EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA november szám R E N D E L E T E K 44/2015. (XI.26.) önk. rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 4/2015 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 45/2015. (XI.26.) önk. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására 46/2015. (XI.26.) önk. rendelet a történelmi belváros közlekedési rendjéről 4. oldal 8. oldal 24. oldal H A T Á R O Z A T O K 528/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a 24-es számú napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 37. oldal 529/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 530/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének I.-III. negyedéves teljesítéséről, valamint a Kft. társasági szerződésének módosításáról 37. oldal 531/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a Gárdonyi Géza Színház igazgatói munkaköre betöltéséről 532/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az Idősek Berva-völgyi Otthona igazgatójának felmentéséről 38. oldal 38. oldal 533/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. - tól 537/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, egységes irányítási rendszerének kialakításával összefüggő alapító okiratok és társasági szerződések módosításáról 38. oldal

2 2015. november oldal 538/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 539/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az EVAT Zrt. és a Törzsház évi üzleti tervének I.-III. negyedéves teljesítéséről 47. oldal 540/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az Agria-Humán Kft évi üzleti tervének I.-III. negyedéves teljesítéséről 541/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az Agria Film Kft évi üzleti tervének I.-III. negyedéves teljesítéséről 542/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az Agria Film Kft. törzstőkéjének leszállításáról 47. oldal 48. oldal 48. oldal 543/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. - tó 547/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására 48. oldal 548/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a Kertész úton található egri 6442 hrsz.- ú állami tulajdonú ingatlan egy részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről 549/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a Minorita templom homlokzatán galambriasztó tüskék elhelyezéséről 50. oldal 51. oldal 550/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 551/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. ingyenes használat biztosításáról az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére állatmenhely kialakítása céljából 51. oldal 552/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a 7225/B/17 hrsz-ú lakás értékesítésre történő kijelöléséről 553/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az egri 1560 hrsz-ú ingatlan törzsvagyoni körből történő kivonásáról és elidegenítéséről 554/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok hasznosítási lehetőségeiről 53. oldal 53. oldal 54. oldal 555/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. - tól 558/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a szociális és a gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 55. oldal 559/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. a XI. XMAS Uszonyosúszó Világkupa évi támogatásáról 67. oldal

3 2015. november oldal 560/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, egységes irányítási rendszerének kialakításával összefüggő alapító okiratok és társasági szerződések módosításáról 67. oldal 561/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. ingatlanvásárlásról a déli iparterületen 2. oldal 562/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 563/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 564/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 565/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 566/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. 567/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. - tól 573/2015. (XI.25.) közgyűlési hat. az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre jelentkező egri tanulók támogatására helyi lakáscélú támogatások odaítélésére elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről 2. oldal 3. oldal 4. oldal Ezen határozatokat a Közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem tartalmazza.

4 2015. november oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Módosuló rendelkezések 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét ezer Ft-ról ezer Fttal ezer Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét ezer forintról ezer Ft-tal ezer Ft-ra ezen belül: a) működési bevételeket E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra ebből: aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei E Ft-ról - E Ft-tal E Ft-ra ab) közhatalmi bevételek E Ft-ról - E Ft-tal E Ft-ra ac) önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra (ebből TB alaptól E Ft) ae) működési célú átvett pénzeszközök E Ft-ról 1726 E Ft-tal E Ft-ra (ebből kölcsön visszatérülés E Ft)

5 2015. november oldal b) a működési kiadásokat E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra ebből: ba) személyi juttatások E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra bb) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra bc) dologi kiadások E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra bd) ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra be) egyéb működési célú kiadások E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra (ebből kölcsön nyújtás E Ft) bf) tartalékok E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra c) a felhalmozási bevételeket E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra ebből: ca) felhalmozási bevételek E Ft-ról - E Ft-tal E Ft-ra cb) önkormányzatok költségvetési támogatása - E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközök E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra (ebből kölcsön visszatérülés E Ft) d) a felhalmozási kiadásokat E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra ebből: da) beruházások E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra db) felújítások E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra dc) egyéb felhalmozási kiadások E Ft-ról 214 E Ft-tal E Ft-ra (ebből: kölcsön nyújtás E Ft) dd) tartalékok E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra módosítja. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdése a következők szerint módosul: (1) A Közgyűlés a 2. -ban megállapított E Ft bevételi főösszeget bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá: a) Költségvetési szervek bevételei E Ft (I. fejezet) b) Önkormányzati feladatok saját bevételei E Ft (II. fejezet) c) Helyi önkormányzatok támogatásai E Ft (III. fejezet) d) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett E Ft pénzeszközök (IV. fejezet) e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése E Ft (V. fejezet)

6 2015. november oldal f) Finanszírozási bevételek E Ft (VI. fejezet) (2) A R. 3. (3) bekezdése a következők szerint módosul: (3) A Közgyűlés a 2. -ban megállapított E Ft kiadási főösszeget kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá: a) Költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport) b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai (I. fejezet/2 előirányzati csoport) c) Önkormányzati feladatok működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport) d) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) e) Önkormányzati felújítási kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) f) Önkormányzati nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport): g) Önkormányzati kis- és középberuházások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) h) Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport) i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet/2 előirányzati csoport) j) Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet) k) Tartalékok (V. fejezet l) Finanszírozási kiadások (VI. fejezet) m) Költségvetési befizetések (VII. fejezet) E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft (3) A R. 3. (9) bekezdésében lévő 7. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 3. (1) A R. 4. (1) bekezdése a következők szerint módosul: (1) Az önkormányzati költségvetés 3. (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az általános tartalék E Ft.

7 2015. november oldal (2) A R. 4. (2) bekezdése a következők szerint módosul: (2) Az önkormányzati költségvetés 3. (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék E Ft, az V. fejezet 2-24-es címszám szerinti részletezés alapján. Záró rendelkezések 4. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. jelen rendelet okkal módosított rendelkezéseit szeptember 30-tól kell alkalmazni, kivéve a 2. (3) bekezdésében foglaltakat, melyet a hatálybalépéstől kell alkalmazni. Habis László sk. polgármester Dr. Kovács Luca sk. jegyző

8 2015. november oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. tv. (továbbiakban: Ksktv.) 13. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Módosuló rendelkezések 1. A Rendelet 5. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A közszolgáltató a sormunka tervezett kezdésének időpontjáról és várható befejezésének időpontjáról a tényleges munkavégzést megelőző 8 nappal értesíti az ellátással érintett önkormányzatot. 2. A Rendelet 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységek esetében az 1 egységnyi munkaráfordítást, a június 30. utáni díjak kialakításánál a természetes személy ingatlantulajdonosok épületeire, társasházakra, lakásszövetkezeti lakóépületekre, illetve az állami és önkormányzati fenntartású intézmények épületeire vonatkozóan a (3) bekezdésben szereplő égéstermék-elvezetők kivételével nettó 2.000,- forinttal, valamint a nem természetes személy ingatlantulajdonosok épületeire vonatkozóan nettó 3.200,- forinttal kell figyelembe venni. 3. A Rendelet 7. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka végzés keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításait és díjait a jelen rendelet 1-2. melléklete, a műszaki vizsgálatok munkaráfordításait és díjait a 3. melléklet tartalmazza. A 1-3. mellékletben szereplő díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

9 2015. november oldal 1. melléklet A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása természetes személy ingatlantulajdonosok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek, valamint állami és önkormányzati fenntartású intézmények épületei esetében: Égéstermék elvezetők Megnevezés Jele Tevékenységek Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Ft/munkaráfordítás a 7. (2) bek. szerint Kötelező tevékenység munkaráfordítás a Nettó ár Új tevékenység 2015-től Nettó 2000 Ft/m.ráf. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (2000 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 0, Ft/db 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,2/fm 400 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 280 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,3/fm 600 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 420 Ft/fm Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17bekötés 340 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 480 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 340 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0, Ft/fm 0,32/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 440 Ft/fm Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,2/fm 400 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 280 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,3/fm 600 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 420 Ft/fm Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 480 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 340 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0, Ft/fm 0,32/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Sgáz NZTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 440 Ft/fm Egyesített falú Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd * GNHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés Mellékcsatornás Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd * GNHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,36/szint Egyesített falú Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz * GNHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Mellékcsatornás Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz * GNHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd * GZHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,36/szint Gyűjtő Zárt Huzat Gáz * GZHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd * GZTS 0,30/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,44/szint Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz * GZTG 0,25/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0,3 600 Ft/db - - Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Gyűjtő Tartalék * GT 0,10/szint 0,16/szint 0, Ft/szint - - * Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

10 2015. november oldal A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása időlegesen használt ingatlanok esetében: Égéstermék elvezetők Megnevezés Jele Tevékenységek Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Ft/munkaráfordítás a 7. (2) bek. szerint Kötelező tevékenység munkaráfordítás a Nettó ár Új tevékenység 2015-től Nettó 2000 Ft/m.ráf. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (2000 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 1, ,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 1, ,14/bekötés 280 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0, Egyéb, sormunka keretében végzett tevékenységek: Tevékenység Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Új tevékenységek 2015-től 2000 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása 0,1/db 0,3/paraméter 0,05/db Nettó ár 200 Ft/db 600 Ft/paraméter 100 Ft/db Megrendelésre kötelező tevékenységek: Tevékenység A sormunka keretében feltárt az égéstermékelvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása Új tevékenységek 2015-től 2000 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása 2/db/óra 0,34/db 0,6/fm Nettó ár 4000 Ft/db/óra 680 Ft/db 1200 Ft/fm A tevékenységet további kiszállási díj terheli Ft/alkalom

11 2015. november oldal 5. A Rendelet kiegészül a következő melléklettel: 2. melléklet A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása nem természetes ingatlantulajdonosok épületei esetében: Égéstermék elvezetők Tevékenységek Nettó 3200 Ft/munkaráfordítás Új tevékenység 2015-től Nettó 3200 Ft/m.ráf. Megnevezés Jele Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Kötelező tevékenység munkaráfordítása Nettó ár Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (3200 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,20/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 448 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,3/fm 960 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 672 Ft/fm Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 768 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 544 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0, Ft/dm 0,32/fm 1024 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 704 Ft/fm Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,20/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 448 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,30/fm 960 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 672 Ft/fm Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 768 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 544 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0, Ft/fm 0,32/fm 1024 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Sgáz NZTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 704 Ft/fm Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd * GNHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,36/szint Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz * GNHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd * GZHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,36/szint Gyűjtő Zárt Huzat Gáz * GZHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd * GZTS 0,30/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,44/szint Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz * GZTG 0,25/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0,3 960 Ft/db - - Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Gyűjtő Tartalék * GT 0,10/szint 0,16/szint 0, Ft/szint - - * Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

12 2015. november oldal A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása időlegesen használt ingatlanok esetében: Égéstermék elvezetők Tevékenységek Nettó 3200 Ft/munkaráfordítás Új tevékenység 2015-től Nettó 3200 Ft/m.ráf. Megnevezés Jele Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Kötelező tevékenység munkaráfordítása Nettó ár Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (3200 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 1, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 1, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0, Ft/db - - Egyéb, sormunka keretében végzett tevékenységek: Tevékenység Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Új tevékenységek 2015-től 3200 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása 0,1/db 0,3/paraméter 0,05/db Nettó ár 320 Ft/db 960 Ft/paraméter 160 ft/db Megrendelésre kötelező tevékenységek: Tevékenység A sormunka keretében feltárt az égéstermékelvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása Új tevékenységek 2015-től 3200 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása 2/db/óra 0,34/db Nettó ár 6400 Ft/db/óra 1088 Ft/db cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 0,6/fm 1920 Ft/fm A tevékenységet további kiszállási díj terheli Ft/alkalom

13 2015. november oldal 6. A Rendelet kiegészül a következő melléklettel: 3. melléklet A Ksktv. 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok munkaráfordítása valamennyi ingatlantulajdonos épületére vonatkozóan: ENH ENT ET EZH EZT Nettó 3200 Ft/munkaráfordítás GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH NNT NT KZH KZT NZH NZT 1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db 2688 Ft/db 3712 Ft/db 1280 Ft/szint 8320 Ft/db Ft/db 2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1,34/db 2,00/db 0,70/szint 4,00/db 5,00/db 4288 Ft/db 6400 Ft/db 2240 Ft/szint Ft/db Ft/db 3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezés esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db 2688 Ft/db 3712 Ft/db 1280 Ft/szint 8320 Ft/db Ft/db 4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezető átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0,68/db 0,92/db 0,30/szint 2,10/db 2,72/db 2176 Ft/db 2944 Ft/db 960 Ft/szint 6720 Ft/db 8704 Ft/db 5. Az 1-4. Tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1 munkaráfordítás/alkalom 3200 Ft/alkalom A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása (nettó Ft/munkaráfordítás): Tevékenység Munkaráfordítás Nettó ár (Ft/alkalom) 1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1, Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2, Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3, Épület központi kéménnyel kw 2,

14 2015. november oldal 5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kw 2, Helyszíni szaktanácsadás 1,00/db A 6. pont alatti tevékenységet további kiszállási díj terheli 3200 Záró rendelkezések: 7. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba és január 2. napján hatályát veszti. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

15 2015. november oldal Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI.28.) Önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet 1/2015. (I.30.) Önkormányzati rendelet 45/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. tv. (továbbiakban: Ksktv.) 13. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ksktv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet célja 1. A rendeletalkotás célja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata eredeti címzetti kötelező feladatkörébe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának helyi szabályozása, az emberi élet- és vagyonbiztonság, a természeti és épített környezete levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében. A rendelet hatálya 2. (l) A rendelet tárgyi hatálya: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának helyi részletes szabályozása. (2) A rendelet területi hatálya: Heves megye és Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területének egésze. (3) A rendelet személyi hatálya: A kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó 3. (1) bekezdésében megnevezett közszolgáltatóra, valamint Heves megye és Eger Megyei Jogú Város területén lévő minden ingatlan tényleges használójára, ennek hiányában tulajdonosára terjed ki. A közszolgáltató 3. (1) Heves Megye és Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körét valamennyi ingatlan használó, tulajdonos tekintetében az átmeneti ellátás időtartamára a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közszolgáltatók jogosultak és kötelesek ellátni. (2) A közszolgáltató köteles megfelelő létszámú kéményseprőmestert alkalmazni. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás

16 2015. november oldal 4. (1) A sormunka teljesítése akkor is létrejöhet, ha az ingatlan használója, tulajdonosa és a közszolgáltató a helyszínen erről megállapodik. (2) A közszolgáltató a január l-től sormunka végzés alkalmával az alábbi feladatokat is ellátja: a) A darab nyilvántartás rendelet szerinti átdolgozása folyóméter nyilvántartásra. b) A szintek számának felmérése. c) A bekötések számának (oldható és csak b ontással oldható bekötés bontásban) és az összekötő elemek méreteinek felmérése, d) A nyílt égésterű tüzelőberendezések üzemelése esetén a levegő utánpótlás vizsgálatát igénylő önálló légtér összeköttetések számának felmérése, e) A tüzelőberendezéseknél az égéstermék elvezetőre kötött tüzelőberendezések típusát és számát, tüzelőberendezésenként a használat célját, az alkalmazott tüzelőanyagot felméri, f) Felméri a 11 kw-nál nagyobb névleges hőteljesítményű gázzal üzemeltetett tüzelőberendezéseket, amelyeknél a levegővédelemről szóló kormányrendelet szerint elsőfokú hatóságként nem a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el. (3) A közszolgáltató október 15.-től sormunka végzés alkalmával ellátja a KSKtv. 9..(5) és a (6) bekezdésében, a használók, ill. a tulajdonosok részére előírt, műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésének és működőképességének ellenőrzését. (7) A közszolgáltató január 1. napjától a Ksktv 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.). BM rendelet 12. (3) bekezdésében foglaltak alapján sormunka végzés keretében ellátja az alábbi feladatokat is: a) összekötő elem vizsgálata és szükség szerinti tisztítása, b) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzése, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is, c) égéstermék paramétereinek ellenőrzése (CO mérés), d) műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése gázkészülékek esetén. A közszolgáltató értesítési kötelezettsége 5. (1) A közszolgáltató a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves közszolgáltatási ütemtervet készít havi bontásban, amelyről az ellátásért felelős önkormányzatot írásban tájékoztatja. (2) A közszolgáltató a sormunka tervezett kezdésének időpontjáról és várható befejezésének időpontjáról a tényleges munkavégzést megelőző 8 nappal értesíti az ellátással érintett önkormányzatot. (3) Az ellátással érintett önkormányzat a közszolgáltató 5. (2) bekezdésében meghatározott értesítését követően a sormunka tervezett kezdésének időpontját megelőző 8 nappal a helyben szokásos módon értesíti a lakosságot a sormunka tervezett kezdésének időpontjáról és várható befejezésének időpontjáról. Ez a közszolgáltató első kiértesítésének minősül. (4) Amennyiben a közszolgáltatás az 5. (3) bekezdésben meghatározott időpontban nem valósul meg, úgy a közszolgáltató írásban második időpontot jelöl meg és egyidejűleg az ingatlan

17 2015. november oldal használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről. A 30 napon belüli igénybevétel időpont egyeztetésének kezdeményezése a használó, illetve tulajdonos kötelezettsége. (5) A közszolgáltató az időlegesen használt ingatlanok esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan használóját írásban tájékoztatja. A használó a harmadik negyedév végéig megrendelési kötelezettségének köteles eleget tenni. Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei 6. (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a Ksktv. 9. (1)-(3) bekezdésben foglaltakat betartani, ennek keretében különösen a közszolgáltatónak írásban igazolható módon megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, továbbá ennek változásait, illetőleg a szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, értesítési helyének címét. (2) A Ksktv. 9. (5) bekezdésének hatálya alá tartozó ingatlan használója köteles nyilatkozni a Ksktv. 9. (5) bekezdésében fennálló szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettségének fennállásáról e kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül, de legkésőbb a sormunkavégzés elvégzésekor. (3) Az ingatlan tulajdonosa, használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles panaszával igazolható módon a közszolgáltatóhoz fordulni. Amennyiben a tulajdonos és a közszolgáltató közötti egyeztetés 30 napon belül nem vezet megegyezésre, az egyeztetés megszakadásától, illetőleg a 30. naptól számított 8 napon belül a közszolgáltató köteles megküldeni a panaszt és az ügyben nála keletkezett iratokat a tűzvédelmi hatóságnak. A közszolgáltatás díja 7. (1) A közszolgáltatási díjakat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése évente felülvizsgálja és amennyiben szükséges a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-ig rendeletben határozza meg. (2) A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységek esetében az 1 egységnyi munkaráfordítást, a június 30. utáni díjak kialakításánál a természetes személy ingatlantulajdonosok épületeire, társasházakra, lakásszövetkezeti lakóépületekre, illetve az állami és önkormányzati fenntartású intézmények épületeire vonatkozóan a (3) bekezdésben szereplő égéstermék-elvezetők kivételével nettó 2.000,- forinttal, valamint a nem természetes személy ingatlantulajdonosok épületeire vonatkozóan nettó 3.200,- forinttal kell figyelembe venni. (3) Ksktv. 10/A -a alapján az alábbi égéstermék elvezetők esetében a június 30. utáni díjaknál a december 31.-ei közszolgáltatási díj 90%-hoz kapcsolódó nettó munkaegységdíjat kell alkalmazni az 1 egységnyi munkaráfordításhoz a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1 és 2.3 pontjában megadott tevékenységekre vonatkozóan: Egyesített falú szilárdtüzelésű gyűjtőkémény GNHS 1263 forint Egyesített falú gáztüzelésű gyűjtőkémény GNHG 1822 forint Mellékcsatornás szilárdtüzelésű gyűjtőkémény GNHS 1217 forint Mellékcsatornás gáztüzelésű gyűjtőkémény GNHG 1989 forint

18 2015. november oldal Nagy járat-kereszt. központi tartalék kémény NT 1382 forint Időszakos tartózkodású ingatlan egyedi szilárdtüz. kémény ENHS 1848 forint Időszakos tartózkodású ingatlan egyedi gáztüz. kémény ENHG 1353 forint Időszakos tartózkodású ingatlan egyedi tartalék. kémény ET 1808 forint (4) A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában megadott műszaki vizsgálat esetében az 1 egységnyi munkaráfordítást a június 30. utáni díjak kialakításánál nettó 3200 forinttal kell figyelembe venni. (5) A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában megadott műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok esetén a díjak kialakításánál nettó Ftos mérnökóra díjat kell figyelembe venni. (6) A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka végzés keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításait és díjait a jelen rendelet 1-2. melléklete, a műszaki vizsgálatok munkaráfordításait és díjait a 3. melléklet tartalmazza. A 1-3. mellékletben szereplő díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli. (7) A hatályba lépést követő évtől a díjak meghatározásánál a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző év október 1. és a tárgy év szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindexszel korrigálva kell az előző évben aktuális a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott maximum értékét figyelembe venni. (8) A díjak megállapításakor a hatályba lépést követő években ki kell kérni a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviseletek véleményét. (9) Évközben használatba vett kéményeknél a sormunkában végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási díját, a használatbavétel évét követő év január 01.-től kell fizetni. (10) Szolgáltató tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásairól díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 40/l995. (XII.l3.) alaprendelete és az ezt módosító 4l/1996.(XI.27.), 43/1997.(XII.03.), 54/1998.(XII.09.), 38/1999.(XII.01.), 62/2000.(XII.l5.), 34/2002.(XII.13.), 45/2003.(XI.28.), 36/2004.(XI.26.), 39/2005.(XII.16.), 46/2006.(XII.l5.), 54/2007.(X.26.), 50/2008.(X.31.), 29/2009.(VI.26.), 52/2009.(X.22.), 38/2010.(XI.26.), 45/2011.(XI.25.), 23/2012.(V.24.) és 23/2012.(X.30.) önkormányzati rendeletek. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

19 2015. november oldal 1. melléklet A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása természetes személy ingatlantulajdonosok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek, valamint állami és önkormányzati fenntartású intézmények épületei esetében: Égéstermék elvezetők Megnevezés Jele Tevékenységek Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Ft/munkaráfordítás a 7. (2) bek. szerint Kötelező tevékenység munkaráfordítás a Nettó ár Új tevékenység 2015-től Nettó 2000 Ft/m.ráf. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (2000 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 0, Ft/db 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,2/fm 400 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 280 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,3/fm 600 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 420 Ft/fm Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17bekötés 340 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 480 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 340 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0, Ft/fm 0,32/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 440 Ft/fm Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,2/fm 400 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 280 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,3/fm 600 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 420 Ft/fm Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 480 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 340 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0, Ft/fm 0,32/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Sgáz NZTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 440 Ft/fm Egyesített falú Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd * GNHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés Mellékcsatornás Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd * GNHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,36/szint Egyesített falú Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz * GNHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Mellékcsatornás Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz * GNHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd * GZHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,36/szint Gyűjtő Zárt Huzat Gáz * GZHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd * GZTS 0,30/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,44/szint Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz * GZTG 0,25/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 280 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0,3 600 Ft/db - - Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Gyűjtő Tartalék * GT 0,10/szint 0,16/szint 0, Ft/szint - - * Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

20 2015. november oldal A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása időlegesen használt ingatlanok esetében: Égéstermék elvezetők Megnevezés Jele Tevékenységek Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Ft/munkaráfordítás a 7. (2) bek. szerint Kötelező tevékenység munkaráfordítás a Nettó ár Új tevékenység 2015-től Nettó 2000 Ft/m.ráf. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (2000 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 1, ,17/bekötés 340 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 1, ,14/bekötés 280 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0, Egyéb, sormunka keretében végzett tevékenységek: Tevékenység Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Új tevékenységek 2015-től 2000 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása Nettó ár 0,1/db 0,3/paraméter 0,05/db 200 Ft/db 600 Ft/paraméter 100 Ft/db Megrendelésre kötelező tevékenységek: Tevékenység A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása A tevékenységet további kiszállási díj terheli Új tevékenységek 2015-től 2000 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása Nettó ár 2/db/óra 0,34/db 0,6/fm Ft/db/óra 680 Ft/db 1200 Ft/fm 2000 Ft/alkalom

21 2015. november oldal 2. melléklet A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása nem természetes ingatlantulajdonosok épületei esetében: Égéstermék elvezetők Tevékenységek Nettó 3200 Ft/munkaráfordítás Új tevékenység 2015-től Nettó 3200 Ft/m.ráf. Megnevezés Jele Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Kötelező tevékenység munkaráfordítása Nettó ár Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (3200 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,20/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 448 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,3/fm 960 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 672 Ft/fm Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 768 Ft/fm 0,28/fm Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 544 Ft/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0, Ft/dm 0,32/fm 1024 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 704 Ft/fm Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0, Ft/fm 0,20/fm 640 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0, Ft/fm 0,14/fm 448 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0, Ft/fm 0,30/fm 960 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0, Ft/fm 0,21/fm 672 Ft/fm Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80/db Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0, Ft/fm 0,24/fm 768 Ft/fm 0,28/fm Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0, Ft/fm 0,17/fm 544 Ft/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0, Ft/fm 0,32/fm 1024 Ft/fm 0,28/fm Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Sgáz NZTG 0,22/fm 0, Ft/fm 0,22/fm 704 Ft/fm Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd * GNHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,36/szint Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz * GNHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd * GZHS 0,25/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,36/szint Gyűjtő Zárt Huzat Gáz * GZHG 0,2/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd * GZTS 0,30/szint 0, Ft/szint 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,44/szint Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz * GZTG 0,25/szint 0, Ft/szint 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0,3 960 Ft/db - - Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 0, Ft/fm - - Gyűjtő Tartalék * GT 0,10/szint 0,16/szint 0, Ft/szint - - * Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

22 2015. november oldal A Ksktv. 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása időlegesen használt ingatlanok esetében: Égéstermék elvezetők Tevékenységek Nettó 3200 Ft/munkaráfordítás Új tevékenység 2015-től Nettó 3200 Ft/m.ráf. Megnevezés Jele Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Kötelező tevékenység munkaráfordítása Nettó ár Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Nettó ár (3200 Ft / munkaráfordítás) Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 /db 1, Ft/db 0,17/bekötés 544 Ft/bekötés 0,80 /db Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30 /db 1, Ft/db 0,14/bekötés 448 Ft/bekötés Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 0, Ft/db - - Egyéb, sormunka keretében végzett tevékenységek: Tevékenység Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése (csak gáztüzelésű berendezéseknél) Új tevékenységek 2015-től 3200 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása Nettó ár 0,1/db 0,3/paraméter 0,05/db 320 Ft/db 960 Ft/paraméter 160 ft/db Megrendelésre kötelező tevékenységek: Tevékenység A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása A tevékenységet további kiszállási díj terheli Új tevékenységek 2015-től 3200 Ft/munkaráfordítás tevékenység munkaráfordítása Nettó ár 2/db/óra 0,34/db 0,6/fm Ft/db/óra 1088 Ft/db 1920 Ft/fm 3200 Ft/alkalom

23 2015. november oldal 3. melléklet A Ksktv. 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok munkaráfordítása valamennyi ingatlantulajdonos épületére vonatkozóan: ENH ENT ET Nettó 3200 Ft/munkaráfordítás EZH EZT GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH NNT NT KZH KZT NZH NZT 1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db 2688 Ft/db 3712 Ft/db 1280 Ft/szint 8320 Ft/db Ft/db 2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1,34/db 2,00/db 0,70/szint 4,00/db 5,00/db 4288 Ft/db 6400 Ft/db 2240 Ft/szint Ft/db Ft/db 3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezés esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermékelvezetők vizsgálata 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db 2688 Ft/db 3712 Ft/db 1280 Ft/szint 8320 Ft/db Ft/db 4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezető átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0,68/db 0,92/db 0,30/szint 2,10/db 2,72/db 2176 Ft/db 2944 Ft/db 960 Ft/szint 6720 Ft/db 8704 Ft/db 5. Az 1-4. Tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1 munkaráfordítás/alkalom 3200 Ft/alkalom A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása (nettó Ft/munkaráfordítás): Tevékenység Munkaráfordítás Nettó ár (Ft/alkalom) 1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1, Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2, Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 3 épületenként 3, Épület központi kéménnyel kw 2, Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kw 2, Helyszíni szaktanácsadás 1,00/db A 6. pont alatti tevékenységet további kiszállási díj terheli 3200

24 2015. november oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros közlekedési rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 34. (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a történelmi belvárosban a gépjárműforgalom által okozott káros hatások mérséklődjenek, a belvárosi utcák, terek motorizált forgalma csökkenjen, a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonsága növekedjen. 2. A rendelet hatálya 2. (1) Ezen rendelet területi hatálya kiterjed a korlátozott forgalmú történelmi belváros teljes területére, melyet a következő közterületek alkotják: a) Bajcsy tömbbelső b) Bajcsy-Zsilinszky utca 1. c) Bajcsy-Zsilinszky utca d) Bródy Sándor utca (Széchenyi István utca Városfal utca között) e) Dobó István tér f) Dobó István utca g) Dr. Hibay Károly utca h) Dr. Sándor Imre utca i) Érsek utca j) Erzsébet udvar k) Eszterházy tér l) Fazola Henrik utca m) Foglár György utca n) Gárdonyi Géza tér o) Gerl Mátyás utca p) Jókai Mór utca q) Jókai tömbbelső r) Maczky Valér utca s) Pori sétány t) Széchenyi István utca (Eszterházy tér Csiky Sándor utca között) u) Szent János utca

25 2015. november oldal v) Szúnyog köz w) Tinódi Sebestyén tér x) Végvári vitézek tere y) Zalár József utca 1 9. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a korlátozott forgalmú belváros területén belül gépjárművet használ. E rendelet alkalmazásában: 3. Értelmező rendelkezések 3. (1) beléptető rendszer: a Bajcsy-Zsilinszky utcában kialakított egyirányú, mozgó fizikai akadállyal ellátott jármű beléptető állomás; (2) elektronikus kártya: az elektronikus kulcs egy fajtája. Olyan mágneskártya, amely a korlátozott forgalmú belváros beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak időpontját; (3) elektronikus kulcs: a korlátozott forgalmú belváros beléptető rendszerének nyitásával lehetővé teszi az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak időpontját; (4) Engedélyező: Eger Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyelete; (5) gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a segédmotoros kerékpár; (6) gépjárműtároló: egy vagy több gépjármű telken belüli elhelyezésére szolgáló helyiség; (7) szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda, panzió és egyéb szálláshely; (8) szerviz-szolgáltatás: javító, karbantartó építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás; (9) telephely: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 7. -a szerinti fogalmak, ami lehet székhely, telephely, fióktelep; (10) változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem meghatározható járműkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára; (11) vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény. II. Fejezet

26 2015. november oldal Közlekedési és behajtási rend 4. A korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendje 4. (1) A korlátozott forgalmú belvárosban a 3. melléklet szerinti forgalmi rend az érvényes. (2) A korlátozott forgalmú belváros területén a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra. (3) A korlátozott forgalmú belváros területén belül a Dobó István tér fokozottan korlátozott övezetnek minősül, ahova lakossági, vállalkozási-intézményi, áruszállítási célú, szálláshely-szolgáltató számára adható, díjmentesen adható eseti behajtási engedélyek birtokában sem lehet behajtani. (1) A Dobó István tér szám által határolt terület, a Széchenyi István utca 11. számtól a Csiky Sándor utcáig terjedő szakaszon kijelölt, a Zalár József utca 1. és a Gerl Mátyás utca 2. szám előtti Gyalog- és kerékpárút" védelmét fizikai akadályokkal is biztosítani kell. (2) Az Eszterházy tér, 4567 helyrajzi számú, parkosított felületén kijelölt Gyalogút területének védelmét fizikai akadályokkal is biztosítani kell. (3) A Jókai és a Bajcsy tömbbelsőbe, az Erzsébet udvarba óra között behajtani és ott közlekedni csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet. A Gyalog- és kerékpárút területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani. (4) A Végvári vitézek terére óra közötti időszakban behajtani és ott közlekedni csak gyalogosan és kerékpárral lehet. A Gyalog- és kerékpárút területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani. (1) A korlátozott forgalmú belváros közterületein várakozni óra között a kijelölt várakozóhelyeken kívül tilos! (2) Kijelölt várakozóhely: Bajcsy-Zsilinszky u. 1. előtt, Eszterházy tér, a Foglár György és a Bródy Sándor utca közötti 4579 hrsz-ú közút, Dobó István tér 7-9. sz. mögötti terület. (1) A korlátozott forgalmú belváros területén áruszállítást legfeljebb 7,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni. (2) A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű csak rendkívüli esetben, eseti útvonalengedély birtokában hajthat be a korlátozott forgalmú belváros területére. (3) A súlykorlátozás alól további kivétel: a 22 tonna össztömeget meg nem haladó, útvonal engedély alapján a Zalár utcai belépési pont és a 4905 hrsz-ú ingatlan között közlekedő tehergépkocsi A korlátozott forgalmú belvárosba történő behajtás általános szabályai

27 2015. november oldal 8. (1) A korlátozott forgalmú belváros területére gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassújárművel és segédmotoros kerékpárral behajtani, ott tartózkodni és várakozni a rendeletben felsorolt esetek kivételével csak az Engedélyező engedélyével, behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, a rendeletben és a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel. (2) A korlátozott forgalmú belváros területére az áruszállító gépjárművek óra és óra között a rendeletben foglalt feltételek betartása mellett behajtási engedély nélkül is behajthatnak. Ezen időszak alatt a beléptető rendszer fizikai akadálya nem üzemel. Az áruszállító gépjárműveknek a korlátozott forgalmú belváros területét óráig el kell hagyniuk. 9. (1) A belépési pontok és a beléptető rendszer által elfoglalt területek, és annak környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan fotón, vagy filmen rögzíti a be-, és kilépőket, leolvassa és tárolja a be-, és kihajtó járművek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontját. A felvételeket, rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére lehet felhasználni. 10. (1) A behajtási engedélyt az Engedélyező adja ki. (2) A behajtási engedély típusai: a) lakossági behajtási engedély; b) vállalkozási-intézményi behajtási engedély, c) ideiglenes behajtási engedély, mely: ca) áruszállítási célú; cb) szálláshely-szolgáltatónak adható; cc) díjmentesen adható eseti; cd) díjfizetéshez kötött eseti; ce) vis maior esemény miatt adható. (3) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2. mellékletben meghatározott dokumentumok bemutatásával és csatolásával. Az Engedélyező a kérelmet az 1 napra szóló engedélyek esetén annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, az egy hetet meghaladó időtartamra szóló engedélyek esetén 15 napon belül bírálja el. 11. (1) A behajtásra jogosult járművek azon a ponton léphetnek be a korlátozott forgalmú belváros területére, ahonnan az úti céljuk a legrövidebb úton elérhető. (2) Elektronikus kártya csak az Eszterházy tér, a Széchenyi István utca, Bajcsy- Zsilinszky utca 1., Bajcsy tömbbelső, Érsek utca, Szent János utca, Foglár György utca, Bródy Sándor utca, Pori sétány megnevezésű közterületre számozott ingatlanok esetén igényelhető.

28 2015. november oldal (3) Ha a kérelmező a korlátozott forgalmú belváros területére történő behajtáshoz elektronikus kártyát is kap, az elektronikus kártya csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható. (4) Az elektronikus kártya az Engedélyező tulajdona. (5) Igény esetén elektronikus kulcsot kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet az elektronikus kulcs költségeinek megtérítése ellenében. Az elektronikus kulcsot minden év január 31. napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell, mely érvényesítés díjmentes. 12. (1) Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. (2) A lejárt érvényességi idejű elektronikus kártyát a lejárattól számított 15 napon belül az Engedélyező részére vissza kell adni. (3) Tilos az elektronikus kártyát megrongálni, jogosulatlan személynek átengedni. Tilos az elektronikus kártyát másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni. (4) A behajtási engedélyt a járműben, a szélvédő mögött jól látható helyen kell elhelyezni. E kötelezettség vonatkozik a kijelölt várakozóhelyen várakozó gépjárművekre is. (5) A korlátozott forgalmú belváros területén belül egy változó rendszámra szóló behajtási engedéllyel egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat. 13. (1) Az elektronikus kártya elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az Engedélyezőnek. Elektronikus kártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a pótlásért az 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni. (2) A jogosultság megszűnését követő 15 napon belül, a behajtási engedélyt és az érintőkártyát az Engedélyezőnek vissza kell adni. III. Fejezet A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély visszavonásának és megtagadásának szabályai 6. Engedélyhez nem kötött behajtás 14. (1) Behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani óra között: a) a megkülönböztető fény - és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművek; b) a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a büntetésvégrehajtási szervezet, valamint pénzszállítást végző cégek azonosításra alkalmas, jelzéssel ellátott gépjárművei; c) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei; d) a közüzemi szolgáltatók, tevékenységük végzésének idejére;

29 2015. november oldal e) a közműtulajdonosok, karbantartás vagy hibaelhárítás céljából; f) a közegészségügyi, köztisztasági, közútkezelői, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművek; g) a sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott, várakozási engedéllyel (KRESZ 161. ábra) megjelölt személygépkocsi; h) a korlátozott forgalmú belváros területén felnőtt- és gyermek háziorvos tevékenységet végző, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei; i) a betegszállító gépjárművek; j) a halottszállító gépjárművek; k) a korlátozott forgalmú belváros területére mozgássérült igazolvánnyal rendelkező személyeket szállító gépkocsik; l) a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek; m) vis maior esemény kapcsán kármentés és kárenyhítés érdekében eljáró gépjárművek. (2) A 14. (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni az Engedélyezőt adategyeztetés, elektronikus kártya igénylése céljából. (3) A 14. (1) bekezdésben felsoroltak a korlátozott forgalmú belváros területén belül csak a tevékenységük folytatásának idejéig tartózkodhatnak. 7. Lakossági behajtási engedély 15. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra, kérelemre adható az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében behajtási engedély és elektronikus kártya arra a járműre, amelynek üzembentartója, vagy tulajdonosa, céges autó esetén kizárólagos használója a korlátozott forgalmú belváros területén belül: a) lakóhellyel vagy lakástulajdonnal rendelkezik; b) tartózkodási hellyel rendelkezik, de a tartózkodási hely szerinti ingatlan tulajdonosa vagy állandó lakója nem kért behajtási engedélyt; c) gépjárműtároló tulajdonjogával rendelkezik; d) gépjárműtároló bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik és a tulajdonos nem kért behajtási engedélyt. (2) A 2. mellékletben foglaltak alapján igazolt tulajdonokra behajtási engedély csak egy jogcímen - tulajdon, használat, hasznosítás, bérlet - adható. (3) Ha a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az ingatlan tulajdonos is behajtási engedély kérelemmel él, a tartózkodási helyre tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül. (4) Ha a behajtási engedély gépjárműtároló bérleti jogviszonyára tekintettel került kiadásra, és a gépjárműtároló tulajdonosa is behajtási engedély kérelemmel él, a bérleti jogviszonyra tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül. (5) Lakossági behajtási engedély csak meghatározott forgalmi rendszámra adható ki.

30 2015. november oldal (6) Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező gépjárműtároló, ahol a díjfizetés szempontjából minden beálló külön gépjárműtárolónak minősül. 8. Vállalkozási-intézményi behajtási engedély 16. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében, kérelemre adható behajtási engedély és elektronikus kártya azon vállalkozás, egyéni vállalkozó, állami-, önkormányzati-, társadalmi-, vagy egyházi szervezet számára, amely a korlátozott forgalmú belváros területén, a saját ingatlanán, vagy bérelt üzlethelyiséghez, területhez tartozó olyan telephellyel rendelkezik, amelyen a gépjárműtárolást biztosítani tudja. (2) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében kérelemre adható maximum 20 darab, változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély, és elektronikus kártya az Eszterházy Károly Főiskola részére külön megállapodás alapján. (3) A 16. (1) bekezdésében foglaltakon túl legfeljebb egy éves időtartamra, kérelemre adható maximum 5 db, változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély és elektronikus kártya Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére protokoll eseményre érkezők behajtásának biztosítása céljából. (4) A vállalkozás, vagy az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedély igénylésére. 9. Ideiglenes behajtási engedélyek: Áruszállítási célú behajtási engedély 17. (1) A korlátozott forgalmú belváros területére az áruszállítást elsődlegesen az áruszállítási időben, azaz óra és óra között kell megvalósítani. (2) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében, kérelemre adható behajtási engedély és elektronikus kártya azon, a korlátozott forgalmú belváros területén belül telephellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges és az áruszállítást az áruszállítási időben megvalósítani bizonyítottan nem képesek. Áruszállítási célú behajtási engedély kizárólag romlandó áru, gyógyszerkészítmény és élelmiszer szállítására adható. (3) Telephelyenként 2 db, forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében. (4) A 17. (3) bekezdésben foglaltakon túl telephelyenként egy darab, változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében. (5) A korlátozott forgalmú belváros területére behajtani a nyári időszámítás alatt óra között áruszállítási céllal nem lehet, kivéve a Gárdonyi Géza térre a 7. (3) bekezdése szerint. (6) A kiadott behajtási engedélyért és az elektronikus kártyáért, annak szabályszerű használatáért az engedélyes felel.

31 2015. november oldal 10. Ideiglenes behajtási engedélyek: Szálláshely-szolgáltatók számára adható behajtási engedély 18. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében, kérelemre adható változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély és elektronikus kártya, a korlátozott forgalmú belváros területén belül telephellyel rendelkező szálláshely-szolgáltatók részére, a szállóvendégek behajtása érdekében. (2) A szálláshely-szolgáltatók 2 darab behajtási engedélyt és elektronikus kártyát igényelhetnek. Szálláshely-szolgáltatók további behajtási engedélyt, és elektronikus kártyát igényelhetnek abban az esetben, amennyiben a gépjárműveket saját vagy bérelt területen belül képesek elhelyezni. 11. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjmentesen adható eseti behajtási engedély 19. (1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen: a) az út- és közműszolgáltatók által vagy megbízásából, ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára; b) a jegyespár kérelmére, a Városháza megközelítéséhez a házasságkötés napjára 3 darab, változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély, melyet az anyakönyvvezető ad át; c) a mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek esetében. (2) A díjmentes eseti behajtási engedély a 19 (1) bekezdés b) pontja kivételével csak meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható. 12. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély 20. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható: a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek; b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek; c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei; d) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködő gépjárművek; e) futár- és csomagküldő szolgálatok gépjárművei; f) taxi és ételfutár szolgáltatást végző gépjárművek; g) érvényes útvonalengedéllyel rendelkező turisztikai célú városnéző kisvonat részére.

32 2015. november oldal (2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy változó gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható. Az engedélyért az 1. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni. (3) Változó forgalmi rendszámra vállalkozónként csak egy behajtási engedély, és elektronikus kártya adható. 13. Ideiglenes behajtási engedélyek: Vis maior esemény miatt történő behajtás 21. (1) A kérelmezőt a korlátozott forgalmú belváros területére vis maior esetén a behajtás okának, a gépjármű rendszámának, a gépjármű üzembentartójának, a megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult az Engedélyező beengedni. IV. Fejezet A behajtási engedély megtagadása és visszavonása (1) Nem adható behajtási engedély: 14. A behajtási engedély megtagadásának esetei 22. a) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre 7. (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel; b) ügynöki tevékenység végzésére, a gépjárműből történő kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére, a rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével; c) ha a kérelmező nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek; d) ha a kérelmező nem csatolta a rendeletben előírt dokumentumokat; e) ha az Engedélyező a behajtási engedélyt visszavonta és az 1 éves időszak még nem telt le; f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelete szerinti, 3, 1 és 0 környezetvédelmi osztályba sorolt, abszolút nem környezetbarát gépjárművekre. 15. A behajtási engedély visszavonásának szabályai 23. (1) A rendeletben foglalt szabályok betartását a rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi és szankcionálja a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély és elektronikus kártya visszavonására, letiltására az Engedélyező jogosult. 24.

33 2015. november oldal (2) A behajtási engedély korlátlan idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak. (3) A behajtási engedély 1 éves visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja a) az engedélyt, vagy az elektronikus kártyát, vagy annak adatait meghamisítja; b) az engedélyt, vagy az elektronikus kártyát jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja; c) az elektronikus kártyát szándékosan megrongálja; d) hamis engedélyt, vagy elektronikus kártyát használ; e) az elektronikus kártyát nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, és másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja; f) jelen rendeletben rögzített behajtási vagy várakozási szabályokat adott naptári évben tíz alkalommal megszegte. (4) Ha a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való jogosultság, az engedély jogosultja köteles a változást annak keletkezésétől, bekövetkeztétől számított 15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni. A még hátralévő időre az időarányos díj nem jár vissza. V. Fejezet Záró rendelkezések 25. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről szóló 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a "VÁR-ZÓNA" közlekedési rendjéről szóló 11/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

34 2015. november oldal Díj kategória Jelzése színe L zöld L zöld L zöld V kék V kék Á sárga Á sárga Á sárga SZ narancs I piros I piros I piros I piros I piros 1. melléklet a 46/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelethez A behajtási engedélyek jelzése, bruttó díja Bruttó díj összege 4.000,- Ft/db/év 8.000,- Ft/db/év ,- Ft/db/év ,- Ft/db/év ,- Ft/db/év ,- Ft/db/év ,- Ft/db/év ,- Ft/db/év ,- Ft/db/év 3.000,- Ft/db/nap 5.000,- Ft/db/hét ,- Ft/db/év ,- Ft/db/hét ,- Ft/db/hét Jogcím Lakossági behajtási engedély meghatározott forgalmi rendszámra Lakossági behajtási engedély második gépjárműre meghatározott forgalmi rendszámra Lakossági behajtási engedély cégautó esetében meghatározott forgalmi rendszámra Vállalkozási-intézményi behajtási engedély meghatározott forgalmi rendszámra Vállalkozási-intézményi behajtási engedély változó forgalmi rendszámra Áruszállítási célú behajtási engedély egy forgalmi rendszámra Áruszállítási célú behajtási engedély egy forgalmi rendszámra, 7,5 t fölötti gépjárműre Áruszállítási célú behajtási engedély változó forgalmi rendszámra Szálláshely-szolgáltatás behajtási engedély változó forgalmi rendszámra Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi rendszámra 3,5 t alatti gépjárműre Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi rendszámra 3,5 t alatti gépjárműre Ideiglenes behajtási engedély 3,5 t alatti, szerviz-szolgáltatás, őrző-védő, futár- és csomagküldő, taxi és ételfutár egy forgalmi rendszámra Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi rendszámra 3,5 t és 7,5 t közötti gépjárműre Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi rendszámra 7,5 t fölötti gépjárműre ,- Ft Elektronikus kártya díja

35 2015. november oldal 2. melléklet a 46/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelethez A behajtási engedélyhez kötelezően csatolandó dokumentumok (1) A behajtási engedély kérelmet a Városüzemeltetési Irodán rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható. A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező jogosult másolatot készíteni. A behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemutatása meg nem történt. (2) A lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez a formanyomtatvány benyújtásán túl a következő érvényes okmányok szükségesek: a) személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély; b) a gépjármű forgalmi engedély; c) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy kártya; d) bejelentett lakcím hiányában az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentum. (3) A vállalkozási-intézményi, áruszállítási és szálláshely-szolgáltatási behajtási engedély iránti kérelemhez a formanyomtatvány benyújtásán túl a következő érvényes okmányok, dokumentumok szükségesek: a) a gépjármű forgalmi engedély b) a működési engedély; c) vállalkozói igazolvány; d) cégkivonat; e) helyiség, gépjárműtároló, bérlete esetén a bérleti szerződés; f) az áruszállítási időn túli behajtás indokát alátámasztó dokumentum; g) helyszínrajz a telephelyen rendelkezésre álló parkolókról. (4) A díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély iránti kérelemhez a formanyomtatvány benyújtásán túl a következő érvényes okmányok, dokumentumok szükségesek: a) a gépjármű forgalmi engedély b) a működési engedély; c) vállalkozói igazolvány; d) cégkivonat; e) ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum; f) a megrendelő nevét, címét, valamint a megközelítendő ingatlan címét igazoló dokumentum.

36 2015. november oldal 3. melléklet a 46/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015 (I.30) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei

Részletesebben

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI.28.) Önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.20.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Ináncs Község

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének /0.(II..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén 1. melléklet 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére Égéstermék elvezető jele ** ENHS ENHG KNHS

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.). Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzat

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e Méret, teljesítmény és kialakítás KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e a kötelező

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.:

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu Bankszámlaszám:10403909-39019905-00000000 Adószám: 11226710-2-14

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata 11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj 16. (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. (4) (5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Mohács Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 52/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2014.(VI.2.)ör-el) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3)

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 15/2013.

Részletesebben

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.) Égéstermék -elvezető jele 1 melléklet a 14/2013 (III 18) önkormányzati rendelethez Díjjegyzék A) A 2014 március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1 KÉMÉNYEK

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén a 1.1. sz. napirendi pontban szereplő "Egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28.

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28. NyíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 26/2013.(V.28.) önkormányzat rendelete a kéményseprő-par közszolgáltatásról szóló SO/2012.(X.14.) önkormányzat rendelet módosításá ról Nyíregyháza

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 2013.11.20. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt.szám: 338-4/2014. Javaslat módosítására Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 166. szám 27583 3. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a kéményseprőipari kötelező közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l6../2/

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1110-1/2012/I. Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi Üi.: Varga Sz./Koczkáné dr. Szabó G. ellátásának, igénybevételének szabályozása

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.( VII. 18.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról Bogács Község Önkormányzat

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége 5. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-91/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva a módosításokról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2015. január 29. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2015. (I.30.) önk. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012 (XII.21.) önkormányzat

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.

Részletesebben

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEG YEl JOG Ú V AR OS JEG YZŐJÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 4-2/2014. Előadó: Fábián Imréné, dr. Bacsa Zoltán, dr. Deák Zoltán Mell.: l rendelettervezet vélemény Hiv. sz.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.20) Önkormányzati

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 7. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. JÚLIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 152/2013. (VII.18.) sz. hat. A Pénzügyi Bizottságba új tag választása A KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Indoklás. 2. napirendi pont

Indoklás. 2. napirendi pont 2. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-71/2014. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

(Ót r ~.k" I~~ Faragóné Széles Andrea REGYHA ZA. NyíREGYHÁZA TELE FON : MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE

(Ót r ~.k I~~ Faragóné Széles Andrea REGYHA ZA. NyíREGYHÁZA TELE FON : MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE 4401 NYíR EGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA TELE FON : +3642524-530 MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE FAX : +36 42 501-154 E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU SZEMAN.SANDORVNYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 6-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Kőröshegy Községi Önkorányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéényseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a ódosításáról szóló 19/2012. (XII. 11.), 8/2013. (VII.16.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. februári ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

A szolgáltató kötelezettségei 2.

A szolgáltató kötelezettségei 2. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete

12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Tájékoztató Balatonfenyves Község Önkormányzat 2014. III. negyedévi pénzügyi helyzetről

M E G H Í V Ó. 5. Tájékoztató Balatonfenyves Község Önkormányzat 2014. III. negyedévi pénzügyi helyzetről BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu Napirendek: M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hirdetmény. Városföld területén. 2013.03.01-2013.06.15-ig. Filantrop Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Városföld területén. 2013.03.01-2013.06.15-ig. Filantrop Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét László Károly utca 16. Tel: 76/481-322 www.filantrop.org filantropkmet@t-online.hu Hirdetmény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló

Részletesebben

NYILVANOS ULES napirendje

NYILVANOS ULES napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl.223-1012015. Előadó: Fábián Imréné Mell.:1 db levél Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben