Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor"

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás január 15.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat január 1. napjától június 30-ig, valamint július 1-től december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződések alapján az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A vonatkozó közszolgáltatási szerződések 13. pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének évi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között június 29. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére.

2 Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi közforgalmú autóbuszos tömegközlekedési tevékenység ellátáshoz. Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig e Ft összegű önkormányzati működési támogatás és e Ft állami támogatás utalása valósult meg, míg a mellékletben csatolt beszámoló alapján Önkormányzatunk részéről elszámolási különbözetként e Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges, melyet az önkormányzat a évi pénzmaradvány terhére teljesít. A Beszámoló főbb adatai: évi összes (indokolt) költség e Ft Eredmény/veszteség I e Ft Kapott működési támogatás e Ft Állami normatív támogatás e Ft Eredmény/veszteség II e Ft Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség 406 e Ft További támogatási szükséglet e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, március 31.

3 Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (III.31.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: március ) A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére - a Társaság éves beszámolója alapján a e Ft ellentételezési igény pénzügyi teljesítését az Önkormányzat évi pénzmaradványának terhére. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: március 31., illetve a évi pénzmaradvány elfogadása.

4 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról

5 Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzatának március havi Képviselőtestületi ülésére Tartalomjegyzék BEVEZETŐ KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 8 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA ÉVBEN TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁS HELYZETE, ÉVRE TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK...11

6 BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja végezte évben, az Önkormányzattal január 1-től június 30-ig, illetve július1-től december 31-ig hatályban volt közszolgáltatási szerződések alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződések 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő évi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, Szolgáltató Kazincbarcika helyi közlekedés vonatkozásában évben tervezett intézkedéseit is. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Építők útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás Márka ABC Táncsics u.- Vasútállomás 4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B 4C Autóbusz állomás - Munkás út Herbolya,Tervtáró Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás Pincesor - Autóbusz állomás

7 23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1. A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu 2. A 26-os sz. fő közlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep 3. A sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út 4. A sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. között előkészítés alatt álló háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi Műszaki Üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszaki részleg feladatkörébe tartozik. 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen

8 forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a Kazincbarcika Autóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a Kazincbarcikai Autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Továbbá a Kazincbarcika Autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A Kazincbarcikai Autóbusz-állomás területén évben, 4 alkalommal került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A Kazincbarcikai Autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS évben teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom.

9 2015. december 13-tól kezdődően a MÁV-START Zrt. a 92 Miskolc Bánréve - Ózd vasútvonalon több járat leállítását vezette be, ezért Kazincbarcika helyi közlekedésében a következő változások kerültek bevezetésre: 3 Autóbusz-állomás- Építők útja- Márka ABC- Vasútállomás autóbuszvonalon Autóbusz-állomás Vasútállomás viszonylatban a szabad- és munkaszüneti napokon órakor induló járat forgalmát munkanapokra is kiterjesztjük. A munkanapokon 15.00, illetve a hetek utolsó munkanapján és munkaszüneti napokon órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük. Szabadnapok kivételével naponta órai indulással új járatot helyezünk forgalomba. Vasútállomás Autóbusz-állomás viszonylatban a hetek utolsó munkanapján és munkaszüneti napokon órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Szabadnapok kivételével naponta órai indulással új járatot helyezünk forgalomba. 3B Autóbusz-állomás- Márka ABC- Táncsics u.- Vasútállomás autóbuszvonalon Autóbusz-állomás Vasútállomás viszonylatban a munkanapokon órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Vasútállomás Autóbusz-állomás viszonylatban a munkanapokon órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. A járatleállítások bevezetését követően 988,0 kilométerrel csökkent éves szinten a helyi futás-teljesítmény. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA évben a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben, Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Frsz. Típus Gyártási idő Ajtók száma Száll. szem száma Végrehajtott nagyjavítás BHR-368 IKARUS vázközép jav.

10 HYG-651 MAN SL CKH-901 FLX-680 JOB-659 IKARUS Rákos-Iveco C50C MC IKARUS vázközép jav vázátépítés A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 20,2 év, átlagos futás-teljesítménye ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motor beépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk. Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortól jobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyarország évi költségvetéséről szóló évi C. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján, a települési önkormányzatok évben is igényelhetnek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által évben kiadott útmutató és melléklete szabályozza. Az útmutató figyelembe vette a december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához.

11 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Kazincbarcika Város Önkormányzatával, a évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. mellékletének A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírásban foglaltak alapján, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatásáról a KSZFO/17527/41/2015-NFM sz. előterjesztés jóváhagyásával döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A jelzett dokumentumban meghatározottak szerint Kazincbarcika helyi közlekedés évi támogatására megítélt összeg: EFt. A támogatás 25 %-át szeptember 11-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást havonta 3 egyenlő részletben - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - a Kincstár folyósította. A támogatást a kedvezményezett önkormányzat maradéktalanul átutalta szolgáltató részére. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA ÉVBEN A teljesítményi mutatók alakulása A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 95,4 Ekm, a teljesített férőhely kilométer 7.671,1 Efhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 13,9 % I-XII. hónapban az elszállított utasok száma 329,2 Efő, melyből menetjeggyel utazott 18,3 Efő (5,6 %), a tanuló utasszám 85,3 Efő (25,9 %), a nyugdíjas utasok száma 78,2 Efő (23,8 %). A bérlettel utazók száma összesen 311 Efő (91,4 %). A bázishoz képest az utasszám 13,9 %-os csökkent. Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének éves személyszállítási nettó árbevétele EFt.

12 Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel évben 836 EFt. Helyi közlekedés jegyfajtánkénti nettó árbevétele: Jegyfajta Nettó árbevétel összesen I-IV. negyedév Helyközi bevétel részarány Helyközire ráosztott részarány Helyi bevétel (EFt) (%) (EFt) (EFt) Menetjegy Összvonalas I.félhavi bérlet Összvonalas II.félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 19 28, Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 51 28, Kombinált összvonalas havi bérlet , Általános bérlet összesen Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Tanuló kombinált havi bérlet , Nyugdíjas kombinált havi bérlet , Tanuló nyugdíjas összesen Bérlet összesen Díjmentes menetdíj-támogatás Mindösszesen Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedésben év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat az alábbi táblázat mutatja.

13 Jegyfajta 2014.XII.31. [Ft/db] 2015.I.01. [Ft/db] Index [%] Menetjegy ,0 Összvonalas I.félhavi bérlet ,0 Összvonalas II.félhavi bérlet ,0 Összvonalas havi bérlet ,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet ,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet ,0 kombinált összvonalas havi bérlet ,0 Tanuló havi bérlet ,0 Nyugdíjas havi bérlet ,0 Tanuló kombinált havi bérlet ,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,0 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 707 EFt. Díjszabási veszteség alakulása évben: Összvonalas Kombinált Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Árkiegészít és (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás Összes fogyasztói szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenlege Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 1.180,3 EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott az adott településre érvényes lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma július 01-től fő, július 01-től fő. Ezáltal évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4.709,4 EFt.

14 Kazincbarcika város helyi közlekedésében évben díjmentes szociálpolitikai menetdíjtámogatás számítási eljárásának megváltozása miatt - díjszabási kötelezettségből származó veszteség nem keletkezett. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 39 EFt, amely a bázistól 4 EFt-tal több. Az egyéb bevételek értéke EFt, melyből EFt az állami támogatás, míg EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól összességében EFt-tal alacsonyabb, elsősorban a költségek kedvező alakulásának következtében. Számviteli politika és Önköltség-számítási szabályzat egységesítése évben A BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt január 15-én olvadt be az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. A beolvadás következtében a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján egységesítésre került a Számviteli Politika és az Önköltség-számítási Szabályzat. A költségeknél jelentkező változás részben az önköltség számítási metodika egységesítésének következménye, melyben lényeges módosítást jelent a költségek tevékenységre történő elszámolásának (vetítési alapok változása) módszere. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés évi üzleti ráfordítása a bázis értéknél EFt-tal (10,7 %-kal) alacsonyabb, összege EFt-ban alakult, melynek 36,9 %-a anyagjellegű, 52,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 89,8 %), 8,1 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege EFt, amely 3,2 %-kal kevesebb a bázis értéktől. Legjelentősebb költségtényező (43,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (6.498 EFt), amely elsősorban a kedvezőbb ár hatására EFt-tal (13,8 %-kal) kevesebb a bázisnál. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (26,7 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.993 EFt), mely a 109 EFt-tal kevesebb a bázis értéktől. További a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges fontosabb anyagjellegű ráfordítások: készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 642 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 329 EFt a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 265 EFt javítás, karbantartás 712 EFt A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján EFt, mely a bázistól EFt-tal alacsonyabb. A ráfordítások 67,6 %-a bérköltség ( EFt), 12,4 %-a személyi jellegű kifizetés (2.654 EFt) és 20 %-a járulékok (4.296 EFt).

15 Az értékcsökkenési leírás éves összege EFt-ban alakul, amely a bázis értéknél 413 EFt-tal magasabb. A növekedés elsősorban a beolvadás miatti számviteli politika változás következménye. Az autóbuszok hasznos élettartamának újbóli megállapítása miatt a 0 -ra íródott, csak a kötelezően képzett maradványértéken nyilván tartott járművek maradványértéke 2 év alatt leírásra kerül. Az értékcsökkenési leírás 78,1 %-a (2.582 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Az egyéb ráfordítások (830 ezer Ft) 526 ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban, hogy a társaságoknak évben társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek vonzata az iparűzési adó és építményadó fizetési kötelezettség is. (Kazincbarcika önkormányzatának fizetendő helyi adóból 464 ezer Ft jelenik meg a helyi tevékenységnél.) Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye EFt, mely a bázishoz képest 398 EFt-tal magasabb. Az eredményt EFt üzleti bevétellel és -2 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-123 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 888 EFt-ban teljesül. Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége EFt, mely a bázis összegnél EFttal (10,3 %-kal) alacsonyabb. A fajlagos összes költség (425 Ft/km) vonatkozásában 8,8 %- os a csökkenés a bázis évi 466 Ft/km-hez viszonyítva. Az indokolt költségek 84,8 %-a ( EFt) közvetlen költség, amely a bázis összegnél EFt-tal (8,7 %-kal) alacsonyabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (33,5 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége ( EFt) képviseli, amely a bázisszinttől EFt-tal marad el. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.498 EFt), a bázis összegtől EFt-tal (13,8 %-kal) alacsonyabb, valamint a karbantartás közvetlen költsége ( EFt), mely a bázis szinttől EFt-tal kevesebb. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 48,1 %. Az indokolt költségek 15,2 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (6.148 EFt), amely a bázisszinttől EFt-tal marad el. A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek ( EFt) és a fent részletezett indokolt költségek ( EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 406 EFt) figyelembe vételével

16 EFt működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez évben. Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig EFt összegű önkormányzati működési támogatás és EFt állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. Társaságunk a vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés 14.2., pontjai alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁS HELYZETE, ÉVRE TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Kazincbarcika város helyi személyszállítási feladatait is. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket évben tervezett intézkedések: Kazincbarcika helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában. Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé. A város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének növelésével. Konstruktív együttműködés az önkormányzatokkal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében. A december 31-én lejáró közszolgáltatási szerződés miatt, Kazincbarcika Város Önkormányzat pályázati felhívása és dokumentációja alapján, részvétel a

17 pályázati eljárásban, ajánlat elkészítése és határidőre történő beadása, Kazincbarcika helyi közlekedésnek január 1-től az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által történő ellátására, amennyiben társaságunk megfelel a pályázati feltételeknek, illetve tudja vállalni a pályázati kiírás szerinti fenntartható közlekedés forgalmi, műszaki és gazdasági kritériumait. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását. Miskolc, február 26. Pelcz Gábor vezérigazgató Mellékletek: 2 db 1. sz. melléklet: Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat évi eredményének alakulása 2. sz. melléklet: Az ÉMKK Zrt. Kazincbarcika helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

18

19

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53.

Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53. Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2012. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE BALATONFÜRED VÁROS HELYI JÁRATI KÖZLEKEDÉSÉBEN A 2004. évi XXXIII.

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

...I.::.t... Dr. Kovács Ferenc

...I.::.t... Dr. Kovács Ferenc NYfREGYHÁZA 4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524 500; FAX: +36 42524 501 POLGÁRMESTERE E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A GYSEV ZRT. ÉS AZ ÉNYKK ZRT. EGYÜTTMÜKŐDÉSÉBEN AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

A GYSEV ZRT. ÉS AZ ÉNYKK ZRT. EGYÜTTMÜKŐDÉSÉBEN AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A GYSEV ZRT. ÉS AZ ÉNYKK ZRT. EGYÜTTMÜKŐDÉSÉBEN AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA GYŐR, 2015. MÁRCIUS 2627. Derdák Miklós, üzemeltetési

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséról Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 13061 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 1. sz. malléklet A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 201 0-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán 2007. április hó 11. napjától történő hatályba lépéssel az alábbi jelentős módosulásokra

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Összeállította: Kovácsné Hajdu Zsuzsanna Gazdálkodási osztályvezető. Jóváhagyta: Fónagyné Hajdu Zita Cégvezető. Előterjeszti:

Összeállította: Kovácsné Hajdu Zsuzsanna Gazdálkodási osztályvezető. Jóváhagyta: Fónagyné Hajdu Zita Cégvezető. Előterjeszti: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.hu Iktató szám: Dátum: Szolgáltatói jelentés Időszak: 2014. 01-09. hó

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

H/4014. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/4014. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/4014. számú országgyűlési határozati javaslat a 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az elosztóvezetékhez már korábban

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r.

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Iktatószám: 2194-32j2013.X. Ügyintéző:

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló 1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló Km BORSOD VOLÁN Zrt. 321 1371 311 1373 103 113 203 243 213 133 223 0,0 0,0 Miskolc,aut.áll. k 5 30 5 50 6 00 6 20 7 00 M 8 00 14 8 20 8 45 D 9 00 9 30 X10 20

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2009. év Budapest, 2010. március A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben