TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: E-III /2009. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051-Budapest Vigadó tér 1.) Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (1051-Budapest Vigadó tér 1.) Forgalmazó: K&H Bank Zrt. (1051-Budapest Vigadó tér 1.) Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013-Budapest Krisztina krt. 39. Tel: web: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során az abban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja és nem vállal felelősséget az abban foglalt információk valódiságáért április Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! A származtatott ügyletek révén felvehető - a Tpt (1) alapján számított - nettó pozíciók összértéke és az alap saját tőkéje hányadosának - Tpt (4) b) szerint megállapított korrekció nélkül számított - megengedett legnagyobb mértéke 800%.

2 tartalomjegyzék összefoglaló a kibocsátásra kerülő alap kockázati tényezői a kibocsátásra kerülő alap befektetési politikája a kibocsátásra kerülő alap hozamát befolyásoló kockázatok a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat egyéb kockázatok a kibocsátásra vonatkozó általános rendelkezések... 7 a Tájékoztatóban használt fogalmak a kibocsátásban szereplő felelős személyek alapkezelő alvállalkozó letétkezelő forgalmazó könyvvizsgáló az ajánlott értékpapírra vonatkozó általános információk a nyilvános ajánlattétel az alap további jellemzői a befektetési jegyek további jellemzői a kifizetendő hozamra vonatkozó további rendelkezések a jegyzés nyilvános ajánlattételben nem szabályozott további jellemzői befektetési célkitűzések és politikák, befektetési korlátozások értékelés a befektetők tájékoztatása a forgalombahozatal szereplőinek bemutatása az alapkezelő társaság bemutatása az alvállalkozó bemutatása a letétkezelő bemutatása a forgalmazó bemutatása könyvvizsgáló a kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekei a kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekei összeférhetetlenség érdekütközés elkerülésére vonatkozó szabályok megtekinthető dokumentumok, a tájékoztató érvényessége jogviták rendezése felelősségvállaló nyilatkozat

3 összefoglaló A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; a továbbiakban: Alapkezelő) és a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; a továbbiakban: Forgalmazó) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május 7. napján kelt E-III / számú engedélye alapján nyilvános kibocsátás útján kívánja forgalomba hozni a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (rövidített neve: K&H háromszor fizető 3 származtatott alap) (a továbbiakban: az Alap) darab, futamidő alatt vissza nem váltható, egyenként forint névértékű K&H háromszor fizető 3 befektetési jegy elnevezésű dematerializált, névre szóló befektetési jegyét (a továbbiakban: befektetési jegy). A kibocsátásról szóló Alapkezelői határozat ideje és száma: Nyilvántartásba vételről szóló Felügyeleti határozat száma és ideje: Nyilvántartásba-vételi szám (lajstromszám): 3/2009. (02.20.) (2009. február 20.) E-III /2009. (2009. július.) 1112-XX Az Alap futamideje: 2009 július január 18. Az Alapkezelő neve és székhelye: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) A Letétkezelő neve és székhelye: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. (000202) Tóth István (eng. szám: ) Tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése: A befektetési jegy lényeges jellemzői és kockázatai A kibocsátásra kerülő befektetési jegy legfontosabb kockázatai: Jegyzési időszak nyitó és zárónapja: Az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapja ( valamint a weboldal. A kibocsátásra kerülő befektetési jegy jellemzőiről további részletes információkat a Tájékoztató 4. pontja, kockázatairól a Tájékoztató 1. pontja tartalmaz a befektetési jegy futamidő alatt tőzsdén keresztül történő eladása esetén a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázatok. A befektetők a befektetés kockázatairól részletesen a Kockázati tényezők című fejezetből tájékozódhatnak. Nyitó nap: május 11. Záró nap legkésőbb: június 26. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni a és pontban megjelölt feltételek betartása mellett. A jegyzés sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul kezdeményezi az alap nyilvántartásba vételét a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 253. rendelkezései szerint. Az 3

4 Alap a nyilvántartásba vétellel jön létre, ezt követően nyílik meg az Alapkezelő joga arra, hogy a befektetők által befizetett összeg felett az alap befektetési politikájának megfelelően rendelkezzen. Az Alapkezelő a évi CXX. törvény 263. (2) bekezdésének megfelelően az alap létrehozatalát követő egy hónapon belül kezdeményezi a befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy - a leendő befektetők alaposan vizsgálják meg a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra, - befektetési döntésük meghozatala során a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket, - a leendő befektetők a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a befektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét, - jelen Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része, - befektetési döntést a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat egészének ismeretében lehet meghozni - ha a Tájékoztatóban és a Kezelési Szabályzatban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat fordításának költségeit, - az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. 4

5 1. a kibocsátásra kerülő alap kockázati tényezői 1.1. a kibocsátásra kerülő alap befektetési politikája Az Alapkezelő a kibocsátásra kerülő jelen alap esetében határozott ígéretet tesz arra, hogy az adott alap futamideje során és lejárta után milyen mértékű kifizetést biztosít a befektetési jegy tulajdonosoknak (Hozamvédelemre vonatkozó ígéret). Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal a kibocsátásra kerülő alap hozamát befolyásoló kockázatok betéti ügylet kockázata Az Alapkezelő az alap befektetési politikájának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőke jelentős részét bankbetétbe fekteti. A betéti konstrukciót biztosító pénzintézet kiválasztása előtt az Alapkezelő körültekintően tájékozódott a betétet befogadó bank működési feltételeiről. A betételhelyezés során az alap a betétet befogadó bank működésének kockázatát futja, azaz annak a kockázatát, hogy a kamatfizetés időpontjában illetve a betét futamideje végén a betétet befogadó bank nem képes, vagy csak részlegesen képes kifizetni a bankbetét, illetve az arra járó kamat összegét. származtatott ügyletek kockázata Az alap a befektetési politika megvalósítása érdekében tartalmaz származtatott ügyleteket. Ezeknek az ügyleteknek a jellegéből adódóan a legnagyobb bizonytalansági tényezőt az üzleti partnerek fizetőképessége jelenti a származtatott ügyletek határidejének lejárati időpontjában. A származtatott ügyletek megkötésekor az Alapkezelő a partnerek kiválasztásakor körültekintően jár el. A származtatott ügyletek értéke a mögöttes termék(ek) árainak alakulásának függvénye. A származtatott ügylet által biztosított lejáratkori kifizetés emiatt jelentős kockázatokat hordoz mind a kifizetés nagysága mind esetenként a devizaneme tekintetében. kamatláb változás kockázata Az alap futamideje alatt a vonatkozó pénzpiaci kamatlábak változhatnak. Az alap indulásakor még vonzónak tűnő hozamszintek a futamidő alatt az esetleges kamatemelkedések következtében veszíthetnek attraktivitásukból. alvállalkozó igénybevételének kockázata Az Alapkezelő az alap kezeléséhez Alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozóként igénybe vett alapkezelő kiválasztása előtt az Alapkezelő körültekintően tájékozódott a kiválasztott társaságról és annak működési feltételeiről. Ennek ellenére az összegyűjtött tőke befektetését átmenetileg befolyásolhatja a kiválasztott alapkezelő működési kockázata. Az Alvállalkozó tevékenységéért az Alapkezelő úgy felel, mintha az alvállalkozó tevékenységét maga végezte volna. a mögöttes termék(ek) ár(folyam) kockázata Minden mögöttes termék ár(folyam)alakulását több olyan tényező befolyásolhatja, amelyre az Alapkezelőnek nincs ráhatása. Ezek a tényezők az adott mögöttes termék(ek) megítélésében nagy hangsúllyal bírnak (a teljesség igénye nélkül: földrajzi elhelyezkedés, felvevő- és termelőpiacok, piaci koncentráció). Például politikai környezet, természeti csapások, gazdasági (de)konjunktúra, illetve jogi-adózási feltételek alakulása. a mögöttes termék(ek) ár(folyam)számításának kockázata Az Alapkezelő az ígért hozam megállapításánál részletesen szabályozza a származtatott ügyletek mögöttes terméke(i) ár(folyam)változásából való részesedés módját. A mögöttes termék(ek) a 4.1. nyilvános ajánlattétel pontban kerülnek meghatározásra. Előfordulhat, hogy az alap futamideje alatt a megjelölt temék(ek) ár(folyam)ának számítási metódusa, közzétételi módja megváltozik. Szélsőséges esetben egy-egy releváns tőzsde huzamosabb ideig zárva lehet, sőt véglegesen be is zárhat, esetleg valamelyik mögöttes termék ár(folyam)ának közzétételét huzamosabb időre felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. Ezekben az esetekben az Alapkezelő kellő gondossággal 5

6 eljárva a befektetési jegy tulajdonosok érdekeinek szem előtt tartásával - az ígért hozam számítására új módszert vezethet be. a deviza árfolyammozgás kockázata Azon befektetőknek, akik más devizában eszközölnek befektetést mint amilyen devizában kimutatják befektetésük eredményét (pl. gazdasági társaságok) árfolyamkockázattal kell számolniuk. Mint minden nyilvántartási devizától eltérő devizában történő befektetésnél, a lejáratkor kifizetett (tőke+kamat) devizaösszeg nyilvántartási devizára aktuális árfolyamon átszámolt értéke a piaci árfolyamváltozás következtében kevesebb is lehet, mint a befektetett devizaösszegnek az induláskori árfolyamon nyilvántartási devizára átszámolt értéke. hatósági korlátozások Az alap futamideje során, vagy még inkább a futamidejének végén nem zárhatók ki olyan hatósági intézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tőkepiaci tranzakciók megvalósulását, ami a befektetőknek részleges vagy akár jelentős veszteségeket okozhat a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat értékelésből eredő kockázat Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközértékelés szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék a portfolióban szereplő befektetési eszközök aktuális piaci értékét. Mivel a portfolióban lévő származtatott ügyletek egyediek, likviditásuk alacsony, a másodpiacon rá árat jegyző szereplők köre korlátozott. Ez a másodpiaci árak nominális értékének, valamint a vételi és eladási ár közötti árrés különbségének (spread) az ingadozását megnövelheti. Előfordulhat az is, hogy a másodpiaci árjegyzés időszakosan megszűnik. Ilyen helyzetben az értékelés a korábbi árak, vagy amennyiben a piaci információ régi elméleti alapon számított értékek alapján történik. Ezek a tényezők az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltségét eredményezhetik. a befektetési jegyek tőzsdei árfolyamának alakulása Az alap kibocsátását követően az Alapkezelő kezdeményezi a befektetési jegyek tőzsdei bevezetését, azzal a céllal, hogy szükség esetén a befektetők az alap lejáratát megelőzően a tőzsdei forgalomban értékesíthessék a befektetési jegyeiket. A tőzsdei árfolyam alakulását a mindenkori kereslet és kínálat határozza meg. Előfordulhat, hogy nagyon csekély vételi érdeklődés esetén a tőzsdei ár az alap nettó eszközértékéhez képest jelentősen alacsonyabb lehet. Az ilyen típusú kockázat kivédésére az Alapkezelő azt javasolja, hogy csak azok a befektetők fektessenek pénzt az Alapba, akik a vásárlás időpontjában biztosan tudják, hogy képesek lesznek megőrizni befektetésüket az alap futamidejének végéig. a másodlagos forgalmazás során felmerülő árfolyamkockázatok Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a Budapesti Értéktőzsdén történő másodpiaci forgalmazás forintban történik. A forintban történő elszámolás esetén a tőzsdei ügyletek teljesülését garanciarendszer biztosítja, azonban a forintban történő kereskedés miatt a befektetőknek devizában denominált befektetési jegyek esetében devizaárfolyamkockázattal számolniuk kell. A futamidő alatt a tőzsdei szabályok, vagy a devizajogszabályok esetleges változása miatt a másodpiaci forgalmazás elszámolásában bekövetkezhetnek változások egyéb kockázatok működési kockázatok A befektetési eszközök értékeléséhez, elszámolásához, könyveléséhez, nyilvántartási eljárásához, őrzéséhez illetve az elszámolásához szükséges megfelelő rendszerek esetleges hiányosságából eredő veszteségek kockázata fennáll. adózási kockázat A befektetési alapokra és befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adózási jogszabályok tartalmazzák, melyek a jövőben változhatnak. 6

7 jegyzési időszak korábbi lezárásának kockázata Mivel az Alapkezelő a jegyzést a meghirdetettnél korábban is lezárhatja, és a jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzett összeg az értékpapírhoz kapcsolódó ügyfélszámlán rendelkezésre áll, ezért a befektetőnek átutalás esetén a jegyzés lezárásának kockázatát is viselnie kell. Amennyiben ugyanis a jegyzési szándék kinyilvánítása és a jegyzett összeg számlára érkezése között egy munkanapnál hosszabb idő telik el, és ezalatt az Alapkezelő a jegyzést érvényesen lezárja, úgy az ügyfélszámlára ez után érkezett összegeknek megfelelő jegyzések nem érvényesek. esetleges aluljegyzés kockázata Amennyiben a jegyzési eljárás során a befektetők nem jegyzik le a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét, a kibocsátás meghiúsul, az alap nem jön létre. 2. a kibocsátásra vonatkozó általános rendelkezések A jelen Tájékoztató a Magyar Köztársaság joga, különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései és az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK Rendelete (2004. április 29.) alapján nyújt a befektetőknek információkat a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alapra vonatkozó általános rendelkezésekről. A jelen Tájékoztatót a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, mint Kibocsátó törvényes képviselője, azaz az Alapkezelő, a Forgalmazóval együttműködve készítette el. A Törvény a Kibocsátó, a Forgalmazó és a befektetési jegy szabályozott piacra történő bevezetéséért felelős személy (Alapkezelő) felelősségéről a következőképpen rendelkezik (a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szövege): 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékozatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó és a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. 57. (1) A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A jelen dokumentum a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. mint a kibocsátó törvényes képviselője és a K&H Bank Zrt., mint forgalmazó jelen Tájékoztatóban foglaltakért egyetemleges felelősséget vállalnak, amit az Tájékoztató végén és külön nyilatkozatban aláírásukkal erősítenek meg. A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., mint alapkezelő és a K&H Bank Zrt., mint letétkezelő társasággal szemben a befektetési jegyek eladásának megkezdését megelőző három naptári éven belül csődeljárást nem rendeltek el. 7

8 a Tájékoztatóban használt fogalmak Bank Befektetési alap, alap: jelen Tájékoztató esetében a K&H Bank Zrt. befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság; jelen Tájékoztató esetében a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., (a továbbiakban Alapkezelő); Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; Befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet; jelen Tájékoztató esetében a K&H Bank Zrt. (továbbiakban Letétkezelő); Befektetési eszköz: Befektetési jegy: Befektető: Bszt.: Dematerializált értékpapír: Értékpapírszámla: Felügyelet: a Bszt. 6. -ában felsorolt pénzügyi eszközök közül mindazok, amelyekbe történő befektetést jelen Tájékoztató lehetővé teszi az alap számára; befektetési alap nevében a Törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján, saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, a szabályozott piac, tőzsde illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja; jelen Tájékoztató esetében az alapban befektetési jegyet szerző személy; évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól. a Törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy felügyeleti hatáskörét gyakorló jogutódja; 8

9 Forgalmazó: az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás. Jelen Tájékoztató esetében a K&H Bank Zrt. (továbbiakban Forgalmazó); Hozamvédelem: az Alapkezelő tőke megóvására és kifizetésére és hozamfizetésre vonatkozó ígérete, amely a Kezelési Szabályzatban kerül meghatározásra. A Tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény alapján az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával köteles alátámasztani az ügyfél részletes tájékoztatása mellett; Kibocsátó: MNB: Nettó eszközérték: Nyilvános forgalomba-hozatal: Ptk.: Rendelet: Tőkevédelem: Törvény: Ügyfél: Ügyfélszámla: Zártvégű befektetési alap: az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja; jelen Tájékoztató esetében az adott alap; Magyar Nemzeti Bank; a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; értékpapírok, jelen esetben az adott Alap befektetési jegyeinek nem zártkörű forgalomba hozatala a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról az Alapkezelő tőke megóvására vonatkozó ígérete, amely a Kezelési Szabályzatban kerül meghatározásra. A Tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény alapján az Alapkezelő tőke megóvására vonatkozó ígéretét ezt biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával köteles alátámasztani az ügyfél részletes tájékoztatása mellett; a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény; az a személy, aki a Törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi, jelen Tájékoztató esetében az adott alap befektetési jegyét birtokló személy; az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló a Forgalmazónál vezetett számla; az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. 9

10 3. a kibocsátásban szereplő felelős személyek Alapkezelő: Forgalmazó: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; Tel.: K&H Bank Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; Tel.: alapkezelő Az Alapkezelő igazgatósága Luc Popelier Johan Daemen Johan De Ryck Dr. Bába Ágnes ügyvezető igazgató, KBC Asset Management N.V. ügyvezető igazgató, KBC Insurance N.V. vezérigazgató CSOB Asset Management vezérigazgató-helyettes, K&H Bank Zrt. Havenlaan 6, B-1080 Brussels Havenlaan 2, B-1080 Brussels Perlova 5, Prága, Cseh Köztársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Jan Swinnen ügyvezető igazgató K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Marko Voljč vezérigazgató, K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Zobor Zsuzsanna vezérigazgató K&H Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Gombás Attila pénzügyi igazgató, K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága dr. Kosdi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Miha Kristl Kockázatkezelés vezetője K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Németh Balázs Kontrolling vezetője K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. Kovalovszki Tamás Dr. Varga Tiborné Varga Mária Számvitel és Jelentésszolgálat vezetője K&H Bank Zrt. Betéti és Termékmenedzsment Főosztály vezetője K&H Bank Zrt Budapest, Vigadó tér Budapest, Vigadó tér alvállalkozó KBC Asset Management N.V., 1080 Brussels, Havenlaan 2, Belgium 3.3. letétkezelő K&H Bank Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér forgalmazó K&H Bank Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér könyvvizsgáló A 4.1 nyilvános ajánlattétel pontban meghatározottak szerint. 10

11 4. az ajánlott értékpapírra vonatkozó általános információk 4.1. a nyilvános ajánlattétel az alap befektetési célja Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H háromszor fizető 3 származtatott alap további célja, hogy a tőkevédelmen túl az első hozamfizetési napon egy fix, előre meghatározott hozamot fizessen, valamint a második és a végső hozamfizetési napon a mögöttes, részvényekből álló Kosár elemeinek teljesítményétől függő hozamot fizessen alapadatok Kibocsátó (Alap) neve Alap rövid neve Forgalombahozatal módja Alap devizaneme Alap kibocsátását, valamint tőzsdei bevezetését jóváhagyó Alapkezelői Igazgatósági határozat száma és időpontja PSzÁF kibocsátást engedélyező határozatának száma és dátuma Megjelentetési, megtekintési hely, idő, mód Alapkezelő (a kibocsátó törvényes képviselője) K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H háromszor fizető 3 származtatott alap nyilvános, jegyzési eljárás HUF (azaz forint)* 3/2009. (02.20.); február 20. E-III /2009.; május 7. az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján ( a forgalmazási helyeken üzleti órákban; valamint a weboldalon K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1) Letétkezelő K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1) Forgalmazó K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1) Könyvvizsgáló neve KPMG Hungária Kft. Könyvvizsgáló címe 1139 Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló regisztrációs száma Kijelölt könyvvizsgáló neve Kijelölt könyvvizsgáló regisztrációs száma Befektetési jegy neve Befektetési jegy megjelenési módja Befektetési jegy ISIN azonosítója Befektetési jegy devizaneme Befektetési jegy névértéke Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége Túljegyzés Tóth István K&H háromszor fizető 3 befektetési jegy dematerializált, névre szóló HU megegyezik az alap devizanemével ,- HUF, azaz tízezer forint db a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést a Kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad 11

12 Jegyzési időszak kezdő napja május 11. Jegyzési időszak záró napja legkésőbb** Jegyzők köre Jegyzési helyek Jegyzési ár Jegyzéskor fizetendő vételár június 26. devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják a K&H Bank Zrt. 1. sz. Mellékletben meghatározott fiókjai minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 8%-os kamat figyelembevételével. a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzata Jegyzési alszámla száma Jegyzési ár fizetésének módja Minimum jegyezhető névérték Maximum jegyezhető névérték Futamidő kezdete (alap indulásának napja) Futamidő vége (alap lejáratának napja) Záró nettó eszközérték megállapításának dátuma Hozamfizetési napok Megfeleltetési napok Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának dátuma átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénzbefizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik ,- HUF, azaz kétszázezer forint Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen július január január július július január július július január január 28. *Jelen dokumentumban használt forint (HUF) megjelölés alatt a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközét kell érteni. **Az Alapkezelő a Tőkepiacról szóló évi CXX törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték. Aluljegyzés A kibocsátás meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett ,- forint névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés). Aluljegyzés, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti. Jegyzés módja A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A 12

13 meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit, a meghatalmazás időbeli hatályát, a befektető ügyfél-azonosító számlaszámát. A befektetési jegy dematerializált értékpapírként kerül kibocsátásra, ezért jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. A jegyzés során a befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzösszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. Az elfogadott jegyzések alapján forgalomba-hozatalra kerülő befektetési jegyeket a forgalmazó a befektető javára értékpapírszámlán tartja nyilván. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett. A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat és tényeket tartalmazza, a nyilvános ajánlattételt követően és a jegyzési időszak alatt hozzáférhető, nyomtatott formában rendelkezésre áll a jegyzési helyen, üzleti órákban, továbbá megtekinthető a megjelentetési helyeken. Az Alap kibocsátását követő 1 hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi az alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetését Hozamvédelemre vonatkozó ígéret A Tőkepiacról szóló évi CXX törvény 241. alapján az Alapkezelő az alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet teszi az alap teljes futamidejére vonatkozóan: Az Alapadatok pontban meghatározott o első hozamfizetési napon a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékére vetített 12% előre meghatározott fix hozamot; o a második és a végső hozamfizetési napon a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegy névértékére vetített maximum 17%, de minimum 5% hozamot, valamint o a végső hozamfizetési napon a befektetési jegyek névértékét (tőkevédelem). Elérhető Legmagasabb Hozam (a teljes futamidőre): 46% (EHM: maximum 11,28%)*; Minimum Fix Hozam (a teljes futamidőre): 22% (EHM: 5,78%)** A Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben feltüntetett hozam a teljes futamidőre vonatkozó hozam. * EHM: egységesített értékpapír hozam mutató Az EHM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:,ahol: n: a kamatfizetések száma, r: az EHM értéke, t i: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+tt) i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és tőketörlesztés összege. 13

14 Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. A meghirdetett Hozamvédelemre vonatkozó ígéret a következő képlettel írható le: Hozam az első hozamfizetési napon = 12%; Hozam a második és a végső hozamfizetési napon = Maximum (5% ; kosár hozama) Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretből származó fizetési kötelezettsége megszűnik abban az esetben, ha a befektetési politika megvalósítását, egyben a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret teljesítését az Alapkezelőn és a Bankon kívül eső elháríthatatlan külső ok korlátozná vagy akadályozná. Az Alapkezelő az alap által biztosított hozamra vonatkozó ígéretét legkésőbb a jegyzés kezdő napján a közzétételi helyein a befektetők tájékoztatása érdekében nyilvánosságra hozza (a továbbiakban: Hozamvédelemre vonatkozó ígéret) a befektetési jegyekhez fűződő jogok - Az egyes hozamfizetési napokat közvetlenül megelőző Megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkező Befektető a befektetett összegtől függően jogosult a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret összegére a Kezelési Szabályzat 2. pontjában leírtaknak megfelelően, valamint a forgalomba hozott alap lejáratakor annak befektetési jegyével rendelkező Befektető jogosult a tulajdonában lévő befektetési jegyek névértékére. - Jogosult a Befektető arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési vállalkozás által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron. - A befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a jelen Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a féléves és éves jelentést. A jelentésekhez a befektetési jegy tulajdonosok egyébként hozzáférhetnek az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján ( a Forgalmazási helyeken, az Alapkezelő, és a Letétkezelő irodáiban. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztatót a befektető részére - kérésére nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. - A Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekre vonatkozó, a Törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. - Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekre vonatkozóan a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására joghatóság, háttérszabályok A jelen Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Minden, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, így különösen a befektetési jegyek jegyzését szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, a Törvény, a Rendelet, a Bszt., a Ptk., továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak az alap további jellemzői Az alap típusa, fajtája, futamideje, formája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, értékpapír befektetési alap, melynek üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. A forgalomba hozott alap zártvégű befektetési alap, ami azt jelenti, hogy a kibocsátott befektetési jegyek futamidő közben nem, csak a futamidő lejáratakor válthatók vissza. A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásának szabályait a Kezelési Szabályzat 1. pontja tartalmazza. 14

15 4.3. a befektetési jegyek további jellemzői a befektetési jegyek megjelenési formája Az alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. Az Alapkezelő a jegyzés tényleges lezárását követő banki munkanapon értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki a dematerializált értékpapírról, amit a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-nél (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11, továbbiakban mint KELER Zrt.) helyez el. Ezt követően a befektetési jegyet az Alapkezelő a KELER Zrt-nél keletkezteti. A befektetési jegy fizikailag kinyomtatásra nem kerül, így az fizikai formában nem kérhető ki, és annak nyomdai úton történő előállításáról az Alapkezelő később sem rendelkezhet a befektetési jegyek nyilvántartása A dematerializált befektetési jegyek nyilvántartása a Befektető nevére nyitott értékpapírszámlán történik. A befektetési jegy tulajdonosa részére értékpapírszámlát a Forgalmazó vezet. A Forgalmazó tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a KELER Zrt. vezeti (a továbbiakban együtt: számlavezető). Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámlaszerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a kifizetendő hozamra vonatkozó további rendelkezések a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretre jogosultak köre Az Alapkezelő alapra vonatkozó Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. Ez a korlátozás nem érinti a Befektetővédelmi Alapnak, az Alapkezelő felszámolása esetén a Törvény alapján fennálló kártalanítási kötelezettségét a befektető felé. A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret alapján az egyes hozamfizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az adott Hozamfizetési napot megelőző Megfeleltetési napon az alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalombahozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg. A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret alapja minden esetben a befektetési jegyek darabszámának és névértékének szorzata. Azt a Befektetőt, aki az adott alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg a befektetés értékét befolyásoló tényezők A befektetés értékét az adott alap által elhelyezett betétek kamatai valamint a Kezelési Szabályzat 2.3 pontjában meghatározott mögöttes termék(ek) teljesítménye határozza meg. 15

16 hozamfizetés A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret kifizetésének szabályai a 4.1 nyilvános ajánlattétel pontban találhatók adózás A nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a Törvény szerinti hozama a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, melynek mértéke az Tájékoztató elkészítésének időpontjában 20 %, melyet a kifizető köteles kifizetéskor levonni január 1. napjától a befektetési jegyek tőzsdén történő átruházásából származó jövedelem utáni adó mértéke 20%, melyet - a kifizető által adott igazolás alapján - a magánszemély önadózás keretében vall be és fizet meg. A tőzsdei ügyletből származó jövedelem számításánál a magánszemély által adott évben elért, összes ügyleti nyereség összegének az adott évben elért összes ügyleti veszteségek összegével csökkentett értéket kell figyelembe venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adótörvények, így különösen a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, valamint devizakülföldiek esetében, abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti honos országa között létrejött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései tartalmazzák a jegyzés nyilvános ajánlattételben nem szabályozott további jellemzői a jegyzés során befolyt összeg kezelése A Letétkezelő a jegyzés folyamán az alap indulásának napjáig a jegyzés során befolyt összeget az elkülönített letéti számlán tartja, amely számlára az alap nyilvántartásba vételéig a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Diszkont áron történő jegyzés esetén alap indulásának napján a jegyzési árat a Letétkezelő az alap letéti számláján a befektetési jegy névértékére kiegészíti. Névértéken történő jegyzés esetén a jegyzési árat a Letétkezelő az alap letéti számláján őrzi. Az alap indulásának napján a befektetők értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek névértéken kerülnek jóváírásra. Sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely az alap indulását követő öt napon belül postai úton, írásban teljesítési igazolást küld a Befektetőknek. A nyilvános forgalomba hozatal eredményét az Alapkezelő az eljárás lezárását követő öt napon belül a Felügyeletnek bejelenti, és honlapján ( valamint a Forgalmazó honlapján ( nyilvánosságra hozza a jegyzési időszak záró napja A záró nap alatt azt a napot értjük, amelyen a jegyzés korábbi lezárása hiányában utoljára lehet az adott befektetési alap befektetési jegyét jegyezni. Az Alapkezelő a Törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is lezárhatja a jegyzési időszakot, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték és a Törvény 49. (2) bekezdése alapján a jegyzési időszak kezdő napjától számítva három banki munkanap már eltelt. Az Alapkezelő az adott alap hirdetményi helyein és a Forgalmazás helyein egy banki munkanappal megelőzően hirdetményben tájékoztatja az adott alapból jegyző Befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárásáról. A jegyzés sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul kezdeményezi az adott alap nyilvántartásba vételét a Törvény nak rendelkezései szerint. Az alap a nyilvántartásba vétellel jön létre, ezt követően nyílik meg az Alapkezelő joga arra, hogy az abból jegyző befektetők által befizetett összeg felett az alap befektetési politikájának megfelelően rendelkezzen. 16

17 Az Alapkezelő a Törvény 263. (2) bekezdésének megfelelően az alap létrehozatalát követő egy hónapon belül kezdeményezi az alap befektetési jegyeinek szabályozott piacra (a Budapesti Értéktőzsdére) történő bevezetését érvénytelen jegyzés Érvénytelen a jegyzés, ha: - a jegyzési ív nem felel meg a jogszabályi formai és tartalmi követelményeknek, - a jegyzés ellenértéke a jegyzési időszak végéig a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra, - a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel, - a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik, - a jegyzés beleütközik az Tájékoztató vagy valamely jogszabály rendelkezéseibe jegyzési garancia A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségének lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal befektetési célkitűzések és politikák, befektetési korlátozások A forgalomba hozott alap befektetési célkitűzéseit, befektetési politikáját és a rá vonatkozóan Törvényben előírt befektetési korlátozásokat a Kezelési Szabályzat 2.6 pontja tartalmazza. Amennyiben az Alapkezelő a befektetési korlátozásokat megszegi, arról haladéktalanul tájékoztatja a befektetőket az adott alap hirdetményi helyein és a befektetési korlátozás megsértését haladéktalanul megszünteti. A Rendelet szerint ha egy alap a befektetési eszközeinek több, mint 20%-át egy befektetési szolgáltatónál helyezi el, akkor a kibocsátási dokumentációban ezt a befektetési szolgáltatót részletesen be kell mutatni. Az alap bruttó befektetési eszközeinek több mint 20 %-át várhatóan a K&H Bank Zrt-nél, bankbetétben helyezi el. A K&H Bank Zrt. részletes bemutatását az 5.3 pont tartalmazza értékelés A forgalomba hozott alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték kiszámításának szabályait a Kezelési Szabályzat 4. pontja tartalmazza a befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő az Alappal kapcsolatos minden rendszeres és rendkívüli eseményről tájékoztatja a Befektetőket a következő dokumentumok segítségével: Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, éves jelentés, féléves jelentés, hirdetmények, amelyek az Alapkezelő és Forgalmazó honlapján ( jelennek meg. A fenti dokumentumok megjelenéséről, a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban beállt változásokról kizárólag az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján közzétett hirdetményekben értesülhetnek, azokról a Befektetők külön értesítést nem kapnak. Felhívjuk a Befektetők figyelmét a hirdetmények folyamatos figyelemmel kísérésének szükségességére ahhoz, hogy teljeskörű tájékozottsággal bírjanak befektetési döntéseik meghozatalához. Az Alapkezelő további helyeken történő közzétételekre kötelezett a Tpt. 56. alapján, mely kötelezettségének jelen Tájékoztató elkészítésekor a Felügyelet által üzemeltetett honlapon ( tesz eleget. A Letétkezelő naponta közzéteszi az alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő és Forgalmazó honlapján ( 17

18 5. a forgalombahozatal szereplőinek bemutatása - Az Alapkezelő olyan részvénytársaság, amely befektetési alapkezelői tevékenységet végez. Ennek keretében az alap részére általa kialakított portfoliókat, a Kezelési Szabályzatban meghatározott befektetési politika alapján kezeli. - A Forgalmazó az értékpapír értékesítésében részt vevő befektetési szolgáltató. - A Letétkezelő olyan hitelintézet, amely az alapkezelési tevékenységgel kapcsolatban felmerülő értékpapír- és pénzmozgásokat nyilvántartja, kiszámolja és közzéteszi az alapok nettó eszközértékét, valamint sajátos módon ellenőrzi az Alapkezelőt az alapkezelő társaság bemutatása Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Alapkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Alapkezelő telefonszáma: Alapkezelő alaptőkéje: Működésének időtartama: Az alapítás időpontja: október 10. Felügyeleti engedély száma: ,-Ft, amely befizetésre is került Az Alapkezelő határozatlan időre alakult. PSZÁF III./ /2002. Felügyeleti engedély időpontja: július 18. Bejegyzés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe részvénytársaságként november 05. napján. Nyilvántartó bíróság: a Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon Alkalmazotti létszám: 27 fő Alapkezelő könyvvizsgálója: Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20. Alapkezelő hirdetményeinek közzétételének helye: az Alapkezelő honlapja ( az alapkezelő üzleti tevékenységének múltja és fejlődése A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. ABN AMRO (Magyarország) Vagyonkezelő Rt. néven őszén alakult kizárólag értékpapír portfolió-kezelési (asset management) tevékenység végzésére július 19-től a társaság K&H Vagyonkezelő Rt. néven működött tovább, mint önkéntes és magánnyugdíjpénztári vagyonkezelésre, értékpapír portfoliók kezelésére szakosodott befektetési szolgáltató gazdasági társaság július 18-tól a K&H Vagyonkezelő Rt. neve és tevékenységi köre megváltozott, és mint K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. működik tovább. Jelenlegi tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, portfoliókezelés, önkéntes pénztári és magán nyugdíjpénztári vagyonkezelés, valamint befektetési tanácsadás. A nemzetközi befektetések menedzselésében a KBC Asset Management Brüsszel nyújt az Alapkezelőnek segítséget elsősorban a termékfejlesztésben, az alapok befektetési politikájának kialakításában, elemzések és piaci információk átadása terén. A Társaság története során az egyik legnagyobb hazai befektetési alapkezelővé nőtte ki magát, eddig tizenhat nyíltvégű alapot és több mint hetven zártvégű tőke- és hozamvédett szerkezetű alapot hozott létre. A Társaság által befektetési alapokban kezelt vagyon december végén meghaladta az 530 milliárd Ft-ot, az összes kezelt vagyon pedig elérte az 712 milliárd forintot. 18

19 az alapkezelő üzleti tevékenysége Tevékenységi köre: Alapkezelés (főtevékenység) Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Az Alapkezelő jelen Tájékoztató aláírásával nyilatkozik arról, hogy fő tevékenységként kizárólag a Felügyelet engedélyéhez kötött befektetési alapkezelési tevékenységet végez, amelyre engedéllyel rendelkezik. Egyéb tevékenységei közé tartoznak a Törvény 229. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott portfoliókezelés és e) pontjában foglalt befektetési tanácsadás az alapkezelő tulajdonosának bemutatása Az Alapkezelő 100%-os tulajdonosa a K&H Bank Zrt., bemutatását ld pontban az alapkezelő szervezeti felépítésének ismertetése Az Alapkezelő a K&H Bank Zrt-vel összevont felügyelet alá tartozó cégcsoport tagja. A cégcsoport további jelentősebb tagjai: K&H Equities Tanácsadó Zrt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., K&H Pannonlízing Zrt. Az Alapkezelő stratégiai irányítását az Igazgatóság, tevékenységének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. A vezető állású munkavállalókat a Tájékoztató pontja tartalmazza. Az Alapkezelő munkaszervezetének főbb egységei: termékfejlesztés és tudásmenedzsment, portfoliókezelés, intézményi értékesítés és middle office. Az Alapkezelő kockázatkezelőt, megfelelési vezetőt, főkönyvelőt és belső ellenőrt foglalkoztat. A munkaszervezet a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll az alapkezelő irányító és felügyelő szervei, vezető állású munkavállalók Igazgatóság tagjai: Luc Popelier: Az Antwerpeni Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát 1988-ban. Szakmai pályafutását a Kredietbank N.V.-nél kezdte Vállalati területen tól 1999-ig a UBS Londonnál a Vállalatfinanszírozási terület Igazgatójaként tevékenykedik. Ezt követően a KBC Securities N.V. Vállalatfinanszírozási területén Ügyvezető Igazgató októberétől a KBC Csoport stratégiájáért és üzleti fejlesztéseiért felelős menedzser közepétől a KBC Bank N.V. Kereskedelemfinanszírozásért felelős Ügyvezető igazgatója, majd márciusától a KBC Asset Management N.V. Ügyvezető Igazgatója, a Végrehajtó Bizottság tagja. Zobor Zsuzsanna: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1985-ben szerzett közgazdász és szociológus diplomát, 1994-ben ugyanott bankmenedzseri posztgraduális diplomát. Pénzügyi pályafutását 1989-ben kezdte a Pénzügyminisztériumban között az Általános Értékforgalmi Bank Befektetési és Értékpapír Osztályán dolgozott től az ABN Amro Vagyonkezelő munkatársaként kezdetben befektetési alapok kezelésével foglalkozott, később a szervezet jogutódjánál a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt-nél a termékfejlesztési és értékesítéstámogatási területet vezeti, majd 2004 őszétől vezérigazgatói tisztséget lát el. Jan Swinnen: a HORAMA egyetemen Belgiumban szerzett diplomát számvitel, bank és biztosítási területen, majd emberi erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos tanulmányokat folytatott ben a Kredietbanknál fióki ügyintézőként, majd fiókvezetői asszisztensként, később fiókvezetőként dolgozott tól a KBC munkatársa, fiókvezető, majd régióvezető munkakört látott el tól a K&H Bank Zrt.- nél senior ügyvezető igazgató a lakossági üzletág termék, stratégia, értékesítés területén, től pedig senior ügyvezető igazgató a lakossági területen. 19

20 Johan De Ryck: a belgiumi Vrije Universiteit Brussel egyetemen 1992-ben szerzett közgazdász diplomát, majd a Boston University egyetem pénzügyi szakán, a The John Hopkins University egyetemen nemzeti jogi szakon folytatott tanulmányokat től nyugdíjpénztári alapok és portfoliók kezelése során pénzügyi tanácsadóként dolgozott. A KBC Bank belgiumi csoportjánál 1996-tól intézményi befektetések és nyugdíjpénztári alapok kezelésével foglalkozott senior managerként, majd 2002-től a bankcsoport Cseh Köztársaságban lévő befektetési társaságának, a CSOB Fund Management vezérigazgatója, valamint a KBC Asset Management kelet-európai régiójának vezetője. Marko Voljc: a ljubljanai egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, majd évtől a Szlovén Nemzeti Bank elemző osztályának volt vezetője évek között Washingtonban dolgozott a Világbanknál évtől a Nova Ljubljanska Banka elnök-vezérigazgatója, február hónaptól a KBC Bank Közép-európai Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd május hónaptól a K&H Bank Zrt. vezérigazgatója. Dr. Bába Ágnes: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen évben szerzett diplomát, majd egyetemi doktori tanulmányokat folytatott ben okleveles könyvvizsgálói minősítést szerzett a Missouri Egyetemen Kansas city-ben, az USA-ban től a Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt-nél gazdasági igazgató, 1998-tól a Rabobank Magyarország Rt-nél ügyvezető igazgató, majd vezérigazgató-helyettes től a K&H Bank Zrt-nél senior ügyvezető igazgató, majd 2004-től vezérigazgató-helyettes. Johan Daemen: a Leuven-i Katholieke Universiteit természettudományi fakultásán matematika tudományterületen évben szerzett diplomát, majd a Leuveni Katholieke Universiteit Közgazdasági és Alkalmazott Közgazdaságtudományi Karán biztosítás-matemetikai tudományokból szerzett évben egyetemi oklevelet évtől az ABB Insurance társaságnál áll alkalmazásban, mint aktuárius, évtől az ABB Insurance társaság életbiztosítási ágánál menedzser, majd évtől a biztosító társaság Life and Health csoportjának ügyvezetője évtől a KBC Insurance társaság Life and Health csoportjának ügyvezető igazgatója. Gombás Attila: A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1994-ben szerzett diplomát pénzügy és EU tanulmányok szakon. Pénzügyi pályafutását a diploma megszerzése után a K&H Banknál kezdte junior kontrollerként. Egy évvel később a Kontrolling Módszertani Osztály vezetője től szenior menedzserként tevékenykedett a Kontrolling Tervezési és Módszertani Fejlesztés osztályán, majd a K&H és az ABN Amro egyesülése után a Kontrolling Pénzügyi Tervezés és Elemzés osztályát vezette ben kinevezték Kontrolling Igazgató, majd 2005 októberétől a Pénzügyi Divízió vezetői posztját töltötte be májusától a Pénzügy és Kockázatkezelési Divízió vezetője. A K&H Bank Zrt. Vezetői Bizottságának tagja. Felügyelő Bizottság: dr. Kosdi-Kovács Zoltán: 1993-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Állam- és Jogtudományi Karán, majd 1996-ban gazdálkodási szakirányú közgazdasági szakokleveles jogászként végzett az Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Két évvel később az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi továbbképző Intézetének bank szakjogász posztgraduális képzésén szerzett diplomát. Szakmai pályafutását a K&H Banknál kezdte 1993 ban jogi előadóként, majd 1996 júliusától jogtanácsos, egy évvel később a Speciális jogi osztály osztályvezetője novemberétől a Jogi Főosztály osztályvezetője, majd januárjától főosztályvezető ugyanitt júliusától a K&H Bank Jogi és társasági titkársági főosztályán, júniusától a Jogi főosztályon tevékenykedik vezető jogtanácsosként, júniusától a bank ügyvezető igazgatója. Miha Kristl: Egyetemi tanulmányait 2000-ben fejezte be a Ljubljanai Egyetem Közgazdasági Karán Bank és Pénzügyek szakon. Ugyanebben az évben ösztöndíjasként tanult az Indiana University Kelley School of Business szakán ben szerzett diplomát a Ljubljanai Egyetem Közgazdasági Karának Master of Science képzésén. Szakmai pályafutását a Bank of Slovenianál kezdte piaci kockázati elemzőként, majd 2003 júliusától januárjáig a Raiffeisen Krekova banka Treasury Banki befektetési ellenőrzés vezetője, majd ezt követően ugyanitt a Kockázatkezelési osztály vezetője januárjában csatlakozott a K&H Bankhoz, mint a Kockázatkezelés vezetője. 20

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL 10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelı ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Kezelési

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató A jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a kibocsátó kötvényprogram keretében a jelen

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. november

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben