A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK"

Átírás

1 A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

2 I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, éven belül visszafordíthatatlanul válságos helyzet alakul ki a földön. A jelenlegi energiaigényünk 96%-át a kényelmesen felhasználható, könnyen hozzáférhető és a megújuló (tiszta)energiaforrásoknál gyakorta olcsóbb hagyományos energiahordozók adják.

3 ENERGIAFÜGGŐSÉG A hazai fajlagos energiafogyasztás 1987-es pazarló értékének(341mj/fő/nap) jelentős csökkenése(napjainkban ~285MJ/fő/nap) ellenére a nyugati országok GDP-jéhez viszonyított energiafogyasztásának a ~dupláját használjuk el, gyengébb enrgiahatékonyságunk miatt ben hazánk energiaimport-függősége 72,6% volt, s a hazai fosszilis energiahordozók termelése 1990 óta 1,3MtOE-kel csökkent. Tetemes és dinamizálódó energiaimportunk fékezése/helyettesítése csak megújulókkal lehetséges.

4 BIOMASSZA Alapvetően háromféle biomassza létezik: száraz, folyékony és légnemű. A gazdaságosság fő összefüggése, hogy a keletkező szerves mellékterméket, hulladékot úgy kell energetikailag hasznosítani, hogy a legkisebb legyen a járulékos energiaráfordítás. A biomassza mennyiségét tekintve a potenciális lehetőségek naturális számbavételénél sokkal pontosabb képet nyújt a 100ha-os(szállítási költségek szempontjából is kezelhető, gyakorlatilag helyi felhasználást lehetővé tevő területnagyság) területegységre vonatkoztatott érték(ez az elméleti érték országos átlagban 10,1TJ). A legjobban hasznosítható szántóföldi energianövények, pl. silókukorica, cukorcirok, energiafű termelése az alacsony villamos-áram átvételi ár végett, önállóan nem finanszírozható, ezért van szükség a mezőgazdasági melléktermékekre és hulladékokra is.

5 BIOGÁZ-GENEZIS A biogáz szerves anyagok anaerob erjedése során képződő, a földgázhoz hasonló rendkívül sokoldalúan felhasználható légnemű anyag. Előállítására az élelmiszer-gazdaságban és a kommunális szférában képződött szerves anyagok alkalmasak, kivéve a cellulóz- és lignintartalmú anyagok (hosszú ideig elhúzódó lebontásuk gazdaságtalan), és magas kén és üledéktartalmú toll, szőr, csontmaradványok (rontják a gáz minőségét). Spontán módon is lejátszódik mélyvízi tengeröblökben, mocsarakban és hulladéktároló telepeken.

6 RECEPTÚRA A nyers biogáz és a folyamat melléktermékeként képződött híg biotrágya minősége kizárólag a felhasznált alapanyagoktól függ. Jó receptúrában a szén nitrogén arány megközelíti a 20-30%-ot, az állati hulladék pedig max % lehet. A biogáz-hasznosítás számításához ismernünk kell a különböző nyersanyagféleségek átlagos biogázhőértékét(22mj/m3)

7 BIOGÁZ ÖSSZETÉTELE A mikrobák együttműködésével nyert gáz mintegy 50-70%-a éghető metánt, 28-48%-a éghetetlen CO2-ot és 1-2%-a egyéb gázt, elsősorban kénhidrogént és nitrogént tartalmaz. Egy kg szerves szén normál feltételek közti teljes elgázosításával ideális esetben 1,868m3 gázt szolgáltat. A metántartalom függvényében a földgáz fűtőértékének 50-70%-át teszi ki(18-25mj/nm3), mely sűrítéssel, ill. a CO2 leválasztásával növelhető. A tisztított biogáz a földgázzal gyakorlatilag megegyező összetételű, ráadásul a nehezen leválasztható gázok kisebb aránya miatt értékesebb termék 1m3 biogáz hőenergiája tisztítás nélkül ~0,5 liter tüzelőolajat, v. 1kg feketeszenet képes helyettesíteni. 1kg szerves szárazanyagból l biogáz nyerhető, a legkedvezőbb fajlagos biogáz-források a cukorrépa, kukorica, az exoterm trágyák és élelmiszeripari melléktermékek. Legmagasabb a metántartalma a szennyvíziszapokból erjesztett biogáznak(70%), ezt követi a mezőgazdasági melléktermékekből(60-65%), majd a szilárd települési hulladékokból(50%) nyerhető gáz metántartalma.

8 ELŐNYÖK A biogáz előállítása élelmezésre és takarmányozásra általában alkalmatlan, egyébként sokszor veszendőbe menő alapanyagokat felhasználva történik. A biogáz-hasznosítás előnye az intenzív biomassza-termeléssel szemben, hogy így nem kell tartani a gyakorta agresszív, rugalmatlan vetésű, általában kis energiasűrűségű, így nagy termőterületeket igénylő energianövények drasztikus és kockázatos vetésszerkezet váltásától. További előnye, hogy a tárolás anaerob körülmények közt nem jár tüzelési minőség rosszabbodással, sőt javulás tapasztalható. A biomassza egyszerű elégetésével keletkező hamu talajjavító funkciója messze elmarad az erjesztés után visszamaradó híg biotrágyáénál. Míg a biomassza-energetikai eljárások többségében főterméket használnak fel, ily módon önálló/autonóm vertikumot, termőterületet igényelnek, addig a biogáz alapanyagai kifejezetten melléktermékek és hulladékok.

9 II. Felhasználás Ez az a biomassza-felhasználási mód, mely a legsokoldalúbb módon elégítheti ki a felhasználók igényeit: a (tisztított) biogáz fűtésre(biogázégőkkel, blokkfűtővel)), hűtésre, gázmotorok meghajtására alkalmas. a biotrágya a szerves trágyánál, kommunális hulladéknál értékesebb talajjavító. a melléktermék CO2 pl. üvegházi növények hozamfokozására, fejlődésének serkentésére alkalmas. a biogáz generátorral történő átalakításával elektromos áram ( blokkfűtővel, tüzelőanyagcellás berendezéssel) állítható elő.

10 TECHNOLÓGIAI CSOPORTOSÍTÁS A biogáz hasznosítási lehetőségei, technológiai oldalról: a.) termikus hasznosítás - gázmelegítők - gázégők b.) komplex hasznosítás - elektromos és termikus: gázmotor/turbina generátorral és hőcserélő - mechanikus és termikus: gázmotor/gázturbina és hőcserélő c.) mechanikus hasznosítás - gázmotor - gázturbina A gyakorlatban jelenleg elsősorban villamos- és hőenergiát állítanak elő a biogázból. Amennyiben a hőenergiát maradéktalanul felhasználjuk, átlagosan ~22% energia értékesíthető villamos energiaként (a felhasználható melegvíz mértékének megfelelő mértékben). Azonban villamosenergia-termelésnek az energiaveszteség mellett magas az átalakítási költsége is.

11 HAZAI VISZONYLAT A biogáz megtisztítása után a kapott bioföldgáz ma már az országos(vagy helyi) földgázvezetéken keresztül értékesíthető, a hazai gáztörvény minőségi kritériumai által szabályozva. Elvileg a kilencvenes évek közepén az ország területének >80%-án célszerű és gazdaságos a gázhasznosítás, mivel e települések >10km-re voltak találhatók az országos földgáz-vezetékrendszertől. Leggyakoribb eljárás a villamos energia előállítása gázmotorban, mely piacképes termék, mivel 2006-tól már kedvező áron (éves átlag, 100kW teljesítmény felett: 23,6Ft/kWh) köteles átvenni a területileg illetékes villamosenergia-szolgáltató. Ráadásul a biogáz kopáscsökkentő hatása végett növeli a gázmotor élettartamát. A CO2- trágyázásssal, növényfajtól függően 15-40% terméstöbbletet eredményez. A biogáz-előállítás jövedelme nemcsak az előállított termékekben rejlik, hanem az ilyen módon megmaradó, a biogáz nélkül környezetszennyező ágazatok nyereséges működtetésében is.

12 KOMPLEX HASZNOSÍTHATÓSÁG A komplex hasznosíthatóság eldöntése végett vizsgálni és értékelni kell a kistérségeket az alábbi szempontok szerint: A társadalmi és gazdasági jellemzőket A mezőgazdasági melléktermékek mennyiségét. A környezetvédelmi követelményeket. A terület energetikai adottságait. A kiválasztás után vizsgálni kell a hulladékfelhasználási technológia költségét, a megtérülési időt, az élettartamot, a gazdasági hatékonyságot és a pénzügyi eszközök előteremthetőségét. A kilencvenes évek első felében végzett ilyen felmérések szerint az ország településeinek 40%-ánál elméletileg reálisnak bizonyult a biogáz-hasznosítás.

13 LOKÁLIS SZEREP Az egyéni farmgazdaságok esetében az állati trágyát, a kerti szerves hulladékot, valamint a szerves konyhai szemetet fermentálva a lakóház fűtési, főzési, és melegvíz-szolgáltatási energiaigénye (részben) fedezhető, 1,5-3Nm3/nap átlagos hozammal számolva. Települési szinten központi biogáz-biotrágya előállító üzemmel a fenti alapanyagokkal lakosság megtakaríthatja a szennyvíztisztító berendezést. Nagyüzemi állattartó egységek, élelmiszeripari és más energiaigényes létesítmények energiaigényének biztosítására érdemes kialakítani, ha az év folyamán a környező területekről biztonsággal begyűjthető szükséges mennyiségű és minőségű nyersanyag. Így a biogáz szolgáltatás mértéke Nm3 lehet.

14 III. Szennyvíztelepek SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Az EU környezetvédelmi szabályozásának teljes átvétele mintegy 2,5 billió Ft-os beruházási költségtöbbletet jelentene hazánknak, ennek a legnagyobb tétele a mintegy 800Mrd Ft-ot kitevő szennyvíztisztítás. A települési szennyvíziszap mennyisége évente közel 700 ezer tonna, átlag 25-30%-os szárazanyag-tartalommal. A víztelenítést a telepek háromnegyed részénél végzik el. Az elhelyezésnél dominál a lerakás(60%) döntően a települési hulladéklerakókon, mezőgazdasági hasznosításra ~40%, míg rekultivációra ~2% kerül. Egy lakos átlagosan 0,2-0,3m3/nap szennyvizet termel naponta. Hazánkban még mindig csak a városi lakások 75%-a, a teljes lakásállomány 50-60%-a van csatornahálózatba kötve, s ezek mindössze ~felét tisztítják biológiailag, pedig a biogáz-előállítására alkalmas szervesanyag-tartalmú városi szennyvizek ~1-1,5%-a szennyvíziszap. A szennyvíziszap mennyisége a szennyvízelvezetési és tisztítási program előrehaladtával növekedni fog. Azonban a nagyvárosok szennyvízét feldolgozó üzemek nem képesek feldolgozni a jól hasznosítható kommunális hulladéktól a nem élelmiszeripari üzemek, gyakorta nehézfémekkel is terhelt szennyvizét, melyek rontják a gázfejlődés hatásfokát, a kierjesztett iszap felhasználhatóságát.

15 ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS Az anaerob kezelés(=légmentes rothasztás) igen jelentős beruházást igénylő, de az egyéb szennyvízkezelési eljárásoknál környezetvédelmi szempontból hatékonyabb technológia. Az anaerob oxidáció ráadásul az üzemköltségek csökkentését/bevételek növelést is lehetővé teszi, hő- és villamos energia előállításának köszönhetően, így tisztítás költsége (részben) megtérülne. Az eljárás beiktatása 80-90W/m3 energiamegtakarítással jár, különösen tömény élelmiszeripari szennyvizek ártalmatlanításakor, ráadásul a szennyvíziszap anaerob elgázosítása után olcsóbban elhelyezhető, s így a tárolás költségei csökkennek. További előnyt jelent a szennyezőanyagok átmosásához bőségesen rendelkezésre álló víz.

16 TECHNOLÓGIAI ELVÁRÁSOK A fejlett technológiákra szabott elvárások: Fajlagos biogáz-termelés: min.25 l/nap/leé Beépített teljesítmény: min. 50kW Szennyvíztisztító energiaigénye: cca. 2,5W/LEÉ(ma hazánkban 4W/LEÉ!) Alternatív biogázüzem, megfelelő tárolókapacitás Az anaerob iszaprothasztás a magas állandó költségek miatt legalább 10000lakosegyenértéknyi szennyvizet ígényel(így a melegvíz-ellátás gazdaságos), de a komplett(villamos & hőenergia) célú hasznosítás csak nagyobb(min LEÉ) telepek esetén javasolható.

17 III. Depóniatelepek HULLADÉKHELYZET A kommunális hulladék hatalmas és növekvő tömege jelentős biogázforrásként szolgálhat. Magyarországon jelenleg mintegy 23millió m3(4,6millió tonna) települési szilárd hulladék keletkezik évente, melynek 62%-a lakossági eredetű, s évente 2-3%-al nő. A begyűjtött települési szilárd hulladéknak mindössze 3%-át hasznosítják. Az ártalmatlanítás jellemző formája a lerakás(83%). Hazánkban a települési szilárd hulladékkezelési díjak az elmúlt években radikálisan növekedtek (átlag 8900Ft/háztartás/év), s így már gyakorlatilag fedezik az üzemelési költségeket. Az egyes településeken alkalmazott díjak közötti jelentős(akár ötszörös!) eltérések a korszerű, regionális rendszerek kiépülésével, várhatóan 3-4év alatt megszűnnek. Hazánkban az 1996 után épült kommunális hulladéklerakók depóniagáz-hasznosításának a feltételei biztosítottak.

18 JELLEMZŐK A konyhai hulladék évi egy főre jutó mennyiségének energiatartalma ~300MJ, és (reálisan) 30%-os hatásfokkal átalakítva 25kWh/lakosegyenérték/év villamos energiának felel meg A gázképződés sebessége a hulladék tömörítésével(0,25 1t/m3) növelhető, mely a lerakó élettartamát (kapacitását) is bővíti(a hatvanas években a hulladéksűrűség 300kg/m3 volt, mely napjainkra Bp.-en 180kg/m3-re csökkent). A hulladékban felhalmozódó gáz (Tátl.=15 C) 15-20éves stabil gáztermelés esetén 183m3/tonna, így a depóniagáz hozama átlag 1m3/h/1000m3. Nagy viszonylagos metánkoncentrációja(50-65tf%) végett önállóan is jól ég (csak 30% alatt problematikus), számottevő káros égéstermék nélkül! Komolyabb problémát csak a fűtőérték ingadozása jelenthet, ennek kiküszöbölésére az égőt ehhez illeszteni (pl. atmoszférikus helyett ventillátoros gázégő) kell.

19 HASZNOSÍTÁS A hulladék lerakását követő hónapokban a hőmérséklet C-rta emelkedik, így elpusztulnak a patogén, kórokozó baktériumok Megfelelő körülmények esetén viszonylag rövid időn belül(~hat hónap elteltével) megindul a depóniagáz képződése, így már a lerakó kiépítésekor gondoskodni kell elvezetéséről.. Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy ~15-20 éves aktív gazdaságosan hasznosítható: a gáztermelés ~3/4része lezajlik időszakkal számolni. Költségnövelő tényező viszont, hogy 8-10 év után a rentábilis kitermelés folytatásához a csőrendszert át kell telepíteni. A gazdaságos működés érdekében ~ lakos kezelésére alkalmas telepeken érdemes a kútrendszert kiépíteni/fenntartani. Az üzemeltetés jellemző költségei 4-5millió Ft/évre tehetők függetlenül a lerakott hulladék mennyiségétől.

20 IV. Biotrágya A talaj szervesanyag készletének fenntartásánál alapvető kitétel, hogy a növénytermesztés során képződő melléktermékek kétharmadát rendszeresen vissza kell juttatni a talajba, lehetőleg kiegészítve hígtrágya bedolgozásával(~ m3/ha). Az anaerob erjesztés alatt a komposztálással szemben tápanyagveszteségek lénygesen kisebbek(pl. N esetében komposztálással 40%, míg így csak ~2%!). A biogáz előállítása és a képződő híg trágya a közvetlen trágyakijuttatásához képest, a technológia függvényében csökkentheti a metán és az ammónia kibocsátását, a magas hőmérséklet sterilizáló hatása miatt a szaghatást, valamint a gyomok(csírázóképesség 95-97%-al csökken) és paraziták életképességét. Szerkezete és morzsalékos összetétele révén a biotrágya különösen a rossz, köves, homokos vagy parlagon hagyott talajok humuszképződését fokozza, a talaj víz- és tápanyag-visszatartó képességének javításával, baktériumainak aktivizálásával. További előnye, hogy mértéktaró használat esetén lényegesen kisebb szaghatása mellett, semmilyen káros hatása sincs az élő és élettelen környezetre, növekedéserkentő hormonokat és enzimeket is tartalmaz. Egyetlen jelentős hátránya az alacsony szárazanyag-tartalma, mely megdrágítja a kijuttatását.

21 V. Hol érdemes biogázüzemet építeni? Ott ahol az alábbi feltételek közül minél több rendelkezésre áll: Legalább 1000m lakott területtől való távolság. Környezetvédelmi beruházás szükséges. A rendelkezésre álló alapanyag zöme(min.70-80%) helyben van, és min. évi 10000tonna A biogáz közvetlen hasznosítási lehetősége. Középfeszültségű vezetékre való csatlakozási lehetőség. Többlet melegvíz hasznosítás. A biotrágya közvetlen környéki elhelyezésének biztosítása. Alapanyag-tároló épületek, építmények Ideális telepítési tényező a szennyvíztelephez, vagy nagyméretű sertéstelep kapcsolódási lehetőség.

22 BERUHÁZÁSELEMZÉS A beruházás költségei összességében százmillió Ft-os nagyságrendűek, fajlagos nominál értéke, kizárólag biogáz előállítása esetén millió Ft/MW. Míg a biogáz közvetlen elégetésvel melegvíz biztosítható, melynek fogyasztókhoz történő továbbítása csővezeték hosszának függvényében 15-20%-al növeli a beruházásigényt, a CO2-tól való megtisztítás utáni gázszolgáltatást csak a gázhálózathoz csatlakozó gázvezeték költségei (+3-8%) terhelik. A kéntelenítésnél a tisztítandó kén mennyiségének növekedésével exponenciálisan növekszik a beruházási költség. Az elektromos áram előállítása és országos hálózatba táplálása viszont jelentős többletköltséggel(+20-25%) jár, de ezt a villamos energia előállításakor képződő hulladékhő részben kompenzálhatja. Az üzemelés eredményességét jelentősen befolyásolja a hőenergia, valamint a biotrágya teljes értékű hasznosítási lehetősége. A legígéretesebbek a magas erjedési hőmérséklettel(60-65 C) jellemzett modern technológiájú telepek, melyek a felére csökkentik az erjesztés időtartamát, ezáltal kisebb méretű üzemmérettel is elérhető egyazon éves kapacitás.

23 VI. Konklúzió GAZDASÁGI VONZATOK A biogáz eszményi tehermentesítő és hasznosítási funkciói ellenére hazánkban elenyésző a részesedése a megújuló energiák sorában(0,5%). A hazai összes biomassza 53%-a, míg a mezőgazdasági melléktermékek 35%-a vész kárba. A fosszilis energiahordozókkal csak akkor versenyképes a biogáztermelés, ha komplex előnyeivel veszik figyelembe. A biogáz-beruházás megtérülési ideje optimális esetben is a magas beruházási költség és a jelenlegi magas átvételi árak miatt rendkívül hosszú. Ezért szükséges a nonprofit szervezetek akár 100%-os, míg a profitorientált szervezetek max. 50%-os szanálása. A közhasznú szervezetek által működtetett nagyvárosi és regionális szennyvízkezelő telepek szennyvízdíjból származó bevételei általában meghaladják a költségeket, így valóban a környezetvédelem eszközei ill. a megújuló energia fő bázisai lehetnek. Vállalkozási formában viszont csak akkor érdemes biogázüzemet építeni a jelenlegi energiaárak mellett, ha ideálisak a beruházási és üzemelési feltételek és ha az üzem környezetvédelmi célokat is szolgál, ill. ha a vertikális integrációból kikerülő hulladékra és melléktermékekre épül. A megújulók villamos energia átvételi ára 24Ft/kWh(az EU országaiban 20-50Ft/kWh), mely általában nem elégséges a nyereségorientált biogázüzemek csak e célból való fenntartásához. Nagyon fontos, hogy már a beruházás előkészítési fázisában legalább a várható működési időszakra (min. 20 év) garantált legyen az átvétel. Az eljárások fokozottabb alkalmazása elősegítené az EU hulladékkezelési, energiapolitikai, vidékfejlesztési, és környezetvédelmi előírásának teljesítését is.

24 KÖRNYEZETVÉDELMI VONZATOK Magyarországon 2006 áprilisától 261 létesítményt érint a CO 2 kibocsátás-kereskedelem (a CO 2 -kibocsátás ~felét adják), s összesen 93,8 millió tonnás kvótát kaptunk. A környezetkímélő beruházások az EU-ban jóval drágábbak a hazaiaknál, ezért számukra megéri Magyarországtól megvásárolni a megtakarítást, ezáltal hazánk korszerű beruházásokhoz, munkahelyekhez juthat Az emisszió-értékesítésre felajánlott megtakarítást az eladónak ellenőrizhetően bizonyítania kell, ami alapján a környezetvédelmi minisztérium engedélyezi a maximális( időszakra vonatkoztatható) megtakarítás nagyságából az értékesítésre felajánlható mértéket, mely a beruházás költségének akár 10%-a is lehet.

25 TÁRSADALMI VONZATOK A megújuló energiahordozókra kiadott pénz nem a nagy energiaszolgáltatóhoz kerül ( ez okozza a tiszta energia fő kálváriáját is), hanem a térségek termelőihez. Napjainkban a falusi népesség mindössze 5-10%-a képes megfelelő gazdasági eredményeket elérni a saját gazdaságában, többségében mellékjövedelemmel kiegészülve képes talpon maradni. Ezek főfoglalkozású gazdává válása jelentősen csökkentené a kedvezőtlen térségekre jellemző munkanélküliséget, javítaná az árutermelési viszonyokat és segíti a vidék népességmegtartását is. Az ökogazdálkodás további térnyerése megteremtené a kölcsönös igényt a biotrágyával előállított takarmányokra, ill. a biotakarmányokkal táplált állatok trágyájára, melynek elgázosításával csökkenne a gazdálkodók energiaköltségeit, s így a farmméret változatlansága(!) mellett is növelné árbevételüket. Mindez lehetővé teszi az elmaradott régiók felzárkózását, a komplex értelemben vett életszínvonal(isew, GPI, HDI, ESI) növekedését. A jobb és kiegyenlített életszínvonal tovagyűrűző hatással jár, hiszen a növekvő vásárlóerő más típusú vállalkozásokat is vidékre vonz. A finanszírozási problémák megoldása esetén a kistelepülések ellátását szolgáló, komplex(élelmiszer-gazdasági + kommunális) hulladékkezelést lehetővé tevő, szelektív hulladékgyűjtéssel egybekötött, önkormányzatok által működtetett biogáz-biotrágya előállító üzemek jelentenék a legoptimálisabb megoldást a különböző társadalmi szinteken. A finanszírozási problémák megoldása esetén a kistelepülések ellátását szolgáló, komplex(élelmiszer-gazdasági + kommunális) hulladékkezelést lehetővé tevő, szelektív hulladékgyűjtéssel egybekötött, önkormányzatok által működtetett biogáz-biotrágya előállító üzemek jelentenék a legoptimálisabb megoldást a különböző társadalmi szinteken, MERT: 1. Az alapanyagbázis mennyiségileg is garantált. 2. Az összes termék helyben felhasználható lenne 3. Egyébként is megvalósítandó hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokat(szemételhelyezés és kezelés, vízvédelem) is ellátná. 4. A képződött termékek önköltsége a fogyasztói árukhoz képest jóval alacsonyabb lenne. 5. A csőhálózatok közös nyomvonala is költség- környezetterhelési megtakarítást jelent. 6. Így harmonizálhatóak a gazdálkodók, energiafogyasztók és a település érdekei

26

27 A biogáz előállításának legfontosabb előnyei a makrogazdaságban környezetvédelem, vidékfejlesztés, energiapolitika, hulladékgazdálkodás jelentkeznek. Jelentős elterjedése kizárólag az energiatermelők, az energiafogyasztók, és az állami érdekek harmonizálásával képzelhető el. Felhasznált IRODALOM: Dr. Bai Attila(szerk., 2007): A Biogáz

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat ) BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL Projekt bemutatása ( rövidített változat ) TARTALOMJEGYZÉK I. Vezetői összefoglaló 3. oldal II. A vállalkozás

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. Előadás helye és időpontjai: Dunaharaszti 14.09.09. Debrecen 14.09.16. Kaposvár 14.09.26. Előadó: Dr Petis

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

hatékonyságát növelő és káros kifejlesztése című projekt

hatékonyságát növelő és káros kifejlesztése című projekt Biogáz üzem működésének hatékonyságát növelő és káros anyag kibocsátásának csökkentését lehetővé tevő, innovatív technológiák kifejlesztése című projekt céljainak ismertetése HU 09-0057-A1-2013 Somosné

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága Hulladékgazdálkodás Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága 2015/2016. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (buruzs@sze.hu) SZE

Részletesebben

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Hazánkban, a környező országokban és az Európai Unió más tagországaiban is komoly feladat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszap

Részletesebben

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Fodor Béla Környezettechnika 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Megj.: - A napenergia, biomassza s geotermikus energia tématerületén részben a Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál? Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? című konferencia BUDAPEST, 2013. május 30. Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági

Részletesebben

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban Szakdolgozat Szerző: Kabdebon Balázs Konzulensek:

Részletesebben

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%

Részletesebben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben www.huro-cbc.eu; www.hungary-romania-cbc.eu Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben Készítette: UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

A termikus hasznosítók lényegesen nagyobb mennyiséget is fel tudnának venni, mint ami rendelkezésre áll, ezért virágzik az import.

A termikus hasznosítók lényegesen nagyobb mennyiséget is fel tudnának venni, mint ami rendelkezésre áll, ezért virágzik az import. Gumiabroncs Gumiabroncs Akkumulátor A hazai hulladék jelenlegi állapota Az anyagában tekintetében jelentős kapacitások jöttek létre 2004 és 2010 között, mely fedezi a hazai igényeket. A továbbfejlesztés

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához.

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. 1. A tervezési terület ismertetése A pécsi 23891/68 helyrajzi számú ingatlanon (Pécs, Aidinger J. u. 41.) található a Megyervárosi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7 A Zala Hőerőmű Kft. Söjtörön tervezett szalmatüzelésű erőművének módosított Környezeti Hatástanulmánya és Egységes Környezethasználati Engedélykérelme Közérthető összefoglaló 2008.június 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban Dr. Futó Zoltán A pirolízis vizsgálatok fő témakörei Analitikai vizsgálatok Gazdaságossági vizsgálatok

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz dr. Kalmár és István valóság ügyvezető igazgató Calamites Kft? BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM ENERGETIKAI SZAKKOLlÉGIUM 2014. október 16. 1 Tartalomjegyzék Miért foglalkozzunk

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek SZOMSZÉDOLÁS VIDÉKFEJLESZTÉS A VELENCEI-TÓNÁL ÖTLETADÓ JÓ GYAKORLATOK című mikrokonferencia és szakmai bemutató 2015. október 20. Vidékfejlesztési támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel

Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel Pitvaros 2012.09.27. Reményfi Zsolt Energetikai szaktanácsadó Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. Az ESCO ról általában ESCO 1: Energy Service Company

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Áll l a l ti i hu h l u l l a l dé d kok o ene n rge g tik i ai h szno n s o ít í ásána n k krit i ériu i m u ai

Áll l a l ti i hu h l u l l a l dé d kok o ene n rge g tik i ai h szno n s o ít í ásána n k krit i ériu i m u ai Állati hulladékok energetikai hasznosításának kritériumai DR. KISS JENŐ ATEV ZRT. RABI BÉLA ATEVSZOLG ZRT. RENEXPO 2008 BIOMASSZA KONFERENCIA A biogáz előállítás és a komposztálás kapcsolata az ATEVSZOLG

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB 12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT Kacz Károly részére Készítette: Szabó Miklós Árpád Gödöllő 2011 július 1. Bevezetés A dolgozatom célja, hogy egy konkrét példán keresztül megvizsgáljam a Sejtrobbantásos Economizer

Részletesebben

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE Kutatási jelentés a Pro Progressio Alapítvány Magyar Cukor Zrt. kutatói ösztöndíjához Készítette: Dr. Barta Zsolt Egyetemi

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007 TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HASZNOSÍTÁSA KORSZERŰ, KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN Székesfehérvár 2007 LEGÚJABB HAZAI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK MECHANIKAI

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23..

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23.. Depóniag niagáz z kutak problémái, megoldási lehetőségek Hódi JánosJ Technológus szakért rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum, 2009. április 21-23.. A cím c m pontosan: Milyen elvezetésű gázkutat

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája 13. o.

A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája 13. o. ÜZLETI TERV 2016 Tartalomjegyzék A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A fő tulajdonviszonyok jelenleg 10. o. A tervezés fő irányelvei 11. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához!

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához! Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című pályázati felhívás! A pályázati kiírás célja

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. 1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL SZEGEDI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG Városföld Energia Energetikai Beruházó és Szolgáltató Kft. 6033 Városföld, II. körzet 38. Iktató szám: 129-10

Részletesebben

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN 24. Távhő Vándorgyűlés Nyíregyháza, 2011. szeptember 12-13. A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes 95 településen 205 távhőrendszer 655 ezer távfűtött

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vitaminliszt előállítása erdei- és feketefenyőtűből DR. LUKÁCS ISTVÁN MILOTA ERIK

Vitaminliszt előállítása erdei- és feketefenyőtűből DR. LUKÁCS ISTVÁN MILOTA ERIK Vitaminliszt előállítása erdei- és feketefenyőtűből DR. LUKÁCS ISTVÁN MILOTA ERIK Országosan mintegy évi 600 vagon erdei-, luc- és feketefenyőtű mennyiség áll rendelkezésre. Ebből a mennyiségből 200 vagont

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. Szentendre, 2008. szeptember 29. A fűtőmű létesítése 1993. Döntés a szentendrei

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben

Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben Gabnai Zoltán Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben Possibilities of small-scale food and energy production based on utilization

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

A biogáztermelés helyzete Magyarországon.

A biogáztermelés helyzete Magyarországon. A biogáztermelés helyzete Magyarországon. Előadás helye: Bp. V. Veres Pálné u. 10. Időpontja: 2015.május 11. Előadó: Dr Petis Mihály Energia és tápanyag körforgás. Biogáz a táplálék és energia láncban.

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

Életünk az energia 2.

Életünk az energia 2. Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek

Részletesebben

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével Böcskey Zsolt műszaki igazgató Témavázlat: Szennyvíztisztításról általánosságban Egyedi szennyvíztisztítók

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL 2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL Az Országgyûlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.4 A vas- és acélhulladékok piacának alakulása Tárgyszavak: acél, ár; hulladék; piac; trend; vas. Az acélhulladék-piac alakulásának áttekintését megkönnyítő mutatók Az Eurofer,

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

Szennyvíziszap termikus hasznosítása Kovács Károly 2014. október 8.

Szennyvíziszap termikus hasznosítása Kovács Károly 2014. október 8. Szennyvíziszap termikus hasznosítása Kovács Károly 2014. október 8. Tartalom Nemzetközi kitekintés, hazai helyzetkép Szennyvíziszap ártalmatlanítás, hasznosítás lehetőségei, formái A termikus iszap hasznosításról

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1 Bioüzemanyag kérdés Magyarországon Kulman Katalin 1 Bevezetés A bioüzemanyagok elsısorban a biodízel és a bioetanol elıállítása különösképpen a környezetvédelem szempontjából az utóbbi idıben egyre nagyobb

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés tézisei Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben