullának következtében beindult a termelés, a termelés intenzitásával pedig az energiafogyasztás intenzitása is nőtt. A vevőket arra sarkallták, hogy fogyasszanak, és a fogyasztás folyamatos növelését kínálták. Nem vették figyelembe, hogy ez a jövőben milyen hatással lesz a légkörre (szén-dioxiod és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátása), illetve a hulladékok által termelt környezeti szennyezés, és a nagyfokú termelés során felhasznált energiamennyiség. A növények a fotoszintézis útján kötik meg a levegő COx tartalmát a napfény energiája segítségével, nagy energiájú szerves vegyületek formájában. A növényi szervezetet alkotó szerves vegyületek már a fejlettebb élőlények számára is felhasználható. A növényben tápanyag és energia raktározódik, melyet takarmányozásra, étkezésre, ipari célra, talajerő utánpótlásra vagy energiaforrásként használhatunk fel. A napenergiának csak egy részét képesek a növényi szervezetek megkötni, átlagosan 1%-át. Az algák i és a trópusi eredetű növények 1-2%-ot, ezzel szemben a mérsékelt égövi növények fotoszintézis energetikai hatásfoka csupán 0,1-1%, növénytől és napszaktól függően. A különbség abból adódik, hogy a C4-es növényeknél a nagyobb intenzitású fotoszintetizálás korlátlanul végbemehet, míg a C3-as növények a nyári napok déli óráit is csak korlátozottan tudják hasznosítani. A növények, a növényevő állatok és a ragadozók közvetve, vagy közvetlenül mind a Nap energiáját használják fel, azonban eltérő mennyiségben és módban, csökkenő hatékonysággal. Az élelmiszer-termelés során a termesztett növény tömegének csak egy része kerül elfogyasztásra és hasznosításra, a többi általában a talaj szervesanyag-készletét gyarapítja. A tarlómaradványok kivételével a biomassza energetikai célú hasznosítására bármely fő, illetve melléktermék felhasználható, mely előnyösebb az étkezési és takarmányozási hasznosítással szemben. A szén-dioxid semlegesség elve azon alapul, hogy a felhasználási folyamatok során felszabaduló víz és szén-dioxid visszakerül a légtérbe. Feldolgozása pedig hasonló folyamattal megy végbe, akárcsak a fosszilis energiahordozóknál, melynek hatásfoka függ az alkalmazott eljárástól, illetve a technológiai színvonaltól. A lényeges különbség azonban, hogy a növények által csak a néhány hónappal azelőtt megkötött szén-dioxidot bocsátja vissza a légtérbe, a fosszilis energiahordozók elégetése során viszont a több ezer évvel ezelőtt megkötött szénnel terhelik a légteret. A feldúsult szén-dioxid-koncentráció üvegházhatást okoz. 4 Az elemzésben alább ez a kérdéskör még más szempontok szerint is megvizsgálásra kerül. Növénytermesztés, élelmiszerellátás, ipari felhasználás: Érdekes tény, hogy a növényi termékek csupán 50-60%-át teszik ki az élelmiszer célú oldal e, pont Bai: A biomassza felhasználása, oldal

4 felhasználás, kivéve a zöldség és gyümölcsféléket, ahol eléri a 80-99%-ot is. Ugyanakkor a világon az éhező emberek száma 800 millió, és évente 9 millió ember hal éhen. Bár a mezőgazdasági termelés az 1999-es évekhez képest 1,2%-kal, majd 2000-ben 2%-kal növekedett, ugyanakkor az emberiség száma is növekedett. Ezért a mezőgazdaságból kivonandó területek száma elméletben még inkább növelné a tartósan alultápláltak számát. A gyakorlatban ez nem teljesen igaz, mivel például az európai országok élelmiszer túltermelése nem fog eljutni a Harmadik Világ országaiba, maximum jelentős többletráfordítások árán. A fejlett országok számára megoldás lehet a túltermelés feleslegeinek semlegesítése helyett áttérni a biomasszára, és ezzel a jelentős többletköltségek csökkenthetőek. Az alábbi lista az éhezés leküzdésére kínál megoldást azonban komoly indokok gátolják mindegyik megvalósulását: - Új termőterületek feltörése Talajok leromlása, elsivatagosodás - Marginális területek művelése Veszteséges gazdálkodás, támogatásigény - Fejlett technológiák exportja Hiányzó humán és infrastrukturális háttér - Biotechnológia Erkölcsi és egészségügyi aggályok - Termékfölöslegek jótékony célú felhasználása Gazdasági-politikai ellenérdekek - Népességnövekedés megállítása Nem kényszeríthető ki - Nem hasznosított, vagy ipari célú alapanyagok felhasználása Vallási előírások, életmódváltás, helyettesítő termékek kifogyása. Az Európai Uniónak voltak már megvalósított tervei arra, hogy hogyan csökkentse a gazdák általi termelést, ugyanakkor ne károsodjon senki. Az egyik ilyen kezdeményezés az ugaroltatás. Lényege, hogy a gazdák azért kaptak pénzt, mert nem termeltek az adott termőföldön. Túltermelés esetén pedig átvette a gazdáktól a felesleges, eladhatatlan mennyiséget, és azt drágán megsemmisítette. Ehelyett, ha ezt energiaforrásként tudja felhasználni, akkor jelentős kiadások helyett extra bevételhez juthat. A szén-dioxid semlegesség kérdése: Elég sok érv és ellenérv van a biomassza semlegességgel kapcsolatban, viszont nincsenek kutatások és tényleges mérések, melyek bármelyik oldalt is alátámasztanák. Sok tudós azzal érvel, hogy a biomassza elégetése során csak az a szén-dioxid mennyiség kerül vissza a légtérbe, amelyet az anyag élete során megkötött. Mások azt állítják, hogy annyi szén-dioxidot bocsájt ki, melyet a megtermelése, szállítása és elégetése során keletkezik. Egy másik elmélet meg azt állítja, hogy ugyan nem szén-dioxid semleges, de kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe, mint a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során, így végül is szén-dioxid kibocsátást takarít meg. Az biztos, hogy nem csak magát a szén-dioxid kibocsátást kell vizsgálni, hanem az egész folyamatot együttesen. Egy növény interakcióban van a talajjal, a vízzel, a többi növénnyel, az állatvilággal, és még akár az emberrel is. Egy erdő példáján keresztül az egész anyag- és energiaforgalmat kell figyelembe venni, mert ez alkot egy teljes ciklust. Nem lehet csak egy fát kiragadni, és azon keresztül vizsgálni például a talajháztartást. Ebben a folyamatban viszont már nem csak a szén-dioxid, hanem más üvegházhatású gázokat is figyelembe kell venni, mivel ezek is növelik az üvegházhatású gázok mennyiségét a levegőben. Egy autotróf szervezet a fotoszintézis során megtermelt szerves anyag egy részét elégeti, másik részét pedig felhasználja a szervezete számára, így megköti. Míg a szervezet fejlődésben van és növekszik, addig ez a mérleg pozitív, azaz több megkötött szén van, mint kibocsájtott. Egy ökoszisztémára kivetítve ez azt jelenti, hogy a heterotróf élőlények az autotróf élőlényekre települnek, akik elégetik a tápanyagot, így a megkötött szenet oxidálják, amit meg visszaépítenek a szervezetükbe. A korhadás, rothadás során a biomassza 30 év tartózkodási időre datálva vonja ki a szenet a légkörből, ha a szerves anyag közvetlenül levegőtől elzárt körülmény közé kerül, és átmenetileg fosszilizálódik. A talaj ember általi közvetlen vagy közvetett bolygatása csak részben képes tárolni a szenet. A gyakori talajmozgatás (szántás, lazítás, tárcsázás, stb.) átrendezi a talajban

5 működő természetes folyamatok dinamikáját. Az egyik lényeget hatás a talaj szellőztetése a talajbolygatás által. Ez egyrészről ÜVGH gázokat juttat a légtérbe, másrészt beindítja az oxidatív folyamatokat, és az anaerob, illetve aerob rétegek megfordulnak. A talajművelésnél a műtrágyázás is fontos szerepet kap. A talaj természetes folyamata a denitrifikáció, melyet a talaj szellőztetésemegakadályoz, így kevesebb dinitrogén-oxid kerül a levegőbe. De ha nem a levegőbe kerül, akkor kimosódik, és a talajvizet, illetve folyóvizeket szennyezi. A denitrifikáció szerepe itt pont azáltal nélkülözhetetlen, hogy a homo sapiens mesterséges úton juttat a talajba nitrogént, és így a műtrágyázással erősödik az üvegházhatás. További kérdést vet még fel a talaj biodinamikájának megzavarásán kívül az, hogy a feldolgozandó biomassza betakarításához felhasznált fosszilis energiahordozók elégetése, illetve a termeléshez használt műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer előállításához felhasznált fosszilis energiahordozók szén-dioxid kibocsájtásának mértékét is hozzá kellene adni az energiamérleghez. Ezen kívül jó volna még azt is megnézni, hogy mennyi energiába kerül a közvetlen és közvetett környezeti károk orvoslása. Ha ilyen kompletten vizsgáljuk a kérdéskört, akkor a fejezet elején leírt három állítás közül az első kettő nem állja meg a helyét, mivel egy-egy növény csak annyi széndioxidot köt meg, amennyit növekedése során felhasznált, de a megművelés, szállítás és feldolgozás során felhasznált energiahordozók elégetése még nem lett hozzáadva a szén-dioxid mérleghez. A harmadik állítás, miszerint a folyamat ugyan nem szén-dioxid semleges, de szén-dioxidot takarít meg a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséhez képest, ez igaz. A kérdés az, hogy a mezőgazdasági szerkezetváltás járhat-e energiafelhasználás-megtakarítással, illetve kevesebb károsodást szenved-e a természet ezáltal. A válasz egy fejlettebb technológia esetében igen, attól függően, hogy milyen az új szerkezet. Ha az új növény termesztéséhez területi átrendeződés szükséges, de nem művelési ág váltás, akkor nem biztos. Viszont ha a művelési ágat is váltani kell, és például szántóföldi növénytermesztésről energetikai fásszárú ültetvényeket kell létrehozni, az javíthatja a terület esetében a környezeti teljesítményt az előző kultúrához képest. 5 A magyarországi biomassza-készlet: Az Európai Unió direktívája alapján a biomassza összessége azok a fel nem használt, a termelési folyamat során keletkezett szerves melléktermékek, melyek értékesek lehetnek még, és energetikai potenciáljuk kihasználhatóak. A másik fele a fogalomnak pedig a direkt energetikai célra termelt növények összességét jelenti. A fejlődés fenntartásához feltétlenül szükség van olyan energiahordozókra is, amelyek eddig kihasználatlanul maradtak. Az Európai Unió elég erősen harcol amellett, hogy a fosszilis tüzelőanyagok helyett más alternatívákat találjon. Hazánkban a biomassza felhasználása nagyban függ az uniós stratégiai és jogszabályos keretektől. Magyarország helyzete egyedülálló mezőgazdaságilag, mivel rendkívül kedvező természeti adottságaink vannak, és a mezőgazdasági oktatás színvonalas volta miatt sok szakembert képezett ki az ország. Mivel hazánkban kevés az ipari nyersanyag, ezért igencsak fontos kérdés a mezőgazdaság fejlesztése és irányultsága. A hazai mezőgazdálkodás egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntartható mezőgazdaságra. Az Európában már bevált termékpályás szövetkezés jó lehetőséget kínál a megszűnt integrációk helyébe. Ez az új együttműködési forma segíthet az agrárértelmiségieknek bekapcsolódni a termelésbe, és tudásukat felhasználva tovább fejleszteni az országot. Hazánk számára a fejlődés záloga a mezőgazdaság fejlesztésében van, lévén mi egy agrár ország vagyunk, és az adottságaink korlátozottak. Hazánk teljes biomassza készlete millió tonnára becsülhető, ebből millió tonna évente újraképződik, és felhasználásra kerül. Az évente újratermelődő biomassza 1185 PJ bruttó energiát tartalmaz, mely jóval felülmúlja hazánk energiaigényét (1040 PJ/év). A növényi termékek körülbelül 30,4 millió tonna szenet tartalmaznak, mellyel több, mint négyszer felülmúlják a hazai szénbányákból kitermelt szenet. Viszont ebből 16,3 millió növényt főképp az állatok 5 Gyulai: A biomassza-dilemma, oldal

6 takarmányozására használunk fel, és ebből 10,8 tonna állati termékké alakul át. Ebből a mennyiségből csak 3,3 tonna emberi fogyasztásra alkalmas főtermék (energiatartalma 21 GJ/t). Az élelmiszeripar tekinthető az emberi fogyasztás előtt a legutolsó felhasználónak. Energiahatékonysága elég alacsony, mintegy 31%. Egyik lentebbi fejezetben részletesebben is kifejtem a gyári technológia során keletkező melléktermékeket. A Magyarországon évente képződött biomassza-mennyiség hasznosítása igen sokféleképpen történhet, mégis egy kissé behatárolt. Az energetikai alternatíva hasznosítása csak azokban az országokban megoldott a biomasszával kapcsolatban, ahol a rendelkezésre álló biomassza tömege elegendő a lakosság élelmezésére, ugyanakkor szükség is van az ilyen módon előállított energiára is. Hazánkban mindkét feltétel igaz, bár a technológiai háttér még várat magára. Nem csupán a potenciális, hanem az energetikai célra felhasználható biomassza is nagy tömegben áll rendelkezésünkre. 6 A hazai biomassza projektek: A biomassza projektek kialakításánál és megvalósításánál az alábbi fogalmakat kell figyelembe venni, melyek nem rokon értelműek, és nem felcserélhetőek: megújuló, alacsony üvegházhatású gázok kibocsátása és fenntartható. A fenntarthatóság akkor teljesül, ha a projekt a megújuló energiaforrásokat használja fel, valamint a szén-dioxid mérlege negatív, vagy legalábbis egyensúlyi az egész életciklusa során. 7 A fenntarthatósági vizsgálat során az egyik legfontosabb tényező az üvegházhatású gázok kibocsátásának vizsgálata, de ennek teljesítése még nem elégséges. Az egész projektnek meg kell felelnie a a környezeti, kulturális és egészségügyi szempontoknak is, és összhangban kell lennie a gazdasági tényezőkkel is. Tehát a fenntarthatósági koncepció nem függetleníthető el a környezettől, a gazdasági és a társadalmi tényezőktől. Egy biomassza projekthez fontos a támogatottság, ellátás és az életképes üzleti modell. Az alábbi fenntarthatósági kritériumokat kell szem előtt tartani, illetve a hozzá fűződő szempontokat: - Ökológiailag fenntartható és életképes biomassza: rendelkezésre álló föld, rendelkezésre álló víz, biodiverzitás - Gazdaságilag és technológiailag életképes feldolgozás: nyersanyagellátás, technológia, termékek és piac - Működési szabályok: kormányzati irányelvek (direktívák), közösségi irányelvek (direktívák), közösségi konszenzus. A biomassza projektek hatalmas fejlődésen mentek keresztül napjainkig. Kezdetben a területen alapuló biomassza becslés azt számolta, hogy potenciálisan milyen mennyiségű anyag nyerhető a termesztett növénnyel az adott területről. Később pedig már azt is vizsgálták, hogy mennyi a potenciálisan kinyerhető biomassza mennyisége. Ezután a RED direktíva 8 volt a következő lépés, mely azt vizsgálta, hogy melyek a fenntartható biomasszában rejlő lehetőségek, még akkor is, ha ismeretes az a tény, hogy nem mindegyik fajta biomassza lehet fenntartható. A megújuló forrásokból nyert biomassza használata és folyamatos fejlesztése ezen iparágnak fontos része a fenntarthatóságnak, mely egyben társadalmi kérdés is. Ezáltal magával kell vonja a nemzeti és nemzetközi együttműködést is. Az egyik legproblematikusabb kérdés a biomassza projektek esetében, hogy szükséges bebizonyítani azt, hogy az adott területen a bioenergia-láncolatok jövedelmezőbbek a terület más felhasználási módjaihoz képest. Ehhez az egész életciklust figyelembe kell venni, valamint szükséges a költségeket csökkenteni a termelésnél és szállításnál, valamint pontosan meg kell Bai: A biomassza felhasználása, oldal A szén-dioxid semlegességének elve más szempontból is elemezve van a dolgozatban. Renewable Energy Directive

7 becsülni a kinyerhető biomasszát a terület karakterológiája alapján. A becslés első lépése a biomassza termelés ágazatokra vonatkoztatása. Az egyik legfontosabb szempont, hogy megfelelő faj legyen kiválasztva, ugyanakkor az adott természetikörnyezeti jellemzők döntően befolyásolják a termeszthető növények körét. Magas biomassza termelékenységűnek mondhatók a nagy léptékű fás növényeken alapuló rendszerek és a gyors növésű füvek. A biomassza projekt mérlege több tényezőtől függ, például a betakarítástól, a szállítástól, a logisztikától, a falusi, városi környezet, stb. Érdemes ezen adatokat egy térképi elemzésnek alávetni, így a biomassza térbeli eloszlása is jobban megfigyelhető. A biomassza egyedülálló előnye, hogy bárhol megtalálható, de pont ugyanez a hátránya is. Egy központi feldolgozó üzemnek igen költséges lenne egy nagyobb terület teljes biomasszájának hasznosítása, azonban a központosított biomassza termelés és tárolás már lehetőséget tud nyújtani egy szervezett biomassza begyűjtésére, annak gazdaságos tárolására és feldolgozására. Bár a biomassza mindenhol jelen van, nem mind használható fel energetikai célokra. A biomassza ellátás becslését jobban lehetővé teszi a biomassza megközelítés ( Biomass Approach ), mely segít a területi stratégia kidolgozásában, és figyelembe veszi a lehetséges és elérhető értékeket fenntarthatósági szempontból. A biomassza potenciál egy olyan mutató, melyre elméleti, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból is lehet hivatkozni. Gyakorlati értelemben a biomassza kitermelése függ bizonyos megkötésektől és elméleti lehetőségektől is. Ebből a mutatóból meghatározható a legvalószínűbb nettó potenciális érték egy meghatározott időintervallumban. A biomassza kitermelése mindig egy időintervallumhoz köthető, mivel értéke az idő függvényében változhat. 9 Az ipari melléktermékből keletkezett biomassza: A biomassza felhasználása során arra kell törekedni, hogy az értékes melléktermékek anyagait, melyek a termelési folyamatból kiesnek, mindenféleképpen hasznosítsuk. A melléktermék alatt a termelési folyamatban a főtermék mellett keletkező minden olyan terméket értünk, melyek a termelési cél megvalósítása során jönnek létre, rendszerint kiküszöbölhetetlenül. Ezen anyagok nem haszontalan anyagok, és nem a szemét kategóriájába tartoznak, de elhanyagolása esetén könnyen hulladékká, a termelő számára fölösleges anyaggá válhat, melyet lehetőség szerint el kell kerülni. 10 A nagy tömegben keletkező melléktermékeket célszerű hasznosítani energetikailag, ha megoldható, mivel a nagy mennyiségben keletkező biomassza káros hatással lehet a környezetre. A nagy mennyiségű levágott fű például benedvesedhet, és rothadásnak indulva rontja a talaj minőségét, a keletkező gázok pedig a légteret szennyezik. Ezért szükséges, hogy a főtermék során keletkezett biológiai melléktermékeket (melyek óhatatlanul keletkeznek a termelés során) hasznosítsák. A mező és erdőgazdálkodásban keletkező éghető melléktermékek mennyisége igen jelentős. Az is jellemző, hogy a betakarításkor a nedvességtartalom növekedésétől függően csökken az energetikában ténylegesen hasznosított mennyiség. Például ma hazánkban sem a kukoricaszárat, sem a napraforgószárat nem használják fel üzemi tüzelésre. A kukoricacsutka hasznosítása pedig csak ott oldható meg, ahol csöves törést alkalmaznak vetőmagtermesztés céljából. A kukorica betakarítás nagyüzemi technológiája nem tudja megoldani a szár és a csutka energetikai hasznosítását. Az élelmiszer-ipari melléktermékek keletkezését és mennyiségét iparáganként lehet vizsgálni, termelési volumenük alapján 14 szektorra különül el. A malomipari melléktermékek a magtisztítási hulladék, ami 5-8%-a a feldolgozott alapanyagnak. A sütőiparban a gyártási technológiától és a gépesítés színvonalától függően 10-15% gyártási hulladék keletkezhet, és a kereskedelem során további 8% el nem adott kenyér marad vissza. A söriparban a feldolgozott árpa után 4-5% melléktermék marad vissza, melyből takarmányozásra értékes melléktermék a malátapor 9 10 A megújuló energiaforrások kézikönyve, 9-11, oldal Vermes: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, 190. oldal

8 és héj, a sörtörköly, valamint az élesztő. A cukoripari melléktermékek közül megemlítendő a nyerslé és a lúgozott szelet. A nyersléből az eljárás során keletkezik a melasz, mely a répa 5%-a. A cukorgyártásban ezenfelül keletkezik még mésziszap és földiszap, mely kb 110 kg/t répa. Ez a talajerő visszapótlására, illetve savanyú talajok javítására szolgálhat. A növényolajipar alapanyagai a repce, len, szója és a napraforgó. Hazánkban a legnagyobb arányban a napraforgó feldolgozása zajlik, melynél kb 25% melléktermék keletkezik a hajalás során. A szeszgyártás alapanyagául a komplex kukorica feldolgozás tekinthető, mely mellett egyéb termékeket is gyártanak, invertcukorszörpöt, illetve fehérjetakarmányt is. A szeszipar jelentős önálló ága még a keményítőgyártás, melynek során a búzát és a kukoricát (korábban a burgonyát is) felhasználták. A kioldott, sóban és fehérjében gazdag áztatóvízből 50-70%-ra besűrítve nyerik a kukoricalekvárt. A megmaradt melléktermékekből keletkezik a kukoricatörköly, a kukoricacsíra, héjas takarmány és a kukoricaglutén. A dohányipar is ipari növényeken alapul, csakhogy ezek takarmányozási célra nem alkalmasak. A boripar melléktermékei a szőlőtörköly (15-20% melléktermék) és a borseprő (1-10%). A tartósítóiparban nagyon sokféle anyagot használnak fel, és nem egyértelmű az összefüggés a legyártott termék és melléktermék keletkezése között. Ezen kívül a további problémát a feldolgozás minősége jelenti, mert emiatt is óriási eltérések mutatkozhatnak a termék és melléktermék arányokban. A konzerviparban feldolgozott hús után viszonylag kevés melléktermék keletkezik, mivel többnyire csontozott állapotban vásárolják meg a húst a vágóhidaktól. A tejiparban a vajgyártás során az író melléktermék a tejszín 50-60%-a. A húsipar nagyobb részben a feldolgozott alapanyagokat emberi fogyasztásra, más részét, mely közfogyasztásra alkalmatlan, tovább dolgozza (vér, toll, csont, bél, begy, fej, láb, stb). 11 A melléktermék képződési helye és a felhasználási helye sokszor nem esik egybe, ami igen magas többletköltséget tud eredményezni, mivel másik helyre kell szállítani a keletkezett anyagot, és a szállítási távolságtól függően növekednek a költségek is. Az élelmiszeripari-melléktermékek térbeli elhelyezkedése függ a vállalkozás méretétől is, hiszen egy kis vállalat számára távolabbról kell beszerezni az anyagokat, ami nehezebb, mint egy jól centralizált, nagy méretű vállalatnak. Egy kisebb vállalkozásnak ugyanúgy szüksége lehet a melléktermékre, mint egy nagyvállalatnak, de sem ideje, sem tőkéje nem engedi meg a beszerzést. A gazdaságpolitikai változásokkal párhuzamosan a mezőgazdaság szerkezeti alakulásában is komoly változások történtek. Nagy számban jelentek meg kisebb farmgazdaságok, de megmaradtak a koncentrált nagyüzemi állattartó telepek is. Az átalakulás egyben azt is jelenti, hogy az országban szétszórt élelmiszer-ipari vállalatok melléktermékeiért mind a kisüzemi, mind a nagyüzemi farmgazdaságok versenyeznek. Így az élelmiszer-ipari termékek felhasználásának struktúrája is módosult. Jelenleg a magyarországi élelmiszer-ipari ágazatokat térbeni megjelenésük szerint térben koncentrált, illetve térben szétszórt kategóriákba sorolhatjuk. Térben koncentráltan keletkező melléktermékek iparágai a növényolaj-, szesz-, sör- és cukoripar ágazataiban képződnek, és ezen ágazatoknál jelentkezhet főleg a beszerzési áron felül a nagyon magas szállítási költség is. Ez mind a kis, mind a nagyvállalatoknál döntő tényező kell, hogy legyen a tervezés szempontjából, és egy előkalkulációval mérlegelhető a melléktermék-beszerzéséből fakadó többletkiadás. A melléktermék keletkezése időbeni megjelenés szerint közel folyamatosan, vagy pedig szakaszosan képződő, illetve kampányszerűen keletkező lehet. Az idényszerűség nagyon meghatározza a felhasználhatóságot. Az idényszerűség főleg konzervipari termékekre jellemző, ami kedvezőtlenül hat valamely állatfaj takarmányozásába való bevezetésére. Biológiailag megkövetelt az állatok számára, hogy legyen egy állandóság a takarmányozásban, és az összetétel megadja azokat a beltartalmi komponenseket folyamatosan, melyekre a haszonállatnak szüksége van. A vegyes szerkezetű, de kisméretű vállalkozásnál elképzelhető, hogy a mezőgazdasági termelés naturális intenzitása kisebb. Azaz elképzelhető, hogy az addig szemétbe került, ugyanakkor értékes konzervipari melléktermékek itt már felhasználhatóak és bevonhatóak a takarmányozásba. Az ezzel szakszerűen foglalkozó szakemberek tudják, mit jelent az idényszerűség, és hogyan lehet 11 Vermes: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, oldal

9 ezeket a szakaszokat kitolni annak érdekében, hogy fel tudják használni a keletkezett melléktermékeket később is. A silózás, tartósítás, szárítás, különböző anyagokkal való dúsítása, illetve keverése által hosszabb ideig, akár egész évben használhatóvá teszik a takarmányt. Természetesen ezen ráfordítások anyagi kiadásokban is megjelennek. Ezeknek a mérése az időbeni eltolódás miatt nehéz, viszont a gazdasági tisztánlátás érdekében elengedhetetlen. A helyi és időbeli keletkezés mellett a minőségi tényezőt is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy teljes képet lehessen kapni az egész élelmiszeripari-melléktermékekről. Az esetek nagy többségében a táplálóanyag-tartalom nem koncentráltan van jelen. A nagy nedvességtartalmú melléktermékeknél, mint például répaszelet, szeszmoslék, sörtörköly, stb., speciális problémákat vet föl a szállítással, tárolással, tartósítással, állat elé kijuttatással, szárítással kapcsolatban. A koncentrált takarmányoknál ezek a problémák nem, vagy csak kis mértékben jelentkeznek (pl: korpák, lisztek, darák). A melléktermékek hasznosítási lehetőségei a kibocsájtó, illetve felhasználó vállalatok számára sem közömbös, ugyanis ez határozza meg az árat. Minden egyes tényezőt számszerűsíteni lehet, és így egy pénzbeli értékre redukálva kijön, mikor éri meg magasabb áron, mikor kell inkább alacsony áron kínálni a terméket. Egy-egy termék csak önmagában nem értékelhető, mindig figyelembe kell venni a közeget, és az egész összefüggés-kapcsolati rendszert. Az állatok az eltérő kor, hasznosítási irány, termelési színvonal, stb. függvényében ugyanaz a melléktermék más és más súllyal esik latba, ha a felhasználó állat igénye megváltozik. Az állatok táplálóanyag-igényével kapcsolatban vizsgálják a szárazanyag-, fehérje-, mezo-, mikroelem-, aminosav-tartalmat, illetve az állat igényét ezen összetevőkre. A melléktermék felhasználás során értékelni kell még továbbá az olyan hatásokat is, melyek áttételesen jelentkeznek a melléktermék felhasználása során. Ilyen például az állóeszközök értékében való megtakarítás (azaz, hogy nem kell annyi takarmányt megtermelni, és ezáltal forgóés állóeszközt sem kell belefektetni). Számolni kell még a melléktermék-hasznosítás többletköltségével is, mely számítások nem végezhetőek el automatikusan, mert ezek melléktermék-típusonként, csoportonként másmilyenek lehetnek. Az ökonómiai vizsgálatkor nem csak a belső versenyviszonyokat kell vizsgálni, hanem a külsőket is, azaz a kereslet-kínálat viszonyát. Például egy nagy keresletet mutató melléktermék piaci helyzetét a külső viszonyok határozzák meg, mint például a sörtönköly vagy búzacsíra esetében. Aszályos, csapadékhiányos években jóval magasabb kereslet jelentkezik például a nedves répaszelet iránt, mint átlagos esztendőkben, és ekkor a beszerzési ár is jóval magasabb. Viszont ha a kereslet jóval alacsonyabb, mint a kínálat, akkor nem kel el a piacon, tömeges hulladékká válhat. Így a termék azonkívül, hogy elveszti beltartalmi értékeit, környezeti kárt is okoz. A megsemmisítési költség, illetve a környezetszennyezési bírság miatt arra kényszeríti az élelmiszeripari-vállalatot, hogy csökkentse piaci árait. Ezen sok tényező figyelembe vételével megállapítható, hogy egy ilyen soktényezős modell esetében egyszerű logikai úton lehetetlen megállapítani azt, hogy megéri-e egy-egy melléktermék értékesítése, és milyen áron, mely célcsoportot válassza a vállalat, stb. A lineáris programozás viszont segítséget tud ebben nyújtani, hogy egy-egy termék ökonómiai tényezőit egyidejűleg meg lehessen vizsgálni. 12 A hulladékokból keletkezett biomassza: Ezen fogalom meghatározása a legnehezebb, mivel összetett és az anyagok többféle ágazatból származnak. Az első lépés az, hogy különbséget kell tenni melléktermék és hulladék között. A melléktermék a termelés során keletkező azon anyagok, melyeket még újra lehet használni, és értékes alapanyag egy másik szektorban. Ezzel szemben a hulladék elérte a termelési ciklusa végét, és így nem lehet újrahasználni sem. A hulladékanyag a településeken és az iparoknál keletkezhetnek, melyek energiatartalma 10,5-11,5 MJ/kg. A fenntartható hulladékkezelés célja visszaforgatni az anyagokat a környezetbe, ezzel is 12 Bai: A biomassza felhasználása, oldal

10 csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét. Nagy mennyiségű hulladékot nem lehet megszüntetni, viszont a hulladék fenntartható szemléletű kezelésével csökkenteni lehet a környezeti terhelést. A hulladékhierarchia célja a termékekből nyerhető gyakorlati haszon maximalizálása úgy, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, illetve ipari tevékenységből származó biomassza egy része is lehet hulladék, és ebben az esetben is alkalmazni lehet a hulladékhierarchia elvét. Az állati és növényi maradékok is szintén a biomassza részét képezik, és ezek is potenciális hulladékok. Ilyen például a szalma, zöldség- és gyümölcshéjak, avar, fűrésztelepi hulladékok, valamint a települési szilárd hulladékok biomassza-összetevői. Ezekből az anyagokból energia nyerhető, így teljesen alkalmas a hasznosításra is, mivel szerte a világon több milliárd tonna biomasszát tartalmaznak. A hulladékokból és maradékanyagokból kinyerhető energia hasznosítására számos lehetőség áll a rendelkezésre: talajtakarásos elhelyezés, szemétégetés, anaerob lebontás, elgázosítás, lepárlás (pirolízis), stb. A technológiát a hulladéktipológia alapján lehet kiválasztani. A hulladék keletkezésének helye az egyik meghatározó tényező, és ezután pedig a be kell kategorizálni, hogy milyen típusú hulladékról van szó. Lehet települési és ipari forrású szerves hulladék, mely nagyon kedvező biomassza forrás, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy biogén, azaz élő eredetű részei is vannak. A nyersanyagköltség negatív költségű a hulladékkezelési díj megfizetése miatt. Érdekes energiaforrási lehetőség ezen hulladékfajta biogén részének anaerob erjesztésű újrafelhasználása energiatermelés céljából. A fáradt étolaj összegyűjtése, és annak bioüzemanyaggá alakítása kiemelten fontos szerepet kap a bioüzemanyagok termelésénél, mivel ez az anyag kiválthatja a fosszilis üzemanyagok egy részét, ezáltal egyszerre lehet csillapítani az energiaéhség és a környezetszennyezés problémáját. A szándékolatlanul termesztett maradéknövények arányát a mezőgazdasági maradékanyagokról szóló EU-s jelentés 1%-ra teszi az összes művelt területen az EU15 tagállamokban. Az egyes termesztett növények fő- és melléktermék aránya terményenként jelentősen eltérhet a fajták és az éghajlat függvényében. Emiatt az adott területen nagyon pontos számításokat kell végezni. A gyakorlati potenciál ezen növények esetében megbecsülhető a művelt területek mezőgazdasági termelékenységgel való felszorzásával (száraztonna/hektár). 13 Összegzés Véleményem szerint a biomassza, mint energiahordozó fontos szerepet tölt be a megújuló energiaforrások között, de nem szabad rá egyedüli lehetőségként tekinteni, inkább kiegészítésként. Az elkerülhetetlenül keletkező melléktermékek feldolgozása és hasznosítása fontos, ezzel is tehermentesíteni lehet a környezetet. Ezen felül az ebből nyerhető energiaforrás szintén nem elhanyagolható. Viszont, mint ahogy a dolgozatomban is rámutattam, a biomasszával is túlzásokba lehet esni. Az emberi történelem a véglegesség útján a túltermeléssel, és ezáltal a környezet túlzott használatával már veszélybe sodorta a növény és állatvilág diverzitását. Sok élőlényfaj pusztult és pusztul ki világszerte. Az teljesen struccpolitika, ha azt gondoljuk, hogy most a biomassza mindenre megoldás, és a lehető legtöbb területen próbálkozunk energianövények termesztésével. Ezzel nem csak a termőtalajt zsigereljük ki, hanem a rengeteg műtrágyával szennyezzük is környezetünket. Ráadásul a biodiverzitást is veszélybe sodorjuk, hisz termesztés szempontjából fontos a fajta megőrzése, és a megjelenő más fajok az adott táblán gaznak minősülnek, és konkurensei a termeszteni kívánt fajnak. Így a megjelenő egyéb fajokat ki kell gyomlálni, és fenntartani az adott faj számára a maximális lehetőségeket a növekedésre. A biomassza alapú ültetvények nagy mértékű növelését, illetve területek kivonását a mezőgazdaságból, nem látom célravezetőnek hisz azáltal a talaj kizsigerelése, mesterséges tápanyagokkal való ellátása, a műtrágyából eredő nitrátosodás, ami nem csak a talajt, hanem 13 A megújuló energiaforrások kézikönyve, 14-17, 23. oldal

11 élővizeinket is szennyezi, semmiféleképpen nem jó. Viszont azokat a melléktermékeket, melyek a növénytermesztés során keletkeznek, mindenképpen jó, ha hasznosítjuk, máskülönben környezeti terhelést okoznak. Gazdaságilag is teher egy-egy vállalkozás számára, ha nem tudja eladni a termékét, és fölösleg keletkezik, mert az el nem adott termék negatív költségén kívül még egy környezetvédelmi bírságot is kaphat a környezeti terhelés miatt. Tehát a keletkezett melléktermék fel nem dolgozása igen magas deficitet tud okozni. Ha a szél-, nap-, és a geotermikus energia kihasználása után következne a biomassza hasznosítása, akkor valószínűleg sokkal kevesebb szén-dioxidot juttatnánk a levegőbe. Kissé utópisztikus ötlet minden háztartásnál napelemet és napkollektort alkalmazni, illetve az összes nyílászárót lecserélni a fűtési költségek csökkentése érdekében, és a helyi adottságokat kihasználva a geotermikus energiát, illetve az adottságoktól függően szélenergiát alkalmazni. Ezek megtérülési ideje akár több, mint 20 év is lehet, és valószínűleg nem jelentene oly mértékű spórolási lehetőséget, hogy anyagi szempontból megérje. Itt kis háztartásokat említek, mivel egy nagyobb vállalkozásnak nemcsak érdekében állhat a kiépítés, de azon kívül állami támogatásokat is igénybe vehet. Azon egyéni háztartások, ahol már megvannak a tüzelőberendezések (azaz kályhával, kazánnal tüzelnek), ott nem kell külön új tüzelőberendezés hálózatot kiépíteni a lakásban, és a pellettel vagy biobrikettel való tüzelés minden probléma nélkül megoldható. Vidéken még gyakran lehet fatüzelésű kályhával találkozni, melynek hatásfoka elég alacsony, és technikailag visszamaradott. Ezekben a térségekben nem valószínű, hogy az emberek lecserélnék a meglévő fűtőberendezésüket korszerűbb eszközökre, mivel a magyarországi átlagkereset vidéken alacsony, és egy korszerű, modern fűtési rendszer költséges (az otthoni egyéni fűtés esetében). Szerencsére elmondható a fáról, hogy égetése során nagyon kis százalékban tartalmaz ként, így az égetés során kén-dioxidot nem juttat a levegőbe. Viszont a széntartalma magas, kb 50%, így elég sok széndioxid, illetve elégtelen égés során szén-monoxid kerül a levegőbe, ami növeli az üvegházhatást. Magyarországon a biomassza felhasználása 11 év alatt két és félszeresére nőtt. Európában Németország élen jár, utána következik Franciaország, majd Svédország. A németországi fejlődés hatalmas mértékű, hisz 6183 tonna/olajértékről ra növekedett 11 év alatt. 14 A biomassza termelési technológiájának kiépítésével és alkalmazásával munkahelyek sokaságát lehet létrehozni, ami társadalmilag nagyon jó és hasznos. Viszont a kezdeti gazdasági fellendülés után ismételten egy stagnáló szakasz következik, és ez magával vonzza a visszaesést. Ez nem csak a biomasszával, hanem az összes társadalmi jelenséggel kapcsolatosan megfigyelhető. Azonkívül ügyelni kell arra is, mennyire bolygatjuk meg a természetet a biomassza növényzettel, és a pillanatnyi haszon helyett inkább a hosszú távú lehetőségekben, a természet és a környezet védelmében muszáj gondolkodni. A jelen pillanatban elérhető nagyobb mennyiségű energia miatt nem szabad a talaj és a természet adottságait oly mértékben kihasználni, hogy a későbbiekben már csak egy leromlott állapotú, sovány termőtalaj maradjon hátra. A hulladékgazdálkodás során termelődő biomassza felhasználása szintén egy kiváló lehetőség ahhoz, hogy az értékes maradványanyagokból energiát nyerjünk. Gyakorlatilag ezek az anyagok már nem kerülnének más célból felhasználásra, és kihasználatlanul lenne hagyva. A hulladék-hierarchia elve, mely szerint csökkenteni, újrafeldolgozni és újrafelhasználni, illetve minimalizálni lehet a hulladékot. Magyarországon ez még viszonylag kis százalékban megvalósítható, mivel társadalmilag nehéz elfogadni azt, hogy az emberek lakókörnyezetéhez közel egy hulladékégető erőmű épül. Például a szigetszentmiklósi hulladékégető megépítése ellen a helyiek heves tiltakozásba kezdtek, és aláírást gyűjtöttek. Egy jól működő biomassza-feldolgozó rendszer kiépítése elengedhetetlen és szükségszerű. Azonban ezen rendszer kiépítése mellett egy olyan társadalmi tudatosságra is szükség van, mely egységesen úgy véli, hogy az energiával spórolni kell, és az emberek döntő többsége energiatakarékos készülékeket választ az olcsóbb helyett, tömegközlekedést a saját autó helyett, stb. Ezekkel az apró kis lépésekkel mind csökkenteni lehet a széngáz-kibocsátást. Ahhoz, hogy 14

12 társadalmi szinten valami megváltozzék, az emberek gondolkodásának is meg kell változnia, és a technikai fejlesztések nem elegendőek. A politikai részről kampányokra van szükség, melyek felhívják az emberek figyelmét a cselekvésre. Ezen kívül, a cselekvés döntésének megerősítésére pedig támogatásokra is szükség van adókedvezmények és anyagi ráfordítások, pályázatok formájában. i Szakirodalom: Bai Attila Lakner Zoltán Marosvölgyi Béla Nábrádi Attila: A biomassza felhasználása, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2002 Vermes László: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998 Dr. Gyulai Iván: A biomassza-dilemma, Magyar Természetvédők szövetsége, Budapest, 2006 A megújuló energiaforrások kézikönyve, Környezettudományi Központ, Budapest, 2012 Felhasznált internetes oldalak: COD DOC+PDF+V0//HU, letöltve: letöltve: letöltve:

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza Zöld szervezetek zöld üzletek Hőbontásos hulladékhasznosítás a XXI. században HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban Előadó: Varga Géza Kiemelt Üzletfejlesztési Menedzser Budapest,

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése

Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése 1 TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR MEZŐTÚR Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése SZAKDOLGOZAT Készítette: Szűcs Bernadett Mezőgazdasági mérnöki szak

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1 Bioüzemanyag kérdés Magyarországon Kulman Katalin 1 Bevezetés A bioüzemanyagok elsısorban a biodízel és a bioetanol elıállítása különösképpen a környezetvédelem szempontjából az utóbbi idıben egyre nagyobb

Részletesebben

Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése

Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése Bognár Zsuzsanna 2015. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Mezőgazdaság elméleti

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Konzulens: Kádárné Dr. Horváth Ágnes Készítette: Vadicska Zsanett Miskolc, 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

Komplex bányászati tervezés

Komplex bányászati tervezés 1 Komplex bányászati tervezés Összefoglaló beszámoló Az irodalmi hivatkozások között római számmal jelöltek nem szerepelnek a kutatási közleményjegyzékben, mivel vagy a kutatást közvetlenül megelőzően

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 1. A biogáz-technológia célja, fontosabb jellemzői... 6 2. A biogáz termelés alapanyagai...

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Egy modell tanulságai és kivetítése

Egy modell tanulságai és kivetítése Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Egy modell tanulságai és kivetítése Tolnai Béla gépészmérnök Lektorálta: Oláh Péter, agrármérnök Kulcsszavak: szennyvízhasznosítás, komplex megoldás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Fejlesztési lehetőségek Magyarország energetikai hulladékhasznosításában Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése

Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak Rendszertechnika szakirány Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Biomassza energetikai

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 Készítette: Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Budapest, 2009. június T F E W 1133 Budapest Árboc u. 4.

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához 3. számú melléklet Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához Jelen tájékoztató, általánosságban tartalmaz információkat az élőfüves sportpályák kezelésére. Javasoljuk, hogy a konkrét kezelésre vonatkozó

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Települési Önellátó Rendszer

Települési Önellátó Rendszer Települési Önellátó Rendszer Üzleti és pénzügyi terv Szeged, 2003. július 28. Készítette: dr. Halász József jogász, számítástechnikai szakrevizor, rendszerszervező, számítógép programozó Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Tartalom 1. Víztisztaságvédelem... 1 2. Víz/ivóvíz jelentősége... 4 3. Nyersvíz-bázisok

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban

2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban 2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban változtatja meg a magyarok által választható és vásárolható

Részletesebben

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Dr. Békési Pál ny. osztályvezető Szentendre Kissé talán meglepő, hogy ilyen korán, már a márciusi számban a napraforgó-betegségek elleni védelemre irányítjuk

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól Budapesti Nyilatkozat az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól a városfejlesztésért felelős főigazgatók részéről Budapest, 2011. május 2. (1) Az Európai Unió tagállamainak városfejlesztésért

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Nagy kereskedelmi láncoknak eredményesen értékesít zöldség-gyümölcs kisárutermel k

Nagy kereskedelmi láncoknak eredményesen értékesít zöldség-gyümölcs kisárutermel k 61 Nagy kereskedelmi láncoknak eredményesen értékesít zöldség-gyümölcs kisárutermel k SERES ANTAL SZABÓ MÁRTON Kulcsszavak: nagy kereskedelmi láncok, beszállítás, zöldség-gyümölcs, sikeres kisárutermel

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata TANULMÁNY

Gödöllő Város Önkormányzata TANULMÁNY Gödöllő Város Önkormányzata 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.1 3.5 A szennyvíz felhasználása öntözésre Tárgyszavak: talaj; öntözés; szennyvíz; szennyvízkezelés; fertőtlenítés. A szennyvíz öntözésre történő felhasználásával a száraz

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből

Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből ATI-KTF Szeged Dr. Siposné Musza Katalin osztályvezető 2014. december 2. I. Szabályozás I.1. Hazai szabályozás 2012. évi 185. törvény I.2. EU irányelv,

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a tömegtermelés vásárlói igényekhez való igazításához. Legjobb Gyakorlatok. Union Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

ÚTMUTATÓ. a tömegtermelés vásárlói igényekhez való igazításához. Legjobb Gyakorlatok. Union Regionale delle Camere di Commercio del Veneto ÚTMUTATÓ a tömegtermelés vásárlói igényekhez való igazításához Legjobb Gyakorlatok Union Regionale delle Camere di Commercio del Veneto A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa 2007 Minden

Részletesebben

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı.

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı. SZALMABRIKETT TÜZELÉSRE VALÓ ÁTÁLLÁS VIZSGÁLATA Gáztüzeléső melegvizes kazánok kiváltása Szalmabrikett tüzeléső kazánokra, /önkormányzati/brikettáló létesítéssel A vizsgálat Dévaványa (Dévaványa Város

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG nyilvántartásba vételre és a BÜHG nyilvántartásba vétel

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET)

AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/1. 219-269. p. Tér és Társadalom 1997 1: 219-269 AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) (Regional Development Strategy of North-West Transdanubia)

Részletesebben

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében (92)TÉGLA ZS. 1, BORÓCZKI G. 2, TERBE T. 3 Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében Results of the experiment the pepper

Részletesebben

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub fontosnak tartja a természet és a környezet állapotának megőrzését és ápolását, ugyanakkor

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok 2. Egy szerves oldószerrel végzett munkafolyamat során az üzemben tűz keletkezett. Ennek kapcsán beszéljen munkatársaival a tűzoltás módjairól és a tűz bejelentésének szabályairól! Magyarázza el egy tűzoltó

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben