Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell."

Átírás

1 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével. Ebben a fenntarthatóság elvének és gyakorlatának számos területét érintő alternatív és megújuló energia előállításnak nagy szerepe van. A tanítás módszertana szempontjából is fontos, hogy a hagyományos, zömében környezetkárosító energiatermelési módokat is bemutatva emeljük ki a megújuló energiatermelés jelentőségét, fajtáit. Mutassuk be az energiafajták arányainak változását, a szolgáltatás hálózati rendszerét is. Ebből a szempontból is kapcsolódik a 4. modul első leckéjéhez, a villamos gépek témájához, mivel az áramtermelő erőművekben a szinkron gépek állítják elő a villamos energiát egyenáramú gerjesztő gépek segítségével. A transzformátor pedig a kv on előállított energiát feltranszformálja 120, 220 kv os feszültségű teljesítménnyé, amelyet a távvezetékek szállítanak a hálózatok felé. Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. Természetesen ez a 2. lecke más aspektusokhoz, tantárgyakhoz is kapcsolódik, mint pl. a környezetvédelem, a gazdálkodás ismeretei stb. Az energia előállítás gyakorlati szempontból a fűtési és a villamos energia termelését jelenti elsősorban. 4. M. 2.L. 1.2, Alapfogalmak Energiarendszer: A gáz, az olaj, a gőz és a villamos energia szolgáltató rendszerek közös rendszerelemei: - Erőművek/telepek - Távvezetékek - Elosztók/állomások - Irányító/vezénylő/diszpécser szolgálat - Lakossági, ipari és egyéb fogyasztók Energiafajták: Alábbi áttekintő ábránkkal a hő és villamos energia termeléshez kapcsolódó energiák csoportosítását foglaltuk össze.

2 4.M 2.1.ábra Energiafajták csoportosítása a hő és villamos energia termelés szempontjából, Forrás: Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Kiss Barbara,Kovács Enikő, Rázsi András, Barabás Janka,Patkós Csaba, Ütőné Visi Judit(2012) Hagyományos erőművek: A kazánokban fosszilis energiahordozókat (szén, gáz) égetve gőzt állítanak elő, amely a turbógenerátorral mechanikai energiából villamos energiát állít elő. A különböző égéstermékek a kéményen keresztül távoznak szennyezve a környezetet. Legtöbb gőzerőműhöz hűtőrendszer (tornyok) is tartozik számos segédüzemi berendezéssel együtt. A villamos energiarendszer részei - Erőművek - Hálózatok - Villamos állomások - Villamos energiarendszer irányító központjai(mavir-tól a Körzeti Diszpécser Szolgálatig=KDSZ) - Fogyasztók Alternatív energia: Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető tiszta energia, úgy, mint: napenergia, vízenergia, szélenergia, geotermikus energia. Alternatív energiaforrás az az energia hordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen energiát (hő-,mozgási-,villamosenergia ) tudunk kinyerni. Megújuló energia: A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. A villamos energia fogyasztás néhány jellemzője

3 A napi fogyasztás jelleggörbéje és a csúcsteljesítmény és alakulása A nap 24 órájában a fogyasztói igények sajátos görbe szerint változnak. Ebből jól értelmezhetőek a bruttó, a nettó és az önfogyasztás fogalmak. Magyarázni lehet továbbá az alap és csúcserőművek fogalmi kategóriáit, a stabil és az ingadozást kielégítő kapacitások nagyságrendjét, megoldási módjait is. 4.M 2.2.ábra A napi fogyasztás jelleggörbéje és a csúcsteljesítmény (Forrás: MAVIR, 2011) 4. M. 2.L. 1.3, A villamosenergia rendszer fő részei A villamos energiát legnagyobb mértékben az erőművekben állítják elő. Nagyobb távolságba való szállítása a hálózatokon keresztül a transzformátorok segítségével történik. Ezek a hálózatok a rendeltetésük, kialakításuk szerint osztályozhatók. Vannak főelosztó, v országos hálózatok, nemzetközi hálózatok, elosztó hálózatok. A hálózatok szabadvezetékkel vagy kábelekkel szállítják az energiát. 4.M 2.3.ábra A villamosenergia rendszer egyvonalas sémája, Forrás: MAVIR 2011 A magyar átviteli hálózat térképe 2011-ben a következő ábrán(4 M 2.2. ábra) látható az erőművekkel és a nagyfeszültségű hálózat alállomásaival.

4 4 M 2.4. ábra A magyar átviteli hálózat 2011-ben (Forrás. MAVIR) Feszültség szintek: 750, 400, 220, 110, 35, 20, 10, 0.4 kv. Kialakítás szerint: Párhuzamos, sugaras, hurkolt, íves hálózatot különböztetünk meg.

5 4.M 2.5. ábra Sugaras hálózat kialakítása 4.M.2.6. ábra Hurkolt hálózat kialakítása A villamos alállomások A villamosenergia átviteli rendszerében fontos szerepet játszanak a szabadtéri és az épületekben lévő villamos állomások. Többféle feszültségszintű hálózatokhoz csatlakoznak a transzformátorokon keresztül. Az állomásokon a szakaszolók és a megszakítók, mérőváltók mellett a vezénylő teremben találhatók az üzemvitel műszerei, szabályozó, irányító és védelmi készülékei. Az alábbi képek/ábrák részleteket mutatnak ezekről az állomásokról 4.M 2.7. ábra A debreceni alállomás kapcsolási képe, Forrás: MAVIR, M 2.8. ábra Megszakítók szabadtéri állomáson, Forrás: MAVIR, M 2.9. ábra Vezénylőterem részlete, Forrás: MAVIR, 2011

6 4. M. 2.L. 2, A hagyományos energia termelés és elosztás tanítási módszertana 4. M. 2.L. 2.1, Fosszilis erőművek Az energiatermelés technológiai láncolatában a különböző energia átalakítások folyamatát mutassuk be! 4 M ábra A Hőerőmű energia árama, Forrás: Német B.,2012 A hagyományos energia termelés a hő és a villamos energia ellátást biztosítja a különböző fogyasztók számára. Hagyományos szó jelenti a környezetkímélés előtti korszakok erőmű típusait az u.n fosszilis tüzelésű (szén, kőolaj, gáz) hőerőműveket. A gőz és a villamos energia termelése történhet u.n kombinált erőművekben is. Egy ilyen rendszer felépítését mutatja az alábbi ábra. Vetítés során magyarázzuk el az egyes egységek jelképeit, illetve funkcióikat és a teljes technológiai körfolyamatot!

7 4 M ábra Kombinált ciklusú erőmű vázlata 4. M. 2.L. 2.2, Az atomerőművek a gőzerőművek technológiájához hasonlítanak leginkább, csak itt a gőz előállításában a reaktorok is részt vesznek. Érdemes ezt az összehasonlítást ábrákkal magyarázni! Térjünk ki a közegek jellemző paramétereinek és áramlásának szemléltetésére, illetve magyarázatára! 4 M ábra A fosszilis és az atomerőmű, Forrás: Német B., M ábra Reaktor terem, Forrás: Német B.,2012 Fontos, hogy az atomerőművek biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tévhiteket oszlassuk el a szakszerű, tárgyilagos és objektív magyarázatokkal. Ne legyen se méregzöld, se abszolút, feltétlen atomerőmű párti megközelítés, de az elhasznált fűtőelemek kapcsán térjünk ki a tárolás, a szállítás nehézségeire is.

8 A téma tanítása az atomerőmű látogatásával nem csak élményszerűvé tehető, hanem az ottani interaktív és széles megközelítésű bemutatás- szemléltetés eredményes tanulást biztosít! Az atomreaktorok szemléltetését is egy-egy konkrét példán keresztül végezzük el. 4 M ábra Az atomreaktor felépítésének elve, Forrás: Német B., M ábra A reaktor tartály, Forrás: Német B., M. 2.L. 3, A megújuló energiarendszerek tanítási módszerei 4. M. 2.L. 3.1, A megújuló energia fogalma, főbb fajtáinak összefoglalása 4. M. 2.L , Fenntartható fejlődés, és a megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrásokkal összefüggően nagyon fontos megismertetni a fenntartható fejlődés fogalmát. A fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését (1995. évi LIII. Tv. a környezet védelmének általános szabályairól). (Vágvölgyi, 2013) A fogalmi meghatározás utal a globális jellegre, az ökológiai-természeti, társadalmi-gazdasági és technikai-műszaki aspektusokra is. Találkozhatunk a megújuló energiák kapcsán zöld energia, zöld gazdaság elnevezésekkel is. A zöld(megújuló) energia arányának lassú változását mutatja globális szinten az alábbi ábra.

9 4 M ábra Az energiafajták arányainak globális változása, Forrás: Horváth, R., M. 2.L , A megújuló energia fogalma A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, és nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, levegőszennyezés, vízszennyezés ( Hazánkban 2010-ben a megújuló energiák részaránya a teljes bruttó energiafogyasztáson belül: 7,54 % a megújuló alapú villamos energia részaránya a teljes bruttó villamosenergia-fogyasztáson belül: 6,7 % volt. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve szerint ezt az értéket 2020-ra villamos energia területén 10,9 %-ra hűtés és fűtés terén 18,9 %-ra kell növelni. (Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve, 2011.) (Vágvölgyi, 2013) A megújuló energia fajták: napenergia, vízenergia, szélenergia, biomassza, geotermikus, települési hulladék, tűzifa A megújuló energia felhasználásának megoszlását mutatja az alábbi ábra

10 A megújuló energiafelhasználás megoszlása Magyországon, 2006 Egyéb biomassza 38.3% Geotermikus 6.6% Tűzifa 47.4% Települési hulladék biológiailag lebontható része 3.6% Bioüzemanyag 1.7% Vízenergia 1.2% Biogáz 0.8% Szélenergia 0.3% Napenergia 0.2% 4M ábra A megújuló energiafelhasználás megoszlása Magyarországon 2006-ban (Vágvölgyi, 2013) Magyarország megújuló energia potenciálját a következő táblázat mutatja. Hazánk teljes megújuló energetikai potenciálja Megújuló energia PJ/év Aktív szoláris termikus potenciál 48,415 Passzív szoláris termikus potenciál 37,8 Szoláris termikus potenciál a mezőgazdaságban 15,911 Szoláris fotovillamos potenciál 1749 PJ/év (hasznosított 2007) Vízenergia potenciál 14,22-14,58 0,8 Szélenergia potenciál 532,8 0,4 Biomassza-energetikai potenciál 203,2-328,0 50,1 Geotermális energetikai potenciál 63,5 3,6 Magyarország teljes megújuló energetikai potenciálja 2665,2-2790,4 55,9 1 E potenciál reálisan hasznosítható mértéke PJ/év (a teljes potenciál %-a), a hazai energiaigény mintegy %-a. (Forrás: MTA Energetikai Bizottság Megújuló Energia Albizottság, 2006) 4 M 2.1. táblázat: Magyarország megújuló energetikai potenciálja, Forrás: Vágvölgyi, M. 2.L. 3.2, Napkollektorok, Napelemek 4. M. 2.L , Bevezetés Napenergia

11 A napenergia a napban lejátszódó magfúziós folyamatok során felszabaduló energia. A Napból a Földre MW/m 2 energia érkezik. Az energia sűrűség átlaga.: 1367 W/m 2 vagyis évenként 219 milliárd GWh sugárzási energia éri el a földfelszínt (2500-szorosa napjaink energia szükségletének) (három óra napsugárzás képes fedezni földünk éves energia szükségletét!!!!) A földfelszínt ténylegesen elérő sugárzási energia (vízpára és jég kristályok elnyelése végett) 1000 W/m 2, sík felszínen, a nap legmagasabb állásában. Európában a napi átlagos sugárzási energia kwh/m 2 nap. A sugárzás egy része direkt módon jut a Föld felszínére, másik része a légkör szennyezettsége miatt (por, vízgőz stb.) megtörik, részben visszaverődik, melyből kialakul a szórt (diffúz) sugárzási komponens. Energetikai hasznosítás szempontjából a két komponens összegével a teljes sugárzással számolunk: I tot=idir+i dif. (Vágvölgyi 2013) A ténylegesen kinyerhető, hasznosítható napsugárzás függ az alkalmazás földrajzi helyétől, idejétől, beleértve az évszakot, napszakot, mely a napmagassággal magyarázható. Fontos még a levegő relatív nedvességtartalma, a felhősödés mértéke és az ún. homályosság. Magyarország napenergia potenciálját mutatja a 4 M ábra: 4M ábra: A magyar napenergia potenciál, Forrás: Vágvölgyi, , A napenergia hasznosítás történhet: Passzív módon: külön kiegészítő eszköz, berendezés nélkül tudjuk a napenergiát fűtésére felhasználni pl. megfelelő tájolás;

12 célszerű üvegezés; hatékony szigetelés; alkalmas szerkezeti anyagok megválasztásával. Vagy aktív módon: Erre a célra készített eszköz segítségével alakítjuk át a Nap sugárzási energiáját hővé vagy villamos energiává: kollektor; napelem; naptányér; naptűzhely; napkémény; stb. 4. M. 2.L , Napelemek és napkollektorok, mint a villamosenergia előállítás eszközei Napelemek Az egyenfeszültséget előállító szerkezet közvetlenül termeli a napenergiából a villamos energiát. Fotovillamos elem vagy napelem olyan eszközt jelöl, amely fénysugárzás hatására villamos generátorként viselkedik. Sokféle fotovillamos elem létezik, de a legelterjedtebb a szilícium félvezetőn alapuló elem, amit 50 éve, 1954-ben találtak fel. A napelem fényt alakít villamos energiává. 4 M ábra Kristály szilícium napelem szerkezete, Forrás: Kádár P., M ábra Háromrétegű szilícium napelem, Forrás: Kádár P.,2010

13 A napsugárzás optimális befogadására alakították ki a háromrétegű napelemet. Még ez sem tud optimálisan egyenletes energiát szolgáltatni, szükség van az egyenfeszültségű energia váltakozó feszültségű átalakítására, az inverterekre. Napkollektorok 4 M ábra Síkkollektor felépítése, Forrás: Kádár P., M ábra Vákuumkollektor működése, Forrás: Kádár P.,2010 Egy háztartási napkollektor működési sémája és képe látható az alábbi ábrán 4M ábra Napkollektor működési sémája, Forrás: Kádár P., M ábra Napkollektorok elhelyezése, Forrás: Kádár P.,2010 A működési sémából jól követhető az energiaátadási folyamat, valamint az egyes berendezések kapcsolata.

14 Magyarázzuk el a tágulási tartály és a szivattyú szerepét, valamint a vezérlő egység funkcióját! A naperőmű és sémája 3 4. M ábra A naperőmű sémája, Kádár P.,2010 Naperőmű esetében sok kollektort helyeznek el egy jól kiválasztott helyen, ahol a felmelegített vizet összegyűjtik. Ezt vezetik hőcserélőn gőzgenerátorba, onnan a turbinába.(kádár, 2010) A sémából látható a napkollektor fajtája, valamint segédüzemi egységek, mint a hűtőtorony, vagy a kiegészítő gázkazán. 4. M. 2.L. 3.3, Szélerőművek 4. M. 2.L , Bevezetés A Szélenergia A szél a levegő földfelszínhez viszonyított mozgása. A légkörben kialakuló nyomáskülönbségek hatására jön létre. A légkör alsó rétegeiben végbemenő légmozgást viszont a Nap sugárzó energiája hozza létre. A légmozgás során a felmelegedett levegő ritkább, ezáltal felfelé emelkedik és helyébe hidegebb levegő áramlik. A trópusi területeken a légtömegek erősebben felmelegszenek, ezért a levegő felemelkedik és a sarkok felé kezd áramlani (antipasszát szelek). A pólusok felé haladva a levegő lehűl, nyomása megnövekszik, süllyedni kezd, végül a föld felszínén visszaáramlik az

15 egyenlítő irányába (passzát szelek). Azon a helyen ahol a meleg levegő fölfelé emelkedett vákuum alakul ki. A légnyomás süllyed és alacsony légnyomású terület keletkezik. Ott, viszont, ahol a levegő ismét a talaj felé süllyed, magas nyomású terület alakul ki. Csak az állandó jellegű szelek használhatók megfelelően jelentős energiatermelésre. A szél teljes mozgási energiáját 100 TW teljesítményűre becsülik, ennek csak bizonyos hányadát lehet hasznosítani. A szél munkavégző képessége a szélsebességnek a harmadik hatványával arányos. P = 1/2 *ρ* v 3 * r 2 ρ - Légsűrűség v - Szélsebesség r- Rotorrádiusz A gazdasági megfontolások azt mutatják, hogy a szelet elsősorban azokon a vidékeken érdemes kiaknázni, ahol a szélsebesség évi átlaga meghaladja a 4-5 m/s értéket. Tengerparti helyeken, a szárazföld belseje felé haladva a belső súrlódás erősen csökkenti a szél sebességét. Magyarország szélcsendes zugnak számít. Budapesten az átlagos szélsebesség 1,8 m/s, és még Mosonmagyaróváron, hazánk legszelesebb vidékén sem haladja meg az 5 m/s értéket. Nyíregyházán van 4-5 m/s, sőt ennél nagyobb szél-sebesség is, de nem tart annyi ideig, hogy ezt tartósan ki lehessen használni. Ráadásul a szél energiasűrűsége aránylag kicsi, W/m 2. (Vágvölgyi, 2013) 4. M. 2.L , A szélenergia hasznosítása történhet: Szélkerekek; Kis teljesítményű, vagy mikroturbinák (2-10 kw);révén A kis teljesítményű szélgépekkel történő szélenergia hasznosítás során mechanikai energiát nyernek: vízszivattyúzásra és levegőztető berendezések működtetésére A kis teljesítményű gépek alkalmazásának a mezőgazdaságban és az elektromos ellátó rendszerektől elszigetelt vidéki gazdaságokban van jelentősége. A kis teljesítményű szélgépek általában 6-30 m közötti magasságban dolgoznak. A kis teljesítményű gépekkel termelt energia önköltsége viszonylag magas, de a telepítés egyéb szempontjai ezt kompenzálják. Nagy teljesítményű (0,6-2,0 MW) szélerőgépek;

16 A nagy teljesítményű gépek építési magassága általában méter között van, mivel a 10 méteren mért szélsebesség ezeken a magasságokon 2-3 szorosára növekedhet. Az ideális szélviszonyú területekre sok gépből álló szélparkokat, szélfarmokat telepítenek, ahol a teljesítmények összeadódnak (tengerpart, szárazföld). A beépíthető kapacitást korlátozhatja: a már meglévő villamos hálózat kiépítettségének foka, forgalma; ország villamos rendszerirányításának fejlettsége és tűrőképessége. A szélerőművek méretének, teljesítményének változását mutatja az alábbi ábra: 4 M 2.26 ábra A szélerőművek méretének változása, (Forrás: A magyarországi szélerőgépek helyét a 4 M ábra mutatja.

17 Magyarországi szélerőművek (Forrás: Kb. 39 helyen 4 M ábra: A magyarországi szélerőművek (Forrás: 4. M. 2.L , A szélerőművek felépítése 4 M ábra:a szélerőművek felépítése (Körmendi et al., 2003) 4 M ábra Szélerőmű felépítése Az egyik ábrán a teljes erőmű felépítését, illetve részegységeit, a másikon pedig az energiatermelő egység részeit láthatjuk. A szélerőműveket általában két módon üzemeltetik: 1. Szigetüzemben, azaz a termelt villamos energiát saját célra, a közcélú elosztóhálózattól függetlenül hasznosítják. 2. A villamos áram hálózatra kapcsolva, azaz a villamos áramot közcélú elosztóhálózatra táplálva.

18 A rákapcsolást úgy is ki lehet alakítani, hogy a szélgenerátorral mindkét üzemmódot meg lehessen oldani. A szélgenerátor hálózatra való csatlakoztatásánál általában az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: műszaki (generátor típus, csatlakozási pont, védelmi funkciók stb.), jogi (Villamos Energia Törvény, vonatkozó rendeletek, az áramszolgáltató üzletszabályzata), gazdaságossági. A hálózati csatlakozásnál a következő paramétereket kell folyamatosan ellenőrizni: feszültség, áramerősség, frekvencia Ha bármely paraméter a megengedett határokon kívüli értéket vesz fel, a szabályozás a berendezést lekapcsolja a hálózatról. 4. M. 2.L , A szélerőművek környezeti hatásai: Elhanyagolható hang-és vizuális hatás; Árnyék-vibrálás / felvillanás; Elektromágneses zavarás; Zajkibocsátás; Egyéb környezeti hatások. 4. M. 2.L. 3.4, Vízi erőművek 4. M. 2.L , Bevezetés A Napból Földre jutó energiamennyiségnek kb. 23 %-a a víz körforgásának fenntartására fordítódik, 99 %-a a párolgás-lecsapódás átalakulására fordítódik, számunkra kihasználhatatlan. A megmaradó töredék a földfelszínen mozgó víz helyzeti és mozgási energiája. Az állóvizek csak helyzeti és nyomási energiával rendelkeznek, de az áramló vizeknél ezek mellett a mozgási (kinetikai) energia is megjelenik. Vízenergián ezen energiák összességét értjük. Becslések szerint a világ hasznosítható vízenergia kapacitása kb TWh körül lehet. Az egész világon termelt összes vízenergia termelés kb TWh. Ez a műszakilag hasznosítható energia 10 %-át jelenti.

19 A legrégebbi öntözőrendszerek kb évesek. A vízikereket már az ókori Kelet országaiban (Egyiptomban, Kínában és Indiában) is használták. Vízimalmok pedig az ókori Görögországban és Rómában is működtek. 4. M. 2.L ,A vízturbina energiaátalakításának alapelve és a turbinák kialakítása az alábbi képeken látható: (Horváth, 2010) 4 M ábra Az energiaátalakítás elve 4 M ábra A Bánki turbina 4 M ábra Turbina járókerekek Magyarországi vízenergia potenciált mutatja a 4 M ábra: Rába, egyéb Hernád 4% 5% Dráva 9% Tisza 10% Duna 72%

20 M ábra: Magyarország vízenergia potenciálja Forrás: Dr. Vityi A-Vágvölgyi A. Magyarország elméleti vízenergia potenciálja: 1000 MW Teljes hasznosítás esetén kinyerhető lenne: PJ/év ( millió kwh/év) Összesen 37 mű, 51 db hidrogenerátorral (Nyugat-Magyarország 24); ~ 50 MW; 210 GWh/a 4. M. 2.L , Vízerőművek két részből állnak: Duzzasztómű (passzív rész) Többfunkciós: pl. víztárolás-öntözés, vízszintszabályozás, hajózási útvonal biztosítása) Anyaga: beton (terméskővel töltött betonburkolat, hengerelt beton) Szabályozás mozgatható idomokkal / zsilipekkel. Turbógenerátor (hidrogenerátor) (aktív egység) a víz mechanikai energiájának felhasználásával forgatja a mechanikusan hozzákapcsolt generátort. álló- és forgórész. turbina: 90-95%-os hatásfok 4 M ábra Duzzasztóműves vízerőmű látképe, Forrás: Dr. Vityi A-Vágvölgyi A. 4 M ábra Fracis turbina a világ legnagyobb vízierőművében, Forrás: Dr. Vityi A-Vágvölgyi A. 4. M. 2.L , A vízerőművek csoportosítása: Vízkerék: Folyók mozgási energiáját alakítja át;

21 Duzzasztóműves erőművek; Duzzasztóműben (bögében) lévő víz helyzeti energiáját transzformálja; Eltereléses erőmű: a folyó egy részét elterelik és közvetlenül az erőműre viszik; Szivattyús-tározós erőművek: ez egy speciális energia tározó, mely az országos energiahálózat egyenlőtlen terheléséből adódó zavarokat próbálja csökkenteni. 4. M. 2.L , Vízierőművek környezeti hatásai: A probléma az ökológiai viszonyok megváltoztatásban rejlik. Talajvíz csökkenés vagy emelkedés; Folyók áramlási viszonyainak megváltozása; Élővilág átalakulása; Növekszi a földrengések kockázata; Gátsérülések esetén árvízveszély 4. M. 2.L. 3.5, Geotermikus erőművek 4. M. 2.L , Bevezetés A geotermikus energia alapja a Föld belsejében termelődő és tárolódó hő. A földbelső 99 %-a melegebb, mint 1000 C, és 1%-a alacsonyabb hőmérsékletű, mint 100 C. A Föld bolygó a földfelszínen keresztül a földi hőáramot 40 millió MW teljesítménnyel adja át az atmoszférának. A Föld belső hőtartalma MJ nagyságrendű, a földkéregé MJ. Összevetve a világ energiafogyasztásával, ami MJ, tízmilliószor többnek adódik a földhő óriási mennyiségű, kimeríthetetlen, és mindenütt jelen van. A Föld területén megkülönböztetünk aktív, ill. passzív geotermális övezeteket. Az aktív területeken jelenleg is élő vulkáni és tektonikai tevékenység folyik (Új-Zéland, Kalifornia, Kamcsatka, Hawai-szigetek stb.). Magyarország, mint a Kárpát medence központi része, a passzív geotermális övezeteken belül kiemelten jó geotermális adottságú terület. 4. M. 2.L , A geotermikus energia felhasználásának módjai: a) hőszivattyúval segített hőhasznosítás

22 A hőszivattyú a környezet hőenergiájának hasznosítására szolgáló berendezés. Alacsonyabb hőfokszintről külső energia bevezetésével a magasabb hőfokszintre hőt szállít. A földhőszivattyúk a talajvízből és a kőzetekből közvetlenül nem hasznosítható hőenergiát vonnak el, amelyet hasznosítható hővé alakítanak, azaz fordított céllal működő hűtőegységek!! (Horváth, 2010) 4 M ábra A hőszivattyú működési elvének sémája, Forrás: Horváth, 2010 A hőszivattyú működési eleve A hőszivattyú olyan berendezés, amely zárt rendszerben áramló munkaközeg segítségével egy tér adott hőmérsékletén hőenergiát vesz fel, és amit mechanikai vagy hőenergia közbeiktatásával, egy nagyobb hőmérséklet szintre emel, amit a nagyobb hőmérsékleten lévő energiát egy másik térben leadja A hőszivattyú fűtési üzemmódban működik, ha a nagyobb hőmérséklet szinten lévő leadott energia a hasznos energia, és hűtési üzemmódban pedig, ha a kis hőmérséklet szinten történő hőelvonás a hasznos energia. A hőszivattyús rendszerekhez nincs feltétlenül szükség a felszín alól történő vízkivételre. A hőt szolgáltató közeg: felszíni vízfolyás, talajvíz, néhány méteres mélységben a talajhő, földhő méteres mélységig. A hőszivattyús rendszert télen fűtésre, nyáron hűtésre lehet alkalmazni. A hőszivattyúval segített hőellátás legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag mindenütt, családi házas és tanyasi szórt elhelyezkedésű lakóépületeknél is alkalmazható. A hőszivattyúk másik alkalmazási módja, mikor hulladékhőt, vagyis olyan hőt, amely különben a környezetbe távozna, hasznosítunk. (lehűlt 30-40

23 C-os termálvíz, de ipari folyamatoknál keletkező meleg víz vagy levegő formájában jelentkező hulladékhő is) b) közvetlen hőellátás Geotermikus energia döntő részét jó hatásfokkal és nagy mennyiségben közvetlenül hőellátásra (lakóépület fűtés, használati melegvíz előállítás, üvegház fűtés, terményszárítás, stb.) tudjuk felhasználni, mert kitermelhető termálvizeink hőmérséklete 100 C-nál alacsonyabb. 1 - gázleválasztó, 2 hőcserélő, 3 - szivattyú, B (4) - tartalék kazán (csak a régi rendszerekben), 5 - hőleadók 4 M ábra Közvetett nyitott rendszerű hasznosítás, Forrás: Dr. Vityi A- Vágvölgyi A. Jelölések Globális megoszlásban: épületfűtés 52 %, fürdés 30 %, mezőgazdaság 8 %, ipari alkalmazás 4 %, haltenyésztés 4 % c) kapcsolt villamosenergia és hőtermelés A villamosenergia-termeléshez legalább 120 C-os vízre van szükség ez elegendő mennyiségben m mélységben és korlátozott kiterjedésű víztárolókban áll rendelkezésre az országban. Az áramtermelési potenciált nem ismerjük pontosan, ha az első geotermikus erőművek megépülnek, és ezzel párhuzamosan a földtani és technológiai tapasztalataink bővülnek, a potenciál jobban becsülhető lesz. Jelenlegi ismereteink alapján MW elektromos potenciál becsülhető.

24 A rendelkezésre álló áramtermelési potenciált is érdemes kiaknázni, mert a villamosenergia termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható, amellyel kb. 10-szer annyi hő hasznosítható, mint a megtermelt elektromos áram (Mádlné Dr. Szőnyi, 2008). 4. M. 2.L , Magyarország geotermikus viszonyai Magyarország a Pannon-medence közepén terül el, mely kedvező geotermikus adottságokat eredményez. A geotermikus gradiens másfélszerese a világátlagnak: 5-7 o C/100m. Ennek oka: a földkéreg vékonyabb km vastagságú (világátlag: km) jó hőszigetelő üledékek töltik ki a medencét (agyagok, homokok) a geotermikus gradiens az Alföldön és a Dél-Dunántúlon magasabb, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken alacsonyabb. A fenti termikus adottságok miatt nálunk 1000 méter mélységben a réteghőmérséklet eléri, sőt meg is haladja a 60 Celsius-fokot méter mélységben pedig már 100 fok feletti hőmérsékletű, jelentős mezők terülnek el. Fűtésre általában 100 Celsius-fok alatti hőmérsékletű geotermikus folyadékot használnak. Lehetőségeink nagyobb része még kiaknázatlan. 9 városban (Csongrád, Hódmezővásárhely, Kapuvár, Makó, Nagyatád, Szeged, Szentes, Szigetvár, Vasvár) a távfűtés egy részét ily módon fedezik. 4. M. 2.L. 3.6, Biomassza 4. M. 2.L , Bevezetés Természetes eredetű szerves anyagok. A biomassza csoportosítását a 4 M 2.2. táblázat tartalmazza: Elsődleges biomassza Másodlagos biomassza Harmadlagos biomassza

25 Mezőgazdasági melléktermékek Kerti zöldhulladékok Közterületi zöldhulladékok Konyhai zöldhulladékok Erdészeti, faipari mellék-termékek és hulladékok Állattenyésztés melléktermékei Állati eredetű hulladékok Trágya, hígtrágya Kommunális szennyvizek, szennyvíziszapok Élelmiszeripari mellék-termékek Ipari szennyvizek, szennyvíziszapok Szilárd szerves hulladékok Veszélyes szerves hulladékok Papírhulladékok 4 M 2.2. táblázat: A biomassza csoportjai (Dr. Vityi A.-Vágvölgyi A.) A biomassza felhasználási lehetőségei igen különbözőek, ezt szemlélteti a 4 M ábra: Biomassza energetikai hasznosítása Komposzt álás (aerob lebontás biológiai úton) komposzt Égetés Hőbontás Energetikai tömörítvények tűzifa hasábfa apríték szalma, hulladék Hő, villamos energia elgázosítás pirolízis Hő, villamos energia brikett pellet Hő, villamos energia Folyékony energiahordozók növényi olajok (biodízel), bioalkoholok Motorhajtás, fűtés Fermentálás (anaerob lebontás biológiai úton) biogáz Motorhajtás, áramtermelés hűtés/fűtés melegvíz szárítás 4 M ábra: A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei (Dr. Vityi A.-Vágvölgyi A.) 4. M. 2.L , Biogáz technológia A biogáz szerves anyagok baktériumok (mikroorganizmusok) által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő termék.

26 A szerves anyagok lebontásának eredményeként keletkező biogáz 50-70%-ban metánt, 28-48%-ban szén-dioxidot, és 1-2%-ban egyéb (O 2, N 2, H 2 S, H 2, CO) gázokat tartalmaz. A biogáz fűtőértéke, metántartalom függvényében: 21,0-25,0 MJ/m 3. 1 m 3 kb. 60% metántartalmú biogáz energiatartalma egyenértékű pl. 0,6 l fűtőolajéval, 0,6 m 3 földgázéval, 1 kg feketeszénével. 1 kg szárazanyagból keletkező biogáz mennyisége liter lehet (gyakorlat), (elméletileg: l/kg). A biogáz előállítására sokféle alapanyag alkalmas: legyen az mezőgazdasági, feldolgozóipari vagy háztartási eredetű. 4 M ábra: Egy biogázüzem felépítése és a termelés folyamatábrája Forrás: Fuchsz, 2006.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Műszaki ismeretek Géptan

Műszaki ismeretek Géptan Műszaki ismeretek Géptan 1. Ismertesse a benzin- és diesel motorok szerkezeti felépítését, működését vázlatrajz segítségével! Hogyan határozhatjuk meg a motor effektív teljesítményét méréssel? 2. Ismertesse

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11.1. A Nap sugárzásának és a Föld közethőjének fizikája, technikai alapok. 11.2.

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk Környezeti hő Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk geotermikus energia: a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia; Sekély mélységű (20-400 m) Nagy mélységű hidrotermikus

Részletesebben

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Fodor Béla Környezettechnika 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Megj.: - A napenergia, biomassza s geotermikus energia tématerületén részben a Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

Melléktermékek hasznosítása

Melléktermékek hasznosítása Melléktermékek hasznosítása Dr. Gerencsér Kinga 1 A fa energia hordozó Dr. Gerencsér Kinga 2 Széntárolás Dr. Gerencsér Kinga 3 Fűtésre használt anyagok Magyarországon Dr. Gerencsér Kinga 4 A hőerőművek

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE

NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE KÉSZÍTETTE: Volascsek Péter TERVEZÉSVEZETŐ: Dr. Horváth Eszter PhD villamosmérnök KONZULENS:

Részletesebben

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások Előadás: 2016 június 13. A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások Készítette: Hunyadi Sándor Energiagazdálkodási szakmérnök,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ ENERGIATERMELÉS; A SZENTENDREI ERŐMŰ KÖVETENDŐ PÉLDÁJA Készítette: Iváncsics Bernadett Rita (Környezettan Bsc) Témavezető: Varga Katalin (Energiaklub) Belső konzulens: Dr.

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben www.huro-cbc.eu; www.hungary-romania-cbc.eu Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben Készítette: UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Elektronikai tervezés és gyártás szakirány Egy tanya energiaellátásának biztosítása,

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám A megújuló energiák vizsgálata: A földhő hasznosítása Nagymegyeren Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám A Föld energiaháztartása Föld energiaszolgáltatója a

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben CO2 semleges energiatermelés Mrd t kőszénegyenérték 12 10 8 6 4 2 0 Szénbányászat Fa Gőzgép Primerenergia-felhasználás Fa (újratelepítés)

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ATOMENERGIA-BIZTONSÁG A BŐVÜLŐ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette:

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! 1. A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! Kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatása. Mutassa be a kommunális

Részletesebben

1687: Newton, Principiamathematica

1687: Newton, Principiamathematica 1687: Newton, Principiamathematica Ismétlés 0. Statika súly -> erő: erők felbontása, összeadása merev test: -> erőrendszer redukciója erőcsavarra nyugalom feltételei, súlypont 1. Kinematika Pillanatnyi

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2016 BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Közműellátás (véleményezési szakasz) 2016. április 25. Nógrádterv Kft. Nógrádterv Kft. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Egy a Kisalföld területén található tanya villamos

Részletesebben

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár Fénytechnika Tükrös nap erőmű Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Föld energia forrásai A kimerülőben lévő energia források: Fa Szén Lignit Kőolaj Földgáz

Részletesebben

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány Intelligens energia fenntartható epületek tanulmány Készítette: Kypaword Kft 2012. szeptember 20. 1 2 Vezetői összefoglaló Alapfelvetés: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

Hogy egy országban az egyes erőműfajták Iskolakultúra 1998/9 Hagyományos erőművek környezeti hatásai Szemle Hagyományos erőműveknek nevezzük a szén, olaj- és gáztüzelésű erőműveket. A szén fogalomkörébe tartozik a lignit is, de nem értjük ide

Részletesebben

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 Wagner Solar Hungária Kft. Székhely: Dunakeszi 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához.

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. 1. A tervezési terület ismertetése A pécsi 23891/68 helyrajzi számú ingatlanon (Pécs, Aidinger J. u. 41.) található a Megyervárosi

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör (megfelelőt aláhúzni) A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati

Részletesebben

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban Szakdolgozat Szerző: Kabdebon Balázs Konzulensek:

Részletesebben

Fosszilis energia-potenciál

Fosszilis energia-potenciál Fosszilis energia-potenciál A világ távlati éves energiafogyasztása A Földre ható éves napenergia Fosszilis energia: a világ becsült készlete Fosszilis energia potenciál A jövő perspektívái Statisztikák

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. Előadás helye és időpontjai: Dunaharaszti 14.09.09. Debrecen 14.09.16. Kaposvár 14.09.26. Előadó: Dr Petis

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon 1.) BEVEZETŐ A fotoelektromos napenergia-technológia fejlődése és terjedése miatt, ma már egyre szélesebb

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ENERGETIKAI ÉS VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZETI TANSZÉK Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója 2011. április

Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója 2011. április 2011 Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója 2011. április Készült Dombóvár Város Önkormányzatának felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal szakembereinek közreműködésével Témavezető:

Részletesebben

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dombi Mihály Debrecen 2013 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Kazánok és Tüzelőberendezések

Kazánok és Tüzelőberendezések Kazánok és Tüzelőberendezések Irodalom Az ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/kazanok_es_tuzeloberendezesek/ szerveren Az előadások és gyakorlati példák pdf formátumban Jegyzet (ugyancsak az ftp-n): Dr. Lezsovits

Részletesebben

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk Energetika 111 10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk A villamos erőművek olyan nagyrendszerek, amelyek különböző energiahordozókból villamos energiát állítanak elő. A világ első villamos

Részletesebben

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008. Változtatva: - 1/52 KÖRNYEZETVÉDELEM 9. Előad adás 2008.11 11.17. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Napenergia hasznosítás technológiájának és gyakorlati oktatásának tanulmányozása Dél-Spanyolországban 2014-1-HU01-KA102-000335 14/KA1VET/335

Napenergia hasznosítás technológiájának és gyakorlati oktatásának tanulmányozása Dél-Spanyolországban 2014-1-HU01-KA102-000335 14/KA1VET/335 Euro proyectos Lao nardo da Vinci Napenergia hasznosítás technológiájának és gyakorlati oktatásának tanulmányozása Dél-Spanyolországban 2014-1-HU01-KA102-000335 14/KA1VET/335 ÚTIBESZÁMOLÓ Spanyolország

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz dr. Kalmár és István valóság ügyvezető igazgató Calamites Kft? BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM ENERGETIKAI SZAKKOLlÉGIUM 2014. október 16. 1 Tartalomjegyzék Miért foglalkozzunk

Részletesebben

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE!

VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE! VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE! Az Európai Beruházási Bank és az energia Háttéranyag újságírók számára Az Európai Beruházási Bank (EIB) most dönt jövőbeni energiapolitikájáról annak az ágazatnak a jövőjéről,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan Tanszék Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak TANULMÁNY A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS

Részletesebben

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban Tárgyszavak: kapcsolt termelés; fűtés; hűtés; tömbfűtő-erőművek; abszorpciós

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23..

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23.. Depóniag niagáz z kutak problémái, megoldási lehetőségek Hódi JánosJ Technológus szakért rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum, 2009. április 21-23.. A cím c m pontosan: Milyen elvezetésű gázkutat

Részletesebben

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. november 19. Az előadás tartalma I. Hazánk klíma- és energiapolitika

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 2011. május 19. I. feladatsor 1. oldal 2. oldal 3. oldal. oldal 5. oldal 6. oldal. oldal 8. oldal Elért pontszám: Összesítő I. feladatsor II. feladatsor III.

Részletesebben

Termopoli, avagy gazdálkodj okosan! Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Termopoli, avagy gazdálkodj okosan! Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bolyai Farkas Elméleti Líceum Készítette: Kiss Gergely és Ferencz András Felkészítő tanár: Szász Ágota Judit Mentor: Pál Attila Termopoli, avagy gazdálkodj okosan! Környezetvédelemi dolgozat TUDEK-2014

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK Energetika II. házi feladat (BMEGEENAEE4) Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Részletesebben

Merő András. A tűz oltása. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Merő András. A tűz oltása. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Merő András A tűz oltása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 0110-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Geotermikus energia felhasználása

Geotermikus energia felhasználása Geotermikus energia felhasználása Mikor a hazai megújuló energiaforrás-potenciálokról esik szó, gyakorta kiemelkedő helyen szerepel a geotermikus energia felhasználása. Az Energetikai Szakkollégium 2012.

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság

Magyar Energetikai Társaság Magyar Energia Szimpózium MESZ 2012 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 16. találkozója Összegzés A 2012. október 4.-én megrendezett Magyar Energia Szimpóziumon elhangzott információkat, véleményeket

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; 2011-12. NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; 2011-12. NB 7. Előadás: Széntermelés, felhasználás fizikája. 7.1. Szénfajták. Felhasználásuk területei.7.2. Szénbányászat, szénszállítás 7.3. Tüzeléstechnika alapvető ismeretei. A szenek összetevői, égéstermékeik

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

TÁVFŰTÉS ENERGIAFORRÁSAINAK OPTIMALIZÁLÁSA

TÁVFŰTÉS ENERGIAFORRÁSAINAK OPTIMALIZÁLÁSA ÓBUDAI EGYETEM Gépészmérnöki Kar TÁVFŰTÉS ENERGIAFORRÁSAINAK OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS Készítette: GŐBLYÖS BÉLA okleveles gépészmérnök BIZTONSÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR.

Részletesebben

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

A RAJNA-VIDÉKI BARNASZÉNBÁNYÁSZAT

A RAJNA-VIDÉKI BARNASZÉNBÁNYÁSZAT A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet, (2006) p. 135-142 A RAJNA-VIDÉKI BARNASZÉNBÁNYÁSZAT Markus Kosma A Mátrai Erőmű Rt Igazgatóságának tagja Bevezetés A barnaszén Németországban

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20 energiaellátási lehetőségei energiaellátási lehetőségei Készítette: Petrikó László - tanársegéd SZE Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér Jogszabályi

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben