4. sz. módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. sz. módosítás 2 0 0 7."

Átírás

1

2

3

4 A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás

5 Módosítva: 2007.október 20. 2

6 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA A MÁTRAI ERŐMŰ ZRT BEMUTATÁSA MŰSZAKI FELTÉTELEK Erőművi tevékenység Bányászati tevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSI, SZOLGÁLTATÁSI GARANCIÁK FEJLESZTÉSEK A Termelő tevékenységét érintő fejlesztések Közvetlen és magánvezeték építése A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE Tervezett karbantartás esetén A termelő hibájából Más engedélyes hibájából MÁS PIACI SZEREPLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERESKEDELMI FELTÉTELEK A TERMELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA, ELOSZTÁSRA VONATKOZÓ MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI FELTÉTELEK Általánosan A Mátrai Erőműre vonatkozóan A SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI A SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIACON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI A VILLAMOSENERGIA-PIAC MÁS RÉSZTVEVŐIVEL VALÓ KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI Ellátás alapú szerződések Menetrend alapú szerződések A tervezés és a menetrend egyeztetés folyamata Az 1 évet meghaladó időtartamú szerződés Az 1 hónapot meghaladó időtartamra vonatkozó szerződés Az 1 hónapot meg nem haladó időtartamra vonatkozó szerződés T-6 munkanapot követően létrejövő kereskedelmi megállapodások Napon belüli menetrend módosítás A FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETEKKEL, ÉRDEKKÉPVISELETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, VALAMINT A PANASZ ÜGYINTÉZÉS ELJÁRÁSRENDJE ÉS HATÁRIDEJE AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÉKOK ELSZÁMOLÁS Az elszámolás folyamata Menetrend típusú szerződések teljesítésének elszámolása Ellátás alapú szerződések elszámolása A számlázás és a számla elleni kifogások intézésének rendje Számlázás az 1 hónapot meghaladó szállításról szóló szerződés esetén Számlázás az 1 hónapot meg nem haladó szállításról szóló szerződés esetén Számlázás a rendszerirányítónak Kifogás a számla ellen A FIZETÉSI FELTÉTELEK A fizetési mód Fizetési határidők A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók A vevő minősítése A TERMELŐI ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK A HOSSZÚTÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL (HTM) LEKÖTÖTT VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁNAK SZABÁLYAI A szerződés főbb tartalmi elemei Tervezés Az Éves Kereskedelmi Szerződés...21 Módosítva: 2007.október 20. 3

7 Operatív kapcsolattartás a Kereskedővel A SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS SZABÁLYAI Az utólagos elszámolás rendje Az átvételi kötelezettség alá tartozó villamosenergia, felhasználó részére történő biztosítása A Termelő értékesítései során a VET 13 (1) szerint előírt kötelező átvétel hatálya alá tartozó villamosenenergiát biztosítja a Felhasználói részére. Ennek a jogszabályban meghatározott mértéke és értékesítési ára a számlában külön tételként kerül megjelenítésre a Felhasználó felé Általános Szerződési Feltételek Vevő megfelelősége Szerződéskötés folyamata Szerződések típusai A villamos energia adásvételi Szerződések tartalmi követelményei A Felhasználóval kötött szerződés külön feltételei Az Ellátás alapú szerződések külön feltételei Mellékletek: 1. sz. melléklet: Fogalom meghatározások Függelékek: 1. sz. függelék: A Termelői engedélyes főbb adatai 2. sz. függelék: Az erőművi berendezések legfontosabb műszaki paraméterei 3. sz. függelék: A Mátrai Erőmű szennyezőanyag kibocsátási értékei 4. sz. függelék: Aukciós pályázat és mintaszerződés 5. sz. függelék: Általános szerződési feltételek mintája 6. sz. függelék: A menetrend tartalmi elemei 7. sz. függelék: A szerződéskötések folyamata 8. sz. függelék: Felhasználókkal kötendő szerződések mintája Módosítva: 2007.október 20. 4

8 Bevezetés A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Termelő) a saját maga által termelt villamos energia értékesítése érdekében, és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv.-ben (továbbiakban: VET) és annak végrehajtási rendeletében előírt kötelezettsége teljesítéseként az alábbi Üzletszabályzatot dolgozta ki, amelyet a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban MEH) jóváhagyott. 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA Az Üzletszabályzat tartalmazza a Termelő által nyújtott szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési feltételeit, valamint termelt villamos energia vevők részére történő felajánlásának szabályait a szabad értékesítés szabályait, az elszámolás rendjét, a megújuló energiával termelt villamosenergia értékesítésének feltételeit, a Felhasználókkal kötendő szerződések feltételeit, e szerződések mintáját, a Termelő által alkalmazni kívánt általános szerződési feltételeket és e szerződések mintáját. 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA Jelen üzletszabályzat hatálya a Termelő Működési engedélyében meghatározott tevékenységére, illetve a Termelőtől villamos energiát vásárló, valamint a vele a villamosenergia-értékesítésre vonatkozó szerződéses jogviszonyban álló partnereire terjed ki azzal, hogy a jelen Üzletszabályzat hatályba lépésekor érvényes hosszútávú (több évre megkötött) villamos energia adásvételi szerződések rendelkezései a felek eltérő rendelkezése hiányában, a szerződésben rögzítettek szerint érvényesek és értelmezendők, feltéve hogy ezek a rendelkezések nem ütköznek a mindenkor hatályos jogszabályokba. Az Üzletszabályzat a MEH jóváhagyásával... határozat számmal lép hatályba, a jóváhagyásban meghatározott feltételekkel. 3. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRT BEMUTATÁSA A Mátrai Erőmű ZRt. zártkörű részvénytársasági formában működő gazdasági társaság, mely december 31-én határozatlan időtartamra alakult a Gagarin Hőerőmű Vállalat általános jogutódjaként. A Termelő rendelkezik a Magyar Energiahivatal által kiadott, a évi LXXXVI. törvény szerinti villamos energia Termelői Működési Engedéllyel melynek kivonata az 1. sz. függelékben található. A villamosenergia-termelésen, mint főtevékenységen kívül lignitbányászattal, gőz- és forróvíz termeléssel és szolgáltatással foglalkozik, valamint ezekhez kapcsolódóan kiegészítő, kiszolgáló és melléktevékenységet is végez. A társaság legfőbb törekvése, hogy hosszú távon gazdaságosan, versenyképes áron és környezetbarát módon állítson elő- és értékesítsen villamos energiát. Módosítva: 2007.október 20. 5

9 Ennek elősegítése érdekében 2003.őszétől alkalmazza az ISO 9000:2000 szerinti minőségirányítási rendszert MŰSZAKI FELTÉTELEK ERŐMŰVI TEVÉKENYSÉG A Mátrai Erőmű 7 db összesen 942 MW beépített villamos teljesítményű energiatermelő blokkal rendelkezik. A blokkok kazánokból, turbógenerátor gépcsoportokból, hűtőrendszerekből és füstgáz-tisztító berendezésekből állnak. Az erőmű napi lignitfelhasználása ezer tonna. A visontai és bükkábrányi bányákból érkező tört szén az erőmű szénterére kerül, amely 200 ezer tonna tüzelőanyag tárolására alkalmas. A tüzelőanyagot a belső szénszállítási rendszer juttatja a kazánokhoz. A 2 db gázturbina kivételével a kazánok szénportüzeléses, kéthuzamú, szabadtéri kivitelűek.. A kazánokból kilépő füstgáz porleválasztását elektrofilterek végzik. A pormentesített füstgáz további tisztítását füstgáz kéntelenítő berendezés biztosítja. A keletkezett salak és pernye sűrűzagy formájában zagytérre kerül. A kéntelenítési folyamat végtermékeként keletkező gipsz egy része értékesítésre kerül A kazánok által szolgáltatott nagynyomású, magas hőmérsékletű gőz energiáját a turbógenerátor gépcsoportok alakítják villamos energiává. Az I-II. és IV V sz. blokkok kondenzátorainak hűtővizét Heller-Forgó féle zárt rendszerű, légkondenzációs hűtő tornyokban, a III. sz. blokk kondenzátorának hűtővizét pedig mesterséges huzatú, nyitott, keresztáramú vízfilmhűtéses hűtőtornyokban hűtik le. A villamos energiát a turbinával közös tengelyen lévő generátor állítja elő. Az erőmű generátorai által termelt villamos energia átalakítását főtranszformátorok végzik 120, ill. 220 kv-os feszültségszintre. Az erőmű vízgazdálkodását a vízzel való takarékosság jellemzi, mivel nagyobb hozamú vízfolyás nincs a közelében. Ezért az erőmű technológiai vízhasználatainak vízellátását nagyrészt recirkulációs ellátási móddal oldják meg (gőztermelés, blokkok gőzkondenzációja, stb.). A részletes erőművi műszaki adatok a 2.sz. függelékben találhatók BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG A visontai és bükkábrányi bányamezőkben évente átlagosan 7-8 Mt lignitet bányásznak az erőmű mindenkori szénigényének megfelelően. A széntermelés és a meddőjövesztés nagy teljesítményű marótárcsás és merítéklétrás kotrógépekkel, valamint az ezekhez kapcsolódó szállítószalag-rendszerekkel történik. Visontáról a szén szállítószalagon, Bükkábrányból vasúton érkezik az erőművi széntérre, melynek kapacitása a törvényi kötelezettségekkel összhangban 8 napi termelési tartalékot képez. Ezen felül a bányákban folyamatosan rendelkezésre áll több hónapra elegendő szénkészlet, amely tüzelőanyag ellátási oldalról maximális biztonságot nyújt a villamosenergia-termeléshez a többi energiahordozó világpiaci árak ingadozásától függetlenül. Módosítva: 2007.október 20. 6

10 3.2. KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG A Termelő a 193/2001.(X.19) Korm.rend. szerinti kötelezettségének megfelelően (Egységes Környezethasználati Engedélyekhez kötött) tevékenységét a Környezetvédelmi Hatósághoz (ÉMI, KÖFE) határidőre bejelentette, amelyet az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség, a /2002 ügyiratszámon, augusztus 21-én visszaigazolt. A ME ZRt /2004. ügyiratszámon június 28-án, ill /2007. ügyiratszámú május 22-ei módosítással egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amelyet az ÉMI- KTVF határozatokban adott ki Társaságunknak. Visonta bányára vonatkozóan /2004. ügyiratszámon júl.7.-én, Bükkábrány bányára vonatkozóan pedig /2004. számon jún. 27.-én adott ki egységes környezethasználati engedélyeket a felügyelőség határozatokban. A Termelő a hatékony környezetvédelmi tevékenység elősegítésére Környezetvédelmi Szabályzattal rendelkezik. A Környezetvédelmi Szabályzat előírásai alapján Éves környezetvédelmi Intézkedési Terveket készít, melynek részét képezik a különböző Havária Tervek, valamint a folyamatos környezetvédelmi feladatok. Az egyik legnagyobb környezeti terhelés a füstgázkibocsátás. Az európai normákhoz valamint a hazai törvényekhez, (10/2003. (VII.11.) KvVM) rendeletekhez igazodva a Társaság üzembe állította a füstgáz kéntelenítő berendezést, amely az összes erőművi lignites blokk füstgáztisztítását végzi. A kibocsátási normák valamint az erőmű hitelesített mérőeszközökkel mért kibocsátási értékei a 3. sz. függelékben találhatók A fentiekben leírtak alapján a Termelő mindent megtesz a környezeti terhelések csökkentése érdekében. Az előre nem látható, környezetvédelmi intézkedésekkel meg nem előzhető káresemények ellentételezésének elősegítésére a Termelő Környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik. A CO2 kibocsátás csökkentésének érdekében a Társaság 2003-tól biomassza együttégetést végez, mellyel nagymértékben hozzájárul hazánk a kyoto-i egyezményben vállalt CO2 emisszió csökkentési kötelezettségvállalásához és a régió környezetterhelésének javításához. A felhasznált biomassza mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok, melyek állaguk és fizikai tulajdonságaik alapján megfelelően alkalmazhatóak az ún. együttégetési technológiához. Az eljárás lényege, hogy az ehhez vonatkozó MEH engedéllyel rendelkező blokkoknál a lignit mellett, azzal elkevert biomassza tüzelőanyag egyszerre kerül elégetésre. Az ehhez szükséges MEH engedéllyel rendelkezik Társaságunk ELLÁTÁSI, SZOLGÁLTATÁSI GARANCIÁK A VET, a végrehajtási rendeletek, valamint a villamos energia ellátási szabályzatok ellátásbiztonságra vonatkozó fejezetei rögzítik a termelői üzemzavar kezelésére vonatkozó előírásokat, melynek lényege, hogy a rendszerirányító minden esetben garantálja az ellátásbiztonságot a kiegyenlítő energia szolgáltatásával. A Termelő minden esetben eleget tesz az Üzemi Szabályzatban és a Kereskedelmi Szabályzatban előírt feltételeknek. Módosítva: 2007.október 20. 7

11 Az elmúlt tíz évben bekövetkezett szervezeti és technológiai fejlesztések következményeként a Termelő üzemzavar hányada európai mércével mérve is alacsony, Magyarországon az atomerőmű után a második helyen vagyunk. Az esetleges üzemzavarok elhárítására a Mátra a teljes erőművi és bányászati területet lefedő műhelyhátteret tart fenn, melyet állandó karbantartókkal valamint ügyeleti rendszerben rendelkezésre álló dolgozókkal, illetve alvállalkozókkal üzemeltet. Tüzelőanyag ellátási oldalról az erőművi blokkok üzeme a pontban leírtak alapján biztosított 3.4. FEJLESZTÉSEK A TERMELŐ TEVÉKENYSÉGÉT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEK A Termelő az alapvető tevékenységébe tartozó feladatok-lignitbányászat, villamosenergia-termelés, gőz és forró víz szolgáltatás-ellátása mellett fejlesztései során kiemelten foglalkozik az emberi környezet védelmével, az ipari tevékenység és a természet közötti harmónia optimumának megteremtésével. A stratégiai tervezés és fejlesztés a Termelő igazgatóságán belül az erőművi területen illetékes igazgatósági taghoz van rendelve. Az erőművi és a bányászati területen a fejlesztésekért önálló szervezetek felelősek. A fejlesztéseket a Felügyelő Bizottság a középtávú tervezés (5 éves gördülő) folyamán engedélyezi. A fejlesztések végrehajtását, pénzügyi irányítását az SAP rendszer beruházási modulja támogatja KÖZVETLEN ÉS MAGÁNVEZETÉK ÉPÍTÉSE A Termelő a VET alapján jogosult a telephelyén működő alvállalkozókat villamos energiával illetve felhasználókat közvetlen vezetéken, valamint a saját bányáit magánvezetéken keresztül ellátni villamosenergiával. A Termelő a fogyasztási hely és az erőmű közötti távolságtól, a lekötött kapacitás/megvásárolandó villamos energia mennyiségétől, valamint a kapacitás lekötés időtartamától függően saját beruházási költségére, vagy a Vevő illetve más piaci szereplők bevonásával közös finanszírozásban közvetlen vezetéket építhet. A vezetéképítési, valamint a villamos energiaszolgáltatatási feltételeket a VET valamint a kétoldalú szerződések szabályozzák A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE A Termelő az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén, a Villamosenergiarendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló Korm.rend.-ben foglaltakat alkalmazza TERVEZETT KARBANTARTÁS ESETÉN Termelő a villamos energiatermelési technológiájából adódóan az éves tervében rögzített időpontokban tervszerű karbantartási munkákat végez. Erre az időszakra Módosítva: 2007.október 20. 8

12 amennyiben a Vevő igényli- vállalja helyettesítő energia biztosítását, melynek feltételeit a Felek kétoldalú megállapodásokban rögzítik A TERMELŐ HIBÁJÁBÓL A Kereskedelmi Szabályzat értelmében a termelő hibájából bekövetkező üzemzavar esetében a rendszerirányító köteles a villamos energia rendszer egyensúlyát helyreállítani a kiegyenlítő energiák biztosításával. A Felhasználó a termelő üzemzavara esetében tehát minden esetben megkapja a menetrendben rögzített energia mennyiséget a szerződésben szereplő áron. A Termelő mindkét fél részére a lehető legelőnyösebb formában kívánja rögzíteni az ellátási garanciákat, illetve azok díjait. Vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó ellátása minden esetben zavartalan legyen. Fentiek megvalósítása érdekében a Termelő minden olyan eseményről haladéktalanul értesíti a Felhasználót, amelynél egyéb beszerzési csatornák igénybevétele indokolt MÁS ENGEDÉLYES HIBÁJÁBÓL A szolgáltatás szüneteltetése előállhat az átviteli-, valamint az elosztó hálózaton bekövetkezett hibák, valamint egyéb szükséghelyzet kapcsán is. Ezen események bekövetkezése esetében a VET, ill. a végrehajtási rendeletekben leírtak, illetve az átviteli hálózati engedélyes valamint az elosztó hálózati engedélyes (helyi áramszolgáltató) ide vonatkozó Üzletszabályzatában rögzítettek irányadók MÁS PIACI SZEREPLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A termelői engedélyes a VET, valamint a kapcsolódó rendeletek és szabályzatok értelmében együttműködik a rendszerirányítóval, Kereskedőkkel az átviteli hálózati engedélyessel az elosztó hálózati engedélyessel, a mérlegkör felelőssel, az üzleti tevékenységétől függően különböző villamos energiakereskedőkkel Felhasználókkal közvetlen vezetéken vételező fogyasztókkal A kapcsolatrendszert az alábbi ábra szemlélteti Módosítva: 2007.október 20. 9

13 HTM-mel e rendelkző kereskedő HTM Kereskedő MAVIR Háziüzem Rendszerszabályozás Kötelező átvétel TERMELŐ Alvállalkozók leányvállalatok Átv.Hál.Eng. Közvetlen Vezetéki Egyéb kereskedő vagy feljogosított fogyasztó Saját bányák 1. sz ábra Az együttműködésben résztvevők száma attól függ, hogy milyen csatornákon keresztül, hány szereplő közbeiktatásával látja el a termelő a fogyasztót, vagyis a kapcsolatot alapvetően az áram szállításának fizikai útvonala determinálja. A fentiek alapján az ellátás alapvetően 4 féle módon történhet: 1. közvetlen vezeték létesítésével 2. csak az elosztói hálózat igénybevételével 3. az átviteli és az elosztói hálózat igénybevételével 4. saját telephelyén saját hálózatának igénybevételével Az első esetben a termelő közvetlen vezetéken keresztül látja el a Felhasználót, ekkor fizikailag csak vele áll kapcsolatban. A második esetben a termelő az elosztó hálózati engedélyes hálózatán keresztül juttatja el a villamos energiát a Felhasználónak, melynek ellenértékeként a 4.4 pontban leírtak szerint hálózathasználati díjat kötelesek fizetni. A harmadik esetben az átviteli hálózatot is igénybe kell venni a villamos energia szállításához. Ebben az esetben a fentieken túlmenően az átviteli hálózat engedélyese részére is használati díjat kell fizetni a 4.4 pontban leírtak alapján. Bükkábrányi saját bánya ellátása is ily módon történik. Az első három esetben a mérlegkörök rendszerén keresztül kapcsolatba kerül mind a termelő, mind a Felhasználó a mérlegkör felelőssel és/vagy a rendszerirányítóval. A rendszerirányítási díj fizetése szintén a 4.4 pontban leírtaknak megfelelően történik. A mérlegkör felelős szolgáltatásait, valamint a fizetendő díjakat kétoldalú szerződések rögzítik. Negyedik eset. A VET 74 lehetőséget biztosít arra, hogy a termelő a saját telephelyén működő, a villamos energiatermeléshez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozókat villamos energiával ellássa. Ebben az esetben a rendszerirányítási, és hálózathasználati szolgáltatást nem kell igénybe vennie a fogyasztónak Módosítva: 2007.október

14 A termelő jelenleg 120 és 220 kv-os feszültségszinten kapcsolódik az átviteli hálózathoz a detki OVIT alállomáson keresztül. Közvetlen vezetéket a VET alapján az adott fogyasztási igény nagyságának, valamint az eladási árnak a függvényében létesít. 4. KERESKEDELMI FELTÉTELEK 4.1. A TERMELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA, ELOSZTÁSRA VONATKOZÓ MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOSAN A villamos energia jellegéből adódóan egy olyan energiahordozó, melynek előállítását, szállítását, felhasználását minden időpillanatra vonatkozóan folyamatosan egyensúlyban kell tartani, illetve az említett folyamatokat szigorú előírások szerint össze kell hangolni. A magyar villamos energia rendszer tagja az európai egyesült villamos energia rendszernek, mely biztosítékot jelent a folyamatos és zökkenőmentes ellátásra. Ahhoz hogy az egyes országok villamosenergia-rendszerei ilyen szinten együtt tudjanak működni, minden országnak szigorú előírásokat kell betartani mind a termelés, a szállítás, valamint az elosztás illetve bizonyos mértékben a fogyasztás területén. Magyarországon ezen előírásokat a villamos energia Üzemi Szabályzata tartalmazza. Ez a szabályzat rögzíti az összes olyan előírást, amelyek a mennyiségi és a minőségi paraméterekre vonatkoznak. A társaság legfőbb törekvése, hogy hosszú távon gazdaságosan, versenyképes áron és minőségben, környezetbarát módon állítson elő- és értékesítsen villamos energiát A MÁTRAI ERŐMŰRE VONATKOZÓAN A Termelő a pontban leírt módon a megtermelt villamos energiát a detki OVIT alállomásra juttatja el, ahol egy impulzus elven működő teljesítménymérő és adattároló berendezés segítségével folyamatosan rögzítésre kerülnek a teljesítményadatok a mindenkori előírásnak megfelelő időintervallumonként. Ez a mérőberendezés képezi a villamos energia rendszerirányítóval történő mennyiségi elszámolásának alapját. A megtermelt villamos energia frekvenciájának előírt értéken való tartását az erőműben felszerelt automatikus szabályozó berendezések végzik. Az átviteli- és az elosztó hálózat mindenkori Felhasználói igényeknek megfelelő mennyiségi és minőségi paramétereit a rendszerirányító, valamint az elosztói engedélyesek az Üzemi Szabályzatban leírtak alapján biztosítják A SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI A Mátrai Erőmű, mint termelői engedélyes, kapacitásait hosszú távon lekötötte. A megkötött hosszú távú szerződések alapján kötelezve van a lekötött (garantált) mennyiségen felül további többlet energiát szállítani a garantált átvételre vonatkoztatva, ha arra a vevői igényt tartanak. Módosítva: 2007.október

15 A termelő a fentiekben meghatározott lekötött mennyiségen felüli villamos energiát szabadon értékesítheti. Az erőművek termelőképességének az előzőekben leírtakkal csökkentett része a termelő szabad kapacitása és energiája, amely kereskedelmi megállapodás alapján köthető le. A szabadon értékesíthető villamos energia mennyiség megvásárlására éves szerződés megkötésére minden év november 30-a után, havi szerződés megkötésére minden hónap 25-e után, direkt módon (saját honlapon), vagy megbízottja útján felhívást tesz közzé. A szerződéssel (éves szerződés, havi menetrend) lekötött erőművi teljesítőképesség igénybevételéről a villamos energia vásárlója dönt. A villamos energia vásárlójának a szerződések tipusától függően, a tipus szerződésekben rögzített módon, és határidőig kell bejelentenie az általa lekötött erőművi kapacitásra vonatkozó, a menetrendkészítés alapjául szolgáló igényét. A kapacitás igénybevételére vonatkozó igény bejelentésének elmaradása esetén a vevő által lekötött kapacitást a termelő szabadon értékesítheti. Az ilyen SPOT jellegű eladásokra történő felhívást a Termelő direkt úton, vagy megbízottja útján teszi közzé, illetve közvetlenül kereskedik a szervezett villamosenergia-piacon, vagy a szabályozási piacon. A fizikai szállítás a piaci szereplők között létrejött kereskedelmi szerződés alapján a rendszerirányító felé jelentett menetrend mennyiségeivel realizálódik. A szerződésben (menetrendben) rögzített mennyiségektől való eltérést a rendszerirányító a kiegyenlítő (szabályozási) energiával biztosítja. Ennek elszámolása érdekében a villamos energia kereskedelemben résztvevő piaci szereplőknek a Kereskedelmi Szabályzat értelmében valamelyik mérlegkörhöz kell csatlakozniuk. A mérlegköri szerveződés 2 az egy mérlegkörbe szerveződő piaci szereplők tervezett kereslet-kínálati egyensúlyának megteremtése, valamint a fizikai szállítás időpontjában az ettől való eltérések okozathelyes megállapítása céljából történik. A mérlegkörök által igénybevett kiegyenlítő energia ellenértékét a mérlegkör felelősök a rendszerirányítóval számolják el. Ennek a mérlegkörön belüli piaci szereplők felé történő allokálása a Mérlegkör-felelős és a Mérlegkör tagok közötti kereskedelmi szerződésekben kerül szabályozásra. A Termelő a MEH engedélyében meghatározott lignittüzelésű blokkjain, a határozatban rögzített mennyiség mértékéig biomassza együttégetést is végez. Erre vonatkozóan a MAVIR Üzletszabályzatában meghatározott módon teljesíti a VET 10 (4) bekezdés szerinti, ún. Zöld Mérlegkör irányába történő menetrendadási kötelezettségét. A menetrendalapú kereskedelmi szerződések teljesítése a szerződésben rögzített mennyiségek és a menetrend alapján, az ellátásalapú szerződések a fogyasztásmérő műszer alapján - a 4.7 pontban leírtak - szerint kerülnek elszámolásra. 2 A Termelő a MEH által kiadott 21/2003. határozatában jóváhagyott Termelői Működési Engedély kérelmében, az önálló mérlegkör alakításának lehetőségét is megkérte. Módosítva: 2007.október

16 4.3. A SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIACON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI A szervezett villamos energia piac működtetésére vonatkozó szabályokat Kormányrendelet fogja megállapítani. Az Üzletszabályzat erre vonatkozó része a részletes jogi szabályozást követően kerül kidolgozásra A VILLAMOSENERGIA-PIAC MÁS RÉSZTVEVŐIVEL VALÓ KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI A piaci résztvevők kereskedelmi együttműködéseinek szabályait egyrészt a VET és annak végrehajtási rendeletei, másrészt a felek között létrejött szabad kereskedelmi megállapodások rögzítik. A végrehajtási rendeletekben a rendszerirányítással, átviteli hálózat igénybevételével, elosztóhálózat igénybevételével, kiegyenlítő energia igénybevételével és szolgáltatásával kapcsolatos szabályok valamint előírások le vannak rögzítve. A szolgáltatások igénybevételének hatósági díjait a mindenkor hatályos miniszteri rendeletek szabályozzák. A mindenkor hatályos díjakat a 4 sz. függelék tartalmazza. A kötelezően előírt szolgáltatási díjak megfizetésén túl a piaci szereplők egymás között szabadon kereskedhetnek villamos energiával és az azt biztosító erőművi kapacitással a hatályban lévő Ptk. és a VET rendelkezéseinek betartásával. A termelői engedélyes a VET értelmében kizárólag az általa megtermelt villamos energiát értékesítheti, kereskedési tevékenységet vásárolt villamos energia értékesítése a VET 4 (2) b) és c) kivételével - nem folytathat. A Mátrai Erőmű mint termelő a következő piaci szereplők felé értékesíthet: Rendszerirányító Kereskedők Egyetemes szolgáltatók Felhasználók Közvetlen vezetéken ellátott Felhasználók Szervezett piac Ugyanakkor a termelési engedélye alapján jogosult villamos energiával ellátni a telephelyén dolgozó alvállalkozókat és a tulajdonában lévő bányákat. A Mátrai Erőmű, mint termelői engedélyes, a VET 5. (1) bekezdése értelmében, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges erőművi teljesítőképességet köteles felajánlani a rendszerirányító által rendszerszintű tartalékok beszerzésére kiírt pályázatán. A villamosenergia-kereskedelemben résztvevő piaci szereplőknek a Kereskedelmi Szabályzat értelmében valamelyik mérlegkörhöz kell csatlakozniuk a kiegyenlítő energia igénybevételének elszámolása céljából. A Kereskedelmi Szabályzat szerint a mérlegköri elszámolás történhet közvetlen vagy közvetett módon. A villamosenergia-értékesítésre vonatkozó kereskedelmi szerződés megkötésekor megállapodásban kell rögzíteni, hogy a Vevő a termelővel azonos, vagy másik mérlegkörbe kíván tartozni. Módosítva: 2007.október

17 A szállítás és az elszámolás alapját képező menetrendek készítése minden esetben a Kereskedelmi Szabályzat ide vonatkozó előírásai, valamint a Felek között létrejött kétoldalú megállapodások alapján történik. A szerződéseknek tehát két alapvető típusát különböztetjük meg: ellátás alapú menetrend alapú szerződéseket ELLÁTÁS ALAPÚ SZERZŐDÉSEK Ellátás alapú szerződések esetében a vevő a mindenkori fogyasztási igényei szerint vételezi az energiát és a menetrendet a termelő - amennyiben mérlegkör felelős lesz -, mint mérlegkör felelős készíti és jelenti be helyette. Ebben az esetben a termelő a vevőtől bekéri a menetrendbecsléshez szükséges információkat. Termelő a vevő becsült menetrendje, valamint a tényleges fogyasztása kapcsán igénybevett kiegyenlítő energia költségét átvállalja, melyet a villamos energia eladási árában érvényesít. A vevő és a termelő közötti elszámolás a vevő által ténylegesen fogyasztott villamos energia mennyiség alapján történik. Az Ellátás alapú szerződések kialakításakor a következő szabályokat kell érvényesíteni: Ellátás alapú szerződés csak Magyarország területén lévő csatlakozási pont meghatározásával köthető. A villamos energia határon keresztüli szállításakor a határkeresztező vezeték kijelölt elszámolási pontját kell csatlakozási pontként megadni. Egy csatlakozási pontra csak egy ellátás alapú szerződés köthető. Az ellátás alapú szerződés vonatkozhat: Teljes ellátásra Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra. Részleges ellátásra A részleges ellátásra vonatkozó ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön. Részleges ellátás esetén a felek szerződése rögzíti a menetrend alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását a felek között. A részleges ellátásra vonatkozó ellátás alapú szerződés kötelezi a termelőt, hogy a vevő által bejelentett menetrend alapú szerződésektől eltérő vételezés/betáplálás esetén pénzügyileg helyt álljon. Az ellátás alapú szerződések esetében a pénzügyi elszámolás alapja az elszámolási mérő mérési adata: Módosítva: 2007.október

18 Teljes ellátásra vonatkozó ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő mérési adata határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamos energia mennyiséget. Részleges ellátásra vonatkozó ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő mérési adatát csökkenteni kell a menetrend alapú szerződések menetrend értékeivel. Az így kapott érték határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergia-mennyiséget. A Termelő ellátás alapú szerződést a vele közvetlen kapcsolatban álló (közvetlen vezetékkel rendelkező) fogyasztókkal az erőművi egységek termelési profiljával közel azonos fogyasztási profilú Felhasználókkal, vagy ilyen fogyasztási profillal rendelkező villamos energia kereskedőkkel tud kötni, figyelembe véve a működési korlátokat MENETREND ALAPÚ SZERZŐDÉSEK Menetrend alapú szerződések esetében a Termelő és Vevő között folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés szükséges. Ekkor a Vevő illetve annak mérlegkör felelőse - a következő pontokban leírt módon a Termelővel folyamatosan egyeztetve tervezi meg, és jelenti a Rendszerirányító felé a menetrendjét. A Termelő a villamos energia értékesítését főként menetrend alapú szerződések alapján végzi, melyre a következő szabályokat kell érvényesíteni: Menetrend alapú szerződést csak teljesítménymérő és adattároló fogyasztásmérővel ellátott csatlakozási ponttal rendelkező piaci szereplő vagy villamosenergia-kereskedő köthet. Teljesítménymérő és adattároló fogyasztásmérővel rendelkező csatlakozási pontra vonatkozóan tetszőleges számú menetrend alapú szerződés köthető. Villamosenergia-kereskedő tetszőleges számú menetrend alapú szerződést köthet. A kiegyenlítő energia elszámolásakor a menetrend alapú szerződések teljesítettnek tekintendők. A továbbiakban az ellátás alapú szerződések egyszerű metodikája miatt részletesen csak ezzel a szerződés típussal foglalkozunk. Menetrend alapú szerződések lehetnek: Határidős (forward) szerződés: A szerződő Felek számára jogot és kötelezettséget jelent a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiség szállítására. A szerződés paraméterei: ár szállítási időpont/intervallum mennyiség Opciós szerződés: A szerződő Felek opciós díj ellenében jogot vásárolnak a lehívás időpontjában (időintervallumában), egy meghatározott lehívási árfolyamon a szerződött villamos energia mennyiség lehívására A szerződés kötelező tartalmi elmei: Módosítva: 2007.október

19 opciós díj lehívási ár lehívási időpont szállítási időpont (intervallum) A TERVEZÉS ÉS A MENETREND EGYEZTETÉS FOLYAMATA A mérlegkör felelősök közötti egyeztetési folyamatot és a MAVIR felé történő menetrend bejelentési szabályokat a Kereskedelmi Szabályzat rögzíti. A szerződő felek közötti tervezési és menetrend egyeztetési folyamat, és az ezzel kapcsolatos feladatok az alábbiakban kerülnek megfogalmazásra. Alapesetben a folyamata a Kereskedelmi szerződést kötő felek között történik, de valamelyik szerződő fél felhatalmazást adhat a saját mérlegkör felelősének is. Ez esetben a kétoldalú szerződésekben esetleg külön szerződésben - ki kell térni az információ áramlás folyamatára AZ 1 ÉVET MEGHALADÓ IDŐTARTAMÚ SZERZŐDÉS Az 1 évet meghaladó időtartamú szerződések esetében közép-, vagy hosszú távú-, és éves szerződések készülnek. Az éves szerződések alapján a Felek éves-, havi-, heti terveket készítenek. A heti tervek alapján egyeztetést követően készül el a napi menetrend, melyet a rendszerirányító hagy jóvá. Az egy évet meghaladó időtartamú szerződések tervezési és egyeztetési folyamata a havi tervezés szintjétől megegyezik a következő pontban leírtakkal. Az évnél hosszabb időtartamú szerződésekre vonatkozó szerződésminta az 5 sz. függelékben található AZ 1 HÓNAPOT MEGHALADÓ IDŐTARTAMRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 1. A havi operatív terv - a szerződésben lekötött havi értékesítési mennyiségek pontosítása -, a Termelő tárgyhót megelőző hónap 15-ig adott ajánlata alapján, a Vevő által megadott, igényelt tárgyhavi kapacitás nagyságának, a tárgyhót megelőző hónap 20-ig -en vagy telefaxon történő visszaigazolásával történik. 2. A heti operatív terv készítése a havi operatív tervekben lekötött kapacitások pontosításával folyamatosan a tárgyhetet megelőző szerdán, amennyiben szerda nem munkanap, a szerdát megelőző első munkanapon legkésőbb 12 óráig a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott, 6. sz. függelék szerinti bontásban történik. A heti operatív tervet -en a címre vagy telefaxon, ennek akadályoztatása esetén, telefonon kell a Termelő részére rendelkezésre bocsátani. 3. Napi menetrendet a teljesítést megelőző munkanapon 9:00-ig kell a Termelő felé a következő munkanapra, és az azt megelőző szabad és munkaszüneti napokra a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott Elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban adni, az előző pontban leírtak szerint dokumentálva. Módosítva: 2007.október

20 Amennyiben a Termelő nem kapja meg a másnapra vonatkozó menetrendadatokat a Vevőtől 9:15-ig, akkor az előzetes heti tervben rögzített menetrend tekintendő irányadónak AZ 1 HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ IDŐTARTAMRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 1. A heti operatív terv készítése a szerződésben lekötött kapacitások pontosításával folyamatosan a tárgyhetet megelőző szerdán, amennyiben szerda nem munkanap, a szerdát megelőző első munkanapon legkésőbb 12 óráig a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott, Elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban történik. A heti operatív tervet -en a címre vagy telefaxon, ennek akadályoztatása esetén, telefonon kell a termelő részére rendelkezésre bocsátani. 2. Napi menetrendet a teljesítést megelőző munkanapon 9:00-ig kell a Termelő felé a következő munkanapra, és az azt megelőző szabad és munkaszüneti napokra a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott, Elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban adni, az előző pontban leírtak szerint dokumentálva. Amennyiben a termelő nem kapja meg a másnapra vonatkozó menetrendadatokat a Vevőtől 9:15-ig, akkor az előzetes heti tervben rögzített menetrend tekintendő irányadónak a rendszerirányító felé történő menetrendadáskor T-6 MUNKANAPOT KÖVETŐEN LÉTREJÖVŐ KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSOK 1. Napi menetrendet a teljesítést megelőző munkanapon 9:00-ig kell a Termelő felé adni a következő munkanapra, és az azt megelőző szabad és munkaszüneti napokra -en vagy telefaxon a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott, Elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban. 2. A szerződő felek a mennyiségeket saját mérlegkör felelősükön keresztül, a megfelelő irányú pozícióban szerepeltetik a rendszerirányító felé jelentett menetrendjükben NAPON BELÜLI MENETREND MÓDOSÍTÁS Amennyiben a szerződő Felek mérlegkör felelőseinek valamelyike úgy ítéli meg, hogy a menetrendje min.: +/- 5 MW-al eltér a rendszerirányító által jóváhagyott menetrendjéhez képest, napon belüli menetrend módosítási igénnyel élhet. A napon belüli menetrend módosítás a Kereskedelmi Szabályzatban leírtak alapján, egyeztetést és megállapodást követően történhet. A menetrend módosításból adódó többletköltségek áthárítása a kétoldalú szerződések alapján történik A FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETEKKEL, ÉRDEKKÉPVISELETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, VALAMINT A PANASZ ÜGYINTÉZÉS ELJÁRÁSRENDJE ÉS HATÁRIDEJE A Termelő a fogyasztókkal, valamint a fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, és a fogyasztói érdeket képviselőkkel jó együttműködésre törekszik. Biztosítja, hogy a fogyasztói érdekképviseleti szervek és azok képviselői megkapják a külön jogszabályban meghatározott mindazon adatokat és információkat, amelyek a Módosítva: 2007.október

21 Termelő villamos energia termelő tevékenységével és a fogyasztói érdek érvényesítésével egyaránt kapcsolatosak. A fogyasztó panaszát írásban juttatja el a Termelőhöz. A Termelő a panasz beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban eleget tesz válaszadási kötelezettségének. A telefonon vagy személyesen jelentett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÉKOK A Termelő a termeléssel, szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban tudomására jutott fogyasztói adatokat, információkat az adatvédelmi törvény jogszabályi előírásai szerint kezeli. A MEH-nek joga van a VET 168..(3) bekezdése alapján a Termelő adataiba betekinteni, információt kérni ELSZÁMOLÁS AZ ELSZÁMOLÁS FOLYAMATA A termelő és a vevő közötti elszámolásnak két alapesete van: Menetrend típusú szerződések teljesítésének elszámolása Ellátás alapú szerződések teljesítésének elszámolása MENETREND TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA A termelő és a vevő közötti elszámolás alapja a felek által egyeztetett és a rendszerirányító által jóváhagyott Elszámolási Mérési Időintervallumonkénti bontású napi menetrend, amely független a fizikai szállítástól. Abban az esetben, ha a MAVIR részére beküldött menetrend inkonzisztenciát tartalmaz, valamely fél adminisztrációs hibája kapcsán, a hibát elkövető félnek új menetrend megküldésével korrigálni kell. A korrekció alapjául a felek között az adott napokra rögzített napi menetrendek szolgálnak. A termelő és a vevő közötti szerződés az elszámolás szempontjából az alábbi lehet: 1 hónapot meghaladó időtartamú szerződéses szállítás 1 hónapnál rövidebb időtartamú szállítás szervezett villamosenergia-piaci értékesítés Amennyiben a szállítási szerződés időtartama meghaladja az 1 hónapot, úgy a termelő a vevővel egyeztetett összegzi a napi menetrendekben szereplő mennyiségeket, amely a számla kitöltésének alapjául szolgál. 1 hónapnál rövidebb időtartamú szállítás (Pl: OTC) esetében egyedi megállapodásban kell rögzíteni az elszámolási feltételeket úgy, hogy az elszámolás alapját itt is a rendszerirányító által jóváhagyott napi menetrendek összegzett értékei képezzék. Szervezett villamosenergia-piaci értékesítés esetében a szervezett villamosenergiapiac működési engedélyében és Üzletszabályzatában rögzített előírások szerint történik az elszámolás. Módosítva: 2007.október

22 ELLÁTÁS ALAPÚ SZERZŐDÉSEK ELSZÁMOLÁSA Ellátás alapú szerződések teljesítésének elszámolása esetén az elszámolás alapját a fogyasztó hiteles mérőberendezése által mért értékek képezik A SZÁMLÁZÁS ÉS A SZÁMLA ELLENI KIFOGÁSOK INTÉZÉSÉNEK RENDJE A Termelő a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának, számlát helyettesítő okmánynak a kötelezett Fél részére történő benyújtásával érvényesíti a szerződésekben meghatározott jogcímeken járó követeléseit SZÁMLÁZÁS AZ 1 HÓNAPOT MEGHALADÓ SZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ESETÉN A Termelő havonta számláz az alábbiak szerint: A számlázási időpontban kiállított számlák a vételár havi tényleges értékét tartalmazzák. A Termelő számláját a tárgyhónapot követő 3 munkanapon belül küldi meg a Vevőnek SZÁMLÁZÁS AZ 1 HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ SZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ESETÉN A Termelő havonta, az elszámolást követően a vételár tényleges értékéről állít ki számlát a vevő részére SZÁMLÁZÁS A RENDSZERIRÁNYÍTÓNAK A számlázás a Kereskedelmi Szabályzat és a kétoldalú szerződések alapján történik KIFOGÁS A SZÁMLA ELLEN A Vevő a számla ellen a számla átvételét követő 3 munkanapon belül írásban benyújtott kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. A Termelő köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a Vevőt legkésőbb a kifogásoló levél kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni. Ha a Vevőt visszatérítés illeti meg, a Termelő ezt az értesítés közlésétől számított 8 napon belül köteles a Vevő részére késedelmi kamattal növelt értéken visszautalni, és szükség esetén a jóváíró számlát erről megküldeni A FIZETÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI MÓD Kötelezett a számláit banki átutalással egyenlíti ki FIZETÉSI HATÁRIDŐK A fizetési határidő a számla, számlát helyettesítő okmány kiállításától számított 15 naptári nap. A fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a jogosult bankja az összeget a jogosult bankszámláján jóváírta. Módosítva: 2007.október

23 A KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉRE ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK Késedelmes fizetésnek minősül, ha a vevő a fizetési kötelezettségét a fizetési határidőre nem teljesíti. Fizetési késedelem esetén vevő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a késedelmes fizető késedelmét kimenti. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat másfélszerese. Késedelmes fizetés esetén a Termelő a vevői befizetésből először a költségeket, azután a késedelmi kamatot, majd a díjtartozást számolja el A VEVŐ MINŐSÍTÉSE Termelő jogosult a vevőiről céginformációkat bekérni, az szerinti tartalommal - a vevő pénzügyi, jövedelmeződési stb. helyzetére vonatkozóan- és vevőit pénzügyi kockázat tekintetében minősíteni. A vevő minősítés alapján Termelő pénzügyi biztosítékokat kérhet a Vevőtől. A pénzügyi biztosíték lehet bankgarancia, előlegfizetés, pénzügyi letét, inkasszóra jogosító felhatalmazás stb. A vevő minősítése függ a szerződött mennyiségtől, valamint a szerződés időtartamától, melyet a kétoldalú megállapodásokban kell rögzíteni. 5. A TERMELŐI ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK 5.1. A HOSSZÚTÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL (HTM) LEKÖTÖTT VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁNAK SZABÁLYAI A szerződéssel lekötött erőművi teljesítőképesség igénybevételéről a villamos energia vásárlója dönt. Az igénybevétel módját a Kereskedő és a Termelő között meglévő szerződés rögzíti, a Kereskedő által lekötött erőművi kapacitásra vonatkozó, a menetrendkészítés alapjául szolgáló igényét. A kapacitás igénybevételére vonatkozó igény bejelentésének elmaradása esetén a vevő által lekötött kapacitást - az éves szerződésben rögzített keretek között és elvárások szerint -a Termelő szabadon értékesítheti. Az értékesítés megtörténte esetén a termelő az értékesített erőművi kapacitásra vonatkozó rendelkezésre állási díjat köteles a kapacitást előzetesen lekötő piaci szereplővel a kereskedelmi szerződésükben meghatározott módon elszámolni A SZERZŐDÉS FŐBB TARTALMI ELEMEI A szerződés főbb tartalmi elemeit a megkötött Hosszú Távú szerződés rögzíti az alábbiak szerint: a villamosenergia- és teljesítmény adás-vételét, garanciát és kötelezettségvállalásokat, az erőmű irányítás és üzemeltetés feltételeit, termelő energia-átalakító berendezéseinek főbb műszaki paramétereit, az árak kiszámításának módját és ütemezését az elszámolás, mérés és információs rendszer biztosítását, fizetés, számlázás feltételeit Módosítva: 2007.október

24 tesztelési és teljesítmény meghatározásokat TERVEZÉS A Termelő hosszú távú (10-15 éves), közép távú (3-5 éves), és éves terveket készít. A terv készítése az alábbi szempontok figyelembevételével történik: főberendezések maradó élettartama; tüzelőanyag készletek, bányák rendelkezésre állása; főberendezések karbantartási ciklusideje; fogyasztók villamos energia és hő igényei; környezetvédelmi előírások; A különböző időtávú tervek éves szinten, havi bontásban, blokkonként, blokkegységek csoportosításban tartalmazzák a főbb termelési paramétereket a villamos- és hőenergia termelésre, értékesítésre és a fogyasztásra vonatkozóan. A fajlagos mutatószámok figyelembevételével meghatározásra kerül a teljesítőképesség rendelkezésre állása, kihasználtsága, a szükséges tüzelőanyag beérkeztetés, felhasználás és készletezés. Az éves tervvariációk lehetőségének ismeretében történik az Éves Kereskedelmi Szerződés előkészítése, egyeztetése és megkötése a Kereskedővel AZ ÉVES KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A szerződés tárgya: A termelő a tulajdonában lévő eszközökkel és berendezésekkel a fennálló HTM alapján rendelkezésére áll és villamos energiát termel. A Kereskedő a kiadott villamos energiát az Éves Kereskedelmi Szerződésben, illetve a vonatkozó törvényben szabályozott módon igénybe veszi, és ennek ellenértékét megfizeti. A szerződés a fentieken túl az alábbiakat tartalmazza: a villamos energiára, mint termékre vonatkozó mennyiségi és minőségi paramétereket a teljesítés, illetve a mérés módját és helyét az értékesítési árat és a fizetési feltételeket a termelő egységre vonatkozó karbantartási ütemezéseket, valamint a becsülhető kényszerkieséseket a tüzelőanyagra vonatkozó készletezési előírásokat A Termelő a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig a HTM-nek megfelelően megküldi a Kereskedő részére az éves termelési és teljesítőképesség tervet. Az egyeztetések és esetleges módosítások után a Kereskedő és a Termelő között a tárgyévet megelőző év november 30-ig létrejön az 1 évre szóló kereskedelmi szerződés, mely tartalmazza a Lekötött Egységek villamos energia kereskedelem elszámolásához szükséges adatokat. A szerződéskötés folyamatát a 7. sz. függelék szemlélteti. Módosítva: 2007.október

25 OPERATÍV KAPCSOLATTARTÁS A KERESKEDŐVEL Az erőmű megküldi a havi tervet a tárgyhót megelőző hónap 15-ig, mely tartalmazza az éves tervben szereplő, és az adott hónapra vonatkozóan meghatározott műszaki adatok és információk aktualizált változatát. A Kereskedő visszaigazolja az általa elfogadott tervet a tárgyhót megelőző hó 25-ig. Ezt követően a visszaigazolt tárgyhavi programra alapozva heti programot kell készíteni, illetve elküldeni a tárgyhetet megelőző hét szerdai napján 12 óráig A SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS SZABÁLYAI Az előző pontban leírtak figyelembevételével a termelő a Kereskedő által lekötött mennyiségen felüli villamos energiát szabadon értékesítheti. A hatékony verseny kialakítása érdekében VET a rendszerszintű szolgáltatások beszerzésére kiírt pályázaton történő részvételt követően, a Termelő nyilvános pályázatot hirdet az egyetemes szolgáltatók és a villamosenergia kereskedők részére a kővetkező év január 1-től december 31-ig terjedő teljesítési időszakra vonatkozóan. A nyilvános pályázaton (továbbiakban Pályázat) alkalmazott feltételeket, és a nyertessel megkötendő szerződés mintát jelen Üzletszabályzat 4.sz.Függeléke tartalmazza. A termelő, mint Termelő az egy évnél rövidebb időszakra szóló értékesítései esetén, alábbi szabadpiaci értékesítési formákat preferálja: OTC szerződések Szervezett villamosenergia-piaci kereskedelem Szabályozási piac A VET alapján a Termelő kötelezett a rendelkezésre álló többlet kapacitásait (energia) a rendszerirányító felé is értékesíteni. A fizikai szállítás a piaci szereplők között létrejött kereskedelmi szerződés alapján a rendszerirányító felé jelentett napi menetrend mennyiségeivel realizálódik. A félreértések elkerülése érdekében a termelő csak az erőműre előírt és érvényes műszaki korlátok között képes és kész villamos energia termelésre és értékesítésre. Ezen jellemzők különösen: Maximum 50 indulás/leállás/év % közötti teljesítmény szabályozás maximum 1-2 MW/perc/blokk teljesítmény szabályozás Amennyiben a fenti vevőoldali feltételek egyenként vagy összességében nem állnak fenn, a termelő a technikai korlátokból adódóan nem képes szerződéses kötelezettséget vállalni AZ UTÓLAGOS ELSZÁMOLÁS RENDJE A kereskedelmi szerződések teljesítésének pénzügyi elszámolása a szerződésben rögzített mennyiségek és a rendszerirányító által jóváhagyott napi menetrend alapján történik. Módosítva: 2007.október

26 A szállítási szerződésekben rögzített mennyiségektől való eltérést a rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozási energiával biztosítja. Ennek elszámolása érdekében a villamos energia kereskedelemben résztvevő piaci szereplőknek a Kereskedelmi Szabályzat értelmében valamelyik mérlegkörhöz kell csatlakozniuk. A mérlegköri szerveződés az egy mérlegkörbe szerveződő piaci szereplők tervezett kereslet-kínálati egyensúlyának megteremtése, valamint a fizikai szállítás időpontjában az ettől való eltérések okozathelyes megállapítása céljából történik. A mérlegkörök az általuk igénybevett kiegyenlítő energia ellenértékét a rendszerirányítóval számolják el. Ennek a mérlegkörön belüli piaci szereplők felé történő elosztása a Mérlegkör-felelős és a Mérlegkör tagok közötti kereskedelmi szerződésekben kerül szabályozásra. A menetrendtől való eltérés (kivétel az ellátásalapú szerződések) költségét a mérlegkör-felelős és a menetrendjüket nem tartó mérlegkör tagokra hárítja tovább AZ ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ VILLAMOSENERGIA, FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSA A Termelő értékesítései során a VET 13 (1) szerint előírt kötelező átvétel hatálya alá tartozó villamosenenergiát biztosítja a Felhasználói részére. Ennek a jogszabályban meghatározott mértéke és értékesítési ára a számlában külön tételként kerül megjelenítésre a Felhasználó felé ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Termelő alábbi általános feltételekkel köti meg az áramvásárlási szerződéseket. Ezen Általános Szerződési Feltételek a Felhasználókkal kötendő szerződések viszonylatában is alkalmazandók VEVŐ MEGFELELŐSÉGE Termelő azzal a Vevővel köt szerződést, aki az alábbi feltételeknek megfelel: benyújtja a megelőző üzleti évről szóló éves beszámolóját, amennyiben 1 évnél régebben működő társaság benyújtja az eredeti okiratban a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, és a szerződést aláíró(k) aláírási címpéldányát másolatban. Amennyiben az adatokban változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és a cégbíróság érkeztető pecsétjével ellátott változás bejegyzési kérelmet, cégszerűen aláírt 30 napnál nem régebbi - nyilatkozatot ad arról, hogy nem áll csőd, felszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt, igazolja, hogy nincs lejárt adó-, illeték, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása nyilatkozik, hogy milyen mérlegkörhöz csatlakozott nyilatkozik, hogy a kiegyenlítő energiára a rendszerirányítóval, vagy mérlegkör felelőssel szerződést kötött, igazolja, hogy a hálózati engedélyessel(sekkel) szerződést kötött benyújtja a számlavezető bankjai által szükségesnek tartott adatokat Módosítva: 2007.október

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában 2012. 10. 31. Az Energetikai Szakkollégium 2012-es őszi félévének negyedik üzemlátogatásán a Visonta mellett található Mátrai

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető Energiapiac-nyit nyitás s főf fázisai 96/92EK irányelv (1996) 54/2003EK irányelv módosítása EU 100%-os piacnyitás 2000 2001 2002

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 27., szerda Tartalomjegyzék 6/2016. (I. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon A Mátra déli előterében a pliocén korú lignittelepek több helyen már 16 mélységben megtalálhatóak. A

Részletesebben

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

liberalizált lt villamos energia piacon

liberalizált lt villamos energia piacon Önkormányzatok nyzatok lehetőségei a liberalizált lt villamos energia piacon BKIK 2008. július 2. Dombi Szabolcs Témáink Az új (2007. évi LXXXVI. törvény szerinti) villamos energia piaci modell Az önkormányzatok,

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-531/2/04 ÜGYINTÉZŐ: Dr. Grabner Péter, Bakonyi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; grabnerp@eh.gov.hu;

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31.

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31. PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! 1. A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! Kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatása. Mutassa be a kommunális

Részletesebben

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján 2014. november 1 Előzmények Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA) MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről az székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; 2011-12. NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; 2011-12. NB 7. Előadás: Széntermelés, felhasználás fizikája. 7.1. Szénfajták. Felhasználásuk területei.7.2. Szénbányászat, szénszállítás 7.3. Tüzeléstechnika alapvető ismeretei. A szenek összetevői, égéstermékeik

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL n A 2001. ÉVI CX. TÖRVÉNY A VILLAMOS ENERGIÁRÓL (TOVÁBBIAKBAN VET) ELSÔ MONDATA SZE- RINT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A FOGYASZTÓK BIZTONSÁGOS, MEGFELELÔ MINÔSÉGÛ

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. MÁJUS

XVI.ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. MÁJUS XVI.ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYASZTÁSI HELYEINEK Energiaszolgáltató Kft. Közbeszerzés Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia ellátási Szerződés EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI VÁROS

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-438/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Dr. Magyar Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail:

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 2013 ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8 I.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 8 I.3. A

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-635/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2013. évi XXIV. törvény A szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 6471

MAGYAR KÖZLÖNY. 2013. évi XXIV. törvény A szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 6471 MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 27., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi XXII. törvény A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalról 6444 2013. évi XXIII. törvény

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben