Fenntarthatósági Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági Jelentés"

Átírás

1 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT

2 CSOPORT

3 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004

4 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A társaságcsoport irányítása és jövõképe A társaságcsoport tevékenysége Villamosenergia-termelés, hõszolgáltatás Villamosenergia-kereskedelem Átviteli hálózat a villamos energia szállítása Mérnökszolgálat az MVM Csoportban Gazdasági eredmények Környezetvédelmi ráfordítások A villamos energia és a környezet Primerenergia-hordozók Az erõmûvek környezeti hatásai Hagyományos környezeti hatások Nukleáris környezetvédelem Az átviteli hálózat környezeti hatásai Irányítási rendszerek Emberi erõforrások Környezetvédelmi, társadalmi szerepvállalás Minõsítõ levél

5 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Köszöntõ Tisztelt Olvasó! Immár hatodik alkalommal adjuk kezébe az MVM Csoport környezetvédelmi tevékenységérõl készült beszámolóját. Másodízben számolunk be fenntarthatósági jelentésben a fentieken túlmenõen gazdasági eredményeinkrõl és a csoport társaságaiért dolgozó munkatársaink szociális biztonságával, valamint társadalmi felelõsségvállalásunkkal kapcsolatos erõfeszítéseinkrõl. Munkánkat a hosszútávon eredményes, a társaságcsoport növekedését megalapozó és segítõ gazdasági tevékenység, az üzletfeleinkkel való kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködés, a természeti erõforrások kíméletes, takarékos és hatékony használata vezérli. Ezt a felelõsségünket vállalatcsoportunk felsõvezetõi és beosztott dolgozói egyaránt átérzik. Az Európai Unió tagjaként iparágunk hagyományaira támaszkodva és eddigi kiemelkedõ eredményeire joggal büszkén az MVM Csoport arra törekszik, hogy megfeleljen a fenntartható fejlõdés követelményeinek. A villamos energia termelése, szállítása és felhasználása során a környezetet jóllehet különbözõ mértékben óhatatlanul terheljük. Ugyanakkor környezeti és minõségügyi politikánk szellemében és a gyorsan változó jogszabályi környezethez is alkalmazkodva min- dent megteszünk azért, hogy üzleti érdekeink és a környezet védelmének képviselete között húzódó ellentmondást feloldjuk és összhangjukat megteremtsük. E mellett dolgozóink számára olyan munkakörülményeket és aktív pihenési feltételeket teremtünk, amelyek teljesítményük javításához is hozzájárulnak. Munkatársaink szociális ellátottsága kiemelkedõ, az érdekképviseleti szervezetekkel kialakított kapcsolataink példamutatóak. A társaságcsoport környezeti elkötelezettségét a Magyar Villamos Mûvek Rt., a Paksi Atomerõmû Rt., az Országos Villamostávvezeték Rt. és az ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. ISO szabvány szerinti nemzetközi tanúsítása is igazolja. Jelentésünkben tevékenységünket, eredményeinket igyekeztünk számadatok és az idõbeli fejlõdés tükrében is bemutatni. A közölt információk, adatok megbízhatóságát független felülvizsgáló szervezet igazolta. Mindemellett szívesen várjuk minden olvasónknak a jelentéssel kapcsolatos bármely jobbító észrevételét. A fenti gondolatok jegyében ajánlom megtisztelõ figyelmükbe az MVM Csoport évi Fenntarthatósági Jelentését. DR. KOCSIS ISTVÁN vezérigazgató 3

6 A társaságcsoport Az együttmûködõ magyar villamosenergia-rendszer 1949-ben jött létre. Vállalatait 1963-tól a Magyar Villamos Mûvek Tröszt (MVMT) fogta össze, gazdaságilag is egységesítve a termelõket (erõmûveket), a szállítót és a rendszerirányítót, valamint az áramszolgáltatókat. A tröszt vállalatait 1992-ben és azt követõen társaságokká alakították, egyes erõmûveket és az azokat kiszolgáló szénbányákat integrálták, és az új társaságokat kétszintû szervezetként a Magyar Villamos Mûvek Rt. (MVM Rt.) irányította. Az 1995-ben végrehajtott privatizáció során külföldi, illetve magántulajdonba került az összes áramszolgáltató társaság és az erõmûvek többsége. Az iparág meghatározó társaságai közül állami tulajdonban maradt az MVM Rt., az Országos Villamostávvezeték Rt., a Paksi Atomerõmû Rt. és a Vértesi Erõmû Rt. Az MVM Rt. 100%-os tulajdonában lévõ MVM Partner Rt.-vel és a Tatabánya Erõmû Kft.-vel e cégek alkotják jelenleg is az MVM Rt. teljes körûen konszolidált leányvállalatainak együttesét. Az MVM portfoliója ezen túlmenõen 13 társult vállalkozást foglal magába, melyek közül legjelentõsebbek a Dunamenti Erõmû Rt. és a Mátrai Erõmû Rt., továbbá a konszolidáció szempontjából társultként kezelt ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. A magyar villamos energetika egyetlen nemzeti tulajdonú cégcsoportja meghatározó szereplõje Magyarország villamosenergia-iparának. Tevékenysége kiterjed a villamos energia termelésére, közüzemi és versenypiaci kereskedelmére, az átviteli hálózat üzemeltetésére, fejlesztésére és az energiarendszer biztonságos mûködését garantáló tartalék erõmûvi kapacitások (gázturbinás erõmûvek) üzemeltetésére, távhõellátásra, mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra. A társaságcsoport aktív résztvevõje a nemzetközi árampiacnak, és társult tagja a nyugat-európai villamosenergia-rendszernek, az UCTE-nek (Union for the Coordination of Transmission of Electricity). Feladatát a Villamos Energia Törvény (VET), a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedélyek, szabályzatok és a kapcsolódó jogszabályok alapján látja el. A társaságcsoport anyavállalata, a Magyar Villamos Mûvek Rt. (MVM Rt.) Magyarország egyik vezetõ energetikai nagyvállalata. Kiemelkedõ feladata a villamos energia közüzemi nagykereskedelme, forgalma a teljes hazai áram-nagykereskedelem mintegy háromnegyedét teszi ki. Az MVM Rt.-nek döntõ szerepe van abban, hogy a részlegesen liberalizált magyarországi árampiacon a közüzemi ellátás a megszokott magas színvonalon, nagy megbízhatósággal történjen. Az MVM Rt. ugyanakkor mindent megtesz a további piacnyitás sikeréért, jelentõsen hozzájárul a versenyalapú hazai áramellátás eredményes mûködéséhez is. Az MVM Rt. villamosenergia-átviteli tevékenysége a hazai áramellátás másik kulcstényezõje. A társaság a hazai erõmûvek által termelt, valamint az importforrásokból származó villamos energiát a tulajdonában lévõ nagyfeszültségû hálózaton továbbítja, és juttatja el a közvetlen fogyasztói értékesítést végzõ területi szolgáltatókhoz. Ennek során elsõdleges szempont, hogy a piaci szereplõk egyenlõ feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Rt. úgy üzemelteti a tulajdonában lévõ villamos hálózatot, hogy az folyamatosan garantálja a kiváló minõségû hazai villamosenergia-ellátást, a fejlesztések révén pedig messzemenõen megfeleljen a bõvülõ áramkereskedelem igényeinek, a hazai átviteli hálózat a mindinkább egységesülõ európai árampiac jelentõs infrastrukturális tényezõje legyen. A társaság integrált minõség- és környezetirányítási rendszer keretében mûködik, amely áthatja a társaság valamennyi folyamatát és tevékenységét. Az MVM Rt. a minõség és a környezet iránti elkötelezettségét az ISO 9001, és 2001-ben az ISO környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével is kifejezte. Törekvései eredményességét IQ-Net nemzetközi tanúsítványok is igazolják. 4

7 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Magyarország atomerõmûvét a Paksi Atomerõmû Rt. (PA Rt.) üzemelteti. A Paksi Atomerõmû a kezdetektõl fogva kiemelt biztonsággal és megbízható stabilitással áll Magyarország fogyasztóinak rendelkezésére. A hazai villamosenergia-termelésben meghatározó szerepet tölt be, annak mintegy 40%-át adja, 2004-ben az erõmû négy blokkja összesen GWh villamos energiát termelt. A Paksi Atomerõmû 2002-ben kapta meg az ISO szerinti környezetirányítási rendszerének tanúsítását. A környezetirányítási rendszer szabvány szerinti mûködését a novemberi felülvizsgálati audit is igazolta. A Vértesi Erõmû Rt. (VÉ Rt.) integrált bánya-erõmû társaságként 373,4 MW összes beépített villamos teljesítményû erõmûegységekkel és az ehhez szükséges energetikai barnaszenet termelõ mélymûvelésû bányákkal rendelkezett. A VÉ Rt. bányái adják a hazai barnaszéntermelés döntõ részét, jelentõsen függetlenítve az energiatermelést a világpiaci hatásoktól. A társaságnak 2004 õszéig három erõmûve volt: Oroszlányban, Bánhidán és Tatabányán. A hazai villamosenergia-igény közel 6%-át kielégítõ termelés mellett az erõmûvi telephelyek kapcsolt villamosenergia-termelés mellett ellátták Tatabánya, Oroszlány és Bokod távhõszolgáltatási igényét is szeptemberétõl a tatabányai erõmûvet az újonnan alakult Tatabánya Erõmû Kft. üzemelteti. Az MVM Partner Energiakereskedelmi Rt. mint versenypiaci kereskedõ és szolgáltató feladata a közvetlen fogyasztói értékesítés, melynek keretében komplex szolgáltatási csomagokat is kínál. Emellett villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez különféle piacokon. Az MVM Adwest Marketing GmbH az MVM Rt. bécsi székhelyû leányvállalata. Fõ tevékenysége a villamosenergia-kereskedelem, mûködési területe Ausztria és a rajta keresztül elérhetõ versenypiacok. Az MVM Csoport fontos tagja a mérnökirodai szolgáltatásokat végzõ ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. (ERBE Kft.) és a központi logisztikai, valamint mérnökirodai feladatokat ellátó Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (VILLKESZ Kft.) is. Az MVM Csoport tulajdonosi szerkezete A Tatabánya Erõmû Kft. az MVM Rt. csaknem 100%-os tulajdonában van (a helyi Önkormányzat 1 részvényt birtokol). Az erõmû Tatabánya város több mint 22 ezer távfûtéses lakásának és számos közintézményének hõforrása, amely a hõtermeléssel kapcsoltan villamos energiát is termel. A 2004-ben végrehajtott 5,9 Mrd Ft értékû korszerûsítést követõen 180,5 MW hõ- és 49,7 MW villamos teljesítménnyel rendelkezik. A Gázturbinás Erõmûveket Üzemeltetõ és Karbantartó Kft. (GTER Kft.) feladata az MVM Rt. tulajdonában lévõ Litéri, Lõrinci és Sajószögedi gázturbinás (GT) tartalék erõmûvek berendezéseinek kezelése és üzemfelügyelete. A Miskolci Fûtõerõmû Kft. (MIFÜ Kft.) három telephelyen (Tatár utca, Bulgárföld, Diósgyõr) üzemelteti az MVM Rt. tulajdonában lévõ hõ- és villamos energiát kapcsoltan termelõ gázmotoros erõmûveket. Jelentésünkben törekedtünk a vállalatcsoport gazdasági, környezetvédelmi és szociális fenntarthatósági jellemzõit egységes keretben bemutatni. A termelési, környezeti jellemzõket az energia életciklusához igazodva ismertetjük, kezdve a primerenergia-termelés (szénbányászat) kiemelt adataival, a villamosenergia- és hõtermelés, valamint az energiaátvitel jellemzõivel, a szükséges részletességgel elemezve a környezeti hatásokat. Az Országos Villamostávvezeték Rt. (Ovit Rt.) az MVM Rt. tulajdonában lévõ átviteli hálózat távvezetékeinek és alállomásainak létesítõje, üzemeltetõje és karbantartója, valamint a hálózati felújítások, fejlesztések, beruházások fõ kivitelezõje. Mûködési területe az egész országra kiterjed. A évi fenntarthatósági jelentés az egyes társaságok jelentõsen eltérõ sajátságait figyelembe véve az elõzõ évekhez képest részletesebb, átfogó tájékoztatást kíván adni a társaságcsoport eredményeirõl, bemutatva a továbblépés lehetõségeit is. 5

8 A társaságcsoport irányítása és jövõképe A Magyar Villamos Mûvek Rt. a hazai villamosenergia-ellátás meghatározó szereplõjeként mint alapvetõ értéket elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentõségét. Tevékenységének minden területén termékeinek és szolgáltatásainak teljes életciklusát átfogva kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. A fenti idézet a korábbi, hasonló jelentéseink környezetpolitikánkat bemutató fejezetébõl való. Az abban foglaltak változatlanul érvényesek, jóllehet, már az MVM Rt. központja is integrált társaságirányítási rendszer szerint mûködik, amelyben a hatékonyság, a jövedelmezõség, a környezet, a minõségügy, a biztonság, a kockázatkezelés szempontjai egymással egységben érvényesülnek. A csoport egyes társaságai hasonlóképpen az egymástól eltérõ tevékenységi körüktõl, értékeiktõl függõen mindenkor a csoport stratégiai célkitûzései teljesítését szolgálják. A társaságcsoport fenntarthatósági jelentésében nincs lehetõségünk arra, hogy az egyes politikákat, stratégiai célokat teljes körûen ismertessük, de néhány fontos szempontot bemutatunk, amelyek jövõnk szempontjából meghatározóak. Az elmúlt évek folyamán számos változás történt a hazai és az Európai Uniós jogrendben. A villamosenergia-ipart érintõ változások legfontosabbika a liberalizáció, a piacnyitás, amely mint közismert zökkenõmentesnek semmiképp nem nevezhetõ. Az új irányelvek és jogszabályok új, egyelõre nem minden részletében tisztázott modell alapján való mûködést igényelnek. Ennek kialakítása szinte egy idõben történik azon jogszabályi, regulációs változásokkal, amelyek az uniós joganyag átvételét, a hazai viszonyokhoz való alkalmazását teszik szükségessé. Módosul a villamosenergia-törvény, mind rövidebb idõközönként változnak a rendeletek. Ennek fõ oka a rendszer, a verseny piac újdonságában, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok hiányában rejlik. Szerencsénkre a kezdetek kezdetén elkövetett kisebb-nagyobb hibák, hiányosságok, üzemzavarok bennünket elkerültek. Lehetõségünk van azonban ezekbõl is tanulva új szabályokat alkotni, új folyamatokat, kapcsolatrendszereket kialakítani. E mellett természetesen alapvetõ a magyar villamosenergia-rendszer mûködõképessége, a fogyasztók biztonságos ellátása, ami mindeddig a társaságcsoport munkatársainak is köszönhetõen sikeresnek bizonyult. 6

9 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS A piac formálódik, alakul, változik, tökéletesedik, de stabilnak még aligha nevezhetõ. A piaci szereplõk döntéseire sokkal inkább a lassan, fontolva haladás jellemzõ, mint a forradalmian új változtatások végrehajtása. Az MVM Csoport is alkalmazkodik az új helyzethez, a korábbiaktól eltérõ viszonyokhoz, és egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy csakis a fogyasztóközpontú stratégiák valósíthatók meg január elsején indulhatott a versenypiaci kereskedelem és a piac átláthatósága egyre nagyobb júliusától már minden fogyasztó szabadon választhatja meg, kitõl vásárol villamos energiát. A piaci szerplõk a villamos energiával egyre inkább mint árucikkel kereskednek. Mindazonáltal az ellátást a szolgáltatási jellegzetességek uralják. A villamos energia (jelentõs, kereskedelmi mennyiségben) nem tárolható, más szolgáltatással (bár hasonlóak mindig találhatók) nem helyettesíthetõ és mai életünkben nem is nélkülözhetõ. Ezen egyedi sajátosságok figyelembe vételével alakulnak az új szabályok, az új mûködési modellek, ennek megfelelni akarván mûködnek a kisebb-nagyobb villamos társaságok. Ez utóbbiak méltó versenytársa kíván lenni az MVM Csoport, a hazai villamosenergia-rendszer egyik legjelentõsebb szereplõje. A villamosenergia-rendszerek egyes ágazataiban a monopóliumok szükségszerûen fennmaradnak. A villany szállítása tekintetében teljesen célszerûtlen és legfõképpen gazdaságtalan lenne versenyt hirdetni. Azokban az ellátási szegmensekben azonban, ahol ez a fogyasztók érdekét szolgálja, indokolt a piac szabaddá tétele. A fokozatosság és az elsõ lépések tapasztalatainak feldolgozása azonban olyan szükségszerûség, amely nem tesz lehetõvé gyors változtatásokat. A kezdeti nehézségek megmutatták, hogy az ellátás biztonsága ebben az ágazatban legalább olyan prioritást kell kapjon, mint a felesleges tartalékok felszámolása. Ennek megfelelõen változtak az uniós szabályok is. A villamosenergia-ellátás biztonságával azonos szinten kezelendõ feladat a környezet biztonsága, az életfeltételek biztosítása, az ökológiai stabilitás megteremtése és fenntartása. Korunk egyik legnagyobb kihívása a globális felmelegedés elleni társadalmi teendõk meghatározása, a fontossági sorrendek felállítása. Mindez pedig szorosan összefügg a villamosenergia-termelésével, lévén a hagyományos tüzelésû erõmûvek jelentõs mennyiségû szén-dioxidot bocsátanak a légkörbe. Amíg azonban az ellátásbiztonságban esetleg bekövetkezõ problémák a fogyasztók tehát elvileg mindenki számára azonnal érzékelhetõek, a környezet igénybevétele, terhelése, némelykor veszélyeztetése, kevésbé vehetõ észre, általában idõben elhúzódóan jelentkezik és a felelõsök megtalálása sem mindig egyszerû feladat. A környezeti erõforrások szûkössége nem minden esetben nyilvánvaló, ezért a hosszú távú fenntarthatóság sokszor csak a társadalom igényeinek az állam által jogszabályokban kifejezésre juttatott elõírásain keresztül tehetõ érzékletessé azok számára, akik feladataik elvégzése során ezeket a forrásokat igénybe veszik. Bár nem mindig mûködik tökéletesen, ha lehetséges, a legjobb megoldás a piac eszközeinek alkalmazása a gazdálkodó szervezetek felelõsségérzetének ébren tartására. Ilyen módszer pl. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme, amely a Kiotói Jegyzõkönyv életbe lépése óta elvben az aláíró országok számára elérhetõ, míg az Európai Unió úttörõ hozzáállásának és a bevezetett rendszernek köszönhetõen a gazdálkodó szervezetek számára gyakorlatilag is hozzáférhetõ 2005-tõl. Ez a mesterségesen elõállított szûkösség amellett, hogy serkenti a mûszaki fejlesztést, társadalmi szinten a legkevésbé költséges megoldást kínálja a résztvevõ szervezetek számára is. 7

10 A társaságcsoport irányítása és jövõképe Korunk nagy kihívása a hagyományos tüzelõanyagok részbeni helyettesítése oly módon, hogy a fogyasztók villamosenergia-ellátása e semmivel nem helyettesíthetõ szolgáltatás ne szenvedjen csorbát. A megújuló energiaforrások térhódítása immár valóság: Németországban a szélerõmûvek beépített teljesítõképessége meghaladja a MW-ot. Ez több, mint hazánk erõmûveinek együttes kapacitása. Miközben az MVM Rt. nem jelentéktelen mennyiségû villamos energiát vásárol biomasszával termelõ erõmûtõl, készül, formálódik az országos megújuló energia felhasználási stratégia. Miután a környezet terhelésének csökkentését szolgáló ráfordítások nem mindenkor a gazdálkodó szervezetek költségeként jelentkeznek (externáliák), a megújuló energiaforrások nagyobb mértékû elterjedéséhez az állami támogatás nem nélkülözhetõ. Ennek Európában is számos változata ismert a kötelezõ átvételtõl, a szabályozott (támogatott) átvételi ártól az ún. zöld bizonyítványok rendszeréig. Magyarországon az elsõként említett eljárást alkalmazzák, de a rendszer még tökéletesítésre és talán akár európai szinten is egységesítésre szorul. Társaságunk jövõbeni befektetési döntéseit a gazdaságosság és a környezet iránti elkötelezettség szempontjai együtt határozzák meg. romániai, a horvátországi és a szlovákiai távvezetékösszeköttetések bõvítése szerepel fõbb terveink között. Itt említjük meg, hogy az MVM Rt. és az Országos Villamostávvezeték Rt., valamint a Nemzeti Park Igazgatóságok között több, mint három éve áll fenn (önkéntes) megállapodás a környezet- és természetbarát távvezeték-üzemeltetéssel és -karbantartással kapcsolatban. A jogszabályok, elõírások betartása mellett ma már elképzelhetetlen a környezet védelme, megõrzése a gazdasági társaságok aktív, önkéntes kezdeményezései, hozzájárulásai nélkül. A társaságcsoport legtöbb vállalata rendelkezik ISO 9001 szabvány szerinti minõségirányítási, és többségük ISO szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel is. Ezek alkalmazása és rendszeres továbbfejlesztése által is igazoljuk elkötelezettségünket a fenntarthatóság iránt. Az MVM Csoport legnagyobb villamosenergia-termelõje a Paksi Atomerõmû Rt., amely 40% körüli részarányt képvisel a hazai termelésben. A nukleáris forrásból tiszta, biztonságos és gazdaságos villamos energia állítható elõ. A jövõ legfontosabb feladata az erõmû biztonságának javítása, folyamatos fejlesztése, nemzetközi szinten tartása. Az atomerõmû üzemidejének meghosszabbítása és teljesítõképességének lehetséges növelése a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának legfõbb záloga. Az átviteli hálózat fejlesztése és üzemkészségének fenntartása a veszteségek csökkentése mellett az ellátásbiztonságot és a nemzetközi kereskedelmi lehetõségek javítását is szolgálja. A nemrég üzembe helyezett Paks- Pécs 400 kv-os távvezeték, valamint új alállomások létesítése és a régiek korszerûsítése, bõvítése után a Gyõr-Szombathely távvezeték (jelenleg épül) mellett a 8

11 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Az irányítási rendszerek aktív, sõt nem ritkán elõretekintõ (proaktív) alkalmazása is segít abban, hogy az MVM Csoport a teljes piacnyitást követõen is erõs, hosszú távon növekedésre képes, a fogyasztók és a tulajdonosok, de minden más érdekelt fél számára is új értéket teremtõ, a fokozódó versenyben helyt állni képes, megbízható része legyen hazánk társadalmának. Az MVM Csoport jövõjét várakozásaink szerint és erõfeszítéseink eredményeképpen vertikálisan integrált társaságcsoportként képzeljük el, amely a primer energiahordozók kinyerésétõl az azokban rejlõ belsõ energia hatékony villamos energiává alakításán át, a nagy hatásfokú kapcsolt hõ- és villamosenergia-termeléssel, a villamos energia kereskedelmével, nagyfeszültségû átvitelével és a fogyasztókig való eljuttatásával egyaránt foglalkozik. E mellett részt vesz az ellátás biztonságának megvalósításában, és olyan mérnöki, piaci és más szolgáltatásokkal is rendelkezésre áll, amelyek hozzájárulnak a vevõk, a fogyasztók energiatakarékos, környezettudatos mûködéséhez, életviteléhez. Az MVM Rt. vezetésének meggyõzõdése, hogy a társaságirányítási politikánkban megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hatékonyan járul hozzá környezetünk állapotának javulásához, a társaság gazdasági eredményességének fokozásához és nem utolsósorban jó hírnevének öregbítéséhez. 9

12 A társaságcsoport tevékenysége Villamosenergia-termelés és hõszolgáltatás Az MVM Csoport erõmûveinek beépített villamos teljesítõképessége MW, amely a hazai közcélú erõmûvekének 31,7%-át teszi ki. Az erõmûvek kihasználása (az adott idõszakban megtermelt és a beépített teljesítõképesség figyelembevételével maximálisan megtermelhetõ villamos energia hányada) mindazonáltal jelentõs szórást mutat. Az atomerõmû és a széntüzelésû erõmûvek elsõsorban állandó magas kihasználáson üzemelnek. A gázturbinás tartalék erõmûvek az energiarendszer teljesítményhiányát okozó üzemzavari állapotban, kizárólag rendszerirányítói utasításra lépnek mûködésbe. A gázmotoros erõmûvek hõszolgáltatással egyidejûleg termelnek villamos energiát. Az erõmûvek termelési paraméterei nagymértékben eltérnek egymástól. Míg az atomerõmûben a villamosenergia-termelés a meghatározó (98,5%), a gázmotoros erõmûveknél a kiadott villamos és hõenergia aránya közel azonos (49-51%). A társaságcsoport erõmûveinek hõteljesítménye a tatabányai fûtõerõmû bõvítése és a miskolci gázmotoros erõmûvek üzembelépése után összesen 348 MW th -t tesz ki. Az MVM Csoport összes villamosenergia- és hõtermelése 2004-ben együtt GWh-t tett ki. Növekedett a hõtermelés részaránya, amely az elõzõ évi 4%-ról 6,2%-ra változott. A társaságcsoportban elõállított villamos energia elsõsorban a Paksi Atomerõmû 2. blokkja ismételt üzembevételének köszönhetõen GWh-ra növekedett az elõzõ évhez képest. Az MVM Csoport erõmûveinek beépített villamosés hõteljesítménye 2004-ben Erõmû Beépített villamos Beépített teljesítõképesség hõteljesítmény MW MWth Paksi Atomerõmû Rt blokk blokk blokk blokk 471 Gázturbinás erõmûvek Litér Lõrinci Sajószöged Vértesi Erõmû Rt Bánhida Oroszlány Tatabánya Erõmû Kft Gázmotoros erõmûvek Tatár utca Bulgárföld 1 1 Diósgyõr 4 4 Összesen

13 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Az MVM Csoport erõmûveinek villamosenergia- és hõtermelése (GWh) Vértesi Erõmû* Villamos energia Hõ Összesen MVM GT Erõmûvek Villamos energia Gázmotoros erõmûvek Villamos energia Hõ Összesen Paksi Atomerõmû Villamos energia Hõ Összesen MVM Csoport összesen Villamos energia Hõ Összesen * A Tatabánya Erõmû Kft. termelésével együtt Villamosenergia-kereskedelem Az MVM Rt ben közvetlenül a hazai erõmûvektõl 25,4 TWh villamos energiát vett át értékesítési céllal. Ez a mennyiség nem tartalmazza az erõmûvekben megtermelt energia azon részét, melyet saját berendezései, bányái mûködtetésére használt fel (önfogyasztás). Az értékesíthetõ mennyiséget növelte az alábbi táblázatban nem szereplõ további hazai erõmûvektõl átvett energia mennyiség (0,2 TWh) és az importált villamos energia (4,4 TWh). Az értékesítés nagy része (27,2 TWh) a közüzemi fogyasztók ellátásáról gondoskodó területi áramszolgáltatók részére történt. Az egyéb belföldi értékesítés fõleg kereskedõk részére 2,0 TWh volt, míg az export 0,5 TWh-t tett ki. Az MVM Rt. kétoldalú szerzõdés alapján a Borsodi Energetikai Kft.-tõl és kisebb mértékben a Mátrai Erõmû Rt.-tõl összesen 258 GWh biomassza üzemanyagból (fa és fahulladék, valamint egyéb melléktermék) termelt villamos energiát vásárolt. Az MVM Partner Rt ben is a villamosenergia-piac jelentõs szereplõje volt, amit a fogyasztói szegmensben mintegy 30%-os, a nagykereskedelmi piaci szektorban kb %-os részesedés, valamint GWh forgalom és közel 25 Mrd Ft árbevétel elérése reprezentál. A hazai erõmûvektõl vásárolt villamos teljesítmény és energia 2004-ben Erõmû Energiaforrás Villamos Villamos teljesítmény (MW) energia (GWh) AES Borsodi Energetikai Kft. szén, biomassza AES Tisza Erõmû Kft. szénhidrogén Budapesti Erõmû Rt. szénhidrogén Csepel Áramtermelõ Kft. szénhidrogén Dunamenti Erõmû Rt. Dunamenti F szénhidrogén Dunamenti GT szénhidrogén Mátrai Erõmû Rt. lignit, biomassza Paksi Atomerõmû Rt. nukleáris Pannon Power Rt. szén, szénhidrogén Tiszavíz Kft. víz Vértesi Erõmû Rt. Bánhida szén Oroszlány szén Tatabánya szén+szénhidrogén - 70 Összesen

14 A társaságcsoport tevékenysége Átviteli hálózat a villamos energia szállítása Az MVM Rt. meghatározó szerepet játszik Magyarország biztonságos és megbízható villamosenergia-ellátásában. Mint villamosenergia-átviteli engedélyes, tevékenysége a hazai áramellátás egyik kulcstényezõje. A társaság a hazai erõmûvek által termelt, valamint az importforrásokból származó villamos energiát továbbítja a km nyomvonal hosszúságú (a távvezetékrendszer tényleges vezeték hossza km) nagyfeszültségû hálózatán, és juttatja el a közvetlen fogyasztói értékesítést végzõ szolgáltatókhoz. Elsõdleges szempont, hogy a piaci szereplõk egyenlõ feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Rt. úgy üzemelteti a tulajdonában lévõ villamos hálózatot és az ahhoz kapcsolódó berendezéseket, hogy az folyamatosan garantálja a kiváló minõségû hazai villamosenergia-ellátást, a fejlesztések révén pedig messzemenõen megfeleljen az áramkereskedelem növekvõ igényeinek, valamint, hogy az átviteli hálózat a mindinkább egységesülõ európai árampiac jelentõs infrastrukturális tényezõje legyen. A év az átviteli hálózat szempontjából olyan nagy horderejû eredményeket hozott, mint Pécs közelében az új 400 kv-os alállomás, és a mintegy 80 km-es 400 kv-os Paks-Pécs távvezeték üzembe helyezése. Ezzel jelentõsen nõtt Dél-Dunántúl térségének ellátásbiztonsága, valamint megteremtõdött egy újabb nemzetközi összeköttetés létrejöttének lehetõsége is. Ugyancsak meghatározó fordulat volt a másfél évtizede tartó folyamat eredményeként a volt kelet-európai országok, az úgynevezett balkáni országok villamosenergia-rendszereinek kapcsolódása a nyugateurópai villamos hálózathoz a Szeged melletti Sándorfalva 400 kv-os nemzetközi alállomáson keresztül. Megkezdõdött továbbá a Gyõr-Szombathely 400 kv-os távvezeték nyomvonalának biztosítása és az engedélyeztetési eljárás is. A nagyfeszültségû hálózat csatlakozási pontjai az alállomások, amelyek környezetvédelmi szempontból is kiemelt figyelmet érdemelnek a viszonylag nagy számú, nagy mennyiségû olajjal feltöltött berendezés, készülék miatt. Az alállomásokat és az ott található nagy- és középfeszültségû transzformátorokat mutatják be a következõ táblázatok. 12

15 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagyfeszültségû/nagyfeszültségû transzformátorok az átviteli hálózaton, 2004 Alállomás Feszültség áttétel Tanszformátor- Fázis Transzf. Zárt Nyitott teljesítmény szám száma alap alap kv MVA Albertfalva 220/126/ Albertirsa 750/400/ Békéscsaba 400/132/ Debrecen 220/126/ Detk 220/126/ Dunamenti 220/126/10, Dunaújváros 220/126/ Felsõzsolca 400/132/ Göd 400/132/ Gyõr 220/126/ Gyõr 400/132/ Hévíz 400/128/ Kisvárda 220/126/ Litér 400/132/ Martonvásár 400/220/ Ócsa 220/126/ Oroszlány 220/126/ Paks* 400/132/ Pécs 400/126/ Sajóivánka 400/231/ Sajószöged 400/231/ Sajószöged 220/126/ Sándorfalva 400/132/ Szeged 220/126/ Szolnok 220/126/ Tiszalök 220/126/ Toponár 400/132/ Zugló 220/126/ Összesen * PA Rt. tulajdonában lévõ, általa üzemeltetett alállomás 120 kv/középfeszültségû és középfeszültségû/középfeszültségû transzformátorok, 2004 Alállomás Transzformátorok száma Zárt alap Nyitott alap Debrecen Felsõzsolca Szeged Szolnok Összesen

16 A társaságcsoport tevékenysége Mérnökszolgálat az MVM Csoportban A mérnökszolgálati társaságok jelentõs mértékben hozzájárulnak az MVM Csoport egyes társaságainak magas színvonalú mûszaki tevékenységéhez és ezen színvonal jövõbeli fenntartásához. Az ERBE ENERGETIKA Kft. energetikai mérnökszolgálati, tervezõi és tanácsadó cég, energetikai létesítmények létrehozását, bõvítését, rekonstrukcióját biztosítja komplex mérnöki szolgáltatásként, budapesti székhelyén kívül a fõbb beruházások helyszínein létesített projektirodákon keresztül ban kapta meg az ISO 9001 Minõség-tanúsítványt a tervezés, mérnöki tanácsadás, felügyelet az energetika, környezetvédelem és informatika területén végzett tevékenységekre vonatkozóan, 1999-ben pedig megszerezte az MSZ EN ISO 14001:1996 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványt is. Az ERBE Kft. környezetvédelemmel összefüggõ kiemelt feladatai közt találhatók a környezeti hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok, építési engedélyek környezetvédelmi fejezetének elkészítése, teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálatok, üvegházhatású gáz kibocsátási engedélykérelmek elkészítése, valamint mérnökszolgálat és mûszaki ellenõrzés. A év legfontosabb projektjei, amelyekben a környezetvédelem nagy szerepet játszott: az MVM Rt. transzformátor alállomásainak környezeti kármentesítése, az MVM Rt. Miskolc, Tatár utcai kombinált ciklusú erõmû fejlesztésének elõkészítõ munkái, részletes környezeti hatásvizsgálat lefolytatása, a Vértesi Erõmû Rt. Oroszlányi Erõmûve kazánrekonstrukció és füstgáz-kéntelenítõ beruházása, a Fõvárosi Közterület-fenntartó Rt. Hulladékhasznosító Mû füstgáztisztító és kazánrekonstrukció beruházása, a Pannon Power Rt. Pécsi Hõerõmûve földgázbázisú és biomassza tüzelésû fejlesztésének kivitelezése során a mûszaki ellenõrzés ellátása, az AES Tisza II. Hõerõmû retrofit beruházásához kapcsolódó környezeti kármentesítés elõkészítõ munkái, Tatabányai Erõmû Kft. teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálata az egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez, EMA-POWER Kft. 200 MW e kombinált ciklusú erõmû elõkészítõ munkái, elõzetes környezeti tanulmány összeállítása, részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése, a TVK Erõmû Kft. üvegházhatású gáz kibocsátási engedélykérelmének összeállítása, hõ- és villamos energia kapcsolt termelésére alkalmas gázmotoros projektek elõkészítése (Miskolc, Tatabánya, Budapest: Füredi út). A VILLKESZ Kft. fõ tevékenysége a villamos erõmûvek üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási és szolgáltatási feladatok ellátása. A karbantartási munkák közül kiemelkedõ az MVM Rt. megrendelésére végzett litéri, sajószögedi, lõrinci gázturbinás erõmûvekben, valamint a Paksi és az Oroszlányi Erõmû megbízásából végzett tevékenység. A karbantartási munkák mellett épület fenntartási és karbantartási, gondnokolási munkák is a tevékenységi körbe tartoznak óta a VILLKESZ Kft. megvásárolta és mûködteti az MVM Rt. volt nyomdáját. A Vértesi Erõmû Rt. területén nagy kapacitású mosodát hozott létre és üzleti alapon mûködteti. A Dunamenti Erõmû területén gépi forgácsoló üzemet mûködtet, amely elsõsorban az erõmû igényeit szolgálja ki. A társaság környezetvédelmi (emisszió-) méréseket és erõmûvi hatásfokméréseket is végez mozgó vizsgáló laboratóriumával, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Testület tanúsított. A VILLKESZ Kft. mérnökszolgálati fõ tevékenysége a General Electric és Siemens gyártmányú gázturbinák gépészeti karbantartásának szervezése, lebonyolítása az MVM Rt. részére, ezen túlmenõen azonban kiterjed az alábbiakra is: rezgésmérések és diagnosztika, akkreditált mozgó vizsgáló laboratóriummal emiszszió-mérések, emelõgépek telepítése, üzemeltetése, karbantartása, hegesztési technológiák kidolgozása (nukleáris területen is), valamint minõsített hegesztések végzése, névjegyzékben regisztrált felelõs mûszaki vezetõkkel kivitelezési munkák végrehajtása, közbeszerzési ajánlatkérések és ajánlatok elkészítése, külföldrõl érkezõ anyagok, szolgáltatások rendelése, szállítása, szükség esetén külföldi szakértõk foglalkoztatása. 14

17 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Gazdasági eredmények A társaságcsoport gazdasági tekintetben a konszolidációba teljes körûen bevont, a közös vezetésû, a társult és egyéb részesedési viszonyú vállalkozások együttese. igénybe vett kedvezõ árú import, a veszteséget pedig növelte a kötelezõ villamosenergia-átvétel növekvõ mértéke. A társaságcsoportot én a tulajdoni jogokat tekintve 1 anya, 13 leány, 1 közös vezetésû, 7 társult és 6 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás azaz összesen 28 társaság alkotta. A évi teljes konszolidációs kör az anyavállalaton kívül a Vértesi Erõmû Rt.-t, a Paksi Atomerõmû Rt.-t, az Országos Villamostávvezeték Rt.-t, az MVM Rt ben létrehozott 100%-os leányvállalatát, az MVM Partner Rt.-t, valamint a Tatabánya Erõmû Kft.-t foglalta magában. A konszolidáció során figyelembe vesszük, kiszûrjük a társaságok egymás közötti ügyleteinek hatását. A társaságcsoport pozícióját elsõsorban az anyavállalat MVM Rt. gazdasági helyzete határozza meg. Az MVM Rt ben, a tárgyidõszakban eredményes évet zárt, hiszen évek óta elõször újra mérleg szerinti nyereséget ért el, sõt év közben annak terhére már közel 3 Mrd Ft osztalékelõleget is kifizetett a tulajdonosok részére. Az eredmény elérésében az egyes tevékenységek különbözõ szerepet játszottak. Elsõ helyen kell említeni, hogy a villamos energia közüzemi nagykereskedelem üzemi/üzleti eredménye továbbra is veszteséges volt, 5,4 Mrd Ft értékben, mert az eladási árak még mindig nem fedezték a ráfordításokat. Az üzletágon keletkezõ veszteséget csökkentette a negatív árrésbõl eredõen a csökkenõ közüzemi fogyasztáshoz igazodó csökkenõ értékesítési volumen, a paksi II. blokk második féléves termelésbe állásáig A közüzemi nagykereskedelem veszteségét nemcsak ellentételezte, hanem jelentõs adózás elõtti eredményt biztosított társasági szinten az átviteli engedélyes tevékenység (4,4 Mrd Ft), és a kapott osztalékok következtében az ún. egyéb tevékenység (7,8 Mrd Ft). A társaság a biztonságos energiaellátás követelményeinek messzemenõleg megfelelt, s bár finanszírozási gondjai jórészt megmaradtak, összességében a bázishoz viszonyítva pozíciója javult. A költséggazdálkodás terén elért eredmények növelték a mûködés hatékonyságát. A társaságcsoport második legjelentõsebb tagja, a PA Rt. is sikeresnek nevezhetõ évet zárt, annak ellenére, hogy mérleg szerinti eredménye 4,7 Mrd Ft veszteség. Ezzel ugyanis teljesítette éves üzleti tervének egyik alapvetõ célkitûzését úgy, hogy a tárgyidõszak jelentõs részében még nem üzemelhetett a II. számú blokk. Az ebbõl származó bevételkiesést elsõsorban szigorú költséggazdálkodással ellentételezte. A bázishoz viszonyított veszteségszint-csökkentés is jelentõs mértékû (mintegy 2 Mrd Ft). A társaság finanszírozási problémáit önállóan oldotta meg, és a II. blokk második félévi termelésbe állításával remélhetõleg túljutott eddigi legnehezebb idõszakán. 15

18 Gazdasági eredmények A Vértes Erõmû Rt. a sorban következõ jelentõs cég tárgyidõszaki eredménye szintén negatív, de a körülményeket tekintve ez is sikernek tekinthetõ. A társaság évek óta megoldatlan mûködési problémáit kezelni látszó privatizációs kísérlet a tárgyidõszak elsõ hónapjaiban meghiúsult, majd ezt követõen gyakorlatilag válságmenedzselés folyt a társaságnál. A bázishoz viszonyított alacsonyabb villamos energia átvételi árak, a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bánya bezárása, a Tataszén Kft. mûködésének megszüntetése, az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházásának folytatása olyan feladatokat jelentett, amelyek 7,2 Mrd Ft tervezett mérleg szerinti veszteség esetén voltak teljesíthetõk. A kényszerû intézkedésekkel ezt a szintet sikerült 3,1 Mrd Ft mérleg szerinti veszteségre csökkenteni úgy, hogy a társaság egész évben finanszírozható maradt, s lépéseket tett a utánra tervezett támogatás nélküli mûködés irányába is. Az Ovit Rt. eredményének alakulását pozitívan befolyásolta az anyavállalaton kívüli piaci szegmensek, mint pl. az erõmûvi és az áramszolgáltató társaságoktól elnyert megrendelések volumenének és részarányának növekedése. Mindezek figyelembe vételével a társaság jó évet zárt, adózott eredménye a bázisértéket több mint 14%-kal haladja meg (369 M Ft). A társaságok mûködésének finanszírozhatósága kisebb-nagyobb problémákkal ugyan, de megoldódott. A paksi II. blokk újraindítása mellett folytatódott valamennyi, a jövõ szempontjából fontos beruházás, az üzletpolitikai célkitûzések teljesültek, a sokszor kényszer szülte költséggazdálkodást szigorító intézkedések növelték a hatékonyságot. A nehéz gazdasági körülmények között is kielégítõ eredmények mellett a társaságok eleget tettek a mûködési engedélyükben meghatározott feladataiknak. Valamennyi villamosenergiát-termelõ tõkeérdekeltség középtávú szerzõdésekkel vagy saját kapacitásokkal biztosította a szükséges energiahordozókat, üzemanyagokat. A hazai és nemzetközi kereskedelemhez, a szerzõdésekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen szállító kapacitás megfelelõ üzembiztonsággal állt rendelkezésre. A következõ táblázatok az Éves Beszámolónak megfelelõen számszerûen mutatják be a társaságcsoportra vonatkozó összevont (konszolidált) gazdasági eredményeket. Az eredmény kimutatás és a mérleg fõbb adatait társaságonként is megadjuk. A társaságcsoporton belül a jelentõs társaságok közül az MVM Partner Rt. mûködése is egyértelmûen sikeresnek nevezhetõ. A bázisidõszakban megszerzett szabadkereskedelmi pozícióját megszilárdította, sõt, új fogyasztók megszerzésével tovább erõsítette. Adózott eredménye lényegében bázisszintû (1,5 Mrd Ft), amely az anyavállalat részére is jelentõs osztalékot biztosított. A teljes körû konszolidációba bevont legújabb társaság a Tatabánya Erõmû Kft., amely az MVM Rt. közel 100%-os tulajdona. Társtulajdonosként Tatabánya önkormányzata birtokol még egy 200 ezer Ft értékû üzletrészt, ezzel is jelezve érdekeltségét a városi hõellátást biztosító erõmûben. Az erõmû teljesítette éves célkitûzéseit, s egyebek mellett 119 M Ft mérleg szerinti eredményt realizált. Összefoglalóan leszögezhetõ, hogy a társaságcsoport eredményessége a bázisidõszakhoz viszonyítva javult, az elõzõ évi 4 Mrd Ft-ot megközelítõ halmozott adózott veszteség 0,5 Mrd Ft alá csökkent. 16

19 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Az MVM Csoport eredmény kimutatásának fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Paksi MVM Tatabánya MVM Csoport tételek megnevezése MVM Rt. AE. Rt. Ovit Rt. Partner Rt. VÉ Rt. Erõmû Kft. (konszolidált) száma I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegû ráfordítás V. Személyi jellegû ráfordítás VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mûvelet bevételei IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai B. Pénzügyi mûvelet eredmény C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elõtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség XII/A. Látens adó F. Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Az MVM Csoport mérlegének fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Paksi MVM Tatabánya MVM Csoport tételek megnevezése MVM Rt. AE. Rt. Ovit Rt. Partner Rt. VÉ Rt. Erõmû Kft. (konszolidált) száma A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idõbeli elhatárolás Eszközök összesen D. Saját tõke I. Jegyzett tõke II. Jegyzett, de be nem fizetett tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény VIII. Leányvállalkozások saját tõke változása IX. Konszolidáció miatti változások X. Külsõ tulajdonosok részesedése E. Céltartalékok F. Fizetési kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen

20 Gazdasági eredmények Az MVM Csoport társult vállalkozásai eredmény kimutatásának fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Energo- ERBE VILLKESZ GTER Dunamenti Mátrai MIFÛ EKStételek megnevezése Merkur Kft. Kft. Kft. Kft. Erõmû Rt. Erõmû Rt. Kft. Service száma Kft I. Értékesítés nettó árbevétele 236, , , , , , , ,7 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 19,8 142,8 530,6 485,3 III. Egyéb bevételek 2,5 7,8 24,8 10, , ,6 0,2 20,5 IV. Anyagjellegû ráfordítás 190,1 521,4 728, , , , , ,1 V. Személyi jellegû ráfordítás 38, , ,1 353, , ,4 58,4 241,3 VI. Értékcsökkenési leírás 3,0 52,4 67,8 12, , ,5 2,2 24,6 VII. Egyéb ráfordítások 2,2 55,0 60,3 202, , ,4 26,0 35,5 A. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 5,1 65,7 33,5 35, , ,1 105,9 127,1 VIII. Pénzügyi mûvelet bevételei 1,0 1,5 2,6 0, , ,4 11,8 0,8 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 5,9 0,6 17,7 33,6 9, ,7 37,0 B. Pénzügyi mûvelet eredmény -4,9 0,9-15,1-33, , ,4 11,8-36,2 C. Szokásos vállalkozási eredmény 0,2 66,5 18,4 1, , ,7 117,6 90,9 X. Rendkívüli bevételek 0,1 0,2 1,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 2,3 0,2 0,7 65,4 1,7 D. Rendkívüli eredmény 0,0-2,2-0,2-0,7-65,2-0,7 E. Adózás elõtti eredmény 0,2 66,5 16,2 1, , ,5 117,6 90,2 XII. Adófizetési kötelezettség 10,9 0, ,0 612,2 13,1 16,0 XII/A.Látens adó F. Adózott eredmény 0,2 55,7 15,7 1, , ,3 104,6 74,2 G. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 27, ,2 Mérleg szerinti eredmény 0,2 27,8 15,7 1, ,3 969,3 104,6 0,0 Az MVM Csoport társult vállalkozásai mérlegének fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Energo- ERBE VILLKESZ GTER Dunamenti Mátrai MIFÛ EKStételek megnevezése Merkur Kft. Kft. Kft. Kft. Erõmû Rt. Erõmû Rt. Kft. Service száma Kft A. Befektetett eszközök 6,5 215,4 198,9 15, , ,5 30,8 207,8 I. Immateriális javak 0,0 5,9 2,1 3,1 71,7 832,1 0,4 0,2 II. Tárgyi eszközök 6,5 199,4 196,6 12, , ,1 30,5 205,9 III. Befektetett pénzügyi eszközök 10,0 0,3 90,3 764,3 1,8 B. Forgóeszközök 103,4 405,4 348,1 451, , ,7 274,4 831,7 I. Készletek 45,3 9,2 14,5 437, , ,7 501,7 II. Követelések 14,4 358,1 324,6 13, , ,2 26,6 328,4 III. Értékpapírok ,9 IV. Pénzeszközök 43,7 38,2 9,0 0, , ,8 247,8 1,6 C. Aktív idõbeli elhatárolás 0,3 19,7 7,6 860,9 310,1 266,3 161,2 1,1 Eszközök összesen 110,2 640,5 554, , , ,4 466, ,7 D. Saját tõke 67,3 401,4 269,9 146, , ,9 230,4 202,2 I. Jegyzett tõke 21,6 77,0 100,0 50, , ,6 80,0 75,0 II. Jegyzett, de be nem fizetett tõke III. Tõketartalék 8, , ,9 0,3 IV. Eredménytartalék 45,6 288,1 150,1 72, , ,3 16,5 126,9 V. Lekötött tartalék 4,0 23,0 500,0 642,7 29,4 VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény 0,2 27,8 15,7 1, ,3 969,3 104,6 0,0 E. Céltartalékok 3,5 3, , ,4 28,1 F. Fizetési kötelezettségek 41,6 195,5 270,6 398, , ,7 43,9 791,9 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2, ,2 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 41,6 223,3 268,3 398, , ,5 43,9 791,9 G. Passzív idõbeli elhatárolások 1,3 12,3 10,4 782,3 248,6 488,4 192,2 18,5 Források összesen 110,2 640,5 554, , , ,4 466, ,7 18

21 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Környezetvédelmi ráfordítások Az MVM Csoporton belül a környezetvédelmi ráfordítások összetétele az egyes társaságok eltérõ tevékenységi, tulajdonosi viszonyai, az üzemeltetett berendezések eltérõ kora, a jogszabályi elõírások és az elszámolási módok különbözõsége miatt rendkívül szerteágazó képet mutat. A társaságcsoportban az elmúlt évhez képest az összes környezetvédelmi kiadás 3,9 Mrd Ft-tal nõtt. A növekedés fõ oka részben a VÉ Rt. Oroszlányi Erõmûvében a füstgáz-kéntelenítõ beruházása, részben pedig a Paksi Atomerõmûben az üzemzavarral kapcsolatos hulladékkezelési feladatok növekedése volt. Az üzemeltetéssel és a karbantartással összefüggõen felmerült, elsõsorban vállalkozóknak kifizetett pénzösszegek, ún. folyó ráfordítások között kiemelt szerepet játszanak a hulladék- és vízkezeléssel kapcsolatos költségek, amelyek esetében fõképp a veszélyes hulladékok gyûjtésével, tárolásával, szállíttatásával és ártalmatlaníttatásával kapcsolatos költségek a meghatározóak. Ezek összesen társaságcsoport szinten közel 576 M Ft-ot tettek ki. A szervezeten belüli környezetvédelmi ráfordítások, amelyek a környezetvédelmi rendszerek és a környezetvédelmi technológiák közvetlen mûködtetéséhez szükségesek 2004-ben, 591 M Ft-ra rúgtak. A beruházásokra fordított összeg 2003-hoz képest majdnem megkétszerezõdött és elérte a 8 Mrd Ft-ot. Integrált környezetvédelmi beruházás keretében a Vértesi Erõmû Rt.-nél a füstgáz-kéntelenítõ építésére 2004-ben M Ft-ot költöttek. A Paksi Atomerõmûben a radioaktív hulladékok kezelésére, valamint a levegõtisztaság-védelmi fejlesztésekre fordított összegek (3 075 illetve 602 M Ft) képviselnek jelentõs részarányt. A Paksi Atomerõmû 2004-ben 23,9 Mrd Ft-ot fizetett be a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba. E befizetés az erõmû leállításának, illetve a kiégett üzemanyag, valamint a nukleáris hulladék átmeneti majd végleges elhelyezésének pénzügyi forrását biztosítja. A környezetvédelmi költségek megadásánál a 198/2001. (X. 19.) Kormány rendelet alapján a KSH által elrendelt adatszolgáltatást (nyilvántartási szám: 1799/2) vettük alapul. Környezetvédelmi költségek (E Ft) Költség megnevezése VÉ Rt. PA Rt. Ovit Rt. Tata- VILLKESZ GTER MVM Rt. MVM bánya Kft. Kft. Központ Erõmû üze- Hálózat Összesen Csoport Kft. meltetés összesen Folyó környezetvédelmi ráfordítások levegõtisztaság-védelem szilárd, nem veszélyes hulladék kezelés veszélyes hulladék kezelés szennyvíz kezelés egyéb szolgáltatások Bírságok Szervezeten belüli környezetvédelmi ráfordítások Közvetlen környezetvédelmi beruházások levegõtisztaság-védelem veszélyes hulladék kezelés szennyvíz kezelés talaj, talajvíz védelem Integrált környezetvédelmi beruházások levegõtisztaság-védelem hulladék kezelés szennyvíz kezelés egyéb Beruházások összesen Mind összesen

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA n AZ MVM RT. IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL 1993-BAN ELFOGADOTT, ILLETVE AZ ADAPTÍV TERVEZÉS KÖ- VETELMÉNYEINEK MEGFELELÔEN TÖBBSZÖR PONTOSÍTOTT ALAPHÁLÓZATI

Részletesebben

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak 5 Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak A kormány jóváhagyta a Villamos Energia Törvény (VET) tervezetét, amelyet a Parlament várhatóan ez év elsô félévében elfogad. Ütemterv készült

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010 MVM CSOPORT ÉVES Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elnök-vezérigazgatói köszöntô 4 2. Az MVM Zrt. és a cégcsoport 6 2.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 6 2.2. Az elismert vállalatcsoport

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Tevékenységi Jelentés Pénzügyi Jelentés

Tevékenységi Jelentés Pénzügyi Jelentés Tevékenységi Jelentés Pénzügyi Jelentés 2007 Tevékenységi Jelentés 2 Tartalomjegyzék 3 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. Pénzügyi és mûszaki kulcsmutatók 7 3. Az év legfontosabb eseményei 9 4. Stratégia

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL n A 2001. ÉVI CX. TÖRVÉNY A VILLAMOS ENERGIÁRÓL (TOVÁBBIAKBAN VET) ELSÔ MONDATA SZE- RINT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A FOGYASZTÓK BIZTONSÁGOS, MEGFELELÔ MINÔSÉGÛ

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN n A II. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÔDÉSE UTÁN A SZÖRNYÛ PUSZTULÁS ÉS MEGOSZTOTTSÁG FELSZÁ- MOLÁSA ÉRDEKÉBEN A KONTINENS LEGJOBBJAI ÖSSZEFOGTAK A KÖZÖS JÖVÔ ÉRDEKÉBEN, LÉTRE-

Részletesebben

M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M

M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M XIX. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI KONFERENCIA M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M Hajdúszoboszló 2016. március 2 3. MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY A COGEN EUROPE

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20.

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20. 1. Bevezetés 1. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. Előzmények... 1 1.2. Az atomerőmű és legfontosabb tervezési jellemzői... 8 1.3. A tervezett tevékenység meghatározása, céljai,

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

A LÉVAI ÖRÖKSÉG ÉS A MAGYAR ENERGETIKA

A LÉVAI ÖRÖKSÉG ÉS A MAGYAR ENERGETIKA lévai örökség 5/6/10 10:52 PM Page 1 A LÉVAI ÖRÖKSÉG ÉS A MAGYAR ENERGETIKA SZERKESZTETTE: JÁROSI MÁRTON lévai örökség 5/6/10 10:52 PM Page 2 lévai örökség 5/6/10 10:52 PM Page 3 A LÉVAI ÖRÖKSÉG ÉS A MAGYAR

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei SZEMLE 494 Mohácsi Kálmán Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (494 506. o.) MOHÁCSI KÁLMÁN A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei A magyarországi

Részletesebben

GERSE KÁROLY VILLAMOSENERGIA-PIACOK

GERSE KÁROLY VILLAMOSENERGIA-PIACOK GERSE KÁROLY VILLAMOSENERGIA-PIACOK Gerse Károly Villamosenergia-piacok Gerse Károly: Villamosenergia-piacok Első kiadás Szerzői jog Gerse Károly, 2014 Tartalomjegyzék Oldalszám Előszó 3 1. Villamosenergia-szolgáltatás

Részletesebben

Jövőnk és a nukleáris energia

Jövőnk és a nukleáris energia Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,

Részletesebben

Elsô Áramtôzsde Nap konferencia

Elsô Áramtôzsde Nap konferencia 43 mot, míg a pozitívak között csak egyszer fordult elô 14-szeres villám. Amennyiben a többszörös villámokat egy villámnak tekintjük, a negatív polaritású villámok száma 164 439 helyett csak 89 250 db

Részletesebben

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon - 1- Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon A Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozata elnökségének véleménye a fenti című GKI tanulmánnyal

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiapolitikai aktualitások A 2007-2020 időszakra szóló új

Részletesebben

A szabályozási energia piacáról. 2. rész

A szabályozási energia piacáról. 2. rész 168 elektrotechnika A szabályozási energia piacáról. 2. rész Dr. STRÓBL ALAJOS okl. gépészmérnök, erômû-energetikus szakmérnök Az 1. rész a 2004/5. számban jelent meg. A fejezet-, ábra-, táblázat- és irodalomszámozás

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 1882-ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította LXII. évfolyam

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj-63/2006/122. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Inform Média Kft. I. rendű és a Tárna Plusz Bt. (Nyíregyháza) II. rendű eljárás alá vont vállalkozások közötti versenykorlátozó

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai: JEGYZÕKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mûvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 2003. április 30-án a cég Budapest XIII. ker. Népfürdõ u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyûlésérõl

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-19/2007/138. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hungarian Telephone and Cable Corporation kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Magyarországon van egy

Magyarországon van egy A föld alatti gáztárolás jövôje* ETO: 621.64 1. Bevezetés Magyarországon van egy dolog, amelyhez állítólag mindenki ért: a labdarúgás. De ne legyünk ennyire szerények, lássuk be, van egy másik is, amellyel

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se 2. sz. melléklet Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se Budapest, 2015. december hó Századvég Gazdaságkutató Zrt. Tartalomjegyzék Táblázatjegyzék... 1 Ábrajegyzék...

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLIV. ÉVFOLYAM 2007. 1-2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Fenntartható-e a fejlôdés? (A füstölgô kéménytôl a zéró kibocsátásig) Az MVM csoport új stratégiai irányítási rendszerének bemutatása

Részletesebben

Liberális energiakoncepciótlanság

Liberális energiakoncepciótlanság Liberális energiakoncepciótlanság A GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Az új energiakoncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon c. tanulmányának bírálata. Összefoglalás. A tanulmány

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra

A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra Egyes napirendi pontokhoz tartozó elõterjesztések 1./ Az Igazgatóság beszámolója

Részletesebben

Lyukóbánya 66 éve (1938-2004)

Lyukóbánya 66 éve (1938-2004) Lyukóbánya 66 éve (1938-2004) KÁRPÁTY ERIKA okl. bányamérnök, LÓRÁNT MIKLÓS okl. bányamérnök (Miskolc) A borsodi szénmedence legnagyobb termelésû, utolsóként bezárt mélymûvelésû bányájából 2004. október

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája 13. o.

A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája 13. o. ÜZLETI TERV 2016 Tartalomjegyzék A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A fő tulajdonviszonyok jelenleg 10. o. A tervezés fő irányelvei 11. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

HATÁROZATTERVEZET. megállapítottam,

HATÁROZATTERVEZET. megállapítottam, Ügyiratszám: HF-1586-5/2011. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (7/2003 piac) HATÁROZATTERVEZET A Bérelt vonalak minimális

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság

Magyar Energetikai Társaság Magyar Energia Szimpózium MESZ 2012 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 16. találkozója Összegzés A 2012. október 4.-én megrendezett Magyar Energia Szimpóziumon elhangzott információkat, véleményeket

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

BRZÓZKA ÁGNES 1. A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái

BRZÓZKA ÁGNES 1. A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái BRZÓZKA ÁGNES 1 A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái Az utóbbi években egyre többet hallunk a villamos energia liberalizációjáról. Mit is jelent ez? Az Európai Unió még

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek

Részletesebben

Az Energetikai Informatika Szakosztály és el d-szervezeteinek története Villamos Automatizálási Bizottság

Az Energetikai Informatika Szakosztály és el d-szervezeteinek története Villamos Automatizálási Bizottság Az Energetikai Informatika Szakosztály és előd-szervezeteinek története (Kovács István, Dr. Kiss László, Szilágyi András, Dr. Nagy László írásai alapján szerkesztette Görgey Péter) Villamos Automatizálási

Részletesebben

Nagykereskedelmi villamosenergia-ár prognózis 2009

Nagykereskedelmi villamosenergia-ár prognózis 2009 Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egytem Nagykereskedelmi villamosenergia-ár prognózis 2009 Kaderják Péter és Paizs László Műhelytanulmány, 2008-7 Megrendelő: ELMŰ Készítette:

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.11.01-12.31. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatály: 2016.I.1. - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme. Sótonyi Gábor vezérigazgató

Energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme. Sótonyi Gábor vezérigazgató Energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme Sótonyi Gábor vezérigazgató MAVIR Az energia irányítója A MAVIR ZRt. fő tevékenysége: Rendszerirányítás, Átviteli hálózat üzemeltetés, Piacműködtetés.

Részletesebben

Víz, egészség, élet. A 2008-as esztendõ víz világnapi regionális rendezvényeinek lapja

Víz, egészség, élet. A 2008-as esztendõ víz világnapi regionális rendezvényeinek lapja Víz, egészség, élet A 2008-as esztendõ víz világnapi regionális rendezvényeinek lapja 2 Víz, egészség, élet Középpontban az ivóvíz tisztelete! A Pécsi Vízmû az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen idén

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre 2012. november Zarándy Pál MMK alelnök Az MMK Energetikai Tagozat szakértőinek egyetértésével TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Energiapolitikai ajánlások 2010. - A hazai árampiaci szabályozás kritikája és javaslatok a továbblépésre

Energiapolitikai ajánlások 2010. - A hazai árampiaci szabályozás kritikája és javaslatok a továbblépésre - A hazai árampiaci szabályozás kritikája és javaslatok a továbblépésre Készült a Magyar Villamosenergia-kereskedők Egyesületének megbízásából Szerzők: Kaderják Péter, Mezősi András, Paizs László, Szolnoki

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t VERSENYTANÁCS VJ-89/2005/70. Ikt.sz.: AM/181/2006/2. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. (Budapest) kérelmező, illetve a Moeller Electric Kereskedelmi

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai 2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MEE Mechwart

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben