A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je"

Átírás

1 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je

2

3 Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek a futamidejének utolsó évébe lépett PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi gazdálkodásáról készült jelentést, amely az Alap elmúlt évének legfontosabb eseményeit, eredményeit, gazdálkodási adatait mutatja be. Az Alap évi m ködése és a pozitív t kenövekmény a augusztusi és a februári hozamfizetések alkalmával összesen 10,2 % ( Ft) hozam kifizetését tette lehet vé. Az I. félévi gazdálkodási eredmény alapján Ft, a II. félévi gazdálkodási eredmény alapján Ft került kifizetésre. A magyarországi ingatlanalapok közül a leghosszabb m ködésre visszatekint PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap futamidejének eddig eltelt tizenkét éve alatt összesen több mint 4 milliárd ( ) forint hozamot fizetett ki a befektetési jegy tulajdonosok részére, miközben 3,2 milliárd forintos induló t kéje december 31-ig ezer forintra emelkedett (nettó eszközérték) március 31-én az Alap nettó eszközértéke ezer forint t kenövekményt tartalmazott. évben az ingatlanportfoliójából A MAMMUT Üzletházban lév befektetések közül t kenyereséggel értékesítésre került 4 db (L-054, L-064, R-102a, R-203) üzlethelyiség. Jelen éves jelentés lezárásáig, folyamán értékesítésre került további két üzlethelyiség (L-055, R-322). A fenti értékesítések következtében tovább csökkent az ingatlanállomány összetételében a kereskedelmi ingatlanok aránya. T kenyereséggel eladásra került a Bp. I., Várfok u III. 3. sz. alatti lakás a hozzátartozó tárolóval és parkolókkal, valamint a Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. sz. alatti lakóingatlan is. Mint már korábban tájékoztattuk tisztelt befektet inket a futamid kétszer egy éves meghosszabbítási lehet ségének az Alap Kezelési szabályzatában foglalt feltételei szerint az Alapkezel igazgatósága én kelt igazgatósági határozatával december 31-ig, május 10-én 4/3/ sz. igazgatósági határozatával a futamid december 31-ig történ meghosszabbításáról egyhangú döntést hozott, figyelembe véve az Alap eddigi m ködését, a befektetési jegy tulajdonosok részére a futamid alatt kifizetett hozamok mértékét, a t kenövekmény számla pozitív egyenlegét, a jelenlegi portfolió hozamtermel képességét, valamint az ingatlanpiac alakulását. Fentiek alapján befektetési jegyeik december 31. után, a befektetési alap T kepiaci törvényben szabályozott megsz nési id szakát követ en válthatók vissza. (A Kezelési szabályzat további futamid hosszabbítást nem tesz lehet vé.) A visszaváltás id pontjáról az Alap megsz nési id szakában hirdetményben tájékoztatjuk befektet inket. A T kepiacról szóló évi CXX törvény nyomdai úton el állított értékpapírokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelel en október 29-én átalakításra kerültek az alap nyomdai úton el állított befektetési jegyei (dematerializáció). Az átalakítás során összevonásra került a korábban is azonos jogokat megtestesít A és B sorozat, így az Alap jegyzett t kéje összesen db egyenként forint névérték dematerializált befektetési jegyb l áll. A futamid utolsó évében az Alapkezel célja, hogy a portfolióban lév ingatlanok üzemeltetését, hasznosítását magas színvonalon végezze, és portfoliójában lév ingatlanokat és elkészült beruházásait az elérhet legmagasabb t kenyereséggel értékesítse. Az Alap éves gazdálkodását bemutató jelentést postai úton is elküldjük azoknak a Tisztelt befektet inknek, akik igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelzik ügyfélszolgálatunknál. Tisztelettel: A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. Igazgatósága és munkatársai PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

4 A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap szervezete és m ködése Az Alapkezel, az Alap, és a befektetési jegy tulajdonosok viszonya ÁPV Rt. Alapító, tulajdonos (100 %) Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet Alapkezel Könyvvizsgálója Prudent-Invest Befektetési Alapkezel Rt. Alapkezel igazgatósága Alapkezel Felügyel Bizottsága Alap könyvvizsgálója Alapkezel munkaszervezete a vagyonkezel i tevékenység ellátásában közrem köd megbízottak, szakért k, vállalkozók Letétkezel bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Ingatlan értékbecsl : F BER Rt. Az Alap tulajdonosai PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap Induló saját t ke: ezer Ft befektetési jegyek Befektetési jegy tulajdonosok ( db 1000 Ft. névérték, névre szóló, szabadon átruházható befektetési jegy tulajdonosa) Alapkezelés: a befektetési jegy tulajdonosok általános törvényi megbízása alapján (Tpt.) PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

5 I. Tájékoztatás az Alapkezel r l: A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap m ködésének bemutatása Cég neve: PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Részvénytársaság Székhelye: 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19. Ügyfélszolgálat: Hétf t l péntekig 9-13 óráig. Tel.: Internet: A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Részvénytársaságot az Állami Privatizációs és Vagyonkezel Rt. (ÁPV Rt.) jogel dje, az Állami Vagyonügynökség július hóban alapította, ,- Ft jegyzett t kével. Az ÁPV Rt. 368/2003. (VI. 19.) sz. határozata alapján kiadott 168/2003. (VI. 19.) sz. alapítói határozatával sort került a PRUDENT-INVEST Rt. (a T kepiacról szóló évi CXX. törvényben el írt saját t ke követelmény miatt szükséges) alapt ke emelésére és az alapkezel részvényeinek dematerializált értékpapírrá történ átalakítására. Az alapkezel alapt kéje Ft. Egyszemélyes részvénytársaság, 85 db Ft névérték dematerializált részvénye az ÁPV Rt. tulajdonában van. Az alapkezel a PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap kezelését végzi. Az alapkezel feladata, hogy az Alap pénzeszközeit olyan ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére fordítsa, melyek hasznosítása a befektetési jegyek tulajdonosai számára biztosítják befektetési jegyük értékállóságát, valamint az elvárásoknak megfelel, évente kétszer kifizetésre kerül hozamot. II. Tájékoztatás a Letétkezel r l: Letétkezel bank (2000. február 1-t l): Kereskedelmi és Hitelbak Rt. Székhelye: Budapest, V., Vigadó tér 1-3. III. Tájékoztatás az Alap hivatalos értékbecsl jér l: Értékbecsl (2001. április 1-t l) F BER Nemzetközi Ingatlanfejleszt és Mérnöki Rt. Székhelye: Budapest, VII., Rumbach S. u. 14. IV. Az Alap Könyvvizsgálója: Urbancsek Gyuláné Budapest, XII Kakukk u. 6. Eng. sz.: A könyvvizsgáló pénzintézeti szakmai gyakorlattal és érvényes felel sségbiztosítással rendelkezik. V. Tájékoztatás az ingatlanbefektetési alapról: Az Alap jellege: A befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény alapján, zárt módon létrehozott, nyilvánossá vált zártvég ingatlanbefektetési alap. A T kepiacról szóló évi CXX tv. alapján ingatlanforgalmazó alapnak min sül. PSZÁF nyilvántartási száma: /93 Az Alap futamideje: február december 31.* * A Kezelési szabályzatban foglalt feltételek szerint az Alapkezel igazgatósága - egyhangú határozatával - az Alap futamidejét kétszer egy évvel hosszabbíthatta meg. Az Alapkezel igazgatóságának 4/1/2003 sz. határozata alapján a futamid december 31-ig, 4/3/ sz. igazgatósági határozatával a futamid december 31-ig lett meghosszabítva. Az Alap induló saját vagyona: Ft Forgalomban lev befektetési jegyek száma: db, egyenként 1000 Ft névérték, névre szóló, szabadon átruházható dematerializált befektetési jegy. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

6 KÁRPÓTLÁSI JEGY Ft Ft Ft Kibocsátott befektetési jegy névértéke, eft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap Cserearány jegyzési id szak Befektetési konstrukció: BEFEKTETÉSI JEGY jegyzési id szak hetekben Ft Ft Ft Ft Jegyzés összege 670 forintos kárpótlási jegy átlagárfolyammal számolva a befektet k mindkét jegyzési id szak alatt kb. 500 Ft-ért jutottak hozzá egy darab Ft névérték befektetési jegyhez. (3X670 / 4 = 503 Ft) kárpótlási jegy átlagárfolyam a jegyzési id szak Kezdete vége kezdetén végén Felhasznált kárpótlási jegy összesen: db Az Alap portfoliójának összetétele december 31-én Ingatlanok: Ft Egyéb tárgyi eszköz: Ft Pénzeszközök: Ft Köv.- Köt. egyenlege: Ft Kibocsátott befektetési jegyek száma össz.: 1 db befektetési jegy névértéke: P1 IBA induló saját vagyona december 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.: db 1000 Ft ezer Ft eft Ft A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértékének és hozamfizetéseinek alakulása a futamid alatt (1993. márciustól december 31-ig) Gazdálkodási id szak, ezer Ft Egy bef. jegyre jutó nettó eszk. érték, Ft Hozamfizetés Id pontja mértéke Kifizetett hozam Induló t ke: márc.- dec. XII II ,0 % eft I. félév VI VIII h II. félév XII II ,0 % eft I. félév VI VIII ,0 % eft II. félév XII II ,0 % eft I. félév VI VIII ,8 % eft II. félév XII II ,8 % eft I. félév VI VIII.15. 6,1 % eft 1997 II. félév XII II ,7 % eft I. félév VI VIII.15. 6,2 % eft II. félév XII II ,0 % eft I. félév VI VIII.15. 6,2 % eft II. félév XII II ,6 % eft I. félév VI VIII ,0 % eft II. félév XII II ,5 % eft I. félév VI VIII ,3 % eft II. félév XII II ,25 % eft I. félév VI VIII ,7 % eft II. félév XII II ,0 % eft I. félév VI VIII ,2 % eft II. félév XII II ,5 % eft I. félév VI VIII.15. 5,2 % eft II. félév XII II ,0 % eft márciustól december 31-ig tartó gazdálkodás alapján a befektetési jegy tulajdonosoknak kifizetett hozam összesen: eft h = az I. félévi hozam kifizetése el lett halasztva, és az II. félévi hozammal együtt került kifizetésre. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

7 Az Alapkezel tisztségvisel i és könyvvizsgálói: Igazgatóság: elnök: Ger Péter Házi Zoltán Herhoff Erzsébet dr. K vári László dr. Sarlós Miklós Virág Lászlóné Felügyel Bizottság elnök: dr. Egri Tamás dr. Csapó Annamária Gyulai Sándorné dr. Margitta Krisztina Könyvvizsgáló Alapkezel : Hankóné Király Ilona (Konto-Roll Audit Kft.) Alapok: Urbancsek Gyuláné Jogi képvisel Alapkezel : Dr. Kádár Kinga Alapok: Dr. Völgyesi Miklós Vezérigazgató: Gazdasági igazgató: Virág Lászlóné Szentesi Lászlóné BEFEKTET INK FIGYELMÉBE: január 1-t l hatályba lépett az új T kepiaci törvény (2001. évi CXX. tv.) amely átfogóan újraszabályozta a befektetési alapok létrehozását, m ködését, intézményrendszerét, felügyeletét. Több korábbi különálló jogszabályt felváltva az új Tpt. egy törvényben szabályozza az értékpapírok forgalomba hozatalát, a befektetési szolgáltatásokat és szolgáltatókat, az értékpapír- és árut zsdét, valamint a befektetési alapokat. I. Az ingatlanbefektetési alapok m ködését szabályozó évi CXX. törvény által meghatározott; valamint az Alap Kezelési szabályzatában szerepl fogalmak: Befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkör kibocsátásával létrehozott és m ködtetett, jogi személyiséggel rendelkez vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezel a befektet k általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. Zártvég alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamid lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. Befektetési alapkezel : befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkez részvénytársaság, vagy fióktelep. Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezel által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelel befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lév egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezel döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Befektetési alap letétkezel : a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végz hitelintézet. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

8 Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezel a befektetési alapkezel megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lév értékpapírok letéti rzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját t kéjének összegy jtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezel k sajátos ellen rzését végzi. Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszer séggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési jegy tulajdonost megillet hozamot az január 1-jét l érvényes adójogszabályok szerint nem terheli forrásadó. Saját t ke: a befektetési alap saját t kéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, m ködése során a saját t ke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos. : a befektetési alap portfoliójában szerepl eszközök ideértve a kölcsönbeadásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhel összes kötelezettséggel, beleértve a passzív id beli elhatárolásokat is. Felosztott hozam: a t kenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezel a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni. T kenövekmény: az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lév befektetési jegyek össznévértékének különbözete, amennyiben pozitív. (A befektet t a hozam olyan arányban illeti meg a tulajdonában lév befektetési jegy után, ahogy befektetési jegyének értéke a befektetési alapnak a hozam felosztáskori nettó eszközértékéhez viszonyul.) II. A befektet k tájékoztatása A befektet k tájékoztatása: az alapkezel a befektet k kérésére köteles ingyenesen rendelkezésre bocsátani az általa készített éves és féléves jelentéseket. Az éves jelentést az év lezárását követ 120 napon belül, a féléves jelentést a félév lezárását követ 45 napon belül teszi megtekinthet vé az alapkezel. Hirdetmények, nettó eszközérték közzététele: Az alapkezel két országos napilapban, valamint a t zsde hivatalos közzétételi helyén teszi közzé hivatalos hirdetményeit, valamint azt, hogy a befektet k mikor és hol juthatnak hozzá az éves és féléves jelentéshez. A T kepiaci törvény rendelkezései szerint január 1-t l december 31-ig az alap nettó eszközértékét - a korábbi havonkénti megállapítással szemben kéthetente, valamint a hónap utolsó napját követ en állapította meg az alap letétkezel je. A Tpt január 1-t l hatályos módosítása alapján a nettó eszközérték ismét havonként kerül megállapításra és közzétételre. III. A befektetési jegyek adás-vétele A befektetési jegyeket az Alap futamidejének végét követ megsz néséig az Alapkezel nem válthatja vissza. A befektetési jegy szabadon átruházható, ezért magánforgalomban, vagy t zsdei forgalomban történ adás-vétellel a befektetési jegy a futamid vége el tt is tulajdonost cserélhet. A t zsdei eladással vagy megvétellel bármelyik értékpapír keresked (bróker) cég megbízható. Magánforgalomban az átruházáshoz (pl. eladás vagy ajándékozás) a befektetési jegyek hátoldalán található forgatmány kitöltése és aláírása; illetve a letétbe helyezett értékpapír esetén adásvételi (vagy ajándékozási) szerz dés megkötése, és a szerz désnek az értékpapír letéti számlát vezet pénzintézetnél való bemutatása szükséges. A PILLÉR befektetési jegyek t zsdei árfolyama a Magyar T kepiac c. napilapban, valamint a Budapesti Értékt zsde honlapján ( kísérhet figyelemmel. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

9 A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap portfolió összetételének változása A Ft jegyzett t kével zártmódon alapított, nyilvánossá vált, zártvég ingatlanbefektetési alap december 31-i nettó eszközértéke Ft, a futamid alatt kifizetett hozam összesen Ft. Pillér Iroda ingatlan 100% Pénzeszközök 10,43% Telek 0,004% Pillér Iroda ingatlan 89,56% Telek 0,004% Pénzeszközök 10,91% Pillér Iroda ingatlan 89,08% Köv-köt. egyenl. 2% Pénzeszközök 32% Pillér Iroda ingatlan 66% Telek 0,004% december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( ) (5%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( ) (6%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (11%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (16,6%) ezer Ft Pénzeszközök 25,30% Telek 0,005% Lakás 2,71% Köv-köt. egyenl. 1,82% Pillér Egyéb 0,15% Iroda ingatlan 70,03% Köv-köt. Pillér1 egyenl ,05% Egyéb Pénzeszközök 0,11% 16,98% Telek 0,005% Iroda ingatlan 68,23% Lakás 2,63% Kereskedelmi ingatlan 11,00% Köv -köt. egy enl. 1,43% énzeszközök 33,76% Lakás 2,67% Kereskedelmi ingatlan 10,45% Pillér Iroda ingatlan 51,68% Pénzeszközök 28% Telek 0,004% Lakás 3% Kereskedelmi ingatlan 13% Pillér Egy éb 0,47% Iroda ingatlan 56% december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (11,8%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (11,2) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (13,8%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (10,5%) ezer Ft Pénzeszközök 16% Telek 0,004% Lakás 3% Kereskedelmi ingatlan 20% Pillér Egyéb 0,56% Iroda ingatlan 60% Pénzeszközök Telek 13% 0,004% Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 20% Pillér Egyéb 0,97% Iroda ingatlan 62% Pénzeszközök Telek 10% 0,004% Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 10% Pillér Egyéb 2,65% Iroda ingatlan 72% Telek 0,005% Lakás 4,25% Kereskedelmi ingatlan 4,86% Üdül 8,68% Pillér Pénzeszközök 0,21% Egy éb 0,37% Iroda ingatlan 81,63% december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Ft ( , ) (10,55%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.288Ft ( , ) (10,7%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.254Ft ( , ) (10,7%) ezer Ft december 31-én ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.144Ft (08.15., ) (10,2%) ezer Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

10 A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap portfoliójának változása és a vagyon változása december 31. Pénzeszközök 10% Telek 0,004% Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 10% Pillér Egyéb 2,65% Az Alap portfoliójának összetétele december 31-én Ingatlanok: Ft Egyéb tárgyi eszköz.: Pénzeszközök: Köv.- Köt. egyenlege: Ft Ft Ft P1 IBA. induló saját vagyona: Ft december 31-én Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.: Ft Telek 0,005% Lakás 4,25% Üdül 8,68% Pillér Pénzeszközök 0,21% Iroda ingatlan 72% december 31. Egyéb 0,37% változás : én én évben kifizetett hozam összesen: Vagyon növekedés : ezer Ft ezer Ft (6,5 %) ezer Ft (5,2 %) ezer Ft ezer Ft Kereskedelmi ingatlan 4,86% Iroda ingatlan 81,63% Az Alap portfoliójának összetétele december 31-én Ingatlanok: Ft Egyéb tárgyi eszköz.: Pénzeszközök: Köv.- Köt. egyenlege: Ft Ft Ft P1 IBA. induló saját vagyona: Ft december 31-én Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.: Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

11 A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok bemutatása Ingatlan címe helyrajzi szám Ingatlannyilvántartási besorolása Hasznosítás módja telek mérete Épület bruttó területe Bérbeadható terület Portfolióba kerülés ideje Bp. V., Alkotmány u kivett irodaház irodaház március 1. Értékesítés ideje Bp. V. Deák Ferenc u kivett irodaház irodaház március 1. Bp. I., Toldy Ferenc u /1 Iroda - apartman értékesítés március 9. Bp. V., Egyetem tér 5. II. 8/A /0/A/21 iroda iroda január 10. Budapest, I., Várfok u II. em /A/ január január 31. lakások Budapest, I., Várfok u III. em /A/ augusztus 4. Budapest, I., Várfok u A/38, T /A/38 gk.beállóhelyek, január január 31. Budapest, I., Várfok u A/54, P /A/54 tárolók január január 31. kivett építési terület 664 Budapest, I., Várfok u A/56, P /A/ január január Budapest, I., Várfok u A/19, T /A/ augusztus 4. Budapest, I., Várfok u A/30, P /A/ augusztus 4. Budapest, I., Várfok u A/31, P /A/ augusztus 4. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II /0/A/102 társasházi lakás lakás október 30. június 22. Budapest, XII., Moszkva tér kivett lakóház udvar iroda június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. alagsor /0/A/25 öröklakás iroda június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt /0/A/1 öröklakás iroda június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt /0/A/2 öröklakás iroda június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt /0/A/4 öröklakás iroda június 25. Bp. II., Mammut Üzletház L /0/A/27 üzlethelyiség üzlethelyiség július 22. Bp. II., Mammut Üzletház L /0/A/74 üzlethelyiség üzlethelyiség december 5. december 30. Bp. II., Mammut Üzletház L /0/A/75 üzlethelyiség üzlethelyiség december január 30. Bp. II., Mammut Üzletház L /0/A/84 üzlethelyiség üzlethelyiség július 22. augusztus 05. Bp. II., Mammut Üzletház L /0/A/86 üzlethelyiség üzlethelyiség december 5. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

12 Bp. II., Mammut Üzletház R-102a 13187/0/A/133 üzlethelyiség üzlethelyiség április 1. augusztus 31. Bp. II., Mammut Üzletház R /0/A/206 üzlethelyiség üzlethelyiség december 5. június 21. Bp. II., Mammut Üzletház R /0/A/247 üzlethelyiség üzlethelyiség augusztus január 31. Balatonfüred, Táncsics M. u /3 üdül épület és udvar beruházás alatt június 25. Bajót zártkert, gyep (legel ) december 23. Bajót zártkert, sz l, gyep (legel ) december 23. Bajót zártkert, 1452/1 1452/1 kert december 9. Bajót zártkert, 1452/ /34 kert december 9. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

13 A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi mérlege (ezer Ft) A. Befektetett eszközök I. Tárgyi eszközök Ingatlanok Ingatlanok értékkülönbözete Gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, felszerelések érték. különb. 5. Beruházások 6. Beruházásra adott el legek II. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Hosszú lejáratú bankbetét B. Forgóeszközök I. Készletek Ingatlankészletek Ingatlankészletek értékkülönbözete II. Követelések a) követelések b) követelések értékvesztése (-) c) külföldi pénzértékre szóló köv. érték. különbözete d) fortinkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatból, osztalékból b) egyéb IV. Pénzeszközök C. Aktív id beli elhatárolások a) aktív id beli elhatárolások b) aktív id beli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: E. Saját t ke I. Induló t ke a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. T keváltozás (t kenövekmény) a) visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbözetéb l b) értékelési különbözet tartaléka c) el z év(ek) eredményéb l d) üzleti évi eredményb l F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzeszközökre szóló köt. érték. különb. H. Passzív id beli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Budapest, március 31. Virág Lászlóné vezérigazgató Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató Hitelesít záradék: Az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l megbízható és valós képet a Urbancsek Gyuláné bejegyzett könyvvizsgáló PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

14 A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap - saját t ke változása (ezer Ft) Jegyzett t ke T kenövekmény eredményb l értékelési különbözetb l Saját t ke Gazdálkodási eredmény hozam PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

15 A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi eredménykimutatása (ezer Ft) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Egyéb bevételek III. Eladott áruk beszerzési értéke IV. M ködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Pénzügyi m veletek bevételei VII. Pénzügyi m veletek ráfordításai VIII. Rendkívüli bevételek IX. Rendkívüli ráfordítások X. Fizetett, fizetend hozamok XI. Tárgyévi eredmény Budapest, március 31. Virág Lászlóné vezérigazgató Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

16 A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi eredmény alakulása Forint Összegzés év Összes bevétel Összes költség Eredmény BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE: Bérleti díj Kamat, értékpapír eladás árfolyam nyeresége Ingatlan értékesítés t kenyeresége * Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele Egyéb bevétel*** KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE: KÖZVETLEN KÖLTSÉG Energia, közm Üzemeltetés Biztosítás Építményadó Értékcsökkenési leírás Felújítás, karbantartás Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb közvetlen Közvetlen költségek összesen: Közvetlen költségek aránya: 32,68% KÖZVETETT KÖLTSÉG Alapkezelési díj Értékbecslés Letétkezelési díj, értékpapír rzés Forgalomban tartási díj Felügyeleti díj Könyvvizsgáló díja Hirdetés, reklám Megbízási és szakért i díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Bankköltség Ingatlan értékesítés jutaléka Egyéb** Közvetett költségek összesen: Közvetett költségek aránya: 67,32% * 6,5 MFt opciós díjat tartalmaz ** ,- Ft értékvesztés és leírt követelés *** ,- Ft visszaírt értékvesztést tartalmaz PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

17 A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértekének és likvid eszközeinek alakulása Dátum Összesen, Ft.: Egy bef. jegyre jutó nettó eszk. é., Ft: Ebb l likvid eszközök, Ft eft hozam (6,5 %) t l eft hozam (5,2 %) t l eft hozam (5,0 %) t l Ft dec. jan. febr. aug. szept. okt. nov. dec jan febr. ingatlanok likvid eszközök Az Alap portfoliójának összetétele március 31-én Ingatlanok: Ft Egyéb tárgyi eszköz: Ft Pénzeszközök: Ft Köv.- köt. egyenlege: Ft P1 IBA. induló saját vagyona: március 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.: ezer Ft ezer Ft Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

18 PILLÉR ELS INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Ft A gazdasági események hatása az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre dec. - dec MFt Pénzportfolió dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec MFt Ingatlanportfolió dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. február 15-t l Hozamfizetés 208 MFt augusztus 15-t l Hozamfizetés 166,4 MFt PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

19 Tájékoztatás a PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában lév ingatlanokról és azok hasznosításáról ( év) Ingatlan 2005 I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év Bp. V., Alkotmány u. 3. irodaház bérbeadás Bp. V., Deák F. u. 10. irodaház bérbeadás Bajót, zártkert ingatlanok telek spekulációs ingatlan Bp. I., Várfok u Lakás 155m2 lakóház bérbeadás Bp. I., Várfok u Lakás 191 m2 lakóház bérbeadás eladás Bp. I., Várfok u parkoló, tárolók lakóház bérbeadás eladás Mammut Üzletház (8db) üzlet ker. egység bérbeadás eladás eladás eladás eladás Bp. I., Toldy F. u. 12. irodaház értékesítés el készítése Bp. V., Egyetem tér 5. iroda értékesítés el készítése Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. lakás eladás Bp. XII., Moszkva tér 15. irodaház bérbeadás Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. (4db) lakás bérbeadás Balatonfüred, Táncsics u. 18. üdül beruházás értékesítés el készítése 01.hó Ingatlan értékesítésének t kenyeresége (számviteli hozam) (2 db üzlet) Ft Ft Ft Ft (1 db üzlet) (1 db üzlet) Ft (1 db üzlet) Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

20 A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lév ingatlanok bér beadható területe hasznosításának alakulása évi tény 2004 ssz ingatlan címe bérbeadható bérbeadott terület bérbeadható Ingatlan címe terület január február március április május június július augusztus szeptember október november december terület Bp. V., Alkotmány utca m m m m m m m m m m m m m m2 2 Bp. V., Deák Ferenc utca m m m m m m m m m m m m m m2 3 Bp. I., Várfok u m2 27 m2 41 m2 54 m2 54 m2 27 m2 27 m2 27 m2 14 m2 14 m2 14 m2 14 m2 14 m2 420 m2 4 MAMMUT Üzletház 547 m2 423 m2 419 m2 399 m2 399 m2 399 m2 202 m2 202 m2 168 m2 121 m2 121 m2 121 m2 269 m2 240 m2 5 Bp. I., Toldy Ferenc u m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 144 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 525 m2 6 Bp. V., Egyetem tér m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 183 m2 7 Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II m2 36 m2 36 m2 36 m2 36 m2 0 m2 8 Bp. II., Moszkva tér m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 9 Bp. XII., Szilágyi E. fasor m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 10 Balatonfüred, Táncsics u m2 0 m2 Bérbeadott terület összesen: 8261 m m m m m m m m m m m m2 felújítás alatt lév terület: 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 beruházás alatt lév terület: 1288 m m m m m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 értékesítés alatt álló terület: 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m m m m m m m m2 területváltozás hez képest 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2-36 m2-233 m2-233 m2-267 m2-314 m2-314 m2-314 m2-314 m2 a ténylegesen bérbeadható terület havonta: m m m m m m m m m m m m2 összes bérbeadható terület havonta: m m m m m m m m m m m m2 Felújítás alatt lév ingatlan Beruházás alatt álló ingatlan Balatonfüred, Táncsics u m m m m m2 Értékesítés alatt álló ingatlan Balatonfüred, Táncsics u m m m m m m m2 Területváltozás hez képest MAMMUT Üzletház -197 m2-197 m2-231 m2-278 m2-278 m2-278 m2-278 m2 Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

21 A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lév ingatlanok bérleteztetési telítettsége évi tény 2004 ssz ingatlan címe Féléves Éves Ingatlan címe január február március április május június átlag július augusztus szeptember október november december átlag 1 Bp. V., Alkotmány utca ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 Bp. V., Deák Ferenc utca ,73% 86,73% 87,95% 87,49% 87,49% 87,49% 87,31% 86,21% 86,21% 86,72% 88,67% 88,67% 91,62% 87,67% 3 Bp. I., Várfok u ,43% 9,64% 12,86% 12,86% 6,43% 6,43% 9,11% 6,43% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 6,43% 4 MAMMUT Üzletház 77,33% 76,60% 72,94% 72,94% 72,94% 57,71% 71,75% 57,71% 53,16% 44,98% 44,98% 44,98% 100,00% 64,69% 5 Bp. I., Toldy Ferenc u ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,43% 4,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29% 6 Bp. V., Egyetem tér 5. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9 Bp. II., Moszkva tér ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10 Bp. XII., Szilágyi E. fasor ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 11 Balatonfüred, Táncsics u. Átlagos havi telítettség: 81,69% 81,78% 82,28% 82,07% 81,73% 82,84% 80,76% 80,56% 80,71% 81,65% 81,65% 89,37% felújítás alatt lév terület aránya: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% beruházás alatt lév terület: 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% értékesítés alatt álló terület aránya: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,53% 11,53% 11,57% 11,62% 11,62% 11,62% 16,35% ténylegesen bérbeadható terület aránya: 88,70% 88,70% 88,70% 88,70% 88,67% 88,47% 88,47% 88,43% 88,38% 88,38% 88,38% 83,65% P1 átlagos évi telítettsége a ténylegesen bérbeadható területhez viszonyítva: 82,22% P1 átlagos évi telítettsége az összes bérbeadható területhez viszonyítva: 72,47% PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés

22 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap A befektetési jegyek nettó eszközértékének és t zsdei átlagárfolyamának alakulása (1000 Ft névérték bef. jegyre, ) Pillér1 átlagárfolyama én 1000 Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés Dátum befektetési jegy átlagárfolyama nettó eszközérték Forint

23 Az Ingatlanbefektetési Alap létrehozásának és m ködésének jogi környezete évi CXX. törvény a t kepiacról. Hatályos: január 1-t l. (Egységes szerkezetben a évi LXIV. törvénnyel. Hatályos: január 1-t l.) évi LXIII. törvény a befektetési alapokról. Hatályos: január 1-t l december 31-ig, az új T kepiaci törvény hatályba lépéséig évi CXI törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-t zsdér l. Hatályos: január 1-t l december 31-ig évi CXII. törvény a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról. Hatályos: január 1- t l évi C. törvény a számvitelr l. Hatályos január 1-t l évi XCIII. törvény az illetékr l. Hatályos: január 1-t l évi C. törvény a helyi adókról. (Önkormányzatok helyi adó kivetése: január 1-t l.) évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról. Hatályos: január 1-t l. - A befektetési alapok beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos:2001 január 1-t l december 31-ig /2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról Hatályos: január 1-t l. - 27/1994. (IX.25.) PM rendelet a befektetési alapokhoz kapcsolódó értékpapír felügyeleti szolgáltatások díjáról Hatályos: október 1-t l február 27-ig. - 12/2002 (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetend igazgatási szolgáltatási díjakról. Hatályos: február 28-tól. - A Budapesti Értékt zsde Bevezetési és Forgalombantartási szabályzata PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

24 Befektetési Jegy tulajdonosok figyelmébe: A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap év els féléve után járó hozam fizetésének id pontja: augusztus 15-t l Az Alapkezel az Alappal kapcsolatos hirdetményeket és közleményeket a hatályos Kezelési Szabályzat szerint a Népszabadság Magyar Nemzet Magyar T kepiac c. lapokban teszi közzé Az Alappal kapcsolatos információkat hétf t l péntekig 9-13 óra között kaphatják meg a személyesen vagy telefonon jelentkez befektetési jegy tulajdonosok az Alapkezel székhelyén m köd Ügyfélszolgálati Irodában. Az Alap gazdálkodását bemutató féléves és éves jelentést postázzuk Tisztelt Befektet inknek, amennyiben igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelzik ügyfélszolgálatunknál. Ügyfélszolgálatunk címe: Prudent-Invest Befektetési Alapkezel Rt Budapest Moszkva tér 15./Ignotus u. 19. Telefon: Fax: internet: Az Alap éves jelentése az alábbi helyeken tekinthet meg: PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19 Állami Privatizációs és Vagyonkezel Rt Budapest, Pozsonyi út 56. Kereskedelmi és Hitelbank Rt Budapest, V., Vigadó tér 1-3. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt.

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Az ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 28. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása 2012 tavaszára némileg javultak a konjunkturális kilátások

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentés a 27-es évről (Az Éves jelentés egyben a Számviteli tv. szerint készítendő üzleti jelentésnek is megfelel) Az Állami Értékpapír-felügyelet

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A Vezérigazgató elfogadó/módosító A Vezérigazgató Hatálybalépés dátuma: határozatának száma és kelte: hatályba léptetı határozatának száma: 16/2002

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 25. I. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület BEVALLÁS a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesítéséről, önellenőrzéséről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben