A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE"

Átírás

1 ,+

2 2

3 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges feladatunk a hőtermelés és hőszolgáltatás. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely város közszolgáltatójaként ingatlan fűtését, ill. melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya , melyből önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalkozási) fogyasztók száma 420, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 82. A távfűtött épületek légtere lm 3, az összes értékesített fűtési hőmennyiség évben GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul. A cégünk társasági szerződésben megjelölt telephelyei: 9700 Szombathely, 125/20 hrsz, 9700 Szombathely, 8157/7 hrsz, 9700 Szombathely, 9056/5 hrsz, 9700 Szombathely, 2260/2/A/46 hrsz, 9700 Szombathely, 6467/9 hrsz, 9700 Szombathely, 6614/6 hrsz, 9700 Szombathely, 4739/2 hrsz, 9700 Szombathely, 8613/14 hrsz. Szombathely távhőrendszere 9 részben összekötött kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 88,75 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 153 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetéki hálózat nyomvonal hossza kb. 19,5 km ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A Társaság tevékenységét leginkább jellemző tények: Az üzemi eredmény 33 millió Ft volt, amelyhez millió Ft értékesítési árbevétel tartozik. Az adózott nyereség 87 millió Ft. Cégünk fűtési és melegvíz energiaértékesítése GJ volt. A fogyasztói létszám stabil. Vállalatunk a fenntartható fejlődést szem előtt tartva üzleti stratégiáját értékteremtő gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok integrálásával alakította. 3

4 2015. ÉVI ÜZLETI TERV MEGVALÓSULÁSA A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. fő tevékenysége a távhőszolgáltatás évben az árbevétel ( eft) 73 %-át tette ki, 0 % származott villamosenergiatermelésből és ( eft) 17% az egyéb tevékenység részaránya. Távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó állami energiatámogatás eft volt. Társaságunk az üzleti tervben szereplő eredménynél számottevően, több mint 69 millió Ft-tal nagyobb adózás előtti eredményt ért el. A féléves beszámolóban már jelentősen kedvezőbb eredményről számoltunk be. Akkor az időarányosan tervezett eredmény 51 millió Ft volt, a tényadat 115 millió Ft, amelyet a beszámoló részletezett. A beszámolóban jeleztük valószínűségét (kitérve a kockázati elemekre), hogy az éves eredmény is a tervezettnél magasabb értéken fog realizálódni. Az elért eredmény magasabb, mint a távhőszolgáltatók számára meghatározott 2%-os eszközarányos nyereség, így a különbözet 81 millió felhasználását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal egyeztetni kell. A jelentősen kedvezőbb eredmény vizsgálatakor jól látható, hogy a többlet eredmény elsősorban a szolgáltatáshoz kötődő változó jellegű bevételekből, és a kapcsolódó energiaköltségek változásaiból származik. A felhasználóknak szolgáltatott nagyobb mennyiségű hőenergia többlet bevételéhez a tervezettnél kisebb energiaköltség társult, ennek elsődleges oka a kedvező földgáz ár, melyet a későbbiekben részletezünk. A bevételek növekedése és az energiaköltségek csökkenése együttesen 138 millió Ft-os eredmény javulást okozott, mely a terv és tény különbözet ~92%-a. A bevételi oldalon +4,8% a növekedés, míg a hőtermeléshez felhasznált költségeknél 2,7% a csökkenés. A bevételek és ráfordítások tervezéseinek főbb kockázati elemei: Időjárási viszonyok Felhasználói igények, korszerűsítések Hatósági árváltozások Rendeletmódosítások, támogatások felülvizsgálata Vállalkozói munkák, megrendelések nagyságának becslése Földgáz egységár tervezése o Jegyzésárak, árfolyamok, új szerződés paraméterei Erőmű Zrt. működése, hőátadás Faaprítékos fűtőmű üzemelése o Üzemelési időszak o Alapanyag minőség Termelési és szolgáltatási hatásfok értékek alakulása Hibaelhárításra fordított várható költségek becslése Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legjelentősebb eredményt módosító tényező a földgáz költség, az egyes, árra ható elemek alakulása. A távhőszolgáltatáshoz, mint alaptevékenységhez tartozó bevételeket három fő csoportra osztjuk. Az alapdíjak jellemzően az érintett ingatlan térfogata vagy fűtési igénye alapján kerülnek meghatározásra, a fűtési célú hődíjak, valamint a melegvíz szolgáltatáshoz tartozó melegítési és vízdíjak mérés alapján kerülnek az érvényes díjaknak megfelelően számlázásra. Az alapdíjak és a melegvíz szolgáltatáshoz 4

5 kapcsolódó díjak tekintetében nem számottevő az eltérés, a fűtési célú hődíj bevételek esetébe azonban 7%-os növekmény mutatkozik, amely közel 65 millió Ft-ot jelent. A hőfelhasználás legnagyobb részt a fűtési célt szolgálja, ez az alaptevékenység bevételeinek ~58%-át teszi ki. A tényleges éves árbevétel 64,6 millió Ft-tal lett több mint a tervezett. A fűtési célú hőértékesítés árbevételét elsősorban az időjárási körülmények határozzák meg, mivel enyhébb időjárás mellett a felhasználás értelemszerűen csökken. A 2015.évben a díjak nem változtak, így elegendő az időjárási tényezőt vizsgálni az eltérésre vonatkozóan. A hőfelhasználás tervezésekor jellemzően az elmúlt évek hőmérsékleti adatait vesszük figyelembe. Az alábbi ábrán látható, hogy március hónaptól jellemzően hidegebb volt az átlagnál a december a kivétel ez jellemzően többlet felhasználást okozott. (A január és februári adatok már tényadatként szerepeltek a tervben, így az itt látható különbségek nem okoztak eltérést a bevételben.) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Havi átlaghőmérséklet C 0,0 január február március április október november december Előző 3 év átlag Az alábbi ábrán havi bontásban látható a hőfelhasználás eltérése a tervtől. A tervezési időszak miatt az első két hónapban nincs eltérés a fűtési időszakban egyedül decemberben volt alacsonyabb az értékesítés volumene a tervezettnél Fűtési célú hőértékesítés GJ Terv Tény 5

6 A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége GJ, a tényleges GJ volt a ~ 22 ezer GJ többlet értékesítés eredménye 64,6 millió Ft árbevétel többlet. Érdekes adat, hogy az egyes fogyasztói csoportok megoszlása terv és tény adatokban közel azonos. Terv és tény fűtési célú hőértékesítés megoszlás 19% 7% 74% Lakosság KKI Egyéb Az alaptevékenységhez kapcsolódóan az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a lakossági értékesítés alapján igényelt energiatámogatás. A nemzeti fejlesztési miniszter 54/2015. (IX.30.) NFM rendelete módosította a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletet. Az energiatámogatás 1-9. hónap során kizárólag mennyiségi alapú volt, hónapban a jelentősebb rész fix összegű, kisebb részben mennyiségi alapú. A mennyiséghez kapcsolódó hatás millió Ft, míg a támogatási rendszer átalakítása -81 millió Ft-ot jelentett, így 31 millió Ft-tal lett több a bevétel. Az alaptevékenységhez tartozó bevételek bemutatása után logikailag az energiaköltségek eltéréseinek elemzése következik. Vállalatunk primer energiafelhasználása alapvetően földgáz, ez nagyrészt a saját gázkazánjaink felhasználását jelenti, a földgáz költségben megjelenítve, továbbá szintén földgáz alapú termelés, a vásárolt energia, melyet a Szombathelyi Erőmű Zrttől veszünk át két telephelyen. A földgázon kívül a Mikes u-i telephelyünkön üzemeltetünk egy 7,5 MW névleges hőteljesítményű faapríték tüzelésű fűtőművet. A vásárolt hő mennyisége jelentősen eltért a tervezettől (melyet az Erőmű Zrt. előzetes tervadatai szerint kalkuláltunk), így a költség is nagyságrendileg alacsonyabb lett, mint a tervezett. A tervezett mennyiségnek mindössze 55%-át adta át a termelő mely a költséget 162 millió Ft-tal csökkentette. Október 1-től változott a hatósági ár, ez további 12 millió Ft költségcsökkenést jelentett. 6

7 Vásárolt hő [GJ] TERV TÉNY A faaprítékos hőtermelés elmaradt a tervezettől. A évre összesen GJ-t terveztünk, míg a tényleges termelés GJ lett. Az elmaradás elsősorban a 2015/2016-os fűtési szezon hónapjaiban jelentkezett, a hőtermeléssel közel arányos a felhasználás mennyisége, ezáltal költsége is kisebb volt Faaprítékos hőtermelés [GJ] 0 Január Február Március Április November December terv tény 7

8 Apríték felhasználás [tonna] Január Február Március Április November December terv tény A tervezett hővásárlásból kieső GJ és az alacsonyabb volumenű aprítékos termelésből elmaradt GJ-t, összesen GJ hőmennyiséget, gázkazános termeléssel kellett pótolni. Ennek megfelelően a földgáz felhasználás mennyisége és költsége is jelentősen nagyobb lett, mint a tervezett. A földgáz felhasználás 1. ábrán látható, hogy a legnagyobb telephelyen és összességében milyen mértékkel haladta meg a felhasználás a tervezettet. A Vízöntő telephelyen 26%-al GJ-al, összességében GJ-al, 24%-al volt több a felhasználás. Földgáz felhasználás 1. [GJ] Vízöntő Földgáz felhasználás összesen: TERV TÉNY A többi telephely a mennyiség nagyságrendje miatt a földgáz felhasználás 2. ábrán lett bemutatva. A legnagyobb eltérés a Rákóczi kazánháznál látható, ez mennyiségben GJ-t jelent, arányában + 56%-ot. 8

9 Földgáz felhasználás 2. [GJ] TERV TÉNY A földgáz összköltségre a mennyiségi átvételen kívül az egyes díjak alakulása is hatással van. A földgáz költség eltérése a tervezettől +14%, ~ 150 millió Ft. A mennyiségi növekményből származóan a költségnövekedés ~ 185 millió Ft, az új szerződésből származó teljesítménydíj csökkenés 21 millió Ft, a forgalomarányos rendszerhasználati díjak növekménye 8 millió Ft, a devizaárfolyamok változásaiból származó megtakarítás 17 millió Ft. Az alábbi ábra bemutatja a földgáz költség megoszlását, látható, hogy a energiaköltség több mint ¾ része a teljes költségnek. Földgáz költség megoszlása 17% 77% 6% Teljesítmény költség Forgalomarányos RH költség Energia költség A földgáz költséget jelentősen befolyásolta a jegyzésárak alakulása, mely az év során folyamatosan, még a várakozásokat is meghaladó mértékben csökkent. Az árképletre ható olajár szorzó folyamatosan csökkent minden egyes negyedévben, míg a TTF (gáz) jegyzése is csökkenő tendenciát mutatott. 9

10 TTF Argus jegyzés [EUR/kWh] alakulása Olajár szorzó alakulása 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 A gázköltséget befolyásolta az EURO aktuális (kifizetéskori) árfolyama is. Az alábbi ábrán látható, hogy minden esetben a tervezett árfolyamérték alatt sikerült az esedékes számlákat kiegyenlíteni. 10

11 EURO árfolyam alakulása TERV TÉNY Földgáz szerződésünkben mennyiségi vállalás szerepel, átvételi sávhatárokkal. Az év tekintetében az alfogyasztóval együttesen 6%-al kisebb volt az átvétel a tervezettnél, ez bőven a szerződött értéken belül van. A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó változó bevételek és energiaköltségek együttes (bevétel növekedések 95 millió Ft, energiaköltség csökkenés 43 millió Ft) egyenlege: millió Ft. Egyéb jelentősebb terv-tény eltérések: A közvetített szolgáltatások bevételei és ráfordításai gyakorlatilag a Szombathelyi Erőmű Zrt-nek továbbszámlázott földgáz díjakat jelentik. Az előzőekben részleteztük, hogy az Erőmű Zrt. hőátadása mindössze 55%-a volt a tervezettnek, a földgáz felhasználása 54%-a tervezettnek, így a továbbszámlázott szolgáltatás összege is jelentősen kisebb lett. Az értékek forgalma azonos, az éves eredményt nem befolyásolja. Egyéb értékesítés: A bevételi többlet főként vízmérőcserékből származó vállalkozási bevételből származik. Az aktivált saját teljesítmények értéke, részben elmaradt/áthúzódó beruházás, részben kisebb költségből megvalósult tétel következménye. Az anyagfelhasználás költsége 15 millió Ft-tal volt több mint a tervezett. Ezt a növekményt nagyrészt a hibaelhárítások anyagszükséglete jelentette, mely a tervezett 11 millió Ft-hoz képest közel 25 millió Ft volt. Anyagköltség megoszlása 16% 18% 31% 17% 18% Beruházás Karbantartás Külső munka Hibaelhárítás Egyéb 11

12 A személyi jellegű költségek terén 11,2 millió Ft megtakarítás keletkezett, ennek fő oka, hogy a rendelkezésre álló bérkeret nem lett teljes egészében felhasználva. Az egyéb ráfordítások növekményének nagy része (14,6 millió Ft) egy korábbi évi támogatás (beruházásra fel nem használt összeg) visszafizetéséből származik. A pénzügyi műveletek között a tervben a januári tényadatokon túl kizárólag kamatbevételt terveztünk. A kamatbevétel az 5 millió Ft-os tervadattal szinte megegyező lett, míg az árfolyam különbözetek elszámolásából származó egyenleg negatív, a ráfordítás 3 millió Ft. Az összesített kimutatásban látható, hogy az egyes bevételek és ráfordítás változások milyen hatással voltak az eredményre. A legjelentősebb a távhőszolgáltatáshoz kötődő változó bevételek és költségek (5 tétel kiemelten) együttes millió Ft-os eredményt javító összege. Eredmény adatok fő eltérései (adatok e Ft-ban) TERV Beszámoló Tény/terv Eltérés Eredmény hatás Alapdíjak % Hődíj árbevétele % Vízmelegítés bevétel % Egyéb értékesítés % Aktivált saját telj. értéke % Energia támogatás % Egyéb bevétel % Földgáz % Faapríték költség % Vásárolt energia % Egyéb anyagköltség % Áramdíj % Víz és csatornadíjak % Karbantartások % Egyéb igénybevett szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások értéke % Személyi jellegű költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások % Pénzügyi műveletek eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY %

13 A TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGE A TÁVHŐ Kft éves operatív tevékenységét leginkább jellemző tényezők a következők: Az Állami Számvevőszék a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél lefolytatta vizsgálatát, és június hó 1. napján kelt jelentésében összegezte a vizsgálat eredményét, leírta következtetéseit és megtette javaslatait. Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolták, az éves beszámolók, üzleti tervek jóváhagyása szabályszerűen történt, a távhő vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A javaslatokra társaságunk intézkedési tervet készített négy témakörben szükséges intézkedések végrehajtására 1. A számviteli politika keretében a leltározási, értékelési, önköltség-számítási szabályzat, továbbá a számlarend, a pénztárkezelési szabályzat a szétválasztási szabályoknak megfelelően a Tszt. 18/A. (2) bekezdésében foglaltak, valamint az érvényben lévő számviteli jogszabályokkal összhangban szeptember 30. dátummal módosításra kerültek. 2. Az Adatvédelmi szabályzat hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra került, különös tekintettel a Távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. tv. (továbbiakban: Tszt.) 57/C. -ában foglalt közzétételi kötelezettségre és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 24. -ában meghatározott belső adatvédelmi felelős feladatkörének meghatározására. A módosított Adatvédelmi szabályzat június 26. napján lépett hatályba. 3. A nagyértékű tárgyi eszköz leltár felvétele folyamán elkészült. 4. Az ingyenesen átvett vagyon (amely Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonát képező és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére ingyenesen használatba adott 13 hőközponti ingatlant jelenti) a mérlegen kívüli tételek között és a kiegészítő mellékletben évre már beépítésre került, és a továbbiakban is a melléklet része lesz. A mérlegen kívüli tételek a SzTv. 88. (1) bekezdése alapján a évi Mérleg 28. oldalán a IV. Tájékoztató adatok fejezetben kerültek feltűntetésre. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 291/2015 (VII.6.) Kgy. sz. határozatában az ÁSZ vizsgálatra készített intézkedési tervet elfogadta. Társaságunk az év folyamán folyamatosan aktualizálta szabályzatait. Társaságunknál Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső ellenőrzési irodája év folyamán ellenőrzést kezdeményezett. A társaságunk ellenőrzéséről készült Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének vizsgálata tárgyú jelentés szerint a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályos volt a vizsgált időszakban, a TÁVHŐ közfeladat ellátásának belső szabályozottsága teljes körű volt, az Üzletszabályzat tartalmazta a vonatkozó jogszabályban előírtakat, a távhő közzétételi kötelezettségének eleget tett. Társaságunk intézkedési tervet állított össze a következő tárgykörökben: Pénztárkezelési szabályzat aktualizálása, az Adatvédelmi szabályzat módosítása a Tszt. és Invo tv. előírásai alapján (2016. február 28. megtörtént), évi mérleghez teljes körű mennyiségi leltár elkészítése, Üzletszabályzat módosítása a távhőszolgáltató és felhasználók közötti szerződésekhez kapcsolódóan. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megkötötte új gázszerződését. Az eljárásról a tulajdonosok és a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást 13

14 kapott. Az Európai Unió szabályozásának megfelelően a gázév október 1-től szeptember 30-ig tart, ennek megfelelően az átmeneti 3 hónappal kiegészítve időszakra vonatkozóan kötöttünk szerződést. Az üzleti tervben is megfogalmazott céloknak megfelelően több társasháznak és egy intézménynek készítettünk árajánlatot használati melegvíz és/vagy távfűtés kialakítására. Az elkövetkező időszakban is fontosnak tartjuk minél több új fogyasztó távhőre kapcsolását. A további elkészített árajánlatok között szerepelt hőközpont különválasztásra, önálló mérés kialakítására, fűtéskorszerűsítésre, vízmérőcserére, valamint hőmennyiségmérő beépítésre vonatkozó kalkuláció is, így várhatóan a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó megrendelések száma a jövőben növekszik. A távhőt igénybe vevők körének bővítésére, vállalkozási tevékenységünk keretében mintegy 99 millió Ft értékű munkát mértünk fel folyamán új fogyasztót kapcsoltunk távhőre: a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a SZOVA Zrt. szerződést kötött, a szombathelyi 6175 hrsz-ú kollégium természetben Szombathely, Kőszegi u. 23. szám alatti ingatlan, és a szombathelyi 6174/2 hrsz-ú kivett gazdasági épület felhasználási helyek távhőre történő csatlakozásáról. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint cégünk 2014-ben benyújtotta kérelmét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) hogy mentesítést adjon a évi nyereségkorlát feletti rész visszafizetési kötelezettsége alól. A távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a távhőszolgáltatás hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező (távhőszolgáltatók esetében 2%) szorzatának mértékét. A tárgyévi - a távhőszolgáltatáshoz és távhőtermeléshez kapcsolódó - aktivált beruházásokhoz felhasznált saját forrás a visszafizetés alól mentesített eredmény ( eft) és a tárgyévi értékcsökkenés (2015 évre tervezett eft) összegével megegyező vagy annál nagyobb kell, hogy legyen. A különbözet, amire társaságunk visszafizetési mentesítést kért a MEKH-től 2013 évre: eft. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a nyereségkorláton felül keletkezett évi eredményének felhasználását az engedély szerint évben tervezte elkölteni. A MEKH az Olad II. napkollektoros HMV-termelés kiépítése beruházást engedélyezte a 2600/2014 sz. határozat alatt. Társaságunk a projekt kivitelezésére halasztást kért az MEKH-től évre, mivel a év tervezett beruházási összege nem érte el a tárgyévi - a távhőszolgáltatáshoz és távhőtermeléshez kapcsolódó - aktivált beruházásokhoz szükséges összeget. A MEKH válasza szerint a halasztásra csak a határozat kiadása előtt lett volna lehetőség, a határozat jogerőre emelkedése után abban módosítást nem engedett foganatosítani. A évi üzleti tervünk beruházási és karbantartási tervfejezete eft értékben tartalmazott beruházásokat. Ezen éves - a távhőszolgáltatáshoz és távhőtermeléshez kapcsolódó - tervezett beruházási összeg nem érte el a 2015-re tervezett értékcsökkenési leírás összegét. Társaságunk a 2015 évi üzleti terve szerint a nagy volumenű beruházásait évtől kívánja elindítani. Továbbá várható a KEHOP pályázatok kiírása, mely a megvalósítandó beruházásokhoz nagyobb támogatást jelentene A MEKH 2600/2014 sz. határozat szerinti elvárt tárgyévi beruházás teljesítése időben 14

15 szűk korlátot szabott és a műszaki fejlesztési koncepcióra tekintettel aránytalanul nagy terhet jelentett volna társaságunk számára, ezért a taggyűlés által elfogadott I. féléves beszámoló felhatalmazása alapján a MEKH 420/2016. határozata szerint társaságunk március 31-én Ft-ot visszafizetett. A taggyűlés június 01. napjától május 31. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztotta a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátására az AUDIKONT Kft-t, és a könyvvizsgálatot személyesen ellátó Szabó Anna könyvvizsgálót. A távhő pozitív imázs kialakítása és az energiatudatos kommunikáció jegyében a távhőszolgáltatás napja március 06-án került megrendezésre a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap keretében. Rajzpályázatunkra több, mint száz rajz érkezett a szombathelyi diákoktól, melyeken a távhő környezetbarát, biztonságos és kényelmes szolgáltatását ábrázolták változatosan és sokszínűen májusában az ÖKO-MAJÁLISON a Városi Környezetvédelmi Napon szintén részt vettünk, ahol tovább próbáltuk erősíteni a környezeti tudat-és szemléletformálást, a környezettudatos és energiabarát magatartás elterjedését. A városi Szent Iván éji rendezvényen a távhőszolgáltató sátrát is felkereshették a látogatók, ahol energiatakarékos tippek mellett lehetőség volt a gyerekeknek is közelebb kerülni a távhőszolgáltatás megismeréséhez. A Kutatók Éjszakája rendezvényen a távhő energiatudatos programját a szombathelyi egyetemen is bemutatta, továbbá lehetőség nyílott több csoportnak üzemlátogatást tenni a faaprítékos fűtőműben. Társaságunk költségmegosztási feladatokat lát el három társasháznál, ahol már vállalatunkat bízták meg a költségmegosztós elszámolás elkészítésével. További társasházakkal tárgyalásokat folytatunk. Egyéb tevékenységi körünkben a vízóracserék és beépítések mellett folyamatosan nő hideg- ill. melegvízóra olvasási tevékenységünk Szombathely területén. Cégünk számláit a Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. tv. szerint állítja ki év folyamán választhatják ügyfeleink továbbra is az egyenletes számlázás lehetőségét amely felhasználóink számára kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi a távhőköltségeket. Ezt a számlázási formát idén ügyfeleink 40 %-a választotta. A gyors ügyintézés érdekében ügyfeleink számára folyamatosan biztosított az online ügyfélszolgálat, a távhőszolgáltató lehetőséget biztosít e-számla áttérésre, ill. a csökkent látóképességű ügyfeleink speciálisan kiállított számlát igényelhetnek Kintlévőségeink kezelésére folyamatos kapcsolatot tartunk Szombathely város szociális intézményeivel, a hátralék csökkentésére marketing akciók, hirdetési kampányok kerülnek bevezetésre. Vállalatunk kiemelt és hangsúlyos törekvése a távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás területén a fogyasztóvédelmi szempontok előtérbe helyezése. Cégünknél - a törvényi előírásoknak megfelelően fogyasztóvédelmi referens működik. Az adatvédelmi biztos pedig rendelkezik a megfelelő adat-nyilvántartásról és kezelésről. 15

16 PÉNZÜGYI HELYZET 2015 során cash-flow helyzetünk kedvezően alakult. Folyamatos pozitív egyenlegünknek köszönhetően évben közel 2,4 millió Ft kamatbevételünk származott. Bankszámláink december 31-i egyenlege eft volt. Társaságunknak hosszú lejáratú kölcsönállománya nincs. Nagy hangsúlyt helyezünk pénzgazdálkodásunk pályázati forrásokkal történő kiegészítésére. Folyamatosan élünk a meghirdetett, pályázati összegek lehívásával. A konstrukció keretében lehetőség nyílt a távhőszolgáltatók és -termelők energiatakarékosság, -hatékonyság fokozására, illetve e projektek megújuló energiaforrásokkal történő kombinálására irányuló megkezdett és műszakilag befejezett beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő hozzájáruláshoz. Elnyert pályázatok: Távhőtermelő berendezések energiahatékony korszerűsítése a Szombathelyi Távhőszolgáltatónál című, KEOP-5.4.0/ azonosító számú pályázat. Támogatási összeg: Ft. Távhőtermelő berendezések energiahatékony korszerűsítése a Szombathelyi Távhőszolgáltató Szent Flórián krt-i kazánházában című, KEOP-5.4.0/ azonosító számú pályázat. Támogatási összeg: Ft. A pályázati ellenőrzések folyamatban vannak. HÁTRALÉKKEZELÉS Folyamatosan hangsúlyosan kezeljük ügyfeleink lejárt tartozását, célunk a hátralékos ügyfelek számának csökkentése. Kintlévőségeink növekedésének megakadályozása érdekében folyamatosan alkalmazzuk a hátralékkezelés számos komplex módszerét: díjfizetők, tulajdonosok fizetési felszólítása, fizetési meghagyás, végrehajtás, személyes felkeresés, szolgáltatás felfüggesztés, stb. Társaságunk lakossági fogyasztói felé fennálló követelésállományában folyamatos csökkenést figyelhetünk meg, december 31-i érték eft volt - és így az állomány az előző év azonos napjához képest 2, %-os csökkenést mutat. Az önkormányzati ingatlanban lakó lakossági fogyasztók tartozása eft, mely december 31-éhez képest 2,1 %-os csökkenést mutat. Az önkormányzati ingatlanban lakó ügyfelek tartozása a teljes lakossági hátralékállomány 31,44 %-át teszi ki annak ellenére, hogy az önkormányzati ingatlanok a teljes fűtött állomány csupán 10,42 %-a. A TÁVHŐ Kft. hátralékkezelési rendszere az adott ügyfél tartozásának nagysága szerint különböző eszközökkel készteti a hátralékosokat befizetésre, illetve nyújt segítséget a tartozás megfizetésében. A TÁVHŐ Kft. minden ezer forint feletti tartozással rendelkező ügyfelét tájékoztatja hátralékának pontos nagyságáról és a befizetési lehetőségekről. E tájékoztató levelet az ügyfél minden hónapban megkapja, ha tartozása áll fenn a szolgáltató felé. Amennyiben a tartozás 50 ezer forint fölé emelkedik, úgy fizetési felszólítást küld ki a díjfizető és a tulajdonos részére egyaránt. Társaságunk levélben a tartozás részletezésén túl tájékoztatja a részletfizetés lehetőségéről, a nem fizetésének lehetséges következményeiről, a behajtás várható költségeiről. A hátralékos ügyfelek egy része él a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkáján keresztül nyújtott részletfizetési 16

17 kedvezménnyel. Fogyasztóink több fórumon is tájékozódhatnak lehetőségeikről, így például honlapunkon, szórólapokon, valamint a médiában közzétett hirdetésekben. Az együttműködés keretében a hátralékosok először fizetési haladékot kapnak 3 hónapra. A haladékosok hozzávetőleges többsége megköti a részletfizetési szerződését. Szombathely MJV Önkormányzata közel 5,4 millió forintnyi fűtés támogatást nyújt a rászorulók részére. Társaságunk a díjfizető és a tulajdonos vonatkozásában is fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíti követelését, majd ezt követően kezdeményezi a követelés végrehajtási eljárásban történő behajtását december 31-én 167 millió Ft összegű követelésünk jogerős és végrehajtható és ebből mintegy 126 millió Ft összegű követelésünk végrehajtási eljárás útján kerül folyamatosan behajtásra. A lakossági hátralék több, mint 46,99 %-a egy éven túli tartozás. Az érintett ügyfelek régóta halmozzák hátralékukat, vagy kiköltöztek a fűtött ingatlanból, és tartozásukat hátrahagyva ismeretlen helyen tartózkodnak. Az egy éven túli késedelembe esők tartozásállományának csökkentését kiemelt figyelemmel kezeljük. Magas számú hátralékos ingatlan található a Dr. Szabolcs Zoltán utcai és a Károly Róbert utcai önkormányzati bérlakásokban, valamint a Paragvári u. 86. szám alatt található tömbben és a Rohonci utcai önkormányzati tömbökben. Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzati ingatlanban lakó, illetve lakott ügyfelek felkutatása sokkal kisebb eredménnyel jár. Társaságunk óta él a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény adta jogával, miszerint a távhőszolgáltatás díját meg nem fizető ügyfelek otthonában felfüggesztheti a távhőszolgáltatást december 31-én 220 ingatlanban nem szolgáltattunk fűtést, 67 ingatlanban felfüggesztettük a melegvíz szolgáltatást, 93 ingatlanban a fűtésszolgáltatást, és 60 ingatlanban került kikapcsolásra mindkét szolgáltatás. A távhőszolgáltatás felfüggesztése hatékony hátralékkezelési módszernek bizonyult, hiszen a kiértesített ügyfelek kb. negyedénél kényszerülünk a kikapcsolási munkálatok elvégzésére, másik negyede nem engedi be munkatársainkat ingatlanába, a többi díjfizető valamilyen módon viszont rendezi tartozását: évben több mint 19 millió Ft került befizetésre a kikapcsolás hatására. Azokban az ingatlanokban ahol nem tudunk bejutni a szolgáltatás felfüggesztése végett, és a tartozás megfizetése sem történik meg, közigazgatási eljárás keretében a Járási Hivataltól kérjük a bejutás elrendelését. Azoknál az ügyfeleknél, akik a jogerős határozat ellenére sem engedik be munkatársainkat az ingatlanba, indokolt a határozat végrehajtásának kérése. A hátralékkezelési módszerek között jelentős szerepet töltenek be a TÁVHŐ Kft. által széles körben meghirdetett egyedi akciók. Minden évben hirdet társaságunk kamatmentes napokat, mely időszakban a meghirdetett feltételek teljesülése esetén a befizetések után felszámítandó kamatot elengedi társaságunk. Társaságunk költségosztós elszámolásból keletkező hátralékokra 3 hónapos kamatmentes részletfizetési könnyítést biztosít. Társaságunk a számviteli politikájában foglaltak szerint azokra a kis összegű követelésekre, amelyek megtérülésére kis esély mutatkozik, és amelyek egy éven túli követelések, 100 %-os csoportos értékvesztést számol el számviteli eredményének meghatározásakor. Azokat a követeléseket melyek nem kis összegű követelések egyedileg értékeljük a vevők fizetőkészségének figyelembevételével. 17

18 MUNKAVÁLLALÓINK - FOGLALKOZTATÁS Társaságunk állományi létszáma 86 fő és 1 közmunkás. A társaság dolgozóinak mozgása a következő: 3 fő közös megegyezéssel távozott,1 fő határozott idejű munkaszerződése lejárt, 4 fő szülési szabadságon van, ill. 4 fő munkavállaló felvételre került. A Felügyelő Bizottság öt tagból áll. Cégünk évben 4 fő megváltozott képességű munkavállalót foglalkoztatott, akiknek a bérét a rehabilitációs hozzájárulás megtakarításából fedeztük. A TÁVHŐ Kft. tanulószerződés alapján foglalkoztatott 2 fő tanulót központifűtés és gázhálózat szerelő képzés keretében és 2 fő ügyviteli titkárt a nyári gyakorlat idejére. Társaságunk gyakorlati képzőhelyként működik, gazdálkodó szervezetünk a tanulók gyakorlati képzésével kapcsolatban felmerült képzési költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet alapján meghatározott normatíva szerint a szakképzési hozzájárulás terhére. Vállalatunk alapértéknek tekinti az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez való jogot, üzleti döntéseink során e jogokat tartjuk tiszteletben. Foglalkozás egészségügyi ellátást biztosítunk minden dolgozó számára, továbbá esélyegyenlőségi referens működése biztosítja a munkavállalók számára az egyenlő bánásmódot és a meghatározott hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérését Cégünknél működő szakszervezet, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HDVSZ 2000) tagja. A vállalati kollektív szerződésünk szabályozza a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert. A évben megválasztott üzemi tanács pedig gyakorolja a munkaügyi kapcsolatok területén a munkavállalók számára a részvételi jogokat. Társaságunk a TÁMOP jelű pályázaton munkahelyi egészségfejlesztés címén támogatásban részesült. Célkitűzésünk volt, hogy munkavállalóink az egészségre nevelő és szemléletformáló programok keretében fejlődjenek. A pályázathoz 5 éves fenntartási időszak kapcsolódik ( ig), mely keretében évben sportversenyen vettek részt dolgozóink. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban c. pályázat keretében, Szomtáv - A tanuló vállalat elnevezésű projektnek köszönhetően munkavállalói számára számos képzést bonyolított le ben, a projekt évben zárult. Társaságunk Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A évben megvalósult tanfolyamok: Lezárultak 2014-ben indult egyéni nyelvi képzéseink (3 fő), ügyfélszolgálatos kollégáink személyes szintű kommunikációs képzésen vettek részt (4 fő), kollégáink együttműködés fejlesztése képzésen vettek részt (51 fő), kazángépész és kazánfűtő kollégáink pedig alapfokú számítástechnikai képzés tudásanyagát sajátították el (9 fő). A könyvvizsgálói feladatokat az Audikont Kft. (Szabó Anna okleveles könyvvizsgáló) látja el. 18

19 A környezet védelme és a fogyasztói igények magas színvonalú kielégítése érdekében ISO és az ISO 9001 szabványrendszerünket évben is sikeresen működtettük. Vállalati döntéseinknél meghatározó elemként jelenik meg az életciklusszemlélet, valamint a gazdasági haszon és környezeti hatás együttes mérlegelése ÉVI BERUHÁZÁSOK, KARBANTARTÁSOK MEGVALÓSULÁSA A évi műszaki beruházások és karbantartások a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. újonnan kialakított, hosszú távú stratégiáját szem előtt tartva lettek megtervezve. A beruházások és a karbantartások a korábbi évekhez hasonlóan úgy kerültek megvalósításra, hogy a fűtési és használati melegvíz szolgáltatásunk szüneteltetése a lehető legrövidebb ideig álljon fent. Kazánházi és hőközponti beruházások tárgykörnél - Rákóczi 3-as kazán gázégőjének cseréje, Szt. Flórián krt.-i kazánházban kémény béléscsövezése, kazánok füstgázbekötéseinek cseréje, HMV puffer tárolóknál új gépészeti kötés kialakítása, füstgázhasznosítók és belső légkeverésű kalorifer rendszerbe illesztése, több helyen szivattyúk cseréje, szakaszolók beépítése - beruházások a kazánházak működését tovább javítják és automatizálják. Távvezetéki beruházásainknál a Kőszegi 23/B távhőre csatlakoztatása új fogyasztó bekötését jelentette távhőrendszerünkbe. A Rohonci u. líra beépítése, Barátság u. távvezeték csere a szolgáltatás minőségi paramétereinek javítását szolgálta. Irányítástechnikai beruházások beszerzések főcsoportban tervezettek szerint cégünk 2015-ben folytatta a hőmennyiségmérők, ill. a távvezetéki rövidzárak integrálását a távfelügyeleti rendszerbe, amely segítségével a hőközponti állapotok adatai a Vízöntő utcai diszpécserközpontból folyamatosan nyomon követhetőek és szükség esetén lehetőség van azonnali beavatkozásra. Informatikai beruházásoknál folyamatos informatikai hardver- és szoftver beruházásokkal biztosítjuk a megfelelő színvonalú munkavégzés informatikai hátterét. Hőközponti, kazánházi karbantartásaink célja a kazánházaink megfelelő üzemeltetése és szakszerű szervizelése. Az üzemviteli karbantartások megvalósítása folyamatos. A szakszerűen és tervszerűen végzett és ütemezett karbantartásokkal célunk a szolgáltatás kiesésének minimalizálása, illetve az üzemelés biztonságának legmagasabb szinten tartása. Előre nem látható meghibásodásoknál jellemzően a távvezetéki lyukadások következtében felmerülő költségek találhatóak Irodaházainkra Cégünknek kutatás és fejlesztési projektje évben nem volt. 19

20 AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA Az adózás előtti eredményt - a 2 %-os nyereségkorlát figyelembevételével - a következő táblázatban foglaltuk össze: Megnevezés Üzemi (Üzleti eredmény) Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Cégünk gazdasági tevékenységéből származó értékesítési árbevétele eft, mely az előző időszakhoz (2014. év) viszonyítva 10,7 %-os csökkenést mutat. A társaság adózás előtti eredménye eft. Az anyagjellegű ráfordítások értéke eft-ot tett ki, a személyi jellegű ráfordítások értéke eft volt évben az értékcsökkenés eft-ot tett ki, mintegy 3 %-os csökkenést mutatva az előző évi adatokhoz képest. A pénzügyi tevékenység tárgyidőszaki nyeresége összesen eft. Kamatjellegű bevételeink és ráfordításaink egyenlege eft. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft ben nem rendelkezik értékpapírral. A rendkívüli eredmény eft, mely a 2 %-os eredménykorláton felüli beruházások értékcsökkenésének feloldását is tartalmazza. A társaság tárgyi eszközeinek értéke eft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. A szállítói kötelezettségeink összege eft, összes rövid lejáratú kötelezettségünk eft, így eft-tal kevesebbet tartunk nyilván, mint a 2014-es év zárásakor. Követeléseink összege eft, mely eft-tal kevesebb a éves adatokhoz képest. Vevői követelések eft-tal egyéb követeléseink eft-tal csökkentek, kapcsolt vállalkozással szembeni követelések pedig eft-tal csökkentek. A mérleg főösszege eft, eft-tal nőtt az előző évhez képest. Az év során a társaság saját tőkeállománya eft értékben nőtt, így a vagyoni helyzetet reprezentáló mutatók kedvezőek. A saját tőke szerkezetében az alábbi változások történtek: a évi mérleg szerinti eredményünk átvezetésre került az eredménytartalékba, értékelési tartalékunk eft-tal növekedett. 20

21 Megnevezés Hányados Likviditás Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettségek 1,77 2,29 Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 1,00 0,74 A likviditási mutató növekedést mutat az előző év végéhez képest. A hitelfedezeti mutató a bázis időszakhoz képest csökkent évben társaságunknak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs. A mérleg fordulónapja után a társaságra kiható, jelentős, az előző évet érintő esemény nem történt évi beszámoló a évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 18/A. pontjának megfelelően került elkészítésre. A kiegészítő melléklet tartalmazza a számviteli szétválasztás alapján elkészült kapcsolt villamos energia termelést és távhőtermelést telephelyenkénti bontásban, a távhőszolgáltatás ill. egyéb tevékenységek szétválasztását évben a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nek a 2% -os nyereségkorlát ( eft) feletti eredménye eft volt, melyet céltartalékba helyeztünk január 1-jei hatállyal módosult a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. A jogszabály módosítása alapján ( a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi ) a távhőszolgáltatónak az eddigi gyakorlattól eltérően valószínűleg nem kell a MEKH felé kérvényt benyújtania a nyereségkorláton felüli eredmény felhasználása érdekében. A MEKH utólag ellenőrzi, és minősíti, hogy a beruházás a rendelet szerinti feltételeknek megfelel-e. Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a társaság 2015 éves beszámolóját, a mérlegbeszámolőval, a kiegészítő melléklettel és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadni szíveskedjék! Szombathely, március 30. Kovács Márta ügyvezető igazgató 21

22 22

23 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A március

24 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eftban Előző év(ek) módosításai Sorszám A tétel megnevezése Előző év a b c d e Tárgyév 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Szombathely, március 30. P.H. Kovács Márta ügyvezető igazgató 24

25 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai a b c d E Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Tárgyév Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Szombathely, március 30. P.H. Kovács Márta ügyvezető igazgató 25

26 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d E Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Szombathely, március 30. P.H. Kovács Márta ügyvezető igazgató 26

27 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d E Tárgyév 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Szombathely, március 30. P.H. Kovács Márta ügyvezető igazgató 27

28 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma adatok eftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d E Tárgyév 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szombathely, március 30. P.H. Kovács Márta ügyvezető igazgató 28

29 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok eftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d E Tárgyév 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Szombathely, március 30. P.H. Kovács Márta ügyvezető igazgató 29

30 A DECEMBER 31-I MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 30

31 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kiegészítések. 3. oldal 1. A vállalkozás bemutatása oldal 2. Kapcsolt vállalkozások oldal 3. A számviteli politika fő vonásai. 4. oldal 4. Valós vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzet alakulása oldal II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések oldal 1. Mérleg 13. oldal 2. Eszközök 14. oldal 3. Források. 17. oldal III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 18. oldal 1. Eredménykimutatás oldal 2. Aktivált saját teljesítmények oldal 3. Költségek 21. oldal 4. Társasági adó oldal 5. Rendkívüli bevételek és ráfordítások. 23. oldal 6. Halasztott bevételek és ráfordítások oldal IV. Tájékoztató adatok oldal

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35.

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. ÜZLETI JELENTÉS a kft. 2013. évi tevékenységéről Szekszárd, 2014. április 30.

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés. Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés. Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató 2012 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató 2 TARTALOM I. ÖSSZEFOGLALÓ 3 I. 1. A tulajdonosi szerkezet 3 I. 2. A Társaság

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Cg: 02-10-060289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kiegészítı

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv 2012. év I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24. Telephelye:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi üzleti terve Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

I. Országgyűlés. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

I. Országgyűlés. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása Az I. Országgyűlés fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. május Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-96/2016. A döntés minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN EMLÉKEZTETŐ AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben