VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a október 31-i Közgyűlés Hatályos: január 1-jétől Módosította: 43./ számú IT határozat, hatályos január 1-től 1./ számú IT határozat, hatályos január 1-től 5./ számú IT határozat hatályos március 1-től 16./ számú IT határozat, hatályos május 15-től 21/ számú IT határozat, hatályos 2008.június 13.-tól 44./ számú IT határozat, hatályos december 1-től 50./ számú IT határozat, hatályos január 1-től 5./ számú IT határozat, hatályos március 1-től 18./ számú IT határozat, hatályos április 1-től 22./ számú IT határozat, hatályos május 15-től 30./ számú IT határozat, hatályos június 1-től 40./ számú IT határozat, hatályos július 10-től 5./ számú IT határozat, hatályos március 1-től 11./ számú IT határozat, hatályos április 16-től 14./ számú IT határozat, hatályos május 20-tól 27./ számú IT határozat, hatályos július 15-től 31./ számú IT határozat, hatályos augusztus 19-től 36/ számú IT határozat, hatályos december 10 -től 10./ számú IT határozat, hatályos március 1-től 25./ számú IT határozat, hatályos augusztus 17-től 37./ számú IT határozat, hatályos szeptember 21-től 1/43

2 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jogszabályi háttér A szabályzat tárgya A szabályzat személyi és szervezeti hatálya ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEI Általános irányelvek és célok Befektetési cél, alapelvek, az érvényesítendő tagi és pénztári érdekek Befektetési politika meghatározása, módosítása ill. értékelése A befektetési politika végrehajtása Vagyonkezelő kiválasztásának, tevékenysége értékelésének, díjazásának irányelvei Vagyonkezelő kiválasztásának irányelvei Vagyonkezelői tevékenység értékelése Letétkezelő kiválasztásának, tevékenysége értékelésének, díjazásának irányelvei Letétkezelő kiválasztásának irányelvei Letétkezelő tevékenységének értékelése Vagyonkezelési irányelvek A vagyonkezelő teljesítményének mérése Befektetési eszközök Stratégiai eszközösszetétel Referencia indexek Befektetési korlátok Általános befektetési előírások Az egyes választható portfoliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások Megengedet eszközök és arányaik a vagyonkezelő által kezelt portfolió aktuális eszközértékére vetítve Az egyes választható portfoliók hozama és kockázati jelemzői Kockázatok Rendkívüli események esetén követendő eljárás Ingatlanokkal kapcsolatos stratégia Az ingatlanokkal kapcsolatos pénztári célok A közvetett ingatlanportfólió megcélzott mérete, referenciaindexe Az ingatlanportfólió referenciaindexének hozama és kockázati jelemzői A RENDSZER MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A rendszeráltalános működtetésének költségei Portfolióváltáshoz kapcsolódó költségek /43

3 5 A VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK, ILLETVE A PORTFOLIÓVÁLTÁSNAK A TAGOKRA ÉS A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A pénztártagok automatikus besorolása A pénztártagok egyéni portfolió választásának szabályai Felelőségi szabályok A Választható portfoliós rendszer működtetésének eljárási szabályai A PÉNZTÁRTAGOK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TARTALMA ÉS SZABÁLYAI A RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMVITELI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS INFORMATIKAI HÁTÉR Számviteli nyilvántartásra vonatkozó szabályok Informatikai háttér ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A Válaszható portfoliós rendszer bevezetésének szabályai Pénztártagok portfolióválasztásának lebonyolítása Informatikai, nyilvántartási és számviteli feladatok Vagyonkezelői feladatok A PÉNZTÁR PORTFÓLIÓI KÖZÖTTI ÉRTÉKPAPÍR ÁTVEZETÉSEK SZABÁLYAI Az átvezetésre kerülő értékpapírok kiválasztásának elvei és módszerei Az átvezetés elszámolásának folyamata és az átvezetésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A döntésre jogosultak köre /43

4 1 BEVEZETÉS Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár ( a továbbiakban Pénztár ) a választható portfoliós rendszer bevezetésével lehetőséget nyújt felhalmozási időszakban lévő tagjai számára, hogy egyéni számlákon elhelyezett megtakarításaik a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján történő besorolásal, vagy a pénztártagok egyéni döntése szerinti választással eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfoliókban kerülhesenek elhelyezésre. A Pénztár a választható portfoliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését, iletve növekedését kívánja újabb eszközzel elősegíteni, az öngondoskodás elvének szem előt tartásával, valamint öszhangban a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény júliusi módosításával, mely e rendszer bevezetését valamennyi magánnyugdíjpénztár számára január 1-jei hatályal lehetővé, január 1-jei hatályal pedig kötelezővé teszi. 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.1 Jogszabályi háttér A Pénztár a választható portfoliós rendszert a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény ( Mpt.) alapján működteti, összhangban egyéb hatályos jogszabályokkal, így A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. kormányrendelettel ( Mbr.), A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. kormányrendelettel (Mrsz.), valamint egyéb belső pénztári szabályzatokkal, különös tekintetel az alábbiakra: Szervezeti és Működési Szabályzat. Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Hozamfelosztási Szabályzat. 4/43

5 2.2 A szabályzat tárgya Jelen szabályzat tartalmazza: a választható portfoliós rendszer bevezetésére, módosítására vonatkozó döntések hatásköri és eljárási szabályait, a választható portfoliós rendszer működtetésének eljárási szabályait. Az Mpt. 68/B (2) bekezdése értelmében a szabályzat 3. pontja tartalmazza a befektetési politikát, amely a felhalmozási időszakban lévő pénztártagok egyéniszámláihoz rendelt választható portfoliók melet magában foglalja a likviditási és működési tartalékhoz, valamint a nem beazonosítot pénztári befizetésekhez (függő álomány) kapcsolódó portfoliókra vonatkozó befektetési politikát is. 2.3 A szabályzat személyi és szervezeti hatálya A választható portfoliós rendszer szabályait tartalmazó jelen szabályzat induláskori elfogadása a Pénztár Küldötközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A választható portfoliós rendszer megindulása után a szabályzatot a Pénztár igazgatótanácsa módosíthatja, azonban eről a következő közgyűlést tájékoztatni kel. A szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért és betartatásáért a Pénztár ügyvezetője felelős. Jelen szabályzat rendelkezéseket tartalmaz a Pénztár vagyonkezelését, letétkezelését, szoftverfejlesztését ellátó szervezetekre, továbbá a Pénztár munkaszervezetére vonatkozóan. A Pénztár gondoskodik, hogy a választható portfoliós rendszer működtetésére, nyilvántartására vonatkozó a Pénztár Küldötközgyűlése által jóváhagyott szabályok a szolgáltatókkal kötöt szerződésekben átvezetésre és aktualizálásra kerüljenek. 5/43

6 3 ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEI 3.1. Általános irányelvek és célok Befektetési cél, alapelvek, az érvényesítendő tagi és pénztári érdekek Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár vagyonkezelési stratégiájának alapja a hosszú távú hozamszemlélet, fő célja a portfolió kockázat arányos hozamának maximalizálása. A befektetési politika alapelvei: Biztonság, kockázat mérséklése, és a kockázat arányos hozam maximalizálása Hoszútávon az idősúlyos inflációt meghaladó, és a versenytársakénál magasabb idősúlyos hozam elérése Diverzifikált, több vagyonkezelőt alkalmazó vagyonkezelés folytatása hoszútávon. Pénztártagi érdek: A fedezeti tartalékra jutó befizetések megőrzése és hozammal való gyarapítása Pénztári érdek: A befektetési politikában meghatározott benchmarkot (referenciaindex) meghaladó hozam elérése ill. érvényesítése Befektetési politika meghatározása, módosítása ill. értékelése A befektetési politikát a Pénztár Igazgatótanácsának döntése határozza meg. A befektetési politikát az Igazgatótanács évente határozza meg, azonban jogosult a befektetési politikát év közben is megváltoztatni. A befektetési politikát az Igazgatótanácsi ülésen jelenlévő IT tagok legalább 2/3-os szavazati többségével kell elfogadni vagy módosítani. A befektetési politika elfogadása vagy módosítása előt a Pénztár Igazgatótanácsa kikéri a befektetésekért felelős vezető véleményét. Elfogadása vagy módosítása esetén az IT ülést követő soron következő közgyűlésen a befektetési politikát ismertetni kel. A befektetési politikában szereplő, vagyonkezelőkként meghatározot vagyonkezelési irányelveket a 282/2001. Kormányrendelet és módosításai alapján a vagyonkezelői szerződésekbe át kel vezetni. A vagyonkezelők kötelesek a vonatkozó vagyonkezelési irányelveket, mint konkrét szabályokat végrehajtani. A befektetési politika értékelése a vagyonkezelők tevékenységének értékelése alapján történik. A vagyonkezelői értékelés a referenciaindex alapján történik. A befektetési politika vagyonkezelőnként vagy tartalékonként más referenciaindexet is meghatározhat. 6/43

7 A Pénztár befektetésekért felelős vezetője havonta öszevont kimutatást készít Igazgatótanács számára a vagyonkezelő(k) által megküldöt havi jelentések átvételétől az számított 8 napon belül. A kimutatás tartalmazza az egy egységre számított nettó eszközérték változásból megállapított pénztári hozamot és benchmarkot. A kimutatás ezen kívül tartalmazza a többször módosítot 282/2001. kormány rendelet 4. sz. melékletében szereplő képlet szerinti hozamot il. a kormány rendeletben szereplő módszerel számolt benchmark hozamot is A befektetési politika végrehajtása Az Igazgatótanács köteles a befektetési politika vagyonkezelőkre vonatkozó pontjait átvezetetni a vagyonkezelői szerződésekbe. A vagyonkezelői szerződések módosítását az Igazgatótanács fogadja el legalább 2/3-os szavazati többséggel. A vagyonkezelőkkel és a letétkezelővel közvetlen kapcsolatot tartó személy a Pénztár Ügyvezetője. A vagyonkezelők - az Mpt. és a 282/2001. számú Kormányrendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól, valamint a Pénztár által meghatározott befektetési politika keretein belül és szerint meghatározzák a kezelésükbe átadott vagyon befektetésének összetételét és lejáratát. A befektetési politika lehetőséget ad il. kötelezi a vagyonkezelőket aktív befektetési gyakorlatra, vagyis a referenciaindextől eltérőportfolió összetétel választására, a hozam maximalizálása vagy a veszteség minimalizálása érdekében. A vagyonkezelők kötelesek betekintést biztosítani a Pénztár által meghatalmazot személyek részére nyilvántartásukba olyan mélységben, amelyből a vagyonkezelés gyakorlata elenőrizhető. A Vagyonkezelők kötelesek a vagyonkezelésbe átadot öszegeket a jogszabályoknak megfelelően befektetni il. a Pénztár részére az általuk bizományosként megszerzet és ezáltal hozzá került minden értékpapírt, a birtokba kerülés napját követően, a vagyonkezelői szerződésben szereplő szabályoknak megfelelően átadni a Letétkezelőnek. A Letétkezelő köteles elenőrizni a Vagyonkezelők tevékenységét a nyugdíjpénztári jogszabályoknak és a letétkezelői szerződésnek megfelelően. A Vagyonkezelők kötelesek minden hónap 15. és utolsó napját követően eszközértékelést és tranzakciós listát készíteni és azt a Megbízónak megküldeni. Az értékelés eszközönkénti bontásban tartalmazza az eszközállományt, megjelölve annak bekerülési és aktuális értékét. A letétkezelő köteles elenőrizni a havi vagyonkezelői jelentésekben szereplő eszközértékelést és az eszközarányokat, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a Letétkezelő vagy az Ügyvezető a vagyonkezelők elenőrzése során azt tapasztalja, hogy a vagyonkezelő(k) nem tartja(k) be a vagyonkezelési irányelvekben vagy a 282/2001. Kormányrendeletben szereplő befektetési limitek vagy szabályok bármelyikét, haladéktalanul értesíteni kell a Pénztár Igazgatótanácsát. Az IT a vagyonkezelői szerződés és a hatályos jogszabályok alapján intézkedést hoz. Abban az esetben, ha a letétkezelő a befektetési előírások megsértését észleli, azt legkésőbb a következő munkanapon köteles a Felügyeletnek és a pénztárnak jelenteni, és a pénztári szolgáltatót (szolgáltatókat) értesíteni. 7/43

8 A letétkezelőnek visza kel utasítania minden olyan rendelkezést, amely a pénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi előírásokkal elentétes Vagyonkezelő kiválasztásának, tevékenysége értékelésének, díjazásának irányelvei A vagyonkezelést a Pénztár vagyonkezelőkkel valósítja meg, de közvetlen ingatlanbefektetési céllal maga is végezhet vagyonkelést. A Pénztár három vagyonkezelőt és egy letétkezelőt alkalmaz. A vagyon- és letétkezelők kiválasztása nyílt pályázaton történik, melynek feltételeit az Igazgatótanács határozza meg. A Pénztár élve az Mpt. 50. (1) bekezdés b.) pontja, az Mpt. 67. (1) bekezdése és az Mpt 67/A által szabályozot lehetőséggel saját vagyonkezelőt alapítot, mely a Pénztár vagyonának a Vagyonkezelési szerződésben meghatározott részét kezeli Vagyonkezelő kiválasztásának irányelvei Biztonság: A pályázó jegyzet és saját tőkéjének, adózot eredményének nagysága, tulajdonosi háttere Díjak: Az alaptevékenységért, illetve a sikeres tevékenységért járó díj mértéke Referenciák: A kezelt vagyon nagysága, eddig elért hozamok, személyi feltételek Operatív kapcsolatok: A szolgáltatók közötti kapcsolat biztosítása, jelentések, kimutatások készítése, minősége Vagyonkezelői tevékenység értékelése A vagyonkezelői tevékenység értékelése az adot vagyonkezelőre vonatkozó referenciaindex alapján negyedévente történik. A Pénztár átlagvagyon arányos díjazást alkalmaz Letétkezelő kiválasztásának, tevékenysége értékelésének, díjazásának irányelvei Letétkezelő kiválasztásának irányelvei Biztonság: A pályázó jegyzet és saját tőkéje, adózot eredménye, tulajdonosi háttere, informatikai rendszerének fejlettsége, biztonsága. Díjak: A tevékenységért járó díj mértéke, díjplafon alkalmazása Referenciák: Az ügyfélszámlák száma, értékpapír állományának nagysága, személyi feltételek Pontosság: Rendszeres jelentések minősége, gyakorisága, tartalma. 8/43

9 Letétkezelő tevékenységének értékelése A letétkezelői tevékenység értékelése negyedévente történik, a jelentések szakszerűsége, tartalma, illetve a kormányrendeletben meghatározott befektetési keretszabályok kontrollja ellátásának figyelembevételével Vagyonkezelési irányelvek A Pénztár három vagyonkezelőt alkalmaz: ERSTE Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Alapkezelő Zrt. A Pénztár befektetendő vagyonának vagyonkezelési szabályait a jelen szabályzat és a Vagyonkezelési Szerződések határozzák meg A vagyonkezelő teljesítményének mérése A vagyonkezelők teljesítményét a portfolió eszközértékének változásából kel megálapítani. A vagyonkezelők kötelesek az általuk kezelt vagyonra a befektetési alapoknál használt módszerrel egy egységre jutó eszközértéket számítani. A számítást minden munkanapon el kel végezni. A vagyonkezelő teljesítményének pontos megítélését az egy egységre jutó eszközérték és a benchmark-adatok normalizált értékének összehasonlításával kell végrehajtani. Ezen összehasonlítás eredményét kell felhasználni a vagyonkezelők díjainak számításához is. A vagyonkezelők ezen számításon túl kötelesek az általuk kezelt portfolió teljesítményét a mindenkori érvényes törvényeknek megfelelően is bemutatni. Ehhez melékelni kötelesek a 282/2001. korm. rend. 4.sz. melékletében szereplő képletel számolt benchmark hozamot is Befektetési eszközök A vagyonkezelő a jogszabályban meghatározot eszközcsoportok teljes körébe jogosult befektetni a kezelésbe vett vagyont. A legfontosabb eszköz fajták az alábbiak: a.) Hitelviszonyt megtestesítő eszközök A hitelviszonyt megtestesítő eszközök folyamatos kamatjövedelmük révén csökkentik a kockázatosabb eszközök árfolyamának változásából eredő hozamingadozásokat. A Pénztár a felhalmozott pénztári vagyon értékének megőrzése és biztonsága érdekében a Magyar Álam vagy az MNB által kibocsátot és/vagy garantált értékpapírokat részesíti előnyben. A portfolióban azonban - hozamnövelési céllal - az álampapírok melet megfelelő bonitású vállalatok ill. egyéb szervezetek által kibocsátott - vagy ilyen szervezet által garantált - kötvények, jelzáloglevelek, egyéb kamatozó eszközök is szerepelhetnek, a hatályos jogszabályban meghatározot kereteken belül. A hoszú távú szemléletnek megfelelően a fedezeti tartalék esetében a Pénztár elsősorban egy évnél hoszabb futamidejű eszközökbe fektet be. 9/43

10 A Pénztár automatikusan megfelelő bonitásúnak fogadja el azt a szervezetet, amelyet nemzetközi hitelminősítő intézet legalább A il. annak megfelelő (ún. befektetésre ajánlot) kategóriába sorolja. A fenti hitelminősítésel nem rendelkező szervezeteket a vagyonkezelő minősíti. b.) Részvények A hosszabb távú hozamok növelése érdekében a fedezeti tartalék egy részét a Pénztár részvényekbe fekteti be. A külföldi részvények a befektetési lehetőségek széles tárházát kínálják, belőlük - mind földrajzilag, mind szektorálisan - jól diverzifikált portfolió alakítható ki. Az elmúlt évtizedben a fejlett országok részvénypiacán az árfolyamok kisebb kilengéseket mutattak, mint a hazai piacon. A fejlett országok blue chip papírjai a részvénypiacok legkevésbé kockázatos részét alkotják. A feltörekvő országok részvénypiacain a gazdasági növekedés magasabb üteme, iletve a piacok fokozódó integrálódása miat az elkövetkezendő években magasabb hozamra lehet számítani, mint a fejlett piacokon, ezért a részvényportfoliót a Pénztár megosztja a fejlett külföldi, a hazai és egyéb feltörekvő piacok közöt, mindegyik piacon elsősorban a legnagyobb forgalmú papírok közül válogatva. A Pénztár a kívánt részvényportfoliót közvetetten befektetési jegyek vásárlásával - is kialakíthatja. c.) Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési értékpapírok A Pénztár befektetési jegyeket elsősorban olyan célok elérése érdekében vásárol, amelyek más úton nem, vagy csak kevésbé hatékonyan érhetőek el, így elsősorban - ingatlan befektetési jegyek - részvény befektetési alapok befektetési jegyei - származtatott alap befektetési jegyek - struktúrált termékek (certficate, kötvény, stb.) - indexált kötvény (abszolút hozam jelegű eszköz célja, hogy a piaci tendenciáktól függetlenül folyamatosan pozitív hozamot biztosítson.) - abszolút hozam mandátum (befektetési rendelet szabályai alapján) kerülhetnek a portfolióba az alábbi feltételek figyelembevételével ; Amennyiben a közvetett portfoliókialakítás költségei meghaladják a közvetlen portfoliókialakítás költségeit, akkor csak olyan esetekben alkalmazható a közvetett instrumentum, ha a közvetett portfoliókialakítás mellett szóló érvek összességében a pénztártagnak (a magasabb költségek elenére) előnyösebb megoldást jelentenek. Elenkező esetben nem érvényesülne azon jogszabályi előírás, miszerint a közvetlen és közvetet befektetési költségeknek összhangban (egymáshoz képest indokoltnak) kell lenniük. Közvetett befektetési mód alkalmazása melletti érvek lehetnek az alábbiak: A portfolió, iletve a tőkebefizetések csekély mérete miat annak megfelelő diverzifikáltsága közvetlenül nem alakítható ki. Ebben az esetben a portfolió olyan kis mértékű, hogy az értékpapírok, ingatlanok, egyéb instrumentumok oszthatatlansága, illetve a szokatlanul kis mértékű tranzakciók miat a portfolió közvetlenül nem alakítható ki. A portfolió, iletve a tőkebefizetések csekély mérete miat annak megfelelő diverzifikáltsága közvetlenül, költséghatékonyan nem alakítható ki. Ebben az esetben a kis méretű tranzakciók - részben fix jelegű - ügyletkötési, elszámolási költségei a közvetlen portfoliókialakítást drágábbá teszik a közvetett befektetési eszközök vásárlásánál. 10/43

11 Nincs meg a megfelelő szakértelem, iletve nem költséghatékony a szakértelmet megvásárolni. Így abban az esetben, ha a pénztárnál/vagyonkezelőnél az adot befektetési területen (pl. nemzetközi részvénybefektetések) nincs megfelelő szakértelem, iletve gyakorlat, akkor profeszionális befektetők által már megfelelően öszeálítot közvetet befektetési eszközök vásárlására kerülhet sor. Technikailag a közvetlen portfoliókialakítás nem oldható meg, illetve indokolatlan nehézséggel jár. Így sor kerülhet közvetett befektetési instrumentumok alkalmazására akkor is, amennyiben az adott piac jellege, esetleg földrajzi távolságai miatt a közvetlen portfoliókialakítás indokolatlanul nagy ügyletkötési/elszámolástechnikai nehézségekkel járna. A jogszabályi előírásokból következően a közvetet befektetési instrumentumok alkalmazásáról szóló döntés elsődleges célja nem lehet, hogy valamely konkrét instrumentumot, iletve az instrumentum kibocsátóját üzleti előnyhöz jutasa. d.) Származékos ügyletek Származékos ügyletnek tekintjük az értékpapírokra, értékpapírokon alapuló tőzsdei szabványosítot származékos termékekre, kamatlábra, devizára kötöt határidős, opciós és swap ügyleteket. A nem tőzsdei adás-vételi ügyletek közül az minősül határidősnek, amely esetében a kötés napja és a szerződés szerinti teljesítési határidő közöt több mint 8 nap, deviza ügylet esetében több mint 2 banki nap telik el. Az elszámolási idő hoszától függetlenül nem minősülnek határidős ügyletnek a jegyzések és az aukciókon kötöt ügyletek. A Pénztár határidős és opciós ügyletet csak fedezeti, iletve arbitrázs célból köthet. Fedezeti célú az az ügylet, amelyet a Pénztár a portfoliójában már meglévő eszköz(ök)re köt és amely csökkenti az adott eszköz(ök) tartásával esetlegesen bekövetkező veszteséget. Arbitrázs célú az egyazon időpontban kötöt több ügylet, amelyek - a befektetési alapokra vonatkozó törvényi előírások szerint - egymással szemben nettósíthatók és amelyek eredményeként nem keletkezik sem nettó hosszú, sem nettó rövid pozíció. Csak szabványosítot származékos ügylet köthető, kivéve a devizaárfolyam fedezeti ügyleteket és a swap ügyleteket. e.) Közvetett ingatlanbefektetések Ennek a befektetési eszköznek a szabályozását a 3.4. fejezet tartalmazza Stratégiai eszközösszetétel Referencia indexek Fedezeti tartalék A választható portfoliós rendszer bevezetésével a Pénztár fedezeti tartalékán belül három portfolió kerül kialakításra, melyek - lejárati szerkezethez és kockázatvállaló képességhez igazodó - stratégiai eszközösszetételét tükröző referencia indexek portfoliónként az alábbi tőkepiaci indexek kosarában lévő értékpapírokból álnak: 11/43

12 A) Klasszikus Portfolió(Három vagyonkezelő együtesen) Súly Index Forrás Értéknap 15% MAX Magyar Tőkepiac T 85% RMAX Magyar Tőkepiac T B) Kiegyensúlyozott Portfolió (Három vagyonkezelő együttesen) Súly Index Forrás Értéknap 4,00% MSCI EM Bloomberg (NDUEEGF) T 5,00% MSCI EMU Bloomberg (NDDUWI) T 4,00% MSCI WORLD Bloomberg (NDDLEMU) T 37,82% RMAX Magyar Tőkepiac T 29,71% MAX Magyar Tőkepiac T 5,00% BUX Magyar Tőkepiac T 7,00% CETOP20 Bloomberg (CETOP20) T 7,47% BIX Bamosz T Ezen belül: Kiegyensúlyozott Portfolió GeneraliAlapkezelő által kezelt vagyonrész Súly Index Forrás Értéknap 4,00% MSCI EM Bloomberg (NDUEEGF) T 5,00% MSCI EMU Bloomberg (NDDUWI) T 4,00% MSCI WORLD Bloomberg (NDDLEMU) T 42,00% RMAX Magyar Tőkepiac T 33,00% MAX Magyar Tőkepiac T 5,00% BUX Magyar Tőkepiac T 7,00% CETOP20 Bloomberg (CETOP20) T Kiegyensúlyozott Portfolió Diófa Alapkezelő és Erste Alapkezelő által kezelt vagyonrész Súly Index Forrás Értéknap 4,00% MSCI EM Bloomberg (NDUEEGF) T 5,00% MSCI EMU Bloomberg (NDDUWI) T 4,00% MSCI WORLD Bloomberg (NDDLEMU) T 35,00% RMAX Magyar Tőkepiac T 27,50% MAX Magyar Tőkepiac T 5,00% BUX Magyar Tőkepiac T 7,00% CETOP20 Bloomberg (CETOP20) T 12,50% BIX Bamosz T C) Növekedési Portfolió 12/43

13 Súly Index Forrás Értéknap 5,0% MSCI EM Bloomberg (NDUEEGF) T 8,5% MSCI EMU Bloomberg (NDDUWI) T 6,0% MSCI WORLD Bloomberg (NDDLEMU) T 8,0% RMAX Magyar Tőkepiac T 32,0% MAX Magyar Tőkepiac T 13,5% BUX Magyar Tőkepiac T 17,0% CETOP20 Bloomberg (CETOP20) T 10,0% BIX Bamosz T 13/43

14 Ezen belül: Növekedési Portfolió Generali Alapkezelő által kezelt vagyonrész Súly Index Forrás Értéknap 5,00% MSCI EM Bloomberg (NDUEEGF) T 8,50% MSCI EMU Bloomberg (NDDUWI) T 6,00% MSCI WORLD Bloomberg (NDDLEMU) T 10,00% RMAX Magyar Tőkepiac T 40,00% MAX Magyar Tőkepiac T 13,50% BUX Magyar Tőkepiac T 17,00% CETOP20 Bloomberg (CETOP20) T Növekedési Portfolió Diófa Alapkezelő és Erste Alapkezelő által kezelt vagyonrész Súly Index Forrás Értéknap 5,00% MSCI EM Bloomberg (NDUEEGF) T 8,50% MSCI EMU Bloomberg (NDDUWI) T 6,00% MSCI WORLD Bloomberg (NDDLEMU) T 7,00% RMAX Magyar Tőkepiac T 27,50% MAX Magyar Tőkepiac T 13,50% BUX Magyar Tőkepiac T 17,00% CETOP20 Bloomberg (CETOP20) T 15,50% BIX Bamosz T D) Függő Portfolió Súly Index Forrás Értéknap 15% MAX Magyar Tőkepiac T 85% RMAX Magyar Tőkepiac T Likviditási és a működési tartalék A likviditási tartalék esetében: 100% RMAX A működési tartalék esetében: 100% RMAX 14/43

15 A Pénztár igazgatótanácsa jogosult befektetési politikája változása esetén a benchmarkot és a Vagyonkezelési irányelveket önállóan, együttes hatállyal bármikor megváltoztatni. A kezelt portfolió a Pénztár igazgatótanácsa döntése szerinti időpontól felel meg a módosítot benchmarknak és portfolió összetételnek Befektetési korlátok Általános befektetési előírások 1.) A befektetési szabályoknak való megfelelés szempontjából az egyes eszközök piaci értékét kell figyelembe venni. Az egyes befektetési eszközök arányának számításakor az egyes befektetési eszközökhöz kapcsolódó származékos ügyletekben megtestesülő - a befektetési alapokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint meghatározot - nettó pozíciót is figyelembe kell venni. 2.) A Felügyelet a Pénztár kérelmére - a limitek betartását akadályozó rendkívüli piaci körülmények fennállása esetén - maximum 6 hónap időtartamig engedélyezheti a rögzítet eszközkategóriáktól, valamint a befektetési előírásoktól történő legfeljebb 10 százalékos eltérést. 3.) Az állampapírok kivételével az egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírba az egyes választható portfoliókba befektetet pénztári eszközök legfeljebb 10 százaléka helyezhető el. Az egy bankcsoporthoz tartozó hitelintézetnél elhelyezett betétek - a pénzforgalmi számla kivételével -, valamint az ugyanazon bankcsoporthoz tartozó szervezet által kibocsátott értékpapírok együttes értéke nem haladhatja meg az egyes választható portfoliókba befektetett pénztári eszközök 20 százalékát. A Pénztáraz álampapírok és a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek, valamint a jelzáloglevelek kivételével nem szerezheti meg az egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 10 százalékot meghaladó mértékű részét. 4.) Fedezeti és arbitrázs célú származtatott ügylet mindhárom választható portfolióban köthető. Fedezeticélú az olyan - a számvitelről szóló évi C. törvény 3. (8) bekezdése 10. pontjának megfelelő - ügylet, amelyet a Pénztár portfoliójában már meglévő eszközökre, az azok tartásából adódó kockázat csökkentésére kötnek. Fedezeti ügylet esetén szükséges egy fedezendő kockázati kitetség, amelyre irányul a fedezés. Arbitrázs célú az az ügylet, amely esetében az időben vagy térben meglévő árfolyam-, illetve kamatkülönbözet kihasználására kerül sor oly módon, hogy az ügylet eredményeképpen nem keletkezik nyitott pozíció, és az ügylet a portfolió kockázati szintjét nem növeli. Nyitott származtatott pozíciót - az ügylet kockázata miatt - csak fokozott körültekintéssel, a származtatott piacra vonatkozó megfelelő szakértelemmel és tapasztalatal lehet felvenni. 5.) A Pénztár házipénztárában, annak napi zárásakor legfeljebb Ft értékű készpénz tartható. Ha a Pénztárnak több telephelye van, akkor ennek az előírásnak az egyes telephelyekre külön-külön kell érvényesülnie. 6.) A Pénztár a járadékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges mértékben, illetve a szabályzataiban foglaltak szerint köteles pénztári befektetett eszközeit likvid eszközben tartani. 15/43

16 7.) A nem OECD, illetve EU-tagállam, vagy az EGT-megállapodásban részes állambeli kibocsátó értékpapírjába történő befektetések aránya - választható portfoliónként - nem haladhatja meg a külföldi befektetések 20 százalékát. 8.) 9.) Az egyéb, tőzsdén vagy más szabályozot piacon jegyzet értékpapírban történő befektetések aránya az egyes portfoliók értékének 10 százalékát nem haladhatja meg. 10.) A pénztári befizetések azonosításáig azokat egy elkülönült portfolióban (függő portfolió) kel elhelyezni. A függő portfoliót a Klaszikus Portfolió befektetési szabályai szerint kell befektetni Az egyes választható portfoliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások A.) A Klaszikus Portfolióra vonatkozó elvárások, előírások: - A Klaszikus Portfolió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfoliót kel kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus Portfoliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jelege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátoságai folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Klasszikus Portfolió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen, a Klasszikus Portfólió 5%-át meg nem haladó részét lehet nem forint eszközökben elhelyezni.. -A Klasszikus Portfolióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealapjegyek, származtatot alapok jegyei nem helyezhetők el, iletve nyitot származtatot pozíciók nem vehetők fel. -A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. B.) A Kiegyensúlyozot Portfolióra vonatkozó elvárások, előírások: - A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfoliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatválalás melet megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozot Portfoliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kel alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. -A Kiegyensúlyozott Portfolióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetet eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealapjegyek a 3 százalékát nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátot jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A Portfolióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, iletve nyitot származtatot pozíciók nem vehetők fel. -A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg, ugyanakkor 10 százalékát legkésőbb a választható portfolió rendszer indulásától számítot 12 hónap leteltét követő napig el kel érnie. 16/43

17 2011. december 31-ét megelőzően a részvényekre, és a részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumokra előírtminimumarányoknak a Kiegyensúlyozott Portfolióban nem kell eleget tenni. A BIX, illetve az RMAX referencia indexnek való megfelelést ig kell elérni. C.) A Növekedési Portfolióra vonatkozó elvárások, előírások: -A Növekedési Portfolió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. -A Növekedési Portfolióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetet eszközök 20 százalékát, míg a kockázati tőkealapjegyek aránya a befektetet eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátot jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki. -A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 40 százalékát meg kel haladnia legkésőbb december 31-re, figyelembe véve a struktúrált terméken, az abszolút hozam származtatott alapon és az abszolút hozam mandátumon keresztül tartott részvényeket is. A BIX, illetve az RMAX és a MAX referencia indexnek való megfelelést ig kell elérni A devizakitettség számítás alapelvei az egyes portfoliókra vonatkozóan A devizamegfeleltetésre vonatkozó szabályozás alapján a devizában számított vagyon az egyes portfoliókban a következő mértékben van maximalizálva: Növekedési Portfólió maximun 35%-a Kiegyensúlyozott Portfólió maximun 20 %-a Klasszikus Portfólió maximun 10 %-a helyezhető elnem forint eszközökben. A közvetlen eszközökre vonatkozólag a fentiek szerinti arányok betartása, elenőrzése, számítása a 282/2001.sz. Kormányrendelet 16/G szabályozásának betartásával történik. Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési formák, eszközök alkalmazása során az alábbi a PSZÁF erre vonatkozó állásfoglalásaival összhangban lévő módon kell eljárni a devizakitettség számítása során: Abban az esetben, ha a kollektív befektetési forma portfoliójába tartozó eszközök tényleges vagy mögöttes devizapozíciója megállapítható, akkor ennek alkalmazása szükséges. Egyéb esetben nem a portfolióban szereplő eszközök, hanem a kolektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír devizanemét kell figyelembe venni. Minden egyes kollektív befektetési eszköz esetében a devizapozíció értékét a hosszú és rövid pozíciók közül a magasabb abszolút értékkel rendelkező pozíció adja.a Pénztár a mögöttes devizapozíciók kalkulálása során nem alkalmazza a Tpt (2) bekezdésében foglaltakat (nincs nettósítás). 17/43

18 Mivel a Pénztár úgy álapítota meg az egyes vagyonkezelőkre vonatkozó befektetési szabályokat és benchmarkokat, hogy a vagyonkezelők nem egyenlő mértékben fektetnek be a devizamegfeleltetést befolyásoló eszközökbe, ezért a befektetési vezető feladata az egye portfoliókra meghatározott maximum arányok pénztár-szintű betartásának álandó figyelése, monitoringozása Megengedet eszközök és arányaik a vagyonkezelő által kezelt portfolió aktuális eszközértékére vetítve Értékpapír tranzakciókra vonatkozó limitek mindegyik portfólióra vonatkozólag (a vagyonkezelő által kezelt portfolió aktuális eszközértékére vetítve) A Pénztár engedélyezi, hogy külön keretszerződés alapján a törvényi limitnek megfelelő mértékig a Vagyonkezelő értékpapír kölcsönzési tevékenységet végezzen a Pénztár hozamának növelése céljából. A vagyonkezelőknek a befektetési alapokat a bennük lévő eszközcsoportok ismert arányaiban kell eszközértéken számítva az egyes benchmarkolt eszközcsoportokba besorolni. A struktúrált termékeket a PSZÁF 2007 április 24-i álásfoglalásának megfelelően a "befektetési célnak" megfelelően kel benchmarkolni. Az abszolút hozamszemléletű befektetési alapok esetébena 282/2001. kormányrendelet R pontja szerint "referenciaindexként a megcélzot hozamszintet tükröző mutató is alkalmazható". A vagyonkezelők az általuk kezelt portfolió esetében kötelesek figyelembe venni a Nyugdíjpénztárra vonatkozó törvény által előírt befektetési szabályokat is. 18/43

19 Eszközcsoport Klasszikus portfólió Magyar állampapírok, MNB kötvények, államilag garantált kötvények Min. arány Cél arány 45% % 100% Max. arány Megjegyzés Fedezeti tartalék Egyéb (nem állam-) kötvények 0% 0-5% 20% - Külföldi kötvények 0% 0% 5% - Jelzáloglevelek 0% 0-5% 10% Magyar részvények 0% 0% 10% - Magyarországon kibocsátott befektetési jegyek 0% Külföldi befektetési jegy 0% Külföldi részvények 0% 0% 0% részportfolió durationje - legfeljebb az RMAX index átlagdurationje + 2 év - a vagyonkezelő (mint befektetési alapkezelő társaság) saját il. nem saját kezelésében lévő alapok esetén az IT engedélye alapján 5% - külföldi részvényekbe, illetve külföldi kötvényekbe fektető befektetési alapok, az IT-vel engedélyeztetve. - ETF-ekhez nem kell az IT engedélye, - Az MSCI EMU, MSCI EM, az MSCI World és a CETOP20 kosarában szereplő részvények - egy benchmarkelemhez tartozó papírok portfoliója nem lépheti túl a benchmarkelem súlyának kétszeresét (kivéve a magyar részvényeket) 5% - Az MSCI EMU, MSCI EM, az MSCI World és a CETOP20kosarában szereplő részvényeken kívül azon tőzsdéken forgó részvények, amelyek a fenti indexekben lévő részvények kibocsátó országát reprezentálják. - ezen részvények súlya, nem lehet magasabb az adott részvényhez tartozó index benchmark súlyának 20%-nál. 19/43

20 Eszközcsoport Min. arány Cél arány Max. arány Megjegyzés Fedezeti tartalék Szabványosított, illetve nem szabványosított határidős és opciós ügyletek Bankszámlapénz és bankbetét - 0% % - 40% Ilyen eszköz csak fedezeti vagy arbitrázs céljából köthető, a spekulációs kötés nem megengedet (282/2001. Korm. rendelet 2/A. sz. melléklet II. 4. szerinti szabályok szerint). Nem szabványosított határidős és opciós ügylet csak devizaárfolyam-kockázat fedezeti célal köthető. A magyar és külföldi részvények vonatkozásában külön-külön megadott maximum arány egy időben nem álhat fenn. Öszeségében a részvények, részvénybefektetéseken alapuló instrumentumok maximum aránya legfeljebb 10 %. A fenti első négy eszközcsoportban iletve bankszámlapénzben és bankbetétben együttesen minimum 90% arányt kell tartani. 20/43

21 Kiegyensúlyozott portfólió Eszközcsoport Magyar állampapírok, MNB kötvények, államilag garantált kötvények Egyéb (nem állam-) Min. arány 15% 0% Cél arány 50-65% 0-5% Max. Megjegyzés arány Fedezeti tartalék 100% 20% - részportfolió durationje: - legalább 0,5 év - legfeljebb 3,5 év kötvények Külföldi kötvények 0% 0% 5% - Jelzáloglevelek 0% 0-5% 10% Indexált kötvény 0% 0% 5% - abszolút hozam jelegű eszköz; IT döntése alapján Magyar részvények 0% 5-10% 20% - Magyarországon kibocsátott egyéb befektetési jegyek Külföldi befektetési jegy 0% 0-5% 35% 0% 10-20% 25% Külföldi részvények 0% 0-5% 15% Ingatlan befektetések* 10% Abszolút hozam alap (nem származtatott)* 9% 12,5% 10-15% 15% 18% - a vagyonkezelő (mint befektetési alapkezelő társaság) saját il. nem saját kezelésében lévő alapok esetén az IT engedélye alapján - külföldi részvényekbe, illetve külföldi kötvényekbe fektető befektetési alapok, az IT-vel engedélyeztetve. - ETF-ekhez nem kell az IT engedélye. - Az MSCI EMU, MSCI EM, az MSCI World és a CETOP20kosarában szereplő részvények - egy benchmarkelemhez tartozó papírok portfoliója nem lépheti túl a benchmarkelem súlyának kétszeresét (kivéve a magyar részvényeket) - Az MSCI EMU, MSCI EM, az MSCI World és a CETOP20kosarában szereplő részvényeken kívül azon tőzsdéken forgó részvények, amelyek a fenti indexekben lévő részvények kibocsátó országát reprezentálják.. - ezen részvények súlya, nem lehet magasabb az adott részvényhez tartozó index benchmark súlyának 20%-nál. - IT engedélye alapján és kizárólag már engedélyezett zártkörű, nyiltvégű ingatlan alap befektetési jegyei - IT engedélye alapján és kizárólag már engedélyezett zártkörű, nyiltvégű abszolút hozam alap befektetési jegyei 21/43

22 Eszközcsoport Min. arány Cél arány Max. Megjegyzés arány Fedezeti tartalék Szabványosított, illetve nem szabványosított határidős és opciós ügyletek Bankszámlapénz és bankbetét - - 0% 3-7% 35% Ilyen eszköz csak fedezeti vagy arbitrázs céljából köthető, a spekulációs kötés nem megengedett (282/2001. Korm. rendelet 2/A. sz. melléklet II. 4. szerinti szabályok szerint). Nem szabványosított határidős és opciós ügylet csak devizaárfolyam-kockázat fedezeti célal köthető. * a Generali Alapkezelő által kezeltportfólió esetén az Ingatlan befektetések és a Abszolút hozam alap (nem származtatott) sorok nem engedélyezettek, részére itt minden arányérték 0. A magyar és külföldi részvények, részvénybefektetéseken alapuló instrumentumok vonatkozásában külön-külön megadot minimum arány egy időben nem álhat fenn. Összességében a részvények, részvénybefektetéseken alapuló instrumentumok minimum aránya legalább 10 % és maximum aránya legfeljebb 40%. A minimumkorlát alól kivétel a pont B) bekezdésében említet átmeneti időszak. A fenti első öt eszközcsoportban iletve bankszámlapénzben és bankbetétben együtesen minimum 60% és maximum 90 % arányt kell tartani. A maximumkorlát alól kivétel a pont B) bekezdésében említet átmeneti időszak. 22/43

23 Növekedési portfólió Eszközcsoport Magyar állampapírok, MNB kötvények, államilag garantált kötvények Egyéb (nem állam-) Min. arány 0% 0% Cél arány 15-55% Max. Megjegyzés arány Fedezeti tartalék 100% 20% - részportfolió durationje: - legalább 0,5 év - legfeljebb a MAX index átlagdurationje kötvények 0-5% Külföldi kötvények 0% 0% 8% - Jelzáloglevelek 0% 0-5% 15% Indexált kötvény 0% 0% 8% - abszolút hozam jelegű eszköz; IT döntése alapján Magyar részvények 0% 10-20% 30% - Magyarországon kibocsátott egyéb befektetési jegyek Magyarországon kibocsátot zárkörű, nyíltvégű befektetési jegyek Külföldi befektetési jegy 0% 1,5% 0% 1,5-6% 10-40% 20% 45% Külföldi részvények 0% 0-5% 35% - a vagyonkezelő (mint befektetési alapkezelő társaság) saját il. nem saját kezelésében lévő alapok esetén az IT engedélye alapján - ebbe a befektetési eszközcsoportba csak azok a zárkörű, nyíltvégű befektetési jegyek tartoznak, amelyeket az IT már engedélyezett és március 1-én már a portfolió elemei (a minimum arány a már engedélyezet termékenként értendő) - külföldi részvényekbe, illetve külföldi kötvényekbe fektető befektetési alapok, az IT-vel engedélyeztetve. - ETF-ekhez nem kell az IT engedélye. - Az MSCI EMU, MSCI EM, az MSCI World és a CETOP20kosarában szereplő részvények - egy benchmarkelemhez tartozó papírok portfoliója nem lépheti túl a benchmarkelem súlyának kétszeresét (kivéve a magyar részvényeket) - Az MSCI EMU, MSCI EM, az MSCI World és a CETOP20kosarában szereplő részvényeken kívül azon tőzsdéken forgó részvények, amelyek a fenti indexekben lévő részvények kibocsátó országát reprezentálják.. - ezen részvények súlya, nem lehet magasabb az adott részvényhez tartozó index benchmark súlyának 20%-nál. Abszolút hozam (származtatott) alap* Ingatlan befektetések* 15% 6% 9-11% 13% 15-27% 30% - IT engedélye alapján és kizárólag már engedélyezet zártkörű, nyiltvégű abszolút hozam származtatott alap befektetési jegyei - IT engedélye alapján és kizárólag már engedélyezet zártkörű, nyiltvégű ingatlan alap befektetési jegyei 23/43

24 Eszközcsoport Min. arány Cél arány Max. Megjegyzés arány Fedezeti tartalék Strukturált termékek* 0% 5-15% 20% - IT döntése alapján Szabványosított, illetve nem szabványosított határidős ésopciós ügyletek Bankszámlapénz és bankbetét - - 0% 0-5% 35% Ilyen eszköz csak fedezeti vagy arbitrázs céljából köthető, a spekulációs kötés nem megengedet (282/2001. Korm. rendelet 2/A. sz. melléklet II. 4. szerinti szabályok szerint). Nem szabványosított határidős és opciós ügylet csak devizaárfolyam-kockázat fedezeti célal köthető. * agenerali Alapkezelő által kezeltportfólió esetén az Abszolút hozam (származtatott) alap, Ingatlan befektetések és a Strukturált termékekek, sorok nem engedélyezettek, részére itt minden arányérték 0. Növekedési portfólióra vonatkozó korlátok: A magyar és külföldi részvények, részvénybefektetéseken alapuló instrumentumok vonatkozásában külön-külön megadot minimum arány egy időben nem álhat fenn. Összességében a részvények, részvénybefektetéseken alapuló instrumentumok minimum aránya legalább 40 % és maximum aránya legfeljebb 75 % figyelembe véve a strukturált termékeken, az abszolút hozam származtatott alapon és az abszolút hozam mandátumon keresztül tartott részvényállományt is. A minimumkorlát alól kivétel a pont C) bekezdésében említet átmeneti időszak. A fenti első öt eszközcsoportban iletve bankszámlapénzben és bankbetétben együtesen minimum 25 % és maximum 60 % arányt kell tartani. A maximumkorlát alól kivétel a pont C) bekezdésében említet átmeneti időszak. 24/43

25 Likviditási és a működési tartalék Eszközcsoport Magyar állampapírok és MNB kötvények Bankszámlapénz és bankbetét Magyar állampapírok és MNB kötvények Bankszámlapénz és bankbetét Függő portfólió Min. arány 0% 0% 0% 0% Cél arány % 100% 0-20% Max. Megjegyzés arány Likviditási tartalék 100% % 100% 0-20% Működési tartalék 100% A függő portfoliót a Klaszikus Portfolió befektetési szabályai szerint kel befektetni Az egyes választható portfoliók hozama és kockázati jelemzői 1. Múltbeli hozamok és kockázati jelemzők bemutatása: A pontban választható portfoliónként meghatározott referencia indexek múltbeli teljesítményét és reálhozamát, valamint éves átlagos szórását bemutatva érzékeltethetők az egyes portfoliók múltbeli adatok alapján megfigyelhető hipotetikus hozamai és kockázati jelemzői. Klasszikus Portfolió Év Klasszikus portfólió Éves referencia hozama Infláció év/év Reálhozam ,43% 10,10% 1,33% ,27% 6,80% 4,47% ,00% 4,80% 5,20% ,30% 5,70% -1,40% ,57% 5,50% 7,07% ,46% 3,30% 5,16% ,66% 6,50% 0,16% ,23% 7,40% -0,17% ,65% 3,50% 3,15% ,96% 5,60% 6,36% Éves átlag ,05% 5,92% 3,13% Éves átlagos szórás ,79% 25/43

26 Kiegyensúlyozott Portfolió Kiegyensúlyozott portfólió Éves referencia Év hozama Infláció év/év Reálhozam ,42% 10,10% 1,32% ,24% 6,80% 4,44% ,99% 4,80% 5,19% ,54% 5,70% -1,16% ,54% 5,50% 7,04% ,49% 3,30% 5,19% ,73% 6,50% 0,23% ,30% 7,40% -0,10% ,22% 3,50% 2,72% ,88% 5,60% 5,28% Éves átlag ,94% 5,92% 3,02% Éves átlagos szórás ,66% Növekedési Portfolió Növekedési portfólió Év Éves referencia hozama Infláció év/év Reálhozam ,00% 10,10% -0,10% ,48% 6,80% -2,32% ,82% 4,80% -2,98% ,56% 5,70% 0,86% ,68% 5,50% 3,18% ,51% 3,30% 7,21% ,26% 6,50% 0,76% ,44% 7,40% 0,04% ,75% 3,50% -1,75% ,07% 5,60% 6,47% Éves átlag ,06% 5,92% 1,14% Éves átlagos szórás ,51% 26/43

27 Kockázati mérőszámok A befektetésekért felelős vezető negyedévente kiszámítja a szórás és a Sharpe hányados gördített éves adatait a Pénztár benchmarkjára vonatkozólag. A vagyonkezelők számítják az általuk kezelt portfólió gördítet éves Tracking Eror (TE) és Information Ratio (IR) mutatószámát. Képletek: Havi szórás= Havi hozamok átlagától vett átlagos eltérés (Definicó szerint a variancia gyöke) Éves szórás= Havi szórás*gyök(12) Kockázatmentes havi hozam =A ZMAX index havi hozama Kockázatmentes éves hozam= Kockázatmenetes havi hozam mértanilag láncolva Kockázatmenetes hozam feletti éves aktív hozam = Portfolió havi hozama mértanilag láncolva Kockázatmenetes havi hozam mértanilag láncolva Éves Sharpe hányados = Kockázatmentes hozam feletti éves aktív hozam/ Portfólió éves szórása Havi aktív hozam = Portfolió havi hozama Benchmark havi hozama Éves aktív hozam= Portfolió havi hozama mértanilag láncolva Benchmark havi hozama mértanilag láncolva Havi TE = Havi aktív hozam szórása Éves TE= Havi TE*Gyök(12) Éves IR = Éves aktív hozam/ Éves TE Kockázatok A befektetési eszközök értékének megváltozásából eredő kockázat A gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek fizetőképeségében és annak megítélésében, a kereslet-kínálat viszonyában bekövetkező változások hatására a befektetési eszközök piaci árfolyama ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását a vagyonkezelő a portfoliók diverzifikálásával, az egyes eszközcsoportok (kötvények és részvények) közötti átcsoportosítással, illetve határidős ügyletkötésekkel csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy a portfoliók értéke egyes időszakokban csökken. Az egyes országok kormányai hozhatnak olyan intézkedéseket (pl. adóterhek emelése, profit repatriálás korlátozása, stb.), amelyek a portfoliókra kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Hitelkockázat Az egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatot eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje a portfoliókban szereplő ezen eszközök piaci értékének öszeomlásához, iletve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely a portfoliók értékének csökkenéséhez vezethet. Likviditási kockázat Bizonyos értékpapírok, befektetési eszközök likviditása alatta marad a kívánatosnak, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy a portfoliókban lévő egyes értékpapírok értékesítése, illetve adott esetben bizonyos értékpapírok beszerzése nehézségekbe ütközhet. 27/43

28 Devizaárfolyam kockázat A portfoliók befektetéseinek egy része külföldi devizában kibocsátott eszköz is lehet. A vagyonkezelő a portfoliók devizapozícióiból eredő devizaárfolyam-kockázatot nem kívánja folyamatosan teljes mértékben kiküszöbölni (fedezni), emiat a kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változások mérsékelhetik a portfoliók értékét. A nyugdíjpénztárakat és a befektetőket érintő adószabályok esetleges kedvezőtlen irányú megváltozása A jövőben a pénztárakat, iletve a pénztártagokat érintő adószabályok esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak (adóemelés, adó bevezetése, adókedvezmény csökkentése illetve eltörlése), ami miatt a portfoliókat, illetve a pénztártagokat a jelenleginél magasabb adó terhelheti. Előfordulhat, hogy a portfoliók a befektetésekből származó jövedelmek után - olyan adók megfizetésére kényszerülnek, amelyekre a vagyonkezelő a befektetés megszerzésekor nem számított, ezért a befektetés megszerzéséről hozot döntése során nem vett figyelembe. Származtatot ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemteljesítési kockázat A portfoliókban lévő származtatot ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőképeségében, iletve gazdálkodásában beált kedvezőtlen változás hátrányosan befolyásolhatja a származtatot ügyleteken képződő nyereség portfolióknak történő kifizetését. A fenti kockázatok az egyes választható portfoliókat eltérő mértékben érintik. A Klaszikus Portfolió esetében meghatározóak a gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában bekövetkező változások, melyek a piaci kamatlábakra gyakorolt hatásukon keresztül befolyásolhatják a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamának alakulását. Kisebb jelentőségűek a tőzsdei kibocsátókhoz köthető kockázatok, iletve a devizapozíciókból eredő kockázatok és a származtatot ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemteljesítési kockázatok. A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében a magasabb részvényhányaddal párhuzamosan nő a tőzsdei kibocsátókhoz köthető kockázatok szerepe, emelet jelen vannak a fix kamatozású álampapírokhoz köthető kockázati tényezők, valamint a nyitot devizapozíciókhoz és a származtatot ügyletekhez köthető nemteljesítési kockázatok is. A Növekedési Portfolió esetében meghatározóak a tőzsdei kibocsátók üzleti tevékenységéhez köthető kockázati faktorok, valamint a részvényárfolyamok alakulását befolyásoló makrogazdasági folyamatokban rejlő kockázatok. Emelet felmerülhet a nyitott devizapozíciók miatti árfolyamkockázat, illetve a származtatott ügyletek nemteljesítési kockázata is. 28/43

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának megteremtése

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2012. év szeptember 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2013.05.01-2013.05.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 1 GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny Euró rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2011. július 1. Nysz.: 14707 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt.

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Az ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete 2002/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1369 Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet elõírásait a befektetési vállalkozásoknak

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei 1.1 Általános rendelkezések A Pénztár Befektetési Politikája a

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Befektetési szolgáltatások Érvényben: 2016. július 1-től visszavonásig *Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában *-gal jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben