KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap"

Átírás

1 KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma: KE-III-32/2012. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Forgalmazó: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest Krisztina krt. 39. Tel: web: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kezelési Szabályzat jóváhagyása során az abban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja és nem vállal felelősséget az abban foglalt információk valódiságáért. Hatályba lépés dátuma: január 16.

2 tartalomjegyzék 1.a létrehozandó befektetési alap összefoglaló adatai az Alap jellemzői a befektetési jegyek adózási tudnivalók másodpiaci forgalmazás a befektetők tájékoztatása az alap befektetési politikája az alap befektetési célja a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben szereplő Kosár bemutatása az Alap befektetési politikája és a portfolió lehetséges elemei likvid eszközök és hitelkeret a befektetési eszközök terhelhetősége és az értékpapír-kölcsönzés befektetési korlátozások a származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályok a származtatott befektetési alapokra vonatkozó speciális befektetési szabályok a befektetési politika módosítása a kibocsátás szereplőinek neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége az alapkezelő neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége az alvállalkozó neve, székhelye, bemutatása, igénybevételének indoka a letétkezelő és a Vezető forgalmazó neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége, megváltozásának módja a nettó eszközérték számításának szabályai az alapot terhelő költségek elszámolása a portfolió elemeinek értékelése, az értékelés alapja hibás nettó eszközérték számítás során követendő eljárás az alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása, számításuk módja az alap létrehozásával kapcsolatos költségek az alap működésével kapcsolatos költségek az Alap megszűnésével, átalakulásával, egyesülésével kapcsolatos rendelkezések az Alap megszűnése az alapkezelő felszámolása az alap átalakulása az Alap egyesülése az alapkezelés átadása az Alapkezelő megszűnése Mellékletek.27 3

3 1. a létrehozandó befektetési alap összefoglaló adatai Kibocsátó (Alap) neve Alap rövid neve Forgalombahozatal módja Befektetési alap működési formája, fajtája, futamideje, harmonizáció típusa, elsődleges eszközkategória típusa Alap devizaneme Alap kibocsátását, valamint tőzsdei bevezetését jóváhagyó Alapkezelői - Igazgatósági határozat száma és időpontja - Termékbizottsági határozat száma és időpontja a Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és dátuma a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Alapkezelői határozat száma, dátuma az Alap nyilvántartásba vételéről szóló Felügyeleti határozat száma és dátuma közzétételi, megtekintési hely, idő K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető származtatott alap nyilvános, jegyzési eljárás nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált értékpapír alap HUF (azaz forint)* 12/2011 (05.20) (2011. május 20.) 1/06.06., (2011. június 6.) és 2/07.05., (2011. július 05.) KE-III-32/2012.; január 12. 1/ (2012. január 3.) KE-III- /2012., (2012. február ) az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó honlapja ( a forgalmazási helyek üzleti órákban; valamint a weboldal Alapkezelő (a kibocsátó törvényes képviselője) K&H Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1) Letétkezelő K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Forgalmazó K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Könyvvizsgáló neve KPMG Hungária Kft. Könyvvizsgáló székhelye 1139 Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló regisztrációs száma Kijelölt könyvvizsgáló neve Kijelölt könyvvizsgáló regisztrációs száma Befektetési jegy neve Befektetési jegy megjelenési módja Befektetési jegy devizaneme Befektetési jegy ISIN azonosítója - az Első kifizetési napig - az Első kifizetési napot követően Befektetési jegy - kibocsátáskori Névértéke - Első kifizetési nap után érvényes névértéke Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége Túljegyzés Guttmann Gabriella K&H tőkét részben előre fizető befektetési jegy dematerializált, névre szóló megegyezik az alap devizanemével HU HU HUF, azaz tízezer forint HUF, azaz ötezer forint db Jegyzési időszak kezdő napja január 16. Jegyzési időszak záró napja legkésőbb** február 17. Jegyzők köre Jegyzési helyek Jegyzési ár a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést a Kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják a K&H Bank Zrt. Tájékoztató 1. számú mellékletben meghatározott fiókjai minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a kibocsátáskori Névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a kibocsátáskori Névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 4,80%-os kamat figyelembevételével; az egyes forgalombahozatali napokra 4

4 Jegyzéskor fizetendő vételár érvényes jegyzési ár a Kezelési szabályzat 1. számú mellékletében található a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzata Jegyzési alszámla száma Jegyzési ár fizetésének módja Minimum jegyezhető kibocsátáskori Névérték Maximum jegyezhető kibocsátáskori Névérték Futamidő kezdete (alap indulásának napja) február 27. Futamidő vége (alap lejáratának napja) február 19. Kifizetési napok: - Első kifizetési nap: - Második kifizetési nap: - Harmadik kifizetési nap: - Végső kifizetési nap: Megfeleltetési napok: - Első megfeleltetési nap: - Második megfeleltetési nap: - Harmadik megfeleltetési nap: - Végső megfeleltetési nap: átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénzbefizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik minimum HUF, azaz százezer forint össznévértékű befektetési jegy, azaz legalább10 darab HUF kibocsátáskori Névértékű befektetési jegy Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen február február február március február február február február 19. Záró nettó eszközérték megállapításának dátuma február 22. Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának dátuma február 29. *Jelen dokumentumban használt forint (HUF) megjelölés alatt Magyarország törvényes fizetőeszközét kell érteni. **Az Alapkezelő a Tpt. szóló évi CXX törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték az Alap jellemzői A Batv. 47. (1) bekezdése alapján az Alap az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: működési forma fajta futamidő elsődleges eszközkategória típusa harmonizáció típusa nyilvános zártvégű határozott futamidejű értékpapír ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált A forgalomba hozott Alap induló saját tőkéje: a lejegyzett befektetési jegyek össznévértéke, azaz a lejegyzett befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének és darabszámának szorzata, de legalább a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiség. A működés során az Alap saját tőkéje az alap összesített nettó eszközértékével azonos, amely megegyezik a lejegyzett befektetési jegyek nettó eszközértékének és darabszámának szorzatával. Az alap az 1. pontban meghatározott Első kifizetési napon kifizeti a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének a 2.2. fejezetben meghatározott százalékát befektetési jegyenként, növelve egy előre meghatározott fix hozammal. Az Első kifizetési napot követően az Alap befektetési jegyeinek kibocsátáskori Névértéke a Batv (1) bekezdése alapján leszállításra kerül (5 000 forintra/befektetési jegy). Az Alap a futamidő során a 2.2 fejezet szerint további hozamlehetőséget biztosít. A befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékét az Alap a futamidő végén, lejáratkor fizeti vissza. 5

5 1.2. a befektetési jegyek a befektetési jegyek típusa, névértéke, forgalomképessége Az Alap a Befektetők számára az Alap futamidejének lejártakor visszaváltható, az alábbi tulajdonságú befektetési jegyet bocsát ki egy sorozatban, forintos Névértéken, határozott időre. A befektetési jegy névre szóló, előállításának módja dematerializált. ISIN azonosítóját, devizanemét, névértékét a Kezelési Szabályzat 1 pontja tartalmazza. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. Az értékpapírszámla a dematerializált befektetési jegyekről és a hozzájuk kapcsolódó jogokról a befektetési jegy tulajdonosa javára a forgalmazó által vezetett nyilvántartás. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján teljesítési igazolást állít ki, és azt üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. A forgalomba hozatal jegyzési eljárás lebonyolításával történik. A jegyzési ár minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra (1. sz. melléklet). A jegyzési ár a kibocsátáskori Névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a kibocsátáskori Névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra 4,80%-os kamat figyelembevételével. Az Alap futamidejének kezdőnapján a befektetők értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéken ( HUF/befektetési jegy) kerülnek jóváírásra. Jegyéskor jegyzési jutalék nem kerül felszámításra a Vezető forgalmazó Tájékoztató és Kezelés szabályzat aláírásának napján hatályos Befeketési szolgáltatásokra és értékpapírműveletekre vonatkozó hirdetménye szerint. A befektetési jegyek jegyzésével összefüggésben további díjak, jutalékok merülhetnek fel (pl. értékpapír transzfer, készpénzátutalás díja, értékpapírszámla-vezetési díj) melyek mértékét a Vezető forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményei tartalmazzák. A díjak és jutalékok mértékéről a Befektető a Vezető forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményeiből tájékozódhat. A Vezető forgalmazó díjait egyoldalúan változtathatja úgy, hogy annak tényét és a megváltozott kondíciókat 15 nappal a hatályba lépés előtt köteles hirdetményi helyein közzétenni. A Befektetési jegy az Alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére nem váltható vissza kivéve a Batv.-ben biztosított rendkívüli eseteket. A dematerializált befektetési jegyek előállítására a Tpt. és a 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól vonatkoznak az Alap speciális jellemzője, a Tőketörlesztés A K&H tőkét részben előre fizető származtatott alap befektetési jegyei speciális befektetési jegyek. Az Alap újdonsága abba rejlik, hogy futamideje során nem kizárólag tőkenövekménye terhére, hanem a Batv (1) bekezdése szerint a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére is kifizetést teljesít. Ez utóbbi a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéke ötven százalékának a futamidő során egy előre meghatározott időpontban az Első kifizetési napon történő kifizetése. A Batv (1) bekezdése alapján a kifizetéssel egyidejűleg a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéke a kifizetés mértékével arányosan leszállításra kerül (5 000 forintra/befektetési jegy), valamint a befektetési jegyek ISIN azonosítója megváltozik. Az ISIN azonosító módosulása nem jelent változást a Befektetők értékpapírszámláján jóváírt befektetési jegyek darabszámában, típusában, fajtájában, futamidejében és megjelenési formájában. Ezáltal a Befektetők már az Alap futamideje közben hozzájuthatnak induló megtakarításuk jelentős részéhez. Az Alapkezelő ezzel lehetőséget kíván biztosítani a befektetőknek arra, hogy a kifizetett összeg újbóli befektetésével tovább növelhessék megtakarításuk értékét. A befektetési jegyek leszállított névértéke által megtestesített tőkét (5 000 forint/befektetési jegy) az Alap a futamidő végén fizeti vissza. 6

6 A befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetés mellett az Alap a futamideje első évének végén egy előre meghatározott fix hozamot is fizet, a futamidő további éveinek végén pedig további hozamlehetőséget tartogat a mögöttes Kosár elemeinek teljesítményétől függően. A futamidő alatti kifizetések pontos dátumát a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat 1 pontja, az egyes kifizetésre jogosultak körét a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat fejezete tartalmazza teljes körűen. Az egyes kifizetések jellegét (tőkenövekmény terhére vagy a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére), mértékét és időpontját az alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza, illetve a Vezető forgalmazó az értékpapírszámla-vezető rendszerében tartja nyilván. Az Alap által a futamidő során és lejáratkor teljesített kifizetések automatikusan kerülnek végrehajtásra az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlán történő jóváírással, az ügyfelek külön jognyilatkozata nélkül, azaz a kifizetésekkel kapcsolatban az ügyfeleknek külön teendője nincsen. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Első kifizetési napon a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéke és ISIN azonosítója megváltozik a Tájékoztató összefoglaló részében és a pontban foglaltak szerint. Az Első kifizetési napon esedékes kifizetések megtörténtét az Alap nettó eszközértéke is tükrözi azáltal, hogy az Első kifizetési napra (2013. február 27.) vonatkozó összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték az Alap portfoliójából történő kifizetés miatt jelentősen csökken külső befektetési vállalkozáshoz transzferált befektetési jegyekhez kapcsolódó kifizetés A K&H tőkét részben előre fizető származtatott alap Vezető forgalmazója a K&H Bank Zrt. A Vezető forgalmazó fiókhálózatában a jegyzési eljárás során megvásárolt befektetési jegyek az Alap indulását követően szabadon transzferálhatók más befektetési vállalkozáshoz, mely ezt követően végzi a befektetési jegyek nyilvántartását. A befektetési jegyek transzferálásáért a Vezető forgalmazó a mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díjat számíthat fel. A külső befektetési vállalkozáshoz transzferált befektetési jegyekre történő futamidő alatti és lejáratkori kifizetések az adott befektetési jegyet nyilvántartó befektetési vállalkozáson, mint kifizetőn keresztül valósulnak meg az Alap Letétkezelőjének közreműködésével. Az Első kifizetési napot megelőzően az Alapkezelő a kötelező közzétételi helyein és a KELER Zrt. által működtetett KID rendszerben megjelentetett közleményben értesíti az egyes befektetési vállalkozásokat az Első kifizetési napon történő kifizetéssekkel kapcsolatos tudnivalókról, továbbá a befektetési jegyek adózás szempontjából figyelembe vehető bekerülési ára módosításának szükségességéről. Az egyes futamidő alatti és lejáratkori kifizetésekkel összefüggésben felmerülő kamatjövedelem után fizetendő adót a kifizetőhelyek kifizetéskor kötelesek levonni a befektetési jegyekhez fűződő jogok - A Befektető jogosult a Tájékoztató 5. és a Kezelési Szabályzat 2.2. pontja szerint, az ott meghatározott feltételekkel a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben foglalt kifizetésekre. - A Befektető jogosult arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési vállalkozás által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron. - A Befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a féléves és éves jelentést. A jelentésekhez a befektetési jegy tulajdonosok egyébként hozzáférhetnek az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján ( valamint a weboldalon; a forgalmazási helyeken (Tájékoztató 1. sz. melléklete), az Alapkezelő, és a Letétkezelő irodáiban. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztatót a befektető részére - kérésére nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. - A Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekre vonatkozó, a Batv a valamint a Tpt. V. fejezete szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. 7

7 - A Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekre vonatkozóan a Batv.-ben és a Tpt.-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására adózási tudnivalók A K&H tőkét részben előre fizető származtatott alap a Tájékoztató 5 és a Kezelési szabályzat 2.2. fejezetében meghatározott kifizetései kapcsán kivéve, ha azok tartós befektetésből származó jövedelmek a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. (továbbiakban Szja) törvény alapján az alábbi kamatjövedelmek keletkeznek, melyek után az adó mértéke jelen Tájékoztató készítésének időpontjában 16%, és amelyet a kifizető köteles kifizetéskor levonni: - az Szja törvény 65. (1) bekezdés ba) pontja alapján a fenti fejezetekben meghatározott kifizetési napokon kifizetett, Törvény szerinti hozamok, valamint - a Tájékoztató 5 és a Kezelési szabályzat 2.2 fejezetében meghatározott Első kifizetési napon a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetéssel, valamint a Végső kifizetési napon a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetésével összefüggésben az Szja törvény 65. (1) bekezdés bb) pontja és 67. (4) bekezdése alapján kamatjövedelemnek minősül a befektetési jegyek tekintetében: A befektetési jegyek Első kifizetési napot megelőzően történt megszerzése esetén: - a) kamatjövedelem az Első kifizetési napon: a bekerülési ár (jegyzési eljárás alatt történt vásárlás esetén a diszkontár illetve a másodlagos piacon történt vásárlás esetén a tőzsdei ár) és a kibocsátáskori Névérték közötti árkülönbözetnek a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetéssel arányos része, - b) kamatjövedelem a Végső kifizetési napon: az Első kifizetési nap után érvényes névérték és a korrigált bekerülés ár különbözete. Az Első kifizetési napot követően másodpiacon történt megszerzés esetén: kamatjövedelem a Végső kifizetési napon a tőzsdei vételi ár és az Első kifizetési nap után érvényes névérték közötti árkülönbözet. Az Első kifizetési napon a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetést követően az értékpapírszámla-vezető rendszerekben a befektetési jegyek adózás szempontjából figyelembe vehető bekerülési ára korrigálásra kerül a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történt kifizetés (5 000 HUF/befektetési jegy) kibocsátáskori Névértékhez ( ) viszonyított arányában. A tartós befektetési számlán és a nyugdíj előtakarékossági számlán elhelyezett befektetési jegyeken, továbbá az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek során elért jövedelem (ideértve a tőzsdei értékesítésből származó jövedelmet) adózására speciális szabályok vonatkoznak. A tartós befektetési számlán és a nyugdíj előtakarékossági számlán elért jövedelemhez meghatározott feltételek teljesülése esetén kedvezmények kapcsolódnak, melyek a jövőben változhatnak. A befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adótörvények, így különösen az Szja törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, valamint devizakülföldiek esetében, abban az esetben, ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti honos országa között ilyen létrejött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései tartalmazzák teljes körűen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, és pontosan csak az ügyfelek egyedi körülményei alapján határozhatók meg. * * * PÉLDA az adóköteles kamatjövedelem megállapítására a K&H tőkét részben előre fizető származtatott alap esetében, amennyiben a befektetési jegyek normál értékpapír számlán vannak nyilvántartva, és - a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéke: forint/ befektetési jegy - a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértéke: 5000 forint/befektetési jegy - a bekerülési ár: 9800 forint/ befektetési jegy 8

8 - a fix hozam az Első kifizetési napon: 8% a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve, azaz 800 forint befektetési jegyenként - a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetés az Első kifizetési napon: a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének 50%-a, azaz 5000 forint befektetési jegyenként - hozam a Második, Harmadik és Végső kifizetési napokon egyaránt: 6% a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékére vetítve, azaz 300 forint befektetési jegyenként Az Alap indulásának napján a befektetők értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéken kerülnek jóváírásra. Adóköteles jövedelem megállapítása az Első kifizetési napon: Adóköteles jövedelem megállapítása befektetési jegyenként az Első kifizetési napon az 5000 forint névérték által megtestesített tőke terhére történő kifizetés és a 800 forint hozam után: a) A névérték által megtestesített tőke terhére történő kifizetéssel összefüggésben: (kibocsátáskori Névérték bekerülési ár) * (névérték által megtestesített tőke terhére történő kifizetés/kibocsátáskori Névérték) ( ) * (5000/10000) = 100 forint b) A hozamfizetéssel összefüggésben: a hozamként jóváírt összeg, azaz 800 forint. Összesen: = 900 forint adóköteles kamatjövedelem keletkezik az Első kifizetési napon. Az adózás szempontjából figyelembe vehető bekerülési ár a kifizetést követően a névérték által megtestesített tőke terhére történő kifizetés arányában (0,5), azaz 4900 forintra módosul a befektetési vállalkozások értékpapírszámlavezető-rendszerében. Adóköteles jövedelem megállapítása a Második és Harmadik kifizetési napokon: A hozamfizetéssel összefüggésben: a hozamként jóváírt összeg, azaz rendre 300 forint adóköteles jövedelem keletkezik a Második és Harmadik kifizetési napokon. Adóköteles jövedelem megállapítása a Végső kifizetési napon: a) A névérték által megtestesített tőke terhére történő kifizetéssel összefüggésben: (Első kifizetési nap után érvényes névérték korrigált bekerülési ár) ( ) = 100 forint b) A hozamfizetéssel összefüggésben: a hozamként jóváírt összeg, azaz 300 forint. Összesen: = 400 forint adóköteles jövedelem keletkezik a Végső kifizetési napon másodpiaci forgalmazás A Batv. 47. (5) bekezdése szerint a zárt végű befektetési alap befektetési jegyei az Alap futamideje alatt nem válthatóak vissza, kivéve a Batv.-ben biztosított rendkívüli eseteket. Az Alapkezelő jogosult ugyanakkor a befektetőknek az Alap futamideje alatt is eseti jelleggel visszaváltási lehetőséget biztosítani. A befektetők érdekeit maximálisan szem előtt tartva a befektetési jegyek forgalomképességének biztosítása érdekében az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek szabályozott piacra, a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését. Ezt követően a befektetőknek lehetősége nyílik arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén keresztül másodpiaci forgalomban értékesítse befektetési jegyét, illetőleg az Alap befektetési jegyére vonatkozó érvényes eladási ajánlat esetén befektetési jegyeket vásároljon az adásvételt lebonyolító tőzsdei kereskedési joggal rendelkező befektetési vállalkozás igénybevételével, annak hirdetményében meghatározott feltételekkel és az általa alkalmazott díj megfizetése mellett. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy másodlagos piacon történő vétel esetén vegyék figyelembe, hogy a Budapesti Értéktőzsdén a befektetési alapokra kötött ügyletek elszámolása T+3-as ciklussal történik, ahol a T az üzletkötés napját jelöli, a napok pedig tőzsdenapban értendők. A T napon kötött üzlet tárgyát képező befektetési jegyek T+3-dik napon kerülnek a Befektető tulajdonába, azaz a Befektető kizárólag abban az esetben lesz jogosult az adott kifizetési napon kibocsátáskori Névérték/névérték terhére történő kifizetés=10000/5000=0,5; 9800*0,5=4900 9

9 történő kifizetésre, amennyiben legkésőbb az adott kifizetési naphoz tartozó megfeleltetési napot megelőző harmadik tőzsdenapon köt vételi ügyletet. Az a Befektető, aki nem az elsődleges forgalomba hozatal során, hanem a futamidő alatt a másodlagos piacon vásárolja meg befektetési jegyeit, attól függetlenül jogosult a befektetési jegyek megszerzésének időpontját követő kifizetésekre, hogy ezen időpontot megelőzően történt-e már kifizetés vagy sem, feltéve, hogy a befektetési jegyek az adott kifizetéshez tartozó megfeleltetési napon napzáráskor a tulajdonában voltak. Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap esetében az Első kifizetési naphoz tartozó megfeleltetési napot megelőző 2. tőzsdenapon a tőzsdei árfolyam jelentős mértékű csökkenése várható, mivel az e napon és e napot követően kötött vételi ügyletek tárgyát képező befektetési jegyek tulajdonosai a T+3-as tőzsdei elszámolási ciklust figyelembe véve már nem jogosultak az Első kifizetési napon történő kifizetésekre. Az Alapkezelő a Tpt (1) és (2) bekezdése alapján a befektetők érdekeit szem előtt tartva kérelmezheti az Alap befektetési jegyei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését legfeljebb 10 tőzsdenapra. A három tőzsdenapot meghaladó felfüggesztéshez a Felügyelet előzetes hozzájárulása szükséges. A befektetési jegyek tőzsdei kereskedésének felfüggesztésére elsősorban az Első kifizetési napot megelőző időszakban kerülhet sor. A tőzsdei kereskedés felfüggesztéséről és a kereskedés újraindulásáról az Alapkezelő közleményben értesíti a befektetőket és a befektetési vállalkozásokat a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az Alapkezelő és Vezető forgalmazó weboldalán ( valamint a weboldalon a befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő az általa kezelt nyilvános zártvégű befektetési alap estén a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét a Batv a, valamint a Tpt. V. fejezetében foglaltaknak megfelelően teljesíti. Az Alapkezelő a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja az által kezelt nyilvános befektetési alap vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. Az Alapkezelő az Alappal kapcsolatos minden rendszeres és rendkívüli eseményről tájékoztatja a Befektetőket az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján ( történő közzététellel. A Tpt. 21. (1) bekezdése értelmében a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy az Alapkezelő elkészítse és közzétegye a Tájékoztatót és a Rendelet 31. cikkében meghatározott hirdetményt (továbbiakban Hirdetmény), valamint a Batv. 52. (1) bekezdés szerinti Kezelési Szabályzatot. Az Alap Hirdetménye, Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, továbbá éves és féléves jelentései, nettó eszközértéke, az Alappal kapcsolatos közlemények (pl.: a befektetők részére történő kifizetések, egyéb információk) megtekinthetők (valamint letölthetők) az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján ( A fenti dokumentumok megjelenéséről, a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban beállt változásokról kizárólag az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján közzétett közleményekből értesülhetnek, azokról a Befektetők külön értesítést nem kapnak. Felhívjuk a Befektetők figyelmét a közlemények folyamatos figyelemmel kísérésének szükségességére ahhoz, hogy teljes körű tájékozottsággal bírjanak befektetési döntéseik meghozatalához. A Hirdetményt az Alapkezelő legkésőbb a Tájékoztató közzétételét követő munkanapon a fenti közzétételi helyeken túl egy országosan terjesztett általános vagy pénzügyi témájú újságban is közzéteszi. Az Alapkezelő további helyeken történő közzétételekre kötelezett a Tpt. 56. alapján, mely kötelezettségének jelen Tájékoztató elkészítésekor a Felügyelet által üzemeltetett honlapon ( tesz eleget. A Letétkezelő naponta közzéteszi az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján ( 10

10 Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Első kifizetési napon a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértéke és ISIN azonosítója megváltozik a Tájékoztató összefoglaló részében és a pontban foglaltak szerint. Az Első kifizetési napon esedékes kifizetések megtörténtét az Alap nettó eszközértéke is tükrözi azáltal, hogy az Első kifizetési napra (2013. február 27.) vonatkozó összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték az Alap portfoliójából történő kifizetés miatt jelentősen csökken. Az Alapkezelő a nettó eszközérték változásáról külön közleményt nem tesz közzé, az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke folyamatosan figyelemmel kísérhető az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján ( az alap befektetési politikája Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának, befektetési szabályainak kialakítása során a Kormány 345/2011. (XII.29.) a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló rendelete (továbbiakban Kormányrendelet) szerint jár el az alap befektetési célja A K&H tőkét részben előre fizető származtatott alap célja, hogy a Befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek és a megtakarítás jelentős részéhez a futamidő alatt hozzáférjenek. Az Alap befektetési célja, hogy futamideje során az alábbi kifizetéseket teljesítse a Befektetők felé: az Első kifizetési napon: o a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének ötven százalékát (Tájékoztató 5 és Kezelési Szabályzat 2.2 fejezet) o és egy előre meghatározott fix hozamot, továbbá a Második, a Harmadik és a Végső kifizetési napon: o a mögöttes, részvényekből összeállított kosár (a továbbiakban: Kosár) elemeinek teljesítményétől függő hozamot, valamint a Végső kifizetési napon: o a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékét. Az Alapot az Alapkezelő elsősorban olyan befektetőknek ajánlja, akik készek korlátozottan elfogadni bizonyos kockázatosabb termékeket is befektetéseik között, hogy növeljék a hozamukat, de alapvetően törekednek a biztonságos befektetésekre a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret Az Alapkezelő a Batv. 23. (2) bekezdése szerint az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet teszi: A Kezelési szabályzat 1. pontjában meghatározott * EHM: egységesített értékpapír hozam mutató Az EHM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:,ahol: n: a kamatfizetések száma, r: az EHM értéke, t i: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+tt) i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és tőketörlesztés összege. 11

11 Első kifizetési napon a Befektetők kézhez kapják o a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének 50%-át, azaz befektetési jegyenként 5000 forintot, amely a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére kerül kifizetésre, o valamint a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetített 8%-os előre meghatározott fix hozamot, a Második, a Harmadik és a Végső kifizetési napon a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékére vetített maximum 10%, de minimum 4% hozamot, valamint a Végső kifizetési napon a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékét, azaz 5000 forintot befektetési jegyenként. Hozamkifizetések a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére ( HUF/befektetési jegy) vetítve: - Hozam az Első kifizetési napon = 8%; - Hozam a Második, a Harmadik és a Végső kifizetési napon = Maximum (2%; kosár hozama/2 t ); t=3,4,5 ahol a kosár hozama t a Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott képlet szerint számított érték, melynek maximális értéke 5% a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve. Elérhető Legmagasabb Hozam a teljes futamidőre történő befektetés esetén, a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve: 8+10/2+10/2+10/2= 23% Fix Minimum Hozam a teljes futamidőre történő befektetés esetén, a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve: 8+4/2+4/2+4/2=14% (EHM: 5,69%)* A Batv. 23. (2) bekezdése alapján a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret külön utalás nélkül is magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárati napig megtartott befektetésekre érvényes. Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg. Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretből származó fizetési kötelezettsége megszűnik abban az esetben, ha a befektetési politika megvalósítását, egyben a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret teljesítését az Alapkezelőn és a Bankon kívül eső elháríthatatlan külső ok korlátozná vagy akadályozná. Az Alapkezelő a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet legkésőbb a jegyzés kezdő napján a közzétételi helyein a befektetők tájékoztatása érdekében nyilvánosságra hozza a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretre jogosultak köre A Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. Ez a korlátozás nem érinti a Befektetővédelmi Alapnak, az Alapkezelő felszámolása esetén a Tpt. alapján fennálló kártalanítási kötelezettségét a befektető felé. 12

12 A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret alapján - az Első kifizetési napon (2013. február 27.) történő kifizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az Első megfeleltetési napon (2013. február 22.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalomba hozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg, - a Második (2014. február 27.), a Harmadik (2015. február 27.) és a Végső (2016. március 01.) kifizetési napon a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő hozamra az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján a számlavezető az Alap befektetési jegyeit a Második (2014. február 20.), a Harmadik (2015. február 20.) és a Végső (2016. február 19.) megfeleltetési napon napzáráskor nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalomba hozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg, - a Végső kifizetési napon (2016. március 01.) a befektetési jegyek Első kifizetési napot követő névértéke által megtestesített tőkéjére az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján a számlavezető az Alap befektetési jegyeit a Végső megfeleltetési napon (2016. február 19.) napzáráskor nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalomba hozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg. A fentiek alapján felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy másodlagos piacon történő vétel esetén vegyék figyelembe, hogy a Budapesti Értéktőzsdén a befektetési alapokra kötött ügyletek elszámolása T+3-as ciklussal történik, ahol a T az üzletkötés napját jelöli, a napok pedig tőzsdenapban értendők. A T napon kötött üzlet tárgyát képező befektetési jegyek T+3-dik napon kerülnek a Befektető tulajdonába, azaz a Befektető kizárólag abban az esetben lesz jogosult az adott kifizetési napon történő kifizetésre, amennyiben legkésőbb az adott kifizetési naphoz tartozó megfeleltetési napot megelőző harmadik tőzsdenapon köt vételi ügyletet. Az a Befektető, aki nem az elsődleges forgalomba hozatal során, hanem a futamidő alatt a másodlagos piacon vásárolja meg befektetési jegyeit, attól függetlenül jogosult a befektetési jegyek megszerzésének időpontját követő kifizetésekre, hogy ezen időpontot megelőzően történt-e már kifizetés vagy sem, feltéve, hogy a befektetési jegyek az adott kifizetéshez tartozó megfeleltetési napon napzáráskor a tulajdonában voltak. Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap esetében az Első kifizetési naphoz tartozó megfeleltetési napot megelőző 2. tőzsdenapon a tőzsdei árfolyam jelentős mértékű csökkenése várható, mivel az e napon és e napot követően kötött vételi ügyletek tárgyát képező befektetési jegyek tulajdonosai a T+3-as tőzsdei elszámolási ciklust figyelembe véve már nem jogosultak az Első kifizetési napon történő kifizetésekre. Az Alapkezelő a Tpt (1) és (2) bekezdése alapján a befektetők érdekeit szem előtt tartva kérelmezheti az Alap befektetési jegyei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését legfeljebb 10 tőzsdenapra. A három tőzsdenapot meghaladó felfüggesztéshez a Felügyelet előzetes hozzájárulása szükséges. A befektetési jegyek tőzsdei kereskedésének felfüggesztésére elsősorban az Első kifizetési napot megelőző időszakban kerülhet sor. A tőzsdei kereskedés felfüggesztéséről és a kereskedés újraindulásáról az Alapkezelő közleményben értesíti a befektetőket és a befektetési vállalkozásokat a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az Alapkezelő és Vezető forgalmazó weboldalán ( valamint a weboldalon a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben szereplő Kosár bemutatása a Kosár összetétele és jellemzői A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret alapjául szolgáló Kosár 30 nemzetközi részvényből áll. 13

13 Az alábbi táblázat mutatja a Kosárban induláskor szereplő részvények és Jegyző tőzsde nevét, továbbá a részvények Kosárbeli súlyát. 1 ALTRIA GROUP INC NEW YORK - XNYS 2,00% 2 ASTELLAS PHARMA INC TOKYO - XTKS 8,00% 3 ASTRAZENECA PLC LONDON - XLON 2,00% 4 AT&T INC NEW YORK - XNYS 8,00% 5 BANK OF MONTREAL TORONTO - XTSE 2,00% 6 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO NEW YORK - XNYS 2,00% 7 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE TORONTO - XTSE 2,00% 8 CONSOLIDATED EDISON INC NEW YORK - XNYS 5,00% 9 EISAI CO LTD TOKYO - XTKS 2,00% 10 FRANCE TELECOM SA PARIS - XPAR 2,00% 11 GLAXOSMITHKLINE PLC LONDON - XLON 2,00% 12 KIMBERLY-CLARK CORP NEW YORK - XNYS 2,00% 13 KONINKLIJKE KPN NV AMSTERDAM - XAMS 8,00% 14 KRAFT FOODS INC-CLASS A NEW YORK - XNYS 2,00% 15 MERCK & CO. INC. NEW YORK - XNYS 2,00% 16 NATIONAL GRID PLC LONDON - XLON 2,00% 17 NOVARTIS AG-REG ZURICH - XVTX 8,00% 18 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ZURICH - XVTX 8,00% 19 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY LONDON - XLON 5,00% 20 SEVERN TRENT PLC LONDON - XLON 2,00% 21 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TAIPEI - XTAI 2,00% 22 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD TOKYO - XTKS 2,00% 23 TELEFONICA SA MADRID - XMCE 2,00% 24 TELIASONERA AB STOCKHOLM - XSTO 5,00% 25 UNILEVER PLC LONDON - XLON 3,00% 26 UNITED UTILITIES GROUP PLC LONDON - XLON 2,00% 27 VERIZON COMMUNICATIONS INC NEW YORK - XNYS 2,00% 28 VODAFONE GROUP PLC LONDON - XLON 2,00% 29 WINDSTREAM CORP NEW YORK - XNGS 2,00% 30 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG ZURICH - XVTX 2,00% a Kosár értékének számítási módszere Kosár hozama t : Max 0%; Árfolyam * D (1 F%) * Indulóárfolyam n i, t i, t wi i 1 Indulóárfolyam i i *(1 D i, t ) 1 ahol w i minden Részvény (i) kosárbeli súlya (ld a fenti táblázatot 2.3.1), n = 30, a Kosárban szereplő részvények száma, Indulóárfolyam i : Árfolyam i,t : Megfigyelési időpontok: valamint D i,t =0 ha az adott Részvényre vonatkozó (i) Árfolyam i,t > Indulóárfolyam i, különben D i,t =1. A Kosár hozama százalékos formában 2 tizedes jegyre kerekítve kerül meghatározásra. minden egyes részvénynek március 2. napjától, e napot is beleértve, az első öt Tőzsdei kereskedési napon (az Induló megfigyelési időpontok) számított Releváns árfolyamok számtani átlaga Minden egyes Részvény i Induló megfigyelési időponton kívüli Megfigyelési időpontokhoz kapcsolódó Átlagolási időszakokban számított számtani átlaga. - Az ötödik Tőzsdei kerekedési nap március 2. napjától számítva, e napot is beleértve (t=1; Induló megfigyelési időpont) - februrár ötödik Tőzsdei kereskedési napja (t=2), (t=3) és (t=4) februárjában (t=2 4; Köztes megfigyelési időpontok) 14

14 Átlagolási időszakok: Releváns árfolyam: Tőzsdei kereskedési nap: február ötödik Tőzsdei kereskedési napja (Végső megfigyelési időpont) (t=5) Minden megfigyelési időpont és a megelőző négy tőzsdei kereskedési nap minden egyes részvény esetén a megfigyelési időpontokban a tőzsdei kereskedés hivatalos zárásakor rögzített árfolyam. A milánói tőzsdére bevezetett részvények esetében a Releváns árfolyam a Referencia árfolyam - a tőzsde által számolt és a kereskedés zárásakor publikált Prezzo di Referimento - a megfigyelési időpontokban. ( Prezzo di Referimento, amint azt a többször módosított és kiegészített 'Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italia S.p.A.' és 'Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.' definiálja.) minden egyes részvény esetében bármelyik kereskedési nap, melyen a Releváns tőzsde nyitva van és kereskedni lehet a szokásos kereskedési szakaszokban; ide nem értve azokat a napokat melyeken a Releváns tőzsde a szokásos hétköznapi zárásnál hamarabb zár. Nem szükségszerűen közös: minden egyes részvény a kosárban szereplő többi részvénytől függetlenül kezelendő a Tőzsdei kereskedési napok meghatározása szempontjából. Ennek nem kell Tőzsdei kereskedési napnak lennie bármely más, a kosárban szereplő részvény szempontjából. A releváns tőzsde: a Kosár összetétele és jellemzői pontban szereplő táblázatban megjelölt tőzsde, melyre az érintett részvényt bevezették F%: F% A hozam pontos mértékének kiszámítása a fentiek alapján történik Eszerint minden részvényt, amelynek adott átlagolási időszakban számolt árfolyama magasabb, mint az induló árfolyam, úgy tekintünk, mintha F%-ot emelkedett volna az árfolyama; minden olyan részvény esetén pedig, amelynek nem változott, vagy csökkent az árfolyama az adott átlagolási időszakban az induló árfolyamhoz képest, a tényleges árfolyamváltozással számolunk. Az így kapott 30 darab hozamot a Kosárbeli súlyok szerint átlagoljuk, ez adja meg az adott kifizetési napra esedékes hozam mértékét. A Kosár értékeinek kiszámítása során a részvények devizaneme és a forint árfolyama közötti változás irreleváns. A hozamokat az egyes részvények tényleges devizanemében elért változás alapján számítjuk a Kosár összetételének módosulása A portfólióban lévő származékos ügyletek szerződései bizonyos, előre meghatározott körülmények esetén a Kosár összetételének módosítását tehetik szükségessé. A módosítás részletes szabályait a származékos ügyletek szerződései határozzák meg, a nemzetközi gyakorlatban használt ISDA (International Swaps and Derivative Association) standarddal összhangban példa a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret kiszámítására Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a mögöttes, részvényekből álló kosár 3 részvényből áll (A Részvény, B Részvény, C Részvény), és mindhárom részvény azonos, 33,33%-os súllyal szerepel a kosárban, a részvények induló árfolyama: 100 Tegyük fel, hogy - a fix hozam az Első kifizetési napon: 8% a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve - a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére történő kifizetés: a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének 50%-a - minimium hozam a futamidő további éveinek végén: 4% a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékére vetítve 15

15 - maximum hozam a futamidő további éveinek végén: 10% a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékére vetítve Ebben az esetben a Befektetők az Első kifizetési napon kézhez kapják a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének 50%-t, valamint 8% fix hozamot a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve. A Végső kifizetési napon a Befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek Első kifizetési nap után érvényes névértékét. A Második, Harmadik és Végső kifizetési napokon a hozam meghatározása az alábbiak szerint történik: Minden részvényt, amelynek adott átlagolási időszakban számolt árfolyama magasabb, mint az induló árfolyam, úgy tekintünk, mintha F%-ot, azaz 10% emelkedett volna az árfolyama; minden olyan részvény esetén pedig, amelynek nem változott, vagy csökkent az árfolyama az adott átlagolási időszakban az induló árfolyamhoz képest, a tényleges árfolyamváltozással számolunk. Az így kapott hozamokat a kosárbeli súlyok szerint átlagoljuk, ez adja meg az adott kifizetési napra esedékes hozam mértékét (a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben meghatározott minimum, illetve maximum hozam figyelembevételével). Az alábbi táblázat tartalmazza - az egyes részvények induló értékéhez képest mért teljesítményét, ha az induló érték minden részvény esetében: az egyes részvényeknek a fejezetben található képlet alapján számított, a Kosár hozamának meghatározása során vett értékét, - valamint, hogy ezek alapján az egyes kifizetési napokon mekkora kifizetés illeti meg a Befektetőket. t=2 megfigyelési időponthoz tarozó átlagolási időszak (2012. december) t=3 megfigyelési időponthoz tarozó átlagolási időszak (2013. december) t=4 megfigyelési időponthoz tarozó átlagolási időszak (2014. december) t=5 megfigyelési időponthoz tarozó átlagolási időszak (2015. december) A Részvény B Részvény C Részvény teljesítménye az induló értékéhez képest, ha az induló érték=100 (az adott részvény hozzájárulása a Kosár hozamának meghatározásához a t- edik időszakban) Kosár hozama a t-edik időszakban 101 (10%) 102 (10%) 92 (-8%) (10%+10%-8%)/3=4% 98 (-2%) 110 (10%) 102 (10%) (-2%+10%+10%)/3=6% 118 (10%) 111 (10%) 104 (10%) (10%+10%+10%)/3=10% 98 (-2%) 94 (-6%) 96 (-4%) (-2%-6%-4%)/3=-4% Kifizetés az egyes kifizetési napokon (befektetési jegyenként, forintban) Első kifizetési napon: fix hozam: 10000*8%=800 Második kifizetési napon: 5000*6%=300 Harmadik kifizetési napon: 5000*10%=500 Végső kifizetési napon: 5000*4%=200 A fentiek alapján tehát a kifizetések befektetési jegyenként az alábbiak szerint alakulnak a futamidő során: Első kifizetési napon: -tőkekifizetés: 5000 Ft/befektetési jegy -fix hozam: 800 Ft/befektetési jegy Második kifizetési napon: - hozam: 300 Ft/befektetési jegy 16

16 Harmadik kifizetési napon: - hozam: 500 Ft/befektetési jegy Végső kifizetési napon: -tőkekifizetés: 5000 Ft/befektetési jegy - hozam: 200 Ft/befektetési A hozamok a kamatjövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó levonása előtt értendők az Alap befektetési politikája és a portfolió lehetséges elemei Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy építi fel, hogy az biztosítsa a 2.2 pontban meghatározott Hozamvédelemre vonatkozó ígéret elérését. A tőkevédelem vagy tőke- és hozamvédelem biztosítása érdekében az Alap vagyonának túlnyomó többségét bankbetétbe fekteti. A tőkevédelem vagy tőke- és hozamvédelem és/vagy a befektetési célban meghatározott piacok teljesítményéből (árfolyamváltozásából) történő részesedés biztosítása érdekében az alap származtatott ügylet(ek)et köt. A származtatott ügylet(ek)et az Alapkezelő kifejezetten olyan módon alakítja ki, hogy azok lehetővé tegyék a 2.2 pontban foglaltak megvalósítását. A származtatott ügylet(ek) mögöttes terméke(i) a pontban meghatározott befektetési eszközök, illetve árfolyamok. Az Alap portfoliójában a következő befektetési eszközök szerepelhetnek: befektetési eszköz kategória fix, változó kamatozású, vagy zéró kupon bankbetét(ek) az alap saját devizanemében limit 0-100% származtatott ügylet(ek) 0-100% Az Alapkezelő a 2.2 pontban foglaltak biztosítását lehetővé tevő befektetési szerkezetet az Alap futamidejének kezdetét követő tíz banki munkanapon belül alakítja ki az aktuális piaci helyzet függvényében. A betét(ek), valamint a származtatott ügylet(ek) lejáratát követően az Alap vagyonát likvid eszközökben, pénzkövetelésekben, bankbetétekben, bankszámlán helyezi el az Alap lejáratáig. Az Alapkezelő az Alap vagyonának a 2.2 pontban foglaltakat biztosító eszközein felüli részét az Alap működésével kapcsolatos költségekre fordítja. Az Alapkezelő a befektetési politikát a KBC Asset Management mint Alvállalkozó együttműködésével valósítja meg. Az Alvállalkozó bemutatását és igénybevételének indokát a 3.2 pont tartalmazza. A származtatott ügyletekhez kapcsolódó kockázati tényezők bemutatását a Tájékoztató 1 pontja, a származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályokat a Kezelési szabályzat 2.8., a származtatott alapokra vonatkozó speciális szabályokat a Kezelési szabályzat 2.9 fejezete tartalmazza. Az Alapkezelő az Alap eszközeiben meglévő pozíciók esetében nem alkalmaz nettósítást likvid eszközök és hitelkeret Az Alap eszközeinek 10 százaléka erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alap jogosult a hitelfelvételhez óvadékot nyújtani. Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Batv. 47. (5) bekezdése értelmében a zártvégű befektetési alap befektetési jegyei a futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére nem válthatóak vissza (kivéve a Batv.-ben biztosított rendkívüli eseteket), így hitelkeretre az alapnak nincs szüksége. Az alap eszközeinek jelentős része ugyanakkor likvid eszközökben felmondhatóságában nem korlátozott bankbetétekben ill. folyószámla egyenlegben - testesül meg a befektetési eszközök terhelhetősége és az értékpapír-kölcsönzés Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására. Az Alap nem köthet fedezetlen eladási ügyleteket. Az Alap a Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint jogosult az eszközei 17

17 terhére származtatott ügyleteihez óvadékot nyújtani. Az Alap értékpapírkölcsön ügylet keretében kölcsön vehet, vagy kölcsön adhat értékpapírt, feltéve, hogy annak lehetõségét és feltételeit a Kezelési szabályzat tartalmazza. Az Alapkezelő az Alap portfoliójában lévő értékpapírokat értékpapír kölcsönzés céljára nem kívánja használni befektetési korlátozások A Kormányrendelet szerint, amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, erre a Kezelési szabályzatban kifejezetten fel kell hívni a befektetők figyelmét, meghatározva az ebből fakadó speciális kockázatokat is. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap bruttó befektetési eszközeinek több mint 20 százalékát várhatóan a K&H Bank Zrt.-nél, bankbetétben helyezi el. A K&H Bank Zrt. részletes bemutatását az Tájékoztató 10.3 pont tartalmazza. A betéti ügylet kockázata: Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása érdekében az összegyűjtött vagyon jelentős részét bankbetétekbe fekteti. A betéti konstrukciót biztosító pénzintézet kiválasztása előtt az Alapkezelő körültekintően tájékozódott a betéteket befogadó bank hitelkockázatairól. A betételhelyezés során az Alap a betéteket befogadó bank hitelkockázatát futja, azaz annak a kockázatát, hogy a kamatfizetések időpontjában illetve a betétek futamideje végén a betéteket befogadó bank nem képes, vagy csak részlegesen képes kifizetni a bankbetétek, illetve az azokra járó kamat összegét. Az Alap működését érintő további kockázatokat a Tájékoztató 1 pontja részletezi. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre, valamint a Kormányrendelet előírásait, különösen a ban foglaltakat figyelembe véve alkalmazza a származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályok A Kormányrendelet 22. rendelkezései szerint (a Kormányrendelet szövege): (1) A befektetési alap az alábbi feltételekkel köthet származtatott ügyletet: a) a származtatott ügylet a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja, b) az ügylet kötése nem jár a (2) és (3) bekezdésben megállapított befektetési korlátok megsértésével. c) a származtatott ügylet értéke nyilvános árinformáció alapján a nettó eszközérték-számítás gyakoriságának megfelelően megállapítható, továbbá a származtatott ügylet figyelembe véve a befektetési jegyek visszaváltási feltételeit kellő időben a megfelelő piaci áron lezárható, elszámolható. d) a származtatott ügyletekre vonatkozó befektetési szabályokat, beleértve a származtatott ügylet alapjául szolgáló megengedett eszközök körét, a befektetési korlátokat, a származtatott ügyletek értékelésének a szabályait, a kezelési szabályzat tartalmazza. (2) A befektetési alap származtatott ügyletek figyelembevételével számított teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét. A teljes nettósított kockázati kitettségen a befektetési alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. A befektetési alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezésé céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni. (3) A befektetési alapnak az egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a Kormányrendeletben vagy az Alap Kezelési szabályzatában az adott eszközre megállapított befektetési korlátokat. E szabály alkalmazása során nem kell figyelembe venni az 18

18 indexhez kötött származtatott ügyleteket, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, ha egy átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz az adott eszközön alapuló származtatott ügyletet is tartalmaz. (4) A befektetési alap a kezelési szabályzatban köteles rendelkezni: a) az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályairól, ezen belül az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezeléséről; b) a származtatott ügyletek értékelési szabályairól, beleértve az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrását; c) amennyiben a származtatott ügylet nem tartozik a Kormányrendelet 2. (1) bekezdésének g) pontjában felsoroltak alá, a származtatott Alap kezelési Szabályzatában külön fel kell hívni erre a befektetők figyelmét és meg kell határozni a származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát a származtatott befektetési alapokra vonatkozó speciális befektetési szabályok A Kormányrendelet 23. rendelkezései szerint figyelemmel a Kormányrendelet 2. sz. mellékletére (a Kormányrendelet szövege): (1) A befektetési alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe az alábbi feltételek teljesülése esetén: a) a befektetési alap nevében fel kell tüntetni a származtatott befektetési alap, vagy származtatott alap elnevezést, b) az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem: ba) a 22. (2) alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, bb) a 22. (2) alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát a befektetési politika módosítása Az Alapkezelő az Alap tőkéjét kizárólag a jelen Kezelési Szabályzatban és a Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban fekteti be. Az Alapkezelő a jelen Kezelési Szabályzatban meghatározott befektetési politikát csak a Felügyelet engedélyével változtathatja meg, és csak olyan módon, hogy a módosított befektetési politika a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet biztosítsa. 3. a kibocsátás szereplőinek neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége 3.1. az alapkezelő neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége Alapkezelő: Jogi forma: K&H Alapkezelő Zrt. zártkörűen működő részvénytársaság Alapkezelő székhelye, irodája: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Alapkezelő telefonszáma: Jegyzett tőke: ,-Ft, amely befizetésre is került Saját tőke: Ft ( ) Működésének időtartama: Az alapítás időpontja: október 10. Felügyeleti engedély száma: Az Alapkezelő határozatlan időre alakult. PSZÁF III./ /2002. Felügyeleti engedély időpontja: július 18. Bejegyzés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe részvénytársaságként november 05. napján. Nyilvántartó bíróság: a Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon Alkalmazotti létszám: 29 fő Alapkezelő könyvvizsgálója: Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20. Alapkezelő közleményeinek megjelentetési helye: az Alapkezelő honlapja ( Az Alapkezelő által kezelt további nyilvános alapok listája a Kezelési szabályzat 2. sz. mellékletében található. 19

19 Tevékenységi köre: Alapkezelés (főtevékenység) Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Az Alapkezelő jelen Kezelési szabályzat aláírásával nyilatkozik arról, hogy fő tevékenységként kizárólag a Felügyelet engedélyéhez kötött befektetési alapkezelési tevékenységet végez, amelyre engedéllyel rendelkezik. Egyéb tevékenységei közé tartoznak a Batv. 4. (3) bekezdésének a) pontjában (és a Bszt. 5. (1) bekezdésének d) pontjában) meghatározott portfoliókezelés, a Batv. 4. (3) bekezdésének b) pontjában (és a Bszt. 5. (1) bekezdésének e) pontjában) meghatározott befektetési tanácsadás, valamint a Bszt. 5. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott a befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap befektetési jegyei esetén megbízás felvétele és továbbítása. Az Alapkezelő tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott III./ /2002. számú engedély alapján végzi. Az Alapkezelő: a) kezeli az alapokat azzal a céllal, hogy elérje az alapok befektetési céljait; b) megvalósítja az általa kezelt alap befektetési politikáját; c) rendelkezéseket és utasításokat ad az alapok pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; d) kereskedik az alapok befektetéseivel, és befekteti az alap pénzeszközeit; e) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az alapok befektetési célkitűzéseivel és politikájával; f) mérlegeli, hogy gyakorolja-e - és milyen módon és mértékben - az adott befektetésekhez kapcsolódó jogokat; g) megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy szükségesnek, tanácsosnak vagy az adott alap célkitűzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; h) elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Kezelési Szabályzat által megkívánt valamennyi beszámolót és jelentést; i) intézi az alapok általános adminisztrációját; j) az alapok részére Letétkezelőt és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a kapcsolatot; k) gondoskodik az alapok megfelelő működéséről, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az egyes alapok nevében; l) a jogszabályoknak és a Kezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli az alapok számláit; m) beszámolókat készít és fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat; n) naponta megküld a Letétkezelőnek minden olyan dokumentumot, ami az alapok nettó eszközértékeinek megállapításához szükséges Az Alapkezelő felelőssége: Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni a mindenkor hatályos Működési és Eljárási Szabályzatában foglaltak szerint. Az Alapkezelő az igénybe vett Alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Az Alapkezelő 2008., és évi könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatait a 3. sz. melléklet, a Független könyvvizsgálói jelentéseket az 5. sz. melléklet tartalmazza az alvállalkozó neve, székhelye, bemutatása, igénybevételének indoka Az Alvállalkozó neve: Az Alvállalkozó székhelye: Az Alvállalkozó alaptőkéje: A működés időtartama: Az Alvállalkozó üzleti éve: KBC Asset Management N.V Brussels, Havenlaan 2., Belgium 35,75 millió euró az Alvállalkozó határozatlan időre alakult. azonos a naptári évvel 20

20 Az alapítás időpontja: június 01. A bejegyzés helye: Brussels Trade Registry as számon A KBC Asset Management június 1-jén alakult, mint a belga KBC Bank N.V. portfoliókezelési (asset management) tevékenységre specializálódott leányvállalata. A KBC Asset Management tulajdonosa 48%-ban a KBC Csoport, 45%-ban a KBC Bank, 4,5%-ban a CBC Banque, 2,5%-ban a Centea és 1 darab részvénnyel a KBC Biztosító. Tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, vagyonkezelés intézményi befektetők részére, valamint portfoliókezelés cégek és magánszemélyek részére egyaránt. A KBC Asset Management a lakossági befektetési alapok piacán Belgiumban piacvezető. Vezértermékének az úgynevezett garantált típusú alapok számítanak, piaci részesedése e termék esetében szeptemberében Belgiumban meghaladta a 61%-ot. A KBC Asset Management által kezelt vagyon decemberében elérte a 160,2 milliárd eurót. Az Alvállalkozó igénybevételét szaktudása, piacismerete és a tőke- és hozamvédett típusú alapok piacán szerzett egyedülálló szakmai tapasztalata, valamint a forgalomba hozott Alap összetett befektetési politikája és hozamvédett szerkezete indokolják. Az Alvállalkozó tevékenységét kiszervezés keretében végzi Az Alvállalkozó az Alapkezelő megbízása alapján a forgalomba hozott Alap portfoliójának kezelését végzi. Eljárása során mindig a saját nevében, de az alap javára jár el a letétkezelő és a Vezető forgalmazó neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége, megváltozásának módja Neve: Jogi formája: K&H Bank Zrt. zártkörűen működő részvénytársaság Irodája, székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefonszám: Jegyzett tőke: ,- Ft Saját tőke: millió Ft ( ) A működés időtartama: határozatlan Az alapítás időpontja: február 20. A bejegyzés helye: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe napján jegyezte be. Alkalmazotti létszám: 3262 fő (2009. december) Tevékenységi kör: Egyéb monetáris közvetítés - főtevékenység Pénzügyi lízing Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítő tevékenység Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítási ügynöki brókeri tevékenység A befektetési alap részére végzett letétkezelés során a Letétkezelő különösen az alábbi feladatokat végzi: a) ellátja a befektetési alap eszközei közül a pénzügyi eszközök, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzését és letétkezelését, valamint vezeti a befektetési alap értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, az értékpapírszámlát, a fizetési számlát, az ügyfélszámlát; b) végrehajtja a befektetési alapkezelőnek a befektetési alap pénzügyi eszközeire vonatkozó utasításait, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével vagy a befektetési alap kezelési szabályzatával; c) eszközök és kötelezettségek értékelése befektetési alap összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének meghatározása; d) ellenőrzi, hogy a befektetési alap megfelel-e a jogszabályokban és a befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt befektetési szabályoknak; e) ellenőrzi, hogy a befektetési jegyek értékesítése, visszaváltása vagy érvénytelenítése a jogszabályokkal és a befektetési alap kezelési szabályzatával összhangban történik-e; 21

21 f) biztosítja, hogy a befektetési alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül a befektetési alaphoz kerüljön; g) ellenőrzi, hogy a befektetési alap a bevételét a jogszabályokkal és a befektetési alap szabályzatával összhangban használja-e fel. A Letétkezelő a Kormányrendeletben vagy az Alap befektetési politikájában rögzített befektetési korlátok megsértése esetén ha a korlátok megsértése az értékelési árak változása miatt következett be írásban felszólítja az Alapkezelőt a korlátoknak történő megfelelésre. Amennyiben az Alapkezelő 30 napon belül ennek nem tesz eleget, a Letétkezelő ezt a tényt bejelenti a Felügyeletnek. A Letétkezelő köteles visszautasítani az Alapkezelő által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az Alap kezelési szabályzatával, és az Alapkezelőt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az Alapkezelő nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az Alap Kezelési Szabályzatának megfelelő állapot helyreállítása érdekében, úgy a Letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. A Letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködőt, így különösen alletétkezelőt vehet igénybe, akinek a magatartásáért mint a sajátjáért felel. Alletétkezelőként kizárólag a Batv. előírásainak megfelelő másik letétkezelő vehető igénybe. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az, ha a letétkezelés céljából átvett eszközök egy részét vagy egészét harmadik fél alletétkezelésébe adta. A Letétkezelő felel az Alappal, illetve a befektetőkkel szemben minden olyan kárért, amely a letétkezelő jogellenes magatartása miatt következett be. Az ettől eltérő kikötés semmis. A Letétkezelő és a Vezető forgalmazó 2008., és évi könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatait a 4. sz. Melléklet, a Független könyvvizsgálói jelentéseket az 5. sz. melléklet tartalmazza. 4. a nettó eszközérték számításának szabályai A Letétkezelő minden munkanapra megállapítja az alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alap T napi nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 banki munkanapon számítja ki. Letétkezelő a T napra kiszámított eszközértéket legkésőbb T+3 banki munkanapon belül teszi közzé a közzétételi helyeken. Az Első kifizetési napon esedékes kifizetések megtörténtét az Alap nettó eszközértéke is tükrözi azáltal, hogy az Első kifizetési napra (2013. február 27.) vonatkozó összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték az Alap portfoliójából történő kifizetés miatt jelentősen csökken az alapot terhelő költségek elszámolása Az Alap T napi nettó eszközértékének számítása során az Alapot terhelő költségeket T napig kell elszámolni. Így a nettó eszközértékben megjelenik minden T napig felmerült tételes költség, ami a Letétkezelő tudomására jutott, valamint az Alap nettó eszközértéke alapján kalkulált göngyölített költségek T napi értéke a portfolió elemeinek értékelése, az értékelés alapja a) pénzeszközök A folyószámlán lévő eszközök T napig felhalmozott nettó kamata és a T napi záró állomány kerül elszámolásra, majd a tényleges havi zárlat alapján kerül sor az esetleges korrekció elszámolására. Értékpapír-forgalmazónál (úton) lévő pénzeszközök T napra megállapított záró értéke kerül a nettó eszközértékben figyelembe vételre. b) lekötött betét Az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű fix kamatozású, valamint a változó kamatozású lekötött betétek esetében a T napra diszkontált jelenérték meghatározásához használt hozam megegyezik az MNB által közzétett T napi BUBOR referenciahozamok közül a betét, illetve a kamatperiódus hátralévő futamidejéhez legközelebb eső két referenciahozamból lineáris interpolációval számított értékkel. Az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű fix kamatozású betétek esetében a T napra diszkontált jelenérték meghatározásához használt hozam megegyezik az ÁKK által közzétett legjobb vételi és 22

22 eladási hozamok közül a betét hátralévő futamidejéhez legközelebb eső két lejárathoz tartozó T napi délelőtti hozamokból lineáris interpolációval számított középértékkel. Amennyiben a T napra vonatkozó piaci hozamok nem elérhetőek, a rendelkezésre álló legfrissebb hozamokkal kell a diszkontálást elvégezni. c) származtatott ügylet(ek) Az Alap által vásárolt származtatott ügylet(ek)et a Letétkezelő a KBC Asset Management-től kapott legfrissebb elméleti modellárak vagy piaci árjegyzés alapján értékeli. Az értékeléshez középárfolyamot kell használni hibás nettó eszközérték számítás során követendő eljárás A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni. Nem minősül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem a befektetési alapkezelő vagy a letétkezelő érdekkörében merült fel, feltéve, hogy a befektetési alapkezelő és a letétkezelő a tőle elvárható gondossággal járt el a nettó eszközérték megállapítása során. Ha befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetővel 30 napon belül el kell számolni, kivéve, ha a) a hibás nettó eszközérték-számítás miatti, egy befektetési jegyre jutó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, illetve ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg a kezelési szabályzatban megállapított értéket, b) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettség összegszerűen nem haladja meg befektetőnként az egyezer forintot, illetve ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg a kezelési szabályzatban megállapított összeget, vagy c) a befektetési alapkezelő a nettó eszközérték-számításában feltárt hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a befektetési jegy forgalmazási árában keletkező különbségből adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettségtől eltekint azzal, hogy ez esetben a befektetési alapot ért vagyoncsökkenést a befektetési alapkezelő vagy a letétkezelő pótolja a befektetési alap számára. A Vezető forgalmazó a Letétkezelővel történt egyeztetés alapján a fentiektől a befektetők javára eltérhet. 5. az alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása, számításuk módja 5.1. az alap létrehozásával kapcsolatos költségek Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségeket az Alapkezelő vállalja az alap működésével kapcsolatos költségek Az alap a működésével kapcsolatos alábbi költségeket viseli: - alapkezelési díj - forgalmazási díj - letétkezelési díj - könyvelési díj - könyvvizsgálati díj - az alap működésével közvetlenül összefüggő egyéb költségek (a fenti díjak esetleges ÁFA vonzata, a befektetésekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség, banki költségek, stb.) Az Alapra terhelt alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, könyvelési, könyvvizsgálati díjak százalékos mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: 23

23 díj típusa induláskori egyszeri alapkezelési díj induláskori egyszeri forgalmazási díj alapkezelési átalánydíj évente maximális mértéke 2,40% 3,60% 2,20% letétkezelői díj évente 0,10% könyvvizsgálat 2,00% könyvelés 0,50% megszűnéskori vagy átalakulási egyszeri alapkezelési díj megszűnési vagy átalakulási egyszeri forgalmazási díj 0,40% 0,60% vetítési alapja az Alap induló Saját tőkéje a lejárat napját vagy az átalakulás napját megelőző ötödik forgalmazási napra vonatkozó összesített nettó eszközérték kifizetése az alap indulását követő 20 banki munkanapon belül negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő banki munkanapon, de legkésőbb az alap futamidejének utolsó napját követő 1 munkanapon belül negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő 3. banki munkanapon, de legkésőbb az alap futamidejének utolsó napját követő 1 munkanapon belül szerződés szerinti ütemezésben az alap futamidejének utolsó napján vagy az átalakulás napján Fenti táblázatban szereplő díjak lehetőség szerint napi szinten kerülnek elhatárolásra. Az Alapkezelő a saját nevében, de a befektetők érdekében az alap javára kötött szerződések alapján harmadik féltől (felektől) megrendeli és az alap részére változatlan formában közvetíti a következő, e szabályzatban meghatározott, az alap működésének megkezdéséhez, folytatásához és megszüntetéséhez szükséges szolgáltatásokat, amelyek ellenértékét, vagy jogszabályban meghatározott mértékű igazgatásszolgáltatási díját az alapra az alapkezelési díj részeként ráterheli. Ilyen közvetített szolgáltatások és azok ellenértéke például: alvagyonkezelés díja, tőzsdei bevezetési és forgalombantartási díj, felügyeleti díj, a hivatalos megjelentetésekkel, befektetők tájékoztatásával kapcsolatos költségek, az alap megszűnésével kapcsolatos valamennyi költség és díj. A közvetített szolgáltatások ellenértékét az alapkezelői díj tartalmazza Az Alapkezelő a fent meghatározott díjaktól lefelé egyoldalúan, felfelé kizárólag a Felügyelet előzetes engedélyével eltérhet. A Letétkezelő a nettó eszközérték számításnál minden hosszabb időszakra vonatkozó előre kalkulálható költséget lehetőleg időben elhatárolva, naponta terhel az alapra. A költségek tételesen az éves jelentésben kerülnek felsorolásra. 6. az Alap megszűnésével, átalakulásával, egyesülésével kapcsolatos rendelkezések 6.1. az Alap megszűnése Az Alap lejáratának napját követően az Alapkezelő értékesíti az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközeit és a Letétkezelő megállapítja az Alap lejáratának napjára érvényes nettó eszközértéket. Az Alap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül megszűnési jelentést kell készíteni. A megszűnési jelentést a Felügyelethez be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a befektetők felé közzé kell tenni. Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Felügyelet az Alapot a Batv (2) bekezdése alapján a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő nappal törli. Pozitív saját tőkével rendelkező befektetési alap esetén a befektetési alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből a befektetési alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a befektetőket befektetési jegyeik arányában illeti meg. 24

24 az Alapból történő kifizetések Az Alapkezelő a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben meghatározott mértékű kifizetéseket a Letétkezelő közreműködésével, a számlavezetők útján fizeti ki a Befektetők részére. Az Alapkezelő a befektetési jegyek után járó összeget a befektetési jegy tulajdonosának, vagy meghatalmazottjának fizeti ki. A meghatalmazás feltételeire az Tájékoztató pontja, a jegyzés során meghatalmazottra érvényes feltételek az irányadók. A befektetési jegy tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig az Alapkezelő azt tekinti, akinek az értékpapírszámláján a befektetési jegyet a számlavezető nyilvántartja. A befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke és a hozamok kifizetésének menetrendjét a Kezelési szabályzat 1. és 2.2. pontja tartalmazza. A Befektetők részére kifizetendő összeget a kifizetésig a Letétkezelő elkülönített letéti számlán tartja. Az Alap által a futamidő során és lejáratkor teljesített kifizetések automatikusan kerülnek végrehajtásra az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlán történő jóváírással, az ügyfelek külön jognyilatkozata nélkül, azaz a kifizetésekkel kapcsolatban az ügyfeleknek külön teendője nincsen az alapkezelő felszámolása Ha az Alapkezelő felszámolás alá kerül, annak során a Batv.-ben foglalt eltérésekkel a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. (1) A befektetési alapkezelő felszámolása során a Cstv. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Befektetési alapkezelő társaság felszámolójának a bíróság kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző, a Felügyelet által létrehozott nonprofit gazdasági társaságot rendelheti ki. A befektetési alapkezelő felszámolásával kapcsolatos eljárás lefolytatásában a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik az alap átalakulása Átalakulásnak minősül valamely befektetési alap működési formájának, fajtájának, futamidejének, elsődleges eszközkategória típusának valamint harmonizáció típusának megváltoztatása azzal a korlátozással, hogy ÁÉKBV nem alakulhat át nem ÁÉKBV-vé. Nyilvános befektetési alap átalakulása esetében az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit (ideértve az adózási következményeket is) tartalmazó tájékoztatót készíteni és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. A befektetési alap a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyásával, az abban meghatározott időpontban alakul át. A befektetési alapkezelő a Felügyelet jóváhagyásának megszerzését követően köteles az átalakulás tényét az átalakulás napját legalább 30 nappal megelőzően közzétenni. A közzétételt követően az átalakulás napját megelőző napig bármelyik befektető kérheti befektetési jegyeinek a visszaváltását külön díj vagy egyéb jutalék felszámítása nélkül, amelyet az alapkezelő az átalakulást megelőzően elszámol. Zárt végű alap nyíltvégűvé történő átalakulása esetén a befektető az átalakulást követő 30 napon belül kérheti befektetési jegyeinek jutalékmentes visszaváltását. Zárt végű alap futamidejének meghosszabbítása esetén az átalakulás szabályait kell alkalmazni. A Felügyelet a befektetők érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. Nyilvános befektetési alap zártkörű befektetési alappá történő alakulásának feltétele, hogy a befektetési jegyeiket visszaváltani nem kívánó befektetők mindegyike nyilatkozzon az átalakulás elfogadásáról és a befektetési alap befektetői megfeleljenek a zártkörű befektetési alap befektetőire vonatkozó korlátozó rendelkezéseknek. Az átalakulás során megváltozhat az Alap befektetési politikája, befektetési kockázatai, továbbá az átalakulás kihathat a befektetési jegy visszaváltásának módjára, elszámolásának szabályaira, továbbá a költségekre is. 25

25 Az átalakulás azonban a megelőző időszakra meghirdetett hozamígéret mértékét nem érinti, csupán abban jelenthet változást, hogy az annak megfelelő, a befektetőket megillető összeg ügyfélszámlán történő jóváírására nem automatikusan kerül sor az eredetileg meghirdetett lejárati napot követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető. Az Alap átalakulását egy ún. átmeneti periódus követi, mely időszakban az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó lehetőséget biztosít az Alap befektetői számára a befektetési jegyek igény szerinti visszaváltására, illetve új befektetők számára a befektetési jegyek vásárlására. A befektetési jegyek az átmeneti periódus bármelyik forgalmazási napján költségmentesen visszaválthatók. Azon Befektetők, akik nem a K&H Bank Zrt.-nél mint Vezető forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják befektetési jegyüket és azt az átalakulást követően vissza kívánják váltani, ezt a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezhetik. Ehhez a befektetési jegyek transzferálására van szükség, melynek költségeiről a Befektetők az értékpapírszámlavezetőjüknél kaphatnak felvilágosítást. A K&H Bank Zrt. értékpapír-számlavezetési, valamint utalási és készpénzfelvételi díjait, valamint forgalmazási óráit a K&H Bank Zrt. Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza az Alap egyesülése A Batv. alapján nyilvántartásba vett befektetési alap kizárólag másik Batv. alapján nyilvántartásba vett befektetési alappal egyesülhet. Nyilvános alapok esetében azonos működési formájú, továbbá harmonizációjukat és elsődleges eszközkategóriájukat tekintve azonos típusú alapok egyesülhetnek. Befektetési alapok egyesüléséhez a Felügyelet előzetes engedélye szükséges. Az engedélykérelemhez csatolni kell mind a beolvadó és az átvevő alapok kezelője által jóváhagyott közös egyesülési tervezetet, mind a beolvadó és az átvevő alapok letétkezelőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyesülési tervezetben foglalt adatok a törvényi előírásokkal és az alapok Kezelési szabályzatával összhangban vannak, valamint az egyesülésről a befektetőknek megadni tervezett információkat. A beolvadás során megváltozhat az alap befektetési politikája, befektetési kockázatai, továbbá a beolvadás kihathat a befektetési jegy visszaváltásának módjára, elszámolásának szabályaira, továbbá a költségekre is az alapkezelés átadása Az Alapkezelő az alap kezelését a Felügyelet előzetes engedélye alapján más befektetési alapkezelőre átruházhatja. Az Alapkezelő az átruházásról rendelkező szerződés hatálybalépése előtt 15 nappal tájékoztatni köteles a Befektetőket az átruházás szándékáról, az átvevő befektetési alapkezelő elérhetőségéről és a befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos információk hozzáférési helyérő valamint arról a tényről, hogy az átruházásról rendelkező szerződés hatálybalépésével az átruházásra került alap kezelése az átvevő befektetési alapkezelőhöz kerül. 26

26 6.6. az Alapkezelő megszűnése Az Alapkezelő megszűnik: - (a) az alapkezelési tevékenységi engedély visszavonásával, - (b) az Alapkezelő felszámolásával. Az Alapkezelő felszámolását a Kezelési Szabályzat 6.2 pontja szabályozza. Budapest, január 2. Zobor Zsuzsanna dr. Krizsai János K&H Alapkezelő Zrt. Alapkezelő Aláírva saját kezűleg és cégszerűen Mészáros Tibor Módisné Balogh Ibolya K&H Bank Zrt. Vezető forgalmazó Aláírva saját kezűleg és cégszerűen Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető. 27

27 1. számú melléklet Jegyzési ár az egyes forgalombahozatali napokra Jegyzési nap Jegyzési ár (Ft)

28 2. számú melléklet az Alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapok felsorolása Az Alapkezelő által kezelt nyilvános nyíltvégű alapok a Kezelési szabályzat aláírásának napján K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap K&H tőkevédett euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap K&H tőkevédett dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap K&H aranykosár nyíltvégű befektetési alap K&H kötvény nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H prémium vagyonvédett portfolió alapok nyíltvégű értékpapír befektetési alapja K&H hozamoptimalizáló portfolió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H fix plusz 11 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 12 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 13 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 14 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 15 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 17 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 18 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 19 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz 21 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H tőkevédett nyersanyag 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz öko származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H plusz ázsia származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H fix plusz Rajna származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H prémium BRIC 95 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H prémium nagy esélyesek származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H előlegfizető származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H havifix euró 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H havifix euró 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H euró fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H dollár fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 29

29 Az Alapkezelő által kezelt nyilvános zártvégű alapok a Kezelési szabályzat aláírásának napján K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkevédett nyersanyag származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkevédett gyógyszeripari származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H plusz 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 8 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 12 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető emlékező származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető euró származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H hozamváltó 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H hozamváltó 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H prémium plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H prémium dupla visszapillantó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H prémium hozamváltó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 30

30 3. számú melléklet - az alapkezelő december 31-vel végződő 3 éves időszakra elkészített és könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai (vagyonmérleg, eredménykimutatás, ezerft-ban) Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény ET igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

31 4. számú melléklet - a Letétkezelő és a Vezető forgalmazó december 31-vel végződő 3 éves időszakra elkészített és könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai (vagyonmérleg, eredménykimutatás adatok millió forintban) Eszközök pénzeszközök állampapírok (& értékelési különbözet) hitelintézettel szembeni követelések (& értékelési különbözet) ügyfelekkel szembeni követelések (& értékelési különbözet) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is (& értékelési különbözet) részvények és más változó hozamú értékpapírok (& értékelési különbözet) részvények, részesedések befektetési célra (& értékelési különbözet) részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban immateriális javak tárgyi eszközök egyéb eszközök (& értékelési különbözet) aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (& értékelési különbözet) Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (& értékelési különbözet) kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek (& értékelési különbözet) Passzív időbeli elhatárolás Céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Források összesen Eredménykimutatás Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Nettó kamatbevétel bevétel értékpapírokból kapott (járó) jutalék és díjbevételek fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások pénzügyi műveletek nettó eredménye egyéb bevételek üzleti tevékenységből általános igazgatási költségek értékcsökkenési leírás egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete értékvesztés a befektetési célú, hit.visz. megt. ép; kapcsolt- és egyéb rész. visz-ban lévő váll.-ban való részvények, részesedés után értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hit.visz. megt. ép; kapcsolt- és egyéb rész. visz-ban lévő váll.-ban való részvények, részesedés után Szokásos üzleti tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény adófizetési kötelezettség Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény számú melléklet - az alapkezelő valamint a Letétkezelő és Vezető forgalmazó december 31-vel végződő 3 éves időszakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentései 32

32

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelı ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2015/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Kezelési

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 18. napjától Közzététel napja: 2016. január 15. 1/14

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A Vezérigazgató elfogadó/módosító A Vezérigazgató Hatálybalépés dátuma: határozatának száma és kelte: hatályba léptetı határozatának száma: 16/2002

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek

Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben