A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap"

Átírás

1 A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: E-III/ /2007 Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051-Budapest Vigadó tér 1.) Letétkezelő: K&H Bank Nyrt. (1051-Budapest Vigadó tér 1.) Forgalmazó: K&H Bank Nyrt. (1051-Budapest Vigadó tér 1.) szeptember Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! A származtatott ügyletek révén felvehető - a Tpt (1) alapján számított - nettó pozíciók összértéke és az alap saját tőkéje hányadosának - Tpt (4) b) szerint megállapított korrekció nélkül számított - megengedett legnagyobb mértéke 800%.

2 tartalomjegyzék összefoglaló 2 1. kockázati tényezők az alap befektetési politikája az alap hozamát befolyásoló kockázatok a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat egyéb kockázatok 4 2. általános rendelkezések 4 a tájékoztatóban használt fogalmak 5 3. felelős személyek 5 résztvevők alapkezelő alvállalkozó letétkezelő forgalmazó könyvvizsgáló 6 4. az ajánlott értékpapírokra vonatkozó információk a felajánlott értékpapír neve, fajtája, előállítási módja, típusa a lejáratkor kifizetendő hozamra vonatkozó rendelkezések nyilatkozat a kibocsátás engedélyezéséről a befektetési jegyek kibocsátásának időszaka, az alap futamideje a befektetési jegyek szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások, másodlagos forgalmazás adózás nyilvános ajánlattétel feltételei az alap befektetési célkitűzése és politikája, befektetési korlátozások értékelés a befektetési jegy szabályozott piacra történő bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályok a befektetők tájékoztatása 9 5. a forgalombahozatal szereplőinek bemutatása az alapkezelő társaság bemutatása az alvállalkozó bemutatása a letétkezelő bemutatása a forgalmazó bemutatása könyvvizsgáló a kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége a kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége összeférhetetlenség érdekütközés megtekinthető dokumentumok, a tájékoztató érvényessége joghatóság, háttérszabályok jogviták rendezése 13 felelősségvállaló nyilatkozat számú melléklet a K&H Bank Nyrt. forgalombahozatalban részt vevő fiókjai számú melléklet a tájékoztatóban található hivatkozások jegyzéke számú melléklet a Bizottság 809/2004/EK Rendelete egyes előírásainak értelmezése 16 összefoglaló A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) (a továbbiakban: Alapkezelő) és a K&H Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) (a továbbiakban: Forgalmazó) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete október 12. napján kelt E- III/ /2007. számú engedélye alapján nyilvános kibocsátás útján kívánja forgalomba hozni a K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (rövidített neve: K&H fix plusz öko származtatott alap) (a továbbiakban: az Alap) névre szóló, darab, futamidő alatt vissza nem váltható, egyenként forint névértékű K&H fix plusz öko befektetési jegy elnevezésű befektetési jegyét (a továbbiakban: befektetési jegy) Befektetési alap teljes neve K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Kibocsátásról szóló Alapkezelői határozat ideje és száma május /2007. (05.11) Kibocsátást engedélyező Felügyeleti határozat száma és ideje E-III/ / október 12. Nyilvántartásba vételről szóló Felügyeleti határozat száma és ideje E-III/110./ november Az Alap futamideje: november december 17. Az Alapkezelő neve: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. A Letétkezelő neve: K&H Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Könyvvizsgáló: Szarvas Hajnalka 2040 Budaörs, Ebner köz 2. (eng. szám: ) Tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése: Az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapja ( A befektetési jegy lényeges jellemzői és kockázatai Értékpapír neve Értékpapír fajtája Értékpapír előállítási módja K&H fix plusz öko befektetési jegy Értékpapír típusa Kibocsátás pénzneme befektetési jegy dematerializált névre szóló HUF Nyilvántar tásbavételi szám (lajstroms zám) 1112-XXX A kibocsátásra kerülő befektetési jegyről további részletes információkat a Tájékoztató 4. pontja tartalmaz. A kibocsátásra kerülő befektetési jegy legfontosabb kockázatai: a befektetési jegy futamidő alatt tőzsdén keresztül történő eladása esetén a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázatok. A befektetők a befektetés kockázatairól részletesen a Kockázati tényezők című fejezetből tájékozódhatnak. Jegyzési időszak nyitó és zárónapja: Nyitó nap: október 15 Záró nap legkésőbb: november 16. 2

3 Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni a pontban megjelölt feltételek betartása mellett. Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalának engedélyezése: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete október 12. napján kelt E-III/ /2007. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát engedélyezte. A jegyzés sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul kezdeményezi az Alap nyilvántartásba vételét a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény nak rendelkezései szerint. Az Alap a nyilvántartásba vétellel jön létre, ezt követően nyílik meg az Alapkezelő joga arra, hogy a befektetők által befizetett összeg felett az Alap befektetési politikájának megfelelően rendelkezzen. Az Alapkezelő a évi CXX. törvény 263. (2) bekezdésének megfelelően az Alap létrehozatalát követő egy hónapon belül kezdeményezi a befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy -a leendő befektetők alaposan vizsgálják meg a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra, -befektetési döntésük meghozatala során a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket, -a leendő befektetők a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a befektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét, -jelen Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része, -befektetési döntést a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat egészének ismeretében lehet meghozni -ha Tájékoztatóban és a Kezelési Szabályzatban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat fordításának költségeit, -az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. 1. kockázati tényezők 1.1. az alap befektetési politikája Az Alapkezelő határozott ígéretet tesz arra (Hozamígéret), hogy az Alap futamidejének lejárta után legalább milyen mértékű kifizetést biztosít a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az Alapkezelő Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal az alap hozamát befolyásoló kockázatok Betéti ügylet kockázata Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőke jelentős részét bankbetétbe fekteti. A betéti konstrukciót biztosító pénzintézet kiválasztása előtt az Alapkezelő körültekintően tájékozódott a kiválasztott bank működési feltételeiről. A betételhelyezés során az Alap a kiválasztott bank működésének kockázatát futja. Annak a kockázatát, hogy a kamatfizetés időpontjában illetve a betét futamideje végén a betéti bank nem képes, vagy csak részlegesen képes kifizetni a kamat illetve a bankbetét kamattal növelt összegét. Derivatív ügyletek kockázata Az Alap a befektetési politika megvalósítása érdekében tartalmaz opciós ügyleteket / származtatott ügyleteket. Ezeknek az ügyleteknek a jellegéből adódóan a legnagyobb bizonytalansági tényezőt az üzleti partnerek fizetőképessége jelenti a derivatív ügyletek határidejének lejárati időpontjában. A derivatív ügyletek megkötésekor az Alapkezelő a partnerek kiválasztásakor körültekintően jár el. Kamatláb változás kockázata Az Alap futamideje alatt a forint kamatlábak változhatnak. Az Alap indulásakor még attraktívnak tűnő hozamszintek a futamidő alatt az esetleges kamatemelkedések következtében veszíthetnek attraktivitásukból. Alvállalkozó igénybevételének kockázata Az Alapkezelő az Alap kezeléséhez alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozóként igénybe vett alapkezelő kiválasztása előtt az Alapkezelő körültekintően tájékozódott a kiválasztott társaságról és annak működési feltételeiről. Ennek ellenére az összegyűjtött tőke befektetését átmenetileg befolyásolhatja a kiválasztott alapkezelő működési kockázata. Az Alvállalkozó tevékenységéért az Alapkezelő úgy felel, mintha az alvállalkozó tevékenységét maga végezte volna. Részvénypiaci részesedés számításának kockázata Az Alapkezelő az ígért hozam megállapításánál részletesen szabályozza a nemzetközi részvénypiaci növekedésből való részesedés módját. Ennek mértékét egy nemzetközi részvénykosár alakulásához köti. Előfordulhat, hogy az Alap futamideje alatt a megjelölt részvények számítási metódusa, közzétételi módja megváltozik. Szélsőséges esetben egy-egy kiválasztott tőzsde huzamosabb ideig zárva lehet, sőt véglegesen be is zárhat, esetleg valamelyik részvény árfolyamának közzétételét huzamosabb időre felfüggesztik, illetve megszüntetik. Ezekben az esetekben az Alapkezelő kellő gondossággal eljárva a befektetési jegy tulajdonosok érdekeinek szem előtt tartásával - az ígért hozam számítására új módszert vezethet be. Hatósági korlátozások Az Alap futamideje során, vagy még inkább a futamidejének végén nem zárhatók ki olyan hatósági intézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tőkepiaci tranzakciók megvalósulását, ami a befektetőknek részleges vagy akár jelentős veszteségeket okozhat. 3

4 1.3. a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat Értékelésből eredő kockázat Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközértékelés szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét. Mivel az alap portfoliójában lévő összetett származékos termékek egyediek, likviditásuk alacsony, a másodpiacon rá árat jegyző szereplők köre korlátozott. Ez a másodpiaci árak nominális értékének, valamint a vételi és eladási ár közötti árrés különbségének (spread) az ingadozását megnövelheti. Előfordulhat az is, hogy másodpiaci árjegyzés időszakosan megszűnik. Ilyen helyzetben az értékelés a korábbi árak, vagy amennyiben a piaci információ régi elméleti alapon számított jelenértékek alapján történik. Ezek a tényezők az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltségét eredményezhetik. A befektetési jegyek tőzsdei árfolyamának alakulása Az Alap kibocsátását követően az Alapkezelő kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetését, azzal a céllal, hogy szükség esetén a befektetők az Alap lejáratát megelőzően a tőzsdei forgalomban értékesíthessék a befektetési jegyeiket. A tőzsdei árfolyam alakulását a mindenkori kereslet és kínálat határozza meg. Előfordulhat, hogy nagyon csekély vételi érdeklődés esetén a tőzsdei ár az Alap nettó eszközértékéhez képest jelentősen alacsonyabb lehet. Az ilyen típusú kockázat kivédésére az Alapkezelő azt javasolja, hogy csak azok a befektetők fektessenek pénzt az Alapba, akik a vásárlás időpontjában biztosan tudják, hogy képesek lesznek megőrizni befektetésüket az Alap futamidejének végéig egyéb kockázatok Működési kockázatok A befektetési eszközök értékeléséhez, elszámolásához, könyveléséhez, nyilvántartási eljárásához, őrzéséhez illetve az elszámolásához szükséges megfelelő rendszerek esetleges hiányosságából eredő veszteségek kockázata fennáll. Adózási kockázat A befektetési alapokra és befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adótörvények tartalmazzák, az adózási jogszabályok a jövőben változhatnak. Jegyzési időszak korábbi lezárásának kockázata Mivel az Alapkezelő a pont alapján a jegyzést a meghirdetettnél korábban is lezárhatja, és a jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzett összeg az értékpapírhoz kapcsolódó ügyfélszámlán rendelkezésre áll, ezért a befektetőnek átutalás esetén lezárási kockázatot is viselnie kell. Amennyiben ugyanis a jegyzési szándék kinyilvánítása és a jegyzett összeg számlára érkezése között egy munkanapnál hosszabb idő telik el, és ez alatt az Alapkezelő a jegyzést érvényesen lezárja, úgy az ügyfélszámlára ez után érkezett összegeknek megfelelő jegyzések nem érvényesek. Esetleges aluljegyzés kockázata Amennyiben a jegyzési eljárás során a befektetők nem jegyzik le a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét ( pont), a kibocsátás meghiúsul, az Alap nem jön létre. A jelen dokumentumot a kibocsátó törvényes képviselője, azaz a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., a forgalmazó, azaz a K&H Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltatás nyújtására, ezen belül befektetési jegy forgalomba hozatalának szervezésére és ehhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is jogosult hitelintézet közreműködésével készítette. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény a kibocsátó a forgalmazó és a befektetési jegy szabályozott piacra történő bevezetéséért felelős személy felelősségéről a következőképpen rendelkezik: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékozatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékozató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó és a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. 55. (1) A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A jelen dokumentum a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. mint a kibocsátó törvényes képviselője és a K&H Bank Nyrt. mint forgalmazó jelen Tájékoztatóban foglaltakért egyetemleges felelősséget vállalnak, amit a Tájékoztató végén és külön nyilatkozatban aláírásukkal erősítenek meg. A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., mint alapkezelő és a K&H Bank Nyrt., mint letétkezelő társasággal szemben a befektetési jegyek eladásának megkezdését megelőző három naptári éven belül csődeljárást nem rendeltek el. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja és nem vállal felelősséget az abban foglalt információk valódiságáért. 2. általános rendelkezések A jelen Tájékoztató a Magyar Köztársaság joga, különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései és a Rendelet alapján nyújt a K&H fix plusz öko származtatott alapról a befektetőknek információkat. 4

5 a tájékoztatóban használt fogalmak Bank: jelen tájékoztató esetében a K&H Bank Nyrt. Befektetési alap, alap: befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; jelen tájékoztató esetében a K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (rövidített neve K&H fix plusz öko származtatott alap, a továbbiakban Alap); Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság; jelen tájékoztató esetében a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., (a továbbiakban Alapkezelő); Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; Befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet; jelen tájékoztató esetében a K&H Bank Nyrt. (továbbiakban Letétkezelő); Befektetési eszköz: a Törvény 82. -ában felsorolt befektetési eszközök közül mindazok, amelyekbe történő befektetést jelen Tájékoztató lehetővé teszi az Alap számára; Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) a Törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; jelen tájékoztató esetében a K&H fix plusz öko befektetési jegy, (a továbbiakban Befektetési jegy); Befektető: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja; jelen tájékoztató esetében az Alapban befektetési jegyet szerző befektető; Dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; Értékpapírszámla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás; Felügyelet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; Forgalmazó: az értékpapír kibocsátásában és forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató, amely az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátóval együtt egyetemlegesen felel. Jelen tájékoztató esetében a K&H Bank Nyrt; Hozamígéret: az Alapkezelő tőkére és hozamra vonatkozó saját ígérete, amely a Kezelési Szabályzatban kerül meghatározásra. A Tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény alapján az Alapkezelő Hozamígéretét a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával köteles alátámasztani az ügyfél részletes tájékoztatása mellett; Hpt: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény; Kibocsátó: az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja; jelen tájékoztató esetében az Alap; MNB: Magyar Nemzeti Bank; Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; Rendelet: az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról Törvény: a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény; Ügyfél: az a személy, aki a Törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; Ügyfélszámla: az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál; Zártvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. 3. felelős személyek Alapkezelő: Forgalmazó: résztvevők 3.1. alapkezelő K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; Tel.: K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; Tel.: Az Alapkezelő igazgatósága Stefan Duchateau elnök a Választmány elnöke KBC Asset Management S.A. Havenlaan 2, B-1080 Brussels Jan Swinnen ügyvezető igazgató K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1. Zobor Zsuzsanna vezérigazgató K&H Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Johan De Ryck vezérigazgató CSOB Fund Management Perlova 5, Prága, Cseh Köztársaság Marko Voljč vezérigazgató, K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Dr. Bába Ágnes vezérigazgató-helyettes, K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Erwin Schoeters ügyvezető igazgató, KBC Asset Management Havenlaan 2, B-1080 Brussels Johan Daemen ügyvezető igazgató, KBC Insurance Havenlaan 2, B-1080 Brussels Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága Marc Bautmans elnök ügyvezető igazgató K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1. 5

6 Izsák Sándor Gombás Attila 3.2. alvállalkozó főosztályvezető K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1. pénzügyi igazgató, K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1. KBC Asset Management N.V., 1080 Brussels, Havenlaan 2, Belgium 3.3. letétkezelő K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér forgalmazó K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér könyvvizsgáló Szarvas Hajnalka (2040 Budaörs, Ebner köz 2.), engedélyszáma az ajánlott értékpapírokra vonatkozó információk 4.1. a felajánlott értékpapír neve, fajtája, előállítási módja, típusa A K&H fix plusz öko származtatott alap a Törvény alapján névre szóló befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján Magyarországon létrehozandó, határozott futamidejű, zártvégű értékpapír befektetési alap. Értékpapír neve K&H fix plusz öko befektetési jegy Értékpapír fajtája Értékpapír előállítási módja Értékpapír típusa ISIN azonosítója befektetési jegy dematerializált névre szóló HU a befektetési jegyek kibocsátásának pénzneme A befektetési jegyek forintban (Ft-ban) kerülnek kibocsátásra a befektetési jegyek megjelenési formája Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. Az Alapkezelő a jegyzés tényleges lezárását követő napon értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki a dematerializált értékpapírról, amit a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-nél (továbbiakban mint KELER Zrt.) helyez el. A KELER Zrt. címe: 1075 Budapest, Asbóth u sz. Ezután a befektetési jegyet az Alapkezelő a KELER Zrt-nél keletkezteti. A befektetési jegy fizikailag kinyomtatásra nem kerül, így az fizikai formában nem kérhető ki, és annak nyomdai úton történő előállításáról az Alapkezelő később sem rendelkezhet a befektetési jegyek nyilvántartása A dematerializált befektetési jegyek nyilvántartása a befektető nevére nyitott értékpapírszámlán történik. A befektetési jegy tulajdonosa részére értékpapírszámlát a forgalmazó vezet. A forgalmazó tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a KELER Zrt. vezeti (a továbbiakban együtt: számlavezető). Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámlaszerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a befektetési jegyekhez fűződő jogok A Befektetőket megillető, a befektetési jegyekhez fűződő jogok jelen Tájékoztató pontjában olvashatóak a lejáratkor kifizetendő hozamra vonatkozó rendelkezések hozamígéret Az Alapkezelő az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Hozamígéretet teszi: A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét ezen felül lejáratkor hozamként o vagy a befektetési jegyek névértékére vetített X%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), o vagy az összetett nemzetközi részvény kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének Y%-át, ha az magasabb az MFH-nál, a befektetési jegyek névértékére vetítve, o de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének Z%-át. A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam. A meghirdetett Hozamígéret a következő képlettel írható le: Hozam a Futamidő végén = Maximum { X% ; Maximum [0% ; Minimum (Y % * Kosár hozama; Z%) ] }. A Maximum {X% ; Maximum [ ] } tag értelme, hogy a befektető hozama a meghirdetett X% és a belső zárójelben szereplő tag (a Kosár hozama egy bizonyos arányban és egy meghatározott maximum értékig) közül a magasabb lesz. A Maximum [0% ; Minimum ( ) ] belső tag azt fejezi ki, hogy a Kosárra szóló opciók hozama nem lehet nullánál kisebb. A legbelső Minimum (Y% * Kosár hozama; Z%) zárójeles tag azt jelenti, hogy a részesedés hányadosnak megfelelően a befektető a Kosár hozamának Y%-át kapja meg, de legfeljebb Z%-ot (feltéve, hogy az egyenlet minden más része teljesül). Az Alapkezelő Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal a befektetés értékét befolyásoló tényezők lejáratkor A befektetés értékét az Alap által elhelyezett forint betétek kamatai valamint a Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott Kosár teljesítménye határozza meg hozamfizetés Az Alap tőkenövekménye terhére futamidő közben nem fizet hozamot. A teljes futamidő alatt elért hozamot a befektetési jegy tulajdonosok az Alap lejártát követően a befektetési jegyek 6

7 visszaváltásával realizálhatják. A Hozamígéret kifizetésének pontos szabályozása a Kezelési Szabályzat pontjában olvasható! 4.3. nyilatkozat a kibocsátás engedélyezéséről Jelen Tájékoztató aláírásával az Alapkezelő, mint a befektetési jegyek kibocsátójának törvényes képviselője nyilatkozza, hogy igazgatósága 14/2007. (05.11) számú határozatában döntött az értékpapír kibocsátásáról, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete október 12. napján kelt E-III/ /2007. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát engedélyezte a befektetési jegyek kibocsátásának időszaka, az alap futamideje A jegyzési időszak kezdő napja: október 15. A jegyzési időszak záró napja legkésőbb: november 16. A jegyzésre vonatkozó részletes információkat jelen Tájékoztató 4.7. Nyilvános ajánlattétel feltételei című fejezete tartalmazza. Az Alap futamideje november 26. napjától számítva határozott ideig, december 17. napjáig tart a befektetési jegyek szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások, másodlagos forgalmazás Az Alap zártvégű befektetési alap, így a kibocsátott befektetési jegyek futamidő közben nem válthatók vissza. A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásának szabályait a Kezelési Szabályzat 4. pontja tartalmazza adózás A nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a Törvény szerinti hozama, ideértve annak nyilvános másodlagos forgalmazása során e hozam helyett elért árfolyamnyereséget is a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, melynek mértéke a Tájékoztató elkészítésének időpontjában 20 %. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adótörvények, így különösen a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, valamint devizakülföldiek esetében, abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti honos országa között létrejött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései tartalmazzák nyilvános ajánlattétel feltételei a létrehozandó alap rövid bemutatása Az Alap elnevezése: K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Az Alap rövid neve: K&H fix plusz öko származtatott alap Az Alap típusa, fajtája, futamideje, formája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, értékpapír befektetési alap. A kibocsátott befektetési jegyek devizaneme: Ft, azaz forint. Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. Az Alap vagyonát a befektetett tőke megóvása és a kiszámítható fix minimum hozam biztosítása érdekében bankbetétekbe, míg a részvénypiaci részesedés biztosítása érdekében részvénypiaci opciókba fekteti be. A befektetési politika részletes bemutatása a Kezelési Szabályzat 2. pontjában olvasható. A befektetők tájékoztatása érdekében az Alapkezelő a konstrukció által biztosított tőkére és hozamra vonatkozó összefüggést legkésőbb a jegyzés kezdő napján nyilvánosságra hozza, és annak kifizetésére az Alap nevében ígéretet tesz (továbbiakban: Hozamígéret). A Hozamígéret pontos feltételei az Alap Kezelési Szabályzata 2.4. pontjában olvashatóak. Jelen Tájékoztatóban használt forint megjelölés alatt a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközét kell érteni forgalmazási terv és allokáció Az Alap befektetési jegyeit az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba, a befektetési jegyek a K&H Bank Nyrt. 1. sz. Mellékletben meghatározott fiókjaiban jegyezhetők. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják a jegyzés, fizetés módja A befektetési jegyek névértéke: Ft, azaz tízezer forint. A befektetési jegyek jegyzési ára: a névértékből számított adott jegyzési napra érvényes diszkont ár. Egy befektető által minimálisan jegyezhető összeg: Ft, azaz kétszázezer forint névértékű befektetési jegy. Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen. A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükséges eleme a befektető ügyfél-azonosító számlaszáma. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza kivéve, ha a jelen Tájékoztató a jegyzési időszak alatt kiegészítésre kerül. Ebben az esetben a befektetőt a visszavonási jogon kívül elállási jog is megilleti, amely jogait a befektető a jegyzési időszakban gyakorolhatja. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra, jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a jegyzést bonyolító Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. Az értékpapírszámlát az értékpapír-forgalmazó számlavezetési díj fejében vezeti, melynek mértéke a forgalmazónál a mindenkor hatályos Hirdetményben meghirdetett összeg. A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyzőnek a kibocsátás devizanemében meg kell fizetnie a befektetési jegyek jegyzési árát. A jegyzőt egyéb költség, vagy adó nem terheli. A befektetési jegyek a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők. Az Alapkezelő a jegyzési időszak alatt alkalmazandó jegyzési árfolyamok megállapításához szükséges számítási módszert és a diszkontláb mértékét a nyilvános ajánlattételről szóló hirdetményben teszi közzé. A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a jegyzett mennyiségű befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a jegyzési helynél vezetett, az értékpapírszámlához kapcsolódó korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla). A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. 7

8 A jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési hely haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett számú elkülönített letéti számlájára helyezi. A Letétkezelő a jegyzés folyamán az Alap indulásának napjáig a jegyzésre befolyt összeget az elkülönített letéti számlán tartja, amely számlára az Alap nyilvántartásba vételéig a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Az Alap indulásának napján a jegyzési árat a Letétkezelő az Alap letéti számláján a befektetési jegy névértékére kiegészíti. Az Alap indulásának napján (2007. november 26. napján) a befektetők értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek névértéken kerülnek jóváírásra. Sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely az Alap indulását követő öt napon belül postai úton, írásban teljesítési igazolást küld a befektetőknek. A nyilvános forgalomba hozatal eredményét az Alapkezelő az eljárás lezárását követő öt napon belül a Felügyeletnek bejelenti, és honlapján ( valamint a forgalmazó honlapján ( nyilvánosságra hozza. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett a jegyzési időszak A befektetők befektetési jegyeket a jegyzési időszak alatt jegyezhetnek. A jegyzési időszak kezdő napja: október 15. A jegyzési időszak záró napja legkésőbb: november 16. Az Alapkezelő a Törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is lezárhatja a jegyzési időszakot, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét ( pont) a befektetők lejegyezték és a Törvény 49. (2) bekezdése alapján a jegyzési időszak kezdő napjától számítva három banki munkanap már eltelt. Az Alapkezelő az alap hirdetményi helyein és a Forgalmazás helyein egy banki munkanappal megelőzően hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárásáról a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége Ft, azaz kétszázmillió forint névértékű befektetési jegy túljegyzés A kibocsátásra meghirdetett értékpapír ( pont) mennyiségét meghaladó jegyzés, amelyet a kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad aluljegyzés A kibocsátás meghiúsul, ha a pontban szereplő kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiség a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre érvénytelen jegyzés Érvénytelen a jegyzés, ha: -a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek, -a jegyzés ellenértéke a jegyzési időszak végéig a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra, -a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel, -a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik, -a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe a befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén Aluljegyzés következtében, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a Forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen, a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazón keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti jegyzési garancia A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségének ( pont) lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal forgalmazó és letétkezelő neve, székhelye K&H Bank Nyrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) joghatóság, háttérszabályok megnevezése A jelen Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Minden, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, így különösen a befektetési jegyek jegyzését szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kezelési Szabályzat, a Törvény, a Rendelet, a Ptk. és a vonatkozó alacsonyabb szintű jogi normák rendelkezései az irányadóak. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási törvények az irányadóak. Lehetséges, hogy az Alap által megvásárlásra kerülő külföldi befektetési eszközök kibocsátóira vonatkozó adózási szabályok a kibocsátás országában az Alap működése során megváltoznak. Az Alap által vásárolt befektetési eszközök kibocsátóinak adózására a mindenkor hatályos, a kibocsátóra vonatkozó hazai jogszabályok az irányadók a befektetési jegyekhez fűződő jogok -Az Alap lejáratakor a Befektető jogosult a tulajdonában lévő befektetési jegyek névértékének, valamint az ígért hozamnak megfelelő részesedésre a Hozamígéretnek megfelelően. -Jogosult a befektető arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési szolgáltató által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron. -A befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a jelen Tájékoztatót, az Alap Kezelési Szabályzatának mindenkor hatályos példányát, az Alap féléves és éves jelentését. A jelentésekhez a befektetési jegy tulajdonosok hozzáférhetnek az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján ( a Forgalmazási helyeken, az Alapkezelő, és a Letétkezelő irodáiban. -Az elektronikus úton közzétett Tájékoztatót a befektető részére - kérésére nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. -A Befektető jogosult a Törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. -Befektető jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Fenti jogokon túlmenően, az Alap lejáratának napján befektetési jeggyel rendelkező befektetők a befektetett összegtől függően jogosultak a Hozamígéret összegére a Kezelési Szabályzat 2.4. pontjában leírtaknak megfelelően. 8

9 4.8. az alap befektetési célkitűzése és politikája, befektetési korlátozások Az Alap befektetési célkitűzéseit, befektetési politikáját és a Törvényben előírt befektetési korlátozásokat a Kezelési Szabályzat 2. pontja tartalmazza. Amennyiben az Alapkezelő a befektetési korlátozásokat megszegi, arról haladéktalanul tájékoztatja a befektetőket az Alap hirdetményi helyein és a befektetési korlátozás megsértését haladéktalanul megszünteti. A Rendelet szerint, ha az Alap a befektetési eszközeinek több, mint 20%-át egy befektetési szolgáltatónál helyezi el, akkor a befektetési szolgáltatót részletesen be kell mutatni. Jelen esetben az Alap bruttó befektetési eszközeinek több mint 20 %-át a K&H Bank Nyrt-nél forint bankbetétben helyezi el. A K&H Bank Nyrt. részletes bemutatását az 5.3 pont tartalmazza. Az Alap a forint betételhelyezés mellett derivatív ügyleteket köt, amelyeknek célja részesedés biztosítása a részvénypiacok pozitív eredményeiből értékelés Az Alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték kiszámításának szabályait a Kezelési Szabályzat 8. pontja tartalmazza a befektetési jegy szabályozott piacra történő bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályok A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásáról, szabályozott piacra történő bevezetéséről a Kezelési Szabályzat 4. pontja ad részletes tájékoztatást a befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő minden rendes és rendkívüli eseményről tájékoztatja a Befektetőket a következő dokumentumok segítségével: tájékoztató, kezelési szabályzat, éves jelentés, féléves jelentés, hirdetések, amelyek az Alapkezelő és Forgalmazó honlapján ( jelennek meg. A Letétkezelő naponta közzéteszi az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő és Forgalmazó honlapján ( a forgalombahozatal szereplőinek bemutatása Az Alapkezelő olyan részvénytársaság, amely befektetési alapkezelői tevékenységet végez. Ennek keretében az általa kialakított portfoliókat, az általa lefektetett befektetési politika alapján kezeli. A Forgalmazó az értékpapír értékesítésében részt vevő befektetési szolgáltató. A Letétkezelő olyan hitelintézet, amely az alapkezelési tevékenységgel kapcsolatban felmerülő értékpapír- és pénzmozgásokat nyilvántartja, kiszámolja és közzéteszi az alap nettó eszközértékét, valamint sajátos módon ellenőrzi az alapkezelőt az alapkezelő társaság bemutatása Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Alapkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Alapkezelő telefonszáma: Alapkezelő alaptőkéje: ,-Ft, amely befizetésre is került Működésének időtartama: Az Alapkezelő határozatlan időre alakult. Az alapítás időpontja: október 10. Felügyeleti engedély száma: III./ /2002. Felügyeleti engedély időpontja: július 18. Bejegyzés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe részvénytársaságként november 05. napján. Nyilvántartó bíróság: a Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon Alkalmazotti létszám: 24 fő Alapkezelő könyvvizsgálója: Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20. Hirdetmények közzétételének helye: Alapkezelő honlapja ( az alapkezelő üzleti tevékenységének múltja és fejlődése A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. ABN AMRO (Magyarország) Vagyonkezelő Rt. néven őszén alakult kizárólag értékpapír portfolió-kezelési (asset management) tevékenység végzésére július 19-től a társaság K&H Vagyonkezelő Rt. néven működött tovább, mint önkéntes és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelésre, értékpapír portfoliók kezelésére szakosodott befektetési szolgáltató gazdasági társaság július 18-tól a K&H Vagyonkezelő Rt. neve és tevékenységi köre megváltozott, és mint K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. működik tovább. Jelenlegi tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, portfoliókezelés, önkéntes pénztári és magán nyugdíjpénztári vagyonkezelés, valamint befektetési tanácsadás. A nemzetközi befektetések menedzselésében a KBC Asset Management Brüsszel nyújt az Alapkezelőnek segítséget elsősorban a termékfejlesztésben, az alapok befektetési politikájának kialakításában, elemzések és piaci információk átadása terén. A Társaság története során az egyik legnagyobb hazai befektetési alapkezelővé nőtte ki magát, eddig tizenhat nyíltvégű alapot és több, mint harminc zártvégű hozamvédett szerkezetű alapot hozott létre. A Társaság által befektetési alapokban kezelt vagyon december végén közel 520 milliárd Ft az alapkezelő üzleti tevékenysége Tevékenységi köre: Értékpapír ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Üzletviteli tanácsadás Az Alapkezelő jelen Tájékoztató aláírásával nyilatkozik arról, hogy az értékpapír ügynöki tevékenységi körön belül fő tevékenységként kizárólag a Felügyelet engedélyéhez kötött befektetési alapkezelési tevékenységet végez, amelyre engedéllyel rendelkezik. Egyéb tevékenységei közé tartoznak a Törvény 81. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott portfóliókezelés, a Törvény 81. (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott befektetési tanácsadás, a Törvény 229. (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító pénztári vagyonkezelési tevékenység és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelési tevékenység. Az Alapkezelő tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott III./ /2002. számú engedély alapján végzi az alapkezelő tulajdonosának bemutatása Az Alapkezelő 100%-os tulajdonosa a K&H Bank Nyrt., bemutatását ld pontban az alapkezelő szervezeti felépítésének ismertetése Az Alapkezelő a K&H Bank Nyrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó cégcsoport tagja. A cégcsoport további jelentősebb tagjai: K&H Equities Tanácsadó Zrt., K&H Alkusz Kft., K&H Lízingadminisztrációs Rt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., K&H Pannonlízing Zrt., GIRO Bankkártya Zrt. 9

10 Az Alapkezelő stratégiai irányítását az Igazgatóság, tevékenységének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó részletes tájékoztatást a 5.1. pont tartalmazza. Az Alapkezelő munkaszervezete termékfejlesztési és értékesítés-támogatási, portfoliókezelési, intézményi értékesítési és middle office szervezeti egységekből épül fel. Az Alapkezelő kockázatkezelőt, compliance officer-t, főkönyvelőt és belső ellenőrt is foglalkoztat. A munkaszervezet a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll az alapkezelő irányító és felügyelő szervei, vezető állású munkavállalók Igazgatóság tagjai: Stefan Duchateau: diplomáját pénzügyi tervezés szakterületen, doktori címét pedig Business Economics területen szerezte. Karrierje során vezette a Kredietbank Befektetési üzletágát, majd igazgatóként tevékenykedett több befektetési, vezetési tanácsadási vállalatnál és brókercégnél ban nevezték ki a KBC Vagyonkezelési és Befektetési Igazgatóságának élére. Jelenleg a KBC Asset Management Igazgatóságának elnöke, egyetemi tanár és a Belga Alapkezelők Szövetségének elnöke. Zobor Zsuzsanna: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1985-ben szerzett közgazdász és szociológus diplomát, 1994-ben ugyanott bankmenedzseri posztgraduális diplomát. Pénzügyi pályafutását 1989-ben kezdte a Pénzügyminisztériumban között az Általános Értékforgalmi Bank Befektetési és Értékpapír Osztályán dolgozott től az ABN Amro Vagyonkezelő munkatársaként kezdetben befektetési alapok kezelésével foglalkozott, később a szervezet jogutódjánál a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt-nél a termékfejlesztési és értékesítéstámogatási területet vezeti, majd 2004 őszétől vezérigazgatói tisztséget lát el. Jan Swinnen: a HORAMA egyetemen Belgiumban szerzett diplomát számvitel, bank és biztosítási területen, majd emberi erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos tanulmányokat folytatott ben a Kredietbanknál fióki ügyintézőként, majd fiókvezetői asszisztensként, később fiókvezetőként dolgozott tól a KBC munkatársa, fiókvezető, majd régióvezető munkakört látott el tól a Kereskedelmi és Hitelbanknál senior ügyvezető igazgató a lakossági üzletág termék, stratégia, értékesítés területén, 2005-től pedig senior ügyvezető igazgató a lakossági területen. Johan De Ryck: a belgiumi Vrije Universiteit Brussel egyetemen 1992-ben szerzett közgazdász diplomát, majd a Boston University egyetem pénzügyi szakán, a The John Hopkins University egyetemen nemzeti jogi szakon folytatott tanulmányokat től nyugdíjpénztári alapok és portfoliók kezelése során pénzügyi tanácsadóként dolgozott. A KBC Bank belgiumi csoportjánál 1996-tól intézményi befektetések és nyugdíjpénztári alapok kezelésével foglalkozott senior managerként, majd 2002-től a bankcsoport Cseh Köztársaságban lévő befektetési társaságának, a CSOB Fund Management vezérigazgatója, valamint a KBC Asset Management kelet-európai régiójának vezetője. Marko Voljc: a ljubljanai egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, majd évtől a Szlovén Nemzeti Bank elemző osztályának volt vezetője évek között Washingtonban dolgozott a Világbanknál évtől a Nova Ljubljanska Banka elnök-vezérigazgatója, február hónaptól a KBC Bank Közép-európai Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd május hónaptól a K&H Bank Nyrt. vezérigazgatója. Dr. Bába Ágnes: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen évben szerzett diplomát, majd egyetemi doktori tanulmányokat folytatott ben okleveles könyvvizsgálói minősítést szerzett a Missouri Egyetemen Kansas city-ben, az USA-ban től a Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt-nél gazdasági igazgató, 1998-tól a Rabobank Magyarország Rt-nél ügyvezető igazgató, majd vezérigazgató-helyettes től a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél senior ügyvezető igazgató, majd 2004-től vezérigazgató-helyettes. Erwin Schoeters: a Leuven-i Katholieke Universiteit jogi fakultásán évben jogi diplomát, majd évben a Leuven-i Katholieke Universiteit közgazdasági karán közgazdaság-tudományi diplomát szerzett, ezt követően a Fiscale Hogeschool Brussels intézményben pénzügyi jogi tanulmányokat folytatott évtől termékmenedzser a Kredietbank vagyonkezelési területén, majd évtől termékfejlesztési osztályvezető évtől a KBC Bank Asset Management Department termékfejlesztési és marketing területek vezetője, majd évtől a marketing és üzletfejlesztési terület igazgatója, évtől ügyvezető igazgató. Johan Daemen: a Leuven-i Katholieke Universiteit természettudományi fakultásán matematika tudományterületen évben szerzett diplomát, majd a Leuveni Katholieke Universiteit Közgazdasági és Alkalmazott Közgazdaságtudományi Karán biztosítás-matemetikai tudományokból szerzett évben egyetemi oklevelet évtől az ABB Insurance társaságnál áll alkalmazásban, mint aktuárius, évtől az ABB Insurance társaság életbiztosítási ágánál menedzser, majd évtől a biztosító társaság Life and Health csoportjának ügyvezetője évtől a KBC Insurance társaság Life and Health csoportjának ügyvezető igazgatója. Felügyelő Bizottság: Marc Bautmans: 1976-ban jogi diplomát szerzett, majd posztgraduális képzésben vett részt ugyanezen területen. Pályakezdőként a Kredietbank Belgiumnál kezdett dolgozni. Különböző országok nagyvárosaiban (New York, London, Hong Kong, Shanghai) mint üzletkötő, treasury munkatárs, képviselő, divízió-vezető dolgozott tól a KBC Banknál Befektetési vezető, majd közép európai területi treasurer januárja óta a Kereskedelmi és Hitelbank Treasury vezetője. Izsák Sándor: Első diplomáját 1989-ben szerezte a Matematika és Fizika Tudományegyetemen, majd 2002-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen diplomázott től az AHICO Nyugdíjpénztár adminisztrációs vezetője, 1997-től a Citibanknál kontroller, pénzügyi elemző, csoportvezető től az ABN AMRO Banknál az Üzleti Teljesítmény Elemzés/Kontrolling osztályán vezető, 2001-től a Kereskedelmi és Hitelbanknál az Üzleti Teljesítmény Elemzés/Kontrolling Igazgatóságon főosztályvezető. Gombás Attila: A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1994-ben szerzett diplomát pénzügy és EU tanulmányok szakon. Pénzügyi pályafutását a diploma megszerzése után a K&H Banknál kezdte junior kontrollerként. Egy évvel később a Kontrolling Módszertani Osztály vezetője től szenior menedzserként tevékenykedett a Kontrolling Tervezési és Módszertani Fejlesztés osztályán, majd a K&H és az ABN Amro egyesülése után a Kontrolling Pénzügyi Tervezés és Elemzés osztályát vezette ben kinevezték Kontrolling Igazgató, majd 2005 októberétől a Pénzügyi Divízió vezetői posztját töltötte be májusától a Pénzügy és Kockázatkezelési Divízió vezetője. A K&H Bank Vezetői Bizottságának tagja. Az Alapkezelő a Rendelet I. számú melléklete és 14.2 pontja alapján nyilatkozik arról, hogy a társaság vezető tisztségviselőivel kapcsolatban jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, és nincs olyan információ, amelynek feltárását a Rendelet I. számú melléklete második fordulat b-d) pontjában előírja az alvállalkozó bemutatása Az Alvállalkozó neve: Az Alvállalkozó székhelye: KBC Asset Management N.V Brussels, Havenlaan 2., Belgium 10

11 Az Alvállalkozó alaptőkéje: 35,75 millió euró A működés időtartama: az Alvállalkozó határozatlan időre alakult. Az Alvállalkozó üzleti éve: azonos a naptári évvel Az alapítás időpontja: június 01. A bejegyzés helye: Brussels Trade Registry as számon A KBC Asset Management június 1-jén alakult, mint a belga KBC Bank N.V. portfoliókezelési (asset management) tevékenységre specializálódott leányvállalata. A KBC Asset Management tulajdonosa 55%-ban a KBC Holding és 45%-ban a KBC Bank N.V. Tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, vagyonkezelés intézményi befektetők részére, valamint portfoliókezelés cégek és magánszemélyek részére egyaránt. A KBC Asset Management a lakossági befektetési alapok piacán Belgiumban piacvezető. Vezértermékének az úgynevezett garantált típusú alapok számítanak, piaci részesedése e termék esetében meghaladja az 50%-ot Belgiumban. A KBC Asset Management által kezelt vagyon december 31-én megközelítette a 150 milliárd eurót. Az Alvállalkozó igénybevételét szaktudása, piacismerete és a garantált típusú alapok piacán szerzett egyedülálló szakmai tapasztalata, valamint az Alap összetett befektetési politikája és hozamvédett szerkezete indokolják. Az Alvállalkozó az Alapkezelő megbízása alapján az Alap portfoliójának kezelését végzi. Eljárása során mindig a saját nevében, de az Alap javára jár el a letétkezelő bemutatása Az Alap Letétkezelője: K&H Bank Nyrt. A Letétkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefonszám: (06 1) A Letétkezelő alaptőkéje: ,- Ft A működés időtartama: A Letétkezelő határozatlan időre alakult. Az alapítás időpontja: A bejegyzés helye: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe napján jegyezte be. A K&H Bank Nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság, mely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján tesz eleget tájékoztatási kötelezettségeinek. A K&H Bank Nyrt. éves jelentési, évközi gyorsjelentési, és egyéb, rendes, valamint rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége során közzétett hirdetményei elérhetőek a K&H Bank Nyrt. honlapján ( illetve a Magyar Tőkepiac című lapban. A Letétkezelő működési formájának megváltoztatását tervezi. A működési forma megváltozását követően a Letétkezelő zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja tevékenységét. A működési forma megváltoztatására irányuló eljárás előreláthatólag évben lezárul. Amennyiben a Letétkezelő bármely időben képtelenné válik arra, hogy továbbra is ellássa az Alap letétkezelését, az Alapkezelő a Felügyelet jóváhagyásával megbízza a Letétkezelő utódját a letétkezelő rövid története A K&H Bank Nyrt. működését január 1-jén, a kétszintű bankrendszer kialakításának keretében kezdte július 1-jével a Bank egyesült az ABN AMRO Magyar Bank Rt-vel. A Bank tulajdonosai az egyesülést követően 60 %-ban a KBC Bank and Insurance Group, 40 %-ban az ABN AMRO N.V ban a KBC Csoport 99,96%-ra növelte tulajdoni hányadát milliárd Ft, illetve millió euró mérlegfőösszegével és 15 százalékos piaci részesedésével az egyesült Kereskedelmi és Hitelbank Magyarország második legnagyobb bankja és pénzügyi szolgáltató csoportja, mintegy 160 fiókjában, közel négyezer dolgozójával univerzális banki szolgáltatásokat kínál a vállalati és lakossági üzletágakban egyaránt, valamint brókeri tevékenységet, élet- és vagyonbiztosítási termékeket, befektetési alapkezelést, vagyonkezelést, lízing és nyugdíjpénztári szolgáltatások sorát biztosítja. A Letétkezelő többek között az alábbi társaságokban szerzett tulajdonosi részesedést: K&H Equities Tanácsadó Zrt., K&H Alkusz Kft., K&H Lízingadminisztrációs Rt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., K&H Pannonlízing Zrt., GIRO Bankkártya Zrt. A Letétkezelő vezető tisztségviselői Az Igazgatóság tagjai: Singlovics Béla: felsőfokú tanulmányait 1973-ban fejezte be a Külkereskedelmi Főiskola áruforgalmi szakán. Hazai és nemzetközi bankszakmai tanfolyamok elvégzése mellett ig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Nemzetközi Osztályának, majd Devizafőosztályának vezető munkatársa ig a Citibank Budapest Rt. hitelezésért felelős ügyvezető igazgatója, később vezérigazgató helyettese ig ismét a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél a Belföldi Bankműveletek Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd ig a Budapest Bank Rt. vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója ban az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet felügyeleti biztosa, majd ig az Eximbank Rt-nél vezérigazgató-helyettes között vezérigazgatói tisztséget töltött be a Postabank és Takarékpénztár Rt-nél, majd 2004-től a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezérigazgatói tanácsadó. John Hollows: a Cambridge Egyetemen szerzett jogi és közgazdasági diplomát és 1991 között az angliai Barclays Bank londoni központjában töltött be több vezető pozíciót között a Barclays Bank tajvani működéséért volt felelős, ügyvezető igazgatóként. A KBC-hez történt 1996-os belépését követően ügyvezető igazgatóként dolgozott a sanghaji KBC érdekeltségnél től a KBC Banknál az Ázsia, Csendes Óceán térség regionális igazgató volt, ahol hat ország tíz fiókjáért felelt évtől május hónapig a K&H Bank Rt. vezérigazgatója, jelenleg a KBC Bank senior ügyvezető igazgatója. Marko Voljc: a ljubljanai egyetemen szerzett közgazdasági diplomát és 1979 között a Szlovén Nemzeti Bank elemző osztályának volt vezetője és 1992 között Washingtonban dolgozott a Világbanknál évtől a Nova Ljubljanska Banka elnök-vezérigazgatója, február hónaptól a KBC Bank Közép-európai Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd május hónaptól a K&H Bank Nyrt. vezérigazgatója. Dr. Bába Ágnes: Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen ( ) szerezte, majd ugyanitt között egyetemi doktori tanulmányokat folytatott ben számviteli és közgazdaság tudományi tanulmányokat folytatott, 1993-ben okleveles könyvvizsgálói minősítést szerzett a Missouri Egyetemen Kansas City-ben, az USA-ban. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen től tanársegéd, majd ig adjunktus től a Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt-nél gazdasági igazgató, ügyvezető igazgató-helyettes, a Vezetői Bizottság tagja, majd később az Igazgatóság tagja is tól a Rabobank Magyarország Rt-nél ügyvezető igazgató, majd vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja től a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél senior ügyvezető igazgató, a Vezetői Bizottság tagja, majd től vezérigazgató-helyettes. Luc Philips: 1976-ben végezte el a Kereskedelmi és Pénzügyi Tudományok Egyetemét, majd ben a Nemzetközi Kereskedelem szakértőjeként végzett a Nemzetközi Kereskedelmi Egyetemen től általános banki tapasztalatot szerzett a brüsszeli Kreditbanknál ban a Kreditbank belföldi hálózatánál különböző feladatok ellátásával bízták meg tól 1981-ig az Export finanszírozási osztályon számviteli elemzőként dolgozott, majd 1981-től 1991-ig a New Yorki Kreditbanknál töltött be ügyvezető igazgatói és vezető alelnöki pozíciókat. 11

12 1991-től ismét a brüsszeli Kreditbankban dolgozott a Vállalati osztály ügyvezető igazgatójaként, majd 1993-ban a banki befektetések osztály ügyvezető igazgatója lett ben megválasztották a Kreditbank ügyvezető Igazgatójává ban a KBC Bank és Biztosító Holding ügyvezető igazgatója lett ban az Almanij N.V. ügyvezető igazgatójává választották meg, majd 2005-től a KBC Csoport igazgatója és a KBC Biztosító igazgatóságának elnöke lett. Theo Roussis: 1977-ben végezte el oklevéllel az Athéni Egyetem biokémikus szakát ban az Élelmiszeripari biokémia mestere lett. Kezdetben, a családi vállalkozásukban termelési vezetői szerepet töltött be és 1982 között a lepetitei kutató vállalatnál dolgozott ben a Ravago Plastics-nál állapodott meg és 1988 között a Ravago Plastics termelési vezetője volt, 1988-tól 1993-ig befektetési vezető, majd 1993-ban a Ravago NV vezérigazgatója lett ben a Ravago SA vezérigazgatójává nevezték ki. Időközben, 1993-ban a KBC Investo, majd 1994-ben a KBC Bank igazgatósági tagja lett. Ignace Gheysens: 1973-ban a Jogi tudományok Doktora címet szerezte meg ban Posztgraduális diplomát szerzet Gazdasági ismeretekből ben Gazdasági, Pénzügyi és Kereskedelmi Közigazgatás terén szerzett diplomát től 1984-ig a Regionális Gazdasági Fejlesztések Egyetemén projektfejlesztő volt től 1986-ig a Creatuft főtitkáraként tevékenykedett és 2003 között a Keramik Building Products főtitkára és igazgatósági tagja volt és 2003 között továbbá a Trust Capital Partners, 1998 és 2002 között a Wienerberger AG és 2000 és 2003 között a Hukor NV igazgatósági tagja volt Jan Vanhevel: 1971-ben szerzett a leuveni Katolikus Egyetemen közjegyzői végzettséget és doktori diplomát a jogi karon ban Brüsszelben végzett a Pénzügyi karon ben a brüsszeli Kreditbank jogi főosztályán dolgozott től 1979-ig a Peres ügyek főosztályának volt a vezetője, majd 1981-ig a Hitelfőosztályt vezette és 1984 között az antwerpeni Kreditbank Hitelfőosztályát vezette és 1986 között az antwerpeni Kreditbank központi irodájában dolgozott ban ugyan itt helyettes régióvezetővé léptették elő és 1994 között a vállalati régió vezetője volt és 1996 között a brüsszeli Kreditbank Feldolgozás és Automatizálás főosztályának lett az ügyvezető igazgatója tól a Kreditbank ügyvezető igazgatója és a Kreditbank igazgatóságának tagja. A Felügyelő Bizottság tagjai: Csigó Imre: Tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy Szakán végezte ben került a Magyar Hitel Bank, később ABN-AMRO, majd K&H ugyanazon soproni fiókjába. Kezdetben mint vállalati kapcsolattartó, majd fiókigazgató-helyettes tól látja el a fiókigazgatói teendőket tól több cikluson keresztül egészen 2000-ig az MHB, majd ABN-AMRO Felügyelő Bizottságának dolgozói képviselői tagja volt. Samák Lajos: a Kandó Kálmán Híradástechnikai Technikumban híradás-technikusi oklevelet szerzett szeptemberétől a Magyar Televíziónál dolgozott először technikusként, majd a Kivitelezési osztály vezetőjeként augusztusában került a Magyar Hitelbank Rt.-hez. Itt műszaki szakértő ill. osztályvezető volt októberétől 1992 decemberéig a bank szakszervezeti titkára volt óta a Bankok, Biztosítók Dolgozói szakszervezetének elnökségi tagja ban a Központi Üzemi Tanács elnökévé választották. Wavrik Gábor ben végzett matematika és pénzügyi szakon a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd ben mérlegképes könyvelői képesítést szerzett től a Price Waterhouse Kft.- nél auditor és adótanácsadó, majd az ING Bank Magyarország ügyvezető igazgatójaként 1999 és 2001 között a K&H Bank senior ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett től több társaságnál treasury tevékenység felügyeletével foglalkozik. Dr. Udvari László ben szerezte meg pénzügyi közgazdász diplomáját, ben vállalati szervező menedzser szakközgazdász diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen ban pénzügytudományokból egyetemi doktori címet szerzett től a VOLÁNBUSZ Autóbuszközlekedési Vállalat gazdasági igazgatója ig, majd ig az Országos Tervhivatal Termelő Infrastruktúra és Építési Főcsoport főcsoportfőnöke, től a Kereskedelmi és Hitelbank projektfinanszírozási üzletág igazgatója majd főosztályvezetője. Később a Magyar Államvasutak Zrt. igazgatóságának elnöke, majd 2005-től tanácsadó a Gy-SEV Zrt.- nél. Dr. Benedek Tamás ban közgazdász oklevelet ben doktori címet szerzett a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint időközben Angliában diplomázott kommunikációs és marketing ismeretekből tól különböző cégeknél áruforgalmi, illetve piackutatás- reklám területen kezdte pályáját, től az Országos Vezetőképző Központban oktató, kutató illetve főosztályvezetői tisztséget töltött be tól tudományos főmunkatárs az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft- nél től a Piacgazdasági Alapítvány tudományos tanácsadója és képviselője, különböző kutatásokért felel a forgalmazó bemutatása Az Alap Forgalmazója: K&H Bank Nyrt. A Forgalmazó székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. (Bemutatását lsd pontban!) Az értékesítésben a K&H Bank Nyrt. fiókhálózata vesz részt. (A részletes fióklistát ld. 1. számú mellékletben!) 5.5. könyvvizsgáló Az Alapkezelő könyvvizsgálót nevez ki az Alaphoz. Az Alap könyvvizsgálója: Szarvas Hajnalka A könyvvizsgáló székhelye: 2040 Budaörs, Ebner köz 2. Engedélyszáma: A könyvvizsgáló feladatai: (1) az Alap éves pénzügyi beszámolójának auditálása; (2) annak figyelemmel kísérése és ellenőrzése, hogy az Alapkezelő az Alapot a törvényeknek megfelelően kezeli; (3) a Törvényben meghatározott esetekben a Felügyelet tájékoztatása a fenti ellenőrzés eredményeiről. 6. a kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége 6.1. a kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége A kibocsátásban érintett jogi személyek az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő. Az Alapkezelő és Forgalmazó abban érdekelt, hogy ügyfeleinek a hazai piacon kiemelkedő színvonalú befektetési terméket nyújtson tisztes üzleti eredmény elérése mellett. A Letétkezelő abban érdekelt, hogy biztosítsa a Törvényben meghatározott feladatainak ellátását, elsősorban a pontos eszközértékelést. A kibocsátásban érdekelt természetes személyek az Alapkezelő vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint a Forgalmazó befektetési szolgáltatási területének irányításával, 12

13 felügyeletével megbízott vezető tisztségviselői és a forgalmazásban részt vevő munkavállalói. A vezető tisztségviselők abban érdekeltek, hogy a tőlük elvárható gondossággal biztosítsák a megfelelő befektetési termékkínálatot, a befektetők minél jobb kiszolgálását, a tisztes üzleti eredmény elérését, az alájuk tartozó szervezet megfelelő működését, a befektetők kiszolgálásának személyi és tárgyi feltételrendszerét. A munkavállalók érdekeltsége abban jelenik meg, hogy ügyfeleiket magas színvonalon, az adott ügyfél biztonsági igényének megfelelő termékkel gyorsan és pontosan kiszolgálják összeférhetetlenség A Törvény a szerint az érintett természetes személyek összeférhetetlenségére az alábbi rendelkezés vonatkozik: 242. (1) A befektetési alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a) a letétkezelőnek; b) a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, az ingatlanértékelőnek, ingatlanforgalmazónak, másik befektetési alapkezelőnek, valamint c) a befektetési alapkezelő ügyfelének. (2) Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. Jelen Tájékoztató készítőinek legjobb tudása szerint a Tájékoztató készítésének időpontjában az érdekelt személyek vonatkozásában összeférhetetlenség nem állt fenn érdekütközés Minden, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, így különösen a befektetési jegyek jegyzését szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, a Törvény, a Rendelet, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási törvények az irányadóak. Lehetséges, hogy az Alap által megvásárlásra kerülő külföldi befektetési eszközök kibocsátóira vonatkozó adózási szabályok a kibocsátás országában az Alap működése során megváltoznak. Az Alap által vásárolt befektetési eszközök kibocsátóinak adózására a mindenkor hatályos, a kibocsátóra vonatkozó hazai jogszabályok az irányadók. 9. jogviták rendezése Minden, a befektetési jegyek jegyzésével és annak alapján létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem jár sikerrel, úgy a felek a peres eljárás lefolytatására a per tárgyára, illetőleg annak értékére tekintettel a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Budapest, szeptember 26. Érdekütközés elkerülésére vonatkozó szabályok: -az Alapkezelő az Alap működtetése során a befektető érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni, -a befektetési alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében, -a befektetési alapkezelő egymástól elkülönítetten több befektetési alapot is létrehozhat és kezelhet. A befektetési alapkezelő a befektetési alapok és az ügyfelek vagyonát a saját és az Alapkezelő egyéb ügyfelei vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A befektetési alapkezelő által kezelt portfolióban lévő eszközök nem képezik az Alapkezelő tulajdonát, -a befektetési alapkezelő az általa kezelt vagyonról befektetési alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. 7. megtekinthető dokumentumok, a tájékoztató érvényessége Jelen Tájékoztató érvényességi ideje alatt a befektetők által megtekinthető dokumentumok az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, éves és féléves jelentései, rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében közzétett hirdetményei. Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a Törvény 31. (1) bekezdése szerint a Tájékoztató a közzétételtől számított 12 hónapig érvényes. Az érvényességi idő leteltét követően előfordulhat, hogy a Tájékoztatóban szereplő adatok megváltoznak. 8. joghatóság, háttérszabályok A jelen Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. 13

14 felelősségvállaló nyilatkozat Alulírottak a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. mint alapkezelő (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) és a K&H Bank Nyrt. mint forgalmazó (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) jelen Felelősségvállaló nyilatkozattal kijelentik, hogy a tőkepiacról szóló évi CXX. számú törvény 29. alapján a befektetési jegy tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért mint a kibocsátó törvényes képviselője és mint befektetési szolgáltatási engedéllyel rendelkező hitelintézet, valamint forgalmazó és mint a befektetési jegy szabályozott piacra történő bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek. Kijelentik, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a befektetési jegyek és a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Budapest, szeptember számú melléklet a K&H Bank Nyrt. Forgalomba hozatalban részt vevő fiókjai szeptember 26. Város Irsz. Utca Tel. Ajka 8400 Szabadság tér / Baja 6500 Szentháromság tér / Baja 6500 Vörösmarty u / Balatonfüred 8230 Kossuth utca / Barcs 7570 Bajcsy-Zsilinszky u / Békés 5630 Kossuth u / Békéscsaba 5600 Andrássy út / Békéscsaba 5600 Szent István tér / Berettyóújfalu 4100 Dózsa Gy. u / Bicske 2060 Szent István utca 2. 22/ Bonyhád 7150 Szabadság tér / Budaörs 2040 Liget utca / Budapest 1013 Krisztina krt. 37/a (Déli pu.) Budapest 1024 Margit krt. 5/a Budapest 1024 Margit krt Budapest 1028 Hidegkúti út Budapest 1033 Flórián tér Budapest 1036 Bécsi út Budapest 1039 Szentendrei út Budapest 1042 Árpád u Budapest 1042 Árpád u Budapest 1051 Október 6. utca Budapest 1051 Vigadó tér Budapest 1051 Arany J. u Budapest 1055 Kossuth L. tér Budapest 1056 Váci utca Budapest 1061 Andrássy út Budapest 1062 Teréz krt. 55. (Nyugati pu.) Budapest 1067 Teréz krt Budapest 1075 Károly krt Budapest 1087 Baross tér 11/B. (Keleti pu.) Budapest 1094 Ferenc krt Budapest 1098 Üllői út Budapest 1102 Liget tér Budapest 1114 Bartók Béla út Budapest 1117 Móricz Zsigmond körtér Budapest 1119 Fehérvári út Budapest 1124 Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Budapest 1133 Pozsonyi út Budapest 1135 Béke út 9. fszt Budapest 1146 Ajtósi Dürer sor Budapest 1148 Örs vezér tere Budapest 1149 Róna u Budapest 1156 Nyírpalota u Budapest 1163 Veres P. u Budapest 1173 Ferihegyi út Budapest 1185 Üllői út 661. (Lőrinc Center) Budapest 1191 Fő út Budapest 1203 Kossuth L. u. 37/B

15 Budapest 1211 Kossuth Lajos u. 97. A fiók ideiglenes helyre költözik, költözés várható időpontja: * Budapest 1212 Áruház tér 6. Várható nyitás: okt. 15.* Budapest 1211 II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Budapest 1221 Kossuth u Cegléd 2700 Szabadság tér / Celldömölk 9500 dr. Géfin L. tér / Csongrád 6640 Hunyadi tér / Csorna 9300 Soproni út / Dabas 2370 Szent I. tér 2. 29/ Debrecen 4024 Piac utca / Debrecen 4026 Kálvin tér / Devecser 8760 Petőfi S. tér 3. Várható nyitás: okt. 24.* Dombóvár 7200 Hunyadi tér / Dunaföldvár 7020 Béke tér / Dunakeszi 2120 Fő út / Dunaújváros 2400 Vasmű út / Eger 3300 Széchenyi út / Eger 3300 Barkóczy u / Encs 3860 Petőfi u / Enying 8130 Kossuth L. u / Érd 2030 Budai út / Esztergom 2500 Rákóczi tér / Fehérgyarmat 4900 Móricz Zsigmond u / Fonyód 8640 Ady E. utca / Fót 2151 Dózsa Gy. u.18. Várható nyitás: okt. 15.* Füzesabony 3390 Rákóczi út / Gárdony 2483 Szabadság u / Gödöllő 2100 Szabadság tér / Gyomaendrőd 5500 Fő út 194. Várható nyitás: nov. 16.* Gyöngyös 3200 Bugát Pál tér / Győr 9021 Szent István u / Győr 9021 Szent István u / Győr 9022 Rákóczi u / Gyula 5700 Városház u / Hajdúböszörmény 4220 Petőfi S. u / Hajdúnánás 4080 Bocskai u / Hajdúszoboszló 4200 Szilfákalja / Hatvan 3000 Grassalkovich út / Heves 3360 Fő út 8. 36/ Hévíz 8380 Rákóczi út / Hódmezővásárhely 6800 Kossuth tér 5. 62/ Jánoshalma 6440 Rákóczi út 10. Várható nyitás: nov. 16.* Jászberény 5100 Szabadság tér 1. 57/ Kalocsa 6300 Szent István király út / Kaposvár 7400 Széchenyi tér / Kapuvár 9330 Fő tér / Karcag 5300 Kossuth tér / Kazincbarcika 3700 Egressy B. u. 46/A / Kecel 6237 Vasút u. 3. fsz. 1. Várható nyitás: nov. 6.* Kecskemét 6000 Dobó krt / Kecskemét 6000 Nagykőrösi u.9/a 06-76/ Keszthely 8360 Fő tér / Kisbér 2870 Kossuth L. u / Kiskőrös 6200 Petőfi tér / Kiskunfélegyháza 6100 Petőfi tér / Kiskunhalas 6400 Bokányi Dezső utca / Kiskunmajsa 6120 Fő út / Kistelek 6760 Kossuth L. u Várható nyitás: okt. 20.* Kisvárda 4600 Somogyi Rezső út / Komárom 2900 Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) 06-34/ Komló 7300 Városház tér / Körmend 9900 Vida utca 1./a / Kőszeg 9730 Fő tér / Lenti 8960 Kossuth u / Letenye 8868 Szabadság tér / Makó 6900 Széchenyi tér / Marcali 8700 Rákóczi út / Mátészalka 4700 Kálvin tér / Mezőberény 5650 Kossuth tér 13. fsz. 1. Várható nyitás: nov. 3.* Mezőkovácsháza 5800 Árpád út / Mezőkövesd 3400 Mátyás király út / Mezőtúr 5400 Kossuth tér / Mindszent 6630 Köztársaság tér 6. Várható nyitás: nov. 12.* Miskolc 3530 Széchenyi utca / Miskolc 3530 Széchenyi utca / Mohács 7700 Szentháromság u / Mór 8060 Bajcsy-Zsilinszky u / Mosonmagyaróvár 9200 Fő u / Nagyatád 7500 Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a / Nagykanizsa 8800 Fő u / Nagykőrös 2457 Deák tér 1. 53/ Nyírbátor 4300 Zrínyi Ilona út Nyíregyháza 4400 Luther u / Orosháza 5900 Rákóczi u / Oroszlány 2840 Rákóczi út / Ózd as út 1. A fiók ideiglenes helyre költözik, költözés várható időpontja: * Ózd 3600 Vasvár u. 48. Várható nyitás: okt. 29.* Pacsa 8761 Szent I. tér 16. Várható nyitás: okt. 17.* Paks 7030 Dózsa György út / Pápa 8500 Kossuth L. u / Pásztó 3060 Kölcsey F. u / Pécs 7621 Irgalmasok utcája / Pécs 7626 Búza tér 6/a / Pilisvörösvár 2085 Fő u / Putnok 3630 Kossuth L. u. 11. Várható nyitás: nov. 7.* Püspökladány 4150 Kossuth utca / Ráckeve 2300 Móricz Zs. u. Várható nyitás: okt. 15.* Salgótarján 3100 Fő tér / Sárbogárd 7000 Ady E. u / Sárospatak 3950 Hild tér / Sárvár 9600 Batthyány utca / Sátoraljaújhely 3980 Petőfi utca / Siklós 7800 Felszabadulás utca / Siófok 8600 Kele utca / Soltvadkert 6230 Kossuth u. 21. Várható nyitás: okt. 29.* Solymár 2083 Mátyás Király u / Sopron 9400 Várkerület / Sopron 9400 Petőfi tér / Szarvas 5540 Szabadság u / Szécsény 3170 Rákóczi út /

16 Szeged 6720 Klauzál tér / Szeged 6720 Széchenyi tér / Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút / Szeghalom 5520 Szabadság tér / Székesfehérvár 8000 Ady Endre u / Székesfehérvár 8000 Dózsa György út / Székesfehérvár 8000 Liszt F. u / Szekszárd 7100 Széchenyi utca / Szentendre 2000 Fő tér / Szentes 6600 Kossuth Lajos utca 17/a / Szerencs 3900 Kossuth tér / Szigetszentmiklós 2430 Ifjúság u / Szigetvár 7900 Széchenyi utca / Szolnok 5000 Szapáry utca / Szombathely 9700 Kőszegi utca / Tab 8660 Kossuth Lajos utca / Tamási 7090 Garai u / Tapolca 8300 Fő tér / Tata 2890 Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) 34/ Tatabánya 2800 Szent Borbála tér / Tét 9100 Fő út 129. Várható nyitás: okt. 11.* Tiszafüred 5350 Örvényi út 1. Várható nyitás: okt. 18.* Tiszaújváros 3580 Szent I. u. 4/b. 49/ Tótkomlós 5940 Kossuth u. 2. Várható nyitás: okt. 31.* Törökszentmiklós 5200 Kossuth L. u / Vác 2600 Köztársaság útja / Vác 2600 Szt. István tér / Várpalota 8100 Szent István út / Vásárosnamény 4800 Orbán B. utca 8. A fiók ideiglenes helyre költözik, költözés várható időpontja: * Vásárosnamény 4800 Szabadság tér 32. Várható nyitás: nov. 12.* Vecsés 2220 Fő út / Veszprém 8200 Kossuth utca / Veszprém 8200 Cserhát ltp / Zalaegerszeg 8900 Dísz tér 2/a / Zalakaros 8749 Gyógyfürdő tér / Zalalövő 8990 Kossuth u. 2. Várható nyitás: okt. 25.* Zalaszentgrót 8790 Dózsa György út / *a nyitás/költözés konkrét dátuma a hatósági engedélyek függvényében változhat 2. számú melléklet a tájékoztatóban található hivatkozások jegyzéke a tájékoztatóban található hivatkozások jegyzéke Hivatkozások tartalma Tájékoztató Fejezet/pont oldalszám Hozamígéret kifizetésének pontos szabályozása A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásának szabályai A befektetési politika részletes bemutatása A Hozamígéret pontos feltételei Az Alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték 4.9 kiszámításának szabályai 9 3. számú melléklet a Bizottság 809/2004/EK Rendelete egyes előírásainak értelmezése a rendelet egyes előírásainak értelmezése Jelen Tájékoztató a Bizottság 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) alapján készült, amely a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szól. A befektetési alapokra vonatkozó európai és magyarországi jogi szabályozás eltérése miatt a Rendelet alább felsorolt pontjai az Alap vonatkozásában nem, vagy csak bizonyos részelemeiben értelmezhetők. I. sz. Melléklet 3. Kiemelt pénzügyi információk 6. Üzleti tevékenység áttekintése 9. Az üzleti tevékenység és a pénzügyi helyzet áttekintése 10. Tőkeforrások 11. Kutatás és fejlesztés, szabadalmak és licenciák 12. Trendek 16. Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat 17. Alkalmazottak 18. Fő részvényesek 19. Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek 20. A kibocsátó eszközeire, forrásaira és pénzügyi helyzetére és eredményére vonatkozó pénzügyi információk 21. Kiegészítő információk 22. Lényeges szerződések 23. Harmadik féltől származó információ, szakértői nyilatkozat és érdekeltségi nyilatkozat 25. Részesedések bemutatása XV. sz. Melléklet 7. Kölcsönös kötelezettségek 8. Pénzügyi információk 16

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL 10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelı ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató A jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a kibocsátó kötvényprogram keretében a jelen

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben