2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. ÉVI ÜZLETI TERVE"

Átírás

1 PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/ , A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A távhővezeték-hálózat fejlesztése Hőközpont fejlesztési feladatok Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás Költséggazdálkodás, egyéb feladatok SZONDA-P Kéményseprőipari Kft Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2008 évben készült beruházások 2. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (kompakt hkp-ok) 4. sz. melléklet: évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: évi költségek és ráfordítások terve 5/A. melléklet: A távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása évben 6. sz. melléklet: évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. Terv 8. sz. melléklet: évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: évi személyi jellegű költségek terve 10. sz. melléklet: Létszám alakulása 11. sz. melléklet: Energiatámogatások T jelű séma ( távhővezeték-hálózat elrendezés) G jelű séma ( Hőközpontok elrendezése) D jelű séma ( Fűtéskorszerűsítés)

3 3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Az Európai Unió tagállamainak állam-és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások: A kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, A behozataltól való egyre növekvő függőség, A diverzifikáció korlátozott mértéke, A magas és ingadozó energiaárak, A világszerte növekvő energiakereslet, A termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági kockázatok, Az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú előrehaladás, Az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség. Az EU energiastratégiája alapján elkészült Magyarország energetikai koncepciója, melynek célja, hogy világos iránymutatást adjon a piaci szereplőknek. A koncepció rögzíti, hogy hiba lenne, ha tovább nőne az ország földgázfüggősége. Preferálja a megújuló források felhasználásának bővülését, és a jelenlegi szinten tartaná az atomerőmű élettartamának meghosszabbításával az atomenergia súlyát. Komolyan alapoz az energiahatékonyság javulására. Komoly tartalékai vannak az országnak az energiahatékonyság, akárcsak a megújuló források fejlesztésére. A távhőszolgáltatásban érezhetően csökken a gázmotoros hőtermelés létesítése, a megújuló források felhasználása kerül előtérbe. A Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia céljai összhangban állnak a Magyarország energiapolitikája című keretstratégia fő célkitűzéseivel, melyek a következők: Versenyképesség erősítése Az energiaellátás biztonságának fokozása Fenntartható fejlődés elősegítése A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal.

4 4 A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A villamosenergia-piac évi liberalizációja során átalakult a kapcsoltan termelt villamos energia, valamint a megújuló energiahordozók felhasználásával termelt villamos energia kötelező átvételen alapuló támogatási rendszere. A 2004/8/EC számú EU irányelv szabályozása értelmében, az Unió országaiban a kapcsolt energiatermelés létesítésénél elsődlegesnek kell tekinteni a primer energia megtakarítást. A kapcsolt energiatermelés esetében az energia megtakarításának a külön történő hő- és villamos energia előállításhoz viszonyítva - el kell érnie legalább a 10 %-ot. Az EU-ban több irányelv foglalkozik a távhőt is érintő energiahatékonysággal. Ilyen direktíva az épületek energia fogyasztásáról és a kapcsolt energiatermelés támogatásáról szóló. 2. Városunk távhőszolgáltatása. A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A hőtermelői árak január 1-től már nem központi árintézkedéssel kerülnek megállapításra. A jóváhagyott szolgáltatói díjak a Bakonyi Erőmű Zrt-vel folytatott tárgyalásokon alapuló piaci árak.a távhőért tehát piaci árat kell fizetni, de meghatározott jövedelmi helyzet alapján a rászorulók részére állami szociális támogatás jár.

5 5 Ajka város Önkormányzata évben alanyi jogon biztosít a lakossági díjfizetők részére támogatást. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja a hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Ajka Város Önkormányzata a Távhőtörvény értelmében meghatározott területeken rendeletben preferálja a távhőt az egyedi földgáz ellátással szemben. Előre tekintve nem lehet a távhőnek alternatívája az egyedi földgáz ellátás, miközben stratégiai cél a földgázfelhasználás csökkentése. Távhőről való leválást csak nagyon indokolt esetben támogat a jogi szabályozás rendszere ( pl. óriási veszteség a távolság miatt, vagy megszűnik az adott terület távhőellátása). Ilyenkor a 189/1998. (XI.23.) Korm. rendelet által előírt dokumentumokat kell csatolni ( pl. az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.). Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Erre példa, hogy a Magyar Imre Kórházat, mint jelentős felhasználót a földgázzal versenyképes hőellátási költséggel kapcsoltuk a távhőszolgáltató rendszerre. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés fejlesztésének jövőképében a távhőrendszerek számára jobb kihasználási lehetőséget biztosít a trigenerációs (fűtési-hűtési) megoldások fejlesztése. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése fontos.

6 A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négyöt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 170 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. - A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony. Közel 1000 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs. Ennek egyik oka egyrészt az eddig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. A távhővezeték-hálózat elrendezését a T jelű séma tartalmazza. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17 km.

7 7 A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 10 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága óta 4883 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 2235 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 26 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 28 %-a, a szekunder vezetékek 22 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul.

8 8 Az épületeket ellátó 130 (170) hőközpontból 82 (126) felhasználói, 48 pedig szolgáltatói hőközpont. A 48 szolgáltatói hőközpontból további 44 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A hőközponti hőmennyiségmérők száma 205 db, az épületek hőfogadóiban felszerelt fűtési hőmennyiségmérők száma 324 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. A hőközpontok elrendezését a G jelű séma tartalmazza. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A rekonstrukciós, illetve a reorganizációs fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy a mai ismeretek és a várható fejlődést figyelembe véve valósuljanak meg a korszerűsítések. A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eft/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvízhálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. Az előírások szigorú értelmezése szerint az előírt határidőig valamennyi épületet önálló hőközponttal kellene ellátni. A program 110 db felhasználói hőközpont, illetve fűtési blokk létesítését jelentené, melynek költségigénye a szükséges vezetékek megépítésével együtt 450 millió forint lenne. A költségek miatt a beruházás 2010-ig nem valósítható meg. A rendelkezésre álló források alapján a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása során első lépésben - a beruházási források mértékéig az épületek csak fűtési célú hőszolgáltatásra kapnak felhasználói hőközpontot, többek között az épületfűtés, illetve épületenergiai korszerűsítés ösztönzésére. A használati melegvízszolgáltatási célú önálló hőellátás csak akkor valósul meg, ha a lakóközösség vállalja a felmelegítésre kerülő ivóvíz biztosítását. A felhasználói hőközpontok fűtési és melegvíz blokkok- létesítését akadályozza, hogy a Bakonykarszt Zrt. a Távhőtörvény és az Önkormányzati rendelet előírásai ellenére a lakóépületek kérése esetén is megtagadja a lakások melegvíz mellékmérői alapján a felmelegítésre kerülő ivóvíz víz-és csatornadíjának számlázását.

9 9 A évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése rövidesen megvalósul. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására, az un. ÖKO programmal, melynek kódszáma LFP-2008-LA-9. Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás: 1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 3. Az épület fűtési rendszerének átalakítása, ezen belül: a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje; b) Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek eredményeként a korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztásszabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet. Ajka város Önkormányzata megalkotta rendeletét, mely alapján a fűtéskorszerűsítésre pályázó épületek a beruházási költség 70 %-át nyerhetik meg kétlépcsős pályázat esetén. ( ÖKO + Önk. )

10 10 A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1720 lakás szabályozható egycsöves, 990 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 990 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strangszabályozókat kell felszerelni. (D jelű séma.) A szabályozhatatlan egycsöves épületfűtések korszerűsítését műszaki, energetikai tanácsadással és kivitelezési ajánlattal segítjük: - A PRIMER Kft. elvégzi az épületek fűtési rendszerének korszerűsítését, melynek műszaki tartalma: strangszabályozók, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, átkötő szakaszok beépítése. - Pályázat benyújtása esetén a Kft. kapacitása erejéig térítés ellenében elkészíti a szükséges terveket és költségvetést. A korszerűsítési munkák megrendelése esetén a vállalkozási díjból a tervezés költsége levonásra kerül. - A fűtés-korszerűsítés részeként anyagár és munkadíj felszámítása nélkül elvégzi a legfelső szintű lakásokban található légtelenítők lépcsőházba történő kivezetését. - Lehetőséget biztosít a szociálisan rászoruló díjfizetők részére, hogy a fűtéskorszerűsítés költségét hat-havi kamatmentes részletben teljesítsék. - Megrendeli és felszerelteti az erre szakosodott költségosztó céggel a lakóépület valamennyi radiátorára az elektronikus költségosztó eszközöket. A PRIMER Kft. a munkákra teljes körű, egyéves garanciát vállal év végéig 4000 lakást érintően nyílászáró szerkezet csere és épület homlokzat hőszigetelés valósul meg. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. Célszerű lenne, ha a nyílászáró szerkezet csere és az épület homlokzat hőszigetelés pályázatok elnyerésének feltétele lenne a fűtéskorszerűsítés, a légtelenítő rendszer korszerűsítés és az épület hőfogyasztásának, lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök ( hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók ) beszerelése.

11 11 A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ év tavaszán Hírlevélben is kiadtunk a felhasználók részére egy fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Célszerűen pályázatok elnyerésének feltétele lehetne, hogy a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében meglegyen. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. A Bakonyi Erőmű Zrt. felé a továbbiakban nincs lehetőség a lekötött hőteljesítmény csökkenése okán a hőteljesítmény díj csökkentésére. A villamos energia költség mérséklésére a frekvenciaváltós keringtető szivattyúk felszerelésével az épületek fűtéskorszerűsítésével egyidőben van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza A Kft november 1-től új számlázó és könyvelő programot alkalmaz. A program a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli a díjhátralék kezelési-és behajtási feladatokat. A jelentős mértékű adategyeztetéseket követően március végén kerültek első alkalommal kiküldésre felszólítások. A felszólítások lehetőséget teremtenek a díjfizetőkkel történő kapcsolat felvételére, az adatok egyeztetésére és megállapodás megkötésére.

12 12 7. SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. A SZONDA-P Kft. létszáma 10 fő. A Kft évi nettó árbevétele e Ft, adózott eredménye e Ft. Ajka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése alapján a PRIMER Kft-nek a SZONDA-P Kft-ben meglévő 76 %-os tulajdonrésze értékesítésre került. A tulajdonrészt a SZONDA-P Kft. alkalmazottai vásárolták meg 12 M Ft összegért. A PRIMER Kft. elkészítette a SZONDA-P Kft évi mérlegét, majd január 1-től átadta a könyvelési feladatokat. 8. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kft évi üzleti tervét jóváhagyni szíveskedjenek. A j k a, március A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.

13 13 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: december 31. A j k a, március Holczinger József ügyvezető igazgató

14 évben elkészült beruházások 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft E hőközpont primer bekötő vezeték F hőközpont primer bekötő vezeték Kosztolányi u. 9. út alatti átvezetés hőközpont út alatti átvezetés Ifjúság u. 15. út alatti átvezetés hőközpont szekunder vezeték ( 6-os óvoda ) 1248 Távhővezeték összesen: 7657 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft E Hőközpont fűtési blokk kialakítás F Hőközpont fűtési blokk kialakítás E Hőközpont HMV blokk kialakítás F Hőközpont HMV blokk kialakítás b Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont fűtési blokk kialakítás 3773 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám Összesen: Megnevezés Beruházás költsége (eft) 1. MKB Bank hőmennyiségmérő beépítés DM üzlet hőmennyiségmérő beépítés SPAR fűtési blokk kialakítás SPAR primer gerinc kiváltás VISCO-TEX fűtésszerelési munka 977 Összesen: 9776 D./ Egyéb munkák 1. Irodaépület informatikai hálózat Vöröskereszt iroda kialakítás 2321 Össz: 2789 MINDÖSSZESEN: A+B+C+D e Ft

15 15 2. sz. melléklet évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret Nyomv. (fm) eft 1. Újélet u. 25. út alatti átvezetés 2 x NA Kosztolányi u szekun.vez. 2 x NA / Kosztolányi u. 12. szek. bekötő 2 x NA vezeték 11/ Hkp.-Béke u. 23. szek. vez. 2 x NA x NA a. fűtési blokk szek. vezeték 2 x NA Hkp. primer bekötő vezeték 2 x NA Távhővezeték összesen: március

16 16 3. sz. melléklet évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft a -Fűtési blokk Kosztolányi u C -Fűtési blokk Béke u C -Fűtési blokk Május 1 tér a -Fűtési blokk Móra Ferenc u HMV blokk Újélet u HMV blokk Alkotmány u összesen: március

17 17 4.sz. melléklet évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés évi 2009 évi terv tény 1./ Lakossági távhőszolgáltatás Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Egyéb fogyasztók Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Továbbszámlázott vízdíj: / Egyéb távfűtési tevékenység: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: / Belföldi értékesítés nettó árbevétele: / Egyéb bevételek: Ebből: értékesített tárgyi eszköz káreseménnyel kapcsolatos bevétel kapott bírság, kamat leírt tartozás bevétele egyéb bevétel elszámolt értékvesztés visszaírása / Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek / Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, március

18 évi költségek és ráfordítások terve (eft) 5. sz. melléklet Megnevezés évi évi terv tény Anyag felhasználás Üzemanyag felhasználás Vásárolt hőenergia hődíj Vásárolt hőenergia - alapdíj Vásárolt víz-, csatornadíj Vásárolt villamos energia éven belül elhasznált anyagi eszköz 514. Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Anyagjell. összes költség Szállítási, raktározási költség Postaköltség, telefon Javítás, karbantartás Egyesületi tagdíj Szakértői díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás Bankköltség Hatósági díjak, illeték Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Munkavállalók bérköltsége Bérköltség (egyéb) Bérköltség Reprezentáció Étkezési költség Szem.jellegű ktg-hez kapcs. Adó, bizt Önkéntes nypzt-i. hozzájárulás Táppénz (15 nap; 1/3 rész) Segélyek,koreng.nyugdíj Munkába járás támogatása Fogl.eü-i szolgáltatás Ktg.térítések, napidíjak Személyi jellegű költségek TB.járulék 29 % Eü-i hozzájárulás

19 Munkaadói, szakképzési jár Megnevezés tény terv 566. Rehabilitációs hozzájárulás Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás össz: Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Értékesített eszközök, selejt Követelések értékveszt. egyéb értékveszt Adók, illetékek Innovációs járulék Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordítások támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordítások össz: Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, március

20 20 Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása évben ( eft, % ) 5/A melléklet Vásárolt hőenergia; eft; 70% Villamos energia; eft; 3% Vásárolt víz; eft; 6% Primer Kft. alapdíjköltsége; eft; 21% Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia

21 21 6. sz. melléklet évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés évi évi terv tény 1. Árbevételek, bevételek Költségek, ráfordítások Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tényezők Adóalap csökkentő tényezők Társasági adóalap Kiegészítő adóalap Számított adó Társasági adó Lekötött tartalék Kieg. adó Adózott eredmény (3-7-8) Osztalék Mérleg szerinti eredmény (9-10) Ajka, március

22 évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet évi évi terv Megnevezés tény 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag éven belül elh.anyag,eszk.nyomt Egyéb / Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség Szakértői díjak, egyesületi díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díja / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség Személyi jellegű költség Bérjárulékok / Amortizáció Központi irányítási költségek összesen: A j k a, március

23 23 8. sz. melléklet évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség évi tény évi terv Üzemanyagok Egyéb anyagjellegű / Igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok / Értékcsökkenési leírás / Üzemi általános költség összesen: Ajka, 2009.március

24 24 9. sz. melléklet évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés évi tény évi terv - reprezentáció étkezési költség természetbeni juttatás adója,biztosítás nyugdíjpénztári hozzájárulás táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része segély, korengedm. nyugdíj munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény foglalkozás egészségügyi szolgáltatás napidíjak, költségtérítések Összesen : A j k a, március

25 25 Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj-juttatás alakulásáról 11.sz. melléklet december 31. Kategória A B C D E Összesen Fő % eft % Kategória A B C D E Támogatás fajlagos összege, Ft/GJ fix Lakossági hődíj, Ft/GJ (ÁFA-val) Támogatási hányad, %

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE ,+ 2 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN 2 A mecseki széntől a zöld energiáig 1953. A kezdetek... A távhőtermelő társaságcsoport A PANNONPOWER társaságcsoport A Dalkia Energia Zrt. érdekeltsége

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2.

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2. ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL Sátoraljaújhely, 2011. november 2. 1 A 2012. évi vízdíj-, illetve szennyvízdíj árterv összeállítása a 2011. I-III. negyedévi tényadatokra

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi üzleti terve Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A Magyar Köztársaság energiabiztonsága

A Magyar Köztársaság energiabiztonsága A Magyar Köztársaság energiabiztonsága Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal Energiabiztonság - 2009 Konferencia Stefánia Palota, Budapest, 2009. május 11. ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ ENERGETIKÁBAN (1)

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

Részletesebben

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35.

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. ÜZLETI JELENTÉS a kft. 2013. évi tevékenységéről Szekszárd, 2014. április 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2009. november 2. Hatályos: 2009. november 2-tıl Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20.

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20. 1. Bevezetés 1. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. Előzmények... 1 1.2. Az atomerőmű és legfontosabb tervezési jellemzői... 8 1.3. A tervezett tevékenység meghatározása, céljai,

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BESZERZÉSI HIVATAL Nyt. szám: 733-25/2016 KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására Készítette: Ghazal Mónika igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció - Tájékoztató az eljárás eredményéről Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

a 2010. évi beszámolóhoz

a 2010. évi beszámolóhoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2010. évi beszámolóhoz A j k a, 2011. március 31. PRIMER Kft. 2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához Soltész Ilona, NFGM 2008. szeptember 1. 2 Az épületek energetikai jellemzőinek megállapítására vonatkozó jogszabályok Az épületek

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK A távfűtési rendszer biztonságos és a sok-lakásos épületek ellátására leginkább alkalmas módszer. Kényelmes, hiszen nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését és üzemeltetését.

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

20-ra 20-at! Kiáltvány Európa épületeinek energiatakarékossági felújításáért

20-ra 20-at! Kiáltvány Európa épületeinek energiatakarékossági felújításáért 20-ra 20-at! Kiáltvány Európa épületeinek energiatakarékossági felújításáért Tíz nagy nemzetközi környezetvédő civil szervezet közös kampányt 1 indított az európai energiatakarékossági célok teljesítésének

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési

Részletesebben

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 090921 Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Tartalom: I. Célkitőzés II. Jelenlegi szabályozás III. Jelenlegi

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben