ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete, valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata alapján készült abból a célból, hogy a Kibocsátó dematerializált törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsdére bevezessék. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alaptőkéjét képező db, azaz Kettőmillió-kétszázhatvankettőezer darab, egyenként azaz Négyszáz forint névértékű A sorozatú, dematerializált előállítású törzsrészvényeinek Budapesti Értéktőzsde részvények B kategóriájába történő bevezetéséhez április 09. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közreműködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér. 1. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÓ A TŐZSDEI BEVEZETÉSRŐL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL TOVÁBBI BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (auditált) KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A TÁRSASÁGRA ÉS AZ ÁGAZATRA JELLEMZŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Makrogazdaság Jogi szabályozás Magyarország az EU-ban, a magyar energetikai ágazat helyzete Belföldi értékesítés Export Erősödő verseny Környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdések Vevői kintlévőségek Árfolyamkockázat Infláció, kamatkockázat Hatósági kockázat Kivezetés kockázata A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Tőzsdei bevezetés kockázata Részvénypiac kockázata Likviditási kockázat Osztalékfizetés kockázata Kereskedés kockázata Adózási szabályok KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT RÉSZVÉNYEK RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA A RÉSZVÉNYTŐKE ELŐTÖRTÉNETE A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS ÜZLETI TEVÉKENYSÉG RÉSZESEDÉSEK, BEFEKTETÉSEK TERMÉKSZERKEZET PIACI SZEGMENS Hazai piac Export piac oldal

3 6.4. TERMELÉS, LOGISZTIKA, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZETI ÉS PARTNERI RENDSZERE Értékesítési struktúra Marketing INFORMATIKA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE PÉNZÜGYI HELYZET A TÁRSASÁG ÉVI AUDITÁLT MÉRLEGE: A TÁRSASÁG AUDITÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA: TŐKEFORRÁSOK AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA KUTATÁS-FEJLESZTÉS, VÉDJEGYEK TRENDEK AZ LPG KERESKEDELEM ÉS AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TENDENCIÁK AZ LPG FELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN TENDENCIÁK AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN A MAGYARORSZÁGI FEJLŐDÉS ALAKULÁSA TENDENCIÁK AZ LPG FELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN TENDENCIÁK AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK NYERESÉG ELŐREJELZÉS, BECSLÉS A TÁSASÁG VEZETÉSE, ALKALMAZOTTAK AZ IGAZGATÓSÁG A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAINAK DÍJAZÁSA NYILATKOZAT ALKALMAZOTTAK TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT AUDIT BIZOTTSÁG NYILATKOZAT A MAGYAR VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉRŐL RÉSZVÉNYESEK A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AUDITÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT LEGFONTOSABB SZÁMVITELI ELVEK OSZTALÉKPOLITIKA BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK oldal

4 19.1. TÁRSASÁGI JOGI ALAPINFORMÁCIÓK ALAPTŐKE KÖZGYŰLÉS SZAVAZATI JOG ÉS SZAVAZÁS RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA OSZTALÉK ALAPTŐKE FELEMELÉSE ADÓZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK HARMADIK SZEMÉLYTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA MELLÉKLETEK oldal

5 1. ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. A TŐZSDEI BEVEZETÉSRŐL A következő Összefoglaló a Tájékoztató egyéb oldalain található részletes információkon alapul, ezen információkkal és pénzügyi adatokkal együtt értelmezendő. Társaságunk elkészítette Tájékoztatóját és a hozzá kapcsolódó Hirdetményt, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: PSZÁF ) közzétételre történő engedélyezésre előterjeszt. A PSZÁF a Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelősséget. Jelen Tájékoztató a Társaság részvényei Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése céljából készült ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 10. sz. főút, 74 km szelvény A Társaság internet elérhetősége és címe: A Társaság központi elérhetősége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának időpontja: A Társaság működése 1991-ig, a jogelőd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethető vissza, amely a magyarországi gáz-autózás úttörőjének számított. Tevékenységét töltőállomások szerelése, gázautó szerelők kiképzése, illetve több ezer gépkocsi gázüzemre való átalakítása jellemezte. Szakértőként, illetve jutalékos ügynökként kiterjedt kapcsolatot tartott fenn a legnagyobb hazai gázforgalmazókkal, mint a MOL, a Shell és a Prímagáz ban szerezte meg a gázforgalmazáshoz szükséges 5. oldal

6 engedélyeket, és kezdte meg Dunaalmás területén saját gáztermináljának építését. Ettől kezdve tevékenységét a kereskedelem és a logisztika túlsúlya jellemezte, amelyhez igazodva október 18-án a Globimpex Kft. jelentős feltőkésítés mellett - részvénytársasággá alakult, Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven. A Társaság alaptőkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (jegyzett tőkéje) Ft azaz Kilencszáznégymillió-nyolcszázezer forint. A hatályos alapszabály: A Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság honlapján. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart A Társaság tevékenysége Főtevékenység: Gázkereskedelem A KEG Rt. hagyományosan a cseppfolyós propán-bután gáz (angol rövidítéssel: LPG) tárolását és forgalmazását végzi. Tevékenységi körében 2004-től jelent meg a partnervállalkozások részére nyújtott energia-logisztikai szolgáltatás. Az Igazgatóság tagjai: Matyók György az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató Dr Steier József igazgatósági tag, vezérigazgató Buczi Miklós Sándor igazgatósági tag Málits József igazgatósági tag A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Jeszenszky Zoltán elnök Virág, Stefan Budai Benjámin Kéninger Zoltán Onozó György A Társaság ügyvezetése: A társaság ügyvezető szerve a négytagú Igazgatóság. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az 6. oldal

7 Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. A hirdetmények közzétételének helye: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. -a alapján saját internetes honlapján ( valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( teszi közzé. A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályairól szóló Tpt. 56. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírásoknak oly módon tesz eleget, hogy ezen szabályozott információkat megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapra. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU A Társaság alaptőkéjét képező db, azaz Kettőmillió-kétszázhatvankettőezer darab, egyenként azaz Négyszáz forint névértékű A sorozatú, dematerializált előállítású törzsrészvényei. A bevezetés várható időpontja: május 08. A Társaság könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2900 Komárom, Erdélyi u.4.; cégjegyzékszám: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Wágner Vilmos (a.n.: Rémai Júlia; lakcím: 2900 Komárom, Száva u. 14.; könyvvizsgálói igazolvány száma: ) TOVÁBBI BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A KEG Nyrt. a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelősséget vállal. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része; b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni; c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit, és d) az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott azon kárért amely abból fakad, hogy az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. 7. oldal

8 A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közreműködése nélkül végezte így a kockázat a szokásostól eltér. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthető a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történő bevezetés lezárását követően a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel időpontját követően is pontos lesz. A Tájékoztatóban szereplő előrejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak. A tőzsdei bevezetés ( Bevezetés ) során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplő, a Társaságra vagy a Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. Jelen Tájékoztatóban nem szereplő adatok a Társaságtól származó megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. Jelen Tájékoztató közzététele és a részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdése közötti időszak alatt esetlegesen bekövetkező, a Társaság működését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt. 32 -ának megfelelően kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyező módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak illetve kijelentésnek. Jelen Tájékoztató, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetőnek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A Társaság ezen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni részvényeit az Európai Unió illetve más ország egyetlen szabályozott piacára sem és egyetlen országban sem kívánja részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni ezen Tájékoztató alapján. 8. oldal

9 A Kibocsátó éves jelentéseket készít és tesz közzé a számviteli szabályoknak megfelelően. A Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a féléves és az éves jelentések valamint az esetleges egyéb jelentések közzététele a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Az Összefoglaló a Tájékozató bevezető része. A befektetői döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A befektetőknek befektetési döntésük meghozatala előtt különösen az alábbi tényezőket célszerű megfontolniuk: 1. A Társaságra és az iparágra jellemző kockázati tényezők Ezen kockázati tényezők közé tartoznak a nemzetgazdasági folyamatok, a gazdasági növekedés üteme, a gyakran változó hazai jogi környezet, az ipar és az energetikai ágazat helyzete, a kiélezett piaci verseny, az exportkapcsolatok alakulása, környezetvédelmi kérdések, esetleges árfolyam-, infláció- és kamatkockázat és a kivezetés kockázata. 2. A részvényekre vagy a részvényekbe történő befektetésekre jellemző kockázati tényezők Ide sorolható kockázati tényezők között szerepel a tőzsdei bevezetés, a részvénypiac, a kereskedés, a likviditás, az adójogi szabályozás továbbá az osztalékfizetés kockázata. A kockázati tényezők bővebb ismertetését a 2. pont tartalmazza. 9. oldal

10 1.5. ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (auditált) december december december 31. e Ft Mérleg Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek Eredmény kimutatás Összes működési bevétel Összes működési költség Üzemi tevékenység eredménye pénzügyi eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény oldal

11 2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A befektetőknek befektetési döntésük meghozatala előtt különösen az alábbi tényezőket célszerű megfontolniuk: 2.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ ÁGAZATRA JELLEMZŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Makrogazdaság A Társaság működése és jövedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatokkal. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív előjelű változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja el magát Jogi szabályozás A gyakran változó hazai jogi környezet szintén kockázati tényezőként jelentkezik, tekintettel arra, hogy a változás jelentős hatást gyakorol a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre Magyarország az EU-ban, a magyar energetikai ágazat helyzete Magyarország energetikai helyzetét a nagyfokú földgázfüggőség és az ehhez kapcsolódó kockázat jellemzi. Az orosz-ukrán árvita következményeként az elmúlt 3 évben két alkalommal is korlátozó, illetve folyamatosan veszélyeztető körülmények léptek fel. Bár 2006-ban törvény született a stratégiai készletezésről, ez legkorábban 2012-ben indul be és alapvetően a közszolgáltatást érinti. Az országnak nincs kereskedelmi célú tározója PB gázból. Az energiaszerkezet optimalizálása szempontjából (beleértve az EU direktívákat is) fontos, hogy az alternatív fűtőanyagok és ezen belül a környezetbarát üzemanyagok részaránya növekedjék. A PB gáz (LPG) több funkciót képes kezelni, azaz a lakossági ellátás biztonságától az ipari felhasználáson át a környezetvédelemig nagyfokú rugalmasságával és diverzifikált beszerzési csatornáival segítheti a magyar piac kedvezőbb áron történő kiszolgálását. A KEG Nyrt. gázterminálja az Európai Unió szívében a Duna-Majna-Rajna vízi út közepén helyezkedik el és a vízi úti szállítás lehetőségével, korszerű tároló rendszerével a régiót mintegy 1000 km-es sugárban képes kiszolgálni Belföldi értékesítés Rövidtávon a hazai kilátások kiélezett piaci versenyt vetítenek előre, azzal, hogy több év után a PB piac várhatóan újra bővülni fog, mivel a földgáz árak az emelések hatására már kevésbé kedvezőek, mint korábban. Jelentős növekedési tartalékok vannak a 11. oldal

12 szabadidős tevékenységhez kötődő palackos gáz igény bővülésében (barbecue, térfűtők és camping) és az autógáz területen, ezen belül innovatív termékeink piaci szegmensében növelhetjük eladásainkat (Stafétagáz család, Prémiumgáz, SNG). A KEG Nyrt. egyedülálló szolgáltatása a bértárolás, illetve az ehhez kapcsolódó (bérmunkába történő) palacktöltés Export A Társaság jövőbeni fejlődése nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudja általában a kivitel és különösen a közép-kelet európai piacokra irányuló termékeinek exportvolumenét, ill. értékét növelni. A Társaság eddig sikeresen építette ki exportkapcsolatait, a menedzsment a belföldi értékesítéssel szemben nagyobb lehetőségeket lát az exportpiac fejlesztésében, bár e térségekben erősödő verseny tapasztalható. A termékek piacán tapasztalható verseny egyes esetekben jelenthet kockázati tényezőt, azonban külföldi partnereinknél eddig sikerült érvényesítenünk a szállítási biztonságból és tételnagyságból eredő előnyöket Erősödő verseny A menedzsment véleménye szerint a Társaság termékei versenyképesek, ennek ellenére számítani kell arra, hogy a KEG Nyrt-nek egyre éleződő versenyben kell helytállnia mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, a magyar és külföldi forgalmazókkal szemben egyaránt. Az éleződő versenyhelyzetben a KEG Nyrt. versenyelőnyének kell tekinteni az általa hazai viszonylatban egyedülállóan kialakított és működtetett energetikai logisztikai szolgáltatást, amelyet telephelyének közlekedési adottságai, valamint Közép-Európa legnagyobb LPG tároló tartájának üzemeltetése alapoz meg Környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdések A Társaságnak eddigi működése során jelentősebb környezetvédelmi problémája nem volt. A hulladék elhelyezés megfelel a jogszabályi és egyéb hatósági követelményeknek, a Társaság mindent megtesz az érvényes előírások betartása érdekében. A Társaság első alkalommal évben dolgozta ki minőségbiztosítási rendszerét és annak ISO 9001:1994 szerinti megfelelőségét nemzetközileg elismert testület tanúsította. A folytonosság fenntartása mellett a tanúsítás érvényességén belül azt továbbfejlesztette, tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményein alapuló minőségirányítási rendszer szerint végzi. Időközben bevezette és tanúsíttatta MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét. Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeinek megfelelően júniusában létrehozott, dokumentált és bevezetett egy integrált irányítási rendszert. Ezt az integrált irányítási rendszert társaságunk fenntartja és folyamatosan fejleszti, gondoskodik arról, hogy az egyes folyamatok 12. oldal

13 működtetéséhez az erőforrások és az információ források rendelkezésre álljanak. A folyamatokat figyelemmel kísérjük, tevékenységünket mérjük és elemezzük. Alkalmazunk olyan tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok továbbfejlesztése céljából szükségesek. Abban az esetben, ha a termék megfelelőségét befolyásoló folyamatot társaságunk alvállalkozó bevonásával tudja megvalósítani, gondoskodunk a folyamat felügyeletéről és azt integrált irányítási rendszerünkben bemutatjuk. Az eljárások és munkautasítások által szabályozva működő Társaságunk tevékenysége során folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a környezetvédelmi és biztonságtechnikai területeken felmerülő kérdéseket, így biztosítva a megfelelő minőségű és színvonalú, a jogszabályokban, törvényekben is előírt irányelvek szerinti szolgáltatást Vevői kintlévőségek A hazai gazdasági helyzet nehézségei, a csődök és felszámolások a társaság óvatos üzletpolitikájának köszönhetően minimális kétes vevői kintlévőséget okoztak. Ugyanakkor a gazdaságban jelentkező körbetartozások, likviditási hiány hatásai alól Társaságunk sem vonhatja ki magát Árfolyamkockázat A forint le- és felértékelődése a Társaság importberuházásait folyamatosan alakítja. Beszerzéseink zömmel deviza (EUR, USD) alapon történnek, bevételeink zöme forint alapú. Egy esetleges váratlan leértékelés a Társaság jövedelmezőségére nézve negatívan hatna Infláció, kamatkockázat Nem garantálható, hogy a Társaság az infláció negatív hatásait át tudja hárítani vevőire. Az infláció esetleges emelkedése a hitelkamatok emelkedését eredményezné, ami negatív hatással lenne a Társaság pénzügyi gazdálkodására. A kedvezőtlen hatást az energia árak inflációval való együttmozgása csillapítja Hatósági kockázat A hatóságok jogosultak ellenőrizni a Társaság tevékenységét, esetleges negatív megállapításaik akár jelentősebb összegű kiadással járhatnak Kivezetés kockázata Meghatározó tulajdonos dönthet a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről. 13. oldal

14 2.2. A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Tőzsdei bevezetés kockázata A Tőzsdei bevezetésről szóló döntést a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hozza meg, amelynek a tőzsdei szabályok szerint joga van a tőzsdei kérelmet elutasítani. A Társaság vezetése nem tud olyan körülményről, ami a tőzsdei bevezetési kérelem elutasítását eredményezhetné. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közreműködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac nyitottsága és viszonylag kis mérete miatt jelentősen reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, főleg európai tőke- és pénzpiaci mozgások Likviditási kockázat Nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a BÉT-re történő bevezetést követően a részvények likviditása miként alakul. A kevésbé likvid piac kedvezőtlenül hathat a részvények árfolyamára Osztalékfizetés kockázata A Társaság akkor fizet osztalékot a közgyűlés ilyen irányú döntése alapján a részvényeseknek, ha megfelelő mértékű és felosztható nyereséget termel meg az adott pénzügyi évben. Arra azonban nincs biztosíték, hogy a jövőben részvényeseknek kifizethető osztalékalap keletkezik Kereskedés kockázata A Társaság tevékenységét, üzletmenetét jelentősen befolyásoló információkat, adatokat a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a Kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia, ami a részvények kereskedésének felfüggesztését is eredményezheti Adózási szabályok Nincs biztosíték arra, hogy az adójogi szabályozás a jövőben változatlan marad. 14. oldal

15 3. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT, NYILATKOZAT A KEG Közép-Európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10. sz. főút, 74. sz. km sz. a továbbiakban: Társaság ) mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 29. (2) bekezdésének és a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának megfelelően kijelenti, hogy a Társaság által készített Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe történő befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Dunaalmás, április 09. Matyók György elnök-vezérigazgató 15. oldal

16 4. RÉSZVÉNYEK 4.1. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA A társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje db azaz Kettőmilliókétszázhatvankétezer darab, egyenként 400,- Ft azaz négyszáz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvényből áll, mely részvények a BÉT-re eddig be nem vezetett törzsrészvények. ISIN azonosító: HU Szavazati jog: Minden (négyszáz) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Jegyzési elsőbbség: Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő. Osztalékhoz való jog: A részvényest a részvénytársaságnak a törvényi szabályok szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg A RÉSZVÉNYTŐKE ELŐTÖRTÉNETE A KEG Nyrt., illetve a jogelőd Társaság jegyzett tőkéjének változásai: Hatály Összeg (Ft) Megjegyzés társaság alapítás Globimpex Kft. kiválása tőkeemelés tőkeemelés tőkeemelés tőkeemelés tőkeemelés tőkeemelés tőkeemelés A tőkeváltozások ismertetése a 5.3. pontban található. 16. oldal

17 5. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 5.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 10. sz. főút, 74 kmsz. A Társaság internet elérhetősége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetősége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának időpontja: A Társaság működése 1991-ig, a jogelőd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethető vissza, amely a magyarországi gáz-autózás úttörőjének számított. Tevékenységét töltőállomások szerelése, gázautó szerelők kiképzése, illetve több ezer gépkocsi gázüzemre való átalakítása jellemezte. Szakértőként, illetve jutalékos ügynökként kiterjedt kapcsolatot tartott fenn a legnagyobb hazai gázforgalmazókkal, mint a MOL, a Shell és a Prímagáz ban szerezte meg a gázforgalmazáshoz szükséges engedélyeket, és kezdte meg Dunaalmás területén saját gáztermináljának építését. Ettől kezdve tevékenységét a kereskedelem és a logisztika túlsúlya jellemezte, amelyhez igazodva október 18-án a Globimpex Kft. jelentős feltőkésítés mellett - részvénytársasággá alakult, Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven. A Társaság alaptőkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (jegyzett tőkéje) Ft azaz Kilencszáznégymillió-nyolcszázezer forint. A hatályos alapszabály kelte: A Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság honlapján. 17. oldal

18 A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart A Társaság tevékenysége Főtevékenység: Gázkereskedelem A KEG Rt. hagyományosan a cseppfolyós propán-bután gáz (angol rövidítéssel: LPG) tárolását és forgalmazását végzi. Tevékenységi körében 2004-től jelent meg a partnervállalkozások részére nyújtott energia-logisztikai szolgáltatás. Az Igazgatóság tagjai: Matyók György az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató Dr Steier József igazgatósági tag, vezérigazgató Buczi Miklós Sándor igazgatósági tag Málits József igazgatósági tag A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Jeszenszky Zoltán elnök Virág, Stefan Budai Benjámin Kéninger Zoltán Onozó György A Társaság ügyvezetése: A társaság ügyvezető szerve a négytagú Igazgatóság. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. A hirdetmények közzétételének helye: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. -a alapján saját internetes honlapján ( valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( teszi közzé. A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályairól szóló Tpt. 56. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírásoknak oly módon tesz eleget, hogy ezen szabályozott információkat megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapra. 18. oldal

19 Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU A Társaság alaptőkéjét képező db, azaz Kettőmillió-kétszázhatvankettőezer darab, egyenként azaz Négyszáz forint névértékű A sorozatú, dematerializált előállítású törzsrészvényei A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2900 Komárom, Erdélyi u.4.; cégjegyzékszám: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Wágner Vilmos (a.n.: Rémai Júlia; lakcím: 2900 Komárom, Száva u. 14.; könyvvizsgálói igazolvány száma: ). A könyvvizsgálónak semmilyen érdekeltsége nincs a Kibocsátóban TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1991 Megalakult a Globimpex Kft. 1M Ft alaptőkével, amely a magyarországi gáz-autózás úttörőjének számított. Tevékenységét töltőállomások szerelése, gázautó szerelők kiképzése, illetve többezer gépkocsi gázüzemre való átalakítása jellemezte. Szakértőként, illetve jutalékos ügynökként kiterjedt kapcsolatot tartott fenn a legnagyobb hazai gázforgalmazókkal, mint a MOL, a Shell és a Primagáz A Globimpex Kft. megszerezte a gázforgalmazáshoz szükséges engedélyeket, és megkezdte Dunaalmás területén saját gáztermináljának építését. Ettől kezdve tevékenységét a kereskedelem és a logisztika túlsúlya jellemezte. A tagok a Társaság alaptőkéjének előbb Ft-ra, majd 1997-ben Ft-ra, 1998-ban Ft-ra, január 12-i hatállyal Ft-ra majd augusztus 26-i hatállyal Ft-ra történő felemeléséről döntöttek A Globimpex Kft. jelentős feltőkésítés mellett, Ft alaptőkével - részvénytársasággá alakult, Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven. A társaság magyar magánszemélyek tulajdonában állt. 19. oldal

20 2000 A technológia fejlesztő-tervező és építő tevékenység, valamint a bővülő gázforgalmazási profil közötti összeférhetetlenség feloldása érdekében a április 10-én megkötött szétválási szerződés alapján a KEG Rt-ből kivált a Globimpex Kft. oly módon, hogy a KEG Rt-nek a gázlogisztikai tevékenység maradt a kapcsolódó hatósági jogosításokkal. A kiválás következtében a Társaság alaptőkéje Ft-ra csökkent. Telepítésre került 2 db 250 m3 es tartály csővezetékkel, kompresszorállással, közúti tartálykocsi töltő- lefejtő hellyel, irányítástechnikai és vezérlő berendezésekkel. Megtörtént a saját autógáz töltőállomás kialakítása 5 m3 tartály telepítésével, szivattyúval, kútoszloppal, kiszolgáló létesítményekkel Kapacitásnövelő beruházások: Turistapalack töltő berendezés, szállító eszközök 5 kg töltet tömegű Staféta gázpalackhoz kapcsolódó töltés berendezéseinek (mérleg, töltőpuska, táptartály stb.) telepítése, a termék piaci bevezetése Kapacitásnövelő beruházás: További 2 db 63 m3 térfogatú tartály építése Kapacitásnövelő beruházások: Palackozó üzem kialakítása, csővezeték építés, szerelés, szivattyú telepítés, tároló szín kialakítása, térvilágítás, biztonsági berendezések. Infrastruktúra fejlesztés Villamos hálózat bővítése Iparvágány hálózat kialakítása, biztosító berendezéssel A Társaság alaptőkéje előbb Ft-ra, majd Ft-ra emelkedett Kapacitásnövelő beruházások: Palackozó üzem intenzifikálása 2 db 63 m 3 -es táptartály telepítése Belső közlekedési utak burkolása Főelosztó kialakítása Térfigyelő rendszer kiépítése Gépjárműpark bővítése A Társaság alaptőkéje Ft-ra emelkedett Kapacitásnövelő beruházások: Kapacitásnövelő beruházások: Vasúti hídmérleg telepítése. 20. oldal

21 Tartálytelepítési terület előkészítése. 2 db 63 m3-es tartály műszerezésének cseréje. Tüzivíz rendszer bővítésének megkezdése. Térfigyelő rendszer bővítése. A Társaság alaptőkéje Ft-ra emelkedett Kapacitásnövelő beruházások: Vasúti világítási hálózat kialakítása. Vasúti töltő lefejtőhely és vezetékrendszer előkészítése. Területek földfeltöltése. Tartályépítéshez alapozás és földmunka végzése. 1 db 4000 m3-es tartály helyszíni gyártásának megkezdése. A Társaság alaptőkéje Ft-ra emelkedett Kapacitásnövelő beruházások: 1 db 4000 m3-es tartály elkészítése, földtakarása. Vasúti tartálykocsi töltő lefejtő kialakítása. Új technológiai vezetékrendszer kiépítése. Szivattyúk, kompresszorok telepítése. Táptartályok bekötése a palacktöltő üzemhez. Irányítástechnikai rendszer elkészítése A 4000 m3-es tartály üzemátadása, üzembevétele. Feljáró és a tartály környezetének kialakítása. A vasút tartálykocsi töltő lefejtő hely üzembevétele, beüzemelése. Második tűzoltó felvonulási út elkészítése. Tüzivíz akna kialakítása, szivattyúk beépítése, rendszerre kötése. Tűzcsaptelepítések. Karuszeres palacktöltő üzem telepítésének előkészítése, terület földfeltöltése. A Társaság alaptőkéje március 13-án Ft-ra emelkedett. Ezt követően a Társaság november 20-i Közgyűlésén döntött a Társaság zártkörű részvénytársasági működési formájának nyilvános részvénytársasági formára történő változtatásáról, ezzel összefüggésben az Alapszabály, ennek keretében a részvények névértéke és darabszáma módosításáról, valamint a Társaság tisztségviselőinek megválasztásáról. Fentieken túl a Társaság november 20-i Közgyűlésén döntött a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről is. Az alaptőke-emelés összege Ft, mellyel összefüggésben db, a korábbiakban kibocsátott ( A sorozatú) részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként Ft névértékű és Ft kibocsátási értékű, dematerializált előállítású törzsrészvény forgalomba hozatalára kerül sor. A felemelt teljes alaptőke Ft, amely db egyenként Ft névértékű A sorozatú törzsrészvényből áll. Az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében került sor. A hozzájárulást szolgáltató személy a PET-INVEST Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: , székhely: 1194 Budapest, Hoflerr u , a továbbiakban Jogosult ). A Jogosult az alaptőkeemeléssel érintett részvények átvételére és az ellenértéket képező Ft 21. oldal

22 pénzbeli szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállalt, és ezen ellenértéket november 21-én a Társaság számára átutalta. 6. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG Az alábbi táblázatban bemutatjuk termékcsoportonként és piaci irányonként a társaság alaptevékenységének bevételi számait a vizsgált időszakban. Adatok eft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele palackos üzletág fűtési gáz autógáz Export értékesítés nettó árbevétele fűtési gáz ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Egyéb működési bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN RÉSZESEDÉSEK, BEFEKTETÉSEK A Társaság leányvállalatokkal, részesedésekkel nem rendelkezik TERMÉKSZERKEZET A KEG Nyrt. fő profilját a cseppfolyós propán-bután gáz (angol rövidítéssel: LGP) forgalmazása képezi. Az importból, vagy a MOL Nyrt-től éves szerződés alapján nagy kereskedelmi áron vásárolt LPG-t tárolja, palackozza, vagy tartályos formában a végfelhasználóknak kiszállítja. A Társaság az ország egész területére szállít és a nagyobb régiókban saját képviselőkkel rendelkezik. Vevői között megtalálhatók az ipari és mezőgazdasági létesítmények, valamint a lakossági fogyasztók. 22. oldal

23 A termékválasztékot autógáz töltőállomás üzemeltetésével, és palackos gáz forgalmazásával szélesítette. Rendelkezik turistapalack töltésre alkalmas korszerű töltőberendezéssel, illetve saját fejlesztésként, Magyarországon egyedülálló módon 5, 11 és 45 kg-os, biztonsági szelepes acélpalackkal. Ez utóbbi egyszerű, biztonságos csatlakoztatást, és a robbanással szemben tökéletes védelmet biztosít. Főbb termékek, szolgáltatások: Tartályos gázszolgáltatás több ipari és háztartási felhasználót szolgál ki. Partnerei között megtalálhatóak pékségek, fémdaraboló üzemek, autószalonok és egyéb mezőgazdasági üzemek. A KEG Nyrt. által szállított gáz minősége megfelel az MSZ 1601-es Magyar Szabványnak. A Társaság 2001-ben kezdte meg a 11,5, a 23 és 11 kg-os motorüzemű palackok forgalmazását. Az új PB palacktöltő üzembelépésével az üzletág forgalma és az ellátásbiztonság jelentősen megnőtt. A disztribúciós rendszer fejlesztése folyamatosan történik, amelyhez viszonteladói partnerek jelentkezését a Vállalat folyamatosan fogadja. Autógáz üzletág: Gáztöltő állomásán minőségi kiszolgálással, törzsvásárlói kedvezményekkel, nyereményakciókkal várják az ügyfeleket. A forgalmazott adalékolt prémiumgáz egyedülálló adottságú termék a piacon. A Stafétagáz palack biztonsági szeleppel kerül forgalomba. Ez azt jelenti, hogy magas hőmérséklet vagy akár nyílt láng okozta nyomásnövekedés esetén, a palack szelepe a beállított, biztonságos nyomáshatár felett tartalmát a levegőbe fúvatja le, ezzel megakadályozza a robbanást. A stafétagáz palack az Európai Uniós normák szerint 10 évre minősített, forgalmazását a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ajánlásával kezdtük meg ben innovációs elismerésben részesült. A palack propán töltetének köszönhetően a teljes mennyiség felhasználható, ezért rendkívül gazdaságos. Alacsony hőmérsékletű kültéri felhasználás esetén (-15 C) sem dermed le. Az 5 kg-os töltet és a 6 kg-os önsúly sokrétű felhasználást tesz lehetővé. Hiánypótló a kamionosok és a turisztika számára, de nyaralókba is ajánlható. Idősebbeknek ajánlott a háztartási felhasználásban, mivel könnyű szállítani és kevesebb anyagi ráfordítást igényel egy-egy alkalommal. Bértárolás: A KEG Nyrt ban helyezte üzembe Közép-Európa legnagyobb LPG tartályát. Ezzel, valamint a kapcsolódó jogi háttér rendezésével megnyílt a lehetőség arra, hogy a dunaalmási terminál idegen áru bértárolásával, az áru megrendelő igényei szerinti konfekcionálásával logisztikai szolgáltatásokat végezzen. A kapacitás lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság szerepet vállaljon a stratégiai készletezés feladatainak ellátásában. A Társaság szerződést kötött a Tartalékgazdálkodási Igazgatóság Kht-vel (TIG) évi 8000 tonna PB gáz tárolására. Bérpalackozás: 2008 évben szerződést kötöttünk a Termofarm Kft-vel havi 40 tonna PB gáz palackozására, szállítási szolgáltatást is vállalva. 23. oldal

24 6.3. PIACI SZEGMENS Hazai piac Adatok eft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele palackos üzletág fűtési gáz autógáz A PB gáz körüli viszonyokat máig terjedő kihatással a privatizáció határozta meg ben két olyan gázszolgáltató volt, mely pályázott a magyar PB piacra. Az országot területileg felosztották. A Prímagázé lett Kelet-Magyarország, és a Totalgaz ellenőrzése alá Nyugat-Magyarország, Dunántúl került az újudvari, szombathelyi, és a győri töltőüzemmel. A két gázóriás mellé hamarosan becsatlakozott a magyarországi PB piacra a Shell Gas is. Privatizálható terület és töltőüzem hiányában maga épített egy új töltőüzemet Székesfehérváron, és megkezdte a kereskedelmi hálózat kiépítését Nyugat- Magyarországon. A Mol Rt. már a privatizációban nem vett részt, de annak tudatában, hogy a nagyobb profit a PB kiskereskedelemben csapódik le első lépésként a Totalgaz Hungária Kft-ben egy kisebb részesedést szerzett, és később, amikor kiskereskedőként a gázpiacra lépett eladott. A tartályos PB üzletágban jelentkeztek még további versenytársak, ezek közé tartozott a Thermofarm, Flaga, BP, PB Coop, Inter Pa-Ko Kft,, Szebgáz, Sugárgáz, BR-gáz. Ezek a gázszolgáltatók csak tartályos PB kereskedelemben vettek részt. Vezető gázszolgáltatók A PRÍMAGÁZ Hungária Zrt. Magyarország legnagyobb propán-bután gáz forgalmazója ben alakult a TIGÁZ, DÉGÁZ ÉS DDGÁZ gázszolgáltató vállalatok ez irányú tevékenységének és üzemi létesítményeinek átvételével. A vállalat tevékenységének főbb jellemzői ( éves viszonylatban) forgalmazott cseppfolyós gáz tömege több mint 250 ezer tonna. Ez az országos forgalomnak kb. 75 %-a. Körülbelül 2 millió háztartási palackos-, 6000 kistartályos-, 300 nagytartályos fogyasztó és 25 falugázos település folyamatos gázellátását biztosítja. A palackos ellátást országos méretben 8 töltőüzeme, 20 bázis cseretelepe és kb szerződéses cseretelepe biztosítja. Az év során megtöltött palackok száma kb. 18 millió. Cseppfolyós gáztároló kapacitása több mint 10 ezer m 3. Tartályos ellátásra 50 közúti tartálykocsi, a palackos ellátásra (a szállító partnereknél) kb. 120 tehergépkocsi áll rendelkezésre. 24. oldal

25 MOL Nyrt ban a palackos PB piacra kilépett a MOL Nyrt. Terjeszkedése gyorsabb, és könnyebb volt, mint a konkurenseké, mivel hálózatát azonnal átállította saját értékesítésre, így a kúthálózatok révén egész Magyarország területén elérhető volt. Emellett szintén szorgalmazta a mobil tárolókkal történő cseretelepek létesítését, azokon a területeken, ahol nem volt jelen. Ezen cseretelepek számukat tekintve alulmaradtak a konkurens cégek cseretelepeihez képest. Természetesen a MOL Nyrt. is megcélozta a végfelhasználói kört. A konkurensekkel szemben óriási előnye volt abban, hogy ha az árajánlatok szolgáltatásukban hasonlóak voltak is, a MOL Nyrt. megtehette a konkurens gázszolgáltatókkal szemben, hogy a felkínált árat levitte egy nagykereskedelmi szintre, amivel a többi gázszolgáltatók már nem tudták tartani a versenyt. Termofarm 2006-ban egy újabb gázszolgáltató lépett a palackos gáz PB piacára, a Zentraleuropa LPG Holding Gmbh, a gázpiac 6. szereplőjeként. Az osztrák Flaga és a német Progas egyesítették érdekeltségeiket, és létrehoztak egy dinamikus cégcsoportot, amely a ZLH leányvállalataként működik Magyarországon. A terjeszkedést Közép-Magyarországon indították el, mivel a cég központja a lakitelki ipari parkban található. Saját töltőüzemmel ugyan nem rendelkezik, de a cég a palackjait bértöltésben tölteti, a Magyarországon levő gázszolgáltatók töltőüzemeiben. Közép-Európai Gázterminál Nyrt. A Közép-Európai Gázterminál Zrt. (KEG Nyrt.) mint Magyarország legfiatalabb cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) szolgáltatója 2000 januárjában kezdte meg működését a Komárom-Esztergom megyei Dunaalmáson a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet engedélye alapján. A 100%-ban magyar tulajdonú részvénytársaság a Globimpex Kft. jogutódjaként, rövid idő alatt megközelítette az évi 1 milliárdos forgalmat, és folyamatosan növelte hazai piaci részesedést a PB gáz-iparágban. Az új gázszolgáltató nem csak a palackos és tartályos gáz kereskedését és eladását tűzte ki célul, hanem az energialogisztika hazai megalapozását, melynek fejlesztési terve alapján négy ütemben valósítja meg Közép-Európa első energialogisztikai centrumát. A KEG. Nyrt. az országban egyedüliként bértárolással is foglalkozik. A gázterminál adottságait felhasználva csökkenteni kívánja a logisztikai (tárolási és szállítási) költségeket, annak érdekében, hogy a fogyasztók az energiafajták árversenyében ismét visszanyerhessék bizalmukat a PB-gáz iránt. A KEG Nyrt. földrajzi elhelyezkedésének és a Duna közelségének köszönhetően, komplett LPG logisztikai szolgáltatást teremt a régió piaci szereplőinek. Vasúti kapacitással, és olyan technológiai rendszerrel rendelkezik, amely egyaránt alkalmas orosz, és európai vagonok fogadására, lefejtésére. A kiépülő 4000 m³-es tartályok, a tervezett ADR kikötővel, valamint a földalatti tárolóval hozzájárulhatnak Magyarország PB-gáz ellátásbiztonságának növeléséhez. A vízi úton érkező PB-gáz pedig bővíti az importlehetőséget, és 25. oldal

26 költséghatékonyabbá teszi a gázbeszerzést, mivel a terminál a Transzkontinentális európai vízi útrendszer kellős közepén helyezkedik el Constancától és Rotterdamtól is egyenlő távolságra. Szakembergárdája a fenti cél mellett számos újdonsággal, akcióval is segíti a piacot, részben a biztonság növelése, részben a fogyasztói kör bővítése érdekében. A KEG Nyrt ben kezdte meg palackos értékesítését és viszonteladói hálózatának kiépítését. A hálózat kiépítése nem a többi gázszolgáltató hálózatépítési mintájára épült, hanem célzott, bevezetett viszonteladók megszerezése volt a cél. A cég nem kockáztatott, hogy bizonytalan cseretelepek létesítésébe pénzt invesztáljon, és a megtérülés csak hosszabb távon jelentkezzen profitként. Kereskedelmi részlegét hatékonyan építette fel, a munkaerő 100 %-os kiaknázásával. A forgalmazás első időszakában még nem rendelkezett saját töltőüzemmel, ezért a gázpalackokat bértöltésként a szlovákiai Hustopeche-ben a Flaga töltőüzemében végeztette. Ez a bértöltés, és a hozzá tartozó logisztikai költség megdrágította a gáztöltet árát, ami miatt nehezebben lehetett lépést tartani a konkurens szolgáltatókkal. Ettől függetlenül a legkisebb, de a legrugalmasabb cég volt a KEG Nyrt., amely egy új színfolt volt a PBpiac palettáján, amit a konkurens multinacionális gázszolgáltatók természetesen nem néztek jó szemmel. Új palackos paletta a gázpiacon Még ebben az évben a PB palackos gázpiacra a hagyományos palacktestek mellé a KEG Nyrt. bevezette Magyarországon egyedüliként a robbanásmentes gázpalackot, a Staféta termékcsaládot. Az acél, biztonsági szelepes nem robbanó termékek 2 alkalommal részesültek Innovációs elismerésben. A Stafétagáz termékcsalád palackjai, az Európai Uniós normák szerint 10 évre vannak minősítve. A palacktest forgalmazását az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ajánlásával kezdte a cég forgalmazni. A palackcsalád tagjai az 5 kg-os turista, a 11 kg-os Midi, és a 45 kg-os Jumbo palack, ami a mezőgazdasági, kereskedelmi- és vendéglátóipari elvárásokon keresztül a háztartások igényeit és az ipari felhasználók speciális igényeit is kielégítette. A palackcsalád biztonsági szelepe a nyílt láng okozta nyomásnövekedés esetén megakadályozza a palack felhasadását, és egyben a robbanását, mivel a nyomást a szabadba vezeti le, illetve elégeti. A lefúvató szelep a felhasadó tárcsával ellentétben mindig csak a biztonságos határ fölötti nyomást kezeli. Ennek köszönhetően biztonságosabbá teszi a gázt használó emberek és a beavatkozó személyzet életét. Staféta Turista A nettó 5 kg-os töltet optimális és sokrétű felhasználást tesz lehetővé. Méretéből adódóan népszerű az egyedi építésű konyhákban. Hiánypótló az árufuvarozók és a turisztika számára, ugyanakkor a nyaralókban is célszerű a használata vagyonbiztonság szempontjából. Propán töltetének és optimális tömegének köszönhetően ipari felhasználásra is kiválóan alkalmas tetőfedők, hegesztők részére. 26. oldal

27 Staféta Midi ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A KEG Nyrt. legsikeresebb terméke a 11 kg-os háztartási célokra használható, acél, biztonsági szelepes, Staféta Midi fantázianévre hallgató palackja. A Midi családtag mindazokkal a már széles körben kedvelt tulajdonságokkal rendelkezik, amellyel az 5 kg-os Turista és 45 kg-os Jumbo palack is. A piacon különlegességnek számító Stafétagáz Midi Prémium elnevezés során a Prémium megjelölés a propán töltetet jelzi. Ezen utóbbi típusnak a használata ipari célokra, vágásra illetve nagy gázelvételű berendezésekhez fokozottan ajánlott. Staféta Jumbo A 45 kg-os töltetsúlyú, a magyar gázpiacon hiánypótló palackot 2005 októberétől vezette be a cég, ami színvilágában és megjelenésében teljes mértékben azonos a család többi tagjával. Ipari felhasználók által használt speciális berendezésekhez vagy szezonális szolgáltatásaikhoz propán-bután (PB), vagy propántöltésű, nagy elvételi teljesítményt és fokozott biztonságot nyújtó palackos gázra jelentős igény mutatkozik. A Jumbo palackok mérete és kiváló elviteli tulajdonsága lehetővé teszi a nagy teljesítményű égők megfelelő és biztonságos üzemeltetését az útépítő, útjavító, és aszfaltozó gépeknél, továbbá acéldarabolásnál. Az ipari felhasználás során védőgallérja megóvja a szelepeket az esetleges sérülésektől. Igény szerint a palackok összekapcsolhatók, amihez rendelkezésre áll közösítő és konténer is. A termékcsaládot egyre több tömegrendezvényen alkalmazzák felismerve a biztonsági szelepes nem robbanó palackok szükségességét. A KEG Nyrt. lehetőséget biztosít a vevőknek arra, hogy a Stafétagáz palackokat béreljék, megvásárolják vagy fix fogyasztás vállalása mellett díjmentesen kihelyezzék ben megépült a dunaalmási terminálon a palackos PB töltőüzem, aminek segítségével a bértöltés és a logisztika okozta többletköltségek megszűntek. Magyarországon ez a töltőüzem volt a legfiatalabb a töltőüzemek között. A Stafétagáz termékcsalád piaci megjelenése a konkurens gázszolgáltatókhoz képest meghatározó eltérést jelent, mivel termékpalettájukon csak hagyományos, régi típusú alumínium palackok szerepelnek Export piac Adatok eft-ban Export értékesítés nettó árbevétele fűtési gáz oldal

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató A jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a kibocsátó kötvényprogram keretében a jelen

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TÁJÉKOZTATÓ A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.800.000 darab 500 forint névértékű névre szóló dematerializált, korábban zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2. számú melléklet FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. május

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. május HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója 2010. május 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. negyedik negyedéves jelentése 2013. 12. 31 Közzététel: 2014. február 28. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2013. év negyedik negyedéves,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. E-Gépkocsinyeremény betét nyereményjáték (Továbbiakban: Játék) Részvételi és Játékszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. E-Gépkocsinyeremény betét nyereményjáték (Továbbiakban: Játék) Részvételi és Játékszabályzata Az OTP Bank Nyrt. E-Gépkocsinyeremény betét nyereményjáték (Továbbiakban: Játék) Részvételi és Játékszabályzata 1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek 1.1. Szervező OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest,

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től.

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek

OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ. Áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ Az alábbi összefoglaló nem tekinthető teljes körűnek, hanem az alapjául szolgáló Tájékoztató egyéb részeiben foglalt részletesebb információk bevezetője és ezekkel együtt olvasandó. A lehetséges

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben