Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak Rendszertechnika szakirány Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése Készítette: Kádas Kitti Neptun kód: IUW9N7 Tankör: G4BRe Tervezésvezető: Bodnár István, PhD hallgató Miskolc

2 Tartalom 1. Előszó Bevezetés A biomassza fogalma Biomassza, mint megújuló, de kimeríthető energiaforrás Miből áll össze a biomassza Az elsődleges biomassza A másodlagos és harmadlagos biomassza A biomassza származási ágazatai Felhasználás szerinti csoportosítása Biomassza potenciál Magyarországon A biomassza hasznosítása Bioüzemanyagok Az első és második generációs bioüzemanyagok Biodízel Biogáz A biogáz felhasználása A biogáz képződésének szakaszai, és fázisai Biomassza eltüzelése A biomassza tüzelésének műszaki feltételei Aprítás Tömörítvények előállítása Bálázás Brikettálás Pelletálás Biomassza alapanyagok felhasználási módozatai Tüzelőberendezések Mi az égés? Tűzfejlődés zárt térben Tüzeléshez kapcsolódó fontosabb fogalmak A tüzelés veszteségei Szilárd biomasszák égése

3 6.2 Kazánok A faelgázosító kazán felépítése A pellet tüzelésű kazán felépítése Vegyes tüzelésű kazán Faapríték kazán Szalmatüzelő berendezés A tüzelőanyagok tárolása Hasábfa tárolása Pellet tárolása Környezetvédelmi követelmények Életciklus-elemzés Biomasszából előállított energia életciklus-elemzése Gázosítás és égetés, hőenergia előállításával Gázosítás, villamos energia előállítása Égetés, csak villamos energia előállítása Gázosítás, kapcsolt energiatermeléssel Égetés, kapcsolt energiatermeléssel Összefoglalás Irodalomjegyzék

4 1. Előszó Szakdolgozatom témájaként a biomasszát választottam, és szeretném bemutatni a különböző hasznosításának módozatait. Napjainkban egyre több helyen találkozhatunk a megújuló energiahordozók, a bioenergia, és a fenntartható fejlődésnek a fogalmával. Sokkal nagyobb jelentőséget kellene biztosítani ezeknek az energiahordozóknak a megismertetésére, hiszen használatukkal a fosszilis energiahordozók kiválthatóak lennének, mint például az olaj, a földgáz, vagy a szén, amelyek nem tudnak megújulni, csak évmilliók alatt. Számunkra fontos, hogy a növényi eredetű biomassza oxigént termel, és szén-dioxidot köt le. Céljaim közé tartozik, hogy bemutassam a biomasszában rejlő lehetőségeket. Számos felhasználása létezik, az általam kedvelt az eltüzelés, erre dolgozatomban részletesebben fogok kitérni. 2. Bevezetés A biomassza egy sokoldalúan hasznosítható energia alternatíva, amely egyben az egyik legnépszerűbb megújuló energiaforrás is. Éppen ezért sokféle területen, többféle formában hatékonyan lehet hasznosítani. A hasznosítása történhet közvetett, illetve közvetlen formában egyaránt. A gyakoribb megoldás, hogy a biomasszát energiaforrásként közvetett módon alkalmazzák, ennek köszönhetően éghető gázként, vagy folyékony üzemanyagként tudjuk hasznosítani. Egy speciális, viszont költséghatékony kémiai eljárással valósítható meg, amely során cseppfolyósítják, vagy elgázosítják a masszát. Energiaforrásként közvetlen formában a biomassza előkészítést követően, vagy a nélkül csak egyféleképpen hasznosítható, ez a tüzelés [1]. 2.1 A biomassza fogalma A biomassza kifejezése egy nagyon tág értelemben meghatározott fogalom, ami a Földön megtalálható összes élő tömeget jelenti. Más nézetből, az energetikailag hasznosítható növényekre, a termésre, a melléktermékekre, valamint a növényi és állati hulladékokra használják. Hazánkban egyelőre még elég friss, de a megújuló energiák előtérbe kerülése okán egyre szélesebb körben ismertebbé váló fogalom [2]. Magyarországon jogi fogalmát a évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló jogszabály határozza meg (1. 3.)) [3]: 4

5 biomassza: a mezőgazdaságból - a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve, erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból, többek között a halászatból és az akvakultúrából - származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része [4]. 2.2 Biomassza, mint megújuló, de kimeríthető energiaforrás Két nagy csoportra bonthatjuk a primer energiaforrásokat. Beszélhetünk megújuló, illetve nem megújuló energiaforrásokról. A meg nem újuló energiaforráshoz tartozik a szén, a kőolaj, a földgáz és a hasadóanyag, míg megújuló a nap-, a víz-, a szélenergia, illetve a biomasszából nyerhető energia. Kimeríthetőség szerint is tovább lehet bontani ezeket. A meg nem újuló energiák nyilvánvalóan kimeríthetők, viszont a megújulók közül a nap-, és a szélenergián kívül a biomassza kimeríthető. A primer energiaforrásokból szekunder energiahordozók előállítása lehetséges. Villamos energiát, üzemanyagot nyerhetünk különböző energiaátalakítási eljárások eredményeivel. Viszont ezek az eljárások nagymértékben különböznek egymástól az átalakítás hatásfokában, és környezeti hatásaiban. A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a biomassza; a szén, a kőolaj, és a földgáz után [5] diagram Az energiaigények megoszlása 5

6 A világ energiaigénye folyamatosan növekszik és 2000 között a világon az összes energiafelhasználás 308 exajoulról 417-re emelkedett. A teljes energiaigényt közötti értékekből kiindulva, amely EJ/év volt, 2030-ban EJ/év-nek, míg 2050-ben EJ/év-nek becsülik [6]. A szárazföldi biomasszában raktározott energiamennyiség becslések szerint exajoule, ebből évente exajoule újul meg. A jelenlegi, magyarországi megújuló energia döntő hányadát a biomassza felhasználás teszi ki. Ebből a legjelentősebb a tüzelési célú energetikai növényeknek a közvetlen elégetése, főként a tűzifa, a többi egyéb növényi melléktermék, valamint az organikus eredetű hulladék [5]. 1. táblázat MTA felmérése az energiapotenciálról [5] Megújuló energiahordozó típus Lehetőség MTA Megújuló Energia Albizottság felmérése [PJ] Jelenleg hasznosított [PJ] Napenergia ,1 Vízenergia 14,4 0,7 Geotermia 63,5 3,6 Biomassza ,2 Szélenergia 532,8 0,16 Összesen ,8 3. Miből áll össze a biomassza A biomassza, mint energiaforrás gyűjtőfogalmába a következők tartoznak: 1. Növényi eredetű biomassza: Hagyományos mezőgazdasági termények és melléktermékei, hulladékai (szalma, kukoricaszár, repce, napraforgó stb.) Erdőgazdasági, illetve fafeldolgozási hulladékok (faapríték, nyesedék, fűrészpor stb.) Energetikai célra termesztett növények (fűfélék, fák: akác, nyárfa, fűzfa, takarmánynövények: cukorrépa, köles, rozs, repce stb.) 2. Állati eredetű biomassza: elsődleges: zsírok, fehérjék, szénhidrátok másodlagos: állattartás melléktermékei 3. Vegyes eredetű biomassza: amikor állati és növényi biomasszák keverten találhatók (trágya, kommunális hulladék stb.) 6

7 A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a biomassza lehet elsődleges, másodlagos és harmadlagos [7]. 3.1 Az elsődleges biomassza 2. táblázat Az elsődleges hazai biomassza, és ebből az energetikai potenciál Elsődleges biomassza Teljes biomassza PJ/év Energetikai potenciál %; *GJ/ha, év PJ/év Erdőterület főtermék % 56 melléktermék % 6 Energiaültetvény 250* 75 Növénytermesztés főtermék % melléktermék % Összesen % ,6-42,8 Az elsődleges biomassza magába foglalja a természetes vegetáció fő- és melléktermékeit (erdei-, szántóföldi-, réti-, kerti növényeket). A főcsoportokon belül a legjelentősebbek a sokfunkciós erdőgazdálkodás energetikai szempontból számításba vehető fő-, és melléktermékek. A jövőben az energetikai fa- és növényültetvények termesztésére lehet számítani, illetve ezeknek a fő- és melléktermékeknek az energetikai hasznosítására. Az erdőterület majdnem a harmadát borítja a Föld felszínének, így az összes erdőterület 3,8 milliárd hektárnál nagyobb, amelyen évente mintegy 4 milliárd m 3 fa terem. Magyarországon az erdők közel 20 %-os részt képviselnek, egész Európa területének a 45 %- át fedik erdők. Hazánk 1,9 millió hektár erdőterület faállománya mintegy 330 millió m 3, ennek köszönhetően évente közel 11 millió m 3 a fanövekmény, és 160 PJ az energiahozam. Erdőink nagyobb részét, körülbelül 86 %-át lombhullató fák képzik- akác, cser, tölgyek, bükk, gyertyán, és egyéb lombos fák. A fenyők aránya csak 14 %. Az energiatermelésre hasznosítható faanyag (energiafa) a kitermelt lombos fáknak a felét, a fenyőknek alig a 20 %- át teszi ki. Az évente kitermelhető energiafa 4-4,5 millió m 3 -re becsülhető. A fa fűtőértéke kj/kg között van. Ezen számok alapján a hazai erdők évi energiafa-potenciálja 56 PJ-re becsülhető. A fakitermeléskor körülbelül 20 % apadék keletkezik, viszont ennek egy része faaprítékként még tüzelési célokra alkalmazható, a becsült évi értéke 6 PJ. 7

8 A mezőgazdaság hagyományos tevékenységektől mentesülő területein a jövőben célszerű energiaültetvényeket termeszteni. Ezek lehetnek: fás ültetvények (energetikai faültetvény, energiaerdő), energianád, és lágyszárú ültetvények (energiafű, energiakender, cirok). Az energiaültetvények hozama, és az erre fordítható területnek a nagysága még nem alakult ki, a táblázatban szereplő értékek pozitív becslést mutatnak. Ennek a kedvező megítélésnek az alapján az energetikai célú fa- és növényültetvények évi fajlagos anyaghozama t/ha, évre tehető, fajtánként. Fajlagos energiahozamuk pedig elérheti az erdők fajlagos energiahozamának 6-10-szeres értékét, amely GJ/ha évente. Kisebb energiahozammal számolnak a negatív megközelítések miatt, illetve jelentős károsodást tételeznek fel az érintett mezőgazdasági területeken. Ha országosan mintegy 300 ezer hektár mezőgazdasági területet szánnánk az energiaültetvényekre, akkor ennek az évi energiahozama összesen 75 PJ lehetne, ez azonos nagyságrendű az erdőink energiahozamával. A növénytermesztés elsősorban az élet fenntartását célozza, viszont a fő-, és melléktermékeinek bizonyos része energetikai célokra is használható. A növénytermesztés főtermékeinek évi energiatartalma 410 PJ-ra tehető, amelynek energetikai felhasználása %, ez évente PJ lehet. A melléktermékek évi energiatartalma közel 370 PJ, ebből energetikai célokra hasznosítható akár % is, ami évente PJ. Mindent összevetve, 940 PJ a hazai elsődleges biomassza évi energiatartalma. A teljes elsődleges biomasszából PJ-ra tehető az energetikai célokra fordítható potenciál, ami %-os energiahasznosítási arány [8]. 3.2 A másodlagos és harmadlagos biomassza Az elsődleges biomasszából eredeztethető a másodlagos és a harmadlagos biomassza is. A másodlagos biomassza az állattartás fő-, és melléktermékeit, illetve az állatvilág hulladékait jelenti. A harmadlagos biomassza pedig a különböző területek, mint például az élelmiszeripar, a könnyűipar, a faipar, és az emberi települések hulladékait, melléktermékeit, takarja. Az állattenyésztés évente közel 17,8 millió tonna elsődleges biomasszát használ fel, és ebből 7,1 millió tonna másodlagos biomasszát állít elő. A másodlagos biomassza kisebb része a főtermék, ez 1,4 millió tonnát fed le, amely elsősorban hús, ebből energetikai célokra kevés hasznosítható. Nagyobbik része melléktermékként keletkezik, ez 5,7 millió tonna. A harmadlagos biomassza az elsődleges és másodlagos biomasszáknak a feldolgozásakor keletkező különböző hulladékokat, és melléktermékeket foglalja össze. Évi potenciálját 8

9 helyileg és országosan egyaránt becsülik. A különböző állatfajoknál évente keletkező fajlagos trágyamennyiség a következőképpen alakul: 3. táblázat Néhány állatfaj évi átlagos trágyatermelése Szarvasmarha (625kg) Sertés (6 hízó) Baromfi (100 tojó) Évenkénti mennyiség *[m 3 /év]; **[t/év] 22,5* 15* 6,3** Szárazanyag-tartalom [%] Száraz szervesanyag [kg/év] Az állati és települési eredetű, évente keletkező biomassza mennyiség a következő táblázat alapján becsülhető éves szinten: 4. táblázat Éves hulladék országosan becsülve Eredet Állomány Bio-hulladék mennyisége [millió t/év] Szarvasmarha db 11 Állattenyésztés Sertés db 31 Baromfi db 0,9 Vágóhíd 0,4 Település Folyékony fő 5 Szilárd fő 5 Összesen 53,3 A harmadlagos biomassza az elsődleges biomasszának mintegy felét teszi ki, ezt mutatja a következő táblázat: 5. táblázat Harmadlagos biomassza éves potenciálja Harmadlagos biomassza Éves energiapotenciál [PJ/év] Trágya 45 Almos trágya 31,5 Hígtrágya 13,5 Élelmiszeripari hulladék 0,3 Települési hulladék 438 Szennyvíz 406 Szilárd szerves 32 Összesen 483 9

10 Az energetikai célokra fordítható biomasszát számos tényező befolyásolja. Legfőképpen a mezőgazdasági termelés struktúrájától, és piacától függ az energetikai potenciál. Ha az állatállományt csökkentjük, akkor kevesebb állati eredetű hulladék keletkezik, viszont a csökkenő takarmányigény egyidejűleg mezőgazdasági termőterületet szabadít fel az energiaültetvények számára. Ha az élelmiszeripar mezőgazdasági termékek iránti kereslete csökkenne, akkor azt részben energetikai célokra lehetne fordítani. A kimerülő energiaforrások árnövekedése és beszerzési nehézségei, kockázatai fokozzák az energetikai jelentőségét a biomasszának. Nyilvánvaló, hogy biomassza energetikai hasznosításában a mezőgazdaság és az energiaellátás jövője nagymértékben összefügg [8]. Az utóbbi években az iparilag fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban az élelmiszer túltermelést a közvetlen energiatermeléssel tervezik levezetni. Így nő az energiacélra termesztett repce, energetikai fa, burgonya, gabonafélék termelése, sőt a kifejezetten energetikai célra nemesített növények (kínai nád, elefántfű) termelése is. Ilyen megoldás a magyar mezőgazdaság számára is kibontakozási lehetőséget kínál, hiszen jelentős területek szabadultak fel az állatállomány sajnálatos csökkenése és a rosszabb adottságú szántók művelésének felhagyása következtében [9]. 3.3 A biomassza származási ágazatai Erdőgazdálkodásból származó biomassza: 1. Energiatermelésre felhasznált, az erdőkből és más erdős területekről származó közvetlen fabiomassza-ellátás 2. Energiatermelésre felhasznált közvetett fabiomassza-ellátás Mezőgazdaságból és halászatból származó biomassza: 1. Energiatermelésre közvetlenül felhasznált mezőgazdasági termények és halászati termékek 2. Energiatermelésre felhasznált mezőgazdasági melléktermékek; feldolgozott maradványok és halászati melléktermékek 10

11 Hulladékból származó biomassza [10]: 1. Szilárd települési hulladék biológiailag lebontható része (kertekből és parkokból származó biológiailag lebontható hulladék, háztartási fa, konyhai hulladék, éttermi, vendéglátó-ipari és bolti létesítmények hulladéka, és az élelmiszer-előállító üzemek hasonló hulladéka), hulladéklerakó-gáz 2. Ipari hulladék biológiailag lebontható része (papír, karton, raklapok is) 3. Szennyvíziszap 3.4 Felhasználás szerinti csoportosítása 1. ábra A biomassza hasznosításának lehetőségei Tüzelhető biomassza: A tüzelhető biomasszák nagy általánosságban alacsony nedvességtartalmúak, és ennek megfelelően magas fűtőértékűek. A szilárd bioanyagok eltüzelésénél a nyert füstgázt, a termelt gőzt, vagy a forró vizet legcélszerűbb hő ellátásra, villamosenergia-termelésre, illetve kapcsolt energiatermelése hasznosítani. A tüzelhető biomasszákkal szemben fontos követelmény, hogy az éghetetlen hamutartalmuk olyan vegyi összetevőkből álljon, amelyek a kazánberendezést nem károsítják, illetve nem olvadnak rá a fűtőfelületekre, és nem okoznak jelentős levegőszennyezést. 11

12 A legelterjedtebb tüzelhető biomassza-fajták: tűzifa apríték (erdei lágy vagy keménylombos erdőkből, fűrészüzemi hulladékokból, lágyfa-energiaültetvényekből (például nyárfa) előállítva, fűrészpor (fűrészipari melléktermék), szalma, energiafű, és ezek végtermékeként a pellet. Elgázosítható biomassza: A biológiailag elgázosítható biomassza nagyobb nedvességtartalmú növényi hulladékból, vagy állati hulladékból áll. Például: cukortartalmú növények, zöld növényi hulladék, állati szennyvíziszap, trágya. Biomassza elgázosítás történhet elgázosító kazánban is, ahol tökéletlen égés során nyerünk úgynevezett generátorgázt. Gépjármű üzemanyagként hasznosítható biomassza [11]: Ezeket a biomasszákat két alapvető csoportra bontjuk a helyettesített tüzelőanyag fajtája szerint: a) Benzin (bioetanol): magas cukortartalmú (cukorrépa, cukornád), magas keményítőtartalmú (kukorica, burgonya, búza) vagy magas cellulóztartalmú (szalma, fa, nád, energiafű) növények, amelyekből etanol gyártható. b) Dízel (biodízel): magas olajtartalmú növények, amelyből az olaj kisajtolható, és egyszerűbb vegyszeres kezelések után a diesel olajhoz hasonló anyag nyerhető (például repce, olíva, napraforgó). A biomassza energiahordozók energetikai átalakításának célja, hogy közvetlenül hasznosítható energiahordozókat nyerjünk. Ezen belül a cél lehet hőtermelés, villamos energiatermelés vagy motor hajtóanyag előállítása. Minél kevesebb lépésben történik az átalakítás annál nagyobb a nettó energia hozam, viszont ezzel együtt annál helyhez kötöttebb a nyert energia felhasználása. Ellenben minél több lépcsős az átalakítás annál kisebb a nettó energia hozam, és annál kisebb fokú a felhasználás helyhez kötöttsége. Az átalakítási módok körül a legegyszerűbb a tüzelés, viszont ezt drágítja a brikettálás, és a pelletálás, azonban csökkenti a szállítás költségeit a tömörítés révén, ugyanakkor a tüzelés automatizálásában is előnyt jelent. Továbbá ezek a műveletek csökkentik a nettó energia kinyerési arányát is. A gázosításhoz, illetve biogáz termeléshez már bonyolultabb, és fajlagosan költségesebb berendezések szükségesek. A legtöbb átalakítást a metanol-, az etanol, az alkohol-, és a 12

13 növényi olaj termelése tartalmazza. Ezeknek a legkisebb a nettó energia hozama, a növényi olaj kivételével, ezen felül az így létrehozott energiahordozó hasznosítási lehetősége, és a felhasználási helyhez kötöttsége is a legkisebb fokú. Környezetvédelmi szempontból a biogáz termelés kiemelkedik, mivel ez kifejezetten csökkenti a környezetterhelést, azáltal, hogy olyan szerves anyagokat használ fel, amelyek komoly környezeti terhelést jelentenének, ha nem termelnénk belőlük biogázt [9]. 4. Biomassza potenciál Magyarországon A teljes biomassza készlet Magyarországon millió tonnára becsülhető. Ebből a mennyiségből millió tonna elsődleges biomassza évente újratermelődik, ennek nagy része felhasználásra is kerül. Az évente képződő növényi biomassza bruttó energiatartalma PJ, ez meghaladja az ország teljes éves energiafelhasználását úgy, hogy a hazánk területére jutó napenergiának csak 0,3 %-át hasznosítják a növények. A növénytermelés és erdőgazdálkodás hazánkban a befektetett összenergia négy-ötszörösét termeli meg biomasszaként, vagyis ennyi az energiahatékonysági mutatója. A mezőgazdasági fő- és melléktermékek közel 58 millió tonnával járulnak hozzá Magyarországon az évente megújuló biomassza készlethez. Az elsődleges biomasszának csak kis része 4,5-5 millió tonna kerül emberi fogyasztásra közvetlenül, míg az állatok takarmányozására millió tonna fordítódik. Ipari feldolgozásra további 6-7 millió tonna jut. Az erdők 9 millió tonna biomasszát biztosítanak évente, a teljes élőfában meglévő mennyiség 250 millió tonnára becsülhető. A biomassza egy része a talaj szerves anyag készletét gyarapítja elsődleges, vagy másodlagos formában. A növényi biomasszából, ami az elsődleges, a talajt gazdagítják (7-8 millió tonna). A másodlagos biomasszaként pedig az állati trágyákat hasznosítják (5-6 millió tonna). A megújuló energiák a magyarországi energiafelhasználásnak körülbelül 3,2-3,6 %-át (34-38 PJ/év) adják. A növényi eredetű biomassza ebből mintegy 2,8 %-ot tesz ki, ennek túlnyomó részét az erdeinkből kitermelt tűzifák adják [12]. 13

14 6. táblázat: A magyarországi biomassza potenciál számokban [13] Primer produkció Millió t Szekunder produkció Ezer db Ezer t Tercier produkció Gabonaféle 13,7 Szarvasmarha szilárd szerves 5 Ebből búza 5,2 Sertés Kukorica 6,5 Juh Olajnövény 1 Baromfi-féle Egyéb ipari 3,3 Ló Szálastakarmányok Zöldség Gyümölcs 1 trágya* Melléktermék almos trágya Gyökérmaradvány 8-10 hígtrágya* Gyep, nádas 3 állati termékek Erdő 9 Összesen Mindösszesen Teljes élőfa-készlet 250 Jelmagyarázat: *szalma, illetve víz hozzáadása nélkül kommunális szennyvíz veszélyes hulladék élelmiszeripari melléktermék Millió t 17 0,5 1 23,5 5. A biomassza hasznosítása 7. táblázat: Biomassza hasznosítási lehetőségek és volumenek Sorszám Hasznosítható biomasszaféleségek [t/év] [PJ/év] Mennyiség ezer Nyerhető energia 1. Gabonaszalmák Kukoricaszár Szőlővenyige, gyümölcsfanyesedék Szarvasi energiafű Energetikai faapríték Biogáz szubsztrát Repce RME-nek ,5-3,8 8. Kukorica ETBE-nek

15 Magyarország ökológiai adottságai nem a legmegfelelőbbek a repcetermelésnek. Elfogadható hozamok mellett körülbelül ezer tonna repcemag állítható elő, amelyből ezer tonna biodízel nyerhető. Ez még nem fedezi teljes egészében a hazai dízelüzemanyagok bekeverési igényét, amely ezer tonna évente. A hazai energetikai célú repcetermelés területét meg lehet duplázni és így a motorüzemanyag gyártók RME igényét legalább 80 %-ban célszerű hazai forrásból fedezni. A biodízelnél kedvezőbb feltételek mellett állítható elő bioetanol, ennek az alapanyagát a hazai kukoricatermés egy része képzi. Évente átlagosan 6-7 millió tonna kukorica terem. Takarmányozásra kevesebbet használunk fel az állatlétszám csökkenése miatt. Ennek hatására nő az export, és az ipari feldolgozásra kerülő kukorica mennyisége is. Évente akár a 2-3 millió tonnát is elérheti az ipari feldolgozásra felhasználható kukorica volumene. Ebből a bioetanol gyártása használhat fel a legtöbbet, mennyisége akár a ezer litert is elérheti évente. A jelenlegi magyarországi bioetanol gyártó kapacitás az élelmiszeripar, az italgyártás, a gyógyszergyártás, illetve a vegyipar igényeit elégíti ki. A következő évek feladata a minél több, ezer tonna/év kapacitású, napi tonna bioetanolt gyártó kapacitás kiépülése [12]. 5.1 Bioüzemanyagok 2. ábra: A bioüzemanyag előállítása, és hasznosítási rendszerkapcsolata [14] 15

16 A növényi fotoszintézis során keletkezett zsírsavakból vagy szénhidrátokból üzemanyagok állíthatók elő, megfelelő eljárásokkal. A bio- előtag elterjedt használata arra utal, hogy mezőgazdasági termékeknek a felhasználásával készültek ezek az üzemanyagok. A bioüzemanyagoknak két csoportja van. Az egyik a növényi alapú nyersanyagokból alkoholt- (bioetanol), és a növényi olajokból észterezéssel nyert biodízel. A világon a legnagyobb mennyiségben bioetanolt állítanak elő bioüzemanyagként. Ez egy szerves vegyület, az etilalkohol. Cukortartalmú növényi anyagok erjesztésével készül, ez a benzint helyettesítheti. A növényi alapanyagok a következők lehetnek: cukornád, cukorrépa, kukorica, búza, burgonya, fa, fűfélék, szalma stb. Az alkohol előállítása cukorból viszonylag egyszerű folyamat. Egy közönséges élesztőgomba levegőtől elzárt környezetben a cukrot alkohollá alakítja át. Az erjesztés során alacsony alkoholtartalmú (10-18 %), szilárd maradványanyagokat is tartalmazó cefrét kapunk. Az alkohol kivonását a cefréből több fokozatú desztillációval érhetjük el. A tiszta alkoholt denaturálják, a végfelhasználástól függően, vagy a benzinbe keverik közvetlenül. A bioetanol hátránya, hogy könnyen elegyedik a vízzel, illetve a benzin üzemű autókban maximálisan % arányban keverhető be. Magyarországon 2007 óta kapható E85 üzemanyag keverék, ami 15 % benzint, és 85 % bioetanolt tartalmaz. Ezt az úgynevezett FFV (Flexible Fueled Vehicle) motorokkal rendelkező járművekkel lehet használni. A bioüzemanyagok másik csoportja a biodízel, amely növényi olajt tartalmazó alapanyagokból (repce, napraforgó, szójaolaj, pálmaolaj), illetve sütésre használt étolajból, és állati zsiradékokból állítják elő metanollal vagy etanollal való átészterezéssel. Ez azért fontos, hogy a nehéz viszkózus növényi olajok és zsírok folyási minőségét javítsák, lehetővé téve üzemanyagként való alkalmazhatóságát. Az így előállított biodízel fűtőolajként is használható [15] Az első és második generációs bioüzemanyagok Az első generációs bioüzemanyagokat egyszerű technológiák, valamint kémiai folyamatok segítségével nyerik ki a gabonából (kukoricából), és a cukornádból. Ezek az első generációs üzemanyagok a hagyományos üzemanyagokkal alacsony arányban keverve ma már a legtöbb járműben használhatók, illetve a már jelen lévő infrastruktúrára támaszkodva forgalmazhatók. 16

17 3. ábra Cukornád Az Európai Unió a jelenlegi és jövőbeli lehetőségek maximális kihasználása érdekében kötelezettséget vállalt az első generációs bioüzemanyagok piacának ösztönzésére. Ez új technológiák megjelenését jelenti. A kukorica kedvezőbb alapanyag a búzánál, mivel egy tonna bioetanol előállítására kevesebb mennyiséget kell felhasználni. A kukoricának további előnye, hogy magasabb a termésátlaga. Így egységnyi termőterületen több mint másfélszeres mennyiségű bio- alkohol állítható elő kukoricával. 4. ábra Kukorica, mint bioetanol alapanyag Az életciklus-elemzés, a gazdasági számítások és a földrajzi adottságok miatt az első számú bioetanol alapanyag Magyarországon a kukorica. Az exportálandó termékfelesleg és a mezőgazdasági hulladéknak minősülő szárak és csutkák kiváló alapanyagot jelentenek. 17

18 5. ábra Bioetanol alapanyagok A második generációs bioüzemanyagok előállítására szolgáló biofinomító egy új technológia. Ezzel nagyon sok, és értékes vegyület nyerhető ki a biomassza átalakításából minimális hulladék mellett. A környezetre nézve a károsanyag-kibocsátása is elenyésző. Ez az új technológia lignocellulóz átalakításával állít elő etanolt, tehát energia felszabadítással járó folyamat. A második generációs üzemanyagok előállításához az alapanyagot a cellulózban gazdag zöldenergia hordozó szolgáltatja. Kutatások szerint ennek a technológiának a használata lényegesen nagyobb arányban járul hozzá az üvegházhatást okozó gázoknak a csökkentéséhez [9]. 5.2 Biodízel A korszerű mezőgazdasági technológiák kialakulása, a magas hozamú fajták elterjedése és a törekvés a termelési optimumra ahhoz vezetett, hogy a mezőgazdaság jóval többet tud termelni Európában, mint amekkora a kereslet. Az Európai Unió agrárpiaci rendtartása ezt a problémát úgy orvosolja 1992-től, hogy ösztönzi, és anyagi eszközökkel támogatja a termőterületek 5-15 %-ának egy-egy vegetációs periódusra történő parlagon hagyását. Ez a rendtartás engedélyezi a parlagon hagyott földeken az ipari nyersanyagok termesztését, köztük az energetikai nyersanyagokét is. A repce, a napraforgó, a szója és egyes pálmafajták azok az olajnövények, amely a legkedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező biodízel alapanyagok. Európai kontinenseken leginkább a repce, és a napraforgó termeszthető. Hazánk déli részén, illetve Dél-Európában a szóját is termesztenek. Közvetlenül felhasználható motorikus üzemanyagként a repcéből, és a napraforgóból kinyert olaj, ez a triglicerid. 18

19 Hátrányaihoz tartozik, hogy a motorokat át kell alakítani, mivel a dízelhez képest magas az üzemanyag viszkozitása, ezáltal megnő a motor fogyasztása, bonyolult a szabványosítása, és az oxidációs katalizátor használata nehézségekbe ütközik. Ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölése átészterezéssel történik. A folyamat során a repce-, és a napraforgó olajat lúgos közegben metanollal reagáltatják. A kapott termék repce, és napraforgó olaj-metilészter (RME), és glicerin. A repceolaj-metilészter (RME) nem más, mint a biodízel [9]. 5.3 Biogáz 6. ábra Repce tábla A biogáz különböző szerves anyagokból anaerob erjedés során képződő gáz, azaz oxigénmentes környezetben végbemenő folyamat. Összetétele függ a kiindulási szerves anyag alkotóelemeitől, illetve az erjedési folyamattól. Elsősorban a mezőgazdaságból származó másodlagos biomasszából, leginkább állati eredetű szerves trágyából állítható elő. Mesterségesen előállított, vagy spontán reakciók következtében létrejött biogáz % metánt, % szén-dioxidot, valamint 1-2 % egyéb gázt (kénhidrogén, nitrogén) tartalmaz [16] ben az FVM és az MTA Megújuló Energetikai Technológiák Albizottság által készített tanulmány szerint PJ/év értékre becsülhető a teljes biogáz potenciál [17] ábra: A biogáz körforgása

20 A következő alapanyagokat lehet használni a biogáz előállításához: mezőgazdasági melléktermékek, élelmiszeripari melléktermékek, lejárt szavatosságú élelmiszerek, biomassza céljára termelt növények, kommunális hulladék szerves része, települési szennyvíziszap. Ha célirányosan feldolgozzák őket, gáz halmazállapotú energiahordozók előállására alkalmasak. Ezeket két nagy csoportba lehet osztani: biokémiai (anaerob fermentációs) eljárások eredményeként képződő biogáz. Ez az értékesebb. termokémiai (pirolízis, gázosítás) folyamatokban keletkező gázok. Mind a pirolízis és elgázosítás technológiai tőkeigényes, leginkább települési hulladékok feldolgozására javasolhatók. A biogáz termelési technológia pedig a mezőgazdasági üzemekben, farmgazdaságokban alkalmazhatók [17]. A biogáz üzemek a kor technikai színvonalán a kérődzőkben lejátszódó folyamatokat utánozzák, gyengébb hatásfokkal. 8. ábra Biogáz üzemi technológia, szarvasmarhán bemutatva 20

21 A biogáz képződés előfeltételei: a szerves anyag, a levegőtől, oxigéntől elzárt körülmény, a metanogén baktériumok jelenléte, állandó és kiegyenlített hőmérséklet, folyamatos keveredés, kellően aprított szerves anyag, a metanogén és acidogén baktériumok különböző, s egymással szimbiózisban tevékenykedő törzsei is szükségesek. A biogáz keletkezése: Elméletileg 4 98 C között lehetséges. Minden hőmérsékleti tartományban a metanogén baktériumok más-más törzse tevékenykedik. A különböző technikai szintet jelentő biogáz telepeken a szokásos lebontási hőmérséklet a következőképp alakul: pszichofil zóna, azaz a környezeti hőmérsékleten termelő biogáz berendezés, mezophil, azaz C között termelő biogáz telep, termophil, azaz C hőmérsékleten termelő telep. A biogáz gyártáshoz alkalmazható technológia meghatározó tényezője a feldolgozandó szerves anyag szárazanyag-tartalma. Szükség van a folyékony szennyvizek, és a hígtrágyák biogázos kezelésére, amelyek lényegesen más technikai feltételrendszert kívánnak, mint a nedves, a félnedves, vagy a szilárd (kommunális) szemét. Az emberi tevékenység során, a hulladéklerakókon, szennyvíztelepeken, állattartó telepeken spontán mennek végbe a természetes metángáz képződési folyamatok. A biogáz üzemben szabályozott körülmények között termelt metán elégetésekor szén-dioxid, víz és jelentős mennyiségű energia keletkezik [18] A biogáz felhasználása Lehetőség nyílik a termelőüzemen belüli eltüzelésre és áramtermelésre gázmotorban. Az előállított áramot ekkor értékesíteni lehet zöld áramként, betáplálva a villamos hálózatba. Ez esetben minimum a kénhidrogéneket és a vízgőzt el kell távolítani, mert azok a motor élettartamát jelentősen lecsökkentik. Ha az üzemen belül kívánják felhasználni a biogázt, mód van kazánban való eltüzelésre, mellyel az üzem részeit fűtik. Gázüzemű hűtőgépben való 21

22 eltüzelésre is mód nyílik, amelynek segítségével technológiai vagy kommunális hűtést valósítanak meg. Ezekben az esetekben a gázt már jobban meg kell tisztítani, azaz el kell távolítani a szén-dioxid nagy részét, különben a fűtőérték nagyon alacsony lesz. További lehetőség, a gázt alaposan megtisztítva, gépjárművek meghajtására használni. Ekkor a biogázt már lehet közvetlenül is értékesíteni. A legfejlettebb lehetőség, hogyha a biogázt teljesen, földgáz minőségűre megtisztítva, a gázelosztó rendszerbe táplálják. Ekkor viszont már nem biogáznak hívják, hanem biometánnak, mivel metán tartalma minimum 95 %, fizikai és kémiai jellemzői megegyeznek a földgázéval. A betáplálás megvalósításához a biometánt szagosítani kell, a megfelelő nyomásra kell komprimálni, és a csatlakozó Elosztói Engedélyes rendszeren lévő földgázzal megegyező fűtőértékre kell beállítani. Nem kell attól tartanunk a közeljövőben, hogy elfogyna a kitermelhető földgáz, esetleg nem lehetne villamos energiát előállítani más forrásból. A megújuló energia mivoltáért szükségünk van a biogázra. Hazánk kötelezettséget vállalt a többi Európai Uniós tagállammal a termelt energiában lévő megújuló energiák részarányára. Ebben szerepet tudnak vállalni a már megépült, illetve a közeljövőben épülő biogáz üzemek. Továbbá a fenntartható fejlődéshez, és a fenntartható környezethez szükség van mindenféle megújuló energiára rövid, és hosszú távon is [16] A biogáz képződésének szakaszai, és fázisai 9. ábra A biogáz képződése [17] 22

23 A biogáz egy megújuló energiaforrás. Technológiája környezetkímélő hatású, továbbá csökkenti a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok mennyiségét. Víztelenített, kéntelenített biogáznak 1 köbméter energiatartalma (körülbelül 60 % metántartalommal), megegyezik 0,6 liter fűtőolajéval, vagy 0,6 köbméter földgázéval. A lebontási maradéka egy nagyon jó minőségű homogén trágya, ami talajerő-utánpótlásra teljes mértékben alkalmas, ezáltal az energiatermelés után- szintén -, mint tápanyag visszakerülhet a földekre. A biogáz-üzemek alkalmasak a szerves hulladékok feldolgozására, átalakítására, illetve megsemlegesítésére, miközben energiát termelnek [19]. 10. ábra: Biogáz-üzem, Pécs 5.4 Biomassza eltüzelése A tüzelés a legegyszerűbb módja a biomassza energetikai hasznosításának. A tüzelés során nyert hőt a hőellátásban értékesítik. A biomassza tüzelőanyagok tüzelési jellemzői lehetnek azonosak, illetve eltérőek. A melléktermékek fűtőértéke függ a környezetet befolyásoló tényezőktől, - ez lehet a nedvességtartalom, tárolási feltételek -, továbbá a kiinduló anyagtól, és a széntartalomtól. 8. táblázat: Biomasszák tüzeléstechnikai jellemzői 23 Biomassza Illó Kémiai összetevők [%] Fűtőérték Hamu éghető C H O N S MJ/kg % % Búzaszalma 45 6,0 43 0,6 0,12 17,3 5,28 74 Kukoricaszár 44 5,8 40 1,3 0,12 17,5 8,78 76 Fa 47 6,3 46 0,16 0,02 18,5 0,52 85 Kéreg 47 5,4 40 0,40 0,06 16,2 7,14 76 Fa, kéreggel 47 6,0 44 0,30 0,50 18,1 2,65 82 Repceolaj 77 12,0 11 0, , Etanol 52 13, , Metanol 38 12, ,

24 Az égetés során az égési levegőigény és a keletkező füstgáz mennyisége kisebb, mint a szenek égestésénél, az oxigéntartalom miatt. A nedvességtartalom csökkenti a fűtőértéket, a keletkező füstgáz mennyiségét növeli, és ez a kondenzációs jelenségek miatt az elvezetés során gondot okozhat. Fontos jellemző a magas illótartalom. Gabonaszalmát vizsgálva az éghető anyagok %-os részarányából % illó alkotó. Ezek o C hőmérsékleten szabadulnak fel nagy mennyiségben az égés folyamán. Az eltüzelendő anyaghoz alkalmazkodó tűzteret kell kiépíteni, mivel a tökéletlen égésnél mérgező CO keletkezik, kevesebb hő szabadul fel, a füstgázok éghető alkotórészeket tartalmazhatnak. A tüzelési célra hasznosítható faféleségek széles választékot adnak: tűzifa, hasábfa, erdei aprítékfa, fűrészelési melléktermék. A fából nyerhető energia mennyisége a fűtőértékkel jellemezhető, amely a függ a fa fajtájától, és nedvességtartalomtól. A fa kitűnik különösen alacsony hamutartalmával és magas fűtőértékével, valamint kedvező égési tulajdonságaival [17]. 9. táblázat: Különböző fafajták fűtőértéke Fenyők Lágyfák Fafajta Fűtőérték [kj/kg] Fafajta Fűtőérték [kj/kg] Jegenyefenyő Akácfa Lucfenyő Cserfa Vörösfenyő Gyertyánfa Lágyfák Fűzfa Juharfa Nyárfa Kőrisfa Nyírfa Tölgyfa A biomassza tüzelésének műszaki feltételei A bio-tüzelőanyagok elégetése előtt különböző megmunkálásokra van szükség. Ezek a következők lehetnek: aprítás (szecskázás, hasítás, forgácsolás, őrlés), és tömörítés (bálázás, pelletálás, brikettálás). A pelletálást és a brikettálást a szárítás előzi meg, mivel a tüzelőanyagok víztartalma általában magasabb, mint amit a technika megkövetel (20 % alatt) [17]. 24

25 5.4.2 Aprítás Az aprításra tervezett gépek különféle szerkezeti megoldással készülhetnek. Lehet kézi működtetésű adapter, és akár egy bonyolult aprítógép is. Az aprításnál fellép, az úgynevezett vágási ellenállás, amely a faanyagok esetében a fafajtól, a fa nedvességi állapotától, az apríték hosszától, a vágókés él szögétől és él vastagságától, a vágási szögtől és a vágási sebességtől függ. 11. ábra: Aprító gépek; elektromotoros és traktorhajtású Az aprítógép fajlagos energiafelhasználása az üzemi teljesítményből és a tényleges energiafelhasználási értékekből számítható. A tüzelésre kerülő alapanyag aprítása történhet hasítással, darabolással, és forgácsolással [17]. Az aprítás tágabb értelemben olyan művelet, amelynek végzése közben a hasznosítás szempontjából túl nagyméretű, vagy nagyon eltérő megjelenési formájú darabokból álló nyersanyag elemeinek nagyságát a kívánt méretűre csökkentik. A növények esetében az aprítandó alapanyagot két fontos paraméter jellemzi. Ez a hossz (L) és az átmérő (D). Aprítással a nagyobb darabokból kisebb, illetve közel azonos méretű részecskék előállítása történik. A létrejött darabméretek alapján megkülönböztethetünk: elődarabolást méretre darabolást előaprítást és aprítást (durva, normál, finom, és nagyon finom). 25

26 Az elődarabolást a nagy darabméretű nyersanyagoknál kell elvégezni. Ez történhet különböző speciális daraboló gépekkel (fűrészes darabolók, hidraulikus vágógépek). A darabolás a nagy átmérőjű és hosszú alapanyag egységes hossz-méretűre vágását jelenti. Egységes tűzifa 1 m-es, vagy a tüzelőberendezésekhez előállított 0,4-0,5 m-es kandallófa előállítására szolgál. A hasítás a nagy átmérőjű faanyag darabolásának másik fontos változata. A hengeres farészeket a rostokkal megegyező irányban hasítva kisebb szelvényű, de a kiinduló mérettel megegyező hosszúságú részekre hasítják. Az így előállított darabok kézzel is könnyen mozgathatóvá válnak. A hasítás többnyire hasítóékkel felszerelt alternáló főmozgást végző gépekkel oldják meg. Nagy a különbség az aprítás közben végbemenő folyamatokban annak függvényében, hogy egynyári lágyszárú növényeket, vagy többéves fákat, fás hajtásokat aprítunk. Az aprítógép funkcionális eleme az aprítórész. Ez a működési elv szerint lehet: tárcsa (a), dob (b), vagy csiga (c). 12. ábra Aprítógép működési elv szerint A tárcsás aprítógép funkcionális egysége az aprítótárcsa (1) a rajta levő késekkel (2) és a vázra szerelt ellenkés (3). A tárcsa forgása közben a kés-ellenkés alkatrészpár hozza létre azokat a vágó-nyíróerőket, amelyek hatására az apríték létrejön. A tárcsa aprítóházban forog. A keletkezett aprítékot az aprítóházból dobosszállítással, dobólapáttal (4) távolítják el. A vágásirány és a rostok által bezárt szög a forgácsolás közben állandó, ezért tömör fa aprításakor az aprítékrészecskék rostirányban mért hossza elvileg állandó. 26

27 A dobtengelyes aprítógép forgórésze az aprítódob (3). A vágás és a nyírás a dobon elhelyezett kés és az ellenkés között megy végbe. A vágásirány és a rostok által bezárt szög a késél íves pályán történő mozgásának következtében a forgácsolás közben változó, ezért az aprítékrészecskék rostirányban mért hossza is változó. A csigás aprítógépben az aprítást egy kúpos csiga (2) végzi folyamatos vágással úgy, hogy közben a faanyagot (5) folyamatosan behúzza az aprítógaratba (6). A vágás egyszerre több szelvényben folyik, folytonos, ezért az ilyen gépekben lényegesen kisebb dinamikus hatások lépnek fel. Az aprítógépek töltése kézzel, manipulátorral illetve egyéb anyagmozgató géppel történhet. Az aprítógépek a meghajtás (energiaforrás) fajtája szerint lehetnek: traktorhajtásúak saját motorral (belsőégésű vagy elektromotor) hajtottak. A munkahelyhez kötöttség szerint az aprítógépek lehetnek: mobil (szerelt, függesztett, vontatott, önjáró) áttelepíthető és stabil. 13. ábra Apríték A faapríték a kitermelt fák törzséből, az ágakból, a fafeldolgozás különböző munkafolyamatai során keletkező hulladékból, az erdők ápolása közben kivágott kisméretű teljes fákból, a mezőgazdasági fás melléktermékekből (nyesedék, venyige) készül, aprítógép alkalmazásával. Energetikai hasznosítás esetén a faapríték minősége a tüzeléstechnikai jellemzőktől függ, amelyek az alábbiak: a nedvességtartalom, az aprított fa fajtája, és annak égéshője, az aprítás minősége, a hamu- és idegenanyag-tartalom. A frissen készült apríték 27

28 nedvességtartalma %. Ilyen nedvességtartalom mellett a faanyag már égethető, és energiát szolgáltat, viszont fűtésre felhasználni nem célszerű, mert nagyon sok vizet kell égés közben elpárologtatni. Ez energiát igényel, így az energiatartalom hasznosulásának hatásfoka kicsi. Az aprítékot tárolással szárítani kell, illetve szellőztetéssel, és átforgatással javítani a hatásfokon. A fa fűtőértéke minimális mértékben függ a fafajtól (4-5 %), de sokkal nagyobb mértékben befolyásolja azt a nedvességtartalom [20] Tömörítvények előállítása A biomasszák energetikai hasznosításához alkalmazott előkészítő technológiák között nagyon fontos a tömörítvények előállítása. Ezeknek az eljárásoknak célja a biomasszák olyan formába hozása, amelyben a felhasználó a leghatékonyabban tudja hasznosítani. A biomasszák különböző formái: Az aratás végén a szalma a renden található, szálas, laza formában. A fakitermelés befejezésekor a gallyanyag a vágástéren szórtan, vagy kisebb halmokban található. Az energetikai ültetvények betakarítását követően a biomassza többnyire apríték formájában jelenik meg a gyűjtőhelyen. A fafeldolgozáskor fűrészpor, faforgács keletkezik. A felhasználó a tüzelőberendezésének működési jellemzőitől függően igényelhet: aprószemcsés, homogén, nagy energiasűrűségű tüzelőanyagot, könnyen kezelhető és adagolható, kis tárolási helyet igénylő anyagot, homogén aprítékot, nagyberendezésekhez méretes bálát. A két technológiai folyamatot és állapotot a logisztika kapcsolja össze, így fontos: a jól tárolhatóság, a tárolás kis helyigénye, a rakodáshoz optimális alaki és tömegjellemzők, a szállítógépek kapacitásának jó kihasználtságát biztosító alaki és sűrűségi méretek. Mindez a rendelkezésre álló biomassza tömörítését teszi szükségessé [20]. 28

29 Tömörítvények lehetnek [20]: bálák, hasábbálák hengerbálák brikettek valódi brikettek tojásbrikettek hasáb brikettek henger brikettek extrudátumok pelletek fapelletek agripelletek ökopelletek speciális pelletek Bálázás A bálázás egy olyan technológia, amit szalma vagy fiatal fás szárú növények esetében alkalmazhatunk. Biomasszából főként a könnyebb kezelhetőség, tárolhatóság, illetve szállíthatóság miatt készítik. Kis-, illetve nagy hasábbálák, kötegbálák, hengeres bálák, szögletes bálák, körbálák készíthetőek, a sűrűség és a súly meghatározó paraméterek. Figyelembe kell venni bálázásnál a gép energiaigényét, hatásfokát, illetve teljesítményét [19]. Manapság már sok az olyan tüzelőberendezés, amelyik tüzelőanyagként bálát használ, úgy, hogy a betáplálás bála formájában történik, és csak közvetlenül a tűztér előtt történik meg a bálaaprítás. Létezik még teljes bálát fogadó és égető berendezés is ábra: Bálázás

30 A kötegbála viszonylag egy új termék, az előállítása is speciális technikával történik. Az alapanyag vékony fa, vágástakarítási hulladék, energetikai faültetvények faanyaga lehet. Az eljárást azért fejlesztették ki, mivel a fakitermelés közben, vagy nevelővágásokban viszonylag vékony, nagyon elágazó gallyanyag képződik. Ezeknek a szállítógépre rakása, aprítása nehezen és magas költségekkel oldható meg [20]. 15. ábra Kötegbála A bálázók üzemeltetése A hengerbála-készítők egy egyszerű felépítésű préselő egységből, és kötözőegységből állnak. Az anyagot úgy alakítják henger alakú bálákká, hogy a rendre vágott, és száradó biomasszát a bálázó gép felszedő szerkezete felszedi a talajról, és egy anyagmozgató berendezés a felszedett anyagból összeálló paplant egy állandó, vagy változó terű tömörítőgépbe juttatja, ahol ez a paplan a tömörödés közben felcsévélődik. Ezeket a rendfelszedő berendezéseket munkahelyzetben csúszó talpak, vagy görgők támasztják alá. Működési magasságuk szabályozható. Valamennyi típus esetében a munkahelyzetbe állítás, és a kiemelés a traktor hidraulika hálózatáról működtetett munkahengerekkel történik. Ha a bála a megfelelő tömörséget elérte, egy kötöző szerkezet bálazsineggel több helyen átköti, vagy rögzítőhálóval lezárja. A kész bálát a gép kidobja a tarlóra, ezt később szállítógéppel viszik el. A tömörítés erősségétől függően lehetnek kisnyomású-, és nagynyomású kockabálázók. A kisnyomású kockabálázók esetében a préskamra és a felszedő berendezés szélessége megegyezik. A bálázók a begyűjtött anyagot hasáb alakú bálákká alakítják. A bálák sűrűsége kg/m 3 között lehet. 30

31 Manapság már csak kevés helyen használják ezeket a bálázókat, de kisteljesítményű-, nagytűzterű kazánoknál szükség van rájuk. A nagynyomású hasábbálázók esetében a bálák sűrűsége elérheti a 200 kg/m 3 -t is. A préskamra keresztmetszetének méretétől függően ezek a bálázók két további alcsoportra oszthatók: a kisméretű bálákat készítőkre (a préskamra keresztmetszete körülbelül 0,18 m 2 ) és a nagyméretű bálázókra, ahol a préskamra keresztmetszete körülbelül 0,7 m ábra Bálázók üzemeltetése A rendfelszedő (1) felszedi a tömörítendő anyagot. A felhordó szerkezet a dugattyú (3) előtti tömörítő térbe (4) tolja, ahol zárt fenéklap mellett folyik a tömörítés. Ha a bála létrejött, egy hidraulikus rendszer nyitja a fenéklapot, és a bála a bálakocsira (6) kerül [20] Brikettálás Ennél a folyamatnál a már aprított állapotban lévő növényi részeknek a préselése történik. Tömörítés közben jelentősen nő az anyag sűrűsége, ez a brikettálásnál %-os sűrűségnövekedést okoz. A porszerű, faipari hulladékok esetében hatékony eljárás, hiszen a hulladék térfogata akár a tizedére is csökkenhet. A brikettek átmérője körülbelül mm lehet. Fűtőértéke MJ/kg, ez magasabb, mint a hasábfa, és egyes hazai szénfajtákra jellemző érték. Viszont hátránya a szénnel szemben, hogy csapadék, vagy egyéb nedvesség hatására szétesik. A folyamat hatásfoka %-os lehet, amely azt eredményezi, hogy a tömörített anyag energiatartalmának csupán 1-2 %-a használódik el brikettáláskor [19]. 31

32 17. ábra: Brikett A biomassza-bázisú brikettálás, egy olyan tömörítő eljárás, amelyet olyan tüzelőberendezések tüzelőanyaggal történő ellátásához fejlesztették ki, amelyeket elsősorban darabosfa vagy faapríték elégetésére terveztek. A brikettálás során az energetikai tömörítvényt fafeldolgozási hulladékokból, mezőgazdasági melléktermékek őrleményeiből készítik. A biomasszából készülő tűzi brikett (biobrikett) fák vagy más lignocellulóz tartalmú anyagok finom aprítékából, fűrészporából esetleg forgácsából készül. A tömörítvények előállítása tömörítő gépekkel történik. A brikettálásból származó tömörítvények lehetnek: valódi brikettek, tojásbrikettek, hasáb brikettek, henger brikettek, és extrudátumok. Valódi brikett: Jellemzője, hogy a tömörítő gép meghatározott térfogatú és alakú brikettet állít elő. A gépek tömörítő részének befogadóképessége szintén meghatározott méretű, ezért a brikett sűrűsége [g/cm 3 ] nagymértékben függ az alapanyag halmazsűrűségétől. Tojásbrikett: két forgó préshengerrel készíthető, ezek palástján szimmetrikusan összeforgó fél tojás formájú kimarások vannak. A gépre jellemző tömörítési viszonyszám kicsi, így viszonylag nagy sűrűségű anyagok brikettálására alkalmas. A szénbrikett-gyártók használják. Ezzel a megoldással nem célszerű biomassza-bázisú brikettet kötőanyag használata nélkül előállítani. A faszénpor kivétel, ezt melegített hengerekkel, és keményítő adagolásával sikerülhet biobriketté préselni. 18. ábra Tojásbrikett 32

33 Hasáb brikett: határozott alakú, többnyire téglatest formájú tömörítvény. Előállításánál az alapanyagot meghatározott térbe sajtolják. A teret lezárhatja fenéklap, vagy másik présfej. Ez a megoldás alkalmas biomasszák brikettálására, mivel nagy tömörítési viszonyszám jellemzi. Henger brikett: kétféle technológiából származhat. A valódi henger brikett a hasábbrikettkészítő technológiára jellemző módon állíthatják elő. Az extrudátumként előállított termékből darabolással készül [20]. 1. ábra Henger brikett Extrudátumok: Folyamatos tömörítéssel hozhatók létre, szakaszos vagy folyamatos tömörítvény-mozgás mellett. A tipikusan extrudátomot előállító présgép csigás, és a préscsiga hozza létre azt az anyagmozgást, amely eredményeként a gépből tömörítvény lép ki. A megjelenő terméket utólag a kívánt hosszméretre darabolják. A működés hasonló a háztartási húsdarálókéhoz. Kandalló brikett: mm átmérőjű, mm hosszú, és 1,1-1,25 g/cm 3 sűrűségű, kis hamutartalmú (0,2-3,5 %) termék. Ha fából készül, ideális cserépkályhavagy kandalló tüzelőanyag Biobrikett gyártási technológiái A brikettálandó alapanyagot aprítógépekkel kis méretre (1-5 mm) felaprítják, vagy már eleve kis frakciókból, fűrészporból áll. A tömörítést megfelelő gépek felhasználásával, kötőanyag alkalmazása nélkül végzik. A présgépben fellépő bar nyomás, a préselés közben képződő vagy bevitt hő és a túlnyomásos vízgőz hatására megfelelő hatásidő alatt a farészecskék kapcsolatba kerülnek egymással. Eközben az alapanyag térfogata jelentősen csökken (ezt jellemzi a tömörítési viszonyszám 1:4-1:12). A térfogati sűrűség jelentősen nő, meghaladja a természetes fa térfogatsűrűségét (r=1,00-1,4 g/cm 3 ) az alapanyag a kívánt idomú briketté alakul. A brikettgyártás alapvetően két technológiában folytatható. Ezek beruházási és üzemeltetési költségei alapvetően eltérnek egymástól. 33

34 Brikettet elő lehet állítani a már szárított faanyagot feldolgozó üzemek por- és finomforgács hulladékaiból, szalmaőrleményből, és az elsőleges fafeldolgozás változó nedvességtartalmú, után aprítást, szárítást, osztályozást és technológiai anyagmozgatást igénylő fűrészpor- fa- és kéreg-hulladékaiból, mezőgazdasági melléktermékekből, termesztett energianövényekből. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a száraz, utánkezelést már nem igénylő faanyagok brikettálása. Ha por, vagy finomforgács áll rendelkezésre, akkor csak az alapanyag-tárolásra, présgépre és termék-kezelésre van szükség. Ilyen hulladék brikettálásához kg/h áteresztésű gépek állnak rendelkezésre. Egyszerű technológiával végezhető a brikettálás abban az esetben is, ha darabos biomassza áll rendelkezésre. Ekkor egy speciális aprítógép gépsorba állításával valósítható meg a technológia. Ha nedves az alapanyag, akkor a brikett előállítása lényegesen összetettebb feladat. Ebben az esetben gondoskodni kell az alapanyag aprításáról, szárításáról, majd ezt követően történhet a brikettálás [20] Pelletálás Ez az eljárás is a tömeg-, és a térfogat javítására szolgál. A pellet átmérője 6-12 mm között mozog, fűtőértéke pedig 17,3-18 MJ/kg. A pelletálás teljes energiaigényét nézve a rendelkezésre álló adatok nagyon különbözőek. Sok minden múlik az alapanyagnak a nedvességtartalmán. Egyes vizsgálatok szerint 16 MJ/kg is lehet az energiaigény, ez viszont a pelletált fa 80 %-os energiatartalmát felemészti. A tömörítési eljárások akkor lesznek hatékonyak, hogyha a nem hasznosított hulladékok energetikai felhasználását eredményezik, mivel ebben az esetben a szárítás és az aprítás energiaszükséglete elmaradhat [19]. 20. ábra: Pellet 34

35 A pellet kis méretei miatt ömlesztett anyagként kezelhető, ezért bármilyen méretű tüzelőberendezésbe megfelelő. Csigás betáplálás mellett jól szabályozottan adagolható, és így az égés minősége, ezzel a hőtermelés hatásfoka is kedvezően alakul. A pelletet finom aprítékból, fűrészporból, vagy őrleményből készítik, pelletáló gépsorral. 21. ábra Pelletálás A sok furatot tartalmazó matricára hull a pelletálandó anyag. A présgörgő haladás közben az alapanyag-paplant tömöríti, és megfelelő nyomás létrejötte után a furatokba préseli. A furatokban további tömörödés és maradandó alakváltozás megy végbe. A finom port a pelletálás előtt be kell vezetni egy kondicionáló berendezésbe, itt gőzt kell az alapanyaghoz adagolni, elősegítve ez által a pelletálást. Amennyiben nem megfelelő a pelletált anyag minősége, nem tapad össze eléggé, akkor a kondicionálóban lehetőség van különböző ragasztóanyag hozzáadására is. A ragasztóanyagok hozzáadására szigorú előírások vonatkoznak, ezek nem lehetnek a környezetre ártalmas anyagok és a pelletált anyag 3 %-ánál nem lehet több (EU norma). A fa pelletálása gőz addíciós folyamat nélkül is lehetséges, de kizárólag a gőz hozzáadásával érjük el, hogy a faanyag plasztikusabb és lágyabb legyen. Erre a célra nagynyomású forró gőzt alkalmazunk. A pelletálás során a fa hőmérséklete tovább hevül a matricában lévő súrlódás miatt. Ezt a hőmennyiséget a tárolás előtt feltétlenül el kell vonni. A hűtés levegővel történik egy megfelelő ellenáramú hűtő alkalmazásával. Végül a furatból pellet lép ki. A pelletáló gépeknek két alapváltozata ismert, a síkmatricás, és a hengermatricás. Mindkét esetben a munkavégző fődarab jellege alapján történik az elnevezés. A fapellet tiszta, kéregmentes faanyag poraiból készül. Az alapanyag nem tartalmazhat 0,5 %-nál több hamualkotót, és 0,2 %-nál több ként. Az agripellet szabványosítása folyamatban 35

36 van. Mezőgazdasági melléktermékekből, ami lehet gabonaszalma, vagy napraforgóhéj, és erdészeti anyagokból már készül pellet. További alapanyagokkal (energianövények, kukoricaszár, repceszár) még kísérleteznek. Az energianád, mint lágyszárú növény tulajdonságai a legközelebb állnak a fáéhoz, így ezt is lehet fapellet-tüzelőben hasznosítani. A többi lágyszárúból készült pellet égetéséhez már speciális agripellet-tüzelőre van szükség, a nagy hamutartalmuk miatt. Ez a hamutartalom 5-10 %-os lehet, és a bennük lévő viszonylag sok kálium, nátrium, és szilícium miatt a hamu alacsony tűztér hőmérsékleten lágyul. Az ökopellet előállítási technológiáinak és hasznosítási módjainak fejlesztése még folyamatban van. Az alapanyag egy része hulladék is lehet, de készülhet pellet speciális komposztból, szennyvíztisztítók iszapjából, biogázüzemek fermentiszapjából is. Ezeket a pelleteket főként nagy hőtermelők tudják eredményesen hasznosítani. A speciális pellet ipari melléktermékekből vagy azok biomasszával együttes keverékéből készülhet. A termék felhasználása is speciális körülmények között történhet [20] Biomassza alapanyagok felhasználási módozatai 5.1 táblázat: A biomassza alapanyagok felhasználása [19] Biomassza alapanyagok Lágyszárúak Fásszárúak Olajos növények Gabonanövények Szalma Feldolgozás technológia aprítás/ pelletálás/ fermentáció Nyert energiahordozó apríték/ pellet/ biogáz Halmazállapot szilárd/gáz Energiatermelés technológia apríték/ mellet-kazán/ gázmotor Nyert energia hő/ hő+ villamos energia Nád aprítás apríték szilárd kazán hő Hasábfa Napraforgó / repce Búza kukorica aprítás/ brikettálás/ pelletálás apríték/ brikett/ pellet szilárd faelgázosítás/ közvetlen tüzelés észterezés dízelolaj folyékony dízelmotor erjesztés +desztilláció etanol folyékony belső égésű motor hő/ hő+ villamos energia mechanikus hő/ hő+ villamos energia mechanikus /hő/ hő+ villamos energia 36

37 5.2 táblázat: A biomassza alapanyagok felhasználása [19] Biomassza alapanyagok Feldolgozás technológia Nyert energiahordozó Halmazállapot Energiatermelés technológia Nyert energia Magas keményítő tartalmú növények Magas cukortartalmú növények Burgonya Cukorrépa, cukorcirok erjesztés +desztilláció erjesztés +desztilláció etanol etanol folyékony folyékony belső égésű motor belső égésű motor mechanikus /hő/ hő+ villamos energia mechanikus /hő/ hő+ villamos energia 6. Tüzelőberendezések A biomassza legrégebbi felhasználási módja, amely szinte az emberiséggel egyidős, energetikai szempontból a tüzelés. A következőkben magát a folyamatot fogom bemutatni. 6.1 Mi az égés? Az égés a tűzvédelem értelmezése szerint a levegő oxigénjével történő egyesülés. Minden tűz égés, de nem minden égés tűz. A tűz nem irányított égés, általában káros következményekkel jár együtt. Az égés irányítható és hasznos [21]. Égésnek nevezzük azt a vegyi folyamatot, amelynek során valamely anyag magas hőmérsékleten hőfejlődés mellett egyesül a levegő oxigénjével [22]. Az égéshez, és így a tűzhöz is a következő feltételek együttes megléte szükséges: éghető anyag, oxigén, gyulladási hőmérséklet, gyújtóforrás. A különböző anyagok máshogyan égnek, legcélszerűbb a halmazállapot szerinti csoportosításuk. A szilárd anyagok változatos módon viselkednek égés közben, de a végtermék minden esetben gőz. Meggyulladásuk a gyulladásponton következik be. Maga a szilárd tüzelőanyag egy meddő és egy éghető részből áll. Az éghető részek a szén [C], a hidrogén [H], a kén [S], és a foszfor [P]. Továbbá nem éghető rész az oxigén [O], a nitrogén [N], a nedvességtartalom [H 2 O], és a hamu (különböző ásványi anyagok, karbonátok, szilikátok, foszfátok, szulfátok, oxidok stb.). 37

38 A folyadékok diffúz égéssel égnek, ez a jelenség a lobbanásponton következik be. Ez lehet nyílt-, valamint zárttéri lobbanáspont. Amennyiben a lobbanáspont felett emeljük a folyadék hőmérsékletét, úgy elérhetjük a folyadék gyulladási hőmérsékletét. A gázok pedig diffúz és kevert égéssel egyaránt égnek Tűzfejlődés zárt térben Három szakaszra bonthatjuk a tűz fejlődését: 1, Növekedési szakasz: A térben az átlaghőmérséklet viszonylag alacsony, illetve az égés a meggyulladás közvetlen környezetére korlátozódott perccel a meggyulladást követően gyors, és nagyméretű a tűzfejlődés. 2, Kifejlett tűz szakasz: A lángok átterjednek a térben lévő összes éghető anyagra, és kitöltik a zárt tér teljes térfogatát. 3, Hanyatlási szakasz: Akkor kezdődik, amikor az átlaghőmérséklet lecsökken a csúcshőmérséklet 80 %-ra [21] Tüzeléshez kapcsolódó fontosabb fogalmak Hőmennyiség: egy test hőmérsékletének változása függ a felvett, illetve leadott hő mennyiségétől. Különböző hőmérsékletű testek egymással való érintkezésekor hőkiegyenlítődés, termikus kölcsönhatás megy végbe. A hőmennyiség ennek a termikus energiacserének a jellemzésére szolgáló fizikai mennyiség. Ezáltal a hőfolyamatok során átadott energia ezzel jellemezhető. Jele: Q. Mértékegysége: Joule [J]. Függ a hőmérséklettől [T], a tömegtől [m] és az anyag minőségétől. Fajlagos hőkapacitás (fajhő): anyagminőségre jellemző állandó. Annak a hőmennyiségnek a számértékét jelöli, amely 1 kg tömegű anyag hőmérsékletének 1 C-kal történő emeléséhez szükséges. A nagyobb fajhőjű test azonos körülmények között lassabban, míg a kisebb fajhőjű test gyorsabban melegszik fel. Jele: c. Mértékegysége: [J/kgK]. Égéshő: az a hőenergia-mennyiség, amely 1 kg szilárd, illetve cseppfolyós, vagy 1 m 3 légnemű 293 K hőmérsékletű anyag tökéletes elégése során felszabadul. Jele: Hf. Mértékegysége [J/kg]. Gyulladási pont: az a hőmérséklet, aminek a hatására az adott anyag, az iniciáló gyújtóforrás elvétele után is ég. Ezáltal az anyag égése önfenntartóvá válik. 38

39 Fűtőérték: az a hőmennyiség, ami az éghető anyag súly-, vagy térfogategységének elégetésénél felszabadul. Az anyagok hőmérséklete az égés során azoktól a feltételektől függően változik, amelyek között az égési folyamat végbemegy [23]. A biomassza égéshője meghatározható kaloriméterrel (méréssel), vagy számítással: Szilárd anyagoknál: Hf = 338 C (H-O/8) S [kj/kg] Gázok esetében: Hf = 124 CO H CH4 + Egyéb [kj/kg] A biomassza fűtőértéke általában 15 MJ/kg értékkel számolható reálisan, 10 % körüli nedvességtartalom esetén A tüzelés veszteségei Füstgázzal távozó hőenergia A tökéletlen égés miatti veszteség A visszamaradt anyagok miatti veszteség Füstgáznak a tüzelés során keletkezett gáz halmazállapotú égésterméket nevezzük. Lehet elméleti és valóságos, azaz száraz, illetve nedves füstgázmennyiség, a légfelesleg-tényező függvényében: V fn = V fon + (λ-1) Vo, ahol V fn a valóságos, V fon az elméleti nedves füstgázmennyiség, λ a légfelesleg tényező, Vo pedig az elméleti levegőszükséglet. A biomassza égése során különböző égési szakaszok különíthetőek el: Száradás következik be, ha a hőmérséklet kisebb, mint 100 C, ekkor a nedvességtartalom különválik. Molekulák hasadása, és gázfejlődés megy végbe 100 C és 200 C között. Folyamatos égés jellemző 225 C felett. Exoterm folyamat spontán hőtermelés 260 C felett. Az összes gáz, és a visszamaradó karbon pedig C körül már elég. A biomassza-alapú tüzelőberendezéseket általában úgy tervezik meg teljesítménytől függően, hogy a lehető legkisebbek legyenek az egyes szakaszok veszteségei, és a lehető legtökéletesebb, illetve legnagyobb hatásfokú legyen az égés. A szakaszos üzemű berendezésekhez képest a folyamatos üzeműekben biztosítani kell, a fenti fázisok kialakulásának esélyét, illetve a megfelelő hatásfok és károsanyag-jellemzők elérése érdekében kellő mennyiségű O 2 rendelkezésre állását. 39

40 A légfelesleg-tényezőnek az alakulása a tüzelés különböző fázisaiban: Begyújtási fázisban: 2,5-7 Égési főfázisban: 1,5-2,5 Leégési fázisban: 2,5-5 Többfajta hasznosítási lehetősége van a közvetlen eltüzeléssel keletkező hőenergiának. Ezek lehetnek technológiai célok, alkalmazható a direkt fűtéstől a forróvíz- vagy gőztermelésig, fűtésre és melegvízellátásra. A biomassza tüzelés közvetett módjai a gázosítás és a pirolízis. A pirolízis az oxidáló közegek kizárásával végzett hőbontás, ez nagy karbontartalmú anyagoknak a lebontását eredményezi, illetve depolimerizációját. Fa- és egyéb szilárd hulladékok pirolízise során az egyik termék a fagáz, ezt a gázmotor hajtására használva már kedvező hatásfokkal lehet kapcsolt hő- és villamosenergia termelést folytatni [22] Szilárd biomasszák égése A szilárd biomasszák égését a következő legfontosabb tényezők befolyásolják: Az éghető elemek minősége és aránya, Az illóanyagok aránya, A szemcseméretek (részecskeméret) A víztartalom A hamutartalom. Az égés közben az éghető anyagokból az oxidáció révén energia szabadul fel, és ez eredményezi a hőtermelést, de az égési folyamat nem csak kémiai reakciókból áll, hanem fizikai és fizikokémiai folyamatok is végbemennek. A szilárd biomassza égése bonyolult folyamat. Már egy kis égési gócban is az elgázosodás, a szenesedés egymásból folyó és egymásba átmenő folyamatai ismerhetők fel, illetve, hogy a különböző folyamatrészekben jelentős a hőmérséklet-különbség. A következő ábrán szemléltetett elemi égés folyamata láncreakció, és ez ismerhető fel a szabad tűzben, a tüzelőberendezésben és a pirolízis közben is. 40

41 22. ábra Energia felszabadulása tüzelőberendezésben A tüzelőberendezésbe bejuttatott hideg és nedves tüzelőanyag a rostély elején szétterül. A tűztérből származó sugárzó hő hatására először szárad, azaz vízgőz lép ki az anyagból, majd felmelegedve elkezdődik a kigázosodás. A rostély alá vezetett primer levegő a tüzelőanyagot égeti, de 1-nél kisebb légfelesleg (λ) miatt csak alacsony hőmérsékletű ( C) parázságy jön létre. A kis λ miatt az égés tökéletlen, ezért a parázságyból a CO 2 mellett nagy mennyiségben távoznak CO és CxHy éghető gázok is. A rostélyon a folyamatos betolás hatására előre haladó tüzelőanyag egyre jobban kigázosodik, majd elszenesedik, végül az elgázosodást követően a hamu lehull a hamukamrába. Az alsó tűztérből kilépő éghető gázkeverék és vízgőz egy terelőtest mentén átlép a lángtérbe, itt a bevezetett szekunder levegő O 2 -jével és a vízgőzből keletkező oxigénnel táplált égés folyik C-on. CO 2 és NOx keletkezik, illetve el nem égetett gázok is maradnak. Ezek a gázok tercier levegő hozzáadása mellett az utánégető térben égnek el. A lángtérben a bevezetett levegő nitrogénjének egy része oxidálódik, és a füstgázban megjelenik a NOx is. Ez a füstgázalkotó károsítja a környezetet, éppen ezért a lehető legkisebb arány létrejöttét, illetve a kéménybe való távozását kell biztosítani. Modern berendezések esetében úgy történik, hogy a füstgáz egy részét visszavezetik az utánégető térbe, ahol a füstgázban még jelenlevő CO reagál a NOx-dal, és a CO-ból CO 2, a NOx-ból N 2 jön létre, majd távozik a berendezésből. 41

42 A biomassza égése közben az alapanyagban levő kevés kénből kén-dioxid is képződik. A biomassza sajátossága, hogy a nem éghető alkotók között kálium és kalcium is megtalálható. Ezek az elemek oxigén hatására erősen bázikus hamut/szállóport képeznek. Ezek a parázságyban illetve a lángtérben reakcióba lépnek a SO 2 -al, és annak jelentős részét szulfátok formájában megkötik. Így a kén egy része a kamrahamuban, másik része a porleválasztóban visszamarad, jelentősen csökkentve a SO 2 -emissziót. 6.2 Kazánok A továbbiakban a különböző kazánok bemutatása a célom. Minden típusnak megvannak az erősségei, illetve gyengeségei, nem mindegy mennyi költséget emészt fel, illetve ez mennyi idő alatt térül meg. A biomassza eltüzelésére sokféle megoldás ad lehetőséget. Két nagy csoportra bonthatjuk a tüzelőberendezéseket. Vannak úgynevezett direkt tüzelők, és előtéttüzelők, azaz elgázosító kazánok. Az égetés hatásfoka a következő tényezőktől függ: a hőcserélők teljesítményétől, a keletkezett hő hasznosítási módjától, és az égetés tökéletességétől. A direkttüzelők általában kisebb teljesítményű berendezések, egy tűzterük van. Ide sorolhatjuk a háztartási kályhákat, kandallókat, ezeknek a hatásfoka körülbelül % lehet. Az előtéttüzelők pedig osztott tűztérrel rendelkeznek, ahol először tökéletlen égés megy végbe a primer levegő hozzákeveréssel, és ez pirolízis gázok keletkezéséhez vezet. Ezt követően a második tűztérben már tökéletes égést biztosít a szekunder levegő bevezetése. Hatásfokuk sokkal jobb, mint a direkttüzelőknek, akár % is lehet. Az égetés hatásfokát befolyásolja a keletkezett hő hasznosítása. Ha a megtermelt hőt csak fűtésre használjuk, abban az esetben % a kapott érték. Viszont, ha a hőből villamos energiát termelünk generátorokban, akkor a hatásfok 30 %-nál nem lehet több. A legjobb hasznosítása, a kapcsolt hő, illetve elektromos áram termelése, hiszen ezzel közel 90 %-os a teljesítmény [19] A faelgázosító kazán felépítése A faelgázosító, ahogy már említettem egy dupla tűztérrel rendelkező kazán. A felső tűztérben (ez a tüzelőanyagnak a tere) a fa elégetése, illetve elgázosítása, míg az alsó tűztérben (ez az égéstér) pedig a keletkezett gázoknak az elégetése történik. 42

43 23. ábra: Faelgázosító kazán részei A kazán begyújtását követően, a felső tűztérben a fa kiszárítása történik 300 C alatti hőmérsékleten. Ahhoz, hogy a fa légszegény környezetben elégjen C az ideális, ekkor már gázok, és faszén is keletkezik. A két tűztér közötti rostélyon széndioxid képződik, a faszén elég, viszont a fagáz a még légszegény környezet miatt nem tud. Emiatt ventilátor (ami lehet nyomó, vagy szívó) segítségével az égőtér átömlőn keresztül jut az alsó égéstérbe. Itt már megfelelő mennyiségű levegő hozzáadásával történik a gázok, és a faszén miatt kialakult szénmonoxid elégetése. Ebben a kazánban a fő égést gyakorlatilag a keletkezett gázok elégetése jelenti, ennek hőfoka akár C is lehet. [24] 24. ábra: Faelgázosítás 43

44 Ezeknek a kazánoknak körülbelül 89 %-os a hatásfoka, valamint ennek köszönhetően a környezetszennyezés mértéke nem éri el az EU-ban megengedett mérték 10 %-át sem. 25. ábra A faelgázosítás folyamata Több éves mérés eredménye azt mutatja, hogy a faelgázosító kazánnal való fűtés esetén a megtakarítás a földgázhoz képest %, míg a hagyományos kazánban történő fa égetéséhez képest közel 50 %. Tartályos gázhoz képest a jelenlegi megtérülés ideje 1-2 év [9] A faelgázosítás előnyei és hátrányai Előnye, hogy nagyon magas a hatásfok, így azonos mennyiségű hőenergia eléréséhez kevesebb fára van szükségünk. A tökéletes égésnek köszönhetően minimális mennyiségű hamu keletkezik. Viszonylag könnyű és gyors takarítani. Az égés teljesen szabályozott, és környezetbarát. Ennek köszönhetően akár 12 óráig is eltarthat a folyamatos hőtermelés, nem úgy, mint a hagyományos kazánoknál, ahol összesen 2-3 óra az égési idő egy töltettel. Nagyon hatékony, de a helyes használatának vannak feltételei. Hátránya, hogy a fa nedvességtartalma nem lehet több %-nál, mert akkor ecetsav keletkezne, ami szétmarná a kazán falát, illetve elkátrányosodna. Ez nagymértékben lecsökkentené a kazán hatásfokát. Erre az a megoldás, hogy a gázosítani kívánt fákat, egy teljesen száraz, páramentes helyen 44

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1 Bioüzemanyag kérdés Magyarországon Kulman Katalin 1 Bevezetés A bioüzemanyagok elsısorban a biodízel és a bioetanol elıállítása különösképpen a környezetvédelem szempontjából az utóbbi idıben egyre nagyobb

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 1. A biogáz-technológia célja, fontosabb jellemzői... 6 2. A biogáz termelés alapanyagai...

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

7. Energiatermelés rendszere

7. Energiatermelés rendszere Energetika 73 7. Energiatermelés rendszere Az energiatermelés az emberrel összefüggő fogalom. Az ember energetikai szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység. Az energiatermelés során az ember

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

Életünk az energia 2.

Életünk az energia 2. Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett

Részletesebben

5. témakör. Megújuló energiaforrások

5. témakör. Megújuló energiaforrások 5. témakör Megújuló energiaforrások Tartalom 1. A világ energiapotenciálja 2. Magyarország energiapotenciálja 3. Energiatermelés megújuló energiaforrásokból 3.1. Vízer m 3.2. Széler m 3.3. Napenergia 3.4.

Részletesebben

A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása

A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása Társadalmi és közgazdaságtani elemzés a biomassza használatáról Magyarországra és az Európai Unióra kivetítve Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza Zöld szervezetek zöld üzletek Hőbontásos hulladékhasznosítás a XXI. században HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban Előadó: Varga Géza Kiemelt Üzletfejlesztési Menedzser Budapest,

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai Készítette: Csordás Bernadett Konzulensek: Woperáné

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Készítette: Tálos Ádám. Környezettan Bsc szakos hallgató. Témavezető: Dr. Pasinszki Tibor, egyetemi tanár Szervetlen Kémiai Tanszék Kémiai Intézet

Készítette: Tálos Ádám. Környezettan Bsc szakos hallgató. Témavezető: Dr. Pasinszki Tibor, egyetemi tanár Szervetlen Kémiai Tanszék Kémiai Intézet Készítette: Tálos Ádám Környezettan Bsc szakos hallgató Témavezető: Dr. Pasinszki Tibor, egyetemi tanár Szervetlen Kémiai Tanszék Kémiai Intézet 1. Bevezetés, környezeti probléma megfogalmazása, mobilitás

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007 Általános tudnivalók Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó rendeleteket,

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Konzulens: Kádárné Dr. Horváth Ágnes Készítette: Vadicska Zsanett Miskolc, 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Gázfázisú biokatalízis

Gázfázisú biokatalízis Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei Papp Viktória PhD.stud. Prof.Dr.Marosvölgyi Béla Deák Levente Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Megújuló Energiaforrások

Megújuló Energiaforrások Megújuló Energiaforrások Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. A Természet az általunk előidézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet,

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben www.huro-cbc.eu; www.hungary-romania-cbc.eu Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben Készítette: UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések

Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. A tételhez

Részletesebben

Egy modell tanulságai és kivetítése

Egy modell tanulságai és kivetítése Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Egy modell tanulságai és kivetítése Tolnai Béla gépészmérnök Lektorálta: Oláh Péter, agrármérnök Kulcsszavak: szennyvízhasznosítás, komplex megoldás

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE 2016 március KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Szerző: Kray Zsuzsanna Szakmai vezető: Sáfián Fanni ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ IMPRESSZUM Kisújszállás város

Részletesebben

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapest, 2006. február 27. Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 8001 Székesfehérvár Pf. 137 Fax: 22/313-564

Részletesebben

Megújuló energia források Magyarországon

Megújuló energia források Magyarországon Megújuló energia források Magyarországon Az elmúlt évtizedekben egyre világosabban körvonalazódott, hogy az emberiség környezetszennyezı és energiapazarló életvitele hosszú távon a természeti erıforrások

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE

JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE ZÁDOR ISTVÁN okleveles közlekedésmérnök, Kogát Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Eperjes út 16. istvan.zador@kogat.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG nyilvántartásba vételre és a BÜHG nyilvántartásba vétel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása korszerű fűtési rendszerekben (II. rész)

Megújuló energiaforrások alkalmazása korszerű fűtési rendszerekben (II. rész) Megújuló energiaforrások alkalmazása korszerű fűtési rendszerekben (II. rész) A fa, mint megújuló energiaforrás 1 A Fa, mint megújuló energiaforrás Nagy megújuló energia potenciál Természetes, újra termelődő

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 1.5 A korszerű és régi típusú fa- és pellettüzelésű 1 kazánok kibocsátási jellemzői Tárgyszavak: fa; pellet; tüzeléstechnika; biomassza; levegőszennyezés. A biofűtőanyag fontos

Részletesebben

Első számú Időszakos beszámoló

Első számú Időszakos beszámoló A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Első számú Időszakos beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés nyersanyagháttere Magyarországon ERŐMŰ FÓRUM Balatonalmádi, 2012. 03. 22-23. Dr. Jung László vezérigazgató EGERERDŐ Zrt. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub fontosnak tartja a természet és a környezet állapotának megőrzését és ápolását, ugyanakkor

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése

Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése 1 TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR MEZŐTÚR Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése SZAKDOLGOZAT Készítette: Szűcs Bernadett Mezőgazdasági mérnöki szak

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 64 72. GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN GALYAS ANNA BELLA okl. olaj- és gázmérnök Miskolci

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) KORM. RENDELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL

126/2003. (VIII. 15.) KORM. RENDELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL 126/2003. (VIII. 15.) KORM. RENDELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (1)

Részletesebben

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján Belső konzulens:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető: Dr. Dr. hc. Iváncsics János egyetemi tanár az

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához 3. számú melléklet Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához Jelen tájékoztató, általánosságban tartalmaz információkat az élőfüves sportpályák kezelésére. Javasoljuk, hogy a konkrét kezelésre vonatkozó

Részletesebben

A biogáztermelés helyzete Magyarországon.

A biogáztermelés helyzete Magyarországon. A biogáztermelés helyzete Magyarországon. Előadás helye: Bp. V. Veres Pálné u. 10. Időpontja: 2015.május 11. Előadó: Dr Petis Mihály Energia és tápanyag körforgás. Biogáz a táplálék és energia láncban.

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT Kacz Károly részére Készítette: Szabó Miklós Árpád Gödöllő 2011 július 1. Bevezetés A dolgozatom célja, hogy egy konkrét példán keresztül megvizsgáljam a Sejtrobbantásos Economizer

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Fejlesztési lehetőségek Magyarország energetikai hulladékhasznosításában Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

A kistérségi energiastratégia készítése

A kistérségi energiastratégia készítése A kistérségi energiastratégia készítése 2013. február 28. VM Energiastratégia www.essrg.hu 2 Az önellátásra alapuló energiastratégia elemei Önellátás előnyben részesítése a profittermeléssel szemben Helyi

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben