JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének novemberi ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző Előkészítette: A Siófok Városgazdálkodási Holding Termofok Szolgáltató Ágazata, és a Polgármesteri Kabinet

2 Tisztelt Képviselő-testület! A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 10. (1) bekezdése értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjat évente felülvizsgálja és amennyiben szükséges, a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig önkormányzati rendeletbe határozza meg. A Ksktv. 14. (2) bekezdése értelmében mint két új kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás a 6. (1) bekezdés c) és d) pontja január 1-jén lép hatályba, mely kimondja, hogy a közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is, valamint d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, ( ). A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) a Ksktv. előírásaihoz kapcsolódóan a következőkről rendelkezik: 12. (3) Az égéstermék-elvezető levegő utánpótlásának ellenőrzését, az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék CO paraméterének vizsgálatát és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését január 1-jétől végzi a közszolgáltató sormunka keretében. A CO paraméterének vizsgálata bevezetésének érdekében az összekötőelem adatait (bekötések száma vagy hossza), és a gáztüzelő-berendezés bemenő névleges hőteljesítmény kategóriáját január 1-jétől a közszolgáltató sormunka alkalmával rögzíti. A jogszabályi előírások alapján január 1-jétől a következő új közszolgáltatási feladatokat kell végeznie a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző vállalkozásoknak: 1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is. 2. Az égéstermék paramétereinek ellenőrzését. 3. Az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását. 4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését. 2

3 Ezek az új tevékenységek ez idáig nem voltak részei a közszolgáltatási feladatoknak. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) az új tevékenységekre vonatkozó díjtételeket nem tartalmazza, így meghatározásuk szükséges a Ksktv. 10. (1) bekezdése alapján. Részletes indokolás Az Ör. 1. -ához: A közszolgáltatás szervezett ellátása a kiegészül a következő, kötelezően elvégzendő feladatokkal: 1. az összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, 2. a szükséges levegő-utánpótlás ellenőrzése, 3. az égéstermék szén-monoxid tartalmának ellenőrzése, 4. a gáztüzelő berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának ellenőrzése. Az Ör. 2. -ához: A közfeladatot ellátó TERMOFOK Kft. beolvadt a Balaton-parti Kft.-be és a közfeladatot a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.) TERMOFOK Szolgáltató Ágazataként végzi. (A közszolgáltatás átvállalásáról szóló megállapodás korábban módosításra került e tárgyban.) Az Ör. 3. -ához: Az önkormányzati rendelet szövegének módosítása vált szükségessé a hivatal elnevezésében történt változás miatt, valamint a közszolgáltató jelezte, hogy az önkormányzati rendeletben előírt Siófoki Hírekben megjelenő hirdetést a közérdekű rovatban tenné közzé, mely közzététel díja nem terhelné a költségvetését. Az Ör. 4. -ához: (az előterjesztés oldal) 1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is. Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom 2.000,-Ft/munkaráfordítás = 200,- Ft/db/alkalom. (Évenkénti gyakoriság egy alkalom.) 2. Az égéstermék paramétereinek ellenőrzését. Díj = 0,3 munkaráfordítás/paraméter/alkalom 2.000,-Ft/munkaráfordítás = 600,- Ft/paraméter/alkalom. (Négyévente kell elvégezni a BM rendelet értelmében egyes gáztüzelőberendezéseknél, így évente csak a díj 1/4-e alkalmazható, azaz 150,- Ft/paraméter/alkalom. Jelenleg a BM rendelet csak egy paraméter ellenőrzését szénmonoxid írja elő.) 3. Az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását. Díj = az égéstermék-elvezető kialakításától, az égési levegő ellátásától, az elvezetés módjától és az alkalmazott tüzelőanyagtól függ. A leggyakoribb esetekben: ENHS jelű (egyedi nyitott huzat szilárd) égéstermék-elvezető esetén 3

4 Díj = 0,17 munkaráfordítás/bekötés/alkalom 2.000,- Ft/munkaráfordítás = 340,-Ft/bekötés/alkalom. (Évenkénti gyakoriság egy alkalom, kivéve, ha a lerakódás mértéke gyakoribb ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást igényel.) ENHG jelű (egyedi nyitott huzat gáz) égéstermék-elvezető esetén Díj = 0,14 munkaráfordítás/bekötés/alkalom 2.000,- Ft/munkaráfordítás = 280,-Ft/bekötés/alkalom. (Évenkénti gyakoriság egy alkalom.) 4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését. Díj = 0,05 munkaráfordítás/db/alkalom 2.000,-Ft/munkaráfordítás = 100,-Ft/db/alkalom. (Évente egy alkalommal csak gáztüzelő-berendezések égéstermék-elvezetői esetén, rendeltetési egységenként.) Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendelet-tervezet szerinti tartalommal hagyja jóvá. TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról törvény CXXX. tv. 17. (1)-(2) alapján): Rendelet-tervezet címe: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 14. (2) bekezdése értelmében mint két új kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás a 6. (1) bekezdés c) és d) pontja január 1-jén lép hatályba, mely kimondja, hogy a közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is, valamint d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, ( ). Költségvetési hatás: A közszolgáltatónál bevételként jelentkezik az előírásnak megfelelően többlet feladatként elvégzett munka díja, melyből azonban nem finanszírozható további szakemberek felvétele. Környezeti, egészségügyi következmények: A szolgáltatás biztosításának előírását az elmúlt évek során bekövetkezett balesetek megelőzését szolgálja. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A közszolgáltatónál 4 fő kéményseprő végzi a szolgáltatás ellátását, a feladataik folyamatos bővülése mellett. Egyéb hatás: nincs A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll. Szervezeti: rendelkezésre áll. Tárgyi: rendelkezésre áll. Pénzügyi: rendelkezésre áll. Siófok, november 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző 4

5 az előterjesztés 1. számú melléklete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (...) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendeletre, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V. 28.) Korm. rendeletre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (2) A közszolgáltatás szervezett ellátása a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény ideértve a tartalékkéményt is, - és tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására, szakvélemény adásra, valamint az összekötő elem ellenőrzésére, szükség szerinti tisztítására, a szükséges levegő-utánpótlás ellenőrzésére, az égéstermék szén-monoxid tartalmának ellenőrzésére, a gáztüzelő berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának ellenőrzésére. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.) TERMOFOK Szolgáltató Ágazata biztosítja a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint. 3. Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A szolgáltató köteles az év elején, valamint az adott év második félévének az elején a Siófoki Hírekben ez előre elkészített ütemterv alapján havi bontásban, az adott félévre vonatkozóan a település valamennyi utcájára kiterjedően, hirdetést megjelentetni a kéményseprő-ipari közszolgáltatás gyakorlásának megkezdése előtt kellő időben de legalább 8 nappal előbb - annak helyéről és idejéről. A hirdetés szövegét kifüggesztésre megküldi a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalnak. 4. Az Ör. 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5

6 Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk. mb. jegyző Dr. Lengyel Róbert sk. polgármester 6

7 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez évi júl. 1-jétől érvényes kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzéke lakosság Sormunka keretében végzett ellen., tiszt., felülv %-os ár nettó bruttó 1 ENHG egyedi nyitott huzat gáz Ft + Áfa / db Ft 2 ENHS egyedi nyitott huzat szilárd 940 Ft + Áfa / db Ft 3 ENTG egyedi nyitott turbós gáz Ft + Áfa / db Ft 4 ENTS egyedi nyitott túlnyomásos szilárd Ft + Áfa / db Ft 5 EZHG egyedi zárt huzat gáz Ft + Áfa / db Ft 6 EZHS egyedi zárt huzat szilárd 940 Ft + Áfa / db Ft 7 EZTG egyedi zárt turbós gáz Ft + Áfa / db Ft 8 EZTS egyedi zárt túlnyomásos szilárd Ft + Áfa / db Ft 9 GNHG gyűjtő nyitott huzat gáz 580 Ft + Áfa / szint 737 Ft 10 GNHS gyűjtő nyitott huzat szilárd 680 Ft + Áfa / szint 864 Ft 11 GZHG gyűjtő zárt huzat gáz 580 Ft + Áfa / szint 737 Ft 12 GZHS gyűjtő zárt huzat szilárd 590 Ft + Áfa / szint 749 Ft 13 GZTG gyűjtő zárt turbós gáz 720 Ft + Áfa / szint 914 Ft 14 GZTS gyűjtő zárt túlnyomásos szilárd 710 Ft + Áfa / szint 902 Ft 15 KNHG központi nyitott huzat gáz 420 Ft + Áfa / fm 533 Ft 16 KNHS központi nyitott huzat szilárd 470 Ft + Áfa / fm 597 Ft 17 KNTG központi nyitott turbós gáz 480 Ft + Áfa / fm 610 Ft 18 KNTS központi nyitott túlnyomásos szilárd 550 Ft + Áfa / fm 699 Ft 19 KZHG központi zárt huzat gáz 420 Ft + Áfa / fm 533 Ft 20 KZHS központi zárt huzat szilárd 470 Ft + Áfa / fm 597 Ft 21 KZTG központi zárt turbós gáz 480 Ft + Áfa / fm 610 Ft 22 KZTS központi zárt túlnyomásos szilárd 550 Ft + Áfa / fm 699 Ft 23 NNHG nagyjáratú nyitott huzat gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 24 NNHS nagyjáratú nyitott huzat szilárd 642 Ft + Áfa / fm 815 Ft 25 NNTG nagyjáratú nyitott turbós gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 26 NNTS nagyjáratú nyitott túlnyomásos szilárd 710 Ft + Áfa / fm 902 Ft 27 NZHG nagyjáratú zárt huzat gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 7

8 28 NZHS nagyjáratú zárt huzat szilárd 642 Ft + Áfa / fm 815 Ft 29 NZTG nagyjáratú zárt turbós gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 30 NZTS nagyjáratú zárt túlnyomásos szilárd 642 Ft + Áfa / fm 815 Ft 31 ET egyedi tartalék 521 Ft + Áfa / db 662 Ft 32 KT központi tartalék 198 Ft + Áfa / fm 251 Ft 33 NT nagyjáratú tartalék 370 Ft + Áfa / fm 470 Ft 34 GT gyűjtő tartalék 280 Ft + Áfa / szint 356 Ft Megrendelésre kötelező tevékenységek %-os ár 35 KEMEGE szurokréteg kiégetés Ft + Áfa / db/óra Ft 36 HOMELV homlokzati égéstermék elvezetés ellenőrzése, tisztítása 680 Ft + Áfa / db 864 Ft F cm2 járat keresztmetszet feletti ellenőrzés, tisztítás Ft + Áfa / fm Ft kiszállási díj Ft + Áfa / alkalom Ft évi júl. 1-jétől érvényes kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzéke lakosság Műszaki vizsgálatok - lakossági -10%-os ár nettó bruttó 38 MÜELEN Eltakarás előtti - egyedi nyitott, tartartalék 949 Ft + Áfa / db Ft 39 MÜELEZ Eltakarás előtti - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 40 MÜELG_ Eltakarás előtti - gyűjtő 491 Ft + Áfa / szint 624 Ft 41 MűELKN Eltakarás előtti - központi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 42 MűELKZ Eltakarás előtti - központi zárt Ft + Áfa / db Ft 43 MűűZEN Üzembe helyezés előtti - egyedi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 44 MűBEEZ Üzembe helyezés előtti - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 45 MűÜZG_ Üzembe helyezés előtti - gyűjtő Ft + Áfa / szint Ft 46 MűÜZKN Üzembe helyezés előtti - központi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 47 MűÜZKZ Üzembe helyezés előtti - központi zárt Ft + Áfa / db Ft 48 MűBEEN Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - egyedi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 49 MűÜZEZ Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 50 MűBEG_ Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - gyűjtő Ft + Áfa / szint Ft 51 MűBEKN Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - központi nyitott Ft + Áfa / db Ft 52 MűBEKZ Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - központi zárt Ft + Áfa / db Ft 8

9 53 MűMEEN Meglévő bontását, átalakítását megelőző - egyedi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 54 MűMEEZ Meglévő bontását, átalakítását megelőző - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 55 MűMEG_ Meglévő bontását, átalakítását megelőző - gyűjtő 945 Ft + Áfa / szint Ft 56 MűMEKN Meglévő bontását, átalakítását megelőző - központi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 57 MűMEKZ Meglévő bontását, átalakítását megelőző - központi zárt Ft + Áfa / db Ft kiszállási díj Ft + Áfa / alkalom Ft Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsg. lakossági -10%-os ár 58 TERV01 Tervegyeztetés - egy lakás vagy egység esetén Ft + Áfa / db Ft 59 TERV02 Tervegyeztetés lakás vagy egység esetén Ft + Áfa / db Ft 60 TERV03 Tervegyeztetés - 6-nál több lakás vagy egység esetén Ft + Áfa / db Ft 61 TERV04 Tervegyeztetés - központi kW Ft + Áfa / db Ft 62 TERV05 Tervegyeztetés - ipari és kommunális140kw felett Ft + Áfa / db Ft 63 TERV06 Helyszíni szaktanácsadás Ft + Áfa / alkalom Ft kiszállási díj Ft + Áfa / alkalom Ft Egyéb - lakossági -10%-os ár 64 ORA001 Óradíj Ft + Áfa / óra Ft 65 KISZAL Kiszállási díj Ft + Áfa / db Ft 66 POSTAK Posta- és kezelési költség 450 Ft + Áfa / db 572 Ft 67 IRATP Iratpótlási díj Ft + Áfa / db Ft évi júl. 1-jétől érvényes kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzéke közületek Sormunka keretében végzett ellenőrzés, tisztítás, felülvizsg. nettó bruttó 1 ENHG egyedi nyitott huzat gáz Ft + Áfa / db Ft 2 ENHS egyedi nyitott huzat szilárd 940 Ft + Áfa / db Ft 3 ENTG egyedi nyitott turbós gáz Ft + Áfa / db Ft 4 ENTS egyedi nyitott túlnyomásos szilárd Ft + Áfa / db Ft 5 EZHG egyedi zárt huzat gáz Ft + Áfa / db Ft 6 EZHS egyedi zárt huzat szilárd 940 Ft + Áfa / db Ft 7 EZTG egyedi zárt turbós gáz Ft + Áfa / db Ft 8 EZTS egyedi zárt túlnyomásos szilárd Ft + Áfa / db Ft 9

10 9 GNHG gyűjtő nyitott huzat gáz 580 Ft + Áfa / szint 737 Ft 10 GNHS gyűjtő nyitott huzat szilárd 680 Ft + Áfa / szint 864 Ft 11 GZHG gyűjtő zárt huzat gáz 580 Ft + Áfa / szint 737 Ft 12 GZHS gyűjtő zárt huzat szilárd 590 Ft + Áfa / szint 749 Ft 13 GZTG gyűjtő zárt turbós gáz 720 Ft + Áfa / szint 914 Ft 14 GZTS gyűjtő zárt túlnyomásos szilárd 710 Ft + Áfa / szint 902 Ft 15 KNHG központi nyitott huzat gáz 420 Ft + Áfa / fm 533 Ft 16 KNHS központi nyitott huzat szilárd 470 Ft + Áfa / fm 597 Ft 17 KNTG központi nyitott turbós gáz 480 Ft + Áfa / fm 610 Ft 18 KNTS központi nyitott túlnyomásos szilárd 550 Ft + Áfa / fm 699 Ft 19 KZHG központi zárt huzat gáz 420 Ft + Áfa / fm 533 Ft 20 KZHS központi zárt huzat szilárd 470 Ft + Áfa / fm 597 Ft 21 KZTG központi zárt turbós gáz 480 Ft + Áfa / fm 610 Ft 22 KZTS központi zárt túlnyomásos szilárd 550 Ft + Áfa / fm 699 Ft 23 NNHG nagyjáratú nyitott huzat gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 24 NNHS nagyjáratú nyitott huzat szilárd 642 Ft + Áfa / fm 815 Ft 25 NNTG nagyjáratú nyitott turbós gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 26 NNTS nagyjáratú nyitott túlnyomásos szilárd 710 Ft + Áfa / fm 902 Ft 27 NZHG nagyjáratú zárt huzat gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 28 NZHS nagyjáratú zárt huzat szilárd 642 Ft + Áfa / fm 815 Ft 29 NZTG nagyjáratú zárt turbós gáz 482 Ft + Áfa / fm 612 Ft 30 NZTS nagyjáratú zárt túlnyomásos szilárd 642 Ft + Áfa / fm 815 Ft 31 ET egyedi tartalék 521 Ft + Áfa / db 662 Ft 32 KT központi tartalék 198 Ft + Áfa / fm 251 Ft 33 NT nagyjáratú tartalék 370 Ft + Áfa / fm 470 Ft 34 GT gyűjtő tartalék 280 Ft + Áfa / szint 356 Ft Megrendelésre kötelező tevékenységek 35 KEMEGE szurokréteg kiégetés Ft + Áfa / db/óra Ft 36 HOMELV homlokzati égéstermék elvezetés ellenőrzése, tisztítása 680 Ft + Áfa / db 864 Ft F cm2 járat keresztmetszet feletti ellenőrzés, tisztítás Ft + Áfa / fm Ft kiszállási díj Ft + Áfa / alkalom Ft 10

11 2013. évi júl. 1-jétől érvényes kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzéke közületek Műszaki vizsgálatok nettó bruttó 38 MÜELEN Eltakarás előtti - egyedi nyitott, tartartalék Ft + Áfa / db Ft 39 MÜELEZ Eltakarás előtti - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 40 MÜELG_ Eltakarás előtti - gyűjtő Ft + Áfa / szint Ft 41 MűELKN Eltakarás előtti - központi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 42 MűELKZ Eltakarás előtti - központi zárt Ft + Áfa / db Ft 43 MűűZEN Üzembe helyezés előtti - egyedi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 44 MűBEEZ Üzembe helyezés előtti - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 45 MűÜZG_ Üzembe helyezés előtti - gyűjtő Ft + Áfa / szint Ft 46 MűÜZKN Üzembe helyezés előtti - központi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 47 MűÜZKZ Üzembe helyezés előtti - központi zárt Ft + Áfa / db Ft 48 MűBEEN Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - egyedi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 49 MűÜZEZ Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 50 MűBEG_ Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - gyűjtő Ft + Áfa / szint Ft 51 MűBEKN Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - központi nyitott Ft + Áfa / db Ft 52 MűBEKZ Tűzelő ber. cseréje, új ber. üzem. - központi zárt Ft + Áfa / db Ft 53 MűMEEN Meglévő bontását, átalakítását megelőző - egyedi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 54 MűMEEZ Meglévő bontását, átalakítását megelőző - egyedi zárt Ft + Áfa / db Ft 55 MűMEG_ Meglévő bontását, átalakítását megelőző - gyűjtő Ft + Áfa / szint Ft 56 MűMEKN Meglévő bontását, átalakítását megelőző - központi nyitott, tartalék Ft + Áfa / db Ft 57 MűMEKZ Meglévő bontását, átalakítását megelőző - központi zárt Ft + Áfa / db Ft kiszállási díj Ft + Áfa / alkalom Ft Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 58 TERV01 Tervegyeztetés - egy lakás vagy egység esetén Ft + Áfa / db Ft 59 TERV02 Tervegyeztetés lakás vagy egység esetén Ft + Áfa / db Ft 60 TERV03 Tervegyeztetés - 6-nál több lakás vagy egység esetén Ft + Áfa / db Ft 61 TERV04 Tervegyeztetés - központi kW Ft + Áfa / db Ft 62 TERV05 Tervegyeztetés - ipari és kommunális140kw felett Ft + Áfa / db Ft 63 TERV06 Helyszíni szaktanácsadás Ft + Áfa / alkalom Ft kiszállási díj Ft + Áfa / alkalom Ft 11

12 Egyéb 64 ORA001 Óradíj Ft + Áfa / óra Ft 65 KISZAL Kiszállási díj Ft + Áfa / db Ft 66 POSTAK Posta- és kezelési költség 500 Ft + Áfa / db 635 Ft 67 IRATP Iratpótlási díj Ft + Áfa / db Ft jan. 1-től érvényes kéményseprő-ipari közszolgáltatás kiegészítő díjjegyzéke Sorm. ker. vég. összekötő elem ellenőrzés, tisztítás nettó bruttó 68 ENHG egyedi nyitott huzat gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 69 ENHS egyedi nyitott huzat szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 70 ENTG egyedi nyitott turbós gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 71 ENTS egyedi nyitott túlnyomásos szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 72 EZHG egyedi zárt huzat gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 73 EZHS egyedi zárt huzat szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 74 EZTG egyedi zárt turbós gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 75 EZTS egyedi zárt túlnyomásos szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 76 GNHG gyűjtő nyitott huzat gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 77 GNHS gyűjtő nyitott huzat szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 78 GZHG gyűjtő zárt huzat gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 79 GZHS gyűjtő zárt huzat szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 80 GZTG gyűjtő zárt turbós gáz 280 Ft + Áfa / bekötés 356 Ft 81 GZTS gyűjtő zárt túlnyomásos szilárd 340 Ft + Áfa / bekötés 432 Ft 82 KNHG központi nyitott huzat gáz 280 Ft + Áfa / fm 356 Ft 83 KNHS központi nyitott huzat szilárd 400 Ft + Áfa / fm 508 Ft 84 KNTG központi nyitott turbós gáz 340 Ft + Áfa / fm 432 Ft 85 KNTS központi nyitott túlnyomásos szilárd 480 Ft + Áfa / fm 610 Ft 86 KZHG központi zárt huzat gáz 280 Ft + Áfa / fm 356 Ft 87 KZHS központi zárt huzat szilárd 400 Ft + Áfa / fm 508 Ft 88 KZTG központi zárt turbós gáz 340 Ft + Áfa / fm 432 Ft 89 KZTS központi zárt túlnyomásos szilárd 480 Ft + Áfa / fm 610 Ft 90 NNHG nagyjáratú nyitott huzat gáz 420 Ft + Áfa / fm 533 Ft 91 NNHS nagyjáratú nyitott huzat szilárd 600 Ft + Áfa / fm 762 Ft 12

13 92 NNTG nagyjáratú nyitott turbós gáz 440 Ft + Áfa / fm 559 Ft 93 NNTS nagyjáratú nyitott túlnyomásos szilárd 640 Ft + Áfa / fm 813 Ft 94 NZHG nagyjáratú zárt huzat gáz 420 Ft + Áfa / fm 533 Ft 95 NZHS nagyjáratú zárt huzat szilárd 600 Ft + Áfa / fm 762 Ft 96 NZTG nagyjáratú zárt turbós gáz 440 Ft + Áfa / fm 559 Ft 97 NZTS nagyjáratú zárt túlnyomásos szilárd 640 Ft + Áfa / fm 813 Ft Sormunka keretében végzett levegő utánpótlás ellenőrzés nettó bruttó 98 ENHG egyedi nyitott huzat gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 99 ENHS egyedi nyitott huzat szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 100 ENTG egyedi nyitott turbós gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 101 ENTS egyedi nyitott túlnyomásos szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 102 GNHG gyűjtő nyitott huzat gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 103 GNHS gyűjtő nyitott huzat szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 104 KNHG központi nyitott huzat gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 105 KNHS központi nyitott huzat szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 106 KNTG központi nyitott turbós gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 107 KNTS központi nyitott túlnyomásos szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 108 NNHG nagyjáratú nyitott huzat gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 109 NNHS nagyjáratú nyitott huzat szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 110 NNTG nagyjáratú nyitott turbós gáz 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft 111 NNTS nagyjáratú nyitott túlnyomásos szilárd 200 Ft + Áfa / légtér 254 Ft jan. 1-től érvényes kéményseprő-ipari közszolgáltatás kiegészítő díjjegyzéke Sorm. ker. vég. CO mérés 4 évenkénti dijjának negyede nettó bruttó 112 ENHG egyedi nyitott huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 114 ENTG egyedi nyitott turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 116 EZHG egyedi zárt huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 118 EZTG egyedi zárt turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 120 GNHG gyűjtő nyitott huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 122 GZHG gyűjtő zárt huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 13

14 124 GZTG gyűjtő zárt turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 126 KNHG központi nyitott huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 128 KNTG központi nyitott turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 130 KZHG központi zárt huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 132 KZTG központi zárt turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 134 NNHG nagyjáratú nyitott huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 136 NNTG nagyjáratú nyitott turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 138 NZHG nagyjáratú zárt huzat gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft 140 NZTG nagyjáratú zárt turbós gáz 150 Ft + Áfa / készülék 191 Ft Sorm. ker. vég. Műszaki bizt. feülvizsgálat meglétének ell. nettó bruttó 141 ENHG egyedi nyitott huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 142 ENTG egyedi nyitott turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 143 EZHG egyedi zárt huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 144 EZTG egyedi zárt turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 145 GNHG gyűjtő nyitott huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 146 GZHG gyűjtő zárt huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 147 GZTG gyűjtő zárt turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 148 KNHG központi nyitott huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 149 KNTG központi nyitott turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 150 KZHG központi zárt huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 151 KZTG központi zárt turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 152 NNHG nagyjáratú nyitott huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 153 NNTG nagyjáratú nyitott turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 154 NZHG nagyjáratú zárt huzat gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 155 NZTG nagyjáratú zárt turbós gáz 100 Ft + Áfa / készülék 127 Ft 14

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 52/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. régi épületének

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10 Érdi II. évfolyam. 22. szám 2012. december 21. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd Megyei

Részletesebben

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki:

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd 166. szám Tartalomjegyzék 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben