..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r."

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: FAX: Iktatószám: j2013.X. Ügyintéző: Kovács Zsolt ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdésekről.... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc..u!!t.~r.r. Kósa Tímea alpolgármester... ~.... Pató István osztá Iyvezető törvényességi véleméhyezést végző SZem ~lyek aláírása:... bu~~ Dr. Szemán Sándor ~. címzetes főjegyző i!',-'i ~ \ ( t \{r,...r:r:. o 0 0 ' 0 'o. 0.0 l4-r. L o o 00 Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság \1') N YíREGYHÁZA

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 187/2012. (VI.28.) számú határozat 4. pontja "utasítja a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közösségi közlekedése évi folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében kezdjék meg a lakossági igényeket figyelembe vevő, de a jelenleg ismert, várhatóan rendelkezésre álló forrásokkal tervezhetően finanszírozható, megrendelőként elvárható szolgáltatási feltételek kidolgozását." Fenti határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közös egyeztetése i n alapuló, "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Nyíregyháza közigazgatási területén belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés gazdaságilag optimális vonalhálózatának és menetrendi teljesítményének kialakítására vonatkozó szolgáltatás megrendelése" tárgyú Ajánlati Felhívást készített el. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 243/2012.(X.17.) számú határozata alapján az eljárás nyertes ajánlattevőjének a KTI- TRENECON Konzorcium (székhelye: 1119 Budapest,Than Károly u. 3-5.) a KTI. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. - TRENECON COWI Tanácsadó és tervező Kft - vel közös ajánlattevő kiválasztásával egyetértett. Az eljárás nyertes ajánlattevőjével a Megbízási szerződés megkötésére november 27-én került sor. A szerződés szerinti feladat elkészítéséhez a tervezőknek folyamatos egyeztetés re volt szüksége, melyre eleinte elektronikus formában küldték meg tervezői kérdéseiket, majd a munka előrehaladtával a tárgyalások személyes egyeztetések keretében folytatódtak. Megfogalmazódott egy olyan elvárás a KTI-TRENECON COWI Konzorcium felé, hogy - a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségünkkel összhangban - egy május l-én bevezethető, elfogadható hálózatracionalizálási javaslat kerüljön kidolgozásra. A legfőbb elvárás a lakossági igények figyelembe vétele volt. A Szabolcs Volán Zrt január 24-én kelt levelében arról tájékoztatta Nyíregyháza Önkormányzatát, hogya Szabolcs Volán Zrt. és Nyíregyháza Önkormányzata közötti Közszolgáltatási Szerződésből fakadó évre prognosztizált finanszírozási kötelezettségek mértéke 710 millió Ft-ra növekedett (előterjesztés 1.sz. melléklete). Időközben a Közlekedés Tudományi Intézet február 5-én -ben elküldte a kidolgozott költségcsökkentési hálózat tervének munkaanyagát. A Város kezdeményezésére február 7-én egyeztető tárgyalásra került sor a - közszolgáltatási szerződés VlIl.l pontja szerint felállított - közös bizottság, a meghívott a Szabolcs Volán Zrt. és a KTI képviselőjének részvételével. KTI TRENECON Konzorcium a szerződés szerinti határidőre, február 28-án a költségcsökkentő hálózatvariáns anyagát részünkre megküldte. A Szabolcs Volán Zrt. a Közlekedés Tudományi Intézet anyagának figyelembe vételével - a közszolgáltatási szerződésben biztosított jogosítványa alapján - javaslatot készített (előterjesztés 2.sz. melléklete). A két anyag összehasonlítása alapján megállapítható, hogya Szolgáltató egy szűkítettebb javaslatot készített annak figyelembevételével, hogya változtatások - a költségek csökkentése érdekében - minél hamarabb bevezethetőek legyenek, így az időigényesebb, beruházással érintett módosításokat nem javasolta most bevezetni. NY REGYHÁZA

3 3 Tekintettel azonban arra, hogy az egyeztetések folyamán e költségcsökkentő hálózatvariánsi munkaanyag alkalmankénti végigtekintése jelentős időt vett igénybe, szükségesnek tartottuk az anyag rendkívüli - egyéni választókerület képviselőkkel kiegészített - bizottsági üléseken való tárgyalását, melyre március B-án került sor. A rendkívüli bizottsági üléseken a Szabolcs Volán Zrt. képviselője és a KTI TRENECON Konzorcium kapcsolattartója is részt vettek mely egyeztetéssel az volt a célunk, hogya bizottságok tagjai részletekbe menően megismerhessék az egyes változtatásokat azok összefüggéseivel együtt és így részletese n szakmai vitán keresztül életszerű vélemények alakuljanak ki. A vélemények véglegesítése érdekében március 19-én a választókerületek képviselőivel egyéni egyeztetést folytattunk a Szabolcs Volán Zrt. képviselőjével együtt. Miután a rendkívüli bizottsági ülésen a bizottsági tagok részéről megfogalmazódott az a vélemény, hogy mind a változtatásokhoz kapcsolódó műszaki beavatkozások időigénye, mind pedig az egyes városrészek kiszolgálása szempontjából a Szabolcs Volán Zrt. anyagát látják rövid távon bevezethetőnek a külön egyeztetésen már ezen anyag mentén folytattuk a tárgyalásokat. Ezen egyeztetések eredményeként teszünk javaslatot a helyi autóbusz menetrendjének módosítására május 1 napjától (a határozat-tervezet mellékiete szerint). Mint ahogy az T. Közgyűlés számára ismert Önkormányzatunk és a Szabolcs Volán Zrt. között január 1. napjától fennálló Közszolgáltatási Szerződést a felek december 31. napjáig - egyhangú döntéssel - meghosszabbították. A Szerződés pontja rögzíti a finanszírozás aktuális állapotát: "Tekintettel arra a különös körülményre, hogy folyamatban van a Megrendelés alapját képező vonalhálózat és menetrend felülvizsgálata, felek abban állapodnak meg, hogya szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi kritériumok alapján határozzák meg a év első félévére vonatkozó, tervezett ellentételezés összegét, mint előleget, amelynek várható összege eft feltételezve, hogy I. félévben a menetrend nem változik, legfeljebb azonban napjáig. Az önkormányzat januárjában megtartandó testületi ülésén legalább a évi infláció mértékét elérő díjemelésről határoz. Az így tervezett ellentételezés összege a fenti értékek ± tényleges módosulása esetén értelemszerűen változik. Az ellentételezés tervezett összegét havonként, a tárgyhónapot követő 5. napig, egyenlő részletben utalja a Megbízó a Szolgáltató számlájára. Felek megegyeznek abban, hogy április 30.-ig a évi októberi utasszámlálás adatainak, a Megbízó által készített vonal hálózat és menetrend felülvizsgálatára irányuló tanulmány, javaslat alapján (amennyiben annak munkarészei készülnek el, akkor azok alapján) egyeztetnek és előzetes javaslatokat készítenek a év II. félévre, valamint a következő évre várható forgalmi teljesítményekről a szolgáltatáshoz szükséges kapacitástervezés, éves bevétel, költség és ellentételezés szükséges összegének meghatározása érdekében." A szerződésben a finanszírozással összefüggésben vállalt feladatok közül a év első félévére vonatkozó, tervezett ellentételezés összegének, mint előlegnek első két havi részletét a Város a Szabolcs Volán Zrt. részére átutalta, január 17-i ülésén a Közgyűlés -a évi infláció mértékének megfelelő - 5,7%-os átlagos tarifa díjemelésről már döntött. Jelen előterjesztés alapján módosításra NY HEGYHÁZA

4 4 kerülnének a forgalmi teljesítmények, fentiekben egyhangúan vállalt kötelezettségünknek megfelelően. Nyíregyháza közigazgatási területén január 1. napjától a Szabolcs Volán Zrt. rugalmas tömegközlekedést maködtetett. A rendszer sajnos nem váltotta be a hozzá f(lzött reményeket, ugyanis - a Szabolcs Volán Zrt. által végzett utasszámlálás alapján - igen csekély volt az érdeklődés ezen járatok iránt. A járatok kihasználatlansága komoly veszteséget okoz a finanszírozási rendszer terhére, így a további veszteségek elkerülése érdekében tömegközlekedési rendszer május 1. napjától kapott adatok szerint korlátozott közlekedési évben 12 alkalom volt, míg az ezt történő képességű követő indokoltnak tartjuk a rugalmas megszüntetését. A Szabolcs Volán Zrt.-től utazások száma évben 80 alkalom, években ilyen igénybejelentés nem érkezett. Többletjáratokat igénybevevő utazások évben 888 alkalom, míg évben 684 alkalom volt. A Szolgáltató nyilvántartása alapján február végéig összesen 383 fő regisztráltatta magát a rugalmas közlekedési rendszer igénybevételére, de utazási igénybejelentést csak 30 fő lett. Amennyiben a fenti indokok alapján a rugalmas tömegközlekedési rendszer megszüntetése mellet dönt T. Közgyűlés, akkor annak igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozóan a soron következő közgyűlésen teszünk előterjesztést. További veszteség csökkentési lehetőség a közszolgáltatási szerződésben előírt, évente kötelező utasszámlálás elhagyása (A szerződés meghosszabbítás és módosítás VII. fejezet 2.1.6, 2.1.7, pontja). A szerződés módosításával az utasszámlálás és annak költsége elmarad. A Szabolcs Volán Zrt. javasolta továbbá szerződés IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számát 100-ról 75-re módosítását, mert a menetjegyes forgalom 2005-höz képest jelentősen csökkent. A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, március 21. a) NYíREGYHÁZA

5 ,.'.,. POLGÁRMESTERI TiTKÁRsAű3. (:,. {:RKEZETf 1.sz. Melléklet a /2013.X. sz. elöterjesztéshez mw_~" LSZ.:... oo.. ]OI~ ;,fil"' t Címzett: Iktatószám:... "... "... ~. : ;t.'jrz... J( c ~") "" " ' "" "" NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. POLGÁRMESTERI HIVATALA Kósa Tímea Úrhölgy. alpolgánnester /1/2013 dr. Huba Péter NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR Tisztelt Alpolgármester Urhölgy! Hivatkozással a társaságunk részére Önök által január 18-án megküldött ben foglaltakra, Nyíregyháza Megyei Jogú Város - továbbiakban: Megrendelő.- és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. - továbbiakban: Szolgáltató - között hatályban levő közszolgáltatási szerződésben meghatározottak, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt évi tervezési irányelveiben rögzítettek maradéktalan betartása' érdekében,tovabbá a évi CCIY. törvény előírásainak figyelembevételével, az alábbi tájékoztatást adjuk Nyíregyháza' helyi közlekedés évi támogatásainak, illetve ellentételezésének vonatkozásában..,. Megrendelő és Szolgáltató között jalluár l-jétől hatályban levő közszolgáltatási szerződés V. 6. "A finanszírozás aktuális állapota" c. pontja Nyíregyháza helyi közlekedésének fenntarthatóságával összefüggően az alábbi lényegi elemeket tartalmazza: év első félévére vonatkozó tervezett ellentételezés összege, mint előleg EFt. Az L félévben a menetrend nem változik, legfeljebb azonban napjáig. Az önkonnányzat a január hónapban megtartásra kerülő testületi frlésén legalább a évi infláció mértékét elérő díjemelésről határoz... Az így tervezett ellentételezés összege a fenti értékek (+/-) tényleges módosulása esetén értelemszerűen változik. A közszolgáltatási szerződés megkötése után kaptaktájékoztatástavolantársaságöka:.. Magyar Nemzeti' Vagyonkezelő Zrt.-től - a évi ágazat-specifikus tervezési irányelvekben - arról, hogy a menetrend szerinti hel i közlekedés állami normatív támogatása évben megsz;űník.-a tulajdonos elvárása az, hogy a korábban külön soron erveze normatív támogatások a helyi önkormányzati támogatási soron, annak részeként kerilljenek tervezesre. A hivatkozott állami támogatás megszűnésének tényét támasztja alá a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény is.

6 A közszolgáltatási szerződés jelzett pontja értelmében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése január 17-ei ülésén tárgyalta és hagytaj6vá március I-jei hatállyal a SZABOLCS VOLÁN ZRt. által beterjesztett, átlagosan 5,71 %-os díjemelést. Az előterjesztésben január és február hónapban nem számoltunk az' utasforgalom visszaesésével március l-jétől az autóbuszon vett menetjegyeknél 6 %-08, a kedvezményes menetjegyeknél O %-os, az elővételi menetjegyeknél 2 %-os csökkenéssel számoltunk. Az összvonalas bérleteknél 4 %-os, a tanuló és nyugdíjas bérleteknél 2 %-os ' visszaesést vettünk számításba. A gázolaj árát a tervezési irányelveknek megfeleiően 341,05 FtlIiter áron vettük figyelembe. Az előterjesztéshez és jelen levelemhez is csatolt 8. sz. melléklet szerint, ha a forgalomban a tervezettől nagyobb mértékű csökkenés nem következik be, I. félévre összesen EFT számított, nettó árb~vételiel nem fedezett indokolt költség eilentételezése szükséges. Ezt az összeget ellentételezési előlegként kell kezelni, mely tartalmazza, a korábbiakban külön soron szereplő, de évben megszüntetett állami normatív támogatás félévére,vonatkozó EFT - mértékét is. Amennyiben a nettó árbevétel a fentiektől bármely irányban eltér, változik az ellentételezés (előleg) összege is. A Megrendelő és a Szolgáltató között lefolytatott előzetes egyeztetések alapján önkormányzati jóváhagy~..s szükséges ahhoz, hogy a menetrendi teljesítmény bővítésére vagy szűkítésére kerüljön sora továbbiakban. Ha második félévre a menetrend és a vonalhálózat változatlan marad, valamint a, teljesítmények sem változnak a tervhez képest, a 2013.' évre prognosztizált öllkormán zati ellentételezés számított összege - előleg - a helyi közlekedés fenntartásához EFT, amely éves szinten pf'~ összegben tartalmazza az önkormányzat álta meg zetésre kerülő, évben 'megsziíntetett állami normatív támogatás mértékét is. A várható eiientételezési összeget a második félévére tervezett vonalhálózat és menetrend átalakítás érdel1).ben, befolyásolhatja, a Szolgáltató mindent megtesz a Megrendelő számára kisebb finanszírozást jelentő menetrend kialakítása érdekében. Kéljüktájékoztatásunk elfogadását, és az előzőekben biztosí tását. meghatározott ellentételezés ek Nyíregyháza, január 24. t J (.,{; ~.&Cl. '\... " /' Üdvözlettel: 'I ", J,ri. tul{ SZA.BOl.CS VOLÁN Zrt. ' MikIóssyi(é Be'rtók Mónika!. gazdasági igazgató dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató Melléklet: 1 db ~ SZABOlCS volán Zrt Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12~ Pf. 51 Telefon: 42/523~333 Fax: 42/ _.. '..,. ISO 9001 :2000 Zertifikat: ::

7 " r. W A hatál'vban lévő Közszolgáltatási Szerződés 8. mellékletében szereplő eredménykimutatás és támogatási igény várható alakulása: A díjemelés március l-től, átiagosan 5,71%-os, az utasszám csökken és a gázolajár 2013 évi átlagára a tervezési irányelvekben rögzített 341,05 Ft/l. Ha cl kalkulált volumenváltozás következik be, az ahhoz tartozó 8. sz. melléklet az alábbiak szerint várható: 8 sz. melléklet VY l-vi Index Eltérés Sorsz A tétel megnevezése l\ [e Ft] [e Ft} [%l [e Ft] I. Értékesítés nettó árbevétele , II. Aktivált saját teljesítmények értéke O O 0,00 O III Egyéb bevételek , OS, Anyagkőltség ( , Igénybevett szolqáltatások , Egyéb szolgáltatás ,00 O 8. ELABÉ O 0,00 O 9. Közvetített szolqáltatás O 0,00 O IV. Anyagjellegü ráforditások , Bérkőltség ' \ 102, Személyi jellegű egyéb kifizetések ' 100,00 O 12 Bérjárulék ( , V. Személyi jellegű ráfordítások , VI. Értékcsökkenésl lel rás ,00 O VII. Egyéb ráfordítások ,00 O A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE ,00 O IX. PénzüQY! moveletek bevételei 3 3 1'00,00 O X. Pénzügyi müveletek ráfordításai ,00 O B. PÉNZŰGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE ,00 O c. szokásos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY O O O XI. Rendkivüli bevételek O O 0,00 O XII. Rendkivüli ráfordítások O O Ó,OO O D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY O b 0,00 O E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY O O O egyéb bevételből: önkormányzati támogatás

8 2.sz. Melléklet a /2013.x. sz. előterjesztéshez A Szabolcs Volán Zrt.javaslata a évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés várható veszteségének csökkentése érdekében a menetrendi teljesítmény csökkentésére /0/ ) Utasszámlálás A október hónapban tartott utasszárnlá1ások alapján a megrendelő megtakaritási lehetőségek megfontolását javasoljuk. részére az alábbi 2.) Menetrend és vonalhálózat módositásí javaslatok és a helyettesítő megoldások vonal- javaslat rövid leírása számított helyettesítő szám évi megoldás megtakarítás Ol-től kilométer 1 A vonal forgalma megszűnik. Érdemi Helyközi járatok a repülőtéri bejáró forgaimát egy üzem kiszolgálása adja, téli út és az autóbuszállomás között, hónapokban csökkentett forgalom van, helyközi tarifával munkanap 5 pár megszűnik la Szombaton 3 járatpár megszűnik Megmaradó járatok 20 perces követés 2 A vonal forgalma megszűnik 2Y, H32, 13 - téli munkanap [114] nyári munkanap [54J téli szabadnap [24] nyári.szabadnap [11] téli munkaszüneti [30] nyári munkaszüneti [12] Y A 2-es járat pótlása érdekében Többlet járatok a terület ellátása - téli munkanap 1 pár [114] 1824 érdekében - nyári munkanap l pár [54] téli szabadnap 6 pár [24] nyári szabadnap 6 pár [11 J téli munkaszüneti 3 pár[30] nyári munkaszüneti 3 pár [12] Csak Rozsrét régi fordulóig közlekedik Többlet gyaloglás - munkanap [168] (37 x 1,0) szabadnap [35] (32 x 1,0) munkaszüneti [42] (22 x 1,0) K 2 pár a 24-es csúcs idei pótlására - munkanap [168] (2 x 12,3)

9 2 3K Rozsrét felől a 3-as betérííése betérő Kistelekiszőlőbe -munkanap 6 db [168] (6 x 3,4) szabadnap 3 db [35] (3 x 3,4) munkaszüneti 3 db [42] (3 x 3,4) Nem változik 4Y Nem változik 5 Csúcsidőn. kívül csak a Jósavárosig AtszáIIás a 12-esre, gyaloglással közlekedik (8-12 és 18 órától) - téli munkanap [114] (23 pár x 2,2) nyári munkanap 20 órától [54] (5 pár x 2,2) téli szabadnap [24] (34 pár x 2,2) nyári szabadnap 20 órától [11] (4 pár x 2,2) téli munkaszüneti [30J (34 pár x 2,2) nyári munkaszüneti 20 órától [12] (4 pár x 2,2) Néhány járatpár megszűnik Többlet gyaloglás, átszállással - munkanap [168] (4 pár x 11,6) 7795 utazás - szabadnap [35] (4 pár x 11,6) munkaszüneti [42J (6 párx 11,6) Nem változik szeptember l-ig nem változik 8A - téli munkanap [114] (1 pár x 8,5) , gyaloglás - nyári munkanap [54J (1 pár x 8,5) téli szabadnap [24] (1 pár x 8,5) nyári szabadnap [11] (1 pár x 8,5) 94._"... - téli munkaszüneti [30] (1 pár x 8,5) nyári munkaszüneti [12] (1 pár x 8,5) Y Megszűnik 23G '0', - munkanap n68] (4 pár 'x 16,8) munkanapokon [168] (10 pár x 2,2) ' gyaloglás vagy más 10 járatpár csak a járat választása Kollégium utcáig közlekedik - szabadnapokon [35] (7 pár x 2,2) járatpár csak a Kollégium utcáig közlekedik - munkaszüneti napokon [42J (9 pár x 2,2) '"" mindenjáratpár csak a Kollégium utcáig közlekedik J Egy járat sem tér be Jókai telepre A 4212-es vonalon közlekedő - munkanap [168] (6 x 4,2) helyközi járatok, helyközi tarifával. Egy megálló pár létesítése szükséges. 11 Csak a téli menetrendben reggeli 17T csúcsidőben közlekedik munkanap a Törzs utcán közlekedik. - téli munkanap [114] (9 pár x 7,8) nyári munkanap [54] (5 pár x 7,8) /0/2013 (3/111)

10 N em változik 13 Nem változik 14 Nem változik 14F Nem változik - 15 ~ téli munkanap [114](1 x 8,6) A Szarvas utcán közlekedik Iparteleprő15.05 nem közlekedik - téli munkanap [114] (4 pár x 1,2) pár Szarvas utcán közlekedik téli munkanap [114] (4 pár x 11,2) A Szarvas utcától a 15~ös pótolja az megszűnik 4 pár autóbuszállomástól és a - nyári munkanap [54] (l x 11,2) vasútállomástól megszűnik 1 pár T - téli munkanap [114] (9 pár x 0,4) +410 Az Örökösföld keleti részén a Törzs - nyári munkanap [54J (5 pár x 0,4) utcán közlekedik Egy járat megszünik [108] (1 x 6,6) iskolai előadási napokon Örökösfóldrőt (7.25) 18 Csak a TESCO körforgalomig közlekedik 5-ös, helyközi járatok a Pazonyi - munkanap [168J (16 pár x 2,6( úton, - szabadnap [35] (21 pár x 2,6) gyaloglás - munkaszüneti [42] (19 pár x 2,6) N em változik 20 Megszüóik [108] (5 járat x 5,3) , 12 iskolai napokon 23 A járatök száma nem változik, 7 db járat betér amichelin megái1óhoz 23G - munkanap [168]'(7 járat x 1,2) db betérés amichelin megállóhoz 24 Megszünik A 3Kjáratok pótolják - munkanap [168] (7 pár x 12,3) Rozsrétről visszafelé betérnek - szabadnap [35J (3 pár x 12,3) Kistelekiszőlőbe - munkaszüneti [42] (3 pár x 12,3) Iskolai napokon [108] (1 pár x 10,0) Helyközi járatok helyközi tarifával. 1 pár megszünik pótolják H31Y-X Nem változik IDI Nem változik H32 Nem változik H33 Megszünik Helyközijáratok helyközi tarifával - téli munkanap [114] (4 pár x 14,3) pótolják H35 N em változik H40 Nem változik Összesen: , Ha május l-től minden javasolt teljesítmény csökkentés megvalósul, a évi veszteségtérítés összege kb. 49 millió forinttal csökkenhet. A rugalmas közlekedést (A szerződés meghosszabbítás é~i~ódösítás VL;fejezete}jay,asolj.uk május l-től megszlintetni. A május l-től meghird;rtétt: menetrendhen egyetlen v:onalon~sem javasoljuk: a rugalmas közlekedés feltételei szerint igénybe 'vehető járatok meghirdetését. Kilométer /0/2013 (3/1/1)

11 r., 4 tarifáva12012-ben senki sem vette igénybe a szolgáltatást. A megtakaritható km teljesítmény május 1. és december 31. között 4848 km, ami kb. 1,1 millió forint megtakarítást eredményez. (4848 km volt a május l-től december 31-ig megrendelt rugalmas közlekedés teljesítménye.) További veszteség csökkentési lehetőség a közszolgáltatási szerződésben előírt, évente kötelező utasszárnlálás elhagyása CA szerződés meghosszabbítás és módosítás VII. fejezet 2.1.6,2.1.7,2.1.8 pontja). A szerződés módosításával az utasszámlálás és annak költsége elmarad (évente kb. 4-6 millió Ft). A további megtakarítási lehetőségeket a KTI javaslatai elemzésévellehet feltárni. Nyíregyháza, február J-.e~0e\.. I~l dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató /0/2013 (3/1/l)

12 5 Melléklet a /2013.X. sz. előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének... /2013. ( ) sz. határozata Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdésekről A Közgyűlés 1. Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdésekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 2. a jelen határozat mellékletét képező költségcsökkentő javaslatokat elfogadja, valamint felhatalmazza Dr. Kovács Ferencet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a költségcsökkentő javaslatok figyelembevételével módosításra kerülő Közszolgáltatási szerződést aláírja. Nyíregyháza, március 28. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt. NY REGYHÁZ/\

13 .mmm m 6 Melléklet a..../2013. ( ) sz. határozathoz Teljesítmény csökkentés és vonalhálózat módosítás május l-től 1. vonalszám la 5 6 8A 9Y javaslat rövid leírása helyettesítő megoldás Szombaton 3 járatpár megszűnik [35] Helyközi járat (3 pár x 7,8) aut. á" Aut. á".: 6.25,6.50, 7.10 Palitz telep 7.36 Vásártér: 6.45, 7.10, 7.30 Csúcsidőn kívül csak a Jósavárosig közlekedik (8- Átszá"ás a 12-esre, gyaloglással 12 és 18 órától) - téli munkanap [114] (23 pár x 2,2) - nyári munkanap 20 órától [54] (5 pár x 2,2) - téli szabadnap [24] (34 pár x 2,2) - nyári szabadnap 20 órától [11] (4 pár x 2,2) - téli munkaszüneti [30] (34 pár x 2,2) - nyári munkaszüneti 20 órától [12] (4 pár x 2,2) Néhány járatpár megszűnik átszállás a központban - szabadnap [35] (4 pár x 11,6) aut. á".: 17.00, 18.05, 19.30, Örökösföld: 16.05, 17.25, 18.30, munkaszüneti [42] (6 pár x 11,6) Egy esti járatpár megszűnik munkanapokon Sóstói út: Sóstói út 13-as: Vasútáll.: naponta 12-es: téli munkanap [114] (1 pár x 8,5) - nyári munkanap [54] (1 pár x 8,5) hétfőtő I-szo m batig - téli szabadnap [24] (1 pár x 8,5) vasútáll. 18-as: nyári szabadnap [11] (1 pár x 8,5) - téli munkaszüneti [30] (1 pár x 8,5) - nyári m'unkaszüneti [12] (1 pár x 8,5) Megszűnik - munkanap [168] (4 pár x 16,8) Csak a téli menetrendben reggeli csúcsidőben közlekedik munkanap - téli munkanap [114] (9 pár x 7,8) - nyári munkanap [54] (5 pár x 7,8) 23G 17T a Törzs utcán közlekedik. - téli munkanap [114] (1 x 8,6) A Szarvas utcán közlekedik Ipartelepről 5.05 nem közlekedik - téli munkanap [114] (4 pár x 1,2) 4 pár Szarvas utcán közlekedik - téli munkanap [114] (4 pár x 11,2) A Szarvas utcától a ls-ös pótolja W\... '\V~;\Iol'l"'UtH;'fHfi,2A.}H,. NY REGYHl\ZA

14 7 megszűnik 4 pár az autóbusz-állomástól és a - nyári munkanap [54] (1 x 11,2) vasútállomástól megszűnik 1 pár 17T - téli munkanap [114] (9 pár x OA) Az Örökösföld keleti részén a - nyári munkanap [54] (5 pár x OA) Törzs utcán közlekedik 18 Egy járat megszűnik [108] (1 x 6,6) Az 5-ös járatok közvetlen iskolai előadási napokon eljutást biztosítanak a Örökösföldről (7.25) Jósavárosba 18 Csak a TESCO körforgalomig közlekedik 5-ös, helyközi járatok a Pazonyi - munkanap [168] (16 pár x 2,6) úton, - munkaszüneti [42] (19 pár x 2,6) gyaloglás 20 Megszűnik [108] (5 járat x 5,3) 8,12 iskolai napokon 23G - munkanap [168] (7 járat x 1,2) A munkakezdéshez és 7 db betérés a Michelin megállóhoz munkavégzéshez 40 Iskolai napokon [108] (1 pár x 10,0) Helyközi járatok helyközi 1 pár megszűnik tarifával pótolják Aut. áll.: és Szélsőbokori bej. út: és H33 Megszűnik Helyközi járatok helyközi - téli munkanap [114] (3 pár x 14,3) tarifával pótolják iskolai nap 20 pár 2. A rugalmas közlekedést megszüntetése május l-től. 3. A szerződés IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számának WO-ról 75-re módosítása. 4. További veszteségcsökkentési lehetőségként a közszolgáltatási szerződésben előírt, évente kötelező utasszámlálás elhagyása (A szerződés meghosszabbítás és módosítás VII. fejezet 2.1.6, 2.1.7, pontja)..m m.m... m...m "''';W\~j~N'l'mt{:;YHA:tA~HlJ.m... NY REGYHÁZA

...I.::.t... Dr. Kovács Ferenc

...I.::.t... Dr. Kovács Ferenc NYfREGYHÁZA 4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524 500; FAX: +36 42524 501 POLGÁRMESTERE E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

5 ~ef. számú előterjesztés

5 ~ef. számú előterjesztés 5 ~ef. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

(~rr Dr. Szemán Sándor. ~ -\', l t C~, ~ M Kovácsné Szatai Agnes '-"""' ji~ Dr. Kovács Ferenc. NY í R E GYHÁZA TÁJÉKOZTATÓ.

(~rr Dr. Szemán Sándor. ~ -\', l t C~, ~ M Kovácsné Szatai Agnes '-' ji~ Dr. Kovács Ferenc. NY í R E GYHÁZA TÁJÉKOZTATÓ. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +3642 524-500j FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 14951j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

amely készült a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság Z013. március 14. tartott nyílt

amely készült a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság Z013. március 14. tartott nyílt JEGYZŐKÖNYV amely készült a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság Z013. március 14. tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a mellékelten csatolt jelenléti ívek szerint Or. Tirpák György

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy:

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl 569-412015.; Vl 706-512015. Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István,

Részletesebben

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT"

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság NYílT JEGVZÖKÖNYV Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT" üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

1-es jelzésű járatok vonalvezetése és menetrendje a következő:

1-es jelzésű járatok vonalvezetése és menetrendje a következő: KNYKK-TA-01/2014-2015 Érvényes: 2015. szeptember 21-től MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Tata város helyi menetrendjéhez Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2015. szeptember 21-től hétfőtől kezdve, Tata város helyi

Részletesebben

~~~~ Dr. Kovács Ferenc

~~~~ Dr. Kovács Ferenc NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nvireg.vhaza.hu Ügyiratszám: 13.826/2012.v111. Ügyintéző:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 866-8/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes helyi tömegközlekedés menetrend módosítása, közösségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

r-' / /" p~~~ . \, 1,(, (/~~ -l-. \.AL Faragóné Széles Andrea k~ (12,-' fk( Á A Kovácsné Szatai A~~~ vagyon gazdálkodási osztály

r-' / / p~~~ . \, 1,(, (/~~ -l-. \.AL Faragóné Széles Andrea k~ (12,-' fk( Á A Kovácsné Szatai A~~~ vagyon gazdálkodási osztály NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62.581-12/2012.Ym. Ügyintéző:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:vi.3604/2004 Előadó:Erdei József Mell.:4 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

... l!!~.!j... ... f... f~. ~?... ~1 \,. Faragóné Széles Andrea REGYHÁZA. a nyíregyházi labdarúgás infrastrukturális feitételeinek fejlesztésére

... l!!~.!j... ... f... f~. ~?... ~1 \,. Faragóné Széles Andrea REGYHÁZA. a nyíregyházi labdarúgás infrastrukturális feitételeinek fejlesztésére NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42524.500 FAX: +36 42 524.501 E-MAil: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKABjll0-3 j 2014. Ügyintéző: Hornyák

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII 201-60212012. Előadó: Bátori Sándor Mell.: 3 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL VANOS

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

K~~~Lt alpolgármester

K~~~Lt alpolgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. M EGYEl JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42524 540 FAX: +36 42 524.5 1 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 983-10/2013.VIII Ügyintéző:

Részletesebben

!/ÍlJ&-- Dr! Kovács Ferenc

!/ÍlJ&-- Dr! Kovács Ferenc NYíREGYH ÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TE LEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX; +36 42 524-501 E-M Ail : POlGARM ESTER@ NY IREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj209-l/2015.

Részletesebben

: 06-32 - 522-200 FAX: 06-32 - 522-270

: 06-32 - 522-200 FAX: 06-32 - 522-270 3100 Salgótarján Rákóczi út 137-139. : 06-32 - 522-200 FAX: 06-32 - 522-270 NV.-1/2011 a Hivatalos Autóbusz Menetrend 2 sz. kötetéhez Érvényes: 2011. július 1-től Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,

Részletesebben

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra

Részletesebben

f ' REGYHÁZA NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:PKAB-182-1/2014.

f ' REGYHÁZA NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:PKAB-182-1/2014. í 4400 í, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524-500 Ügyiratszám:PKAB-182-1/2014. Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés - a Közgyűléshez a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló 1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló Km BORSOD VOLÁN Zrt. 321 1371 311 1373 103 113 203 243 213 133 223 0,0 0,0 Miskolc,aut.áll. k 5 30 5 50 6 00 6 20 7 00 M 8 00 14 8 20 8 45 D 9 00 9 30 X10 20

Részletesebben

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület A European Passengers Federation tagja

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület A European Passengers Federation tagja Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület A European Passengers Federation tagja Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 54. I/2 Postacím: 1255 Budapest, Pf. 161. Web: www.veke.hu E-mail: veke@veke.hu Adószám:

Részletesebben

Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53.

Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53. Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2012. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE BALATONFÜRED VÁROS HELYI JÁRATI KÖZLEKEDÉSÉBEN A 2004. évi XXXIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

MENETRENDI HIRDETMÉNY

MENETRENDI HIRDETMÉNY MENETRENDI HIRDETMÉNY Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. május 16-tól az alábbi menetrend módosításokat tervezzük bevezetni a helyközi közlekedésben (az NFM engedélyeztetési eljárás folyamatban

Részletesebben

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOrrsAGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 44QO NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Budapest-Kelenföld (bez.) - Tárnok (bez.) vonalszakasz pálya, műtárgy- és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/367/2014 Ügyintéző:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Kaposvár város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések megvalósíthatósági tanulmánya Megbeszélés célja: Szakmai beszámoló, építész koncepció, Gazd. elemzés

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 107/2014. (X.27.) számú határozata

JEGYZŐKÖNYV. 107/2014. (X.27.) számú határozata JEGYZŐKÖNYV amely készült a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci Mihály termében, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2014. október 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: 6 fő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. ELŐTE RJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. ELŐTE RJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-5241116 FAX: +36 42 311 041 Ügyi ratszá m : pka b/ 289-1/2015 Ügyintéző: dr. Kovács Á/dr. Mester E. ELŐTE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

'AAAJ\-' ~~~ REGYHÁZA -" ~~ '=... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. M EGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Ügyiratszám: KULT-42j2016.

'AAAJ\-' ~~~ REGYHÁZA - ~~ '=... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. M EGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Ügyiratszám: KULT-42j2016. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. M EGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42524-500 Ügyiratszám: KULT-42j2016. Ügyintéző: Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: 2013. februártól érvényes helyi buszközlekedési menetrend

Részletesebben

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/26/2016 Ügyintéző:

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - Közgyűléshez-

ELŐTERJESZTÉS. - Közgyűléshez- NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfl: POlGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyira tszám:vagy/88/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

Ö ő ü ő Í ó ő ü ó ó ó ó ó ő ő ü ő ó ó ő ő ü ó ó ő í ó ó ó ó ó ü ü ó í ő ő ő ü í í ő í í ó í í ó ő ő ú ó ó ő ú Í í í ó í í ó ő í ő ő ü í í ü í ó í ő ü ő ó í ó í í ü ő í í í ó í í í í í ó ü í ő ó ú ő ó ő

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Előterjesztés. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42524-586 Ügyiratszám: 23838/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Szegedi Edit Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIA/- FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIA/- FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIA/- FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 303 12015. Ügyintéző: Vass Csaba Mell.: 7 db irat Hiv. sz.: Postacím: 5601

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

..!15". számú előterjesztés

..!15. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je..!15". számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület. 2012. április 12. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület. 2012. április 12. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. április 12. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. április 12-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 26548/2013.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez - Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai Függelék A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai 1. Jászkun Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: Cím: 5000 Szolnok,

Részletesebben

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3.

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3. Ügyiratszám:.. föj&lslojfái*~ JoU. o f f.'!.o o!/ í: Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-5) KötelezettségváHálást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 7. O 3.sz, melléklet A szerződés tárgya: Aprótalpak Bölcsőde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. 11-39/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5. SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén

1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előzmények Előterjesztő: Előkészítette: jegyző Képviselő-testületünk 2013. április 25-i testületi ülésén határozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2015. december 2... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

Előterjesztés Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztés Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113,142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az AHK Agglomerációs

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 28.-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Kara Lajos Buzsák polgármestere

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-2096-12/2013. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes Város autóbusszal végzett

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumcéljainak Az előterjesztést

Részletesebben

8491 (880 889) Budapest Szentendre Visegrád Esztergom

8491 (880 889) Budapest Szentendre Visegrád Esztergom 0 1 1 (0 ) Budapest Visegrád sztergom Km Km 0,0 0,0,3,3 Budapest, TUNGSAM t.,, 13, 13,, Papírgyár 13, 13,, gyetem 15,0 15,0 Budapest, Batthyány tér H5 15,0 15,0 15, 15,, ómai kőtár 1, 1,, Bükkös patak

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2011. október 6-án (csütörtökön)

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utas kiszolgáló létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utas kiszolgáló létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai Függelék A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utas kiszolgáló létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai 1. Jászkun Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: Cím: 5000 Szolnok,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes B Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes FPH05811649-112012. tárgy: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 201 i. évi lakcisbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2012. évi lakásbérbeadási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzés helyzetéről. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben