...I.::.t... Dr. Kovács Ferenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...I.::.t... Dr. Kovács Ferenc"

Átírás

1 NYfREGYHÁZA 4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE E MAIL: Ügyiratszám: VFEJLj67-18j2016. Ügyintéző: Kocsis Tünde ELŐTERJESZTÉS - Közgyüléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének évi teljesítésére...i.::.t... Dr. Kovács Ferenc polgármester Pató István osztá Iyvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ t rt.-, f'ht ~{ 1,,/ Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság ", v í D t: r v u ;.. 7 "

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi tömegközlekedés biztosítása a helyi közszolgáltatások körében a települési Önkormányzat feladata. Az ellátási felelősség nem határozható meg normatív módon és nem lehet korlátlan, az önkormányzatot a társadalmilag erre a célra felvállalható ráfordítások valamint a fordítható közösségi források keretein belül terheli. E kereteken belül azonban a lehető legmagasabb színvonalú közszolgáltatásról kell gondoskodni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megbízó) a város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szabolcs Volán Zrt.-vel (továbbiakban Szolgáltató) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra kötött közszolgáltatási szerződést, melyet december 31-ig meghosszabbított. A közszolgáltatási szerződés II. fejezet 3. pontja alapján,,a szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára. Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság tulajdonosi körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi körben bekövetkezett változás./i A Szolgáltató kötelességének eleget téve, január ls-én levélben tájékoztatta a Megbízót, mely szerint a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően, a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásából, január 16-tól a Szabolcs Volán Zrt. általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A közszolgáltatási szerződés VI. fejezet pontja alapján /la Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez./i A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a évről szóló beszámolót és február 25. napján megküldte a Megbízónak. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leány társasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját a fentebb leírtakra való hivatkozással beterjesztjük Tisztelt Közgyűlés elé. A Szabolcs Volán Zrt évtől követeli a Várostól a bevétellel meg nem térült költségeinek ellentételezését, mely összeg évekre összesen eft. Az elmúlt időszak üzemanyagár csökkenésére, valamint a működés racionalizálását célzó átalakulásra tekintettel ez év januárjában könyvvizsgálót bíztunk meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti személyszállítási tevékenységének különös tekintettel a évi teljesítéséről készített beszámolójának - véleményezésére. ~ \ /) N Y R E G Y H Á Z A

3 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a Közszolgáltatási Szerződésre hivatkozik, miszerint a közszolgáltatás költségeit az Önkormányzatnak el kell ismernie, illetve meg kell térítenie. A Társaság követelésének érvényesítése érdekében peres eljárást helyezett kilátásba. A Társaságot a könyvvizsgáló bevonásáról tájékoztattuk, egyben kértük a vizsgálatban való közreműködésre. Tájékoztattuk továbbá arról is, hogya vizsgálat eredményének ismeretében javasoljuk a szakmai egyeztetéseket lefolytatni. Jelen beszámolóban a Társaság javasolja, hogya veszteség csökkentése érdekében az Önkormányzat vizsgálja meg az esetleges megtakarítást eredményező menetrend módosítási javaslataikat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen. hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni Nyíregyháza, március 23. ~ Dr. Kovács Ferenc \1~ NY REGYHÁZA

4 Melléklet a VFEJLj67-18j2016. sz. előterjesztéshez Hatá rozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének... /2016.( ) sz. határozata Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének évi teljesítésére A Közgyűlés 1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját megtárgyalta. 2./ a megbízott könyvvizsgáló jelentését a május havi ülésén megtárgyalja, és annak ismeretében dönt a továbbiakról. Nyíregyháza, március 31. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ leány társasága, a SZABOLCS VOLÁN Zrt. R. E G Y H Á Z A 'VWW.~'flltl'l'HAI.A.*'"lU

5 ~ t: ~ ~ 1. számú melléklet a... / (III. 31.) sz. határozathoz y I / " /" -lto /. I b Észak-magyarországi Közlekedési Közp~ffi FEBR 2 q Zártkörűen működő Részvénytársaság p( 3527 Miskolc, József Attila u. 70. Adószám: ~,.1 Cégjegyzékszám: Cg " ~ +0 ~"b 'ei} =========~~I I~ il l!] i!j. =~9 Kö%~~~================================================================ Dr. Kovács Ferenc úr polgármester Iktatószám: t:mkk Ogyintéz6: Kocsis Tibori Kató József Tárgy: évi Nyíregyháza helyi beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. LSZ.: h ~ \~ _ h' J. OLI fi),:,,- ~ 'J)~ llo~v,- Tisztelt Polgármester ÚrI t~ ~ "- Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-ma~; zág i Közlekedési Központ Zrt. a SZABOLCS VOLÁN Zrt. jogutódja között december 31-ig hatályban levő közszolgáltatási szerződés VI pontjában foglaltakra, Nyíregyháza város helyi menetrend szerinti közlekedés évi ellátásával, a bevételek, ráfordítások alakulásával, a szolgáltatás egyéb körülményeivel összefüggően, a csatolt beszámoló, illetve mellékietei szerint tájékoztatom. Kérem Polgármester Úr szíves intézkedését a jelzett beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületén ek marc1us 31-ei ülésén való előterjesztésére, a évi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára. Miskolc, február 25. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrl 3527 Miskolc, József A. U. 70. Tisztelettel: 4. ~ Pe/cz Gábor vezérigazgató Melléklet: 1 db Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan... lw.com """~ ", ID II I : [!] '. E-maii: Telefon: +36 (46) , Fax: +36 (46) ,

6 3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató Kató József forgalmi üzemvezető Fukker Bertalan forgalmi főigazgató Ignácz László műszaki főigazgató Dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

7 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló, bevezető II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása... 4 III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények...5 III. 1. A szolgáltatások folyamatossága Személyszállítási feltételek III. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása... 5 III. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség IV. Működési feltételek IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata... 6 V. Pénzügyi feltételek V. 8. Számviteli elszámolás VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés A évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettség e január 1-jén Foglalkoztatottak száma Késett, kimaradt járatok száma I-XII. hónapban Panaszok és közérdekű bejelentések A végrehajtott menetrend-módosítások Tervezett menetrend-módosítások Az utas szállítás általános körülményei Kielég ítetlen utazási igények Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok Mel/ék/etek: 1. sz. melléklet: Az autóbusz-állomány adatai 2. sz. melléklet: január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények 3. sz. melléklet: A társaság évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben 4. sz. melléklet: A 8001/2008. (V.30.) KHEM tájékoztató alapján elkészített helyi menetrend szerinti közlekedés táblája 5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatása, megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi illetve egyéb tevékenységre 6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 2

8 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. I. Vezetői összefoglaló, bevezető évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan teljesítette. A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény, nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését. A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására január 1. napjának órájától december 31. napjának órájáig volt jogosult. A szolgáltatási időszakot a felek december 21-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával december 31. napjának órájáig meghosszabbították. A Közszolgáltatási Szerződés V I. fejezet pontja alapján "a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez." A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra vonatkozólag és február 27. napján megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) számú határozatában foglaltak alapján megtárgyalta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének évi teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolóját, de érdemi döntést nem hozott. Az ÉMKK: 68/18/2015. iktató számú levelünkben tájékoztattuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a évi tevékenység végzésével összefüggésben tervezett ellentételezési igény összege: EFt. Az Önkormányzat a február 19-én jóváhagyott évi költségvetésében, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek a Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedés finanszírozására összesen EFt kiadási előirányzatot tervezett be, mely tartalmazza a évig felmerült veszteség kompenzáció évre eső EFt összeget is. A Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés biztosítása évi ellentételezésének ütemezéséről szóló 155/2015. (VI.25.) számú határozatában egyetértett azzal, hogya évre vonatkozó tervezett ellentételezés összegét, Megbízó a tárgyhónap 15. napjáig, további egyenlő ,-Ft-os részletekben utalja át a Szolgáltató részére. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege EFt éves összegben került megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak. A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet pontja előírja, hogya szolgáltató köteles legkésőbb minden év október 20-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőirő l, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási i gényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesitésére vonatkozóan Elökészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forga lmi tőigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testület i ülésére 3

9 A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk a várható üzleti évről szóló előzetes beszámolót az EMKK 68/29/2015. iktatószámon október 19-én kelt levélben megküldte, azonban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta. Jelen előterjesztésünk célja az, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés VI pontjában foglaltaknak megfelelően a üzleti évről készített előzetes beszámoló adatait pontosítva bemutassa, mely alapján a évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön az Önkormányzat által. A beszámolót a hatályos Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva, valamint a Közszolgáltatási Szerződés VI. Egyéb, közszolgáltatással ősszefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés 2. Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek pontjában foglaltakat követve készítettük el. II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el a társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autóbusszal lát el. Az évenként szállított utasok száma 19,3 millió fő. A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket. A társaságunk számára kiemelten fontos, hogyamozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein. Ezért utasai nk a városban 42 db alacsonypadlós autóbusszal közlekedhetnek. Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenörizte: Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 4

10 III. A szolgáltatás feltételei. közszolgáltatási követelmények 1. A szolgáltatások folyamatossága évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk. 2. Személyszállítási feltételek 2.7. Utastájékoztatás A kellö utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2015/2016-os menetrendi idöszak kezdö napja december 13. A helyi járatok menetrendjét a 2015/2016-os menetrendi idöszak kezdö napját megelöző legalább 30 nappal menetrendi kiadványban közzétettük a törvényben meghatározott tartalommal. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük Az utasokkal való kapcsolattartás A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, "a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztat juk. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából meg küldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 5

11 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr! Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaimat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatás i feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg ben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség 4.1. Kiemeit figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen: menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentességre, utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére, az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk. IV. Működési feltételek 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata: Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk Járművek Forrás hiányában 2015-ben új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés IV. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles menetrend teljesítéséhez szükséges járműparkot biztositani. A szerződésben a szerződő felek azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora januárjától folyamatosan csökkenjen, de ne haladja meg a megelőző évi átlagos életkorát. Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják január 1-én a helyi közlekedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt, január 1-jén a menetrend teljesítését végző járműpark életkora 14,20 év. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának március 31 -ei Képviselő-testületi ülésére 6

12 Autóbusz típus db átlagéletkor január 1. (év) Csuklós 8 21,19 Normál szóló 62 14,79 Hosszú szóló (15 méter) 10 7,07 Midi 4 8,92 Összesen: 84 14,20 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyíregyházi üzemhez tartozó helyi autóbusz-állomány műszaki paraméterei Az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi közlekedésének ellátásával összefüggő járműpark. Az üzem rendelkezik a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas, saját tulajdonú (illetve 1 bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételek tartalmi elemeit biztosító járművek, illetve, azok autóbuszok. forgalomban történő cseréje esetén ugyancsak az előírásoknak megfelelő A helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatosan : Biztosítjuk, a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek egységes külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen. Üzemeltetjük a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn a Nyíregyházi üzem telephelyén. Viseljük költségét az új járművek beszerzésének, cseréjének, műszaki vizsgáztatásának, a járművek rendszeres külső és belső takarításának, mosásának, valamint a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben tartásának. Betart juk és megújítjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos, jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf hitelesítés és illesztés; személyszállítási engedély; stb.), valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen. A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. Helyi autóbusz-állomány A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbuszt (76 szóló és 8 csuklós) foglalkoztatatunk, amelyről típusonkénti kimutatást a következő táblázat, illetve diagram tartalmaz. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor kőzszolgá l tatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 7

13 Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele Gyártmány név Típus név db Kivitel IKARUS 280 IKARUS C80.40A SOLARIS Urbino15 IVECO C-50C MIDI CITY IVECO KAPENA Urbanino 65C 18 SOLARIS Urbino1O IKARUS 260 IKARUS 263 IKARUS A IKARUS KRAVTEX CREDO EN9,5 EB MAN A60 SL222 SOLARIS Urbino12 5 CSUKLÓS 3 CSUKLÓS 10 HosszlTOn SZÓLÓ 1 MIDI 3 MIDI 1 M 8 SZÓLÓ 14 SZÓLÓ 2 SZÓLÓ 2 SZÓLÓ 1 SZÓLÓ 6 SZÓLÓ 28 SZÓLÓ EMKK ZIt Ifytregyl\jll AIMIyIluIObu'l~ ~iruninw lufilili rntooidim 2'01' IKARUS. NECO KRAVTEX MAN SOlAR. összesen: 84 db átlaeéletkor: év Az állomány átlagos statisztikai életkora január 01-én 14,20 év, az autóbuszok életkora a következők szerint alakul. Tárgy: Beszámoló az!:.szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belal autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi Ozemvezetö Ellenönzle: Fukker Bertalan torgalmi tóigazgató, Ignácz László műszaki töigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató KészOlt: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának március 31-ei Képviselö-testOleti Olésére 8

14 .lz'~ lit. ~~ I v:--*' MILYlf...:tM~"' wtmus:a.fta1.uim$.ai...,':tftmi...'rla'~ 201I...,lHU".0. J..a (K\lhf'ft... ~_~., v... "'.~ " (~'.MOItMN.. _...tiim" Ll, l' ev Szóló járművek átlagos futás-teljesítménye km, míg a csuklós autóbuszé km. Az. autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következö táblázat mutatja be. Emissziós osztály db EUROO 5 EURO 1 17 EUR02 17 EURO 3 11 EUR04 34 A járműpark 54 %-a mozgásukban korlatozottak szamara IS igénybe vehetö autóbusz, 39 jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos féröhelye 103/jármű, átlagos ülöhelye 28/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 145/jármű, illetve 33/jármű. Az. autóbusz-állomány jelenlegi életkorát és kilométer telitettségének adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről. A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti eredmény elszámolást a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedés i Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáttatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki föigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31 -ei Képviselő-testü l eti ülésére 9

15 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves szinten. Bevételek alakulása A evi nettó árbevétel ezer Ft, mely a bázistól ezer Ft-tal marad el, ami 4,5 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási tevékenységből származó bevétel ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele ezer Ft. A nettó árbevétel csökkenése elsősorban a helyi személyszállítási utasszám csökkenésének a következménye. A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,8%-os csökkenése okozza. A tanulók utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. Összességében csökken az alapfokú, a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma. Az elmúlt években különösen látványos volt a főiskola hallgatói létszámának csökkenése is. Csökkentette a tanuló létszámot a tankötelezettség korhatárának 16 évre történő leszállítása is, valamint egyre többen veszik igénybe a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolvány alapján a díjtalan utazási lehetöséget. A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele ezer Ft, mely ,2 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva. A helyi menetjegy összbevétele ,6 ezer Ft, amely 3,3%-kal kevesebb 2014.év ugyanezen időszakához képest. Az általános bérlete k nettó árbevétele ,1 ezer Ft, 3,2%-os csökkenést jelent a bázishoz képest. Az összvonalas bérletekhez kapcsolódó árbevétel visszaesés ,4 ezer Ft (3,2 %). A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának tekinthető. A teljes árú bérlet vásárlása, vagy teljes árú menetjegy vásárlása helyett más utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolít ják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés. Másrészt az értékesítésében részt vevő "ügynöki" tevékenységet végző partnerek menetjegy vásárlása a bázishoz viszonyítottan elmaradt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív Ft/db értéken vettük figyelembe. A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése ,4 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás visszaesése 15,176,5 ezer Ft amely a jegy darabszámának csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság számának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás csökkenése 46 ezer Ft. Döntően az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése (az utasszám alakulását a VI pont mutatja be részletesen). Az egyéb bevételek összege ezer Ft, melynek közel 96,5 %-a ( ezer Ft) az önkormányzati ellentételezési igény összege. Tárgy: Beszámoló az Észa k-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyíregyháza város közígazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerínti helyi személyszállítás ra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tíbor k őzszo l gáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főígazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának március 31 -eí Képv i selő-testület i ülésére 10

16 A 3. sz mellékletben látható, hogy az előző évhez képest az ellentételezési igény ezer Ft-tal nővekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza: IMegnevezés IÖsszeg (EFt) I Nettó árbe\étel csökkenése Aktivált teljesítmények 4901 Ellentételezésen kívüli egyéb be\ételek csökkenése Anyagjellegű ráfordítások csökkenése Személyi jellegű ráfordítások csökkenése Ertékcsökkenési leírás csökkenése Egyéb ráfordítások nö-.ekedése Pénzügyi- és rendkívüli eredmény hatása IArbe\étel arányos nyereség csökkenése -579 IEllentételezési igény növekedés A bázishoz viszonyított ellentételezési igény növekedése, elsősorban a nettó árbevétel csökkenés ( ezer Ft) hatása, melyet mérsékelt a költségeknél elért megtakarítás. A pénzügyi és rendkívüli bevételek értéke ezer Ft, mely a bázist ezer Ft-tal haladja meg a nem realizált árfolyam nyereség számviteli elszámolása miatt. Ráfordítások alakulása A Nyíregyháza helyi közlekedés evi osszes ráfordítsa ezer Ft-ban alakult, melya bázistól ezer Ft-tal (2 %-kal) alacsonyabb. Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (3. sz. mellék/etlv+v+v/+vi/+x+xi/ sarok összege ezer forinfb an) tény tény index (%) [ eltérés ,0[ Az anyagjellegű ráfordítások összege ezer Ft, amely a bázistól 3,6 %-kal ( ezer Ft-tal) alacsonyabb. Ezen belül az anyagköltségnél ( ezer Ft) 5,3 %-os ( ezer Ft) csökkenés tapasztalható, ami elsősorban az üzemanyag költségeknél jelentkezik a bázistól alacsonyabb ár hatására, mely ellentételezi a többi anyagköltségnél (munkaruha, formaruha, nyomtatványok, számítástechnikai anyagok) jelentkező növekedést. Az anyagköltség 58,7 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség ( ezer forint), míg 33,6 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége ( ezer Ft). Az igénybe vett szolgáltatások értéke ( ezer Ft) összességében 1,8 %-kal (5.041 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál jelentkezik. Az összeolvadás hatására a Hajdú Volántól bérelt autóbuszok bérleti díja megszűnt, de a CIB Rent Zrt.-től bérelt 15 db autóbusz bérleti díja növekedett a svájci frank bázistól magasabb árfolyama miatt, így a bérleti díjaknál elért megtakarítás ezer Ft. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagy1a: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére II

17 Az egyéb szolgáltatások értéke ezer Ft, melynek ezer Ft-os növekedését elsősorban a beolvadás miatti jármű okmányok (személyszállítási engedély, a forgalmi és a törzskönyv) cseréjének többletköltsége, valamint a bankköltségek növekedése okozta. A személy; jellegű ráfordítások értéke ezer Ft, mely a bázistól 0,9 %-kal (9.192 ezer Ft-tal) alacsonyabb. A ráfordítások 66,6 %-a bérköltség ( ezer Ft), 12,5 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés ( ezer Ft) és 20,9 %-a járulékok ( ezer Ft). A bérköltség 3,6 %-kal, míg az egyéb személyi jellegű kifizetése k a cafetéria juttatások egységesítése miatt 6,1 %-kal növekedtek. A bérjárulékok közel 16,1 %-os csökkenése az autóbuszvezetők korkedvezmény biztosítási járulékának megszűnése miatt kővetkezett be. A személyi jellegű kifizetése k alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg: évben a munkáltató és az érdekképviseletek között megkötött megállapodásban foglaltak szerint az arra jogosult munkavállalók részére egyszeri, bruttó Ft/fő összegű bérjuttatást fizetett ki a társaság március hónapban. A társaság nál alkalmazott Választható Juttatási Rendszer (VJR) keretösszege egységesen Ft/fő/év. A társaság Kollektív Szerződésében vállalta, hogy pusztán a szabályozók változása miatt a munkavállalók keresete nem csökkenhet, azaz ha a munkavállaló munkavégzését az új foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint illetve a régi foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint kiszámít juk, az nem térhet el a munkavállaló hátrányára. A beolvadást követő időszakban az autóbuszvezetők munkabérét társaságunk az új szabályok és a beolvadás napját megelőző napon hatályban lévő - a munkavállalóra vonatkozó - Kollektív Szerződés szabályai szerint is kiszámította, és a különbözetet kompenzációs pótlékként fizette ki. A kompenzációs pótlék alapbéresítése május 1-i hatállyal történt meg. A bérmegállapodás szerinti április 1-től kezdődően a évi tényleges számvitel i törvény szerinti bértömeg 9/12-ed részére vetített - 2,4 %-os mértékű bértömeg-fejlesztés kiadásának elveiről született megállapodásnak megfelelően az alapbérek emelése június 1-ei hatállyal valósult meg, az április 1. és május 31. kőzötti időszakra a munkavállalót megillető részt a június havi munkabérekkel kapták meg a munkavállalók. Átlagosan 5 %-os mértékű alapbéremelésben részesültek azon munkavállalók, akik havi alapbére június 1-én nem haladta meg a Ft-ot, azon munkavállalóknál, akik havi alapbére június 1-én Ft és Ft között volt az alapbéremelés mértéke átlagosan 3 % volt. A hasznos km teljesítmény 1,2 %-os növekedését figyelembe véve a személyi jellegű ráfordítások összességében közel 2,1 %-kal csökkentek. Az értékcsökkenés; leírás összege ( ezer Ft) 1,8 %-kal (2.550 ezer Ft-tal) alacsonyabb elsősorban a beolvadás miatti értékcsökkenés i kulcs és maradvány érték változása miatt. Az értékcsökkenés 79,8 %-a ( ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége. Az egyéb ráfordítások ( ezer Ft) ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban, hogya társaságoknak évben társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának március 31-ei Képviselő -testületi ülésére 12

18 vonzata az iparüzési adó és építményadó fizetési kötelezettség is. (Nyíregyháza önkormányzatának fizetendő helyi adóból ezer Ft jelenik meg a helyi tevékenységnél. ) A pénzügyi és rendkívüli ráfordítások összege ezer Ft, mely ezer Ft-tal kevesebb a bázistól. A megtakarítás a beruházási hitel kamat ráfordításnál jelentkezik a tőke csökkenés és a kedvezőbb kamat % hatására. Eredmény alakulása A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység éves adózás előtti eredménye a teljes ezer Ft-os ellentételezés figyelembe vételével ezer Ft. Az önkormányzati rendeletben, határozatban megállapított ezer Ft évi tervezett ellentételezés figyelembe vételével az adózás előtti veszteség ezer Ft, mely a bázis évi ezer Ft veszteségtől ezer Ft-tal kedvezőtlenebb. Ellentételezési igény A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság év gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogya szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés összege ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % bevétel arányos nyereséget is. Az önkormányzat a 155/2015.(VI.25.) határozata alapján éves szinten, összesen ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. mellékletének "A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása" címü I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján ezer Ft támogatásban részesül Nyíregyháza éves szinten, melyet Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól. Társaságunk és az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján tárgyévet követő év március 31.-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítják a tárgyévi elszámolási különbözetet, melyet a Megbízó 5 napon belül köteles megfizetni további igényesetén. A évi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt évre vonatkozó ellentételezési igénye ezer Ft, melyből ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg évben, így elszámolási különbözetként további ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik évre vonatkozóan, melyre az Önkormányzatnak a évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani. 8. Számviteli elszámolás Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteii szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 13

19 A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogyafelmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik. VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési e l őterjesztéshez. A évi forgalmi, gazdasági teljesítményének adatait az ebben a pontban meghatározottaknak megfelelően mutatjuk be. A évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük: év év % Indított járatok száma ,3 ebből menetrend szerinti ,9 rásegítő járat ,9 késett járatok száma ,8 ebből szolgáltató hibájából késett ,0 ebből rendkívüli időjárás miatt O O ebből forgalm i akadály, sorompó ,3 kimaradt járatok száma ,5 ebből szolgáltató hibájából ,9 ebből rendkívüli i dőjárás miatt O O ebből forgalmi akadály, sorompó ,0 A járatok késésének, kimaradásának okait a 16. oldalon táblázatban foglaljuk össze. Teljesítmény adatok F i zető kilométer (ezer) F érőhe l y kilométer (ezer) Átlagos gépkocsi állomány (db) Átlagos utazási távolság (km) Dinamikus férőhely (db) Férőhely kihasználás % helyi év év ,53 3,54 108,98 112,72 20,82 17,35 % 100,4 103,9 103,7 100,3 103,4 83,3 Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkész ítette : Kocsis Tíbor közszolgáltatásí igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmí főigazgató, Ignácz László műszak i főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának március 31 -ei Képviselő-testületi ülésére 14

20 Közel azonos az átlagos utazási távolság, 17,35 % a férőhely kihasználás, amely 16,7 százalékponttal csökkent, mely az utasszám csökkenés következménye. A teljesítmény kibocsátás csökkentésének mértéke kisebb volt, mint az utasszám csökkenés. Szállított utas lezeri év év % Menet jegyes összesen ,8 Öszvonalas bérletes összesen ,1 Tanuló, nyugdíjas összesen* ,3 Összesen: ,5 * Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. egységes számítási eljárása miatt a bázis érték módosítása szükségessé vált. Utaskilóméter (ezer) év év % Menet jegyes összesen* ,8 Öszvonalas bérlet összesen* ,1 Tanuló, nyugduas összesen* ,3 Összesen: ,5 * Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. egységes számítási eljárása miatt a bázis érték módosítása szükségessé vált. Menetdíj bevétel ezer Ft % Menetjegy ,2 Egyvonalas bérlet ,1 Összvonalas bérlet ,85 Tanuló, nyugdíjas ,31 Egyéb bevétel ,79 65 év feletti menetdíj támogatás ,97 Összesen: ,69 Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége január 1-jén A Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettség ét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Foglalkoztatottak száma Állomány csoport teljes munkaidős létszám (fő): állományi Ebből: - nem fizikai dolgozó fizikai dolgozó Ebből: - autóbuszvezető Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzatának március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 15

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r.

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Iktatószám: 2194-32j2013.X. Ügyintéző:

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

(~rr Dr. Szemán Sándor. ~ -\', l t C~, ~ M Kovácsné Szatai Agnes '-"""' ji~ Dr. Kovács Ferenc. NY í R E GYHÁZA TÁJÉKOZTATÓ.

(~rr Dr. Szemán Sándor. ~ -\', l t C~, ~ M Kovácsné Szatai Agnes '-' ji~ Dr. Kovács Ferenc. NY í R E GYHÁZA TÁJÉKOZTATÓ. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +3642 524-500j FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 14951j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy:

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 1. sz. malléklet A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 201 0-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/26/2016 Ügyintéző:

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT"

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság NYílT JEGVZÖKÖNYV Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT" üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

f ' REGYHÁZA NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:PKAB-182-1/2014.

f ' REGYHÁZA NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:PKAB-182-1/2014. í 4400 í, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524-500 Ügyiratszám:PKAB-182-1/2014. Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés - a Közgyűléshez a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Körjegyzői Hivatal 2011. évi tevékenységéről Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

!/ÍlJ&-- Dr! Kovács Ferenc

!/ÍlJ&-- Dr! Kovács Ferenc NYíREGYH ÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TE LEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX; +36 42 524-501 E-M Ail : POlGARM ESTER@ NY IREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj209-l/2015.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl 569-412015.; Vl 706-512015. Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István,

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Mely készűlt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről.

Mely készűlt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készűlt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l V árasüzemeltetési Fő polgármester -helyettes llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 '1000057149476' ikt. szám: FPH061/288-18/2014

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására NÓGRÁD VOLÁN Zrt. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester asszony részére Levelük jele: Kelte:. Ügyintézıjük: Levelünk jele: 12-92/1 /2008. Kelte: Salgótarján,

Részletesebben