NYILVANOS ULES napirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVANOS ULES napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl Előadó: Fábián Imréné Mell.:1 db levél Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVANOS ULES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjeszt és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének november 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötött a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.-vel, Békéscsaba közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. A szerződés december 31-én lejár. A kötelező feladat ellátására a jelenlegi jogszabályok alapján ismételten közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. A Tisztelt Közgyűlés március 26-án tárgyalta a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztést, ahol jelezve lett, hogy várhatóan jogszabályváltozás miatt megváltozhat az önkormányzat feladatellátása, ezért nem született döntés a közbeszerzés megindításáról. Időközben megkereséssel élt az Önkormányzat a Belügyminisztérium felé a feladat állami ellátásának időpontjáról, azonban a megkeresett szerv pontos időpontot nem tudott megjelölni a feladat átvállalásával kapcsolatosan. A kötelező feladat ellátására több lehetőség adódik. A) változat Az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le. Hátránya, hogy a várható állami feladatátvállalás miatt bizonytalan a szerződéses időtartam, illetve rögzített árakat kell alkalmazni. Ezen esetben a jelenlegi szerződést meg kell hosszabbítani az eljárás befejezéséig.

2 2 B) változat Amennyiben nem születik Önkormányzati döntés, úgy a szolgáltató kijelöléséről a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gondoskodik és kötelezik az Önkormányzatot határidő megjelöléssel a feladat ellátására (közbeszerzési eljárás lefolytatása). C) változat Az Önkormányzat becsatlakozik" a korábbi megyei szerződés és rendelet hatálya alá hasonlóan, mint azt tette a korábbi években pl.: Csorvás település. Ennek lehetősége abból adódik, hogy a megyei önkormányzat által korábban ( 1998-ban megkötött, majd többször módosított) a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.-vel megkötött szerződés december 31-ig szól, illetve a megyei településekre és Békéscsabára vonatkozó rendeletek együttes módosítása biztosíthatja a feladat ellátását. A fenti lehetőségek közül a C) változat elfogadását javaslom a T. Közgyűlésnek. Az előterjesztést az érintett bizottság megtárgyalja, a bizottság döntése a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai kéményseprő-ipari közszolgáltatás január l-től kezdődő feladatellátásával kapcsolatosan felhatalmazza Dr. Bacsa Vendel jegyzőt, hogy a közszolgáltatás tárgyában megalkotott önkormányzati rendeletek módosítását a közgyűlés decemberi ülésére terjessze elő. Felelős: Dr. Bacsa Vendel jegyző Határidő: december 31. Békéscsaba, november 18. ~ Dr. Bacsa Vendel jegyző Ellenjegyzés: Jogi:.... Pénzügyi:.... v. 10.:l...

3 ~ KFT BÉKÉS MEGYEI TÜZELÉSTECHNIKAI KFT Békéscsaba, Derkovits sor 2. Tel.: 66/ Fax.: 66/ K&H bank Cégjegyzékszám: Cg Iktatószám: Ügyintéző : Rákóczi József Dátum: Tárgy: Kéményseprési szerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere Szarvas Péter Polgármester Úr Békéscsaba Szent István tér Tisztelt Polgármester Úr! A kéményseprő-ipari közszolgáltatás január 01-től történő ellátásának biztosítása tárgyában megküldött, VI.223-9/2015. számú levelére az alábbiak szerint válaszolunk: A szerződés meghosszabbításával kapcsolatos konkrét javaslatunk megtétele előtt célszerűnek látjuk röviden felvázolni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó - az elmúlt három év alatt lezajlott - jogszabályi változásokat, illetve ezeknek a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásait. Továbbá fel kívánjuk eleveníteni a 2014 novemberében - a év szolgáltatási díjainak meghatározása során - kialakult helyzetet és ennek hatását társaságunk működésére. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló évi XC. törvény 10/A szerint: A természetes személy tulajdonában lévő. lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, idó1egesen használt ingatlanok, valamint a társasház esetében közös tulajdonban, továbbá lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanrészek esetében a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a december 31-én alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-ánál és a június 30-án alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-ánál." A díjak megállapításához a 347/2012. (XII. 11.) számú Kormányrendelet 3. (4) pontja szerint definiált munkaegységet - mint alapegységet - kell alkalmazni, megszorozva azt az adott tevékenységhez jogszabályilag hozzárendelt szorzószámmal. Gyakorlatilag ez a rezsióra díj és az adott tevékenységre vonatkozó normaidő" analógiája szerinti számítás.

4 A munkaegység definíciója tehát:,, egységnyi munkaráfordításnak minősül az átlag háztartásban üzemelő két, az 1. mellékletben meghatározott ENHG (egyedi készülék, nyitott tűzterű, huzathatás elvén működő, gáznemű üzemeltetett) jelű, üzemelő égéstermék e/vezetőhöz kapcsolódó sormunka tevékenység összege, a évi kötelezően ellátandó feladatokra figyelemmel. " Egyszerűsítve: Egy munkaegység értéke két db gázkémény díjának összegével egyezik meg, a évi kötelezően ellátandó feladatoknak megfelelően ban és 2014-ben a kötelezően ellátandó feladatok a 2012-es évhez képest nem változtak, azaz az égéstermék elvezetők ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását és 4 évenkénti műszaki felülvizsgálatát kellett elvégeznünk. A hivatkozott törvénymódosítás szerint július l-től - a rezsi csökkentésre vonatkozó előírások alapján - a közszolgáltatási díjakat Békéscsaba Megyei Jogú Város rendelete szerinti szintre lecsökkentettük. A legtöbb égéstermék elvezető esetében a csökkenés jóval meghaladta a törvényben előírt 10%-ot, mivel a csökkenés mértéke a megalkotott szabályok miatt 10% és 80% között alakult, átlagosan 34%-os szinten. Ennek magyarázatára jelen levelemben nem térek ki, mert hosszadalmas matematikai levezetést igényelne és a 2013-as évet megelőző évek árképzési rendszerét is ismertetni kellene, tekintettel arra, hogy a at megelőző és az azt követő kétféle ármegállapítás nem ugyanazon elveken nyugszik. A gazdálkodásunkat érintő nehézségeket a díjak 34%-os csökkenésén túlmenően az árbevételi adatokkal is lehet érzékeltetni: Társaságunk kéményseprésből származó nettó árbevétele 2012-ben 211,5 millió Ft volt, ugyanakkor a tevékenységünk díjait érintő intézkedések hatása miatt 2014-ben 145 millió Ft-ra csökkent, ami 32 /o-os bevételkiesést jelentett. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) számú BM rendelet szerint január elsejét követően az azt megelőző években ellátott kötelező feladatokhoz képest 4 féle új tevékenységet kell végeznünk: 1) Égéstermék CO paraméterének ellenőrzése gáztüzelés esetén, 2) Az égéshez szükséges levegő utánpótlás ellenőrzése rendeltetési egységenként, 3) Összekötő elemek (füstcsövek) ellenőrzése, tisztítása, 4) Gáztüzelő berendezések esetén a megfelelő rendeletben előírt műszakibiztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése. A felsorolt többletfeladatok díjának megállapítása érdekében a 347/2012. (XII. 11.) számú Kormányrendelet az egyes tevékenységekhez a megfelelő mértékű 2

5 szorzószámot is hozzárendelte, a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 7. számú melléklete pedig a számítási képletekbe ezeket tényezőként" be is helyezte. A ev1 díjaink megállapításához a felsorolt négy új tevékenység munkaráfordításának értékét a díjak megállapítására vonatkozó Kormányrendelet szerinti módon figyelembe kívántuk venni és ennek megfelelően el is készítettük a évre vonatkozó díjjavaslatunkat, melyben a kéményekre vonatkozó (egyébként változatlanul hagyott) díjainkat az idézett Kormányrendelet szerint kívántuk volna kiegészíteni". Ezen többlet tevékenységek nem a klasszikus értelemben vett kéményre irányulnak, hanem a tüzelő berendezésre és annak elhelyezési körülményeire, a tüzelő berendezésben keletkezett CO mennyiségének mérésére, illetve a tüzelő berendezést a kéményhez csatlakoztató összekötő elemre (füstcsőre). Ebből következően 2015-től kifejezetten a kéményre vonatkozó díjelemek és a díjak nagyságát nem kívántuk változtatni, (ezzel betartva a rezsi csökkentésre vonatkozó előírásokat) csupán kiegészítettük volna azokat az új tevékenységek díj elemeivel. Sajnálatos módon a Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságának véleményezése nem tartotta megfelelőnek a javaslatot, ezért Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elé nem is az e javaslat szerinti előterjesztés került, így a 2015-ben alkalmazott díjaink Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a megnövekedett feladatok mellett is változatlanok maradtak, annak ellenére, hogy a többlet tevékenységek jelentős többlet költséggel járnak, amelyek fedezetét a jelenlegi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak nem biztosítják. Megjegyzések: a) 2014 novemberében a díj előkészítő írásos anyagunkhoz becsatoltuk jó néhány megyei jogú város akkor már rendeletben rögzített ös évre vonatkozó - közszolgáltatási díjait, amelyeket pontosan az általunk javasolt díj megállapítási metodika szerint alkottak meg és hagytak jóvá, azaz a közszolgáltatók a lakosság által megfizetett díjakban hozzájutottak a kötelezően elvégzendő új tevékenységek ellenértékéhez. Az egyes megyei jogú városok, illetve az ott tevékenykedő kéményseprő-ipari közszolgáltatók honlapjain a díjak leellenőrizhetők. Néhány közülük: - Székesfehérvár, Szolnok, Szeged, Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, stb. 3

6 Információink alapján a Fogyasztóvédelmi Hatóság máshol nem emelt kifogást a többlet tevékenységek díjnak lakosság által történő megfizetésével kapcsolatosan. b) Ugyanakkor más önkormányzatok a korábbi közszolgáltatási díjak megtartása mellett támogatást nyújtottak a közszolgáltatónak: Budapest Főváros tekintetében évi 1 milliárd 26 millió Ft, Borsod Abaúj megye tekintetében Miskolc Megyei Jogú város által évi 130,8 millió Ft, Veszprém megye tekintetében Veszprém Megyei Jogú Város által évi 160 millió Ft Heves megye tekintetében Eger Megyei Jogú Város által 30 millió Ft. (2105-re előirányzott) A fenti előzmények miatt gazdálkodásunk az alábbiakkal jellemezhető: 1) az alacsony díjak miatt Békéscsaba Megyei Jogú Város területéről az árbevétel link 13 %-a származik, 2) e terület a teljes szolgáltatási terület (kéményszám vonatkozásában)mintegy 20%-a, 3) e területen a társaság a 2015-ös gazdasági év 1-9 hónapjában mínusz 4 millió 277 ezer Ft veszteséget szenvedett el. Tekintettel arra a tényre, hogy a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft a Magyar Állam 100 /o-os tulajdonában lévő és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt működő társaság, gazdálkodásunk során be kell tartanunk az állami vagyonról szóló törvény előírásait. A számadatokból azonban jól látható, hogy a korábbi díjakkal történő közszolgáltatási tevékenység további folytatása nincs összhangban az állami vagyonról szóló évi CVI törvény által megfogalmazott alapelvekkel és a társaság saját tőkéjének további vesztését, a társaság gazdálkodásának ellehetetlenülését idézi elő. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés változatlan szolgáltatási díjakkal történő megkötése különösen ütközik a hivatkozott törvény 23. (3) pontjában megfogalmazottakkal, mely szerint,,.. a vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely - az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva - az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb." A rezsicsökkentés" keretében jóval a 10%-kot meghaladóan végrehajtott díjcsökkentést a társaságunk a szerződés futamidejének" a végéig betartotta. 4

7 Társaságunk hatékony gazdálkodással és a saját tőkéjének (tartalékainak) elvesztése révén gyakorlatilag átvállalta a központi árcsökkentések összes anyagi terhét. Ez a bevételkiesés azonban csak egy bizonyos pontig volt kompenzálható. Társaságunk elérte azt a határt, ami után a gazdálkodása jelentős veszélybe került és a további tehertétel átvállalással, vagyis kompenzáció, vagy díjemelés nélkül a társaság tevékenysége ellehetetlenül. Emiatt a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó 5 éves szerződés lejártával, a szerződés meghosszabbításakor a fentiekben kifejtett gazdálkodási kérdéseket mindenképpen figyelembe kell venni és a rezsicsökkentésből adódó veszteségeket (egyelőre csak a megyei jogú város közigazgatási területének vonatkozásában) álláspontunk szerint az ellátásra kötelezett megyei jogú városnak szükséges átvállalnia mindaddig, amíg a szóban forgó közszolgáltatási tevékenység ellátási feltételeinek módosításáról az Országgyűlés nem dönt. Amennyiben rövid időn belül nem következik be a szabályozás gyökeres megváltoztatása, úgy a szolgáltatási területünk egészére vonatkozóan szükségesnek látszik a megyei jogú város általi kompenzáció kiterjesztése annak érdekében, hogy a társaság gazdálkodása ne legyen veszteséges. A fentiek miatt a társaság szándéka - összhangban az állami vagyonra vonatkozó törvényi előírásokkal, illetve a részünkre e témában a felettünk tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kapott, szeptember 3-án kelt, MNV /01/29981/8/2015. iktatószámú levélben foglaltakkal - hogy a jelenleg érvényes közszolgáltatási díjak alkalmazása mellett Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától a társaság biztonságos jövőbeni működését lehetővé tevő mértékű díjkiegészítést kérjen a város területén végzett közszolgáltatással kapcsolatosan, az alábbiak miatt: 1) Társaságunk kiszámolta a évi 1-3 negyedévi mérleg alapján keletkezett gazdálkodási veszteségét a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett tevékenységével kapcsolatosan. E veszteség mértéke mínusz 4 millió 277 ezer Ft. 2) Az 1-3 negyedéves mérleg adatai alapján kalkulációt végeztünk Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában a várható éves veszteségre. A várható éves veszteség mértéke: mínusz 6 millió 899 ezer Ft. 3) A rendelkezésünkre álló kéményadatok alapján kalkulációt végeztünk arra vonatkozóan, hogy a 2015-ös gazdasági évben mekkora bevételkiesést jelent a jelen levelünkben részletezett - a Fogyasztóvédelmi Hatóság álláspontja miatt meg nem valósult - többlet tevékenységek végzésére vonatkozó, a lakosság részéről megfizetendő díjkiegészítés" elmaradása. Ennek mértéke éves szinten 12 millió 566 ezer Ft. A veszteség mértéke az árbevétel kiesés mértékénél azért alacsonyabb, mert a működésünk biztosítása érdekében társaságunk a működőképesség határáig visszafogta a kiadásait, például sem műszaki fejlesztést, sem bérfejlesztést nem hajtott végre és béren kívüli juttatásokat sem adott a munkavállalóinak. 5

8 4) Társaságunk a fentiek alapján és a szolgáltatás során felmerülő tényleges költségek szerint elkészített önköltségszámítás adatait figyelembe véve tesz ajánlatot (kéménytípusonként) -Békéscsaba város által részünkre megfizetendő - díjkiegészítés összegére, oly módon, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén a közszolgáltatás ne okozzon veszteséget a számunkra. Ajánlatunk: 1) Az esetlegesen meghosszabbításra kerülő közszolgáltatási szerződésben Békéscsaba megyei Jogú Város oly módon kompenzálja a kötelezően elvégzendő új tevékenységek díjait, (amelyekre vonatkozóan nem lehetett a lakosság által fizetendő díjakat kialakítani, illetve a szolgáltatás ellenértékét a lakossággal megfizettetni) hogy: azok a vonatkozó Kormányrendelet szerint kerüljenek meghatározásra a jelenleg is érvényes munkaegység szorzókkal, majd a havi teljesítések arányában, havonkénti utólagos elszámolással a díjkülönbözetek összege az önkormányzat részéről kerüljön megtérítésre a részünkre. Az ajánlott megoldás nem érintené a lakosság által megfizetett díjakat, vagyis a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerülnének. A vonatkozó táblázatot jelen levelünkhöz csatoltuk. 2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységre jellemző - BM rendeletben rögzített - dokumentációs kötelezettség miatt a szerződés meghosszabbításának minimális intervallumaként az egy évet tartjuk megfelelőnek, tekintettel az alábbiakra: A kéményseprésre vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok az éves szolgáltatási ciklusra" alapoznak, A közszolgáltatási tevékenységet egy évre előre szükséges megtervezni és arról ütemtervet készíteni, A sormunkakönyvek és a hozzájuk tartozó sorszámlakönyvek előállítását számítógépes program alapján végeztetjük el és az ezekhez szükséges nyomtatványok társaságunk profiljának megfelelő elkészíttetése, továbbá a specifikus adattartalmak kinyomtatása, illetve a dokumentumok kötési munkái már a tárgyévet megelőző év végén megkezdődnek, az elkövetkező egész évre vonatkozóan, A számítógépes adatfeldolgozó és számlakészítő program az éves ciklusokra van elkészítve, Úgy ítéljük meg továbbá, hogy a kéményseprési közszolgáltatást érintő jogalkotási folyamat ez évben már nem folytatódik, így a régi 6

9 törvény( ek) alapján megkötött szerződések is csak december 31-ével mondhatóak majd fel és az ellátás kötelezettjére vonatkozó esetleges változások csak január l-jével következnek be. 3) Javasoljuk továbbá a jó teljesítési garanciának a szerződésből történő kiemelését és a 2010-ben letétbe helyezett mintegy másfél millió Ft összegnek a társaságunk részére történő visszafizetését, tekintettel arra, hogy a szolgáltatási szerződés vállalkozó érdekkörében felmerült megszűnése esetében a megváltozott jogszabályok szerint, nem a megbízó kötelezettsége a közszolgáltatási tevékenység megszervezése, hanem az illetékes Katasztrófavédelmi Hatóság köteles 15 napon belül intézkedni a közszolgáltatás folytatásáról. Ily módon szükségtelen a jó teljesítési garancia összegének letétben tartása. Társaságunk likviditását javítaná a felszabadított pénzösszeg. Tisztelt Polgármester Úr! Ez év elején személyes megbeszélést is folytattam Önnel és annak keretében rövid távú kitekintést adtam a társaság várható jövőbeni helyzetéről. Az akkor általam előzetesen felvázoltakból egyedül a kéményseprést érintő jogszabályok rövid időn belüli megváltozása nem teljesült. A gazdálkodásunk jelentős romlását érintő prognózis tényként megvalósulva a fentiekben olvasható. Mindezek miatt kérem Önt, szíveskedjenek az ajánlatunk tartalmát megfontolni és a társaság működésének biztosításához anyagilag is hozzájárulni! Békéscsaba, november 19. Bekés Megyei Tuzelestechnika1 Korlatolt Feteto a u Taruság 7

10 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tervezett díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén január 1-től Díjjavaslat 1/a. Sormunka keretében végzett tevékenységek, természetes személyek részére 2014 évig végzett kéményseprő-ipari tevékenységek 2015 évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékenység végzendő tevékenységek munkaráfordításai alkalmanként 2016 évben tervezett, négyévenké változatlan IOgéstermék nyilvántartá ellenőrzés, nti műszaki ul hagyott megnevezés elvezető jele si egység összesen tisztítás fefü lvizsgál 2015 évi at nettó díjak összekötő elem, füstcső, füstcsatorna nettó Ft/ munkaráforditás díjon ENHS ENHG KNHS KNHG NNHS NNHG ENTS ENTG KNTS KNTG NNTS NNTG EZHS EZHG KZHS KZHG NZHS NZHG EZTS EZTG KZTS KZTG NZTS NZTG GNHS* GNHG* GZHS* GZHG* GZTS* GZTG* egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaooal egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanvaooal központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaooal központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanvaooal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd lüzelőanyaqqal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, oáz tüzelőanyaqqal egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaaaal egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelöanvaaaal központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanvaaaal központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanvaaaal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnvomásos, szilárd tüzelőanvaooal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnvomásos, aáz tüzelőanvaoaal egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaaaal egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanvaoaal központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaaaal központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz lüzelőanvaaaal nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaoaal nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaoaal egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanvaaaal egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanvaaaal központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanvaogal központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanvaooal nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnvomásos, szilárd nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnvomásos, aáz tüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd lüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, aáz tüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, aáz tüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanvaooal db 0,370 0,800 0, Ft db 0,300 0,800 0, Ft fm 0,200 0,280 0, Ft fm 0, 140 0,280 0, Ft fm 0,300 0,280 0, Ft fm 0,210 0,280 0, Ft db 0,420 0,800 0, Ft db 0,340 0,800 0, Ft fm 0,240 0,280 0, Ft fm 0, 170 0,280 0, Ft fm 0,320 0,280 0, Ft fm 0,220 0,280 0, Ft db 0,370 0,800 0, Ft db 0,300 0,800 0, Ft fm 0,200 0,280 0, Ft fm 0, 140 0,280 0, Ft fm 0,300 0,280 0, Ft fm 0,210 0,280 0, Ft db 0,420 0,800 0, Ft db 0,340 0,800 0, Ft fm 0,240 0,280 0, Ft fm 0, 170 0,280 0, Ft fm 0,320 0,280 0, Ft fm 0,220 0,280 0, Ft szint 0,250 0,360 0, Ft szint 0,200 0,360 0, Ft szint 0,250 0,360 0, Ft szint 0,200 0,360 0, Ft szint 0,300 0,440 0, Ft szint 0,250 0,440 0, Ft ET egyedi tartalék db 0,200 0,400 0, Ft KT központi tartalék fm 0, 100 0, 140 0, Ft NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 0, 150 0, 140 0, Ft GT* gyűjtő tartalék szint 0, 100 0, 160 0, Ft Ft munka- munka munkaráfordítás ráfordítás ráfordítás munka- Ft ráfordítás 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0,000 0 Ft 0,000 0 Ft 0,000 0 Ft 0,000 0 Ft A piros színnel kiemelt sorokban a 63/2012 (Xll 11 ) BM rendeletben 2015 évtól vegzendo tobblettevekenysegeknek az Őnkormanyzattol kert díjkiegészítési tételei láthatóak A kék színnel kiemelt sorokon a 2016 évben a lakosság által terevzetten fizetendő (a 2015 évi díjakhoz képest változatlan) szolgáltatási dijak láthatóak. *Mellékcsatornás gyűjtő jelegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni!

11 Kéményseprő- i pari közszolgáltatás tervezett díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén január 1-től Díjjavaslat 1/b. Sormunka keretében végzett tevékenységek, nem természetes személyek részére (2015 évhez képest változatlan) 2014 évig végzett kéménysep rő-ipari tevékenységek 2015 évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékenység végzendő tevékenységek munkaráforditásai alkalmanként 2016 évi tervezett összekötő elem, füstcső, négyévenké nettó dijak füstcsatorna nettó Égéstermék nyilvántartá megnevezés ellenőrzés, nti múszaki Ft/ Ft / munkaráfordítás elvezető jele si egység összesen tisztitás fefülvizsgál munkaráfor díjon at dítás díjon ENHS ENHG KNHS KNHG NNHS NNHG ENTS ENTG KNTS KNTG NNTS NNTG EZHS EZHG KZHS KZHG NZHS NZHG EZTS EZTG KZTS KZTG NZTS NZTG GNHS* GNHG* GZHS* GZHG* GZTS* GZTG* egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaaaal központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaaaal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanvamial nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, aáz tüzelőanyaaaal egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaagal egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaqqal központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyam1al központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyamial nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaaaal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, qáz tüzelőanyaaaal egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaqqal nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanvaqqal gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, laáz tüzelőanvaaaal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaaaal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, 1 aáz tüzelőanvaagal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaagal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaagal munka- munka- munka- munka- Ft ráfordítás ráfordítás ráfordítás ráfordítás Ft db 0,370 0,800 0, Ft 0, Ft db 0,300 0,800 0, Ft 0, Ft fm 0,200 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0, 140 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,300 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,210 0,280 0, Ft 0, Ft db 0,420 0,800 0, Ft 0, Ft db 0,340 0,800 0, Ft 0, Ft fm 0,240 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0, 170 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,320 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,220 0,280 0, Ft 0, Ft db 0,370 0,800 0, Ft 0, Ft db 0,300 0,800 0, Ft 0, Ft fm 0,200 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0, 140 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,300 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,210 0,280 0, Ft 0, Ft db 0,420 0,800 0, Ft 0, Ft db 0,340 0,800 0, Ft 0, Ft fm 0,240 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0, 170 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,320 0,280 0, Ft 0, Ft fm 0,220 0,280 0, Ft 0, Ft szint 0,250 0,360 0, Ft 0, Ft szint 0,200 0,360 0, Ft 0, Ft szint 0,250 0,360 0, Ft 0, Ft szint 0,200 0,360 0, Ft 0, Ft szint 0,300 0,440 0, Ft 0, Ft szint 0,250 0,440 0, Ft 0, Ft ET egyedi tartalék db 0,200 0,400 0, Ft 0,000 0 Ft KT központi tartalék fm 0, 100 0, 140 0, Ft 0,000 0 Ft NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 0, 150 0, 140 0, Ft 0,000 0 Ft GT* gyűjtő tartalék szint 0, 100 0, 160 0, Ft 0,000 0 Ft *Mellékcsatornás gyűjtő jelegű égéstermék elvezeto esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni!

12 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tervezett díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén január 1-től Díjjavaslat 2.1/a Egyéb sormunka keretében végzett, NEM KÖZVETLENÜL A KÉMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ tevékenységek természetes személyek részére Új tevékenységek 2015 tői nettó Ft/ munkaráfordítás Tevékenység nyilvántar- munkatási egység ráfordltás Ft (nettó) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér- összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával) db 0, Ft paraméter 0, Ft Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése db 0, Ft A piros színnel kiemelt sorokban a 63/2012 (Xll 11 ) BM rendeletben 2015 évtől végzendő többlettevékenységeknek az Önkormányzattól kért díjkiegészítési tételei láthatóak 2.1/b Egyéb sormunka keretében végzett, NEM KÖZVETLENÜL A KÉMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ tevékenységek nem természetes személyek részére (2015 évhez képest változatlan) Új tevékenységek 2015 tői nettó Ft /munkaráfordítás Tevékenység nyilvántar- munkatási egység ráfordltás Ft (nettó) Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér- összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként db 0, Ft paraméter 0, Ft Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése db 0, Ft 2.2/a. Megrendelésre kötelező tevékenységek természetes személyek részére (2015 évhez képest változatlan) A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetö járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése db/óra 2, Ft külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezö lüzelöberendezések égéstermék-elvezetöjének ellenörzése, db 0, Ft tisztítása A 10 OOO cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezetö ellenörzése tisztítása fm 0, Ft A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom 1, Ft 2.2/b. Megrendelésre kötelező tevékenységek nem természetes személyek részére (2015 évhez képest változatlan) A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetö járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése db/óra 2, Ft külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezö tüzelöberendezések égéstermék-elvezetöjének ellenörzése, db 0, Ft tisztítása A 10 OOO cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezetö ellenörzése tisztítása fm 0, Ft A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom 1, Ft

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 7. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. JÚLIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 152/2013. (VII.18.) sz. hat. A Pénzügyi Bizottságba új tag választása A KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén 1. melléklet 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére Égéstermék elvezető jele ** ENHS ENHG KNHS

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Ináncs Község

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének /0.(II..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.) Égéstermék -elvezető jele 1 melléklet a 14/2013 (III 18) önkormányzati rendelethez Díjjegyzék A) A 2014 március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1 KÉMÉNYEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 15/2013.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015 (I.30) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e Méret, teljesítmény és kialakítás KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e a kötelező

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt.szám: 338-4/2014. Javaslat módosítására Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei

Részletesebben

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.:

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu Bankszámlaszám:10403909-39019905-00000000 Adószám: 11226710-2-14

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.). Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Tájékoztató Balatonfenyves Község Önkormányzat 2014. III. negyedévi pénzügyi helyzetről

M E G H Í V Ó. 5. Tájékoztató Balatonfenyves Község Önkormányzat 2014. III. negyedévi pénzügyi helyzetről BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu Napirendek: M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 52/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.

Részletesebben

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28.

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28. NyíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 26/2013.(V.28.) önkormányzat rendelete a kéményseprő-par közszolgáltatásról szóló SO/2012.(X.14.) önkormányzat rendelet módosításá ról Nyíregyháza

Részletesebben

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata 11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj 16. (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. (4) (5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI.28.) Önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.20.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. december 18-án (kedd) 9.30 órára

M E G H Í V Ó. 2012. december 18-án (kedd) 9.30 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

(Ót r ~.k" I~~ Faragóné Széles Andrea REGYHA ZA. NyíREGYHÁZA TELE FON : MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE

(Ót r ~.k I~~ Faragóné Széles Andrea REGYHA ZA. NyíREGYHÁZA TELE FON : MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE 4401 NYíR EGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA TELE FON : +3642524-530 MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE FAX : +36 42 501-154 E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU SZEMAN.SANDORVNYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.)

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Mohács Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

Részletesebben

12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete

12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2014.(VI.2.)ör-el) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEG YEl JOG Ú V AR OS JEG YZŐJÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 4-2/2014. Előadó: Fábián Imréné, dr. Bacsa Zoltán, dr. Deák Zoltán Mell.: l rendelettervezet vélemény Hiv. sz.:

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a kéményseprőipari kötelező közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l6../2/

Részletesebben

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1110-1/2012/I. Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi Üi.: Varga Sz./Koczkáné dr. Szabó G. ellátásának, igénybevételének szabályozása

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 2013.11.20. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 166. szám 27583 3. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. februári ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva a módosításokról

Részletesebben

Indoklás. 2. napirendi pont

Indoklás. 2. napirendi pont 2. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-71/2014. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége 5. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-91/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.( VII. 18.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról Bogács Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 6-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2015. november 25. 13. szám R E N D E L E T E K 44/2015. (XI.26.) önk. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Kőröshegy Községi Önkorányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéényseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a ódosításáról szóló 19/2012. (XII. 11.), 8/2013. (VII.16.),

Részletesebben

Eloterjesztes a kemenysepro-ipari kozszolgaltatas ellatasara

Eloterjesztes a kemenysepro-ipari kozszolgaltatas ellatasara s. Eloterjesztes a kemenysepro-ipari kozszolgaltatas ellatasara Eloterjeszto: Dr. Farag6 Peter polgarmester Keszitette: Dr. Gulline Bacs6 Krisztina osztalyvezeto Dudra J6zsef Varosgondnoksag igazgat6ja

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

A szolgáltató kötelezettségei 2.

A szolgáltató kötelezettségei 2. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Hirdetmény. Városföld területén. 2013.03.01-2013.06.15-ig. Filantrop Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Városföld területén. 2013.03.01-2013.06.15-ig. Filantrop Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét László Károly utca 16. Tel: 76/481-322 www.filantrop.org filantropkmet@t-online.hu Hirdetmény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Ár-, és díjtételek évre

Ár-, és díjtételek évre Ár-, és díjtételek 2014. évre I. Bordány Községi Önkormányzat adóköteles Közműfejlesztési hozzájárulások + ÁFA + ÁFA Vízhálózat közművesítési hozzájárulás 200000 Ft/ingatlan 200000 Ft/ingatlan Villanyhálózat

Részletesebben