LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM"

Átírás

1 LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM A korszerű és régi típusú fa- és pellettüzelésű 1 kazánok kibocsátási jellemzői Tárgyszavak: fa; pellet; tüzeléstechnika; biomassza; levegőszennyezés. A biofűtőanyag fontos megújuló energiaforrás. A nagy erőműveken és fűtőműveken kívül háztartásokban fűtésre és főzésre használják elsősorban ritkán lakott területeken és a fejlődő országokban. A biofűtőanyag fűtésre két módon használható: közvetlenül kályhában vagy kazánban, ez utóbbi esetben a csőrendszerben áramoltatott felmelegített víz az egész házat fűti. A biofűtőanyag elégetése történhet egyszerű fafűtéses kályhákban és jól szabályozott pelletégetőkben, ill. korszerű fafűtésű kazánokban; ennek megfelelően a szennyezőanyag-kibocsátás igen eltérő mértékű lehet. Így pl., egy közönséges fatüzelésű kályha szemcsekibocsátása ötvenszer nagyobb lehet, mint egy szabályozható kazáné; a fűtésre használt fakályhák szén-monoxid (CO)-kibocsátása 18 és 180 g/kg fűtőanyag között változhat. Mindez felhívja a figyelmet a háztartásokban használt kályhákra/kazánokra, mivel a nem megfelelő égés nemcsak a közvetlen környezetre káros, de lényegesen növeli az üvegházgázok kibocsátását is. A kályháktól eltérően a kazánokhoz hőtárolók csatlakozhatnak. Ez előnyös lehet a kibocsátás szempontjából, mert lehetővé teszi, hogy a kazán szabályos időrendben működjön, nem pedig megszakításokkal, a ház pillanatnyi hőigényének megfelelően. A hőtároló tartály lehetővé teszi a közel optimális égés elérését, ami kisebb kibocsátáshoz és nagyobb hatásfokhoz vezet. A pelletégetők megszakításos működésre vannak tervezve, ezeknél a tartályoknak nincs olyan nagy jelentősége. A fafűtésű kazánok kibocsátása megfelelő tüzeléstechnikával is csökkenthető. Az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődés ment végbe a fatüzelésű kazánok technológiájában. 1 Pellet igen kis részecskékre aprított, őrölt, majd összepréselt (fa vagy fakéreg) hulladék.

2 A modern fafűtésű kazánok leszálló huzatúak, kiégési zónájuk kerámiabevonatú (1/A ábra), és tartály csatlakozik hozzá. A régi típusú fafűtésű kazánok általában felszálló huzatúak és vízhűtésesek (1/B ábra). A fafűtésű kályhák is általában felszálló huzatúak. A fatüzelésű kazánok fejlesztése a hatásfok növekedését és a kibocsátás csökkenését eredményezte. Svédországban a 260 ezer biofűtőanyaggal működő háztartási kazán 57%-a régi típusú, tartály nélküli, 4%-a régi típusú, de tartályos, 27%-a modern fafűtésű, és a maradék pelletfűtésű. primer levegő szekunder levegő szekunder levegő égési övezet olaj/ pellet égő szekunder levegő (A) égési övezet primer levegő (B) primer levegő fatüzelésnél (C) 1. ábra (A) Fafűtésű leszálló légáramlású kazán; (B) fafűtésű felszálló légáramlású kazán; (C) vegyes fűtésű kazán, amelyben tűzifa, olaj vagy pellet használható A laboratóriumi tesztek összehasonlítják a régi és korszerű kazánok gáz- és szemcsés anyag kibocsátását. A biofűtőanyagok ökológiailag fenntartható felhasználása érdekében összehasonlítani szükséges a biofűtésű háztartási kazánok kibocsátását. A vizsgálatokba két olajégőt is bevontak, mert Svédországban ilyeneket is használnak a lakóházak fűtésére (a gáz- és szénfűtés a háztartásokban nem használatos). Kísérleti rész A tesztekhez két régi típusú vízhűtéses fafűtésű kazánt, két kerámiabevonatú korszerű fafűtésű kazánt és két pelletégőt használtak; a tesztek részletes leírását az 1. táblázat adja meg. Az üzemeltetés módját és a fűtőanyag minőségét változtatták. A két fafűtésű kazánt a

3 tranziens jelenségek elkerülése végett előzetesen egy adag fával felfűtötték. A méréseket a második adag fa meggyulladása után kezdték, és a harmadik adag elégéséig folytatták. Ezt akkor tekintették megtörténtnek, amikor a szén-dioxid (CO 2 ) koncentrációja 4%-ra csökkent. Amint az elégés megtörtént, új adag fát helyeztek az égőtérbe. A pellet- és olajégőket szintén felfűtötték a mérések előtt. A névleges teljesítmények mellett a méréseket kb. három órán keresztül végezték, szakaszos működés esetén a mérés tovább tartott. A kibocsátást (a szennyező anyag mg/a fűtőanyag MJ-ben megadott fűtőértéke) vagy (a részecskék száma/a fűtőanyag MJ-ben megadott fűtőértéke) adja meg, ezt a mért koncentráció és a fűtőanyag analízise alapján számították ki. A kibocsátásra vonatkozó adatok az átlagértékeknek felelnek meg. A mérések műszaki jellemzői 1. táblázat Kazán/égő Régi típusú fafűtésű kazánok Modern fafűtésű kazánok vízhűtésű, vegyes fűtésű, felszálló légáramlású vízhűtésű, fafűtéses, felszálló légáramlású kerámiabevonatú, fafűtésű füstgázelszívó ventilátorral, leszálló légáramlású kerámiabevonatú, fafűtésű, természetes, leszálló légáramlású kerámiabevonatú, fafűtésű, füstgázelszívó ventilátorral, leszálló légáramlású Működési feltételek, teljesítmény (kw) Fűtőanyag hőtároló, 10 (100%) száraz tűzifa a nagy adagokban, 6 száraz tűzifa b kis adagokban, 6 száraz tűzifa c hőtároló, 24 (100%) száraz tűzifa d nagy adagokban, 7 száraz tűzifa e kis adagokban, 6 száraz tűzifa f hőtároló, 34 (100%) száraz tűzifa g hőtároló, 30 (100%) 26% nedvességtartalom h hőtároló, 12 (100%) 38% nedvességtartalom i hőtároló, 28 (100%) száraz tűzifa j hőtároló, 24 (100%) 26% nedvességtartalom k hőtároló, 23 (100%) brikett l Mérés jele

4 1. táblázat folytatása Kazán/égő Pelletégők és kazánok Olajégők Működési feltételek, teljesítmény (kw) Fűtőanyag pelletégő őrlánggal névleges, 11 (100%) fapellet m megszakításos, 6 fapellet n megszakításos, 6 fapellet o intenzív huzatú megszakításos, 3 fapellet p pelletégő elektromos gyújtással névleges, 22 (100%) fapellet q megszakításos, 6 fapellet r megszakításos, 3 fapellet s pelletkazán névleges, 16 fapellet t megszakításos, 6 fapellet u megszakításos, 3 fapellet v pelletégő elektromos gyújtással megszakításos, 6 kéregpellet w környezetkímélő jelzéssel ellátott névleges, 18 fűtőolaj x olajkazán vegyes tüzelésű, olajégővel ellátott névleges,21 fűtőolaj y kazán Mérés jele Az égetőberendezések és a mérések Az égetőberendezések levegőellátását a mérések előtt optimalizálták. A négyféle vizsgált eszköz tulajdonságait és működési jellemzőit az 1. táblázat adja meg. Hat kísérletet végeztek a régi típusú fafűtésű kazánokkal (a-f), hatot a korszerű fafűtéses kazánokkal (g-l), és tizenegyet a pelletfűtésű kazánokkal/égetőkkel (m-w). A régi típusú fafűtésű, tartály nélküli kazánokban két tüzelési módszert próbáltak ki. Az első esetben egy olyan felhasználót utánoztak, aki a lehetséges maximális mennyiségű fát helyezi az égéskamrába, a levegőellátást csökkenti (b és e) az égés huzamos ideig beavatkozás nélkül megy végbe. A második módszer egy olyan felhasználót utánoz, aki napközben otthon van, és kis adagokban pótolja az elégett fát (c és f). Egyes régi típusú fafűtésű kazánokhoz is csatlakoztak tartályok, a korszerű fafűtésű kazánoknál ez általános. Az (m-s, és w) pelletégők különálló egységet alkotnak, amelyek különböző kazánokhoz csatlakozhatnak; a (t-v) pelletkazánok integrált egységet alkotnak. A leírt vizsgálatok során a pelletégetők vízhűtésű

5 vegyes tüzelésű kazánokhoz csatlakoztak (1/C ábra). Összehasonlítás céljából két olajtüzelésű kazán kibocsátását is mérték. Az (x) olajégő a kazánnal integrált egységet alkotott, ez az egység környezetkímélő védjegyet kapott. A másik olajégőt (y) egy vízhűtésű, vegyes fűtésű kazánhoz csatlakoztatták (1/C ábra). A fűtőanyagok A tűzifa, a pellet és a brikett kémiai összetétele hasonló (2. táblázat); különbség a nedvességtartalmukban van: a pelleté és a briketté 8%, a tűzifáé 15%, 26% vagy 38%. A nyírfa viszonylag száraz, nedvességtartalma 15%. A tűzifák hamutartalma a fakérget tartalmazó pellethez képest csekély, ez utóbbi több nitrogént is tartalmaz. A fatuskók hossza kb. 500 mm; a henger alakú tuskókat egyszer vagy kétszer félbevágták, így haránt irányú méretük kb. 100 mm. A fából, illetve fakéregből készült pellet átmérője 8 mm, hossza mm. 2. táblázat Az egyes fűtőanyagok elemanalízise és fűtőértéke* Fapellet Kéregpellet Fabrikett Tűzifa Fűtőolaj Hamu 0,5 3,7 0,3 0,3 0,6 Nedvesség 7,6 7,8 7,5 15/26/38 0 A fűtőérték legalább (MJ/kg) Összetétel 19,0 20,1 18,9 19,0 43,1 Szén 50,2 52,1 50,6 50,6 87,5 Oxigén 43,2 37,8 42,7 42,7 0 Hidrogén 5,9 5,9 6,4 6,4 12,7 Nitrogén 0,08 0,48 0,05 0,05 0,1 Kén <0,01 0,03 <0,01 <0,01 0,09 * Nedvességtartalom a nedves fűtőanyag %(m/m); a többi adat a száraz fűtőanyag %(m/m) Az alkalmazott mérési eljárások A részecskékről két helyen vettek izokinetikus mintát a teljes tömegkoncentráció és a részecskeszám szerinti koncentráció, valamint a mé-

6 reteloszlás meghatározása céljából. Az első mintavételből származó füstgázt két lépésben hígították. Az első hígítást 180 C-on végezték a kicsapódás és a részecskeméret növekedésének megakadályozására. A részecskeszám-koncentrációt és a részecskék méret szerinti eloszlását kalibrált műszerrel mérték. Mindkét műszer kalibrációját a gyártó végezte. A második mintavétel során kibocsátott részecskék teljes tömegét gravimerikusan a svéd szabvány alapján határozták meg. A harmadik mintavételi kaput a CO, a CO 2, O 2, az NO x és a teljes szerves széntartalom (total organic carbons TOC) monitoringjára használták. A TOC- és NO x -kibocsátást metán, illetve NO 2 ekvivalensben adták meg. A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) mintavétele az ISO (2000) szerint történt, szúrópróbaszerűen több mintát vettek. A PAH-mintákat együttesen gázkromatográfia/tömegspektrometria (GC/MS) módszerrel elemezték. A kibocsátás becslése során a PAH-vegyületeket együttesen vették tekintetbe. Az ötödik, utolsó mintavételi kapu az illékony szerves vegyületek (VOC) mérésére szolgált, ez esetben is szúrópróbaszerűen több mintát vettek, a mintákat együttesen elemezték. A szűrt füstgázt szobahőmérsékletre lehűtötték, és 801 Tedlar típusú zsákba vezették. A minta egy részét (1 20 ml) Tenax és Carbopac típusú adszorbens csövekbe vezették a további GC analízishez. (A Tedlar zsákokban maradt minta GC elemzését szintén elvégezték 24 órán belül.) Az eredmények A CO-, TOC-, metán-, nemmetán VOC- (NMVOC), PAH- és NO x - kibocsátást, valamint a részecskekibocsátás tömeg és szám szerinti koncentrációját a 3. táblázat adja meg. Háromféle kibocsátást mértek: a nem oxidált gázokét, a részecskékét és a nitrogén-oxidokét. A nem oxidált gázok (így a CO és a szénhidrogének) kibocsátása a nem tökéletes égés következménye; az égés tökéletessé tehető elég hosszú tartózkodási idővel megfelelően magas hőmérsékleten, és az elégetendő gázok és a levegő megfelelő elegyítésével. A 2. ábra szerint a CO-koncentráció a légfelesleggel nő. Ez arra utal, hogy nem az oxigénhiány korlátozta a CO teljesebb oxidációját. Gyanítható, hogy a többletlevegő csökkentette az égéstér hőmérsékletét, ez eredményezte a nagy CO-kibocsátást. A 3. ábra szerint lineáris összefüggés van a CO- és a TOC-kibocsátás között fafűtésű kazánok, pellet- és olajégők esetében, és a TOC kibocsátásra is (a CO, VOC és PAH kibocsátásához hasonlóan) hatással van a levegőadagolás.

7 CO 2, CO, TOC, részecskék és NO x kibocsátása* 3. táblázat Régi típusú fafűtésű kazán Korszerű típusú fafűtésű kazán Pelletégők és kazánok Olaj Mérés jele CO 2 (%) CO TOC CH 4 NMVOC PAH Részecskék Részecskék (1/MJ)** a 8, b 4, c 6, d 8, , e 6, f 5, , g 12, ,9 0, , h 11, ,8 1,3 0, , i 5, ,0 89 8, j 10, ,1 32 3, k 9, ,2 7,8 0, , l 10, ,3 3,9 0, , m 9, ,76 1,2 0, , n 6, ,7 3,3 0,26 1, o 4, , , p 3, , , q 13, <0,55 0,95 0, , r 9, ,3 20 8,5 64 1, s 8, <0,84 1,7 0, , t 11, u 6, , v 3, , w 10, ,8 4,8 1,1 180 x 12, ,46 0,64 0, , y 10, ,52 0,38 0, , NO x * A mérések részletes magyarázatát az 1. táblázat adja. Az adatok, ahol nincs más jelzés mg/mj egységben vannak kifejezve. ** Részecskeszám/MJ.

8 CO, mg/mj fapellet tűzifa fabrikett olaj fakéreg pellet többletlevegő (az elméleti mennyiség százalékában) 2. ábra Szén-monoxid-kibocsátás a többletlevegő függvényében az 1. táblázat méréseinek megfelelően CO-kibocsátás, mg/mj fapellet fakéreg pellet tűzifa fabrikett olaj TOC-kibocsátás, mg/mj 3. ábra Szén-monoxid-kibocsátás a teljes szerves anyag kibocsátás függvényében A kibocsátott szemcsék tartalmaznak mind szerves, mind szervetlen anyagokat (így nem teljesen elégett szilárd anyagot és hamuszemcséket). Az égési körülményektől függetlenül hamuszemcsék mindig vannak a kibocsátott anyagban. A 4. ábra szerint a kibocsátott részecskék tömegkoncentrációja kb. állandó volt 100 mg/mj TOC-koncentrációig. Na-

9 gyobb koncentráció mellett a szemcsekibocsátás növekedett. Nem megfelelő égési körülmények között a széntartalmú szemcsék idézik elő a szemcsés kibocsátás növekedését. Rossz égési körülmények között a kibocsátott szemcsék szám szerinti koncentrációja is növekszik a TOC növekedésével (4. ábra) részecskék, mg/mj fapellet fabrikett tűzifa olaj a) TOC, mg/mj részecskék, 1/MJ fapellet fabrikett tűzifa olaj b) TOC, mg/mj 4/a ábra A kibocsátott részecskék tömegkoncentrációja az összes kibocsátott szerves anyag függvényében b) A kibocsátott részecskék szám szerinti koncentrációja az összes kibocsátott szerves anyag függvényében

10 A nitrogén-oxidok az égést tápláló levegőből vagy a fűtőanyagban lévő nitrogénből keletkezhetnek. A fűtőanyag nitrogéntartalmának fontosságára utal az NO x -kibocsátás és a nitrogéntartalom közötti korreláció. Az 5. ábra szerint a levegőtöbblet nem gyakorol egyértelmű hatást az NO x -kibocsátásra valószínűleg azért, mert bár a többletlevegő növeli az NO keletkezését, de a csökkenő hőmérséklet csökkenti a fűtőanyagból keletkező NO mennyiségét. nitrogén oxidok NO x, mg/mj fapellet kéregpellet tűzifa fabrikett olaj nitrogén-oxidok NO x, mg/mj fapellet kéregpellet tűzifa fabrikett a) a levegőtöbblet, az elméleti érték %-ában b) 10 0,01 0,1 1 a fűtőanyag nitrogéntartalma, %-ban 5/a ábra Nitrogénkibocsátás a levegőtöbblet függvényében b) Nitrogénkibocsátás a fűtőanyag nitrogéntartalma függvényében A kazánok Általában a régi típusú fafűtésű kazánok több szemcsés anyagot és nem oxidált vegyületet bocsátanak ki, mint a korszerű fafűtésű kazánok vagy pelletégők. Az olajégők kibocsátása a legkisebb. A pellet- és olajégők teljesítménye jobb volt mint a fafűtésű kazánoké. A fafűtésű kazánok közül a tartállyal ellátott, száraz fát égető modern kazánok kibocsátása volt a legkisebb ez megegyezett a pelletégők kibocsátásával. A régi típusú fafűtésű, nagy adagokban táplált kazán kibocsátása számottevően csökkenthető volt, ha tartályt csatlakoztattak hozzá. A legfontosabb illékony szerves vegyület a metán volt, valószínűleg azért, mert lassabban oxidálódik mint más szénhidrogének. A metán tö-

11 meg szerinti járuléka a metán és NMVOC összegben olajégőknél 50%, pelletégőknél 20 40%, modern fafűtésű kazánoknál 30 60% és régi típusú fafűtésű kazánoknál 60 70% volt. A VOC-kibocsátások legnagyobb járulékát metán képezte. A VOC további nagyobb járulékait az etán, az etén, az etin, a propén, a benzol és a toluol adta. A legnagyobb PAHkibocsátás, 64 mg/mj, a régi típusú fafűtésű kazánokból származott, ez meghaladja a fakályhák kibocsátását, ez 56 mg/mj. A biofűtőanyagokból származó PAH átlagosan 70%-a volt naftalin, fenantrén, fluorantén, pirén és acenaftilén, míg az olajból származó PAH átlagosan 70%-a volt fluorantén, pirén és fenantrén (a felsorolásban a vegyületek csökkenő koncentrációban szerepelnek). A szemcsés anyag tömeg szerinti koncentrációja fafűtésű, vízhűtéses, hőtárolóval nem rendelkező kazánban volt a legnagyobb 2200 mg/mj (e mérés, 3. táblázat). Korszerű kerámiabevonatú, hőtárolóval rendelkező fafűtésű kazánban ez az érték szor kisebb lehet (g és j mérés). A fapellet fűtőanyag (m és o-v mérés) a szemcsés anyag hasonló tömeg szerinti koncentrációját eredményezi, mint a korszerű fafűtésű kazánok (g és j); a szemcsés anyag koncentrációja olajfűtés esetében a legkisebb (x és y). A kibocsátott szemcsés anyag tömeg szerinti eloszlását vizsgálták korszerű fafűtésű kazánra (j), régi típusú fafűtésű kazánra, amelyet kis adagokkal fűtöttek ( c ), pelletfűtésű égőre nominális működés esetére (m és q) és fakéregből készült pellettel való fűtés esetére (w). A fapellettel való folytonos fűtés esetén a szemcsés anyag tömeg szerinti eloszlása nagyon hasonló volt a két pelletégetőben (m és q), az eloszlás maximuma a 130 nm részecskeméretnél volt. A kerámiabevonatú, természetes huzatú kazánok esetében (j) a részecskék tömeg szerinti eloszlása hasonló volt, mint pelletégők esetében. A füstgáz részecskéinek tömegeloszlása a régi típusú, vízhűtéses, vegyes tüzelésű, kis adag fával fűtött kazánokban (c) hasonló, mint a korszerű fafűtésű kazánokban, a kibocsátott teljes mennyiség azonban különböző. A régi típusú fatüzelés (c-f) több részecske kibocsátásával járt, mint a fapellettel való tüzelés (m-s, u és v) és a modern fatüzelés, a legkevesebb részecskekibocsátással az olajtüzelés jár. A fűtés módja A hőtárolóval nem rendelkező régi típusú fafűtésű kazánok kibocsátása erősen függ a tüzelés módjától. A nem oxidált vegyületek és részecskék kibocsátása kis adagokban való tüzeléssel csökkenthető, ez esetben a kibocsátás a hőtárolóval rendelkező kazán kibocsátásához

12 válik hasonlóvá. Fafűtésű kazánok esetében a nem oxidált vegyületek kibocsátását akkor találták a legnagyobbnak/legkisebbnek, amikor az NO x kibocsátása megfelelően a legkisebb/legnagyobb volt. A fűtőanyag minősége Rossz minőségű fűtőanyag nagy kibocsátást eredményez új kazánoknál is. Így pl., a nedves fa modern kazánokban is növeli a nemoxidált vegyületek és részecskék kibocsátását. Azonban a mérsékelt, 26% nedvességtartalmú fa (h és k), a 8% nedvességtartalmú fabrikett (l), és a15% nedvességtartalmú száraz fa (g és j) kibocsátása hasonló. A fakéregből készült pellet (w) égetésekor a kibocsátott részecskék tömege, feltehetően a nagyobb hamutartalom miatt, nagyobb, mint a fapellet égetésekor kibocsátottaké. A fakéregből készült pellet által kibocsátott részecskék méret szerinti eloszlásának maximuma 220 nm értéknél van, ez némileg nagyobb mint a fapelletnél megfigyelt érték. A legnagyobb NO x -kibocsátást a fakéregből készült pelletnél észlelték ennek a fűtőanyagnak a legnagyobb a nitrogéntartalma. Az NO x -kibocsátás a fűtőanyag nitrogéntartalmával hozható összefüggésbe. A hőtároló Hőtárolót csatlakoztatva a régi típusú fafűtésű kazánhoz a részecskekibocsátás akár huszadrészére is csökkenthető (d és e kísérletek). A modern kazán részecskekibocsátása kb. 30%-a a régi típusú kazánénak, ha mindkét kazán hőtárolóval van összekapcsolva (d, g és j). Értékelés A várakozás szerint az olajégőknek kisebb a részecske- és nem oxidált anyag kibocsátása, mint a pellet- vagy fafűtésű kazánoké, mivel a folyékony fűtőanyag adagolása jobban szabályozható, mint a töltetenként vagy félig folytonosan adagolható tűzifáé, illetve pelleté. Azonban a korszerű fafűtésű kazánokban az égés szabályozhatóbbá tehető. A pelletégők friss fejlesztés eredményei és a továbbiakban, várhatóan kibocsátásuk az olajégőkével lesz összehasonlítható. A pelletégők az 1980-as évek végén jelentek meg, de az 1990-es évek végéig nem volt jelentős piaci szerepük Svédországban, Dániában és Ausztriában. Annak ellenére, hogy a biofűtőanyagokat hasznosító kazánok részecskeés nem oxidált anyag kibocsátása nagyobb, mint az olajégőké, használa-

13 tuk ökológiai szempontból fenntartható, mivel nem járulnak hozzá az üvegházhatáshoz. A háztartási olajégők az ásványi CO 2 kibocsátásával hozzájárulnak az üvegházhatáshoz. Nagy különbségeket tapasztaltak a régi és modern biofűtőanyagot felhasználó kazánok kibocsátása között. Így az igen elterjedt régi típusú fafűtéses kazánok CH 4 (üvegházgáz)-kibocsátása jelentős. A régi típusú fafűtéses kazánok hatása a jelentős metánkibocsátás miatt a CO 2 -t kibocsátó háztartási olajégők hatásával hasonlítható össze a globális melegítési potenciál (global warming potential GWP) révén. (Ez a paraméter egy adott gáz üvegházhatását fejezi ki a CO 2 -höz képest. 1 kg metán hatása 21 kg CO 2 hatásával azonos.) Egy olajégő CO 2 -kibocsátása mg/mj (x és y eset alapján), a legrosszabb régi típusú fafűtésű kazánok (e) metánkibocsátása 4800 mg/mj, ami mg CO 2 -nek felel meg minden MJ-ra. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a régi típusú fafűtésű kazánok hatásfoka 50%, az olajégőké pedig 90%. Ez azt jelenti, hogy a régi típusú fafűtésű kazánok üvegházhatása kétszer akkora, mint az olajégőké, ehhez járul még a jelentős részecskekibocsátás és a nem oxidált gázok kibocsátása is. Következtetések A régi típusú fafűtésű kazánok új típusú, hőtárolóval rendelkező kazánokra vagy pelletkazánokra való lecserélése a metánkibocsátást 8-ad részben (c és i) vagy akár 9000-ed részben (e és q) tudja csökkenteni, mindez a hatásfok növekedésével jár. A régi típusú fafűtésű kazánokhoz hőtároló csatlakoztatásával a metánkibocsátás hetedrészére, a részecskekibocsátás 21-ed részére csökkenthető (d és e). Hasonló javulást figyeltek meg a tűzifa kisebb mennyiségekben történő adagolásakor. A modern fafűtésű kazánok nagyobb nedvességtartalmú tűzifa használatakor is megőrzik kedvező kibocsátási tulajdonságukat. Azonban a tűzifa, fatartalmú pellet vagy brikett kéregtartalmú pellettel való helyettesítése nagyobb részecske- és NO x -kibocsátáshoz vezet a kéreg nagyobb hamu- és nitrogéntartalma miatt. A CO-kibocsátás növekedését figyelték meg a légfelesleg-tényező nagyobb értékei mellett. Ezt feltehetően az égési hőmérséklet csökkenése váltja ki. A CO-kibocsátás növekedése más nem oxidált komponensek, így TOC, CH 4, NMVOC és PAH kibocsátásának növekedésével járt. A kibocsátott részecskék tömegkoncentrációja független volt a nem elégett gázok koncentrációjától egészen 100 mg/mj TOC értékig, efelett azonban a részecskekibocsátás növekedett valószínűleg a nem elégett

14 szemcsés anyag nagy koncentrációja miatt. A részecskék tömegkoncentrációja a legrosszabb régi típusú kazánban (e) 180-szor nagyobb volt mint a legjobb korszerűben (u). A kibocsátott részecskék száma a nem oxidált gázvegyületek kibocsátásának növekedésével növekedett. A szubmikron, különösen 100 nm-nél kisebb méretű részecskék kibocsátása rossz égési körülmények között növekszik. Ma a legtöbb biofűtőanyaggal működő kazán régi típusú, nagy a részecske és nem oxidált gáz kibocsátása, üvegházhatásuk összemérhető az olajégőkével. Lecserélésük korszerű hőtárolóval rendelkező fa- vagy pelletfűtésű kazánokra mind környezetvédelmi, mind egészségi szempontból sürgős. Összeállította: Schultz György Johansson, L. S.; Leckner, B.; Gustavsson, L.; Cooper, D.; Tullin, C.; Potter, A.: Emission chararacteristics of modern and old-type residential boilers fired with wood logs and wood pellets. = Atmospheric Environment, 38. k. 25. sz aug. p McDonald, J. D.; Zielinska, B. stb.: Fine particle and gaseous emission rates from residential wood combustion. = Environmental Science and Technology, 34. k p Nussbaumer, T.: Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, technologies and primary measures for emission reduction. = Energy and Fuels, 17. k. 6. sz p

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

11JU2.mps

11JU2.mps 模 块 三 牛 生 产 技 术 模 块 目 标 本 模 块 要 求 了 解 牛 的 生 物 学 特 性 养 牛 场 的 规 划 与 建 设, 熟 悉 牛 的 主 要 品 种, 掌 握 奶 牛 及 肉 牛 的 饲 养 管 理 技 术 常 见 牛 病 的 防 治 技 术 目 项 一 牛 的 品 种 项 目 目 标 了 解 不 同 品 种 牛 的 原 产 地 及 培 育 史, 掌 握 主 要 品 种 牛

Részletesebben

第十一章 颈部疾病病人的护理

第十一章  颈部疾病病人的护理 第 十 一 章 颈 部 疾 病 病 人 的 护 理 学 习 目 标 1. 了 解 颈 部 常 见 肿 块 病 人 的 身 体 状 况 及 处 理 原 则 ; 能 提 出 甲 状 腺 肿 瘤 甲 状 腺 功 能 亢 进 病 人 的 护 理 诊 断 并 制 定 出 护 理 措 施 2. 熟 悉 甲 状 腺 肿 瘤 甲 状 腺 功 能 亢 进 病 人 的 身 体 状 况 手 术 适 应 证 3. 掌 握

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Részletesebben

2371 O O ............................. 2............................. 3.................................... 4.................................... 9.................................... 11....................................

Részletesebben

2371 O O ............................. 2............................. 3.................................... 4.................................... 8.................................... 10....................................

Részletesebben

校园之星

校园之星 ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

臺 灣 地 區 今 天 傍 晚 5 點 32 分 發 生 強 烈 地 震, 震 央 在 南 投 名 間 南 方 10 公 里 的 地 方, 震 源 深 度 19 公 里, 屬 於 淺 層 地 震, 名 間 鄉 的 震 度 達 到 7 級, 雲 林 古 坑 6 級, 隨 後 在 5 點 38 分, 南

臺 灣 地 區 今 天 傍 晚 5 點 32 分 發 生 強 烈 地 震, 震 央 在 南 投 名 間 南 方 10 公 里 的 地 方, 震 源 深 度 19 公 里, 屬 於 淺 層 地 震, 名 間 鄉 的 震 度 達 到 7 級, 雲 林 古 坑 6 級, 隨 後 在 5 點 38 分, 南 國 立 臺 東 高 級 中 學 103 學 年 度 第 一 學 期 期 末 考 高 一 環 境 科 學 概 論 卷 別 : 綜 高 班 作 答 方 式 : 答 案 卡 適 用 班 級 : 1-1 1-2 1-3 1-4 命 題 範 圍 : 第 5-7 章 ; 施 測 時 間 :70 分 鐘 104.01.16 一 題 組 題 (1~42 題, 每 題 2 分, 共 84 分 ) 題 組 右 圖 為

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Részletesebben

С¶ùÉÕÉË

С¶ùÉÕÉË 疾 病 名 小 儿 烧 伤 英 文 名 Burn in children 缩 写 别 名 ICD 号 T20-T32 概 述 小 儿 烧 伤, 这 里 指 12 岁 以 下 儿 童 烧 伤, 占 同 期 住 院 烧 伤 患 者 的 35% 左 右 特 别 是 1~5 岁 小 儿 最 易 受 伤, 占 整 个 小 儿 烧 伤 的 2/3 左 右 5 岁 以 后, 发 育 及 智 力 等 逐 渐 成 长,

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf , :, : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / /www. cqup. com. cn : fxk@ cqup. com. cn ( ) * : 7871092 1 /16 : 16. 75 : 418 1994 7 1 2003 8 8 : ISBN

Részletesebben

实验指导

实验指导 热 能 专 业 实 验 指 导 书 计 量 技 术 实 验 教 学 中 心 目 录 实 验 一 煤 的 工 业 分 析... 1 实 验 二 燃 煤 发 热 量 的 测 定... 6 实 验 三 烟 气 成 分 分 析... 14 实 验 四 煤 灰 熔 融 性 的 测 定... 17 实 验 五 煤 的 元 素 分 析... 19 实 验 六 单 容 水 箱 水 位 动 态 仿 真 设 计 ( 设

Részletesebben

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Részletesebben

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節 修 平 科 技 大 學 應 用 日 語 系 題 目 : 日 本 の 温 泉 と 台 湾 の 温 泉 指 導 教 師 : 古 瀨 和 彥 老 師 姓 名 : 袁 緣 姓 名 : 楊 錡 學 號 :BX99063 學 號 :BX99512 中 華 民 國 103 年 01 月 10 日 目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第

Részletesebben

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Részletesebben

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Részletesebben

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Részletesebben

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Részletesebben

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

Részletesebben

(Microsoft Word - \257\363\273\304\254\354\256i.doc)

(Microsoft Word - \257\363\273\304\254\354\256i.doc) 第 47 屆 桃 園 縣 科 展 作 品 說 明 書 科 別 : 理 化 科 類 別 : 化 學 類 組 別 : 國 中 組 作 品 名 稱 : 草 酸 不 來, 鈣 健 康 關 鍵 字 : 菠 菜 草 酸 摘 要 人 體 有 一 種 結 石 是 因 為 草 酸 與 鈣 結 合 所 造 成, 因 此 我 們 研 究 了 五 種 不 同 蔬 菜, 包 括 菠 菜 芥 菜 A 菜 小 白 菜 及 空 心

Részletesebben

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Részletesebben

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

Részletesebben

HJ HJ/T HBC The technical requirement for environmental labeling products Water based coatings

HJ HJ/T HBC The technical requirement for environmental labeling products Water based coatings HJ HJ/T 201 2005 HBC 12 2002 The technical requirement for environmental labeling products Water based coatings 2005 11 22 2006 01 01 ... III 1... 2... 3... 4... 5... 6... A ( )... B ( ) VOC... 8 C ( )...

Részletesebben

1 2-14 I + A + 1 2 2 I 8 5 14 7 5 14 2 3 Ε K = RT ZF + K ln [ ] + [ K ] 0 i ( mv) + K Ε K = 595. lg [ ] 0 ( mv) + [ K ] i 60% 40% 20% 15% 4% 1% 55

Részletesebben

untitled

untitled 2006 6 2006 6 ... 1... 1 1.3.1...2 1.3.2...2... 6 2.4.1...8 2.4.2...9 2.4.3...9... 10 3.3.1...12 3.3.2...12 3.3.3...13 1 3.3.4...13 3.4.1...13 3.4.2...13 3.4.3...13 3.4.4...14 3.7.1 LPG...16 3.7.2 CNG...16

Részletesebben

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0 (CIP) /,. :, 2003 ISBN 7-5045 - 3480-3... - - -. TG44 TG936 CIP ( 2003 ) 058725 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 10 258 2003 11 1 2003 11 1 : : 17.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www. class.

Részletesebben

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 抗 衰 老 食 疗 食 谱 第 十 一 章 老 年 营 养 保 健 第 一 节 老 年 人 注 意 保 肾 饮 水 注 意 : 人 体 内 许 多 有 毒 的 代 谢 产 物 主 要 经 肾 脏 排 泄 因 此, 保 持 一 定 的 饮 水 量 是 很 重 要 的, 每 日 饮 水 1500-2000 毫 升 为 宜 即 使 口 不 渴, 也 应 适 当 饮 水, 夏 日 或 汗 多 时, 应 增

Részletesebben

目 录 1. 申 请 材 料 显 示, 本 次 重 组 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,348,227.30 万 元, 其 中 1,008,400 万 元 将 用 于 投 资 建 设 舰 船 综 合 电 力 推 进 系 统 及 关 键 设 备 等 项 目 请 你 公 司 补 充 披 露 :1)

目 录 1. 申 请 材 料 显 示, 本 次 重 组 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,348,227.30 万 元, 其 中 1,008,400 万 元 将 用 于 投 资 建 设 舰 船 综 合 电 力 推 进 系 统 及 关 键 设 备 等 项 目 请 你 公 司 补 充 披 露 :1) 风 帆 股 份 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 的 回 复 报 告 ( 修 订 稿 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 贵 会 于 2016 年 1 月 26 日 对 风 帆 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请

Részletesebben

BBS mm $^%*^&_$^$&%*

BBS mm $^%*^&_$^$&%* 2004 mm 80 1/2 80 T_T 1999 CS CS BBS mm $^%*^&_$^$&%* 2004 4 5 QQ MM (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) B (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (1)

Részletesebben

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 马 钢 股 份 公 司 冷 轧 总 厂 新 增 电 解 脱 脂 机 组 工 程 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 编 制 日 期 : 二 0 一 五 年 八 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影

Részletesebben

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Részletesebben

才俊學校課程設計 _總目_.PDF

才俊學校課程設計 _總目_.PDF ( 2002.1.4) 1 2 3 / [ ] 4 0-2 2-7 7-11 11-15 1) 2)3) 4) / / / 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 20 ] 50-53,133-166 5 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( / / / / )

Részletesebben

迪蒙素怎么使用,西班牙苍蝇粉使用规格_春水堂_女人服用苍蝇水后视频_

迪蒙素怎么使用,西班牙苍蝇粉使用规格_春水堂_女人服用苍蝇水后视频_ 迪 蒙 素 怎 么 使 用, 西 班 牙 苍 蝇 粉 使 用 规 格 _ 春 水 堂 _ 女 人 服 用 苍 蝇 水 后 视 频 _ recq.win http://recq.win 迪 蒙 素 怎 么 使 用, 西 班 牙 苍 蝇 粉 使 用 规 格 _ 春 水 堂 _ 女 人 服 用 苍 蝇 水 后 视 频 _ 开 水 冲 泡 即 可 又 能 清 肌 美 肤 迪 蒙 素 怎 么 使 用 5 熏

Részletesebben

zw.PDF

zw.PDF 20 30 15 16 15 67 12 12 12 11 1508 4 18 4 600 343 37 9 9 12 9 30 90 1503 50 23 20 400 2.65 2 19 15 20 15 16 17 19 6 23 1642 600 350 1500 19 20 30 7 1816 1830 7 23 1830 1874 4 1874 1863 14 11 20 20 20 1905

Részletesebben

國 史 館 館 訊 06 期 張 存 武 教 授 ( 略 ) 劉 維 開 教 授 17

國 史 館 館 訊 06 期 張 存 武 教 授 ( 略 ) 劉 維 開 教 授 17 1949 1949 * ** 壹 第 一 場 座 談 會 ( 劉 維 開 教 授 ) 1949 1949 1949 1949 1949 1949 15 2008 98 60 1949 2025 1949 1949 * 99201057 TOC ** 16 國 史 館 館 訊 06 期 張 存 武 教 授 ( 略 ) 劉 維 開 教 授 17 1949 1949 何 祚 明 先 生 191930 1930

Részletesebben

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 重 载 荷 静 液 传 动 装 置 系 列 1 变 量 柱 塞 泵 (ACA) 和 马 达 (ACE) 定 量 马 达 (HHD) 峰 值 压 力 480 bar (7000 psi) 排 量 64-125 cm 3 /r(3.9-7.6 in 3 /r) 2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 目 录 重 载 荷 静 液 传 动 ACA:

Részletesebben

KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du

KDG KG KDG KG KDG KG K K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du Vickers KDGV-3S KGV-3S K()DGV-3 K()GV -3 ISO 1-3 (NF D3) 35 bar (575 psi) 1998 11 539-C KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O-

Részletesebben

ÀÏÄêÈ˼××´ÏÙ¹¦ÄÜ¿º½øΣÏó

ÀÏÄêÈ˼××´ÏÙ¹¦ÄÜ¿º½øΣÏó 疾 病 名 老 年 人 甲 状 腺 功 能 亢 进 危 象 英 文 名 senile hyperthyroidism crisis 缩 写 别 名 老 年 甲 状 腺 功 能 亢 进 危 象 ; 老 年 人 甲 亢 危 象 ICD 号 E05.5 概 述 甲 状 腺 功 能 亢 进 危 象 简 称 甲 亢 危 象, 是 甲 状 腺 毒 症 病 情 的 极 度 增 重 并 危 及 患 者 生 命 的

Részletesebben

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode] 赣 江 流 域 规 划 修 编 简 介 主 讲 人 : 李 明 辉 目 一 赣 江 流 域 概 况 二 流 域 开 发 现 状 及 存 在 问 题 录 三 流 域 规 划 的 指 导 思 想 与 原 则 四 流 域 规 划 的 目 标 与 任 务 五 流 域 总 体 规 划 1 一 赣 江 流 域 概 况 赣 江 是 鄱 阳 湖 水 系 的 第 一 大 河, 也 是 长 江 的 大 支 流 之 一

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

11JR3.mps

11JR3.mps 模 块 三 饲 料 及 其 加 工 利 用 模 块 目 标 了 解 饲 料 的 有 关 概 念 及 国 际 饲 料 分 类 中 八 大 类 饲 料 的 分 类 标 准 ; 掌 握 青 饲 料 粗 饲 料 青 贮 饲 料 能 量 饲 料 蛋 白 质 饲 料 矿 物 质 饲 料 饲 料 添 加 剂 的 营 养 特 性 和 利 用 特 点 ; 掌 握 各 类 饲 料 中 常 用 饲 料 原 料 的 种 类

Részletesebben

(CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4415 9...,. U469. 110. 7 CIP (2004) 008437 (1 : 100029 ) : * 787 960 16 8 175 2004 4 1 2004 4 1 : : 15. 00 : 010 64929211

(CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4415 9...,. U469. 110. 7 CIP (2004) 008437 (1 : 100029 ) : * 787 960 16 8 175 2004 4 1 2004 4 1 : : 15. 00 : 010 64929211 (CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4415 9...,. U469. 110. 7 CIP (2004) 008437 (1 : 100029 ) : * 787 960 16 8 175 2004 4 1 2004 4 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http:/ / www.class.com.cn : 010 64911344

Részletesebben

D1z.mps

D1z.mps 第 3 章 孵 化 技 术 本 章 按 照 种 蛋 孵 化 的 程 序, 介 绍 了 蛋 的 构 造 与 形 成 种 蛋 的 管 理 家 禽 的 胚 胎 发 育 人 工 孵 化 的 条 件 和 控 制 孵 化 机 的 构 造 与 管 理 孵 化 效 果 的 检 查 与 分 析 以 及 初 生 雏 的 处 理 等 内 容 对 种 蛋 的 选 择 与 消 毒 孵 化 条 件 的 标 准 与 控 制 孵

Részletesebben

Microsoft Word - 24.doc

Microsoft Word - 24.doc 閱 讀 (1) 楊 桃 毒 素 過 去 有 許 多 糖 尿 病 或 高 血 壓 患 者 吃 過 新 鮮 楊 桃 或 楊 桃 汁 後, 出 現 嘔 吐 頭 暈 意 識 不 清 等 症 狀, 研 判 因 為 他 們 腎 功 能 不 佳, 無 法 排 出 楊 桃 中 不 明 的 中 毒 成 分 楊 桃 中 的 不 明 成 分 可 能 導 致 部 分 特 殊 體 質 的 尿 毒 症 病 患, 出 現 神 經

Részletesebben

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 编 号 :GHHP-2015-110 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 葛 塘 5# 6# 地 块 经 济 适 用 房 ( 拆 迁 安 置 房 ) 项 目 建 设 单 位 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 评 价 机 构 : 江 苏 国 恒 安 全 评 价

Részletesebben

经 辽 宁 省 中 小 学 教 辅 材 料 评 议 委 员 会 2013 年 评 议 通 过 TBLX 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 数 据 新 课 程 物 理 能 力 培 养 院 北 师 大 版. 八 年 级. 上 册 / 能 力 培 养 编 写 组 编. 要 沈 阳 院

经 辽 宁 省 中 小 学 教 辅 材 料 评 议 委 员 会 2013 年 评 议 通 过 TBLX 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 数 据 新 课 程 物 理 能 力 培 养 院 北 师 大 版. 八 年 级. 上 册 / 能 力 培 养 编 写 组 编. 要 沈 阳 院 经辽宁省中小学教辅材料评议委员会 2013 年评议通过 TBLX201305127 能力培养编写组 编 八年级 上册 北师大版 北方联合出版传媒 渊集团 股份有限公司 辽海出版社 经 辽 宁 省 中 小 学 教 辅 材 料 评 议 委 员 会 2013 年 评 议 通 过 TBLX201305127 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 数 据 新 课 程 物 理 能 力 培 养 院 北 师 大 版.

Részletesebben

cm kpa mm Hg kpa mm Hg cm m A A M H R H A A B A B A B H F g dl HbO H b O g ml ml g ml ml gml ml g S S S S Hz Hz Hz S S S cm cm cm cm cm PCG S S S S S M T P secs T S A P A P A P sec A P sec A P A

Részletesebben

醇酸树脂配方设计与合成工艺的探讨

醇酸树脂配方设计与合成工艺的探讨 http://www.coatingol.com (, 361004) : : ; ; 1,,,, [ 1 ] [ 2 ],,,,,, 2 2. 1 (OL) Wo OL= W o / W r %, OL f, OL f = W F /W r %, OL f OL,, 96 %, : OL f = OL 96 %,, http://www.coatingol.com, OL OL f?,,,, OL

Részletesebben

(Microsoft Word - 2\246~\257\305.doc)

(Microsoft Word - 2\246~\257\305.doc) 二 年 一 班 陳 淑 卿 老 師 指 導 一 製 作 感 恩 卡 謝 謝 老 師! 我 覺 得 體 育 老 師 好 厲 害, 因 為 他 的 體 力 很 好, 每 天 有 體 力 去 教 學 生 上 課 - 詠 淇 我 的 音 樂 老 師 賴 老 師, 他 長 得 高 高 的, 頭 髮 長 長 的, 還 戴 著 一 副 眼 鏡 我 很 喜 歡 上 音 樂 課, 因 為 賴 老 師 會 教 我 們

Részletesebben

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 BS 5900:1999 ICS91.140.90 1 MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 ii 1 1 2 1 3 1 4 3 5 4 6 4 7 7 8 9 9 9 10 9 11 10 12 12 13 12 14 12 15 15 16 18 17, 18 18 18 A( ) 19 B( ) 20 C ( ) 20 D ( ) 21 E ( ) 22 F( ) 27 G( )

Részletesebben

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平 巴蜀地区汉画女性神仙形象研究 胡 蔚 内容摘要 女性神仙形象是汉画经常表现的对象 具有独特的审美与思想内涵 值得列为 专门类型进行研究 本文通过对汉代巴蜀地区画像砖和石棺 崖棺上的女性神仙形象进行研 究 能加深认识汉人的思想观念 更深入地了解汉代巴蜀地区的社会状况 关键词 巴蜀 汉画 女性 神仙 作者简介 胡蔚 女 1973 年生 四川博物院副研究员 汉代画像以其分布广 历史悠久 包含了丰富的历史文化信息而备受世人嘱目

Részletesebben

Tz3.s92

Tz3.s92 第 三 章 毛 皮 动 物 的 养 殖 第 一 节 水 貂 的 养 殖 一 生 物 学 特 性 ( 一 ) 分 类 与 主 要 饲 养 种 类 水 貂 隶 属 于 哺 乳 纲 食 肉 目 鼬 科 鼬 属 是 小 型 珍 贵 毛 皮 动 物 野 生 水 貂 包 括 美 洲 水 貂 (M ustela v ison) 和 欧 洲 水 貂 (M u ztela lut reola) 两 种 目 前, 世

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

一 概 述 ( 一 ) 兽 药 和 兽 药 残 留 的 概 念 掌 握 典 型 的 兽 药 : 是 指 用 于 预 防 和 治 疗 畜 禽 疾 病 的 药 物 但 是, 随 着 集 约 化 养 殖 生 产 的 开 展, 一 些 化 学 的 生 物 的 药 用 成 分 被 开 发 成 具 有 某 些

一 概 述 ( 一 ) 兽 药 和 兽 药 残 留 的 概 念 掌 握 典 型 的 兽 药 : 是 指 用 于 预 防 和 治 疗 畜 禽 疾 病 的 药 物 但 是, 随 着 集 约 化 养 殖 生 产 的 开 展, 一 些 化 学 的 生 物 的 药 用 成 分 被 开 发 成 具 有 某 些 食 品 中 兽 药 残 留 检 验 一 概 述 二 兽 药 残 留 的 检 验 一 概 述 ( 一 ) 兽 药 和 兽 药 残 留 的 概 念 掌 握 典 型 的 兽 药 : 是 指 用 于 预 防 和 治 疗 畜 禽 疾 病 的 药 物 但 是, 随 着 集 约 化 养 殖 生 产 的 开 展, 一 些 化 学 的 生 物 的 药 用 成 分 被 开 发 成 具 有 某 些 功 效 的 动 物 保

Részletesebben

LJY164.S72

LJY164.S72 第 3 章 肉 用 牛 生 产 技 术 本 章 提 要 本 章 主 要 介 绍 了 肉 用 牛 品 种, 肉 用 牛 的 体 型 外 貌 特 征 及 选 择 方 法, 繁 殖 母 牛 的 饲 养 管 理 技 术, 重 点 介 绍 了 肉 用 牛 的 肥 育 技 术 学 完 本 章, 要 求 了 解 优 良 肉 用 牛 品 种 特 征 和 育 肥 牛 的 选 择 要 求, 掌 握 肉 用 牛 生 产

Részletesebben

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

Részletesebben

建设标准

建设标准 风 电 场 工 程 项 目 建 设 标 准 ( 征 求 意 见 稿 ) 水 电 水 利 规 划 设 计 总 院 2010 年 5 月 1 前 言 风 电 场 工 程 项 目 建 设 标 准 根 据 建 设 部 关 于 印 发 2006 年 工 程 项 目 建 设 标 准 投 资 估 算 指 标 建 设 项 目 评 价 方 法 与 参 数 编 制 项 目 计 划 的 通 知 ( 建 标 函 2006

Részletesebben

Microsoft Word - DSE_DAT_Revision.doc

Microsoft Word - DSE_DAT_Revision.doc 設 計 與 應 用 科 技 溫 習 精 要 第 1 級 設 計 與 應 用 科 技 總 溫 習 本 科 學 習 課 程 必 修 部 份 : 考 試 卷 一 ( 科 技 設 計 與 社 會 ) (S1 - 設 計 與 創 新 / S2 - 科 技 原 理 / S3 - 價 值 與 影 響 ) 選 =============================================================================================

Részletesebben

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会 H2007T(10:3011:00) ICPAES,ICPMS 22416 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf 2010-07-28 Cd0.4 ppm232 * CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007 Web

Részletesebben

CG250englisch (Page 1)

CG250englisch (Page 1) 2 ZF-Duoplan 2K ZF-Servoplan PG ZF-Servoplan CG ZF-Tiratron ZF-Ecolift ZF-Servoplan PGE ZF-Servoplan WT 3 Servoplan SWG SERVOPLAN SWG 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SWG 5 5 1 3 4 6 2 7 SWG 30 N1 6000 i S5 4000

Részletesebben

03.mps

03.mps 第 3 章 动 物 生 理 学 实 验 的 基 本 操 作 技 术 3 畅 1 动 物 生 理 学 实 验 常 用 手 术 器 械 3 畅 2 实 验 动 物 及 其 选 择 3 畅 3 实 验 动 物 的 编 号 捉 拿 固 定 方 法 3 畅 4 实 验 动 物 的 给 药 方 法 3 畅 5 动 物 的 麻 醉 3 畅 6 实 验 动 物 的 采 ( 取 ) 血 与 处 死 方 法 3 畅 7

Részletesebben

3 Ad 4 2

3 Ad 4 2 2 1 3 Ad 4 2 Ad 5 Ad 1mg 6 3 Ad 7 8 4 Ad, 9 (NA) 10 5 (NA) 2ml/1mg 11 12 6 (NA) 13 DA 14 7 DA 15 20mg DA 5ug/ /min 5 10ug/ /min20 50ug/ /min 500ug/kg/min 16 8 17 DA 18 9 19 20 10 21 22 11 2ml/1mg 23 M

Részletesebben

标题

标题 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 87 号 修 订 后 的 煤 矿 安 全 规 程 已 经 2015 年 12 月 22 日 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 第 13 次 局 长 办 公 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2016 年 10 月 1 日 起 施 行 原 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局

Részletesebben

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

Részletesebben

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5 ( ) ,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5 1 2002 5 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 200-4/ R166

Részletesebben

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 环 评 单 位 : 四 川 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 一 月 本 报 告 为 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套

Részletesebben

No24文摘封面ok定稿改.indd

No24文摘封面ok定稿改.indd 2010年 12月下 第24期 总第211期 河北环保文摘 The Abstract of Environmental News 主管/河北省环境保护厅 环 境 时 事 舆 论 监 督 政 策 导 向 决 策 参 考 主办/河北省环境保护宣传教育中心 本期导读 节能减排措施要更有力 59家企业环境行为好 河北七类企业须进行清洁生产 把强化生态环保作为调结构惠民生的重要抓手 节能减排 双三十 效应探析

Részletesebben

校园之星

校园之星 10 1 12 13 A B A B 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 S S 27 28 A B A B 29 V 30 N S 31 N S S S S N S S S 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63

Részletesebben

一 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 航 总 部 大 厦 建 设 单 位 厦 门 航 空 有 限 公 司 建 设 地 点 厦 门 市 湖 里 区 06-11 两 岸 金 融 中 心 片 区 仙 岳 路 与 环 岛 干 道 交 叉 口 西 南 侧 排 水 去 向 前 浦 污 水 处 理 厂

一 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 航 总 部 大 厦 建 设 单 位 厦 门 航 空 有 限 公 司 建 设 地 点 厦 门 市 湖 里 区 06-11 两 岸 金 融 中 心 片 区 仙 岳 路 与 环 岛 干 道 交 叉 口 西 南 侧 排 水 去 向 前 浦 污 水 处 理 厂 福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 第 三 产 业 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 建 设 单 位 ( 盖 章 ) 法 人 代 表 ( 盖 章 或 签 字 ) 厦 航 总 部 大 厦 项 目 厦 门 航 空 有 限 公 司 车 尚 轮 联 系 人 柯 云 静 联 系 电 话 2176008 邮 政 编 码 361006 环 保 部 门 填 写 收 到 报 告

Részletesebben

3.3-1 VOCs (PPM) (kcal/ncm) ( ) (Nm 3 /min) ( ) (g/mole) (mmhg) 1,000-10,000 50 10-2,800 40 45-130 250-10,000 30-2,800 5,000 60 10 ( ) 50 30 20 2,800

3.3-1 VOCs (PPM) (kcal/ncm) ( ) (Nm 3 /min) ( ) (g/mole) (mmhg) 1,000-10,000 50 10-2,800 40 45-130 250-10,000 30-2,800 5,000 60 10 ( ) 50 30 20 2,800 3.3 3.3-1 1. (1) (2) 1 3.3-1 VOCs (PPM) (kcal/ncm) ( ) (Nm 3 /min) ( ) (g/mole) (mmhg) 1,000-10,000 50 10-2,800 40 45-130 250-10,000 30-2,800 5,000 60 10 ( ) 50 30 20 2,800 50-10,000 2,800 86 5 3.3-2 2

Részletesebben

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Részletesebben

Hl3.s92

Hl3.s92 第 三 章 儿 科 护 理 技 能 实 验 一 新 生 儿 窒 息 的 抢 救 新 生 儿 窒 息 是 导 致 围 生 期 死 亡 和 儿 童 伤 残 的 主 要 原 因 之 一 其 情 况 紧 急, 应 由 产 科 儿 科 麻 醉 科 医 护 人 员 共 同 协 作, 分 秒 必 争 地 进 行 抢 救 采 用 ABCDE 复 苏 方 案 :A(air way) : 尽 量 吸 尽 呼 吸 道 黏

Részletesebben

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

Részletesebben

untitled

untitled VOCs Volatile Organic Compounds VOCs 1 WHO VDA ISO 16000-26 2 2008 3 1 SP-208 InertSep Mini Aero DNPH VOCs Tenax VOCs VOCs InertSustain C18 InertCap 1MS TD- 20 Shimadzu LC-20A Shimadzu GC/MS 1 DNPH InertSep

Részletesebben

Microsoft PowerPoint - 第4章 营养调查.ppt

Microsoft PowerPoint - 第4章 营养调查.ppt 第 四 章 营 养 调 查 一 概 述 ( 一 ) 定 义 营 养 调 查 (Nutritional survey): 运 用 科 学 手 段 来 了 解 某 一 人 群 或 个 体 的 膳 食 和 营 养 水 平, 以 此 判 断 其 膳 食 结 构 是 否 合 理 和 营 养 状 况 是 否 良 好 ( 二 ) 营 养 调 查 的 目 的 了 解 不 同 地 区 不 同 年 龄 组 人 群 的

Részletesebben

9.1.乳房炎

9.1.乳房炎 1. 1 3 4 5 -- -- 1 3 2 3,, 3 4 2. : 1 2 3 4 6~12h 2 1~2d (1) 15~18 7~15b 70% 2%~5% 2 3 2. 1 2 3. 3-7d 3-4 ( ) 1 2 3% 2 3 2% 1% 2 3 3 5 10mg 10% 4. (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) 3

Részletesebben

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,, 1997 3 NA TURAL RESOURCES 1997 5, : 1 111,, ; ; ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :1 000t 16 10 4, 500t 85 10 4, ; 100t, 100 10 4 ; 400t, 150 10 4 ; 500t, 200 70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

Részletesebben

饮食的基本原则

饮食的基本原则 1 饮 食 治 疗 的 重 要 性 是 什 么? 民 以 食 为 天, 吃 是 生 命 最 基 本 的 需 求, 健 康 的 四 大 基 石 : 合 理 膳 食 适 量 运 动 戒 烟 限 酒 心 理 平 衡 也 把 合 理 膳 食 放 在 了 第 一 位 传 统 的 观 念 是 能 吃 能 喝 就 是 健 康, 现 在 这 个 观 念 应 该 改 一 改 了, 应 该 是 会 吃 会 喝 才 能

Részletesebben

` * *

` * * 05 1 1989 1994 1999 2004` * 2000 4000 10000 20000 * 2 1986 1989 1991 1993 1994 1995 2 15 41 50 80 120 130 200 1500 3500 4000 7000 10000 3 lm/w Ra 13 100 18 100 21 100 55 40 60 80 70 90 75 100 65 95 ϕ

Részletesebben

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和 煤 矿 安 全 规 程 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf . ( CIP), 2004 /. 2. : (. ) ISBN 7-5077-2116-7......... : :. R473. 71-44 CIP ( 2004 ) 022284 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 3 2 : 2005 3 2 : 00001 10000 : 100. 00 ( 10

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 158 :,,,,,, : 850 1168 1/ 32 : 12 : 311 1994 1 1 1998 11 2 : 5001 10000 ISBN 7 302 01340 3/ T B 15 : 13 00 ,,, 10 7, 2 80%, : 1 ;, :, :, ;, ;, 30%,,,, 20,,,, ,,,,,,!,,,! 1992 10 1 1 11 15 27 34 34

Részletesebben

夏 宝 龙 在 省 政 府 常 务 扩 大 会 议 上 强 调 全 力 奋 战 二 季 度 确 保 经 济 平 稳 较 快 发 展 4 月 13 日, 省 长 夏 宝 龙 主 持 召 开 省 政 府 第 90 次 常 务 ( 扩 大 ) 会 议, 分 析 研 判 一 季 度 经 济 形 势, 研 究

夏 宝 龙 在 省 政 府 常 务 扩 大 会 议 上 强 调 全 力 奋 战 二 季 度 确 保 经 济 平 稳 较 快 发 展 4 月 13 日, 省 长 夏 宝 龙 主 持 召 开 省 政 府 第 90 次 常 务 ( 扩 大 ) 会 议, 分 析 研 判 一 季 度 经 济 形 势, 研 究 夏 宝 龙 在 省 政 府 常 务 扩 大 会 议 上 强 调 全 力 奋 战 二 季 度 确 保 经 济 平 稳 较 快 发 展 4 月 13 日, 省 长 夏 宝 龙 主 持 召 开 省 政 府 第 90 次 常 务 ( 扩 大 ) 会 议, 分 析 研 判 一 季 度 经 济 形 势, 研 究 部 署 二 季 度 经 济 工 作 他 强 调, 要 把 思 想 和 行 动 统 一 到 中 央 和

Részletesebben

#,$./-,0+0 1&*",( &2 3&& &)# H-! " #$ %& ()*+ %& ()*+ %& ()*+!"#$%& ()*+ $*,-$* *+ %& ()*+! $/6DC $/$!DC,$$ E)$/# HC - $$$ E) 5 & $/# E<)FG

#,$./-,0+0 1&*,( &2 3&& &)# H-!  #$ %& ()*+ %& ()*+ %& ()*+!#$%& ()*+ $*,-$* *+ %& ()*+! $/6DC $/$!DC,$$ E)$/# HC - $$$ E) 5 & $/# E<)FG !"#$%&% ()*$+, (-.((,(/0!""# $!$ %!& %($ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "!"#$%&!!%""&) *+,-./0 1*023(,+/)& 2)$#2),)& *+,-./0 *+,-./0 *+,-./0 *+,-./0 1&)) 2 "!)"3(!4(!""# "$3%!&3"4

Részletesebben

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, 19,, 1834,,,,, :,,,, - 1 1862, 1879 20 20,,,,??,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,, ( ),, 2 ,,,,, 9 : (1 ) :,,,,, 9195% (2 ) : ( ) - - -,, 3 : PN,, (4 ) : (5 ): (6 ) : (7 ) (8 ) (9 ),,, :,,,,,,,, ;,,,,,,, 20,

Részletesebben

法规国内部分(2004).doc

法规国内部分(2004).doc 2004 [2003]489 2004 03 01 1 2 3 4 5 6 7 8 2004 1 1.1 (109 ) ( ) 1.2 ( ) 2 2.1 ( ) 2.2 3 3.1 20m 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 7.2 8 1 8.1 8.2 8.3 ( ) 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 10 l0.1 11 11.1 11.2 (1)

Részletesebben

BB.3

BB.3 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 6-8 1 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K

Részletesebben

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Részletesebben

<B8BDBCFE332DB4F2D3A12E786C73>

<B8BDBCFE332DB4F2D3A12E786C73> 附 件 : 进 口 不 予 免 税 的 重 大 技 术 装 备 和 产 品 目 录 (200 年 修 订 ) 编 号 税 则 号 列 设 备 名 称 技 术 规 格 一 非 数 控 机 床 8456 8457 8458 8459 8460 846 8462 846 8464 8465 二 数 控 机 床 非 数 控 机 床 8456000 数 控 激 光 加 工 机 轴 联 动 2 8456900

Részletesebben

特 进 它 描 我 而 它 汇 元 也 摘 要 本 论 文 是 以 地 处 黄 河 上 游 " 汉 藏 走 廊 " 一 个 信 奉 伊 斯 兰 教 的 小 民 族 拉 族 近 八 百 年 时 光 中 " 雕 刻 传 统 " 为 主 题 的 历 史 民 族 志 考 察 报 告 五 个 月 左 右 田

特 进 它 描 我 而 它 汇 元 也 摘 要 本 论 文 是 以 地 处 黄 河 上 游  汉 藏 走 廊  一 个 信 奉 伊 斯 兰 教 的 小 民 族 拉 族 近 八 百 年 时 光 中  雕 刻 传 统  为 主 题 的 历 史 民 族 志 考 察 报 告 五 个 月 左 右 田 此 B 学 校 代 码 1 0 0 5 2 学 号 0 9 0 7 1 中 央 民 族 大 学 博 士 学 位 论 文 ^ 史 镜 像 中 的 " 救 拄 ^ " (X 蕞 走 廊 " 一 个 小 民 族 營 造 传 统 的 ^ 史 人 真 学 考 # 姓 名 常 海 燕 指 导 教 师 王 铭 铭 院 系 部 所 ) 民 专 业 人 族 学 与 社 会 学 学 院 类 学 完 成 日 期 2 0

Részletesebben

252=1507

252=1507 使 用 之 前 产 品 特 点 ------------------------------------------------- 各 部 分 构 件 名 称 ---------------------------------------- 2 安 全 标 志 ------------------------------------------------- 2 安 全 注 意 事 项 ----------------------------------------

Részletesebben

16385.mps

16385.mps 第 三 章 家 庭 常 用 护 理 技 术 护 理 技 术 是 挽 救 生 命 减 轻 痛 苦 恢 复 功 能 延 缓 衰 老 的 服 务 手 段 这 些 技 术 不 仅 在 医 院 中 经 常 运 用, 在 家 庭 保 健 工 作 中 也 是 不 可 缺 少 的 学 习 一 些 常 用 的 家 庭 护 理 技 术, 可 以 满 足 家 庭 成 员 卫 生 保 健 的 需 要 第 一 节 生 命 体

Részletesebben