BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl ; Vl Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István, Petrovszki Zoltán Mell.: petíció (1 db), határozat (2 db); DAKK Zrt. levele (2 db), egyesületi levél (1 db) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért" című petícióban megfogalmazott lakossági javaslatokkal kapcsolatban tett intézkedésekről Előkészítő: Véleményező: Kabinet; Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjeszt és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! március 24. napján a Fényes városrészben és annak közvetlen környezetében élő lakosok egy csoportja petíciót (1. sz. melléklet) adott át Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjainak. A beadványozók megfogalmazták a helyi autóbuszmenetrenddel, a Fényes városrészben található és városrészbe vezető utak, járdák állapotával kapcsolatos aggályaikat és a problémák megoldására tett javaslataikat. A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért" című petícióval kapcsolatban a Bizottság a 156/2015. (IV. 21.) PGVB határozatot (a továbbiakban: Határozat) hozta, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. sz. melléklet). A Határozattal a Bizottság felkérte a polgármestert, hogy a Közgyűlés júniusi ülésén adjon tájékoztatást a petícióban megfogalmazott lakossági javaslatokkal kapcsolatban tett intézkedésekről, illetőleg terjessze a Közgyűlés elé a testület hatáskörébe tartozó, műszaki és pénzügyi szempontból is megvalósítható döntéseket, különösen a helyi autóbusz-menetrend Fényes városrészt érintő módosításait. A Határozatban foglaltaknak eleget téve az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

2 2 l Infrastrukturális fejlesztési igények A Határozat 2-3. pontjainak megfelelően a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetetési Osztálya megvizsgálta a petícióban megfogalmazott, alábbi táblázatban is összefoglalt igényeket. A Fényes és környezetében élők helyzeténekjavításáért" című petícióban felsorolt fejlesztési és felújítási igények Fejlesztési, felújítási munka megnevezése Becsült költség Menny. Megjegyzés e Ft m leírás szükséglet Magyar utca: útfelújítás 1. ütem 1. (Feketefenyő utca és vasút 125 OOO van között) Magyar utca: útfelújítás II. ütem 2. (vasút és Fényesi buszforduló 92 OOO van között) 3. Magyar utca: járda folytatása (Borjúrét utca és vasút között) 4. Fényesi utca: útfelújítás 1. ütem (Buszforduló és Fényesi utca között) 5. Fényesi utca: útfelújítás II. ütem (Buszforduló és vasút között) 6. Fényesi utca: útfelújítás III. ütem (vasút és körforgalom között) Fényesi utca páros oldal: 7. járdafelújítás 1. ütem (Körforgalom és vasúti átjáró között) 8. Fényesi utca páros oldal: járdafelújítás II. ütem vasúti átjáró és buszforduló között) 9. Borjúréti utcák: útépítési munkák szabályozási szélesség hiányzik (6 db utca) 10. Borjúréti utcák: járdaépítési 31 OOO szabályozási szélesség hiányzik munkák (6 db utca) egy oldali 11. vízjogi létesítési engedély Borjúréti utcák: útépítési munkák , szabályozási (9 db utca) szélesség hiányzik Györkei utca: útalapépítés és 12. csapadékvíz-e 1 vezetés (vas út szabályozási szélesség hiányzik mellett) 13. Györkei utca: útépítés és szabályozási szélesség hiányzik csapadékvíz-elvezetés 14. Györkei utca: járdaépítés szabályozási szélesség hiányzik 15. Györkei utca: közvilágítás szabályozási szélesség hiányzik Összesen: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet pontja alapján a kommunális előirányzatok kérdésében a Bizottság jogosult dönteni. A Bizottság a 181/2015. (V. 19.) PGVB határozatában a Györkei utcában

3 3 útalap, járda és csapadékvíz-elvezetési rendszer építésére, valamint közvilágítás fejlesztésére eft-ot hagyott jóvá. Az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban a József Attila-lakótelepi Településrés~.i Önkormányzat (a továbbiakban: Részönkormányzat) a 35/2015. (VI. 17.) JALTO határozatával (az előterjesztés 3. számú melléklete) javasolja, hogy október 31. napjáig készüljön ütem a petíció alapján, amely évenkénti ütemezésben tartalmazza a 2020-ig ezett fényesi beruházásokat. Il Autóbuszjáratok sűrítésével kapcsolatos intézkedések A megalapozott döntés előkészítése érdekében levélben kerestem meg a Dél-alföldi Autóbusz-közlekedési Zrt.-t (a továbbiakban: DAKK Zrt.) hogy dolgozzon ki javaslatot a városrész jobb megközelítése érdekében. A DAKK Zrt. válaszlevelében (az előterjesztés 4. számú melléklete) arról tájékoztatott, hogy rendelkeznek megfelelő kapacitással a városrészbe közlekedő járatok sűrítésére. A DAKK Zrt. a jelenleg érvényes menetrend struktúrájába az alábbi módosítások beillesztését javasolja: a) a Malom térről órakor induló, a Lencsési lakótelepre órakor érkező 17M jelzésű járat útvonalának meghosszabbítása a Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. útvonalon; b) az autóbusz-állomásról órakor induló, a Ruhaipari Szki. végállomásra órakor érkező 17V jelzésű járat útvonalának meghosszabbítása a Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. útvonalon; c) az autóbusz-állomásról órakor induló, a Ruhaipari Szki. végállomásra órakor érkező 17V jelzésű járat útvonalának meghosszabbítása a Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. útvonalon. (E módosítás okán a Ruhaipari Szki. megállóhelyről órakor induló 17V jelzésű járatot 10 perccel később kell közlekedtetni.) A menetrend módosításokból első körben a órakor induló, a Ruhaipari Szki. végállomásra órakor érkező 17V jelzésű járat útvonalának meghosszabbítására vonatkozó menetrend módosítást javaslom bevezetni. Ez a járat biztosítaná a délutáni műszakból Fényesre utazók hazautazását. A bevezetni javasolt 17V jelzésű járat útvonal-hosszabbításból eredő többlettámogatási igény a DAKK Zrt. által megküldött adatok alapján összesen ,- Ft/év. A költség idei évre eső része - a menetrend módosítás augusztus l-től történő bevezetése esetén - a évi költségvetést terheli (a évi önkormányzati ellentételezés II. része megfizetésének esedékessége január 31.). A többlettámogatási igény mértékének számításáról további részletező tájékoztatást kértem, amely megkeresésre - a DAKK Zrt. által - megküldött válaszlevél jelen előterjesztés 5. melléklete. A válaszlevélből kitűnik, hogy a többlettámogatási igényt a szolgáltató nem a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés vonatkozó pontjának megfelelően (a járműkilométer növelés ellentételeként 2013-ban 360 Ft/km - a további években az előző év fajlagos éves közvetlenköltség /amely 2014-ben ,- Ft volt/ szerinti - költségtérítést biztosít") számolta ki, hanem a tulajdonosi elvárásnak megfelelően a tárgyévi költségek, ráfordítások (összesen: ,- Ft) összege alapján.

4 4 A járatbővítésre vonatkozóan a DAKK Zrt- által megküldött ,- Ft/év ellentételezési összeg helyett a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés szerint számított összeget javaslom elfogadni. A petícióban jelzett időpontban (6:30-12: 15 között) a jelenlegi menetrend is tartalmaz egy járatot, amely 7F jelzéssel M8:30-kor közlekedik iskolai előadási napokon és tanszünetben is a Malom tér érintésével. A másik két járatbővítés indokának alátámasztása érdekében javaslom, hogy a szolgáltató augusztus - szeptember hónapban végezzen utasszámlálást és ezen adatokat küldje meg részünkre. Az adatok figyelembevételével lesz lehetőség esetleges további menetrend módosításról dönteni. 111 A közösségi ház udvarára telepített játszóeszközök használata A petíció átadásakor a beadványt megfogalmazó fényesi lakosok szóban arra irányuló kérésüket is megfogalmazták felém, hogy a fényesi közösségi ház udvarán található játszótér ne csak az épület nyitva tartási ideje alatt legyen használható, hanem a hét minden napján. E felvetéssel kapcsolatban levélben kerestem meg Tolnai Ferenc urat, a közösségi házat működtető Fényes és Térsége Egyesület elnökét. Az egyesület vezetője válaszlevelében (6. számú melléklet) arról tájékoztatott, hogy önkénteseikkel nem tudják megoldani a hosszabb nyitva tartást. Tolnai Ferenc arról is beszámolt, hogy több éven keresztül kérdőívek segítségével kérték ki a fényesi lakosok véleményét a közösségi ház programjaival kapcsolatban, két éve pedig önkéntesek segítségével megoldották az egész napos nyitva tartást, azonban csekély volt az érdeklődés a játszóeszközök iránt. IV. A petíciót benyújtó lakosok tájékoztatása április 20. napján kelt levelemben tájékoztattam a fényesiek panaszait megfogalmazó Diószeginé Farkas Viktóriát az addig megtett intézkedésekről. (Jelen előterjesztés megtárgyalását követően a Közgyűlés döntéséről is írásban kívánom tájékoztatni a beadványozót.) június 16. napján lakossági fórumot tartottam Fényesen, ahol a városrészben élők közvetlenül is előadhatták észrevételeiket, igényeiket. A Részönkormányzat június 17. napján megtartott ülésén- a Határozatnak megfelelőenírásbeli előterjesztés keretében adtam tájékoztatást a petíció ügyében tett intézkedésekről, a fent már hivatkozott határozatot jelen előterjesztéshez mellékelem. *** Az előterjesztést - a Határozatnak megfelelően - a Bizottság megtárgyalja, a bizottsági döntés a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Kabinet; Városüzemeltetési Osztály; Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

5 5 HATÁROZATI JAVASLAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért" című petícióban foglaltakkal kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a jelenleg érvényben lévő helyi autóbusz-menetrend augusztus 1. napjától történő módosítását, az autóbusz-állomásról órakor induló, a Ruhaipari Szki. végállomásra órakor érkező 17V jelzésű járat útvonalának meghosszabbítását a Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. útvonalon. (E módosítás okán a Ruhaipari Szki. megállóhelyről órakor induló 17V jelzésű járatot 10 perccel később kell közlekedtetni.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a menetrend módosításhoz - érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján számított többlettámogatási összeget tartalmazó - megállapodás aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: augusztus Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a menetrend módosításra kötött megállapodás szerinti többlet fedezetet a évi költségvetés terhére biztosítja. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: február 29. Békéscsaba, június 17. Ellenjegyzés: )P1 Jogi:.... / r-/é:~~. Pénzügyi:....

6 PETÍCIÓ A FÉNYES ÉS KÖRt"YEZETÉBEN ÉLŐK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere és Képviselőtestülete részére Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület! Alulírottak, ebben a petícióban kívánjuk felhívni Békéscsaba önkonnányzata és városvezetése figyelmét az alább felsorolt problémákra, azok megvitatására és mihamarabbi megoldására. Fényes alvóvárosrészként funkciónál, a fiatalok iskolába, a felnőttek munkában járnak, általában hétvégeken tartozódnak otthonukban a családok. Jelentős a nyugdíjasok száma, akik inkább kisnyugdíjasok és jelentős részük nem rendelkezik személygépkocsival. Ezért komoly probléma a jelenlegi buszközlekedés, mely inkább felel meg az iskolabusz kritériumának, mint általános, mindenki számára megfelelő szolgáltatásnak, pedig belterületről van szó. Az iskolai szünetekben még abból a kevés buszjáratból is elvesznek kettőt, így 6,30 órától nincs busz egészen 12,15 óráig. Ez komoly gondot okoz a munkába járóknak, a kismamáknak vagy idős embereknek, akik kénytelenek már fél hétkor eljönni otthonról orvoshoz, miközben a rendelések jobb esetben 8 órakor egyébként 10-kor kezdődnek. Az utolsó busz lakhelyünkre 18,40 órakor indul, ami megint nem ésszerű, mivel többen is dolgoznak még ilyenkor. A lakosok részéről többször is volt megkeresés a város és a volántársaság felé. A válasz a városvezetés részéről, hogy nincs pénz több busz beállítására, a volán részéről pedig, hogy nincsenek kihasználva a buszok, majd ha bérletvásárlás növekedni fog, akkor visszatérnek rá. Kérdezzük, miért vásárolnának több bérletet az emberek, ha ilyen rosszul szervezett a tömegközlekedés? A másik, évek óta húzódó probléma az utak és járdák állapota, illetve azoknak a hiánya. - Fényesre vezető utca (a Magyar utca folytatása a fényesi buszfordulóig) egyre katasztrofálisabb állapotban van. A város felől érkezve, a buszfordulótól jobbra a Fényesi utca ( számú út) állapota már a veszélyes kategóriába tartozik, a cm átmérőjű kátyúk miatt. - A Borjúréten található kisutcákon nincs müút, sem járda. A Magyar utcán pedig csak a tüzépig van járda. Fényesen a főutcán vagy van, vagy nincs járda, a mellékutcákban pedig egyáltalán nincs. Itt kiemelnénk a Györkei utcát, ahol az út földes, illetve cseréptörmelékkel töltött, járda csak részben van és az is csak egysoros járólapból áll. Sajnos a kocsik esős időszakban a járdára hajtanak, ezéti elég sok helyen járhatatlanná vált, mert be lett taposva a sárba. Ráadásul babakocsival nem is lehet rajta közlekedni. A csapadék elvezetése sem megoldott, me1i vizesárokkal csak részben van ellátva a településrész és ott sem tud lefolyni a víz az útról, mert az utak széleit előbb le kellene gréderezni. A fényesi buszfordulónál l~vő i.1~eg~l.ló_ban reggel_ ~- - - gy~nn.ekek _nyakig sárosak.lesznek, eső esetén -nincs - 1ehetÖség-a,az elvezetésére, mert nincs elég hely árok kialakítására. Itt megoldás lenne esetleg a buszmegálló áthelyezése a buszfordulóhoz. - A temető a vasút mellett található, kb. 200 méterre a főutcától, megközelítése katasztrofális. Ezen az úton lehet bejutni a Györkei utcára. Itt nincs közvilágítás, és a járda hiánya megnehezíti, veszélyessé teszi a gyalogos közlekedést. Egyszerü földút vezet a temetőhöz, mely esős időben szinte járhatatlanná válik (csatoltunk egy videót, mely megmutatja, hogy esőzés idején milyen állapotok uralkodnak). - A Fényesi utca 144 és 150 szám között található telek egy részét már kisajátította a város, hogy egy normál szélességű utcát nyisson a Györkei utca könnyebb megközelítése végett. A telken semmilyen munkát nem végeztek, azóta is parlagon áll. Kérnénk, hogy ez ügyben is történjen előrelépés! A petíció mellé csatoljuk az itt élő emberek aláírását (több, mint 300), mellyel támogatják kezdeményezésünket és felhatalmaztak bennünket a képviseletükre. Továbbá a fent leírt helyszínek fényképeit, ami segíthet átlátni az említett problémákat. Kérjük Önöket, hogy Fényes és a körzetében élő lakosok életkörülményeit, mindennapjait segítsenek könnyebbé tenni, megvizsgálva a fent leírt problémákat és azok megoldását. Békéscsaba, március 24. Tisztelettel, a petíció kezdeményezői:,.--- i J... r i Q.{-. Ö.-i f-u.~ u.o IA ~..... '_j) Z:J::I,-,_)~ K,L~Q.~J-~ 0 2-;Ji )v '\_,C\_, Tobai Lajosné Pissné Hégely Szilvia Diószeginé Farkas Viktória

7 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága április 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért" címü petícióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 156/2015. (IV. 21.) PGVB HATÁROZAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Békéscsabán, március 24. napján kelt, A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért JJ című petíciót és az azzal kapcsolatban Szarvas Péter polgármester által tett intézkedésekről szóló tájékoztatást megismerte. 2. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felkéri Szarvas Péter polgármestert és Dr. Bacsa Vendel jegyzőt, hogy - a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek bevonásával - vizsgálják meg é!-_jjetícióban megfogalmazott igények telj~sítésének müszaki és pén..~.g:ff.~t;)~~he~~~~,~j~ ::t ~r dolgozzák ki az ezzel kapcsolatos 3avaslatukat. :.o-::. ;,,,,,_-; uf~;r0 1":>2~."-~ 1 1,\ ) f.,;' ü '. '<\2~'.~:: \ 3. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejles.ztési., ~zottság felkéri Szarvas Péter polgá1mestert, hogy a bizottság ülésére ké$zlilő~ ~ évijrnmmunális fejlesztési költségvetési források f~losztására>voftatkozó -o~.lőterjeszte s~k~ előkészítése során a petícióban megfogalmazott, mü?.zakilagr'me-gyalósi\tbat?f.~]av~slatokat te1jessze a -- ~",,_. bizottság elé.._... :(i.;.' ~E J... "' A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felkéri Szarvas Péter polgármeste1i, hogy a Közgyűlés júniusi ülésén adjon tájékoztatást a petícióban megfogalmazott lakossági javaslatokkal kapcsolatban tett intézkedésékről, illetőleg - a Bizottság, valamint a.[óz_s~f At.til~.:l~~óte!~12L_I~lepiilésr~.s..~L _Qnlrn.m:iányzat véle,m~n-i~~~t kikérését "követően - terjessze elő döntéshozatalra a Közgyiilés, hatáskörébe tartozó, müsza:ki és pénzügyi szempontból is megvalósítható javaslatokkal kapcsolatos döntéseket, így különösen a helyi autóbusz-menetrend Fényes városrészt érintő módosítását. \ ~ ~~ Felelős: 1. és 4. pontért: Szarvas Péter polgármester 2. ponté1i: Szarvas Péter polgármester és Dr. Bacsa Vendel jegyző 3. pontért: Dr. Bacsa Vendel jegyző

8 2 Határidő: 1. pont: április és 3. pont: május pont: június 30. kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. bizottsági elnök A kivonat hiteléül.<;: ~:~\:1 ~;9- "'-- / :-.i<,~-. ::ága Pa1ánczné M~~f1'.i,~:S'z ~~h~~ ~}. ~'. "o:~~lf '~. #>" '~-< ~;---~-' -~~~ -/

9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzatának június 17-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvi KIVONAT Tárgy: Tájékoztató A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért" című petícióban megfogalmazott lakossági javaslatokkal kapcsolatban tett intézkedésekről A részönkormányzat 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 35/2015. (VI. 17.) JALTÖ határozat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért" című petícióban foglaltakkal kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi, azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja, a fényesi infrastmkturális fejlesztésekre készüljön ütem 2020-ig bezárólag, amely évenkénti ütemezésben tartalmazza a ezett bemházásokat. Felelős: Határidő: Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetője október 31. K.m.f. Tímár Ella sk. a részönkormányzat tagja Dr. Ferenczi Attila sk. a részönkormányzat vezetője Kivonat hiteléül:

10 DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békés~aba, Postafiók 36 Telefon: 06 (66) ; telefax: 06 (66) ; 'L.~ web: bankszámlaszám: ; adószám: Cégnyt: Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg Ügyintéző: Leszkó Éva lkt. sz.: FI -~,f. /2015. Tárgy: Fényes városrész helyi au tóbusz menetrendjének felülvizsgálata Hivatkozási szám: VI. 569/2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba Pf Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Hivatkozással a "Fényes városrész helyi autóbusz menetrendjének fe lülvizsgálata" tárgyú megkeresésükre (hiv. szám: VI..569/2015, ügyintéző: Petrovszki Zoltán), tájékoztatjuk, hogy a 7F jelzésű helyi a utóbuszvonal jelenleg érvényes menetrendjének sűrítését az Önök által kért időpontokban az alábbi lehetőségek alapján látjuk megoldhatónak: A 7F jelzésű történő sűrítése autóbuszvonal tanszünetben munkanapokon 6.30 óra és óra között Tanszünetben munkanapokon a 7F jelzésű autóbuszvonalon 6.30 órj és óra között jelenleg 8.30 órakor közlekedik autóbuszjárat az Autóbusz-állomás - Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. - Szabadság tér - Mal om tér útvonalon. Fentieken felül lehetőség van a Malom térről órakor i ndujó, a Lencsésí lakótelepre órakor érkező 17M jelzésű autóbuszjárat hosszabbítására, a Lencsési ltp. -.Fényes - Lencsési ltp. útvonalon. A meghosszabbítás kilométer növekménye 11,4 km/tanszünetben munkanap. Az évi 790 km többletteljesítményt többlettámogatási igénye 38.4 ezer forint. A 7F jelzésű autóbuszvonalon új járat indítása munkanapokon óra után Munkanapokon óra után az Autóbusz-állomásról órakor induló, a Ruhaipari Szki. végállomásra órakor erkező 17V j elzés ű járat a Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. útvonalon történő meghosszabbítására van l ehetőség. A meghosszabbítás kilométer növekménye l l,o km/munkanap. Az évi 2800 km többletteljesítményt többlettámogatási igénye ezer forint. Megjegyezzük, hogy a fenti módosítás miatt a Ruhaipari Szk!. megállóhelyről órakor induló 17V jelzésíí járatot 10 perccej később. azaz órakor kell közlekedtetni. A járat 10 perccel később i időpontban történő indításának nincs

11 többlettámogatás igénye. A 7F ielzésű autóbuszvonalon új járat indítása munkanapokon óra körül Munkanapokon óra után az Autóbusz-állomásról órakor induló, a Ruhaipari Szki. végállomásrn órakor érk ező 17V jelzésű járat a Lencsési ltp. - Fényes - Lencsési ltp. útvonalon történő meghosszabbítására van lehetőség. A meghosszabbítás kilométer növekménye 11,0 km/munkanap. Az évi 2800 km többletteljesítményt többlettámogatási igénye ezer forint. Megjegyezzük, hogy él fenti módosítás miatt a Ruhaipari Szki. megállóhelyről órakor induló l 7V jelzésű járatot 10 perccel később, azaz órakor ketl közlekedtetni. A járat 10 perccel későbbi időpontban történő indításának nincs többlettámogatás igénye. Fentiek alapján kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását. Szeged, 201S. május 20. Tisztelettel: Káity Károly forgalmi igazgató

12 DAKK DéJ alföldi Közlekedési Központ Zártkörden Működő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Szarvast út 103., levélcfm: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36/Z Telefon: 06 (66) ; te'lefax: 06 (66) ; e~mail: bankszámlaszdm: ; a<ismfm: Céa'!Yf: Gyubi Törvénysdk Cé9bfr6sá1Ja; Cg Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szarvas Péter Polgármester Úr részére l'! Ikt.sz.. : '-- --t /2015. Tárgy: Adatszolgáltatás Békéscsaba Szent István tér Tisztelt Polgármester Úr! Hivatkozással VI.569-3/2015 iktatószámú, május 27-én kelt levelére a Békéscsaba Fényes település részt érintő helyi autóbusz-közlekedés menetrendbővítésére tett ajánlathoz az alábbi kiegészítéseket teszem. Az árajánlatban a 7F jelzésű autóbuszvonal tanszünetben munkanapokon 6.30 óra és óra között történő sűrítése esetén felmerülő többletköltség esetében elírás történt, a helyes összeg 384 ezer Ft. A többlettámogatási igény meghatározásánál az Önöknek korábban megküldött éves beszámoló 2. sz. mellékletében szereplő évi adatokat vettük figyelembe az alábbiak szerint: U. Költségek, ráfordítások 2015.év (eft) 2015.évte~ fajlagos adatok (Ft/km) ---- L Közvetlen_költségek, ráf~~ dítások ,3' l.l Üzemeltetés közvetlen sze~mélyi jellegű költsége )77, Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége , Üzemeltetés egyéb közvetlen költs~g_e , A Karbant~ás közvetlen költsége ,1 - L5. I11_frastruk"túra használat költsége ,0... l 1.6. Eszközpótlásifinanszírozás , Alvállalkozásba kiadott szemsiáll.tev. költsége 0-0,0 2. Közvetett költségek , ForgaJmí általános költsége~ ~2, Műszaki általános költségek , f.ársasági általános költségek - l )0 3. Költsé2ek, ráfordítások összesen ,1 Az ajánlatban a 3. Költségek, ráfordítások összesen" sorban található fajlagos költség szerepelt. Ennek oka, hogy tulajdonosi elvárás társaságunk felé, hogy veszteséges tevékenységet nem végezhet, ezért az összes költség és ráfordítás figyelembe vételre került a kalkuláció során..

13 A közszolgáltatási szerződés megkötése során cél volt a veszteségtérítés rendszerének rögzítése, melyet a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjának 6. bekezdése tartalmaz. Ennek értelmében a szolgáltató jogosult a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, illetve egy méltányos összegű nyereség megtérítésére, melynek következménye, hogy a teljesítmények ezettől való eltérése magával vonja az önkormányzat által fizetendő ellentételezési összeg változását. A közszolgáltatási szerződés Ön által hivatkozott IV./1. pont 5. bekezdésében foglaltak, mely szerint az előző évi közvetlen fajlagos költségeket téríti az önkormányzat a többletteljesítmények esetén, nem tesz eleget a tulajdonosi elvárásoknak. A fentiekre való tekintettel ezúton kezdeményezem a közszolgáltatási szerződés tekintettel a tulajdonosi elvárásokra. módosítását, Békéscsaba, június 9. Tisztelettel: D'l-a~.. ~.lk6j>~e. edési K. ö.zpo. nt Zrt. 560/) Békéi \~..~_frvasi aít 103. \ ~ \\ ~' "'- \ Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. Pintér Attila kontrolling igu.pt6

14 Fényes és Térsége Egyesület 5600 Békéscsaba, Fényesi út 159/2. Nyílvántartási szám: Békés Megyei Bíróság Adószám: Bankszámlaszám: 10l Békéscsaba Megyei Jogú Város Po lgárn1estere részére! 5600.Békéscsaba. Szent István tér 7. Tisztelt SZAR VAS PÉTER Polgármester Úr! Hivatkozva a én kelt I.560-2/2015.ikt.számú levelére, az alábbi tájékoztatást írom a székházunk folyamatos nyitva taiiásának lehetőségéről. A területünkön lévő székházunk a hozzá taiiozó területtel, a Fényes és Térsége Egyesület tulajdonában van, amely főleg a Fényesi lakosok rendelkezésére áll. Az ingatlan üzemeltetési, fenntartási és biztosítási költségeit a civilszervezetünknek, magunknak kell megteremtenünk a saját Önerőnk biztosításaival. Az egyesületünknek nincs alkalmazottja, foglalkoztatottja, minden munkát, mindenki az Önkéntes munkájával végzi, szabadidejében és bérezés nélkül. A rendezvényeinket ünnepségeinket és a programjainkat, valamint a pályázataink megírását is az Önerőnkkel végezzük a lakosaink számára. Az ingatlanunk területén található a gyennekeknek készült csúszda és kettő hinta- ez a játszótér - melyeknek igénybevétele rendelkezésére áll mindenki számára, előzetes igénybevételi egyeztetés után az említett problémáink miatt. Az egyesületünk tagjaival- több évben - kérdőíveket juttattunk el a lakosainknak, amelyben kértük, hogy a javaslataikat, ötleteiket, üják meg nekünk a programjaink tartalmasabbá tétele érdekében. Sajnos, csak kettő javaslat érkezett. A 2013-as esztendőben a nyári szünidőre hirdettük meg, hogy felügyeletet biztosítunk- egy fő Önkéntessel - az egész nap nyitva tartott székházunk igénybevételéhez, a gyerekek hintázásaihoz, csúszkálásaihoz és játszásaihoz. Az egész idős zak alatt, sajnos egy nagymama az unokájával vette igénybe a lehető sége t. Összességében, nem volt érdeklődés az Önkéntes szolgáltatásain.ha, véleményem szerint a külvárosi életkörülmények miatt sem. A fentiekre tekintettel, különösen a kizárólag Önerő nkke l végzett munkáinkra, a székházunk és területének fol yamatos nyitva tartását nem tudjuk megoldani, alkalmazott vagy foglalkoztatott nélkül melyek állandó költségeinek fedezetét nem tudjuk e lő á llít ani. A véleményem szerint a kicsi érdeklődés miatt költséges lenne a buszközlekedés sürítése is a kevés igénybevétel miatt. A petíciót benyújtó höígyek, a Fényesen lakó családok érdekében tett közösségí munkáinkban nem vettek részt, az egyik hölgy közremüködött nagyon ritkán. Köszönöm a közösségi életünk iránti érdeklődést a külterületünkön é l ő családjaink érdekében. Békéscsaba Április hó 18. Tisztelettel: \ '\ Tolnai Ferenc ehiök

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 866-8/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes helyi tömegközlekedés menetrend módosítása, közösségi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601

Részletesebben

Ü ű ű Ö Á Á Ú Á Ü Ü ű ű Ü ű Ü Ü ű ű Ü ű ű Ü Ü ű Ü Ü ű Ü ű ű Ö ű ű Ü ű ű ű ű ű ű É Ü Ü ű Ü ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ő Ö Ü É ű Á Á É Á Ü Á Ü Ü Ü ű Ö É É Ú É Ú Ü É Ü Ü ű Ő ű Ü Á Ú Ü Ü É É Ü ű Ö ű Ó Ü

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

Telefax: (66) 523-808 E-mail: herczegt@bekescsaba.hu

Telefax: (66) 523-808 E-mail: herczegt@bekescsaba.hu BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOC(' VJÍROS TANÁCSNOK4TÓL Békéscsaba. Szent István IéI' 7. Ih sz.: XI.865.;12015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz.: Telefax: (66) 523-808 E-mail: herczegt@bekescsaba.hu Előkészítő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r.

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Iktatószám: 2194-32j2013.X. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

NYILVANOS ULES napirendje

NYILVANOS ULES napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl.223-1012015. Előadó: Fábián Imréné Mell.:1 db levél Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben